Sunteți pe pagina 1din 5
Catalogul complet al Facultatilor de Stat si Particulare din Romania, Informatii Admitere Facultate, Studii

Catalogul complet al Facultatilor de Stat si Particulare din Romania, Informatii Admitere Facultate, Studii Postuniversitare, Burse, Masterate, MBA-uri www.ListaFacultati.ro

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI

SEPTEMBRIE 2010

ANEXA 6A

CRITERIILE ŞI LOCURILE PENTRU EXAMENUL DE ADMITERE ÎN ANUL 2010 LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT, ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI

 

Domeniul de

Programul de studii universitare de masterat

   

Nr. locuri ***

 

Facultatea

licenţă

Durata

buget

taxă

 

Criterii de admitere

 

Finanţe

Management financiar şi bancar

2

ani

18

**

32

 

Marketing

Marketing şi comunicare în afaceri

2

ani

19

**

31

Economie şi

Administrarea afacerilor internaţionale

       

afaceri

2

ani

19

**

31

internaţionale

   

Management

Strategii şi politici manageriale

2

ani

18

**

32

Cibernetică,

statistică şi

Sisteme informatice pentru managementul resurselor

       

Media finală de admitere se calculează din:

2

ani

18

**

32

-

informatică

economică

   

50% nota obţinută la interviu (pe baza unei tematici

stabilită de facultate);

Facultatea

Contabilitate

Contabilitate şi audit

 

2

ani

18

**

32

- 25% media aritmetică a examenului de diplomă/licenţă;

- 25% media generală aritmetică de promovare a

de Ştiinţe

         

Finanţele sectorului public *

2

ani

studiilor.

Economice

Finanţe

Finanţarea şi gestiunea agenţilor economici *

2

ani

Economie şi

Administrarea şi dezvoltarea afacerilor în turism

*

   

*

Se vor şcolariza 2 sau 3 programe de masterat care vor

afaceri

2

ani

îndeplini criteriile de eficienţă.

internaţionale

 

-

210

 

Managementul resurselor umane

*

2

ani

Management

Management public european

*

2

ani

Cibernetică,

Managementul informatizat al mediului de afaceri

*

   

statistică şi

2

ani

informatică

 
30
30
Catalogul complet al Facultatilor de Stat si Particulare din Romania, Informatii Admitere Facultate, Studii

Catalogul complet al Facultatilor de Stat si Particulare din Romania, Informatii Admitere Facultate, Studii Postuniversitare, Burse, Masterate, MBA-uri www.ListaFacultati.ro

 

Domeniul de

Programul de studii universitare de masterat

 

Nr. locuri ***

 

Facultatea

licenţă

Durata

buget

taxă

 

Criterii de admitere

economică

         

Economie

Dezvoltare regională şi durabilă *

2

ani

Facultatea

Ştiinţe

Administraţie şi integrare europeană

       

de Ştiinţe

2

ani

15

**

75

Media finală de admitere se calculează din:

administrative

Juridice,

     

- 20% nota obţinută la interviu (discuţie liberă);

         

Sociale şi

Drept

Dreptul european al afacerilor

1, 5 ani

15

**

75

- 80% media aritmetică a examenului de diplomă/licenţă

Politice

   

Teoria şi practica textului

2

ani

20

**

27

Media finală de admitere este media aritmetică dintre:

Facultatea

Limbă şi

       

nota obţinută la interviu (pe baza unor tematici propuse de catedrele organizatoare);

-

Traducere şi interpretariat

2

ani

19

**

27

de Litere

literatură

   

Discurs specializat. Terminologii. Traduceri

2

ani

19

**

26

-

media generală aritmetică de promovare a studiilor.

   

Spaţiul Românesc între Orient şi Occident

       

Media finală de admitere se calculează din:

Istorie

2

ani

- 25% nota obţinută în urma evaluării proiectului de cercetare al candidatului;

     

-

 

Facultatea de

Istorie,

Filosofie şi

Filosofie

Filosofie socială. Teoria şi practica soluţionării conflictelor

2

ani

30

90

75 % media generală aritmetică de promovare a studiilor; Structura proiectului de cercetare (maxim 3 pagini):

A. Titlul proiectului; B. Obiectivul major al proiectului; C. Descrierea proiectului cuprinzând: Fundamentarea teoretică, Obiectivele şi ipotezele de cercetare, Planul de

cercetare, Rezultatele anticipate, Aplicaţii şi implicaţii posibile, Bibliografie.

Teologie

Teologie

Istorie şi spiritualitate filocalică

2

ani

 

Ingineria

Monitorizarea şi managementul mediului

2

ani

 

**

60

 

Facultatea

mediului

 

30

Media finală de admitere se calculează din:

- 75 % nota obţinută la interviu (discuţie liberă); - 25 % media aritmetică a examenului de diplomă/licenţă.

de Ştiinţe

Matematică

Matematică didactică

2

ani

22

**

40

31
31
Catalogul complet al Facultatilor de Stat si Particulare din Romania, Informatii Admitere Facultate, Studii

Catalogul complet al Facultatilor de Stat si Particulare din Romania, Informatii Admitere Facultate, Studii Postuniversitare, Burse, Masterate, MBA-uri www.ListaFacultati.ro

 

Domeniul de

Programul de studii universitare de masterat

 

Nr. locuri ***

 

Facultatea

licenţă

Durata

buget

taxă

Criterii de admitere

Facultatea de

 

Educaţie fizică şcolară şi management sportiv

2

ani

20

**

60

Media finală de admitere este media aritmetică dintre:

Educaţie

Educaţie fizică

   

- nota obţinută la interviu (pe baza unei tematici stabilite de facultate);

       

Fizică şi

şi sport

Kinetoterapie la domiciliu

2

ani

10

**

30

Sport

   

- media generală aritmetică de promovare a studiilor

Facultatea

 

Arhitectură navală (în limba engleză)

2

ani

17

**

18

Media finală de admitere se calculează din:

de

Arhitectură

       

- 25% media generală aritmetică de promovare a studiilor; - 25% media aritmetică a examenului de diplomă/licenţă:

50% nota obţinută la interviu susţinut în limba engleză (discuţie liberă).

-

Arhitectură

navală

Tehnologii avansate în construcţii navale (în limba engleză)

Navală

2

ani

17

**

17

 

Inginerie

Electronică de putere şi sisteme avansate de conversie

2

ani

19

**

20

Media finală de admitere este media aritmetică dintre:

- media aritmetică a examenului de diplomă/licenţă; - media generală aritmetică de promovare a studiilor.

Facultatea de

electrică

Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile

     

Inginerie

2

ani

20

**

20

Candidaţii la programul de masterat Metode avansate de prelucrare a semnalelelor (în limba engleză) vor susţine un interviu pentru verificarea competenţelor lingvistice de

limbă engleză. Interviul este probă eliminatorie notată cu Admis/Respins (discuţie liberă).

Electrică şi

   

Electronică

Inginerie

electronică şi

Metode avansate de prelucrare a semnalelelor (în limba engleză)

2

ani

19

**

20

telecomunicaţii

   
 

Ingineria

Sisteme informatice de conducere avansată

2

ani

21

**

50

Media finală de admitere este media aritmetică dintre:

- media aritmetică a examenului de diplomă/licenţă;

- media generală aritmetică de promovare a studiilor;

Facultatea

sistemelor

de Ştiinţa

Calculatoarelor

Calculatoare şi

tehnologia

informaţiei

Tehnologii şi aplicaţii informatice

2

ani

 

**

50

 

21

- nota obţinută la interviu (discuţie liberă).

Facultatea

Ingineria

Controlul, expertizarea şi siguranţa alimentelor

2

ani

24

**

50

Etapa I eliminatorie (test grilă de 30 întrebări notat cu Admis/Respins). Testul va fi susţinut de candidaţii care au

de Ştiinţa

       

produselor

Ştiinţa şi ingineria alimentelor

2

ani

24

**

36

absolvit învăţământul de licenţă în alt domeniu decât cel pentru care aplică. Nu vor susţine proba eliminatorie

şi Ingineria

Alimentelor

alimentare

Ştiinţa şi ingineria bioresurselor acvatice

     
 

2

ani

12

**

20

absolvenţii care au finalizat studiile în cadrul

32
32
Catalogul complet al Facultatilor de Stat si Particulare din Romania, Informatii Admitere Facultate, Studii

Catalogul complet al Facultatilor de Stat si Particulare din Romania, Informatii Admitere Facultate, Studii Postuniversitare, Burse, Masterate, MBA-uri www.ListaFacultati.ro

 

Domeniul de

Programul de studii universitare de masterat

 

Nr. locuri ***

 

Facultatea

licenţă

Durata

buget

taxă

Criterii de admitere

Inginerie şi

Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism

2

ani

 

**

24

învăţământului de licenţă din acelaşi domeniu sau din

management

24

domenii echivalente cu cel pentru care aplică la învăţământul de masterat.

Ştiinţe

       

inginereşti

Biotehnologia resurselor naturale

2

ani

23

**

15

Etapa II ierarhizarea candidaţilor:

Media finală de admitere se calculează din:

aplicate

   
         

- 70% media aritmetică a examenului de diplomă/licenţă;

Ingineria

Controlul şi expertizarea calităţii mediului

2

ani

 

**

25

- 30% media generală aritmetică de promovare a studiilor.

mediului

 

12

   

Procese performante pentru calitatea materialelor şi a mediului în metalurgie

     

Media finală de admitere se calculează din:

Facultatea de

Ingineria

materialelor

2

ani

- 30% nota obţinută la interviu pe baza unui CV cu privire

la activitatea profesională, activitatea de cercetare în anii de

Metalurgie şi

Nanotehnologii şi materiale multifuncţionale

 

48

50

studii şi la lucrarea de diplomă/licenţă;

Ştiinţa

2

ani

- 30% media aritmetică a examenului de diplomă/licenţă;

- 40% media generală aritmetică de promovare a studiilor.

Materialelor

 

Ingineria

Calitatea mediului şi dezvoltare durabilă

2

ani

mediului

 
 

Inginerie

Metode avansate de proiectare şi analiză în ingineria mecanică

2

ani

25

**

20

Etapa I - eliminatorie (test grilă de 30 întrebări notat cu Admis/Respins)

Facultatea

mecanică

Sisteme şi echipamente termice şi protecţia mediului

2

ani

25

**

35

Etapa II ierarhizarea candidaţilor:

de Mecanică

 

Managementul calităţii în inginerie industrială

     

Media finală de admitere este media aritmetică dintre:

Inginerie

2

ani

25

**

35

- media aritmetică a examenului de diplomă/licenţă;

industrială

Ingineria şi managementul sistemelor integrate de fabricaţie

2

ani

25

**

20

- media generală aritmetică de promovare a studiilor.

 

Inginerie

Analiza asistată de calculator a dinamicii maşinilor şi echipamentelor tehnologice

     

Media finală de admitere este media aritmetică dintre:

2

ani

29

**

20

nota obţinută la interviu pe baza unui CV cu activitatea profesională;

-

Facultatea de

mecanică

Inginerie din

     
         

Brăila

Ingineria

Ingineria şi protecţia mediului

2

ani

30

**

20

- media aritmetică a examenului de diplomă/licenţă.

mediului

33
33
Catalogul complet al Facultatilor de Stat si Particulare din Romania, Informatii Admitere Facultate, Studii

Catalogul complet al Facultatilor de Stat si Particulare din Romania, Informatii Admitere Facultate, Studii Postuniversitare, Burse, Masterate, MBA-uri www.ListaFacultati.ro

*** În funcţie de opţiunile candidaţilor se vor organiza doar programele de studii universitare de masterat care îndeplinesc condiţiile de desfăşurare ale

procesului didactic în ceea ce priveşte numărul de studenţi.

**

Candidaţii admişi la programele de masterat care nu se vor şcolariza pot opta pentru transferul la un alt program de studiu din cadrul facultăţii.

Date privind desfăşurarea examenului de admitere:

Taxa de înscriere este de 100 lei.

Tematicile pentru interviu vor fi afişate la secretariatele facultăţilor organizatoare ale programului de masterat.

34
34