Sunteți pe pagina 1din 18

Energie

neconventionala
Vingarzan Dan
TIPURI DE ENERGIE NECONVENTIONALA:

• Energia eoliana
• Energia solara
• Energia mareelor
• Energie geotermică
ENERGIA CLASICĂ - SURSĂ EPUIZABILĂ!
 Agenţia Internatională a Energiei estimează că în
anul 2030, Europa va importa energie în proporţie
de 70%

 Resursele de petrol se vor epuiza în 40 de ani! (sursa:


AIE)

 Gazele naturale mai sunt disponibile pentru încă 60


de ani de acum incolo! (sursa: AIE)

 Consumul actual va duce la epuizarea în 200 de ani


a resurselor de cărbune! (sursa: AIE)
ENERGIA SOLARA

Conceptul de "energie solară" se referă la energia care este direct produsă prin
transferul energiei luminoase radiată de Soare. Aceasta poate fi folosită ca să
genereze energie electrică sau să încălzească aerul din interiorul unor clădiri. Deşi
energia solară este reînnoibilă şi uşor de produs, problema principală este că soarele
nu oferă energie constantă în nici un loc de pe Pământ. În plus, datorită rotaţiei
Pământului în jurul axei sale, şi deci a alternanţei zi-noapte, lumina solară nu poate
fi folosită la generarea electricităţii decât pentru un timp limitat în fiecare zi. O altă
limitare a folosirii acestui tip de energie o reprezintă existenţa zilelor noroase, când
potenţialul de captare al energiei solare scade sensibil datorită ecranării Soarelui,
limitând aplicaţiile acestei forme de energie reînnoibilă.
Instalaţiile solare sunt de 2 tipuri: termice şi fotovoltaice. Cele fotovoltaice produc
energie electrică gratis. Cele termice ajută la economisirea gazului în proporţie de
75% pe an. O casă care are la dispoziţie ambele instalaţii solare (cu panouri
fotovoltaice şi termice în vid) este considerată "FARA FACTURI" deoarece energia
acumulată ziua în baterii este trimisă în reţea).

Instalaţiile solare funcţionează chiar şi atunci când cerul este înnorat. De asemenea
sunt rezistente la grindină (în cazul celor mai bune panouri).
APLICAŢII ENERGIE SOLARĂ - CENTRALE SOLARE

• Centralea solară de la
Amareleja, din sudul Portugaliei,
este considerată “cea mai mare
din lume”. Centrala asigură
nevoile de consum energetic a
30.000 de gospodării.
• Cu o putere instalată de peste 46
de MW, centrala va contribui la
reducerea cu 89 de tone de CO2
pe an.
• Construcţia centralei solare a
necesitat investiţii de 261 de
milioane de euro. Ea este
compusă din 262.080 de panouri
fotovoltaice instalate pe 2.520 de
module amplasate pe o suprafaţă
de 250 de hectare .
Aplicaţii energie solară

Anunţat de câţiva ani, Solar Tower


(Australia) e unul din cele mai
ambiţioase proiecte de energie
alternativă din istorie. Uzina urmează să
producă la fel de multă energie ca un
mic reactor nuclear, dar fără pericolele
acestuia. Înălţimea acestuia va fi dublă
faţă de cea mai înaltă clădire de pe
Pământ, CN Tower din Canada, adică
1000 de metri
Puterea instalata: 200 MW
Aplicaţii energie solară
Iluminat public stradal cu sistem hibrid
compus din panou solar si generator
eolian

Balizele luminoase sunt corpuri de iluminat incluse în asfalt, ce emit


o lumină difuză produsă cu ajutorul unuia sau mai multor LED-uri
pe baza energiei acumulate în cursul zilei prin intermediul celulelor
solare. Dispun de o autonomie de 6-7 zile fără soare
Energia eoliana
ENERGIA EOLIANA
Energia eoliană este generată prin transferul energiei
vântului unei turbine eoliene. Vânturile se formează
datorită încălzirii neuniforme a suprafeţei Pământului de
către energia radiată de Soare care ajunge la suprafaţa
planetei noastre. Această încălzire variabilă a straturilor
de aer produce zone de aer de densităţi diferite, fapt care
creează diferite mişcări ale aerului. Energia cinetică a
vântului poate fi folosită la antrenarea elicelor
turbinelor, care sunt capabile de a genera electricitate.
Unele turbine eoliene sunt capabile de a produce până la
5 MW de energie electrică, deşi acestea necesită o viteză
constantă a vântului de aproximativ 5,5 m/s, sau 20
kilometri pe oră. În puţine zone ale Pământului există
vânturi având viteze constante de această valoare, deşi
vânturi mai puternice se pot găsi la altitudine mai mare
şi în zonele oceanice. Singurul dezavantaj al energiei
eoliene este ca necesita service datorita uzurii.
Avantaje
• se pretează aplicaţiilor la scară redusă.
• emisia zero de substanţe poluante şi gaze cu efect de seră, datorită faptului
că nu se ard combustibili.
• nu se produc deşeuri.
• costuri reduse pe unitate de energie produsă.
Costul a scăzut substanţial în ultimii ani, ajungând în S.U.A. să fie chiar
mai mic decât în cazul energiei generate din combustibili clasici. În 2008,
preţul energiei eoliene ajunsese la 70 euro/Mwh , iar previziunile sunt de
continuare a scăderii acestora, deoarece se pun în funcţiuni tot mai multe
unităţi eoliene cu putere instalată de mai mulţi megawaţi.
• Costuri reduse de scoatere din funcţiune. Spre deosebire de
centralele nucleare, de exemplu, unde costurile de scoatere din funcţiune
pot fi de câteva ori mai mari decât costurile centralei, în cazul
generatoarelor eoliene, costurile de scoatere din funcţiune, la capătul
perioadei normale de funcţionare, sunt minime, acestea putând fi integral
reciclate.
Dezavantaje
• resursa energetică relativ limitată, inconstanţa datorită variaţiei vitezei
vântului şi numărului redus de amplasamente posibile. Puţine locuri pe
Pământ oferă posibilitatea producerii a suficientă electricitate folosind
energia vântului.
• La început, un important dezavantaj al producţiei de energie eoliană a
fost preţul destul de mare de producere a energiei şi fiabilitatea relativ
redusă a turbinelor. În ultimii ani, însă, preţul de producţie pe unitate de
energie electrică a scăzut drastic, ajungând, prin îmbunătăţirea
parametrilor tehnici ai turbinelor, la cifre de ordinul 3-4 eurocenţi pe
kilowatt oră.
• "poluarea vizuală" - eolienele au o apariţie neplăcută
• "poluare sonoră" (sunt prea gălăgioase).
• turbinele afectează mediul şi ecosistemele din împrejurimi, omorând
păsări şi necesitând terenuri mari virane pentru instalarea lor.
• risc mare de distrugere în cazul furtunilor, dacă viteza vântului depăşeşte
limitele admise la proiectare. Oricât de mare ar fi limita admisă,
întotdeauna există posibilitatea ca ea să fie depăşită.
Energia mareelor.
Energia mareelor este energia
ce poate fi captată prin
exploatarea energiei potenţiale
rezultate din deplasarea pe
verticală a masei de apă la
diferite niveluri sau a energiei
cinetice datorate curenţilor de
maree. Energia mareelor rezultă
din forţele gravitaţionale ale
Soarelui şi Lunii, precum şi ca
urmare a rotaţiei terestre.
Energia apei- Aplicaţii
•Centrale mareomotrice

condiţii naturale:
-amplitudinea mareelor să fie de cel Instalaţii care recuperează energia
puţin 8 m valurilor
-să existe un bazin natural (de regulă Instalaţie care utilizează energia
un estuar), care să comunice cu valurilor la Peniche, Portugalia
oceanul printr-o deschidere foarte
îngustă.

ţărmurile atlantice ale Franţei, Marii


Britanii, SUA, Canadei, în Nordul
Australiei, în estul Chinei.
Energia geotermică
reprezintă căldura conţinută în fluidele şi rocile
subterane

• Energia Pământului

• Utilizări:
• incălzirea locuinţelor, birourilor, spaţiilor de invăţământ,
a celor comerciale, a spitalelor etc.
• pregătirea apei calde menajere,
• utilizări industriale în sere, acvacultură, piscicultură,
uscarea cherestelei, a inului, pasteurizarea laptelui etc.
• în domeniul sănătăţii - balneologie;
• pentru producerea de energie electrică.
1.Energia miezului fierbinte a Pământului- geotermală

2.Energia păturilor de suprafaţă- geotermică

• Ţări cu ape geotermale foarte fierbinţi: Japonia, Indonezia,


Filipina, Noua Zeelandă, SUA, Canada, Italia , Islanda

• România – Călimăneşti- 97oC


APLICAŢII - CENTRALE GEOTERMALE

• Captează energia geotermală pe care o transformă în electricitate

Se injectează prin crăpături apă


rece sub presiune la câtiva
kilometri adâncime, în zonele calde
ale scoarţei terestre. Apa iese pe
altă parte încălzită sub formă de
aburi, aceştia sunt captaţi şi apoi
transformaţi în electricitate. Ciclul
se reia prin pomparea apei acum
răcite.

SUA, Filipine, Indonezia , Mexic,


Italia, Japonia, Noua Zeelandă,
Islanda (3000-400MW)
Aplicaţii–pompe de căldură utilizabile oriunde în
lume

• Instalaţii care colectează căldura Pământului conţinută în ape subterane,


printr-o reţea de conducte instalată fie în pământ, fie într-un bazin sau lac.
Apa care circulă prin reţea ajută la încălzirea agentului termic ce va
genera căldură în casă.
Energia verde – energie curata sau energie alternativa la
cele clasice, produsa din surse regenerabile nepoluante.
Cateva motive pentru a utiliza energia din surse regenerabile:
1. Schimbarile climei produse la scara planetara in ultimii ani si consecintele dezastruoase ale acestora –
marea provocare a urmatoarelor decenii pentru omenire.
Datorita pe de-o parte inmultirii populatiei globului, adica cresterii numarului de locuinte, cladiri, industrii,
mijloace de transport, toate producatoare de emisii de dioxid de carbon si alte gaze nocive si pe de alta parte
cresterii continue a necesarului de energie, problema unor surse de energie nepoluante a devenit presanta iar
in unele zone chiar urgenta.
2. Un nou mod de viata – situatia confortabila de a fi partial sau total independent din punct de vedere
energetic, sau chiar de a furniza energie vecinilor sau retelei publice de electricitate.
3. Departarea fata de orice retea de electricitate sau chiar lipsa ei.
4. Mobilitatea si diversitatea solutiilor.
5. Continua crestere a preturilor la energie electrica si combustibili.
6. Aceste energii se gasesc peste tot in natura si chiar in orase si sunt gratis, ele trebuiesc doar captate si
transformate.
Investitiile in echipamentele necesare captarii, transformarii si stocarii se amortizeaza repede relativ la
durata de functionare a acestora, dupa care energia va fi practic gratis si inepuizabila. Costul de intretinere
al echipamentelor este minim sau chiar nul in unele cazuri iar durata de functionare lunga.