Sunteți pe pagina 1din 3

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

Bd. Libertăţii, nr.16, sector 5, Bucureşti


Telefon: 021/3177720, 021/3177721, 021/3177722, 021/3177723,
Fax: 021/3115042, 021/3115039
email: intrareg@insse.ro; intrastat@insse.ro; website: http://www.intrastat.ro,

Informaţii de identificare ale operatorului economic şi sediului administrativ (social) :


CUI
Denumirea unităţii ____________________________________________________
___________________________________________________________________
Judeţ/Cod ________________________________________________
Localitate ________________________________________________
Sector ______ Str. ___________________________________
Nr. ______ Bl. _____Sc._____ Ap. ____ Telefon ___________________________
Cod activitatea principală (CAEN Rev.1)__________________________________
Cod activitatea principală (CAEN Rev.2)__________________________________
Forma de proprietate ______________________ Cod _______

CHESTIONAR PENTRU FURNIZORII DE INFORMAŢII STATISTICE


INTRASTAT
1. Date generale privind sediul executiv
Sediul executiv (unde se desfăşoară efectiv activitatea) al unităţii, coincide cu sediul administrativ (social)?
Da
Nu

Dacă NU, vă rugăm să menţionaţi adresa sediului executiv unde unitatea îşi desfăşoară efectiv activitatea:
Judeţ _________________________________________ Localitatea __________________________________________
Strada ___________________________________________________ Nr. _______ Bl ______ Sc_________ Ap _______
Telefon ___________________________ Email ___________________________________________________________
Doriţi ca pe viitor instrumentarul necesar declarării datelor statistice / materialele informative să fie transmise direct la sediul
executiv?
Da
Nu

2. Informaţii privind conducătorul unităţii


Nume şi prenume: ________________________________________________________________________________
Funcţia : ________________________________________________________________________________________
Telefon: ________________ Fax: _________________ E-mail: __________________________________________

3. Valoarea schimburilor intracomunitare cu bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene realizată de la începutul
anului 2010 până în prezent:

Expedieri intracomunitare de bunuri:


mai mici de 900.000 lei Luna în care a fost depăşit pragul:
între 900.000 şi 20.000.000 lei
peste 20.000.000 lei
Introduceri intracomunitare de bunuri:
mai mici de 300.000 lei Luna în care a fost depăşit pragul:
între 300.000 şi 10.000.000 lei
peste 10.000.000 lei

4. Intenţionaţi să solicitaţi serviciile unei terţe părţi terţe declarante pentru a îndeplini obligaţiile dumneavoastră de a
completa declaraţia Intrastat?
Da
Nu
Daca răspunsul la această întrebarea este DA, vă rugăm să continuaţi cu punctul 6. Dacă răspunsul este NU, vă rugăm să
continuaţi cu următorul punct.

5. Informaţii privind persoana împuternicită din cadrul unităţii dummneavoastră să completeze declaraţia Intrastat:
.1. Nume şi prenume ________________________________________________________________________________
Funcţia ________________________________________________________________________________________
Telefon _________________ Fax ________________ E-mail ___________________________________________
Tipul declaraţiei: Introduceri intracomunitare de bunuri
Expedieri intracomuniare de bunuri

5.2. Nume şi prenume


________________________________________________________________________________
Funcţia ________________________________________________________________________________________
Telefon _________________ Fax ________________ E-mail ___________________________________________
Tipul declaraţiei: Introduceri intracomunitare de bunuri
Expedieri intracomunitare de bunuri

În cazul în care aceeaşi persoană va avea responsabilitatea declarării informaţiilor atât pentru introducerile cât şi pentru
expedierile intracomunitare de bunuri, se va completa numai punctul 5.1.

6. Informaţii privind partea terţă declarantă împuternicită pentru completarea declaraţiilor Intrastat

CUI
Denumirea unităţii: ________________________________________________________________________________
Adresa unităţii:
Judeţul ___________________________ Localitatea
__________________________________________
Sector _____ Strada __________________________________________ Nr.____ Bl._____ Sc. ___ Et. ___ Ap. ____

Informaţii privind persoana care răspunde de furnizarea datelor din cadrul unităţii dumneavoastră
Nume şi prenume: ________________________________________________________________________________
Funcţia : ________________________________________________________________________________________
Telefon: ___________________ Fax: _____________________ E-mail: ___________________________________

7. Alte informaţii privind unitatea dumneavoastră

7.1. În cadrul activităţii actuale de comerţ intracomunitar de bunuri, efectuaţi operaţiuni de prelucrare sub contract?
Da Dacă DA: Activă1)
Nu Pasivă2)

7.2. Ce modalitate electronică de transmitere a declaraţiilor Intrastat preconizaţi să utilizaţi?

On line 3)
Off line 4)

Data completării chestionarului Semnătura

___________________________
L.S.
1)
Prelucrare activă sub contract: bunurile sunt introduse in România dintr-un stat membru al Uniunii Europene pentru a fi supuse uneia sau mai multor operaţiuni
de prelucrare, iar după prelucrare bunurile rezultate vor fi expediate în statul membru respectiv
2)
Prelucrarea pasivă sub contract: bunurile româneşti sunt expediate temporar de pe teritoriul României într-un alt stat membru al Uniunii Europene pentru a fi
supuse unor operaţiuni de prelucrare, iar produsele rezultate din aceste operaţiuni se vor întoarce în România ca introduceri
3)
on line (transmiterea datelor prin Internet, la adresa www.intrastat.ro)
4)
off line (realizarea declaraţiei utilizând aplicaţia Intrastat disponibilă gratuit pe site-ul www.intrastat.ro, şi transmiterea ulterioră a fişierului rezultat, prin email, la
INS)

S-ar putea să vă placă și