Sunteți pe pagina 1din 108

Ghid de informare

în domeniul traficului de persoane


Prevenire ● Combatere ● Asistenţa victimelor
Ghid de informare
în domeniul traficului de persoane

Prevenire ●
Combatere ●
Asistenţa victimelor ●
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
ASOCIAŢIA ALTERNATIVE SOCIALE
Ghid de informare in domeniul traficului de persoane. Prevenire.
Combatere. Asistenţa victimelor / Asociaţia Alternative Sociale. - Iaşi, 2006

ISBN-10 973-0-04648-4
ISBN-13 978-973-0-04648-9

ASOCIAŢIA ALTERNATIVE SOCIALE

Cuza Vodă nr.8A, sc.B, demisol, Iaşi, 700036


Telefon: 0332/405476
Fax: 0332/405477
office@alternativesociale.ro

Şoseaua Nicolina nr.24, bl. 949, parter, Iaşi, 700722


Telefon: 0332/407178
Fax: 0332/407179
prevenire@alternativesociale.ro
Mulţumiri

Echipa proiectului
mulţumeşte tuturor instituţiilor partenere, membre în
Reţeua regională de prevenire şi combatere
a traficului de fiinţe umane
pentru sprijinul acordat
în realizarea acestui Ghid şi în implementarea proiectului.
Cuprins
1. Argument 11
2. LISTĂ DE ABREVIERI 13
3. PREZENTAREA COALIŢIEI ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE ŞI A REŢELEI
REGIONALE DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A TRAFICULUI DE PERSOANE 15
Coaliţia Regională împotriva Traficului de Fiinţe Umane 15
Proiectul « Reţeaua regională de prevenire şi combatere a
traficului de fiinţe umane» 16
4. DEFINIREA TERMENILOR 19
5. DETALII PRIVIND TRAFICUL DE FIINŢE UMANE 21
ETAPELE TRAFICULUI DE PERSOANE 21
PROFILUL RECRUTORULUI 23
PROFILUL VICTIMEI TRAFICULUI DE PERSOANE 24
MITURI PRIVIND TRAFICUL DE PERSOANE 25
SFATURI PRIVIND PREVENIREA TRAFICULUI DE PERSOANE 28
6. CADRUL LEGISLATIV ÎN DOMENIUL PREVENIRII ŞI COMBATERII TRAFICULUI DE
PERSOANE 29
7. AGENŢIA NAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE 31
8. Instituţiile implicate în prevenirea traficului de persoane 35
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 35
AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 36
AUTORITATEA TERITORIALĂDE ORDINE PUBLICĂ 37
BRIGADA DE COMBATEREA CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE 39
CONSILIUL JUDEŢEAN 40
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 41
DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE CRIMINALITATE
ORGANIZATĂ SI TERORISM 43
INSPECTORATUL JUDEŢEAN AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ 44
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN 46
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN 48
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ 49
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 50
SERVICIUL DE PROBAŢIUNE 51
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU EVIDENŢA ŞI ELIBERAREA
PAŞAPOARTELOR SIMPLE 53
TRIBUNALUL 55
9. Instituţiile implicate în combaterea traficului de persoane 59
BRIGADA DE COMBATERE A CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE 59
DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE
ORGANIZATĂ ŞI TERORISM 60
INSPECTORATUL JUDEŢEAN AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ 61
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN 63
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ 64
SERVICIUL DE PROBAŢIUNE 65
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU EVIDENŢA ŞI ELIBERAREA
PAŞAPOARTELOR SIMPLE 67
TRIBUNALUL 69
10. Instituţiile implicate în asistenţa traficului de persoane 73
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 73
AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 74
BRIGADA DE COMBATERE A CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE 75
CONSILIUL JUDEŢEAN 76
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂŞI PROTECŢIA COPILULUI 77
DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE CRIMINALITATE
ORGANIZATĂ SI TERORISM 79
INSPECTORATUL JUDEŢEAN AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ 80
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN 82
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN 84
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 85
SERVICIUL DE PROBAŢIUNE 86
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU EVIDENŢA ŞI ELIBERAREA
PAŞAPOARTELOR SIMPLE 87
TRIBUNALUL 88
11. Lista cu datele de contact ale instituţiilor 93
12. Lista ambasadelor României în străinătate 97
13. Lista ambasadelor străine în România 101
14. BIBILIOGRAFIE 107
INTRODUCERE

1. Argument 11
2. LISTĂ DE ABREVIERI 13
3. PREZENTAREA COALIŢIEI ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE ŞI A
REŢELEI REGIONALE DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A TRAFICULUI DE
PERSOANE 15
4. DEFINIREA TERMENILOR 19
5. DETALII PRIVIND TRAFICUL DE FIINŢE UMANE 21
6. CADRUL LEGISLATIV ÎN DOMENIUL PREVENIRII ŞI COMBATERII
TRAFICULUI DE PERSOANE 29
7. AGENŢIA NAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE 31
1 Argument

Argument

În anul 2003 a fost înfiinţată Coaliţia regională împotriva traficului de persoane,


un grup de opt organizaţii neguvernamentale din opt judeţe din Moldova – România
care îşi coordonează forţele şi energia în desfăşurarea la nivel local şi regional a unor
activităţi de prevenire a traficului de fiinţe umane.

Experienţa acumulată de Asociaţia Alternative Sociale prin programele de pre-


venire şi asistenţă a victimelor traficului, dar şi de facilitare a colaborării interinstitu-
ţionale, de creare a unor practici unitare în judecarea cauzelor cu trafic de persoane,
precum şi crearea şi administrarea paginii de internet www.antitrafic.ro ne-a condus
la redactarea acestui Ghid, adresat profesioniştiilor din instituţiile guvernamentale şi
organizaţiile neguvernamentale care activează în domeniul prevenirii, combaterii şi a
asistenţei acordate victimelor traficului de persoane.

Putem spune că spre sfârşitul anului 2006 România are un pachet legislativ
bogat pentru a reglementa această problematică, stufos chiar, conţinând multe aspecte
utile şi funcţionale, dar şi aspecte care încă mai întâmpină dificutăţi de ordin practic.

Scopul acestei lucrări este de a evidenţia responsabilităţile şi serviciile oferite de


instituţiile cu atribuţii în domeniu, de a le face cunoscute în rândul angajaţilor acestora,
invitând pe această cale la colaborare interinstituţională şi facilitând astfel accesul profe-
sioniştilor la dezvoltare profesională.

psiholog Catalin Luca


Director executiv
Asociaţia Alternative Sociale

11
2 Listă de abrevieri

LISTĂ DE ABREVIERI

AJOFM Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă


ANOFM Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă
ANPDC Agenţia Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului
ASP Autoritatea de Sănătate Publică
ATOP Autoritatea Teritorială de Ordine Publică
BCCO Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate
CCD Casa Corpului Didactic
CJ Consiliul Judeţean
CJAP Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică
CPCEA Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog
CSM Consiliul Superior al Magistraturii
DGASPC Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
DGCCO Direcţia Generală de Combatere a Criminalităţii Organizate
DGP Direcţia Generală de Paşapoarte
DIICOT Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism
IGPF Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră
IGPR Inspectoratul General al Poliţiei Române
IJPF Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră
IPJ Inspectoratul de Poliţie Judeţean
ISJ Inspectoratul Şcolar Judeţean
ITM Inspectoratul Teritorial de Muncă
MAE Ministerul Afacerilor Externe
MAI Ministerul Administraţiei şi Internelor
MAP Ministerul Administraţiei Publice
MEC Ministerul Educaţiei şi Cercetării
MJ Ministerul Justiţiei
MMSSF Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
ONG Organizaţie Ne-Guvernamentală
SPCEEPS Serviciul Public pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple
TFU Trafic de Fiinţe Umane
UE Uniunea Europeană

13
3 Prezentarea Coaliţiei
şi a Reţelei regionale

PREZENTAREA COALIŢIEI ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE


PERSOANE ŞI A REŢELEI REGIONALE DE PREVENIRE
ŞI COMBATERE A TRAFICULUI DE PERSOANE
Coaliţia Regională împotriva
Traficului de Fiinţe Umane

Definiţie: parteneriat strategic al unor organizaţii independente care au o misiune comună.


Data înfiinţării: iunie 2003
Misiunea: de a lupta pe teritoriul României, împotriva traficului de fiinţe umane, a ex-
ploatării sexuale sau prin muncă, de a ajuta la protejarea şi reinserţia socială a victimelor
traficului de fiinţe umane şi de a promova respectarea drepturilor omului.
Membrii:
• Asociaţia Alternative Sociale – Iaşi (coordonatorul Coaliţiei)
• Organizaţia Salvaţi Copiii – filialele Suceava, Neamţ, Vaslui, Galaţi
• Asociaţia Activ – Botoşani
• Asociaţia Avicenna – Bacău
• Crucea Roşie – filiala Vrancea
Coaliţia regională împotriva traficului de fiinţe umane este deschisă către alte organizaţii care
aderă la misiunea Coaliţiei.
Obiective generale:
1. Prevenirea fenomenului traficului de fiinţe umane prin acţiuni de conştientizare
publică si educaţie;
2. Promovarea de iniţiative privind reforma sistemului legal ce se referă la problema-
tica traficului de fiinţe umane;
3. Înfiinţarea, extinderea şi diversificarea serviciilor de protejare şi reinserţie socială a
victimelor traficului de fiinţe umane;
4. Apărarea drepturilor omului;
5. Promovarea intereselor comune ale organizaţiilor membre ale Coaliţiei;
6. Întărirea capacităţii instituţionale a Coaliţiei;
7. Implicarea comunităţilor locale în promovarea şi participarea la activităţile desfăşu-
rate de « Coaliţia regională împotriva traficului de fiinţe umane ».
Principii de funcţionare:
1. Participare
2. Parteneriat
15
● Prevenire
Ghid de informare ● Combatere
în domeniul traficului de persoane ● Asistenţa victimelor

3. Asigurarea relaţiei de egalitate şi respectarea autonomiei şi diversităţii


4. Profesionalism
5. Responsabilitate faţă de grupul ţintă şi membrii comunităţii
6. Inovaţie şi creativitate
7. Nonpartizanat politic, religios, etnic si sexual
8. Respectarea diversităţii şi a valorilor tradiţionale
9. Transparenţă
10. Voluntariat
11. Optimism
12. Solidaritate
13. Supervizare
Proiecte derulate:
• 1 mai – 30 noiembrie 2003
Coaliţia împotriva traficului de femei şi Campania regională de conştientizare
publică, proiect finanţat de USAID prin World Learning
• 15 ianuarie 2004 – 30 mai 2005
Campania regională de prevenire a traficului de fiinţe umane, proiect finanţat de
Ambasada Britanică la Bucureşti
• 1 octombrie 2005 – 30 septembrie 2006
Reţeaua regională de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, proiect
finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin programul Phare 2003 - Consoli-
darea Societăţii Civile

Proiectul « Reţeaua regională de prevenire


şi combatere a traficului de fiinţe umane»

Asociaţia Alternative Sociale din Iaşi, în colaborare cu ONG-urile membre ale


Coaliţiei împotriva Traficului de Fiinţe Umane, a derulat în perioada 1 octombrie 2005
– 30 septembrie 2006 proiectul « Reţeaua regională de prevenire şi combatere a trafi-
cului de fiinţe umane », finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin programul Phare
2003 - Consolidarea Societăţii Civile în România.
Proiectul a fost implementat în cele 8 judeţe ale Moldovei (Suceava, Botoşani,
Iaşi, Vaslui, Bacău, Neamţ, Galaţi, Vrancea) cu sprijinul membrilor Coaliţiei regionale
împotriva traficului de fiinţe umane.
Scopul acestui proiect l-a constituit colaborarea eficientă între organizaţiile ne-
guvernamentale şi instituţiile guvernamentale cu atribuţii în domeniul traficului de fiinţe
umane specificate de Legea nr. 678/2001 în vederea îmbunătăţirii activităţii de prevenire
şi combatere a traficului de persoane.

16
3 Prezentarea Coaliţiei
şi a Reţelei regionale

Principalii beneficiari ai proiectului au fost:


1. Organizaţiile neguvernamentale, membre ale Coaliţiei împotriva traficului de
fiinţe umane
2. Instituţiile guvernamentale reprezentate la nivel local, precizate în Legea 678/2001
privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, din cele 8 judeţe ale Mol-
dovei:
AJOFM – Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă
ASP – Autoritatea de Sănătate Publică
ATOP – Autoritatea Teritorială de Ordine Publică
BCCO – Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate
CJAP – Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică
DGASPC – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
DIICOT – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată
şi Terorism
IJPF – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră
IPJ – Inspectoratul de Poliţie Judeţean – Compartimentul de Prevenire şi Ana-
liză a Infracţionalităţii şi Poliţia de Proximitate
ISJ – Inspectoratul Şcolar Judeţean
ITM – Inspectoratul Teritorial de Muncă
SPCEEPS – Serviciul Public pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor
Simple
3. Autorităţile publice locale (Consilii Judeţene, primării din mediul urban şi rural)
Partener: Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi
Bugetul proiectului: 44 430.68 Euro

17
4 Definirea termenilor

DEFINIREA TERMENILOR

Traficul de persoane (în legislaţia română) – recrutarea, transportarea, trans-


ferarea, cazarea sau primirea unei persoane, prin ameninţare, violenţă sau prin alte for-
me de constrângere, prin răpire, fraudă ori înşelăciune, abuz de autoritate sau profitând
de imposibilitatea acelei persoane de a se apăra sau a-şi exprima voinţa ori prin oferirea,
darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase, pentru obţinerea consimţă-
mântului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, în scopul exploatării acestei
persoane (conform art. 12 şi 13 din Legea nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea
traficului de persoane).
Traficul de persoane (în legislaţia internaţională) - recrutarea, transportul,
transferul, adăpostirea persoanelor prin mijloace de ameninţare sau prin forţă sau alte
forme de constrângere, răpire, înşelăciune, prin abuz de putere sau de poziţie sau prin
primire sau acordare de plăţi ori alte beneficii convingătoare, în scopul de a le exploata.
(conform Protocolului de la Palermo privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea tra-
ficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor
Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate).
Exploatarea unei persoane (în legislaţia română) înseamnă:
a) executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii, în mod forţat, cu încălcarea nor-
melor legale privind condiţiile de muncă, salarizare, sănătate şi securitate;
b) ţinerea în starea de sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de libertate
ori aservire;
c) obligarea la practicarea prostituţiei, la reprezentări pornografice în vederea produ-
cerii şi difuzării de materiale pornografice sau alte forme de exploatare sexuală;
d) prelevarea de organe;
e) efectuarea unor alte asemenea activităţi prin care se încalcă drepturi şi libertăţi
fundamentale ale omului (conform art. 2 al Legii nr. 678/2001 privind prevenirea
şi combaterea traficului de persoane).
Exploatarea unei persoane (în legislaţia internaţională) – cel puţin exploatare
pentru prostituţie sau alte forme de exploatare sexuală, muncă forţată, sau alte servicii,
sclavie sau practici similare sclaviei sau prelevare de organe (conform Protocolului de la
Palermo privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special
al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii
transnaţionale organizate).
A preveni - 1. A atrage cuiva atenţia asupra consecinţelor (negative ale) unor
acţiuni; a informa în prealabil; a avertiza, a prevesti. 2. A lua măsuri de precauţie pentru

19
● Prevenire
Ghid de informare ● Combatere
în domeniul traficului de persoane ● Asistenţa victimelor

a înlătura ceva (neplăcut); a preîntâmpina (din fr. prévenir, lat. praevenire) - Sursa: DEX
‘98
A combate – 1. A lupta împotriva unor atitudini, unor idei şi împotriva per-
soanelor care le susţin. 2. A lua măsuri de stârpire a unui flagel social, a unei boli etc. 3.
(Franţuzism, înv.) A lua parte la o luptă, a (se) lupta. – Din fr. combattre - Sursa: DEX
‘98
A asista – 1.A lua parte, a fi prezent, a participa. 2.A sta pe lângă cineva pentru
a-l putea ajuta. ♦ (Jur. ; despre avocaţi) A se prezenta alături de o persoană în faţa unui
organ de jurisdicţie pentru a-i apăra interesele. [P.i. asíst. / < fr. assister, cf. lat. assistere
– a fi alături] – Sursa: Dicţionar de neologisme, 1986
A recruta - A angaja, a primi pe cineva pe baza unei alegeri; a atrage, a câştiga pe
cineva pentru o anumită activitate. – Din fr. recruter, germ. Rekrutieren – Sursa: DEX 98
Traficant – persoana care comite infracţiunea de trafic de persoane; aceasta
poate fi condamnată în funcţie de împrejurările şi consecinţele faptei cu închisoare de la
5 la 25 ani şi interzicerea unor drepturi (conform Codului penal al României).
Victimă a traficului de fiinţe umane – persoana supusă traficului de persoa-
ne indiferent de vârstă şi sex; la cerere, aceasta poate beneficia de consiliere psihologică
şi/sau consiliere şi calificare profesională în vederea obţinerii unui loc de muncă.
Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane – spa-
ţiul destinat persoanelor, victime ale infracţiunii de trafic de persoane, cu scopul oferirii
de protecţie fizică şi asistenţă psiho-socială în vederea reintegrării socio-profesionale în
comunitate.
Persoană asistată (p.a.) – persoana care beneficiază de serviciile oferite în
cadrul Centrului de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane.
Prostituţia – fapta persoanei care îşi procură mijloacele de existenţă sau prin-
cipalele mijloace de existenţă, practicând în acest scop raporturi sexuale cu diferite per-
soane; această faptă se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani (conform Codului
Penal Român).
Proxenetismul – îndemnul sau constrângerea la prostituţie ori înlesnirea prac-
ticării prostituţiei sau tragerea de foloase de pe urma practicării prostituţiei de către o
persoană, precum şi recrutarea unei persoane pentru prostituţie, ori traficul de persoane
în acest scop, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi
(conform Codului penal al României).

20
5 Detalii privind
traficul de fiinţe umane

DETALII PRIVIND TRAFICUL DE FIINŢE UMANE

ETAPELE TRAFICULUI DE PERSOANE

Traficul de fiinţe umane este considerat a fi o formă de sclavie modernă, depă-


şind ca profitabilitate traficul cu droguri şi arme.
Conform documentelor oficiale ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, traficul de
fiinţe umane presupune: recrutarea, transportarea, transferarea şi adăpostirea sau primi-
rea unei persoane prin folosirea unor căi ilegale (ameninţare, escrocarea, înşelăciunea,
abuzul de putere, utilizarea unei poziţii vulnerabile, darea sau primirea de bani sau de
beneficii pentru obţinerea consimţământului unei persoane care are control asupra altei
persoane etc.). Scopul tuturor acestor acţiuni este exploatarea fiinţei umane prin: prosti-
tuţie sau alte forme de exploatare sexuală; muncă sau servicii forţate; sclavie sau practici
similare sclaviei; servitutea sau prelevarea de organe.
Traficul de persoane este asociat cu funcţionarea reţelelor de crimă organizată,
fiecare membru (traficant) al unei asemenea reţele având responsabilităţi clar delimitate.
În fapt, putem distinge mai multe etape (momente) ale traficului de fiinţe umane: re-
crutarea, transportul către locul de vânzare şi/sau exploatare, vânzarea, sechestrarea şi
exploatarea, revânzarea, evadarea şi repatrierea.
Recrutarea
Se realizează de către un recrutor, care poate fi „independent” (individ) sau o fir-
mă cu profil aparent de impresariat artistic sau de plasare a forţei de muncă în străinătate.
Majoritatea recrutorilor sunt bărbaţi cu vârsta cuprinsă între 20 şi 30 de ani, une-
ori mai în vârstă. Femeile recrutoare reprezintă un procent mai mic şi au vârsta cuprinsă
între 18 şi 35 de ani. Există, uneori, chiar familii în care atât soţul, cât şi soţia şi copiii
acestora se ocupă de recrutarea şi transportul victimelor.
De regulă, recrutorii sunt persoane cunoscute de către victimă, uneori chiar rude
care inspiră încredere, prin poveşti de succes personale sau a altor persoane pe care le-au
„ajutat”, ţinută îngrijită şi orice altceva ce indică o stare de prosperitate. Aceştia au ocu-
paţii legate de locuri unde există posibilitatea unui contact intens cu publicul, cum ar fi:
barman, taximetrist, vânzător etc. Recrutorii le atrag pe victime cu promisiuni de slujbe
uşoare şi bine plătite în străinătate, recrutarea fiind identificată ca o problemă de încredere
(în recrutor) şi de asumare a riscului (de către victimă).
Există o mare diversitate de modalităţi de recrutare a victimelor, cele mai impor-
tante fiind însă: ofertele directe de false locuri de muncă în străinătate (chelneriţă, bucătă-
reasă pe vasele de croazieră, menajeră, baby-sitter etc.); ofertă prin intermediul anunţurilor
din ziare; plecarea într-o excursie etc.

21
● Prevenire
Ghid de informare ● Combatere
în domeniul traficului de persoane ● Asistenţa victimelor

Transportul
Traficul de fiinţe umane se desfăşoară pe anumite rute, din ţara de origine spre
ţara de destinaţie. Totuşi, exploatarea ca scop al traficului se poate produce şi în ţara de
origine. Vânzarea se poate face în ţara de origine, de tranzit şi în cea de destinaţie.
Trecerea frontierei spre ţara de destinaţie (de cele mai multe ori alta decât cea
promisă victimei) se face cu ajutorul recrutorilor sau al călăuzelor şi poate fi:
- legală, sub pretextul unei excursii (în cazul fetelor care au paşaport);
- ilegală, în cazul persoanelor minore sau fără paşaport, situaţie în care călăuzele
promit trecerea graniţei în siguranţă în schimbul unei sume de bani sau chiar fără
plată.
În cele mai multe cazuri, pe parcursul transportului, victimele sunt tratate civi-
lizat, li se oferă cazare şi masă, pot lua legătura cu familia etc.
Vânzarea
Are loc la destinaţie, fără ştirea victimelor care devin „proprietatea” unor pa-
troni. Aspectul fizic şi vârsta sunt cele care fixează preţul de vânzare.
Sechestrarea şi exploatarea
De cele mai multe ori victimele realizează că au fost vândute de abia în momen-
tul în care sunt sechestrate şi exploatate, etapă caracterizată prin:
- sechestrarea în locuri bine izolate, închise;
- lipsa totală a posibilităţilor de comunicare (li se reţin actele de identitate, telefoanele
mobile, alte bunuri);
- tratament violent: izolare, viol comis de una sau mai multe persoane, maltratare,
ameninţare etc., până la, în unele cazuri, omor.
Revânzarea
Victimele intră într-un ciclu al falselor datorii faţă de traficanţi, aceştia pretin-
zând că trebuie să-şi recupereze banii din „munca” lor. În majoritatea cazurilor, urmează
o revânzare către un alt „patron” care, la rândul său, vrea să-şi recupereze suma plătită.
Evadarea
Se face în conjuncturi favorabile speculate de către victime, cu ajutorul unor
clienţi, la o razie a poliţiei etc. De regulă, victimele se adresează ambasadelor sau consu-
latelor României din ţara respectivă.
Repatrierea
Se realizează cu sprijinul Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), al
ambasadelor şi/sau consulatelor României care se ocupă de formalităţile de repatriere.
Victimelor li se eliberează paşaport consular şi documente de călătorie. Primirea în ţară
se face de către OIM, care le integrează în programe de asistenţă sau de către reprezen-
tanţii altor instituţii cu atribuţii în domeniul asistenţei victimelor traficului de persoane.

22
5 Detalii privind
traficul de fiinţe umane

PROFILUL RECRUTORULUI

Nimeni nu se oferă să fie victimă a exploatării, fie că este vorba de exploatare


în scopuri sexuale, muncă sau pentru activităţi ilegale. Cu toate acestea, în funcţie de
modul în care percepem situaţia în care ne aflăm, tindem să acordăm încredere persoa-
nelor care oferă soluţii problemelor noastre. Caracteristicile prezentate mai jos schiţează
portretul recrutorului/traficantului de persoane.
Vârsta cuprinsă între 20 şi 45 de ani. Majoritatea recrutorilor/traficanţilor
au vârstele menţionate, deşi există cazuri de traficanţi cu vârste mai mici sau mai mari.
Potrivit stadiilor de dezvoltare propuse de psihologul american Erik H. Erikson, acest
grup de vârstă se caracterizează prin dezvoltarea capacităţii de a întreţine relaţii intime
ca urmare a formării identităţii personale în stadiul anterior (12-18 ani). Această etapă de
vârstă se caracterizează din punct de vedere psiho-social prin orientarea vocaţională şi
structurarea carierei. În cazul recrutorilor, experienţele de viaţă, valorile socio-culturale
accesibile au determinat orientarea spre activităţi cu caracter ilicit ca rezultat al lipsei
unor modele alternative şi a suportului necesar unei bune dezvoltări a identităţii perso-
nale.
Aspect fizic îngrijit. Statisticile arată că traficul de persoane reprezintă una
din cele mai „profitabile” infracţiuni după treaficul de arme şi droguri. Pe de altă parte,
poveştile de succes presupun reflectarea „realizărilor” prin vestimentaţie şi accesorii nu
neapărat conservatoare, ci mai degrabă conforme cu valorile socio-culturale ce pro-
movează gusturi pentru produsele „de marcă”. Toate acestea devin vizibile sub forma
unui aspect fizic îngrijit ce promovează, alături de ceilalţi factori, imaginea succesului
promis.
Nivel de educaţie mediu. Recrutarea şi traficarea persoanelor presupun abi-
lităţi de comunicare şi de persuasiune achiziţionate într-o formă de educaţie formală
peste nivelul minim. Majoritatea recrutorilor/traficanţilor sunt absolvenţi de licee sau
şcoli profesionale, deşi acest criteriu nu este unul general valabil; în multe cazuri experi-
enţa de viaţă şi, implicit, experienţa în cadrul reţelelor de crimă organizată au contribuit
substanţial la „educarea” abilităţilor necesare.
Istoric de abuz în familie. Cercetările psihologice confirmă teoria conform
căreia abuzatorul a fost, la rândul său, victimă. Dintre caracteriasticile abuzatorului se
pot enumera: martor la manifestările violente dintre părinţi, victimă a abuzurilor fizice
şi/sau emoţionale în familie în perioada copilăriei, stima de sine scăzută, minimalizarea
propriilor responsabilităţi, nevoia de a se impune şi de a controla persoanele cu care
intră în contact.
Inteligenţă emoţională. În contextul fenomenului traficului de persoane, in-
teligenţa emoţională reprezintă o caracteristică întâlnită în special în cazul recrutorilor
care folosesc tehnici de manipulare mai subtile, sugerând abilitatea unei persoane de a

23
● Prevenire
Ghid de informare ● Combatere
în domeniul traficului de persoane ● Asistenţa victimelor

empatiza cu ceilalţi pentru a veni în întâmpinarea nevoilor celor din urmă, prin aceasta
asigurându-şi atingerea scopului final: recrutarea.
Face parte dintr-o reţea de traficanţi. Definiţia traficului de persoane con-
form Protocolului de la Palermo (2000) face referiri la un proces complex care necesită
construirea unor relaţii care să faciliteze parcurgerea tuturor etapelor, de la recrutare,
transportare, vânzare, adăpostire până la exploatarea propriu-zisă. Cu toate acestea, în
special în ţara de destinaţie, recrutorul poate acţiona de unul singur, folosindu-se de
relaţii ce nu ţin neapărat de o structură organizată.
Manifestă comportament violent. Acest tip de comportament este întâlnit
în special în cazul traficanţilor care se folosesc de agresiunile verbale şi fizice ca metodă
de control, dar şi ca metodă coercitivă (reală sau „anticipată”) în scopul obţinerii obedi-
enţei privind interdicţiile impuse şi comportamentele aşteptate (ex. interdicţia de a vorbi
despre anumite subiecte cu clienţii sau acceptarea tuturor clienţilor).
Este foarte bine organizat. Deşi în faza de recrutare poate da impresia că ac-
ceptă dreptul persoanei de a se răzgândi, adaptându-se la situaţie, în realitate traficantul
urmează un plan prestabilit, cu date şi rute exacte, evenimentele neprevăzute fiind de
cele mai multe ori anticipate sau combătute prin folosirea unor tehnici de manipulare
(ex. dacă persoana doreşte să amâne data plecării i se spune „acum ori niciodată”).

PROFILUL VICTIMEI TRAFICULUI DE PERSOANE

Cercetările efectuate de OIM Bucureşti asupra vulnerabiltăţii faţă de trafic a


populaţiei tinere din România au identificat o serie de factori care pot spori riscul de de
a deveni victimă a traficului de persoane. Aceştia sunt:
• Comunitatea: localizarea geografică într-o regiune săracă; rezidenţă într-o aglomera-
re urbană.
• Grupuri de apartenenţă: locuire într-un mediu instituţional; abuz şi disfuncţionalitate
familială; lipsă de comunicare în familie; dezintegrare socială.
• Achiziţii şi aspiraţii profesionale: nivel scăzut de educaţie; dorinţă de realizare perso-
nală şi independenţă financiară.
• Mobilitate şi percepţia succesului: expunerea la poveşti de migraţie de succes; proiec-
tarea succesului în străinătate; intenţia de plecare în străinătate.
Pe baza analizei acestor factori pot fi identificate o serie de caracteristici ale
posibilelor victime (tinere cu vârsta între 14-25 de ani):
• Locul de provenienţă: oraşe mari (în care lipseşte sentimentul comunităţii), localizate
în regiunile sărace ale ţării;
• Sentiment scăzut de apartenenţă socială;
• Experienţa unor abuzuri repetate;
• Nivelul de educaţie nu depăşeşte, de regulă, studiile liceale;

24
5 Detalii privind
traficul de fiinţe umane

• Grupul de prieteni în care trăieşte valorizează în special banii;


• Legături slabe cu biserica;
• Dorinţă intensă de independenţă, în special financiară;
• Situaţie economică precară, lipsa de perspective;
• Receptează pozitiv experienţele unor cunoscuţi care au lucrat (lucrează) în străinătate;
• Este gata să-şi asume riscurile pe care le implică o eventuală decizie de plecare în
străinătate.
Nu toate persoanele vulnerabile devin victime ale traficului de persoane!
Există însă anumite momente dificile, aparent fără ieşire pentru aceste persoa-
ne, iar „oferta” de muncă în străinătate pare a fi „soluţia salvatoare”. Recrutorii aleg cu
grijă aceste momente pentru recrutarea viitoarelor victime.

MITURI PRIVIND TRAFICUL DE PERSOANE


(material realizat pe baza documentelor OIM)

1. Măsurile legislative actuale sunt suficiente pentru a combate traficul


de persoane.
În realitate legislaţia privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane ne-
cesită îmbunătăţiri, pe lângă faptul de a fi insuficientă în combaterea fenomenului. Apli-
carea legislaţiei implică existenţa şi eficienţa tuturor structurilor şi programelor prevăzu-
te (grupul interministerial de lucru, aplicabilitatea facilităţilor prevăzute de lege pentru
victimele traficului de persoane, Centrul de asistenţă etc.) lucru ce se realizează într-un
ritm lent, justificat cel mai adesea prin lipsa fondurilor necesare. Pe lângă acest lucru, în
domeniul prevenirii şi combaterii apare ca necesară elaborarea unei strategii locale care
presupune cooperarea autorităţilor publice cu organizaţiile neguvernamentale, precum
şi cu grupurile interministeriale şi implicarea exponenţilor mass-media în sensibilizarea
opiniei publice asupra fenomenului traficului de persoane şi consecinţelor acestuia.
2. Definiţia traficului de persoane este unanim acceptată în lume.
Definiţia traficului de persoane continuă să fie subiect de dezbatere, existând
dezacorduri atât la nivel global, cât şi regional sau chiar naţional, acest lucru fiind eloc-
vent în ceea ce priveşte disputele ideologice ce marchează discursul asupra acestui fe-
nomen. Absenţa consensului asupra definiţiei acestuia are implicaţii profunde asupra
planificărilor strategice şi posibilităţilor de dezvoltare a unor programe eficiente din
moment ce unele definiţii oferă practici concrete ce se pot contrazice între ele. Cu toate
acestea, trebuie recunoscut faptul că există o serie de elemente ale traficului asupra că-
rora există un acord general: violenţa, înşelăciunea, utilizarea forţei, lipsirea de dreptul
de mişcare, abuzul autorităţii, impunerea unor datorii, munca forţată şi ale forme de
exploatare.
3. Prostituţia este o alegere voluntară.
Prostituţia voluntară presupune decizia unei persoane de a se angaja în această
activitate în cunoştinţă de cauză, prin oferirea consimţământului. Acest consimţământ

25
● Prevenire
Ghid de informare ● Combatere
în domeniul traficului de persoane ● Asistenţa victimelor

implică un set de relaţii existente ce se pot continua sau întrerupe în funcţie de regulile
implicite sau explicite pe care şi le fixează persoana respectivă. Cu toate acestea, consim-
ţământul nu presupune în mod necesar acordul, referindu-se la simpla complezenţă în
absenţa forţei fizice. Prostituţia în absenţa forţei fizice ar reprezenta aşadar situaţia din
care o persoană poate ieşi oricând, fără a fi împiedicată prin măsuri coercitive. Referin-
du-ne la cauzele acestui fenomen, putem spune că suntem cu toţii responsabili pentru
propria sărăcie şi lipsa de oportunităţi, însă cel mai adesea acest argument maschează
şi justifică lipsa unor alternative viabile. În afara cauzelor externe, pot fi invocaţi factori
psihologici cum ar fi dependenţa de droguri sau abuz sexual, tulburări de ataşament etc.
Toate acestea reprezintă factori de vulnerabilitate pentru o altă formă de prostituţie:
cea forţată - în care nu există nici consimţământ, nici complezenţă, ci utilizarea forţei,
ameninţarea, obligarea prin impunerea unei datorii etc., încadrându-se în fenomenul
traficului de fiinţe umane.
4. Toate victimele sunt răpite.
Chiar dacă unele dintre victimele traficului sunt luate cu forţa, cele mai multe
sunt păcălite şi/sau convinse să însoţească pe cineva de bunăvoie. Adesea recrutorul va
face o serie de promisiuni false despre ţara spre care urmează să plece victima şi despre
locul, felul şi remuneraţia muncii acolo.
5. Migranţii care călătoresc în străinătate respectând condiţiile legii nu
pot deveni victime ale traficului.
Chiar dacă există cazuri în care victimele sunt aduse într-o anumită ţară în mod
ilegal, sunt şi numeroase cazuri în care victimele au călătorit în deplină legalitate, unele
având chiar şi viza de muncă în ţara respectivă.
6. Cele mai multe victime sunt traficate în scopul exploatării sexuale.
Chiar dacă există dovezi bine documentate despre cazurile de exploatare în
industria sexului, oamenii pot fi traficaţi în mult mai multe scopuri, inclusiv pentru mun-
că forţată în agricultură, industrie, pescuit, construcţii, mine, ateliere, servicii, sclavie
ca personal domestic, cerşetorie, mica criminalitate, serviciu militar forţat în conflicte
armate sau transplant de organe. Astfel devine evident că şi bărbaţii pot fi victime ale
traficului.
7. Toate victimele traficului sunt femei şi copii.
Într-adevăr, femeile şi copiii sunt categoriile cele mai expuse şi mai vulnerabile
în faţa traficului de persoane. Există însă cazuri în care victimele sunt bărbaţi. Pe viitor
va fi nevoie de o mai bună cercetare şi înţelegere a mecanismelor ce alcătuiesc traficul în
scopul exploatării prin muncă.
8. Traficul este o problemă caracteristică doar Europei de Est şi Asiei de
Sud-Est.
În mod regretabil, traficul este un fenomen prezent în toată lumea. Mai mult,
criminalitatea transfrontalieră se manifestă în toate regiunile lumii. Desigur, atunci când
ne referim la trafic ca la un fenomen global, trebuie să avem în vedere caracteristicile

26
5 Detalii privind
traficul de fiinţe umane

sale specifice în funcţie de regiune, dezvoltare economică, context socio-cultural, nivel


de informare şi educaţie etc.
9. Doar cei fără educaţie sau cei foarte săraci pot cădea pradă traficului
de persoane.
Chiar dacă unele victime sunt mai vulnerabile pentru că trăiesc în sărăcie, toate
categoriile de oameni pot deveni victime ale traficului. De exemplu, există zone ale lumii
unde femeile cu educaţie academică sunt expuse riscului de a fi traficate tocmai pentru
că se găsesc prea puţine slujbe corespunzătoare gradului lor de pregătire, fiind nevoite
să caute aceste oportunităţi în altă parte.
10. Recrutarea victimelor se face doar prin anunţuri în ziare.
În cele mai multe cazuri recrutarea are loc faţă în faţă, fără intermedierea prea-
labilă a anunţului la mica publicitate, „poveştile de succes” având un rol determinant în
acest proces.
11. Traficantul este bărbat şi are o înfăţişare „fioroasă”, de om aflat în
afara legii, de reprezentant al lumii interlope.
Recrutorul, prima verigă a reţelei criminale care ia legătura cu victima, poate fi
atât bărbat cât şi femeie. Există cazuri în care un cuplu, „soţ şi soţie”, acţionează împre-
ună pentru a prezenta mai multă credibilitate. Traficantul nu poate fi recunoscut după
anumite caracteristici fizice, precum sex, aspect corporal, ţinută, posesia unei maşini
sau a unui telefon mobil. Traficantul manifestă un comportament prietenos şi aparent
dezinteresat, în primă instanţă, putând fi identificat doar ulterior, când devine violent şi
agresiv atunci când plasează victima în situaţia de exploatare.
12. Doar copiii care au fost abandonaţi sunt supuşi riscului de a fi traficaţi.
Copiii abandonaţi de părinţi reprezintă una din categoriile de persoane vulnera-
bile la traficul de persoane. Mulţi dintre copiii abandonaţi nu au cărţi de identitate, alţii
nu figurează în nici un document oficial, traseul acestora nemafiind monitorizat după
ce părăsesc instituţiile de plasament. În aceste condiţii este foarte uşor ca ei să dispară,
să fie vânduţi şi revânduţi. Dar nu numai copiii abandonaţi riscă acest lucru. Din cauza
sărăciei, şomajului şi lipsei de perspective, tinerii reprezintă, în totalitate, un grup expus
riscului la trafic.

27
● Prevenire
Ghid de informare ● Combatere
în domeniul traficului de persoane ● Asistenţa victimelor

SFATURI PRIVIND PREVENIREA


TRAFICULUI DE PERSOANE

1. Nu crede tot ce ţi se promite!


Acceptarea unei oferte de muncă de la o persoană (fizică sau juridică) este un
lucru extrem de riscant, chiar dacă aceasta pare bine intenţionată, putând fi cunoştinţă,
prieten sau chiar rudă!
2. Nu semna documente dacă nu înţelegi conţinutul acestora!
În cazul în care închei un contract cu o firmă şi acel contract este redactat într-o
limbă străină, tradu mai întâi contractul astfel încât să-l poţi citi cu atenţie. Cere şi sfatul
unui notar/jurist atunci când anumite prevederi ale contractului nu sunt clare.
3. Lasă rudelor tale copii după toate actele cu care pleci!
Comunică rudelor sau prietenilor tăi cât mai multe date despre locul unde vei
locui şi lucra: nume ale persoanelor, adrese, numere de telefon etc.
4. Informează-te!
• Verifică dacă firma care îţi oferă de lucru este înregistrată la Oficiul Registrului Co-
merţului/Camera de Comerţ şi/sau la Inspectoratul Teritorial de Muncă în raza căruia
îşi desfăşoară activitatea şi dacă are ca obiect de activitate plasarea forţei de muncă!
• Caută şi citeşte legislaţia ţării unde vrei să pleci!
• Află şi păstrează numărul de telefon şi adresa Ambasadei/Consulatului României
din acea ţară pentru a le folosi dacă vei avea nevoie!
• Informează-te la ambasadele din România cu privire la condiţiile de muncă din ţara
respectivă (tip de viză, procedeul de obţinere a vizei etc.)!
5. NU da paşaportul tău decât instituţiilor abilitate prin lege!
Buletinul sau cartea de identitate este recunoscut doar pe teritoriul ţării şi la
ambasadele acesteia din străinătate. Paşaportul este singurul act prin care îţi poţi dovedi
identitatea în afara graniţelor României. Singurele persoane care au dreptul să îţi ia paşa-
portul sunt reprezentanţi ai organelor de poliţie, autorităţilor judiciare, misiunilor diplo-
matice, oficiilor consulare ale României din străinătate şi ai birourilor de paşapoarte.
6. Nu folosi acte false şi nu munci „la negru”!
Să lucrezi „la negru” înseamnă să renunţi la drepturile tale (concediu, asigurări
de sănătate, pensie etc.).
7. Acceptă cu prudenţă şi rezervă „poveştile de succes”!
Există cu siguranţă şi persoane care au reuşit în această încercare - de a lucra în
străinătate -, însă nu există reţete de succes şi, mai ales, nu există garanţii că experienţa
ta va fi similară. În plus, nu toate detaliile acestor poveşti reflectă adevărul, multe dintre
acestea fiind „înfrumuseţate” din diverse motive.

28
6 Cadrul legislativ

CADRUL LEGISLATIV ÎN DOMENIUL PREVENIRII ŞI


COMBATERII TRAFICULUI DE PERSOANE

Legislaţie naţională:
• Constituţia României;
• Codul Penal;
• Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane (publi-
cată în Monitorul Oficial nr. 783/11.12.2001);
• Hotărârea nr.1216/27.11.2001 privind aprobarea Planului Naţional de acţiune pen-
tru combaterea traficului de fiinţe umane (publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.
806/17.12.2001);
• Ordonanţa de Urgenţă nr. 143/24.10.2002 pentru modificarea şi completarea unor
dispoziţii din Codul penal şi unele legi speciale, în vederea ocrotirii minorilor împotriva
abuzurilor sexuale;
• Legea nr. 39/21.01.2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate
(publicată în Monitorul Oficial nr. 50/29.01.2003);
• Hotărârea nr. 299/13.03.2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispo-
ziţiilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane;
• Legea nr. 211/27.05.2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victime-
lor infracţiunilor (publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 505/4.06.2004);
• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2005 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane;
• Legea nr. 287/11.10.2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
79/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi
combaterea traficului de persoane;
• Hotărâre nr. 1584/8.12.2005 pentru organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale
de Prevenire a Traficului de Persoane şi Monitorizare a Asistenţei Acordate Victimelor
Traficului de Persoane (publicată în Monitorul Oficial nr. 5/4.01.2006);
• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.1083/2006 pentru modificarea şi completa-
rea Hotărârii Guvernului nr.1584/2005 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale de Prevenire a Traficului de Persoane şi Monitorizare a Asistenţei
Acordate Victimelor Traficului de Persoane.
Legislaţie internaţională:
• Declaraţia Universală a Drepturilor Omului;
• Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, 1953;
• Declaraţia Drepturilor Copilului, adoptată de Adunarea Generală a ONU la
20.11.1959;

29
• Declaraţia pentru Eliminarea Violenţei Împotriva Femeilor, adoptată de Adunarea
Generală ONU la 23.02.1994;
• Declaraţia de la Beijing - Platforma de Acţiune, 1995;
• Convenţia ONU Privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Împotriva
Femeilor (CEDAW)/1979 la care România este parte începând cu 1980;
• Convemţia privind Drepturile Copilului, adoptată de Adunarea Generala ONU
la 20.111989, intrată în vigoare în 1990 (este ratificată de România prin Legea
nr. 18/1990);
• Carta Socială Europeană revizuită, adoptată, la Strasbourg la 3 mai 1996 (este ratifi-
cată de România prin Legea nr. 74/1999);
• Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transfrontaliere organizate, de la
Palermo, 2000;
• Protocolul de la Palermo (2000) privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea trafi-
cului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor
Unite împotriva criminalităţii transfrontaliere organizate (publicat în Monitorul Oficial
nr. 813/8.10.2002);
• Declaraţia de la Bruxelles, septambrie 2002.
7 Prezentarea Agenţiei Naţionale
Împotriva Traficului de Persoane

AGENŢIA NAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE

Relaţii de subordonare:
- Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI).
Relaţii de subordonare: 15 compartimente regionale, în judeţele în care funcţionează
Curţi de Apel
Legislaţia în baza căreia funcţionează:
- Hotărâre nr. 1584/8.12.2005 pentru organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţiona-
le de Prevenire a Traficului de Persoane şi Monitorizare a Asistenţei Acordate Vic-
timelor Traficului de Persoane (publicată în Monitorul Oficial nr. 5/4.01.2006);
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.1083/2006 pentru modificarea şi comple-
tarea Hotărârii Guvernului nr.1584/2005 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţi-
onarea Agenţiei Naţionale de Prevenire a Traficului de Persoane şi Monitorizare a
Asistenţei Acordate Victimelor Traficului de Persoane.
Scurtă descriere a rolului:
„Agenţia coordonează, evaluează şi monitorizează la nivel naţional aplicarea
politicilor în domeniul traficului de persoane de către instituţiile publice, precum şi a
celor din domeniul protecţiei şi asistenţei acordate victimelor acestuia.” (art.1, alin.2,
Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr.1083/2006 pentru modificarea şi completa-
rea Hotărârii Guvernului nr.1584/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale de Prevenire a Traficului de Persoane şi Monitorizare a Asistenţei
Acordate Victimelor Traficului de Persoane).
Atribuţiile în domeniul prevenirii, combaterii şi asistenţei victimelor traficului
de persoane:
Conform art.1, alin.3 al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.1083/2206
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1584/2005 privind înfiinţa-
rea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Prevenire a Traficului de Persoa-
ne şi Monitorizare a Asistenţei Acordate Victimelor Traficului de Persoane:
- elaborează, pe baza propunerilor instituţiilor cu atribuţii în domeniu, proiectul
Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane, care se supune spre aprobare
Guvernului;
- monitorizează şi evaluează activităţile desfăşurate de instituţiile publice cu atribuţii
în domeniul traficului de persoane, urmărind îndeplinirea obiectivelor prevăzute în
planurile de acţiune întocmite în baza Strategiei naţionale;

31
● Prevenire
Ghid de informare ● Combatere
în domeniul traficului de persoane ● Asistenţa victimelor

- asigură coordonarea activităţilor de colaborare desfăşurate de instituţiile publice


cu organizaţiile neguvernamentale pentru realizarea obiectivelor din Strategia na-
ţională;
- elaborează proiectele standardelor naţionale în domeniu împreună cu instituţiile
publice şi organizaţiile neguvernamentale implicate, pe care le supune aprobării
Guvernului, în condiţiile legii;
- stabileşte indicatorii şi criteriile de apreciere a fenomenului traficului de persoane;
- colectează, stochează, procesează şi analizează date şi informaţii cu caracter statis-
tic în domeniul său de competenţă; pe baza acestora efectuează studii şi cercetări
privind diagnoza şi evoluţia fenomenului traficului de persoane;
- facilitează schimbul de date şi informaţii cu caracter statistic între instituţiile cu
competenţe în domeniu, din ţară şi străinătate;
- formulează propuneri pentru modificarea şi completarea legislaţiei în domeniul său
de activitate;
- elaborează răspunsurile la chestionare, precum şi rapoartele de ţară în domeniul
traficului de persoane;
- dezvoltă programe proprii pentru realizarea activităţilor de prevenire a traficului de
persoane şi de acordare a asistenţei victimelor traficului de persoane şi sprijină, la
cerere, programe în derulare;
- desfăşoară activităţi de cooperare internaţională în domeniul de competenţă, mo-
nitorizează şi evaluează activităţile de cooperare internaţională desfăşurate de insti-
tuţiile publice în domeniul de competenţă;
- asigură reprezentarea în grupuri specializate sau structuri ale Uniunii Europene,
precum şi în organizaţii internaţionale în domeniu de competenţă;
- Agenţia exercită şi alte atribuţii potrivit legii.

Colaborare cu alte instituţii:


Conform art.1, alin.2 al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.1083/2006:
„Pentru realizarea atribuţiilor sale Agenţia cooperează cu instituţii publice şi organizaţii
neguvernamentale române şi străine, precum şi cu organizaţii internaţionale.”

32
PREVENIREA
TRAFICULUI DE PERSOANE

Instituţiile implicate în prevenirea traficului de persoane 35


1. AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 35
2. AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 36
3. AUTORITATEA TERITORIALĂDE ORDINE PUBLICĂ 37
4. BRIGADA DE COMBATEREA CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE 39
5. CONSILIUL JUDEŢEAN 40
6. DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 41
7. DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE CRIMINALITATE
ORGANIZATĂ SI TERORISM 43
8. INSPECTORATUL JUDEŢEAN AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ 44
9. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN 46
10. INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN 48
11. INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ 49
12. SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 50
13. SERVICIUL DE PROBAŢIUNE 51
14. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU EVIDENŢA ŞI ELIBERAREA
PAŞAPOARTELOR SIMPLE 53
15. TRIBUNALUL 55
8 Instituţiile implicate în prevenirea
traficului de persoane

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU


OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

Relaţii de subordonare:
- Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (MMSSF)
- Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă (ANOFM)
Relaţii de supraordonare:
- Agenţii teritoriale /locale de ocupare a forţei de muncă şi puncte de lucru.
Legislaţia în baza căreia funcţionează:
- Legea nr.202/2006 privind organizarea şi funcţionarea ANOFM;
- Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă cu modificările şi completările ulterioare.
Scurta descriere a rolului:
„Agenţiile teritoriale asigură implementarea la nivel judeţean şi al municipiului
Bucureşti a măsurilor de prevenire a şomajului, protecţia socială a persoanelor neînca-
drate în muncă, organizează şi coordonează activitatea de ocupare şi de formare pro-
fesională a forţei de muncă.” (art.26, alin.1, Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă).
Atribuţii în prevenirea traficului de fiinţe umane:
Conform art.6 al Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului
de persoane:
- aplică strategia MMSSF prin colaborarea şi implementarea de măsuri pentru integrarea
pe piaţa muncii a persoanelor cu risc ridicat de a fi traficate, în special pentru femeile din
zonele defavorizate şi pentru persoanele marginalizate social;
- dezvoltă programe de informare privind piaţa muncii şi drepturile angajaţilor, programe de
formare profesională a persoanelor cu risc ridicat de a fi traficate precum şi de informare a
agenţilor economici pentru angajarea cu prioritate, a acestor persoane.
Conform art.9 şi 10 ale Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii
nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane:
- organizează periodic, la nivel judeţean, burse ale locurilor de muncă pentru şomeri;
- colaborează cu instituţiile cu atribuţii în aplicarea Planului naţional de acţiune pentru preve-
nirea şi combaterea traficului de fiinţe umane la elaborarea de materiale de informare asupra
riscurilor pe care le prezintă traficul de persoane care vor fi prezentate persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă.
- colaborează în domeniul prevenirii traficului de persoane: ONG-uri; mass-media;
- DGASPC; ISJ; CJ; Instituţia Prefectului; ITM; Direcţia de Statistică; Centrul Militar Zonal.
Colaborează în domeniul prevenirii traficului de persoane: cu Serviciile de Probaţi-
une, ONG-uri şi alte instituţii guvernamentale ce au atribuţii sau desfăşoară activităţi de
reintegrare a infractorilor ce şi-au ispăşit pedeapsa sau a victimelor traficului de persoane.

35
● Prevenire
Ghid de informare ● Combatere
în domeniul traficului de persoane ● Asistenţa victimelor

AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ


Relaţii de subordonare:
- Ministerul Sănătăţii Publice
Relaţii de supraordonare:
- unităţi sanitare publice de pe raza teritoriului arondat, cu excepţia unităţilor sanitare publi-
ce de interes naţional sau a celor aparţinând ministerelor ori instituţiilor cu reţele sanitare
proprii;
- serviciile de ambulanţă judeţene;
- asistenţa medicală în caz de calamităţi, catastrofe şi situaţii deosebite.
(alin.1 şi 2, art.18, Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii)
Legislaţia în baza căreia funcţionează:
- Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Scurta descriere a rolului:
„Autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt ser-
vicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, subordonate Ministerului Sănătăţii
Publice, care pun în aplicare politica şi programele naţionale de sănătate publică pe plan
local, identifică problemele locale prioritare de sănătate publică, elaborează şi imple-
mentează acţiuni locale de sănătate publică.” (art.17, alin.1, Legea nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii).
Atribuţii în domeniul prevenirii traficului de persoane:
Conform art.17, alin.2 al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănă-
tăţii:
- organizează acţiuni de prevenire a îmbolnăvirilor şi de promovare a sănătăţii;
- participă activ la programe de instruire a personalului din serviciile de sănătate publică;
- participă sau efectuează studii şi rapoarte periodice privind problemele de sănătate ale po-
pulaţiei din teritoriul dat;
- intervin în rezolvarea problemelor de sănătate publică apărute în rândul persoanelor apar-
ţinând grupurilor defavorizate.
Conform articolelor 33, 34 şi 35 ale Hotărârii nr.299/2003 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr.678/2001 privind prevenirea şi com-
baterea traficului de persoane:
- organizează, în cadrul comunităţilor vulnerabile, campanii de informare şi educare referi-
toare la bolile cu transmitere sexuală;
- ia măsuri pentru informarea persoanelor asupra riscurilor căsătoriilor de convenienţă;
- împreună cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi
Ministerul Tineretului şi Sportului desfăşoară programe educaţionale, de sănătate şi psiho-
logice, având drept ţintă grupurile de risc, copiii străzii şi copiii instituţionalizaţi;
- participă, potrivit competenţelor legale, împreună cu alte instituţii abilitate şi cu organiza-
ţiile neguvernamentale la desfăşurarea de campanii de informare a opiniei publice asupra
cauzelor, riscurilor şi consecinţelor traficului de persoane.
Colaborează în domeniul prevenirii traficului de persoane: ONG-uri, Poliţia de Proximitate,
ISJ, DGASPC.
36
8 Instituţiile implicate în prevenirea
traficului de persoane

AUTORITATEA TERITORIALĂ
DE ORDINE PUBLICĂ
Relaţii de subordonare:
- Consiliul Judeţean.
Relaţii de supraordonare: nu este cazul.
Legislaţia în baza căreia funcţionează:
- Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române;
- Hotărârea Guvernului nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică.
Scurta descriere a rolului:
„Autoritatea teritorială de ordine publică este organism cu rol consultativ, fără
personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe lângă (...) fiecare consiliu
judeţean, şi care îşi desfăşoară activitatea (...) în scopul asigurării bunei desfăşurări şi
sporirii eficienţei serviciului poliţienesc din unitatea administrativ-teritorială în care
funcţionează.” (art.1, Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale
de ordine publică, aprobat prin Hotărârea nr.787/2002).
„Autoritatea teritorială de ordine publică asigură, prin activitatea sa, reprezen-
tarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă
şi securitate publică.” (art.2, Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teri-
toriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea nr.787/2002).
Atribuţii în domeniul prevenirii traficului de persoane:
Conform art.18 al Legii nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei
Române:
- face propuneri pentru soluţionarea de către organele de poliţie a sesizărilor care îi sunt
adresate, referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, potrivit
prezentei legi;
- organizează consultări cu membrii comunităţilor locale şi cu organizaţiile neguvernamenta-
le cu privire la priorităţile siguranţei persoanei şi a ordinii publice;
- prezintă trimestrial informări în şedinţele consiliului judeţean asupra nivelului de asigurare
a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii;
- elaborează anual un raport asupra eficienţei activităţii unităţilor de poliţie, care se dă pu-
blicităţii.
Conform art.14, alin.2 al Hotărârii Guvernului nr.787/2002 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică:
- organizează consultări cu membrii comunităţii locale şi cu organizaţiile neguvernamentale
cu privire la priorităţile siguranţei persoanei şi ordinii publice şi, pe această bază, întocmeşte
un plan strategic anual cu caracter de recomandare pentru unităţile de poliţie;
- face propuneri pentru soluţionarea de către organele de poliţie a sesizărilor care îi sunt
adresate, referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;

37
● Prevenire
Ghid de informare ● Combatere
în domeniul traficului de persoane ● Asistenţa victimelor

- la propunerea unităţilor de poliţie sau din proprie iniţiativă analizează activitatea instituţiilor
investite cu atribuţii de sprijin al persoanelor aflate în situaţii de risc ori cu comportamente
inadecvate (bolnavi psihic, minore, liberaţi din penitenciare, persoane lipsite de mijloace
de subzistenţă etc.), recomandând acestora luarea unor măsuri pentru creşterea eficienţei
activităţii desfăşurate;
- întreprinde măsuri pentru cointeresarea organizaţiilor neguvernamentale în exercitarea ac-
tului de prevenire a criminalităţii.
Colaborează în domeniul prevenirii traficului de persoane: IPJ, ONG-uri, ISJ
CJAP, Poliţia Comunitară.

38
8 Instituţiile implicate în prevenirea
traficului de persoane

BRIGADA DE COMBATERE
A CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE

Relaţii de subordonare:
- Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI);
- Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR);
- Direcţia Generală de Combatere a Criminalităţii Organizate (DGCCO).
Relaţii de supraordonare:
- Servicii de Combatere a Criminalităţii Organizate (judeţene).
Legislaţia în baza căreia funcţionează:
- Legea nr.39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate;
- Legea 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului
Public, a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;
- Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române;
- Legea nr.360/2002 privind statutul poliţistului.
Scurta descriere a rolului:
Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate desfăşoară activităţi conform
legii 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate ce reglementea-
ză măsuri specifice de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate la nivel naţional
şi internaţional. Astfel se poate spune că BCCO realizează activităţi de prevenire şi
combatere a oricărei forme de crimă organizată, urmărirea penală fiind de competenţa
exclusivă a procurorului.
Atribuţii în domeniul prevenirii traficului de persoane:
Conform art.3 şi 5 ale Legii nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea cri-
minalităţii organizate:
- desfăşoară separat sau în cooperare cu autorităţile publice, organizaţiile neguvernamentale
precum şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile, activităţi susţinute de prevenire a criminali-
tăţii organizate;
- raportează cazurile instrumentate în vederea realizării de studii periodice cu scopul identi-
ficării cauzelor care determină şi a condiţiilor care favorizează criminalitatea organizată şi
iniţiază campanii de informare privind acest fenomen.

Colaborează în domeniul prevenirii traficului de persoane: IPJ, ISJ, DGASPC,


ONG-uri, Serviciul de Probaţiune, DIICOT.

39
● Prevenire
Ghid de informare ● Combatere
în domeniul traficului de persoane ● Asistenţa victimelor

CONSILIUL JUDEŢEAN

Relaţii de subordonare:
- Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI).
Relaţii de supraordonare:
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC);
- Instituţii de interes public (ex. biblioteci, centre judeţene de conservare şi valorificare a
tradiţiei şi creaţiei populare, muzee, centre militare, etc.).
Legislaţia în baza căreia funcţionează:
- Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale.
Scurta descriere a rolului:
„Consiliul Judeţean este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la
nivel judeţean, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în ve-
derea realizării serviciilor publice de interes judeţean.” (art.101, Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale).
Atribuţii în domeniul prevenirii traficului de persoane:
Conform art.104 al Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale:
- coordonează activitatea consiliilor locale ale comunelor şi oraşelor în vederea realizării ser-
viciilor publice de interes judeţean;
- hotărăşte înfiinţarea de instituţii publice de interes judeţean, în condiţiile legii; numeşte şi
eliberează din funcţie, în condiţiile legii, conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice pe
care le-a înfiinţat şi le aplică, dacă este cazul, sancţiuni disciplinare, în condiţiile legii;
- asigură, potrivit competenţelor sale, condiţiile materiale şi financiare necesare în vederea
bunei funcţionări a instituţiilor de cultură, a instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie,
ocrotire socială şi asistenţă socială, a serviciilor publice de transport de sub autoritatea sa,
precum şi a altor activităţi, în condiţiile legii;
- înfiinţează instituţii sociale şi culturale, precum şi pentru protecţia drepturilor copilului şi
asigură buna lor funcţionare, prin alocarea fondurilor necesare;
- hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau stră-
ine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi reali-
zării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean.
Conform art.7 al Legii nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului
de persoane:
- realizează şi difuzează materiale şi documentare privind riscurile la care pot fi expuse per-
soanele potenţiale victime ale traficului de persoane.
Conform art.27 al Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr.678/2001
privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane:
- ia măsuri pentru informarea populaţiei în zonele de risc ridicat despre fenomenul traficului
de persoane.
Colaborează în domeniul prevenirii traficului de persoane: ONG-uri.

40
8 Instituţiile implicate în prevenirea
traficului de persoane

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ


ŞI PROTECŢIA COPILULUI

Relaţii de subordonare:
- Consiliul Judeţean (CJ);
- Agenţia Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC) – coordonare meto-
dologică.
Relaţii de supraordonare:
- Compartimentul de intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic şi migraţie (conform
art.3, alin.1 al Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei de asistenţă
socială şi protecţia copilului);
- Centrele de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Traficului de Persoane înfiinţate în judeţele
Arad, Iaşi, Botoşani, Galaţi, Giurgiu, Ilfov, Mehedinţi, Satu-Mare, Timiş (conform art.32,
alin. 1 din Legea nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane).
Legislaţia în baza căreia funcţionează:
- Hotărârea nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul –cadru de organizare şi funcţi-
onare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului (publicată în Monitorul
Oficial, Partea I, nr.869/23.09.2004);
- Legea 272/21.06.2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (publicată în
Monitorul Oficial, Partea I, nr.557/23.06.2004);
- Hotărârile Consiliilor Judeţene pentru înfiinţarea Direcţiilor generale de asistenţă socială şi
protecţia copilului (conform art.4, alin.1 din Hotărârea nr.1434/2004 privind atribuţiile şi
Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială
şi protecţia copilului).
Scurta descriere a rolului:
„Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului (...) are rolul de
a asigura la nivel judeţean (...) aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în
domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, per-
soanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.” (art. 1, alin.1, Re-
gulament cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei de asistenţă socială şi protecţia
copilului).
Conform art. 4, alin.3 din Hotărârea nr. 1434/2004 „atribuţiile Direcţiei ge-
nerale, prevăzute în regulamentul-cadru, se completează cu alte atribuţii, în funcţie de
caracteristicile sociale ale unităţilor administrativ-teritoriale (...).”
Atribuţii în domeniul prevenirii traficului de persoane:
Conform art.4 al Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului
de persoane:
- ia măsurile necesare pentru elaborarea şi aplicarea în domeniul său de activitate a Planului
naţional de acţiune în combaterea traficului de persoane.

41
● Prevenire
Ghid de informare ● Combatere
în domeniul traficului de persoane ● Asistenţa victimelor

Conform Planului naţional de acţiune pentru eliminarea exploatării prin muncă


a copiilor (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1769/2004), DGASPC are atribuţii în
atingerea următoarelor obiective:
1. Dezvoltarea capacităţii instituţionale a structurilor cu atribuţii în domeniul prevenirii şi
combaterii exploatării copiilor prin muncă;
2. Dezvoltarea de programe de acţiune directă în vederea prevenirii implicării premature în
muncă a copiilor, precum şi a retragerii din muncă, reabilitării şi (re)integrării educaţionale
şi sociale a copiilor care muncesc;
3. Informarea, conştientizarea şi mobilizarea societăţii în vederea prevenirii şi combaterii ex-
ploatării copiilor prin muncă;
4 Dezvoltarea de politici naţionale referitoare la prevenirea şi combaterea exploatării copiilor
prin muncă.
Colaborează în domeniul prevenirii traficului de persoane: BCCO, CJ, ASP, ITM,
Serviciul de Probaţiune, CPECA, IPJ, ISJ-CJAP, IJPF, AJOFM, Parchetul de pe lângă
Curtea de Apel, ONG-uri.

42
8 Instituţiile implicate în prevenirea
traficului de persoane

DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE


CRIMINALITATE ORGANIZATĂ SI TERORISM

Relaţii de subordonare:
- Ministerul Public (MP);
- Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Relaţii de supraordonare:
- Servicii ale DIICOT (la nivelul Parchetelor de pe lângă Curţile de Apel);
- Birouri ale DIICOT (la nivelul Parchetelor de pe lângă Tribunale).
Legislaţia în baza căreia funcţionează:
- Legea nr.508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului
Public, a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
Scurta descriere a rolului:
Conform legii 508/2004 Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalita-
te Organizată şi Terorism este o „structură specializată în combaterea infracţiunilor de
criminalitate organizată şi terorism a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie.” Ea „exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile procedurale prevăzute de lege,
în cauzele privind infracţiunile atribuite” prin lege în competenţa sa.
Atribuţii în domeniul prevenirii traficului de persoane:
Conform art.2, alin.1 şi art.4, alin.3 ale Legii nr.508/2004 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public, a Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism:
- studierea cauzelor care generează săvârşirea infracţiunilor de criminalitate organizată, trafic
de droguri, macrocriminalitatea economico-financiară, criminalitate informatică şi terorism
şi a condiţiilor care le favorizează, elaborarea propunerilor în vederea eliminării acestora,
precum şi pentru perfecţionarea legislaţiei penale în acest domeniu;
- constituirea şi actualizarea bazei de date vizând infracţiunile ce sunt date în competenţa
DIICOT;
- exercitarea altor atribuţii prevăzute de Codul de procedură penală şi legile speciale;
- studierea cauzelor care generează şi a condiţiilor care favorizează săvârşirea infracţiunilor
de criminalitate organizată şi terorism.
Colaborează în domeniul prevenirii traficului de persoane: BCCO, Serviciul de
Probaţiune, Interpol, ONG-uri.

43
● Prevenire
Ghid de informare ● Combatere
în domeniul traficului de persoane ● Asistenţa victimelor

INSPECTORATUL JUDEŢEAN
AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ

Relaţii de subordonare:
- Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI);
- Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (IGPF).
Relaţii de supraordonare:
- Sectoarele Poliţiei de Frontieră;
- Punctele Poliţiei de Frontieră Aeroport.
Legislaţia în baza căreia funcţionează:
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poli-
ţiei de Frontieră Române, aprobată prin Legea nr.81/2002;
- Legea nr.360/2002 privind statutul poliţistului.
Scurta descriere a rolului:
„Poliţia de Frontieră Română face parte din Ministerul de Interne şi este insti-
tuţia specializată a statului care exercită atribuţiile ce îi revin cu privire la supravegherea
şi controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a
faptelor specifice criminalităţii transfrontaliere săvârşite în zona de competenţă, res-
pectarea regimului juridic al frontierei de stat, paşapoartelor şi străinilor, asigurarea in-
tereselor statului român pe Dunărea interioară şi canalul Sulina situate în afara zonei de
frontieră, în zona contiguă şi în zona economică exclusivă, respectarea ordinii şi liniştii
publice în zona de competenţă, în condiţiile legii.” (Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, art.2).
Atribuţii în domeniul prevenirii traficului de persoane:
Conform art.21 şi 22 ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.104/2001
privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române:
- execută supravegherea şi controlul la trecerea frontierei de stat a României, previne şi com-
bate migraţia ilegală şi criminalitatea transfrontalieră în zona de competenţă, precum şi
orice altă încălcare a regimului juridic al frontierei de stat;
- realizează controlul documentelor pentru trecerea frontierei de stat în punctele de trecere
deschise traficului internaţional, la intrarea în şi la ieşirea din zonele libere, în punctele de
mic trafic şi treceri simplificate sau în alte locuri, după caz, potrivit legii;
- culege, stochează, prelucrează, valorifică şi face schimb de date şi informaţii, în condiţiile
stabilite de lege pentru Poliţia Română, în scopul exercitării atribuţiilor legale, cu autorită-
ţile publice interesate, pe bază de protocol, şi cu organisme similare din alte state, pe baza
înţelegerilor la care România este parte;
- previne şi combate pirateria, acţiunile teroriste şi faptele circumscrise crimei organizate în
apele aflate sub jurisdicţia statului român.

44
8 Instituţiile implicate în prevenirea
traficului de persoane

Conform art.5, 9 şi 11 ale Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea


traficului de persoane:
- adoptă măsurile necesare, în baza Legii nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România,
pentru a împiedica accesul pe teritoriul României a cetăţenilor străini în legătură cu care
există indicii temeinice că ar fi implicaţi în traficul de persoane, în sensul prezentei legi;
- realizează şi menţine în actualitate baza de date privind fenomenul traficului de fiinţe uma-
ne, monitorizează şi evaluează periodic acest fenomen, luând în considerare atât persoanele
ce trafichează, cât şi victimele traficului, precum şi persoanele juridice implicate în activita-
tea de trafic de persoane;
- participă în calitate de partener la organizarea campaniilor de informare privind fenomenul
traficului de persoane şi riscurile la care sunt supuse victimele acestuia, iniţiate de organi-
zaţiile neguvernamentale.
Conform art.27 al Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr.678/2001
privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane:
- ia măsuri pentru informarea populaţiei în zonele de risc ridicat despre fenomenul traficului
de persoane.
Colaborează în domeniul prevenirii traficului de persoane: IPJ, DGASPC, ISJ,
ONG-uri, Autorităţile de frontieră a statelor vecine, Autorităţile de frontieră a statelor
UE şi ţările candidate la aderare în UE.

45
● Prevenire
Ghid de informare ● Combatere
în domeniul traficului de persoane ● Asistenţa victimelor

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN

Relaţii de subordonare:
- Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI);
- Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR).
Relaţii de supraordonare:
- Poliţiile municipale şi orăşeneşti;
- Birourile şi posturile de poliţie comunale.
Legislaţia în baza căreia funcţionează:
- Legea nr.218/23.04.2002 privind Organizarea şi Funcţionarea Poliţiei Române (republicată
în Monitorul Oficial, Partea I, nr.305 din 9.05.2002).
Scurta descriere a rolului:
„Poliţia Română face parte din Ministerul de Interne şi este instituţia specializa-
tă a statului, care exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamen-
tale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiu-
nilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii.” (conform Legii 218/2002,
art.1).
Atribuţii în domeniul prevenirii traficului de persoane:
Activitatea de prevenire în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean este rea-
lizată în principal prin intermediul ofiţerilor din cadrul Compartimentului de Analiză şi
Prevenire a Criminalităţii şi poliţiştii de proximitate, dar şi prin intermediul poliţiştilor
care prin specificul muncii lor intră în contact cu diferite forme de criminalitate.

Conform art.26 al Legii nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea
Poliţiei Române:
- apără viaţa, integritatea corporală şi libertatea persoanelor, proprietatea privată şi publică,
celelalte drepturi şi interese legitime ale cetăţenilor şi ale comunităţii;
- aplică măsuri de menţinere a ordinii şi liniştii publice, a siguranţei cetăţeanului, de prevenire
şi combatere a fenomenului infracţional şi de identificare şi contracarare a acţiunilor şi
elementelor care atentează la viaţa, libertatea, sănătatea şi integritatea persoanelor, a propri-
etăţii private şi publice, precum şi a altor interese legitime ale comunităţii;
- culege informaţii în vederea cunoaşterii, prevenirii şi combaterii infracţiunilor, precum şi a
altor fapte ilicite;
- realizează activităţi de prevenire şi combatere a corupţiei, a criminalităţii economico-finan-
ciare, a celei transfrontaliere, a infracţiunii în domeniul informaticii şi a crimei organizate;
- desfăşoară activităţi de prevenire şi combatere a migraţiei ilegale;
- oferă informaţii IGPR-ului pentru efectuarea de studii şi cercetări privind dinamica infrac-
ţionalităţii în România în vederea propunerii unor măsuri de prevenire a acesteia;
- colaborează cu instituţiile de învăţământ şi cu organizaţiile neguvernamentale pentru pre-
gătirea anti-infracţională a populaţiei.

46
8 Instituţiile implicate în prevenirea
traficului de persoane

Conform art. 5, 9 şi 11 ale Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea


traficului de persoane:
- adoptă măsurile necesare, în baza Legii nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România,
pentru a împiedica accesul pe teritoriul României a cetăţenilor străini în legătură cu care
există indicii temeinice că ar fi implicaţi în traficul de persoane, în sensul prezentei legi;
- realizează şi menţine în actualitate baza de date privind fenomenul traficului de fiinţe uma-
ne, monitorizează şi evaluează periodic acest fenomen, luând în considerare atât persoanele
ce trafichează, cât şi victimele traficului, precum şi persoanele juridice implicate în activita-
tea de trafic de persoane;
- participă în calitate de partener la organizarea campaniilor de informare privind fenomenul
traficului de persoane şi riscurile la care sunt supuse victimele acestuia, iniţiate de organi-
zaţiile neguvernamentale.
Colaborează în domeniul prevenirii traficului de persoane: ONG-uri; ISJ; mass-
media locală; BCCO; IJPF; DGASPC; Parchetele şi instanţele de judecată; ASP; ATOP;
Serviciul de Probaţiune.

47
● Prevenire
Ghid de informare ● Combatere
în domeniul traficului de persoane ● Asistenţa victimelor

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN

Relaţii de subordonare:
- Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC).
Relaţii de supraordonare:
- Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică (CJAP);
- Casa Corpului Didactic (CCD);
- Grădiniţe, şcoli, licee, colegii, şcoli postliceale;
- Palatele copiilor.
Legislaţia în baza căreia funcţionează:
- Legea nr. 84/1995 – legea învăţământului, cu modificările şi completările ulterioare.
Scurta descriere a rolului:
Conform art. 142 din Legea învăţământului nr. 84/1995, Inspectoratele Şcolare
Judeţene au următoarele atribuţii principale: „(a) urmăresc modul de organizare şi de
funcţionare a reţelei de învăţământ preuniversitar, în conformitate cu politica educa-
ţională la nivel naţional; (b) asigură aplicarea legislaţiei în organizarea, conducerea şi
desfăşurarea procesului de învăţământ.”
Atribuţii în domeniul prevenirii traficului de fiinţe umane:
Conform art.9, alin.1 al Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea
traficului de persoane:
- Realizează cu sprijinul celorlalte instituţii implicate şi în colaborare cu organizaţiile neguver-
namentale cu activitate în domeniu, programe educative pentru părinţi şi copii, în special
pentru grupurile cu risc crescut de a fi victime.
Conform art.18 al Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 678/2001
privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane:
- organizează în instituţiile de învăţământ campanii de informare şi educare referitoare la
riscurile şi efectele bolilor cu transmitere sexuală.
Colaborează în domeniul prevenirii traficului de fiinţe umane cu următoarele
instituţii: CJ, ONG-uri, Poliţia de Proximitate, CJAP, IJPF, DGASPC.

48
8 Instituţiile implicate în prevenirea
traficului de persoane

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ

Relaţii de subordonare:
- - Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (MMSSF);
- - Inspecţia Muncii.
Relaţii de supraordonare: nu este cazul
Legislaţia în baza căreia funcţionează:
- - Legea nr.108/16.06.1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii.
Scurta descriere a rolului:
Obiectivele principale ale activităţii Inspecţiei Muncii sunt următoarele:
a) controlul aplicării prevederilor legale referitoare la relaţiile de muncă, la securitatea şi sănă-
tatea în muncă, la protecţia salariaţilor care lucrează în condiţii deosebite şi a prevederilor
legale referitoare la asigurările sociale;
b) informarea autorităţilor competente despre deficienţele legate de aplicarea corectă a dispo-
ziţiilor legale în vigoare;
c) furnizarea de informaţii celor interesaţi despre cele mai eficace mijloace de respectare a
legislaţiei muncii;
d) asistarea tehnică a angajatorilor şi angajaţilor, pentru prevenirea riscurilor profesionale şi a
conflictelor sociale;
e) iniţierea de propuneri adresate Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Familiei pentru
îmbunătăţirea legislaţiei existente şi elaborarea de noi acte legislative în domeniu.
(conform Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, art.5).
Atribuţii în domeniul prevenirii traficului de persoane:
Conform art.6, alin.1 al Legii nr. 108/1999, Inspecţia Muncii controlează:
- încadrarea în muncă şi încetarea activităţii persoanelor care desfăşoară orice activitate în te-
meiul unui contract individual de muncă sau al unei convenţii civile de prestări de servicii;
- accesul fără nici o discriminare pe piaţa muncii al tuturor persoanelor apte de muncă, res-
pectarea normelor specifice privind condiţiile de muncă ale tinerilor, femeilor, precum şi ale
unor categorii de persoane defavorizate.

De asemenea, monitorizează respectarea Legii nr. 156/26.07.2000 privind pro-


tecţia cetăţenilor români, care lucrează în străinătate, de către agenţiile de ocupare a
forţei de muncă în străinătate.
Colaborează în domeniul prevenirii traficului de persoane: IPJ, BCCO, ISJ, Garda
Financiară, ONG-uri.

49
● Prevenire
Ghid de informare ● Combatere
în domeniul traficului de persoane ● Asistenţa victimelor

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Relaţii de subordonare:
- Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI);
- Consiliile judeţene;
- Consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor.
Relaţii de supraordonare:
- Servicii specifice atribuţiilor conform legii, organizate în funcţie de nevoile şi situaţia la
nivel local.
Legislaţia în baza căreia funcţionează:
- Legea nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;
- Hotărârea Guvernului nr.90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a serviciului public de asistenţă socială;
- Hotărârile Consiliilor judeţene/locale de înfiinţare a Serviciilor Publice de Asistenţă Socială.
Scurta descriere a rolului:
„Serviciul public de asistenţă socială are rolul de asigura la nivel judeţean (...)
aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei familiei, per-
soanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror
persoane aflate în nevoie .” (art.1, alin.2, Regulamentul cadru de organizare şi funcţio-
nare a serviciului public de asistenţă socială).
Atribuţii în domeniul prevenirii traficului de persoane:
Conform art.33 al Legii nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială:
- identifică nevoile sociale ale comunităţii şi le soluţionează în condiţiile legii;
- dezvoltă şi gestionează servicii sociale specializate, după caz, în condiţiile legii;
- furnizează informaţiile şi datele solicitate de serviciul public de asistenţă socială judeţean,
precum şi de autorităţile publice centrale cu responsabilităţi în domeniu;
- elaborează şi propune consiliului local al municipiului, oraşului sau comunei proiectul de
buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale şi a altor măsuri de asistenţă socială, în
conformitate cu planul de acţiune propriu.
Conform art.4, 7 şi 10 ale Legii nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea
traficului de persoane:
- ia măsurile necesare pentru elaborarea şi aplicarea, în domeniul de activitate, a Planului
naţional de acţiune în combaterea traficului de persoane;
- realizează şi difuzează materiale documentare privind riscurile la care pot fi expuse persoa-
nele potenţiale victime ale traficului de persoane;
- pe baza datelor proprii, efectuează studii periodice în scopul identificării cauzelor care de-
termină şi a condiţiilor ce favorizează traficul de persoane.

Colaborează în domeniul prevenirii traficului de persoane: ONG-uri, IPJ,


DGASPC.

50
8 Instituţiile implicate în prevenirea
traficului de persoane

SERVICIUL DE PROBAŢIUNE

Relaţii de subordonare:
- Serviciul de Probaţiune este un organism specializat fără personalitate juridică, aflat sub
autoritatea Ministerului Justiţiei, care se organizează şi funcţionează pe lângă Tribunal.
Relaţii de supraordonare: nu este cazul.
Legislaţia în baza căreia funcţionează:
- Ordonanţa Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de re-
integrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de
libertate;
- Hotărârea nr.1239/2000 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Ordo-
nanţei Guvernului nr.92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare
socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate;
- Legea nr.129/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2000 privind organi-
zarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a
executării sancţiunilor neprivative de libertate;
- Legea nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiu-
nilor;
- Legea nr.123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probaţiune;
- Codul penal şi Codul de procedură penală.
Scurta descriere a rolului:
Serviciile de Probaţiune „(...) au ca principale atribuţii reintegrarea socială a
persoanelor care au săvârşit o infracţiuni, menţinute în stare de libertate, supravegherea
executării obligaţiilor stabilite de instanţa de judecată în sarcina acestora, precum şi asis-
tenţa şi consilierea persoanelor condamnate, la cererea acestora.” (Regulament din 29
noiembrie 2000 de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind
organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de suprave-
ghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate).
În conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2004, serviciile de probaţiune
acordă consiliere psihologică gratuită şi alte forme de asistenţă socială victimelor infrac-
ţiunilor.
Atribuţii în domeniul prevenirii traficului de persoane:
Conform art.30 al Hotărârii nr.299/2003 pentru aprobarea Regulamentului de
aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de
persoane:
- realizează periodic studii pentru evaluarea efectelor măsurilor legislative asupra fenomenu-
lui traficului de persoane;
- asigură pregătirea şi perfecţionarea magistraţilor în domeniul combaterii traficului de per-
soane;
- asigură asistenţă de specialitate pentru elaborarea actelor normative în materie şi pentru
implementarea acestora;
51
● Prevenire
Ghid de informare ● Combatere
în domeniul traficului de persoane ● Asistenţa victimelor

- participă la realizarea de campanii de informare a opiniei publice asupra fenomenului tra-


ficului de persoane.
Conform art.70, alin.1 al Legii nr. 123/2006 privind statutul per-
sonalului din serviciile de probaţiune poate participa la elaborarea de publi-
caţii, articole, studii de specialitate, lucrări literare ori ştiinţifice, la emisiuni
audiovizuale, cu excepţia celor cu caracter politic, precum şi la derularea unor programe
de cooperare naţională şi internaţională.
Colaborează în domeniul prevenirii traficului de persoane:
„Serviciile de reintegrare socială şi supraveghere colaborează cu alte instituţii
şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, în vederea reducerii fenomenului
infracţional şi creşterii gradului de siguranţă socială” (art.1 alin.3, Regulamentul din 29
noiembrie 2000 de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr.92/2000 privind
organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de suprave-
ghere a exercitării sancţiunilor neprivative de libertate).

52
8 Instituţiile implicate în prevenirea
traficului de persoane

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU


EVIDENŢA ŞI ELIBERAREA PAŞAPOARTELOR SIMPLE

Relaţii de subordonare:
- Ministerul Administraţiei Publice (MAP);
- Direcţia Generală pentru Paşapoarte (DGP);
- Prefectura.
Relaţii de supraordonare:
- Serviciile Publice Locale pentru Evidenţa şi Eliberarea Paşapoartelor Simple din cadrul
Consiliilor locale municipale şi orăşeneşti.
Legislaţia în baza căreia funcţionează:
- Ordonanţa Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea servi-
ciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, aprobată prin Legea
nr.362/2002;
- Hotărârea nr.1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice
comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple;
- Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate;
- Hotărârea nr.94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.
Scurta descriere a rolului:
Serviciile Publice Comunitare pentru Evidenţa şi Eliberarea Paşapoartelor
Simple asigură întocmirea, păstrarea evidenţa şi eliberarea paşapoartelor simple. (art.1,
Ordonanţa Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ser-
viciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor).
Atribuţii în domeniul prevenirii traficului de persoane:
Conform art.6, alin.1 al Ordonanţei nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor:
- soluţionează cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple ori de prelungire a valabilităţii
acestora, în conformitate cu prevederile legii, ale tratatelor şi convenţiilor internaţionale la
care România este parte;
- asigură eliberarea, în sistem de ghişeu unic, a paşapoartelor simple, în colaborare cu servi-
ciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din subordinea consiliilor munici-
pale, orăşeneşti şi comunale, precum şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
- administrează, gestionează şi valorifică registrele judeţene, respectiv al municipiului Bucu-
reşti, de evidenţă a paşapoartelor;
- asigură înscrierea de menţiuni în paşapoarte, în condiţiile legii.
Conform art.32, alin.2 al Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii
nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane:
- realizează şi difuzează materiale documentare privind riscurile la care pot fi expuse persoa-
nele, potenţiale victime ale traficului de persoane.

53
● Prevenire
Ghid de informare ● Combatere
în domeniul traficului de persoane ● Asistenţa victimelor

De asemenea, SPCEEPS poate să:


- informeze cetăţenii cu privire la regimul vizelor, munca în străinătate şi condiţiile de şedere
în ţările în care se deplasează;
- comunice cetăţenilor recomandări utile privind îndeplinirea condiţiilor necesare pentru că-
lătoria în străinătate, atât pentru titulari de documente cât şi pentru cei mandataţi să obţină
documente pentru minori sau pentru cei aflaţi în străinătate.
Colaborează în domeniul prevenirii traficului de persoane:
Serviciile publice de evidenţă a populaţiei din cadrul Cconsiliilor Judeţene şi al
Consiliului General al Municipiului Bucureşti; ONG-uri; IPJ; IJPF; Direcţia Relaţii Con-
sulare din cadrul MAE prin DGP; Misiuni şi Oficii consulare ale României în străinătate.

54
8 Instituţiile implicate în prevenirea
traficului de persoane

TRIBUNALUL

Relaţii de subordonare:
- Ministerul Justiţiei (MJ);
- Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM);
- Curtea de Apel.
Relaţii de supraordonare:
- Tribunale specializate;
- Judecătorii.
Legislaţia în baza căreia funcţionează:
- Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară;
- Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele
măsuri adiacente;
- Ordonanţă de Urgenţă nr.124/2004 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul
magistraţilor şi a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.
Scurta descriere a rolului:
„Justiţia se înfăptuieşte în numele legii, este unică, imparţială şi egală pentru toţi.
Justiţia se realizează prin următoarele instanţe judecătoreşti: a) Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie; b) curţi de apel; c) tribunale; d) tribunale specializate; d1) instanţe militare; e)
judecătorii.” (art. 2, Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, modificată prin
Legea nr. 247/2005).
„Tribunalele sunt instanţe cu personalitate juridică, organizate la nivelul fiecă-
rui judeţ şi al municipiului Bucureşti, şi au, de regulă, sediul în municipiul reşedinţă de
judeţ.” (art. 34, alin.1, Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară).
Atribuţii în domeniul prevenirii traficului de persoane:
Conform Codului penal:
- contribuie la prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni de trafic de fiinţe umane prin pedepsele
pe care le aplică inculpaţilor acuzaţi de comiterea de astfel de infracţiuni (conform art.52,
alin.1, Cod penal: „scopul pedepsei este prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni”);
- poate lua, faţă de persoana ce a comis vreo infracţiune de trafic de fiinţe umane, una din
măsurile de siguranţă (ce sunt sancţiuni de drept penal) prevăzute de art.112 Cod penal: a)
obligarea la tratament medical; b) internarea medicală; c) interzicerea de a ocupa o funcţie
sau de a exercita o profesie, o meserie, o ocupaţie ori o altă activitate de genul celei de care
făptuitorul s-a folosit la comiterea faptei; d) interzicerea de a se afla în anumite localităţi; e)
expulzarea străinului-făptuitor; f) confiscarea specială; (conform art.111, alin.1 Cod penal:
„măsurile de siguranţă au ca scop înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvâr-
şirii faptelor prevăzute de Legea penală”).

55
● Prevenire
Ghid de informare ● Combatere
în domeniul traficului de persoane ● Asistenţa victimelor

Conform art.10 al Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficu-


lui de persoane:
- poate furniza, la cerere, Ministerului Justiţiei, date statistice necesare efectuării unor studii
periodice „în scopul identificării cauzelor care determină şi a condiţiilor ce favorizează
traficul de persoane.”

Colaborează în domeniul prevenirii traficului de persoane: ONG-uri; IPJ; alte


structuri ale MJ.

56
Combaterea
TRAFICULUI DE PERSOANE

Instituţiile implicate în combaterea traficului de persoane 59


1. BRIGADA DE COMBATERE A CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE 59
2. DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE
ORGANIZATĂ ŞI TERORISM 60
3. INSPECTORATUL JUDEŢEAN AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ 61
4. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN 63
5. INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ 64
6. SERVICIUL DE PROBAŢIUNE 65
7. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU EVIDENŢA ŞI ELIBERAREA
PAŞAPOARTELOR SIMPLE 67
8. TRIBUNALUL 69
9 Instituţiile implicate în combaterea
traficului de persoane

BRIGADA DE COMBATERE
A CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE

Relaţii de subordonare:
- Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI);
- Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR);
- Direcţia Generală de Combatere a Criminalităţii Organizate (DGCCO).
Relaţii de supraordonare:
- Servicii de Combatere a Criminalităţii Organizate (judeţene).
Legislaţia în baza căreia funcţionează:
- Legea nr.39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate;
- Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului
Public, a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;
- Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române;
- Legea nr.360/2002 privind statutul poliţistului.
Scurta descriere a rolului:
Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate desfăşoară activităţi con-
form Legii nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate ce
reglementează măsuri specifice de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate la
nivel naţional şi internaţional. Astfel se poate spune că BCCO realizează activităţi de
prevenire şi combatere a oricărei forme de crimă organizată, urmărirea penală fiind de
competenţa exclusivă a procurorului.
Atribuţii în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane:
Conform art.2 şi 9 ale Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea
traficului de persoane:
- adoptă măsurile necesare, în baza Legii nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România,
pentru a împiedica accesul pe teritoriul României a cetăţenilor străini în legătura cu care
există indicii temeinice că ar fi implicaţi în traficul de persoane;
- realizează şi menţine în actualitate baza de date privind fenomenul traficului de fiinţe uma-
ne, monitorizează şi evaluează periodic acest fenomen, luând în considerare atât persoanele
ce trafichează, cât şi victimele traficului, precum şi persoanele juridice implicate în activita-
tea de trafic de persoane.
Colaborează în domeniul combaterii traficului de persoane: DIICOT, IPJ, IJPF,
Tribunal, alte structuri ale IGPR.

59
● Prevenire
Ghid de informare ● Combatere
în domeniul traficului de persoane ● Asistenţa victimelor

DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR


DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ŞI TERORISM

Relaţii de subordonare:
- Ministerul Administraţiei Publice (MAP);
- Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Relaţii de supraordonare:
- Servicii ale DIICOT (la nivelul Parchetelor de pe lângă Curţile de Apel);
- Birouri ale DIICOT (la nivelul Parchetelor de pe lângă Tribunale).
Legislaţia în baza căreia funcţionează:
- Legea nr.508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului
Public, a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
Scurta descriere a rolului:
Conform Legii nr. 508/2004 Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism este o „structură specializată în combaterea infrac-
ţiunilor de criminalitate organizată şi terorism a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie.” Ea „exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile procedurale prevă-
zute de lege în cauzele privind infracţiunile atribuite” prin lege în competenţa sa.
Atribuţii în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane:
Conform art.2, alin.1 al Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea în cadrul Ministerului Public, a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism:
- efectuarea urmăririi penale pentru infracţiunile prevăzute în prezenta lege în condiţiile Co-
dului de procedură penală şi a legilor speciale;
- conducerea, supravegherea şi controlul actelor de cercetare penală efectuate de către ofiţerii
şi agenţii de poliţie judiciară aflaţi în coordonarea DIICOT;
- sesizarea instanţelor judecătoreşti pentru luarea măsurilor prevăzute de lege şi pentru jude-
carea cauzelor privind infracţiunile care sunt în competenţa DIICOT;
- exercitarea altor atribuţii prevăzute de Codul de procedură penală şi legile specifice.
Conform art. 21, 23 şi 45 ale Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combate-
rea traficului de persoane:
- efectuează urmărirea penală (în mod obligatoriu);
- îşi dă acordul ca organul de urmărire penală să aibă acces şi să supravegheze pentru o
perioadă determinată sisteme de telecomunicaţii ori informatice utilizate de un potenţial
infractor, atunci când sunt date sau indicii temeinice că o persoană care pregăteşte comite-
rea unei infracţiuni de trafic de persoane sau care a comis o asemenea infracţiune foloseşte
astfel de sisteme.
Colaborează în domeniul combaterii traficului de persoane: BCCO, Interpol, IJPF,
structuri similare de Parchet din alte ţări.

60
9 Instituţiile implicate în combaterea
traficului de persoane

INSPECTORATUL JUDEŢEAN
AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ

Relaţii de subordonare:
- Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI);
- Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (IGPF).
Relaţii de supraordonare:
- Sectoarele Poliţiei de Frontieră;
- Punctele Poliţiei de Frontieră Aeroport.
Legislaţia în baza căreia funcţionează:
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poli-
ţiei de Frontieră Române, aprobată prin Legea nr.81/2002;
- Legea nr.360/2002 privind statutul poliţistului.
Scurta descriere a rolului:
„Poliţia de Frontieră Română face parte din Ministerul de Interne şi este insti-
tuţia specializată a statului care exercită atribuţiile ce îi revin cu privire la supravegherea
şi controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a
faptelor specifice criminalităţii transfrontaliere săvârşite în zona de competenţă, res-
pectarea regimului juridic al frontierei de stat, paşapoartelor şi străinilor, asigurarea in-
tereselor statului român pe Dunărea interioară şi canalul Sulina situate în afara zonei de
frontieră, în zona contiguă şi în zona economică exclusivă, respectarea ordinii şi liniştii
publice în zona de competenţă, în condiţiile legii.” (Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, art.2).
Atribuţii în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane:
Conform art.21 şi 22 ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.104/2001
privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române:
- execută supravegherea şi controlul la trecerea frontierei de stat a României, previne şi com-
bate migraţia ilegală şi criminalitatea transfrontalieră în zona de competenţă, precum şi
orice altă încălcare a regimului juridic al frontierei de stat;
- realizează controlul documentelor pentru trecerea frontierei de stat în punctele de trecere
deschise traficului internaţional, la intrarea în şi la ieşirea din zonele libere, în punctele de
mic trafic şi treceri simplificate sau în alte locuri, după caz, potrivit legii;
- culege, stochează, prelucrează, valorifică şi face schimb de date şi informaţii, în condiţiile
stabilite de lege pentru Poliţia Română, în scopul exercitării atribuţiilor legale, cu autorită-
ţile publice interesate, pe bază de protocol, şi cu organisme similare din alte state, pe baza
înţelegerilor la care România este parte;
- previne şi combate pirateria, acţiunile teroriste şi faptele circumscrise crimei organizate în
apele aflate sub jurisdicţia statului român.

61
● Prevenire
Ghid de informare ● Combatere
în domeniul traficului de persoane ● Asistenţa victimelor

Conform art.27 al Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 678/2001


privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane:
- ia măsuri pentru identificarea persoanelor implicate în desfăşurarea de activităţi legate de
migraţia ilegală şi traficul de persoane, precum şi a locurilor de desfăşurare a acestor acti-
vităţi.

Colaborează în domeniul combaterii traficului de persoane: BCCO, DICOT, Au-


torităţile de frontieră a statelor vecine, Autorităţile de frontieră a statelor UE şi ţările
candidate la aderare în UE, Biroul pentru Străini, Serviciul Independent de Informaţii
şi Protecţie Internă, SPCEEPS.

62
9 Instituţiile implicate în combaterea
traficului de persoane

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN

Relaţii de subordonare:
- Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI);
- Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR).
Relaţii de supraordonare:
- Poliţiile municipale şi orăşeneşti;
- Birourile şi posturile de poliţie comunale.
Legislaţia în baza căreia funcţionează:
- Legea nr.218/23.04.2002 privind Organizarea şi Funcţionarea Poliţiei Române (republicată
în Monitorul Oficial, Partea I, nr.305 din 9.05.2002).
Scurta descriere a rolului:
„Poliţia Română face parte din Ministerul de Interne şi este instituţia specializată
a statului, care exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale
ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor,
respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii.” (conform Legii nr. 218/2002,
art.1).
Atribuţii în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane:
Conform art.26 al Legii nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea
Poliţiei Române:
- aplică măsuri de menţinere a ordinii şi liniştii publice, a siguranţei cetăţeanului, de prevenire
şi combatere a fenomenului infracţional şi de identificare şi contracarare a acţiunilor şi
elementelor care atentează la viaţa, libertatea, sănătatea şi integritatea persoanelor, a propri-
etăţii private şi publice, precum şi a altor interese legitime ale comunităţii;
- culege informaţii în vederea cunoaşterii, prevenirii şi combaterii infracţiunilor, precum şi a
altor fapte ilicite;
- realizează activităţi de prevenire şi combatere a corupţiei, a criminalităţii economico-finan-
ciare, a celei transfrontaliere, a infracţiunii în domeniul informaticii şi a crimei organizate;
- desfăşoară activităţi de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi penale, executării
pedepselor sau altor hotărâri judecătoreşti, precum şi a persoanelor dispărute;
- desfăşoară activităţi de prevenire şi combatere a migraţiei ilegale.
Conform art.48 al Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficu-
lui de persoane:
- pentru identificarea victimelor traficului de persoane, lucrătorii Ministerului de Interne pot
organiza controale în instituţii publice ori particulare, precum şi în incinta agenţilor econo-
mici, indiferent de proprietar sau de deţinător, în condiţiile legii.

Colaborează în domeniul combaterii traficului de persoane: BCCO; IJPF; Parche-


tele şi instanţele de judecată.

63
● Prevenire
Ghid de informare ● Combatere
în domeniul traficului de persoane ● Asistenţa victimelor

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ

Relaţii de subordonare:
- Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (MMSSF);
- Inspecţia Muncii.
Relaţii de supraordonare: nu este cazul
Legislaţia în baza căreia funcţionează:
- Legea nr.108/16.06.1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii.

Scurta descriere a rolului:


Obiectivele principale ale activităţii Inspecţiei Muncii sunt următoarele:
- controlul aplicării prevederilor legale referitoare la relaţiile de muncă, la securitatea şi sănă-
tatea în muncă, la protecţia salariaţilor care lucrează în condiţii deosebite şi a prevederilor
legale referitoare la asigurările sociale;
- informarea autorităţilor competente despre deficienţele legate de aplicarea corectă a dispo-
ziţiilor legale în vigoare;
- furnizarea de informaţii celor interesaţi despre cele mai eficace mijloace de respectare a
legislaţiei muncii;
- asistarea tehnică a angajatorilor şi angajaţilor, pentru prevenirea riscurilor profesionale şi a
conflictelor sociale;
- iniţierea de propuneri adresate Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Familiei pentru
îmbunătăţirea legislaţiei existente şi elaborarea de noi acte legislative în domeniu.
(conform Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, art.5).
Atribuţii în domeniul prevenirii traficului de persoane:
- încadrarea în muncă şi încetarea activităţii persoanelor care desfăşoară orice acti-
vitate în temeiul unui contract individual de muncă sau al unei convenţii civile de
prestări de servicii;
- accesul fără nici o discriminare pe piaţa muncii al tuturor persoanelor apte de mun-
că, respectarea normelor specifice privind condiţiile de muncă ale tinerilor, femei-
lor, precum şi ale unor categorii de persoane defavorizate.
De asemenea, monitorizează respectarea Legii nr 156/26.07.2000 privind pro-
tecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate de către agenţii de ocupare a forţei
de muncă în străinătate.

Colaborează în domeniul combaterii traficului de persoane: IPJ, BCCO, ISJ,


ONG-uri.

64
9 Instituţiile implicate în combaterea
traficului de persoane

SERVICIUL DE PROBAŢIUNE

Relaţii de subordonare:
- Serviciul de Probaţiune este un organism specializat fără personalitate juridică aflat sub
autoritatea Ministerului Justiţiei, care se organizează şi funcţionează pe lângă tribunal.
Relaţii de supraordonare: nu este cazul.
Legislaţia în baza căreia funcţionează:
- Ordonanţa Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de re-
integrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de
libertate;
- Hotărârea nr.1239/2000 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Ordo-
nanţei Guvernului nr.92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare
socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate;
- Legea nr.129/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2000 privind organi-
zarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a
executării sancţiunilor neprivative de libertate;
- Legea nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiu-
nilor;
- Legea nr.123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probaţiune;
- Codul penal şi Codul de procedură penală.
Scurta descriere a rolului:
Serviciile de Probaţiune „(...) au ca principale atribuţii reintegrarea socială a
persoanelor care au săvârşit o infracţiuni, menţinute în stare de libertate, supravegherea
executării obligaţiilor stabilite de instanţa de judecată în sarcina acestora, precum şi asis-
tenţa şi consilierea persoanelor condamnate, la cererea acestora.” (Regulament din 29
noiembrie 2000 de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind
organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de suprave-
ghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate).
În conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2004, serviciile de probaţiune
acordă consiliere psihologică gratuită şi alte forme de asistenţă socială victimelor infrac-
ţiunilor.
Atribuţii în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane:
Conform art.11, alin.1 al Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organi-
zarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere
a executării sancţiunilor neprivative de libertate:
- supraveghează respectarea de către persoana condamnată a măsurilor prevăzute la art.863
alin.1 lit.a)-d) şi la art.863 alin.3 lit. a)-f) din Codul penal;
- supraveghează executarea obligaţiilor impuse minorului de către instanţă, prevăzute în
art.103 alin.3 lit.a)-c) din acelaşi cod;

65
● Prevenire
Ghid de informare ● Combatere
în domeniul traficului de persoane ● Asistenţa victimelor

- întocmesc, la cererea organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, referate de


evaluare cu privire la inculpaţi;
- desfăşoară, la cerere, activităţi de consiliere individuală a infractorilor în ceea ce priveşte
comportamentul social, de grup şi individual;
- iniţiază şi derulează, programe speciale de protecţie, asistenţă socială şi juridică a minorilor
şi tinerilor care au săvârşit infracţiuni;
- iniţiază şi derulează împreună cu voluntarii şi reprezentanţi ai societăţii civile, precum şi
cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale române şi străine, programe de reso-
cializare a infractorilor care au solicitat să participe la aceste programe, pentru sprijinirea
acestora în respectarea condiţiilor impuse de instanţa de judecată şi pentru reintegrarea lor
socială.

Colaborează în domeniul combaterii traficului de persoane:


DIICOT, BCCO, IPJ, ONG-uri, AJOFM, ISJ.

66
9 Instituţiile implicate în combaterea
traficului de persoane

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU


EVIDENŢA ŞI ELIBERAREA PAŞAPOARTELOR SIMPLE

Relaţii de subordonare:
- Ministerul Administraţiei Publice (MAP);
- Direcţia Generală pentru Paşapoarte (DGP);
- Prefectura.
Relaţii de supraordonare:
- Serviciile Publice Locale pentru Evidenţa şi Eliberarea Paşapoartelor Simple din cadrul
Consiliilor locale municipale şi orăşeneşti.
Legislaţia în baza căreia funcţionează:
- Ordonanţa Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea servi-
ciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, aprobată prin Legea
nr.362/2002;
- Hotărârea nr.1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice
comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple;
- Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate;
- Hotărârea nr.94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.
Scurta descriere a rolului:
Serviciile Publice Comunitare pentru Evidenţa şi Eliberarea Paşapoartelor
Simple asigură întocmirea, păstrarea evidenţa şi eliberarea paşapoartelor simple. (art.1,
Ordonanţa Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ser-
viciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor).
Atribuţii în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane:
Conform art.6, alin.1 al Ordonanţei nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor:
- soluţionează cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple ori de prelungire a valabilităţii
acestora, în conformitate cu prevederile legii, ale tratatelor şi convenţiilor internaţionale la
care România este parte;
- asigură eliberarea, în sistem de ghişeu unic, a paşapoartelor simple, în colaborare cu servi-
ciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din subordinea consiliilor munici-
pale, orăşeneşti şi comunale, precum şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
- administrează, gestionează şi valorifică registrele judeţene, respectiv al municipiului Bucu-
reşti, de evidenţă a paşapoartelor;
- asigură înscrierea de menţiuni în paşapoarte, în condiţiile legii;
- organizează, la nivelul judeţului şi al municipiului Bucureşti, gestionarea şi controlul elibe-
rării paşapoartelor.
Conform art.38, 39 şi 43 ale Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii
a cetăţenilor români în străinătate:
- restrângerea exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate a cetăţenilor români ce
poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 3 ani numai în condiţiile şi cu privire la

67
● Prevenire
Ghid de informare ● Combatere
în domeniul traficului de persoane ● Asistenţa victimelor

persoana care a fost returnată dintr-un stat în baza unui acord de readmisie încheiat între
România şi acel stat, sau cu privire la persoana a cărei prezenţă pe teritoriul unui stat, prin
activitatea pe care o desfăşoară sau ar urma să o desfăşoare, ar aduce atingere gravă intere-
selor României sau, după caz, relaţiilor bilaterale dintre România şi acel stat;
- restrângerea dreptului la libera circulaţie se dispune, la solicitarea SPCEEPS (prin DGP),
cu privire la statul de pe teritoriul căruia a fost returnată persoana, de către tribunalul în a
cărei rază teritorială se află domiciliul acestei persoane, iar când aceasta are domiciliul în
străinătate, de către Tribunalul Bucureşti;
- efectuează în paşaportul simplu al persoanei menţiunile corespunzătoare referitoare la pe-
rioada şi statul/statele pentru care se aplică măsura restrângerii exercitării dreptului de a
călători în străinătate;
- pot refuza temporar eliberarea documentului de călătorie autoritatea competentă să elibe-
reze aceste documente, iar dacă i-a fost eliberat, îl poate retrage.
Colaborează în domeniul combaterii traficului de persoane: Serviciile publice de
evidenţă a populaţiei din cadrul Consiliilor Judeţene şi al Consiliului General al Munici-
piului Bucureşti; IPJ; BCCO; IJPF.

68
9 Instituţiile implicate în combaterea
traficului de persoane

TRIBUNALUL

Relaţii de subordonare:
- Ministerul Justiţiei (MJ);
- Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM);
- Curtea de Apel.
Relaţii de supraordonare:
- Tribunale specializate;
- Judecătorii.
Legislaţia în baza căreia funcţionează:
- Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară;
- Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele mă-
suri adiacente;
- Ordonanţă de Urgenţă nr.124/2004 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul
magistraţilor şi a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.
Scurta descriere a rolului:
„Justiţia se înfăptuieşte în numele legii, este unică, imparţială şi egală pentru toţi.
Justiţia se realizează prin următoarele instanţe judecătoreşti: a) Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie; b) curţi de apel; c) tribunale; d) tribunale specializate; d1) instanţe militare; e)
judecătorii.” (art. 2, Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, modificată prin
Legea 247/2005).
„Tribunalele sunt instanţe cu personalitate juridică, organizate la nivelul fiecă-
rui judeţ şi al municipiului Bucureşti, şi au, de regulă, sediul în municipiul reşedinţă de
judeţ.” (art. 34, alin.1, Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară).
Atribuţii în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane:
Conform art.21 ale Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea trafi-
cului de persoane:
- judecă „în primă instanţă” infracţiunile prevăzute de Legea nr. 678/2001 privind prevenirea
şi combaterea traficului de persoane.
Conform Codului penal:
- ia măsuri pentru punerea în executare a hotărârilor penale definitive de condamnare (şi nu
numai) în materia infracţiunilor de trafic de persoane şi urmăreşte executarea lor (în ceea
ce priveşte: executarea pedepselor, a măsurilor de siguranţă, cheltuielile judiciare avansate
de stat etc.).
Conform art. 40 şi 41 ale Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români în străinătate are obligaţia de a comunica Direcţiei Generale de Paşa-
poarte, Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Inspectoratului General al Poliţiei
de Frontieră faptul că:
- faţă de persoana care este învinuită sau inculpată, inclusiv sub acuzaţia săvârşirii vreunei
infracţiuni de trafic de fiinţe umane, a dispus luarea unei măsuri preventive în condiţiile

69
● Prevenire
Ghid de informare ● Combatere
în domeniul traficului de persoane ● Asistenţa victimelor

Codului de procedură penală arestarea preventivă, obligarea de a nu părăsi localitatea sau


ţara fără încuviinţarea instanţei;
- persoana acuzată de săvârşirea vreunei infracţiuni de trafic de fiinţe umane a fost con-
damnată definitiv la o pedeapsă privativă de libertate; fată de persoana minoră acuzată de
săvârşirea vreunei infracţiuni de trafic de fiinţe umane s-a dispus, prin hotărâre, internarea
într-un centru de reeducare sau într-un institut medical-educativ, în condiţiile legii penale,
în vederea punerii în executare, de către autorităţile competente, a măsurii de suspendare a
exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate a acestor persoane.
Colaborează în domeniul combaterii traficului de persoane: IPJ; DGP; IGPF;
IGPR; DIICOT; Administraţiile Fiscale; Parchetele.

70
ASISTENŢA VICTIMELOR
TRAFICULUI DE PERSOANE

Instituţiile implicate în asistenţa traficului de persoane 73


1. AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 73
2. AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 74
3. BRIGADA DE COMBATERE A CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE 75
4. CONSILIUL JUDEŢEAN 76
5. DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 77
6. DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE CRIMINALITATE
ORGANIZATĂ SI TERORISM 79
7. INSPECTORATUL JUDEŢEAN AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ 80
8. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN 82
9. INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN 84
10. SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 85
11. SERVICIUL DE PROBAŢIUNE 86
12. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU EVIDENŢA ŞI ELIBERAREA
PAŞAPOARTELOR SIMPLE 87
13. TRIBUNALUL 88
10 Instituţiile implicate în asistenţa
victimelor traficului de persoane

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU


OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

Relaţii de subordonare:
- Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (MMSSF)
- Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă (ANOFM)
Relaţii de supraordonare:
- Agenţii teritoriale/locale de ocupare a forţei de muncă şi puncte de lucru.
Legislaţia în baza căreia funcţionează:
- Legea nr.202/2006 privind organizarea şi funcţionarea ANOFM;
- Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă cu modificările şi completările ulterioare.
Scurta descriere a rolului:
„Agenţiile teritoriale asigură implementarea la nivel judeţean şi al municipiului
Bucureşti a măsurilor de prevenire a şomajului, protecţia socială a persoanelor neînca-
drate în muncă, organizează şi coordonează activitatea de ocupare şi de formare pro-
fesională a forţei de muncă.” (art.26, alin.1, Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă).
Atribuţii în asistarea victimelor traficului de fiinţe umane:
Conform art.35 al Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficu-
lui de persoane:
- organizează programe speciale de scurtă durată, dacă este posibil, pentru iniţierea sau for-
marea profesională a victimelor traficului de persoane, cazate în centrul de asistenţă şi
protecţie.
Colaborează în domeniul asistenţei victimelor traficului de persoane: ONG-uri;
angajatori din domeniul privat; Prefectura; CJ; ITM; Direcţia de Statistică; DGASPC;
ISJ.

73
● Prevenire
Ghid de informare ● Combatere
în domeniul traficului de persoane ● Asistenţa victimelor

AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Relaţii de subordonare:
- Ministerul Sănătăţii Publice
Relaţii de supraordonare:
- unităţi sanitare publice de pe raza teritoriului arondat, cu excepţia unităţilor sanitare publi-
ce de interes naţional sau a celor aparţinând ministerelor ori instituţiilor cu reţele sanitare
proprii;
- serviciile de ambulanţă judeţene;
- asistenţa medicală în caz de calamităţi, catastrofe şi situaţii deosebite.
(alin.1 şi 2, art.18, Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii)
Legislaţia în baza căreia funcţionează:
- Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Scurta descriere a rolului:
„Autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt ser-
vicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, subordonate Ministerului Sănătăţii
Publice, care pun în aplicare politica şi programele naţionale de sănătate publică pe plan
local, identifică problemele locale prioritare de sănătate publică, elaborează şi imple-
mentează acţiuni locale de sănătate publică.” (art. 17, alin.1, Legea nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii).
Atribuţii în asistarea victimelor traficului de fiinţe umane:
Conform Art.17, alin.2 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii:
- controlează şi evaluează modul de asigurare a asistenţei medicale curative şi profilactice;
- coordonează şi controlează asistenţa gravidei, lăuzei şi nou-născutului;
- identifică posibilele probleme de sănătate publică sau ameninţări la adresa sănătăţii unei
comunităţi.
Conform art.6, alin.3 al Legii nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea
traficului de persoane:
- Victimele infracţiunilor prevăzute în prezenta lege au dreptul la recuperarea lor fizică, psi-
hologică şi socială.
Conform art.53, alin.1 al Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii
nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane:
- Persoanelor vătămate prin infracţiunile prevăzute în Legea nr.678/2001, cu modificările ul-
terioare, precum şi altor victime ale acestor infracţiuni li se acordă o protecţie şi o asistenţă
specială, fizică, juridică şi socială.

Colaborează în domeniul asistenţei victimelor traficului de persoane: DGASPC,


ONG-uri.

74
10 Instituţiile implicate în asistenţa
victimelor traficului de persoane

BRIGADA DE COMBATERE
A CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE

Relaţii de subordonare:
- Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI);
- Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR);
- Direcţia Generală de Combatere a Criminalităţii Organizate (DGCCO).
Relaţii de supraordonare:
- Servicii de Combatere a Criminalităţii Organizate (judeţene).
Legislaţia în baza căreia funcţionează:
- Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate;
- Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului
Public, a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;
- Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române;
- Legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului.
Scurta descriere a rolului:
Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate desfăşoară activităţi con-
form Legii nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate ce
reglementează măsuri specifice de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate la
nivel naţional şi internaţional. Astfel se poate spune că BCCO realizează activităţi de
prevenire şi combatere a oricărei forme de crimă organizată, urmărirea penală fiind de
competenţa exclusivă a procurorului.
Atribuţii în asistarea victimelor traficului de fiinţe umane:
Conform art.27 al Legii 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului
de persoane:
- asigură, la cerere, pe teritoriul României, protecţia fizică a victimelor traficului de persoane
pe perioada procesului.
Colaborează în domeniul asistenţei victimelor traficului de persoane: DGASPC,
ONG-uri.

75
● Prevenire
Ghid de informare ● Combatere
în domeniul traficului de persoane ● Asistenţa victimelor

CONSILIUL JUDEŢEAN

Relaţii de subordonare:
- Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI).
Relaţii de supraordonare:
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC);
- Instituţii de interes public (ex. biblioteci, centre judeţene de conservare şi valorificare a
tradiţiei şi creaţiei populare, muzee, centre militare, etc.).
Legislaţia în baza căreia funcţionează:
- Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale.
Scurta descriere a rolului:
„Consiliul Judeţean este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la
nivel judeţean, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în ve-
derea realizării serviciilor publice de interes judeţean.” (art. 101, Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale).
Atribuţii în asistarea victimelor traficului de fiinţe umane:
Conform art.104 al Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale:
- coordonează activitatea consiliilor locale ale comunelor şi oraşelor în vederea realizării ser-
viciilor publice de interes judeţean;
- asigură, potrivit competenţelor sale, condiţiile materiale şi financiare necesare în vederea
bunei funcţionări a instituţiilor de cultură, a instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie,
ocrotire socială şi asistenţă socială, a serviciilor publice de transport de sub autoritatea sa,
precum şi a altor activităţi, în condiţiile legii;
- înfiinţează instituţii sociale şi culturale, precum şi pentru protecţia drepturilor copilului şi
asigură buna lor funcţionare, prin alocarea fondurilor necesare;
- hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau stră-
ine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi reali-
zării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean.
Conform art. 32, alin.1, art. 33 şi 34 ale Legii nr.678/2001 privind prevenirea şi
combaterea traficului de persoane:
- coordonează şi finanţează activitatea centrelor de asistenţă şi protecţie a victimelor tra-
ficului de persoane, înfiinţate prin lege în judeţele Arad, Botoşani, Galaţi, Giurgiu, Iaşi,
Mehedinţi, Satu-Mare şi Timiş;
- asigură victimelor traficului de persoane, prin intermediul asistenţilor sociali din aparatul
Consiliului local, informaţii şi consiliere pentru a beneficia de facilităţile asigurate prin lege
persoanelor marginalizate social;
- acordă locuinţe sociale victimelor traficului de persoane, cu prioritate, prin intermediul
Consiliilor locale din localitatea de domiciliu a acestora.
Colaborează în domeniul asistenţei victimelor traficului de persoane: DGASPC

76
10 Instituţiile implicate în asistenţa
victimelor traficului de persoane

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ


ŞI PROTECŢIA COPILULUI

Relaţii de subordonare:
- Consiliul Judeţean (CJ);
- Agenţia Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC) – coordonare meto-
dologică.
Relaţii de supraordonare:
- Compartimentul de intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic şi migraţie (conform
art.3, alin.1 al Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei de asistenţă
socială şi protecţia copilului);
- Centrele de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Traficului de Persoane înfiinţate în judeţele
Arad, Iaşi, Botoşani, Galaţi, Giurgiu, Ilfov, Mehedinţi, Satu-Mare, Timiş (conform art.32,
alin. 1 din Legea nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane).
Legislaţia în baza căreia funcţionează:
- Hotărârea nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţio-
nare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului (publicată în Monitorul
Oficial, Partea I, nr.869/23.09.2004);
- Legea 272/21.06.2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (publicată în
Monitorul Oficial, Partea I, nr.557/23.06.2004);
- Hotărârile Consiliilor Judeţene pentru înfiinţarea Direcţiilor generale de asistenţă socială şi
protecţia copilului (conform art.4, alin.1 din Hotărârea nr.1434/2004 privind atribuţiile şi
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială
şi protecţia copilului).
Scurta descriere a rolului:
„Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului (...) are rolul de
a asigura la nivel judeţean (...) aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în
domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, per-
soanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.” (art. 1, alin.1, Re-
gulament cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei de asistenţă socială şi protecţia
copilului).
Conform art. 4, alin.3 din Hotărârea nr. 1434/2004 „atribuţiile Direcţiei ge-
nerale, prevăzute în regulamentul-cadru, se completează cu alte atribuţii, în funcţie de
caracteristicile sociale ale unităţilor administrativ-teritoriale (...).”
Atribuţii în asistarea victimelor traficului de fiinţe umane:
Conform dispoziţiilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drep-
turilor copilului şi ale Legii 678/2001 privind prevenirea şi combatere a traficului de
persoane, DGASPC pune la dispoziţia victimelor traficului de persoane următoarele
tipuri de servicii şi oportunităţi:
- servicii de cazare şi masă;

77
● Prevenire
Ghid de informare ● Combatere
în domeniul traficului de persoane ● Asistenţa victimelor

- servicii sociale (activităţi de prevenire a marginalizării sociale şi de permanentizare a legătu-


rilor cu familiile de provenienţă);
- servicii medicale;
- consiliere psihologică;
- consultanţă juridică;
- recuperare fizică, psihologică şi socială.
Colaborează în domeniul asistenţei victimelor traficului de persoane: AJOFM,
ISJ, SPAS, Serviciul de Probaţiune, ASP, ITM, CJ /CL, ONG-uri.

78
10 Instituţiile implicate în asistenţa
victimelor traficului de persoane

DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR


DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ SI TERORISM

Relaţii de subordonare:
- Ministerul Public (MP);
- Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Relaţii de supraordonare:
- Servicii ale DIICOT (la nivelul Parchetelor de pe lângă Curţile de Apel);
- Birouri ale DIICOT (la nivelul Parchetelor de pe lângă Tribunale).

Legislaţia în baza căreia funcţionează:


- Legea nr.508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului
Public, a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
Scurta descriere a rolului:
Conform Legii nr. 508/2004 Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Crimi-
nalitate Organizată şi Terorism este o „structură specializată în combaterea infracţiuni-
lor de criminalitate organizată şi terorism a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Ca-
saţie şi Justiţie.” Ea „exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile procedurale prevăzute
de lege , în cauzele privind infracţiunile atribuite” prin lege în competenţa sa.
Atribuţii în asistarea victimelor traficului de fiinţe umane:
Conform art.2, 3 şi 4 ale Legii nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigu-
rarea protecţiei victimelor infracţiunilor:
- are obligaţia de a asigura specializarea personalului care, în exercitarea atribuţiilor prevăzute
de lege, stabileşte legături directe cu victimele infracţiunilor;
- procurorii au obligaţia de a încunoştinţa victimele infracţiunilor cu privire la: (a) serviciile şi
organizaţiile care asigură consiliere psihologică sau orice alte forme de asistenţă a victimei,
în funcţie de necesităţile acesteia; (b) organul de urmărire penală la care pot face plângere;
(c) dreptul la asistenţă juridică şi instituţia unde se pot adresa pentru exercitarea acestui
drept; (d) condiţiile şi procedura pentru acordarea asistenţei juridice gratuite; (e) drepturile
procesuale ale persoanei vătămate, ale părţii vătămate şi ale părţii civile; (f) condiţiile şi pro-
cedura pentru a beneficia de dispoziţiile art.861, 862, 864 şi 865 din Codul de procedură
penală, precum şi de dispoziţiile Legii nr. 682/2002 privind protecţia martorilor; (g) condi-
ţiile şi procedura pentru acordarea compensaţiilor financiare de către stat.
Colaborează în domeniul asistenţei victimelor traficului de persoane:
ONG-uri, Serviciul de Probaţiune, Baroul de Avocaţi, DGASPC.

79
● Prevenire
Ghid de informare ● Combatere
în domeniul traficului de persoane ● Asistenţa victimelor

INSPECTORATUL JUDEŢEAN
AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ

Relaţii de subordonare:
- Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI);
- Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (IGPF).
Relaţii de supraordonare:
- Sectoarele Poliţiei de Frontieră;
- Punctele Poliţiei de Frontieră Aeroport.
Legislaţia în baza căreia funcţionează:
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poli-
ţiei de Frontieră Române, aprobată prin Legea nr.81/2002;
- Legea nr.360/2002 privind statutul poliţistului.
Scurta descriere a rolului:
„Poliţia de Frontieră Română face parte din Ministerul de Interne şi este insti-
tuţia specializată a statului care exercită atribuţiile ce îi revin cu privire la supravegherea
şi controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a
faptelor specifice criminalităţii transfrontaliere săvârşite în zona de competenţă, res-
pectarea regimului juridic al frontierei de stat, paşapoartelor şi străinilor, asigurarea in-
tereselor statului român pe Dunărea interioară şi canalul Sulina situate în afara zonei de
frontieră, în zona contiguă şi în zona economică exclusivă, respectarea ordinii şi liniştii
publice în zona de competenţă, în condiţiile legii.” (Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, art.2).
Atribuţii în asistarea victimelor traficului de fiinţe umane:
Conform art.21 al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.104/2001 privind
organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române:
- apără viaţa, integritatea corporală şi libertatea persoanelor, proprietatea publică şi privată,
celelalte drepturi şi interese legitime ale cetăţenilor şi comunităţii.
Conform art.2-5 ale Legii nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea
protecţiei victimelor infracţiunilor:
- asigură specializarea personalului care, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, stabileş-
te legături directe cu victimele infracţiunilor;
- organizează campanii publice de informare în domeniul prevenirii şi combaterii traficului
de persoane, în cooperare cu organizaţiile neguvernamentale şi alte instituţii;
- ofiţerii şi agenţii de poliţie au obligaţia de a încunoştinţa victimele infracţiunilor cu privire
la: (a) serviciile şi organizaţiile care asigură consiliere psihologică sau orice alte forme de
asistenţă a victimei, în funcţie de necesităţile acesteia; (b) organul de urmărire penală la care
pot face plângere; (c) dreptul la asistenţă juridică şi instituţia unde se pot adresa pentru
exercitarea acestui drept; (d) condiţiile şi procedura pentru acordarea asistenţei juridice
gratuite; (e) drepturile procesuale ale persoanei vătămate, ale părţii vătămate şi ale părţii
civile; (f) condiţiile şi procedura pentru a beneficia de dispoziţiile art.861, 862, 864 şi 865

80
10 Instituţiile implicate în asistenţa
victimelor traficului de persoane

din Codul de procedură penală, precum şi de dispoziţiile Legii nr. 682/2002 privind pro-
tecţia martorilor; (g) condiţiile şi procedura pentru acordarea compensaţiilor financiare de
către stat;
- asigură funcţionarea unei linii telefonice naţionale, gratuite, disponibilă permanent pentru
informarea victimelor infracţiunilor şi poate înfiinţa la nivel local linii telefonice pentru
informarea victimelor infracţiunilor.
Conform art.31 al Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficu-
lui de persoane:
- asigură, prin structurile sale specializate, la toate punctele de trecere a frontierei României,
personal special instruit pentru identificarea şi preluarea victimelor, în vederea îndrumării
acestora către instituţiile specializate.
Conform art.27 al Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr.678/2001
privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane:
- ia măsuri pentru sprijinirea programelor alternative organizate de instituţiile abilitate pentru
victimele traficului care nu doresc să se întoarcă în ţara de origine.
Colaborează în domeniul asistenţei victimelor traficului de persoane:
ONG-uri, DGASPC, Serviciul de Probaţiune.

81
● Prevenire
Ghid de informare ● Combatere
în domeniul traficului de persoane ● Asistenţa victimelor

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN

Relaţii de subordonare:
- Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI);
- Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR).
Relaţii de supraordonare:
- Poliţiile municipale şi orăşeneşti;
- Birourile şi posturile de poliţie comunale.
Legislaţia în baza căreia funcţionează:
- Legea nr.218//23.04.2002 privind Organizarea şi Funcţionarea Poliţiei Române (republica-
tă în Monitorul Oficial, Partea I, nr.305 din 9.05.2002).
Scurta descriere a rolului:
„Poliţia Română face parte din Ministerul de Interne şi este instituţia specializa-
tă a statului, care exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamen-
tale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiuni-
lor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii.” (Conform Legii 218/2002,
art.1).
Atribuţii în asistarea victimelor traficului de fiinţe umane:
Conform art.26 al Legii nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea
Poliţiei Române:
- apără viaţa, integritatea corporală şi libertatea persoanelor, proprietatea privată şi publică,
celelalte drepturi şi interese legitime ale cetăţenilor şi ale comunităţii;
- aplică măsuri de menţinere a ordinii şi liniştii publice, a siguranţei cetăţeanului, de prevenire
şi combatere a fenomenului infracţional şi de identificare şi contracarare a acţiunilor şi
elementelor care atentează la viaţa, libertatea, sănătatea şi integritatea persoanelor, a propri-
etăţii private şi publice, precum şi a altor interese legitime ale comunităţii;
- asigură protecţia martorului, informatorului şi a victimei, în condiţiile legii.
Conform art.2, 3,4 ale Legii nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigura-
rea protecţiei victimelor infracţiunilor:
- asigură specializarea personalului care, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, stabileş-
te legături directe cu victimele infracţiunilor;
- organizează campanii publice de informare în acest domeniul protecţiei victimelor infracţi-
unilor, în cooperare cu alte autorităţi publice şi organizaţii neguvernamentale;
- informează victimele infracţiunilor cu privire la: (a) serviciile şi organizaţiile care asigu-
ră consiliere psihologică sau orice alte forme de asistenţă a victimei, în funcţie de ne-
cesităţile acesteia; (b) organul de urmărire penală la care pot face plângere; (c) dreptul
la asistenţă juridică şi instituţia unde se pot adresa pentru exercitarea acestui drept; (d)
condiţiile şi procedura pentru acordarea asistenţei juridice gratuite; (e) drepturile pro-
cesuale ale persoanei vătămate, ale părţii vătămate şi ale părţii civile; (f) condiţiile şi
procedura pentru a beneficia de dispoziţiile art.861, 862, 864 şi 865 din Codul de pro-
cedură penală, precum şi de dispoziţiile Legii nr. 682/2002 privind protecţia martori-
lor; (g) condiţiile şi procedura pentru acordarea compensaţiilor financiare de către stat;

82
10 Instituţiile implicate în asistenţa
victimelor traficului de persoane

- poate înfiinţa la nivel local o linie telefonică pentru informarea victimelor infracţiunilor.
Conform art.27 al Legii 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului
de persoane:
- asigură, la cerere, pe teritoriul României, protecţia fizică a victimelor traficului de persoane
pe perioada procesului.
Colaborează în domeniul asistenţei victimelor traficului de persoane: ONG-uri;
DGASPC; Serviciul de Probaţiune.

83
● Prevenire
Ghid de informare ● Combatere
în domeniul traficului de persoane ● Asistenţa victimelor

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN

Relaţii de subordonare:
- Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC).
Relaţii de supraordonare:
- Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică (CJAP);
- Casa Corpului Didactic (CCD);
- Grădiniţe, şcoli, licee, colegii, şcoli postliceale;
- Palatele copiilor.
Legislaţia în baza căreia funcţionează:
- Legea nr.84/1995 – legea învăţământului, cu modificările şi completările ulterioare.
Scurta descriere a rolului:
Conform art. 142 din Legea învăţământului nr. 84/1995, Inspectoratele Şcolare
Judeţene au următoarele atribuţii principale: „(a) urmăresc modul de organizare şi de
funcţionare a reţelei de învăţământ preuniversitar, în conformitate cu politica educa-
ţională la nivel naţional; (b) asigură aplicarea legislaţiei în organizarea, conducerea şi
desfăşurarea procesului de învăţământ.”
Atribuţii în domeniul asistenţei victimelor traficului de fiinţe umane:
Conform art.16 al Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii 678/2001
privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane:
- reintegrarea elevilor victime ale traficului de persoane în sistemul educaţional, în funcţie de
specificul traumei suferite.
Colaborează în domeniul asistării victimelor traficului de fiinţe umane cu urmă-
toarele instituţii: ONG-uri, DGASPC, CJAP.

84
10 Instituţiile implicate în asistenţa
victimelor traficului de persoane

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Relaţii de subordonare:
- Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI);
- Consiliile Judeţene;
- Consiliile Locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor.
Relaţii de supraordonare:
- Servicii specifice atribuţiilor conform legii, organizate în funcţie de nevoile şi situaţia la
nivel local.
Legislaţia în baza căreia funcţionează:
- Legea nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;
- Hotărârea Guvernului nr.90/2003 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi
funcţionare a serviciului public de asistenţă socială;
- Hotărârile Consiliilor Judeţene/Locale de înfiinţare a Serviciilor Publice de Asistenţă Socială.
Scurta descriere a rolului:
„Serviciul public de asistenţă socială are rolul de asigura la nivel judeţean (...)
aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei familiei, per-
soanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror
persoane aflate în nevoie .” (art.1, alin.2, Regulamentul cadru de organizare şi funcţio-
nare a serviciului public de asistenţă socială).
Atribuţii în asistarea victimelor traficului de fiinţe umane:
Conform art.33, alin.1 ale Legii nr.47/2006 privind sistemul naţional de asisten-
ţă socială:
- identifică nevoile sociale ale comunităţii şi le soluţionează în condiţiile legii;
- răspunde de înfiinţarea, organizarea şi furnizarea serviciilor sociale primare ;
- dezvoltă şi gestionează servicii sociale specializate, după caz, în condiţiile legii;
- încheie convenţii de parteneriat şi iniţiază programe de colaborare cu alte autorităţi locale,
instituţii publice şi private, structuri asociative, precum şi cu instituţii de cult recunoscute
de lege, pentru furnizarea serviciilor sociale dezvoltate, în conformitate cu nevoile locale
identificate şi cu prevederile planului judeţean de acţiune;
- elaborează şi propune consiliului local al municipiului, oraşului sau comunei proiectul de
buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale şi a altor măsuri de asistenţă socială, în
conformitate cu planul de acţiune propriu.
Conform art.33, 36 şi 43 ale Legii nr.678/2001 privind prevenirea şi combate-
rea traficului de persoane:
- asigură informaţii şi consiliere victimelor traficului de persoane pentru a beneficia de faci-
lităţile asigurate prin lege persoanelor marginalizate social;
- acordă victimelor traficului de persoane locuinţe sociale, cu prioritate, în localitatea de do-
miciliu ale acestora;
- oferă informaţii cu privire la procedurile judiciare şi administrative aplicabile.
Colaborează în domeniul asistenţei victimelor traficului de persoane: DGASPC,
ONG-uri.
85
● Prevenire
Ghid de informare ● Combatere
în domeniul traficului de persoane ● Asistenţa victimelor

SERVICIUL DE PROBAŢIUNE

Relaţii de subordonare:
- Serviciul de Probaţiune este un organism specializat, fără personalitate juridică, aflat sub
autoritatea Ministerului Justiţiei, care se organizează şi funcţionează pe lângă Tribunal.
Relaţii de supraordonare: nu este cazul.
Legislaţia în baza căreia funcţionează:
- Ordonanţa Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare
socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate;
- Hotărârea nr.1239/2000 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Ordo-
nanţei Guvernului nr.92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare
socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate;
- Legea nr.129/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2000 privind organi-
zarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a
executării sancţiunilor neprivative de libertate;
- Legea nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor;
- Legea nr.123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probaţiune;
- Codul penal şi Codul de procedură penală.
Scurta descriere a rolului:
Serviciile de Probaţiune „(...) au ca principale atribuţii reintegrarea socială a
persoanelor care au săvârşit o infracţiuni, menţinute în stare de libertate, supravegherea
executării obligaţiilor stabilite de instanţa de judecată în sarcina acestora, precum şi asis-
tenţa şi consilierea persoanelor condamnate, la cererea acestora.” (Regulament din 29
noiembrie 2000 de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind
organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de suprave-
ghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate).
În conformitate cu prevederile Legii nr 211/2004, serviciile de probaţiune acordă
consiliere psihologică gratuită şi alte forme de asistenţă socială victimelor infracţiunilor.
Atribuţii în asistarea victimelor traficului de fiinţe umane:
Conform art.2, 3, 7 şi 9 ale Legii nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asi-
gurarea protecţiei victimelor infracţiunilor:
- asigură specializarea personalului care, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, stabileş-
te legături directe cu victimele infracţiunilor;
- în cooperare cu autorităţile publice şi organizaţiile neguvernamentale, organizează campa-
nii publice de informare în domeniul protecţiei victimelor infracţiunilor;
- acordă gratuit, la cerere, consiliere psihologică victimelor infracţiunilor pe o perioadă de
cel mult 3 luni, iar în cazul victimelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani, pe o perioadă de
cel mult 6 luni;
- asigură şi alte forme de asistenţă a victimelor infracţiunilor.
Colaborează în domeniul asistenţei victimelor traficului de persoane: ONG-uri,
ASP, Tribunal, IPJ, DGASPC, AJOFM, ISJ, Baroul de Avocaţi.

86
10 Instituţiile implicate în asistenţa
victimelor traficului de persoane

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU EVIDENŢA


ŞI ELIBERAREA PAŞAPOARTELOR SIMPLE

Relaţii de subordonare:
- Ministerul Administraţiei Publice (MAP);
- Direcţia Generală pentru Paşapoarte (DGP);
- Prefectura.
Relaţii de supraordonare:
- Serviciile Publice Locale pentru Evidenţa şi Eliberarea Paşapoartelor Simple din cadrul
Consiliilor Locale municipale şi orăşeneşti.
Legislaţia în baza căreia funcţionează:
- Ordonanţa Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea servi-
ciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, aprobată prin Legea
nr.362/2002;
- Hotărârea nr.1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice
comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple;
- Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate;
- Hotărârea nr.94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.
Scurta descriere a rolului:
Serviciile Publice Comunitare pentru Evidenţa şi Eliberarea Paşapoartelor
Simple asigură întocmirea, păstrarea evidenţa şi eliberarea paşapoartelor simple. (art.1,
Ordonanţa Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ser-
viciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor).
Atribuţii în asistarea victimelor traficului de fiinţe umane:
Conform art.57 al Hotărârii nr.299/2003 pentru aplicarea Regulamentului de
aplicare a dispoziţiilor Legii nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de
persoane:
- facilitează eliberarea unui nou paşaport sau titlu de călătorie, după caz, străinilor victime ale
traficului de persoane care nu posedă nici un document de identitate.
Colaborează în domeniul asistenţei victimelor traficului de persoane: structurile
supraordonate instituţiei.

87
● Prevenire
Ghid de informare ● Combatere
în domeniul traficului de persoane ● Asistenţa victimelor

TRIBUNALUL

Relaţii de subordonare:
- Ministerul Justiţiei (MJ);
- Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM);
- Curtea de Apel.
Relaţii de supraordonare:
- Tribunale specializate;
- Judecătorii.
Legislaţia în baza căreia funcţionează:
- Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară;
- Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele
măsuri adiacente;
- Ordonanţă de Urgenţă nr.124/2004 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul
magistraţilor şi a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.
Scurta descriere a rolului:
„Justiţia se înfăptuieşte în numele legii, este unică, imparţială şi egală pentru toţi.
Justiţia se realizează prin următoarele instanţe judecătoreşti: a) Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie; b) curţi de apel; c) tribunale; d) tribunale specializate; d1) instanţe militare; e)
judecătorii.” (art. 2, Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, modificată prin
Legea 247/2005).
„Tribunalele sunt instanţe cu personalitate juridică, organizate la nivelul fiecă-
rui judeţ şi al municipiului Bucureşti, şi au, de regulă, sediul în municipiul reşedinţă de
judeţ.” (art.34, alin.1, Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară).
Atribuţii în asistarea victimelor traficului de fiinţe umane:
Conform art.24, 32, 39, 43 şi 44 ale Legii 678/2001 privind prevenirea şi com-
baterea traficului de persoane:
- judecă în şedinţe ce nu sunt publice infracţiunile de trafic de persoane şi pornografie infan-
tilă – prin aceasta creează condiţiile diminuării riscului retraumatizării victimei;
- la judecarea infracţiunilor de trafic de persoane şi pornografie infantilă, la cererea părţii
vătămate, instanţa poate declara şedinţa secretă;
- asigură asistenţa juridică obligatorie prin luarea măsurilor necesare în vederea desemnării
de apărători din oficiu victimelor traficului – în ipoteza că acestea nu apelează la un avocat
ales;
- informează victimele traficului de persoane cu privire la procedurile judiciare aplicabile şi la
drepturile lor procesuale (atribuţii specificate şi în art.76 şi 320 Cod procedură penală);
- poate solicita prelungirea cazării temporare a victimei traficului de persoane în centrele de
asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane pe perioada procesului penal;
- poate solicita prelungirea rămânerii pe teritoriul României a străinilor cu privire la care exis-
tă motive serioase să se considere că sunt victime ale traficului de fiinţe umane.

88
10 Instituţiile implicate în asistenţa
victimelor traficului de persoane

Conform art. 4 şi 33 ale Legii nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigu-
rarea protecţiei victimelor infracţiunilor:
- informează victimele traficului de persoane cu privire la serviciile şi organizaţiile care asigu-
ră consiliere psihologică sau orice alte forme de asistenţă a victimei, în funcţie de necesită-
ţile acesteia, dacă nu au fost deja informate în cursul urmăririi penale (atribuţii specificate şi
în art. 76 şi 320 Cod procedură penală);
- poate solicita Serviciului de Probaţiune (sau unui ONG) consilierea psihologică a victimei
în vederea pregătirii audierii acesteia în cadrul cercetării judecătoreşti, inclusiv asistarea
acesteia de un psiholog pe parcursul audierii;
- face plata compensaţiei financiare sau a avansului din aceasta pentru victimele infracţiuni-
lor în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care a fost acordată
compensaţia financiară sau un avans din aceasta.
Colaborează în domeniul asistenţei victimelor traficului de persoane: ONG-uri;
DGASPC; Baroul de Avocaţi; Autoritatea pentru Străini; Serviciul de Probaţiune; IPJ;
Structuri ale MJ.

89
LISTĂ CU DATE DE CONTACT
ALE INSTITUŢIILOR

Lista cu datele de contact ale instituţiilor 93


Lista ambasadelor României în străinătate 97
Lista ambasadelor străine în România 101
11 Listă cu date de contact
ale instituţiilor A-B
Lista cu datele de contact ale instituţiilor
Agenţia Judeţeană Autoritatea de Sănă- Autoritatea Teritorială
pentru Ocuparea tate Publică (ASP) de Ordine Publică (ATOP)
Forţei de Muncă (AJOFM) Iaşi Iaşi
Iaşi Str. Vasile Conta nr.2-4, Iaşi Str. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.69, Iaşi
Str. Cucu nr.1, Iaşi Tel: 0232/271687 Tel: 0232/235100
Telefon: 0232/254577 Fax: 0232/241963 Fax: 0232/210336
Fax: 0232/264682 Web: www.hih.ro/DSP/Index_dsp.html Web: www.icc.ro
Web: www.ajofmiasi.ro e-mail: dsp99@mail.dntis.ro e-mail: atop@icc.ro
e-mail: iasi@ajofm.anofm.ro Bacău Bacău
Bacău Str. V. Alecsandri nr.45, Bacău Calea Mărăşeşti nr.2, Bacău
Str. Ioniţă S. Sturza nr. 63bis, Bacău Tel: 0234/510917 Tel: 0234/537200
Tel: 0234/576736 Fax: 0234/524875 Fax: 0234/535012
Fax: 0234/576736 Web: www.dspj.bacauonline.ro Botoşani
Web: www.bacau.anofm.ro e-mail: dspjbacau@dsp.mic.ro Piaţa Revoluţiei nr.1-3, Botoşani
e-mail: bc_lmv@anofm.ro Botoşani Tel: 0231/514712
Botoşani Str. Marchian nr.89, Botoşani Fax: 0231/515020
Str. Calea Naţională nr.147, Botoşani Tel: 0231/513525 Galaţi
Tel: 0231/536792 Fax: 0231/515112 Str. Eroilor nr.7, Galaţi
Fax: 0231/536792 Web: www.dspbotosani.go.ro Tel: 0236/477900
Web: www.botosani.anofm.ro Galaţi Fax: 0236/325530
e-mail: botosani@ajofm.anofm.ro Str. Brăilei nr.177, Galaţi e-mail: atopgl@yahoo.com
Galaţi Tel: 0236/463704 Neamţ
Str. Domnească nr.191; Galaţi Fax: 0236/464060 Str. Alexandru cel Bun nr.27, Piatra Neamţ
Tel: 0236/412262 Web: www.dspgalati.ro Tel: 0233/212890
Fax: 0236/415151 e-mail: dspj.galati@geniusnet.ro Fax: 0233/211.569
Web: http://ajofm.galati.astral.ro Neamţ Suceava
e-mail: gl_decl@ajofm.anofm.ro Bd. Dacia nr.4A, Piatra Neamţ Str. Ştefan cel Mare nr.36, Suceava
Neamţ Tel: 0233/234441 Tel: 0230/210148
Str. Privighetorii nr.21, Piatra Neamţ Fax: 0233/213874 Fax: 0230/222839
Tel: 0233/237780 Web: www.sant.ro
e-mail: dspj.neamt@sant.ro Vaslui
Fax: 0233/213424 Str. Ştefan cel Mare nr.79, Vaslui
Web: www.neamt.anofm.ro Suceava Tel: 0235/361083
e-mail: neamt@ajofm.anofm.ro Str. Scurtă, Suceava Fax: 0235/361090
Suceava Tel: 0230/514557
Fax: 0230/515089 Vrancea
Str. Tudor Vladimirescu, Suceava Str. Dimitrie Cantemir nr.1, Focşani
Tel: 0230/523279 Web: www.dspsv.ro
e-mail: dspsv@dspsv.ro Tel: 0237/616800
Fax: 0230/530128 Fax: 0237/212228
Web www.suceava.anofm.ro Vaslui
e-mail: suceava@ajofm.anofm.ro Str. Dobrogeanu Gherea nr. 26, Vaslui Brigada de Comba-
Vaslui Tel: 0235/311714 tere a Criminalităţii
Str. Spiru Haret nr.5; Vaslui Fax: 0235/317351 Organizate (BCCO)
Tel: 0235/318184 Web: www.dspvs.ro
Fax: 0235/321222 e-mail: contact@dspvs.ro Iaşi
Web: www.vaslui.anofm.ro Vrancea Str. Mihai Costăchescu nr.6, Iaşi
e-mail: vaslui@ajofm.anofm.ro Bd. Gării nr.14, Focşani Tel: 0232/302000
Tel: 0237/225979 Fax: 0232/302175
Vrancea e-mail: crimaorg@politiaromana.ro
Str. Brăilei nr.3bis; Focşani Fax: 0237/227235
Tel: 0237/617964 Web: www.dspvn.ro Bacău
Fax: 0237/224678 e-mail: dspvn@gmx.net Str. Tolstoi nr.2, Bacău
e-mail: ajofm@vrancea.info Tel: 0234/202601
Fax: 0234/202046
e-mail: crimaorg@politiaromana.ro

93
● Prevenire
Ghid de informare ● Combatere
B-D în domeniul traficului de persoane ● Asistenţa victimelor

Botoşani Neamţ Suceava


Bd. Mihai Eminescu nr.65, Botoşani Str. Alexandru cel Bun nr.27, Piatra Neamţ Str. Ştefan cel Mare nr.36, Suceava
Tel: 0231/507302 Tel: 0233/212890 Tel: 0230/212696
Fax: 0231/518523 Fax: 0233/211569 Fax: 0230/520593
e-mail: crimaorg@politiaromana.ro Web: www.cjneamt.ro Web: www.dpcsv.ro
Galaţi e-mail: cons.judetean@cjneamt.ro e-mail: office@dpcsv.ro
Str. Brăilei nr.200, Galaţi Suceava Vaslui
Tel: 0236/407000 Str. Ştefan cel Mare nr.36, Suceava Str. Gheorghe Doja nr.5, Vaslui
Fax: 0236/462282 Tel: 0230/210148 Tel: 0235/315138
e-mail: crimaorg@politiaromana.ro Fax: 0230/222839 Fax: 0235/315346
Neamţ Web: www.cjsuceava.ro Web: www.dgpcvs.ro
Str. Eroilor nr.16, Piatra Neamţ e-mail: europa@consiliu.suceava.ro e-mail: office@dgpcvs.ro
Tel: 0233/207000 Vaslui Vrancea
Fax: 0233/233762 Str. Ştefan cel Mare nr.79, Vaslui Str. 1 Decembrie 1918 nr.32-33, Focşani
e-mail: crimaorg@politiaromana.ro Tel: 0235/361083 Tel: 0237/230788
Suceava Fax: 0235/361090 Fax: 0237/230789
Bd. 1 Mai nr.9, Suceava Web: www.consiliu.vaslui.ro e-mail: ssjvn@yahoo.co.uk
Tel: 0230/530541 e-mail: contact@consiliu.vaslui.ro Direcţia de Investigare a
Fax: 0230/524130 Vrancea Infracţiunilor de Cri-
e-mail: crimaorg@politiaromana.ro Str. D. Cantemir nr.1, Focşani
Tel: 0237/616800 minalitate Organizată
Vaslui
Str. Hagi Chiriac nr.1, Vaslui Fax: 0237/212228 şi Terorism (DIICOT)
Tel: 0235/307004 Web: www.cjvrancea.ro
e-mail: contact@cjvrancea.ro Iaşi
Fax: 0235/311352 Str. Vasile Conta nr.28, Iaşi
e-mail: crimaorg@politiaromana.ro Direcţia Generală de Tel: 0232/212510
(email naţional) Asistenţă Socială şi Pro- Fax: 0232/210520
Vrancea tecţia Copilului (DGASPC) Bacău
Str. Cezar Bolliac nr.12, Focşani Str. Mihai Eminescu nr.2, Bacău
Tel: 0237/207293 Iaşi Tel: 0234/515080
Fax: 0237/613108 Str. Vasile Lupu nr.57A, Iaşi Fax: 0234/515081
e-mail: crimaorg@politiaromana.ro Tel: 0232/214972
Botoşani
Consiliul Judeţean (CJ) Fax: 0232/279654
Bd. Mihai Eminescu nr.60, Botoşani
Web: www.dasiasi.ro
Iaşi e-mail: dasiasi@iasi.rdsmail.ro Tel: 0331/401048
Str. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.69, Iaşi Fax: 0231/510154
Bacău
Tel: 0232/235100 Str. Condorilor nr.2, Bacău Galaţi
Fax: 0232/210336 Tel: 0234/584330 Str. Basarabiei nr.47, Galaţi
Web: www.icc.ro Fax: 0234/519042 Tel: 0236/410126
e-mail: info@icc.ro Web: www.dgaspcbacau.ro Fax: 0236/410017
Bacău e-mail office@dgaspcbacau.ro Neamţ
Calea Mărăşeşti nr.2, Bacău Botoşani Str. Mihai Eminescu nr.28, Piatra Neamţ
Tel: 0234/537200 Str. Maxim Gorki nr.4, Botoşani Tel: 0233/211341
Fax: 0234/535012 Tel: 0231/537993 Fax: 0233/212717
Web: www.csjbacau.ro Fax: 0231/511047 Suceava
e-mail: secretar@csjbacau.ro e-mail: dgaspcbt@yahoo.com Str. Universităţii nr.19, Suceava
Botoşani Galaţi Tel: 0230/530723
Piaţa Revoluţiei nr.1-3, Botoşani Str. Al. I. Cuza nr.72, Galaţi Fax: 0230/216321
Tel: 0231/514712 Tel: 0236/311086 Vaslui
Fax: 0231/515020 Fax: 0236/479476 Str. M. Kogălniceanu nr. 31, Vaslui
Web: www.cjbotosani.ro Web: http://dgaspc.srv.ro Tel: 0235/311863
e-mail: consiliu@cjbotosani.ro e-mail: Fax: 0235/311864
Galaţi centrulantitrafic_galati@yahoo.com Vrancea
Str. Eroilor nr.7, Galaţi Neamţ Str. Cuza Vodă nr.43, Focşani
Tel: 0236/417222 Str. Alexandru cel Bun nr.11, Piatra Neamţ Tel: 0237/227780
Fax: 0236/460703 Tel: 0233/229217 Fax: 0237/227781
Web: www.cjgalati.ro Fax: 0233/229217
e-mail: consiliu@xnet.ro Web: www.dgaspcneamt.lx.ro
e-mail: dgaspc_neamt@yahoo.com

94
11 Listă cu date de contact
ale instituţiilor I-I
Inspectoratul Judeţean al Web: http://gl.politiaromana.ro e-mail: isj_neamt@yahoo.com
e-mail: cabinet@gl.politiaromana.ro Suceava
Poliţiei de Frontieră (IJPF)
Neamţ Calea Unirii nr.15, Suceava
Iaşi Str. Eroilor nr.16, Piatra Neamţ Tel: 0230/221195
Str. George Coşbuc nr.3-5, Iaşi Tel: 0233/207000 Fax: 0230/520637
Tel: 0232/272220 Fax: 0233/233762 Web: www.isj.sv.edu.ro
Fax: 0232/271719 Web: http://nt.politiaromana.ro e-mail: isjsv@isj.sv.edu.ro
Web: www.politiadefrontiera.ro e-mail: cabinet@nt.politiaromana.ro Vaslui
e-mail: ijpf.iasi@mai.gov.ro Suceava Str. Donici nr.2, Vaslui
Botoşani Bd. 1 Mai nr.9, Suceava Tel: 0235/311928
Str. Sucevei nr.2, Botoşani Tel: 0230/203005 Fax: 0235/311715
Tel: 0231/510411 Fax: 0230/522753 Web: http://isj.vs.edu.ro
Fax: 0231/512097 Web: http://sv.politiaromana.ro e-mail: isjvaslui@isj.vs.edu.ro
Web: www.politiadefrontiera.ro e-mail: cabinet@sv.politiaromana.ro Vrancea
e-mail: ijpf.botosani@mai.gov.ro Vaslui Str. Moldova nr.9, Focşani
Galaţi Str. Hagi Chiriac nr.1, Vaslui Tel: 0237/214141
Bd. Dunărea nr.63, Galaţi Tel: 0235/307105 Fax: 0237/214499
Tel: 0236/491066 Fax: 0235/311352 Web: http://isjvrancea.lufo.ro
Fax: 0236/469094 Web: http://vs.politiaromana.ro e-mail: isjvn@lufo.ro
Web: www.politiadefrontiera.ro e-mail: cabinet@vs.politiaromana.ro Inspectoratul Terito-
e-mail: ijpf.galati@mai.gov.ro Vrancea rial de Muncă (ITM)
Suceava Str. Cezar Bolliac nr.12, Focşani
Str. Calea Bucovinei nr.23-25, Rădăuţi Tel: 0237/207104 Iaşi
Tel: 0230/562171 Fax: 0237/207109 Str. Moara de Foc nr.31, Iaşi
Fax: 0230/561867 Web: http://vn.politiaromana.ro Tel: 0232/257100
Web: www.politiadefrontiera.ro e-mail: cabinet@vn.politiaromana.ro Fax: 0232/215583
e-mal: ijpf.suceava@mai.gov.ro Inspectoratul Web: www.itmiasi.go.ro
Vaslui e-mail: itmiasi@rdslink.ro
Şcolar Judeţean (ISJ)
Str. Dobrina nr.18, Huşi Bacău
Tel: 0235/480302 Iaşi Str. Ioniţă Sandu nr.63A, Bacău
Fax: 0235/480306 Str. Bălcescu nr.26, Iaşi Tel: 0234/581800
Web: www.politiadefrontiera.ro Tel: 0232/268014 Fax: 0234/520394
e-mail: ijpf.vaslui@mai.gov.ro Fax: 0232/267705 Web: www.itmbacau.ro
Inspectoratul de Web: http://isj.is.edu.ro e-mail: itm@itmbacau.ro
e-mail: info@isj.is.edu.ro Botoşani
Poliţie Judeţean (IPJ)
Bacău Calea Naţională nr.275, Botoşani
Iaşi Str. Oituz nr.24, Bacău Tel: 0231/514165
Str. M. Costăchescu nr.6, Iaşi Tel: 0234/511899 Fax: 0231/514854
Tel: 0232/302000 Fax: 0234/571038 Web: www.itmbt.quatt.ro
Fax: 0232/302000 Web: http://isj.bc.edu.ro e-mail: itm_bt@quatt.ro
Web: http://is.politiaromana.ro e-mail: isjbacau@isj.bc.edu.ro Galaţi
e-mail: cabinet@is.politiaromana.ro Botoşani Str. Regiment 11 Siret nr.46A, Galaţi
Bacău Str. Nicolae Iorga nr.28, Botoşani Tel: 0236/411357
Str. Tolstoi nr.2, Bacău Tel: 0231/584053 Fax: 0236/411357
Tel: 0234/202000 Fax: 0231/584050 Web: www.itmgalati.ro
Fax: 0234/202046 Web: www.isj.botosani.ro e-mail: itm@galati.astral.ro
Web: http://bc.politiaromana.ro e-mail: isj@isj.bt.edu.ro Neamţ
e-mail: cabinet@bc.politiaromana.ro Galaţi Str. Dr. Gh. Iacomi nr.8, Piatra Neamţ
Botoşani Str. Portului nr.57bis, Galaţi Tel: 0233/219608
Bd. Mihai Eminescu nr.65, Botoşani- Tel: 0236/463078 Fax: 0233/219608
Tel: 0231/507000 Fax: 0236/319396 Web: www.itmneamt.csc.ro
Fax: 0231/507000 Web: www.isj.gl.edu.ro e-mail: itm.neamt@cscmail.ro
Web: http://bt.politiaromana.ro e-mail: info@isj.gl.edu.ro Suceava
e-mail: cabinet@bt.politiaromana.ro Neamţ Str. Bistriţei, Suceava
Galaţi Str. Lt. Draghiescu nr.4A, Piatra Neamţ Tel: 0230/520060
Str. Brăilei nr.200, Galaţi Tel: 0233/214860 Fax: 0230/213185
Tel: 0236/407000 Fax: 0233/215807 Web: http://itm.suceava.astral.ro
Fax: 0236/407000 Web: www.isjneamt.ro e-mail: itm@suceava.astral.ro

95
● Prevenire
Ghid de informare ● Combatere
S-T în domeniul traficului de persoane ● Asistenţa victimelor

Vaslui Botoşani Str. Alexandru cel Bun nr.10-12, Piatra Neamţ


Str. Radu Negru nr.274, Vaslui Str. Maxim Gorki nr.8, Botoşani Tel: 0233/218500
Tel: 0235/361420 Tel: 0231/533774 Fax: 0233/515599
Fax: 0235/319067 Fax: 0231/533774 Web: www.prefectura.zippstudio.com
Web: www.itmvaslui.home.ro Galaţi Suceava
e-mail: itm_vs@itm.vaslui.ro Str. Brăilei nr.153, Galaţi Str. Petru Rareş nr.70, Suceava
Vrancea Tel: 0236/460331 Tel: 0230/530109
Str. D. Cantemir nr.10, Focşani Fax: 0236/460331 Fax: 0230/530109
Tel: 0237/212658 Neamţ Web: www.prefecturasuceava.ro
Fax: 0237/239659 Str. M. Eminescu nr.30, Piatra Neamţ Vaslui
Web: www.vrancea.ro/social/itm/ Tel: 0233/212717 Str. Hagi Chiriac nr.1, Vaslui
e-mail: itm_vn@dtcom.ro Fax: 0233/212717 Tel: 0235/307295
Serviciul Public de Suceava Fax: 0235/307295
Asistenţă Socială Str. Ştefan cel Mare nr.62, Suceava Web: www.prefectura.vaslui.ro
Tel: 0230/522130 Vrancea
Iaşi Fax: 0230/522130 Str. Cezar Bolliac nr.12, Focşani
Şos. Naţională nr.43, demisol, Iaşi e-mail: spvrsi_suceava@yahoo.com Tel: 0237/207304
Tel: 0232/267582 Fax: 0237/207303
Fax: 0232/216533 Vaslui
Str. Ing. Badea Romeo nr.13, Vaslui Web: www.prefecturavrancea.ro
Bacău Tel: 0235/361462 Tribunal
Str. Ştefan cel Mare nr.17A, Bacău Fax: 0235/361462
Tel: 0234/581559 e-mail: srss_vs@yahoo.com Iaşi
Fax: 0234/581643 Str. Anastasie Panu nr.25, Iaşi
Vrancea Tel: 0232/260600
Botoşani Str. Cuza Vodă nr.8, Focşani
Str. Săvenilor nr.12, Botoşani Fax: 0232/260411
Tel: 0237/210070
Tel: 0231/583230 Fax: 0237/210070 Bacău
Fax: 0231/583230 e-mail: sissvn@yahoo.com Str. Cuza Vodă nr.1, Bacău
Galaţi Tel: 0234/207604
Serviciul Public Comu- Fax: 0234/207601
Str. Domnească nr.38, Galaţi
Tel: 0236/307700 nitar pentru Eliberarea Botoşani
Fax: 0236/461461 şi Evidenţa Paşapoar- Bd. M. Eminescu nr.60, Botoşani
Neamţ telor Simple (SPCEEPS) Tel: 0231/511739
Str. Ştefan cel Mare nr.8, Piatra Neamţ Fax: 0231/531832
Tel: 0233/218991 Iaşi Web: www.tribunal.botosani.ro
Fax: 0233/215374 Str. Mihai Costăchescu nr.6, Iaşi e-mail: tribunal@botosani.ro
Tel: 0232/227477 Galaţi
Suceava Fax: 0232/227477
Str. Petru Rareş nr.46, Suceava Str. Brăilei nr.153, Galaţi
Web: www.pasapoarteiasi.ro Tel: 0236/460333
Tel: 0230/522428 e-mail: contact@pasapoarteiasi.ro
Fax: 0230/522428 Fax: 0236/460261
Bacău Neamţ
Vaslui Str. Al. Tolstoi nr.2, Bacău
Str. Ştefan cel Mare nr.79, Vaslui Str. M. Eminescu nr.30, Piatra Neamţ
Tel: 0234/202053 Tel: 0233/212717
Tel: 0235/310999 Fax: 0234/202079
Fax: 0235/310999 Fax: 0233/232363
Web: www.prefecturabacau.ro
Vrancea e-mail: contact@dgeip.kappa.ro Suceava
Str. Mioriţei nr.7, Focşani Str. Ştefan cel Mare nr.62, Suceava
Tel: 0237/626706 Tel: 0230/214948
Fax: 0237/233632 Fax: 0230/214874
Botoşani Web: www.tribunalulsuceava.rdslink.ro
Serviciul de Probaţiune Bd. M. Eminecu nr. 24, Botoşani e-mail: tribunalulsuceava@rdslink.ro
Tel: 0231/507117
Iaşi Fax: 0231/511894 Vaslui
Str. Anastasie Panu nr.25, Iaşi Web: www.botosani.eu.org Str. Ing. Badea Romeo nr.13, Vaslui
Tel: 0232/260600 Tel: 0235/312432
Fax: 0232/260411 Galaţi Fax: 0235/311582
Str. Domnească nr.102, Galaţi
Bacău Tel: 0236/407000 Vrancea
Str. Cuza Vodă nr.1, Bacău Fax: 0236/322828 Str. Cuza Vodă nr.8, Focşani
Tel: 0234/515839 Web: www.prefecturagalati.ro Tel: 0237/216000
Fax: 0234/207601 Fax: 0237/612665
e-mail: probatiune_bacau@yahoo.com Neamţ
96
12 Lista cu ambasadele
României in străinătate A-R
Lista ambasadelelor României în străinătate
Australia Tel: 007-495-1430424 Macedonia
4 Dalman Crescent, O’Malley, A.C.T. 007-495-1430427 Rajko Jinzifov nr.42 Skopje,
2606, Canberra 007-495-1430430 Republica Macedonia
Tel: 00-61-26-2862343 Fax: 007-495-1430449 Tel: 00389-2-3228055
Fax: 00-61-26-2862433 e-mail: ambasada@orc.ru 3228057
Web: http://canberra.mae.ro Georgia 3228058
e-mail: roembcbr@cyberone.com.au Lvov, nr.7, Tbilisi Fax: 00389-2-3228036
Austria Tel: 00995-32-385310 e-mail: romanamb@cadis.net.mk
Adresă: Prinz Eugen Strasse 60, Tel/Fax: 00995-32-385210 Malaezia
1040 Wien e-mail: roembtbl@caucasus.net 114, Jalan Damai (Off Jalan Am-
Tel: 0043-1-5053227 India pang), 55000 Kuala Lumpur
0043-1-5038940; 0043-1-5038941 A-47, Vasant Marg, Vasant Vihar, Tel: 0060-3-21423172
Fax: 0043-1-5041462 New Delhi 110 057, India 0060-3-21482065
Web: http://viena.mae.ro/ Tel: 0091-11-26140447 Fax: 0060-3-21448713
e-mail: ambromviena@ambrom.at 26140700 e-mail: roemb@streamyx.com
Bosnia şi Herţegovina Fax: 0091-11-26140611 Marea Jamahirie Arabă
Str.Tahtali Sokak nr.13, Sarajevo e-mail: embrom@touchtelindia.net Libiană Populară Socialistă
71.000 Irlanda Shara Ahmed Lotfi El Sayed Street
Tel: 00387-33-207447 26 Waterloo Road, Dublin 4 (Ben Ashour Area)
Fax: 00387-33-668940 Secretariat: 00353-1-6681275 P.O. Box: 4747, 5085.
e-mail: rumunska@bih.net.ba Fax: 00353-1-6681761 Tel: 218-21-3615295
Canada e-mail: ambrom@eircom.net 218-21-3612912.
655 Rideau Street, Ottawa, Ontario, Israel Fax: 218-21-3607597
K1N 6A3 24 Adam Hacohen St., Tel Aviv, e-mail: ambaromatrip@hotmail.com
Tel: 001-613-7893709 Cod.p. 64585 Marele Ducat al
001-613-7895345 Tel: 00972-3-5230066
001-613-7894037 Luxemburgului
00972-3-5242482 41, Boulevard de la Petrusse, L-2320
001-613-7894038 Fax: 00972-3-5247379
Fax: 001-613-7894365 Luxembourg
e-mail: rouembil@netvision.net.il Tel: 00352-455159
Web: http://ottawa.mae.ro
e-mail: romania@cyberus.ca Japonia 00352-455151
106-0031 Tokyo-to, Minato-ku, Fax: 00352-455163
Colombo Nishi-Azabu, 3-16-19 Web: http://luxemburg.mae.ro
14 A, Cambridge Terrace, Colombo Tel: 0081-3-34790311 e-mail: ambroum@pt.lu
07 0081-3-34791804
Tel: 0094-11- 2683421 Ordinul Suveran
0081-3-34790411
Fax: 0094-11- 2683422 Fax: 0081-3-34790312 Militar de MALTA
Web: http://www.romania.lk Web: http://www.ambrom.jp Via Panama 92, 00198 Roma
e-mail: romania@sri.lanka.net e-mail: office@ambrom.jp Tel: 0039-06-8541802
Confederaţia Elveţiană 0039-06-8541803
Kingdom of Thailand Fax: 0039-06-8554067
Kirchenfeldstrasse 78, 3005 Berne 20/1, Soi Rajakhru, Phaholyothin
Tel: 0041-31-3523522 e-mail: ambvatican@libero.it
Soi 5, Phaholyothin Road, Phayathai,
0041-31-3525300 Bangkok 10400 Regatul Arabiei Saudite
0041-31-3518521 Tel: 0066-2-6171551 Str. Al Protocal, Villa nr.8, King
Fax: 0041-31-3526455 Fax: 0066-2-6171113 Fahad District Riyadh
Web: www.roembassy-berne.ew.ro e-mail: romembnk@ksc.th.com PO Box: 94319 - Riyadh - 11693
e-mail: roumanie.amb@befree.ch Tel: 00-966-1-4566205
Kuwait Fax: 00-966-1-4569985
Emiratele Arabe Unite Keifan, AREA 4, MOONA Street,
2nd Str., Nr.9, W(14/1) plot No.13 e-mail: office@embrom.org.sa
House 34, Kuwait
at Al Rodha Area P.O.Box 70416 P.O. BOX 11149 Dasmah Code Regatul Belgiei
Tel.: 00971-2-4459919 35152 105, Rue Gabrielle, 1180 Bruxelles,
Fax: 00971-2-4461143 Tel: 00965-4845079 Belgique
e-mail: romaniae@emirates.net.ae 4849485 Tel: 0032-2-3452680
Federaţia Rusă Fax: 00965-4848929 Fax: 0032-2-3462345
Mosfilmovskaia Uliţa, Dom 64, e-mail: ambsa@qualitynet.net Web: http://bruxelles.mae.ro/
Moskva

97
● Prevenire
Ghid de informare ● Combatere
R-R în domeniul traficului de persoane ● Asistenţa victimelor

Regatul Danemarcei Fax: 0027-12-4606947 Republica Bulgaria


Strandagervej 27, 2900 Hellerup, e-mail: romembsa@global.co.za B-dul Mihai Eminescu nr.4, Sofia
Copenhaga Republica Albania Tel: 00359-2-9712858
Tel: 0045-39407177 Rruga Themistokli, Germenji - 2, 00359-2-9733081;
39464717 Tirane Fax: 00359-2-9733412
39464719 Tel: 00355-4-256071 e-mail: ambsofro@vip.bg
39407002 Tel./Fax: 00355-4-256072 Republica Cehă
Fax: 0045-39627899 e-mail: roemb@adanet.com.al Nerudova 5, 118 00, Praha 1
Web: http://copenhaga.mae.ro/ Tel: 00420-257-534210
e-mail: roemb@mail.tele.dk Republica Algeriană
Fax: 00420-257-531017
Regatul Haşemit al Democratică şi Populară Web: http://www.rouemb.cz/
24, Rue Si-Arezki Hydra, 16035 Alger e-mail: embroprg@mbox.vol.cz
Iordaniei Tel: 00-213-2-600871
33, Al-Madeenah al-Munawarah- Str., Fax : 002122-693642 Republica Chile
PO BOX 2869, Amman 11181 e-mail: ambrom@wissal.dz Calle Benjamin, no. 2955, Las Con-
Tel.: 00962-6-5813423 des, Santiago de Chile
00962-6-5813460 Republica Angola Tel: 0056-2-2311893/2323441
Fax: 00962-6-5812521 Rua Ramalho Ortigao, no. 30, Fax: 0056-2-2312325
e-mail: roemb@batelco.jo Alvalade e-mail: embajada@rumania.tie.cl
Tel/Fax: 02442-32.10.76 Web: http://www.rumania.cl
Regatul Maroc e-mail: ambromania@ebonet.net
10, Rue d’Ouezzané, Rabat Republica Cipru
Telefon: 00212-7-724694 Republica Arabă Egipt 27, Pireos Str., Strovolos, 2023,
00212-7-738611 6, El-Kamel Mohamed Street, Zama- Nicosia, PO BOX 22210
Fax: 00212-7-700196 lek, Cairo Tel: 00357-22-495333
e-mail: amb.roumanie@menara.ma Tel: 0020-2-7360107; Fax.: 00357-22-517383
0020-2-7355326 e-mail: embrom@cytanet.com.cy
Regatul Norvegiei Fax: 0020-2-7360851
Oscars gate 51, 0244 Oslo, Norway e-mail: roembegy@link.net Republica Columbia
Telefon: 0047-22-441512 Carrera 7, no. 92-58, Bogota
561237 Republica Arabă Siriană Tel: 00571-2566438/2566458;
Fax: 0047-22-431674 8, Rue Ibrahim Hanano, P.O. Box Fax: 00571-2566158
Web: http://www.romanianembassy.no/ 4454, Damascus e-mail: ambrombogota@etb.net.co
e-mail: embassy@romanianembassy.no Tel: 00963-11-3327570; 00963-11-
3327571 Republica Coreea
Regatul Suediei Fax: 00963-11-3327572 1-42 UN VILLAGE, HANNAM
Ostermalmsgatan 36, Box 26043, e-mail: ro.dam@net.sy DONG, YONGSAN KU, SEOUL,
100 41 Stockholm, Suedia 140-210
Tel: 0046-8-108603 Republica Argentina Tel: 0082-2-7974924; 7924277
Fax: 0046-8-102852 Calle Arroyo 962-970, Fax: 0082-2-7943114
Web: http://stockholm.mae.ro/ Buenos Aires - 1007 e-mail: romemb@uriel.net
e-mail: info@romanianembassy.se Tel: 00-54-11-43265888 Web: www.uriel.net/~romemb/
00-54-11-43271584
Regatul Ţărilor de Jos Fax: 00-54-11-43222630 Republica Croaţia
Catsheuvel 55, 2517 KA, The Hague e-mail: embarombue@rumania.org.ar Mlinarska nr.43, 10000 Zagreb
Tel: 0031-70-3543796; Tel: 00385-1-4677550; 00385-1-
Fax: 0031-70-3541587 Republica Armenia 4677856
e-mail: sicrned@tip.nl Str. BARBUSSE, nr.15, cartierul Fax: 00385-1-4677854
Web: http://www.roembassy-hague.ew.ro/ ARABKIR, EREVAN e-mail: veleposlanstvo.rumunjske@
Tel: 00374-10-275332 zg.t-com.hr
Regatul Unit Fax: 00374-10-227547
alMarii Britanii e-mail: ambrom@netsys.am Republica Cuba
Calle 21, no. 307 entre H e I, Veda-
şi al Irlandei de Nord Republica Azerbaidjan do, La Habana
Arundel House, 4 Palace Green, Str. Akademik Hasan Aliyev, nr. 125 Tel: 0053-7-333322; 333325
Kensington, London W8 4QD A (Narimanov) Baku Fax: 0053-7-333324
Tel: 0044-207-9379666 Tel: 00994-12-4656378 e-mail: erumania@ceniai.inf.cu
Fax: 0044-207-9378069 Fax: 00994-12-4656076
Web: http://londra.mae.ro e-mail: rom_amb_baku@azdata.net Republica Elenă
e-mail: roemb@roemb.co.uk 7, Rue Emmanoil Benaki, Paleo
Republica Belarus Psychico, 15452 Athenes
Republica Africa de Sud Pereulok Moskvina, dom 4 Tel: 0030210-6774035; 6728875
117 Charles Street, Brooklyn, 0181 Tel: 00375-17-2037726/2038097 Fax: 0030210-6728883
P.O. Box 11295, Hatfield, 0028 Fax: 00375-17-2112163 e-mail: secretariat@romaniaemb.gr
Tel: 0027-12-4606941/4606940 e-mail: romania@nsys.by Web: http://www.romaniaemb.gr

98
12 Lista cu ambasadele
României in străinătate R-R
Republica Estonia Republica Franceză Republica Libaneză
Tallinn (prin Helsinki) - Stenbäckin- 5, Rue de l’Exposition 75007, Paris Route du Palais Présidentiel, Baabda,
katu 24, 00250 Helsinki, Finlanda CEDEX 07 Liban
Tel: 00358-92413624 Tel: 0033-1-47051046 Tel: 00961-5-924848
00358-92414414 0033-1-47051870 00961-5-924849
Fax: 00-358-9241.32.72 Fax: 0033-1-45569747 Fax: 00961-5-924747
e-mail: romamb@clinet.fi Web: http://www.amb-roumanie.fr e-mail: romembey@inco.com.lb
Republica Federală e-mail: secretariat@amb-roumanie.fr Republica Lituania
Democrată Etiopia Republica Indonezia Vivulskio 19, LT- 03115, Vilnius,
Woreda 17, Kebele 19, Houses Jl. Teuku Cik Di Tiro No. 42 A, Lithuania
No. 09-10, Bole Road Menteng, Jakarta Pusat Tel: 00370-5-2310557
P.O. Box: 2478, Addis Ababa Tel: 0062-21-3900489; Fax: 00370-5-2310652
Tel: 00251-11-6610156 0062-21-3902610 Web: http://www.romania.lt/
Fax: 00251-11-6611196 0062-21-3902731 e-mail: ambromania@romania.lt
e-mail: roembaddis@ethionet.et 0062-21-3508950 Republica Moldova
Fax: 0062-21-3106241 Str. Bucureşti 66/1, Chişinău, Cod:
Republica e-mail: romind@indosat.net.id 277.012
Federală Germania romind@cbn.net.id Web: http://chisinau.mae.ro/
Dorotheenstr. 62-66, 10117 Berlin Republica Irak e-mail: ambrom@moldnet.md
Tel: 0049-30-21239202 Arassat Al-Hindia Street, Hay Babel Pentru apeluri internaţionale:
Fax: 0049-30-21239399 Mahalla 929, Zuqaq 31, Nr. 452/A Tel: 00373-22-228126
Web: Baghdad, P.O.Box 2571 00373-22-213037
http://www.rumaenische-botschaft.de Tel: 00964-1-7782860 00373-22-228251
http://berlin.mae.ro/ 00964-1-7782904 Fax: 00373-22-228129
e-mail: office@rumaenische-botschaft.de Fax: 00964-1-7787553 Pentru apeluri din România:
Republica Federală Nigeria e-mail: ambrobagd@yahoo.com Tel: 099-22-228126
Plot No.498, Nelson Mandela Street, Republica Islamică Iran 099-22-213037
Zone A4, Asokoro, Abuja, FCT Str. Fakhrabad Nr.12, Baharestan 099-22-228251
P.O.Box 10376 Garki Ave., Teheran Fax: 099-22-228129
Tel: 00234-9-3142304; 3142305 Tel: 009821-77539041; 77647570 Republica Orientală
Fax: 00234-9-3142306 Fax: 009821-77535291
e-mail: romnig@gmail.com; a Uruguayului
e-mail: ambrotehran@parsonline.net Echevarriarza 3452, Montevideo-
romembabuja@yahoo.com Web: http://www.ambrotehran.com Uruguay
Republica Republica Islamică Pakistan Tel: 00598-2-6220876
Federativă a Braziliei House no.13, Street 88, Ramna G 00598-2-6220685
SEN Avenida das Naçoes, Lote 06, 6/3, Islamabad Fax: 00598-2-6220135
CEP 70456-900, Brasilia - DF, Brasil Tel: 0092-51-2826514/ 2825457 e-mail: ambromvd@adinet.com.uy
Tel: 0055-61-2260746 Fax: 0092-51-2826515 e-mail Consilier economic:
0055-61-2262481 e-mail: romania@isb.comsats.net.pk bcemontevideo@adinet.com.uy
0055-61-2258992 Republica Italiană Republica Peru
Fax: 0055-61-2266629 Via Nicolo Tartaglia 36 (Parioli), Avenida Jorge Basadre no.690, San
e-mail: romenia@solar.com.br 00197 Roma Isidro, Lima 27
Web: http://www.romenia.org.br/ Telefon: 0039-06-8084529 Tel: 0051-1-4224587
Republica Filipine Fax: 0039-06-8084995 Fax: 0051-1-4210609
1216 Acacia Road, Dasmarinas e-mail: amdiroma@roembit.org e-mail: ambrom@terra.com.pe
Village, Makati, Metro Manila Web: http://www.roembit.org Republica Polonă
Republic of the Philippines Republica Kazahstan ul. Chopina 10, 00-559 Warszawa
Tel: 632-8439014 Str. Puskin, 97 Almaty, 050010 Tel: 004822-6283156
Fax: 632-8439063 Tel: 007-3272-615772/ 612431 Fax: 004822-6285264; 6289378
e-mail: amarom@zpdee.net Fax: 007-3272-588317 e-mail: embassy@roembassy.com.pl
Republica Finlanda e-mail: amb@rom.ricc.kz Republica Populară Chineză
Stenbäckinkatu 24, 00250 Helsinki Republica Kenya Beijing 100600 RI TAN LU, DONG
Tel: 00358-9-2414414; 2413624 Gardenia Road-Gigiri; POBox ER JIE
Fax: 00358-9-2413272 63240, 00619, Nairobi Tel: 0086-10-65323442 (secretariat)
Web: http://helsinki.mae.ro Tel: 00254-20-7123109; 7120607 0086-10-65323616 (Secţia Consulară)
http://www.romania.fi Fax: 00254-20- 7122061 Fax: 0086-10-65325728
e-mail: romamb@clinet.fi e-mail: e-mail: ambasada@roamb.link263.com
secretariat@romanianembassy.co.ke

99
● Prevenire
Ghid de informare ● Combatere
R-U în domeniul traficului de persoane ● Asistenţa victimelor

Republica Populară Republica Sudan Sfântul Scaun


Democrată Coreeană Kafouri Area - Kassala Road, Plot Via Panama 92, 00198 Roma
Pyongyang City, Munhengdong 172/173 Khartoum North, Kharto- Tel: 0039-06-8541802
Tel: 00850-2-3817336 um, P.O. Box 1494 0039-06-8541803
e-mail: ambrophe@kcckp.net Tel: 00249-185-338114 Fax: 0039-06-8554067
Fax: 00249-185-341497 e-mail: ambvatican@libero.it
Republica Portugheză e-mail:
Rua de Sao Caetano a Lapa 5, 1200, Singapore
ambro_khartoum@hotmail.com 48 Jalan Haron Setangkai 258827
Lisabona khartoum_emb@yahoo.com
Tel: 00351-21-3960866 Tel: 65-64683424; 64683425
ambromania@sudanmail.net Fax: 65-64683425
00351-21-3968812
Fax: 00351-21-3960984 Republica Tunisia e-mail: comofrom@starhub.net.sg
Web: 18, Avenue d’Afrique, El Menzah V, Spania
http://www.embaixada-romenia.pt BP-57-1004 TUNIS Avenida de Alfonso XIII nr.157,
e-mail: ambrom@mail.telepac.pt Tel: 00216-71-766926 Madrid 28016
Fax: 00216-71-767695 Tel: 0034-91-3501881
Republica San Marino Web: Fax: 0034-91-3452917
(cu resedinta la Roma) http://www.ambassade-roumanie.intl.tn/ Web: http://madrid.mae.ro
Via Panama 92, 00198 Roma e-mail: ambroum@planet.tn e-mail:
Tel: 0039-06-8541802 Republica Turcia secretariat@embajadaderumania.es
0039-06-8541803 Bükres Sok.No.4, 06680 Çankaya,
Fax: 0039-06-855.40.67 Statele Unite ale Americii
Ankara 1607-23rd Street NW, Washington
e-mail: ambvatican@libero.it Tel: 009-0312-4663706 DC 20008
Republica Senegal 009-0312-4271243 Tel: 01-202-2323694
Rue A Prolongée, Point E, Dakar Fax: 009-0312-4271530 01-202-3324846; 01-202-3324848
B.P. Box 3171, 3212 Web: http://www.roembtr.org/ Fax: 01-202-2324748
Tel: 00221-8251913 e-mail: romania@attglobal.net, e-mail: office@roembus.org
00221-8252068 romanyabyk@dsl.ttnet.net.tr Web: http://www.roembus.org
Fax: 00221-8249190 Republica Ungară
e-mail: romania@sentoo.sn Statele Unite Mexicane
1146 Budapest, Thököly út 72. Calle Sofocles no. 311, Colonia
Republica Serbia Tel: 0036-1-3848394 Polanco, Delegacion Miguel Hidalgo
Kneza Miloşa nr.70, Belgrad, cod Fax: 0036-1-3845535 11.560 Mexico
11000 Web: http://budapesta.mae.ro Tel: 0052-55-52800447
Tel: 0038-111-3618327 e-mail: 0052-55-52800197
Fax: 0038-111-3618339 postmaster@roembbud.axelero.net Fax: 0052-55-52800343
e-mail: embassy@romania.org.yu Republica Uzbekistan e-mail:ambromaniei@prodigy.net.mx
Republica Slovacă Str. Akmal Polat, nr. 43, Raion Iunu- Web: http://www.rumania.org.mx
Frana Krala 11, 811.05 Bratislava sabad, Taşkent Statul Qatar
Tel: 00421-2-52491665 Tel: 0099871-1207567 Ibn Roshd Street, No. 40, Dafna
00421-2-52493562 00998712-482713 Area, Doha, P.O.Box 22511
Fax: 00421-2-52444056 Fax: 0099871-1207567 Tel: 00974-4934848; 4930369
Web: http://bratislava.mae.ro e-mail: Fax: 00974-4934747
e-mail: ro-embassy@ba.sknet.sk romanian_embassy@sarkor.uz e-mail: romamb@qatar.net.qa
Republica Slovenia Republica Venezuela romamb_qatar@hotmail.com
Podlimbarskega 43, 1000 Ljubliana 4-a Avenida, entre 8-a y 9-a Trans- Turkmenistan
Tel: 00386-1-5058294 versales Miati Kusaeva 107, Ashabat
00386-1-5057335 Quinta “Guardatinajas” No. 49-14 Tel: 00993-12-346715
Fax: 00386-1-5055432 ALTAMIRA - CHACAO 347633; 347655
Web: http://www.romanianembassy.si Depto. Federal 1060-019 Fax: 00993-12-347620
e-mail: embassy.of.romania@siol.net CARACAS – VENEZUELA e-mail: ambromas@online.tm
Republica Socialistă Tel: 0058-212-2619480
Fax: 0058-212-2635697 Ucraina
Vietnam e-mail: ambasadaccs@cantv.net Ul. Mihaila Kotziubinskogo nr.8;
5 Le Hong Phong Street, Hanoi Kiev 01030
Tel: 0084-4-8452014 Republica Zimbabwe Tel: 0038-044-2345261; 2340040
Fax: 0084-4-8430922 105, Fourth Street, Corner Josiah, Fax: 0038-044-2352025
e-mail: romambhan@fpt.vn Chinamano Harare, P.O. Box 4797 e-mail: romania@iptelecom.net.ua
Tel: 00263-4-790559; 700853
790116; 091-276646
Fax: 00263-4-725493
e-mail: romemb@africaonline.co.zw

100
13 Lista ambasadelor
străine în România A-R
Lista ambasadelor străine în România
Ambasada Republicii Albania Ambasada Republicii Belarus Ambasada Republicii
Cancelaria: 712 012 Bucureşti, Str. Cancelaria: Bucureşti, Şos. P. Kiseleff Democratică Congo
Duiliu Zamfirescu, nr.7, Sector 1 55, Vila 6, sector 1 Cancelaria: Strada Mihai Eminescu
Tel: 0040-21-2119829; 3122210 Tel: 0040-21-2231776; 2233510 nr.50-54, ap.15, etaj 7, Bucureşti,
Fax: 0040-21-2108039 Fax: 0040-21-2231763 Sector 1
E-mail: ambasada_albro@yahoo.com E-mail: romania@belembassy.org Tel: 0040-21-2105498
Ambasada Republicii Ambasada Belgiei E-mail: ambardcbuc@yahoo.fr
Algeriene Democratice şi Cancelaria: 020061 Bucureşti, B-dul Ambasada Republicii Congo
Dacia nr. 58, Sector 2 Cancelaria: 703 122 Bucureşti, Bdul
Populare Tel: 0040-21-2102969; 2102970
Cancelaria: 71111 Bucureşti, B-dul Pache Protopopescu nr.14, Sector 2
Fax: 0040-21-2102803 Tel/Fax: 0040-21-3153371
Lascăr Catargiu nr.29, Sector 1 E-mail: ambabuc@ines.ro
Tel: 0040-21-2124185; E-mail: ambacobuc@yahoo.fr
Fax: 0040-21-2115695; Ambasada Republicii Ambasada Republicii
E-mail: ambassade@ambalgerie.ro Federative a Braziliei Populare Democrate
Ambasada Statelor Cancelaria: Bucureşti, Str. Praga
nr.11, Sector 1 Coreene
Unite ale Americii Tel: 0040-21-2301130; 2307825 Cancelaria: Bucureşti, Şos.Nordului
Cancelaria: Str. Tudor Arghezi nr. 7-9 Fax: 0040-21-2301599 Nr.6, Sector 1
Tel: 0040-21-2003300 E-mail: braembuc@starnets.ro Tel/Fax: 0040-21-2329665.
Fax: 0040-21-2003442 Ambasada Republicii Coreea
Web Site: http://www.usembassy.ro/ Ambasada Republicii
Cancelaria: 712 931 Bucureşti, B-dul
Regatul Arabiei Saudite Bulgaria Mircea Eliade Nr.14, Sector 1
Cancelaria: Str. Polona nr.6, Cancelaria: 011835 Bucureşti, Str. Tel: 0040-21-2307198
Sector 1, Bucureşti Rabat nr.5, Sector 1 Fax: 0040-21-2307629
Tel: 0040-21-2109109; 2109221 Tel: 0040-21-2302150; 2302159 Web: http://www.uriel.net/~romemb
Fax: 0040-21-2107093 Fax: 0040-21-2307654
Ambasada Republicii Croaţia
Ambasada Republicii Ambasada Canadei Cancelaria: 73 102 Bucureşti, Str.Dr.
Cancelaria: Bucureşti, Str. N. Iorga Burghelea, Nr.1, Sector 2
Argentina nr.36, Sector 1
Cancelaria: 010031 Bucureşti, Union Tel: 0040-21-3130457; 3130374
Tel: 0040-21-3075000 Fax: 0040-21-3130384
International Center, Str. Ion Câmpi- Fax: 0040-21-3075010
neanu nr.11, et.3, ap.301 E-mail: croemb.bucharest@mvp.hr
E-mail: bucst@dfait-maeci.gc.ca
Tel: 0040-21-3122626; 3123044 Web: http://www.dfait-maeci.gc.ca/ Ambasada Republicii Cuba
Fax: 0040-21-3120116 Cancelaria: 0040-1 Bucureşti, Str.
E-mail: eruma@mrecic.gov.ar Ambasada Republicii Cehe Mihai Eminescu Nr.44-48, et.2, ap.5,
Cancelaria: Bucureşti, Str. Ion Ghica Sector 1
Ambasada Republicii Armenia nr.11, Sector 3
Cancelaria: 704 821 Bucureşti, str. Tel: 0040-21-2118739; 2118795
Tel: 0040-21-3039230; Tel/Fax: 0040-21-2118916
Caloteşti nr.1, et.1, ap.2, Sector 3 Fax: 0040-21-3122539
Tel: 0040-21-3197604 E-mail: embacuba@kappa.ro
Fax: 0040-21-3197603 Ambasada Republicii Chile Ambasada Regatului
E-mail: armembro@cinor.ro Cancelaria: 010991 Bucureşti, Str.
Sevastopol, nr.13-17, ap.111,Sector 1 Danemarcei
Ambasada Republicii Austria Tel: 0040-21-3127239; 3127311 Cancelaria: 73102 Bucureşti, Str. Dr.
Cancelaria: Str.Dumbrava Roşie nr.7 Fax: 0040-21-3127246 Burghelea Nr.3
RO-70254, Sector 2, Bucureşti Tel: 0040-21-3000800
Tel: 0040-21-2104354; 2109377 Ambasada Republicii Fax: 0040-21-3120358
Fax: 0040-21-2100885 Populare Chineze E-mail: buhamb@um.dk
E-mail: bukarest-ob@bmaa.gv.at Cancelaria: Bucureşti, Web: http://www.danishembassy.ro
Ambasada Republicii Şos. Nordului nr. 2, Sector 1 Ambasada Republicii
Tel: 0040-21-2321732
Azerbaidjan Fax: 0040-21-2330684 Arabe Egipt
Cancelaria: 014132 Bucureşti, Str. E-mail: chinaemb_ro@mfa.gov.cn Cancelaria: 010407 Bucureşti, B-dul
Grigore Gafencu, nr.10, Sector 1 Dacia Nr.67, Sector 1
Tel: 0040-21-2332484; 2332466 Tel: 0040-21-2110938; 2110939
Fax: 0040-21-2332465 Fax: 0040-21-2100337
E-mail: azsefroman@azembassy.ro E-mail: egyptemb@canad.ro

101
● Prevenire
Ghid de informare ● Combatere
R-R în domeniul traficului de persoane ● Asistenţa victimelor

Ambasada Republicii Elene Tel: 0040-21-2029830; 2302580 Ambasada Japoniei


Cancelaria: Bucureşti, Bdul Pache Fax: 0040-21-2305846 Cancelaria: 011141 Bucureşti, Sos.
Protopopescu nr.1-3, Sector 2 E-mail: botschaft@deutschebot- Nicolae Titulescu, nr.4-8 Sector 1
Tel: 0040-21-2094170 schaft-bucharest.ro Tel: 0040-21-3191890/ 3191891
Fax: 0040-21-2094175 Web: http://www.bukarest.diplo.de Fax: 0040-21-3191895/ 3191896
E-mail: grembassy@grembassy.ro Ambasada Indiei Web: http://www.ro.emb-japan.go.jp
Ambasada Confederaţiei Cancelaria: 712 663 Bucureşti, E-mail: embjpn@b.astral.ro
Elveţiene Str.Uruguay Nr. 11, Sector 1 Ambasada Republicii
Cancelaria: Tel: 0040-21-2225451; 2228715 Kazahstan
Str Grigore Alexandrescu 16-20 Fax: 0040-21-2232681; 2230613 Cancelaria: Str. Av. Traian Vasile, 76,
Tel: 0040-21-2061600; E-mail: office@embassyofindia.ro Sector 1, Bucureşti
Secţia Vize: 0040-21-2061610 Ambasada Republicii Tel: 0040-21-6657828
Fax: 0040-21-2061620 Indonezia Fax: 004021-2243512
e-mail: vertretung@buc.rep.admin.ch Cancelaria: 010488 Bucureşti, Ambasada Statului Kuwait
Web: http://www.eda.admin.ch/bu- Str.Gina Patrichi Nr.10, Sector 1 Cancelaria: Str. Louis Blank, nr.19A-
charest_emb/g/home.html Tel: 0040-21-3120742/43/44 19B, Sector 1, Bucureşti
Ambasada Emiratelor Fax: 0040-21-3120214 Tel: 0040-21-2309980; 2309985
Arabe Unite E-mail: indobuch@indonezia.ro Fax: 0040-21-2309992
Cancelaria: Aleea Modrogan, nr.4, Ambasada Regatului E-mail: kuwaitstampa@tiscalinet.it
Bucureşti Haşemit al Iordaniei Ambasada Republicii
Telefon: 0040-21-2317676 Cancelaria: 020461 Bucureşti, Libaneze
Fax: 0040-21-2315588 Str.Dumbrava Roşie Nr.1, Sector 2 Cancelaria: 011817 Bucuresti, Str.
E-mail: uae@zappmobile.ro Tel: 0040-21-2104705; 2108080 Paris nr.46, Sector 1
Ambasada Republicii Filipine Fax: 0040-21-2100320 Tel: 0040-21-2300301; 2309205
Cancelaria: 050453 Bucuresti, Str. E-mail: jordan.embassy@pcnet.ro Fax: 0040-21-2307534
Carol Davila Nr.105-107,et.5,ap.10- Ambasada Republicii Irak E-mail: emblebanon@k.ro
11,Sectr 5 Cancelaria: 011834 Bucureşti, Ambasada Marii Jamahirii
Tel: 0040-21-3198252; 3198254 Str.Venezuela Nr.6-8, Sector 1
Fax: 0040-21-3198253 Arabe Libiana Populare
Tel: 0040-21-2339008; 2339009
E-mail: bucharestpe@rdsmail.ro Fax: 0040-21-2339007 Socialiste
Ambasada Republicii Cancelaria: 010633 Bucureşti, Bd
Ambasada Republicii Lascăr Catargiu Nr.15, Sector 1
Finlanda Islamice Iran Tel: 0040-21-2125705; 2125706
Cancelaria: Bucureşti, Str.Atena 2 bis Cancelaria: 010633 Bucureşti, Bd. Fax: 0040-21-3120232
Tel: 0040-21-2307545; 2305010 Lascăr Catargiu Nr.39, Sector 1
Fax: 0040-21-2307505 Tel: 0040-21-3120493; 3120494
E-mail: sanomat.buk@formin.fi Ambasada Republicii
Fax: 0040-21-3120496
Web: http://www.finlandia.ro Web: www.iranembassy.ro Macedonia
Ambasada Republicii Cancelaria: Str. Mihai Eminescu
Ambasada Irlandei Nr.144, Sector 2, 712 182 Bucureşti
Franceze Cancelaria: Bucureşti, Str. Buzesti, Tel: 0040-21-2100880
Cancelaria: Bucureşti, Str.Biserica nr.50-52, Sector 1 Fax: 0040-21-2117295
Amzei nr.13-15, Sector 1 Tel: 0040-21-3102131/41 E-mail: ammakbuk@rdsmail.ro
Tel: 0040-21-3031000 Fax: 0040-21-3112285
Fax: 0040-21-3031090 E-mail: bucharestembassy@dfa.ie Ambasada Malaeziei
Web: http://www.ambafrance-ro.org Cancelaria: Bucureşti, Str.Pţa Canta-
Ambasada Israelului cuzino, nr.1, et.3, ap.8, Sector 2
E-mail: chancellerie.bucarest-amba@ Cancelaria: 751 211 Bucuresti,
diplomatie.gouv.fr Tel: 0040-21-2113801; 2113802
Bd.Dimitrie Cantemir Nr.1, tronson Fax: 0040-21-2100270
Ambasada Georgiei 2+3, B2, Et.5, Sector 4 E-mail: mwbucrst@itcnet.ro
Adresa: Str. Mihai Eminescu nr.44- Tel: 0040-21-3189416; 3189417
48, Ap.8, Et.3, Sector 1, Bucureşti Fax: 0040-21-3189402 Ordinul Suveran
Tel: 0040-21-2100602 Ambasada Republicii Italiene Militar de Malta
Fax: 0040-21-2113999 Cancelaria: Bucureşti, Str.Henri Cancelaria: 011141 Bucureşti, Bdul
E-mail: embgeoromania@yahoo.com Coandă Nr.9, Sector 1 N.Titulescu, Nr.4-8, Et.7 Sector 1
Ambasada Republicii Tel: 0040-21-3052100; 2128737 Tel: 0040-21-2332700
Fax: 0040-21-3120422; 3124269 Fax: 0040-21-2332701
Federale Germania E-mail: amb@snt.ro
Cancelaria: 011849 Bucureşti, Str. e-mail: ambasciata.bucarest@esteri.it
cpt.av.Gheorghe Demetriade Nr.6-8, segramb.bucarest@esteri.it
Sector 1 Web: http://www.ambitalia.ro

102
13 Lista ambasadelor
străine în România R-U
Ambasada Regatului Unit Ambasada Republicii Ambasada Republicii
al Marii Britanii Islamice Pakistan Arabe Siriene
şi Irlandei de Nord Cancelaria: Str.Barbu Delavrancea Cancelaria: B-dul Lascăr Catargiu nr.
Cancelaria: Bucureşti, Str. Jules nr. 22 50, sector 1
Michelet 24 Tel: 0040-21-3187873; 3187876 Tel: 0040-21-3192467; 3192469
Tel: 0040-21-2017200 Fax: 0040-21-3187874 Fax: 0040-21-3129554
Fax: 0040-21-2017299 E-mail: parepbuc@k.ro Ambasada Republicii Slovace
e-mail: consular.bucharest@fco.gov.uk Ambasada Statului Palestina Cancelaria: Str. Oţetari nr. 3, sector
Web: http://www.britishembassy.gov. Cancelaria: 010626 Bucureşti, Str. 2, Bucureşti 020977
uk/romania Grigore Alexandrescu Nr.42,Sector 1 Tel: 0040-21-3006100
Ambasada Regatului Maroc Tel: 0040-21-3107422; 3107437 Fax: 0040-21-3006101
Cancelaria: 010459 Bucureşti, Str. Fax: 0040-21-3107424 E-mail: embassy@bukurest.mfa.sk
Dionisie Lupu Nr.78, Sector 1 Ambasada Republicii Peru Ambasada Spaniei
Tel: 0040-21-3174124 Cancelaria: Sos. Kiseleff nr.18, Cancelaria: Str. Tirana nr. 1, cod
Fax: 0040-21-3174144 Bucureşti 011827, Bucureşti
e-mail: Tel: 0040-21-2231253; 2231086 Tel: 0040-21-2339190
ambamarbuc@ambasadamaroc.ro Fax: 0040-21-2231088 Fax: 0040-21-2307626
Ambasada Statelor E-mail: embaperu@pcnet.ro Ambasada Republicii Sudan
Unite Mexicane Ambasada Republicii Polone Cancelaria: Str. Pictor Negulici nr. 3,
Cancelaria: 702 281 Str.Mihai Cancelaria: Aleea Alexandru nr. 23 sector 1
Eminescu nr.124C, et.6.ap.13-14, Tel: 0040-21-3082200 Tel: 0040-21-2339189; 2339181
Sector 2 Fax: 0040-21-2307832 Fax: 0040-21-2339188
Tel: 0040-21-2104417; 2104728 E-mail: ambasada@bukareszt.ro E-mail: sudanbuc@sudanembassy.ro
Fax: 0040-21-2104713 Ambasada Republicii Ambasada Suediei
E-mail: embamex@xnet.ro Portugheze Cancelaria: Str. Sofia nr. 5, Sector 1
Ambasada Republicii Cancelaria: Str. Paris 55, sector 1, Tel: 0040-21-4067100
71249 Bucureşti Fax: 0040-21-4067124
Moldova E-mail: ambassaden.bukarest@
Cancelaria: 712 731 Aleea Alexandru Tel: 0040-21-2304136
Fax: 0040-21-2304117 foreign.ministry.se
nr.40, Sector 1
Tel: 0040-21-2300474; 2300732 E-mail: emporrom@fx.ro Ambasada Regatului
Fax: 0040-21-2307790 Web site: www.embportugal.ro Thailanda
E-mail: Ambasada Statului Qatar Cancelaria: 020953 Bucureşti, Str.
ambasadamoldova@zappmobile.ro Cancelaria: Bucureşti, Str. Venezuela Vasile Conta nr.12, Sector 2
Ambasada Republicii nr. 10A, sector 1 Tel: 0040-21-3110031; 3110067
Tel: 0040-21-2304741; 2307933 Fax: 0040-21-3110044
Federale Nigeria Fax: 0040-21-2305446 E-mail: thaibuh@speedmail.ro
Cancelaria: 010449 Str.Gina Patrichi E-mail: qtr_embassy@b.astral.ro
nr.9, P.O.BOX 1-305 Ambasada Republicii
Tel: 0040-21-3128685; 3127937 Ambasada Federaţiei Ruse Tunisiene
Fax: 0040-21-3120622 Cancelaria: Şos. Pavel Kiseleff nr. 6, Cancelaria: Str. Mihai Eminescu 50-
E-mail: nigeremb@canad.ro Sector 1 54, etaj 4, ap. 10, sector 1, Bucureşti
Tel: 0040-21-2223170; 2231652 Tel: 0040-21-2101197; 2101344
Ambasada Regatului Fax: 0040-21-2229450 Fax: 0040-21-2101114
Norvegiei E-mail: rab@mb.roknet.ro
Cancelaria: Str.Dumbrava Roşie nr.4, Web: http://www.romania.mid.ru Ambasada Republicii Turcia
020463 Bucureşti Cancelaria: Calea Dorobanţilor 72
Ambasada Republicii Serbia Tel: 0040-21-2063700-04
Tel: 0040-21-2100274; 2100276 Cancelaria: 711 321 Bucureşti, Calea
Fax: 0040-21-2100275 Fax: 00400-21-2063737
Dorobanţilor nr.34 Sector 1, E-mail: Bukres.be@mfa.gov.tr
E-mail: emb.bucharest@mfa.no Tel: 0040-21-2119871; 2119872
Web: www.norvegia.ro Fax: 0040-21-2100175 Ambasada Ucrainei
Ambasada Regatului E-mail: ambiug@ines.ro Cancelaria: 010572 Bucureşti, Calea
Dorobanţilor 16, Sector 1
Ţărilor de Jos Nunţiul Apostolic Tel: 0040-21-2116955; 2116986
Cancelaria: Aleea Alexandru nr. 20, (Sfântul Scaun) Fax: 0040-21-2116949
cod 011832, Bucureşti Cancelaria: Str. Pictor Stahi nr. 5-7, E-mail: emb_ukr@itcnet.ro
Tel: 0040-21-2086030 010187 Bucureşti Web Site: www.ucraina.ro
Fax: 0040-21-2307620 Tel: 0040-21-3139490; 3123883
E-mail: bkr@minbuza.nl Fax: 0040-21-3120316
Web: http://www.olanda.ro E-mail: nuntius@fx.ro

103
● Prevenire
Ghid de informare ● Combatere
R-Y în domeniul traficului de persoane ● Asistenţa victimelor

Ambasada Republicii Ungare Ambasada Republicii Ambasada Republicii


Cancelaria: Str. Dimitrie Gerotă Venezuela Socialiste Vietnam
nr.63-65 Cancelaria: Str. Pictor Mirea Cancelaria: 702 051 Bucureşti, Str.
Tel: 0040-21-3120073; 3111542 nr.18,Sector 1 C.A.Rosetti nr.35, Sector 2
Fax: 0040-21-3120467 Tel: 0040-21-2225874 Tel: 0040-21-3110334
E-mail: hunembro@ines.ro Fax: 0040-21-2225073 Fax: 0040-21-3121626
Web: http://hungaryemb.ines.ro E-mail: embavero@pcnet.ro E-mail: vietrom2005@hotmail.com

Ambasada Republicii Yemen


Cancelaria: Bucureşti, Bdul Aviato-
rilor nr. 50
Tel: 0040-21-3176005; 3176016
Fax: 0040-21-3176003

104
bibliografie
14 Bibliografie

BIBILIOGRAFIE
• Codul Penal;
• Codul de procedură penală;
• Legea nr.84/1995 – Legea învăţământului;
• Legea nr.108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii;
• Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transfrontaliere organizate, de la
Palermo, 2000;
• Protocolul de la Palermo (2000) privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea trafi-
cului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor
Unite împotriva criminalităţii transfrontaliere organizate;
• Hotărârea Guvernului nr.1239/2000 privind aprobarea Regulamentului de aplicare
a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr.92/2000 privind organizarea şi funcţionarea
serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiu-
nilor neprivative de libertate;
• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.92/2000 privind organizarea şi funcţionarea
serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiu-
nilor neprivative de libertate;
• Hotărârea Guvernului nr.1216/2001 privind aprobarea Planului naţional de acţiune
pentru combaterea traficului de fiinţe umane;
• Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;
• Legea nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane;
• Ordonanţa Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, aprobată
prin Legea nr.362/2002;
• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea şi funcţiona-
rea Poliţiei de Frontieră Române, aprobată prin Legea nr.81/2002;
• Hotărârea Guvernului nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică;
• Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării
forţei de muncă cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr.129/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2000 privind
organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supra-
veghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate;
• Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române;
• Legea nr.360/2002 privind statutul poliţistului;
• Hotărârea Guvernului nr.90/2003 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de or-
ganizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială;
• Hotărârea Guvernului nr.299/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
dispoziţiilor Legii nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoa-
ne;
107
● Prevenire
Ghid de informare ● Combatere
în domeniul traficului de persoane ● Asistenţa victimelor

• Legea nr.39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate;


• Hotărârea Guvernului nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de or-
ganizare şi funcţionare a Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;
• Hotărârea Guvernului nr.1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a
serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple;
• Hotărârea Guvernului nr.1769/2004 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune
pentru eliminarea exploatării prin muncă a copilului;
• Legea nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor;
• Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
• Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară;
• Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Minis-
terului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi
Terorism;
• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.124/2004 pentru modificarea Legii
nr.303/2004 privind statutul magistraţilor şi a legii nr.304/2004 privind organizarea
judiciară;
• Hotărârea Guvernului nr. 1584/2005 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale de prevenire a Traficului de Persoane şi Monitorizare a Asistenţei
Acordate Victimelor Traficului de Persoane;
• Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi
unele măsuri adiacente;
• Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate;
• Legea nr.287/2005 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului
nr.79/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi
combaterea traficului de persoane;
• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.79/2005 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane;
• Hotărârea Guvernului nr.94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în stră-
inătate;
• Legea nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;
• Legea nr.95/2206 privind reforma în domeniul sănătăţii;
• Legea nr.123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probaţiune;
• Legea nr.202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru
Ocuparea Forţei de Muncă;
• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.1083/2006 pentru modificarea şi completa-
rea Hotărârii Guvernului nr.1584/2005 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale de Prevenire a Traficului de Persoane şi Monitorizare a Asistenţei
Acordate Victimelor Traficului de Persoane;
• www.antitrafic.ro

108