Sunteți pe pagina 1din 3

Prof. univ. dr. mat. Alexandru A.

Popovici
Curs 1. Introducere în Microsoft Access 2007
1.1 Funcţiunile, obiectele şi arhitectura lui MS Access 2007
Access 2007: — SGBD relaţional centralizat, integrat cu programele din familia MS Office 2007;
— compatibil cu versiunile mai vechi ale bazelor de date Access (fişiere .mdb);
— orientat spre modelul navigaţional (înregistrări), compatibil cu cel tranzacţional (interogări SQL);
— sistem de aplicaţii DCOM, cu interfaţă grafică şi limbajele de programare VBA şi SQL.
Funcţiuni: — definirea schemei BD (tabele + relaţii) pt. ACE (MS Access Database Engine);
— construirea obiectelor vizuale/procedurale pt. BD Access (aplicaţie) şi pt. BD SQL Server (proiect);
— manevrarea datelor cu ajutorul obiectelor vizuale şi procedurale;
— asigurarea securităţii BD, autodocumentarea schemei BD, a obiectelor vizuala şi procedurale.
Obiect: entitate cu proprietăţi — atribute (date variabile) şi metode (proceduri pt. prelucr. datelor)
Aplicaţie: set de obiecte DCOM (ADO, ADOX) pt. def. şi manevrarea datelor, prin interfaţa grafică.
Obiectele aplicaţiei: — pt. definire date (seturi de înregistrări: tabele, seturi dinamice, instantanee);
— pt. manevrare date („aplicaţie”, în sens restrâns):
— obiecte vizuale (formulare, rapoarte),
— obiecte procedurale (macrocomenzi, module VBA, interogări SQL).
Set de înregistrări: structură tabelară bidimensională, cu date (persistente sau nu, modificabile sau nu).
Formular (frm): pt. ecran (prezentarea, modificarea, interogarea datelor; navigarea printre obiecte).
Raport (rpt) — reprezentare alfanumerică/grafică ordonată a datelor, creată în vederea tipăririi.
Macrocomandă: şir de comenzi memorate sub un nume comun, cu acţiuni ce se pot executa.
Modul (bas): — mulţime de proceduri în VBA (Visual Basic for Access), memorate cu nume specifice.
— de clasă (legat de frm/rpt, cu definiţii ale obiectelor) sau liber (nelegat de obiecte).
Interogare: — formular-grilă pt. selectare, sortare, modificare, definire a datelor (transformată în SQL).
— rezultatul unei interogări (un set de înregistrări).
Motoare pt. baze de date: — ACE, pt. Access; cu obiecte COM din DAO 12.0 (Data Access Objects);
— MSDE (Microsoft SQL Desktop Engine) pt. SQL Server, cu obiecte DCOM
Arhitecturi (1-2 nivele): locală, furnizoare de fişiere (recomandate), client-furnizor (max. 50 clienţi).
Interfaţă VBA Limbaje ext. Exteriorul
Exteriorul Exteriorul interfeţei
interfeţei interfeţei

ADO+ADOX

Interiorul Interiorul Interiorul


interfeţei interfeţei interfeţei
MS ACE MSDE

BD BD BD
BD BD

Memorare obiecte pt. definire date (tabele) şi manevrare date („aplicaţie”) — în acelaşi fişier sau nu.
Separare fişiere (modularizare) — prin construcţie sau prin spargere (cu vrăjitorul Database Splitter).
Fişiere: — cu aplicaţii Access (2007 sau mai vechi):
— cu cod sursă (.accdb, .mdb) sau numai cu cod compilat executabil (.accde, .mde),
— cu execuţie simplă (runtime), fără modificarea obiectelor (.accdr),
— şabloane (templates) (.acct, .mdt);
— cu proiecte Access: cu cod sursă (.adp) sau numai cu cod compilat (.ade);
— cu proceduri adiţionale (add-ins) (.mda); cu date ale grupurilor de lucru (workgroups) (.mdw)
Utilizarea datelor externe: — prin import (cu manevrarea datelor şi redefinirea tabelelor);
— prin legare (doar cu manevrarea datelor).
Legarea (linking) — procedeu de stabilire a unei hiperlegături între o BD externă şi o BD “rădăcină”;
— preferabilă importului, când există mai mulţi utilizatori ai BD externe (se pot
modifica aplicaţiile şi se pot distribui utilizatorilor, independent de date).
Operarea legăturii: — la deschiderea BD „rădăcină”, se dispune automat de toate obiectele ei interne;
— se memorează în BD “rădăcină” informaţia de conexiune a tabelelor ataşate;
— la schimbarea adresei, trebuie restabilită legătura (cu Linked Table Manager).

1
1.2 Noua interfaţă a lui Access 2007 (Fluent user interface)

Tipuri: SDI (Single Document Interface) — implicită, MDI (Multiple Document Interface).
Noutăţi: butonul biroului, bara de unelte pentru acces rapid (QAT), banderola (cu comenzi).
1) Fereastra Getting Started: (OB, QAT, bară de stare, panouri centrale)
Butonul biroului (Office Button, OB) — înlocuieşte meniul File; are două panouri verticale:
a) cu comenzile New, Open, Save, Save As, Print, Manage, E-mail, Close Database;
b) cu numele ultimelor documente folosite şi butoanele Access Options şi Exit Access
Access Options — 2 grupe de categorii de opţiuni:
a) destinate conţinutului BD:
• Popular — pt. Access şi celelalte programe din MS Office 2007;
• Current Database — pt. BD cu care se lucrează;
• Datasheet — pt. perspectiva „foaie de date”;
• Object Designer — pt. crearea şi modificarea obiectelor din BD;
• Proofing — pt. verificare ortografică şi autocorectare;
• Advanced — pt. editare, tipărire şi operare generală sau avansată;
b) destinate interfeţei programului Access:
• Customize — pt. adaptarea QAT;
• Add-ins — pt. programe suplimentare, ataşabile lui Access;
• Trust Center — pt. protejarea faţă de insecuritatea posibilă a BD.
OB/Access Options/Current Database —interfaţă SDI (Tabbed Documents)/MDI(Overlapping Windows).
Bara de unelte pt. acces rapid (Quick Access Toolbar, QAT) — înlocuieşte bara Standard;
— conţine 3 comenzi (Save, Undo, Redo) şi buton pt. adaptare QAT
— butoane suplim.: New, Open, E-mail, Quick Print, Print Preview, Spelling Mode, Refresh All, Manage.
Bara de stare — la baza ecranului, poate fi adaptată prin clic dreapta şi meniul contextual.
Panouri centrale: Template Categories:(locale sau descărcabile), Getting Started (cu Blank Database).
Clic Blank Database ⇒ numele şi adresa implicită a noii BD, cu buton pt. selectarea noii adrese.
2) Fereastra Design Table (+ banderola, panou de navigaţie, 2 panouri (câmpuri, proprietăţi), securitate.
Banderola (Ribbon) — butoane de comenzi, grupate în secţiuni cu categorii (posib. de minimizare)
Secţiune (tabs) — nume superior, litere de scurtături (cu tasta Alt), grupuri componente
3 categorii: — cu comenzi permanente (rămân vizibile în orice context),
— cu comenzi contextuale (sunt vizibile cât se execută o operaţie),
— cu galerii (de stiluri sau opţiuni pt. vizualizarea unui rezultat, înaintea execuţiei).
Grup — nume inferior, buton cu săgeată (pt. opţiuni), comenzi
Comandă: casetă cu listă (list box), casetă combinată (combo box), buton de comandă.
Secţiuni permanente ale banderolei (cu funcţiuni şi grupuri):
• Home — afişarea/editarea datelor (Views, Clipboard, Rich Text, Records, Sort&Filter, Find);
• Create — crearea obiectelor (Tables, Forms, Reports, Other — macrocomenzi şi module VBA);
• External Data — schimbul de date (Import, Export, Collect Data, SharePoint Lists);
• Database Tools — gestiunea BD noi/vechi (Macro, Show/Hide, Analyse, Move Data, Database Tools).
Bara de securitate: anunţ de blocare automată a macrocomenzilor, cu buton de opţiuni.

2
1.3 Alte noutăţi în Access 2007
DAO (Data Access Objects), versiunea 12.0: date complexe, Field2 si Recordset2 (cu noi atribute).
Motor BD: ACE (MS Access Database Engine); descărcări libere: ACE Runtime, Access Developer Ext.
Unelte pt. verificări ortografice (proofing tools), cu opţiuni generale pt. programele din Office 2007.
Tabele: — text bogat, în câmpuri Memo (format HTML); formare automată a datelor din Excel;
— tip de date Attachment (pt. orice tip de documente şi fişiere binare, automat comprimate);
— date complexe (câmpuri cu mai multe valori, pt. retrospecţie, ataşare şi legături m:n);
— filtrare cf. tip date, alte tipuri de sortări, totalizări directe pe coloane (sub date), în Datasheet View.
Formulare: — panou cu listă extinsă de câmpuri (cu selectare din recordset sau din afară);
— perspectiva de împărţire (Split View), cu secţiuni Form View şi Datasheet View;
— perspectiva de formare (Layout View), pt. proiectare formular şi vizualizare simultană a datelor;
— controlor cu calendar automat, pt. inserarea datelor în câmpuri;
— inserarea macrocomenzilor în controlori.
Rapoarte: — toate noutăţile de la formulare;
— aplicare şi vizualizare imediată a sortărilor;
— adăugare rapidă de totaluri şi sume simple, fără controlor calculat (prin selectare şi Sum Field).
Macrocomenzi: — rol sporit, mai ales în noul model de securitate;
— acţiunile de deschidere a formularelor şi rapoartelor sunt implicit „sigure” pt. securitatea BD;
— macrocomandă pt. implementarea logicii aplicaţiei;
— acţiuni de prelucrare a erorilor; posibilitatea atribuirii de valori unor variabile.
Securitatea BD: — centru de încredere (Trust Center), cu blocare automată a conţinutului „nesigur”;
— înlocuirea nivelului „utilizator individual” cu alte metode; încriptarea cu parolă a BD.
Exportul datelor — în format PDF şi XPS (XML Paper Specification), prin program adiţional.
SharePoint Server (cu SharePoint Services) — utilizat pt. integrarea la nivel de întreprindere.

1.4 Limite maxime ale bazelor de date Access 2007

Fişier .accdb: — volum = 2 GB, Interogări: — nr. tabele/interogare = 32,


— nr. de obiecte = 32728, — nr. de relaţii întărite = 32,
— nr. de module VBA = 1000, — volum pt. set dinamic (dynaset) = 1GB,
— nr. de utilizatori simultani = 255. — nr. de nivele de încuibare (nesting) = 50,
Tabele: — nr. de câmpuri/tabelă = 255, — nr. de operatori AND = 99.
— lungime câmp de tip obiect OLE = 1GB, Formulare/rapoarte:— nr. de nivele de încuibare = 7
— nr. câmpuri din index = 10, — nr. de câmpuri pt. sortare = 10
— nr. indecşi/tabelă = 32, — nr. de pagini tipărite: 65536.
— nr. de tabele deschise simultan = 2048. Macrocomenzi: nr. de acţiuni = 999.