P. 1
Limba romana contemporana

Limba romana contemporana

|Views: 38,974|Likes:
Published by Nicyke
Despre vocabular si fonetica
Despre vocabular si fonetica

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Nicyke on Jun 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2015

pdf

text

original

1

Cuprins

Introducere...........................................................................................................................5
Chestionar evaluare prerechizite.........................................................................................8
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1. NOŢIUNI GENERALE DE FONETICĂ.....................10

1.1.

Introducere......................................................................................................10

1.2.

Obiectivele unităţii de învăţare.......................................................................10

1.3.

Obiectul de studiu, obiectivele şi domeniul de cercetare proprii foneticii.....11

1.4.

Fonaţiunea şi aparatul fonator.......................................................................12

1.5.

Caracteristicile sunetelor vorbirii..................................................................14

1.6.

Ramurile foneticii............................................................................................16

1.7.

Rezumat...........................................................................................................16

1.8.

Test de evaluare..............................................................................................16
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 2. FONETICA ARTICULATORIE (I).............................17

2.1.

Introducere......................................................................................................17

2.2.

Obiectivele unităţii de învăţare.......................................................................17

2.3.

Clasificarea articulatorie a vocalelor.............................................................18

2.4.

Fenomene întâlnite în practica articulatorie a vocalelor...............................19

2.5.

Semivocalele. Grupurile vocalice: diftongi, triftongi, hiat.............................21

2.6.

Rezumat...........................................................................................................26

2.7.

Test de autoevaluare.......................................................................................26
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 3. FONETICA ARTICULATORIE (II)...........................27

3.1.

Introducere.....................................................................................................27

3.2.

Obiectivele unităţii de învăţare......................................................................27

3.3.

Clasificarea articulatorie a consoanelor........................................................28

3.4.

Fenomene întâlnite în practica articulatorie a consoanelor..........................31

3.5.

Grupuri consonantice.....................................................................................32

3.6.

Rezumat..........................................................................................................32

3.7.

Test de autoevaluare.......................................................................................32
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 4. FONETICA ACUSTICĂ..............................................33

4.1.

Introducere......................................................................................................33

4.2.

Obiectivele unităţii de învăţare.......................................................................33

4.3.

Clasificarea acustică a vocalelor...................................................................34

4.4.

Clasificarea acustică a consoanelor...............................................................35

4.5.

Rezumat...........................................................................................................36

4.6.

Test de autoevaluare.......................................................................................36
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 5. TRANSCRIEREA FONETICĂ....................................38

5.1.

Introducere......................................................................................................38

2

5.2.

Obiectivele unităţii de învăţare.......................................................................38

5.3.

Raportul literă / sunet. Valorile fonetice ale literelor „e”, „i”......................39

5.4.

Convenţii grafematice de transcriere fonetică pentru limba română.............40

5.5.

Transcrierea fonetică –mijloc de recunoaştere corectă a grupurilor
vocalice / consonantice...................................................................................

42

5.6.

Rezumat...........................................................................................................43

5.7.

Test de autoevaluare.......................................................................................43
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 6. ORTOEPIA, ORTOGRAFIA ŞI SILABAŢIA.............44

6.1.

Introducere......................................................................................................44

6.2.

Obiectivele unităţii de învăţare.......................................................................44

6.3.

Accentul, specificul accentuării în limba română..........................................45

6.4.

Principiile sistemului ortografic actual al limbii române..............................48

6.5.

Principiile silabaţiei în limba română............................................................50

6.6.

Rezumat...........................................................................................................53

6.7.

Test de autoevaluare.......................................................................................53
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 7. ELEMENTE DE FONOLOGIE....................................56

7.1.

Introducere......................................................................................................56

7.2.

Obiectivele unităţii de învăţare.......................................................................56

7.3.

Obiectul de studiu, obiectivele şi domeniul de cercetare proprii fonologiei.
Semnul lingvistic.............................................................................................

57

7.4.

Relaţii şi corelaţii. Proba comutării şi tipurile de distribuţie.........................63

7.5.

Segmentarea. Trăsăturile distinctive fonologice............................................67

7.6.

Unităţi segmentale şi suprasegmentale...........................................................70

7.7.

Rezumat...........................................................................................................71

7.8.

Test de autoevaluare.......................................................................................71

7.9.

Tema de control nr. 1......................................................................................72
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 8. ELEMENTE DELEXICOLOGIE. CONCEPTE
OPERAŢIONALE ÎN STUDIUL VOCABULARULUI.....................................................

76

8.1.

Introducere......................................................................................................76

8.2.

Obiectivele unităţii de învăţare.......................................................................76

8.3.

Obiectul de studiu, obiectivele şi domeniul de cercetare proprii
lexicologiei. Lexicologia
şi lexicografia – relaţia cu semantica.....................

77

8.4.

Disponibilitatea lexicală. Vocabularul limbii române contemporane............80

8.5.

Rezumat...........................................................................................................85

8.6.

Test de autoevaluare.......................................................................................85
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 9. VOCABULARUL CA MULŢIME. DINAMICA
VOCABULARULUI. FACTORII DE ORGANIZARE A VOCABULARULUI..............

87

9.1.

Introducere......................................................................................................87

3

9.2.

Obiectivele unităţii de învăţare.......................................................................87

9.3.

Câmpuri / subansambluri lexico-semantice....................................................88

9.4.

Organizarea vocabularului.............................................................................89
9.4.1. Factorul frecvenţă...........................................................................................89
9.4.2. Factorul psihologic.........................................................................................90
9.4.3. Factorul stilistico-funcţional...........................................................................93
9.4.4. Factorul semantic...........................................................................................95
9.4.5. Factorul etimologic.........................................................................................97
9.5.

Rezumat...........................................................................................................100

9.6.

Test de evaluare..............................................................................................100
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 10. EVOLUŢII SEMANTICE. GREŞELI DE NATURĂ
LEXICO-SEMANTICĂ......................................................................................................

101

10.1. Introducere......................................................................................................101
10.2. Obiectivele unităţii de învăţare.......................................................................101
10.3. Evoluţia semantică: direcţii de modificare a sensului, cauze, tropii
implica
ţi..........................................................................................................

102
10.4. Greşeli lexico-semantice – „stilul relaxat”....................................................103
10.4.1. Pleonasmul......................................................................................................103
10.4.2 Atracţia paronimică........................................................................................105
10.4.3. Etimologia populară.......................................................................................105
10.4.4. Accidentul semantic........................................................................................107
10.4.5. Alte greşeli lexico-semantice..........................................................................107
10.5. Rezumat...........................................................................................................108
10.6. Test de autoevaluare.......................................................................................109
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 11. ÎMBOGĂŢIREA VOCABULARULUI......................110
11.1. Introducere.....................................................................................................110
11.2. Obiectivele unităţii de învăţare.......................................................................110
11.3. Îmbogăţirea vocabularului – mijloace interne. Afixele lexicale.....................111
11.3.1. Derivarea cu prefixe. Prefixele internaţionale. Prefixoidele..........................111
11.3.2. Derivarea cu sufixe. Sufixoidele. Derivatele etnice........................................115
11.3.3. Derivarea parasintetică, regresivă şi frazeologică........................................120
11.3.4. Compunerea. Schimbarea valorii gramaticale...............................................121
11.4. Decompozarea după afixele lexicale..............................................................123
11.5. Îmbogăţirea vocabularului – mijloace externe...............................................125
11.5.1. Împrumutul lexical..........................................................................................125
11.5.2. Calcul lingvistic..............................................................................................127
11.6. Argoul şi jargonul în dinamica vocabularului................................................128
11.7. Rezumat...........................................................................................................131

4

11.8. Test de evaluare..............................................................................................131
11.9. Tema de control 2...........................................................................................131
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 12. NOŢIUNI GENERALE DE SEMANTICĂ...............135
12.1. Introducere......................................................................................................135
12.2. Obiectivele unităţii de învăţare.......................................................................135
12.3. Schiţă a semanticii diacronice şi a problemelor sensului...............................136
12.4. Direcţiile semanticii moderne.........................................................................137
12.5. Semantica structurală: metodologie, analiza semantică structurală.............138
12.6. Unităţile analizei semantice structurale. Tipologia semelor..........................140
12.7. Analiza lexicală-paradigmatică......................................................................147
12.8. Rezumat...........................................................................................................151
12.9. Test de autoevaluare.......................................................................................151
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 13. NIVELURI LEXICO-SEMANTICE (I). OMONIMIA,
PARONIMIA, POLISEMIA................................................................................................

153

13.1. Introducere......................................................................................................153
13.2. Obiectivele unităţii de învăţare.......................................................................153
13.3. Omonimia........................................................................................................154
13.4. Paronimia........................................................................................................155
13.5. Polisemia: definire..........................................................................................155
13.5.1. Polisemia: diferenţierea de omonimie............................................................155
13.5.2. Polisemia: cauze, clasificare..........................................................................157
13.6. Rezumat...........................................................................................................158
13.7. Test de autoevaluare.......................................................................................158
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 14. NIVELURI LEXICO-SEMANTICE (II).
SINONIMIA, ANTONIMIA, CÂMPURILE LEXICO-SEMANTICE...............................

159

14.1. Introducere......................................................................................................159
14.2. Obiectivele unităţii de învăţare.......................................................................159
14.3. Sinonimia: definire, criterii de diferenţiere a seriilor sinonimice..................160
14.4. Antonimia: definire, condiţiile stabilirii antonimiei, clasificare....................163
14.5. Câmpurile lexico-semantice............................................................................167
14.6. Rezumat...........................................................................................................169
14.7. Test de autoevaluare.......................................................................................170
14.8. Tema de control 3...........................................................................................171
Anexa 1................................................................................................................................175
Anexa 2
................................................................................................................................179
Bibliografie selectiv
ă...........................................................................................................219

5

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->