Sunteți pe pagina 1din 12

1) Considerati sistemul de criptare DES.

Folosind modul de utilizare CFB codificati


secventa de text clar x=1111000010010110 folosind cheia de si blocul initial
IV=0010.criptare (1 2 3 4 ;3 2 1 4 )
a. 1101110111101101
b. 0111110101110010
c. 0111 1101 1110 1000
d. 0111100111000011

2) Codificati textul clar INCAS folosind sistemul Vingere si avand cuvantul cheie
GARA.
a. UNTAY(ONTAY)
b. NMTAY
c. ONSAY
d. ONSAZ

1. Folosind criptarea Vigenere, sa se afle care din urmatoarele variante reprezinta


criptarea textului clar INCAS, pe baza cheii GARA. (nu am notat toate variantele, aici am
rezolvat, am vazut raspunsul corect si am bifat).
- ONTAS
- ONTAY - raspuns corect
- ONxxx
- ONxxx

3. Considerati sistemul de criptare DES.Folosind modul de utilizare OFB codificati


secventa de text clar x=1001110001000001 folosind cheia de criptare si blocul initial
IV=0011.

a.1010111100101000
b.0011 0000 0001 0010
c.1010000000011000
d.0011000000100001

9)Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare OFB al


acestuia, codificati secventa de text clar x = 1011110100110101, folosind cheia de
criptare. Blocul initial este IV = 1001.

a. 0010010001101100
b. 1000001001101101
c. 0010001001101101
d. 1000100010100110

4. Considerati sistemul de criptare DES.Folosind modul de utilizare CFB codificati


secventa de text clar x=0001100011011011 folosind cheia de si blocul initial
IV=1101.criptare (1 2 3 4 ; 4 1 2 3 )
a.1111011100001011
b.1111011101101101
c.1111011100001110
d.1111011101101000

5. Codificati textul clar ZIMBRU folosind sistemul Vingere si avand cuvantul cheie
BILA.
a. ARYBSC
b. AQXCSB
c. AQXBSC
d. AQYBSC

6.Consideram un schimb de mesaje in care se foloseste sistemul de criptare afin a carei


functii de criptare este definite ex(x)=5x+7(mod 26)unde kapartineK reprezinta o cheie
din multimea tuturor cheilor de criptare K , iar x reprezinta codificarea textului in clar.
Pentru schimbul de mesaje se doreste criptarea cuvantului INGER.Acdesta este :
a. UVLBO
b. UVLBR
c. VULBO
d. VULCO

7. . Considerati sistemul de criptare DES.Folosind modul de utilizare CFB codificati


secventa de text clar x=00011000011010011 folosind cheia de si blocul initial
IV=0110.criptare (1 2 3 4 ;3 2 4 1)

8.Flosind sistemul de criptare cu auto-cheie pentru k=7 codificati textu STRIGAT.


ZSJRXXQ

3. P=5, q=11, exponentul e=27. Semnatura RSA pt. documentul m=15 este s=m^d
mod55, d este exponentul de criptare corespunzator lui e.
∑={0,1,2,…,25}. Functia de criptare afina fa,b:∑ --> ∑,fa,b(x)=(ax,b)mod26 unde a,b
apartin ∑ si gcd(a,26)=1. Daca fa,b(3)=5, fa,b(6)=12, atunci

9.Fie cifrul El Gamal asociat numarului prim p=1 si radacinii primitive modulo 11 egale
cu 2.Cheia secreta a luii Alice este a=4 si a lui Bob b=7.Alice primeste de la Bob textul
criptat (3,7). Decodificand se obtine mesajul clar :
a. 9
b. 10
c. 7
d. 6

10. Fie S={0,1,2,…,25} si n numarul functiilor de criptare afina fa,b:S-S,fa,b(x)


(ax+b)mod26 unde a,bapartin S si gcd(a,26)=1.Avem:
a. n=312
b. n=676
c. n=100
d. n=250

11.Considerati cifrul de permutare a lui Hill.Pentru numarul intreg fixat d=1 si cheia de
criptare M=(3 2;7 7) codificarea textului clar LIRA este :
a MAZI
b. MAXI
c. LAZH?
d. LAZI

3. Fie un cifru RSA cu cheia publica (n,e)=(35,5) si cheia secreta d=5. Daca textul cifrat
este c=3, atunci textul in clar m=?
m=3
m = 15
m = 33
m=1

11)Un utilizator al cifrului RSA are ca cheie publica (n, e) = (35, 5) si ca cheie secreta d
= 5. Daca primeste textul cifrat c = 33 atunci textul in clar m corespunzator este:
M=3
M=15
M=13
M=11

12)Fie m=4 x 5 x 7 = 140, a apartine a N, 0<=a<140 a.i. a mod4=3, a mod9=5 si a mod
7 =3
Avem:
A=113
A=59
A=73
A=77

)Fie m=4 x 9 x 5 = 180, a apartine aN, 0<=a<180 a.i. a mod4=2, a mod9=3, a mod 5=1
Avem:
A=132
A=31
A=66
A=77

4. Fie d exponentul de criptare al RSA construit cu nr prime p = 3 si q = 5. Daca


exponentul de criptare este e = 7, atunci:
d=5
d=7
d = 11
d=3

5. Fie p = 17 si g = 3 o radacina primitiva a modulo 17. Daca a = d log3 14 atunci:


a=9
a = 13
a=5
a=7
3Fie e = 4 exponentul de criptare al unui cifru RSA construit cu numerele prime p = 3 si
q = 5. Determinati codificarea c a textului clar m = 11.
c=3
c=5
c=15
c=1

6. Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie, pentru k = 7 decodificarea


textului criptat ZSJRXXQ este:
STRICAT
STRESAT
STRIGAT
STOCATE

7. Problema cu Alice: Alice alege p = 5, q = 11 si exponentul e = 27. Semnatura RSA pt


decriptarea m = 15 emis este s = m^d mod 55 unde d este exponentul de decriptare
corespunzator lui e. Avem:
s = 20
s = 13
s = 41?
s = 31

8. Daca N este nr tuturor cheilor cifrului DES, atunci:


N = 2^32 + 8
N = 2^56
N = 2^32
N = 2^32 + 16

9. Din alfabet se scoate o litera mai putin folosita, si anume litera Q. Folosind Polybios,
decodificati textul criptat DCDDBDDBDABDDBAE. Care este textul in clar?
STIRBIRE
STIRPARE
STIRPIRE
ESTIMARE

10. Problema cu modul CBC al DES: Se da secventa 1111 0000 1001 0100, cu VI=0010
si cu
|1234|
Π=| |
|3214|
0111 1101 0100 0000

Considerati cifrul de permutare Hilll. Pt nr intreg fixat d=2 si cheia de criptare


53
M= 5 4
codificarea textului clar ZARE este: ?
VXBP

1. Folosind criptarea Vigenere, sa se afle care din urmatoarele variante reprezinta


criptarea textului clar INCAS, pe baza cheii GARA. (nu am notat toate variantele, aici am
rezolvat, am vazut raspunsul corect si am bifat).
- ONTAS
- ONTAY
- ONxxx
- ONxxx
2. Fie sist de cript DES, modul ECB. Sa se afle codarea secventei in clar: 1001 1101 1000
1111, in baza cheii
|1234|
Π=| |
|2314|
0011 1011 0010 1111

2. Fie sist de cript DES, modul ECB. Sa se afle codarea secventei in clar: 0001 1000
11101 1011, in baza cheii
|1234|
Π=| |
|4123|
si y=1101
R=1111 0111 0110 1000
Considerati sistemul de criptare bloc DES.Folosind modul de utilizare ECB al
acestuia,codificati secventa de text clar x= 1100110110011110,folosind cheia de criptare
∏= 1234;
3421
a) 0101110111000111
b) 0111110110011110
c) 0011011101011011
d) 0011011101011011

Fie p>2 un nr prim,g o radacina primitiva modulo p si A,B{1,2,...,p-1} avem:


a) (dloggA+dloggB)modp=dlogg((AB)modp)
b) (dloggA+dloggB)mod(p-1) = dlogg((AB)mod(p-1) euam pus b)
c) (dloggA+dloggB)mod(p-1) = dlogg((AB)modp)
d) (dloggA+dloggB)modp= dlogg((AB)mod(p-1))

sistem de criptre asincron cu auto-cheie CORIDA cu k=8


R: KYPXAA
decriptare KYPXAA
R:CORIDA

FLUIDE: X=110100 cu cheia 1011 R=011010

Polibios: ZIRCONIU cuY exclus R=EE.BD.DC.AC.CE.CD.BD.EA

DES CBC
text: 1101 1101 1010 1001 π=(1 2 3 4; 4 1 2 3) IV=1100
R: 1000 1010 .......

17)Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa W. Folosind
sistemul de codificare Polybios, codificati textul clar EXCLAMARE. Alegeti varianta
corecta din cele de mai jos.
AEECACCBAACCAADCAE
AEECACCAAACCAADCAD
AEECABCBABCCAADCAE
AEECABCBAACCAADCAE

16)Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa W. Folosind
sistemul de codificare Polybios, decodificati textul criptat AEECACCBAACCAADCAE.
Alegeti varianta corecta din cele de mai jos.
EXCLUDERE
EXCLAMARE
EXCHANGE
INCLUDERE

18)Consideram un schimb de mesaje in care se foloseste sistemul de criptare afin a carei


functie de criptare este definita prin SHAPE \* MERGEFORMAT ,

unde reprezinta o cheie din multimea tuturor cheilor de criptare K, iar x reprezinta
codificarea textului in clar. Pentru schimbul de mesaje se doreste criptarea cuvntului
PAINE. Aceasta este:
AHFUT
BNFZT
BNFUT
ANFVT
POLYBIOS era cuvantul STIRPIRE(lityera Q exlcusa)rasp DCDDBDDBDABDDBAE;,

1Codificati textul clar USCAT folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta
LABIL. Solutia este...
FSDIF
ESDIF
FSDIE
ESDIE

19)Alice alege numerul prim p = 13 si radacina primitiva modulo 13 g = 2 si cheia


secreta a = 7. Alice foloseste semnatura digitala El-Gamal pentru a semna documentul
pentru care h(x) = 8, unde h este o hash-functie cunoscuta public. Alege k = 5 si
obtine semnatura (r, s), unde , iar este inversul lui
5 modulo 12. Avem
(r, s) = (6, 10)
(r, s) = (9, 7)
(r, s) = (11, 4)
(r, s) = (5, 11)

1Codificati textul clar UMBRA folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta
CARD. Solutia este...
WRSUC

1Codificati textul clar IMPAR folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta
VARF. Solutia este...
DMGFM
1Codificati textul clar INCAS folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta
GARA. Solutia este...
ONTAY
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie k=11,codificarea textului clar
GRADINA este ....
a) RIILTGG
b) RIJLTGG
c) RIILSHH
d) RIILSHI

4. Fie f transformarea afina f7,12=(7x +12)(mod 26). Atunci f-1=a’y+b’. Sa se afle a’ si b’.
a’=15, b’=3 ?

6. Fie transformarea afina ek(x) = (7x+3)(mod 26). Sa se codifice cuvantul AMURG.


C=DJNST

1. fluida 110100 - 1011


3. RSA c=3 m=33
2. RSA: p=5,q=11,e=3 Raspuns-d=13
3. RSA: P=5,q=7 ,e=5 Raspuns-d=5
5. RSA d=5 c=33 m=3
Consideram sistemul de criptare RSA
construit cu numerele prime
p = 3; q = 5. Daca exponentul de
criptare este e = 4 si se doreste
codificarea textului clar m = 11,
determinati textul criptat c.
c= 1
7. semnatura dig. ... el-gamal (r,s) = (5,11)
8. r=13^34 mod 15 r=2

.) Daca r este numarul rundelor cifrului DES ca cifru Feistel, atunci


r=13
r=18
r=5
r=16

6 Pentru codificarea unui text clar se foloseste un sistem de criptare cu cheie publica. Daca
criptanalistul dispune de un text criptat y, atunci acesta poate cauta un text clar x astfel incat .
e k (x)=y .Ce modalitate de aparare considerati a fi posibila in acest caz?
gradul de complexitate al sistemului
gradul de complexitate al textului criptat y
gradul de complexitate al textului clar x
asigurarea accesului la informatie doar partilor autorizate

10. Diffie Hellman a=7 b=4 k=5

8)Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare CBC al


acestuia, codificati secventa de text clar x = 1010010110000001, folosind cheia de
criptare. Blocul initial este IV = 1111.

R: 1100011010110011

5. HILL cu M=(6 7;1 3) text clar GUMA


R: EYUG

7. Considerati cifrul de permutare al lui HILL Pentru numarul intreg fixat d=2 si cheia de
criptare M=(7 2 );
( 2 3) codificarea textului clar LESA este
HIWK

5.Se considera cifrul Hill cu d=2, M=(3, 2; 3, 5). Sa se codifice cuvantul CLAR.
C=NHZH

8. DES CBC
text: 1101 1101 1010 1001 π=(1 2 3 4; 4 1 2 3) IV=1100
R: 1000 1010 .......era singurul care incepea cu grupul asta (corect din calculele mele)

10. El Gamal p=13, a=7, g=2, se cerea codarea unui text (x)
R: Am calculat cheia publica A=7 si era un singur raspuns cu aceasta valoare cred ca e
corect
6.Fie cifrul RSA p,q prime p,q si n=pq .Daca n=pq, e este exponentul de criptare si d este
exponentul de decriptare, iar mN,0m<n, atunci
p+q
d) m mod n = m

Fir cifrul El-Gamal asociat numarului prim p=23 si radacinii primitive modulo23
g=7.Cheia secreta a lui Alice a=6,iar cea a lui Bob b=3.Bob cripteaza textul clar m=7 si
obtine (B,C),avem
a) (B,C)=(13,5)
b) (B,C)= (15,12)
c) (B,C) = (21,11)
d) (B,C) = (3,5) ?

Daca r este nr rundelor cifrului DES ca cifru Fiestel,atunci:


a) r=13
b) r=18
c) r=5 ?
d) r= 16

Alice alege nr prime p= 5,q=11 si exponentul de criprare e=27.Semnatura RSA pt


documentul m=24 emis de Alice este s=24 la d mod55,unde d este exponentul de
decriptare corespunzator lui e.Avem:
a) s=13
b) s=19
c) s= 43 ?
d) s= 31

Se da secventa binara de text clar 110100.Codificati aceasta secventa folosin cheia fluida
1011,folosind un sistem aditiv fluid binar de criptare.
a) 001010
b) 011010
c) 010010
d) 010110

7) OFB
1000 0001 1111 1010 keye 1101
1011 0111 1110 1101
0011 0110 0001 0111

Permutarile blocului initial


1101
1011
0111
1110
1101

10)
1234
3214
1111 0101 1010 1101
1111 0101 1010 0111

)Se da secventa binara de text clar 101011. Codificati aceasta secventa folosind cheia
fluida 1010, folosind un sistem aditiv fluid binar de criptare.
010001
000010
001000
000001

8. Fie cifrul RSA cu p, q, numere prime, n=pq si ek exponentul de criptare. Atunci:


a. Gcd(e, (p-1)(q-1))=1 ?
b. Gcd(e, n)=1
c. Gcd(e, (p-1)(q-1)) <>1

Rsa
1) Consideram d exponentul de decriptare, e exponentul de criptare si p si q doua
numere prime impare.
Pentru p=3, q=5 si e=7 , sa se determine d (exponentul de decriptare).
D=7
2) Consideram d exponentul de decriptare, e exponentul de criptare si p si q doua
numere prime impare.
Pentru p=7, q=5 si d=11 , sa se determine e (exponentul de criptare).
E=11
3) Consideram e exponentul de criptare, p si q doua numere prime impare si n=pq.
(n,e)=(15,4) -> cheie publica.
Fiind dat n=15, e=4 si textul clar m=11 , determinati textul codificat c .
C=1
Fie d = 11 exponentul de decriptare al sistemului de criptare RSA construit
cu numerele prime p = 7; q = 11. Determinati exponentul de criptare e.
E=11

13)Alice alege nr prime p= 5,q=11 si exponentul de criprare e=27.Semnatura RSA pt


documentul m=24 emis de Alice este s=24 la d mod55,unde d este exponentul de
decriptare corespunzator lui e.Avem:
a) s=13
b) s=19
c) s= 43
d) s= 31

14)Fied exponentul de deciptare al cifrului RSA construit cu numerele prime p = 3 si q =


5. Daca exponentul de criptare este e = 7, atunci
D=5
D=7
D=11
D=3

15)Fie cifrul RSA construit cu numerele prime p, q si fie n = pq. Daca e este exponentul
de criptare, atunci:
gcd(e, (p - 1)(q - 1)) = 1
gcd(e, n) = 1
gcd(e, n + 1) = 1
gcd(e, (p - 1)(q - 1))

El gamal
Fie cifrul el gamal asociat numarului prim p=11 si radacinii primitive modulo 11
g=2.Cheia secreta a lui Alice este a=3, iar cea a lui Bob b=4.Daca Bob cripteaza mesajul
in clar m=9 pentru a fi transmis lui Alice obtine (B,C). Avem:
(A)(B,C)=(7,2)
(B)(B,C)=(5,3)
(C)(B,C)=(9,6)
a. nici un raspuns corect
b. A
c. B
d. C

1) Se considera p=11 (p - numar prim), α=2 (a - radacina primitiva).


3 - Cheia secreta a lui Alice
4 - Cheia secreta a lui Bob
m=9 - textul clar de criptat de catre Bob pentru a-l trimite lui Alice.
Care este codificarea textului clar?
(y1,y2)=(5,4)

2) Se considera p=7 (p - numar prim) α=5 , α є ℤ7∗


3 - Cheia secreta a lui Alice
4 - Cheia secreta a lui Bob
m=11 - textul clar de criptat de catre Bob pentru a-l trimite lui Alice.
Care este codificarea textului clar?
M=10

3) Se considera p=11 , α=2.


3 - Cheia secreta a lui Alice
4 - Cheia secreta a lui Bob
Alice primeste de la Bob (y1,y2) = (5,3)
Sa se determine textul clar x.
X=9

4) Se considera p=11 , α=2.


4 - Cheia secreta a lui Alice
7 - Cheia secreta a lui Bob
Sa se determine textul clar x pentru (y1,y2) = (3,7) .
Fie cifrul El-Gamal asociat numarului prim p = 7 si radacinii
primitive, modulo 7, 5. Cheia secreta a lui Alice este 3, iar cea
a lui Bob este 4. Daca Bob codifica textul clar x = 11 si il
transmite lui Alice, atunci aceasta primeste codificarea...
(2,4)

Fie cifrul El-Gamal asociat numarului prim p = 11 si radacinii


primitive, modulo 7, 5. Cheia secreta a lui Alice este 4, iar cea
a lui Bob este 7. Alice primeste de la Bob textul criptat (3,7) pe
care il decodifica si gaseste mesajul clar ...
10

) Sistemul de criptare RSA se bazeaza pe:


dificultatea calculului algoritmului discret intr-un corp finit
dificultatea descompunerii in factori primi a numerelor mari(de sute de cifre)
teoria algebrica a codurilor
problema{1,0} a rucsacului
Determinati inversa matricei (modulo 26)
32 = 15 20
35 17 9

Criptati un text clar la alegere folosind sistemul de criptare Hill


cu matricea
3 2
3 5
CURS -> OABU

Folosind sistemul de criptare Polybios codificati textul clar


UNIVERSITATE. = EACDBDEBAEDCDDBDDEAADEAE

Pentru a = 3; b = 5 se definesc functiile de criptare, respectiv


decriptare, ale unui sistem de criptare afin:
e(3;5)(x) = 3x + 5
d(3;5)(y) = 9y + 9(26 - 5)(mod26) = 9y + 7
Sa luam textul clar GRUPA. Codificarea acestuia este
XENYF Exemple de
In sistemul de criptare Vigenere, sa consideram cuvantul cheie
GRUPA. Criptam cu aceasta cheie textul clar CRIPTOGRAFIE
si se obtine textul criptat
IICETUXLPFOV

Folosind un sistem aditiv fluid binar de criptare se cere


criptarea/decriptarea secventei de text clar x = 101101,
cunoscand chea fluida z = 1101.
011010

Folosind un sistem de criptre asincron cu auto-cheie, pentru


k = 11, codificati/decodificati textul clar SPIRU HARET.
DSARLSSJNG

Consideram modul de utilizare ECB al cifrului bloc DES care


aplica permutari bitilor unui vector de biti de lungime 4.
Criptati textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia
n 1234
2341
E 0111 0010 1000 0101xemple

Consideram modul de utilizare CBC al cifrului bloc DES care


aplica permutari bitilor unui vector de biti de lungime 4.
Criptati textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia
n=1234
2341
si blocul initial IV = 1010
0010 0110 0100 1101

Consideram modul de utilizare OFB al cifrului bloc DES care


aplica permutari bitilor unui vector de biti de lungime 4.
Criptati textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia
n=1234
2341
si blocul initial IV = 1010
1110 1011 0001 0000

Consideram modul de utilizare CFB al cifrului bloc DES care


aplica permutari bitilor unui vector de biti de lungime 4.
Criptati textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia
n= 1 2 3 4
2341
si blocul initial IV = 1010
1110 1100 1101 0001

Sistemul RSA - bazat pe dificultatea descompunerii in


factori primi a numerelor mari (de sute de cifre); cel mai
larg utilizat in acest moment

Sistemul El-Gamal - bazat pe dificultatea calculului


logarimului discret intr-un corp finit

Sistemul Merkle-Hellman - primul sistem definit cu cheie


publica, bazat pe problema f0; 1g a rucsacului (problema
NP-completa1)

Sistemul McEliece - bazat pe teoria algebrica a codurilor


(decodificarea unui cod linear este o problema
NP-completa)