Sunteți pe pagina 1din 10

SIBIU

Sibiu mai demult Sibiiu,este


un important centru
cultural şi economic din
sudul Transilvaniei. Are
o populatie de
aproximativ 155.000
Mu n ic ip iu l S ib iu a locuitori
re p re z e n t a t u n u l d in t re
c e le m a i im p o rt a n t e ş i
în f lo rit o a re o ra ş e d in
Tra n s ilv a n ia , f iin d u n u l
d in t re p rin c ip a le le c e n t re
a le c o lo n iş t ilo r s a ş i s t a b iliţ i
în z o n ă .
Stemă
A c u n o s c u t în
u lt im ii a n i o
re n a ş t e re Sibiu
e c o n o m ic ă ş i Ţară România
Judeţ Sibiu
c u lt u ra lă Atestare 1191
s e m n if ic a t iv ă , Localităţi
documentară
Guvernare
componente
Păltiniş

f iin d a s t ă z i u n u l - Primar Klaus Johannis


(FDGR, ales 2000)
d in t re o ra ş e le c u Altitudine 415 metri
Populaţie (2002)
c e l m a i m a re - Total 154.892 locuitori
n iv e l d e in v e s t iţ ii - Densitate 1,417 loc./km²
s t ră in e d in
Ro m â n ia . S ib iu a
f o s t în a n u l 2 0 0 7
Ca p it a la Cu lt u ra lă
Eu ro p e a n ă ,
îm p re u n ă c u
Lu x e m b u rg .
Sibiul şi împrejurimile sale sunt una din cele mai vizitate zone din
România.Centrul istoric este în proces de a deveni Patrimoniu UNESCO. În
Sibiu se găsesc multe muzee importante care cuprind colecţii de artă,
pictură, arte decorative, antropologie, istorie, arheologie, istoria tehnologiei
şi ştiinţe naturale

Sibiul este locul unde


s-a deschis la 25
februarie 1817 primul
muzeu de pe
actualul terioriu al
Romaniei,Muzeul
Brukenthal.

Muzeul Brukenthal şi Primăria din Piaţa Mare


Lăcaşuri de cult

Catedrala Ortodoxă din Sibiu


BISERICA PAROHIALĂ EVANGHELICĂ “SF. MARIA”
TURNUL ARCHEBUZIERILOR TURNUL OLARILOR
Turnul are o forma de U
ieşind cu circa 25 m în afara
zidului exterior. Avea mai
multe niveluri defensive fiind
o adevărata maşină de
război.

Recent a fost renovat


complet şi actualmente
gazduieşte sediu
Filarmonicii de Stat Sibiu
(Sala Thalia)

TURNUL GROS (SALA THALIA)-TURN DE APARARE


PASAJUL SCARILOR

Fara indoiala unul


dintre cele mai
romantice locuri din
Sibiu, Pasajul
Scarilor face
legatura dintre
Orasul de Sus si
Orasul de Jos
Din 1692, odată cu
creşterea influenţei
austriece, Sibiul
devine capitala
Transilvaniei. Aceasta
este o perioadă
înfloritoare a oraşului,
cea mai importantă
construcţie din această
perioadă fiind Palatul
Brukenthal.
În secolul XIX se
construieşte prima
linie de cale ferată, iar
în 1897 Sibiul este
primul oraş electrificat
din România. Tot în
această perioadă
Sibiul este sediul
asociaţiei ASTRA şi un
oraş important al
comunităţii româneşti.
REALIZATOR: VINGARZAN DAN
CLASA X M.I.
LICEUL TEORETIC AXENTE SEVER

"Sunt roman si ca roman ma socot buricul


pamantului. Ca daca n-as fi roman n-as fi nimic.
Nu ma pot imagina francez, englez, german, adica
nu pot extrapola substanta spiritului meu la alt
neam. Sunt roman prin vocatie, ca altfel nu pot sa
ies. Tot ceea ce gandesc devine romanesc"