Sunteți pe pagina 1din 65

Subiecte Inginerie Seismic (CCIA)

1. Elemente de seismologie Structura Pamantului si cauzele producerii cutremurelor.


2. Cutremure tectonice placi tectonice, principalele cauze i fenomene care stau la baza producerii
cutremurelor tectonice.
3. Cutremure tectonice elemente specifice cutremurelor tectonice, clasificarea cutremurelor
tectonice, unde seismice.
4. Cutremure tectonice efectele cutremurelor, inregistrarea si masurarea cutremurelor,
seismicitatea Romaniei.
5. Proiectarea in zone seismice ecuatia de bilant energetic, reducerea cantitatii de energie induse in
cladire, cresterea capacitatii constructiei de a disipa energie (proiectarea in sistem conservativ).
6. Proiectarea in zone seismice ecuatia de bilant energetic, cresterea capacitatii constructiei de a
disipa energie (proiectarea in sistem neconservativ, utilizarea sistemelor de control structural).
7. Raspunsul seismic al sistemelor cu un singur grad de libertate dinamica in domeniul elastic utilizand
metoda integrarii directe a ecuaiei de miscare Metoda -Newmark.
8. Raspunsul seismic al sistemelor cu un singur grad de libertate dinamica in domeniul elastic utilizand
spectre seismice de raspuns obtinerea spectrului seismic pentru proiectare.
9. Raspunsul seismic al sistemelor cu un singur grad de libertate dinamica in domeniul inelastic
utilizand metoda integrarii directe a ecuatiei de miscare.
10. Raspunsul seismic al sistemelor cu un singur grad de libertate dinamica in domeniul inelastic
utilizand metode aproximative de calcul notiunea de ductilitate, metoda energetica.
11. Raspunsul seismic pentru sisteme cu mai multe grade de libertate dinamica ipoteze
simplificatoare, modele dinamice de calcul.
12. Raspunsul seismic in domeniul elastic pentru SMMGLD utilizand spectre seismice de raspuns
metoda fortelor seismice statice echivalente.
13. Distributia fortelor seismice la elementele verticale de rezistenta.
14. Metoda de calcul modal cu spectre seismice de raspuns.
15. Combinarea efectelor componentelor actiunii seismice.
16. Conformarea seismica - conformarea de ansamblu a constructiilor.
17. Conformarea seismica a sistemelor in cadre din b.a. asigurarea ductilitatii de ansamblu.
18. Asigurarea ductilitatii zonelor critice ale elementelor zone critice in care comportarea inelastica
este data, in principal, de momente incovoietoare; zone critice cu forte taietoare mari.
19. Asigurarea ductilitatii zonelor critice ale elementelor zone critice in care comportarea inelastica
este controlata de forte axiale mari; zone critice cu forte taietoare mari.
20. Conformarea seismica a cadrelor din b.a. conformarea riglelor.
21. Conformarea seismica a cadrelor din b.a. conformarea stalpilor.
22. Interactiunea dintre cadre si peretii de umplutura.
23. Sisteme de control structural.
() =u ~\ ""'->.>.~,c h~ .......\'~ ~ :iJ.. "":~. de ';':l,e ,-,-",,,- \ o. ci",,, ~~,.~
. Q~(!)\~\o.\~ 3' c::x.~~~Q....!..:q, Q..".:U:::. ~~ <!.Q.'~~ ~~ '-:.J .
\ . "O;:)~ ~ ~'\e. ';J~ ~I.J
~ t ~ Q'b\~~~ ~~~~e' c::,~~ti.'OJ..~ d.'\':.. S:\"s'QC:~ ~-\~ ~
:Xea.. ,\\~~ec>~ d.-e. CU\i.~ .Q~~e~\;. ~~ De... ~~~~... ~ '(
;.,-' ...? . . . . . ,. . ..,\ .. I~;..\ .. ; .: .... ~._\ . ' . ~
~~t\u..~~o. .~~d:"~.~~~~d.~ . ~ ~~~~\.e~~ ~\ ~ ~~Ji,
~~t:,a..t.~ ~~~~ ck~~~G::l:e:.Q. c..ou.....~.~ Q.W~~\Q'\~ocl'<4Le ~\ "E

"-!toU-\l..le..e ~ ~'-4-~\: ~\~~~ ~' ~r ~+l:e UJ..J.Jjy~ e.t\


~~Q.. ~Q.~u.-'<D~e.o~ ~.JQ~oX_<e..; ~~ec::t, r&su...~ c1e. ~CO~- .~
';J.:..

.~~~~ ~ ~..~~~~.
: '.. . .... '..''. ,:~~c~. ":;_:~~if~j;5~!.~:~.,, . '. :... . ;~]:. (-'~t"~,:' : .

,""". "'o ~~~e'~~e.~. d~~:x~,~Q:.'-'--~.~~~~~~/~~~~to~~.~.~ \..'.

1 ~=;~~~~ ~::~;:~~,~.~~~~~
i .:2:."-11. SCSS':>O'!!7t.tc t "?~~:,, 6'\ .,'.c.~ .. ~' ..~Q~~e.~~::X: ::Q~'~ e.~Co-c
i.i <O~ =\ ,:~_~"...,L,
?U .. :.~>. . .~,. ':.:!! ~;~f~:" .~:~ ~:: ::i::.~ . {.(DQ...~ .. ol;,.~::Xt
c.c..~
~F'- .lT. . . '
1 .
t'. ---

'-"-'~~ "?"'-'.~ - <hl.~~" ~.~ .",,-<J,.~~-k .ck. ~~~CIe


~~!O ~~d:t,~~.~~.:=l-~~&~5:~?Y~",:.):.~. '.', .: . ..:" "' .. H . : . . . . ,

:.. ...

L~~ Mu. ~~~~~.~~i~:t.,~~g~~~~~~ ..~~~ .~~~," 0:_~~~~~& .


~~ ~~-s.Cl~Oe;..c..i~~ .~~ :~~"J~~ ck~~' ~-i~'~~~g ~'.~~~~ ~~
~c..& "@c~:~:~&~~~"U:. c\e 'hl~o~-\~ ~~ ~~.
~ ~(!.~~. ~Co. Cbu..~~+~ ~IU.J.. ' Q:~--\. ':u..' ~~~~~\~e.Q ':scQ~
~'3te..~ ~u.. ~c.~~ ~~6\t. e..~\~~.
~~.\.~. 9J: ~U-J-e-\~c..e. o~~ 9'.~'~~ 'T~~-t.Q ~ Lu.i~
~ \.. ci .J:~ cU~\Q ~~\~~~C).,~ci ~i~' cL:~+. ck eQ el'
&...... o...u...~~ '-.1 1 . c
\ \. \'\e ~tl~~~~ ~ ~ veQ~~- ll..U......o.'i::::.u.Jc.Q-td:
~"::sc...~\. '..a. '() ~~ I

~o\'e ~~u.~~+tQ. .~~ a. l~UR:


1\~~u..~~Cl ~(!l~~. ~1~' dJ.~J.. ck eQ el~c...e-u.+0"-....u ~Q. 4Cl~~
~~"t~ 'Ot...\..\o\~I::.-\.tfQ~ de. l:-~~~\~ ~~";:)~~ ~ -st.e~d: C:Q.~~Q
~":1l\'!... ~\J....)....~ Q.~""""1.~ c.~~"OU..1.. e..~""Cl'G::>":::lt r ~~ l::b".:x 1 ~ ~C).e.e.
~. . . . . J \....u.....l... ~o..Q...~ 'Z>u..~\~~'\J ~~Q~ot::.~ ~ 'r::R:. ~~~Q l~ ~\...
~e..~~~Q~.
.-':.-:.~_:.~~ :'"'7~'~~. ..:....:..-:.~
~~S~~~
','." ", .
.. ::":. ..." :~...
','

',' ', ~ . -.~ " - ,........-.

- ~'I!>\ ~ ~~~(:)~::::c:~...C>.. ~~~':::lt.. d..~<u...'-'-.ct-\~e. a..e.e.. ~-\.~~~C~ a.s,<..V


C.o~\~~~eC~

- ~~~~",,+\,~(O. ~"'"\.>",-~e~.",,,. ,\,,,,,,-,<>,,-,-,0\ _C:~ j;\ ""'"


l'0-=-~= "l,~IL~e"X <k ""e~~L:Q' "~""- o..<&~ ~"
~ """,d~ '*-~ ~"-'.h~ '><.&,,\. e",,,,- ,,"'-'" ~<:. ~ 'f"''' &<:l.~ \ '"

u.n..&~~e~ a\e. ~~~Q~e,s:'.. l~Q\e.%\-e &~~~~.


~~~~.:\. \0.. ~~;-~,;i~;i~i, ~~:. 2:;.;:..'
-----~ --------~---

- C\.l"o~~ ~--~~~~~~~J . ~'i'~\~ :~ S~~-,,:;,':e~ -<Ct:c.~


~S~~ (He\.J...~~J:, ......,..

J
.. ~
.. \ ..... ::. :C:" .._o 'h:. ;~.~,~o::~~~\o..'."o~~\~~3~~~S
~
-. G.~%.-. -. .- [t=<i> -~'n.~ ~ \ ='b~'\J -. '.
.' . ~ \o.. .~~~ ~~~:<>- ~"':,,"~~%~
JO.Oo'f- ..... _ ea. ~cb..~,o.."-e.<h:l.i.XU'
~-o-., ....,,":. .' ~-;'~'OJ-.~~\o.. o~~d.Q~cl: ~
---...3E!3,.~~,."'.-"'-/~" "~:;>- :~~.::
'~ ~~ o~,_ de. .~ ~(~,
. " . . . .... 00 ..

." ': '.;' '0. : e,." ' .. ,


< . \.:o . ~~".
1:.,,;/ ..::::J ~....
"_0' "-'t;.~ ~'. ~;\~
\..j
'~olu.~~.
0

J
<> ~--\~ ~ ~ J: u. CDl.J..L -e:.-\ "-'<-

\;C;.Q 1'" COl'O ~ ~ o..-\-e. o.. c.au..s; ~ .


~~~~'\~ de a. ~S<:...u.J.
\\
C. cU ~; r CL) -eJl...L'~~)\Jt e..
- u ~~Q.~~\
\ ~
~"::::l:e..o.. ~~
. ~di-1\ o~-\d ck ~e.\:~\c..
~ \. f;, ~ (:;.Q''

~e.du. c.so:.en. ~~ -\-Ci ~ttt ck .


e.e.6. d.;,~1:.
2.
C'
=\

~ "-'--~Q ~ ~\'O~\,J...l..e<:a~ ~ ~-\~O~ 'O\~Q..\-u:rLo.'t. (Q;;,\~\-t. u.te..' d


.
i'i~~
~ " " ..
.1:~ \00.. ~~) ~ ,
. ", '. " .~\

~~Q,~~ ck..-"~9:.~~ ~~ I..oo...~~,: '~~ ~~, i.'u..:;~A~~~eCA' \J:,..4e~


~'b~oSt-4\.!e c:..~~ ~ ~0~e ~ a. ~~a.. ~~~e.a... ~o\.t:X.iC I

u.sJ..".s~Q ~~~-
~\~~~ ~~ .l.~~.~u.. 6..~~ ('O~ lLb~ .Ji::u...\xe .~ d..e>.. t\~
UUt.(1H.. :
, ., , ',', _ " COu..9~c-.~.\:~Q..~ e:x.)
- "Q.-e..o. ~~ _CL,~~~\J..~.~ a.:~~, .U-Il.,.Q.t.~Q. tt: o.~ u.d
-6~e ~

._ 'l.C\.~~ &t...<.. ~~'U...Q. ~\~~~


_ __ \~ __ UJ- -\~~ ~u.. ~~\:
__ \\_ ~l - s'\
<:)
~~#::. ~'-'- ~~\::.
\

.j", ~m~~' u..u...~~..~ '..


-~'t~~1:\
~ ~G.r~~ de. ~e>\~~"e.
-ci...~~~
~~ (~\':.OO~-\u.::::rG. ")

,i
I ~r

J \
I
'1 !
1
1
!
'1,1,

"

)
". A..A
fV~\("" tr"'-~~
l'
"
'.iI,',:

"~e..:t: ~U ~~ " ~e.~t<:.\\o\ ~-\.o...~Q

It
j
9 ~~I;).,~ ~. ~ti.~~ c.su..-\o~
cU.u.. ~~~ 6 '\ ~~ ':t de ~~\O
c..e.ci c\.t ~ ~ o~ ~ V-.~

I
.j
i
I
1
I .c=l\. . ~ ... ~\~~ .~. 6J.~~~\~ u...4.~
" ",,,,:"<1."l, d...<ll.ua.""",""\~ ~.:oeo,
....:;~_;;... ~~-::"-.S""::,' .. ~.'.,:.~'''"'

..

~ ~~~~e.~ \;~
:(.\. Y~ID\e.~~~ ~~-\;. -\- ~~~ ci.~ c..~~D~~~ ~~"=:.~~
:l-. {, '\l~I:l~"'Q' <b'.."'~~~ <k~"":>c",e i'A~~o.t ( ",\",L
"~'l:.r

l.\ - '.2..\.\. l~\'e..Q.,-\CJ::>t.~ ~~ ::::;\.!:::>~ ~~~~'-!o....\-t"


. \;. C-cr::: ~1 -\- 't:.... c -\- C't.. cx.")
r.:; '.':' ':-:".J..;i :::.x~'.ii"f. ,:: :
- /j\
hJ.J.~'r- .

\<, .:= I;!A .


. :i: .. :.'........ ',

~--~~~-L----~7

A.

\J.J...~-\-~~.l.;: \<-.~~ ~.~~


: ~~ -= C,.": I...\J..Q..):. .-\c.... / \\~ .
- <:~~b~~'e.. d~ ~. ~~ti.e.:.:: ~o.. ~Q ~\J-I....,~ "\

~:O~~r:~~~.:,
.' . . _ .; '.' ,._ ..,.,'~~':::(':.,
~~'~l',.~. ,\_.~;, o; i.( ~'''- .... '-, -,'

-. :::SU~:oU.~~~~-:;;~
'-> - =- . ~<;'_~.'
,_.>.~'o- \ . ~: ~_\
o,Clj->-~ ... :;; ~ ..... '. _\'.' . .1.' . '
. :....
\~~~~e.. ~ '~\:.. .:E-:.
\ 'o,. _

~'~ti..'<.>.J.-~ ck ~~Q.~ . .s.:~ q;'~t:. ~'%\ ~ ~


\...u...~ ' . ' .
- c..~<:::;~~ ~Q~~-\ -ck.:;,~~ (. ::.'...~':~-",:~,:"'\'_:':'-
<Q-,~~ ~e..~c::,~"c..v\.JJ
.,,- .... .::.~.;,.~~~. c:k.. ~~~le. .~ .":Jte.o.~
_3\.~U. l~~<::.Q.~~ ~\i~~~e.)
.:.f:o.~-\t IU<..
: kc-\) . ~CQ \!O. Ee..- f..~ -\- \;.0.. i- ~d
:~\. -\-) E.~-- ~~':..Q. <.J..u..~\i c.i5...
'\;\- ~~~\o.. 10~~\Q~Q.
~o..- ~~~\o.. ~ !':l '.. C?Q-\
\ 6;. '"P"t1
) u.- <N

-\{ ~a:t.~ 1t9'O...=':>~o~


; ci - ~. cll!::J\ 'to.\Q. ~u Q't~":::O.
)ob-\-etQo~e.e..

<b~~ ~\,~ uue..l< C?e-~ ~ '2

1~ -;:. ,."~o,x UJ...-\:::rte~ C. ~':\)o-:::re..\~1t <:>O:;>,.'


I .\fCQ)
I
~u..C!~ '2:,"l'l
\
~c~~e r
~)\ ck ?\~~e IJ.. ~eQ:::,~ti~ctiU ~
-6~ ~~~ ~~b9>-\OJ...I..~\~e Q.~e..\:.~
1~' "::(eQU ~e.C\. ~s-\~.

-f'es . . . 1"';e
~e-\a.\~ t,'
T'~ ~C< =u: "-~ "Ca'>< ck
"-OCR
o..o<EI~~ =~eo"", ck
Xio~<'
O<. ~O"><
eiXe G>-
<ll.Ce t+4
'I"'~-f', C
- 0.<)._1. '-'
I I
i
1c..U'~12 \Y\ Lll<!
-
-\ ? ci lE.~ t--I i t:.
----------,
~lZ~1~D1 t~lHlCt - - - - - '
\--------~,--~------~

-'" .

,
.~ . ,
,~ .;' .~::. ,:-",: ~.~: .

I
,~

. -
.:.
" , ",

G 2.-c
~cl,IO~ ::.:.~ ',-';"' .. " :.

. (.:i.:~;_':;:";;.:)::....:tJ~ ',P6,:;;;~o:.t~c
" ~"t:l ~' ..3
. '. ...~.~ .

<;S'''~''- .~. .~. .S,,,~,,- ~""\"" :0..........


<"Ou...~~C)~ '2::A~<;:...~o,.~ \ . L. '1. ~~
\ \ ~\.""~e. a...~~'Ilc:. i!-~
~\'<:::,~~ hl~~J~ ir.w

-'f.~ ~'b-\o-~~ e."''''- ~ ~~""- "'-~=eeQ -\a"'-l~r,,~


~""- -":...... ~",-,-,-,,~.o;: ~ =3~ =,\,a.~Wt;:,,' de <4-
~-4.~~ o... o..c.rc.~~o....
" ~~~,\Q:: lSl 'Q~~~ . -e.~~c;.

-~~~~'~~,~~:~~~,' '-\,:~.L"~,~ .~6b,:'"~.,~ ,-'"~ ~~'- ~,


(
;O - - - ~ ',.... -:.~ ':'1;.....,....., '''
. ,,:;t-7f:;'
-C~t'.'
':'-':'>-~ ,:;~ :~;
..,', .

~',
C-,-".
-...J'C- ~~~ ;.. :: ._- "~
2
-'. ':\
~'iI"::;""'-.oJ~)
"'--..
. .
.,.. . .,' " ~':"'"" .. "'~:.".\...
'::;' ::'::.;S:.';l. ":", ':.
I,
, \ ,.:.-' '-". '<'-1. '. , ::.. : .. :

.~ ..i'~','-".~.3
-~~.~~'.~ .. ,. ': : ~ .. ," \
:."..::: o: " __ , .

'" ..

:\..~d ~&.~~':;:,
. -. - , .... o,"

. _.., .
_

.~

- ~~-\t ~C)~ ~
~:::tt.~~~

c..3-'\
~ ' ..
.'.~:: :~ h. ";4:".......' .' ':" i: .:.;1:) .. " ; \ .. ' , ';.~"~' It, ,'. :.;,' ::.:~~

Ii .

\1
s ':." . . ,......'' .... "." .' . :: ......

:)

~&.'O~~ ~~-b\o.. ~~u...s..~


IO~.~~,
. ........-. CA.. Qo::..~~::~.:x~~~,eO~~\o~~~
. .::) '.' ~~ t
\ <>- """-\.- ~"tc~ ""do. ""- '10... ~ 'le
a....ok~~-=d~e~ ~ t

::r~o~~ ~\<.:u..~~+~~~~C0t~ - ~'\~~u.-i:.~~~ ~~d~~~~~~


~~~ ~~\e.~~~~~\.~ ~~, ~o~~~ S\~~--\~ d~ Q(

~6~lCo... ~~-\!::!Lt\.~ ~~~~ ~ CJa. y~~~,~~ ~ ~


~c:.~'0z ~~~~ ~ c~~e.o..~Q.~ L~~-\i.<:.Q.._ ~~~~~ ~~ '-.!

~~~& (Lo. c ~Q.\~~Q' ~~\d.c)::.


\li '"~cl~i~ ~ ~~~ ~~~o..t
.. T~~~ t~~-k. :",-~":lL.~ ~~ F-~ .~~~~ ~ ~.u.U::k~~
.. 'R..~~ ~~ 9a~\c~~~~
':t
c, Q, \ ..'1) \-..~ -\~ ~ Co..~\.t-
. ~ ~-\-o... \.:i'
'-l ~
r ' / . / y ,/ V"', /'/!t"'v:? '
; < =.:v ';i~ :::y
~ ;r ,- e~~b~<:>.., ,J.e..-e.c,
eJ...\o~ c:::,-\~~Q. ~
d~)
~ -;: ; lf::- C;,.,

. ;.-".
;_.~'--'-""~'
~~~
__ ' i

. ..;
: 'f'~'

...~, . ,.... ,.:'~',J:~' ',," '. "~. :.,.:-~ )...:rt.;C~-'.;:~ .1:;. r_"",:-,,_ .'

'~'et0~G.~~ , ~~~~~: . ;-: ..~.o ._-. _", ..".


, -

C--b-'U\~~\c~\) _," '"


. ", .', .~ .

'IJJ. ,~. ~~? ~' c~C..lr2=~,_~~~S~J-c.~_2 "_

~, ~ ~~) k ~.~~-\\ ~'~.K'~:~~AT'~, - 0~-"u~,',:'." ,,' . ;


\~~~~Q '~C-'U-L~~~~':'r~:',~t\~~l~~\~~)'~':: " ' " ' ,' . -- "
~, ~t. -\-b.\:. -1.;: ~~~ \.'J,;-~~ ~\~.~,~",D.~ :=..: \Ju..'uo~ \:..~6.>C'
~~J,-~~:= ~\. + ~. ~ -l -\- ~.~ 1: ~~~
<.. '2.,..' '2. ..

1\.~ ~\:.. ==- ~t T \~~) -~ \::. ~ D..\:..~~ ~ 1 \J~'-' - ~ t.-\;-6.~ '\.l!..\:" - ~t:.
~ - ~ct.~ <:....~~~~~.\.\
\J
~
~ =. <?:"
~
c.. - t;~~~. ~~~~~'lt~. ,~'L\.o..~ ~~:o:.. ~Ci~t.~ e:,Qt.e ,'{s}~~C\. ':::.ti: '
c.. ::: ~, 1-
<:..~. = 2.'1. ,\....!).~ = ~'~ ~, \..).J. == 2 . O \~S; .~~.\<.
_ ~~-\o~ ck. ~C~~~ ~-\tck =O~A. ~\..U.'~
~ ;oOL'C)S

Q.~. - ~~~*~'C ~,-\t~


v.. - '.:Jti.~ eRi. ~ 'b"~ ~'VvJ.
~~ ~
6..\:.._ ..t'U..~~~~-\ ~ ~~~ .

)(;z-/ <& ~\Oo...\'\.U~c..~ ~~~~~


.~\ .~u.'\!)~'~~C5:'
., ..
~ ~
':, . . . . . . O" ,"" ;.'" ", ",:.~"'J' :, 1 ::i-":':1': ~ .:. " ; ..~ .... il ';~?:'l:'
.
,';.:. .....
D. '6. = lo~C)" '- O \.0;1..\ !O

6..~ ~ C~ ~ \0)' \
~~~~--4----~ t
ft:,~'''''~~~"~:~}.:.~~~\:~~~: ,....
. ~~~~ ck.~,~~~ . ~e. ~Q~_
~~a..b \'~- . -S::u.' A.."'--'-~\oQ~e ale.
\.~~ A't.

r=-O
L\~,
.. ~ ............. _. ''''0.', _',_ ~.

"-0
~,~~:~.:-:.-,,::' .;::...~_;. __ f2:.;....,

. .~, ......
"
,' .. ,

". "- :.!..- ~

"., "
. ,: ....

..... '..

,_, . . _..,": ""b"<'


""1" .1'.
""'0..", .

6.. \:;' <x 'L

J..~\: 01.3

o),
o" 1:
... ;" .--:- '1 ,:.'~'A'

. -:.. :_ .

. ~-

. .:~." ~ .
';;-
-.. ',.'-

o. ~4. ~ .. .Q..,\,'

o) 02 ~ . . _ )<. "~o '

h,,:; At. G'e~;: 6.',\ "'.~~ ~.~ ')'~I\ .~.~"\_\


_" o.~ '-'''"..,.l'''-:-\''-~._' ....-._~.," .

~ ~ 1\"" '~"~'I\ ",~..--*::,~ f\::' '~-~;.:.. c~__ .. ~ " " \.

~I) = ~~ Q~<~~~.Oil,~~
~,,_~"\ \.o~i<>"\ O""~"" -'< ~ . lo,a. ;<-,~" - ~

,->-<. ~~ "" <:.. ~~. ~" -\. v.. L01~" \"2.. ~" =
..
=) ~" 2.. = A~
.::,:=.
V-A.. -\- <:... E:?\~ A ~ ,(Q 2t
1

~I\ =- D\.D~, A/\. == b~


d... z
~ \.:::' ~) 'O" . AI\ ==- \2..,\
~
\t!Q~~~~ ~~~ Q'o~\~~ e.s:.. ~:~:~..J~>-\u..~,~ tu-~'Ca.t ~~
'b~-\ ~'=>; d~~ (tS)Q.e.c~ J::~1'-.o. 'e~ ~ J:~6'\O<:::\.'e.u.e de. ~~ ~
~&-\~~.
-) ~2. =- Az.
~2 ..=- ~2.
I

.~~<;:"....... '.
'. .
42.:::
:( "

Se. ~~~Q::1~~;e.o.. ~~t..........~ Cl..sL~~IV~~CA. Uiti


. ; ~Z

.:
Scl.'O~ .
......~1
./> .<. . .~ ..... ~
. ",."'.
'~'9 . ~.'-I:

~~~Ul....~ ~ti'.~ 'l~"~~~ 0..1:. ~\~~~ec>~' ~~ ,,~, ,~\Qi,~~,::,:;<?;:t1""~~(1"d6fJ.s>.


\...ll.l:u--~ -u:.o~\.;~ u...~~';bau..J. ~E?Q.-\~<: S~~~~ d\:: ~6~~~ .

el CJo~'~~ ~~Q. o..~ ~~~~~ ck. ~6.~~"!:> ~~::::'u..4C-


'" tY.ot.\u..ECt..~Q.. ~Q..~~~ ~ ~6"~~';:) (b~~~c...

'3'~ C-l.u..:.~(:.Q... .~.~~~~~. ~~~ ~~~.'


...... ......... ' .(
\ \ ..., "cU ~,~ 'L~ -Si:. ""'-~
t~ ~OJ.:\~::~ ) L!3~o~Q \ ~C!>~-\~.
\0.. ..si::~ ~ "-J...o ~ c... .,~o...
~ - . "'-~
'." 1l...!J..U.....
' '0"- '

I ~ ~d.. <-'-'-'>- ~'- \... d.e,\fu.~ ""-i: ) ~-\<-:>.: , ""-C'-e\J:. =1,"" ~ -h.",::
11-. __ .fit:_~- """"""'- '""--:.,~~ ~\'",-~.,:""",=-- ,-,-,>--ti ~"""-- ')"k \
, .. ~"- ::,=-_<o~~~ ~"~~['~~0".,=~~~
! ,- ~"'-- r~cii:"-e. "':&""T ~",a.0c ~ ,~,,::,..-\- .~~"".\i
1. <k. =-O-~ "" \-v---=-- """'- ~ '-'--"'- "'-->-L0 , '\'''''''--"'<:>. el "'-- T ~ ~='0:" ~
1 .'tf~" ~~. ~~~~~~ . ~.~~.r~~c\-'~Q '~CTC:~.~e.i.d~~~~~ cl-e
j~
~6~:{o,..~~ ~-:::...IlJ.>:~~::;'",;,~
t ;:'.: .. 1\ ~L;.(~~,~.
-:- -:- -- ~~6. ~~*) .~e.
] o ~'\' . cko"",- b; .1.:",=,,-,,-,- ~1::;::-'-(J.,:-"'--~~ Q. eC~~..~l 1:"- e.e,
i ~ ~~~ ~~bt-~"-.;~~ . .~3,~x. ;)e.<5::::,r d . . eo- ~
I1 ~100-~--te 'l>&""".'fQXO. .
~~~~~ d~ ~.'-;F~'~~:~~~.. o~~~~\~.3~'~~~ .
I
I
",-,--.,ck~-e. ck = ~-\~~.<k:. W'":~c,l ' t~~\32~<S"'~ 0.4..
~ ~~) 't~
\J...e ~ ~\6- -eo~e... ~e.o~e.. \-~ o't ';:,tc5~ r ~
'Ot.e. y::x...R. Q..

il X\~~ a.~ CO\'b--\-. UJ... 1\ GL UJ- ~o~\~e. -e.:..Ca~JK~ ~u.. {c.~


CStlH,n

t ~ttJ.a. \'" 9:o-.u- -\l~et..\C~\C)..: (} ~ ~~~\ ~c.... ~~ ~~ 0J....!Uu.

I
_

J: =.\t~ \ =~ 9,.<. ~ ~L>- ~C>- ~


!
il
9P1s>

~~;~:= ==~<L" ~C=e~5 ~~_(u~~)


\oc. '\"- L>-.ull. \.J.J

SA
r-
\ ru. = i l ~ ~~ L.\-) ~ 1 ~ru:-,- k '11"')
.:::.)'v
~~~~ ~~ ~'>~<::> ~~
- 5~- ~~~.~.:t. ck.. ~~r.
;,- CJ....c..r::.JcJ_~o....~ ob'bo~~
'- ~'" _ ~~\-. ~ ':l'tc:['b~~
_It
, '~~ ~ ~e.c.C), V. v. ~

I
I
-S't) s~~. c~ ~&'::l~
r:f ' ckF& ~ ~~~
\" -(Cl - .. 3),;, '~:&.B.b: -~';:':F ,,"LJ<,-~{U1o'Si.c{~le.. ~"'- 'c"""'-<'o~ """''r
s;:"'-\ =- (-o ~ ~.)", CJ2)"'-':~ 'lA u.J ~"'os:kCn"" l"'cT~ ck '"'-t6~
efe. .~o..u..~~'St .. :,",~\Qt~,~~~,. . ". . . . , .~;,
~: ... ~;' o.. .

-~'D -';) ~~~o.. ~eQc:::,~~ ~~~& 'o... ,.;\~~~ ~


S-:u == I~ll,) 1~x.

~~ ==- k. \~~\)\~X ~ k'5:D


~,' ......'N ",; '*:"i.;;~';'.' ....... :.. _. : "', o', : -.: :: 1,. :-.,.

- c..
....:;'\1. -J ,," 'v'" '-
:\:",~.."..;~:~t.~\.C>..u.......p..C--I..\...:)J...o...
f
..

S '-l "'" ( '-i c-\ ) \ UJ-..o..:x:


~ .. ~ ~
~~c."IC
e.
= ~ \ ~.. \~\....~ '>\\J.u.o.)C.
.:1.:,
=- ~ . ~ .. S'-t

- r_"
~iA -"") 1:"';'. .1.,
,"'p~ ~~ .
~ \~~~~;"e.,
" '~D\.J~.~,~ "o

"::b:jl.\'=.:l.\4.,~~~~ J ~ "~ \..~),\'~}.::, .~

'Jf-'~:;,=. ,=-- 'i~"'~ C-\J" .~ l~ \ '" "-'- -""A


':'.c:..~. . )...,...~. ':f"- ,- "',c::.;,":,s
'\.,.,'Q~-\ ~~~c... :""", """"'! ~,~ '.~?>~~~'_'-,;\.~~,,~.; ._;:,,~:.,'~_,<_':~~'~',,:
r-i ' ",.-. :jc:::.....r . , 1.* ....

~~ ~~'~~~~~':-'~l~~~ t_~l~~~i~~_ ~~l~) \.~


~- ~~Q. 'O\~~~~

'- - u:;,-e. ck. ~~~o~k;.o~o..~-\a..+t eo. ~e:::te..rR..9::


.oCs",=,~ ~Q

le.<.. - ~~ ~ ~~Clll...u.,+Q e~~~ ~


::xt (fc\L\a:\:e,O-.
~ l-\-I ,- Qc..c~t~~\ ~ ~\~;::,\ .
~L~) - IUi:.~~o. -Le-

~c..--\) - ok~o.~~o.. -l!-

')

c =- ~1 . \J.:) ''''-'-

-r - ':\~\\ ~~o.. \:)


<1i u..
~~-\.t~'C:
~ = ft",
00'\

~~~"~"-"-. Sl."-\: .. 0'. ~ 5:~ 0.: .'


~~I'!l" "',

..

j C\)"" '<:2.'"f' ~~_ . ~,~ .~'-"') ~r~;. . )2.. ~-~) ~ .: u%\-\) '.
~ C'\-..,. 2. r 'Q.~ ~\..\h ~~l -~ l-\) ~
<.\:
-iJ. ~ ll, \
.
.

~ A.\: '. -t8.~. "


~t.~At. >::; ~*- +"3:' '~t . ~~~~ o,

~'c.... ~". ~~ '" c..\:,. ~~ + f" "'\.~ ~ 'c. -'<LI \o - 'f t.l'<. ~ t.
't. = o '\Ol:\e::,. .."t:>~ <) \o~ o

T' - \~ ~", .~: ,~. t ~-: :~.o ' ...~, ";-..1 _

, .
~l,""'e. ~"- .<:'", """""-ci ~"'.::J"""o..,-,-,-e..: .

1 ~, .,.."
j. ;'-",,-;-<>
-:,. --. __ '.'_'W ~ ... _____ '''''''' . ",0 _._,. __ o
.... \ .

....
:i
C1-
. . .....:.'

..
. "

.. ...
-,
,'- .

,. ~

!'0..~~
h-o::::.o tl
00-1
l"'>=~t\ Q."l

-Le ~.:u.t\ .Q2.C"


1

1 :. \
~ll ., u.~J,\ QJ4 j
.. :'1

....
-'-..
.-'
'-"
..
... ....
,

' ... _.-.- .~

~~~~~~AM~~__~
t
~ ~0~9:.0:" ~Qe.O~ 'O\~~. 'O~~L <:J.J... ~&o<..JQ l'::-O)'1~
'\)<t\ c- l I C" C. ... ,
.1 It...; u."L" 'C 1\ """ 6. "c .) U 00~'= Q '1 ~ -") ~ /\ ~ ~i\ .) ~1
" '-;' , ' " '. ~'.J,\;;:,~,,C",,\ .,.. , ",. ' : C ; i \ " '~.~ "';0 '\ "

, rl1"b~L \J... tu..;;'V-,ts.\:.'~ U~y'-. =-~v... =\ ~.,u)~u.'J~u...

~~~ .~~~~~.~ ~~i.i.~~:~~,ck~.~~~~..,~~,~~tif~:


~,~~\.SCO<;l ~~~.d , ~CCQ&a. \~. 0l~ ~ 6.~ ~~o..O;~~UUULC" Ot ~
'1
J

'.
,~
~o::>t...\ . "f ~. ro pS~. 4.d QQ~ a~CA\-; dt..' ~Crc.:r.~~~IUU.~.~.,
,~~~. C,q. ,,'

... 'i" ~"-'

-+~~~~-M~~-~ ~
l-

~\~~~ f
t"
\ ~ \,JJ~". ___ _

T~~
t.~,
.! (....
._... ... '........
..,,~.I
.. :\

" ....

. ...... ;.. , .

'O::~~~ S''-''>.l..e.-=. _.A~,,-o "" o"".....":,,, c\-oc"'.... J. .,.... ~<=i. ~


Q ..

~ ..... J ~""-&,, ........~'-<.~ ""'-<-\~e.. \~ l~ooo:o,)", .slC".u,'


~~kU-s..l.\,1L~ULd..u.-~ ~~s'f' e:Rt~~Q.Q~ o..Q.~-..\o">t. S.\~~~ G.Cs;

, .~, t:t$~~,~~~~ ,~~~ ~\~. ~2- , ,

'~~~*~n~'~~!:Q.~iCj ~o~ .'0g, )"1 ~~1'l.~


'o:.t~~~-C~~~CI..~-\~~~:~VT'::;:C)l~S' 2.~ '~~Ol~ ~4 <s V='9'
')~'--o'" ",':\~L -:-? \~~':,,~}-~;'2;';)~
.-, ...... /.

-
! ;1 . _....., '" -''';:.
o' o-o' \d.ojZs:'; , ... , ) , "<:'" "
"-"

:~ "7.". _ '::~~ ,:?,.

------- - -
- --....:.. ~--- ~
t.O.:~~~ ~ ~_~ Q."

"<\-OJ-L d..~d
c./o~~\~~ dt "::Je..&:::'~~
~eQ.~~t.. 'f~-\~ O!.c..~t~~1

('" t r.
1":,

S~S;~
-1' 10 . . . . ..
;.~.~-rt, . .. .: ..'.-.,..f.lo .....~~~,.

.,'
~~"~~''
'., ~ o,,

~~: ~~:~ :" ~~'~~J;,=~i:~'C ': "-~~,:(:~' 1~.~th~~~~Qk"J


'Ci: ~'-".6 ~~c~~~ ~l,,=>~~ ~ ":n.&:'i'::.F~'

<O \",,,\ ~ u.:",,,,,- ..";.;,,,u. ,",o,\" de. "<ct" ~ '" <::"c.o,,, ~ c ~ ~ , o.'-c~ ~ 0(,,,,-~
.'. ,:,:<y~~<t~t:e,o\~,~.:~~~6e: \ t.<b::-~L}i
.. rr.. " (.,~~L~'t:. '4Q't;)&~k;~ ~~ '2;)~
LIoJ'U;:O."-J.,. "1:l~'-'
\. 'ob~
'1
~ei'S(~~ .~c..~~...,o~ ~ VI.;;:

~CoJ.~ ~C<. ~~O~ C.~~1C~1 .\~ o... '2:.~".~~ ~ ~'S~S


~O,tio... .~~~~~~~ ,~~\.Q.~'a...\

.W~~~ .,~;;~~~t!1~ ":f.~l~e'tDt-.~~~:~O"~:,~~~~,;:~kl:,~


.~ ... ;.~~~ ~~"-.,~e ":iz~ ~~~~~~ ,c&:::., \:j~rc:;~!~,!~k:~pi'L.,: ":t~'t ::t9ti
.~:'.::;~ ...~:~:~:~:!:~.~::~~;~. . i~;~ ;';~:::'S~~\-~~.....~~.. ~,~~P:.~~.(:,~*
'COp\ > { .... : . . . <'-,-'V:, .~> . : ' " :.... ,.,":~: ~.~. -', l2:>'fe.tA~z ~-e., ~C
ro\) ~A .... c- .,,_' .'~~' ;'f'~~:;::;cc,:p::~~.;,."a..\
o"D . . . . ~~ .'.
,,'.. :-.. ",~\[ -. '~:f'e~\, .~ck. . ~c

-,:~;::"", "'S-J;.~~:t~~~:
y\-- "~~Q'~~ ..~~

~r-------~--~------~~
Te.. Tn T

\~ ~ 0,::,'\, \'C,. re.7 1\ -D..~ ~, -e..+- Q..\t ,,~ ~ \:) Cl:..~ .:c
\::-p~ - ~o\. -Ll - tl-
T t. = ~\t\ tl'\I. \

t~A t:l='u - o~~e. -t(- Vi-

oPt f\ o:)"-t s
1___ 3t\
( roA ~~~\ re. O.),4.~ )

l.:)'S
1

'-- ~\J ~~~\J. ~\ y~ \


C)
0'-z S) \ \ t
I \ \
~.::,S

l ~u '-"--'-~Cl\l.Cl..\ re 0\.t~)
1
\ :\ \
2.-s-
::,
, ':'S.:.....~,~,CI..t: ~.m,-....~,'-......,~.
" ,,<
_f ~ '[ii ,6:';;';::
""\''-...
~ {);..;;..",'..",..::
SJ"S::'-'-';~CI.
r\." ......' (~'" ,
",

ck ~~~4~o. 'o. .~Q.~~~cuu.s:r:~


': . 'i ,~)~,~,;~~
. , 't~' ',- 'j o ~,~'~l:;::;"O~I;,:~:;;]~~~~,~~~
\ t--~ ~.::: \ ao ~
'T~ o~':- 1\\0 II I G
t\'
SLu

S'f-"-'~"-1:.t .>=~~~,~* .k "X""~'" ..~~ +:;;;;~~4i;Q~~(


'C)~\u.... o\,b~ 'O~\.. ,J~ ~~~~~ ~+. OJ-.c:...~. ~~ :Q:~ 'fd~t\~~o..
~o,~\~_:R.e";:st. ~~c\txt.Q,.'t~ e.o. \9Q,:e,~e..Q ck.. <lSl'O:.~~ o... Ot.~Q.. b~',~ u..

~t'7:f)-~ad~t.. ,.~~~C:~,cx-\;~ ~&t;:,;,:~;,~, 'eit:,,~~~;c...


.. .
'

''';~: '"~;;C"'f~ ,~: ';,~ ;~~~j"l7)_ " '::~, c}~-f:6 ,.;.-'. "._,.",: ,', , '.... '"",:'" ' .. ;i

.. -,.' """~~
~\..-r~ ~~S\~J~~:~o~os-,
-,
:JoS: .......

, :3\ F~c...dtte... J::.~-\-'Jt..o~


\ \~ 'CI \~'') ,-\:b', o<\!::\:~ :~\") ~;'
\ -ro <.'\ =-\<2- ~ ~'-J -:.1>0 '
I
,1 _. ~! . -' ._. .- \' L.. lf:.. \ 1 ) '.,? \.TJ = ?~' ~_
-1 ___ --.:...... __ _ , ""\

! ~=?1?,,', t,~~? ~_~ ~ ',~~'~


""'\-"

1'0 le:; ~ - ";:,~';::,~ ~~,~


s:'-"-. ~c....s.......~.-\-
\:.l'0t:!)'~J......:~"ClL, ~~';{.~c.c~ u-t)~~c...~2,~~ cl~ 'Jtct~ ~'O ~"tQ&~ ~ -r{'
~'t':!c...~~
----..\"".,~

.. '\' \~ - ~a', 0,,) G::: "re.."\)=- 0, ~


T

1
\
1
I
- _1- _ _ _ _ _.:--,_ _
, I \

T
"')
... , \<1::)0 - , ~'Ia. ,! .'.)-.J
o 'c:- ,1,
. ~ ~ "','
:'~''''~T \. ' \ ) ' .= . ~ ,,'~ i.
T
'. )' "~.

~I>'" ,
. . . . !- .~ . . . . . . . . . . 1, . ' ",- ~. I "::"-'
r .... ';

.1:, .J-'- - - - - - : -_ _ \

1
\
I
1
;--'-r -----.:::::::--='""-r---_
"., ,',; -.- ,'.. ,.,' ,,),C:'" ,', _', ~' ,

t ,.

:~(i\:),'~d;::::-

' .,t;~t;,c+'--'--~-~---r- .j~ ...-.- ~ . ' '"

-i"~ .:-~." >'~':"1'


\.., ...
, '1 . '.-
I
I 1 ,
1, I ,.1 ,
- - - 1- -1--- -r--.."-I:----~-.,.l=---
I 1.
I ., r .
o'

,1

... ..

'iI.&~'bW:: ~,,- d..,u...."'~u...~ ~"-~t"''''\i''- ~\~ &\"~,, ~


:, " .~~ ;

s.;:... "'''-
~ ~'~~~~~'=\Lcl. ,~~u \c~~~~,

\.\..>..'~ l.\) ~ ~ t~) ~l.: ~'~l.)


~:) ~ - ~~-\~\\
- J::,\J,.. dW~~\J.:.\:.' ,,~0~::'~7~~~, ~".:,' .' _.'." _",.. _ _:'_"': :~;,., :, "~",;<:,~,,,:?_>,,,-,
u.,. - ~ \...\') ~ cl.+~ l \) -\- \:=. (.-\-J'~l.\,) ~. i~ l~) .';,
: ,.~ ..
'-":~c-\y
c..l\)

~ ~~
., " .qC~~D~
\-Aocl:e..\:.~ ~~~\t ~d-- ~~~....,_:t
C~~zcx.~\a.. ~o~t.tt - ~r:o.~~~ .. ~ ~"'\.>..l..~J_\- -~ ~~ )~Cl'-U..~-\ ~

~ .. :
.
- ..... ;
"-
\
\
\.
\
----+---~--------~~ \-
-- 6,' .... "- .
'-~-" _~"-" .. , \'
' >.
1\ 1..\...
l-l, _,o
.:::" .:';. '~.::

.':j:~~~\~~.q_~J
....... c.:.; --- -- ....... "'-"..
. \--. ~\
_ ... 'C'

~-\-. ~.~~~c:. '2..ta...~~~:' ~


le...o. ~ ltt ~ ...
t-'\

\
\

te.
~ e. \..-\-;: c. \:.}
':lj-<::.l-t )
CCc~~ .~~~ . ~ ~o..\~ ~ ~u..~Cl.~. ~~~\ 6.c.-e~~
~"Ot~'b~~ ~~~~ ~'2:)\00-L~ Qo... ~ud JOt.~ Je. .~~~
~.cefL~h ~Q ~'-ol2.e~ o\e. 1~()~~Q_:\ct.~~~ .s\~Q.~qe~.
. '" '-'--"'-' t. ~O>.'~~'J,,~. \~Co.'"~"- ,,""-,,"''-'-- ~"- :l.e~ ",cl" ~ ",;,"- J
:-\Qr~a... " \ ~ c.~~ 'b'Q'I,J...-Q..Q ~ :!:,\ ::::e. c..~~~e.Q'8.ck ~b,.
~::r\~'l..Q.~~ ~.:o~ ~~~~~.:~:'(!:)~ .
o Q~.:e~~~::s;:~ d...c.G..l>..' "<..~~~ ~ -") +::::,-) {~l':;co't'~~,
;0 .' e.~o~~U::. .~ t..;, ~. ~ ")~~~" t~\;~o..U:~~~.:
"" o,;
",
. _~.. - ~ ; '
" .' '" .:;,"." : . . .
-, ,.,
~,:,i~/'~~~ ",. -.~ . . :: /"') . "~": ,

. i ., .,'-': ~~c~~::~~::,:~:dCi..~~b--\~~~~ . o~~~~'\.O~Q\}t(


c:.ou.~~~+.~ ~~~~ ~~~ ~~CA\o,-e.~ ~. ".:lt~~
.. ~.~~~~~_.~~,.i'~~ .~'.~~ .~.~~ '~~,b
, .. ' " "

},,J<
" , "

~ c:...Q.~e...t~~'D~~<::l... ~.. ~\~~ \_~_~


.: ~ 6"~~-~'~ -\u~\t~ ck. ~Q~Q.U.~ '.

'IL\.:\-)
~l \-)

.. ~oS) ck..~t.. ~t.~~\t~ ~~~~ 'fQ.~~~ \.~~ ,,,)


\.U..I~ <:"'-\\-6.\:.) * ~\...-\-J' ~\:\-\-6.\:.) -T 'Ll~}' ~l'~6.t.Y=:'-\u.' /:.
~\.-\+~\) ;:. ~ \..~) -\- 0:~ . ~ l~) + a~. ~ l~~~\:)
~ \.~ ""\1 ~ ~1.-\) -\- V0f, ~\.-\) -\-
'2. 1,
A\- ~1.:'<h \>\,6. \-i'- ~ l4;.l.1
~. \..6..'"') I ~ l\)

\
J
.
',.
.. ,:~ .
~. ~ 1\ .,. o, Q~. ~" -\ \~~\ :~~'::,.' -I..J..J.... 0..,,\ o'
." .~.

~ ...
.
~" ' ..
1,
~f\
I

olcQ, I...l!. o~rtoQi:.o:::u..:'t~


~ -\- ' ~ ~cl~ -re.. , 3 \ .o~ o ~~\ 'C cl~
0A.:t..c:. J Otc.

o\o~\'-L~ ~~O':A.~~ 3:u.~\~~~~ -') \. . .\~ ') \" '\ ~ 'N:> ~

~ o~ \ '2.. = C\"- --) ~2. ") ~-z. J ~'2...


\ J "

l..J.,.\, .:~~ -\- ; ~I\~~ 2.. -\- \<". ~z ;;: - ~ 'o...?..G)


000 ~~ o~ '
;- ~';

6~ =

. -..~: .._:i._ .. :. ,_. ',- i, l ' : . . ; .. " . ':_


'- ..'.
'"

'1)'\4
"

".:'

~~~CO\..L~ 'b~~~Q., . :;:~ do~It.~\..!\..;~,~ ~'-S)..~~Q;:,-\tQ.,.'~-'~~~~- &3.(6,-S\-,.,


U-~~ ~o:~J 1)j...J..~\~c\~ Q'~O\5.~~-\t '\~ (~\~ ~~C!.Q..~) ... \'-1~iocfo. ..U'C

~e.~c-<;'f

.. ~~:~~~~ :~'/;- ... '

te
--c.::: \<.~,~5::). _:' __~'_' . ~'...'. _
L\'-r\ c..~ "'" \Y\e I
.-.1. ,_ t~:;4~". ~~Ov~'b~~__
I . -)., .:-: . .... - , ..'.--.
I ., ....:.:
' .,~ .... ~~ .. "';';,.:""

\ 1
I \
\
\<.e.. \ \

x
.. ~~~~~ ~~~"'-1..\ctb(i'
~ ~ ~ \..)..u~~ e ~c..Ch..':.\t,- - ~ ~(.!...\- ~~~ ~
~&:;; 6\J.. .) J.'6 Q<..J.. ') 'Pc\... ~ ~
. 6.c... j
-::.
Gc.. .J l' 9 C,... ..

\\.~o~~ ~ ~~~~~ OLt. o\u.c..~Zi-\<i~\:i' ~u... ~~\~ c:k. -\t'P


~ ~~~~~\'?
c-') ~~ ~ ~L.J.s_~ '-.\. -\-a.~ . _ c:k':::..~'-.1. ~cf~~_ ~~ ~ Ql ~.'e u
'o\~~\~ -j ~~~~\Q~ ~ ~\:~~
.: j~ ~:.,
c.. '6&:.:.J"~ ~ '\' ",i~, ':":;"":t\~1 :~.,~~"'k;~];.~9-+i
~ ul'-l ~ C. -- ~ 6.)(,

10) CsDe.\- ~ ~I~ ;~~er-\Q~'" ck5>~\...9... ~ ~o~\oo-c~Q. 2.out(''O~


..

"~~~ ~::<\.de, ,:J(-cAt~ Q

~'f""~~ "'-...... '\c-\' cb. ~\,~


H ~~~~ ~J'-:~::ft.~t~ c:.~

.','.

~~1' ~, &1..~~~~~~~~' d\7.. ~ec


; do. '- ~. ~~\ '\'~~.1~~ Q.uJ..Qo~
Za::e.~
.... \ ... v
\::: ~ - ~ ~ ~)...:~..."''t. QOL

~
"te- r- \YI ~ f:. \.'1-1 '?

l\') '. f!- <. 6.v-..


~e _~, &J::~'\.ro...-\-d: ::i:
~'D\.U.' ~'e.o... "!;;.\\.. ~

+,"'. t--Jt-r-;-.....h-..,--,-~
w 1> = ~. +'t';rt. 6.'-....,. "~~, ~6..u...

::: ~ +1~ . 6~...I, ~. 6.u..-;:~

~ 1-\~' li. '0.. - ~ ';'l'~ '!

= l. ~x.~c.... ,\;(, 4u -
c1.. , T
.:, 'e ~.4 ~ ~.. ~?~. S?"f6. -1\)
c:

":te' "" e ~ +r~<:c'Z~."'(~gL\ -,,)""~ "':f..*-:i. -, .:."j ".

-
cltu... a.
~~~c...
"-- \
~~~~hlG..Jc..l..e.c~'

+e..

\ .... ..
'-
. '" :
.
. . ).~~> '.~,*
~,...
~-~} . ~'k-,._._ :_

q=,- ".:~::'p . -.1\


.d- ~ .JA.:I

~ _ ~~f.:,~~ .ck..C0""'~~O~~~~. _:CLR.-~~ ~~U.n.-~d..t:~~~;'e .. C


F -"u-(>-...l '--~..,,~<- S,,-:- ~&~ ~~, \,->;~~~ (~""'~ it..
~v... ~,-~t-~ . &.:~.~-~,J~~_..:'~~':$.~."'~~~. ,~\,~, :~'a.~~o..kQ :o.ce~$4

:;=) ""~~ = "~ .6.~ _" t:;


A~

~~":X = +e
-
g6.
=)
..-- -::;;~
~~= -:L
Q y\-' ~~~ ~e~IO~~d~ ~~A
~ ,"?~. ~ ~s':) -LI-
. fi- ~ {ZS'A- '
?4. de~~e..~ e t' 'bt~~~~~\;;:;~:;~-~\i:\:t6.;~Q.'Q:&";-'uj'~'c:k&, c
tp,:e. ~~ e..Pvr..e. de~oti:.tJL ~~O~~~ r--\ .
I . D... "'O't'~~~ .e.?- Q~~. ~'.:
"f. ..,:'.
. w..b~;'.,.. ',. . :. - ...,. . . ..... . . . . . ..;. '::'.. .... ': . . :'\. '. :;:. . . , . ."' . . \.. ' ".....' . '., ~'. ". , .....
l~(S)ck~~ ~~tO-u>-\uSLC{t:. {~\;~~.~-,.... ;~,~ .:~ck~~'~~' ;'~'f~~

~~\Cl. ~Vta.e.d c.. ~u!?)u.L~~~~ l e..e~sl~) ~o....\-.-) :) ~~~~~ bu..1


~~ cu..'EOt~~q,~~ ~ &~:l:. ~QQ..4-. ck. ~~~d-J:-\cA~ 3"'ck ~~
. ~;~~:~"Pk~~Q~~o\Q Q"""",h~e~,,< rr"-r:R.'~ ck
b~~tU: ~u.i~a:.\At\Ce '%\. a.. H '::,~,!:>~a:.
. () ~~~ -QA"Q~O:- ~ CB....LL. 6.1u...~'UJ...b~ ~~~~ ~_

Xu... ~1?..c.i."b~~'Q.. ~ ~ dte ~OQ:o... ~~ .(Je..t'>~ ~<v....deJr


~~~l ...(~~~~bCii7' ~; ..... ~k-?~~~J 'ue~~~ "~ .o...;~~cJ., (1(

~~=-t: 5;Q.'
~6:."~~'u;::e:m':R ~'3~~. Q:df~
~~ ~~~1~~~~ ~~
...,Je~, ~~
.
..afeCtt;. : o..t~

. ~:A~,,-~~~ ~ .. ' ~. 'dc~-~'. i:k~~-~'-'.~:" c-


CO<~. cv~~~~ ....... u.... :.. ~__ ~~<
(L'--'-<.q~fu", ~~ d"...~Os>-t:~6'" ~-'ck f-~~ ~",:~~..<>1-~
~~r.:~ ;~d..\ o..~e..o. ~ . . . -- . .... .-

t> ~~ ~u.L~\t ck ~'- - ~ ~ dee....~v.~\~.~~ Jf?~


Co-\~Q.~. c:S.-es.-\-~\oU-.tA~ ~ ~'D~- - -
i:'" '.. .'_':_.:'
- ~,., "_0. <-

- ~ v.:::x. ~~~ ck. GL - ~!>C< r~)~ c. ~\:~,. e~ie C!

. ~~~\~ ~ dJ:..~i-e ~cl" ~o.~-..

r:r~o~d.~<: \.J.sLQ~\,,~':lt ~~~~Q.\.e ~ ~~~A~ :2:'u. CQQ\ 'Q.!~ s.,A~~


..

UsQ~ .~'2::.-\-. ~..\.~-Ib ~ de ~~~ &..t~ot.~~ ~QJl.~ ~ 2:Adoe~


CQ..~ ~- c\e t\..L~~"'i:.. et: o\e. 'e-Vf!le..--\~ ~ '=f~ abe.e ~ a..Q.e~~ p
~~ UJQ~to~ ~~-\~a...~ -<?b~O '-'-t..-e.J.~Jci ~~r:c:f j~ <2.1
de ~e..du..u:~;JiX. ~ Q. ~L.
ilie...

\ . \
7"'7 r7/ ~-
c:...~~~tt:t.e.a.. t...lLO.~~~~ :i.u,.,

CC;-G U-)~ ~ .. '-'-"-'-- u:...~ f


(
t:;
. ;""- -.-:- '. ,

ge~3e:. -e. e~ ~e ~~JCi o ~& cl9. i o.+e .:


... ' . ~~~ ~ ~~t t:oJ( ~-\:" '~QZ.c.k
,u----.V/1A,r---_-r///
.Q.,
<k '" -"'.ll & &s,-\ Q!>,.. h~ '-'-' -\- &. l T~ o....t {,...e. ee
OJ,u.. ~e.+0'U- ~o..\-), !f~~~~e.C3-. ~ ~
~~~o. ~- \.JJ\ge:~ Q. ~~~C gO:J-( '::.1...Lb. ~O~c:t dt
cSJ.~~ ~\'~~~Q. .~C\.~
i.:>Ut~e . l7~ krc \ ~.~ . ck\ .~'-sl.~~r~
b\'t~~~~.c..~..~.n.A. \:lC~c- ,.~~
~~\\o\"t~ ~'-!l.. 9~C>...\JJ.J... 't e.'Cl~ \ ~ ~'. co-\~~~ ~o.. W,\\~~\:. \~de..e.(
l~~~~ &.lu (.~~)

\J.J.z.. ..

. ,.',. \JJ.. " . "':.,' .,:::~'.,' : " . . .s:..' '". ,~:. ." ._ ..:... ~~...._.!..:;-.~,:- ,'~~;"'- . :.'~~
'," .

77 -rnr -n7- ~ ;CJb~{~~~ . ~~~~~ ....... "."' <' " .,'".'._"; '." . .
('~ p~)
'--'0~1~"~~ \'-~. ,fu.
:fir
t\. ':"
~,,~~,. ~"-O~~e '" ',' ..
" . " ",:.\-:~-:-~'-. ,>Q~ .. '. < . _
0." ,"',"

'.'

,------
\ I . I - -.
..

.. - .""
, .., ' ,
- ......
.. _i
~
" .
"
'- ..
"
....

t.1Q~~-\~~~~ \J...s..Q..~ecX \.}.J.I\~


~ 'Ul'l.~~<:: \e..~~~ee'C)~
\
~
\ - ,~~~~~ ~~"-~~
;-;~-: . ' ',:"

',: ' :-:: ~ , ~ -',

Q <b~~ J,~ ~\o~.A.Q~ 3~ ~c~ de oA.\o~o..~~e.

- Ji:\J.-~'eJt-Q ~c\oe.~~ 8fo..t~oJ~-ti;:: "


u.u.:\J.~~ ~e..GGl- ~ dt'~eQ~ J,
s ~i~~~ Q\-e

,~ .

""'~' . ", ._. -' .,. ,,' "

~ ,:," ~'-._ . :3,:><.-~ Y--.~' = \L Q;L'


~""~' - '-,' .' . ., ':. -, ..,

",~;,-,- 'f ';~~ '~-~&~t'\ ," ~\s>,~~~-~~t~-"'~~': .':;;~~

a.t~- "~~C:<D~ -~' a .iti;~~\:c;."'~u.~


, ' . 'V

Q~'!XQ... ~~~~~~ ~u.Q.'~~ ae


S~Q..\.~~<:::l~ \.~ ~:S~~CL'Cd:.
J, _~/ 'i,\G -\.U:_~G..~&,-,--cl ~<:)~~~ ~ u-\Qd ~e:....
l, d.e:r-Q~~ cl~ ~~~
Q. X..'l. ')<..2. == ~ \::.l

"P-\'.~~\ . u.........L-\i ~J:>-.\e. ~ V,c.' '" ~ ""'. Q, L ~=>..\e +: ~'"


'Otcb.,.~J ,,-\<-<O..kc: 01.: .~ """~d.~ ~suecq C. ~~"" Q.

~cll'" ~~J.. ~ ~'"""'-~ e<::>~ - e.K. ~~e ruu. 1;. <>...)


'Ihl,o :ti~ ~~ 3tiL' d.,. =~'f ~ ~ oi akf' ~~. c4... >d- s~ )c

G.\:e \J...<D~&~ ~ e.a. ~\.C~ ~(::.. ~ rOUl.o...5 ~ lJ...v... <:o~A- l\.

~~~~ ~ ~ ~ ~~~ e.c... d.~~ '6 <hL. J.-e.-t~~ Su... c..


-t~~ ~ ~~. o..'\:. ~~~~~ ~~~ ~ ~ ~ r~' 'c)~~o \.J-~(
t> ~~~~~ ~o.~~ o~ o..'Ko.. l.\.:)~~~e.~.
," "\

... ; f.
.~,. ,.f> ."

...... ti

-3 (;l
-w. Jo::5. .u.~ &l. u.a.~ ~ c:..u... ~:2. Jefa. b& ~ o~ SL~Q.).A Q(e..
1..u.Q~ CQh'Ii.();~:ertQ.~ 'e.o.. .... 1\ ~~~ .OLi~' ~ O-Xo.. !Dt:)-

'~~'e.:"~)~,&eet~~

" ,,~ ,,"" " , ":,. " ,,~,;:'i '

- ~ a w..~1'0"":~~ &e1)", "-'-"-~ o&-.t,t.,,,,a <-<ci &u.Irl,


o..'iCQ'f~~~~C\.tct "5\ ~~~e ak' ~Q~cl" '~..u..~of-e. U..t. ~j'S(.
,de.. ,~,~"dl,~,~ ~J ek>t:~,;!S.~ ~ ~~~ ~~~ ~ Ch L '-.U
~ +~~4~ \. ~~e '~~:S~ ~~ ~ Gl- de.. +~OU-t
\~ ,
T,\e. ~ 6S:~(.eQ:..\(.'0-. ox:ti ~~ ~~ ~ <J....L dd~C!.J1 ,o.. ,cf.e.
~

,{
\,~"--
~,," " " n ....
'-"'.
,.-" ~ ': c.
~=~~
"F'" , \
o

~e.~ 'f~.3~
~~ ~ ~u..~~ ~~s:lLd. k<1Ioe-e.k~

~"'-'-~=>"\:,, ~~e=.. de ~'==-it~ Q S ~ HGL ..",le ~~


~&~~ G.L:u. '
l\.()o~~ ~~~~ c:k ro..th.:.e, ~ cka~6e.~c:. S-~~~~ e.'Cf: r~\..\..
w sl,t =~'" ecx c\.l ur.. '-'->.L"" '. )"\:s ~
1; '. +t ==-"- ~ '\:"""'1"
<k ~~.c"- r~ ~ =~ D\.xC\.~ .cl: u.tb",- , -<-<.>.J".?"-,, ~
1'00c.~c..~ ~a~e.Cl, ~ ~ ~b~. 4J,Q..~~_-. ~e~'t.J,~ +c::.. ~'bt ~
!fe~ ~~ . ~~: ~Cr*~~~r-~ ~\tulo:::ee.
)' ~c...~ ~~'f.sD~ ~~cF'~ \!J.b~. jU~~~Q9::;~ a.~Qb~
4. ce-Li '- s:-~~~' - .~ . V:st ;',&" {r~ ~~ .\.A..~~ .. ~~~S- ,~ :' '.,~~. . '.~
&U.:R;..'eO~ c:k ~b~-~ 'i\~;-'''(if6d-';:''~'~J:J:'t.oJ.i';3.\:::.d6to..~,~:;~~ :C(:Oc(stCt';~(
c..n~ ~ o:::x.e o" .

?e~e. \J.SO~c.'tl9:.Ct~ Ck.\J:. ~ ~"-~~ ~~c\ '~I!)~. d~


!7_.~\ . ..\- ~~~ck~.~ee-o..;~'ce,l~de~\P\~,.:,. :.~l~~Cl~
~~ . .'S::.~\.- ..t"
o\~ u..o...~ ''e.. ~ ~ c:.bo:: ':~o(cC: .~~ \-0..~ 0.) Q. . l: .:6t:e. ~
.l.'-L~tcL Q ~~~'e Q~Q..~ ~\-h~.~ ~\J...Le--\-~~~.
~o...Q..~~o..~cr ~ u..a..6c\ .& ..~~ . . . ~. ~* .J::
.'~~~ ~e.

oi:e.~'t::' ~",,,\,~~:':i~~~\, ~"~_~6\"'.

--tw,s- t04. L .
J

.. ,:t\..li-I.{
<2:,"~ \
. LLl,.3, ....
. '021.
.. ~i\ .

UQ'(D~~ /I

1 ",:". \t) 1\

-''--1
\ \
\
\ L. l

.~
i

1 i
'.
\
'1 I
I -\
I
~
\
-.....-:.~, ;;--:':--:. ~.
~L --;, 3 u- ~t.u..o...-\.:i'
u _L
~ p"",
"CCvU::li'O~ cUu...Q~'c

?'3u. e.t..u.CI..\G ~'-L-\.d:4?~~


:. -.' <;', ..

;~~. ~ O-J...c::.~. Qcot.~ ~a:. cree.~~~ ~c::,~Ci ed+cDroe.~'d~'C"Q:)<i.t~


~e ~ ~IDU-i.. -e..~~ :.' IJ..J.~~.

A.....:. \,. 'R.~c::,~'=:,~e 6eJ.~~c ~'->.... d~~~~~~ e..e.o..~~c. f b,~t C.-L


~~~~~ G,L u.:..~~~~~d cb.~Q..~~e. ~~~uJJ'~ 'Q.k:~~~ru
. . \ \ p \oo.St.o.~ ~ u~e. s~~~~eto~ S~.s ~ce 'de ~d
- ~~"octe~~ \
~~ '<o,,-.>.. J, ,-,,-,-~.k G.!f<"''<'c....u =.\h e C ~\ <.>J. 'j'e1. +' =-.k) 01,
~~~~" .. ""',.J,-,r~ ' .... ~...:..:- '-..'~ _~
...
~. v_, -....... ~ _.

-1.'\:),1\ . .~~~AQ ~~~ ','2:i-d~~~ ;:;'~Q;~~ ~Lhl"Cl~


\ ",.b.~. ~~~Jo.' '~'~J~~r'~~da.~;''-'ci ~~e.~~~~ ::s:::;~-~~~ (

~i~~~~"
~ r- ,:~ (3-~~ " ~'. "",

\i\.,ck~ ~~~~c<~,";?~';'c~~l.~\~,:"l,~~'t~~','~~~;:
'1,\-, -. ' , . " ..

oi",
~<e \~~ "St.]D sati~~c..:.- o=o~.:- c-'" '. ,0""" .~j'

l. ~ <O?C>.-":1.~oJ::
\ \ lVodo.'e ~~~ ~
\ '1 \ . I

~"_+\ ____~
____ 4\____----~~\--_----_I----------------~1------_-
\!o..t~eo. ck. ~~A ~.{o-~~t. d.IL ~?O~~~C a) ~~ a(o.A"Q~ .

cn,?-40~~lZ.~ -s-~ J.s. u. ~ \ IOa ! If - e.~ c


~c-\a~~ ~ ~~~~ ~ 8e. ::xe.o~~ ~-\-, Q ~ ~~ c.au
~~ ~-4~&~~~ ~~d ~~~~~~ ~ti~~~
~~J.... u..~~'U..'\:.o..~. ~~~~ \ \ ~ ~ ~e..d.u.Q..R.. ~ . zaX, y, ~
g" ~ '60.% ~, Q9.~\:. "-t.
~.\'.".

Se. o. F ,,<l- s. u.. ~t. eo..... .,,\"". = "-


Te.\; ~ ~<::."'->. eQ.~ ~:xl u. t
~ ~~ C>. ,J., ~6: '-'-'''''&""- ~~e?e dJ ':ltto.-u p',..,Ao ~G '-':Q ~
ea. c.~ Q..Jl.(b~e.~ ~~F~~e- ~ ~lo~ ~ ~ ()'~~~w
iQ'- 'd<-~u.J..t-tQD.~\Sd G.~~y::co... ~ci"S~~~~ ~';,.~~t~i~\
t<fob 1: ~cit'-'-'--... <!>--'--\ QL <k -u.tlo",-, =-:-- ~~Q. ~ ~ f',,<.,
d- ~~Jal:: st:'~ ~&:s.? ~~~~ et.t. b.--\-'~ ~~ il<

~~~ . 'a<... ~ ~~ ~ ~ ~:6:-~~ r" c..e&O-U ~ Q.c0:e c::ruu.

Q.J'~'~\e:~~~~~~t~ c.o~es.\~ alj~,~~c:::>~ f'Se1 4

'f> '~. '~b


. .;t7.,.;f;. . 1.'Se...
"-.,..1<..,
.\:1\ \t v lct:rEo\1 ~~C-.\
..~~ ~)J;~~,.Cii. .'~
. ' , ,~o
, ,.,~).. ' .
, "_'.
\O)CO~~~~~ oti~\o~e~ ck.~~~u~C\.~+~~ ... :\~:~, .:~~~\ .
:, . "'-

ia~+Q' ..\~\.e+(Q~e
'-.:>
ck b~

-~ Wu- .
: \..u u.~
,... ...::. . - ,- . .
" ,", , ... " .,- -.... .

+\o,... ~. sd <-. ' '" '). ~ e~~"Q~-\-~


~ ~&\Q = ;(. l.u.

~'J~ ~~ Je. ~~~~~~c ~,,~~~ ~Q c.su..4-~e.~ Q.a


.\.~ ~.\\. ti. .
<...J
- ._----_._-.)-- SdtT,,") -o~Jc~\~ s~~~~~
ce.. ck..t~~~~ ~ 1
- _.L.. -...... .---...... '"
---- _. ~ ...---r-_---J & ~s~~l'~' r~\~d~~
:L ~I~ ~~~~~~~~~
Il ~12.. Sel. n'~ q"YLH ~;\, ,T, '1 ; eST
........
li! \ 1)
. ' t ~ j
IV
I .
~ f~i\.2 ~ t"l~/.TB
0(8
I
'ro - 2,': S
~~ -;:,,)-...... ~~~~ :s- ' ,"'C"";';"~~~ 7"~;;"",! .""--'\~'.,,:::, c: ,;

,:g..."".;~~..~~;e".ek ~~ge~..\'"'"""r-> ~ .fl,.,.,P r _


,,';;':;' '~" '",- " ;":\,-,,-L""O~ \.. '~ ~ "'~r _~ :1'.' '
F>
,-" " '" ":',1 ", """-A:........

. ~ ~~.' ~L~~~~'~'~:'.:~~.' -t~:~t~:~~.\~ '1'",~~'d.;:~;~


~~\\~ ~ ~~t. ~~~~~. %~ c:.Q~~LC-\-Q--\e..Q. o.Q-e.~~a.. (

M b-\ ~~~ Q~, ~-ti'~ ~I:.~ CC-~o.~C)., de ~a.~ ~fo..f..e)

\E,=~'1.\,,,- f -:> ~~ck ~\-;x"'~


le... o;) \1:) 'S c.. ~~ :s) .

\~ ~J~~ ~ ~u..o.::x~ ~~~~~(i:

"'T~ - .~~,~,~J,Q..~~~'O..e~ ,Je.~t~~:Q.~:~~;~:~+,.


~O~~~ ~~~+,~('~.,:~,~~,~~~"~,
U&..e;)..l.A'o.:-e~ T~

, ,

:= 0\ 065- c.o.J~"L~ro..~~o...c:.~ cV:u.... O~~e.


-=- o lO ': S - Q.Qd~~ 8:.NiCI. C~ Q'(;;. 'U.. b. Q.. .se............
~~~c...'l9etu..~~ Qlc~~~C!.e..

-==- D(\)'5; - \. c..e..ee.eO-.e..~' ~~ de a.i~~-t-~


~, _
\\ - Su- & ~'-.
.:::.
\.:~_c..
\J... C~5:: clt: .::sill" s::.~ UJ... UJ...cf .s ~c::A ct ck,
'US..'O\!.~'(:' ~~Cl.~~\.~ ~ d.:.. eU. -e.~~3e.~~{Q..4.~
~d: Q .J.:v-~~S:.-\:~~ ~"Q}ch:1
- ~~. CCUs.s.\.~cl"(L :iLU-.. ~~ cl..tv... ~.~. ~ ele....... \'sA-rc.c:, ~
'-' ~

~' Je~~e.~, \2> e...~~e.. ~""-..s::~o..t",,,<:,-t~ ~~ ~~ o..U,. ~e.-t~1

Q~6')C. ~ UJ.. ~ ~~ u..c:;: ~C\. '.


l~..) T" :., = 'O:>". u.. c.~. ~ U-l.\[~~)
.{ .
' . ,...~ ;',- ~ ".! ....... {:i.;~{~~}.:~~J~~'.L~\f;~~"''I-:~ .. ~.;
' .':' : . . :~.;;~ ""'1. ~~. ;~,.;";;~.~ t::~ . ':':. :'. :', '.

\'~~-\od~ ~C)~~eg~'" .~~.~c-~ 'C-\~~~ ~~C7ti,,~~~~ .- ~ ~~~'~('J


~ '\.cq ~ c. c..~ ~ \3..:JJ..O~..:e..)

t----./--.,----",--.-,-- - ._. ..
...... :/

(
~ e.&c...b.tQ.~\.2t
. . '
= ~ 'A . '. ~ .',,"
.. :-..1_._:t~ '. _.1.~ ....\ ~.~~"'. ~:~~/:-~ . t.:.. .. . ,:.,.,~. '-''''''
~~~~.' . .);;,.~~~~"-~ d-e..~~'-SL~~' ~

Se.LbX 'ck \..I..l.",~,~.~ ~


'--1... .
~.:::;- 2... ~'
t ==.,

~~o... ~e. :~c-~J'e


~~~~Q..
~
'-'- ,--

_::;:.~~~ w cU.,-,- 2- Q,~~ -le ~. ~~.~ -\- 'f'2.)~-f:::" Q.t<t


~-:;-I'l ~,
~~~d& 3' J..C)..~ -
...
':>.\J...'-' ~.~~~~<::.-~ ,
~-\e.. ~1~~ ~' ti
e..o... u.i.." . \1. \:.

- :i.. '-l...~ ':rt- c..~ :;;:.......... k ~c.~~ ~ ~~~C-.<S. ~ .. ~~~~'\~~ ~


o~~~~ ~ ~~~,. 9JOcs.~;~~ '--lLSJD~~ Ff~
~C>..~~~ r'u.. ~<:::"I:l,. ~oc
Q':::o~o..\-~ Qu:.~~Cl......
1 c... ~.::-
o.0..,c.q., ,1 '1 - r ,C
"'W:~,;~,,.' ' ...... .\ .,,;' . ........
......,.' ',,,, . . ...., ...... ~1" ... .. ,.:".,_: ." . ,,";"'~ .

u.. 2-

A=ti l~t S~~


~ "'""

" ," I

s{ '- les:> . . . . ~\
(<<:> CW>-..L Q.. ,~~ ~~~__:\~Ct 'f' ~e.c-h.~ bL
~ ~~Cl...M~~'2)1e.. L.a. lU.l.\.Ce~e lA. L U' ( <lele.. ~ ~,::>,-,,- e. ~ tr( OQ..~ ofe
hl\o~a.:V\~ )
"-l

t~I.".

"!.- -..:...... -... ,'0', _

_ r:S-::, '" "'.

~I\ ....~~-+ ~~

;:: ~ =) .",Se: -:=; 2-


3~
"S~-:::3

S t-r\ ebL .

\ll.t s(
\;;C

L\.~S~)
.:J"=-'\
-qo~Q...\\~ "
~~~<:::,..~
c...

.....::.
-H. = -::if'b . I..M.. '- - ?:i.

2: ,,-~~. 6J)
~='\
""-
2. "3: \. = +b
l=r'\
1)\S~~"ou.b'!..Q ~~e.s;J~ o;:i:~)~u ~ i:.~~~c..~ r<:)~tQU: Q.Ce ~
~!'::.~\~

c~-z.
, . .....;"'.-

t,X(, '> b~ - =t~>~ -\db'e.e. "",-cC"'-\-;"e de W"et: a.'e.<: c..e.(~ '1 eCc:--

\.u..~~ \Cerc.\-tc.o,:e.~ u::ct.~ 't, "-'-\~~ ~ ~~O~~\O: S<-LL,&~~~


~~ ~~~."~L~fu.. .~~c~ct<,.A.J ~U-9-..~ ,.c&:yec
.:ft,
S::c.~"t~ ~ ~~~~~.,~ ~te. ~.312.4~ ~U~~~\D::J"Uuo-~i~
4 ~

<:'\.'IC-) e.\..~~ dJ:~-\. ')\;;u. d...t~Q..~c:>..U)<. "::lU2.~~Q.~\(,,~ ~e.. ckrl9.e~(


~6~~ee 6c~e.a..~~ a.e..~ ~e.~~ ~~~~.c:.Q. D:~C
~~\::;c;u. t: ~ "3d ~~ oU -\ Q.~

I
1.

I
I
C:L\i-
~L~ \~ \_

,
i~
li
\ ~ ~1 c"
~J \\(t~ )
' c..T'(
\.\C(~\' )
C~-~
LI"
\~ .:::- :{~ J'I
!::..\~C\,\ ... _..... -:
.....
"
'.....:. ..
, ~

'-\~;: K\~
....... -
..~~~~'.'::~-;.
<'- '.
?- \2-\~:J
~?I'\ _7. \. ,

p ~~'D~~~ ~~i~~ "~~'. ~<5\Q\f~Qk~:~~~ ~&~~l~e::.c:

~ ~ ~c:t. ~6e.e.C)':X e~~ i~ 'FQ.e.e.. G5 - --)-c:x:::t-1e.


eC.~ ~~C'!. 'D:... OC\")~_ ~O~ ~ Qc:..e..~aJ:::' ~~~' 'P (ax
ro..~C>-. '<J. .~_~~~c~:::r-c. 1\90.. f"' 'W-J... ~t 0;1 ~~~~~
~C3.~ c-.Q...e..~~Cl.. ~~\- ~~ ~u..~~~.\-Q+e.... c:k ~+~,
~~~C\]: \a~

6 e. '\1\ = <-t'. )<..c.\"1

b... c...\'2. = ~, X u'L

~ c:. L'\\- = I..r(, ~ ~L\\


/).- c:..Le.. = ', ~ C-\....c..

~ ,e...'TI\, --. <:....Tz... .


\:4l = +-~ . Xc:..T /\ -\ +-i~ . ~c:.\z.. t-
_. (L\\ I2.Lp
-\i'K . ~ c...L.~ -1- +.\;< ,
I::T,\ C.~)
== 1:::\'\ . D~\" '=-
c. u::.. '-J c. L'\...
7,~" '"~ :'i.x, . Af2.u:. . :::.
-')

:::: e"lX

',._1

~~'--------~.-.~~"~'~.-.------~
.clJ'~-\~ \o~~ 6.. dJ:.'''-'-..
.. ,~~~\~~
__.:"':':':- ..
. ,~, ... '

".-..
,',

. ., . . J

", " :.. '.' ... :

~
C.~-:.C.K '
eCl~ C:o~
it""" "1"
6, .

4.\"lI' ,:H"AWti:de ,,-6:.~~ ~~~'Ii'~:"'~d~: :~",~",,,-d,- . -=>.~


0e.'~~~~~c:t :R:.~ ~~~ c~~~eo~, 'c.ttr..~ ,~~-\....~ ~Q~ c.0ti~

t2:>f-~~ COt.~ ,y\~ I...L-\:~,~~.~", ~,~~~~ :\,~~~~_C;a ~ __.~~,~'--':--~~ ~.-\c:


"o: ' \.~ , '==-~: ...... _::::'~~,' _.' ~ .. . .
~~ '-I.Q..~~~ ," '. '::;,' '-, " - - <", .~". ',' " ":;-.>' , .' ,,~
..... -
" '

~ ~o~ ~~, :A.~,~~':J~~"~''3:.0..:::-tA.(:~,._:~.,:~:,c'~~~~,' ,?~Cl~ ,"


CDuJ...\~~~~~ "~,~~ ~ c:.~~~~. -~o. '-~c5.~T - 'O~~~~"-~O\o:~.:,:,~ ,'::
~\~o..
,
~~4oc':::CJt::c.IO':X ~:d-+~::-':'"
"-l .
,,:->,.;-
. . . ~ .. (:~~

Q. !:"".. " " Q... "-LIL.O.. ~Co::x., V-J.-t!>~Q ee Q.~o. -\t \C e.. ~'u.,....oc~_j_~~:c:_e Q.~ il!

\ \
c..auu. -::::.\ C!\~c..~ _~e;i::'::!(:~~ "-lL""\d:
,\
u?.'-
p
~"\, '-l.
.i~ ~-""'<ov~
L.V_
~Q'::::.~ '!:::A~'

la. f::R. 'tP~ ~~"t~Q.u..Jl.~~'t~ 'ok. ~fo~ CL <!..~C>':;lt ~'~ 1

6a'f2.d JC.+~~'\(:~ 1'-e.r:f,~ec}tt,~';,d1.u. ~a.::::'Cl. ~,;:A:~~Q~~"".,


'\\...~~~'-! .j
u::K..o <-...u-.L u-,. '":R ck ~O~ ck fb,Lt.o':er(" ~~ ~~~\o~
~\ ~~ ~~~d.,Oc.~1::: ~ de.6~~~ J..L~ ~cl~~

~ -=ulQStc..

\:re ~ llOd- oa.. 60. u-'e-R u ..U.l.:\.9J-~ ~oJ

~6~'K -:: : ~\\ SdC\t<,l' ~K


~~ ... UJ..Q~

\o'tJe 0...-\ \ 'C


~ -:K

~k ~ lL :~-,\
~L' S~:>~ )
A\<. -=- ~ (VJ-ojQe. ~~~ct~~'-Il~ \.R.JlC\~
~ :n-Q-\.zo) .

l
, . ,

=> (/. S1\-1> ~ t:: \'B~ s )

'""+ \o .::>\< ;:. ~'\" Q Dt' ~'-T\C- ) . _


Q,:t2:)\< . - '-\ -L _.IUJ....\<..-
.-..... '--,
s,,~\< ~

=
"~,
_
ct~
_<;j
i~7. ~
\ \, ..... , ~ J
'\ to,. L.....
~ .
.

~o~\: \G
~ y .~ c~o.~~
\~ )~K ti- 0.) ~ ,'-SI..e~ /:
s1e.cA~~ ~O~Q.e;:ba..\.
ck:. ~Q;:s\ UJ...o.. "::::> ~eQ. -:::,\\. 1::. .::i: ~
~<o~i:. .",.,.le. \li~'tIU.h"::!tc:A~e '1,.)

~a...t~ :O-.Q:.~ClX

,: Q..~::: o 19-~ -) cea.~ d.~ ~~\{ eJ'>-\ct~ t:..\


~ '!: .II,Cos
~,~ - ':::J'{l'?;,~::
J-",

~~------------------------------~~----------------------------~~
::::) .-.r.' q~ _ 1\., <Ol~lt 9\~\
~ (;;,.) 4;~

Qo~\c.~ ~~~c... ~cf-::::.~':::,~~~x ~odo...ee._

'lJ,;,,,-d: \l.li:>~ .k 'l>.<b-::r.. ~ ,,-,-,,-k""1:- k ~; .k-le 4" ""-'- ~'" 1'-'


":J~ USt.(DJ~(e. l.u..~.e: 'P~4.u.~ d.D.~ ~CDo"a~XC' f~O~' ~
w6. \k:S~ Tl<:~' ~\\.::.~ \K+"'} )S:\..LckFUl.e~ ~ . . ~CL

S-~~c:.~~' -\E:l-\Q~ l)J..lto.. 1>:: ~ V-\. 1\. "':,ee{"::. r' l:...U..<Dd a. ee CJULO. te. l ~ e. ..[ u.. &
~-\ ~~ ck~. t...v- ~. :;eeeo,A-1 e ~
'-... .

(~~S~~ ":3lo.cl.i: c:..a,~ cU.~ ~~c:::...


~ <>.3rq ~1 ~lOd C).. ee)
~ . ' 'r .: ' . . . . . "

tf't) '=>su \~ - ~~Q.. C!.~~b~


.. ~&~'T "'w'~d'Q:eR' '~~.Q.Q..~.~{\r~
"~0 ~~X"';;':;", -.::: .,:,,,.s~~~~~'-~m:;.i~~~ ::~~;~~
--+--~r--I---'--'r'--;---/t <:J-Q.O~~ ., e.0~ ~e~\ ~

I ....:

'. ... ,'~

~~~~eG?X/"'/ ~\~~~-eOX QC~. ~~~~.~


.. C~;. . ~

'C~~0'V-~~'te o~_~~~~~~~._L.... _
.
o. . . . . . . . :

Q. ,,=':',
(~~.. : . '

0..1\. x ~C5UULD\d~6. ce.. 1~.~~ L~de~~+e 0-.c1.::;i.;~~


f~;~~f,t'c6
"O" ,:; '.":..
.;

.. \
........ .
....' -_.." ~._- ..
c . . :;

r//' .,,/"/ "1'/


( " . ./ / ""
. .~ .
;
I
/.Iii ,/'... ;,
/ ,/
/-' ../
/

'" I
. , ./
l

/1 ."
:'
./
./
,/ ./
,.'
.'
/
/
/
~
. ~x 1 \' r- \
j-r...\:::Cl~

\Det.~ CX>.:::O:..o.. :\: . ~c..'ls:..t~ o...e, Q~. 6Qf~~c...e :::reF~;}c.J....A.'"


~
.\,-->'Url.\.JI.. . ,.....c:\..
'-'-.::> ~ v...uu e.~~~ Q 2-
C'CAA..>-.t~D t...(~~ GWCf ~o~~cee <O~-k;
~ ~ u..cX .1'"3ci. '-.J.. 3(e~\lJ! ~o-. o'E C,CUu...tb ~ uo:)e e '-:re0blo~"~{t CJ5 ~
W a..\t$:- ~~ \..l.. :'Su:~. cU ~Q 'e eli ~ '2 =fi ~o..+e lC~ 'E' :t:<-c.1-e (',,:::re Q~'-o ~
~ ~.~.UZ \~.... o... COl.9-su l' c u...~ ~ l C ~
~ fel"- -e.c cx:t O 0t( '3::.0 "-? ~ ' \ (' e
\::(ec:~\e. C. Qc.eP..'::>.l.;~ a..'e~~_9.sA(:'r(i' ~\::.' ca, ~p e.s-\.i- V-J...oi:J?e..o.... It!>(
~'-e'~ rob1:;\e.~ Qe~ .f2~~-\e('o:st Q<d", 'S~::':'tlJ-Jl'ce Qcdiou~~q/ I

Q'l-* JJ"3(e~u),
'--'
," 'i));
"
1- ".; I.~ ... ;'.",

. ~ .-
. '';

.' ./ , / /
~4.;'~d/ 'i

1{tk~c..-\{v e. \
Q c.,,\. Q..:2... 1" J ("-
~:::'tt ~~e.Ct.. e..~Q.~ eD~ Q.Q.+~ UJ.
0.(2 ~ o o 'b~ ~~ Q. cpn ... Cl \ ~ \ \ \ ro ~. ~
~ \\s)Q..O...~ "tt. E.O::tt O~- ~ _ t t ,\0"'\' '-.O. '"\\ '--11::~ ~ ~

:s~~.-:sli .~e.. .:';.. "-'<.. Q..c::~Q.d ~

rro1;:~~/C. ;~O,.~. t.~,d'de -"~ \o".. u)'D:..\ ~


:~. ~-I::.'\~ ~ ' ' ' '.' \''!:l.~_
\,...d <::.j V ~E:.:,C\X;; b:~~
'-.J .
. '. '.

~ t. i ~ &c -\~"::yt~;' ~ ~

~~.t.:;:Qa.<.J. J.Q....o...e:~~t.. &R ~G. ~':'l:..c:t-QQ.""~-'-u:i~cl.&.e ~?c:\i-


. \ .. 1 ou
~~-ck -\o~~\~~ ~oo~~ d~<:!l e~~~~u;A:c:..~~~Q~~4-C\.~
10o..~ ~ ~ k~ ~~ c:tu~:rt:.~ ~'0-.' ~~:s:c..{)Q..~~~Q._ ~<::\. ':=
~ \..)..j.'J~c .~ ~ \.JJ.:.0'UJ..~~ .ch. ~;:eo':.~c
\-~ '\ t = '...... ~ , "" l
L') -\-0,% L~

. (~r\? '::, 'C"'-) ~ S ~ s;;: )

'o. L~10U.~~c::... (\9::re.4C?A.t.ci: ~ o.~. ~~~~c.~


~
~
- ..\. '>. :>:..u... ~ "b-- o\O"c:~ e.
\ L _"'" ~
'""-~
<O..'\~ O--\'-'\:J ck ::::n:: ~ asc.e _h.A.d.;:): ~ C\
~(

(s-\~.:eV f- e.;~ u~.) <2..0. ~ ~c ee ~ okscAJ: ~ '~tJ..s.~'\ j~ et


e.(~ <U..L~ ~~ \o~'i:.. -ea. ~~e.o..-\ U- li.=> ce..--\.t c.o.'te .
'-'
~~Q..n...~\Q. ~Q:c~~e..~ o.. ~~. ~!!'::.~ce ~ (~ ~~ ~
clOcct::f.1C. 'U.SJ.~~ r\' ~~eeJ~..~~-k re. ~ 8? c.Cl2J...J!S~ <2.6
CR.c.e.o..~-\~ Q(;~ou..e.o.~Q 6\. 1-\~ -ee~~~~~ cP.Sn::. ~::::,J.tb~"C ~

~~ ~\~ a.ce~~Q -~ G::Le~eJu.e S< cpoC\.~ ::lCe'o.t\. 'ta ~-e t.uJ.

ck~ ~~\Q~ Q'e,. ~~~~, ~~ ':::,~ ~1~'-IIJct e.L~~.


le.. e:cD:l<!. o...<;l_:~, C'U E' <::l... "3t d- ~ 1- 'be::r-c. ~ <:'0.. ~ ct ,3, 3..u. COOc: e ~\::fI<: S

~~t>.. ck ::xLct J..['\'ci ~\.ee.. e.~~ ~eOJt Q.cl.io.c:e........~ ,


Jd
~
. =l " v

~/
IV ..!t \!.J' 't;- f (....... V U ' ..l
.~ ~ '~ ~!! ~
U

),j .. j.) JJ" '"Q' ./) Jf ' v j Ci


c)
~ 6 3 ~' , . ' d ,~, j 6 aJ B t-(. 4- ,Il -+
1
J
:0
~. g, 'j" ~ j 1t : 1 ' 62<'~ ~O-
\'~
o'l U rJ

~: ;;:
~', t -r &3
, CJ
ci," ': "' I
(4
B
O- 11
j
~. rJ.J fIJ c-r- "J
!,I": 'u'J
...
,,'
' CI'6
J-I ( J'1 O ~
'~i ,~
d re)
~"'.: ,.i-." ".;,,'~:
QJ .
cf.( -j5 lJ () q!. iJ.: P . J ,.:g 'X ru (()
"9.
"""?:'. '7il
UJ
ti) l..J)
c)
;t ,,j u ~~; :.. ." el H: ~ , . j
9)
U {j 3 c/'J
C5
-- tr.
Z
A,-:,
t1" .--t,
df{
d
j
uJ
~
cJ1

ifT_
W

Q
. ({J
'd
v
.'~ ~ ~.
Q.I:j
','
~1"'~.'
'll 'o1J
j
,;'
d
j
8
~ -4d
~
~ V
-$
(f

Vo 9
~
j ~/. ' ~
cJ
~ J):' ."< O- O -oiV ""j' dJ
J s. .. ' 'J . 'tI JJ . -4 4 d
'nof
J'7 d
P t."()..JI6.
cA

;:,3
d ~
,,.)
o 1_./ . . J]
d --1' ()
~
. ': e- @ Q rV
,.e . "..
. .'
QJ . , ' ,Q;',
o.., J , . . .
'. "-' , --
'(),
/.
Q,';O
n' v. ]
-1'
dI 'U
C) O QJ
17
~j.'!_"
II Jd.,?
r:'~ ~. 1 ~j ~
o)
JJ
,~
rv1j] d /1
'Q
j ',U
i

-r'
.y
.'. .
.

):) B
:.
(Y d _ O( S
r'
.' (5 cJ U

~, ~.B -oyV
tJJ (j)
1 O}
Vj
.~ "fi ~J
le

~,9j d '3 -S ~$ J~ H U It:


J, " uJ o al
Y 1~}. ~:,': ,vg f:' d . . ~ d g ~ ~
Qji~~' ~~ ~
cU
D-
3 : J

S~ '8~'
I"O :i' ~. ~
c.)

~ ~::
d
i
u
::f. ~"o n - @'(8
)l.
()
--o
.I
'~.:;!.' j
i(
-1
d( , ' f f
t.:: JeJ:', P
V
~
J)
~ ai -i::t
,fJ -&~
tt-.
"du o .-4'JJ 15
{J}
"':.'.1 .
:...i.;d ., 'a.' tJ,,!.: . g (1~,:.'~d
-6J\; --f
,:.1..

J'
,

<./ j ~
a)
~
,
~ .:t GL
ci

,~ I . ...:'. .Ii, .v fi'.. ' J '.:'~'.' H'"11;' " '~: lT.'L- d j~' ({
{l C);}
\10: '-1

rl @ '1
'" . I ,-., .
~" C),h,i . . d" IV
'~ efl d tJJ j .. I',!

oa ..r- Q 1
'1- . oh
I
/:J,
GJ '.:-':.' v ,.$.',:, 0'1 .~. ~ ~':: ~.:'.
;.,1

~;-~:.
i (jJ ..t'J ..-f)
"duia-O)
)( !' . FI"...-t':

Q
1
I(} /"'.. n- ~ u o . ::P
, [. on 0- j ~ \gJ
."J.j. "
d. Q.J -f):
d -f.. . C)

N~ ~ '''f,:!l
',' ., " 1, /"'>.
~

i
f "'\1.1" V ,,'
~O\
"U'
'.. .-l
.t;,:., "" t'
,I','.
J ./f '9Y' IL-'
..[J""
~
,'"
'T (.JJ
'ij '.'11.'
---r ,".,:.).~6. 1....
:'/6
d
r!
{).
:,,~,.i
:::.,j' H

' 't.:
v.'
H ,:~'
,"Q' f...0:.'
i ]"'
,e- ' ()
c.!J..J
:5; 2 'J-f
d
r',:J
:r f)
d.
.:
J6 o
f~
j-1
.~ ~@4Q)@ (J
V;j
, QJ
~ : rf] (()
.""6.
, .~ al r.i' : SI . J1 }t.
<1
j
{t{
o: ~:-(
r"
.JfJ -r
~. ga
\{1. 1)
\) ...... '.:'. CJ' 9.i j ~ (O 'tiJ .' 0 o) K
(4 -.SJ 1)
,.:Jl) a) q:j
'ooV ...
,,; . '--r
qJ. {)
Q;{)
'.: a)
.15' , E I~ I/l ci) D 'CJ C:S

~ J1J.f
V I)
\~
~ :rV --o
cit
oJ
3
,.
If
.~ ~' , i ~-" ~ .~

M
o-
5-:9 9j ','"
.~
~ E -'ii ~
-6
g <
~
"
o j X ~ \.1 II Ifl U j oJ
o.~. j d ~ 3 ~ ~ 1 jJ~
/"""1 U)
1-: --o, ~ tJi 15 9.-! -t1
~'"d{ ~ ~u,' d
Q) J) a.J
~ l
v-'
...9 [J1 ".....I? el
d d j ., .. ' ' o{ v 35 --rj C,'"i "-'-6

11 r
0

J0G@
.d1.. <j (l5 cfl {) aJ 11
-1'. q) !) Jl' (r, I . (V J? < CI d x {J .. ~ --c') er-
CJ
~ U'J
;> ,\IV ~ !/. --r er-" ,S; Q)1'~ ([j
\0
d
f?-,:J Ci fj) (J) ..9 iL' fI) S ~1 ce :.:r
..-:-~~~ i'~O(\o7Ld.'-:s:.eo..~:. '-.-W1.e..<:.o.. ~~U-R..~C!;:)~ ~o.. ~c
r:r~\ole-e. '2,':; c... ~~~~ bu...~~~ c:k.~~~d~ee~
- ''0. #.Q\:'\.~.,~9' ~~~~~~~~'~~~~1

.........
.'... . ., .... ~

A
'\"""\:
(u... -'*',.()~ ~~.r>.
''"''''-
~ti ~ ~Co:: de. ()Jul..~ ......
~h~ P, - ,
,n " \
a.. ,CGSLLt! ~+'Jr

g...~ ~'. 'Qtis~~ o. ~\!'.?;,~~e.0X ~\.~c:....~Q.ee.

A~'L7=&~~~~;=:~~:~;:d:~~:~
,... ~e.:;:.~ ~::st. ~\~c...~~ ~\~'ie,- ~'e ~ a.~~1l..J,
QcLt-::;\~ ~uL~\"'L 'Q.~~'7"~~ '(~~O.~~<:.<O:~ ~~~c6:k::~)':;"'~Q.~: ~~
fu-\~ ~\fu3C- ~12: ~:~O~ ~ag~ ~:c,',~~ ",~ ~~kcd:'e~ ',: C- o.eEf~~e'~':' ~
~O~~ ~CSt90~\o;e'~_J ~~-~",~~. ~~ ,.~~. ':e~~~S""?f'-~~:~
{~~\ '~~J<- UJLC\\O',;e~-~'-:;';~~:C~ ~~...\~'~~uu.JU-~~ \.iL

couu-AJeO't.o.~ ) , " /'.' -".....


Q~;.~~O'~C:.~ ~~ ~~cr.J5:-sd .~~~-&';. a.te- o.. .3:::~~"see~lJ...,..(
~Lb~ <;:;'--\~Q.,~o:e. ~~u.. ~Ol..'el ~c... UJ.J-.C)~ ~-.3e(
~ ~ ~t:::U. ~ c.-O. ~~ ::\~O~IU.D. ~ O~ Ro ~ ~oee ~'~fJe ,
_~"QQ~a::L~ ~O~ 'O\~Q...~ Gu. "0u..~Q..L~\6. ~~~~~~ci
"
_ ~tJ:: 3:~ \J-.IULel. tu~~Qs.-\:~l::.l~ c:.oJ:Q ~ Q~ s!t..O(e. O
~~~~ "J
~~ Q~-\ UJ-oi ~~~ ~-\. SIJF.s~:sc..u.Cl-\-uJt..~,
~~~ de '::(~~'Ue.~\.a..~ J:4- '~
~ CLC~ e. cfc:f -:::K.<::.A. ~a.~o:xJ:. ~ '-'- ~ e ~.:::,{~ c:z1~ ofO,C!O..
ck~u.e~ ~ ~d.~a. COutzc.L.~,e." Ve '"3t.e..\~
1\-'3r..-e.~~0.!DC ~
. L o.~ \S ~~eC>...su..,
~

ii
~~l' .,".-~'/""
-..:: -l.. T':-

14) J .', .... " , .


"' ........., .!:\

t 87/< ~ '"-,,~'=-~~
~ '\+rr:~ . "

, .
'

.~o~owJ
t'ito~\ ::O'H" ::;~o~ ~s~.~
" --~~ .. , ._-------,._- - . t .,-',. __ .~.
'0 '~ _____ ' ' ' ' ' ' ' ' ' _ ' ' ' ' ' _

....... ; ... '., ~-::"~':~ ",-.-. ' .. -... , '-/- . _.,

. t~~tk~~e.~~~'ie.\<l~~$e-',ct"'f<""~"~c . ' . ,
-~ ~Ce~ L~:\:-c:~.;J?~e,~'~,,:~
~_ ~ :O\{.- L '.-
<=u-thL..-'c%;'!""cJ<iQ6:.
L

~~':u=OI2-L. .~) .~~~e~h '.~~~~~


L
, . 'i'6e.;e:" ed~ -L~ ~ )tcf) ~+
.nu ~u........:: <.::....

o~:l. L
~ L~ j,
II Lz. , =)

Lz. k L

1 /' ?
L
/// //r/,./
1= L

~<::::'~Le.-- CU-t. ~~~ d-e q~I~Q...


::i\..l...\{~c( U-..Cl.~ ~t:
-1.-::{.~;};i' 'J..-\<{ . clt ~~~~ ~~
~ cii --\ D.\.t
-- ~ ~~~~~ Eb.~Q.ed
~ ~ .~.~~u.. i2~c..~-\~"'tJ;L-,;.~~=-\d::~6\'.'~clef"~'Ce..Qeq~~A
"- ~ ~0UJ..~e...e.. dec.o..Lo.k ~Q.' ID~-\..(Q..n:e~

'J)~l u...,.~"b) o ~cXX e. C\ . 0l.6-u\-. -: ,~,~,~:c. ,:.:~ ,::~bt ~e .~o::~ 't.~


~Q s.~ .\-1;l..R..."-.~~ \)\)J'Us>i: QJL.Q..~Q.~ ce.ec:::.. .o.. <:.o~~ 'de. c(

~'X.e S-u.. \e..C!l. ~~ ~ UJ.J.. ~'C. a.~a.~ ~ ~ LI1... e..O\.t-L~~ ~e.~


:::SCoc..u, . ,3.,-,- . ~\,~a.. ~\O- ~ c:..D3:.e.. ~ '~c..:\.~~ ck ~o. J:.Q.~~

b. '= ~,,~ C?\ ~ ..~~

I
I
il
:1 ", .:~:. .."
"

-'o ._ .....
. " " .. '

.7 -" 'i d>, "1!)"~ \ J_, 'o' .. \',~'" ......... '.'.~-, .~ " . " " '.:' ..

<1" d:t.. de ~"",,-~'G:. (',,~~~,,~.,~\ Qfe~ i;.;>'>tc ,:1. 'cc<O'St ~,~ COe.:,(c
eq e.~\::t~ G...0.. -\~~C~(_~:~:~~~~~ .c_S:. ~ce~.::.-Cu~:,,~(2,~,?"ei-~~ e
"' ........ ~_ ---'0_". "> : _ " '0_. "".'. ".

_~. '.c ~
. - ...
, '_ _
" '."-- '
; . ! .~~:' .. r . .. ,

r' .. ...... '.~ . .


f.,. '. ':
'.' ~~.

Bn tfocq flo-os.kb pn;e~<!>. ~ro cPm'JG z:; dE;/.~,


'
~6~'~c.~
,, .""
' Cb
1"',
f'~ .')..~
::lv'U
/,L
Cq V1ClUA '-il
" ( \
f? N ,c::,r .efMnce
.JI
'J1 ~cWCel'eG
/- /
Cl

/0.40, (7,!200 GIt' O(I,jMi' Pl)veE'" C );l~) r 'ri11Ai>P "~'d2f'W",


~Jmro ~V6 cink:U.;if, 6~c:.;Vr7; Q(>"(: W 'f1' i ~'('
Iz ~e; ari N-Of w ca dec:'f>d ceo ti<"~ f rA-e, 1l1.en ~
.~ ~~uE' ~~c " f

'''' ,'~ "~ ',~ ~r- ,f!k<'Jc''-~RJvo :~i~


:O', ~'\J{J"~c ~,Vre.idJ.:e .')<!.'7~fi(in;;:/~t
fu fi'; 0..J d-- dArefie, tb1e CJQ~Dt,; e
$J f; (')("f)1-Q <J!J'<' Ji!' ~~o.

~~ '<2>.)~r' ,d"'<i;tw:6whfki.cGl:'" '~l-';J ,S~f',,~~m'r;P<J


'~~ , O~~~;~~~>Oro-fi0,~ ..e~YH}Vt:!f)y:~,G;
;'--l.N-e", <obI' 9,/\ ;:;:'c.~ ~M<i<2'~ ev~. i ' ' ',i

!.. ,~tNmreAJ dNci;.e;JOf; c:l<" onsowb 0.A, ,


@ Qf~ '~sri~t' chJ;;Jrtj;J-;"~~c'iJ~W&cJ
Q

fY'<fo{,~fa\~~ ,~; ~7<o~~'i,fitr-~'i'~F ,~"Me~~~uEC~~,~~


,.' , ~~ffl1/?7'r!J'Mce;f'ei'l4""u';'~ 't'dfO~.ditW~ IJ:rhn'
Vfo~lwe f29/ ~ Jl.., f01 oie1vo-efo o~;& afA"{;>f{
r~' ce Q
6, Q , f'bh"r)(3{; ~'fW<
orh'cu~H: ku = 0 0c%.for rn
cL~ ~cfuf>'Ebr 00 ~ fbc-Q rn'h lmflf/?:,r~1'W ~(
rneco;~'-'-v' ~ ,
Grl..sreo .s:dn.Jclvrl; '&i' F~ ~~ W <'. r1A0clJ.;ri dM/hcl~ i
11 roM'EP ~~ \.)JQ pe" us-t> ,.lI."<f Z31 C(~O% CJrfic:.u~A't<1! ~/;
~~.; ;sa\)
S\.h<l- \:..& f01n ~ ~r d{> rM,f.,~ M.~
f1- =f ~cfL.re sl:'.:.Il ~ 7:.JJ fdo-B.'Io1-t< ~ fi'{'
~ ~N~\.A..., \
!2.-) u\~O d( V1 .. <IlfA~Eb h\'Bi? ~"J<:' C'f-'T't ~ ~1zW6- &tI!" 'IlN v::i
Q o1n 'fo d., Ir:no ~O alruC lGt!i . (;,. d'1<"c..QlJ -\lOv.. , = ), $lruckp o:
' ,e
RlJoo .,,' '.' .. .'.~:, ."' . . . ',......... , ",,' '.
'.~ .- .,_: .

-"._-".'" , ' ',

,--
.. ~ - .' '1'

'\
~

,/
/
.; Ji!a

,- ." --- .: - ....


, l~" , '
,s,1.J j
" ,..: ";,.~f'Wi/l.) ~\...A...J . ~d f'l
(r'-'V)j~.\) b(v~(cl ~.o ur, ~1( \:rC~i.)"
. . . . ., - ;:'~',. '":;. ',:"\' .0.: '::":::~-:.-' '~ .._'-.... '~ ... _",,- ~ __ ':.._~'. ':~_':::"_ ~_ ,._,:"._~,_:? "'._.i_ "_'~._

L~. r (',17' od">.~eD:I: (F,,orHf~ ') ........ .: -. ./~", -


1

~ ~O ~ed.,'i"d' ~kc'E' ~ ddff M'Uef'~ O~


-"-"'_. -'- - .',

,,'S\:..uf'
Pro~~K
') ,on~ ~1\~~ArelnM)
.
,
1Oi' IJn JI. <f6fp rupJ- ~ ~i ~Q ~ Cor>JPcixjfl rtfQ COm /:;/Et> d
~ ~ nWL6 fU r'~

t;s.~ ~~~ d(\it\~"O


O~ ~EBDr. -"')

,g:. Gd~c:.\if::L~'P (p(c:Sj',rc) ;'.1


,
Atlft:, t\~~E~r
~\~, .
\ r .~ li'. j) /.1 'I ('
f :1, S, (O '\y') <i::'0 p-?, r+'~ -:..'-p'
f 1(;1 I ' ,..,..,
GV D~" rr~ - "1 Vi ~ C -"(1\. f""" (.Qf0Y:l 1\
rc..
."":.:", "::',
cir.
~ ..-V \
. . .
C,~ fYJc

~~,== ;:;~~~~lfi;,:jf~"~;tltt'fi.'J~.l'.(" . . ',..'


.

.
. . . . .... . .

,~,::::;~dp~:~i.~J;i~r~).) ,> ',",.' , ,', ,e


. '....... ' . '.' '.'. . '.:" -c " . ' .....' "
~ 0J(b~fu~~'bi.~~'~c ,". c'~rftY '(~~:{-b; .ir:<". :";', ' . :~""'.~ -
. ~-V)DQW rf~ J/ ~/lX.~':~~L"~"T.~<
. ..
. ;:.~~~~~::~.~l~. .' "::_L~~_~~:~~".. :_:L:_ -
'. - , : .' . . ' . ~

. . ,". ~'.'

Db\;a'" "," ...' .d;'.~'i~-P;.'J.:;,L~L:R.'"";"": .. \; .... :~!f~" -';Ll~~i; j;:~/:':'~,:'; ,...' ~/~t?,,:<'r"~;\1J
'~l ,'H:'0!1~ 'Lt:;Olj;.ti/~llS~U,; rIXi~c;)Ib:\~}~g:JJ"i"C,~1Xt~~' C\tUC?f:'j*:v(fbf.
., '. , ,.,. "': . '~.. ; " , . ' .' . ':, '.' /

,......... '..
.

~~< crdKe O':kj~"'~,: -:,:'.~"


, , 2,." '" . . ",., ".

~J I ~~~ M~.''h)~t 8o~~r' cil ~~ 6~ ~~'I .

~..~ cr)tt~ ~ ~ ~httQ c~ edG> ~ ~


~tl~ de \J--O~rr\e. ~ ~\ ~()~
~ ~~ ~ ~Uf\1-" corockn~<:J;C(l ~AA~' ~ ~ ~;~'fu'~
,i~\}Q..G. ~~~\\.t!\? ~teI)hl~G ~ t-"U~. e~~~"krfe
't

-: .{J+ a ~~Y1n ~,' dJ-j~~ ~ . ~\jr- ca d~ h.fiJ <i.>-.N


l--Df\.(j ~"'~~ ~. ~~~~~~ 'W~~k. cu . w~Q'n ~ ~
l\i~ S; ~ f\).~ l~oA..c:f-t~>f2 ~~~#Q d ~ ~~~', ~~
~~ ~~ cl(:>. cfu-u~. </ ~ ~';,"<f2,~'1n~,.
eX:c:eJlf-t\c. ~ ~ ~~~frJ('f cfO.-t:5f~ S(~t)Q J Wfl~
~:s;~c:.
... b I :: ~ 2: J hI~ h'2..
~ C.\ rJ \ A. 'J ~('Il / ..... ,.
...J (4(1 t'f:' Crt~A i.Jl;::Jrp c..! "1 .....,." t

. ~rsO" ~-~ Ic~ 10 (J , ....,:? .

-j1/!;{2
t:1- n~en ~ oJe afu In\::. ~C)l-lUf{t .:'. \' : ......... .
\ ~

.~ ~~\r "'f~"~/Y~\. dp .,of'~Q~ .~


' . , } .

80fl.o ~h'l)~' \
e
-s~;~~ cf1 I{,~T ~- F~~6do re ~ ~-:~oPX:<?lJ "-'fi
de (5 0u.DJl d~ ~n.0 0.-, h~\~q ~I d/"Jel-erd ~ cA..~o iaer/bl'Uv~{l'v
~ eb-QJI"Bfr<QJ o-;fweu)
oL~~ ffb~/u&-: . elE' <)~r.,zc:-'200'fl.O-~2.p~:;~
~ G. f'uvQ;'~ ~ dan ar c..o~fiCJ-.D J-Q- CQ02 co ~Q.1- tV--61<? ieo
0-VDf) ~~1Ct. (

-~o~ .~ ~f\Q G6~~~tG .~ .. ~~0)ko~;:. CJr-w.fkQ

-~. ~.~~-~Vqn#(J) ,:~~Uf?,~ch:,I~eq: ~ __ '


@ ~ArdQ (i)' I .': <b-,~'(n({o~.~'.~: .... '..... :: ~A~c/ ~/t'~~~':

'."---.1:' - Il'loc. f

u.-~ :. '-.. .,%' 1l' '. '[~:~1;'---'-'c


.
....!"l
. Ale ('.;2

. ~.:;:
. . I

:' "
dJJ

,.
.
d
j:(
.'
f:: j

l
.\
..k:..
[3 b".
, --

\
.'
'r'C-:~

~.;-' , .. -.-.,- ----':'.


.,'
........
./..,..

_ .:
r)

. J
.... :' ,;-:-1
i,
I

1~
. . , . ;;;. O
. ';.. -" .. -/.,------..,..
--
.. 0: .- '.:.
~.
t~ ....
.-
'.,
"0

r-
0..

.: .
.
Il'

0-0\1(,)

.. .' .
/
p eFJ
r-
(N

(I
tlf\ ~O

: ....
. .
' -

C)r::-.

.
'\ 1- ~c -. -=---r- "J ."

I . .

. ;Vitt:o 1"o~:"1- (t'v,-hJn-o ar ,,'oIJr::, Q.o;,:t:.~~~(


._ '.,
"':',;.-,:': ,'._ :,.
.
.'..
co('A ~n N'\o.:iQ~
,'o. ... _ . '-:: '.... .'
el'
.
I ~rJr)~Q__ &?l~i..A,j -f-I- 9r\()C'{o' G.. ____ ' .... ,
1P7.h.oJeo orvw.. fu f 1, cJ.;;.., . ~t1O
.) dJ (D'T~~'"' p+ G'2
fJ c1fc~ 1)r I %.~
-,.{-V'l
. . rf... ~.
'<JV j CI

c,....;r .lOJfO
Jq5( :: grv"
4> (l
-? S'cp I c. fcp ~
CPc. I r;::- c? c~ .) cL.Jc.A-a fck;o 0eJJ..-k! o cG ~
<$r\ L cPn. tL ~rffrt?\lJ proo ~\ o~ dri'll
~ r

~~(l1QfreVo/en cft:J le de, p.


!'
--(1- bCOC(~ I
p .-p-oc. ~C"'" o~.'re .c~ . . ~: .:(M~.nS ..~.:--, .
(
0'0 ....... .

p-p-oc..) q,p. Of?~f12 .~.~., ~.,


tJ nf2u'B,k/ . err\'~ Ei,; ;::~:~;::> ,; ~c, . ~:' loF ,i. >",': '~".,~, ' ~,' ,-'.. ,' .,,:. _'" '... ,' ', . ".'
r , , .
.-c::rmofu-o ~~o Q;fOMk (
C.-'()f1S)rd..erob~. .uch'r:::/lof.Q CJ.:) urv~J"{I ~
~o~ df' ~ . ~ .~ cf ~ 6Slflro {gel-- a/I? Bono 4
c-if.b2&fd d~f0~:f\~(l 'cP ~ ~'Co~tGrf1J q1/h"~"~~ao'(j6; ~
Ige.{., (" c~ p~dtr::.Q ~Q)G.,'bQJ'fQJ ojJ~1 ~ft~~f0cJl~~ oL<~ e-~~)
'dn
.~ eri? ,:..f'),':""',<\,;~~
'-',( 6u df3.,' Juiw fOn. dJ.;cfon/ h di".tP!" e) Lu p-"
. 2.br .el:ik Q., oIi5l wol ~ <.u C:!5fCf""V2.flM' d.F' CJ~C'! ~

.~ '~t:;;~',I~ ilr'aj0J:bry,t0i'mfff~~1~~<~
. VJe.h1 N ~ ~-J."~' C[}:j"C) .f!n"k. .~.
~ ". ~ ::- ' ~ ~
@fl-~~'~" ,":::,~~ ();: :<;0' (;
.; \ .! .. .

H /)

f~h)fc:o o/
I cJ-\~ '( ('. C 01
i I f
-.--__I___.. __ L_____L _. __")
ci1-::;-11
!"- 't'C2
ri?
'f'f( (
.M
Y--'f) '2.
~ ~
Y-'
~~
I
octo~ 0..J ~ctsth~ ~~
, \'

rVd/\
( (l 1

61~
( O/'7S,)

~. ....,,'.

,1 \
Ycf I ! . :.. -~. '.
.
.. '. -,", ;;. .....: ......---.; ..".- - .. ~,,~~, .
',"" ',",

. : . . . -.~

r = M
~=eh2k&
1 ~b ~ due J<>. bi2on~ 0., ~f\(~ 't' dE> c.o"fc<llilli'e '*:<-'li) 1{CQ CJ.J

~ ~XCR'\mlb~ pt-. ~ ~~ =p",o/i;!>z' ;;trflYlk! <le Pfl.JC!'


F~ di.-~h~ w.. ~ -t,c. ctp <C.<t' ~~ d-lv., ~[j, Q.

I -~-~ ~ ~~
~6
N <:JJ~ r \c~ ~

~~cl,\D\.et
;. . .' ~ clt~~
aI)" Q..Q.\J~P,~lok.o e-,.~

Do
\::N &~ c~~ ~k~--J~_()IVt\:.~ o
~rr- 0.,q'o~ 1'->-<Jf)) ""por~. ~~.
f-ttJfLG
YW)( "w:tQ dfS!i:.

.~ fn-~~f' d> 1-1'f' du~ C(}(I . , CA.! "fow~ on,J;; fWl'%r M'1i
1
, .
;:~-~. ':/ ;:.:~ :,.~ .~ :r:::~:-=:'; ':. ..:' o.',"':;: '":. .~: ".~
.. f'. _.
y . .' . :.... .

I
-
-~\v---

b'ivlt ,(b~' :1)d"f:'()t2Cvtb)l~ fsb '~~ 2 (~) o'"" . . . .,".' '" ,,'. '

'-'~ dlotD~ '"-~ dO~'tAU~ rt ~dA:S}- ;


'D:,r,o" @ - ~(0(6) cilc! ~ ''1''7 ( 01 SS) -) i'ql eJ>1e Ufi ~5:Q- wrJre -{ j
~ ~;Pt~'n" 'Cwc.:J)ee -J, '9{U.J0l~J.)J(? ,;~re;COJ\.NonJlsf' ~ ;~.s
... . . . '':::S:... . .:'ii..f';~1/i,Jc:h~.,i,;. ;;:'1
qJOM@ ~Vci''?OI'i{<5Jrg5)-):J"" ';j{.<, ...
-.,fU~>~ i~W=;1 ~~o o_? c(C)f!J.f2-(lfU e.nrkJ?-)3 ...'0 %~ ~Q~(
;
1 \ 1 1 1; ,
: _.L_t.'l ;.-,,,l:-:,,.~ i
<t~
, ; j
~:-'"
; , .
. 1~ ~~
i
I :
, " i'

. ~,

..
.~
I ..

'i
.
:m;"
.... ). ... ~
, j
1
i ..,~i .
',1," " I.
ti. !
: ; !
~ . -; } .;

~,
L
, fA;
, VI.
l
.;

) )
...
} 1

I I 1 ,

, ) I
, I I
, ,
,
) I

, , j ! I ,

,.
~ .
..-l--I'TlI:~
"!' t ~' ..f -l

-~,l r,--11!,-} '\ Jll'


-..l---rI",r,,1 Q.;Q,

~(~:-rf-'-1 '''' ,
~dg~1'ii. ...::V::--lie.6~c
~l'-~T": r .~hot !" f 1 '/ !', ~ 'k-JFi:, " e..-t
--,t" ,- .. ,

:-1
, "" ' !',~~
"' ' (
'r
, l;"
I.,!, i .', -1' ! T
i ; 1 '\ 1l 'I :.. ' l iII i i i'; 1 ~r '1" '!I I1 ,.!, t
'ff.
t '-'l&t 't.J ., .. '1' ,1., ,. ~' l i-, ,:~ '~1ir'j 'qtj ,,j.J' . j ..l. . t i'! ! ;" T --r-
....":, j" q,t:J .'", ~ ! 1 .~ '""1- li, , f ! ' ;. r r-'-"'t -'1 li . ,-,'. -) 1
;.; ! i : , '.
!
t
<' 1
"8 :.rrt~
I --!.

'j
'!)'1
1"

: '~O
l' 1
1 1

I
j !l'
t

I
I
1
:
'1,; "

' , '
j 'i
,

1,
!

j
1I ;
'1

1.

:
'J ' ,
'I
1 ,

r
!
"",,",--+.-rt- ... '1 ' ,

"",,,t~ I
"'1 oi'
I
-.
tI .L.
-,.~
~l:M'~
"""1 t
I
I . "1\(\

-f
! ,j j
),t"d
1.
-1

1-1 (::!Q.,.~~
\ '1 ; '1;
1
i
l'
,1
t i ' ,' ' !1,
....;0 .
'II'
~
C<)\::I..Q)
_ ~. _'! "'1
-IMi'
!,
l' ' '2'f1":'j
Nf:
,
I "';~~:co\..o..;
tI'

I l 1~<V~
,,:,!.I
--rt,~'5:- ~I
~ , ! '
1 ! , )

1~."Lt:l~ 'lu~' ~11 Li.:..,L: j;L~ Il ~v1.! \~.: LL'' '~l"


J,.,L i ool1.. bJ, kl-~L~
,,,,9- "l 1 j I j ""j"'"'" l" i 1

~' <Y.'tV- -{ ~ " ' '


I~",~ ~
" r !. i I 1""4' '/
"1- ..."1 1 i I ?<::J.fllfll t-V '1'""'" I I 1 \'
1: 1; l' , l' :j i
l l :j 1' 1: : ,l il ' : ! i ;.[ ')
~g...~
-" it';"
,MQ- ",.
..,
I "
..
rj \~""'.
,.
I
. 1 i
'i,'
, t ii ;,,'
I
~
;. i , I -1,.-1-' \ 1" I J ; ; .,,!
.j
I I ; r "
I
'fI I
1 ''
I
I ! !.'

.j ,1 Jj;' , ~.j , 1 I
!'
1' " i t. \ j +... i j , . l'

'f'~' '1- ;~,J l j ~ '1 1 1 l!~,.i~.,.... ,b..:;.It"1'~tg:,lJ&F' \ . . ~


'1
l' j j
l:, I I 1 I I I I I
' ..,;, -1 . 1 t"'-h:.--j" i ,i i
I C4:.'i~Ql ..' :, r " L~'.
............. p:y'.~ . '~rl,l~ '!,~ .' .. !
Q.....J...:v..-!.o "'r""' .
'j' ')"'" ..--1'+
I :! .' I . ; ,
, fi,' i
~l'''OUi-'\<l'::I< qo " ON<:~
r 1 j' j It; - I : .! ! 1
!':
t.
r,.:
I
' ; ' ,
' ! . "ll ' "i
"~~Uifl..: j (\
,O">""'<!.y
, i.
f"I'
~
~ .., !oUL
I ,

I : . .. i 'i +. i
I .ILL i . 1

! }

i , 1 I
1 ! "jt ,
jl:>',;t,,,-+'~~~~~~~~~"t-. i
i " . I

'$\:i'
1
i
r I -;
, ,.~
i
.;
;.

;
,.
!

('U,
I

.! 'tI
1
~ .
; !. ii.;...
~ie~'
l

1 i

" ,~ .
~ '"> .~

: .

.. ,).

- " ' - " ..~.".- 1

,,,,
. V" i ;,. ..
1'"
..

~ .. -~ .. - ... _ ' ,
.,', t

...... - . _ ........... ~ .... -~ ................... ~ ...... , . . . .


:

-
f . ;.1 .. :;.(,i
.~.-- -""':f. . _ ....... of ... . . .
,
. ... ... :'. ". .......... ...'... .. ., ...:'., ... '"' .- , ..

-: N ':1 f':J..~~N.~t~~ ~~.~,,


. L:.~.. ~~~.~~U~9- ..
- - ~~. - '. o __ o

,
. -

I
it


I J ;1 I,:
, l !J iI
)

il J 11"t 1

i H
I Iii I
II
1
I
I ,j 1
I,!,

,1 I 1 1 , .1'

~ ..
I I! Ij 1 III~ 1 1 l
,
1,
I
j
, ,) 1 !
, i ! ;
1
1
1 1 I,
j

1,
1

.~ " .. :
r
i I iI
i 1 1
\ o
'l j

1.
, ,>
,
;
".j.
t o,

,i .
,;

t
,C9.
, .:~b,
~ ~
! . .:::::: ~C)c:.
~: :J-t
!J- tt::.,'
~~ c:J2Mo ~
--: o~
"

..

,.
I
1
.f i
.... 1 ! !
O.'

i j
, t
: .: ! l' ;.,
L~!
J-.~:~.'I
~ ~

..
tiI
'~"""
"". ,tt1 ,i ,
I '"f t

!., i " ! ,

eL Y~ d.oo~;
'" JI!.R<;' , ,
, , ; ,
,. i ,
1
1
1
1,
i
1...
I
~ .
!

i" , . ! :

)" ;Lcts~~

.;~~~
~ ~

; f~s ;>",r>'!""'~'"''
I ,
, . ! :~' 'O o'C11;S' '
:JOS: ~ ~ "
... } l 1 t

YJ-= }J .r
4"8~
. .
~ G,,~' -0- &ne

'~/iJcN.. c- ~8"I.~'e..' ,
1

, 1
\
"i .;- .;
i1 1- I
'1
f i
,- .,
l' 'j
i ,
.\ 1
\
1
t
j

)-
, 'Kr' ..
l'
I
;.
! j-" ~ . .!

-1
i
i
"r'
1
+ }
--+ 1
t "-
-+ ..
I

..
i
'"
!
-
l I
1
"
i
-. ~ .. !
;

J
-. "- -~ i
I