Sunteți pe pagina 1din 50

Ma ini electrice

Introducere
BIBLIOGRAFIE
1. Constantin B l Ma ini electrice- Ed.Didactic si Pedagogic ,
Bucure ti 1982.
2. Marius Babescu Ma ini electrice. Culegere de probleme rezolvate
Ed. Tehnic , Bucuresti 1996.
3. N stase Bichir, Constantin R duti, Ana Sofia Diculescu Ma ini
electrice - Ed. Didactic si Pedagogic , Bucuresti 1979.
4. Bir Kroly Ma ini i ac0ion ri electrice - Litografia IPC-N, Cluj 1987.
5. Bir Kroly- Ma ini electrice. Culegere de probleme - Ed. Mediamira,
Cluj-Napoca, 1999.
6. Ioan Boldea Transformatoare si ma ini electrice - Ed.Didactic i
Pedagogic , Bucuresti 1994.
7. Ioan Boldea, Gheorghe Atanasiu Analiza unitar a ma inilor
electrice Ed. Academiei RSR, Bucure ti 1987
8. Ion Cioc, N stase Bichir, Nicolae Cristea Ma ini electrice.
Indrumar de proiectare. Vol. I, II, III. - Ed. Scrisul Romnesc ,
Craiova, 1981.
BIBLIOGRAFIE
9. Aurel Cmpeanu Ma ini electrice. Probleme fundamentale,
speciale i de func0ionare optim Ed. Scrisul Romnesc ,
Craiova, 1988.
10. Aurel Cmpeanu- Introducere n dinamica ma inilor electrice de
curent alternativ - Ed. Academiei Romne, 1999
11. Aurel Cmpeanu, Vasile Iancu, Mircea M. R dulescu- Ma ini n
ac0ion ri electrice - Ed. Scrisul Romnesc , Craiova, 1996.
12. A. Cri!an, K. Bir, I.A. Viorel - Ma ini electrice.vol I. No0iuni de
baz . Transformatorul - Litografia IPC-N, Cluj 1970.
13. A. Cri!an, K. Bir, I.A. Viorel - Ma ini electrice.vol II. Ma ini de
curent alternativ - Litografia IPC-N, Cluj 1973.
14. Toma Dordea - Ma ini electrice- Ed.Didactic si Pedagogic ,
Bucure ti 1970.
15. Ovidiu Dr g nescu ncerc rile ma inilor electrice rotative
Ed.Tehnic Bucure ti 1987.
BIBLIOGRAFIE
16. Nicolae Galan, Constantin Ghi% , Mihai Cistelecan Ma ini electrice
- Ed.Didactic si Pedagogic , Bucuresti 1981.
17. I.S. Gheorghiu., Alexandru Fransua Tratat de ma ini electrice
Ed. Academiei RSR , Vol I, Ma ini de curent continuu, 1968; vol II
Transformatoare,1970; vol III Ma ini asincrone,1971; vol IV Ma ini
sincrone, 1972.
18. I.S. Gheorghiu - Ma ini electrice .Probleme si aplicatii industriale. vol I,
i II Ed. Tehnica, Bucuresti 1966.
19. Alexandru Fransua, R zvan M gureanu, M. Tocaci Ma ini si actionari
electrice. Culegere de probleme - Ed. Didactic i Pedagogic , Bucure ti
1980.
20. Al. Fransua, R. M gureanu, A. Cmpeanu, M. Codruc, M. Tocaci
Ma ini i sisteme de ac0ion ri electrice Ed.Tehnic Bucure ti
1987.
21. Kovacs K. Pal - Analiza regimurilor tranzitorii ale ma inilor electrice -
Ed. Tehnic . Bucuresti ,1980
BIBLIOGRAFIE
22. C. Lazu, V. Corl %eanu Ma ini electrice, vol I i II - Ed.
Didactic i Pedagogic , Bucure ti 1968.
23. Andrei Nicolaide Ma ini electrice. Teorie. Proiectare, vol. I, II - Ed.
Scrisul Romnesc Craiova, 1975.
24. Rudolf Richter Masini electrice,Traducere din limba german , - Ed.
Tehnic , Bucuresti, vol. I, Elemente generale de calcul.Ma ina de
curent continuu,1958; vol. II Ma ina sincron . Ma ina comutatoare,
1960; vol. III Transformatoare, 1960; vol. IV Ma ini de induc0ie,
1960; vol. V Ma ini cu colector pentru curen0i mono i polifazici,
1961.
25. Rudolf Richter nf ur rile ma inilor electrice - Ed. Tehnic ,
Bucuresti, 1965.
26. Ioan Adrian Viorel, Vasile Iancu Ma ini i ac0ion ri electrice -
Litografia IPC-N, Cluj 1990.
27. I.A. Viorel, R.C. Ciorb Ma ini electrice n sisteme de ac0ionare
UT Press, Cluj, 2002
Activit i
Semestrul 5
Curs 3 ore/s pt
Laborator 2 ore/s pt. - test
Examen test pe calculator - 15% prezen0a la curs
nota 7 - 15 % activitate laborator
- 30 ntreb ri teoretice

nota 10 + 15 ntreb ri teoretice


Semestrul 6
Curs 3 ore/s pt.
Laborator 1 or /s pt.
Proiect 1 or /s pt
Not proiect ET, EN,EM,ACT

Examen oral - rezolvarea unei probleme 45 %


- 2 subiecte teoretice 40 %
- prezen0 ,laborator 15 %
Influienta prezentei la curs asupra notelor
2005-2006

60
50
procente

40
30
20
10
0
abs 4 5 6 7 8
note

peste 6 prezen e maximum 2 prezen e


Convertoare de energie
Clasificare : Cantitate de energie
electric

Mic Ce este mportant ? Mare


Forma semnalului Randamentul conversiei
Traductoare

Electromecanic Electroenergetic
Energie mecanic

Mi care discret Mi care continu Nu se modific Se modific


frecven0a frecven0a

Servomecanisme Ma ini electrice Transformator Convertor static


(Ma ini speciale)
Scurt istoric
Dezvoltarea construc0iei de ma ini electrice este legat de:
Progresul teoriei cmpului electromagnetic
Progresul materialelor electrotehnice
Progresul general al industriei.

1825 realizarea electromagne0ilor


1831 formularea legii induc0iei electromagnetice - Faraday
1832 primul generator de curent alternativ
1834 formularea principiului reversibilit 0ii ma inilor electrice - Lenz
1856 primul transformator cu circuit magnetic nchis S.A. Varley
1862 ma ina de curent continuu Pacinotti i Gramme
1883 ma ina cu repulsie E. Thomson
Scurt istoric
1885 modelul ma inii de induc0ie - G. Ferraris
1887 modelul ma inii sincrone
1891 transformatorul sub forma actual
1892 ma ina sincron industrial
1911 transpunerea conductoarelor - Roebel
1936 teoria celor dou axe - Park
Savan0i romni:

Cesar Parteni Antoni


Plau0ius Andronescu
Remus R dule0i
A.Nicolau
I.S. Gheorghiu
Toma Dordea
......
Defini ii

O ma in electric este un convertor electromecanic


ce transform energia electric n energie mecanic cnd func0ioneaz
n regim de motor, sau invers energia mecanic n energie electric
cnd func0ioneaz n regim de generator.

Transformarea energiei are loc prin intermediul cmpului magnetic.


Cmpul magnetic poate fi produs prin:
Magne0i permanen0i ma ini magnetoelectrici ( excita0ie cu MP)

Electromagne0i - curen0i din nf ur rile ma inii ( excita0ie electromagnetic )


cu circuit de fier -
- far fier, (supraconductoare)
Pierderi de energie
Orice transformare de energie este nso0it de pierderi.

Pi Pe
Pi
Pe

p
Randamentul transform rii Pe p 1
= =1 =
Pi Pi p
1+
Pe
Categorii de pierderi n ma ini electrice:
Pierderi electrice produse de curen i n conductoare,
Pierderi magnetice produse de varia ia cmpurilor n fierul ma inii,
Pierderi mecanice datorit deplas rii unei p r i din ma in .
Defini ii
Pierderile se transform n c ldur n interiorul ma inii
este nevoie de un sistem de r cire pentru evacuarea c ldurii.
Deci pentru realizarea transform rii energiei electrice n energie mecanic
Ma ina electric trebuie s aib :
- sistem electric nf ur ri,
- sistem magnetic circuit de fier,
- sistem mecanic i de r cire elemente constructive.
Transformarea energiei trebuie s se realizeze cu randament maxim
Pentru a avea pierderi minime este necesar:
Cmp magnetic de anumit valoare, form de varia0ie n timp i spa0iu
Un circuit magnetic realizat din materiale de calitate,
de anumit form i dimensiuni
Tensiuni electromotoare induse maxime
Un circuit electric de anumit form i dimensiune
Induc0ii magnetice i densit 0i de curen0i limita0i
Legi i teoreme de baz

Legea conserv rii sarcinii


Curentul total de conduc0ie, care iese dintr-o suprafa0 nchis K
este egal cu semn contrar cu viteza de varia0ie n timp a sarcinii
electrice qeK.
j
dS 1
n
dqe n
V" i = 2
dt ij = 0
qe" j j =1
Prima teorem a lui Kirchhoff

Suma algebric a curen0ilor ntr-un nod este zero div j = 0


Legi i teoreme de baz
Legea conduc0iei electrice
Intensitatea propriu zis a cmpului electric E i cmpul
electric imprimat Ei este propor0ional cu densitatea j a
curentului de conduc0ie.

E + Ei = j j= (E + E i )
Pentru conductoare filiforme, liniare, izotrope prin integrare
B B B
E d s + Ei d s = j ds
A A A
ig A im
Ei Ei u + ei = r i Receptor-motor

r U r
B u + ei = r i generator
Legi i teoreme de baz

Legea fluxului magnetic


Fluxul magnetic pe orice suprafa0 nchis este nul .

B ds = 0
ds S
B

ds Forma local Teorema Gauss- Ostrogradski

div B = 0
Cmpul magnetic nu are surse, este un cmp cu linii nchise.
Legi i teoreme de baz
Legea circuitului magnetic
Tensiunea magnetomotoare (t.m.m.) pe o curb nchis este
egal cu suma dintre intensitatea curentului de conduc0ie
printr-o suprafa0 S ce se sprijin pe curba i viteza de
varia0ie n timp a fluxului electric prin S . d S
U mm = iS +
dt
S Tensiunea magnetic = integrala de linie a intensit 0ii
cmpului magnetic F = H dl
ds H
j Solena0ia = intensitatea curentului de conduc0ie
dl
printr-o suprafa0
# d
H dl = j ds + D d s + rot ( D v) d s
S dt S S

solena0ia Curentul de deplasare Curentul Roentgen


Legi i teoreme de baz
Forma local a legii
D
rot H = j + + rot ( D v)
t

Legea leg turii dintre B i H

B= H permeabilitate magnetic

Pentru materiale izotrope i liniare

B = H + 0 M M magnetiza0ia
0 permeabilitatea vidului
0 = 1 + m Susceptivitatea magnetic
m
Legi i teoreme de baz
= 0 r Permeabilitatea relativ
Materiale feromagnetice
Materiale magnetice neliniare Materiale antiferomagnetice
Materiale ferimagnetice
Magnetiza0ia este ridicat i depinde de
Ms
Mr cmpul magnetic dup o curb de histerez .
Prima curba de magnetizare

Hc cmpul magnetic coercitiv


Ms magnetiza0ia de satura0ie
Hc Materiale
Mr dure Mr magnetiza0ia remanent

Materiale
moi
Legi i teoreme de baz
Legea induc iei electromagnetice
Tensiunea electromotoare indus (t.e.m.) de-a lungul unei curbe
nchise este egal cu semn contrar cu viteza de varia ie n timp a
fluxului magnetic printr-o suprafe care se sprijin pe contur.

e = S Tensiune electric e = E dl
t
Flux magnetic
S = B ds
ds B S
dl E e = d s + (v B ) d l
S t
B
t.e.m. transformatoric t.e.m. de mi care

B
rot E = + rot (v B)
t
Legi i teoreme de baz

Legile cmpului electromagnetic pentru mediile liniare i izotrope, n repaus

B
rot E =
t
D
rot H = j +
t
j = (E + Ei )
D= E
B= H
Legi i teoreme de baz

Densitate de volum a energiei electromagnetice

E D H B
Wm = +
2 2
Teorema transportului de putere la borne
Puterea primit la borne de un multipol este egal cu suma produselor dintre
intensit 0ile curen0ilor la borne de acces i poten0ialele electrice ale acestora

m
P= u i
=1
Legi i teoreme de baz
Legile mi c rii corpului solid
n cazul mi c rii de transla0ie - toate punctele corpului se mi c cu
acee i vitez i accelera0ie se pot aplica legile dinamicii punctului material:
- orice punct material i p streaz starea de repaus sau de mi care
rectilinie uniform att timp ct asupra sa nu ac0ioneaz alte corpuri.
- Accelera0ia a a unui punct material este direct propor0ional cu
for0a F rezultant care ac0ioneaz asupra punctului i invers propor0ional
cu masa m a punctului material.
F =m a
- dac corpul B ac0ioneaz asupra corpului A cu for0a F 1, atunci
corpul A la rndul s u ac0ioneaz asupra corpului B cu o for0 F 2 egal n
m rime i de orientare opus .
F1 = F 2
Legi i teoreme de baz
n cazul mi c rii de rota0ie
Momentul for0elor( cuplul)
C = [r d F ]
O1 V
Momentul de iner0ie al corpului n raport cu axa de
rota0ie O1O2
J = r 2 dm [kgm 2 ]
dm
V G DG2
r Pentru corpuri cilindrice J=
4 g
dF
D
Diametrul de gira0ie DG =
2

O2 d d2 d
=
dt
= 2 C=J
dt dt
Accelera0ia unghiular este direct propor0ional cu momentul for0elor ce ac0ioneaz
asupra corpului i invers propor0ional cu momentul de iner0ie.
M rimi definitorii pentru ma ini electrice
A
Flux fascicular =B A aria sec0iunii transversale
a circuitului magnetic.
n circuit magnetic
Flux total w num rul de spire
w
o nf urare = i = w kb
i =1
Tensiune magnetic Kb factorul de bobinaj
B
l
F = H dl = =
Reluctan0a A A
l
=
Permean0a A
1 A
= =
l
Numar spire efective
wef = w kb
M rimi definitorii pentru ma ini electrice

Solena0ie = wef i =
w2ef
Inductivitate proprie L = = = w2ef
i

Inductivitate de cuplaj M = = w ef w ef
i

Inductivitate de sc p ri L =
i
=m
Flux total nf urare = +
=1
M rimi definitorii pentru ma ini electrice

Energia magnetic
1 m
Wm = i
2 =1

Legea de conservare a energiei


Energia dat de surse este egal cu suma pierderilor, a varia0iei energiei
magnetice i a lucrului mecanic efectuat de for0e de natur magnetic .

m m
u i dt = r i 2 dt + dWm + dLmec
=1 =1

Energia dat de surse Pierderi Varia0ia energiei Lucrul mecanic


magnetice
Energia magnetic

Transformarea energiei este posibil dac energia magnetic depinde de pozi0ia


relativ a arm turilor.

1 m
Energia magnetic Wm = i
2 =1

=m
Fluxul magnetic total = +
=1

Fluxul magnetic propriu


=L i
Fluxul magnetic de cuplaj
=M i
Crearea cmpului magnetic

Pentru a crea cmp magnetic este necesar o energie. Aceast energie se poate
calcula pe baza rela0iilor anterioare pentru circuit magnetic f r fier

1 1 1 1
Wm = = Um = H l B A= B H V
2w 2 2 2
B Unde volumul V =l A
Material
ferromagnetic B*H/2 suprafe0ele ha urate

Circuit magnetic cu fier


Consecin0 :
aer
Circuit magnetic f r fier H Se limiteaz spa0iile de aer n
circuitele magnetice.
Crearea cmpului magnetic
Circuit magnetic cu ntrefier

B a t e r ial Solena0ia dat de magnet permanent


M
a g n et i c
ferrom
Ma ina electric = H c lMP
Solena0ia dat de o nf urare

H
= w kw I
ntrefier

FmFe + Fm = Fmm = Unde w- num rul de spire


kw factorul de bobinaj
Puterea necesar
n curent continuu u= I
u I
n curent alternativ u = r 2 + x2 I
Cuplul electromagnetic

n func0ie de rapiditatea mi c rii cuplul se poate calcula cu una din rela0iile:

Wm Wm
C= C=
i = ct . = ct .

Transformarea energiei, producere cuplului este posibil dac energia magnetic


depinde de pozi0ia relativ a arm turilor.
Dac fluxurile sunt produse de curen0i, pentru o ma in cu cte o nf urare pe
fiecare arm tur :

1 2 dL1 1 2 dL2 dM 12
C= i1 + i2 + i1 i2
2 d 2 d d
Ma ina cu ntrefier constant
Fluxul propiu al nf ur rii statorice

R
S
11 = L1 i1
R Fluxul propiu al nf ur rii rotorice

22 = L2 i2
Fluxul de cuplaj
R

12 = M 12 i2
Ma ina cu ntrefier constant
Inductivit 0ile proprii L1 = ct. i L2 = ct.

Presupunnd o distribu0ie spa0ial sinusoidal a cmpului magnetic, inductivitatea


de cuplaj dintre nf ur ri variaz cu mi carea rotorului

S M12 = M12m cos


I2
R
unde
0
= t+ 0

0este unghiul ini0ial, pozi0ia rotorului


n momentul cnd curen0ii coincid.
Cuplul

c = i1 i2 M 12 m sin
Cuplul electromagnetic mediu

Dac se consider solena0iile dirijate dup axele arm turilor, atunci cuplul
poate fi considerat produsul vectorial

S C = M 12 [i 2 i1 ]
R
Deci un vector dirijat dup axa de rota0ie

Dac cei doi curen0i sunt constan0i


!
C
! !
0

0
t
$ 2$
Cuplul mediu este nul.
Pulsa ia curen ilor
$ $
Cuplul este maxim la = t=
2
0
2
Pentru cuplu mediu diferit de nul este necesar ca dup = $ s se schimbe
sensul curentului la una din nf ur ri
C
Deci unul din curen0i trebuie
s fie alternativ.
2$ Frecven0a curentului alternativ
0 $ t este dat de frecven0a de rota0ie
Cm
Dac curentul din stator este continu
frecven0a curentului din rotor trebuie s fie :
2 =
=
Dac curentul din rotor este continu
frecven0a curentului din stator trebuie s fie : 1
Condi ia de frecven
Valoarea medie a cuplului

C = I1 I 2 M 12 m sin 0

n cazul ma inilor cu mi care i sin 0 0


Prin generalizarea rela0iilor

1 2 =
Rela0ia reprezint formularea matematic a condi0iei de frecven0 pentru
transformarea energiei.

La ma ini f r mi care =0 1 = 2
transformator
La ma ini cu mi care 1 2 =
Ma ina cu ntrefier variabil
Axa Axa Axa
stator Axa stator stator
roto
Axa r
rotor

Axa
r
roto
Rotor f r nf urare =0 = $/2
L2,M12 = 0 L1 = maxim L1 = minim
Cuplul de reluctan
Axa Dezvoltat n serie
stator
Axa L1 ( ) = L0 + L cos(2 ) + ...
rotor
I12 L
cuplul c= sin (2 )
4
C

2$
0 $
Rotor f r nf urare
L1 = variabil
Cuplu de reluctan0
Nu este suficient schimbarea polarit 0ii curentului
Cuplul de reluctan
Axa
2 a
Ax stator
I L
c= 1
sin (2 ) stator
4

0< <
$ $
2
< <$
2

ro a
Ax
r
to
Cmpul statoric trebuie s se roteasc

rotor
Axa
Deci trebuie s existe cel pu0in dou faze i frecven0a curentului statoric egal cu
frecven0a de rota0ie.
1 =
Cuplul rezultant
Axa
stator
Axa
rotor
Cuplu de reluctan0

2$
0 $

Cuplul rezultant
Cuplu electromagnetic
Cuplul de histerezis

Axa
stator c = k B1 H 2 sin ( H )
H
C

Ax 2$
cmp
rotor 0

Material cu ciclu
larg de histerez Cmpul statoric trebuie s se roteasc
Cuplul
Cuplul electromagnetic: rezultatul interac0iunii a dou cmpuri magnetice,
produse de curen0i de frecven0 diferite

C = I1 I 2 M 12 m sin
1 2 = 0

Cuplul de reluctan0 : rezultatul deform rii de c tre circuitul magnetic nesimetric


rotoric a cmpului magnetic statoric
I12 L
c= sin (2 )
1 = 4
Cmpul statoric trebuie s se roteasc
Cuplul de histerezis: rezultatul defaz rii ,de c tre materialul rotoric al cmpului
rotoric fa0 de solena0ia statoric

1 =
c = k B1 H 2 sin ( H )
Cmpul statoric trebuie s se roteasc
Cuplul

Dac se consider solena0iile dirijate dup axele arm turilor, atunci cuplul
poate fi considerat produsul vectorial
C = M 12 [i 2 i1 ]
Deci un vector dirijat dup axa de rota0ie

Notnd: ) 21 = M 21 i1 Fluxul produs n rotor de curentul statoric

) 12 = M12 i 2 Fluxul produs n stator de curentul rotoric

C = kc M12 [i 2 i1 ] = kc [i 2 21 ] = kc [ 12 i1 ]