Sunteți pe pagina 1din 1

Politica Externă a Republicii Moldova

RM a fost recunoscută de peste 180 de state ale lumii şi întreţine relaţii diplomatice cu
mai mult de 150 din ele. În prezent Republica Moldova este membru al ONU şi agenţiilor sale
specializate, al Consiliului Europei, OSCE, Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic, participă
activ la procesul de cooperare regională şi subregională ICE (Iniţiativa Central-Europeană), CSI
(Comunitatea Statelor Independente), SECI (Iniţiativa de Coperare Sud-Europeană), CEMN
(Cooperarea Economică la Marea Neagră), Comisia Dunării, la Pactul de Stabilitate pentru
Europa de Sud-est etc. De la 15 mai 2003 RM asigură preşedinţia la Comitetul de Miniştri al
Consiliului Europei, cel mai important for al democraţiei europene. Republica Moldova se
bucură de sprijin constant din partea statelor lumii, a structurilor internaţionale, din care acestea
fac parte, în eforturile sale de reglementare a problemei transnistrene şi a retragerii forţelor
armate ruseşti de pe teritoriul ţării, precum şi a armamentului şi muniţiilor ce le aparţin. Până în
prezent Republica Moldova şi-a deschis 21 de misiuni diplomatice şi consulare în lumea
întreagă.

Republica Moldova se implică activ în cooperarea subregională. Calitatea de membru sau


de participant al organizaţiilor şi iniţiativelor europene (ICE, PSPESE, PCESE (Procesul de
Cooperare a Statelor Sud-est europene), SECI, CEMN, CSI, Procesul dunărean) răspunde şi
obiectivului de securitate al RM.

La ora actuală relaţiile RM cu UE şi statele ei membre sunt reglementate de Acordul de


parteneriat şi cooperare (APC) semnat la 28 noiembrie 1994 şi intrat în vigoare la 1 iulie 1998.
Însă la 11 martie 2003 UE a propus spre aprobare o concepţie de dezvoltare a relaţiilor UE
lărgite cu toţi vecinii săi, inclusiv, Republica Moldova.

Cooperarea Republicii Moldova în cadrul ICE are o dimensiune mai mult politică.
Începând cu anul 1997 în Documentele finale ale Reuniunilor Miniştrilor de Externe şi ai Şefilor
de Guvern a fost mereu prezentă tematica transnistreană şi cea a relaţiilor Moldovei cu Uniunea
Europeană. Privite retrospectiv, documentele finale ale reuniunilor Şefilor de Guvern şi cele ale
Miniştrilor Afacerilor Externe ai ţărilor ICE, abordează din ce în ce mai angajant aceste subiecte
importante pentru Republica Moldova.
În ce priveşte dimensiunea economică a cooperării ţării noastre în cadrul ICE, o serie
întreagă de oportunităţi le prezintă participarea noastră la forurile economice la nivel înalt.
Astfel, în anul 2001, la Trieste, a fost prezentat proiectul pilot “World Trade Center Chisinau”,
elaborat de Moldexpo Chişinău cu asistenţa World Trade Center Hanovra, proiect pentru care
ICE urmează să ofere asistenţă în identificarea resurselor de finanţare.