Sunteți pe pagina 1din 5

Controlul constitutionalitatii legilor

Curs

Controlul constitutionalitatii legilor


 Necesitatea instituirii controlului constitutionalitatii legilor
 Varietatea modalitatilor de realizare a controlului constitutionalitatii legilor
 Controlul constitutionalitatii legilor in Romania

Necesitatea instituirii controlului constitutionalitatii


legilor
 Afirmarea suprematiei constitutiei implica existenta unor mecanisme de control
al conformitatii legilor cu constitutia
 Fara existenta unei sanctiuni a violarii regulilor constitutionale de catre una din
puterile constituite, distinctia de principiu dintre constitutie si celelalte legi
cedeaza locul unei confuzii de fapt

Inceputurile controlului constitutionalitatii legilor


 Decizia Curtii Supreme de Justitie a SUA in cazul Marbury versus
Madison din 1803
 Pretextul l-a constituti refuzul lui Madison (Secretar de Stat la Justitie sub
presedentia lui Jefferson) de a-i inmana lui Marbury actul numirii in functia de
judecator de pace, act ce fusese emis de fostul presedinte Adams. Curtea
Suprema, condusa de Chief John Marshall, a constatat ca legea care obliga
pe Secretarul de Stat la Justitie sa inmaneze acest act era neconstitutionala
deoarece noul presedinte Jefferson avea dreptul constitutional sa instaleze in
functie un judecator pe care il considera ca este conform vederilor sale (spoil
(spoil
system).
system).
 Judecatorul J. Marshall, inspiratorul deciziei Curtii Supreme, a fundamentat
atunci controlul constitituionalitatii pe un rationament ce a ramas clasic: ori
constitutia este superioara legii, care trebuie sa i se conformeze, or, daca are
aceeasi putere ca o lege, Constitutia este inutila, putand fi modificata oricand
de legiuitorul ordinar, ca si oricare lege.

Pricipalele probleme ale controlului constitutionalitatii


legilor
Admitandu-se ideea necesitatii controlului constitutionalitatii legilor, inca de la
inceputul secolului trecut s-au manifestat constante eforturi in sensul rezolvarii
unor probleme legate de
 stabilirea organelor competente a-l efectua,
 a modului in care acestea pot actiona,
 a momentului in care poate interveni controlul,
 a efectelor pronuntarii neconstitutionalitatii si
 a intinderii acestor efecte.

Efectul declaratii neconstitutionalitatii este identic cu cel al abrogarii: legea


respectiva nu se mai aplica.

Varietatea modalitatilor de realizare a controlului


constitutionalitatii legilor
 Controlul prin opinia publica
 Controlul politic
 Controlul parlamentar
 Controlul jurisdictional
a). Controlul judecatoresc
b). Controlul efectuat de un organ jurisdictional specializat

Controlul prin opinia publica


 Controlul elementar
 Consta in reactia opiniei publice in momentul incalcarii unei prevederi
constitutionale cu ocazia adoptarii unor reguli juridice de catre puterile
constituite
 Este fundamentata pe teoria rezistentei la opresiune, pe dreptul la insurectie
 Exemple: Constitutia franceza din 1793, art.35, Legea fundamentala a
Germaniei, art.20

Controlul politic
 Reprezinta controlul realizat de o adunare politica diferita de corpul legiuitor
 Exemple: Constitutiile Frantei din 1799 si din 1852 dau in competenta
Senatului sarcina de a aprecia constitutionalitatea legilor adoptate de
adunarea legiuitoare in perioada lui Napoleon al III-lea.
 Sistemul s-a dovedit ineficient

Controlul parlamentar
 Reprezinta tipul de control realizat chiar de catre organul legiuitor
 Poate fi implicit (se realizeaza de catre toate parlamentele) sau explicit
 Exemple: Constitutiile socialiste ale Romaniei, Constitutia URSS, Constitutia
Albaniei socialiste, Constitutiile Olandei,a Israelului si a Noii Zeelande
 A avut un rol neinsemnat
 A pus problema identitatii judecatorului cu partea ( organul legiuitor era
judecatorul constitutionalitatii propriilor acte legislative)

Controlul jurisdictional
 Controlul constitutionalitatii legilor realizat de una sau mai multe organe
jurisdictionale de drept comun sau specializate.
 Controlul judecatoresc (de tip american) – controlul incredintat
- instantelor de drept comun (control difuz) sau
- instantei supreme (control concentrat)
 Controlul efectuat de un organ jurisdictional specializat (de tip european,
kelsenian)

Forme ale controlului jurisdictional


 Pe cale de actiune
 Pe cale de exceptie

 A priori,
priori, (anterior) (preventiv)
 A posteriori (posterior) (sanctionator)

 La sesizare
 Din oficiu

 Cu efecte erga omnes


 Cu efecte inter partes

Controlul judecatoresc
- de tip american
 Poate fi
- un control difuz,
difuz, realizat de instantele de drept comun
- un control concentrat,
concentrat, realizat de instanta suprema
 A aparut pe cale pretoriana (pe calea practicii judiciare) in 1803 in SUA
 Se exercita pe cale de exceptie, a posteriori
 Are efecte inter partes si ex tunc

Controlul efectuat de un organ jurisdictional


specializat
- de tip european, kelsenian

 Primele curti constitutionale au aparut in Austria si Cehia, in 1920, in urma


ideilor lui Hans Kelsen

 S-a pus problema locului acestui organ in sistemul “puterilor” statului, in


contextul teoriei separatiei puterilor in stat
Forme de control realizate de curtile
constitutionale
 Control anterior si/sau posterior
 Control la sesizare si/sau din oficiu
 Control pe cale de actiune si/sau pe cale de exceptie
 Control cu efecte erga omnes si/sau inter partes
 Control concentrat (centralizat)
 Trebuie prevazut expres in Constitutie
 Curtile constitutionale au si alte atributii
 Control asupra legilor si asupra altor acte normative

Controlul constitutionalitatii legilor in tara noastra


 A aparut pe cale pretoriana, in 1912,
1912, in Speta tramvaielor in care Tribunalul
Ilfov a refuzat sa aplice “Legea de interpretare” din 18 decembrie 1911 pe
motiv ca, in mod neconstitutional, producea efecte retroactiv.

 Ca urmare, din 1912, sub imperiul Constitutiei din 1866, s-a realizat un
control de constitutionalitate judecatoresc, difuz.
difuz.
 Constitutia din 1923 a prevazut expres dreptul Inaltei Curti de Casatie si
Justitie de a realiza acest control (control
(control judecatoresc concentrat)
concentrat)
 Constitutiile comuniste instaurau in Romania un control parlamentar al
constitutionalitatii legilor.
 Constititia din 1991 a instituit controlul de tip kelsenian,
kelsenian, realizat de Curtea
Constitutionala si in prezent.

Controlul constitutionalitatii legilor in Constitutia


actuala a Romaniei - 1
 Din oficiu,
oficiu, asupra initiativelor de revizuire a Constitutiei
 La sesizare,
sesizare, asupra
- Legilor organice si ordinare
- Regulamentelor Parlamentului
- Tratatelor internationale
- Ordonantelor Guvernului

 Cu efecte erga omnes – in constatarii neconstitutionalitatii


 Cu efecte inter partes – in cazul declararii constitutionalitatii (exceptie
tratatele internationale declarate constitutionale prin control anterior)

Controlul constitutionalitatii legilor in Constitutia


actuala a Romaniei - 2
 Anterior, pe cale de actiune asupra
- Legilor organice si ordinare
- Regulamentelor Parlamentului
- Tratatelor internationale
 Posterior, pe cale de exceptie asupra
- Legilor organice si ordinare
- Tratatelor internationale nesupuse controlului anterior
- Ordonantelor Guvernului