Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” DIN BRAŞOV

FACULTATEA DE LITERE
SPECIALIZAREA ROMÂNĂ − FRANCEZĂ
ÎNVĂŢĂMÂNT DESCHIS LA DISTANŢĂ

LITERATURĂ ROMÂNĂ

- TITU MAIORESCU – CTITOR AL ROMÂNIEI


MODERNE -

STUDENT: MOARCĂŞ ALEXANDRA


ANUL II ID - SEMESTRUL I