Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE PRACTICĂ

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR“ – BUCUREŞTI


FACULTATEA DE FINANŢE, BĂNCI ŞI CONTABILITATE

PROIECT DE PRACTICĂ
.....................................................(titlul)

ÎNDRUMĂTOR DE PRACTICĂ:
Prof./Conf./Lector univ. dr./drd. NUME/ PRENUME

STUDENT:
NUME (initiala tatalui)/ PRENUME

BUCUREŞTI
2010
PROIECT DE PRACTICĂ

CUPRINS
I N T R O D U C E R E.............................................................................................................1
1. TITLUL CAPITOLULUI 1 (HEADING 1).......................................................................2
1.1 SUBTILU CAPITOLUL 1 (HEADING 2)......................................................................................................2
1.1.1 Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3)...........................................................................................................2
1.1.2 Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3)...........................................................................................................2

1.2 SUBTILU CAPITOLUL 1 (HEADING 2)......................................................................................................2


1.2.1 Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3)...........................................................................................................3
1.2.2 Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3)...........................................................................................................3
2. TITLUL CAPITOLULUI 2 (HEADING 1).......................................................................4
2.1 SUBTILU CAPITOLUL 2 (HEADING 2)......................................................................................................4
2.1.1 Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3)...........................................................................................................4
2.1.2 Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3)...........................................................................................................4

2.2 SUBTILU CAPITOLUL 2 (HEADING 2)......................................................................................................4


2.2.1 Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3)...........................................................................................................5
2.2.2 Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3)...........................................................................................................5
CONCLUZII ŞI PROPUNERI .............................................................................................6
B I B L I O G R A F I E............................................................................................................7
A N E X E...............................................................................................................................8
PROIECT DE PRACTICĂ

INTRODUCERE

Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul
Normal 12 pt, la 1,5 rânduri. Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf
text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la
1,5 rânduri. Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu
stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri.

1
PROIECT DE PRACTICĂ

1. TITLUL CAPITOLULUI 1 (HEADING 1)

1.1 SUBTILU CAPITOLUL 1 (HEADING 2)

Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul
Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri.
Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul
Normal 12 pt, la 1,5 rânduri.

1.1.1 Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3)

Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul
Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri,
Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul
Normal 12 pt, la 1,5 rânduri.

1.1.2 Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3)

Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul
Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri,
Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul
Normal 12 pt, la 1,5 rânduri.
.
Tabelul 1.1

Denumirea tabelului

(Sursa: Sursa de date – dacă este cazul)

1.2 SUBTILU CAPITOLUL 1 (HEADING 2)

Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul
Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri,
Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul
Normal 12 pt, la 1,5 rânduri.

2
PROIECT DE PRACTICĂ

1.2.1 Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3)

Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul
Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri,
Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul
Normal 12 pt, la 1,5 rânduri.

Figura 1.1 – Denumirea figurii


(Sursa bibliografică – dacă este cazul)

1.2.2 Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3)

Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul
Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri.
Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul
Normal 12 pt, la 1,5 rânduri.

Figura 1.2 – Denumirea figurii


(Sursa bibliografică – dacă este cazul)

3
PROIECT DE PRACTICĂ

2. TITLUL CAPITOLULUI 2 (HEADING 1)

2.1 SUBTILU CAPITOLUL 2 (HEADING 2)

Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul
Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri,
Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul
Normal 12 pt, la 1,5 rânduri.

2.1.1 Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3)

Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul
Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri.Paragraf
text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la
1,5 rânduri.
Tabelul 2.1

Denumirea tabelului

(Sursa: Sursa de date – dacă este cazul)

2.1.2 Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3)

Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul
Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri. Paragraf
text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la
1,5 rânduri.1

Figura 2.1 – Denumirea figurii


(Sursa bibliografică – dacă este cazul)

2.2 SUBTILU CAPITOLUL 2 (HEADING 2)

Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul
Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri,
1 Nota de subsol cu
font de 10 pt.

4
PROIECT DE PRACTICĂ

Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul
Normal 12 pt, la 1,5 rânduri,
Tabelul 2.2

Denumirea tabelului

(Sursa: Sursa de date – dacă este cazul)

2.2.1 Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3)

Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul
Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri,
Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul
Normal 12 pt, la 1,5 rânduri,

Figura 2.2 – Denumirea figurii


(Sursa bibliografică – dacă este cazul)

2.2.2 Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3)

Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul
Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri,
Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul
Normal 12 pt, la 1,5 rânduri,

5
PROIECT DE PRACTICĂ

CONCLUZII ŞI PROPUNERI
Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul
Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri.
Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul
Normal 12 pt, la 1,5 rânduri. Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf
text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la
1,5 rânduri.
Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rânduri, Paragraf text scris cu stilul
Normal 12 pt, la 1,5 rânduri.

6
PROIECT DE PRACTICĂ

B IB LI O G RAFIE
1. Numele autorului, P. – Titlul cărţii. Editura, Oraşul, 2008
.
.
.
12. Nortcraft, M.E., Neale, M.A. - Organizational Behavior. The Dryden Press, London, 1990
.
.
.
25

7
PROIECT DE PRACTICĂ

A N E X E

Evaluare