Sunteți pe pagina 1din 3

cPAGE 

OBIECTIVE DE PRACTIC~ ASISTEN~ SOCIAL~ ANUL II


Evaluarea final va fi realizat pe baza a dou note pentru care aveti cerintele mai jos.
Rezultatul va fi media celor dou note.Ambele evaluri vor avea loc la data stabilit
pentru colocviu.
 
A.Realizarea unor analize de caz(sociologice) cu teme propuse;
  
    
   
 
 
  
    s 
   
   
 
  
   
   

 ! s 
 
S

 

   s     
 

  


 
  


       
 
 
  


 

 
!  " 
   
#   
   $  
 %&'% (%'%
 
        
  
cPAGE 
A.Practic organizat n DGASPC Iasi;
B.Practic pe cont propriu n instituiile / serviciile de asisten social pe raza
domiciliului dvs.
C.Voluntariat n instituiile de AScu respectarea obiectivelor specifice acestei activiti;
D.Implicarea n realizarea unor cercetri prin intermediul Departamentului de AS.
 " #$%$!~$% !&!&%&$ 
.respectarea programului de practicA n accord cu instituia de practicA;
2.respectarea codului etic si deontologic al profesiei de asistent social;
3.respectarea regulamentului de ordine interioarA al instituiei;
4.colaborarea si implicarea n activitAile instituiei de practicA;
.respectarea obiectivelor de practicA.
OBIECTIVE DE PRACTIC~ sem. II
o Cunoasterea codului etic si a deontologiei profesionale;
o amiliarizarea cu instituia de asistenA socialA;
o Definirea grupului intA;
o Cunoasterea rolului asistentului social(responsabilitAi sarcini si observarea
modului de lucru al asistentului social a metodelor si tehnicilor folosite si a
instrumentelor de lucru utilizate n monitorizarea cazurilor)
o Cunoasterea structurii dosarului social;
o Participarea la activitAile echipei interdisciplinare;
o Dezvoltarea deprinderilor de comunicare cu clientul.
CAIET DE PRACTIC~ sem.II
.Prezentarea instituiei(scurt istoric programe servicii colaborari cadru legislativ)
2.Definirea grupului intA(caracteristici generale nevoi) utilizand si bibliografia de
specialitate
3.Descrierea responsabilitAilor si sarcinilor asistentului social
4.Completarea  a rapoartelor de activitate(att dupA ntlnirile cu clientul ct si
dupA discuia cu asistentul social)
Studentul va realiza studiu de caz folosind metodele si tehnicile specifice asistenei
sociale si va elabora planurile individuale de intervenie dup modelul managementului
de caz.
La inceputul caietului de practicA se vor anexa/scrie :
o obiectivele urmArite de student (selectate din cele propuse mai sus)
o fisa tip de evaluare de la locul de practicA/voluntariat;
o adeverina(n copie)care certificA activitatea studentului la locul de practicA/
voluntariat(adeverina nu este necesarA pentru studenii care realizeazA cercetAri
de teren sub ndrumarea profesorului ).
%)  

   

 
%
cPAGE 
RAPORT DE ACTIVITATE:
Data..Ora.Durata
A participat mpreunA cu...
..............................................................................................................................................
Locul desfAsurArii..
Tipul activitAii..
Tehnici folosite..

Observaii

Propuneri pentru rezolvarea cazului..

Propuneri pentru noi activitAi...

.
Vizat
Coord.caz/practicA Data:
cPAGE 
IS~ DE EVALUARE A PRACTICII STUDENTULUI
Instituia
ndrumAtor de practicA.
Student.
An.Grupa.
Perioada
Cunoasterea organizaiei/ instituiei/ departamentului n care a desfAsurat practica.

A   :


 
foarte bune bune satisfAcAtoare insuficiente observaii


foarte bune bune satisfAcAtoare insuficiente observaii
- A  A(din instituie)
foarte bune bune satisfAcAtoare insuficiente observaii
-  A 
foarte bune bune satisfAcAtoare insuficiente observaii
ActivitAi n care studentul s-a remarcat
..
AbilitAi pe care studentul trebuie sA si le mbunAtAeascA..
.
Data: SemnAtura ndrumAtorului de practicA
ilename: OBIECTIVE DE PRACTICaANUL II.doc
Directory: E:\DOCUMENTE\Downloads
Template: C:\Documents and Settings\SUNRISER\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dot
Title: OBIECTIVE DE PRACTIC~ ASISTEN~ SOCIAL~
ANUL II
Subject:
Author: NINA
Keywords:
Comments:
Creation Date: 2/2/2007 0:7:00 AM
Change Number: 3
Last Saved On: 3/29/200 8:2:00 AM
Last Saved By: NINA
Total Editing Time: 32 Minutes
Last Printed On: 3/29/200 2:33:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 4
Number of Words: 809 (approx.)
Number of Characters: 4 (approx.)Y