Maini electrice

Introducere
BIBLIOGRAFIE
1. Constantin Bl – Maini electrice- Ed.Didactic si Pedagogic,
Bucureti 1982.
2. Marius Babescu – Maini electrice. Culegere de probleme rezolvate
– Ed. Tehnic, Bucuresti 1996.
3. Nstase Bichir, Constantin Rduti, Ana Sofia Diculescu – Maini
electrice - Ed. Didactic si Pedagogic, Bucuresti 1979.
4. Biró Károly – Maini i ac0ionri electrice - Litografia IPC-N, Cluj 1987.
5. Biró Károly- Maini electrice. Culegere de probleme - Ed. Mediamira,
Cluj-Napoca, 1999.
6. Ioan Boldea– Transformatoare si maini electrice - Ed.Didactic i
Pedagogic, Bucuresti 1994.
7. Ioan Boldea, Gheorghe Atanasiu – Analiza unitar a mainilor
electrice – Ed. Academiei RSR, Bucureti 1987
8. Ion Cioc, Nstase Bichir, Nicolae Cristea – Maini electrice.
Indrumar de proiectare. Vol. I, II, III. - Ed. Scrisul Românesc ,
Craiova, 1981.
BIBLIOGRAFIE
9. Aurel Câmpeanu – Maini electrice. Probleme fundamentale,
speciale i de func0ionare optim – Ed. Scrisul Românesc ,
Craiova, 1988.
10. Aurel Câmpeanu- Introducere în dinamica mainilor electrice de
curent alternativ - Ed. Academiei Române, 1999
11. Aurel Câmpeanu, Vasile Iancu, Mircea M. Rdulescu- Maini în
ac0ionri electrice - Ed. Scrisul Românesc , Craiova, 1996.
12. A. Cri!an, K. Biró, I.A. Viorel - Maini electrice.vol I. No0iuni de
baz. Transformatorul - Litografia IPC-N, Cluj 1970.
13. A. Cri!an, K. Biró, I.A. Viorel - Maini electrice.vol II. Maini de
curent alternativ - Litografia IPC-N, Cluj 1973.
14. Toma Dordea - Maini electrice- Ed.Didactic si Pedagogic,
Bucureti 1970.
15. Ovidiu Drgnescu – Încercrile mainilor electrice rotative –
Ed.Tehnic Bucureti 1987.
BIBLIOGRAFIE
16. Nicolae Galan, Constantin Ghi%, Mihai Cistelecan– Maini electrice
- Ed.Didactic si Pedagogic, Bucuresti 1981.
17. I.S. Gheorghiu., Alexandru Fransua – Tratat de maini electrice –
Ed. Academiei RSR , Vol I, Maini de curent continuu, 1968; vol II
Transformatoare,1970; vol III Maini asincrone,1971; vol IV Maini
sincrone, 1972.
18. I.S. Gheorghiu - Maini electrice .Probleme si aplicatii industriale. vol I,
i II– Ed. Tehnica, Bucuresti 1966.
19. Alexandru Fransua, Rzvan Mgureanu, M. Tocaci– Maini si actionari
electrice. Culegere de probleme - Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti
1980.
20. Al. Fransua, R. Mgureanu, A. Câmpeanu, M. Codruc, M. Tocaci –
Maini i sisteme de ac0ionri electrice – Ed.Tehnic Bucureti
1987.
21. Kovacs K. Pal - Analiza regimurilor tranzitorii ale mainilor electrice -
Ed. Tehnic. Bucuresti ,1980
BIBLIOGRAFIE
22. C. Lazu, V. Corl%eanu – Maini electrice, vol I i II - Ed.
Didactic i Pedagogic, Bucureti 1968.
23. Andrei Nicolaide – Maini electrice. Teorie. Proiectare, vol. I, II - Ed.
Scrisul Românesc Craiova, 1975.
24. Rudolf Richter– Masini electrice,Traducere din limba german, - Ed.
Tehnic, Bucuresti, vol. I, Elemente generale de calcul.Maina de
curent continuu,1958; vol. II Maina sincron. Maina comutatoare,
1960; vol. III Transformatoare, 1960; vol. IV Maini de induc0ie,
1960; vol. V Maini cu colector pentru curen0i mono i polifazici,
1961.
25. Rudolf Richter – Înfurrile mainilor electrice - Ed. Tehnic,
Bucuresti, 1965.
26. Ioan Adrian Viorel, Vasile Iancu – Maini i ac0ionri electrice -
Litografia IPC-N, Cluj 1990.
27. I.A. Viorel, R.C. Ciorb – Maini electrice în sisteme de ac0ionare –
UT Press, Cluj, 2002
Activiti
Semestrul 5
Curs 3 ore/spt
Laborator 2 ore/spt. - test
Examen test pe calculator
Semestrul 6
Curs 3 ore/spt.
Laborator 1 or/spt.
Proiect 1 or/spt
Not proiect ET, EN,EM,ACT
Examen oral - rezolvarea unei probleme 45 %
- 2 subiecte teoretice 40 %
- prezen0,laborator 15 %
nota 10 + 15 întrebri teoretice
- 15% prezen0a la curs
nota 7 - 15 % activitate laborator
- 30 întrebri teoretice
0
10
20
30
40
50
60
p
r
o
c
e
n
t
e
abs 4 5 6 7 8
note
Influienta prezentei la curs asupra notelor
2005-2006
peste 6 prezene maximum 2 prezene
Convertoare de energie
Mic
Mare
Randamentul conversiei
Forma semnalului
Cantitate de energie
electric
Traductoare
Ce este împortant ?
Electromecanic Electroenergetic
Energie mecanic
Micare discret Micare continu
Servomecanisme
(Maini speciale)
Maini electrice
Nu se modific
frecven0a
Se modific
frecven0a
Transformator Convertor static
Clasificare :
Scurt istoric
Dezvoltarea construc0iei de maini electrice este legat de:
Progresul teoriei câmpului electromagnetic
Progresul materialelor electrotehnice
Progresul general al industriei.
1825 – realizarea electromagne0ilor
1831 – formularea legii induc0iei electromagnetice - Faraday
1832 – primul generator de curent alternativ
1834 – formularea principiului reversibilit0ii mainilor electrice - Lenz
1856 – primul transformator cu circuit magnetic închis – S.A. Varley
1862 – maina de curent continuu – Pacinotti i Gramme
1883 – maina cu repulsie – E. Thomson
Scurt istoric
1887 – modelul mainii sincrone
1891 – transformatorul sub forma actual
1892 – maina sincron industrial
1911 – transpunerea conductoarelor - Roebel
1936 – teoria celor dou axe - Park
Savan0i români:
Cesar Parteni Antoni
Plau0ius Andronescu
Remus Rdule0i
A.Nicolau
I.S. Gheorghiu
Toma Dordea
. . . . . .
1885 – modelul mainii de induc0ie - G. Ferraris
Definiii
O main electric este un convertor electromecanic
ce transform energia electric în energie mecanic când func0ioneaz
în regim de motor, sau invers energia mecanic în energie electric
când func0ioneaz în regim de generator.
Transformarea energiei are loc prin intermediul câmpului magnetic.
Câmpul magnetic poate fi produs prin:
Magne0i permanen0i – maini magnetoelectrici ( excita0ie cu MP)
Electromagne0i - curen0i din înfurrile mainii ( excita0ie electromagnetic)
– cu circuit de fier -
- far fier, (supraconductoare)
Pierderi de energie
P
i
P
e
P
i
P
e
p
Orice transformare de energie este înso0it de pierderi.
Categorii de pierderi în maini electrice:
Pierderi electrice produse de cureni în conductoare,
Randamentul transformrii
e
i i
e
P
p
P
p
P
P
¯
¯
+
= ÷ = =
1
1
1 n
Pierderi mecanice datorit deplasrii unei pri din main.
Pierderi magnetice produse de variaia câmpurilor în fierul mainii,
Definiii
Transformarea energiei trebuie s se realizeze cu randament maxim
Pentru a avea pierderi minime este necesar:
Câmp magnetic de anumit valoare, form de varia0ie în timp i spa0iu
Un circuit magnetic realizat din materiale de calitate,
de anumit form i dimensiuni
Tensiuni electromotoare induse maxime
Un circuit electric de anumit form i dimensiune
Induc0ii magnetice i densit0i de curen0i limita0i
Deci pentru realizarea transformrii energiei electrice în energie mecanic –
Maina electric trebuie s aib:
- sistem electric – înfurri,
- sistem magnetic – circuit de fier,
- sistem mecanic i de rcire – elemente constructive.
Pierderile se transform în cldur în interiorul mainii
este nevoie de un sistem de rcire pentru evacuarea cldurii.
Legi i teoreme de baz
Legea conservrii sarcinii
dt
dq
i
eE
E
÷ =
0
1
=
¯
=
n
j
j
i
1
2
n
j
Suma algebric a curen0ilor într-un nod este zero
0 = j div
V
"
q
e"
S d
j
Prima teorem a lui Kirchhoff
Curentul total de conduc0ie, care iese dintr-o suprafa0 închis K
este egal cu semn contrar cu viteza de varia0ie în timp a sarcinii
electrice q
eK
.
Legi i teoreme de baz
Legea conduc0iei electrice
Intensitatea propriu zis a câmpului electricE i câmpul
electric imprimat E
i
este propor0ional cu densitateaj a
curentului de conduc0ie.
j E E
i
· = + p
Pentru conductoare filiforme, liniare, izotrope prin integrare
í í í
· · = · + ·
B
A
B
A
B
A
i
s d j s d E s d E p
r
E
i
r
E
i
U
B
A i
g
i
m
i r e u
i
· = +
i r e u
i
· = + ÷
Receptor-motor
generator
) (
i
E E j + · =o
Legi i teoreme de baz
Legea fluxului magnetic
Fluxul magnetic pe orice suprafa0 închis este nul.
í
= ·
S
s d B 0
0 = B div
Câmpul magnetic nu are surse, este un câmp cu linii închise.
Forma local Teorema Gauss- Ostrogradski
s d
s d
B
Legi i teoreme de baz
Legea circuitului magnetic
Tensiunea magnetomotoare (t.m.m.) pe o curb închis I este
egal cu suma dintre intensitatea curentului de conduc0ie
printr-o suprafa0 S
I
ce se sprijin pe curba I i viteza de
varia0ie în timp a fluxului electric prin S
I
.
s d v D rot s d D
dt
d
s d j l d H
S S S
· × + · + · = ·
í í í í
) (
I II I I II I I II I
I II I
Solena0ia = intensitatea curentului de conduc0ie
printr-o suprafa0
dt
d
i U
S
S mm
I II I
I II I
+ ++ +
+ =
solena0ia Curentul de deplasare Curentul Roentgen
Tensiunea magnetic = integrala de linie a intensit0ii
câmpului magnetic
dl
ds
S
I
#
j
H
í
I
· = l d H F
Legi i teoreme de baz
) ( v D rot
t
D
j H rot × +
c
c
+ =
Forma local a legii
Legea legturii dintre B i H
H B · = µ
Pentru materiale izotrope i liniare
µ permeabilitate magnetic
M H B
0
µ µ + · =
M magnetiza0ia
µ
0
permeabilitatea vidului
m
; µ + =1
0
m
; Susceptivitatea magnetic
Legi i teoreme de baz
r
µ µ µ · =
0
µ Permeabilitatea relativ
Materiale magnetice neliniare
Materiale feromagnetice
Materiale antiferomagnetice
Materiale ferimagnetice
Magnetiza0ia este ridicat i depinde de
câmpul magnetic dup o curb de histerez.
Prima curba de magnetizare
Materiale
dure
Materiale
moi
H
c
– câmpul magnetic coercitiv
M
s
M
r
M
r
H
c
M
s
– magnetiza0ia de satura0ie
M
r
– magnetiza0ia remanent
Legi i teoreme de baz
Legea induciei electromagnetice
Tensiunea electromotoare indus (t.e.m.) de-a lungul unei curbe
închise este egal cu semn contrar cu viteza de variaie în timp a
fluxului magnetic printr-o suprafe care se sprijin pe contur.
í í
I
I
× +
c
c
÷ =
I
l d B v s d
t
B
e
S
) (
t.e.m. transformatoric t.e.m. de micare
) ( B v rot
t
B
E rot × +
c
c
÷ =
dl
ds
E
B
t
e
S
c
c
÷ =
I II I
I II I
+ ++ +
í
· = l d E e
I II I
í
· =
S
S
s d B
I II I
+ ++ +
Tensiune electric
Flux magnetic
Legi i teoreme de baz
Legile câmpului electromagnetic pentru mediile liniare i izotrope, în repaus
H B
E D
E E j
t
D
j H rot
t
B
E rot
i
· =
· =
+ · =
c
c
+ =
c
c
÷ =
µ
c
o ) (
Legi i teoreme de baz
Densitate de volum a energiei electromagnetice
Teorema transportului de putere la borne
Puterea primit la borne de un multipol este egal cu suma produselor dintre
intensit0ile curen0ilor la borne de acces i poten0ialele electrice ale acestora
2 2
B H D E
W
m
·
+
·
=
¯
=
· =
m
i u P
1 ì
ì ì
În cazul micrii de transla0ie - toate punctele corpului se mic cu
aceei vitez i accelera0ie – se pot aplica legile dinamicii punctului material:
- orice punct material îi pstreaz starea de repaus sau de micare
rectilinie uniform atât timp cât asupra sa nu ac0ioneaz alte corpuri.
- Accelera0ia a unui punct material este direct propor0ional cu
for0a rezultant care ac0ioneaz asupra punctului i invers propor0ional
cu masa m a punctului material.
- dac corpul B ac0ioneaz asupra corpului A cu for0a , atunci
corpul A la rândul su ac0ioneaz asupra corpului B cu o for0 egal în
mrime i de orientare opus.
Legi i teoreme de baz
a
a m F · =
F
Legile micrii corpului solid
1
F
2
F
2 1
F F ÷ =
Legi i teoreme de baz
] [
2 2
kgm dm r J
V
í
· =
g
D G
J
G
·
·
=
4
2
2
D
D
G
=
În cazul micrii de rota0ie
o
O
r
dm
O
1
O
2
dF
Momentul de iner0ie al corpului în raport cu axa de
rota0ie O
1
O
2
Pentru corpuri cilindrice
Diametrul de gira0ie
Accelera0ia unghiular este direct propor0ional cu momentul for0elor ce ac0ioneaz
asupra corpului i invers propor0ional cu momentul de iner0ie.
Momentul for0elor( cuplul)
] [
í
× =
V
F d r C
2
2
dt
d
dt
d o
c = =
O OO O
dt
d
J C
O OO O
=
Mrimi definitorii pentru maini electrice
Flux fascicular
în circuit magnetic
Flux total
o înfurare
Tensiune magnetic
Reluctan0a
Permean0a
Numar spire efective
A B· = u
u uu u u uu u + ++ + · · = =
¯
=
b
w
i
i
k w
1
í
u · 9 = u
·
= · =
B
A
A
l
l d H F
µ
A
l
·
= 9
µ
l
A ·
=
9
= A
µ 1
b ef
k w w · =
A aria sec0iunii transversale
a circuitului magnetic.
w numrul de spire
K
b
factorul de bobinaj
Mrimi definitorii pentru maini electrice
Solena0ie
Inductivitate proprie
Inductivitate de cuplaj
Inductivitate de scpri
Flux total înfurare
u · 9 = · = i w
ef
u
A · =
9
=
+
=
2
2
ef
ef
w
w
i
L
ì
ì
ì
ìì
ìì
A AA A
+ ++ +
· · = =
ef ef
w w
i
M
v ì
v
ìv
ìv
ì
ìv ìì
oìv
i
L
+ ÷ +
=
¯
=
=
=
+ + + = +
m v
ì v
v
ìv ìì ì
1
Energia magnetic
Legea de conservare a energiei
Energia dat de surse este egal cu suma pierderilor, a varia0iei energiei
magnetice i a lucrului mecanic efectuat de for0e de natur magnetic.
Mrimi definitorii pentru maini electrice
¯
=
+ · =
m
m
i W
1
2
1
ì
ì ì
¯ ¯
= =
+ + · · = · ·
m
mec m
m
dL dW dt i r dt i u
1
2
1 ì
ì ì
ì
ì ì
Energia dat de surse
Pierderi
Varia0ia energiei
magnetice
Lucrul mecanic
Energia magnetic
¯
=
+ · =
m
m
i W
1
2
1
ì
ì ì
¯
=
=
=
+ + + = +
m v
ì v
v
ìv ìì ì
1
v ìv ìv
i M · = + ++ +
Transformarea energiei este posibil dac energia magnetic depinde de pozi0ia
relativ a armturilor.
Energia magnetic
Fluxul magnetic total
Fluxul magnetic de cuplaj
Fluxul magnetic propriu
ì ìì ìì
i L · = + ++ +
Crearea câmpului magnetic
B
H
+
Material
ferromagnetic
Pentru a crea câmp magnetic este necesar o energie. Aceast energie se poate
calcula pe baza rela0iilor anterioare pentru circuit magnetic fr fier
aer
V H B A B l H U
w
W
m m
· · · = · · · = · = =
2
1
2
1
2
1
2
1
o + ++ +
O OO O
Unde volumul
A l V · =
Consecin0 :
Se limiteaz spa0iile de aer în
circuitele magnetice.
B*H/2 – suprafe0ele haurate
Circuit magnetic fr fier
Circuit magnetic cu fier
Crearea câmpului magnetic
MP c
l H · = u
I k w
w
· · = u
I u · A AA A
B
H
+
M
a
t
e
r
i
a
l
f
e
r
r
o
m
a
g
n
e
t
i
c
întrefier
Circuit magnetic cu întrefier
M
aina electric
F
mFe
F
mo
+
= F
mm
= u
Solena0ia dat de magnet permanent
Solena0ia dat de o înfurare
Unde w- numrul de spire
k
w
– factorul de bobinaj
În curent continuu
Puterea necesar
În curent alternativ
I u · = A AA A
I x r u · + =
2 2
A AA A
Cuplul electromagnetic
. . ct
m
ct i
m
W
C
W
C
= =
c
c
=
c
c
=
+ ++ +
o o
În func0ie de rapiditatea micrii cuplul se poate calcula cu una din rela0iile:
Transformarea energiei, producere cuplului este posibil dac energia magnetic
depinde de pozi0ia relativ a armturilor.
o o o d
dM
i i
d
dL
i
d
dL
i C
12
2 1
2
2
2
1
2
1
2
1
2
1
· · + · · + · · =
Dac fluxurile sunt produse de curen0i, pentru o main cu câte o înfurare pe
fiecare armtur :
Maina cu întrefier constant
1 1 11
i L · = + ++ +
2 2 22
i L · = + ++ +
S
R
R
R
Fluxul propiu al înfurrii statorice
Fluxul propiu al înfurrii rotorice
Fluxul de cuplaj
2 12 12
i M · = + ++ +
Maina cu întrefier constant
Inductivit0ile proprii L
1
= ct. i L
2
= ct.
Presupunând o distribu0ie spa0ial sinusoidal a câmpului magnetic, inductivitatea
de cuplaj dintre înfurri variaz cu micarea rotorului
o cos
12 12
· =
m
M M
o
0
o e o + · = t
unde
o
0
este unghiul ini0ial, pozi0ia rotorului
în momentul când curen0ii coincid.
o sin
12 2 1
· · · ÷ =
m
M i i c
Cuplul
S
R
o
0
I
2
Cuplul electromagnetic mediu
o
S
R
©
©
Dac se consider solena0iile dirijate dup axele armturilor, atunci cuplul
poate fi considerat produsul vectorial
[ ]
1 2 12
i i M C × · =
Deci un vector dirijat dup axa de rota0ie
Dac cei doi curen0i sunt constan0i
o
0
C
Cuplul mediu este nul.
©
o
0
2t t
e·t
Pulsaia curenilor
2
t
o =
e e =
2
Pentru cuplu mediu diferit de nul este necesar ca dup o = t s se schimbe
sensul curentului la una din înfurri
2t
o
e·t
0
C
t
Cuplul este maxim la
Deci unul din curen0i trebuie
s fie alternativ.
Dac curentul din stator este continu
Frecven0a curentului alternativ
este dat de frecven0a de rota0ie
frecven0a curentului din rotor trebuie s fie :
Dac curentul din rotor este continu
frecven0a curentului din stator trebuie s fie :
e e =
1
C
m
0
2
o
t
e ÷ = · t
Condiia de frecven
e e e ± = ± ±
2 1
0 sin
0
= o
2 1
0 e e e = =
Prin generalizarea rela0iilor
La maini cu micare
Valoarea medie a cuplului
0 12 2 1
sino · · · ÷ =
m
M I I C
Rela0ia reprezint formularea matematic a condi0iei de frecven0 pentru
transformarea energiei.
În cazul mainilor cu micare i
La maini fr micare
e e e ± = ± ±
2 1
transformator
Axa
rotor
Maina cu întrefier variabil
Axa
stator
o
A
x
a
r
o
t
o
r
Axa
stator
A
x
a
r
o
t
o
r
Axa
stator
o
Rotor fr înfurare o = 0 o = t/2
L
1
= maxim
L
1
= minim
L
2
,M
12
= 0
Cuplul de reluctan
( ) ( ) ... 2 cos
0 1
+ · · + = o o L L L A AA A
Dezvoltat în serie
( ) o ·
·
÷ = 2 sin
4
2
1
L I
c
A AA A
cuplul
2t
o
0
C
t
Cuplu de reluctan0
Nu este suficient schimbarea polarit0ii curentului
Axa
rotor
Axa
stator
o
Rotor fr înfurare
L
1
= variabil
A
x
a
r
o
t
o
r
Cuplul de reluctan
( ) o ·
·
÷ = 2 sin
4
2
1
L I
c
A AA A
e e =
1
2
0
t
o < <
Câmpul statoric trebuie s se roteasc
Deci trebuie s existe cel pu0in dou faze i frecven0a curentului statoric egal cu
frecven0a de rota0ie.
A
x
a
r
o
t
o
r
Axa
stator
o
t o
t
< <
2
A
x
a
s
t
a
t
o
r
o
Cuplul rezultant
Axa
rotor
Axa
stator
o
2t
o
0
C
t
Cuplu de reluctan0
Cuplu electromagnetic
Cuplul rezultant
Cuplul de histerezis
o
H
Ax
câmp
rotor
Axa
stator
2t
o
0
C
( )
H
H B k c o sin
2 1
· · · ÷ =
Material cu ciclu
larg de histerez
Câmpul statoric trebuie s se roteasc
Cuplul
e e e ± = ± ±
2 1
0 12 2 1
sino · · · ÷ =
m
M I I C
e e =
1
Cuplul electromagnetic: rezultatul interac0iunii a dou câmpuri magnetice,
produse de curen0i de frecven0 diferite
Cuplul de reluctan0: rezultatul deformrii de ctre circuitul magnetic nesimetric
rotoric a câmpului magnetic statoric
Cuplul de histerezis: rezultatul defazrii ,de ctre materialul rotoric al câmpului
rotoric fa0 de solena0ia statoric
( ) o ·
·
÷ = 2 sin
4
2
1
L I
c
A AA A
( )
H
H B k c o sin
2 1
· · · ÷ =
e e =
1
Câmpul statoric trebuie s se roteasc
Câmpul statoric trebuie s se roteasc
Cuplul
1 21
21
i M · = v
2 12
12
i M · = v
Dac se consider solena0iile dirijate dup axele armturilor, atunci cuplul
poate fi considerat produsul vectorial
[ ]
1 2 12
i i M C × · =
Deci un vector dirijat dup axa de rota0ie
Notând:
Fluxul produs în rotor de curentul statoric
Fluxul produs în stator de curentul rotoric
[ ] [ ] [ ]
1 12 21 2 1 2 12
i k i k i i M k C
c c c
× = × = × · · = + ++ + + ++ +