Sunteți pe pagina 1din 15

Matematici aplicate in economie 1

Analiza matematica

MULTIPLE CHOICE

1. Să se calculeze derivatele parţiale de ordinul întâi pentru următoarea funcţie:


f ( x, y ) = x 2 + 2 xy − y 2

a. f x/ ( x, y ) = 2( x + y) ; f y/ ( x, y ) = 2( x − y) c. f x/ ( x, y ) = 2( x + 2 y) ; f y/ ( x, y ) = 2( x − y)
b. f x/ ( x, y ) = 2( x − 2 y) ; f y/ ( x, y ) = 2( x + y) d. alt răspuns.

ANS: A

2. Să se calculeze derivatele parţiale de ordinul întâi pentru următoarea funcţie:


f ( x, y ) = ( x 2 + y 2 ) 2

a. f x/ ( x, y) = x( x2 + y2 ); fy/ ( x, y) = y( x2 + y2 ) c. f x/ ( x, y) = 2 x( x2 + y2 ); fy / ( x, y) = y( x2 + y2 )
b. f x/ ( x, y ) = 4 x( x2 + y2 ); fy/ ( x, y ) = 4 y ( x2 + y2 ) d. alt răspuns.

ANS: B

3. Să se calculeze derivatele parţiale de ordinul al doilea pentru următoarea funcţie:


x
f ( x, y ) = ln = ln x − ln( x + y )
x+ y
a. c. 1 1
f x′′2 ( x, y ) = +
2
x ( x + y )2
1
1 ′′ ( x, y ) = −
f yx
′′ ( x, y ) =
f yx ( x + y) 2
( x + y )2
−1
1 f y′′2 ( x, y ) = ,
f y′′2 ( x, y ) =
2 , ( x + y)2
( x + y)
b. 1 1 d. alt răspuns.
f x′′2 ( x, y ) = −
2 2
x (x + y)
1
′′ ( x, y ) =
f yx
( x + y )2
1
f y′′2 ( x, y ) = − ,
( x + y) 2

ANS: A

4. Să se găsească punctele staţionare ale funcţiei următoare:


f(x, y) = x2 + y2 – 4x – 2y + 5 (x, y) ∈ R2

a. M(2,1) c. M(-2,1)
b. M(2,-1) d. M(-1,2)

ANS: A

5. Să se găsească punctele de extrem ale funcţiei următoare:


f(x, y) = x2 + y2 – 4x – 2y + 5 (x, y) ∈ R2

a. M(2,1) punct de maxim c. M(-2,1) punct de maxim

b. M(2,1) punct de minim d. M(-1,2) punct de maxim

ANS: B

6. Să se găsească punctele de extrem ale funcţiei următoare


1 1
f ( x , y) = + cu condiţia x+y=1 definit pe R2\{(0,0)}
x y

a. c.  1 1 1
punct de minim P  − , −  pentru λ = punct de minim
 2 2  4

b. 1 1 1 d. 1 1 1
P  ,  pentru λ = − punct de maxim d) P  , −  pentru λ = punct de
2 2 4 2 2 4
maxim

ANS: A

7. Scrieţi diferenţiala de ordinul intai a funcţiei


f(x,y) = x+3y+2(x2+y2-5)

a. c.
b. d.

ANS: A

8. Scrieţi diferenţiala de ordinul intai a funcţiei


1 1
f ( x, y ) = + + 2( x + y − 1)
x y

a. c.

b. d.

ANS: A
9. Se dă funcţia de două variabile f ( x, y ) = x − xy + y − 3x + 3 y
2 2

Derivata parţială a lui f în raport cu x este:

a. c.
b. d.

ANS: C

10. Se dă funcţia de două variabile f ( x, y ) = x − xy + y − 3x + 3 y


2 2

Derivata parţială a lui f în raport cu y este:

a. c.
b. d.

ANS: A

11. Se dă funcţia de două variabile f ( x, y ) = x − xy + y − 3x + 3 y . f are punct stationar pe:


2 2

a. M(1,-1) c. M(0,0)

b. M(-1,1) d. M(3,0)

ANS: A

12. Se dă funcţia de două variabile f ( x, y ) = x − xy + y − 3x + 3 y .Derivata parţială de ordinul


2 2

al doilea a lui f în raport cu x este:

a. f //2 ( x, y ) = 2 c. f //2 ( x, y ) = 0
x x
b. f //2
x
( x, y ) = −1 d. f //2
x
( x, y ) = −2 x
ANS: A

13. Se dă funcţia de două variabile f ( x, y ) = x − xy + y − 3x + 3 y . Derivata parţială de ordinul


2 2

al doilea a lui f în raport cu y este:

a. f //2 ( x, y ) = −1 c. f //2 ( x, y ) = − y
y y
b. f //2
y
( x, y ) = 2 d. f //2 ( x, y ) = x
y

ANS: B

14. Se dă funcţia de două variabile f ( x, y ) = x − xy + y − 3x + 3 y .Alege valoarea corectă


2 2

pentru f xy// ( x, y)

a. //
f xy ( x, y) = 0 c. //
f xy ( x, y ) = xy
b. //
f xy ( x, y) nu există d. //
f xy ( x, y ) = − 1
ANS: D

15. Se dă funcţia de două variabile f ( x, y ) = x − xy + y − 3x + 3 y . Estimând valoarea expresiei


2 2

( )
2 //
f //2 (1, −1) f //2 (1, −1) − f xy
//
(1, −1) şi ţinând cont de valoarea f x 2 (1, −1) , stabileşte natura punctului
x y

critic M(1,-1):

a. punct de minim local c. nu se poate spune nimic despre natura


punctului M(1,-1)

b. punct de maxim local d. nu este punct de extrem local

ANS: A

16. Se dă funcţia de două variabile f ( x, y ) = ( x − 1) + ( y + 6)


2 2

Derivata parţială a lui f în raport cu x este:

a. f x/ ( x, y ) = 2 x − 1 c. f x/ ( x , y ) = 2x
b. f x/ ( x , y ) = y + 6 d. f x/ ( x , y ) = 2 ( x − 1 )

ANS: D

17. Se dă funcţia de două variabile f ( x, y ) = ( x − 1) + ( y + 6) .


2 2

Derivata parţială a lui f în raport cu y este:

a. f y/ ( x, y ) = y + 6 c. f y/ ( x, y ) = 2 y
b. f y/ ( x, y ) = 2 ( y + 6) d. f y/ ( x, y) = x − 1

ANS: B

18. Se dă funcţia de două variabile f ( x, y ) = ( x − 1) + ( y + 6) .


2 2

Funcţia are punct stationar pe:

a. M(1,-6) c. M(0,0)

b. M(-1,6) d. M(1,0)

ANS: A

19. Se dă funcţia de două variabile f ( x, y ) = ( x − 1) + ( y + 6) . Derivata parţială de ordinul al


2 2

doilea a lui f în raport cu x este:

a. f //2 ( x, y ) = 1 c. f //2 ( x, y ) = 0
x x
b. f //2 ( x, y ) = 2 d. f //2 ( x, y ) = 2 x
x x

ANS: B

20. Se dă funcţia de două variabile f ( x, y ) = ( x − 1) + ( y + 6) . Derivata parţială de ordinul al


2 2

doilea a lui f în raport cu y este:

a. f //2 ( x, y ) = −1 c. f //2 ( x, y ) = − y
y y
b. f //2
y
( x, y ) = 2 d. f //2 ( x, y ) = x
y

ANS: B

21. Se dă funcţia de două variabile f ( x, y ) = ( x − 1) + ( y + 6) . Alege valoarea corectă pentru


2 2

//
f xy ( x, y)

a. //
f xy ( x, y) = 0 c. //
f xy ( x, y) = 2
b. //
f xy ( x, y) nu există d. //
f xy ( x, y) = 1
ANS: A

22. Se dă funcţia de două variabile f ( x, y ) = ( x − 1) + ( y + 6) . Estimând valoarea expresiei


2 2

( )
2 //
f //2 (1, −6) f //2 (1, −6) − f xy
//
(1, −6) şi ţinând cont de valoarea f x2 (1, −6) , stabileşte natura punctului
x y

critic M(1,-6):

a. punct de maxim local c. punct de minim local

b. nu este punct de extrem local d. nu se poate spune nimic despre natura


punctului (1,-6)

ANS: C

23. Se dă funcţia de două variabile f ( x, y ) = xy


Derivata parţială a lui f în raport cu x este:

a. f x/ ( x , y ) = 1 c. f x/ ( x , y ) = y
b. f x/ ( x , y ) = x d. f x/ ( x , y ) = 0

ANS: C

24.
Sa se integreze ecuatia diferentiala : x 1 + y 2 dx + y 1 + x 2 dy = 0
a. c. 1
1+ x2 = - 1+ y + c
2
1 + x 2 = -3 1 + y + c
2
2
b. ln ( 1 +x 2 ) = - d. alt raspuns
1+ y2 + c

ANS: A

25.
400
Fie f(x,y) = 10x + 4y + 2xy + , x >0, y >0 . Derivatele partiale de ordin I sunt:
xy

a.  ' 400 c.  ' 400


 f x ( x, y ) = 10 + 2 y − x 2 y  f x ( x, y ) = 10 + 2 y + x 2 y 2
 400  400
 f y' ( x, y ) = 4 + 2 x − 2  f y' ( x, y ) = 4 + 2 x + 2 2
 xy  x y
b.  f ' ( x, y ) = 10 x + 4 y + 2 d.  ' 400
 x  f x ( x, y ) = 10 + 2 y + xy 2
 f ' ( x, y ) = 10 x + 2 y + 400
 y  400
x2 y2  f y' ( x, y ) = 4 + 2 x + 2
 xy

ANS: A

26.
Punctul stationar pentru functia:
400
f(x,y) = 10x + 4y + 2xy + cu x >0, y >0 este
xy

a. M(2, 5) c. M(-2, -5)


b. M(2, 3) d. nu exista
ANS: A

400
27. Functia f(x,y) = 10x + 4y + 2xy + cu x >0, y >0 admite
xy

a. punct de maxim local M(2, 5) c. nu admite puncte de extreme local

b. punct de minim local M(2, 5) d. punct de minim local M(2, 3)

ANS: B

28.
Sa se integreze ecuatia diferentiala:
(1 + y 2 ) + xyy ' = 0
a. x 1+ y2 = c c. x(1 + y ) = c

b. x + 1+ y2 = c d. -x 1 + y 2 = c

ANS: A

x2 + y2
29. Sa se integreze ecuatia diferentiala omogena: y = '
xy
a. y 2 c. y + x2
2
= ln x + c = 2ln x +c
2x 2 2x 2
b. x 2 + y 2 d. alt raspuns
2
= ln x + c
2x
ANS: A

30. Fie , rezolvand sistemul obtinut prin anularea derivatelor de ordin I se determina:

a. punctele de maxim local c. punctele stationare

b. punctele de minim local d. matricea hessiana

ANS: C

31. Diferentiala de ordin I pentru functia f(x, y, z) = x 2 + y 2 + z 2 – xy + x - 2z,


(x, y, z) ∈ R 3 este

a. d f(x, y, z) = (2x- y +1)dx + (2y – x)dy c. d f(x, y, z) = (x 2 + y 2 + z 2 )dx + (1-


+ (2z – 2)dz xy)dy + (x-2z)dz

b. d f(x, y, z) = (2x 2 - xy + x)dx + y 2 dy d. d f(x, y, z) = (2x- y +1)dx + (2y -


+ (z 2 -2z)dz xy)dy+(2z - 2)dz

ANS: A

32. Functia f (x,y) = x 3 + - 3xy definita pe

a. admite punct de minim local M(1, 1) c. nu admite puncte de extrem

b. admite punct de maxim local M(-1, 1) d. admite puncte de minim local pe


M(3, 2) si N(-1, 1)

ANS: A

33. Functia f(x, y, z) = - 2x – 4y – 6z definita pe R 3 are:


a. toate derivatele de ordin 2 nule c. toate derivatele de ordin 2 egale cu 2

b. toate derivatele mixte de ordin 2 nule d. toate derivatele de ordin 2 strict


pozitive

ANS: B

34. Se dă funcţia de două variabile f ( x, y ) = xy


Derivata parţială a lui f în raport cu y este:

a. f y/ ( x, y ) = 1 c. f y/ ( x, y) = y
b. f y/ ( x, y ) = x d. f y/ ( x, y ) = 0

ANS: B

35. Se dă funcţia de două variabile f ( x, y ) = xy .


Diferenţiala de ordinul I a lui f este

a. df = dx + dy c. df = ydx + dy
b. df = dx + xdy d. df = ydx + xdy
ANS: D

36. Se dă funcţia de două variabile f ( x, y ) = x + y


2 2

Derivata parţială a lui f în raport cu x este:

a. f x/ ( x , y ) = y 2 c. f x/ ( x, y ) = 2 y
b. f x/ ( x , y ) = 2x d. f x/ ( x , y ) = x 2

ANS: B

37. Se dă funcţia de două variabile f ( x, y ) = x + y


2 2

Derivata parţială a lui f în raport cu y este:

a. f y/ ( x, y) = x2 c. f y/ ( x, y ) = 2 y
b. f y/ ( x, y ) = 2 x d. f y/ ( x, y ) = y2

ANS: C

38. Se dă funcţia de două variabile f ( x, y ) = x + y


2 2

Diferenţiala de ordinul I a lui f este

a. df = x 2 dx + y 2 dy c. df = 0
b. df = dx + dy d. df = 2 xdx + 2 ydy

ANS: D
39. Fie ecuaţia diferenţială y ' = xy
Ecuaţia este
a. cu variabile separabile c. o ecuaţie cu derivate parţiale de
ordinul întâi

b. liniară de ordinul întâi d. liniară de ordinul al doilea

ANS: A

40. O formă echivalentă a ecuaţiei y ' = xy este

a. ydy = xdx c. dy = xy
b. dy d. dx = xy
= xdx
y
ANS: B

41. Soluţia ecuaţiei y ' = xy este dată de

a. c. y=2

b. x2 d. y=x
y= +C
2
ANS: A

42. Fie ecuaţia diferenţială y ' = x + 1


Ecuaţia este

a. liniară de ordinul intai c. ecuatie omogena

b. cu variabile separabile d. ecuatie diferentiala de ordinul doi

ANS: B

43. O formă echivalentă a ecuaţiei y ' = x + 1 este

a. dy = x + 1 c. dy = ( x + 1)dx
b. dy d. dx = x + 1
= x +1
x
ANS: C

44. Soluţia ecuaţiei y ' = x + 1 este dată de


a. x2 c.
y=
2
b. y = x2 + x d. y=x

ANS: C

45. Scrieţi diferenţiala de ordinul intai a funcţiei

a. c.

b. d.

ANS: A

46. Consideram functia . Atunci derivata partiala de ordin intai in raport cu x este
a.
b.
c.
d.

ANS: C

47. Consideram functia . Atunci derivata partiala de ordin intai in raport cu y este
a.

b.
c.
d.

ANS: D

48. Consideram functia . Atunci diferentiala de ordinul al doilea a lui f este


a.
b.
c.
d.

ANS: B

49. Se da functia de doua variabile . Derivata partiala a lui f in raport cu x este


a.
b.
c.
d. alt raspuns
ANS: C

50. Se da functia de doua variabile . Derivata partiala a lui f in raport cu y este


a.
b.
c.
d. alt raspuns
ANS: B

51. Se da functia de doua variabile . Diferentiala de ordinul al doilea al lui f este


a.
b.
c.
d. alt raspuns
ANS: C

52. Derivata partiala a lui in raport cu variabila x este egala cu


a. c.
b. d.

ANS: A

53. Derivata partiala la lui in raport cu variabila x este egala cu


a. c.
b. d.

ANS: A

54. Derivata partiala la lui in raport cu variabila y este egala cu


a. c.
b. d.

ANS: D

55. Derivata partiala a lui in raport cu variabila y este egala cu


a. c.
b. d.

ANS: A

56. Se considera functia . Atunci derivata mixta de ordin 2 data de


este egala cu
a. c. 1
b. d. 6y

ANS: C

57. Se considera functia . Atunci derivata mixta de ordin 2 data de


este egala cu
a. c. 1
b. d. 2y

ANS: D

58. Se considera functia . Atunci derivata mixta de ordin 2 data de


este egala cu
a. c. 1
b. d. 2y

ANS: D

59. Se considera functia . Atunci derivata mixta de ordin 2 data de


este egala cu
a. c. 1
b. d. 2y

ANS: D

60. Se considera functia . Atunci punctele stationare(numite deasemenea puncte


critice) ale lui f(x,y)
sunt
a. (0,0) c. (1,1,),(0,0)
b. (1,0),(0,1) d. nu exista puncte stationare
ANS: A

61. Se considera functia . Atunci punctele stationare(numite


deasemenea puncte critice) ale lui f(x,y)
sunt
a. (0,0) c. (1,2)
b. (1,2),(0,0) d. nu exista puncte stationare
ANS: C

62. Se considera functia . Atunci punctele stationare(numite


deasemenea puncte critice) ale lui f(x,y)
sunt
a. (0,0) c. (2,3)
b. (2,3),(0,0) d. nu exista puncte stationare
ANS: C
63. Se considera functia . Atunci punctele stationare(numite
deasemenea puncte critice) ale lui f(x,y)
sunt
a. (0,0) c. (5,2)
b. (1,2),(0,0) d. nu exista puncte stationare
ANS: C

64. Se considera functia . Atunci


punctul (0,0) este un punct
a. de minim local pentru f(x,y) c. nu este punct de extrem local
b. de maxim local pentru f(x,y)
ANS: A

65. Care din urmatoarele functii are exact 2 doua puncte stationare
a. f(x,y)=x+y c. f(x,y)=x+2y
b. d.

ANS: B

66. Care din urmatoarele ecuatii nu reprezinta o ecuatie diferentiala?


a. c.

b. d.

ANS: C

67. Care din urmatoarele ecuatii diferentiale este o ecuatie diferentiala cu variabile separabile?
a. c.

b. d.

ANS: C

68. Care este solutia generala a ecuatiei diferentiale

a.

, A este o constanta
b.
, A este o constanta
c.
A este o constanta
d.

, A este o constanta

ANS: B

69. Fie . Sa se calculeze


a. c.
b. d.

ANS: A

70. Fie . Sa se calculeze


a. c.
b. d.

ANS: B

71. Fie . Atunci

a. c.

b. d.

ANS: D

72. Fie . Atunci

a. c.

b. d.

ANS: B

73. Fie . Atunci


a. c.
b. d.

ANS: C

74. Fie . Atunci


a. c.
b. d.

ANS: A

75. Fie . Atunci


a. c.
b. d.

ANS: B

S-ar putea să vă placă și