Tabelul periodic al elementelor De la Wikipedia, enciclopedia liber Tabelul periodic al elementelor, numit i tabelul periodic al lui Mendeleev, cuprinde

într-o form tabular elementele chimice aranjate în func ie de propriet ile fizice i chimice ale acestora. 3 1 2 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 11 II I II IV V VI VI VII VII VII II III IV V VI VI VII IB I A A B B B IB IB IB IB B A A A A IAIA B

Grup

Perioad 1 2 3 1 H 3 Li 11 N a 2 He 9 10 F Ne

4 Be 12 M g 2 1 S c 3 9 Y *

5 6 B C

7 N

8 O

13 14 15 16 17 18 Al Si P S Cl Ar 25 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 M Ti V Cr Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr n 42 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 M Zr Nb Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe o 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn 11 10 10 10 10 11 108 109 110 2 4 5 6 7 1 Hs Mt Ds Uu Rf Db Sg Bh Rg b 11 3 Uu t 11 4 Uu q 11 5 Uu p 11 6 Uu h 11 118 7 Uu Uu o s

4

19 20 K Ca 37 R b 55 C s 38 Sr 56 Ba

5

6

** 7 87 88 Fr Ra * Lantanide

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

96 10 10 10 89 90 91 92 93 94 95 97 98 99 103 ** Actinide C 0 1 2 Ac Th Pa U Np Pu Am Bk Cf Es Lr m Fm Md No Serii chimice ale tabelului periodic Metale alcaline
2

Metale alcalinop mântoase2 Metaloizi

Lantanide1,2

Actinide1,2

Metale de tranzi ie2 Gaze nobile3

Metale de posttranzi ie

Nemetale

Halogeni3

1 2

Actinidele i lantanidele se numesc împreun "pamânturi rare."

Metalele alcaline, metalele alcalino-p mântoase, metalele de tranzi ie i de posttranzi ie, actinidele i lantanidele se numesc împreun "metale."
3

Halogenii i gazele nobile sînt i ele nemetale. i presiune

Starea de agregare la condi iile normale de temperatur
y y y

cele cu num rul atomic scris în ro u sunt gaze; cele cu num rul atomic scris în albastru sunt lichide; cele cu num rul atomic scris în negru sunt solide.

R spândirea elementelor în natur
y y y y

cele cu chenar continuu au izotopi mai vechi decît P mîntul; cele cu chenar întrerupt provin din dezintegrarea altor elemente i nu au izotopi mai vechi decât Pamântul; cele cu chenar punctat sunt ob inute artificial (elemente sintetice); cele f r chenar au fost prezise teoretic, dar nu au fost descoperite înc .

Periodicitatea tabelului periodic Cea mai mare valoare a tabelului periodic este abilitatea de a preciza propriet ile chimice ale elementelor bazându-ne pe pozi ia lor in tabelul periodic. Grupele i perioadele

Grupele Grupa este coloana vertical din tabelul periodic. Grupele sunt considerate cea mai comun cale de a clasifica elementele.În unele grupe, elementele au propriet i similare sau au aceea i proprietate tot grupul - acestor grupe le sunt date anumite nume care se folosesc destul de des, ex.metale alcaline, metale alcalinop mântoase, metale tranzi ionale etc. Perioadele O perioad este un rând orizontal din tabelul periodic. De i grupele sunt cel mai comun mod de a grupa elementele, sunt regiuni ale sistemului periodic unde similarit ile orizontale sunt mai semnificante decât cele verticale.Ex. metalele tranzi ionale i în special, lantanidele i actinidele. Num rul perioadei arat i num rul straturilor ocupate cu electroni. Exemple Halogenii În grupa a 17-a, cunoscut ca i halogenii, elementelor nu le lipse te decât un electron pentru a avea toate straturile ocupate.Din acest cauz , in reac iile chimice ele tind sa împrumute un electron(tendin a de a împrumuta electroni se nume te eletronegativitate)Aceast proprietate este cea mai evident la Flor(cel mai electronegativ element din tot tabelul). Ca i rezultat, halogenii formeaza acizi cu hidrogenul, ex.acid florhidric, acid clorhidric, acis bromhidric, acid iodhidric, toate in forma HX. Aciditatea lor cre te cu num rul perioadei. tiind grupa i perioada în care se afl un element, îi putem stabili configura ia electronic si num rul atomic. De exemplu s lu m elemetul situat în perioada a 3a grupa a 7A(a 17a). tim c elementul are 3 straturi ocupate cu electroni i pe ultimul strat are 7 electroni, deci configuratia va fi aceasta: K:2e- L:8e- M:7e-. Având confiura ia electronic , putem afla numarul atomic, adunând to i electronii, deci num rul atomic va fi 17. Având num rul atomic putem afla numele elementului, adica Clor.Din configura ia electronic putem afla ce ioni formeaz elementul.Acceptând un electron, elementul formeaza 1 ion negativ, deci este un halogen. Pe baza ionului format îi putem stabili valen a(I) si electrovalen a(-1) Elementele din grupa a VIII-a A(18) mai sunt numite i gaze inerte. Tabelul periodic extins Tabelul periodic extins con ine adi ional i blocul g.

Categorie: Chimie