Sunteți pe pagina 1din 23

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

CATEDRA ECOTEHNIE, MANAGMENT ECOLOGIC ÎN


INGINERIA APELOR UNESCO/Cousteau

PROIECT DE CURS

”CAPTAREA APELOR
SUBTERANE”

SPECIALITATEA

Ingineria şi Protecţia Apelor


CHIŞINĂU 2007

DATELE DE BAZĂ NECESARE PROIECTĂRII

1. Structura geologică a terenului:


a. Strat vegetal 4m
b. Argilă nisipoasă 6m
c. Argilă 34 m
d. Nisip fin 16 m
e. Argilă 48 m
f. Calcar 80 m
2. Distanţa de la puţ până la malul râului, m 200 m
3. Cota nivelului hidrostatic 15,000
4. Cota absolută a suprafeţei terenului 90,000 m
5. Cota nivelului apei în rezervorul staţiei de tratare 109,800 m
6. Debitul necesar de apă al consumatorului Q = 8000 m3/zi

2.1. Determinarea debitului de dimensionare a captării

Debitul de apă care urmează să fie captat se determină conform relaţiei:

Qcalc = α ⋅ Q ,m 3 / zi
unde:
α – , care ia în consideraţie nevoile proprii ale staţiei, α = 1, 01 − 1, 02 ;
Q – debitul necesar de apă al consumatorului (datele iniţiale, p.6), 8000 m3/zi.

Qcalc = 1, 02 ⋅ 8000 = 8160m 3 / zi : 24= 340m 3 / h : 3600= 0, 095m 3 / s

2.2. Întocmirea profilului litologic

În baza datelor obţinute în urma studiilor hidrogeologice de exploatare care


constau din executarea de foraje experementale, pompări, analize granulometrice şi
analiza apei, conform anexei 1, se întocmeşte profilul litologic al terenului în zona
captării.
Deoarece stratul acvifer, care urmează să fie captat, are o grosime de 80 m şi
este situat la o adâncime de 108 m faţă de suprafaţa terenului, conform anexei 2
adoptăm captare prin puţuri forate prin metoda rotativă şi folosirea filtrelor.
Adâncimea puţului se adoptă în funcţie de grosimea stratului acvifer.
Diametrul interior sau de exploatare a coloanei filtrante se face în funcţie de gabaritul
pompei submersibile, iar diametrul coloanei definitive (coloană plină de protecţie a
găurii de foraj) se adoptă în funcţie de tipul şi construcţia instalaţiei hidraulice din
cabina puţului. Dimensiunile standard al coloanelor sunt prezentate în anexa 3.

2
Se adoptă următoarea succesiune a diemetrelor ţevilor:
conductor – 377 mm;
prima coloană –323 mm;
a doua coloană – 273 mm;
a treia coloană – 219 mm;
filtrul – 168 mm.

3
2.3. Alegerea şi dimensionarea filtrului

4
Filtrele au rolul de a menţine abatajul în zona stratului acvifer şi de a permite
trecerea apei din stratul acvifer în coloană fără antrenarea particulelor de nisip. Tipul,
construcţia şi dimensiunile filtrului se adoptă în funcţie de condiţiile hidrogeologice,
debitul, regimul de exploatare, caracterul stratului acvifer, adâncimea puţului,
agresivitatea apei etc. conform anexei 4: pentru calcar adoptăm filtru din tuburi
găurite (cu găuri rotunde).
Mărimea vitezei în filtru trebuie să asigure mişcarea în regim laminar a apei pe
întreg parcursul şi se se determină conform relaţiei:

v f = 65 3 k , m 3 / zi
unde:
k – coeficient de permeabilitate al stratului acvifer, se adoptă conform anexei
5: pentru calcar 20 – 50 m/zi.

v f = 65 3 30 = 201,97m 3 / zi

Suprafaţa de filtrare se determină conform relaţiei:

Ff = π ⋅ D f ⋅ l f ⋅ µ, m2
unde:
Df – diametrul coloanei filtrante, 168 mm;
lf – lungimea filtrului:
l f = ( 0,8 − 0,9 ) m, m
unde:
m – grosimea stratului acvifer, 80 m;
l f = 0,9 ⋅ 80 = 72m

μ – coeficientul de cedare a apei, se adoptă conform anexei 5: pentru calcar


0,005 – 0,1.

Ff = 3,14 ⋅ 0,168 ⋅ 72 ⋅ 0,1 = 3,8m 2

Lungimea totală necesară pentru filtrare se determină conform relaţiei:


Qcalc 8160
f =
l tot = =765 m
v f ⋅ π ⋅ d f ⋅ µ 201,97 ⋅3,14 ⋅0,168 ⋅0,1

5
2.4. Determinarea numărului de puţuri şi amplasarea lor în plan

Numărul de puţuri necesare se determină conform relaţiei:

l tot
f 765
nlucr = = = 10
lf 72

Numărul de puţuri de rezervă se adoptă conform anexei 6. Conform anexei 7


pentru centrul populat de 71428 locuitori s-a stabilit categoria I de captare, atunci
adoptăm 2 puţuri de rezervă.
Debitul de apă captat de un singur puţ va fi:
Q ðàñ÷ 8160
q= = = 816 m3 / zi : 24 = 34 m3 / h : 3, 6 =9, 44 l / s
n 10
Se întocmeşte schema captarea apei subterane în lunca râului cu ajutorul a
12 puţuri forate. Distanţa medie de la puţuri până la malul râului este de 200 m.
Orientativ, în funcţie de caracteristicile stratului acvifer, conform anexei 8 distanţa
dintre puţuri adoptăm de 100 m. Toate puţurile sunt identice.

6
2.5. Calculul hidrogeologic al puţurilor

Problema de bază al calcului hidrogeologic este determinarea debitului unui


puţ şi denivelarea apelor subternae în procesul exploatării.
Valoarea denivelării apelor subterane în orice situaţie pentru stratele acvifere
sub presiune se determină conform relaţiei:
q
S= ⋅R
2 ⋅π ⋅ k ⋅ m
unde:
q – debitul unui singur puţ, 816 m3/zi;
k – coeficient de permeabilitate al stratului acvifer, 30 m/zi;
m – grosimea stratului acvifer, 80 m;
R – rezistenţa hidraulică, care depinde de condiţiile hidrogeologice şi tipul
construcţiei de captare.
În cazul funcţionării unei captări perfecte în lunca râului în condiţiile filtrării
permanente în anexa 9 sunt prezentate relaţiile de calcul pentru determinarea R şi R0.
În cazul exploatării grupului de puţuri se alege un puţ, în care are loc
denivelarea maximă a apelor subterane. Deobicei acest puţ este cel din centru. Pentru
el denivelarea apei S se determină cu R0 , iar pentru restul, S se determină cu R.
( x + x0 ) + y 2
2
ρ
R = ln sau R = ln
( x − x0 ) + y 2
2
r
unde:
( x + x0 ) ( x − x0 )
2 2
ρ= + y2 r= + y2

х – distanţa de la râu până la puţul de calcul;


y – distanţa dintre două puţuri;
х0 – distanţa de la râu până la puţul în funcţie de care se face calculul grupului.

7
2 x0
R0 = ln
r0

r0 = 0, 377 / 2 = 0, 0188 ì – raza puţului

Puţul nr.5 se află în centrul grupului, atunci el va fi de calcul pentru grupul de


puţuri, deoarece în el va avea loc denivelarea maximă a apelor subterane

Valorile rezistenţilor hidraulice vor fi:

2 ⋅ 200
R0 = ln = 7, 6
0,188

( 200 + 200 ) + 200 2 = 0,80


2

R1,9 = ln
( 200 − 200 ) + 200 2
2

( 200 + 200 ) + 100 2 = 1, 41


2

R3,7 = ln
( 200 − 200 ) + 100 2
2

( 200 + 200 ) + 300 2 = 0,51


2

R11 = ln
( 200 − 200 ) + 300 2
2

8
( 300 + 200 ) + 200 2 = 0,87
2

R2,10 = ln
( 300 − 200 ) + 200 2
2

( 300 + 200 ) + 100 2 = 1, 28


2

R4,8 = ln
( 300 − 200 ) + 100 2
2

( 300 + 200 ) + 300 2 = 0,61


2

R12 = ln
( 300 − 200 ) + 300 2
2

( 300 + 200 ) + 0 2 = 1, 60
2

R6 = ln
( 300 − 200 ) + 0 2
2

Denivelarea apelor subterane înregistrate în fiecare puţ va fi:


816
S0 = ⋅ 7, 6 = 0, 411m
2 ⋅ 3,14 ⋅ 30 ⋅ 80
816
S1,9 = ⋅ 0,80 = 0, 043m
2 ⋅ 3,14 ⋅ 30 ⋅ 80
816
S3,7 = ⋅ 1, 41 = 0, 076m
2 ⋅ 3,14 ⋅ 30 ⋅ 80
816
S11 = ⋅ 0,51 = 0, 027m
2 ⋅ 3,14 ⋅ 30 ⋅ 80
816
S 2,10 = ⋅ 0,87 = 0, 047m
2 ⋅ 3,14 ⋅ 30 ⋅ 80
816
S 4,8 = ⋅ 1, 28 = 0, 069m
2 ⋅ 3,14 ⋅ 30 ⋅ 80
816
S12 = ⋅ 0, 61 = 0, 033m
2 ⋅ 3,14 ⋅ 30 ⋅ 80
816
S6 = ⋅ 1, 60 = 0, 086m
2 ⋅ 3,14 ⋅ 30 ⋅ 80

Denivelarea totală se determină conform relaţiei:

9
Stot = S0 + S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S 6 + S 7 + S 8 +S 9 +S10 +S 11 +S 12 =
= 0, 411 + 0, 043 + 0, 047 + 0, 076 +0, 069 +0, 086 +0, 076 +0, 069 +
+0, 043 + 0, 047 + 0, 027 + 0, 038 =1, 02m

Denivelarea admisibilă se determină conform relaţiei:

S adm = NH s − ( 0,5⋅ m + ∆ H p + ∆ H f ) , m
unde:
NHs – cota nivelul hidrostatic din puţ (datele iniţiale, p.3), 15 m;
ΔНp – adâncimea maximă a părţii inferioare a pompei sub nivelul hidrodinamic
din puţ, 1 – 5 m;
ΔНf – pierderile de sarcină la intrarea apei în puţ, 2 m;
m – grosimea stratului acvifer, 80 m.

S adm = 15 − ( 0,5 ⋅ 80 + 1+ 2 ) = [− 28 ] m

Deoarece Stot < Sadm = 1, 02 < 28µ , rezultă că debitul proiectat al captării este
garantat de grupul de puţuri.
Nivelul hidrodinamic al apei în puţ în timpul funcţionării captării se determină
conform relaţiei:
NH d = NH s + S tot = 15+ 1,02= 16,02m

2.6. Dimensionarea sistemului de colectare a apei din puţuri

Se adoptă colectarea apei din puţuri cu pompe submersibile până la limita


captării, unde aceasta este acumulată într-un rezervor colector. Conducta de legătură
între puţuri este sub presiune.
Calculul hidraulic al conductelor sub presiune se începe de la puţul de calcul,
deobicei cel mai îndepărtat, se notează tronsoanele în limitele cărora se schimbă
debitul de apă (anexa 10) şi se determină pierderile de sarcină.
Rezultatele calculelor se înscriu în tabelul 1.

Таbelul 1
Tron- Debitul de Lungimea Diametrul Viteza,
i, mm/m h=i·l
soanele calcul, l/s , L, m , mm m/s
1–2 9,44 100 100 0,92 15,9 1,59
2–3 18,88 150 150 0,97 11,4 1,71
3–4 37,76 100 100 1,09 9,93 0,99
4–5 56,64 50 50 1,05 7,00 0,35
5–6 56,64 50 50 1,05 7,00 0,35

10
6–Р 113,28 100 100 1,10 4,92 0,49
5,48 m
Pentru mai multă siguranţă valoarea pierderii de sarcină totală se majorează cu
5 – 10%:
h = 5, 48⋅ 1, 05 = 5, 75m
Volumul rezervorului colector se determină conform relaţiei:
W = ( 1, 05 −1,1) ⋅ Qcalc ⋅t, m3
unde:
Qcalc – debitul care urmează să fie captat (determinat în p.2.1), 340 m3/h;
t – timpul necesar pentru decantarea apei în rezervorul colector, 0,5 – 1,0 h.
W = 1,1 ⋅ 340 ⋅1 = 374 m3
Adoptăm rezervor de apă cu capacitatea de 500 m3.

Căminul puţului

11
1 Cot Ø100
2 Clapetă inversă Ø100
3 Vană Ø100
4 Reducţie Ø100/80
5 Apometru Ø80

2.7. Staţia de pompare treapta I

Pentru pomparea apei din puţuri se folosesc pompe submersibile.


Debitul de pompare se determină conform relaţiei:
Qcalc 8160
Qh = = = 34m 3 / h
T ⋅ n 24 ⋅10
unde:
Qcalc – debitul de calcul al captării, 8160 m3/zi;
Т – timpul de funcţionare a staţiei, 24 h;
п – numărul de puţuri aflate în funcţionare, 10.
În cazul dat, staţia de pompare treapta I reprezintă pompele submersibile din
puţuri.
Înălţimea de pompare se determină conform relaţiei:
H tot = H g + h p + href + hs ,m
unde:
Hg – înălţimea geometrică de pompare, reprezintă diferenţa dintre cota
nivelului maxim a apei din rezervorul de apă potabilă şi cota nivelului hidrodinamic
din puţ:
H g = z RAP − NH d = 109,8 −16, 02 = 93, 78m

hp – pierderile de sarcină în puţ, 4 – 5 m;


12
href – pierderile de sarcină pe conducta de refulare de la puţ spre rezervor
(determinate în p.2.6), 5,75 m;
hs – rezerva de sarcină, 3 – 5 m.
H tot = 93, 78 + 4 + 5, 75+ 3 = 106,53m
Conform debitului unei pompe 34 m3/h şi înălţimii de pompare 106,53 m am
adoptat din catalogul întreprinderii furnizoare de pompe GRUNDFOS pompa
submersibilă de marca SP 27-21 cu următorii parametri:

Motorul electric Parametrii, mm Masa


Puterea, netto,
Modelul A B C D E E
Р, кW kg
MS 6000 16,5 2914 754 2160 138 142 147 103

2.8. Zonele de protecţie sanitară

Perimetrul I de restricţie se instalează de la puţurile marginale ale grupului


pe o distanţă de 30 m.
Perimentrul II de restricţie se determină conform relaţiei:

Qcalc ⋅ T
RII = ,m
π ⋅µ ⋅m
unde:
Qcalc – debitul de calcul al captării, 8160 m3/zi;
Т – timpul necesar pentru autoepurarea apei subterane, 100 – 400 zile;
μ – coeficient de cedare a apei, 0,1;
m – grosimea stratului acvifer, 80 m.

13
8160 ⋅ 200
RII = = 255m
3,14 ⋅ 0,1 ⋅ 80

Perimetrul III de restricţie se determină conform relaţiei:

Qcalc ⋅ T
RIII = ,m
π ⋅µ ⋅m
unde:
Qcalc – debitul de calcul al captării, 8160 m3/zi;
Т – timpul necesar pentru autoepurarea apei subterane, 10000 zile;
μ – coeficient de cedare a apei, 0,1;
m – grosimea stratului acvifer, 80 m.

8160 ⋅10000
RIII = = 1800m
3,14 ⋅ 0,1⋅ 80

Anexa 1

14
15
Anexa 2
Способ бурения Условия применения
Ударно-канатный В рыхлых и скальных породах при
глубине скважин до 150 м и начальном
диаметре скважины более 500 мм
Роторный с прямой промывкой В рыхлых и скальных породах при
любой глубине скважин с начальным
диаметром до 500 мм и промывкой
чистой водой, полимерным или
глинистыми растворами
Комбинированный (ударно-канатный При глубине скважины более 150 мм
и роторный с прямой промывкой) не ненапорные и слабонапорные
водоносные горизонты,
представленные рыхлыми
отложениями. До кровли водоносного
горизонта – роторный с глинистым
раствором, по водоносному горизонту
– ударно-канатный
Роторный с обратной промывкой В породах I – IV категорий с
содержанием в рыхлых и связных
отложениях не более 10% валунов при
глубине скважин до 200 м
Колонковый В скальных породах при диаметре
скважин до 150 – 200 мм при глубине
бурения до 150 м
Реактивно-турбиный При глубинах 500 – 1000 м и более и
больших диаметрах скважин

Anexa 3

16
Conducte Mufe
Diametrul Grosimea Diametrul Diametrul
Lungimea,
exterior, pereţelui, interior, exterior,
mm
mm mm mm mm
1 2 3 4 5
6 102,3
114 7 100,3 133 158
8 98,3
6 115
7 113
127 146 165
8 111
9 109
6 127,7
7 125,7
8 123,7
140 159 171
9 121,7
10 119,7
11 117,7
6 155,3
7 154,3
8 152,3
168 9 150,3 188 184
10 148,3
11 146,3
12 144,3
7 163,8
8 161,8
9 159,8
178 198 184
10 157,8
11 155,8
12 153,8
7 179,7
8 176,7
194 9 175,7 216 190
10 173,7
11 169,7
7 205,1
8 203,1
219 9 201,1 245 196
10 194,1
12 195,1

1 2 3 4 5

17
7 230,5
8 228,5
245 9 226,5 270 196
10 224,5
12 220,5
7 259,1
8 257,1
273 9 255,1 299 203
10 253,1
12 249,1
8 282,5
9 280,5
299 10 278,5 324 203
11 276,5
12 274,5
9 305,5
324 10 303,5 376 229
11 301,5
9 359
10 357
377 402 229
11 355
12 353
9 388,4
10 386,4
407 432 229
11 384,4
12 382,4
10 406
426 11 404 451 229
12 402
508 11 486 533 228

Anexa 4

18
Применяемые типы и конструкции
Водоносные породы
фильтров
Полускальные неустойчивые породы, Трубчатые фильтры с круглой и щелевой
щебенистые и галечниковые породы с перфорацией; каркасно-стержневые
преобладающей крупностью частиц от 20 фильтры
до 100 мм (более 50% по массе)
Гравий, гравелистый песок с крупностью Трубчатые фильтры с круглой и щелевой
частиц от 1 до 10 мм с преобладающей перфорацией с водоприемной
крупностью частиц от 2 до 5 мм (более поверхностью из проволочной обмотки
50% по массе) или из стального фильтра с водоприемной
поверхностью из проволочной обмотки
или из стального штампованного листа
Пески крупные с преобладающей Трубчатые фильтры с щелевой
крупностью частиц от 1 до 2 мм (более перфорацией с водоприемной
50% по массе) поверхностью из проволочной обмотки,
из стального штампованного листа или из
сетки квадратного плетения; каркасно-
стержневые фильтры с водоприемной
поверхностью из проволочной или из
сетки квадратного плетения
Пески средние с преобладающей Трубчатые и каркасно-стержневые
крупностью частиц от 0,25 до 0,5 мм фильтры с водоприемной поверхностью
(более 50% по массе) из сеток гладкого плетения; трубчатые и
каркасно-стержневые фильтры с
однослойной гравийной обсыпкой
Пески мелкие с преобладающей Трубчатые и каркасно-стержневые
крупностью частиц от 0,1 до 0,25 мм фильтры с одно-, двух- или трехслойной
(более 50% по массе) песчаной или песчано-гравийной
обсыпкой; гравийные блочные фильтры

Anexa 5
Coeficientul
Coeficientul de Coeficientul de
de cedare a
Tipul terenului permeabilitate, cedare elastică
apei,
k, m/zi pentru 20 – 30 м
μ
Argilă 0,01 – 0,1 0,01 – 0,05 (6 – 15)·10-3
Nisipuri prăfoase 0,1 – 1,0 0,1 (14 – 20)·10-3
Nisipuri mijlocii 1–5 0,2 (6 – 10)·10-3
Nisipuri grosiere 5 – 30 0,25 – 0,3 (4 – 8)·10-3
Pietrişuri 100 – 200 0,3 (3 – 4)·10-3
Calcar fisurat 20 – 50 0,005 – 0,1 (1,4 – 1,25)·10-3
Rocă fisurată 10 – 20 0,001 – 0,3 (0,8 – 6,85)·10-3

Anexa 6
Numărul de Numărul puţurilor în rezervă în funcţie de categoria

19
captării
puţuri lucrătoare
I II III
De la 1 la 4 1 1 1
5 – 12 2 1 -
13 şi mai mult 20% 10% -

Anexa 7
Categoria captării Regimul funcţionării captării
În caz de avarie debitul captat se micşorează cu 30% din
debitul de calcul; durata micşorării nu trebuie să depăşească
I
3 zile; se admite o întrerupere de cel mult 10 min pentru
(> 50000 locuitori)
oprirea pompelor deteriorate şi punerea în funcţiune a
pompelor de rezervă
În caz de avarie debitul captat se micşorează cu 30% din
II debitul de calcul; durata micşorării nu trebuie să depăşească
(5000 – 50000 10 zile; se admite o întrerupere de cel mult 6 ore pentru
locuitori) oprirea pompelor deteriorate şi punerea în funcţiune a
pompelor de rezervă
În caz de avarie debitul captat se micşorează cu 30% din
debitul de calcul; durata micşorării nu trebuie să depăşească
III
15 zile; se admite o întrerupere de cel mult 24 ore pentru
(< 5000 locuitori)
oprirea pompelor deteriorate şi punerea în funcţiune a
pompelor de rezervă

Anexa 8
Distanţa între puţuri
Tipul stratului acvifer pentru capacitatea, m3/h
până la 20 20 – 100 100 – 500
Nisip
fin 50 50 – 70 70 – 100
mijlociu 70 – 100 100 – 150 120 – 150
grosier 100 – 120 120 – 150 150 – 200
Straturi fisurate, de pietriş etc. 120 – 150 150 – 200 200 – 250

Anexa 9

20
21
Anexa 10

Debitul pentru ţevi din oţel,


D, mm
l/s
100 8,1 – 11,7
150 16,6 – 21,8
200 29,2 – 46
250 46 – 71
300 71 – 103
350 103 – 140
400 140 – 184
500 234 – 315
600 315 – 443
700 443 – 591
800 591 – 776
900 776 – 987
1000 987 – 1335
1200 1335 – 1919

22
BIBLIOGRAFIE

1. СНиП 2.04.02-84. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». М.:


Стройиздат, 1985.
2. М.А.Сомов. Водопроводные системы и сооружения. М.: Стройиздат, 1988.
3. Николадзе Г.И. Водоснабжение. – М.: Стройиздат, 1989.
4. Абрамов Н.В. Водоснабжение. – М.: Стройиздат, 1982.
5. В.С.Кедров, П.П.Пальгунов, М.А.Сомов. Водоснабжение и канализация.
М.: Стройиздат, 1984.
6. А.М.Тугай. Расчет и конструирование водозаборных узлов. Киев,
Будiвельник, 1978.
7. В.Н. Смагин, К.А.Небольсина, В.М.Беляков. Курсовое и дипломное
проектирование по сельскохозяйственному водоснабжению. М.: ВО
«Агропромиздат», 1990.
8. Проектирование сооружений для забора поверхностных вод. Справочное
пособие к СНиП, М.: Стройиздат, 1990.
9. Н.А.Плотников. Проектирование систем искусственного восполнения
подземных вод для водоснабжения. М.: Стройиздат, 1983.
10. Н.А.Плотников, В.С.Алексеев. Проектирование и эксплуатация
водозаборов подземных вод. М.: Стройиздат, 1990.
11. Т.И.Колчина, Д.И.Параска, И.А.Вишневский. Методические указания по
проектированию водозаборных сооружений из поверхностных и
подземных источников. Кишинев, КПИ им С.Лазо, 1988.

23