Sunteți pe pagina 1din 4

17.

Fie multimea de expresii,


fgXYhZgahX,fghaZhhYgaha
r(f)=3 , r(g)=2 , r(h)=1, aCS,{X,Y,Z}V
a. E nu este unificabila,

18. Fie multimea de expresii,


fagYXhX,faZY
r(f)=3 , r(g)=2 , r(h)=1, aCS,{X,Y,Z}V
b. ghXX | Z,hX |Yeste mgu pentru E

56. Fie multimea de clauze S=PXfY


sX gafa , sY fgaa .
Pentru t gfXfgXY,
c. (t¹*(s))=63442

57. Fie multimea de clauze S=PXfY


sX gaa , sY fa .
Pentru t gfXfgXY,
a. (t¹*(s))=754

58. Fie multimea de clauze S=PXfY


sX gfafa , sY ffgaa .
Pentru t gfXfgXY,
d. toate afirmatiile precedente sunt false.

59. Fie multimea de clauze S=PXfY


sX fffa , sY fgafa .
Pentru t gfXfgXY,
b. t¹ ◦s=186

60. Fie multimea de clauze S=PXfY


sX fffa , sY fgafa .
Pentru t gfXfgXY,
a .P¹* ffa,gfafa) Q¹*(fffa)= T

61. Fie multimea de clauze S=PXfY


Notam M*=( H,I*) H -interpretarea asociata L-structurii M.
d. P¹* fgafa, gfafaQ¹* gfafaQ¹* gfafa

62. Fie multimea de clauze S=PXfY


Notam M*= (H,I* H-interpretarea asociata L-structurii M.
d. P¹* fgafa, gfafaQ¹* gfafaQ¹* gfafa

63. Fie multimea de clauze S=1,


pentru orice n,m numere naturale.
d. Toate afirmatiile precedente sunt false.

64. Fie multimea de clauze S=1,


pentru orice n,m numere naturale.
b. M este model pentru S.

24. Fie S multime finita de clauze.


d. Daca exista T un arbore semantic
complet pentru S astfel incat exista T’

25. Fie S multime finita de clauze


b. S este invalidabila daca si numai
daca nu exista H-model pentru S

65. Fie S multime finita de clauze.


c. S este validabila daca exista o
L-structura M D, I astfel incat exista o valuatie
sV D, si k¹ sT pentru orice k S .
66. Fie S multime finita de clauze.
d. S este validabila daca exista o
L-structura M D, I astfel incat exista o valuatie
sV D, si k¹ sT pentru orice k S .

67. Fie S multime finita de clauze.


c. S este validabila numai daca exista
H-interpretare model pentru S.

68. Fie multimea de clauze S PX ,QfX unde


P,QPS , rPrQ1, f FS ,
rf 1, X variabila.
a. Universul Herbrand H∞este o multime finita.

23. Fie Huniversul Herbrand ,


c. Pentru orice S, Heste multime finita
daca si numai daca BH B(S) este multime
finita
31. Fie reprezentarea clauzala
b. S este invalidabila

27. Fie expresiile


a. D gXY,Z,ha

26. Fie n m multimi de formule inchise.


n m
a. n m daca si numai daca M(j)  M(j)
i=1 j=1
29. Fie n m multimi de formule inchise.
b. n m daca pentru orice i,1i n exista j,1j m astfel
incat M(i )  M( j)

32. Fie FORM si 


b. este tautologie

33. Fie X≐XXSS0X in limbajul de primul ordin al aritmeticii.


b. este adevarata in interpretarea intentionata

34. Fie FORM si 


d. toate afirmatiile (a),(b),(c) sunt false

35. Fie n m multimi de formule inchise


n m
c. n m daca si numai daca j este logic falsa
i=1 j=1

73. Fie ,,substitutii arbitrare.


b. ◦◦◦(◦

75. Fie substitutiile


b. E◦PfYbgb

76. Fie expresiile E PfXYgZa, F PfYXgUa


d. Daca exista substitutie astfel incat EF
atunci exista substitutie astfel incat E◦F

77. Fie expresiile E PXX , F PXY unde


a. Exista substitutii astfel incat EF si E F

78. Fie E PfagX, PYY, F PXX,PYfY


b. Daca E este unificabila atunci F este unificabila.

79. Fie E RaXhgZ, RZhYhY, F PXX,PYfY


c. Daca F este unificabila atunci E este unificabila.

80. Fie E RaXhgZ, RZhYhYRPS,


c. a | z, hga | X, ga |Yeste mgu pentru E.

81. Fie limbajul de primul ordin


XYPXY .
a. Pentru orice valuatie sV N, ¹(s) T

82. Fie limbajul de primul ordin


XYRXY .
c. Pentru orice sV N, ¹(s) T

83. Fie limbajul de primul ordin


XYRXY ,
XYPXY ,PSab
c. Pentru orice valuatie sV N, ¹s)T

84. Fie limbajul de primul ordin


X QX PXa,
XPSXX ,PSab
a. M este model pentru 

85. Fie limbajul de primul ordin


XY RXY PXY ,
X YPXY RSbSX QX 
b. M este model pentru 

69. Fie P simbol predicational de aritate 2, X,Y variabile.


c. XYPXY QY XYPXY QY 

70. Fie P simbol predicational de aritate 2, X,Y variabile.


c. XYPXY QY XYPXY QY 

71. Fie P simbol predicational de aritate 2, X,Y variabile.


formule lungi
d. Toate afirmatiile precedente sunt false.

13. Formula YXeste,


b. tautologie

14. Formula XYYXeste,


c. falsificabila ,

16. Formula y yeste,


b. tautologie ,

86. Fie formula XYPXY YXPXY 


b. este invalidabila

87. Fie formula YXPXY XYPXY


a. este formula valida
91. Fie t o t-norma inferior semicontinua si : 0,1x0,10,1
c. a b daca si numai daca a,b1
15. In limbajul de primul ordin al aritmeticii formula
XY(X Y XYeste
d. valida in interpretarea intentionata

28. In limbajul de primul ordin al aritmeticii fie formulele,


=X(=SXSX++XX+XXSO)
=X(=+XXSSOX)
a. ambele formule sunt valide in interpretarea intentionata

30. In limbajul de primul ordin al aritmeticii se considera substitutiile,


SYSZ | X, X |Y,Y | X, X | Z
c. SYSX | X, X | Z

+
88. Notam cu M pseudoinversa Penrose a matricei M .
+ +
b. Egalitatea BAABeste adevarata pentru orice
T
matrice A daca B A , unde A este transpusa matricei A

90. Notam cu Mpseudoinversa Penrose a matricei M .


d. Daca m n si A³ A atunci A = A

19. Se considera formula,


XYPXYQZaPZT
r(P)=r(Q)=2 , aCS,{X,Y,Z,T}V
d. YPbYQfYaPfYT)este forma normala
Skolem pentru , unde
f FS, r f 1,bCS

20. Se considera afirmatia: “ Pentru orice formula inchisa -- S


a. afirmatia este adevarata

21. Se considera afirmatia: “ Multimea finita de clauze S


d. afirmatia este adevarata

22. Se considera afirmatia: “ Multimea finita de clauze S


SLD-respingere rezolutiva”
c. afirmatia este adevarata numai
daca S este multime de clauze definite

72. Se considera multimea de expresii


E PfXYghXZ, PZgXYunde PPS, r P2 ,
f , g,hFS, r f r g2, r h1.
d. Toate afirmatiile precedente sunt false.

74. Se considera multimea de expresii


E PfXYghXZ, PZgXYunde PPS, r P ,
f , hFS, r f r h1, a,bCS, X,Y,Z variabile
a. Dezacordul multimii E este
D hY,Z

89. Se considera secventa de instruire


S4 ={ ((1),1),((-1),-1),((-1),1),((1),-1)}
((1) ((1) ((-1) ((-1)
a. Secventa nu este linear separabila