Sunteți pe pagina 1din 218
Seria ,CIMP DESCHIS* ‘Annick de Souzenell, Le symbolisme du corps humain ©~ 1991: Editions Albin Michel S.A., Pari (© ~ 1995: Toate dreprurileasupra acestei edi sintrezervate Editurit AMARCORD, st. Dropici nr. 3c. Bp. 5, tel fax: 056/146,685, 1900 ~ Timisoara, ROMANIA, e-mail: amarcord@mail datum 10 ANNICK DE SOUZENELLE SIMBOLISMUL CORPULUI UMAN Editia a Ta cu o Postfafd autoarei Ia edifia romaneasci ‘Traducere de MARGARETA GYURCSIK Coperta : Losif Stroia Consilier editorial : Ton Nicolae Anghel PREFATA ‘mul earkeipal Intra univers care fiscal! metal reprezints dows aspect ale aceleig reali tn car hazardelc provident in care vga e crm de leg, fecare fm vie ete ik mod necesar inrupareaarketprilor cesta la basa manifest ‘Orice viaje arhetipla, incepind eu oma. Mlcrocnmes, tmeori macrocommat, mind cera i pani, el resume ‘nea erate pe care e ment 0 rumeatcd el confine sine cele ea fs weet dp chip exemdnarea a Feare organ, struct, nce sau mecanism nue deci ‘manifestarea parent pe 1 aunt plan 2 una din hep vitae, findamenale A dep: monfestarea de ‘vhetpul su inseam 0 condanna 38 rid neinleast Asifel e descris omul, de mit de ani, in cérfile sfinte 1a0- ‘ste, in Vede, tn Bible, in Evangheli, in Coran. Riturile $i ‘nitrile omeniri ilusireazd aceastd concepyle. Va veni o vreme ind vom gt~ din nou ~ ed Tradiia este o tina, este STHINTA "Ta nsec min na i ei gg oe rime semieaanea ta a