Sunteți pe pagina 1din 296

Este ciudat că, în ciuda importanţei lor, majoritatea dintre noi ştiu foarte

puţin despre modelele de comportament automat. Oricare ar fi motivul actualei


situaţii, este vital să înţelegem că suntem teribil de vulnerabili faţă de oricine le
cunoaşte modul de funcţionare.
În funcţie de motivele pentru care o persoană doreşte să le folosească,
oricare dintre tehnicile de obţinere a supunerii tratate în această carte poate fi
folosită pentru a face bine sau rău.
Realitatea sugerează că ritmul mereu mai accelerat şi cantitatea
zdrobitoare de informaţii specifice vieţii moderne vor face ca supunerea
negândită datorată modelelor de comportament automat să fie din ce în ce mai
răspândită în viitor. Prin urmare, va fi tot mai important pentru membrii
societăţii să înţeleagă exact care sunt principiile psihologice care influenţează
tendinţa de a te supune unei solicitări şi cum sunt folosite armele de
influenţare de maeştrii în psihologia supunerii.
Această carte sapă adânc şi scoate la lumină mecanismele de supunere
ascunse în inimile şi în creierele noastre.
Pentru toţi cei care se ocupă de vânzări aceasta esfe cea mai imporfanrâ
din cărţile scrise în ultimii 10 ani.
Psihologia Persuasiunii este o lectură obligatorie pentru oamenii care
sunt sau aspiră la funcţii de conducere.
Informaţiile din cartea lui Cialdini sunt o adevărată mină de aur pentru
omul supra-solicitat al prezentei civilizaţii.

PSIHOLOGIA PERSUASIUNII şi-a căpătat locul de cea mai importantă


carte publicată vreodată despre acest subiect datorită valorii practice a
informaţiilor oferite. În cuprinsul ei, distinsul psiholog Robert B. Cialdini, doctor
în filozofie, explică de ce unii oameni sunt remarcabil de convingători şi cum
putem să-i învingem cu propriile lor arme. Veţi afla cele şase secrete
psihologice care se află în spatele impulsului nostru puternic de a ne supune,
cum pot fi ele folosite de persoane iscusite fără a fi detectate, cum să ne
apărăm împotriva lor şi cum să punem la lucru acele secrete în folosul propriu.
Această carte indispensabilă îţi garantează două lucruri: niciodată nu te vei mai
simţi obligat să spui „da”, când de fapt gândeşti că ar fi în interesul tău să spui
„nu” şi cu siguranţă vei avea mai multă influenţă decât ai avut vreodată.
Doctorul în filozofie Robert B. Cialdini susţine cursuri universitare şi
postuniversitare despre persuasiune şi influenţă socială la University of North
Carolina şi Columbia University. El este în prezent şeful catedrei de psihologie
şi membru al Consiliului de Conducere al Arizona State University.

Dedic această carte lui Chris


Care străluceşte în ochii tatălui său

MULŢUMIRI

O mulţime de oameni merită mulţumirile şi aprecierea mea pentru


contribuţia pe care şi-au adus-o la apariţia acestei cărţi. Mai mulţi colegi ai
mei din mediul academic au citit întregul manuscris în forma sa iniţială şi au
făcut comentarii pertinente care au consolidat în bună măsură versiunea finală.
Aceşti colegi sunt Gus Levine, Doug Kenrick, Art Beaman şi Mark Zanna. În plus,
versiunea iniţială a fost citită de câţiva membri de familie şi prieteni — Richard
şi Gloria Cialdini, Bobette Gorden şi Ted Hali —care mi-au oferit nu doar un foarte
necesar sprijin emoţional, dar şi comentariile lor pline de substanţă.
Un al doilea grup, mult mai mare, mi-a oferit sugestii utile pentru anumite
capitole sau grupe de capitole: Todd Anderson, Sandy Braver, Catberine
Chambers, Judy Cialdini, Nancy Eisenberg, Larry Ettkin, Joanne Gersten, Jeff
Goldstein, Betsy Hans, Valerie Hans, Joe Hepworth, Holly Hunt, Ann Inskeep,
Barry Leshowitz, Darwyn Linder, Debbie Littler, John Mowen, Igor Pavlov, Janis
Posner, Trish Puryear, Marilyn Rall, John Reich, Peter Reingen, Diane Ruble,
Phyllis Sensenig, Roman Sherman şi Henry Wellman.
Anumite persoane şi-au adus aportul în mod special în stadiile de început.
John Staley a fost primul expert editorialist care a recunoscut potenţialul
proiectului. Jim Sherman, Al Goethals, John Keating şi Dan Wegner au oferit
recenzii apreciative în faza iniţială, ceea ce a încurajat atât autorul, cât şi editorii.
William Morrow şi preşedintele de atunci al editurii, Larry Hughes, mi-au trimis
o scurtă, dar entuziastă notă care a constituit un sprijin semnificativ pentru
realizarea sarcinii ce-mi stătea în faţă. Ultima, dar nu şi cea mai puţin
importantă, este Maria Guarnaschelli care a crezut de la început, la fel de mult ca
şi mine, în cartea pe care voiam s-o scriu. Datorită influenţei ei editoriale a
rezultat această carte, mult îmbunătăţită. Îi sunt extrem de recunoscător pentru
îndrumarea ei pătrunzătoare şi pentru eforturile ei susţinute.
În plus, aş da dovadă de neglijenţă dacă nu aş menţiona priceperea şi
eficienţa lui Sally Carney în ce priveşte pregătirea manuscrisului, precum şi
sfaturile înţelepte ale agentului meu literar, Robert Brandes.
În sfârşit, de-a lungul întregului proiect, cea care mi-a stat cel mai mult
alături a fost Bobette Gorden care a trăit fiecare cuvânt împreună cu mine.

INTRODUCERE

Acum pot să recunosc deschis. Toată viaţa mea am fost un tip care nu
poate refuza pe cineva. De când pot să-mi amintesc am fost o pradă uşoară
pentru tot felul de vânzători de fleacuri, persoane care strâng fonduri şi alţii de
soiul acesta. Este adevărat că numai unii dintre aceşti oameni căutau să mă
înşele. Alţii - reprezentanţii unor anumite agenţii caritabile, de pildă - aveau
cele mai bune intenţii. Nu are importanţă. M-am trezit cu o frecvenţă alarmantă
în posesia unor nedorite abonamente la tot felul de reviste sau a unor bilete la
balul lucrătorilor din salubritate. Probabil că acest lung statut de fraier este
responsabil pentru interesul meu în studierea tendinţei de a te supune. Am
căutat să aflu care sunt factorii care fac ca o persoană să răspundă cu „da”
altei persoane şi ce tehnici sunt mai eficiente pentru obţinerea acordului. M-am
întrebat de ce o solicitare făcută într-un anumit fel va fi respinsă, în timp ce o
formulare puţin diferită a aceleiaşi solicitări va avea succes.
Prin urmare, ca psihosociolog am început să fac cercetări privind
psihologia supunerii. La început cercetarea a luat forma unor experimente
efectuate, în cea mai mare parte, în laboratorul meu împreună cu colegi
studenţi. Am vrut să aflu ce principii psihologice influenţează tendinţa de a te
supune unei solicitări. În prezent, psihologii ştiu destul de puţin despre aceste
principii - care sunt ele şi cum funcţionează. Am considerat aceste principii ca
fiind arme de influenţare şi le vom analiza în capitolele următoare pe câteva
dintre cele mai importante.
După un timp am realizat că munca mea experimentală, deşi absolut
necesară, nu era suficientă. Ea nu-mi permitea să evaluez valoarea principiilor
în lumea din afara laboratorului de psihologie şi a campusului studenţesc unde
le cercetam. A devenit clar că, dacă voiam să înţeleg pe deplin psihologia
supunerii, era nevoie să lărgesc sfera cercetărilor. Era necesar să-i studiez pe
profesioniştii puterii de convingere - pe acei oameni care au aplicat principiile
asupra mea toată viaţa.
Ei ştiu ce anume funcţionează şi ce nu pentru obţinerea acordului. Ca în
orice alt domeniu supravieţuieşte doar cel foarte bine pregătit. Sarcina acestor
oameni este să ne determine să ne supunem şi câştigarea existenţei lor
depinde de asta. Cei care nu ştiu să-i determine pe oameni să spună „da”, sunt
îndepărtaţi curând; cei care reuşesc, rămân şi prosperă.
Desigur, profesioniştii puterii de convingere nu sunt singurii care cunosc
şi folosesc aceste principii pentru a-şi atinge scopurile. Toţi folosim aceste
principii şi le cădem victimă, în cadrul interacţiunii noastre zilnice cu vecinii,
prietenii, partenerii de viaţă şi copiii noştri. Dar, faţă de noi ceilalţi, experţii
puterii de convingere au mult mai mult decât o înţelegere vagă a acestor
principii. Gândindu-mă la toate acestea, mi-am dat seama că aceşti oameni
reprezentau cea mai bogată sursa de informaţii despre puterea de convingere.
Timp de aproape trei ani, am combinat studiile experimentale cu un program
categoric mai distractiv de imersiune sistematică în lumea profesioniştilor
puterii de convingere - agenţi de vânzări, oameni care strâng fonduri, persoane
care fac recrutări, cei care se ocupă de publicitate şi alţii.
Scopul meu a fost să observ, din interior, tehnicile şi strategiile folosite
cel mai des şi cu cea mai mare eficienţă de către o gamă largă de specialişti ai
puterii de convingere. Programul de observaţii a luat, uneori, forma unor
interviuri cu aceşti specialişti, iar alteori a fost vorba de interviuri cu duşmanii
lor naturali (ca, de pildă, ofiţeri de poliţie care se ocupă de trişorii la jocuri de
noroc sau reprezentanţii lor pentru protecţia consumatorilor). Alteori a fost
vorba de o analiză intensivă a materialelor scrise prin care tehnicile de
convingere sunt transmise de la o generaţie la alta, precum manuale de
vânzări şi alte lucrări asemănătoare.
Totuşi, cel mai adesea, cercetarea mea a avut loc sub forma observaţiei
ca participant direct. Acest tip de observaţie este o metodă de cercetare prin
care cercetătorul devine un fel de spion. Cercetătorul se infiltrează voit şi sub o
falsă identitate în mediul de interes, devenind un membru cu drepturi depline
al grupului ce va fi studiat.
Prin urmare, atunci când am vrut să analizez tacticile de convingere ale
organizaţiilor care vând enciclopedii (sau aspiratoare, sau fotografii portret, sau
lecţii de dans) răspundeam unui anunţ din ziar pentru cursuri de instruire în
vânzări şi-i lăsam să mă înveţe metodele lor. Folosind abordări similare, dar nu
identice, am fost în măsură să mă infiltrez în agenţii de publicitate, agenţii
pentru relaţii publice şi organizaţii de strângere a fondurilor pentru a le cerceta
tehnicile. Multe dintre faptele prezentate în această carte provin deci din
experienţa mea ca profesionist al puterii de convingere sau ca voluntar într-o
gamă largă de organizaţii a căror menire este să ne facă să spunem „da”.
Din ceea ce am învăţat în cei trei ani de observaţii ca participant direct
cel mai instructiv a fost să aflu că, deşi există mii de tactici diferite pe care le
folosesc experţii puterii de convingere pentru a face oamenii să spună „da”,
majoritatea se încadrează în şase categorii de bază. Fiecare dintre aceste
categorii este guvernată de un principiu psihologic fundamental care conduce
comportamentul uman şi prin aceasta îşi împrumută puterea acestor tactici.
Cartea de faţă este organizată în funcţie de aceste şase principii, câte unul
pentru fiecare capitol.
Aceste principii - consecvenţa, reciprocitatea, dovada socială,
autoritatea, simpatia, raritatea - sunt tratate fiecare din punctul de vedere al
funcţiei lor în societate şi al modului în care este exploatată enorma lor putere
de către profesioniştii puterii de convingere care le încorporează cu abilitate în
solicitările lor pentru vânzări, donaţii, concesii, voturi, consimţământ etc.
Merită observat că nu am inclus printre cele şase principii regula simplă a
interesului material conform căreia oamenii vor să obţină cât mai mult şi să
plătească cât mai puţin pentru opţiunile lor.
Prin această omisiune nu vreau să spun că dorinţa de a maximiza
beneficiile şi a minimiza costurile nu ar fi importantă în luarea deciziilor
noastre. Nici nu am vreo dovadă că profesioniştii puterii de convingere ignoră
puterea acestei reguli.
Este adevărat exact contrariul: în cercetările mele, am văzut adesea
experţi ai puterii de convingere folosind (uneori cu onestitate, alteori fără)
abordarea irezistibilă „îţi pot oferi o reducere.” Am optat ca în această carte să
nu tratez separat interesul material deoarece îl văd ca pe un dat motivaţional,
ca pe un factor subînţeles care trebuie luat în consideraţie, dar nu necesită o
analiză extinsă.
Fiecare principiu este examinat şi din punctul de vedere al capacităţii
sale de a produce o supunere automată din partea oamenilor, adică un impuls
de a spune „da” fără a gândi mai întâi. Realitatea sugerează că ritmul mereu
mai accelerat şi cantitatea zdrobitoare de informaţii specifice vieţii moderne
vor face ca această formă deosebită de supunere negândită să fie din ce în ce
mai răspândită în viitor. Prin urmare, va fi tot mai important pentru membrii
societăţii să înţeleagă exact care sunt şi cum sunt folosite armele de
influenţare.
A trecut câtva timp de când a fost publicată prima ediţie a acestei cărţi.
Intre timp s-au întâmplat unele lucruri despre care simt că merită să le acord
un loc în această nouă ediţie. Mai întâi, cunoaştem mai mult decât înainte
despre procesul de influenţare. Studiul puterii de convingere şi al supunerii a
avansat, iar paginile care urmează au fost adaptate pentru a reflecta acest
progres. Pe lângă o aducere la zi generală a materialului, am inclus informaţii
care a miau fost sugerate de relatările unor cititori ai primei ediţii a prezentei
lucrări.
Aceste comentarii evidenţiază experienţele unor persoane care după ce
au citit cartea au recunoscut modul în care a acţionat asupra lor, într-o anumită
împrejurare, unul dintre principiile prezentate şi mi-au scris pentru a-mi descrie
evenimentul. Relatările lor, care apar în secţiunea Scrisori de la cititori, aflată la
sfârşitul fiecărui capitol, ilustrează cât de uşor şi cât de des putem cădea
victime forţei de influenţare.
Doresc să mulţumesc următoarelor persoane care, fie direct, fie prin
asistenţii lor, au contribuit la secţiunile Scrisori de la cititori din această ediţie:
Pat Bobbs, Mark Hastings, James Michaels, Paul R. Nail, Alan J. Resnik, Daryl
Retzlaff, Dan Swift şi Karla Vasks. în plus, aş dori să invit noii cititori să-mi
trimită relatări asemănătoare pentru o posibilă publicare într-o viitoare ediţie.
Aceste relatări îmi pot fi trimise la: Department of Psychology, Arizona State
University, Tempe, AZ 85287-1104.
ROBERT B. CIALDINI
Capitolul 1
ARME DE INFLUENŢARE

Orice lucru trebuie făcut atât de simplu cât este posibil,


dar nu mai simplu de atât.
ALBERT EINSTEIN

Într-o zi am primit un telefon de la o prietenă care şi-a deschis recent un


magazin de bijuterii indiene în Arizona. Era uluită de o situaţie curioasă. Tocmai
i se întâmplase ceva fascinant şi s-a gândit că eu, ca psiholog, i-aş putea da o
explicaţie. Era vorba despre un anumit lot de bijuterii cu turcoaze pe care, la un
moment dat, nu putea să-l vândă.
Era vârful sezonului turistic, magazinul era neobişnuit de asaltat de
clienţi, bijuteriile cu turcoaze erau de bună calitate în raport cu preţul pe care-l
cerea ea şi, cu toate acestea, nu se vindeau. Prietena mea a încercat câteva
şiretlicuri specifice vânzărilor pentru a scăpa de ele. A încercat să atragă
atenţia asupra lor schimbându-le locul de expunere într-o zonă centrală; nici un
efect. Le-a spus vânzătorilor să le promoveze insistent şi tot fără nici un
succes.
În final, în noaptea dinaintea plecării într-o călătorie pentru achiziţii în
afara oraşului, exasperată fiind de situaţie, i-a mâzgălit un bilet şefei
vânzătorilor: „Tot ce se află în această casetă de expunere se va vinde la X 1/2
din preţ”, sperând să scape astfel de bijuteriile în cauză, chiar cu pierdere.
Atunci când s-a întors, câteva zile mai târziu, n-a fost surprinsă să afle că toate
bijuteriile fuseseră vândute. A fost şocată să descopere că, datorită faptului că
angajata înţelesese din biletul ei mâzgălit „1/2” ca fiind „2” - întregul lot de
bijuterii a fost vândut la un preţ dublu faţă de cel iniţial!
Şi de aceea m-a sunat pe mine. Mi-am dat seama ce s-a întâmplat şi i-am
spus că, dacă voia să-i explic lucrurile cum trebuie, este bine să mă lase să îi
spun o poveste. I-am povestit despre modul în care se creează o relaţie între
curcani şi pui lor, fapt descoperit de o ştiinţă relativ nouă numită etologie -
studiul animalelor în habitatul lor natural.
Cloştile de curcan sunt mame bune - iubitoare, atente şi protectoare. Ele
îşi petrec majoritatea timpului îngrijind, încălzind, curăţând şi strângând puii
sub ele. Dar există ceva neobişnuit în comportamentul lor. Practic tot acest
comportament matern este declanşat de un singur lucru: sunetul scos de pui.
Alte caracteristici de identificare ca mirosul puilor, felul cum arată sau
cum se simt la atingere par să joace un rol minor în declanşarea
comportamentului matern. Dacă un pui scoate respectivul sunet, mama lui va
avea grijă de el; dacă nu, mama îl ignoră sau câteodată chiar îl ucide.
Faptul că mamele curcan se bazează în exclusivitate pe sunetul scos de
pui a fost ilustrat într-un mod spectaculos de expertul în comportament animal,
M. W. Fox prin descrierea unui experiment în care au fost implicaţi o cloşcă de
curcan şi un dihor împăiat.1
Pentru cloşcă, dihorul este un duşman natural a cărei simplă apropiere
este salutată cu cârâituri, ciupituri şi zgârieturi mânioase.
Experimentatorii au constatat că, şi atunci când un dihor împăiat era tras
cu o sfoară spre o cloşcă, reacţia era un atac furios şi imediat. Dar atunci când
acelaşi dihor împăiat avea înăuntru un mic casetofon care reproducea sunetul
puilor de curcan, mama nu doar că accepta dihorul care se apropia, dar îl şi
trăgea sub ea. Atunci când casetofonul era oprit, dihorul avea parte de un nou
atac violent.
Cât de ridicolă pare o femelă de curcan în această situaţie: ea va
îmbrăţişa un duşman natural doar pentru că scoate sunetul specific puilor şi va
neglija sau chiar îşi va omorî proprii ei pui doar pentru ca nu scot acel sunet.
Curca arată ca un automat a cărui instincte materne sunt sub controlul acelui
singur sunet. Specialiştii spun că acest tip de comportament este departe de a
fi specific doar curcanului. Ei au reuşit să identifice modele mecanice de
acţiune, la o largă varietate de specii.
Numite modele fixe de acţiune, ele pot implica secvenţe complicate de
comportament ca, de pildă, ritualuri de curtare şi împerechere. O caracteristică
fundamentală a acestor modele este aceea că secvenţele de comportament
care-l compun apar practic în acelaşi mod şi în aceeaşi ordine de fiecare dată.
Este aproape ca şi cum aceste modele comportamentale ar fi înregistrate
pe o bandă aflată în interiorul animalului. Atunci când vine timpul pentru
curtare, este pusă banda pentru curtare; când vine vremea să fie crescuţi puii,
este pornită banda cu comportamentul matern. Clic şi se activează
comportamentul adecvat; bâzzz, banda porneşte şi se derulează secvenţa de

1
Numele acestui cercetător al vieţii animalelor este cu adevărat chiar Fox (Vulpe). Vezi
monografia sa din 1974 pentru o descriere completă a experimentului cu curca şi cu dihorul.
comportament standard.
Cel mai interesant lucru în toate acestea este modul cum se activează
banda. De pildă, când un mascul acţionează pentru a-şi apăra teritoriul,
imixtiunea unui alt mascul din aceeaşi specie este cea care pune în mişcare
banda cu comportamentul de apărare teritorială care include vigilenţă dârză,
ameninţare şi, dacă este nevoie, comportament de luptă. Dar există o
ciudăţenie. Nu prezenţa masculului rival în sine este declanşatorul, ci o
anumită caracteristică, numită caracteristica declanşatoare.
Adesea, această caracteristică declanşatoare va fi doar un aspect minor
în cadrul întregului reprezentat de intrus. Câteodată o nuanţă de culoare poate
fi caracteristica declanşatoare. Experimentele au arătat că, de exemplu, un
măcăleandru mascul va acţiona ca şi cum un măcăleandru rival ar fi intrat pe
teritoriul său şi va ataca furios chiar şi o grămadă de pene roşii luate de pe
pieptul unui măcăleandru.
În acelaşi timp, el va ignora practic o replică împăiată a unui
măcăleandru mascul fără pene roşii pe piept; rezultate similare au fost obţinute
şi cu o altă specie de păsări cu gât albastru pentru care declanşatorul
comportamentului de apărare teritorială este o anumită nuanţă de albastru a
penelor de pe pieptul rivalului.2
Înainte de a ne bucura cu îngâmfare de uşurinţa cu care pot fi păcălite
animalele de nişte caracteristici declanşatoare care le fac să reacţioneze
complet nepotrivit faţă de o situaţie dată, ar trebui să înţelegem două lucruri.
Mai întâi că modelele fixe de comportament, automatismele funcţionează
foarte bine în majoritatea timpului.
De exemplu, deoarece numai puii sănătoşi perfect normali scot acel piuit
specific, este logic ca o cloşcă de curcan să răspundă cu un comportament
matern doar la acel unic sunet specific.
Reacţionând doar la acest singur stimul, cloştile de curcan se vor
comporta aproape întotdeauna corect. Este nevoie de un trişor ca acel om de
ştiinţă care a făcut experimentul pentru a face ca răspunsul lor automat să
pară prostesc.
Al doilea lucru important de înţeles este acela că şi noi, oamenii, avem
comportamente preprogramate; şi, cu toate că ele funcţionează de obicei în

2
Sursele pentru informaţiile despre măcăleandru şi despre pasărea cu gât albastru sunt,
respectiv, lucrările lui Lack (1943) şi Peiponen (1960).
avantajul nostru, caracteristicile declanşatoare care le activează pot fi folosite
pentru a ne păcăli să le folosim în momente nepotrivite.3
O formă asemănătoare de acţiune umană automată a fost bine
demonstrată printr-un experiment al specialistei în psihologie socială Ellen
Langer de la Harvard. Un principiu bine cunoscut în legătură cu
comportamentul uman spune că, atunci când cerem cuiva să ne facă o favoare,
vom avea mai mari şanse de succes dacă oferim un motiv.
Oamenilor le place pur şi simplu să aibă un motiv pentru ceea ce fac.
Langer a demonstrat acest fapt deloc surprinzător solicitând o mică favoare
unor oameni care îşi aşteptau rândul pentru a folosi maşina de copiat a unei
biblioteci. Scuzaţi-mă, am cinci pagini de copiat. Îmi daţi voie să folosesc
maşina de copiat înaintea dumneavoastră? Vă rog asta deoarece sunt foarte
grăbită.
Eficienţa acestei solicitări însoţite de un motiv a fost aproape totală: 94%
din cei întrebaţi i-au permis să treacă în faţă. Să comparăm acest procent de
succes cu rezultatul obţinut când ea a spus doar: Scuzaţi-mă, am cinci pagini
de copiat. Îmi daţi voie să folosesc maşina de copiat? În această situaţie, doar
60% dintre cei întrebaţi au aprobat solicitarea ei. La prima vedere, pare că
diferenţa crucială între cele două solicitări a fost informaţia suplimentară
furnizată de cuvintele „deoarece sunt foarte grăbită”. Dar un al treilea tip de
solicitare încercat de Langer a arătat că nu acesta este adevăratul motiv. Se
pare ca nu întreaga secvenţa de cuvinte, ci doar primul cuvânt, „deoarece”,
este cel care a produs diferenţa.
În loc să introducă un motiv raţional pentru a obţine aprobarea la cel de-
al treilea tip de solicitare a folosit cuvântul „deoarece” şi apoi, fără să adauge
alte informaţii, a reafirmat doar un lucru evident: Scuzaţi-mă, am cinci pagini.
Îmi daţi voie să folosesc maşina de copiat? Vă rog asta deoarece trebuie să fac
nişte copii. Rezultatul a fost că, din nou, aproape 93% au fost de acord deşi nu
a fost adăugat nici un motiv raţional şi nici o informaţie nouă pentru a justifica
acordul solicitat.
La fel cum piuitul specific declanşează la curcan un răspuns matern
automat - chiar când acest sunet vine de la un dihor împăiat - tot aşa cuvântul

3
Deşi există mai multe asemănări importante între oameni şi animale în cazul acestui gen
de răspuns automat, sunt şi câteva diferenţe importante. Secvenţele de comportament
automat la oameni sunt mai degrabă învăţate decât înnăscute, sunt mai flexibile faţă de cele
foarte rigide ale animalelor şi răspund la un număr mai mare de factori declanşatori.
„deoarece” a declanşat automat o reacţie de supunere din partea subiecţilor
psihologului Langer, chiar şi atunci când nu li se oferea nici un motiv în plus ca
să se supună. Clic şi bâzzz, banda porneşte!4
Deşi unele dintre constatările suplimentare ale lui Langer arată ca sunt
multe situaţii în care comportamentul uman nu funcţionează mecanic, ca şi
cum ar fi înregistrat pe bandă, este uimitor, totuşi, cât de des se întâmplă acest
lucru.
De pildă să ne gândim la comportamentul bizar al clienţilor acelui
magazin de bijuterii care s-au repezit la nişte bijuterii cu turcoaze numai după
ce preţul lor a fost dublat din greşeală. Nu văd nici o logică pentru acest
comportament decât dacă este privit ca un comportament mecanic.
Clienţii, cei mai mulţi oameni cu dare de mână aflaţi în vacanţă, având
puţine cunoştinţe despre turcoaze, au folosit un principiu standard - un
stereotip - pentru a-i ghida la cumpărături: „scump = bun”.
Astfel, turiştii care voiau bijuterii „bune”, au considerat piesele cu
turcoaze ca fiind în mod sigur mai valoroase şi mai de dorit decât altele deşi
nimic nu se schimbase cu excepţia preţului.
Preţul în sine a devenit o caracteristică declanşatoare semnalând
calitatea; şi doar o creştere spectaculoasă a preţului a condus la o creştere
spectaculoasă a vânzărilor printre cumpărătorii avizi de calitate. Clic şi bâzzz,
banda porneştel
Este uşor să învinuieşti turiştii pentru deciziile lor prosteşti. Dar o privire
mai atentă oferă o viziune mai îngăduitoare. Aceşti oameni crescuseră cu
regula „Obţii exact ceea ce plăteşti” şi care au văzut această regulă
confirmându-se mereu şi mereu în viaţa lor. Nu a durat mult ca să dea acestei
reguli înţelesul „scump = bun”.
Acest stereotip a funcţionat pentru ei destul de bine în trecut deoarece,
în mod normal, preţul unui articol creşte în raport cu valoarea sa; de obicei, un
preţ mai mare reflectă o calitate mai bună.
Aşa că, atunci când s-au aflat în situaţia de a dori să-şi procure bijuterii
cu turcoaze de bună calitate fără să aibă prea multe cunoştinţe despre

4
Poate că răspunsul de felul „pentru că... doar pentru că”, obişnuit la copii atunci când li
se cere să-şi explice comportamentul, provine din observaţia lor isteaţă despre neobişnuita
putere pe care adulţii par s-o atribuie cuvintelor pentru că. Cititorul care doreşte să găsească o
tratare sistematică a studiului privind copiile şi conceptualizarea lui o poate face studiind
lucrarea lui Langerdin 1989.
turcoaze, este de înţeles că ei s-au bazat pe preţ ca şi caracteristică de
încredere pentru determinarea calităţii bijuteriilor.
Deşi probabil că nu au realizat acest lucru, atunci când au reacţionat
numai la caracteristica preţ, ei au luat-o pe scurtătură şi şi-au asumat un mare
risc. În loc să-şi mărească şansele învăţând minuţios despre aspectele care
indică valoarea bijuteriilor cu turcoaze, ei s-au bazat doar pe un indiciu - acela
despre care ştiau că este asociat, de obicei, cu calitatea unui articol.
Au pariat pe ideea că preţul singur le poate spune tot ce aveau nevoie să
ştie. De data aceasta, pentru că cineva a confundat „1 /2” cu „2” au pariat
greşit. Dar, pe termen lung, luând în consideraţie totalitatea situaţiilor din viaţa
unei persoane, alegerea unei astfel de scurtături poate reprezenta cea mai
raţională abordare posibilă.
Cei care se ocupă de publicitate ştiu asta şi prin reclamele create
încearcă să comunice că, desigur, scump înseamnă bun. Există suficient de
multe produse pe cât de scumpe pe atât de bune încât regula „scump=bun” să
fie cât se poate de valabilă pentru societatea de consum şi respectată în mod
automat.
De fapt, comportamentul stereotip, automat, este predominant în multe
dintre acţiunile umane deoarece, în numeroase cazuri, este cea mai eficientă
formă de comportament iar în alte cazuri este pur şi simplu necesar.
Noi toţi trăim într-un mediu cu influenţe extraordinar de complicate, un
mediu complex aflat în rapidă schimbare. Pentru a face faţă acestui mediu,
avem nevoie de scurtături. Nu este omeneşte posibil să recunoaştem şi să
analizăm toate aspectele legate de fiecare persoană, eveniment şi situaţie pe
care le întâlnim. Nu dispunem de timpul, energia sau capacitatea de a face aşa
ceva.
De aceea trebuie să folosim foarte des stereotipuri şi reguli proprii pentru
clasificarea lucrurilor după câteva caracteristici-cheie pentru ca apoi să putem
răspunde fără să gândim când apare una dintre caracteristicile declanşatoare.
Uneori comportamentul nu va fi adecvat situaţiei, deoarece nici cele mai
bune stereotipuri sau caracteristici declanşatoare nu funcţionează de fiecare
dată. Dar acceptam imperfecţiunea lor deoarece nu există altă alternativă.
Fără aceste stereotipuri ne-am bloca evaluând, catalogând şi adaptând în
timp ce momentul acţiunii ar zbura. Şi, după toate indiciile, ne vom baza pe
stereotipuri într-o măsură şi mai mare în viitor. Pe măsură ce stimulii care ne
saturează viaţa continuă să devină mai complecşi şi mai variabili, vom depinde
tot mai mult de scurtături pentru a putea face faţă.
Renumitul filozof britanic Alfred North Whitehead a recunoscut această
caracteristică inevitabilă a vieţii moderne când a afirmat că „civilizaţia
avansează prin extinderea numărului de operaţiuni pe care le putem efectua
fără să ne gândim la ele”. Să luăm, de exemplu, „progresul” reprezentat de
cuponul pentru reduceri de preţuri care permite consumatorului să presupună
că va beneficia de o achiziţie cu preţ redus prezentând acest cupon.
Măsura în care am învăţat să operăm mecanic bazându-ne pe această
presupunere este ilustrată de experienţa unei firme producătoare de cauciucuri
pentru automobile. Au fost expediate cupoane de reducere care, datorită unei
erori de tipărire, nu ofereau nici o reducere primitorilor, dar care au produs din
partea clienţilor un răspuns egal cu cel al cupoanelor corecte care ofereau o
economie substanţială.
Ideea evidentă şi instructivă este aceea că ne aşteptăm ca aceste
cupoane de reducere să realizeze două sarcini. Nu doar să ne economisească
banii, dar şi să ne economisească timpul şi energia mentală necesară pentru a
lua decizii.
În lumea de astăzi avem nevoie de primul avantaj pentru a face faţă
tensiunilor financiare; dar avem nevoie şi de cel de-al doilea avantaj pentru a
face faţă unui aspect potenţial mai important: tensiunea asupra creierului.
Este ciudat că, în ciuda folosirii pe scară largă în prezent şi a conturării
importanţei lor tot mai mari în viitor, majoritatea dintre noi ştiu foarte puţin
despre modelele de comportament automat. Poate că este aşa tocmai din
cauza modului mecanic în care apar. Oricare ar fi motivul actualei situaţii, este
vital să scoatem în evidenţă una dintre proprietăţile acestor comportamente:
ele ne fac teribil de vulnerabili faţă de oricine le cunoaşte modul de
funcţionare.
Pentru a înţelege pe deplin natura acestei vulnerabilităţi, să mai aruncăm
o privire la cercetările etologilor. Se dovedeşte că aceşti experţi în
comportament care folosesc piuituri înregistrate pe banda şi grămezi de pene
colorate nu sunt singurii care au descoperit cum să activeze benzile de
comportament automat ale diferitelor specii.
Există un grup de organisme care au un comportament cunoscut sub
numele de mimetism şi care copiază caracteristicile declanşatoare specifice
altor animale în încercarea de a le păcăli şi a le face să pornească benzile
comportamentale corecte într-un moment nepotrivit. Organismul mimetic va
exploata acest comportament total inadecvat în propriul beneficiu.
Să luăm, de exemplu, şiretlicul fatal al femelei ucigaşe a unei specii de
licurici (Photuris) aplicat masculului altei specii de licurici (Photinus). În mod
logic masculii Photinus evită cu grijă contactul cu femelele Photuris, pentru că
le ştiu însetate de sânge.
Dar, după secole de experienţă, femelele-vânător au identificat o
slăbiciune a victimelor lor - un cod special de variaţie a luminozităţii prin care
membrii speciei victimă îşi comunică unul altuia că sunt gata de împerechere.
Cumva, femela Photuris a descifrat codul de curtare al speciei Photinus.
Imitând variaţia luminozităţii semnalelor de împerechere ale victimei, femela
ucigaşă este capabilă să se ospăteze cu trupurile masculilor ale căror benzi de
curtare se declanşează automat aruncându-i în îmbrăţişarea morţii şi nu a
dragostei.
Se pare că insectele sunt cele care exploatează cel mai crunt
automatismele victimelor lor; nu este ceva neobişnuit ca victimele să fie, la
propriu, păcălite de moarte. Dar apar şi forme de exploatare mai puţin dure.
Există, de pildă, un mic peşte răpitor care profită de un program neobişnuit de
cooperare pus la cale de membrii altor două specii de peşti.
Peşti mai mari, pe de o parte, şi o specie de peşti mult mai mici pe de
altă parte, colaborează în beneficiul ambelor părţi. Peştii mici îi curăţă pe cei
mari care le permit să se apropie şi chiar să le intre în gură pentru a culege
ciuperci şi alţi paraziţi care s-au lipit de dinţii şi branhiile lor. Este un
aranjament minunat!
Peştii cei mari sunt curăţaţi de paraziţii dăunători, iar peştii cei mici obţin
cu uşurinţă hrană. În mod normal, peştii cei mari devorează orice alţi peşti mai
mici care sunt atât de nesăbuiţi încât să le treacă prin apropiere. Dar când se
apropie peştii curăţători, peştii cei mari se opresc brusc din mişcare şi plutesc
cu gura deschisă şi aproape imobili drept răspuns la dansul unduios executat
de peştii curăţători.
Acest dans pare să fie caracteristica declanşatoare care activează
spectaculoasa pasivitate a peştelui cel mare. Elementul declanşator îi oferă şi
micului nostru peşte răpitor şansa de a profita de ritualul de curăţire.
Acest peşte se va apropia de prădătorul mai mare copiind mişcarea
unduioasă a peştelui curăţător ceea ce va produce automat o stare de linişte şi
nemişcare a peştelui cel mare. Apoi micul vânător va smulge rapid o bucată
bună de carne din peştele mai mare şi se va îndepărta ca o săgeată înainte ca
victima năucită să-şi poată reveni.5
Există o puternică dar tristă asemănare cu jungla umană. Sunt şi printre
noi oameni care imită caracteristici declanşatoare pentru tipurile noastre de
comportament automat. Spre deosebire de secvenţele mai mult instinctive ale
răspunsului animalelor, comportamentul uman automat se dezvoltă, de obicei,
pe baza unor principii psihologice sau stereotipuri pe care am învăţat să le
acceptăm.
Deşi forţa lor variază, unele dintre aceste principii posedă o imensă
capacitate de a influenţa acţiunea umană. Am fost supuşi acţiunii lor atât de
devreme în viaţă şi ele au acţionat în atâtea situaţii de atunci încoace, încât noi
toţi percepem rareori la nivel conştient puterea lor. Pentru unii fiecare dintre
aceste principii este o posibilă armă gata de a fi folosită - o armă de influenţare
automată.
Există un grup de oameni care ştiu foarte bine care sunt armele de
influenţare automată şi care le folosesc în mod obişnuit şi cu pricepere pentru
a obţine ceea ce vor. Ei merg de la un eveniment social la altul, cerându-le
altora să se supună dorinţelor lor; frecvenţa cu care au succes este uluitoare.
Secretul eficienţei lor stă în felul în care îşi formulează cererea, în felul cum se
înarmează cu una sau alta dintre armele de influenţare care acţionează în
mediul social. Pentru a face aceasta, poate fi suficient un singur cuvânt bine
ales care angrenează un puternic principiu psihologic şi declanşează în noi
banda unui comportament automat.
Şi în mod sigur cei care exploatează comportamentul uman învaţă
repede cum să profite la maxim de tendinţa noastră de a răspunde mecanic, în
concordanţă cu aceste principii.
Să ne întoarcem la prietena mea, patroana magazinului de bijuterii.
Deşi ea prima dată a avut de câştigat din întâmplare, nu i-a trebuit mult
5
Sursele pentru informaţiile despre licurici şi despre peşti sunt lucrările lui Lloyd (1965) şi
Eibl-Eibesfeldt (1958). Chiar dacă aceste creaturi par nişte exploatatori rapace, ele sunt
întrecute în această privinţă de o specie de gândaci. Folosind o serie de declanşatori pe bază
de miros şi pipăit, aceşti gândaci determină două specii de furnici să-i protejeze, să-i
îngrijească, să-i hrănească în stadiul de larve şi să-i adăpostească pe timpul iernii când sunt
adulţi. Răspunzând mecanic la trucurile declanşatoare ale gândacilor, furnicile îi tratează ca pe
alte furnici. În interiorul cuiburilor de furnici, gândacii răspund ospitalităţii gazdelor mâncându-
le ouăle şi larvele; cu toate acestea, ei nu sunt atacaţi niciodată (Holldobler, 1971)
timp ca să înceapă să exploateze regulat şi cu intenţie stereotipul „scump =
bun”. Acum, în timpul sezonului turistic, de la început ea încearcă să
accelereze vânzarea unui articol greu vandabil mărindu-i substanţial preţul. Ea
susţine că acest procedeu este minunat de eficient.
Atunci când îl foloseşte pentru turişti nebănuitori - aşa cum face frecvent
- obţine o rată a profitului enormă. Şi chiar dacă iniţial procedeul nu are mare
succes, ea marchează produsul cu „redus de la ____” şi-l vinde la preţul original
profitând totuşi de reacţia la stereotipul „scump = bun” care apare în faţa
preţului umflat.
Prietena mea nu este deloc originală în ce priveşte acest ultim mod de
folosire a regulii „scump = bun” pentru a atrage în cursă turiştii care caută o
afacere bună.
Omul de cultură şi scriitorul Leo Rosten ne dă exemplul fraţilor Drubeck,
Sid şi Harry, care aveau o croitorie bărbătească în cartierul unde a crescut
Rosten prin 1930. Ori de câte ori Sid, vânzătorul, avea un nou client care
încerca un costum în faţa oglinzii cu trei laturi, el spunea că are o problemă de
auz şi, pe când discuta cu clientul, îi cerea în mod repetat să vorbească mai
tare.
De îndată ce clientul găsea un costum care-i plăcea şi întreba de preţ, Sid
îl striga pe fratele său, croitorul şef, care se afla în camera din spate: „Harry,
cât costă acest costum?”. Uitându-se pe deasupra lucrului său şi exagerând cu
mult preţul adevărat al costumului, Harry răspundea cu voce tare: „Pentru
costumul acela minunat din lână 100%, patruzeci şi doi de dolari.”.
Pretinzând că nu a auzit şi făcându-şi mâna pâlnie la ureche, Sid întreba
din nou. Harry repeta: „patruzeci şi doi de dolari”. În acest moment, Sid se
întorcea spre client, zicând: „Spune că douăzeci şi doi de dolari.” Cei mai mulţi
se grăbeau să cumpere costumul şi s-o şteargă din magazin cu chilipirul înainte
ca săracul Sid să descopere „greşeala”.
Există mai multe caracteristici comune majorităţii armelor de influenţare
automată ce vor fi descrise în această carte. Am discutat deja despre două
dintre ele: procesul aproape mecanic prin care puterea acestor arme poate fi
activată, fapt din care derivă şi posibilitatea exploatării acestei puteri de către
oricine ştie cum s-o declanşeze.
O a treia caracteristică este modul în care armele de influenţare
automata îşi împrumută forţa acelora care le utilizează. Să nu se înţeleagă de
aici că aceste arme sunt ca un fel de bâte mari ce-ţi sar în ochi şi sunt folosite
de o persoană ca s-o ciomăgească pe o alta şi s-o supună.
Procesul este mult mai sofisticat şi mai subtil. Dacă execuţia este
corespunzătoare, exploatatorii acestor arme n-au nevoie să mişte nici măcar
un deget pentru a obţine ceea ce vor. Este necesar doar să elibereze forţele
mari de influenţare care există deja într-o situaţie şi să le îndrepte către ţinta
dorită. În acest sens, abordarea este asemănătoare artei marţiale japoneze
numite jiu-jitsu.
O femeie care utilizează jiu-jitsu va folosi împotriva oponentului doar un
minim din forţa ei. În locul forţei proprii, femeia va folosi acţiunea inerenta a
unor legi fizice ca legea gravitaţiei, legea pârghiilor, legea momentului
mecanic, legea inerţiei. Dacă ştie cum şi unde să pună la lucru aceste legi, ea
poate învinge cu uşurinţă un adversar mai puternic fizic.
La fel se întâmplă şi cu cei care exploatează armele de influenţare
automată care acţionează în mod natural în societate. Ei pot angaja puterea
acestor arme împotriva ţintelor vizate în timp ce îşi folosesc la minim forţa
personală.
Această ultimă caracteristică a armelor de influenţare permite acestui tip
de exploatatori să obţină un avantaj suplimentar enorm: capacitatea de a
manipula fără să para că manipulează. Chiar şi victimele tind să considere
actul lor de supunere ca fiind determinat mai degrabă de forţe naturale decât
de planurile persoanei care profită de el. Iată un exemplu în acest sens. Există
un principiu al percepţiei umane, şi anume principiul contrastului, care
afectează modul în care vedem diferenţa dintre două lucruri atunci când sunt
prezentate unul după altul. Mai simplu spus, dacă al doilea obiect este suficient
de diferit faţă de primul, vom avea tendinţa să-l vedem şi mai diferit decât este
în realitate.
Astfel, dacă ridicăm mai întâi un obiect uşor şi apoi un obiect greu, vom
aprecia că al doilea obiect este mai greu decât dacă am fi ridicat doar obiectul
greu, fără să-l ridicăm mai întâi pe cel uşor. Principiul contrastului este
consacrat în domeniul psihofizicii şi se aplică nu doar percepţiei asupra
greutăţii, ci tuturor felurilor de percepţii. Dacă vorbim cu o femeie frumoasă la
o petrecere şi apoi ni se alătură una mai puţin atractivă, a doua femeie ni se va
părea încă şi mai puţin atractivă decât este în realitate.
De fapt, studiile despre principiul contrastului de percepţie realizate la
universităţile statelor Arizona şi Montana sugerează ca putem fi mai puţin
satisfăcuţi de atractivitatea fizică a iubitei sau a iubitului din cauza modului în
care ne bombardează mass media cu exemple de modele nerealist de
atractive.
În cadrul unui studiu, studenţii au apreciat o fotografie a unui membru
obişnuit al grupului, de sex opus, ca fiind mai puţin atractiv dacă au privit mai
întâi reclamele dintr-o revistă. În alt studiu, nişte studenţi, colegi de cameră, au
făcut aprecieri asupra fotografiei unei femei necunoscute pentru o posibilă
întâlnire oarbă. Cei care au făcut aceasta în timp ce priveau serialul TV „îngerii
lui Charlie” au considerat femeia pentru întâlnirea oarbă ca fiind mai puţin
atractivă comparativ cu cei care au apreciat-o în timp ce se uitau la un alt
program de televiziune.
După cât se pare, frumuseţea ieşită din comun a femeilor din serialul
„îngerii lui Charlie” au făcut ca femeia pentru întâlnirea oarbă să pară mai
puţin atractivă.6
O simpatică demonstraţie privind contrastul de percepţie este folosită
uneori în laboratoarele de psihofizică pentru a-i familiariza pe studenţi cu acest
principiu într-o manieră directă.
Fiecare student stă pe rând în faţa a trei găleţi cu apă: una cu apă rece,
una cu apă la temperatura camerei şi una cu apă fierbinte. După ce pune o
mână în apă rece şi una în apă fierbinte, studentului i se spune să bage ambele
mâini simultan în găleata cu apă la temperatura camerei.
Expresia consternării amuzate care apare imediat spune totul: deşi
ambele mâini sunt în aceeaşi găleată, mâna care a fost în apă rece dă senzaţia
că ar fi acum în apă fierbinte, în timp ce mâna care a fost în apă fierbinte dă
senzaţia că ar fi acum în apă rece. Ideea este că acelaşi lucru - în acest caz apa
la temperatura camerei - poate fi făcut să pară foarte diferit funcţie de natura
evenimentului care l-a precedat. În mod sigur această micuţă şi simpatică armă
de influenţare oferită de principiul contrastului nu rămâne neexploatată. Marele
avantaj al acestui principiu este că, pe lângă faptul că funcţionează bine,

6
Studiile au fost realizate şi prezentate de Kenrick şi Gutierres (1980) care avertizează că
oamenii ireal de frumoşi portretizaţi în mass media (actori, actriţe, modele) ne pot face să fim
mai puţin satisfăcuţi de înfăţişarea unor posibili parteneri romantici disponibili în jurul nostru.
Lucrări mai recente ale acestor autori aduc noi argumente care arată că expunerea faţă de
atracţia sexuală exagerată a unor nuduri de tineri frumoşi (ca în Playboy sau Playgirl) face ca
oamenii să devină mai puţin mulţumiţi de atracţia sexuală a soţului/soţiei sau a partenerului de
viaţă (Kenrick, Gutierres şi Goldberg, 1989
rămâne practic nedetectabil.
Cei care-l folosesc pot profita de influenţa lui fără să pară în vreun fel că
au aranjat situaţia în favoarea lor. Vânzătorii de confecţii cu amănuntul sunt un
bun exemplu. Să presupunem că un bărbat intră într-un magazin elegant şi
spune că vrea să-şi cumpere un costum în trei piese şi un pulovăr.
Dacă ai fi în locul vânzătorului, ce produse i-ai arăta mai întâi pentru a-l
face să cheltuiască cât mai mulţi bani? Magazinele de confecţii îşi învaţă
personalul de vânzări să vândă mai întâi articolele scumpe. Bunul simţ ar
sugera exact opusul: dacă un bărbat tocmai a cheltuit o mulţime de bani
pentru a cumpăra un costum, el ar putea să nu dorească să mai cheltuiască
foarte mulţi bani şi pe un pulovăr. Dar vânzătorii ştiu mai bine.
Ei se comporta în concordanţă cu ceea ce sugerează principiul
contrastului: vând întâi costumul deoarece, când vine vremea să se uite la
pulovere, chiar şi cele scumpe nu vor părea că au preţuri mari în comparaţie cu
costumul deja cumpărat. Un bărbat se poate împotrivi ideii de a cheltui 95 de
dolari pe un pulovăr, dar dacă tocmai a cumpărat un costum de 495 de dolari,
un pulovăr de 95 de dolari nu mai pare excesiv de scump. Acelaşi principiu se
aplică asupra unui bărbat care doreşte să cumpere accesorii (cămaşă, pantofi,
curea) asortate la un nou costum. Contrar părerii de bun simţ, faptele susţin
tendinţele specificate de principiul contrastului.
Analiştii în domeniul motivaţiei vânzătorilor, Whitney, Hubin şi Murphy
afirmă: „Interesant este că, şi în cazul în care un bărbat intră într-un magazin
de confecţii cu intenţia clară de a cumpăra doar un costum, el va plăti aproape
întotdeauna mai mult pentru orice fel de accesorii cumpără, dacă le
achiziţionează după ce a cumpărat mai întâi costumul.”
Este mult mai profitabil pentru vânzători să prezinte mai întâi articolul
scump, nu doar pentru că altfel ar pierde influenţa datorată acţiunii principiului
contrastului, ci şi pentru că ar face chiar ca acest principiu să acţioneze
împotriva lor.
Prezentând mai întâi un produs mai ieftin şi apoi unul scump, acesta din
urmă ar părea chiar şi mai costisitor decât este, un rezultat deloc dorit de
majoritatea organizaţiilor de vânzări. Prin urmare, exact la fel cum este posibil
să faci ca apa din aceeaşi găleată să pară mai caldă sau mai rece, funcţie de
temperatura apei pe care ai încercat-o mai înainte, tot aşa este posibil să faci
ca preţul aceluiaşi articol să pară mai mare sau mai mic, funcţie de preţul unui
articol prezentat mai înainte.
Folosirea inteligentă a contrastului de percepţie nu este limitată în nici un
caz doar la domeniul confecţiilor. Am dat peste o tehnică ce foloseşte principiul
contrastului în timp ce investigam, sub acoperire, tacticile de obţinere a
acordului folosite de către cei de la agenţiile imobiliare. Pentru a învăţa „cum
se trag sforile”, însoţeam într-o sâmbătă un agent imobiliar care prezenta
diferite case potenţialilor clienţi. Agentul - pe care-l vom numi Phil - trebuia să-
mi arate trucuri care să mă ajute în perioada de început.
Un lucru pe care l-am observat imediat a fost acela că, ori de câte ori Phil
începea să arate case unui nou grup de potenţiali clienţi, el începea cu câteva
case indezirabile. L-am întrebat despre asta şi a început să râdă. Aceste case
erau ceea ce el numea proprietăţi „aranjate”. Agenţia imobiliară menţinea una
sau două case dărăpănate pe lista ei prezentându-le cu preţuri umflate.
Nu aveau intenţia să le vândă clienţilor ci să le arate astfel încât
adevăratele proprietăţi oferite de agenţie să beneficieze de pe urma
comparaţiei. Nu tot personalul de vânzări folosea aceste case „aranjate”, dar
Phil o făcea. El spunea că îi plăcea să vadă cum ochii potenţialilor clienţi se
luminau când le arăta casa pe care intenţiona cu adevărat să le-o vândă, după
ce văzuseră mai întâi câteva case prăpădite. „Casa pentru care vreau să le
obţin acordul de cumpărare arată într-adevăr minunat după ce au văzut mai
întâi câteva dărăpănături.” Vânzătorii de automobile folosesc principiul
contrastului aşteptând mai întâi până când a fost negociat preţul unei maşini
noi, ca mai apoi să sugereze, unul după altul, accesorii ce pot fi adăugate. Prin
prisma unei achiziţii de cincisprezece mii de dolari, vreo sută de dolari sau cam
aşa ceva, necesari pentru o frumuseţe de radio FM, pare o sumă neînsemnată
prin comparaţie.
Acelaşi lucru este valabil şi pentru cheltuieli suplimentare cu accesorii ca
geamuri fumurii, oglinzi retrovizoare duble, cauciucuri albe sau ornamente
speciale pe care vânzătorul le poate propune pe rând. Şmecheria este să
prezinţi fiecare accesoriu independent unul de altul, astfel încât fiecare preţ
mic să pară neînsemnat când este comparat cu cel deja stabilit şi care este
mult mai mare.
După cum o poate dovedi un cumpărător de maşini cu ceva experienţă,
multe preţuri care iniţial păreau mici s-au umflat prin adăugarea preţurilor
acelor aparent necostisitoare accesorii. În timp ce clientul stă cu contractul
semnat în mână, întrebându-se ce s-a întâmplat şi negăsind pe nimeni să
învinovăţească în afară de sine, vânzătorul de maşini priveşte calm, cu acel
zâmbet de cunoscător al unui maestru jiu-jitsu.
Am văzut cândva într-un ziar o foarte reuşită caricatură ce atrăgea
atenţia asupra modului în care poate fi folosit principiul contrastului pentru
schimbarea percepţiei asupra unor evenimente neplăcute.
În caricatură era surprins momentul în care preşedintele unei companii
prezenta acţionarilor un raport de activitate defavorabil. Acesta pur şi simplu le
cerea acţionarilor nemulţumiţi să raporteze pierderile companiei la imensitatea
Universului. Da, un întreg Univers pentru aplicarea principiului contrastului.

SCRISORI DE LA CITITORI
De la părinţii unei studente

Dragă mamă şi tată,


De când am plecat la facultate am fost cam leneşă la scris şi îmi pare rău
că nu v-am scris mai devreme. O să vă povestesc totul chiar acum dar, înainte
de a citi mai departe, vă rog să staţi jos. Nu veţi citi mai departe până nu vă
aşezaţi jos, de acord?
Ei bine, acum îmi merge destul de bine. Fractura de craniu şi comoţia
cerebrală, pe care le-am căpătat când am sărit pe fereastra camerei mele
pentru că s-a produs un incendiu, la puţin timp după sosirea mea aici, s-au
vindecat destul de bine acum.
Am petrecut doar două săptămâni în spital şi acum pot să văd aproape
normal şi mai am dureri de cap îngrozitoare doar o dată pe zi.
Din fericire, incendiul din clădire şi saltul meu de la fereastră au fost
observate de un lucrător de la staţia de benzină din apropiere şi el a fost cel
care a chemat pompierii şi ambulanţa. El m-a vizitat de câteva ori la spital şi,
cum n-aveam unde să locuiesc din cauză că arsese căminul studenţesc, a fost
destul de amabil să mă invite să locuiesc în apartamentul lui.
De fapt, este o cameră la subsol, dar a fost drăguţ din partea lui. Este un
băiat grozav, ne-am îndrăgostit unul de altul şi plănuim să ne căsătorim. Încă
n-am stabilit data, dar cu siguranţă va fi înainte să se vadă că sunt gravidă.
Da, mamă şi tată, sunt gravidă. Ştiu cât de mult vă doriţi să fiţi bunici şi
ştiu că veţi întâmpina cu bucurie copilul şi-i veţi acorda aceeaşi dragoste,
devotament şi grijă delicată pe care mi le-aţi oferit şi mie pe când eram copil.
Motivul pentru care am întârziat căsătoria este acela că prietenul meu
are o infecţie minoră care ne împiedică să trecem testele de sânge pre-
maritale şi eu n-am avut grijă şi am luat infecţia de la el.
Acum că v-am spus toate astea, vreau să vă spun că n-a fost nici un
incendiu în cămin, n-am avut nici o comoţie cerebrală şi nici o fractură de
craniu, n-am fost internată în spital, nu sunt gravidă, nici logodită, nu am nici o
infecţie şi nu am vreun prieten. Adevărul este că am luat note mici la Istoria
Americii şi la Chimie şi am vrut să vedeţi aceste note din perspectiva potrivită.

Fiica voastră iubitoare, Sharon

Poate că Sharon a luat o notă mică la chimie, dar merită nota maximă la
psihologie.
Capitolul 2
REGULA RECIPROCITĂŢII
Ştim cu toţii cum că mai întâi trebuie să dai şi apoi să iei... şi să tot
iei...

Plăteşte-ţi fiecare datorie ca şi cum Dumnezeu însuşi


şi-ar fi scris nota de plată.
RALPH WALDO EMERSON

ACUM CÂŢIVA ANI, UN PROFESOR UNIVERSITAR A încercat un mic


experiment. El a trimis felicitări de Crăciun unui grup de oameni absolut străini.
Deşi se aştepta la o oarecare reacţie, răspunsul pe care l-a primit a fost uimitor
- au început să curgă felicitări de Crăciun adresate lui de către oameni care nu-l
întâlniseră şi nu auziseră despre el niciodată.
Cei mai mulţi dintre cei care i-au trimis o felicitare de răspuns, nu au pus
întrebări niciodată despre identitatea necunoscutului profesor. Ei au primit
felicitarea de la profesor clic şi bâzzz, au trimis automat o felicitare de răspuns.
Deşi încercat într-o sferă restrânsă, acest studiu evidenţiază foarte bine
acţiunea uneia dintre cele mai puternice arme de influenţare - regula
reciprocităţii.7
Această regulă spune că ar trebui să încercăm să răsplătim în într-un
mod asemănător gestul unei alte persoane. Dacă o femeie îţi face o favoare, ar
trebui, la rândul tău, să-i acorzi o favoare; daca un bărbat îţi trimite un cadou
de ziua ta, ar trebui să-ţi aminteşti să-i trimiţi, la rândul tău, un cadou de ziua
lui; dacă o familie te invită la o petrecere, ar trebui să te asiguri că-i inviţi şi tu
la o petrecere. În virtutea regulii reciprocităţii, suntem obligaţi la răsplătirea
favorurilor, darurilor, invitaţiilor şi altele asemenea. Este atât de obişnuit să
răspunzi în aceeaşi manieră când primeşti asemenea lucruri încât expresia „îţi
rămân recunoscător” a devenit sinonimă cu „mulţumesc”, nu numai în limba
7
O descriere exactă a studiului cu felicitările de Crăciun este oferită de Kunz şi Woolcott
(1976).
engleză, dar şi în alte limbi.
Aspectul impresionant al regulii reciprocităţii şi al simţului obligaţiei care
derivă din ea constă în universalitatea pe care o are în cultura umană. Acest
aspect este atât de răspândit încât, după studii intensive, sociologul Alvin
Gouldner a afirmat că nu există societate umană care să nu respecte această
regulă.8
Regula este valabilă în orice tip de societate influenţează orice fel de
schimburi. Într-adevăr, se prea poate ca sistemul dezvoltat de îndatorare
rezultat din regula reciprocităţii să fie o caracteristică definitorie a culturii
umane.
Cunoscutul arheolog Richard Leakey atribuie esenţa naturii umane
sistemului de îndatorare bazat pe reciprocitate: „Suntem fiinţe umane pentru
că strămoşii noştri au învăţat să-şi împartă hrana şi cunoştinţele în cadrul unei
reţele oneste de obligaţii”9, spune el.
Lionel Tiger şi Robin Fox, antropologi recunoscuţi pentru cercetările
privind condiţiile socio-culturale de evoluţie a speciei umane, au văzut această
„reţea a îndatorării” ca un mecanism de adaptare specific fiinţei umane,
mecanism care a permis diviziunea muncii, schimbul diverselor forme de
bunuri, schimbul unor variate servicii (făcând posibilă dezvoltarea specializării)
şi crearea unei mulţimi de interdependenţe care leagă indivizii în comunităţi de
înaltă eficienţă.10
Orientarea spre viitor, inerentă obligaţiei, este decisivă pentru
capacitatea de a produce progres social în viziunea celor doi savanţi, Tiger şi
Fox. Un sentiment al obligaţiei viitoare, puternic şi împărtăşit pe scară largă, a
însemnat enorm pentru evoluţia societăţii umane deoarece a însemnat că o
persoană îi poate da ceva (de exemplu, hrană, energie, asistenţă) alteia cu
încrederea că nu va rămâne în pierdere. Pentru prima dată în istoria evoluţiei,

8
Anumite societăţi au oficializat regula reciprocităţii transformând-o în ritual. Exista, de
exemplu, obiceiul oficializat numit „Vartan Bhanji” de a face schimb de daruri şi care se
practică în mod obişnuit în unele regiuni din Pakistan şi India. Gouldner (1960) remarcă în
legătura cu acest obicei:
„Este... de observat că sistemul împiedică eliminarea totală a obligaţiilor restante.
Astfel, cu ocazia căsătoriei, oaspeţilor li se dăruiesc la plecare dulciuri. Cântărindu-le în mână,
gazda poate spune „Acestea cinci sunt ale tale”, ceea ce înseamnă „Acestea sunt recompensa
pentru ceea ce mi-ai oferit tu mai înainte” şi apoi mai adaugă câteva dulciuri spunând:
.Acestea sunt ale mele”. Cu viitoarea ocazie, ea va primi înapoi ceea ce a oferit plus o cantitate
suplimentară care trebuie înapoiată ulterior, ş.a.m.d.
9
Citatul este din Leakey şi Lewin (1978)
10
Pentru o analiză mai completă, vezi Tiger şi Fox (1971).
un individ putea oferi o varietate de resurse fără a renunţa practic la ele.
Creşterea încrederii a avut drept rezultat scăderea inhibiţiei naturale faţă
de tranzacţiile care trebuie iniţiate de un individ ce îşi furnizează resursele
personale altuia. Au devenit posibile sisteme sofisticate şi armonioase de
întrajutorare, dăruire a talentelor naturale, apărare şi schimburi comerciale
care au adus imense beneficii societăţii care le deţinea. Având asemenea
consecinţe evident pozitive la nivel cultural, nu este deloc surprinzător că
regula reciprocităţii este tot mai adânc implantată în noi în timpul procesului de
socializare prin care trecem toţi.
Nu ştiu o ilustrare mai bună pentru cum poate principiul reciprocităţii să
aibă efecte puternice chiar şi după o lungă perioadă de timp decât povestea
uimitoare a cinci mii de dolari, ajutor social care a fost trimis de cetăţenii din
Mexic oamenilor nevoiaşi din Etiopia.
În 1985, Etiopia putea susţine pe drept cuvânt că era supusă celor mai
mari suferinţe şi lipsuri din lume. Economia ei era în ruină. Aprovizionarea cu
hrană era devastată de ani de secetă şi război intern. Locuitorii ei mureau cu
miile datorită foametei şi bolilor. În această situaţie, nu am fost surprins să aflu
despre o donaţie de cinci mii de dolari din partea celor din Mexic pentru acea
ţară aflată în adâncă sărăcie.
Dar îmi amintesc cum am rămas cu gura căscată citind într-un scurt
articol de ziar că se insista ca ajutorul să se întoarcă de unde venise.
Oficialităţile Crucii Roşii etiopiene au hotărât să trimită banii înapoi pentru
ajutorarea victimelor cutremurului care avusese loc în acel an în Mexico City.
Este în acelaşi timp o năpastă personală şi o binecuvântare profesională
că, ori de câte ori sunt nedumerit de vreun aspect al comportamentului uman,
mă simt împins să cercetez mai profund. În acest caz, am căutat să descopăr o
relatare completă a poveştii. Din fericire, un jurnalist care a fost la fel de uluit
ca şi mine de acţiunea etiopienilor a cerut o explicaţie. Răspunsul pe care l-a
găsit este o confirmare elocventă a principiului reciprocităţii: în ciuda nevoilor
enorme care subjugau Etiopia, banii au fost trimişi înapoi pentru că Mexic mai
ajutase Etiopia şi în 1935, când fusese invadată de Italia. Având această
informaţie am continuat să mă simt copleşit dar nu am mai fost nedumerit.
Necesitatea de a întoarce o favoare a depăşit mari diferenţe culturale,
depărtarea, foametea acută şi interesul propriu imediat. Mai simplu spus, chiar
şi după o jumătate de secol, împotriva tuturor forţelor adverse, recunoştinţa a
triumfat.
Nu este nici o îndoială că societăţile umane dobândesc un avantaj cu
adevărat semnificativ respectând regula reciprocităţii şi, prin urmare, ele se
asigură că membrii lor sunt instruiţi s-o respecte şi să creadă în ea.
Fiecare dintre noi a fost învăţat să se conformeze acestei reguli şi fiecare
cunoaşte sancţiunile sociale şi dispreţul aplicat oricui o încalcă. Eticheta pe
care o punem unei asemenea persoane este încărcată de conotaţii negative -
mitocan, ingrat, nerecunoscător. Deoarece există un dezgust general pentru
cei care iau şi nu fac nici un efort să dea înapoi, vom fi dispuşi deseori să facem
concesii nejustificate pentru a evita să fim consideraţi ca făcând parte dintre
cei nerecunoscători.
Tocmai spre astfel de concesii vom fi conduşi deseori de indivizi care
încearcă să câştige de pe urma spiritului nostru de recunoştinţă. Pentru a
înţelege cum poate fi exploatată regula reciprocităţii de către cei care o
recunosc ca fiind o sursă reală de influenţă, ar trebui să examinăm cu atenţie
un experiment realizat de profesorul Dennis Regan de la Cornell University.11
Subiectul care participa la experiment trebuia să evalueze, împreună cu
un alt subiect, calitatea unor picturi ca parte a unui aşa-zis experiment de
„evaluare artistică”. Al doilea subiect - pe care-l vom numi Joe - era, de fapt,
asistentul doctorului Regan.
Cu scopul de a demonstra cum acţionează regula reciprocităţii,
experimentul a presupus două situaţii diferite. Într-una din situaţii, Joe îi făcea
câteva mici favoruri, nesolicitate, adevăratului subiect. Într-o scurtă pauză de
odihnă, el a părăsit camera pentru câteva minute şi s-a întors cu două sticle de
Coca-Cola, una pentru sine şi una pentru subiect, spunând: „L-am întrebat (pe
conducătorul experimentului) dacă pot să-mi cumpăr o Cola, el a spus că este
în regulă, aşa că am cumpărat o sticlă şi pentru tine”.
În cealaltă situaţie studiată, Joe nu i-a făcut subiectului nici o favoare; el
s-a întors după pauza de două minute cu mâinile goale. în toate celelalte
privinţe, Joe s-a comportat identic în ambele tipuri de situaţii.
Mai târziu, după ce toate picturile au fost evaluate şi conducătorul
experimentului a părăsit pentru un timp camera, Joe i-a cerut subiectului să-i
facă o favoare personală. El a mărturisit că vindea bilete de tombolă şi că, dacă
vindea cele mai multe bilete, ar fi câştigat un premiu de 50 de dolari.
11
Experimentul este descris oficial în lucrarea lui Regan (1971)
Solicitarea făcută de Joe subiectului era ca acesta să cumpere câteva bilete de
tombolă la preţul de 25 de cenţi bucata: „Oricâte ai cumpăra ar fi de ajutor şi
cu cât mai multe, cu atât mai bine.”.
Constatarea esenţială a studiului privea numărul de bilete pe care le
cumpărau subiecţii în cele două situaţii diferite. Fără îndoială, Joe a avut mult
mai mult succes în vânzarea biletelor de tombolă subiecţilor care se
bucuraseră anterior de o favoare din partea lui. S-ar părea că, simţindu-se
datori, aceşti subiecţi au cumpărat de două ori mai multe bilete faţă de cei care
nu primiseră anterior nici o favoare.
Deşi studiul lui Regan reprezintă o demonstraţie destul de simplă despre
felul cum funcţionează regula reciprocităţii, el ilustrează mai multe
caracteristici importante ale acestei reguli. O dată ce le analizăm mai
amănunţit ne vor ajuta să înţelegem cum poate fi utilizată în mod profitabil
regula reciprocităţii.

Regula reciprocităţii
este atotputernică

Unul dintre motivele pentru care regula reciprocităţii poate fi folosită atât
de eficient ca instrument pentru obţinerea acordului altor persoane este
puterea ei. Regula reciprocităţii posedă o putere teribilă producând deseori un
răspuns afirmativ la o solicitare care ar fi refuzată cu siguranţă dacă nu ar
exista un sentiment de îndatorare.
Unele dovezi despre modul cum forţa acestei reguli poate învinge alţi
factori care, în mod normal, influenţează aprobarea unei solicitări, pot fi văzute
într-un al doilea rezultat al studiului lui Reagan. Pe lângă interesul său în ce
priveşte impactul regulii reciprocităţi asupra obţinerii unui acord, Reagan a mai
fost interesat să observe felul cum simpatia pentru o persoană afectează
tendinţa de a aproba solicitarea acelei persoane. Pentru a evalua cum a afectat
simpatia faţă de Joe deciziile subiecţilor de a cumpăra bilete la tombolă,
Reagan le-a cerut să completeze mai multe fişe de evaluare care indicau cât de
mult îl simpatizează pe Joe.
Apoi a comparat gradul lor de simpatie cu numărul de bilete pe care le
cumpăraseră de la Joe. A existat o tendinţă semnificativă ca subiecţii să
cumpere cu atât mai multe bilete de tombolă cu cât îl simpatizau mai mult pe
Joe.
Acest rezultat, luat ca atare, nu este deloc surprinzător. Majoritatea
dintre noi ar fi ghicit că oamenii sunt mai dornici să facă o favoare unei
persoane pe care o simpatizează.
Lucrul cel mai interesant în legătură cu experimentul lui Reagan este
acela că relaţia între simpatie şi obţinerea acordului a fost complet anulată în
situaţia în care subiecţii au primit o Cola de la Joe. Pentru cei care-i datorau o
favoare, nu a fost important dacă îl simpatizau sau nu; ei au avut un sentiment
de obligaţie de a-i înapoia favoarea şi aşa au şi procedat. Subiecţii care au
declarat că nu-l plac pe Joe au cumpărat tot atâtea bilete de tombolă câte
cumpăraseră şi cei care au indicat că îl plac.
Regula reciprocităţii este atât de puternică încât, pur şi simplu, a anihilat
influenţa unui factor - simpatia pentru solicitant - care afectează în mod normal
decizia de a-ţi da acordul.
Să analizăm care sunt implicaţiile. Oameni care în mod obişnuit ne
displac - agenţi de vânzări dubioşi sau nedoriţi, cunoştinţe dezagreabile,
reprezentanţi ai unor organizaţii ciudate sau necunoscute - îşi pot spori mult
şansele de a ne determina să facem ce doresc ei acordându-ne doar o mică
favoare înainte de a ne face o solicitare. Să luăm un exemplu cu care mulţi
dintre americani s-au întâlnit deja. Societatea religioasă Hare Krişna este o
sectă având rădăcini vechi de secole în oraşul indian Calcutta.
Dar povestea ei spectaculoasă în era modernă a început în anii 1970
când a cunoscut o dezvoltare remarcabilă, nu numai în ce priveşte numărul
adepţilor, ci şi în ceea ce priveşte bogăţia şi proprietăţile. Creşterea economică
a fost finanţată printr-o varietate de activităţi, dintre care activitatea principală
şi încă cea mai vizibilă este solicitarea de donaţii pe care o fac membrii
Societăţii în locuri publice. În prima perioadă a istoriei acestui grup în SUA,
solicitarea de contribuţii s-a făcut într-o manieră memorabilă pentru oricine a
văzut-o. Grupuri de adepţi ai lui Krişna - adesea cu capul ras şi purtând nişte
veşminte largi, sandale, mătănii şi tălăngi - cutreierau străzile cântând
monoton şi legănându-se la unison în timp ce cerşeau bani.
Deşi era foarte eficientă în ceea ce priveşte captarea atenţiei, această
formulă de strângere de fonduri n-a funcţionat prea bine. Americanul mediu îi
considera pe adepţii Krişna ca fiind nişte ciudaţi, ca să nu spunem mai mult, şi
nu era dornic să le dea bani pentru a-i sprijini. Societăţii Krişna i-a devenit clar
destul de repede că are o problemă de relaţii publice.
Oamenilor cărora li se cereau contribuţii nu le plăcea cum arătau adepţii
Krişna, cum erau îmbrăcaţi şi cum acţionau. Dacă societatea Krişna ar fi fost o
organizaţie comercială obişnuită, soluţia ar fi fost simplă: schimbarea lucrurilor
care nu plac publicului. Dar Hare Krişna este o organizaţie religioasă, iar modul
în care arată membrii, se îmbracă şi acţionează este legat în parte de factori
religioşi.
Deoarece în orice confesiune, factorii religioşi sunt rezistenţi la
schimbare din considerente practice, conducerea societăţii Krişna s-a
confruntat cu o adevărată dilemă. Pe de o parte existau credinţe, moduri de
îmbrăcare şi de taiere a părului care aveau o semnificaţie religioasă; pe de altă
parte sentimentele mai puţin pozitive ale publicului american faţă de aceste
lucruri ameninţau bunăstarea financiară a organizaţiei. Cum să procedeze?
Decizia adepţilor Krişna a fost strălucită. Ei au schimbat tactica de
strângere a fondurilor într-una care făcea să nu Fie necesar ca persoanele ţintă
să aibă sentimente pozitive faţă de solicitanţi. Ei au început să folosească un
procedeu de solicitarea a donaţiilor care folosea regula reciprocităţii şi care,
după cum a demonstrat studiul lui Reagan, este suficient de puternică pentru a
învinge factorul lipsei de simpatie pentru solicitant. Noua strategie implică tot
solicitarea de fonduri în locuri publice cu mult trafic pedestru (aeroporturile
sunt favorite), dar acum, înainte de a solicita o donaţie, persoanei ţintite i se dă
un „cadou” — o carte (de obicei, Bhagavad Gita), revista societăţii Back to
Godhead sau, în versiunea de cost cea mai eficientă, o floare. Trecătorul
neavizat care se trezeşte cu o floare pusă în mână sau prinsă la haină n-o
poate da înapoi sub nici un motiv, chiar daca insistă că n-o vrea. „Nu, este
darul nostru pentru tine,” spune solicitantul, refuzând să accepte darul înapoi.
Numai după ce adeptul Krişna a implicat astfel forţa regulii reciprocităţii
pentru a influenţa situaţia, persoanei ţintă i se cere o contribuţie pentru
societatea Krişna. Această strategie, de a da înainte de a solicita, i-a adus un
succes teribil societăţii Krişna generând câştiguri economice la scară mare şi
finanţarea unor construcţii ca temple, afaceri, case, şi alte proprietăţi
aparţinând celor trei sute douăzeci şi unu de centre din Statele Unite şi din
străinătate.
Ca persoană din afară, este instructiv să vezi cum regula reciprocităţii a
început să-şi micşoreze utilitatea pentru adepţii Krişna, nu pentru că ar fi mai
puţin puternică în societate, ci pentru că am găsit căi de a-i împiedica pe
adepţii Krişna să-i folosească influenţa asupra noastră.
După ce au căzut victimă tacticii lor o dată, mulţi călători sunt acum
vigilenţi faţă de prezenţa în aeroporturi şi gări a solicitanţilor îmbrăcaţi în
veşmintele societăţii Krişna şi îşi „ajustează” drumul pentru a evita întâlnirea
cu ei sau se pregătesc dinainte să se apere de „cadourile” solicitanţilor.
Deşi societatea Krişna a încercat să contracareze această vigilenţă
sporită instruindu-şi adepţii să se îmbrace modern şi îngrijit pentru a evita
recunoaşterea imediată atunci când cer contribuţii (unii chiar duc genţi de voiaj
sau geamantane, ca şi cum ar fi călători obişnuiţi nici măcar această deghizare
nu mai este eficientă pentru secta Krişna.
Prea multe persoane cunosc acum trucul pentru a mai accepta în locuri
publice cadouri nesolicitate. Mai mult, administratorii aeroporturilor au iniţiat o
serie de acţiuni concepute spre a ne preveni asupra adevăratei identităţi şi a
intenţiilor membrilor Krişna.
Astfel, este acum o practică obişnuită de a restrânge activitatea
solicitanţilor Krişna la anumite zone ale aeroportului şi de a face cunoscut
publicului că membrii Krişna acţionează în acele zone. Faptul că am ales să
luptăm cu adepţii Krişna mai ales prin evitare în loc să ne opunem forţei oferirii
unor daruri este o dovadă a valorii regulii reciprocităţii pentru societate. Regula
reciprocităţii, care face ca tactica lor să fie eficientă, este prea puternică - şi
benefică societăţii - ca să dorim s-o încălcăm.
Politica este o altă arenă în care regula reciprocităţii îşi demonstrează
puterea. Tactica reciprocităţii apare la toate nivelurile:
• La vârf, oficialii aleşi se angajează în „rostogolirea buşteanului” adică
într-un schimb de favoruri care fac din politică un loc de ciudate coterii. Votul
nejustificat al unuia dintre reprezentanţii aleşi pentru promovarea unei legi sau
a unei măsuri poate fi interpretat adesea ca o favoare întoarsă celui care a
promovat legea. Analiştii politici au fost uimiţi de capacitatea lui Lyndon
Johnson de a trece prin Congres atât de multe proiecte de legi, chiar de la
începutul mandatului său. Chiar şi membrii ai Congreşului despre care se
credea că se vor opune puternic propunerilor sale ajungeau să le voteze.
cercetare mai atentă a analiştilor politici a dezvăluit că nu priceperea
politică a lui Johnson era cauza, ci numărul mare de favoruri pe care a avut
abilitatea să le ofere altor congresmeni în timpul mulţilor ani în care a deţinut
puterea în Cameră şi în Senat. Ca Preşedinte, el a fost capabil să obţină votul
Senatului pentru un număr cu adevărat remarcabil de legi într-un timp scurt
apelând la întoarcerea unor favoruri. Este interesant că tot regula reciprocităţii
poate fi făcut responsabilă de problemele pe care le-a avut Jimmy Carter cu
aprobarea de către Congres a programului său, în prima perioadă a
administraţiei sale, în ciuda puternicei majorităţi democrate atât în Camera, cât
şi în Senat. Carter a venit la Casa Albă din afara cercurilor conducătoare din
Congres. El şi-a făcut campanie ca reprezentant al celor din afara Washington-
ului, accentuând că nu este îndatorat nimănui din acele cercuri. Mare parte din
dificultăţile sale legislative pe care le-a avut la începutul mandatului pot fi puse
pe seama faptului că nimeni din acele cercuri nu îi era îndatorat lui.

• La un alt nivel, putem recunoaşte puterea


regulii reciprocităţii în disponibilitatea corporaţiilor şi a persoanelor fizice de a
oferi daruri şi favoruri oficialităţilor din justiţie şi din corpul legislativ, precum şi
în seria de restricţii legale adoptate împotriva unor asemenea daruri şi favoruri.
Chiar şi în cazul contribuţiilor politice legale, acumularea de obligaţii se
află adesea la temelia scopului declarat de a susţine un candidat favorit. O
privire asupra listei firmelor şi organizaţiilor care contribuie în egală măsură la
campaniile Ambilor candidaţi favoriţi în alegerile importante reprezintă dovada
existenţei unor asemenea motive. Un sceptic care cere o dovadă directă
despre întoarcerea favorurilor aşteptată de cei care fac contribuţii politice, ar
trebui să se gândească la Charles H. Keating Jr., care a recunoscut acest lucru
cu toată sinceritatea, şi care a fost ulterior declarat vinovat pentru multiple
acuzaţii de fraudă în conturile de economii ale ţarii şi dezastrul privind
împrumuturile externe. Fiindu-i adresată întrebarea dacă a existat vreo
legătură între cei 1,3 milioane dolari cu care a contribuit la campaniile a cinci
senatori şi acţiunile ulterioare ale acestora în interesul său împotriva unor legi
federale, el a afirmat: „Vreau s-o spun în modul cel mai deschis: Cu siguranţă
am sperat să existe o legătură.”
• La nivelul cel mai de jos, organizaţiile politice locale au învăţat că
principalul mod de a-şi păstra candidaţii în fotoliile lor este să se asigure că ei
furnizează votanţilor o gamă largă de mici favoruri. Agenţii electorali de
circumscripţie din multe oraşe lucrează încă eficient în această manieră.
Dar cetăţenii obişnuiţi nu sunt singurii care oferă sprijin politic contra
unor mici favoruri personale. În timpul primei faze a campaniei prezidenţiale
din 1992, actriţa Sally Kellerman a fost întrebată de ce şi-a asociat numele şi
eforturile posibilului candidat democrat Jerry Brown.
Răspunsul ei a fost: „Acum douăzeci de ani, i-am rugat pe zece din
prietenii mei să mă ajute să mă mut. El a fost singurul care a venit.”

Desigur, acţiunea regulii reciprocităţii poate fi observată şi în domeniul


comercial. Deşi numărul exemplelor posibile este mare, să analizăm două
exemple familiare legate de „mostrele gratuite”. Ca tehnică de marketing,
mostrele gratuite au o istorie lungă în care şi-au dovedit eficienţa.
În majoritatea cazurilor, o cantitate mică din produsul respectiv este
oferită potenţialului client în scopul declarat de a-i permite să-l încerce şi să
vadă dacă îi place. Fireşte, aceasta este o dorinţă justificată a producătorului:
să demonstreze publicului calităţile produsului. Cu toate acestea, frumuseţea
mostrei gratuite consta în faptul ca este în acelaşi timp un dar şi astfel poate
antrena regula reciprocităţii. Într-o adevărată manieră jiu-jitsu, promotorul care
oferă mostre gratuite poate elibera forţa naturală a îndatorării inerentă unui
dar, în timp ce îşi păstrează aparenţa inocentă că are doar intenţia de a
informa.
Un loc favorit pentru oferirea de mostre gratuite este un magazin
universal unde clienţilor li se oferă adesea cubuleţe dintr-un anumit sortiment
de brânză sau salamuri pentru a le încerca. Multor oameni li se pare dificil să
accepte o mostra de la un asistent întotdeauna zâmbitor, să înapoieze
scobitoarea şi să plece.
Ei cumpără mai degrabă o cantitate din produsul respectiv chiar dacă nu
le-a plăcut în mod special. O variantă foarte eficientă a acestui procedeu de
marketing este ilustrată de cazul unui vânzător dintr-un magazin universal din
Indiana, citat de Vance Packard în The Hidden Persuaders, care a vândut
uluitoarea cantitate de 500 kg de brânză în doar câteva ore scoţând brânza
afară şi invitând clienţii să-şi taie singuri felii ca mostre gratuite pe care să le
guste.
O variantă diferită a tacticii mostrei gratuite este folosită de corporaţia
Amway, o companie cu o creştere rapidă care produce şi distribuie, printr-o
vastă reţea de vânzări directe, produse pentru gospodărie şi îngrijire personală.
Compania, care a crescut de la o mică afacere desfăşurată într-un subsol, aşa
cum era acum câţiva ani, a ajuns acum o afacere cu o cifră de vânzări de un
miliard şi jumătate de dolari pe an, foloseşte un set de mostre. Acest set
conţine mostre din produsele Amway — sticle cu lac de mobilă, detergenţi,
şampon, spray dezodorizant sau pentru insecte, lichid pentru curăţat geamuri
— care sunt duse la client într-o geantă special concepută sau, pur şi simplu,
într-o pungă de plastic.
Manualul confidenţial pentru o carieră de succes în Amway îi învaţă pe
vânzători să lase setul de mostre acasă la un client „pentru 24, 48 sau 72 de
ore fără nici un cost sau obligaţie şi să-i spună să încerce produsele... Este o
ofertă pe care nimeni nu o poate refuza.”. La sfârşitul perioadei de încercare,
reprezentantul Amway se întoarce şi ia comanda pentru acele produse pe care
clientul vrea să le cumpere.
Deoarece puţini clienţi folosesc, într-un timp atât de scurt, întregul
conţinut al unui recipient, chiar şi dintr-un singur produs, reprezentantul poate
lua produsele rămase în setul de mostre pentru a le prezenta următorului
potenţial client aflat în casa vecină sau peste stradă şi procesul reîncepe. Mulţi
reprezentanţi Amway au mai multe seturi de produse care circulă în zona lor în
acelaşi timp.
Desigur, acum noi ştim deja că un client care a acceptat să folosească
setul de mostre a fost atras în capcana influenţei regulii reciprocităţii. Mulţi
asemenea clienţi cedează unui sentiment de obligaţie şi comandă acele
produse pe care le-au încercat şi din care au consumat chiar şi parţial.
Şi, desigur, Amway Corporation ştie că aşa vor sta lucrurile. Chiar şi într-o
corporaţie cu un excelent coeficient de creştere ca Amway, setul de mostre a
dus la creşteri remarcabile în ce priveşte vânzările. Rapoarte ale distribuitorilor
către firma mamă vorbesc despre un efect remarcabil:

De necrezut! Niciodată n-am văzut un asemenea entuziasm. Produsele se


vând cu o viteză incredibilă şi de abia am început.... Distribuitorii din zona
noastră au folosit seturile de mostre şi am înregistrat o creştere uluitoare a
vânzărilor (de la un distribuitor din Illinois).
Cea mai grozavă idee de vânzări cu amănuntul pe care am folosit-o
vreodată!... Clienţii cumpără, în medie, cam jumătate din produsele din setul
cu mostre atunci când mergem să-l ridicăm... într-un cuvânt, este formidabil!
Nu am văzut niciodată un răspuns ca acesta în întreaga noastră organizaţie (de
la un distribuitor din Massaschusettes).

Distribuitorii Amway s-au declarat uluiţi - desigur, fericiţi, dar cu toate


acestea uluiţi - de puterea senzaţională a setului de mostre. Fireşte, după ce
am parcurs împreună informaţiile despre cum funcţionează regula
reciprocităţii, eu şi cu voi nu avem de ce să fim surprinşi. Regula reciprocităţii
guvernează multe situaţii de pură interacţiune interumană, situaţii în care nu
se pune nici problema banilor, nici a schimburilor comerciale. Probabil că
ilustrarea mea favorită a enormei forţe pe care o exercită arma de influenţare
care este reciprocitatea vine tocmai dintr-o asemenea situaţie.
Omul de ştiinţă european, Eibl-Eibesfeldt a făcut o relatare despre un
soldat german din al doilea război mondial a cărui sarcină era să captureze
soldaţi inamici pentru a-i interoga. Datorită stării de război, era extrem de
dificil ca o armată să treacă peste fâşia de pământ aşa-zisă a nimănui care se
află între poziţiile ocupate de cele doua forţe inamice; dar nu era la fel de dificil
ca un singur soldat să se târască peste această fâşie de pământ şi să se
strecoare în poziţiile inamice ca să culeagă informaţii sau să ia prizonieri.
Armatele care au participat la al doilea război mondial aveau experţi care
procedau astfel în mod regulat pentru a captura vreun soldat inamic care era
apoi supus la interogatorii. Expertul german din povestea noastră realizase
deseori cu succes asemenea misiuni şi a fost trimis din nou.
O dată în plus el a trecut cu pricepere peste zona neutră dintre poziţiile
inamice şi a surprins un soldat singur aflat în tranşeea lui. Soldatul, care nu
avea nici o bănuială şi mânca în acel moment, a fost dezarmat cu uşurinţă.
Captivul speriat, având în mână doar o bucată de pâine, a făcut atunci probabil
cel mai important gest din viaţa lui. El i-a întins inamicului o bucată din pâinea
lui. Atât de afectat a fost germanul de acest dar încât nu şi-a mai putut
îndeplini misiunea.
El l-a părăsit pe binefăcătorul său şi s-a întors cu mâna goală, gata să
înfrunte mânia superiorilor săi.
O evidenţiere la fel de fascinantă a puterii reciprocităţii vine din relatarea
unei femei care şi-a salvat viaţa, nu prin oferirea unui dar, aşa cum a făcut
soldatul capturat, ci refuzând un dar şi obligaţiile puternice care ar fi venit o
dată cu el. Femeia, pe nume Diane Louie, era o locuitoare a aşezării Jonestown
din Guyana, când, în noiembrie 1978, conducătorul aşezării, Jim Jones, a
chemat la sinuciderea în masă a tuturor rezidenţilor iar majoritatea s-au supus
şi au băut dintr-o cadă un lichid otrăvit. Diane Louie nu s-a supus ordinului pe
care l-a dat Jones şi a fugit în junglă.
Ea atribuie dorinţa ei de a proceda astfel unui refuz anterior de a accepta
favoruri speciale din partea lui Jones atunci când avusese nevoie. Ea a declinat
oferta acestuia de a primi hrană specială în timp ce era bolnavă deoarece
„ştiam că o dată ce acceptam privilegiile oferite eram în puterea lui. Nu am
vrut să-i datorez nimic”.

Regula reciprocităţii
obligă la datorii nedorite

Anterior am sugerat că regula reciprocităţii funcţionează într-o astfel de


manieră încât, atunci când acceptăm mai întâi o favoare din partea unor
persoane necunoscute, chiar dacă ne displac sau nu sunt binevenite, aceste
persoane au mai multe şanse de a obţine acordul nostru pentru solicitările lor.
Totuşi, mai există un aspect al regulii reciprocităţii, pe lângă puterea ei, care
permite apariţia acestui fenomen.
O persoană ne poate declanşa un sentiment de îndatorare facându-ne o
favoare nesolicitată. Am menţionat că regula reciprocităţii susţine doar că ar
trebui să oferim altora genul de servicii pe care şi ei ni le-au oferit nouă; ea nu
susţine că trebuie să fi solicitat ceea ce am primit pentru a ne simţi obligaţi să
răsplătim gestul. De pildă, Organizaţia Veteranilor Invalizi din America
relatează că o simplă scrisoare de apel pentru donaţii produce o rată de
răspuns de 18%.
Dar atunci când scrisoarea mai conţine şi un dar nesolicitat (de obicei
etichete autocolante personalizate pentru adresă), rata de succes aproape se
dublează crescând la 35%. Aceasta nu înseamnă că nu vom simţi o obligaţie
mai puternică de a înapoia o favoare pe care am cerut-o, ci doar că solicitarea
unei favori nu este absolut necesară pentru a produce un sentiment de
îndatorare.
Dacă reflectăm puţin la scopul social al regulii reciprocităţii, putem vedea
de ce lucrurile trebuie să se întâmple aşa. Regula reciprocităţii a fost stabilită
pentru a promova dezvoltarea relaţiilor de egalitate între indivizi, astfel încât o
persoană să poată iniţia o relaţie de schimb fără să se teamă ca va ieşi în
pierdere.
Pentru ca regula reciprocităţii să servească acestui scop, atunci o prima
favoare nesolicitată trebuie să aibă capacitatea să creeze o obligate. Am mai
spus ca relaţiile reciproce conferă un avantaj extraordinar culturilor care le
încurajează şi că, drept urmare, vor fi exercitate presiuni puternice pentru a
întări certitudinea ca regula reciprocităţii îşi îndeplineşte scopul. Atunci nu-i de
mirare ca reputatul antropolog francez Marcel Mauss, descriind presiunile
sociale ce reglementează procesul oferirii de daruri în cultura umana, poate
afirma că: ,,Există obligaţia de a da, obligaţia de a primi şi obligaţia de a te
achita de obligaţii.”12.
Deşi obligaţia de a te achita de obligaţii constituie, de fapt, esenţa regulii
reciprocităţii, obligaţia de a primi este cea care face ca această regulă să fie
atât de uşor de exploatat.
Obligaţia de a primi reduce capacitatea noastră de a alege persoanele
cărora dorim să le fim îndatorate şi pune puterea de a face această alegere în
mâinile altora.
Să reexaminăm câteva exemple anterioare pentru a înţelege cum
funcţionează procesul. Mai întâi, să ne întoarcem la studiul lui Reagan din care
am aflat că favoarea care i-a determinat pe subiecţi să dubleze numărul
biletelor de tombola cumpărate de la Joe a fost una nesolicitată.
În mod voit, Joe a părăsit camera şi a cumpărat o Coca-Cola pentru el şi
una pentru subiect. Este uşor de văzut de ce ar fi fost nepotrivit să-i refuzi
favoarea lui Joe: Joe şi-a cheltuit deja banii; o băutura răcoritoare era o favoare
potrivită în aceasta situate, mai ales ca Joe îşi cumpărase şi lui una; ar fi fost
considerat nepoliticos să refuzi gestul atent al lui Joe.
Cu toate acestea, primirea sticlei de Coca-Cola a produs o îndatorare
care s-a manifestat în mod evident când Joe şi-a anunţat dorinţa de a vinde
câteva bilete de tombolă. Merita observată importanţa inegalitate din această
interacţiune umană: toate alegerile cu adevărat libere îi aparţineau lui Joe.
El a ales forma favorii iniţiale şi tot el a ales forma favorii de răspuns.
Desigur, cineva poate să spună că subiectul avea alegerea să spună „nu”
ambelor oferte făcute de Joe. Dar aceste alegeri ar fi fost dificile. A spune „nu”
12
Afirmaţia apare în lucrarea lui Mauss (1954)
în ambele momente i-ar fi cerut subiectului să se manifeste împotriva forţelor
culturale care favorizează aranjamentele reciproce, forţe pe care maestrul Joe
le-a folosit în propriul interes.
Măsura în care chiar şi o favoare nesolicitată, o dată primită, poate
produce îndatorare este bine ilustrată de tehnicile de solicitare ale adepţilor
Krişna. În timpul observaţiilor sistematice asupra strategiilor de solicitare a
unor contribuţii de către adepţii Krişna pe teritoriul unor aeroporturi, am
înregistrat o varietate de reacţii ale persoanelor ţintă. Una dintre cele mai
obişnuite reacţii are loc după cum urmează. Un vizitator al aeroportului - să
spunem un om de afaceri - merge grăbit printr-o zonă foarte aglomerată.
Adeptul Krişna îi iese in faţă şi îi oferă o floare. Persoana luată prin
surprindere o ia.13 Aproape imediat încearcă s-o dea înapoi spunând ca nu vrea
floarea. Adeptul îi răspunde că este un dar din partea Societăţii Krişna şi că o
poate păstra... şi o donaţie spre a susţine bunul mers al Societăţii Krişna ar fi
apreciată. Persoana ţintă protestează din nou: „Nu vreau floarea asta. Uite, ia-
o.”. Şi din nou adeptul Krişna refuză: „este darul nostru pentru dumneavoastră,
domnule.”.
Pe faţa omului de afaceri se vede limpede o stare conflictuală. Să
păstreze floarea şi să plece fără să ofere nimic în schimb, sau să cedeze
presiunii exercitate de regula reciprocităţii adânc înrădăcinate şi să dea nişte
bani? Curând, conflictul se extinde de la faţa lui la ţinută. El se apleacă spre
spate părând că vrea să se elibereze de „binefăcător”, dar este tras înapoi de
puterea regulii reciprocităţii.
Încă o dată corpul încearcă să se îndepărteze, dar fără nici un folos, nu se
poate elibera. Dă din cap cu resemnare, cotrobăie prin buzunar şi scoate un
dolar sau doi care sunt acceptaţi binevoitor. Acum poate pleca liber şi chiar
asta face ţinând darul in mana pana când întâlneşte un coş de gunoi în care
aruncă floarea.
Din pură întâmplare, am fost martorul unei scene care demonstrează că
adepţii Krişna ştiu foarte bine cât de des darurile lor nu sunt dorite de oamenii
13
Surpriza este ea însăşi un factor eficient de inducere a supunerii. Oamenii care se află în
situaţia de a fi surprinşi de o solicitare îşi vor da acordul adeseori deoarece, pe moment, sunt
nesiguri de ei şi, ca urmare, pot fi influenţaţi uşor. De pildă, specialiştii în psihologie socială
Stanley Milgram şi John Sabini (1975) au arătat că există o probabilitate de două ori mai mare
ca oamenii care călătoresc cu metroul din New York să-şi cedeze locul unei persoane care-i
surprinde cu solicitarea: „Scuzaţi-mă, îmi puteţi ceda locul?”, comparativ cu cazul în care
persoana solicitantă îi previne de intenţia sa spunându-i unui alt pasager că se gândeşte să
solicite locul cuiva (56% faţă de 28%).
care le primesc. Acum câţiva ani, în timp ce-mi petreceam ziua observând
activitatea unui grup de adepţi Krişna pe aeroportul din Chicago, am observat
ca o femeie din grup părăsea frecvent zona centrală şi se întorcea cu mai
multe flori pentru a-şi aproviziona tovarăşii. S-a întâmplat că am hotărât să fac
o pauză chiar în momentul în care femeia pleca într-una din misiunile ei de
aprovizionare.
Deoarece nu aveam altceva mai bun de făcut, am urmărit-o. Călătoria ei
s-a dovedit a fi pe ruta coşurilor de gunoi. Ea mergea de la un coş la altul în
zona din imediata apropiere pentru a culege florile care fuseseră aruncate de
persoanele asaltate de membrii Krişna. Apoi se întorcea cu florile recuperate
(unele fuseseră folosite de cine ştie câte ori!) şi le distribuia tovarăşilor ei spre
a fi reciclate profitabil în procesul de implicare a regulii reciprocităţii.
Lucrul care m-a impresionat cu adevărat în toată această poveste a fost
acela că majoritatea florilor aruncate au adus donaţii din partea oamenilor care
le aruncaseră. Regula reciprocităţii funcţionează într-o astfel de manieră încât
chiar un dar atât de nedorit încât a fost aruncat cu prima ocazie a fost totuşi
eficient şi exploatabil.
Capacitatea favorurilor nesolicitate de a produce un sentiment de
obligaţie este recunoscută şi folosită de o varietate de alte organizaţii pe lângă
Societatea Krişna. De câte ori nu am primit fiecare mici daruri prin poştă -
etichete personalizate pentru adresă, felicitări, port-chei — de la organizaţii
filantropice care solicită fonduri printr-o notă anexată? Am primit cinci
asemenea plicuri numai anul trecut, două de la grupuri de veterani invalizi, iar
celelalte de la şcoli sau spitale ale unor misionari.
În fiecare caz era acelaşi fir roşu în mesajul însoţitor. Bunurile care
fuseseră trimise trebuiau considerate ca un dar din partea organizaţiei şi orice
sumă de bani pe care doream s-o trimit nu va fi considerată drept plată, ci mai
degrabă un semn de generozitate. După cum declara scrisoarea de la o
organizaţie de misionari, setul de felicitări care-mi fusese trimis nu trebuia
plătit direct, dar era conceput „să-mi încurajeze generozitatea”.
Dacă trecem peste evidentele avantaje de impozitare, putem să mai
observăm un motiv pentru care este mai avantajos pentru organizaţie să
prezinte felicitările ca dar şi nu ca marfă: există o puternică presiune culturală
de a înapoia o favoare, chiar dacă este nesolicitată; dar nu există o asemenea
presiune când este vorba de achiziţionarea unui produs comercial nesolicitat.
Regula reciprocităţii poate
declanşa schimburi neoneste

Mai există o caracteristică a regulii reciprocităţii care permite să fie


exploatată pentru profit. în mod paradoxal această regulă dezvoltată pentru a
promova schimburi echitabile între parteneri, poate fi totuşi folosită pentru a
produce rezultate inegale. Regula cere ca un fel de acţiune să declanşeze un
tip similar de acţiune.
O favoare va trebui răsplătită cu o altă favoare, nu cu indiferenţă şi
desigur nu cu un atac. Dar în limitele unei acţiuni similare este permisă o
considerabilă flexibilitate. O mică favoare iniţială poate produce un sentiment
de obligaţie ce va fi exploatat spre a obţine o substanţială favoare drept
răspuns.
Deoarece, aşa cum am văzut deja, regula reciprocităţii permite unei
persoane să aleagă natura îndatorării creată de favoarea iniţială şi natura
favorii de răspuns pentru anularea îndatorării, putem fi uşor manipulaţi de
către cei care doresc să exploateze regula reciprocităţii spre a ne obţine
acordul într-un schimb neonest.
Ca să găsim dovezi ne putem întoarce din nou la experimentul lui
Reagan, experiment în timpul căruia Joe a oferit unui grup de subiecţi câte o
sticlă de Coca Cola ca dar iniţial, iar mai apoi a cerut tuturor subiecţilor să
cumpere câteva bilete de tombolă cu douăzeci şi cinci de cenţi bucata.
Ceea ce am neglijat să spun până acum este faptul că studiul a fost făcut
pe la sfârşitul anilor 1960 când preţul unei sticle de Coca Cola era de zece
cenţi. În medie fiecare subiect care primise o băutură de zece cenţi a cumpărat
câte două bilete de tombolă, deşi unii subiecţi au cumpărat şi câte şapte. Chiar
dacă luăm în consideraţie doar media şi tot putem spune că Joe a făcut o
afacere bună. O rentabilitate de 500% câştig la o investiţie este într-adevăr
demnă de respect!
În cazul lui Joe, chiar şi 500% a însemnat doar 50 de cenţi. Poate produce
regula reciprocităţii diferenţe semnificative în ce priveşte mărimea favorurilor
schimbate? Da, cu siguranţă că poate în circumstanţe potrivite. Să luăm, de
exemplu, relatarea unei studente ale mele despre o zi de care-şi aminteşte cu
amărăciune:
Aproximativ acum un an, nu-mi puteam porni maşina. Cum stăteam
acolo, a venit un tip în parcare şi, într-un final, a reuşit să-mi pornească
maşina, l-am mulţumit, el a răspuns „cu plăcere” şi pe când pleca i-am spus că
dacă are nevoie de vreun serviciu să treacă pe la mine. Cam o lună mai târziu
individul respectiv mi-a bătut la uşă şi mi-a cerut să-i împrumut maşina pentru
două ore deoarece a lui era la reparat. M-am simţit oarecum obligată dar
nesigură deoarece maşina mea era aproape nouă, iar tipul părea foarte tânăr.
Mai târziu am aflat că nici nu avea vârsta necesară pentru a avea carnet de
conducere şi desigur că nu avea nici asigurare în caz de accident. Oricum, i-am
împrumutat maşina. A făcut-o praf.

Cum s-a putut întâmpla ca o tânără inteligentă să fie de acord să-şi


împrumute maşina cea nouă unui om practic străin (şi încă foarte tânăr) pentru
că îi făcuse o mică favoare cu o lună în urmă? Sau, la modul general, de ce
trebuie ca o mică favoare iniţială să declanşeze atât de des o favoare de
răspuns mult mai mare? Un motiv important priveşte caracterul clar neplăcut al
sentimentului de îndatorare. Majoritatea dintre noi consideră extrem de
neplăcut să se simtă datori. Ne apasă din greu şi simţim nevoia să ne eliberăm.
Nu este dificil să identificăm sursa acestui sentiment.
Deoarece aranjamentele bazate pe reciprocitate sunt atât de importante
în sistemele sociale umane, am fost condiţionaţi să nu ne simţim confortabil
atunci când suntem datori. Dacă ar fi să ignorăm cu degajare necesitatea de a
răspunde la o favoare iniţială am anula o secvenţă a procesului de reciprocitate
şi am face să fie mai puţin probabil ca binefăcătorul nostru să ne mai acorde o
favoare în viitor. Nici unul dintre aceste evenimente nu este în interesul
societăţii. Prin urmare, suntem antrenaţi emoţional până la saturaţie, încă din
copilărie, să ne înclinăm în faţa obligaţiei. Chiar şi numai pentru acest motiv şi
putem fi dornici să fim de acord cu o favoare de răspuns mai mare decât cea
primită: pur şi simplu pentru a ne elibera de povara psihologică a unei datorii.
Dar mai există un motiv. O persoană care încalcă regula reciprocităţii
acceptând un dar sau o favoare fără să încerce să întoarcă gestul este
antipatizată de grupul social. Desigur, există o excepţie în cazul în care
persoana este împiedicată să întoarcă gestul din cauza unor împrejurări
deosebite sau a unei incapacităţi. Totuşi, în majoritatea cazurilor, există un
dispreţ veritabil manifestat faţa de indivizii care nu reuşesc să se conformeze
dictatului regulii reciprocităţii.14 Mitocan sau ingrat sunt etichete
dezgustătoarele care trebuie neapărat evitate. Atât de nedorite sunt asemenea
etichete încât uneori vom fi de acord cu un schimb inechitabil pentru a le evita.
Combinaţia dintre disconfortul interior şi posibilitatea unei situaţii jenante
în exterior poate produce un consum psihologic prea mare. Văzând lucrurile din
perspectiva acestui consum, nu este atât de surprinzător că, deseori, în numele
regulii reciprocităţii, vom înapoia mai mult decât am primit. Nici nu mai este
atât de ciudat că, după cum am văzut din experimentul care a avut loc la
Universitatea din Pittsburgh, oamenii vor evita frecvent să ceară o favoare de
care au nevoie dacă nu-şi pot permite s-o răsplătească. Costul psihologic
poate, pur şi simplu, să depăşească pierderea materială.
Riscul apariţiei altor feluri de pierderi poate convinge oamenii să refuze
anumite daruri şi beneficii. Femeile fac deseori comentarii despre sentimentul
inconfortabil de obligaţie pe care-l pot simţi dacă trebuie să întoarcă o favoare
unui bărbat care le-a făcut un dar scump sau a plătit pentru o seară
costisitoare în oraş. Chiar şi ceva atât de neînsemnat ca preţul unei băuturi
poate produce un sentiment de îndatorare.
O studentă la unul dintre cursurile mele s-a exprimat destul de limpede
într-o lucrare spunând: „După ce am învăţat că nu e bine într-un mod dur, nu-i
mai permit vreunui băiat pe care-l întâlnesc într-un club să-mi cumpere o
băutură pentru că nu vreau ca vreunul dintre noi să se simtă obligat din punct
de vedere sexual.”. Cercetările arată că există o bază pentru îngrijorarea ei.
Dacă, în loc să-şi plătească singură băutura, o femeie permite unui bărbat să i-
o cumpere, este judecată imediat (atât de bărbaţi, cât şi de femei) ca fiind mai
disponibilă din punct de vedere sexual.15

CONCESIILE
RECIPROCE

14
Este interesant că un studiu multi-cultural a arătat ca indivizii care încalcă regula
reciprocităţii în direcţie inversă - adică dăruiesc şi nu permit primitorului să răsplătească darul
— sunt şi ei antipatizaţi. Acest rezultat a fost valabil pentru fiecare dintre cele trei naţionalităţi
examinate — americani, suedezi şi japonezi. Vezi Gergen şi alţii (1975) pentru o relatare a
studiului.
15
Studiul de la Pittsburgh a fost efectuat de Greeberg şi Shapiro. Datele despre obligaţia
sexuală pe care o simt femeile au fost adunate de George, Gournic şi McAfee (1988).
Există o a doua cale de a folosi regula reciprocităţii pentru a face pe
cineva să fie de acord cu o solicitare. Este mai subtilă decât calea directă de a
oferi unei persoane o favoare şi apoi de a-i cere o altă favoare drept
recompensă; şi totuşi, în unele privinţe, este mult mai eficientă decât
abordarea directă. O experienţă personală pe care am avut-o acum câţiva ani
mi-a oferit fapte de prima mână despre cât de bine lucrează această tehnică de
obţinere a acordului.
Mergeam pe stradă când am fost abordat de un băiat de 11-12 ani. El s-a
prezentat şi mi-a spus că vindea bilete la spectacolul anual al cercetaşilor care
urma să aibă loc în următoarea sâmbătă seara. El m-a întrebat dacă vreau să
cumpăr bilete la preţul de cinci dolari bucata. Deoarece spectacolul cercetaşilor
era ultimul loc unde aş fi vrut să-mi petrec seara de sâmbătă, am refuzat. „Ei
bine”, a spus el, dacă nu vreţi să cumpăraţi bilete, poate o să cumpăraţi nişte
batoane de ciocolată. Costă numai un dolar bucata.”. Am cumpărat două
batoane şi am realizat imediat că se întâmplase ceva ce merita atenţie. Ştiam
că aşa este pentru că: (a) nu-mi plac batoanele de ciocolată; (b) dar îmi plac
dolarii; (c) stăteam acolo cu două batoane de ciocolată în mână şi (d) băiatul
tocmai pleca cu cei doi dolari ai mei.
Pentru a încerca să înţeleg exact ce se întâmplase, m-am dus la birou şi
am convocat o şedinţă cu asistenţii mei din cercetare. Discutând situaţia, am
început să înţelegem modul cum era implicată regula reciprocităţii în acordul
meu de a cumpăra batoane de ciocolată. Regula generală spune că o persoană
care acţionează într-un anumit mod faţă de noi este îndreptăţită să se bucure
de acelaşi tratament.
Am văzut de atâtea ori că una dintre consecinţele acestei reguli este
obligaţia de a întoarce favorurile pe care le-am primit. Totuşi, o altă consecinţă
a acestei reguli este aceea de a face o concesie cuiva care ţi-a făcut şi ţie o
concesie.
Din analiza făcută împreună cu grupul meu de cercetare, am înţeles că
tocmai aceasta era poziţia în care m-a pus băiatul de la cercetaşi. Cererea lui
de a cumpăra câteva batoane de ciocolată de un dolar a apărut ca o concesie
din partea lui pentru că a prezentat-o ca pe o retragere de pe poziţia primei
solicitări de a cumpăra câteva bilete de cinci dolari.
Ca să mă conformez cerinţelor regulii reciprocităţii trebuia să existe o
concesie şi din partea mea. După cum am văzut, a existat o asemenea
concesie: am trecut de la o poziţie de dezacord la una de acord atunci când el
a trecut de la o solicitare mai mare la una mai mică, chiar dacă tot nu eram
interesat cu adevărat de nici unul dintre lucrurile oferite.
A fost un exemplu clasic despre felul cum o armă de influenţare îşi poate
insufla puterea unei solicitări de supunere. Am fost determinat să cumpăr ceva,
nu din cauză că mi-aş fi dorit acel articol, ci din cauză că cererea de cumpărare
mi-a fost prezentată într-un mod care a beneficiat de forţa regulii reciprocităţii.
N-a contat că nu-mi plac batoanele de ciocolată; băiatul de la cercetaşi mi-a
făcut o concesie şi atunci clic şi bâzzz, s-a pornit banda şi i-am făcut şi eu o
concesie. Desigur, tendinţa de a întoarce o concesie nu este atât de puternică
încât să funcţioneze invariabil în toate situaţiile şi cu toţi oamenii dar nici una
dintre armele de influenţare analizate în această carte nu este chiar atât de
puternică.
Cu toate acestea, în schimbul pe care l-am făcut cu băiatul de la
cercetaşi, tendinţa de a întoarce o concesie a fost suficient de puternică încât
să mă pună în situaţia de a cumpăra nejustificat batoane de ciocolată nedorite
şi la un preţ mai mare decât cel normal.
De ce a trebuit să simt presiunea de a întoarce o concesie? Răspunsul se
află şi de această dată în beneficiul pe care o asemenea tendinţă îl aduce
societăţii. Este în interesul oricărui grup uman ca membrii săi să conlucreze
pentru realizarea unor scopuri comune.
Cu toate acestea, în cazul multor interacţiuni sociale, participanţii vin cu
solicitări şi pretenţii care sunt inacceptabile pentru ceilalţi.
Astfel, societatea trebuie să aranjeze ca membrii ei să renunţe la aceste
dorinţe iniţiale incompatibile de dragul unei cooperări sociale binefăcătoare.
Acest lucru este realizat prin proceduri de promovare a compromisului.
Concesiile mutuale reprezintă o asemenea procedură importantă.
Regula reciprocităţii aduce cu sine concesii mutuale pe două căi. Prima
cale este evidentă: presează primitorul unei concesii să răspundă la fel. A doua,
deşi nu tot atât de evidentă, este esenţială. La fel ca şi favorurile, darurile sau
orice alt fel de ajutor, obligaţia de a întoarce o concesie încurajează crearea de
aranjamente sociale corecte dând asigurări că oricine caută să iniţieze un
asemenea aranjament nu va fi exploatat.
În fond, dacă nu ar exista obligaţia socială de a întoarce o concesie, cine
ar vrea să se mai sacrifice primul? Dacă ai fi tu acela, ai risca să renunţi la ceva
şi să nu obţii nimic în schimb?
Dar având regula reciprocităţii activată, ne putem simţi în siguranţă că,
dacă facem primii un sacrificiu în favoarea partenerului, acesta este obligat să
ne ofere un sacrificiu în schimb.
Deoarece regula reciprocităţii guvernează procesul compromisului, se
poate folosi o concesie iniţială ca parte a unei tehnici foarte
eficiente de obţinere a acordului. Tehnica este destul de simplă şi o
putem numi tehnica respingere — retragere. Să presupunem că vrei să mă
determini să fiu de acord cu o anumită solicitare.
O cale de a-ţi creşte şansele ar fi ca, pentru început, să soliciţi de la mine
ceva important, ceva cu care foarte probabil nu voi fi de acord. Apoi, după ce
te-am refuzat, îmi prezinţi o solicitare mai puţin importantă, dar care este în
realitate cea care te-a interesat de la bun început.
Dacă formulezi ambele solicitări cu pricepere, ar trebui să consider cea
de-a doua solicitare ca o concesie faţă de mine şi să mă simt înclinat să
răspund şi eu cu o concesie, iar singura care îmi stă imediat la îndemână este
să fiu de acord cu cea de-a doua cerere a ta.
Oare în felul acesta m-a determinat băiatul de la cercetaşi să cumpăr
batoanele de ciocolată? A fost retragerea solicitării de a cumpăra bilete de cinci
dolari şi prezentarea solicitării de a cumpăra batoane de ciocolată de un dolar
un procedeu conceput cu intenţia de a vinde batoane de ciocolată?
Ca unul care mai păstrează încă prima lui insignă de merit de la
cercetaşi, sper sincer că nu. Dar fie că succesiunea solicitare mai mare —
solicitare mai mică a fost plănuită sau nu, efectul este acelaşi: tehnica
funcţionează. Şi deoarece funcţionează, tehnica respingere — retragere poate
şi va fi folosită cu intenţie de unii oameni pentru a obţine ceea ce vor.
Mai întâi, să cercetăm cum poate fi folosită tactica aceasta ca instrument
puternic pentru obţinerea acordului. Mai târziu, vom vedea cum a fost folosită
deja.
În final, ne vom concentra atenţia la câteva trăsături mai puţin cunoscute
ale acestei tehnici, trăsături care fac din ea una dintre cele mai pătrunzătoare
tactici de influenţare disponibile.
Am spus deja că, după întâlnirea mea cu băiatul de la cercetaşi, i-am
chemat pe asistenţii mei din cercetare şi împreună am încercat să înţelegem ce
mi s-a întâmplat şi să analizăm faptele.
În realitate, am făcut mai mult decât atât. Am conceput un experiment
pentru a testa eficacitatea procedeului de a „te retrage”
formulând o solicitare după ce o solicitare preliminară mai importantă a
fost refuzată.
În desfăşurarea acestui experiment, am avut două scopuri esenţiale. Mai
întâi, am vrut să văd dacă acest procedeu funcţionează şi cu alţi oameni în
afară de mine. Desigur, tactica a părut eficientă când a fost încercată pe mine
în dimineaţa aceea; dar să nu uităm că eu am fost vreme îndelungată victima a
tot felul de şmecherii folosite pentru obţinerea acordului.
Aşa încât rămânea întrebarea: funcţionează tehnica respingere -
retragere cu destui oameni pentru a o considera o procedură folositoare pentru
obţinerea acordului? Dacă da, ar fi bine să ştim asta pentru viitor.
Al doilea motiv pentru a face acest studiu a fost să determinăm cât de
puternică era această tehnică în obţinerea acordului. Putea această tehnică să
determine supunerea şi respectiv acordul în cazul unei solicitări cu adevărat
importante?
Cu alte cuvinte, trebuie ca solicitarea mai puţin importantă pe care o face
solicitantul să fie una nesemnificativă? Dacă ipotezele noastre despre cum
funcţionează această tehnică erau corecte, a doua solicitare nu trebuia să fie
nesemnificativă; ea trebuia doar să fie mai puţin importantă decât solicitarea
iniţială. Noi bănuiam că retragerea de la o solicitare mai importantă la una mai
puţin importantă era mişcarea decisivă care părea o concesie.
Prin urmare, a doua solicitare putea fi în mod obiectiv oricât de
importantă pentru că atât timp cât rămânea mai puţin importantă decât prima
solicitare, tehnica tot ar fi funcţionat.
După un pic de gândire, am hotărât să încercăm tehnica cu o solicitare
despre care am apreciat că puţini oameni ar fi de acord să-i dea curs. Pozând
drept reprezentanţi ai „Programului de consiliere a tineretului”, am abordat
nişte studenţi care mergeau prin campus şi i-am întrebat dacă ar fi dornici să
însoţească un grup de delicvenţi minori într-o excursie de o zi la grădina
zoologică.
Ideea de a răspunde de un grup de delicvenţi minori de vârsta
nespecificată timp de ore întregi într-un loc public şi fără nici o plată
poate fi considerată cu greu ca fiind atractivă. După cum ne-am aşteptat,
marea majoritate (83%) au refuzat. Cu toate acestea, am obţinut rezultate
foarte diferite de la un grup asemănător de studenţi cărora le-a fost pusă
aceeaşi întrebare cu o singură diferenţă.
Înainte de a-i invita să fie însoţitori neplătiţi într-o excursie la grădina
zoologică, le-am cerut o favoare încă şi mai mare - să petreacă două ore pe
săptămână în calitate de consilier al unui delicvent minor timp de minim doi
ani. Numai după ce au refuzat această solicitare impresionantă - şi toţi au
făcut-o - le-am prezentat o solicitare mai puţin importantă, cea cu grădina
zoologică. Abordaţi în acest fel de trei ori mai mulţi studenţi s-au oferit ca
însoţitori voluntari la grădina zoologică.16
Putem fi siguri că orice strategie capabilă să tripleze numărul celor care-
şi dau acordul faţă de o solicitare substanţială (numărul celor care şi-au dat
acordul a crescut de la 17% la 50% în experimentul nostru) va fi frecvent
folosită într-o varietate de împrejurări reale.
De pildă, persoanele care-şi negociază forţa de muncă, folosesc adesea
tactica de a solicita iniţial salarii foarte mari pe care, în realitate, nu se
aşteaptă să le primească dar care le asigură o poziţie de unde se pot retrage
printr-o serie de mici concesii concepute pentru a obţine concesii reale de la
partea opusă.
Ar însemna atunci că, cu cât mai mare ar fi solicitarea iniţială, cu atât
mai eficientă ar fi procedura deoarece ar fi posibile mai multe concesii
aparente. Acest lucru este totuşi adevărat numai până la un punct. Cercetări
realizate la Universitatea Bar-Ilan din Israel privind tehnica respingere —
retragere arată că, dacă primul set de solicitări este atât de mare încât să fie
văzut ca fiind nerezonabil, tactica dă greş.17
În asemenea caz, partea care a făcut prima o solicitare prea mare nu mai
este considerată un negociator de bună credinţă. Orice retragere ulterioară de
pe o poziţie iniţială total nerealistă nu este văzută ca o concesie reală şi de
aceea nu i se răspunde cu o altă concesie.
Prin urmare, un negociator cu adevărat priceput este acela a cărui poziţie
iniţiala este suficient de exagerată pentru a permite retragerea printr-o serie
de concesii reciproce care vor produce o ofertă finală acceptabilă din partea

16
Pentru a ne convinge că acest rezultat nu s-a datorat unei întâmplări fericite, am mai
realizat două experimente testând eficienţa tacticii respingere - retragere. Ambele au avut
rezultate asemănătoare primului. Vezi Cialdini şi alţii (1975) pentru detalii despre toate cele
trei experimente.
17
Studiul din Israel a fost realizat în 1979 de către Schwartzwald, Raz şi Zvibel.
oponentului, dar nu este atât de neobişnuită încât să fie văzută din start ca
nejustificată.
Se pare că producători de televiziune cu mare succes ca Grant Tinker şi
Gary Marshall sunt maeştri ai acestei arte în negocierile lor cu cenzorii reţelelor
de televiziune. În cadrul unui interviu sincer cu redactorul TV Guide, Dick
Russell, amândoi au recunoscut că „inserează în mod deliberat în scenarii
propoziţii pe care ştiu că cenzorii le vor tăia”, astfel încât să poată păstra ceea
ce vor cu adevărat să fie inclus. Iată, de exemplu, următorul citat din articolul
lui Russell:

Dar Marshall... nu numai că îşi recunoaşte trucurile... el pare chiar să le


savureze. De exemplu, despre unul dintre episoadele apreciatului serial
taverne and Shirley, el spune: „Aveam o situaţie în care Squiggy era grăbit să
iasă din apartamentul său şi să se întâlnească cu nişte fete pe scări. El spune:
«Vrei să te grăbeşti înainte să-mi piară pofta?». Dar în scenariu am pus o
expresie încă mai trivială, ştiind că cenzorii o vor tăia. Aşa au şi făcut, iar noi
am cerut cu nevinovăţie: «Ce ar fi dacă am spune: să-mi piară pofta?». «Este
bine», au spus ei. Uneori trebuie să-i iei mai pe departe.”
în serialul Happy Days, cea mai mare luptă cu cenzorii s-a dus în jurul
cuvântului „virgină”. „La vremea aceea”, spune Marshall, „ştiam că vom avea
necazuri, aşa că am folosit cuvântul de şapte ori, sperând că-l vor tăia de şase
ori şi va rămâne măcar o dată. A mers. Am folosit acelaşi procedeu pentru
cuvântul «gravidă».”18
În cursul cercetărilor mele în domeniul vânzărilor directe, am fost
martorul unei alte forme a tehnicii respingere - retragere. Aceste organizaţii
folosesc o versiune mai puţin elaborata şi mai oportunistă a acestei tactici.
Desigur, cel mai important obiectiv pentru un vânzător direct este să realizeze
vânzări.
Cu toate acestea, programul de instruire al fiecărei firme pe care am
investigat-o sublinia că un al doilea obiectiv important era să obţină de la
potenţialii clienţi numele altor posibili clienţi - prieteni, rude sau vecini pe care
i-ar putea contacta.
Din anumite motive, vom discuta în cel de-al cincilea capitol de ce
procentajul vânzărilor încununate de succes creşte impresionant atunci când
18
Articolul din TV Guide a apărut în decembrie 1978.
vânzătorul poate menţiona numele unei persoane cunoscute care „a
recomandat” vizita de vânzări.
Ca participant la instruiri de vânzări, nu am fost niciodată învăţat să fac
în aşa fel încât să ratez o vânzare ca, mai apoi, să mă retrag pe poziţia de a
cere recomandări. Dar, în cadrul mai multor asemenea programe, am fost
instruit să profit de ocazia de a obţine recomandări de la un client care a
refuzat să cumpere: „Ei bine, dacă tu crezi că acest set minunat de enciclopedii
nu-ţi pică bine în momentul ăsta, poate mă poţi ajuta dându-ne numele altor
câţiva cunoscuţi care ar putea dori să profite de oferta minunată a firmei
noastre. Vrei să îmi spui numele câtorva dintre persoanele pe care le cunoşti?”.
Mulţi oameni care, în mod normal, nu ar face din prieteni obiectul
presiunilor inerente unor prezentări de vânzări, sunt de acord să furnizeze
recomandări atunci când această solicitare este prezentată ca o concesie, după
ce ei refuzaseră să achiziţioneze ceva.
Am discutat deja un motiv care stă la baza succesului tehnicii de
respingere - retragere şi anume faptul că foloseşte puterea regulii reciprocităţii.
Dar această strategie de a face mai întâi o solicitare mai mare şi apoi una mai
mică este eficientă şi din alte motive.
Primul este legat de principiul contrastului de percepţie pe care l-am
discutat în primul capitol. Acest principiu era responsabil, printre altele, de
tendinţa unei persoane de a cheltui mai mulţi bani pe un pulovăr după ce a
cumpărat un costum decât înainte de această cumpărătură.
După ce s-a obişnuit cu preţul unui articol scump, preţul unui alt articol
mai puţin scump pare mai mic prin comparaţie. În acelaşi fel, o solicitare
importantă urmată de una mai puţin importantă foloseşte principiul
contrastului făcând ca solicitarea mai puţin importantă să pară încă şi mai
nesemnificativă în comparaţie cu prima.
Dacă vreau să-mi împrumuţi cinci dolari, pot face ca această solicitare să
pară mai mică cerându-ţi mai întâi să-mi împrumuţi zece dolari. Unul dintre
aspectele interesante ale acestei tactici este acela că, cerând mai întâi zece
dolari şi retrăgându-mă apoi la cinci dolari, am antrenat simultan forţa regulii
reciprocităţii şi a principiului contrastului.
Nu numai că solicitarea de a-mi împrumuta cinci dolari va fi văzută ca o
concesie care trebuie întoarsă după ce am renunţat deja la o solicitare, ci îţi va
părea şi o solicitare mai puţin valoroasă decât dacă ţi-aş fi cerut de prima dată
cinci dolari.
Combinate, influenţele regulii reciprocităţii şi ale principiului contrastului
de percepţie pot reprezenta o forţă de temut. Reunite în tehnica respingere —
retragere, energiile lor conjugate sunt capabile de efecte cu adevărat uluitoare.
Eu simt că influenţa acestor principii reprezintă singura explicaţie cu
adevărat plauzibilă a uneia dintre acţiunile politice cu un impact care întrece
orice închipuire: decizia de a sparge biroul cartierului general al partidului
democrat din clădirea Watergate pentru a monta aparatură de ascultare,
acţiune care a condus la prăbuşirea preşedinţiei lui Richard Nixon.
Unul dintre cei care au participat la luarea acestei decizii, Jeb Stuart
Magruder, atunci când a auzit prima dată că spărgătorii de la Watergate au fost
prinşi, a spus cu justificată consternare: „Cum am putut fi atât de proşti?”. Într-
adevăr, cum?
Pentru a înţelege cum s-a putut ajunge la hotărârea catastrofală de a
întreprinde spargerea de la Watergate, este necesar să revedem câteva fapte:
• Ideea a aparţinut lui G. Gordon Liddy, care răspundea de
operaţiunile de culegere de informaţii pentru Comitetul de Realegere a
Preşedintelui (CRP). Liddy îşi câştigase, printre responsabilii administraţiei, o
reputaţie de individ pe care-l bate vântul şi existau îndoieli asupra stabilităţii şi
bunei lui judecăţi.
• Propunerea lui Liddy era extrem de costisitoare necesitând un
buget de 250.000 de dolari, bani gheaţă neimpozabili.
• Pe la sfârşitul lui martie, când propunerea a fost aprobată într-o
şedinţă cu şeful CRP, John Mitchel, şi asistenţii lui, Magruder şi Frederick LaRue,
perspectiva pentru o victorie a lui Nixon în alegerile din noiembrie era foarte
luminoasă. Singurului candidat anunţat, Edmund Muskie, căruia sondajele
preliminarii îi dăduseră o şansă să-i ia locul Preşedintelui, se descurcase slab în
alegerile preliminare. Părea foarte probabil că cel mai uşor de învins candidat,
George McGovern, va câştiga nominalizarea partidului său. O victorie
republicană părea asigurată.
• Planul de instalare a aparaturii de ascultare era o operaţiune cu risc
foarte mare solicitând participarea şi discreţia a zece oameni.
• Conducerea partidului democrat şi preşedintele acestuia, Lawrence
O'Brien, al cărui birou de la Watergate urma să fie spart şi infestat cu
microfoane, nu deţinea nici un fel de informaţii suficient de dăunătoare încât
să-i pericliteze poziţia Preşedintelui în funcţie. Nici nu era probabil să fie
obţinute astfel de informaţii afară de cazul în care administraţia ar fi făcut ceva
foarte, foarte nesăbuit.
În ciuda evidentului îndemn la prudenţă furnizat de motivele de mai sus,
propunerea scumpă, hazardată, inoportună şi potenţial dezastruoasă a unui om
a cărui judecată era cunoscută ca fiind îndoielnică a fost aprobată. Cum de s-a
putut întâmpla ca nişte oameni inteligenţi, cu poziţia lui Mitchell şi Magruder să
facă ceva foarte, foarte nesăbuit? Poate că răspunsul se află într-un fapt mai
puţin discutat: planul în valoare de 250.000 de dolari pe care l-au aprobat nu a
fost prima propunere a lui Liddy. De fapt, el a reprezentat o concesie
semnificativă din partea lui Liddy faţă de alte două propuneri anterioare de
proporţii imense.
Primul dintre aceste planuri, prezentat cu două luni mai înainte într-o
întâlnire cu Mitchell, Magruder şi John Dean, descria un program de un milion
de dolari care includea (pe lângă infestarea cu microfoane a sediului
Watergate) un plan de interceptare a comunicaţiilor cu echipamente speciale,
spargeri, răpiri şi detaşamente de atac, precum şi un iaht „dotat” cu „fete de
companie de înaltă clasă” pentru a-i atrage pe politicienii democraţi în situaţii
pentru care să poată fi şantajaţi.
Un al doilea plan al lui Liddy, prezentat o săptămână mai târziu aceluiaşi
grup format din Mitchell, Magruder şi Dean, eliminase unele părţi din acest
program şi ajunsese la 500.000 de dolari.
Numai după ce aceste propuneri iniţiale au fost respinse de Mitchell,
Liddy şi-a prezentat planul lui redus la un minim de 250.000 de dolari, de astă
dată lui Mitchell, Magruder şi Frederick LaRue. Acum, planul său prostesc, dar
ceva mai raţional decât celelalte, a fost aprobat.
Este posibil ca eu, care am fost multă vreme un tip uşor de păcălit, şi
John Mitchell, un politician inteligent şi versat, să fi fost la fel de uşor atraşi în
târguri proaste de aceeaşi tactică de obţinere a acordului - eu de un băiat de la
cercetaşi care vindea ciocolată şi el de un om care i-a „vândut” un dezastru
politic?
Dacă analizăm mărturia lui Jeb Magruder, considerată de majoritatea
investigatorilor ca furnizând relatarea cea mai fidelă a întâlnirii cruciale în care
planul lui Liddy a fost acceptat, vom găsi câteva indicii instructive.
Mai întâi, Magruder spune că „nimeni nu s-a simţit atras în mod deosebit
de acest proiect”; dar „pentru că la început fusese vorba de suma grandioasă
de un milion de dolari, ne-am gândit că 250.000 de dolari ar fi probabil o sumă
acceptabilă...
Nu eram dispuşi să-l trimitem acasă fără să-i dăm nimic”. Mitchell, prins
în capcană „de sentimentul că ar trebui să-i dăm ceva lui Liddy... a semnat şi
parafat în sensul că a spus: «Ei bine, hai să-i dăm un sfert de milion de dolari şi
să-l lăsăm să vedem ce poate scoate din asta.».”.
În contextul solicitării iniţiale a lui Liddy, se pare că „un sfert de milion de
dolari” a ajuns să fie „ceva mărunţiş” care să-i fie acordat ca o întoarcere a
concesiei lui.
Cu claritatea pe care ţi-o dă înţelegerea ulterioară a unui eveniment,
Magruder a povestit abordarea lui Liddy ca fiind cea mai succintă ilustrare a
tehnicii de respingere - retragere despre care am auzit vreodată.
„Dacă ar fi venit la noi şi ar fi spus de la început: «Am un plan ca să sparg
biroul lui Larry O'Bricn şi să-l umplu de microfoane», probabil că am fi respins
ideea imediat. în schimb, el a venit cu planul lui elaborat incluzând fete de
companie/răpiri/atacuri/infestare cu microfoane... El a cerut o bucată mai mare
când, de fapt, era destul de mulţumit să obţină jumătate sau chiar un sfert.”19
Este de asemenea instructiv că deşi, în final, decizia trebuia luată de
şeful său, numai un singur membru al grupului, Frederick LaRue, şi-a exprimat
opoziţia directă faţă de propunerea lui Liddy. Spunând, cu evident bun simţ,
„Nu cred că merită riscul,” el s-a mirat probabil de ce colegii lui, Milchell şi
Magruder, nu-i împărtăşesc perspectiva. Desigur, puteau exista multe diferenţe
între LaRue şi ceilalţi doi oameni care ar fi putut conta ca justificări pentru
opiniile lor diferite privind oportunitatea planului lui Liddy.
Dar o diferenţă iese în evidenţă: dintre cei trei, numai LaRue nu a fost
prezent la primele două întâlniri în care Liddy şi-a prezentat programele mult
mai ambiţioase. Poate că numai LaRue a fost capabil să vadă cea de-a treia
propunere în adevărata ei lumină şi să reacţioneze obiectiv, neinfluenţat de
forţele regulii reciprocităţii şi ale principiului contrastului de percepţie care
acţionau asupra celorlalţi.
Puţin mai devreme am spus că tehnicii de respingere - retragere i se
adăugă, pe lângă efectele regulii reciprocităţii, alţi câţiva factori care lucrează
19
Sursa citatelor este Magruder (1974).
în favoarea ei.
Am vorbit deja despre primul dintre aceşti factori, principiul contrastului
de percepţie. Avantajul suplimentar al acestei tehnici nu este de natură
psihologică, ci este mai degrabă o trăsătură pur structurală legată de ordinea
de prezentare a solicitărilor.
Să presupunem din nou că doresc să împrumut cinci dolari de la tine.
Cerându-ţi mai întâi zece dolari, nu există posibilitatea să fiu în pierdere. Dacă
eşti de acord cu cererea mea, voi fi obţinut dublul sumei pe care mi-am dorit-o.
Dacă, pe de altă parte, îmi refuzi cererea iniţială, mă pot retrage cerându-ţi
favoarea unui împrumut de 5 dolari pe care l-am dorit chiar de la început; prin
acţiunile cumulate ale regulii reciprocităţii şi ale principiului contrastului de
percepţie va creşte mult probabilitatea ca solicitarea mea să aibă succes. În
ambele cazuri obţin un beneficiu; ca şi cum aş arunca o monedă spunând: dacă
este cap câştig eu, dacă este pajură pierzi tu.
Cea mai clară utilizare a acestui aspect legat de ordinea „solicitare mai
mare urmată de o solicitare mai mică” apare în practica de vânzări din
magazinele cu amănuntul şi se poate numi „promovează mai întâi produsele
de lux”. În acest caz, potenţialului client i se prezintă întotdeauna mai întâi
modelul de lux.
Dacă potenţialul client cumpără, magazinul se alege cu crema de pe
prăjitură. Iar atunci când clientul refuză, vânzătorul prezintă eficient o contra-
ofertă cu un preţ mai rezonabil. O dovadă a eficienţei acestui procedeu este
prezentată într-un articol din revista Sales Management, republicat fără
comentarii în Consumer Reports:

Dacă ai fi un vânzător de mese de biliard, ce articol ai promova: un


model de 329 de dolari sau un model de 3.000 de dolari? Sunt şanse bune să
promovezi articolul ieftin sperând să atragi clientul spre articolul scump când
va veni să cumpere. Dar G. Warren Kelley, noul manager de marketing la
Brunswick, spune că aceasta ar putea fi o tactică greşită... Pentru a-şi dovedi
punctul de vedere, Kelley analizează cifrele de vânzări ale unui magazin
reprezentativ. ... în prima săptămână, clienţilor... le-au fost prezentate articole
mai ieftine... iar apoi au fost încurajaţi să ia în consideraţie articole mai scumpe
- adică abordarea tradiţională de a împinge clientul în sus. în acea săptămână
preţul mediu al unei mese vândute a fost de 550 de dolari... în cea de-a doua
săptămână, clienţii au fost conduşi mai întâi către o masă de 3.000 de dolari,
indiferent de ceea ce voiau să vadă... şi abia apoi li s-a permis să vadă restul
modelelor în ordinea descrescătoare a preţului şi calităţii. Rezultatul acestei
abordări de vânzări „de sus în jos” a fost un preţ mediu pe vânzare de peste o
mie de dolari.20
Având în vedere eficienţa remarcabilă a tehnicii de respingere -
retragere, cineva s-ar putea gândi că ar fi posibil să existe şi un dezavantaj
substanţial. Victimele acestei strategii s-ar putea simţi ofensate pentru că au
fost constrânse să-şi dea acordul. Acest resentiment s-ar putea manifesta în
mai multe feluri. Mai întâi, victima ar putea hotărî să nu pună în practică
acordul verbal pe care l-a dat solicitantului.
În al doilea rând, victima ar putea să-şi piardă încrederea în solicitantul
care a manipulat-o hotărând să nu mai aibă niciodată de-a face cu el. Dacă
unul sau ambele evenimente se întâmplă cu o anumită frecvenţă, solicitantul
ar trebui să se gândească serios dacă este cazul să mai folosească procedeul
respingere - retragere.
Cercetările arată, totuşi, că aceste reacţii ale victimelor nu apar cu o
frecvenţă sporită când se foloseşte tehnica de respingere - retragere. Oarecum
surprinzător, reiese că ele apar, în fapt, mai puţin frecvent! înainte de a încerca
să înţelegem de ce se întâmplă aşa, să analizăm mai întâi faptele.
Un studiu publicat în Canada aruncă o nouă lumină asupra faptului că,
dacă victima unei tactici de respingere - retragere a fost de acord cu o a doua
cerere a solicitantului, o va pune în practică.
Pe lângă înregistrarea acordului sau refuzului persoanelor ţintă faţă de
solicitarea dorită (de a lucra neplătit două ore, o singură zi, într-o organizaţie a
comunităţii pentru persoane cu probleme de sănătate mentală), acest
experiment a mai înregistrat şi dacă persoanele respective s-au prezentat la
datorie după cum promise-seră.
Ca de obicei, procedeul de a începe cu o solicitare mai importantă
(muncă voluntară două ore pe săptămână timp de cel puţin doi ani) a produs
acordul verbal al mai multor persoane (76%) faţă de o a doua solicitare mai
puţin importantă, în timp ce prezentând de la început solicitarea mai puţin
importantă s-a obţinut acordul într-un procentaj mai mic, de numai 29%.
Cu toate acestea, cel mai important rezultat a fost rata de prezentare la
20
Consumer Reports, ianuarie 1975, pag. 62
datorie a celor care s-au oferit voluntari; şi iarăşi, procedeul respingere -
retragere a fost mai eficient: 85% faţă de 50%.21
Un alt experiment a analizat dacă tehnica respingere - retragere a
determinat victimele să se simtă manipulate în asemenea măsură încât să
refuze să dea curs altor solicitări venite de la aceeaşi persoană, în acest studiu
persoanele ţintă au fost studenţi cărora li s-a cerut să doneze o jumătate de
litru de sânge ca parte a campaniei anuale pentru donaţii de sânge din
campus.
Unui grup de studenţi ţintă li s-a cerut mai întâi să doneze jumătate de
litru de sânge la fiecare şase săptămâni pentru o perioadă de minim trei ani.
Celuilalt grup ţintă i s-a cerut să dea numai o singură dată o jumătate de litru
de sânge. Persoanele din ambele grupuri care au fost de acord să doneze
sânge şi care s-au prezentat mai târziu la centrul pentru donaţii au fost
întrebate dacă ar fi dispuse să-şi lase numărul de telefon astfel încât să poată fi
contactate pentru a dona sânge din nou.
Aproape toţi studenţii care erau pe cale să doneze sânge ca rezultat al
aplicării tehnicii de respingere - retragere au fost de acord să doneze sânge în
continuare (84%), în timp ce mai puţin de jumătate dintre ceilalţi studenţi au
mai fost de acord să doneze sânge în viitor. Chiar şi în cazul unor favoruri
viitoare, strategia de respingere - retragere s-a dovedit a fi superioară.22
Destul de ciudat dar se pare că tactica de respingere - retragere, nu doar
că îi împinge pe oameni să fie de acord cu solicitarea făcută, ci îi determină s-o
ducă la îndeplinire şi, în final, să se ofere ca voluntari pentru a da curs altor
solicitări. Ce anume din această tehnică face ca oamenii care practic au fost
păcăliţi să se supună unei solicitări, să fie atât de uimitor de dispuşi să
continue a se supune? Pentru a găsi un răspuns, am putea să analizăm actul de
concesie al solicitantului, act care constituie cheia procedeului.
Am văzut deja că atât timp cât nu este văzută ca un truc, o concesie va
stimula probabil o altă concesie drept răspuns. Dar ceea ce nu am cercetat
încă sunt câteva produse secundare pozitive ale actului concesiei şi care sunt
puţin cunoscute: un sentiment de responsabilitate sporită şi satisfacţie faţă de
21
O altă cale de a măsura eficienţa tehnicii de solicitare este aceea de a cerceta ce
proporţie din totalul indivizilor, cărora le-a fost adresată o solicitare, s-au supus solicitării.
Folosind acest procedeu, tactica de respingere — retragere a fost de patru ori mai eficientă
decât dacă ar fi fost adresată direct solicitarea mai puţin substanţială. Vezi Miller şi alţii (1976)
pentru o descriere completă a studiului.
22
Studiul despre donarea de sânge a fost publicat de Cialdini şi Ascani (1976)
angajamentul asumat. Aceste efecte secundare pozitive permit ca tehnica de
retragere - respingere să împingă victimele să-şi îndeplinească angajamentele
şi să fie dispuse să se implice şi în altele.
Efectele secundare pozitive ale acordării unei concesii în cadrul unei
interacţiuni cu o altă persoană sunt frumos prezentate în studii despre felul
cum negociază oamenii. Un experiment realizat de sociologi de la UCLA oferă o
demonstraţie extrem de sugestivă.23 Un subiect din cadrul acestui studiu s-a
aflat faţă în faţă cu un „partener de negocieri” şi i s-a cerut să negocieze cum
să împartă între ei o anumită sumă de bani furnizată de echipa
experimentatorilor. Subiectul a fost informat că, dacă nu se va ajunge la un
acord mutual după o anumită perioadă de negocieri, nici unul dintre parteneri
nu va primi nici un ban.
Subiectul nu ştia că partenerul de negocieri era un asistent universitar
experimentat care fusese instruit să negocieze cu subiectul într-unui din trei
moduri stabilite. Unora dintre subiecţi, asistentul Ie-a prezentat o primă
solicitare extremă, alocându-şi practic toţi banii pentru sine şi insistând cu
încăpăţânare pe această poziţie în tot timpul negocierilor. Pentru alt grup de
subiecţi, asistentul a început cu o solicitare care îi era favorabilă într-o măsură
moderată; el a rămas, de asemenea, cu încăpăţânare pe această poziţie în tot
timpul negocierilor. În cazul unui al treilea grup, asistentul a început cu o
solicitare extremă şi apoi s-a retras treptat spre o poziţie mai moderată pe
parcursul negocierilor.
Acest experiment a condus la trei constatări importante care ne ajută să
înţelegem de ce tehnica de respingere - retragere este atât de eficientă. Mai
întâi, comparativ cu celelalte două abordări, strategia de a începe cu o
solicitare extremă şl apoi de retragere pe o poziţie mai moderată a avut cel
mai bun rezultat pecuniar pentru cel care a utilizat-o. Dar acest rezultat nu este
foarte surprinzător în lumina dovezilor anterioare despre puterea tacticii unei
solicitări importante urmată de una mai puţin importantă de a produce
aranjamente profitabile. Celelalte două constatări ale studiului sunt mai
frapante.

Responsabilitate. Acei subiecţi care s-au confruntat cu un partener de


negocieri care a folosit strategia de respingere - retragere s-au simţit mai
23
Studiul de la UCLA a fost realizat de Benton, Kelley şi Liebling în 1972.
responsabili faţă de rezultatul final al tranzacţiei. Ei au relatat mult mai des
decât subiecţii care s-au confruntat cu un partener de negocieri inflexibil că şi-
au influenţat cu succes partenerul spre a accepta un câştig mai mic.
Desigur, ştim că în realitate nu s-a întâmplat aşa. Experimentatorul şi-a
instruit asistentul să se retragă treptat de pe poziţia iniţială, indiferent ce ar fi
făcut subiectul. Dar aceşti subiecţi au avut impresia că l-au făcut pe partenerul
de negocieri să-şi schimbe poziţia şi că au determinat concesiile.
Drept rezultat, ei s-au simţit mai responsabili faţă de rezultatul final al
negocierilor. Nu-i nevoie să analizăm prea mult aceasta constatare pentru a
clarifica misterul despre care am vorbit mai înainte şi anume de ce tehnica de
respingere - retragere determină persoanele ţintă să-şi îndeplinească
angajamentele cu o asemenea uluitoare frecvenţă.
Concesia solicitantului nu doar că determină persoanele ţintă să
răspundă afirmativ mult mai des, ci le determină, de asemenea, să se simtă
mai responsabile pentru că au „dictat” acordul final.
Astfel capacitatea stranie a tehnicii de respingere - retragere de a-şi
determina ţintele să-şi îndeplinească angajamentele, devine de înţeles. Este
mai probabil ca o persoană care se simte responsabilă de determinarea unor
condiţii contractuale să ducă la îndeplinire acel contract.
Satisfacţie. Chiar dacă, în medie, subiecţii au fost de acord să cedeze o
mai mare parte din bani partenerului de negocieri care a folosit strategia
concesiilor, ei au fost cei mai satisfăcuţi de aranjamentul final. Reiese că un
aranjament care a fost realizat prin concesii obţinute de la un partener de
negocieri este suficient de satisfăcător.
Păstrând acest lucru în minte, putem începe să explicăm cea de a doua
trăsătură uluitoare a tacticii de respingere - retragere: capacitatea de a-şi
împinge victimele să fie de acord cu alte solicitări ulterioare.
Deoarece această tactică foloseşte concesiile pentru a determina
acordul, este probabil ca, drept rezultat, victima să se simtă mai satisfăcută de
aranjamentul final. Şi este cât se poate de natural ca oamenii care se simt
satisfăcuţi de un anumit aranjament să fie dispuşi, cu o probabilitate mai mare,
să aprobe alte aspecte ale acelui aranjament.

CUM SĂ TE PROTEJEZI DE INFLUENŢA


EXERCITATĂ DE ACŢIUNEA PRINCIPIULUI RECIPROCITĂŢII
Atunci când trebuie să ne împotrivim unei solicitări care foloseşte regula
reciprocităţii, ne confruntăm cu un formidabil inamic. Fie că ne prezintă o
favoare iniţială sau o concesie iniţială, solicitantul îşi înrolează un aliat puternic
în bătălia pentru acordul nostru.
La prima vedere, şansele noastre într-o asemenea situaţie sunt cam
reduse. Ne-am putea supune dorinţei solicitantului şi, procedând aşa, cedăm în
faţa regulii reciprocităţii; sau putem refuza să ne supunem şi, ca urmare, vom
suferi de pe urma mustrărilor de conştiinţă datorate sentimentelor noastre de
cinste şi obligaţie adânc înrădăcinate. Ne predăm sau suferim răni grave.
Perspective nu prea vesele, într-adevăr.
Din fericire, acestea nu sunt singurele noastre opţiuni. Dacă înţelegem
natura oponentului nostru, putem să scăpăm de pe câmpul de bătaie în buna
stare şi uneori chiar mai prosperi decât înainte. Este esenţial să recunoaştem
că solicitantul care recurge la regula reciprocităţii (sau la orice altă armă de
influenţare) pentru a ne obţine acordul, nu este adversarul real.
Un asemenea solicitant a optat să devină un luptător jiu-jitsu care se
aliază cu puterea impetuoasă a regulii reciprocităţii şi apoi eliberează această
putere atunci când oferă o primă favoare sau concesie. Adevăratul adversar
este chiar regula reciprocităţii. Pentru a evita să fim abuzaţi datorită ei, trebuie
să luăm măsuri spre a-i disipa energia.
Dar cum poate să procedeze cineva pentru a neutraliza efectul unei
reguli sociale precum cea a reciprocităţii? Pare că această regulă este prea
adânc înrădăcinată în conştiinţa noastră pentru a-i scăpa şi prea puternică
pentru a fi învinsă o dată ce a fost activată. Poate că răspunsul stă în a nu
permite activarea ei. Poate că putem evita o confruntare cu efectele regulii
refuzând să-i permitem solicitantului să-i folosească forţa împotriva noastră.
Poate că, respingând favoarea iniţială sau concesia pe care ne-o acordă
solicitantul, ne putem sustrage regulii reciprocităţii. Poate că da sau poate că
nu. Aproape fără excepţie, refuzarea ofertei iniţiale a solicitantului funcţionează
mai bine în teorie decât în practică. Marea problemă constă în faptul că, atunci
când este prezentată, va fi greu să recunoşti dacă este o ofertă cinstită sau
este primul pas spre o încercare de a te exploata.
Dacă am pune întotdeauna răul înainte, nu ar mai fi posibil să ne
bucurăm de beneficiile unor favoruri sau concesii autentice oferite de persoane
care nu au nici o intenţie de a exploata regula reciprocităţii.
Am un coleg care îşi aminteşte cu mânie cum au fost groaznic rănite
sentimentele fiicei lui în vârstă de zece ani de către un bărbat a cărui metodă
de a evita capcana reciprocităţii a fost aceea de a răspunde tăios amabilităţii
ei. Copiii din clasa ei organizaseră la şcoală o acţiune a uşilor deschise pentru
bunici, iar sarcina fetei era să ofere câte o floare fiecărui vizitator care intra în
şcoală. Dar primul bărbat căruia a încercat să-i ofere o floare a mârâit la ea:
„Pastreaz-o.”. Neştiind ce să facă, i-a întins din nou floarea doar ca să audă
cum o întrebă ce trebuie să dea el în schimb.
Când ea a răspuns timid, „Nimic, este un dar,” el a fixat-o cu o privire
neîncrezătoare, a insistat că i-a recunoscut „jocul” şi a împins-o în trecere. Fata
a fost atât de rănită de această experienţă că n-a putut să se mai apropie de
nimeni altcineva şi a trebuit să fie înlocuită, deşi aşteptase cu nerăbdare să
îndeplinească această sarcină. Este dificil să ştii cine trebuie acuzat mai mult în
această situaţie: bărbatul cel insensibil sau cei care au încercat să abuzeze în
asemenea măsură de tendinţa lui reflexă de a întoarce un dar încât răspunsul
lui s-a înveninat devenind un refuz mecanic.
Indiferent cine pare că ar fi mai vinovat, lecţia este clară. Vom întâlni
mereu oameni cu adevărat generoşi, precum şi oameni care încearcă să aplice
onest regula reciprocităţii şi nu s-o exploateze. Ei se vor simţi fără îndoială
insultaţi de cineva care le desconsideră grosolan eforturile; se prea poate să se
ajungă la divergenţe sociale şi izolare. Prin urmare, politica respingerii oarbe
pare să fie o proastă alegere.
O altă soluţie pare mai promiţătoare şi anume de a accepta ofertele
iniţiale dezirabile, dar numai drept ceea ce sunt ele în mod esenţial, nu pentru
ceea ce sunt prezentate a fi.
Dacă, să spunem, o persoană face un gest frumos, am putea accepta
gestul admiţând că ne-am obligat la un gest de răspuns cândva, în viitor.
A accepta o astfel de situaţie nu înseamnă să te laşi exploatat de acea
persoană prin regula reciprocităţii. Dimpotrivă, înseamnă să participi în mod
corect la „reţeaua îndatorărilor oneste” care ne-a deservit atât de bine atât pe
plan social, cât şi individual, încă din zorii umanităţii.
Cu toate acestea, dacă favoarea iniţială se dovedeşte a fi un instrument,
un truc, un artificiu conceput special pentru a stimula acordul nostru faţă de o
favoare de importanţă mai mare, aceasta este o altă poveste. În acest caz,
partenerul nu este un binefăcător ci un profitor şi ar trebui să răspundem
acţiunii lui ţinând seama tocmai de acest lucru.
O dată ce am stabilit că oferta lui iniţială nu a fost o favoare, ci o tactică
de obţinere a supunerii, trebuie doar să reacţionăm astfel încât să ne eliberăm
de influenţa acelei acţiuni. Atât timp cât percepem şi definim acţiunea unei
persoane ca pe un instrument de obţinere a supunerii şi nu ca pe o favoare,
acea persoană nu va mai beneficia de regula reciprocităţii drept aliat. Regula
spune că favorurile trebuie întâmpinate cu favoruri; regula reciprocităţii nu
cere ca trucurile să fie întâmpinate cu favoruri.
Un exemplu practic poate face lucrurile mai clare. Să presupunem că,
într-o zi, te sună o femeie care se prezintă ca membra a Asociaţiei pentru
asigurarea locuinţelor contra incendiilor. Să presupunem că ea întreabă dacă ai
fi interesat să afli despre măsuri de siguranţă împotriva incendiilor în locuinţe,
dacă ai accepta să-ţi fie verificată casa din punctul de vedere al pericolului de
incendiu şi dacă ai fi de acord să primeşti un extinctor, totul pe gratis.
Să mai presupunem că tu ai fi interesat de toate aceste lucruri şi că ai
stabili o întâlnire într-o seară cu unul dintre inspectorii Asociaţiei care va trece
pe la tine pentru a-ţi furniza toate acestea. Când soseşte, el îţi înmânează un
mic extinctor şi începe să evalueze posibilele pericole de incendiu din casa ta.
Apoi, îţi oferă câteva informaţii interesante, deşi cam înspăimântătoare,
despre pericolele de incendiu în general, precum şi o evaluare a vulnerabilităţii
locuinţei tale.
În final, îţi sugerează să-ţi cumperi un sistem de avertizare contra
incendiilor şi pleacă.
Un asemenea şir de evenimente nu este imposibil. Multe oraşe au
asociaţii non-profit formate, de obicei, din angajaţi ai Serviciului de pompieri
care oferă, în timpul lor liber, inspecţii pentru prevenirea incendiilor. Dacă s-ar
întâmpla un asemenea eveniment, în mod clar inspectorul ţi-a oferit o favoare.
În concordanţă cu regula reciprocităţii, ar trebui să fii gata să-i întorci
favoarea dacă ai constata că are vreo nevoie cândva, în viitor. Un schimb de
astfel de favoruri ar fi în cea mai bună tradiţie a regulii reciprocităţii.
Cu toate acestea, ar fi posibil şi un şir de evenimente asemănător cu un
final diferit - de fapt, este chiar mai probabil. în loc să plece după ce ţi-a
recomandat să instalezi un sistem de avertizare contra incendiilor, inspectorul
se lansează într-o prezentare de vânzarea cu intenţia de a te convinge să
cumperi un anume sistem de alarmă scump, cu declanşare la temperatură
ridicată, produs de firma pe care o reprezintă.
Firmele care produc asemenea sisteme şi le distribuie prin vânzări
directe folosesc adeseori această abordare. De obicei, produsul lor, deşi destul
de eficient, este vândut la un preţ supraevaluat.
Ştiind că, probabil, nu eşti la curent cu preţurile unui astfel de sistem şi
că, dacă te hotărăşti să cumperi unul, te vei simţi obligat faţă de firma care ţi-a
oferit un extinctor şi o evaluare pe gratis, aceste firme vor face presiuni ca să
cumperi imediat.
Folosind această manevră de oferire pe gratis a unor informaţii şi
evaluări privind pericolul de incendiu, firmele care vând sisteme de protecţie
contra incendiilor prosperă în toată ţara.24
Dacă te vei găsi şi tu într-o asemenea situaţie şi vei realiza că motivul
esenţial al vizitei a fost să ţi se vândă un sistem de alarmă costisitor, cel mai
eficient lucru pe care poţi să-l faci este o redefinire mentală a acţiunii.
Redefineşte orice ai primit de la inspector - extinctor, informaţii despre
protecţia contra incendiilor, inspecţie pentru detectarea pericolului de incendiu
- nu ca pe nişte daruri, ci ca pe nişte instrumente de vânzări şi astfel te vei
simţi liber să refuzi (sau să accepţi) oferta de achiziţie fără să fii afectat de
regula reciprocităţii.
O favoare urmează altei favori şi nu unei strategii de vânzări. Şi, dacă
inspectorul răspunde refuzului tău propunându-ţi să-i dai cel puţin numele unor
prieteni pe care ar putea să-i contacteze, foloseşte din nou redefinirea mentală.
,
Este de sperat ca, după ce ai citit acest capitol, să poţi defini retragerea
lui către această solicitare mai puţin importantă drept ceea ce este - o altă
tactică de influenţare pentru obţinerea acordului. O dată ce ai făcut asta, nu
vei mai simţi nici o presiune să oferi nume ca o concesie de răspuns deoarece
solicitarea redusă nu va mai fi văzută ca o reală concesie.
Dacă te eliberezi de un sentiment de obligaţie declanşat impropriu, vei
24
Variate tipuri de afaceri folosesc pe scară largă oferirea de informaţii gratuite. De pildă,
firmele de deparazitare au constatat că majoritatea oamenilor care sunt de acord cu o
examinare gratuită a locuinţei lasă sarcina de exterminare a dăunătorilor în seama firmei care
a făcut examinarea, cu condiţia să fie convinşi că este necesară. Aparent, ei simt o obligaţie de
a oferi sarcina deparazitării firmei care le-a făcut serviciul iniţial şi gratuit de examinare a
locuinţei. Ştiind că este improbabil ca aceşti clienţi să facă analize comparative asupra preţului
acestor servicii, firme lipsite de scrupule vor profila de situaţie solicitând preţuri mai mari
pentru lucrările angajate pe această cale.
putea să fii atât de receptiv pe cât doreşti.
O dată făcută redefinirea situaţiei vei putea chiar să-i întorci împotrivă
propria armă. Aminteşte-ţi că regula reciprocităţii îndreptăţeşte o persoană
care a acţionat într-un anumit fel la un tratament similar. Dacă ai stabilit că
favorurile „inspectorului pentru paza contra incendiilor” nu au fost în fapt nişte
daruri, ci un mod de a profita de tine, atunci ai putea folosi situaţia pentru a
obţine şi tu un profit. Pur şi simplu ia tot ce îţi oferă inspectorul - informaţii,
extinctor - mulţumeşte-i politicos şi arată-i uşa de ieşire. În fond, regula
reciprocităţii afirmă că, pe bună dreptate, încercările de exploatare trebuie
întâmpinate în acelaşi fel, cu exploatare.

SCRISORI DE LA CITITORI
De la un fost vânzător de televizoare şi aparate audio

„Pentru o perioadă de timp destul de lungă, am lucrat în departamentul


de televizoare şi aparate audio al unui mare magazin. Vânzătorii din acest
sector sunt plătiţi pe bază de comision şi păstrarea slujbei era, şi încă mai este,
condiţionată de capacitatea de a vinde contracte de servicii mai degrabă decât
marfa în sine.
Politica firmei era că, pentru fiecare zece aparate vândute, trebuia să
vinzi şi cel puţin patru contracte de servicii. A nu reuşi să vinzi contracte de
servicii la nivelul aşteptat timp de două luni consecutiv avea drept rezultat
ameninţări, mutarea la alt departament sau chiar concedierea.
Îndată ce mi-am dat seama de importanţa realizării cotei la vânzările de
servicii, am conceput un plan care folosea tehnica respingere - retragere, deşi
nu-i ştiam numele la vremea aceea. Clientul avea posibilitatea să cumpere, în
momentul achiziţionării unui aparat, un contract de servicii pe o perioadă între
unul şi trei ani. Majoritatea personalului încerca să vândă un contract pe un an.
Aceasta era şi intenţia mea deoarece un contract pe un an era la fel de bun
pentru cota mea de vânzări ca şi unul pe trei ani.
Cu toate acestea, când făceam prezentarea de vânzare, prezentam mai
întâi cel mai scump contract de servicii ştiind că majoritatea oamenilor nu erau
dornici să plătească atât de mult (140 de dolari). Dar, astfel, obţineam o
excelentă ocazie ca, după ce era refuzată încercarea mea sinceră de a vinde
un contract pe trei ani, să mă pot retrage la contractul pe un an, cu un preţ
relativ mic de 34,95 de dolari, pe care voiam cu adevărat să-l vând.
Această tehnică s-a dovedit a fi extrem de eficientă deoarece am reuşit
să vând contracte de servicii, în medie, către 70% dintre clienţii mei care
păreau foarte satisfăcuţi de achiziţie, în timp ce alţi colegi din sector se
învârteau în jurul a 40%. Până acum nu am spus nimănui cum am procedat”

Merită observat cum, în cele mai multe cazuri, folosirea tacticii


de respingere - retragere atrage şi acţiunea principiului contrastului
de percepţie. Nu doar că solicitarea iniţială de 140 de dolari face ca
oferta de 34,95 de dolari să pară o retragere care impune concesii, ci
face ca această a doua solicitare să pară şi mai mică.

Capitolul 3
ANGAJAMENT ŞI CONSECVENŢĂ
Gogoriţa minţii

Este mai uşor să rezişti de la început


decât să te împotriveşti la sfârşit.
LEONARDO DA VINCI
UN STUDIU EFECTUAT DE CĂTRE DOI PSIHOLOGI canadieni a dezvăluit
nişte lucruri fascinante despre oamenii care pariază la cursele hipice: imediat
după ce depun pariul ei sunt mult mai încrezători în şansele calului ales de a
câştiga decât imediat înainte de a depune pariul.25
Fireşte, în fapt, şansele calului nu se schimbă deloc; este acelaşi cal,
aceeaşi cursă, acelaşi teren, dar, în minţile acestor pariori, perspectivele se
îmbunătăţesc semnificativ o dată ce au achiziţionat tichetul de pariu. Deşi pare
puţin ciudat la prima vedere, motivul acestei schimbări dramatice are legătură
cu o armă de influenţare socială destul de obişnuită.
La fel ca şi alte arme de influenţare, aceasta se află adânc înrădăcinată
în noi determinându-ne acţiunile cu o putere tăcută. Este vorba, destul de
simplu, despre dorinţa noastră aproape obsesivă de a fi (şi de a părea)
consecvenţi cu ceea ce am făcut deja. O dată ce am făcut o alegere sau am
adoptat o anumită poziţie, ne vom confrunta cu presiuni personale şi sociale
pentru a ne comporta consecvent faţă de acel angajament. Aceste presiuni ne
vor face să răspundem astfel încât să confirmăm deciziile anterioare.
Să luăm cazul pariorilor din experimentul cu cursele de cai. Cu 30 de
secunde înainte de a plăti pentru pariu, ei erau ezitanţi, nesiguri; 30 de
secunde după ce au acţionat, ei au devenit mult mai optimişti şi mai
încrezători.
Actul de a lua o decizie finală - în acest caz, de a cumpăra un tichet de
pariu - a fost factorul critic. O dată adoptată o poziţie, necesitatea de a se
comporta consecvent a exercitat presiuni asupra acestor oameni pentru a
aduce ceea ce simţeau şi credeau în concordanţă cu ceea ce făcuseră deja. Pur
şi simplu ei s-au auto-convins că au făcut alegerea corectă şi, fără îndoială, s-
au simţit mai bine după aceea.
Înainte să credem că asemenea gen de auto-amăgire este specifică
obişnuiţilor curselor de cai, ar trebui să analizăm povestea vecinei mele, Sara,
şi a prietenului ei, Tim. Ei s-au întâlnit într-un spital unde el lucra ca tehnician
radiolog şi ea ca specialist în nutriţie. S-au întâlnit o perioadă de timp, chiar şi
după ce Tim şi-a pierdut slujba, şi, la un moment dat, s-au mutat împreună.

25
Studiul despre pariurile la cursele hipice a fost realizat de două ori cu aceleaşi rezultate.
Autorii sunt Knox şi Inkster (1968). Vezi Rosenfeld, Kennedy şi Giacalone (1986) pentru dovezi
ale tendinţei de a crede mai puternic în alegerile odată făcute, ceea ce este valabil şi în cazul
jocului la loterie.
Pentru Sara lucrurile nu erau nici pe departe perfecte: ea voia ca Tim s-o
ia în căsătorie şi să înceteze să bea. Tim se împotrivea ambelor idei. După o
perioadă deosebit de dificilă, marcată de nenumărate certuri, Sara a rupt
relaţia şi Tim s-a mutat în altă parte, în acelaşi timp, un vechi prieten al Sarei s-
a întors în oraş, după ce fusese plecat ani de zile, şi a sunat-o.
Ei au început să se vadă ca vechi prieteni şi destul de repede lucrurile au
devenit destul de serioase pentru a plănui căsătoria. Ajunseseră atât de
departe încât stabiliseră data căsătoriei şi trimiseseră invitaţiile când a sunat-o
Tim. A spus că regreta cele întâmplate şi că voia să se întoarcă la Sara. Când i-
a spus despre planurile de căsătorie, el a implorat-o să se răzgândească pentru
că voia să fie împreună cu ea ca mai înainte.
Dar Sara l-a refuzat spunându-i că nu mai vrea să trăiască în felul acela.
Tim s-a oferit chiar s-o ia în căsătorie, dar ea a susţinut în continuare că-l
preferă pe celălalt bărbat. În final, Tim a promis să se lase de băut dacă ea se
înduplecă să-l primească înapoi. Simţind că, în aceste condiţii, Tim era la limită,
Sara s-a hotărât să rupă logodna, să anuleze căsătoria, să retragă invitaţiile şi
să-i permită lui Tim să se întoarcă la ea.
După o lună, Tim i-a spus Sarei că, la urma urmei, nu credea că trebuie
să se lase de băutură; după încă o lună, el a hotărât că ar trebui „să mai
aştepte şi să se mai gândească” în ce priveşte căsătoria. Au trecut de atunci
doi ani; Tim şi Sara continuă să trăiască împreună exact ca şi mai înainte.
El tot mai bea - încă mai fac planuri de căsătorie - iar Sara îi este mai
devotată lui Tim decât oricând înainte. Ea spune că, fiind forţată să aleagă, a
aflat că Tim se află pe primul loc în inima ei. Prin urmare, după ce l-a ales pe
Tim în defavoarea celuilalt prieten al ei, Sara a devenit mai fericită să trăiască
cu Tim, deşi condiţiile pe care le-a pus când a făcut alegerea nu s-au îndeplinit
niciodată.
Evident, pariorii la cursele de cai nu sunt singurii care sunt dornici să
creadă în corectitudinea unei alegeri dificile o dată ce această alegere a fost
făcută. Într-adevăr, toţi ne auto-amăgim din când în când astfel, din nevoia de
a păstra concordanţa dintre gândurile şi credinţele noastre cu ceea ce am făcut
sau decis deja.

Psihologii au înţeles de mult puterea principiului consecvenţei în


direcţionarea activităţii umane. Teoreticieni remarcabili ca Leon Festinger, Fritz
Hieder şi Theodore Newcomb au văzut în nevoia de consecvenţă o forţă
motivatoare centrală a comportamentului nostru.
Dar este într-adevăr această tendinţă de a fi consecvent atât de
puternică încât să ne constrângă să facem lucruri pe care în mod normal nu am
vrea să le facem? Nu există nici o îndoială în privinţa asta. Impulsul de a fi (şi a
părea) consecvent constituie o armă de influenţare socială extrem de
puternică, făcându-ne adesea să acţionăm în moduri care sunt clar contrare
intereselor noastre.
Să luăm ca dovadă ce s-a întâmplat când psihologul Thomas Moriarty a
simulat un furt pe o plajă de lângă New York ca să vadă dacă privitorii ar risca
daune personale pentru a opri delictul. În cadrul studiului, un complice al
cercetătorilor şi-a întins un cearşaf pe plajă la un metru şi jumătate de
cearşaful unui individ ales în mod aleatoriu - subiectul experimentului.
După ce a petrecut câteva minute pe cearşaf ascultând muzică la un
radio portabil şi relaxându-se, complicele cercetătorilor s-a ridicat şi a părăsit
cearşaful pentru o plimbare de-a lungul plajei. Câteva minute mai târziu un al
doilea cercetător, simulând că este un hoţ, se apropie şi înşfacă aparatul de
radio încercând să fugă cu el. După cum se poate ghici, în condiţii normale,
subiecţii erau foarte reticenţi să se pună în pericol atacând hoţul - din douăzeci
de cazuri de simulare a furtului, numai patru oameni au reacţionat astfel.
Dar acelaşi procedeu a mai fost aplicat încă de douăzeci de ori cu o mică
schimbare, iar rezultatele au fost drastic diferite. În aceste cazuri, înainte de a
pleca la plimbare, complicele cercetătorilor a rugat subiectul „să aibă grijă şi
de lucrurile lui” cu promisiunea că şi el va face la fel, la rândul său. Împinşi de
principiul consecvenţei, nouăsprezece din douăzeci de subiecţi au devenit
vigilenţi, alergând după hoţ şi oprindu-l, cerându-i explicaţii şi, adesea,
imobilizând hoţul sau smulgându-i aparatul de radio.
Pentru a înţelege de ce consecvenţa este un factor motivator atât de
puternic, este important să recunoaştem că în majoritatea situaţiilor
consecvenţa este valoroasă şi oportună.
De obicei, inconsecvenţa este văzută ca o trăsătură de caracter nedorită.
Persoana ale cărei credinţe şi cuvinte nu se potrivesc cu faptele poate fi
considerată ca fiind nehotărâtă, confuză, cu două feţe sau chiar bolnavă
mintal. Pe de altă parte, un grad înalt de consecvenţă este asociat în mod
normal cu o personalitate şi un intelect puternic. Consecvenţa stă la baza
logicii, raţiunii, stabilităţii şi onestităţii.
Un citat atribuit marelui fizician britanic Michael Faraday sugerează
măsura în care este aprobată consecvenţa - uneori mai mult decât ar fi corect.
Când a fost întrebat, după o conferinţă, dacă a vrut să insinueze că un rival
academic n-a avut niciodată dreptate, Faraday a aruncat o privire iritată celui
care i-a pus întrebarea şi a replicat: „Individul nu este chiar atât de
consecvent.”
Cu siguranţă că o bună consecvenţă personală este foarte apreciată în
cultura noastră. Şi aşa trebuie să fie. Consecvenţa ne oferă o orientare
rezonabilă şi profitabilă asupra lumii. În majoritatea cazurilor ne va merge mai
bine dacă abordarea noastră este bine fundamentată şi consecventă. Fără
consecvenţă viaţa noastră ar fi dificilă, dezordonată şi incoerentă.
Dar, deoarece a fi consecvent este, de obicei, în interesul nostru, cădem
uşor în greşeala de a fi consecvenţi în mod automat, chiar şi în situaţii în care
nu este raţional s-o facem. Iar când se întâmplă să fim consecvenţi fără a gândi
mai întâi, situaţia poate deveni dezastruoasă. Cu toate acestea, chiar şi
consecvenţa necugetată poate avea părţile ei atractive.
Mai întâi, ca orice altă formă de răspuns automat, ea oferă o scurtătură
necesară în aglomeraţia vieţii moderne. O dată ce am adoptat o atitudine faţă
de un subiect, o consecvenţă încăpăţânată ne permite un lux foarte atractiv:
nu mai trebuie să ne gândim la acel subiect. Nu mai trebuie să cernem de
fiecare dată noianul de informaţii pe care-l primim în fiecare zi pentru a
identifica faptele relevante; nu mai trebuie să cheltuim energie mentală pentru
a cântări argumentele pro şi contra; nu mai trebuie să luăm în mod repetat
decizii dificile.
Tot ce avem de făcut atunci când suntem confruntaţi cu subiectul
respectiv este să pornim „banda consecvenţei” şi vom şti exact ce să credem,
să spunem sau să facem. Trebuie doar să credem, să spunem sau să facem
ceea ce este în concordanţă cu o decizie anterioară.
Ispita unui asemenea lux nu trebuie neglijată. Ne pune la dispoziţie o
metodă convenabilă, eficientă şi relativ scutită de efort de a face faţă mediului
complex care solicită intens capacităţile şi energia noastră mentală în fiecare
zi. Prin urmare, nu este greu de înţeles de ce consecvenţa automată este o
reacţie dificil de controlat.
Ea ne oferă o cale de a scăpa de rigoarea unei obositoare gândiri
continue. Şi, după cum a observat Sir Joshua Reynolds, „Nu există nici un tertip
la care oamenii să nu recurgă pentru a evita un efort real de gândire”. După ce
am pornit banda consecvenţei, putem să ne vedem de treburile noastre fericiţi,
fiind scutiţi de truda de a gândi prea mult.
Există o a doua atracţie mai periculoasă a consecvenţei mecanice. Uneori
nu efortul solicitantei activităţi de gândire este cel care ne face să ne
sustragem ci consecinţele dure ale acestei activităţi. Uneori răspunsurile
afurisit de limpezi şi neplăcute furnizate de un real proces de gândire sunt cele
care ne fac să fim nişte chiulangii când este vorba să gândim.
Există anumite lucruri incomode pe care am prefera să nu le ştim.
Deoarece este o metodă de răspuns pre-programată şi negândită, consecvenţa
automată poate oferi o ascunzătoare sigură faţă de acele lucruri supărătoare.
Apăraţi de zidurile fortăreţei care este consecvenţa automată, putem rămâne
impenetrabili la asalturile raţiunii.
Într-o seară, pe când urmăream o prelegere introductivă prezentată de o
asociaţie care propunea un program de meditaţie transcedentală, am fost
martorul unei frumoase ilustrări pentru modul în care oamenii se ascund între
zidurile consecvenţei pentru a se proteja de consecinţele supărătoare ale
gândirii.
Prelegerea era susţinută de doi tineri zeloşi şi era concepută pentru a
atrage noi membri. Programul pretindea că te poate învăţa o metodă unică de
meditaţie care-ţi va permite să realizezi tot felul de lucruri, pornind de la simpla
pace interioară până la capacităţi mai spectaculoase precum aceea de a zbura
sau de a trece prin pereţi în etapele avansate (şi mai scumpe) ale programului.
Am hotărât să particip la întâlnire pentru a observa tipurile de tactici de
supunere folosite în prelegerile de recrutare de acest fel şi am luat cu mine un
prieten interesat de subiect pentru că este profesor universitar specializat în
statistică şi logică. Pe măsură ce şedinţa progresa şi lectorii explicau teoria
care stătea la baza meditaţiei transcedentale, am observat cum prietenul meu,
logicianul, devenea tot mai agitat.
Arăta din ce în ce mai chinuit, nu putea sta locului şi, în final, nu a mai
rezistat. Atunci când lectorii au solicitat întrebări la sfârşitul prelegerii, el a
ridicat mâna şi apoi a demolat cu blândeţe dar cu fermitate teoria pe care
tocmai o auzisem. În mai puţin de două minute, el a evidenţiat cu precizie unde
şi de ce argumentaţia complexă a lectorilor era contradictorie, ilogică şi fără
suport. Efectul asupra lectorilor a fost distrugător.
După o tăcere nedumerită, fiecare dintre ei a încercat o slabă replică
după care s-au oprit pentru a vorbi între ei pentru ca apoi să recunoască
deschis că remarcele colegului meu erau întemeiate şi „necesitau un studiu
mai atent”.
Încă mai interesant pentru mine a fost efectul asupra audienţei. La
sfârşitul perioadei pentru întrebări, cei doi tineri s-au confruntat cu o mulţime
de oameni din audienţă care voiau să depună cei 75 de dolari pentru a se
înscrie în programul pentru meditaţie transcedentală. Înghiontindu-se,
chicotind şi ridicând din umeri unul spre altul în timp ce încasau banii, cei doi
indivizi trădau semne de uimire buimacă.
După ceea ce a părut să fie o desfiinţare evident jenantă a argumentelor
lor, întâlnirea s-a transformat cumva într-un mare succes generând un nivel
misterios de înalt al supunerii din partea audienţei. Deşi destul de uimit de
reacţie, am pus răspunsul audienţei pe seama faptului că nu reuşise să
înţeleagă logica argumentaţiei colegului meu. Totuşi, s-a dovedit că tocmai
reversul era cauza.
După ce am ieşit din sala de conferinţă, am fost abordaţi de trei persoane
din audienţă care depuseseră fiecare banii de înscriere imediat după prelegere.
Ei voiau să ştie de ce am participat noi la prelegere. Le-am explicat motivul şi
le-am pus aceeaşi întrebare. Unul dintre ei era un actor în devenire care voia
cu disperare să obţină succesul în meseria lui şi venise la prelegere pentru a
afla dacă meditaţia transcedentală i-ar permite să realizeze auto-controlul
necesar pentru a stăpâni arta sa; lectorii l-au asigurat că aşa se va întâmpla.
A doua persoană avea insomnii şi spera că meditaţia transcedentală îi va
oferi o metodă de a se relaxa şi a adormi uşor seara. A treia persoană fusese
purtător de cuvânt. Şi el avea o problemă legată de somn. Nu reuşise să intre
la facultate pentru că părea să nu aibă destul timp să studieze.
El venise la prelegere pentru a afla dacă meditaţia transcedentală l-ar
putea învăţa cum să doarmă cu câteva ore mai puţin pe noapte pentru ca să
poată folosi timpul suplimentar pentru studiu. Este interesant că lectorii i-au
spus atât lui, cât şi persoanei care suferea de insomnie, că tehnicile de
meditaţie transcedentală ar putea rezolva problemele lor deşi erau total opuse.
Încă gândindu-ne că cei trei s-au înscris pentru că nu înţeleseră
remarcele făcute de prietenul meu logician, am început să-i întreb despre
anumite aspecte ale argumentaţiei sale. Spre surpriza mea am constatat că
înţeleseră destul de bine comentariile lui; de fapt, chiar prea bine. Tocmai
puterea de convingere a argumentelor sale i-a împins să se înscrie imediat în
program.
Cel mai bine a exprimat acest lucru purtătorul de cuvânt: „Ei bine, nu
aveam de gând să depun vreun ban în seara asta pentru că în acest moment
sunt destul de strâmtorat; voiam să aştept până la următoarea întâlnire. Dar
atunci când a început să vorbească prietenul tău, am ştiut că ar fi mai bine să
le dau banii acum sau, dacă nu, voi merge acasă şi voi începe să mă gândesc
la ceea ce a spus el şi nu mă voi mai înscrie niciodată”.
Dintr-o data lucrurile au început să capete sens. Aceşti oameni aveau
probleme reale şi căutau aproape cu disperare o cale de a-şi rezolva acele
probleme. Dacă era să-i credem pe lectorii care ţinuseră prelegerea, aceşti
oameni găsiseră o potenţială soluţie în meditaţia transcedentală. Sub
presiunea propriilor probleme, ei doreau foarte mult să creadă că meditaţia
transcedentală era soluţia pe care o aşteptau.
Şi iată că apare nepoftită vocea raţiunii, întruchipată de prietenul meu,
care le arată că teoria care stă la baza noii soluţii nu este solidă. Panică!
Trebuie făcut ceva imediat, înainte ca logica să intre în acţiune şi să distrugă
speranţa din nou. Repede, repede, am nevoie de ziduri de apărare împotriva
raţiunii; nu contează că fortăreaţa pe care o voi ridica este şubreda şi
nefondată.
„Repede, am nevoie de un loc în care să mă ascund de gânduri! Uite, ia
banii ăştia. Fir-ar să fie, tocmai la timp! De-acum nu mai trebuie să mă gândesc
la acest subiect. Am luat o decizie şi de acum înainte pot porni banda
consecvenţei ori de câte ori este necesar: «Meditaţia transcedentală? Desigur,
cred că mă va ajuta; desigur, intenţionez să continuu; desigur, cred în eficienţa
meditaţiei transcedentale. Deja am dat banii, nu-i aşa?»
Ah, confortul consecvenţei negândite. Pur şi simplu, mă voi putea odihni
pentru o vreme. Este mult mai frumos decât să suporţi şi tensiunea acelor
grele, foarte grele căutări.”
Dacă, aşa cum pare, consecvenţa automată funcţionează ca un adăpost
împotriva gândirii, n-ar trebui să fie surprinzător că o astfel de consecvenţă
poate fi exploatată de către aceia care ar prefera ca noi să nu ne gândim prea
mult la solicitările lor.
Pentru aceşti exploatatori, ale căror interese vor fi servite de o reacţie
negândită, mecanică, faţă de solicitările lor, înclinarea noastră către
consecvenţa automată este o mină de aur. Atât de pricepuţi sunt aceşti oameni
să ne facă să pornim banda consecvenţei atunci când le convine lor, încât
rareori realizăm că suntem manipulaţi.
Într-o minunată manieră jiu-jitsu, ei îşi structurează interacţiunea cu noi
astfel încât propriile noastre necesităţi să ne conducă în direcţia profitabilă
pentru ei.
Anumiţi mari producători de jucării folosesc exact o asemenea abordare
pentru a reduce problemele cauzate de dependenţa profiturilor de vânzările de
sezon. Desigur, cea mai impresionantă creştere a vânzărilor de jucării are loc
înaintea şi în timpul sărbătorii de Crăciun. Fabricanţii de jucării obţin profituri
grase în această perioadă. Problema este că, după Crăciun, vânzările de jucării
se prăbuşesc teribil de-a lungul următoarelor câteva luni.
Clienţii lor au cheltuit deja toţi banii din bugetul destinat jucăriilor şi
rezistă puternic rugăminţilor copiilor de a mai achiziţiona altele. Chiar şi copiii a
căror zi de naştere cade curând după sărbători primesc mai puţine jucării
datorită recentului festin de Crăciun.
Prin urmare, fabricanţii de jucării se confruntă cu o dilemă: cum să
menţină vânzări mari în sezonul de vârf şi, în acelaşi timp, să păstreze o cerere
substanţială în lunile imediat următoare. Desigur, dificultatea nu constă în a
convinge progeniturile noastre veşnic nesătule să solicite continuu noi surse de
amuzament.
O serie de reclame la televiziune, sub formă de flash-uri transmise în
timpul desenelor animate de sâmbătă dimineaţă, va produce cantitatea
obişnuită de rugăminţi, scâncete şi linguşeli indiferent de perioada anului în
care apar. Nu, problema nu constă în a-i motiva pe copii să vrea mai multe
jucării după Crăciun.
Problema constă în a-i motiva pe părinţii cu buzunarele golite de
cheltuielile de sărbători, să se scotocească pentru a găsi bani pentru vreun alt
moft al copiilor lor deja ghiftuiţi cu jucării. Ce ar putea face producătorii de
jucării pentru a determina un asemenea comportament improbabil? Unii au
încercat campanii de reclamă mult mai agresive, alţii au redus preţurile în
perioada de regres, dar nici una dintre aceste tehnici standard nu s-a dovedit
de succes.
Nu doar că ambele tactici sunt costisitoare, dar ambele s-au dovedit
ineficiente în sporirea vânzărilor la nivelul dorit. Părinţii pur şi simplu nu au chef
să cumpere jucării şi influenţa reclamelor sau a preţului redus nu este
suficientă pentru a le zdruncina rezistenţa de piatră.
Cu toate acestea, câţiva din marii producători de jucării cred că au găsit
o soluţie. Este o soluţie ingenioasă care nu implică cheltuieli mai mari decât o
campanie de reclamă obişnuită, dar implică înţelegerea influenţei puternice a
necesităţii de a fi consecvent. Prima indicaţie despre felul cum lucrează
strategia fabricanţilor de jucării am primit-o după ce i-am căzut victimă prima
dată şi apoi, ca un cretin, i-am mai căzut victimă încă o dată.
Era în ianuarie şi mă aflam în cel mai mare magazin de jucării din oraş.
După ce, cu o lună înainte, cumpărasem de acolo mult prea multe jucării
pentru fiul meu, jurasem să nu mai intru în acel loc, sau în altul asemănător,
pentru multă vreme. Şi, cu toate acestea, iată-mă, eram din nou aici, în acest
loc diabolic, şi nu numai atât, dar eram pe cale să-i cumpăr fiului meu altă
jucărie foarte scumpă — un set mare de maşinuţe electrice de curse.
S-a întâmplat că, în faţa standului unde erau expuse, am întâlnit un fost
vecin care-i cumpăra fiului său aceleaşi jucării.
Lucru ciudat, nu ne mai văzusem aproape deloc în ultimul timp. De fapt,
ultima dată ne întâlnisem cu un an înainte în acelaşi magazin unde amândoi
cumpăram fiilor noştri un dar scump după Crăciun — atunci era un robot care
mergea şi vorbea.
Am râs despre felul ciudat în care ne întâlneam o dată pe an, în acelaşi
loc, făcând acelaşi lucru. Mai târziu în acea zi, am vorbit despre această
coincidenţă, unui prieten care, după cum s-a dovedit, lucrase cândva în
industria jucăriilor.
Nu este vorba despre nici o coincidenţă,” a spus el ca un cunoscător.
Ce vrei să spui?”
Uite ce este,” a spus el, „dă-mi voie să-ţi pun câteva întrebări despre
setul de maşinuţe de curse pe care l-ai cumpărat în acest an. Mai întâi spune-
mi dacă i-ai promis fiului tău că-i vei cumpăra unul de Crăciun?”.
Ei bine, da, i-am promis. Christopher a văzut o grămadă de reclame
pentru aceste maşinuţe transmise în timpul desenelor animate de sâmbătă
dimineaţă şi mi-a spus că asta vrea de Crăciun. Am văzut şi eu câteva reclame
şi arătau bine, aşa că i-am promis că i le cumpăr.”
Lovitura numărul unu.” a anunţat el. „Acum a doua întrebare. Când te-ai
dus să cumperi ai constatat că în toate magazinele stocurile erau epuizate?”
Este adevărat, aşa a fost! Vânzătorii mi-au spus că au comandat alte
seturi, dar nu ştiu când vor mai primi. Aşa că a trebuit să-i cumpăr lui
Cristopher alte jucării a căror valoare să fie la fel cu cea a setului de maşinuţe
de curse. Dar de unde ai ştiut asta?”
Lovitura numărul doi.” a spus el. „Dă-mi voie să-ţi mai pun doar o singură
întrebare. Nu ţi s-a întâmplat exact la fel anul trecut cu robotul - jucărie?”
Stai puţin... ai dreptate. Exact aşa s-a întâmplat. Asta-i incredibil. Cum de
ai ştiut?”
Nu am nici un fel de puteri paranormale; se întâmplă doar să ştiu cum îşi
sporesc unii producători de jucării vânzările din ianuarie şi februarie. Ei încep
înainte de Crăciun campanii cu reclame atractive la televiziune pentru anumite
jucării deosebite. Fireşte, copiii vor ceea ce văd şi obţin promisiunea părinţilor
de a le cumpăra aceste jucării.
Ei, şi acum apare ideea genială din planul acestor firme: ele furnizează
magazinelor o cantitate insuficientă de astfel de jucării pentru care părinţii au
făcut o promisiune.
Majoritatea părinţilor află că stocurile cu jucăria în cauză s-au epuizat şi
sunt forţaţi s-o înlocuiască cu alte jucării de aceeaşi valoare. Bineînţeles,
producătorii îşi fac o sarcină de onoare din a aproviziona magazinele cu o
mulţime de posibili înlocuitori. Apoi, după Crăciun, firmele încep să transmită
din nou reclame pentru acele jucării deosebite.
Aceasta îi face să saliveze pe puşti şi să-şi dorească mai mult decât
oricând acele jucării.
Fug repede la părinţi scâncind «Mi-ai promis, mi-ai promis», iar adulţii se
târăsc fără nici o tragere de inimă spre magazin doar ca să fie la înălţimea
promisiunii făcute.”
Unde întâlnesc alţi părinţi pe care nu i-au văzut de un şi care au căzut
victimă aceluiaşi truc,” am spus eu, începând să fierb de supărare.
Corect. Ei bine, unde mergi?”
„Mă duc să iau setul de maşinuţe şi merg cu el drept la magazin să-l dau
înapoi.” Eram atât de furios încât aproape urlam.
„Stai puţin. Gândeşte-te doar un minut. De ce l-ai cumpărat în această
dimineaţă?”
„Pentru că n-am vrut să-l dezamăgesc pe Christopher şi pentru că am
vrut să-l învăţ că promisiunile trebuie ţinute.”
„Ei bine, s-a schimbat ceva în toate acestea? Dacă îi iei jucăria acum, el
nu va înţelege de ce faci asta. El va reţine doar că tatăl lui a încălcat o
promisiune. Asta vrei să se întâmple?”
„Nu,” am spus eu oftând. „Cred că nu. Deci tu îmi spui că fabricanţii şi-au
dublat profitul obţinut de la mine în ultimii doi ani şi eu habar nu am avut; iar
acum, când ştiu, sunt tot prins în capcană - datorită propriilor mele cuvinte.
Deci, ceea ce îmi spui tu în realitate este «A treia lovitură.».”.
El a aprobat din cap. „Şi cu asta ai pierdut jocul.”

ANGAJAMENTUL
ESTE CHEIA

O dată ce înţelegem că puterea consecvenţei este formidabilă în


direcţionarea comportamentului uman, apare imediat o importantă întrebare
practică: Cum poate fi activată această forţă? Ce anume produce declicul care
porneşte banda consecvenţei? Sociologii cred că ştiu răspunsul: angajamentul.
Dacă reuşesc să te fac să-ţi iei un angajament (adică să iei o poziţie în public),
atunci va fi pregătită scena pentru declanşarea consecvenţei reflexe,
negândite, în acord cu angajamentul deja făcut. O dată ce ţi-ai asumat o
poziţie, există tendinţa naturală de a te comporta cu încăpăţânare în acord cu
acea poziţie.
După cum am văzut deja, sociologii nu sunt singurii care înţeleg legătura
dintre angajament şi consecvenţă. Strategiile de obţinere a angajamentului
sunt îndreptate asupra noastră de tot soiul de profesionişti care câştigă din
obţinerea acordului.
Fiecare dintre aceste strategii are drept scop să ne determine să
întreprindem vreo acţiune sau să facem vreo declaraţie care ne va prinde apoi
în capcana supunerii datorită presiunii exercitate de consecvenţă. Procedeele
concepute să creeze angajament iau diverse forme. Unele sunt destul de
directe; altele sunt printre cele mai subtile tactici de obţinere a supunerii pe
care le-am putea întâlni. De pildă, să presupunem că vrei să sporeşti numărul
persoanelor din cartierul tău care ar fi dispuse să meargă din uşă în uşă pentru
a strânge fonduri destinate organizaţiei de caritate favorită. Ar fi înţelept să
studiezi abordarea sociologului Steven J. Sherman.
El a sunat pur şi simplu un eşantion de rezidenţi din Bloomington,
Indiana, în cadrul sondajului pe care-l efectua şi i-a întrebat ce ar spune dacă li
s-ar cere să petreacă trei ore colectând bani pentru Societatea Americană de
Luptă Contra Cancerului. Fireşte, pentru că nu doreau să pară lipsiţi de
compasiune în faţa celor care făceau sondajul sau chiar faţă de sine, mulţi
dintre aceşti oameni au spus că
s-ar oferi ca voluntari.
Consecinţa acestui procedeu şiret de obţinere a angajamentului a fost
creşterea cu 700% a voluntarilor atunci când, câteva zile mai târziu, a sunat un
reprezentant al societăţii de mai sus şi a solicitat voluntari în cartier. Folosind
aceeaşi strategie, dar solicitând de data aceasta unor rezidenţi din Columbus,
Ohio, să spună dacă vor vota în ziua alegerilor, o echipă de cercetători condusă
de Anthony Greenwald a fost în măsura să sporească semnificativ participarea
la vot a acestor rezidenţi la alegerile prezidenţiale.
O tehnică de obţinere a angajamentului încă mai abilă a fost concepută
recent de cei care solicită contribuţii filantropice prin telefon. În prezent, cei
care sună pentru a-ţi cere să contribui pentru vreo cauză sau alta par să fie
foarte preocupaţi de persoana ta şi încep prin a se interesa de sănătatea şi
bunăstarea ta. „Bună ziua domnule/doamnă X,” spun ei. „Cum vă simţiţi în
seara aceasta?” sau „Ce mai faceţi?”.
Folosind acest fel de introducere, intenţia celui care sună nu este doar de
a părea prietenos şi grijuliu, ci de a te face să răspunzi — cum o faci în mod
normal la o asemenea întrebare politicoasă şi superficială — cu propriul tău
comentariu politicos şi superficial: „Destul de bine.”; sau „Foarte bine.”; sau
„Mă simt minunat, mulţumesc”. O dată ce ai declarat public că totul este bine,
devine mult mai uşor pentru solicitant să te forţeze să-i ajuţi pe aceia pentru
care nu totul este bine: „Sunt fericit să aud asta deoarece v-am sunat să întreb
dacă aţi fi dispus să faceţi o donaţie pentru a ajuta nefericitele victime ale...”.
Teoria din spatele acestei tactici este aceea că oamenii care tocmai au
susţinut că se simt bine - chiar dacă au făcut-o din rutină în cadrul unui schimb
social - vor considera că este stânjenitor să pară zgârciţi în contextul
recunoaşterii situaţiei lor favorizate.
Dacă toate acestea par puţin cam forţate, să analizăm constatările
cercetătorul Daniel Howard, specialist în comportamentul consumatorului, care
a verificat această teorie. Rezidenţi din Dallas, Texas, au fost sunaţi şi întrebaţi
dacă ar accepta să permită unui reprezentant al Comitetului de Luptă Contra
Foametei să vină acasă la ei să le vândă biscuiţi, iar veniturile obţinute să fie
folosite pentru a furniza mâncare nevoiaşilor.
Când a fost încercată doar această solicitare (numită „abordarea
standard”) s-a obţinut acordul numai în procent de 18%. Dar dacă cel care
suna întreba mai întâi „Cum vă simţiţi în seara asta?” şi aştepta un răspuns
înainte de a proceda la abordarea standard, se întâmplau mai multe lucruri
care merită a fi remarcate.
Mai întâi, dintre cei o sută douăzeci de indivizi care au primit telefoane,
majoritatea (o sută opt) au dat răspunsul obişnuit („Bine”, „Minunat”, „Foarte
bine”, etc). În al doilea rând, 32% dintre cei care au răspuns la întrebarea „Cum
vă simţiţi în seara asta?” au fost de acord să primească acasă vânzătorii de
biscuiţi, ceea ce înseamnă o rată de succes aproape dublă faţă de abordarea
standard. În al treilea rând, în concordanţă cu principiului consecvenţei,
aproape toţi cei care au acceptat o asemenea vizită au şi cumpărat biscuiţi
când au fost contactaţi acasă (89%).
Pentru a se asigura că această tactică nu-şi datorează succesul simplului
fapt că solicitantul care o utilizează pare preocupat şi amabil, Howard a
desfăşurat alt studiu. De această dată solicitanţii au început fie cu întrebarea
„Cum vă simţiţi în seara asta?” (şi au aşteptat răspunsul înainte de a merge
mai departe), fie cu afirmaţia „Sper că vă simţiţi bine în seara asta” după care
a urmat abordarea standard.
În ciuda faptului că solicitantul şi-a început fiecare tip de interacţiune cu
câteva cuvinte calde, prietenoase, tehnica care a folosit întrebarea „Cum vă
simţiţi în seara asta?” a fost de departe superioară celeilalte alternative
(obţinerea acordului în proporţie de 33% faţa de 15% la a doua alternativă)
deoarece numai această tehnică inducea un angajament public exploatabil din
partea persoanelor vizate.
Merită observat că angajamentul a produs un procent de două ori mai
mare de obţinere a acordului din partea persoanelor vizate chiar dacă în
momentul când a fost făcut trebuie să fi părut un răspuns total neimportant la
o întrebare total superficială — încă un exemplu minunat al modului de acţiune
a artei jiu-jitsu în plan social.
Există mai multe răspunsuri la întrebarea „Ce anume determină eficienţa
angajamentului?”. O varietate de factori afectează capacitatea angajamentului
de a ne obliga la anumite comportamente. Un program pe scară largă conceput
să producă acordul ilustrează frumos cum conlucrează aceşti factori.
Lucrul cel mai remarcabil în legătura cu programul pe care îl vom analiza
este acela că a folosit sistematic factorii care produc angajamentul cu decenii
în urmă, cu mult timp înainte ca cercetarea ştiinţifică să-i identifice.
În timpul războiului din Coreea au fost capturaţi mulţi soldaţi americani
care erau închişi în lagăre pentru prizonieri de război administrate de
comuniştii chinezi. A devenit limpede, chiar de la începutul conflictului, că
întotdeauna chinezii tratau prizonierii destul de diferit faţă de aliaţii lor nord-
coreeni care foloseau cruzimea şi pedepsele dure pentru a obţine supunerea.
Evitând voit folosirea brutalităţii, comuniştii chinezi s-au angajat în ceea ce ei
numeau „o politică blândă” care era în realitate un asalt psihologic sofisticat şi
concertat asupra captivilor.
După război, psihologii americani au investigat intens prizonierii întorşi
pentru a afla ce s-a întâmplat. Investigaţia psihologică intensă a avut loc în
parte şi din cauza tulburătorului succes al anumitor aspecte din cadrul
programului chinez. De pildă, chinezii erau foarte eficienţi în a-i face pe
americani să se „pârască” unii pe alţii, ceea ce era în contrast izbitor cu
comportamentul prizonierilor din al doilea război mondial.
Din acest motiv, printre altele, au fost descoperite rapid multe planuri, iar
încercările de evadare nu aveau aproape niciodată succes. „Atunci când se
pregătea o evadare,” scrie dr. Edgar Schein, unul dintre principalii investigatori
ai programului chinezesc de îndoctrinare a prizonierilor americani din Coreea,
„chinezii prindeau cu uşurinţă prizonierii oferind câte un sac de orez oricui
preda un evadat.”. De fapt se spune că aproape, toţi prizonierii americanii din
lagărele chinezeşti au colaborat cu duşmanul într-o formă sau alta.26
O cercetare a programului din lagărele de prizonieri chinezeşti a arătat
că personalul de supraveghere se baza puternic pe presiunile exercitate de
angajament şi consecvenţă pentru a câştiga supunerea prizonierilor. Desigur,
prima problemă cu care se confruntau chinezii era cum să obţină colaborarea
26
Este important de observat că această colaborare nu era întotdeauna intenţionată.
Investigatorii americani au definit cooperarea ca fiind „orice fel de comportament care ajută
inamicul” şi astfel au fost incluse activităţi diverse precum semnarea unor petiţii pentru pace
apeluri la radio, acceptarea unor favoruri speciale, false confesiuni, oferirea de informaţii
despre colegii de prizonierat sau divulgarea unor informaţii militare.
americanilor.
Aceşti oameni fuseseră instruiţi să furnizeze doar propriul nume, gradul şi
numărul de înmatriculare. Fără instrumentul agresiunii fizice, cum puteau
spera chinezii să-i facă pe aceşti oameni să ofere informaţii militare, să-i
transforme în prizonieri prietenoşi care să-şi acuze public ţara? Răspunsul
chinezilor a fost elementar: începe cu puţin şi construieşte constant.
De pildă, prizonierilor li se cerea să facă anumite afirmaţii uşor anti-
americane sau pro-comuniste alese astfel încât să pară neimportante. („Statele
Unite nu sunt o ţară perfectă.” sau „Într-o ţară comunistă, nu există problema
şomajului.”) Dar o dată ce erau de acord cu aceste solicitări minore, oamenii
constatau că erau împinşi să se supună unor solicitări mai substanţiale. Unui
prizonier care tocmai fusese de acord cu anchetatorul chinez că Statele Unite
nu erau o ţară perfectă i se putea cere apoi să indice câteva lucruri care,
justificau această afirmaţie.
O dată ce el s-ar fi explicat, i s-ar fi putut cere să facă o listă a acestor
„probleme pe care le are America” şi să semneze la sfârşit. Mai târziu, i se
putea cere să citească această listă în cadrul unei discuţii de grup cu ceilalţi
prizonieri. „În fond, este exact ceea ce crezi, nu-i aşa?” Mai apoi i se putea cere
să scrie un eseu care să dezvolte cele scrise în listă şi să trateze aceste
probleme în detaliu.
Chinezii puteau folosi numele prizonierului şi eseul său intr-o emisiune
radio anti-americană transmisă nu doar în tot lagărul, ci şi în alte lagăre din
Coreea de Nord, cât şi în zone din Coreea de Sud unde se aflau forţe
americane. Brusc prizonierul în cauză constata că este „un colaborator” care a
ajutat inamicul. Conştient că a scris eseul fără a suferi ameninţări puternice
sau constrângeri, de multe ori omul îşi schimba imaginea de sine pentru a fi în
concordanţă cu faptele sale şi cu noua etichetă de „colaborator”, ceea ce
ducea de multe ori la acte de colaborare şi mai intense.
Astfel, în timp ce „doar puţini oameni au fost capabili să evite în totalitate
colaborarea,” spune dr. Schein, „majoritatea au colaborat într-un moment sau
altul făcând lucruri care li s-au părut neînsemnate, dar pe care chinezii au ştiut
să le folosească în propriul avantaj... Această tactică a fost deosebit de
eficientă în a smulge, în timpul interogatoriilor, confesiuni, auto-critică şi
informaţii despre alţi prizonieri.”27
Dacă de atâta timp chinezii cunosc puterea subtilă a acestei abordări, n-
ar trebui să fie surprinzător că şi alte grupuri de oameni interesaţi în obţinerea
acordului îi cunosc, de asemenea, utilitatea. Multe organizaţii de afaceri
folosesc în mod obişnuit această strategie.
Pentru specialiştii în vânzări, strategia consta în determinarea unei
achiziţii de valoare mare pornind de la una de valoare mică. O vânzare oricât
de mică va fi utilă deoarece scopul acelei mici tranzacţii nu este profitul, ci
obţinerea angajamentului. Se aşteaptă ca alte achiziţii, de valoare din ce în ce
mai mare, să curgă în mod firesc ca urmare a angajamentului.
Un articol din revista de afaceri American Salesman a exprimat acest
lucru succint:
Ideea generală este să pregăteşti calea pentru o linie de distribuţie
completă pornind de la o comandă mică... Priveşte lucrurile astfel: atunci când
o persoană a semnat o comandă pentru un produs pe care-l oferi tu - deşi
profitul este atât de mic încât cu greu poate compensa timpul şi efortul de a da
un telefon - din acel moment persoana respectivă nu mai este un potenţial
client, ci este clientul tău.28

Tactica de a porni cu o solicitare măruntă pentru a câştiga, în cele din


urmă, acordul pentru solicitări mai importante are un nume: tehnica piciorului
pus în prag. Cercetătorii din domeniul sociologiei au devenit conştienţi de
eficienţa acestei tactici pe la mijlocul anilor 1960 după ce psihologii Jonathan
Freedman şi Scott Fraser au publicat o serie de date uimitoare.29
Ei au relatat despre rezultatele unui experiment în care cercetătorul, care
juca rolul unui voluntar, mergea din uşă în uşă printr-un cartier rezidenţial din
California făcând proprietarilor o solicitare aparent absurdă. Acestora li se
cerea să permită instalarea în curtea din faţa casei lor a unui panou public de
afişaj. Ca să-şi facă o idee despre cum va arăta panoul de afişaj, li se arăta o
fotografie care înfăţişa o casă frumoasă ascunsă aproape în întregime de o
inscripţie foarte mare scrisă cu litere urâte şi care spunea: CONDUCEŢI MAŞINA
27
Citatul lui Schein provine din articolul său publicat în 1956, „Programul chinezesc de
îndoctrinare a prizonierilor de război: un studiu asupra încercării de spălare a creierului”.
28
Sursa acestui sfat este lucrarea lui Green din 1965.

29
Freedman şi Fraser au publicat datele lor în Journal ofPerso-nality and Social
Psychology, 1966.
CU GRIJĂ.
Deşi solicitarea a fost refuzată de marea majoritate a rezidenţilor din
acea zonă (83%) — după cum este normal şi de înţeles — un anumit grup de
oameni a reacţionat destul de favorabil. Nu mai puţin de 76% dintre membrii
acestui grup au fost de acord cu folosirea curţii din faţa casei lor.
Motivul esenţial pentru surprinzătorul lor acord are legătură cu ceva ce li
se întâmplase cu aproximativ două săptămâni în urmă. Aceşti oameni făcuseră
un mic angajament în legătură cu condusul maşinii în siguranţă. Un alt voluntar
trecuse pe la uşile lor şi le ceruse să accepte să expună un mic semn de vreo
zece centimetri pătraţi pe care se putea citi FII UN ŞOFER PREVĂZĂTOR. Era o
solicitare atât de neînsemnată încât aproape toţi au fost de acord cu ea. Dar
efectele acestei solicitări au fost enorme.
Deoarece, cu câteva săptămâni mai înainte, fuseseră de acord, în mod
inocent, cu o solicitare măruntă în legătură cu un afiş despre conducerea
prudentă aceşti proprietari de case au devenit remarcabil de dispuşi să fie de
acord cu o altă solicitare de acest fel, masiva de data aceasta.
Freedman şi Fraser nu s-au oprit aici. Ei au încercat un procedeu uşor
diferit cu un alt eşantion de rezidenţi. Aceşti oameni au primit mai întâi
solicitarea de a semna o petiţie în favoarea „păstrării frumuseţii statului
California”.
Desigur, aproape toată lumea a semnat având în vedere că frumuseţea
statului, la fel cu eficienţa guvernării sau importanţa asistenţei prenatale, sunt
subiecte cu care aproape oricine este de acord. După ce au aşteptat vreo două
săptămâni, Freedman şi Fraser au trimis un alt „voluntar” să viziteze aceleaşi
case şi să le ceară rezidenţilor să permită instalarea pe pajiştea din faţa casei a
uriaşului panou de afişaj cu inscripţia CONDUCEŢI MAŞINA CU GRIJĂ.
Rata de răspuns a fost cea mai uimitoare dintre cele ale grupurilor de
rezidenţi care au participat la experiment. Aproximativ jumătate dintre aceşti
oameni au consimţit să li se instaleze panoul mare de afişaj chiar dacă micul
angajament pe care-l făcuseră cu săptămâni în urmă nu se referea la siguranţa
condusului maşinii, ci la un subiect de interes public total diferit, şi anume
înfrumuseţarea statului.
La început, chiar Freedman şi Fraser au fost nedumeriţi de constatările
lor. De ce actul neînsemnat de a semna o petiţie care sprijină înfrumuseţarea
statului ar determina oamenii să acorde o favoare diferită şi mult mai
importantă?
După ce au analizat şi au înlăturat alte explicaţii, Freedman şi Fraser au
ajuns la cea care oferea o adevărată soluţie enigmei: semnarea petiţiei pentru
înfrumuseţarea statului a schimbat imaginea pe care o aveau aceşti oameni
despre sine. Ei s-au văzut ca fiind nişte cetăţeni mai pătrunşi de spirit civic şi
au acţionat în concordanţă cu noile lor principii civice. Atunci când, două
săptămâni mai târziu, li s-a cerut să execute un alt serviciu civic prin
acceptarea instalării panoului mare de afişaj, ei au fost de acord pentru a fi
consecvenţi faţă de imaginea nou formată despre propria persoană. După cum
spun Freedman şi Fraser:

Ceea ce se întâmplă este o schimbare a sentimentelor persoanei în


legătură cu implicarea sa sau cu întreprinderea unei acţiuni. O dată ce a fost de
acord cu o solicitare, atitudinea persoanei se poate schimba; ea poate deveni
în proprii ochi genul de om care face astfel de lucruri, care este de acord cu
solicitări ale unor străini, care acţionează după un anumit tipar în legătură cu
lucruri în care crede, care cooperează pentru realizarea unor cauze bune.30

Prin urmare, ceea ce ne spun constatările lui Freedman şi Fraser este să


fim foarte atenţi când suntem de acord cu solicitări neînsemnate. Aprobarea
unor astfel de solicitări poate conduce nu doar la sporirea probabilităţii de a fi
de acord cu alte solicitări de acelaşi tip dar, mai importante, ci ne poate face şi
mai dispuşi să fim de acord cu o varietate de favoruri mai mari care au doar o
slabă legătură cu mica favoare acordată anterior. Tocmai acest fel de influenţă,
care se ascunde în spatele micilor angajamente, este cel care mă sperie.
Mă sperie atât de tare încât rareori mai sunt dispus să semnez o petiţie,
chiar şi pentru o cauză în care cred. O asemenea acţiune are potenţialul de a
influenţa nu doar comportamentul meu în viitor, ci şi de a modifica imaginea
mea de sine în moduri pe care poate că nu le doresc. Şi o dată ce imaginea de
sine este alterată, tot felul de avantaje subtile devin disponibile pentru cel ce
vrea să exploateze această nouă imagine.
Care dintre rezidenţii participanţi la studiul lui Freedman şi Fraser ar fi
crezut că „voluntarul” care le-a cerut să semneze o petiţie pentru
înfrumuseţarea statului California era, de fapt, interesat să-i facă să accepte
30
Citatul provine din lucrarea lui Freedman şi Fraser (1966).
instalarea unui panou de afişaj pentru şofatul în siguranţă? Şi care dintre ei ar fi
bănuit că decizia lor de a permite instalarea panoului de afişaj se datora, în
mare parte, actului semnării petiţiei? Eu cred că nici unul.
Dacă au existat nişte regrete după instalarea panoului de afişaj, pe cine
puteau ei să facă responsabil decât pe ei înşişi şi blestematul lor spirit civic
prea puternic? Probabil că nici nu s-au gândit vreodată să blameze individul cu
petiţia pentru „păstrarea frumuseţii statului California” şi toate cunoştinţele lui
de jiu-jitsu.
Am remarcat că toţi experţii în arta punerii piciorului în prag par să fie
entuziasmaţi de acelaşi lucru: poţi folosi mici angajamente pentru a manipula
imaginea unei persoane despre sine; poţi transforma astfel cetăţenii în „slujitori
publici”, potenţialii clienţi în „clienţi reali”, prizonierii în „colaboratori”.
Şi o dată ce ai alterat imaginea de sine a unei persoane în sensul dorit de
tine, ea va fi de acord în mod natural cu o întreagă gamă de solicitări formulate
în spiritul noii imagini despre sine.
Cu toate acestea, nu toate angajamentele afectează imaginea de sine.
Există anumite condiţii care trebuie să fie prezente pentru ca un angajament să
acţioneze în acest fel.
Pentru a descoperi care sunt aceste condiţii, vom analiza împreună din
nou experienţa americanilor din lagărele chinezeşti din Coreea.
Este important să înţelegem că intenţia majoră a chinezilor nu era doar
aceea de a smulge informaţii prizonierilor lor. Ei aveau intenţia să-i
îndoctrineze, să le schimbe atitudinile şi percepţiile faţa de propria persoană,
faţă de sistemul lor politic, faţă de rolul ţării lor în război şi faţă de comunism.
Şi există dovezi că programul a funcţionat deseori alarmant de bine.
Dr. Henry Segal, şeful echipei de evaluare neuropsihică care a examinat
prizonierii întorşi în Statele Unite la sfârşitul războiului, a relatat că toate
convingerile lor legate de război au fost substanţial modificate. Majoritatea
dintre ei credeau povestea chinezilor conform căreia Statele Unite ar fi folosit
arme bacteriologice şi mulţi erau convinşi că forţele americane au fost
agresorul iniţial care a declanşat războiul.
Atacuri cu rezultate similare au fost realizate asupra atitudinilor politice
ale foştilor prizonieri:
Mulţi şi-au exprimat antipatia faţă de comuniştii chinezi dar, în acelaşi
timp, i-au lăudat pentru „lucrurile minunate pe care le-au realizat în China”.
Alţii au declarat că „deşi comunismul nu este posibil în America, ei cred că este
un lucru bun pentru Asia”.
Reiese că adevăratul scop al chinezilor a fost să modifice, cel puţin
pentru un timp, sentimentele şi gândirea prizonierilor. Dacă măsurăm
realizările lor după „renunţarea la anumite principii, pierderea loialităţii,
schimbarea atitudinilor şi a credinţelor, slăbirea disciplinei, a moralului şi a
spiritului de apartenenţă, sădirea de îndoieli în ce priveşte rolul Statelor Unite
ale Americii, eforturile lor au avut un mare succes,” concluzionează dr. Segal.
Deoarece tacticile bazate pe angajament au avut un rol atât de important
în eficienţa asaltului chinezilor asupra sufletului şi gândirii americanilor, este
destul de interesant să cercetăm trăsăturile specifice ale acestor tactici.

Actul Magic

Cele mai bune dovezi despre ceea ce simt şi cred oamenii cu adevărat
vin mai puţin din vorbele lor şi mai mult din faptele lor. Observatorii care
încearcă să afle ce fel de persoană este cineva îi analizează atent acţiunile.
Ceea ce au descoperit chinezii este faptul că însăşi persoana în cauză foloseşte
aceleaşi dovezi pentru a decide ce fel de om este.
Comportamentul său îi vorbeşte despre sine; este o sursă esenţială de
informaţii despre credinţele, valorile şi atitudinile sale. Înţelegând deplin acest
important principiu al auto-percepţiei, chinezii s-au apucat să manipuleze
experienţele prizonierilor din lagăr astfel încât ei să acţioneze consecvent în
modul dorit. Chinezii ştiau că, nu după mult timp, aceste acţiuni vor începe să-
şi arate efectele determinându-i pe prizonieri să-şi schimbe imaginea despre ei
înşişi pentru a se potrivi cu faptele lor.
Scrierea era un mod de confirmare a acţiunii pe care chinezii o impuneau
neîncetat prizonierilor. Nu era niciodată suficient ca aceştia să asculte doar sau
să fie de acord verbal cu ceea ce spuneau chinezii; ei erau întotdeauna
stimulaţi şi să scrie pe hârtie. Deci intenţia chinezilor era de a avea o declaraţie
scrisă a prizonierului, iar dacă un prizonier nu voia să scrie răspunsul dorit în
mod liber, atunci era cumva convins să-l copieze.
Psihologul american Edgar Schein descrie astfel o şedinţă standard de
îndoctrinare:
O altă tehnică era să li se ceară prizonierilor să scrie o întrebare şi un
răspuns pro-comunist. Dacă refuzau să scrie de bună voie, li se cerea să
copieze dintr-un caiet, ceea ce li se părea probabil o concesie inofensivă31.

Oh, toate aceste concesii „inofensive”! Am văzut deja cum angajamente


aparent mărunte pot avea efecte extraordinare asupra efectelor asupra
comportamentului. Iar chinezii ştiau că o declaraţie scrisă, ca instrument de
angajament, aduce mari avantaje. Mai întâi, furnizează o dovadă fizică despre
faptul că angajamentul a avut loc. O dată ce un prizonier scria ceea ce voiau
chinezii, era foarte dificil pentru el să mai creadă că nu o făcuse.
Nu mai exista ocazia de a uita sau de a nega faţa de sine ceea ce făcuse
aşa cum există în cazul declaraţiilor verbale. În nici un caz; există dovada
scrisă cu mâna lui, o acţiune confirmată printr-un document irevocabil care-l
împinge să alinieze credinţele şi imaginea de sine cu ceea ce, în mod
incontestabil, a făcut.
Un al doilea avantaj al unei declaraţii scrise este acela ca ea poate fi
arătată altor oameni. Fireşte, declaraţia scrisă poate fi folosită pentru a-i
convinge pe cei care o văd să-şi schimbe atitudinea în direcţia celor scrise în
declaraţie. Dar, şi mai important din punctul de vedere al angajamentului, este
că îi poate convinge că autorul crede cu adevărat ceea ce a scris. Oamenii au
tendinţa naturală de a crede că o declaraţie reflectă atitudinea reală a
persoanei care a făcut-o. Surprinzător este faptul că ei continuă să creadă asta
chiar şi atunci când află că persoana n-a făcut declaraţia de bună voie.
Unele dovezi ştiinţifice că aşa stau lucrurile vin dintr-un studiu al
psihologilor Edward Jones şi James Harris care le-au arătat unor oameni un
eseu favorabil politicii lui Fidel Castro şi le-au cerut să ghicească adevăratele
sentimente ale autorului.32
Jones şi Harris le-au spus câtorva dintre aceşti oameni că autorul a fost
de acord să scrie un eseu pro-Castro, iar celorlalte persoane li s-a spus că
autorul a fost silit să scrie eseul pro-Castro. Ciudat este că şi persoanele care
ştiau ca autorului i s-a impus să scrie un eseu pro-Castro au presupus că
autorul îl place pe Castro.
Se pare că o declaraţie de credinţă induce un răspuns automat celor care

31
Vezi articolul lui Segal (1954) din care provine acest citat.
32
Vezi Jones şi Harris (1967).
o văd. Cu excepţia cazului când există dovezi puternice contra celor declarate,
observatorii presupun automat că cineva care face o declaraţie chiar crede în
ea.
Să analizăm efectele cu două tăişuri ale alterării imaginii de sine a unui
prizonier care a scris o declaraţie pro-chinezească sau anti-americană. Această
declaraţie nu doar că îi amintea permanent fapta sa, dar era probabil să fie
folosită pentru a-i convinge pe cei din jurul său că declaraţia reflecta
convingerile sale reale.
Şi, aşa cum vom vedea în cel de-al patrulea capitol, ceea ce cred cei din
jurul nostru despre noi influenţează enorm ceea ce noi înşine credem despre
noi. De pildă, un studiu a constatat că după ce nişte gospodine din New Haven,
Connecticut, au aflat că sunt considerate nişte persoane caritabile, au dat mult
mai mulţi bani unui agent al Asociaţiei pentru Vindecarea Sclerozei Multiple.33
S-ar părea că simplul fapt că cineva le considera persoane caritabile a
făcut ca aceste femei să-şi pună acţiunile în concordanţă cu percepţia altora
despre ele.
O dată ce a fost făcut un angajament, imaginea de sine este presată din
ambele direcţii să se conformeze acelui angajament. Există o presiune dinspre
interior de a armoniza imaginea de sine cu acţiunile proprii. Iar dinafară există
o presiune mai subtilă, presiune care încurajează tendinţa de a adapta
imaginea de sine în funcţie de modul în care ne percep alţii. Şi deoarece alţii
consideră că am crezut ceea ce am scris (chiar şi în situaţia în care nu am avut
de ales), vom simţi constrângerea de a armoniza imaginea de sine cu ceea ce
am scris în declaraţie.
În Coreea au fost folosite mai multe instrumente subtile pentru a-i
convinge pe prizonieri să scrie, fără o constrângere evidentă, ceea ce voiau
chinezii. De pildă, chinezii ştiau că prizonierii erau nerăbdători să comunice
familiilor lor că sunt în viaţă. În acelaşi timp, prizonierii ştiau că poşta era
cenzurată şi numai unele scrisori erau lăsate să iasă din lagăr.
Ca să fie siguri că scrisorile lor vor fi expediate, unii prizonieri au început
să includă în mesajele lor apeluri pentru pace şi declaraţii de solidaritate faţă
de comunism. Aveau speranţa că procedând astfel chinezii vor lăsa scrisorile să

33
Este demn de observat că gospodinelor din acest studiu (Kraut, 1973) li s-a repetat,
timp de o săptămână întreagă, că sunt nişte persoane caritabile înainte să li se ceara să facă
donaţii Asociaţiei pentru vindecarea sclerozei multiple.
iasă din lagăr şi deci să fie livrate destinatarilor.
Desigur, chinezii erau fericiţi să coopereze deoarece acele scrisori le
serveau minunat interesele. Mai întâi, propaganda lor în toată lumea beneficia
enorm de pe urma apariţiei declaraţiilor pro-comuniste ale soldaţilor americani.
În al doilea rând, în procesul de îndoctrinare, ei au reuşit să-i facă pe mulţi
americani să se declare oficial suporteri ai cauzei chineze, fără să apeleze
câtuşi de puţin la constrângerea fizică.
O tehnică asemănătoare folosea concursuri de eseuri politice care erau
ţinute în mod regulat în lagăr. Premiile câştigătorilor erau întotdeauna mici -
câteva ţigări sau fructe - dar erau lucruri suficient de rare pentru a genera mult
interes printre prizonieri. De obicei, eseul câştigător era acela care adopta o
solidă poziţie pro-comunistă... dar nu întotdeauna.
Chinezii erau destul de înţelepţi să înţeleagă că majoritatea prizonierilor
nu ar participa la un concurs pe care-l puteau câştiga numai dacă scriau un mic
tratat favorabil comunismului. Şi chinezii mai erau suficient de deştepţi ca să
ştie cum să semene în mintea prizonierilor mici angajamente faţă de comunism
care puteau fi hrănite pentru a înflori mai târziu. Aşa că premiul era acordat,
din când în când, unui eseu care susţinea Statele Unite dar se pleca o dată sau
de două ori în faţa concepţiilor chinezilor.
Efectele acestei strategii erau exact cele dorite de chinezi. Prizonierii
continuau să participe de bună voie la concursuri deoarece vedeau că puteau
câştiga cu un eseu care era în mare parte favorabil ţării lor dar, poate că fără
să-şi dea seama, ei începeau să-şi nuanţeze puţin eseurile pro-comunism ca să
aibă o şansă mai bună de câştig. Chinezii erau gata să exploateze orice
concesie făcută dogmei comuniste şi să folosească presiunile consecvenţei
drept sprijin. În cazul unei declaraţii scrise în cadrul unui eseu voluntar, chinezii
aveau un angajament perfect pe baza căruia puteau construi pentru a obţine
colaborarea şi convertirea.
Şi alţi profesionişti în obţinerea acordului cunosc puterea de angajare a
declaraţiilor scrise. De pildă, corporaţia de mare succes Amway a descoperit un
mod de a-şi impulsiona personalul de vânzări spre a obţine realizări tot mai
mari. Membrilor personalului li se cere să-şi stabilească obiective individuale de
vânzări şi să facă un angajament în scris faţă de aceste obiective.

Un ultim truc înainte de a începe: stabileşte-ţi un scop şi scrie-l pe hârtie.


Oricare ar fi scopul tău, lucrul cel mai important este că ţi l-ai stabilit - aşa că ai
ceva către care să ţinteşti - şi că l-ai pus pe hârtie. Există ceva magic în a scrie
ceva pe hârtie. Aşa că, stabileşte-ţi un scop şi scrie-l pe hârtie. Atunci când ţi-ai
îndeplinit acel scop, stabileşte un altul şi scrie-l pe hârtie şi pe acesta. Vei fi pe
drumul cel bun.34

Dacă cei de la Amway au descoperit că există „ceva magic în a scrie


lucrurile pe hârtie”, la fel au descoperit şi alte organizaţii de afaceri. Unele
firme care se ocupă de vânzări directe folosesc magia angajamentului scris
pentru a se lupta cu anumite legi adoptate recent în multe state. Este vorba de
legile astfel concepute încât să permită clienţilor ca, într-o perioada de câteva
zile după ce au achiziţionat un produs, să-l poată înapoia şi să obţină toţi banii
înapoi.
La început aceste legi au afectat profund firmele care practică vânzări
agresive. Deoarece ele pun accent pe tactici de presiune, clienţii lor cumpără
deseori, nu atât pentru că doresc produsul, ci pentru că sunt înşelaţi sau
intimidaţi în cursul vânzării. Atunci când noile legi au intrat în vigoare, aceşti
clienţi au început să anuleze achiziţiile în masă.
De atunci, firmele au învăţat un truc simplu şi frumos care a redus drastic
numărul anulărilor. Ei cer clientului şi nu vânzătorului să completeze acordul de
vânzare.
După cum se spune în programul de instruire a unei cunoscute firme care
vinde enciclopedii, acel angajament personal s-a dovedit a fi „un ajutor
psihologic foarte important în a preîntâmpina dorinţa clienţilor de a anula
contractul.”. La fel ca Amway Corporation, aceste organizaţii au constatat că se
întâmplă ceva special atunci când oamenii se angajează personal în scris: ei
acţionează conform celor scrise pe hârtie.
O altă cale pe care o folosesc firmele pentru a profita de pe urma
„magiei” declaraţiilor scrise se materializează prin folosirea unui instrument
promoţional aparent inocent. Înainte de a începe să studiez armele de
influenţare socială obişnuiam să mă întreb de ce mari firme ca Procter &
Gamble şi General Foods organizează acele concursuri pentru declaraţii scrise
de recomandare a produselor (de douăzeci şi cinci, cincizeci sau o sută de
cuvinte). Toate păreau să fie la fel.
34
Extras din „Cum să începi să vinzi”, Amway Corporation.
Participantul la concurs trebuia să compună o scurtă declaraţie personală
care începea cu cuvintele „De ce îmi place ...” şi continua cu laude la adresa
caracteristicilor vreunui sortiment de prăjituri sau ale vreunui tip de ceară
pentru parchet sau orice alt produs se întâmpla să fie. Firma evalua textele
propuse şi acorda premii uluitor de mari câştigătorilor. Ceea ce mă nedumerea
era cu ce se alegeau firmele de pe urma acestor concursuri.
Deseori participarea la concurs nu solicita achiziţionarea vreunui produs
aşa că oricine propunea un text putea participa. Şi, cu toate aceste, firmele
păreau să fie ciudat de dornice să suporte costurile enorme ale acestor
concursuri, unul după altul.
Acum nu mai sunt nedumerit. Scopul din spatele concursului de texte
este acelaşi ca şi scopul clin spatele concursului de eseuri politice organizat de
comuniştii chinezi. În ambele cazuri, scopul este să facă cât mai mulţi oameni
posibil să ia poziţia oficială că le place un produs. În Coreea, produsul era
comunismul chinez; în Statele Unite, putea fi un produs pentru îngrijirea
unghiilor. Nu contează felul produsului; procesul este acelaşi. Participanţii scriu
de bună voie eseuri pentru premii atractive pe care au doar o mică şansă de a
le câştiga. Dar ei ştiu că, pentru a avea vreo şansă de câştig, eseul trebuie să
includă laude la adresa produsului. Aşa că găsesc trăsături ale produsului care
merită să fie lăudate şi le descriu în eseu. Rezultatul este că sute de soldaţi din
Coreea sau mii de oameni din Statele Unite depun mărturie în scris despre
atractivitatea produsului şi, ca urmare, trăiesc acel impuls „magic” de a crede
ceea ce au scris.
Ochiul
Public

Unul dintre motivele pentru care mărturiile scrise sunt atât de eficiente în
a produce adevărate schimbări ale mentalităţii este acela că pot fi făcute
publice cu uşurinţă. Experienţa prizonierilor din Coreea a arătat că şi chinezii
cunoşteau destul de bine un important principiu psihologic: angajamentul
public tinde să fie un angajament durabil. Chinezii aranjau lucrurile astfel încât
declaraţiile prizonierilor lor să fie văzute permanent de alţii.
De pildă, un prizonier care scrisese un eseu politic care le plăcuse
chinezilor putea găsi copii ale acestui eseu afişate prin tot lagărul, sau i se
putea cere să-l citească în cadrul unui grup de discuţii, sau chiar să-l citească la
staţia radio din lagăr. În ce-i priveşte pe chinezi, cu cât era vorba de un public
mai mare, cu atât mai bine. De ce?
Ori de câte ori cineva ia o poziţie în prezenţa altora, apare un impuls de
menţinere a acelei poziţii pentru a părea o persoană consecventă. Am analizat
deja la începutul acestui capitol de ce o bună consecvenţă personală este o
trăsătură de dorit; am arătat că o persoană care nu dovedeşte consecvenţă
poate fi considerată drept capricioasă, nesigură, lipsită de verticalitate,
împrăştiată sau instabilă şi că o persoană consecventă este considerată ca fiind
raţională, sigură de sine, demnă de încredere, stabilă. Având în vedere acest
context, nu este deloc surprinzător că oamenii încearcă să evite să pară
inconsecvenţi. Ca urmare, de dragul aparenţelor, cu cât susţinem o idee în faţa
unui public mai larg, cu atât vom fi mai reticenţi să ne-o schimbăm.
O ilustrare a modului cum un angajament public poate conduce la acţiuni
de o consecvenţă dusă până la încăpăţânare este furnizată de un faimos
experiment realizat de doi cunoscuţi psihosociologi, Morton Deutsch şi Harold
Gerard. Procedeul de bază consta în a le cere unor studenţi să estimeze în
minte lungimea unor sfori.
Apoi, studenţii dintr-un prim grup trebuiau să-şi ia un angajament public
faţă de estimările lor iniţiale prin scrierea lor pe hârtie, semnare şi predare
către experimentator. Studenţii dintr-un al doilea grup făceau şi ei un
angajament faţă de estimările iniţiale, dar într-un mod privat, scriindu-le pe o
tablă magică şi apoi ştergându-le prin ridicarea foliei de plastic ce acoperea
tabla magică înainte ca altcineva să poată citi ceea ce scriseseră ei. Studenţii
dintr-un al treilea grup nu făceau nici un angajament faţă de estimările lor
iniţiale; le păstrau în minte doar pentru ei.
În acest fel, Deutsch şi Gerard au aranjat în mod ingenios ca unii studenţi
să se angajeze în mod public, alţii în mod privat, iar alţii să nu se angajeze
deloc faţă de deciziile lor iniţiale. Deutsch şi Gerard voiau să afle care dintre
cele trei grupuri de studenţi va fi mai înclinat să-şi menţină judecata iniţială
după ce vor primi informaţii că acele judecăţi au fost incorecte.
Deci, tuturor studenţilor li s-au oferit noi date care sugerau că estimările
lor iniţiale erau greşite, după care li s-a dat şansa să-şi schimbe aceste
estimări.
Rezultatele au fost destul de clare. Studenţii care nu şi-au scris deloc
estimările iniţiale au fost cel mai puţin fideli faţă de ele. Când au fost
prezentate noi date care puneau sub semnul întrebării înţelepciunea deciziilor
iniţiale, care nu ajunseseră niciodată mai departe de propria lor minte,
studenţii respectivi au fost cei mai puternic influenţaţi de noile informaţii şi
dispuşi să schimbe ceea ce ei consideraseră la un moment dat a fi o decizie
„corectă”. În comparaţie cu aceşti studenţi, cei care îşi scriseseră deciziile doar
pentru un moment pe tabla magică au fost semnificativ mai puţin dornici să se
răzgândească atunci când li s-a dat şansa.
Deşi făcuseră un angajament anonim, actul de a scrie judecăţile lor
iniţiale i-a făcut să reziste influenţei noilor date contradictorii şi să rămână mult
mai consecvenţi faţă de prima alegere. Dar Deutsch şi Gerard au constatat că
studenţii care luaseră poziţia iniţială în mod public, prin angajamentul scris,
erau de departe cei care refuzaseră cel mai hotărât să-şi schimbe mai târziu
această poziţie. Angajamentul public i-a îndârjit să aibă cea mai încăpăţânată
atitudine dintre toţi.
Acest fel de încăpăţânare poate apărea chiar şi în situaţii în care precizia
ar trebui să fie mai importantă decât consecvenţa. În cadrul unui studiu, atunci
când jurii experimentale de şase sau douăsprezece persoane trebuiau să
decidă asupra unui caz dificil, se întâmpla mai frecvent ca hotărârea să fie mai
greu de luat dacă juraţii trebuiau să-şi exprime opiniile ridicând mâna în mod
vizibil decât dacă votau în mod secret.
O dată ce juraţii îşi declarau opiniile iniţiale în mod public, ei deveneau
reticenţi să şi le mai schimbe tot în public. Prin urmare, dacă te vei afla
vreodată în situaţia de a fi prim-jurat într-un juriu, ţinând cont de cele expuse
mai sus, poţi reduce riscul de a avea un juriu nehotărât alegând votul secret în
loc de cel public.35
Constatările lui Deutsch şi Gerard cum că suntem mai fideli deciziilor
noastre dacă ne-am angajat faţă de ele în public pot fi puse la treabă cu folos.
Un bun exemplu îl reprezintă organizaţiile care îi ajută pe oameni să scape de
obiceiuri rele.
De pildă, multe clinici care acordă asistenţă pentru cure de slăbire ştiu
că, adesea, decizia privată a unei persoane de a pierde din greutate va fi prea
slabă pentru a rezista tentaţiei vitrinelor cu prăjituri, mirosurilor ademenitoare

35
Vezi Deutsch şi Gerard (1955) şi Kerr şi MacCoun (1985) pentru detalii despre aceste
studii.
de mâncare şi reclamelor difuzate târziu în noapte. Aşa că întotdeauna clinicile
specializate au grijă ca decizia să fie susţinută de pilonii angajamentului public.
Clinicile cer clienţilor lor să scrie pe hârtie un obiectiv imediat de scădere
în greutate şi să arate acest obiectiv prietenilor, rudelor, vecinilor, cât mai
multor persoane. Specialiştii din aceste clinici relatează că această tehnică
simplă funcţionează frecvent acolo unde toate celelalte au dat greş.
Desigur, nu-i nevoie să plăteşti o clinică specializată ca să poţi folosi ca
aliat angajamentul public. O femeie din San Diego mi-a descris cum a folosit o
promisiune publică pentru a reuşi să se lase în sfârşit de fumat.

Îmi amintesc că tocmai auzisem de un alt studiu ştiinţific care arăta că


fumatul produce cancer. De câte ori apărea ceva de felul ăsta mă gândeam să
mă las de fumat dar niciodată nu reuşeam. Am hotărât că, de data asta,
trebuia să fac ceva. Sunt o persoană orgolioasă. Pentru mine contează dacă alţi
oameni mă văd într-o lumină proastă.
Aşa că m-am gândit: „Poate că îmi pot folosi mândria pentru a mă ajuta
să scap de acest obicei blestemat”. Am făcut o listă cu toţi oamenii la al căror
respect ţineam. Apoi am ieşit în oraş şi am cumpărat nişte cărţi de vizită
netipărite pe care am scris: „Îţi promit că nu voi mai fuma nici o ţigară.”. Timp
de o săptămână am înmânat sau am trimis prin poştă tuturor celor de pe listă
cărţi de vizită semnate: tatălui meu, fratelui meu East, şefului meu, celei mai
bune prietene ale mele şi soţului ei, absolut tuturor... cu o excepţie: bărbatul cu
care mă întâlneam la vremea aceea. Eram înnebunită după el şi voiam cu
adevărat să mă aprecieze pentru ceea ce sunt. Credeţi-mă, m-am gândit de
două ori înainte să-i dau o carte de vizită pentru că ştiam că, dacă nu mi-aş
putea ţine promisiunea faţă de el, aş muri de ruşine. Dar, într-o zi, la birou -
lucra în aceeaşi clădire cu mine - m-am dus direct la el, i-am dat cartea de
vizită şi am plecat fără să-i spun nimic. A mă lăsa de fumat a fost cel mai dificil
lucru pe care l-am făcut vreodată. Cred că mi-a trecut prin cap de o mie de ori
gândul că trebuie să trag măcar un fum. Dar, de fiecare dată când se întâmpla
asta, îmi imaginam cum toţi oamenii de pe lista mea şi mai ales prietenul meu,
m-ar respecta mai puţin pentru că nu am putut să mă ţin de promisiune. Şi
asta a fost tot. N-am mai tras niciodată nici un fum de ţigară. Ştiţi, lucrul cel
mai interesant este acela că prietenul meu s-a dovedit a fi un om de nimic. Nu-
mi pot imagina ce am văzut la el pe atunci. Dar, fără să ştie, m-a ajutat să trec
prin cea mai grea perioadă a celui mai dificil lucru pe care l-am făcut vreodată.
Nici măcar nu-l mai plac pe acest individ dar, într-un fel, îi sunt recunoscătoare
pentru că mă gândesc că mi-a salvat viaţa.

Efortul
Suplimentar

Un alt motiv pentru care angajamentul scris este atât de eficient este
acela ca solicită mai multă muncă decât cel verbal. Şi există dovezi clare că, cu
cât se investeşte mai mult efort într-un angajament, cu atât este mai mare
capacitatea lui de a influenţa atitudinile persoanei care şi l-a asumat.
Putem găsi dovezi despre acest fapt atât în jurul nostru cât şi în regiunile
înapoiate din lumea a treia. De pildă, există un trib în sudul Africii care se
numeşte Tonga şi care le cere tuturor băieţilor să participe la o ceremonie de
iniţiere complicată înainte de a putea fi consideraţi bărbaţi ai tribului.
La fel ca în cazul multor popoare primitive, un băiat Tonga suferă mult
înainte să fie admis ca membru al grupului. Antropologii Whiting, Kluckhohn şi
Anthony au descris succint, dar foarte elocvent acest chin care durează trei
luni:

Când un băiat ajunge la o vârstă cuprinsă între zece şi şaisprezece ani, el


este trimis de părinţi la „şcoala circumciziei”, care se ţine o dată la patru sau
cinci ani. Aici, împreună cu alţi băieţi de vârsta lui, este supus unui tratament
deosebit de sever de către adulţii tribului. Iniţierea începe obligând fiecare
băiat să alerge printre două rânduri de bărbaţi care-I lovesc cu nuiele.
La sfârşitul acestei experienţe, el este despuiat de haine şi i se taie părul.
Apoi întâlneşte un bărbat acoperit cu o blană de leu şi este aşezat pe o piatră
cu faţa la acest „om leu”. Cineva îl loveşte pe la spate şi când băiatul întoarce
capul să vadă cine l-a lovit, prepuţul îi este apucat şi tăiat din două mişcări de
către „omul leu”. Apoi băiatul este închis timp de trei luni în „curtea misterelor”
unde poate fi văzut numai de cei iniţiaţi.
În timpul iniţierii sale, băiatul trece prin şase încercări majore: este bătut,
expus la frig, la sete, i se dă mâncare greţoasă, este aspru pedepsit şi
ameninţat cu moartea. Folosind cel mai mic pretext, el poate fi bătut de unul
dintre noii iniţiaţi care primeşte această sarcină de la unul din bărbaţii mai în
vârstă ai tribului. Băiatul este silit să doarmă fără să se acopere şi suferă
cumplit datorită frigului iernii, l se interzice să bea chiar şi o singură picătură
de apă în timpul celor trei luni. Mâncarea este făcută adesea imposibil de
mâncat prin turnarea peste hrană a unor ierburi pe jumătate digerate din
stomacul unei antilope. Dacă este prins că încalcă vreo regulă importantă care
guvernează ceremonia este sever pedepsit. De exemplu, în timpul unei astfel
de pedepse, se pun beţişoare între degetele vinovatului, apoi un bărbat
puternic îşi strânge pumnul în jurul celui al novicelui strivindu-i practic
degetele. Băiatul este înspăimântat cu tot felul de poveşti pentru a se supune; i
se spune că băieţii care au încercat să fugă sau au dezvăluit secrete femeilor
sau celor neiniţiaţi au fost spânzuraţi şi corpurile lor au fost arse până a rămas
doar cenuşa.36

La prima vedere, aceste ritualuri par nemaipomenite şi bizare dar, în


acelaşi timp, pot fi văzute ca fiind deosebit de asemănătoare ca principii şi
chiar ca detalii cu ceremoniile de iniţiere obişnuite pentru admiterea în
admiterea în frăţiile din universităţi.
În timpul tradiţionalei „săptămâni de iad” ţinută în fiecare an în
campusurile studenţeşti, aspiranţii la o anumită frăţie trebuie să treacă prin
variate încercări concepute de membri mai vechi pentru a le testa limitele
efortului fizic, ale tensiunii psihice şi ale jenei sociale. La sfârşitul acestei
săptămâni, băieţii care au suportat toate încercările sunt acceptaţi ca membri
deplini ai grupului. De cele mai multe ori, aceste încercări îi lasă doar foarte
obosiţi şi puţin zdruncinaţi, dar uneori au efecte negative mai serioase.
Este interesant cât de asemănătoare sunt anumite caracteristici ale
sarcinilor din „săptămâna de iad” cu cele ale ritualurilor tribale de iniţiere. A
menţionat că antropologii au identificat şase încercări majore ce trebuiau să fie
suportate de iniţiaţii Tonga în timpul şederii lor în „curtea misterelor”. O privire
asupra unor relatări din ziare arată că fiecare încercare a tribului Tonga îşi are
corespondenţa în ritualurile chinuitoare ale societăţilor cu nume de litere
greceşti:

• Bătaia.
Băiatul de paisprezece ani Michael Kalogris a petrecut trei săptămâni
36
Extras din Whiting, Kluckhohn şi Anthony (1958).
într-un spital din
Long Island pentru a-şi vindeca leziunile interne suferite în timpul „nopţii
de iad”, o ceremonie de iniţiere în frăţia elevilor de liceu numită Omega
Gamma Delta. Lui i s-a administrat „bomba atomica” de către viitorii lui fraţi
care i-au cerut să ridice mâinile deasupra capului şi să le ţină aşa în timp ce ei
s-au adunat în jurul lui lovindu-l cu pumnii în stomac şi în spate, simultan şi
repetat.

• Expunerea la frig.
Într-o noapte de iarnă, Frederick Bronner, un student boboc din
California, a fost dus la
o depărtare de cincisprezece kilometri şi părăsit de viitorii lui colegi de
frăţie pe o înălţime împădurită la o altitudine de o mie de metri. Lăsat să-şi
găsească singur drumul spre casă, îmbrăcat doar cu un tricou de bumbac şi o
pereche de pantaloni, Freddy cel gras, cum era poreclit, a tremurat în vântul
aspru până când a căzut rostogolindu-se într-o râpă abruptă, fracturându-şi mai
multe oase şi lovindu-se la cap. Fără să mai poată merge din cauza rănilor, el a
stat ghemuit acolo până a murit de frig.

• Setea.
Doi studenţi boboci de la Universitatea Statului Ohio s-au trezit
„încarceraţi” în casa
viitorilor lor colegi de frăţie după ce au încălcat o regulă care cerea
tuturor aspiranţilor să se deplaseze târâş prin camera unde se lua masa în
perioada „săptămânii de iad”. După ce au fost încuiaţi într-o debara din casă, li
s-a dat numai hrană sărată timp de două zile. Nu li s-a oferit nimic de băut, ci
numai două pahare de plastic în care puteau să strângă propria urină.

• Mâncarea greţoasă.
În casa frăţiei Kappa Sigma din campusul Universităţii Californiei de Sud,
ochii a
unsprezece aspiranţi au ieşit din orbite când au văzut sarcina
dezgustătoare care le stătea în faţa. Unsprezece bucăţi de ficat crud de câte o
sută de grame stăteau pe o tavă. Feliile groase unse cu ulei trebuiau înghiţite
întregi de fiecare băiat. Înecându-se şi sufocându-se de fiecare dată, tânărul
Richard Swanson nu a reuşit să-şi înghită bucata deşi a încercat de trei ori.
Hotărât să reuşească, el şi-a îndesat bucata de ficat în gât unde aceasta s-a
înţepenit şi, în ciuda tuturor eforturilor de a i-o scoate, a murit sufocat.

• Pedeapsa.
În Wisconsin, un aspirant care a uitat o parte din incantaţia rituală, pe
care trebuiau s-o
memoreze toţi iniţiaţii, a fost pedepsit pentru greşeala sa. I s-a cerut să-şi
ţină picioarele sub picioarele din spate ale unui scaun pliant pe care cel mai
greu dintre fraţi s-a aşezat să bea o bere. Deşi aspirantul n-a ţipat în timpul
pedepsei, i-a fost rupt câte un os de la fiecare picior.

• Ameninţarea cu moartea.
Un aspirant la frăţia Zeta Beta Tau a fost dus pe o plajă din New Jersey şi
i s-a spus să-
şi sape „propriul mormânt”. Câteva secunde după ce i s-a spus să se
întindă în groapă, pereţii laterali s-au prăbuşit sufocându-l înainte ca viitorii
colegi de frăţie să-l poată scoate afară.

Există o altă asemănare izbitoare între ritualurile tribale de iniţiere şi cele


ale frăţiilor: pur şi simplu, ele nu dispar. Rezistând tuturor încercărilor de a fi
eliminate sau interzise, asemenea practici primejdioase sunt fenomenal de
viguroase.
Autorităţile, reprezentate de guvernele coloniale în cazul triburilor şi
respectiv de conducerea universităţilor în cazul frăţiilor, au încercat să
convingă pe cei în cauză prin ameninţări, presiuni sociale, acţiuni în justiţie,
exilări, interdicţii şi chiar mită să înlăture practicile periculoase şi umilitoare din
cadrul ceremoniilor de iniţiere. Nimic nu a avut succes. Se observă o oarecare
schimbare doar cât timp autorităţile supraveghează situaţia îndeaproape.
Dar, de obicei, această schimbare este mai mult aparentă decât reală,
încercările mai dure fiind practicate în secret până când dispare presiunea şi
pot ieşi din nou la suprafaţă.
În unele campusuri universitare, oficialităţile au încercat să elimine
practicile periculoase propunând „săptămâna de ajutor” în loc de „săptămâna
de iad” (joc de cuvinte intraductibil: hell = iad; help = ajutor) ca serviciu civic
sau implicându-se direct în supravegherea ritualurilor de iniţiere. Atunci când
asemenea încercări de supraveghere nu sunt ocolite cu viclenie de către fraţii,
ele sunt întâmpinate făţiş cu violenţă fizică.
De pildă, ca urmare a morţii lui Richard Swanson prin sufocare,
preşedintele universităţii a emis un nou regulament prin care cerea ca toate
activităţile de iniţiere să fie analizate de autorităţile şcolare înainte de a fi puse
în practică şi consilieri adulţi să fie prezenţi pe toată durata ceremoniilor de
iniţiere.
După cum se arată într-o revistă cu circulaţie la nivel naţional, „noul
regulament a dat naştere unor tulburări atât de violente încât poliţia
municipală şi detaşamentul de pompieri se temeau să intre în campus.”.
Resemnându-se în faţa inevitabilului, alţi reprezentanţi ai universităţilor
au renunţat pur şi simplu la responsabilitatea interzicerii umilinţelor din
„săptămâna de iad”: „Dacă hărţuirea nou veniţilor este o activitate umană
universală, şi toate dovezile conduc la această concluzie, foarte probabil că nu
vom fi capabili s-o interzicem în mod eficient. Atunci când nu este permisă
deschis se va refugia în subteran. Nu se poate interzice sexul, alcoolul şi
probabil că nu poate fi eliminată nici aşa-zisa iniţiere!”37
De ce practicile de hărţuire a nou-veniţilor sunt atât de preţioase pentru
aceste frăţii? Ce face ca aceste grupuri să dorească să se sustragă, să
submineze sau să conteste orice efort de interzicere a umilirii şi a practicilor
periculoase din cadrul ritualurilor de iniţiere? Unii au argumentat că aceste
grupuri sunt compuse din monştri psihici sau sociali ale căror necesităţi
aberante cer ca alţii să fie răniţi sau umiliţi. Dar faptele nu susţin această
părere.
De pildă, studii asupra trăsăturilor de caracter ale membrilor acestor
frăţii arată că ei sunt întrucâtva mai puternici decât alţi colegi de-ai lor în ce
priveşte adaptarea psihologică. Frăţiile mai sunt cunoscute pentru dorinţa lor
de a se angaja în proiecte folositoare binelui social general. Totuşi, ceea ce nu
sunt dornici să facă este să folosească acest gen de proiecte ca înlocuitor
pentru ceremoniile lor de iniţiere. Un sondaj realizat la Universitatea din
Washington a constatat că majoritatea dintre frăţiile examinate aveau în
tradiţie un fel de „săptămână de ajutor”, dar acest serviciu în slujba comunităţii
37
Citat din Gordon şi Gordon (1963).
venea în completarea „săptămânii de iad”.
Doar într-un singur caz un asemenea serviciu era legat direct de
procedurile de iniţiere.38
Imaginea vinovaţilor de practici de hărţuire a nou-veniţilor este aceea a
unor indivizi normali care au tendinţa să fie stabili din punct de vedere
psihologic şi social, dar care devin aberant de cruzi în grup şi o singură dată —
chiar înaintea admiterii de noi membri în frăţie. Prin urmare, faptele conduc la
ideea că ceremonia este de vină. Trebuie să existe ceva în rigiditatea ei care
este vital pentru existenţa grupului.
Trebuie să existe o funcţie a cruzimii, funcţie pentru care grupul va lupta
fără încetare s-o menţină. Care este aceasta?
Părerea mea este că răspunsul a apărut în 1959 din rezultatele unui
studiu puţin cunoscut în afara cercului psihologiei sociale. Doi tineri cercetători,
Elliot Aronson şi Judson Mills, au hotărât să testeze observaţia lor că
„persoanele care suferă multe necazuri sau dureri pentru a obţine ceva tind să
acorde mai multă valoare acelui lucru decât cei care obţin acelaşi lucru cu un
minim de efort.”.
Adevărata inspiraţie norocoasă a fost că au ales ceremoniile de iniţiere
ca fiind cele mai bune situaţii pentru a examina această ipoteză. Ei au
constatat că studentele care au trebuit să suporte o ceremonie de iniţiere
extrem de jenantă pentru a avea acces la un grup de discuţii despre sex, s-au
auto-convins ca noul lor grup şi discuţiile din cadrul lui erau extraordinar de
valoroase, chiar dacă Aronson şi Mills auziseră mai înainte pe alţi membrii ai
grupului repetând că acele discuţii erau lipsite de valoare şi absolut
neinteresante.
Alte studente care trecuseră printr-o ceremonie de iniţiere mai blândă
sau care nu trecuseră prin nici o ceremonie de iniţiere erau în mod clar mai
puţin entuziasmate de „valoarea” noului grup căruia se alăturaseră. Cercetări
suplimentare au arătat aceleaşi rezultate atunci când studentelor li s-a cerut să
îndure durere fizică în loc de umilinţă pentru a se alătura unui grup.
Cu cât şocul suferit de studente în timpul ceremoniei de iniţiere era mai
mare, cu atât mai mult ele se auto-convingeau mai târziu că noul grup şi
activităţile lui erau interesante, inteligente şi oportune.39
Cercetarea a fost realizată de Walker (1967).
38

Studiul despre experimentul cu şocurile electrice a fost publicat de către Gerard şi


39

Mathewson (1966) la şapte ani după realizarea lui de către Aronson şi Mills (1959).
Acum umilinţele, eforturile, chiar durerea fizică din cadrul unui ritual de
iniţiere încep să capete sens.
Un om din tribul Tonga l-a privit cu lacrimi în ochi pe fiul său de zece ani
tremurând noaptea pe pământul gol în „curtea misterelor”, iar un student în
ultimul an a asistat cu izbucniri de râs nervos la chinurile fratelui sau mai mic
din noaptea de iad a frăţiei din care făcea parte — acestea nu sunt acte de
sadism. Sunt acte necesare pentru supravieţuirea grupului. Ele sunt necesare
pentru a face viitorii membrii ai frăţiei să aprecieze mai mult grupul ca fiind
atractiv şi valoros. Atât timp cât oamenilor le place şi cred în ceea ce au luptat
să obţină, aceste grupuri vor continua să regizeze ritualuri de iniţiere dificile şi
neplăcute.
Loialitatea şi dăruirea celor care trec de ele vor spori şansele de coeziune
şi supravieţuire ale grupului. Într-adevăr, un studiu cuprinzând cincizeci şi patru
de culturi tribale a constatat că acele triburi care aveau ceremonii de iniţiere
mai dramatice şi mai severe beneficiau de cea mai mare solidaritate de grup.40
Având în vedere demonstraţia lui Aronson şi Mills precum că severitatea
ceremoniei de iniţiere sporeşte semnificativ angajamentul noului venit faţa de
grup, nu este deloc surprinzător că grupurile se vor opune tuturor încercărilor
de a elimina acest instrument crucial pentru puterea lor viitoare.
Grupurile militare şi diverse organizaţii nu sunt deloc exceptate de la
aceleaşi procese. Chinurile iniţierii recruţilor în cadrul armatei sunt legendare.
Romancierul William Styron, care a servit în Marină, îşi descrie
experienţele într-un limbaj pe care l-am putea folosi cu uşurinţă şi pentru
experienţele membrilor tribului Tonga (sau ale frăţiilor Kapa, Beta sau Alfa):
„neîndurătoarele antrenamente în formaţie strânsă, desfăşurate oră după oră
sub soarele arzător, abuzurile fizice şi psihice, umilinţele, sadismul frecvent al
sergenţilor de instrucţie, toată claustrarea şi insultele înspăimântătoare la care
este supus spiritul pot face din taberele de instruire Parris Island sau Quantico
locuri din lumea liberă care amintesc cel mai bine de un lagăr de concentrare.”.
Dar, în comentariile sale, Styron face mai mult decât să relateze suferinţa
din timpul „coşmarului instrucţiei” — el recunoaşte rezultatul urmărit: „Din câte
ştiu eu, indiferent de direcţia pe care a luat-o din punct de vedere spiritual sau
politic după acele zile de «suprasolicitare» ca recrut, nu există vreun fost soldat
în Marină care să nu considere instrucţia ca un moment crucial din care a ieşit
40
Young (1965) a condus această cercetare.
mai viguros, mai curajos şi mai bine pregătit pentru viaţă.”.
Dar de ce l-am crede pe William Styron, scriitorul, când vorbeşte despre
asemenea probleme? În fond, pentru scriitorii profesionişti, demarcaţia dintre
adevăr şi ficţiune este deseori vagă. Într-adevăr, de ce l-am crede când afirmă
că acel caracter „infernal” al instrucţiei militare nu doar că a avut urmări
fericite, ci a fost conceput cu intenţia de a crea un nivel de mândrie şi
camaraderie printre cei care au suportat-o şi i-au supravieţuit?
Motive pentru a accepta părerile sale vin din realitatea neromanţată, de
exemplu din cazul cadetului John Edwards de la West Point care a fost exclus
din Academia Militară a Statelor Unite în 1988 datorită unor acuzaţii privind
hărţuirea cadeţilor din primul an de către cadeţii din anii superiori care trebuie
să se asigure că noii veniţi pot rezista rigorilor instrucţiei de la West Point. Nu
este vorba că Edwards, care se afla printre primii din punct de vedere
academic între cei o mie o sută de membri ai promoţiei sale, nu ar fi fost
capabil să îndure ritualurile la care a fost supus.
Nici nu a fost exclus pentru că a fost aberant de crud în tratamentul
aplicat cadeţilor mai tineri. A fost acuzat că nu a expus noii veniţi la tratamente
pe care le considera „absurde şi dezumanizante”. Încă o dată reiese că, pentru
grupurile preocupate să creeze un sentiment durabil de solidaritate şi
individualitate, duritatea unor activităţi de iniţiere suprasolicitante furnizează
un avantaj valoros la care ele nu vor renunţa cu uşurinţă — chiar dacă membrii
aspiranţi nu sunt dispuşi să accepte duritatea sau chiar abandonează cursa.

Alegerea
interioară

Examinarea unor activităţi diverse, ca practicile de îndoctrinare ale


comuniştilor chinezi şi ritualurile de iniţiere ale frăţiilor din universităţi au
furnizat unele informaţii valoroase despre angajament. Reiese că angajamentul
este mai eficient în schimbarea imaginii despre sine a unei persoane şi a
comportamentului ei în viitor dacă el este activ, public şi solicită efort.
Dar există o alta trăsătură a unui angajament eficient care este mai
importantă decât toate celelalte trei luate la un loc. Pentru a înţelege despre ce
este vorba, trebuie să rezolvăm mai întâi două enigme ale acţiunilor din timpul
interogatoriilor comuniştilor chinezi şi ale ceremoniilor frăţiilor studenţeşti.
Prima enigmă vine din refuzul frăţiilor studenţeşti de a permite activităţi
în serviciul public ca înlocuitoare a ceremoniilor de iniţiere. Am amintit că un
sondaj a arătat că proiectele pentru binele comunităţii, deşi frecvente, erau
aproape întotdeauna separate de programul de admitere a noilor membri. Dar
de ce?
Dacă ceea ce caută frăţiile pentru ritualurile lor de iniţiere este un
angajament care solicita efort, cu siguranţă se pot concepe pentru aspiranţi
destule activităţi civice dezagreabile şi extenuante; este obositor şi nu prea
plăcut să fii implicat în repararea caselor unor bătrâni, în munca voluntară din
centrele pentru bolnavi mintali sau să duci plosca la patul bolnavilor.
În plus, acest fel de strădanii pătrunse de spirit civic ar însemna mult
pentru îmbunătăţirea imaginii publice a fraternităţilor ca alternativă la
ritualurile din „săptămâna de iad”; un sondaj a arătat că pentru fiecare poveste
pozitivă legată de săptămâna de iad există alte cinci negative care sunt
publicate în ziare. Numai şi pentru motivul îmbunătăţirii imaginii publice şi
frăţiile tot ar trebui să dorească încorporarea serviciilor comunitare în practicile
lor de iniţiere. Dar nu o fac.
Pentru a cerceta cea de-a doua enigmă, este necesar să ne întoarcem la
lagărele de prizonieri din Coreea şi la concursurile de eseuri politice organizate
regulat pentru prizonierii americani. Chinezii doreau să participe cât mai mulţi
americani astfel încât aceştia să aibă ocazia să scrie lucruri favorabile despre
concepţiile comuniste. Totuşi, dacă ideea era să fie atraşi un mare număr de
participanţi, de ce erau premiile atât de mici?
Câteva ţigări sau un fruct proaspăt era adesea tot ce puteau aştepta
câştigătorii concursului. În condiţiile date, chiar şi aceste premii erau valoroase,
dar existau totuşi recompense mai mari — haine călduroase, privilegii speciale
pentru corespondenţă, o libertate de mişcare sporită în interiorul lagărului —
pe care chinezii ar fi putut să le folosească pentru a creşte numărul celor care
scriau eseuri. Cu toate acestea, ei au ales voit să folosească recompense mai
mici în loc de recompense mari, aparent mai motivante.
Deşi împrejurările sunt destul de diferite, frăţiile cercetate au refuzat să
permită activităţi în serviciul public în cadrul ceremoniilor de iniţiere din acelaşi
motiv pentru care chinezii au refuzat să ofere premii mari preferând stimulente
mai puţin puternice: ei voiau ca oamenii să-şi asume ceea ce au făcut. Nu era
permisă nici o scuză, nici o scăpare.
Unui tânăr care a trecut prin încercări dificile nu trebuie să i se dea şansa
să creadă că a făcut-o pentru scopuri caritabile. Unui prizonier care îşi presăra
eseul politic cu câteva comentarii anti-americane nu i se putea permite să se
justifice spunând că a fost motivat de un premiu consistent. Frăţiile studenţeşti
şi comuniştii chinezi acţionau pentru asigurarea propriei existenţe. Nu le era
suficient să stoarcă angajamente; cei care-şi luaseră angajamente trebuiau
făcuţi să se simtă profund responsabili pentru faptele lor.
Având în vedere afinitatea comuniştilor chinezi pentru concursurile de
eseuri politice ca instrumente de asumare a angajamentului, n-ar trebui să fie o
surpriză că un val de astfel de concursuri a fost organizat în 1989 după
masacrul din piaţa Tian An Men, când protestatarii pro-democraţie au fost
împuşcaţi de soldaţii guvernului.
Numai în Beijing, noua ziare şi staţii de televiziune aflate în proprietatea
statului au sponsorizat concursuri de eseuri despre „înăbuşirea rebeliunii
contra-revoluţionare”.
Acţionând în spiritul respectării concepţiei riguros fundamentată din
punct de vedere psihologic de a nu pune accentul pe premii când este vorba de
angajament public, guvernul de la Beijing nu a precizat premiile.
Cercetătorii din domeniul sociologiei au stabilit că acceptăm
responsabilitatea personală pentru o anumită acţiune atunci când credem că
am ales să o facem în absenţa unor presiuni puternice din afară. Un premiu
substanţial poate constitui o asemenea presiune externă. El ne poate împinge
să realizăm o anumită acţiune, dar nu ne va face să ne asumăm răspunderea
personală pentru acel act.
Ca urmare, nu vom simţi angajament faţă de actul respectiv. Acelaşi
lucru este adevărat şi în cazul unei ameninţări puternice; ea poate conduce la
supunerea imediată, dar este improbabil să conducă la un angajament pe
termen lung.
Toate acestea au importante implicaţii în educaţia copiilor. Este sugerată
ideea că n-ar trebui niciodată să ameninţăm puternic sau să oferim stimulente
mari copiilor pentru a face lucruri în care vrem să creadă cu adevărat.
Asemenea presiuni vor produce probabil supunerea temporara; dar dacă
vrem mai mult decât atât, dacă vrem ca ei să creadă în corectitudinea
acţiunilor lor, dacă vrem să continue să aibă comportamentul dorit şi când noi
nu suntem prezenţi pentru a aplica presiuni exterioare, atunci trebuie să
aranjăm lucrurile astfel încât copiii să accepte responsabilitatea acţiunilor pe
care vrem să le întreprindă. Un experiment făcut de Jonathan Freedman ne
oferă câteva indicii despre ceea ce este sau nu este bine să facem în această
privinţă.
Freedman a vrut să vadă dacă poate să-i împiedice pe nişte băieţi din
clasele a doua, a treia şi a patra să se joace cu o jucărie fascinantă doar pentru
că le spusese cu vreo şase săptămâni în urmă că nu este bine să se joace cu
ea. Oricine cunoaşte comportamentul unor băieţi de şapte-nouă ani va înţelege
dificultatea enormă a acestei sarcini. Dar Freedman avea un plan.
Dacă putea să-i convingă mai întâi pe băieţi că era rău să se joace cu
jucăria interzisă, poate că această convingere îi va împiedica să acţioneze mai
târziu. Lucrul dificil era să-i facă pe băieţi să creadă că era greşit să se distreze
cu o anumită jucărie — un robot teleghidat cu baterie.
Freedman ştia că era destul de uşor să-l facă pe un băiat să se supună în
mod temporar. Tot ce trebuia să facă era să ameninţe băiatul cu consecinţe
severe dacă este prins că se joacă cu jucăria respectivă. Freedman şi-a
imaginat că, atât timp cât îi pândea o pedeapsă severă, puţini băieţi ar fi riscat
să se joace cu robotul.
El a avut dreptate. Arătându-i unui băiat un grup de cinci jucării, el îl
avertiza: „Nu este bine să te joci cu robotul. Dacă te joci cu el, voi fi foarte
supărat şi va trebui să iau măsuri.”. După care părăsea camera pentru câteva
minute.
În această perioadă, băiatul era observat în secret printr-o oglindă
specială. Freedman a încercat acest procedeu de ameninţare cu douăzeci şi doi
de băieţi din care douăzeci şi unu nu au atins niciodată robotul în timpul cât el
era plecat.
Prin urmare, o ameninţare puternică a avut succes, băieţii gândindu-se
că ar putea fi prinşi şi pedepsiţi. Dar Freedman ştia deja acest lucru. El era, de
fapt, interesat să afle eficienţa ameninţării asupra comportamentului de mai
târziu, când el nu se va mai afla prin apropiere. Pentru a afla ce se va întâmpla
în acest caz, el a trimis la şcoala băieţilor, la şase săptămâni după ce fusese
personal acolo, o tânără care i-a scos din clasă câte unul pentru a participa la
un experiment. Fără să menţioneze vreo legătură cu Freedman, ea a însoţit
fiecare băiat în camera cu cele cinci jucării şi le-a dat un test de desen.
Ea le-a spus băieţilor că, în timp ce ea va acorda punctaje desenelor, ei
sunt liberi să se joace cu orice jucărie din cameră. Rezultatul interesant este că
77% dintre băieţi au ales să se joace cu robotul care le fusese interzis anterior.
Ameninţarea severă a lui Freedman, care avusese succes cu şase săptămâni în
urmă, n-a mai avut aproape nici un efect când el nu a mai fost în măsura s-o
susţină pe moment cu o pedeapsă.
Dar Freedman nu terminase încă. El şi-a schimbat uşor procedeul cu un
al doilea grup de băieţi. Acestor băieţi li s-a arătat de asemenea cele cinci
jucării şi au fost avertizaţi de Freedman să nu se joace cu robotul cât iese el din
cameră pentru că „Nu este bine să vă jucaţi cu robotul.”.
Dar, de această dată, Freedman nu a proferat nici o ameninţare
puternică pentru a-i speria pe băieţi şi a-i face să se supună. El a părăsit
camera şi i-a observat pe băieţi prin oglinda transparentă pentru a vedea dacă
simpla instrucţiune de a nu se juca cu jucăria interzisă era suficientă. Ei bine, a
fost. La fel ca şi celălalt eşantion, numai unul din douăzeci şi doi de băieţi a
atins robotul în scurtul timp cât Freedman a ieşit din cameră.
Adevărata diferenţă între cele două eşantioane de băieţi s-a văzut şase
săptămâni mai târziu, când au avut ocazia să se joace cu toate jucăriile în timp
ce Freedman nu mai era prin apropiere. S-a întâmplat un lucru uimitor cu
băieţii care nu fuseseră ameninţaţi anterior pentru a nu se juca cu robotul.
Atunci când li s-a dat libertatea să se joace cu orice jucărie doreau,
majoritatea au evitat robotul deşi era de departe cea mai atractivă jucărie
dintre cele cinci disponibile (erau acolo: un submarin de plastic ieftin, o mănuşă
de baseball pentru copii dar fără minge, o puşcă de jucărie fără cartuşe şi un
tractor micuţ).
Numai 33% dintre băieţi au ales robotul dintre cele cinci jucării.
S-au întâmplat nişte lucruri spectaculoase cu ambele grupuri de băieţi. În
cazul primului grup ameninţarea severă a lui Freedman a susţinut afirmaţia
acestuia că „nu este bine” să se joace cu robotul. Această ameninţare a fost
destul de eficientă atât timp cât Freedman putea să-i prindă dacă încălcau
regula.
Cu toate acestea, mai târziu, când el nu mai era prezent pentru a vedea
comportamentul băieţilor, ameninţarea nu a mai avut nici o putere şi, ca
urmare, regula a fost ignorată. Pare limpede că ameninţarea nu i-a învăţat pe
băieţi că nu este bine să se joace cu robotul, ci numai că nu era înţelept să facă
asta când exista posibilitatea pedepsei.
Pentru ceilalţi băieţi, evenimentul dramatic s-a petrecut în interiorul lor şi
nu în afară. Freedman le-a dat aceeaşi instrucţiune, şi anume că nu este bine
să se joace cu robotul, dar nu a adăugat nici o ameninţare care să fie pusă în
practică dacă nu se supun. Au apărut două rezultate importante. Mai întâi, a
fost suficientă simpla instrucţiune a lui Freedman pentru a-i împiedica pe băieţi
să se joace cu robotul când el a ieşit din cameră pentru scurt timp. În al doilea
rând, băieţii şi-au manifestat responsabilitatea personală pentru alegerea lor
de a nu se apropia de robot în acea scurtă perioadă de timp. Ei au decis că nu
trebuie să se joace cu robotul pentru că ei nu voiau să facă asta. În fond, nu
era asociată cu această jucărie nici o pedeapsă severă pentru a justifica astfel
comportamentul lor.
De aceea, câteva săptămâni mai târziu, când Freedman nu era prin
preajmă, ei au continuat să ignore robotul pentru că a avusese loc un
angajament interior — acela de a crede că nu vor să se joace cu robotul.41
Adulţii care se confruntă cu experienţa educării copiilor pot trage o
învăţătură din studiul lui Freedman. Să presupunem că nişte părinţi doresc să
imprime fiicei lor ideea că nu este bine să minţi.
O ameninţare limpede, puternică („Nu este bine să minţi, fetiţo; dacă te
prind că minţi, o să-ţi tai limba) poate fi foarte eficientă atunci când părinţii
sunt prezenţi sau atunci când fetiţa crede că ar putea fi descoperită; dar nu va
fi realizat scopul mai important de a o convinge că nu vrea să mintă pentru că
ea s-a gândit că nu este bine. Pentru a realiza acest lucru, este necesară o
abordare mult mai subtilă. Trebuie să i se furnizeze un motiv care este suficient
de puternic pentru a o face să fie sinceră în majoritatea timpului, dar care să
nu fie atât de puternic încât să ajungă să-l considere ca singurul motiv evident
pentru sinceritatea ei.
Este un lucru dificil pentru că ceea ce înseamnă „suficient” diferă de la
copil la copil. Pentru o fetiţă poate fi suficientă o simplă solicitare (Nu este bine
să minţi, drăguţo; aşa că sper să n-o mai faci.”), în timp ce pentru un alt copil,
poate fi necesar să adaugi un motiv ceva mai serios („...dacă minţi, mă voi
simţi dezamăgit”); pentru un al treilea copil, ar putea fi necesară şi o formă
blândă de avertizare („... şi probabil că va fi necesar să fac ceva ce nu vreau să
fac”) Părinţii înţelepţi vor şti ce fel de motiv este suficient pentru copiii lor.
Lucrul important este să folosim un motiv care va produce iniţial
41
Experimentul cu robotul este descris detaliat de Freedman (1965).
comportamentul dorit şi va permite în acelaşi timp copilului să îşi asume
responsabilitatea personală pentru acel comportament. În concluzie, cu cât un
asemenea motiv conţine mai puţină presiune externă detectabilă, cu atât este
mai bine. Alegerea motivului potrivit nu este o sarcină uşoară pentru părinţi,
dar efortul le va fi răsplătit. El va însemna diferenţa între supunerea de scurtă
durată şi angajamentul pe termen lung.
Pentru motivele despre care am vorbit deja, experţilor în obţinerea
acordului le plac angajamentele care produc schimbări interioare. Mai întâi,
acea schimbare nu este specifică doar situaţiei în care a apărut ci se referă la o
gamă întreagă de situaţii legate între ele. În al doilea rând, efectele schimbării
sunt de durată.
Prin urmare, o dată ce un om a fost determinat să întreprindă o acţiune
care-i influenţează imaginea de sine făcându-l să creadă, de pildă, că este un
cetăţean cu spirit civic, este probabil că el se va comporta ca atare într-o
varietate de alte situaţii în care supunerea sa este de dorit şi va fi probabil ca
el să continue să aibă un comportament de om cu spirit civic atât timp cât
durează noua sa imagine de sine.
Mai există ceva atractiv în legătură cu angajamentul care conduce la o
schimbare interioară — se dezvoltă de la sine. Nu este nevoie ca experţii în
obţinerea acordului să întreprindă acţiuni costisitoare şi continue pentru a
consolida schimbarea; tendinţa către consecvenţă va avea grijă de asta.
După ce prietenul nostru ajunge să se vadă ca un cetăţean cu spirit civic,
el va începe automat să vadă lucrurile într-o lumină diferită. El se va
autoconvinge că aşa este corect să fie. Va începe să fie atent la aspecte legate
de serviciile comunitare pe care nu le observase mai înainte.
Va fi dispus să asculte argumente pe care nu le ascultase înainte să fie
interesat de acţiuni civice. Şi va găsi că aceste argumente sunt mai
convingătoare decât mai înainte. În general, din cauza nevoii de consecvenţă în
cadrul propriului sistem de convingeri, persoana respectivă se va autoconvinge
că alegerea sa de a acţiona în spirit civic este bună. Important în acest proces
de generare a unor motive suplimentare pentru a-şi justifica propriul
angajament este faptul că motivele sunt noi.
Astfel, chiar dacă motivul iniţial al unui comportament pătruns de spirit
civic dispare, aceste motive nou descoperite ar putea să fie suficiente pentru a
susţine percepţia persoanei că s-a comportat corect.
De aici derivă un avantaj enorm pentru profesionişti lipsiţi de scrupule
care vor să obţină un acord. Deoarece construim piloni noi pentru a ne susţine
alegerile faţă de care am făcut un angajament, un individ care vrea să ne
exploateze ne poate oferi un stimulent pentru a face o asemenea alegere, iar
după ce am luat decizia, poate retrage stimulentul ştiind că, cel mai probabil,
decizia se va susţine pe noii piloni creaţi.
Vânzătorii de maşini noi încearcă să beneficieze frecvent de pe urma
acestui proces printr-un truc pe care-l numesc „aruncarea unei mingi joase”.
M-am confruntat prima dată cu această tactică pe când m-am înscris la
un curs de vânzări pentru o reprezentanţă locală a firmei Chevrolet. După o
săptămână de instruire de bază, mi s-a permis să privesc modul de acţiune al
unui vânzător.
Una dintre practicile care mi-au atras atenţia imediat a fost cea numită a
„mingei joase”.
Pentru anumiţi clienţi, se oferă un preţ foarte bun pentru o maşină, poate
cu patru sute de dolari sub preţul practicat de concurenţă. Totuşi, acest târg
bun nu este real; vânzătorul nu intenţionează deloc să-l ducă la îndeplinire.
Singurul scop este să determine un potenţial client să se hotărască să cumpere
una dintre maşinile din reprezentanţă.
O dată luată decizia, o serie de acţiuni îi dezvoltă clientului un sentiment
de angajament personal faţă de alegerea făcută - este completat un vraf de
formulare de achiziţie, sunt puse la punct majoritatea condiţiilor financiare,
uneori clientul este încurajat să conducă maşina pentru o zi înainte de a semna
contractul „astfel încât să poţi simţi maşina şi să te arăţi cu ea în cartier şi la
lucru.” Vânzătorul ştie că, în acest timp, clienţii îşi dezvoltă automat o gamă de
noi motive pentru a sprijini alegerea pe care au făcut-o deja. Apoi se întâmplă
ceva.
Este descoperită o „eroare” de calcul — poate că vânzătorul a uitat să
adauge la preţ aerul condiţionat şi dacă potenţialul cumpărător solicită în
continuare aer condiţionat, atunci trebuiesc adăugaţi la preţ patru sute de
dolari. Pentru a nu fi suspectaţi de înşelătorie de către client, unii vânzători lasă
pe seama băncii să descopere greşeala de calcul. În alte cazuri, tranzacţia este
interzisă în ultimul moment atunci când vânzătorul o verifică împreună cu şeful
său care o anulează pe motiv că „Am pierde bani.”.
Pentru doar patru sute de dolari în plus poţi avea maşina dorită, ceea ce
în contextul unei tranzacţii de multe mii de dolari nu pare ceva prea pipărat,
având în vedere şi faptul că, aşa cum subliniază vânzătorul, preţul este egal cu
cel al concurentului şi „Aceasta este maşina pe care aţi ales-o, nu-i aşa?”.
O altă formă, încă şi mai perfidă a acestei tehnici, se desfăşoară atunci
când vânzătorul face o ofertă umflată pentru a răscumpăra maşina veche a
potenţialului client ca parte a procesului de achiziţie a unei noi maşini.
Clientul îşi dă seama că oferta este extrem de generoasă şi se repede să
facă târgul. Mai târziu, exact înainte de semnarea contractului, expertul în
evaluarea maşinilor vechi vine şi spune că estimarea preţului maşinii vechi de
către vânzător a fost cu patru sute de dolari peste valoarea reală şi reduce
suma acordată. Clientul, dându-şi seama că oferta redusă este cinstită, o
acceptă şi uneori se simte chiar vinovat că a încercat să profite de estimarea
generoasă a vânzătorului.
Odată, am fost martorul unei scene în care o femeie şi-a cerut scuze
jenată unui vânzător care folosise ultima versiune a tehnicii „mingei joase” — şi
asta în timp ce semna contractul pentru o maşină nouă pentru care vânzătorul
primea un comision enorm. Vânzătorul arăta rănit, dar a reuşit să afişeze un
zâmbet iertător.
Indiferent de maniera de aplicare a tehnicii, desfăşurarea evenimentelor
este aceeaşi: se oferă un avantaj care determină o decizie de cumpărare
favorabilă; apoi, la câtva timp după ce clientul a luat decizia, dar înainte de a
semna contractul final, avantajul iniţial este retras cu dexteritate. Pare aproape
incredibil că un client va cumpăra o maşină în aceste condiţii.
Şi cu toate acestea funcţionează — nu cu toată lumea, desigur, dar
tehnica este destul de eficientă pentru a fi folosită ca procedeu principal în
multe, foarte multe săli de prezentare şi vânzare. Vânzătorii de maşini au ajuns
să înţeleagă capacitatea angajamentului personal de a genera propriul sistem
de sprijin care constă în noi justificări proprii pentru angajamentul făcut.
Adesea aceste justificări furnizează atât de mulţi piloni puternici de
susţinere a deciziei încât, atunci când vânzătorul îl retrage pe cel iniţial,
construcţia nu se prăbuşeşte. Pierderea poate fi trecută cu vederea de către
client care se consolează, şi este chiar fericit, cu mulţimea de motive pe care
le-a găsit singur pentru a-şi justifica alegerea. Cumpărătorul nu realizează
niciodată că acele motive suplimentare nu ar fi existat niciodată dacă nu ar fi
făcut mai întâi o alegere subtil direcţionată.42

***
Lucrul cel mai impresionant în cazul tacticii „mingii joase” este
capacitatea ei de a face o persoană să se simtă mulţumită deşi a făcut o
alegere proastă.
Prin urmare, cei care au de oferit numai alegeri proaste sunt deosebit de
încântaţi de această tehnică. Îi putem găsi aruncând „mingi joase” în afaceri, în
viaţa socială şi în viaţă personală. De exemplu, vecinul meu Tim este un
adevărat maestru al „mingilor joase”. Să ne amintim că el este cel care,
promiţându-i prietenei lui, Sara, că se va schimba, a făcut-o să anuleze o
căsătorie iminentă cu altcineva şi să accepte să reia legătura.
De când a luat decizia de a fi din nou împreună cu Tim, Sara i-a devenit
mai devotată decât oricând deşi el nu şi-a îndeplinit promisiunile. Ea explică
acest lucru spunând că a putut să vadă la Tim tot felul de calităţi pe care nu le
observase mai înainte.
Ştiu sigur că Sara este o victimă a tehnicii „mingei joase”. La fel cum am
văzut cumpărători căzând victimă strategiei de a oferi un avantaj doar pentru
a-l retrage mai târziu, tot aşa am văzut-o pe ea căzând victimă aceluiaşi truc
din partea lui Tim. În ce-l priveşte, Tim a rămas acelaşi individ dintotdeauna.
Dar, deoarece noile calităţi pe care Sara le-a descoperit la el (sau şi le-a
imaginat) sunt destul de reale pentru ea, acum pare satisfăcută de acelaşi
aranjament care era inacceptabil înaintea puternicului ei angajament personal.
Decizia de a-l alege pe Tim, aşa proastă cum este în mod obiectiv, şi-a
dezvoltat propriile puncte de sprijin pentru a o face pe Sara să se simtă cu
adevărat fericită. Nu i-am spus niciodată Sarei ce ştiu despre tehnica „mingei
joase”. Motivul tăcerii mele nu este acela că aş crede că ea se simte mai bine
dacă nu ştie acest lucru.
Ca principiu general, este întotdeauna mai bine să dispui de mai multe
informaţii decât de mai puţine dar, dacă îi spun adevărul, ştiu sigur că mă va
urî întotdeauna pentru asta.
În funcţie de motivele pentru care o persoană doreşte să le folosească,

42
Cititorul care doreşte dovezi mai puternice decât observaţiile mele subiective din
salonul de automobile în legătură cu acţiunea tacticii „mingei joase”, poate găsi articole care
atestă eficienţa acestei tactici în condiţiile unor experimente controlate: Cialdini şi alţii (1978),
Burger şi Petty (1981), Brownstein şi Katzev (1985) şi Joule (1987).
oricare dintre tehnicile de obţinere a supunerii tratate în această carte poate fi
folosit pentru a face bine sau rău. N-ar trebui să fie surprinzător deci că tactica
„mingei joase” poate fi folosită pentru scopuri sociale mai nobile decât
vânzarea unor maşini noi sau restabilirea relaţiei cu un fost iubit.
Un proiect de cercetare realizat în Iowa arată, de pildă, cum procedeul
„mingei joase” poate influenţa proprietarii de case să facă economii.43
Proiectul, condus de dr. Michael Pallak, a fost iniţiat la începutul iernii
când locuitorii care-şi încălzeau casele cu gaze naturale au fost contactaţi de
un specialist care le-a oferit câteva sfaturi pentru conservarea energiei termice
şi le-a cerut să încerce să facă economie în viitor. Deşi toţi au fost de acord să
încerce, atunci când cercetătorii au examinat înregistrările consumurilor acelor
familii după o lună şi apoi la sfârşitul iernii, a devenit clar că nu au avut loc nici
un fel de economii reale.
Locuitorii care promiseseră să încerce să facă economii au folosit tot
atâta gaz natural ca şi un eşantion luat la întâmplare dintre vecinii lor care nu
fuseseră contactaţi de specialişti. Prin urmare, numai bunele intenţii cuplate cu
informaţii despre economisirea combustibililor nu fuseseră de ajuns pentru a
schimba obiceiurile.
Chiar înainte de a începe proiectul, Pallak şi echipa sa de cercetare au
admis că trebuie făcut ceva mai mult pentru a schimba modelele de consum
stabilite. Prin urmare, ei au încercat un procedeu uşor modificat cu un eşantion
asemănător de consumatori de gaze naturale din Iowa. Şi aceşti oameni au fost
contactaţi de un specialist care le-a furnizat nişte sugestii pentru economisirea
energiei termice şi le-a cerut să încerce să facă economii.
Dar, acestor familii, specialistul le-a mai oferit şi altceva: numele acelor
locuitori care erau de acord să facă economii vor fi făcute publice în cadrul
unor articole de ziar în care vor fi lăudaţi ca şi cetăţeni cu spirit civic şi oameni
care conservă resursele naturale. Efectul a fost imediat.
O lună mai târziu, atunci când furnizorii de utilităţi şi-au verificat
aparatele de măsură, au văzut că familiile din cadrul eşantionului de mai sus
au economisit în medie câte doisprezece metri cubi de gaz natural de fiecare.
Ocazia de a-şi vedea numele publicat în ziar i-a motivat pe aceşti locuitori să
facă eforturi substanţiale de economisire timp de o lună.
Apoi stimulentul a fost retras. Cercetătorii au anulat motivul care i-a făcut
43
Un raport oficial despre proiectul conservării energiei apare în Pallak şi alţii (1980).
iniţial pe aceşti oameni să economisească combustibil. Fiecare familie căreia i
se promisese publicitate a primit o scrisoare în care se spunea că, de fapt, nu
ar fi posibil să se publice toate numele celor care au participat la acţiune.
La sfârşitul iernii, echipa de cercetare a examinat efectul scrisorii asupra
consumului de gaz natural al familiilor respective. S-au întors ei la obiceiurile
risipitoare atunci când a dispărut ocazia de a-şi revedea numele în ziar? Deloc.
În fiecare dintre lunile de iarnă rămase ei au economisit chiar mai mult
combustibil decât în luna în care credeau că vor fi onoraţi public pentru asta!
Procentual, ei au reuşit să facă economii de combustibil de 12,2% în prima
lună, când se aşteptau să fie lăudaţi în ziar, iar după ce au primit scrisoarea
care afirma contrariul, ei nu s-au întors la nivelurile anterioare de consum, ci şi-
au sporit economiile la 15,5% pentru tot restul iernii.
Deşi nu putem fi niciodată complet siguri în legătură cu astfel de lucruri,
o explicaţie a comportamentului lor perseverent apare imediat. Oamenii au fost
ţinta tacticii „mingei joase” pentru a-şi lua un angajament de economisire a
combustibilului datorită promisiunii de a li se face publicitate în ziar.
O dată ce şi-au luat acel angajament, el a început să genereze puncte de
sprijin: locuitorii au început să-şi dezvolte noi obiceiuri în ce priveşte consumul
de energie, au început să se simtă bine ca şi cetăţeni cu spirit civic, au început
să se autoconvingă de necesitatea vitală de a reduce dependenţa Americii de
combustibili importaţi, au început să aprecieze economiile constatate în
facturile lor, au început să simtă mândrie pentru capacitatea lor de a fi
consecvenţi şi, cel mai important lucru, au început să se considere nişte
persoane preocupate de conservarea resurselor naturale.
Cu toate aceste motive autocreate pentru a justifica angajamentul de a
folosi mai puţină energie, nu-i nici o mirare că acesta a fost respectat cu
fermitate şi după ce motivul iniţial, publicitatea în ziar, a fost înlăturat.
Dar, lucru destul de ciudat, atunci când factorul publicitate a dispărut,
aceste familii nu doar că şi-au menţinut eforturile de economisire a
combustibilului, ci le-au şi sporit. Pot fi oferite mai multe interpretări pentru
acest efort sporit, dar eu am una favorită. Într-un fel, ocazia de a se bucura de
publicitate în ziar i-a împiedicat pe locuitori să-şi asume în totalitate
angajamentul pentru conservarea combustibilului.
Dintre toate motivele care sprijineau decizia de a încerca să
economisească combustibil, acesta era singurul care venea din afară; era
singurul care îi împiedica pe locuitori să gândească în sinea lor că economiseau
gaze pentru că ei credeau că aşa este bine. Prin urmare, atunci când a sosit
scrisoarea care anula oferta de publicitate, a fost înlăturat singurul impediment
ca aceşti locuitori să-şi formeze o nouă imagine de sine - aparent neinfluenţată
de factori exteriori - de cetăţeni total preocupaţi şi conştienţi de problema
energiei.
Această nouă imagine de sine i-a împins apoi să fie şi mai preocupaţi de
economisirea combustibilului. Fie că o asemenea explicaţie este corectă sau
nu, un nou studiu făcut de Pallak arată că acest beneficiu ascuns al tacticii
„mingei joase” nu este doar o întâmplare.
Al doilea experiment a fost făcut vara când locuitorii din Iowa îşi răcoreau
casele cu aer condiţionat. Locuitorii cărora li s-a promis publicitate în ziar şi-au
scăzut consumul de electricitate cu 27,8% în luna iulie comparativ cu locuitorii
cărora nu li s-a promis acest lucru sau cu cei care nu fuseseră contactaţi deloc
de cercetători. La sfârşitul lui iulie le-a fost trimisă o scrisoare care anula
propunerea de publicitate promisă. În loc să se întoarcă la vechile obiceiuri,
locuitorii şi-au sporit economiile de energie electrică în luna august la uimitorul
procent de 41,6%. Se observă că, la fel ca şi Sara, ei s-au angajat faţă de o
opţiune datorită unui stimulent iniţial şi au devenii încă mai devotaţi acelei
opţiuni după ce stimulentul a fost retras.

CUM SĂ TE PROTEJEZI DE INFLUENŢA


EXERCITATĂ DE ACŢIUNEA
PRINCIPIULUI CONSECVENŢEI

„Consecvenţa este o gogoriţă pentru cei cu minte puţină.” Sau, cel puţin,
aşa sună un citat menţionat frecvent şi atribuit lui Ralph Waldo Emerson. Dar
ce ciudat este să spui aşa ceva. Privind în jur este evident că, total contrar a
ceea ce Emerson pare să fi sugerat, consecvenţa personală este caracteristica
unei logici şi a unui intelect puternic, în timp ce lipsa ei îi caracterizează pe
oamenii mai împrăştiaţi şi mai limitaţi intelectual. Atunci cum a putut un
gânditor de calibrul lui Emerson să atribuie consecvenţa celor cu minte puţină?
Am fost suficient de intrigat pentru a merge la sursa originală a acestei
afirmaţii şi anume eseul „încrederea în sine”, astfel că mi-a devenit clar că
problema nu este afirmaţia lui Emerson, ci varianta populară a ceea ce a spus
el.
De fapt, el a scris: „Consecvenţa necugetată este o gogoriţă pentru cei
cu minte puţină.”. Din cine ştie ce motiv obscur, o precizare esenţială a fost
pierdută pe măsura ce anii au erodat versiunea exactă a afirmaţiei sale care a
ajuns să însemne ceva total diferit şi, la o privire mai atenta, total prostesc.44
Totuşi, deosebirea nu trebuie neglijată pentru că ea este vitală pentru
singura apărare eficientă pe care o cunosc împotriva armelor de influenţare
furnizate de aplicarea principiilor combinate ale angajamentului şi
consecvenţei. Deşi consecvenţa este în general folositoare, uneori chiar vitală,
există un fel de consecvenţă necugetată, automată care trebuie evitată.
Tendinţa de a fi consecvent în mod automat şi negândit este cea la care
se referea Emerson. Şi această tendinţă trebuie să ne îngrijoreze pentru că ea
ne expune la manevrele celor care vor să exploateze în propriul profit faptul că,
uneori, consecvenţa apare ca urmare a unui angajament mecanic.
Dar, ţinând seama că acest fel de consecvenţă automată este atât de
utilă, permiţându-ne în majoritatea timpului să avem, fără pierdere de timp şi
energie, un comportament corespunzător situaţiei, nu putem hotărî s-o
eliminăm cu totul din viaţa noastră. Rezultatul ar fi dezastruos.
Dacă, în loc să pornim automat banda consecvenţei în acord cu deciziile
şi faptele noastre anterioare, ne-am opri să gândim toate aspectele unei noi
acţiuni înainte de a o pune în practică, nu am mai avea niciodată timp pentru a
realiza ceva semnificativ. Avem nevoie de acest fel de consecvenţă mecanică
chiar dacă este periculoasă. Singura cale de a ieşi din impas este să ştim când
o astfel de consecvenţă poate conduce la o alegere proastă. Există anumite
semnale — de fapt, două feluri de semnale diferite - care ne pot da indicaţii,
înregistrăm fiecare fel de semnal cu o parte diferită a corpului nostru.
Primul fel de semnal este uşor de recunoscut. Îl simţim exact în adâncul
stomacului când realizăm că suntem prinşi în capcană şi trebuie să ne
supunem unei solicitări despre care ştim că nu vrem să îi dăm curs. Mie mi s-a
întâmplat aşa ceva de cel puţin o sută de ori.
44
Nu este deloc ceva neobişnuit, chiar şi pentru unele dintre cele mai cunoscute citate, să
fie trunchiate de trecerea timpului în moduri care le modifică radical înţelesul. De pildă, Biblia
nu susţine că la temelia tuturor relelor se află banii, ci iubirea de bani. Aşa încât, pentru a nu
mă face vinovat de aceeaşi eroare, ar trebui să menţionez că citatul din lucrarea lui Emerson
„încrederea în sine” este ceva mai lung şi substanţial mai dens. Complet, el sună aşa:
„Consecvenţa necugetată este o gogoriţă pentru cei cu minte puţină adorata de aşa-zişii
oameni de stat, filozofi şi profeţi.”
Totuşi, o situaţie cu totul memorabilă a avut loc într-o seară de vară cu
mult înainte de a începe să studiez tehnicile de obţinere a acordului. Am
răspuns soneriei de la uşă şi am văzut în prag o domnişoară trăsnet îmbrăcată
într-un şort şi o bluză care îi punea în evidenţă bustul. Am observat şi că avea o
planşetă cu clamă pentru hârtii aşa că avea să îmi ceară să particip la un
sondaj.
Vrând să fac o impresie favorabilă am fost de acord şi, recunosc, am
ajustat adevărul în răspunsurile mele la interviu astfel încât să apar în cea mai
favorabilă lumină. Conversaţia noastră s-a desfăşurat după cum urmează:
DOMNIŞOARA TRĂSNET: Bună ziua. Fac un sondaj privind preferinţele
pentru distracţii ale locuitorilor acestui oraş şi mă întreb dacă mi-aţi putea
răspunde la câteva întrebări.
CIALDINI: Desigur, intraţi.
DT: Vă mulţumesc. O să mă aşez chiar aici şi o să încep. De câte ori pe
săptămână cinaţi în oraş?
C: Oh, probabil de trei, poate de patru ori pe săptămână. Ori de câte ori
pot; ador restaurantele bune.
DT: Ce frumos. Comandaţi, de obicei, şi vin la cină?
C: Numai vin de import.
DT: Înţeleg. Dar ce-mi puteţi spune despre filme? Mergeţi des la cinema?
C: La cinema? Nu mă pot sătura de filme bune. Îmi plac mai ales cele
sofisticate la care apar cuvinte explicate în josul ecranului. Dar
dumneavoastră? Vă place să mergeţi la cinema?
DT: Aăă... da. Dar să ne întoarcem la interviu. Mergeţi la multe concerte?
C: Absolut. Fireşte, mai mult la concerte simfonice; dar îmi plac şi
grupurile pop de bună calitate.
DT (scriind rapid): Minunat! Doar încă o întrebare. Ce-mi puteţi spune
despre turneele cu spectacole de teatru sau balet. Mergeţi să le vedeţi când vin
în oraş?
C: Ah, baletul — mişcare, graţie, formă — îl ador. Bifează că îmi place
baletul. Mă duc la spectacole de balet ori de câte ori am ocazia.
DT: Minunat. Daţi-mi voie doar un moment să-mi verific însemnările,
domnule Cialdini.
C: De fapt, îmi puteţi spune dr. Cialdini. Dar suna atât de oficial! De ce să
nu-mi spui, pur şi simplu, Bob?
DT: În regulă, Bob. Din informaţiile pe care mi le-ai dat deja, sunt
încântată să-ţi spun că poţi economisi până la o mie două sute de dolari pe an
dacă devii membru la Clubamerica! Cotizaţia de membru îţi dă dreptul la
reduceri de preţuri pentru majoritatea activităţilor pe care le-ai menţionat.
Fireşte, cineva atât de activ pe plan social cum eşti tu va dori să profite de
economiile enorme pe care firma noastră le poate oferi pentru toate acele
activităţi la care mi-ai spus deja că participi,
C (prins în capcana asemenea unui şobolan): Ei bine... ăăă... eu...ăăă...
cred că ai dreptate.
Îmi amintesc destul de bine cum mi se strângea stomacul pe când îmi
bâlbâiam acordul. Auzeam clar cum mintea îmi spunea, „Hei, eşti dus de nas!”,
dar nu vedeam nici o cale de scăpare. Fusesem prins în capcană de propriile
mele cuvinte. Ca să refuz oferta ei în acel moment ar fi însemnat să înfrunt
două alternative neplăcute.
Dacă încercam să dau înapoi protestând că nu sunt de fapt omul care
iese toată ziua în oraş, aşa cum am susţinut în timpul interviului, ar fi reieşit că
sunt un mincinos; iar dacă încercam să refuz fără acest protest, aş fi părut un
prost care nu vrea să economisească o mie două sute de dolari.
Aşa că am cumpărat pachetul de servicii pentru divertisment deşi ştiam
că fusesem manipulat astfel încât necesitatea de a fi consecvent cu ceea ce
spusesem deja să mă prindă în capcană.
Dar s-a terminat cu asta. În prezent îmi ascult stomacul. Am descoperit o
cale de a trata oamenii care vor să folosească efectele principiului
consecvenţei asupra mea. Pur şi simplu le explic ceea ce fac ei. Funcţionează
minunat. De cele mai multe ori, ei nu mă înţeleg dar devin suficient de confuzi
pentru a mă lăsa în pace.
Cred că aceşti oameni bănuiesc de sminteală pe cineva care răspunde
solicitărilor lor explicându-le ce a vrut să spună Ralph Waldo Emerson când a
precizat deosebirea dintre consecvenţă şi consecvenţa necugetată. De obicei,
încep deja să bată în retragere în momentul în care le vorbesc despre „gogoriţa
minţii” şi au plecat cu mult înainte să le descriu caracterul automat al legăturii
dintre angajament şi consecvenţă. Totuşi, câte o dată, ei realizează că am
scăpat din capcana lor. Ştiu întotdeauna când se întâmplă acest lucru — se
vede absolut limpede pe faţa lor.
Devin întotdeauna agitaţi, încearcă să se retragă rapid şi caută uşa.
Această tactică a devenit contra-atacul perfect pentru mine. Ori de câte
ori stomacul meu îmi atrage atenţia că aş fi un fraier să mă supun unei
solicitări doar pentru că în acest fel aş fi consecvent cu vreun angajament
anterior spre care am fost împins prin înşelăciune, transmit mesajul de mai sus.
Nu încerc să neg importanţa consecvenţei; vreau doar să subliniez
absurditatea consecvenţei necugetate. Fie că, drept răspuns la
comportamentul meu, solicitantul începe să se codească datorită unui
sentiment de vinovăţie, fie că se retrage consternat, eu sunt mulţumit. Am
câştigat; cel care a vrut să mă exploateze a pierdut.
Mă gândesc câteodată cum ar fi dacă domnişoara aceea trăsnet care m-a
vizitat cu ani în urmă ar mai încerca acum să-mi vândă afilierea ca membru
într-un club pentru divertisment. M-am gândit la tot. Toată conversaţia ar fi fost
la fel cu excepţia sfârşitului:

DT:... Fireşte, cineva atât de activ pe plan social cum eşti tu va dori să
profite de economiile enorme pe care firma noastră le poate oferi pentru toate
acele activităţi la care mi-ai spus deja că participi.
C (foarte sigur de mine): Destul de greşit. Vezi tu, am analizat tot ce s-a
întâmplat aici. Ştiu că povestea ta despre sondaj este doar un pretext pentru a-
i face pe oameni să-ţi spună cât de des ies în oraş şi, date fiind circumstanţele,
există o tendinţă naturală de a exagera. De asemenea, înţeleg că şefii tăi te-au
ales pentru slujba asta din cauza fizicului tău atractiv şi ţi-au spus să porţi
haine care să arate cât mai mult din corpul tău deoarece o femeie frumoasă,
îmbrăcată sumar, îi va face probabil pe bărbaţi să se laude cu cât sunt de
mondeni spre a o impresiona. Prin urmare, nu sunt interesat de clubul tău
pentru divertisment din cauza că Emerson a spus despre consecvenţa
necugetată că este gogoriţa minţii.
DT (holbându-se inexpresiv): Pardon?
C: Uite ce este. Ceea ce ţi-am spus în cursul aşa-zisului tău sondaj nu
contează. Refuz să permit să fiu prins în capcană de o anumită caracteristică
automată a legăturii dintre angajament şi consecvenţă când ştiu că direcţia
este greşită.
DT: Scuzaţi?
C: Bine, lasă-mă să-ţi spun altfel:
(1) Ar fi prostesc din partea mea să cheltui bani pe ceva ce nu vreau.
(2) Am primit o indicaţie autorizată, direct din stomacul meu, ca nu vreau
programul tău de distracţii.
Prin urmare, dacă tot crezi că o să-l cumpăr, probabil că mai crezi şi în
Moş Crăciun. Fireşte, o persoană inteligentă ca tine este capabilă să înţeleagă
ce vreau să spun.
DT (prinsă în capcană ca un minunat şoricel): Ei bine, ăăă... eu... ăăă...
cred că aveţi dreptate.
Stomacul nu este un organ deosebit de sensibil sau subtil. Numai când
este evident că suntem pe cale să fim pilotaţi de altcineva este probabil că
stomacul va sesiza pericolul şi ne va transmite mesaj. În alte cazuri, când nu
este clar dacă suntem duşi de nas, s-ar putea ca stomacul să nu sesizeze
nimic. În aceste situaţii va trebui să căutăm o indicaţie în altă parte.
Situaţia vecinei mele Sara oferă o bună ilustrare. Ea a făcut un
angajament important faţă de Tim anulându-şi planurile anterioare de
căsătorie. Acest angajament şi-a dezvoltat proprii piloni de susţinere astfel
încât, chiar dacă motivele iniţiale pentru care a fost făcut angajamentul au
dispărut, ea se comportă în acord cu el. Sara s-a auto-convins găsind noi
motive că a făcut ceea ce era bine, aşa că rămâne cu Tim.
Nu este dificil de văzut de ce Sarei nu i se strânge stomacul. Stomacul ne
atrage atenţia când facem ceva despre care credem că este greşit. Sara nu
crede aşa ceva. În mintea ei, s-a autoconvins că a ales corect şi se comportă în
concordanţă cu această alegere.
Totuşi, în afară de cazul în care presupunerea mea este complet greşită,
există o parte a Sarei care recunoaşte că alegerea ei a fost greşită şi că modul
ei de trai în prezent este un rezultat al consecvenţei necugetate. Despre unde
anume se află această parte a Sarei nu putem fi siguri. Dar, când vorbim
despre acea parte, de obicei o numim „adâncul inimii”. Acesta este, prin
definiţie, locul în care nu ne putem înşela pe noi înşine. Este locul unde nu
pătrunde nici una dintre justificările noastre, nici una dintre judecăţile noastre
subiective. Sara păstrează adevărul acolo deşi, în acest moment, ea nu-i poate
recepţiona clar semnalul datorită zgomotului de fond creat de noul sistem de
sprijin pe care l-a construit în baza propriului angajament.
Dacă Sara a greşit alegându-l pe Tim, cât timp va putea ea să nu
recunoască acest lucru fără să sufere un grav atac în adâncul inimii? Nimeni nu
ştie. Totuşi, un lucru este sigur: pe măsură ce timpul trece, diversele
alternative în locul convieţuirii cu Tim dispar. Ea ar face bine să-şi dea seama
curând că face o greşeală.
Desigur acestea sunt lucruri mai uşor de spus decât de făcut. Ea trebuie
să răspundă unei întrebări extrem de complicate: „Ştiind ceea ce ştiu acum,
dacă aş putea să mă întorc în timp, aş face aceeaşi alegere?”. Problema stă în
cuvintele „ştiind ceea ce ştiu acum”. De fapt, în acest moment, ce ştie ea cu
adevărat despre Tim? Cât de mult din ceea ce crede despre Tim este rezultatul
încercării disperate de a-şi justifica angajamentul personal pe care l-a făcut? Ea
susţine că de când s-a hotărât să reia legătura cu el, el ţine mai mult la ea,
încearcă din greu s-o lase mai uşor cu băutura, a învăţat să facă o omletă
grozavă, etc. Deoarece am gustat câteva dintre omletele lui, am îndoielile
mele. Totuşi, lucrul cel mai important este dacă ea crede toate acestea, nu
numai cu mintea — putem juca diferite jocuri ale minţii cu noi înşine — ci în
adâncul inimii ei.
Poate că există un mic instrument pe care Sara îl poate folosi pentru a
afla cât din actuala ei satisfacţie faţă de relaţia cu Tim este reală şi cât se
datorează consecvenţei necugetate. S-au strâns dovezi psihologice care arată
că simţim fizic efectul sentimentelor cu o fracţiune de secundă înainte de a le
conştientiza.45 Bănuiala mea este că un mesaj trimis din adâncul inimii este un
sentiment pur, fundamental.
De aceea, dacă ne antrenăm să fim atenţi, ar trebui să-l recepţionăm
întotdeauna cu foarte puţin înainte ca aparatul nostru cognitiv să se pună în
funcţie. Ţinând cont de această abordare, dacă Sara şi-ar pune întrebarea
crucială „Aş mai face aceeaşi alegere?”, atunci ar face bine să caute şi să se
încreadă în prima străfulgerare a sentimentului pe care-l trăieşte ca răspuns. Ar
fi probabil semnalul primit din adâncul inimii, manifestându-se nedeformat cu
puţin înainte ca mijloacele prin care ea se poate autopăcăli să-l înăbuşe.46 Da, o
adevărată „strângere de inimă”.
Am început să folosesc şi eu acelaşi instrument ori de câte ori am o
bănuială că aş putea acţiona împins de periculoasa consecvenţă necugetată.

45
Vezi Zajonc (1980) pentru un rezumat despre acest fapt.
46
Aceasta nu înseamnă că ceea ce simţim în legătură cu un subiect este întotdeauna
diferit sau mai demn de încredere decât ceea ce gândim despre acel subiect. Prin urmare, în
situaţii care implică o decizie de angajament favorabilă generării de raţiuni de sprijin,
sentimentele pot oferi un sfat mai bun. Acest lucru este deosebit de adevărat atunci când
problema fundamentală în chestiune este de natură emoţională ca în cazul fericirii Sarei.
(Wilson, 1989)
De pildă, odată, m-am oprit la o staţie de benzină cu autoservire care afişa un
preţ pe litru mai mic cu câţiva cenţi faţă de alte staţii de benzină din zonă. Dar
când am pus mâna pe furtunul de alimentare, am observat că preţul afişat pe
pompă era cu doi cenţi mai mare decât cel de pe panoul de reclamă.
Când am menţionat diferenţa unui lucrător care trecea pe acolo, şi
despre care am aflat mai târziu că era chiar patronul, el a mormăit
neconvingător că preţul se schimbase cu câteva zile în urmă şi el nu avusese
timp să facă o corecţie pe panoul de reclamă. Am încercat să hotărăsc ce să
fac. Mi-au venit în minte câteva motive pentru a rămâne: „Am neapărată
nevoie de benzină”, „Am pompa la dispoziţie şi sunt destul de grăbit”, „Parcă
maşina mea merge mai bine cu acest sortiment de benzină”.
Era necesar să stabilesc dacă acele motive erau reale sau erau doar
justificări pentru a fi consecvent faţă de decizia mea de a mă opri acolo. Aşa că
mi-am pus întrebarea crucială: „Ştiind ceea ce ştiu despre preţul real al acestui
sortiment de benzină, dacă m-aş putea întoarce în timp, aş face din nou
aceeaşi alegere?”. Concentrându-mă asupra primei senzaţii pe care am avut-o
răspunsul a fost clar negativ. Aş fi condus mai departe.
Nici măcar n-aş fi încetinit. Am ştiut atunci că, fără falsul avantaj de preţ,
celelalte motive nu m-ar fi adus aici. Nu ele au creat decizia, ci decizia le-a
creat pe ele.
O dată ce am stabilit acest lucru trebuia totuşi să mă confrunt cu o altă
decizie. Deoarece eram deja acolo ţinând în mână furtunul de alimentare, n-ar
fi mai bine să-l folosesc în loc să merg în altă parte unde aş găsi acelaşi preţ?
Din fericire patronul a venit la mine şi m-a ajutat să mă hotărăsc. El m-a
întrebat de ce nu pompez benzină. I-am spus că nu-mi place discrepanţa de
preţ şi el a răspuns cu un mormăit nemulţumit: „Uite ce este, nimeni n-o să-mi
spună mie cum să-mi conduc afacerea. Dacă tu crezi că te înşel, pune la loc
furtunul de alimentare chiar acum şi pleacă de pe proprietatea mea cât de
repede poţi, amice.”. Ceea ce mi-a spus a fost o confirmare că era vorba de o
înşelătorie, aşa că am fost fericit să acţionez în concordanţă cu convingerile
mele şi cu solicitările lui. Am pus la loc furtunul imediat... şi am luat-o din loc
spre cea mai apropiată ieşire. Uneori consecvenţa poate fi un lucru care îţi
aduce minunate recompense.

SCRISORI DE LA CITITORI
De la o doamnă din Portland, Oregon

„Mergeam prin centrul oraşului Portland către o întâlnire pe care o


aveam la prânz când un tânăr arătos m-a oprit cu un zâmbet prietenos şi o
frază convingătoare: «Scuzaţi-mă, particip la un concurs şi am nevoie de o
femeie drăguţă ca dumneavoastră ca să câştig.». Eram sincer neîncrezătoare
ştiind că sunt în jur multe alte femei mai atractive decât mine; totuşi, am fost
prinsă cu garda jos datorită curiozităţii de a afla ce voia. El mi-a explicat că ar
primi puncte în cadrul unui concurs dacă va convinge femei complet
necunoscute să-i dea un sărut.
Ei bine, eu mă consider o persoană destul de inteligentă care n-ar fi
trebuit să creadă ce spune el, dar tânărul era destul de insistent şi pentru că
eram gata să întârzii la întâlnirea mea stabilită pentru prânz, m-am gândit: «Ce
naiba? O să-l sărut pe tipul ăsta şi apoi o şterg de-aici!». Aşa că am făcut ceva
total împotriva bunului meu simţ sărutându-l repede pe obraz pe acest individ
complet străin în plin centrul oraşului Portland!
Am crezut că acesta era sfârşitul poveştii, dar curând am aflat că era
doar începutul. Spre marea mea dezamăgire, după ce l-am sărutat, el mi-a
spus: «Ştii să săruţi foarte bine, dar adevăratul concurs la care iau parte
implică vânzarea unui abonament la o revistă. Probabil că eşti o persoană
activă. Nu te-ar interesa vreuna dintre aceste reviste?».
În acel moment ar fi trebuit să-l pocnesc pe individ şi să îmi văd de drum;
dar, cumva, din cauză că am fost de acord cu prima lui solicitare, am simţit
nevoia să fiu consecventă şi am fost de acord şi cu a doua lui solicitare. Da,
deşi nici mie nu-mi venea să cred, am făcut un abonament la revista SKI (pe
care îmi place s-o citesc din când în când, dar la care n-aveam nici o intenţie să
fac un abonament), i-am dat 5 dolari ca taxă iniţială de abonament şi am
plecat cât am putut de repede, simţindu-mă suficient de frustrată pentru ceea
ce făcusem şi neînţelegând de ce am făcut asta.
Deşi încă îmi face rău să mă gândesc la asta, reflectând asupra
incidentului după ce ţi-am citit cartea, am înţeles ce s-a întâmplat Motivul
pentru care această tactică funcţionează atât de eficient este acela că o dată
ce au făcut un mic angajament (în cazul acesta un sărut) oamenii au tendinţa
să-şi caute justificări pentru a sprijini angajamentul şi apoi sunt mult mai
dispuşi să-şi menţină angajamentul.
În această situaţie, mi-am justificat acordul cu o a doua solicitare pentru
că era în concordanţă cu prima mea acţiune. Dacă mi-aş fi ascultat «semnalul
din stomac» aş fi putut să mă feresc de multă umilinţă.”
Smulgându-i un sărut vânzătorul a exploatat principiul consecvenţei în
două feluri. Mai întâi, în momentul când i-a cerut ajutorul în concursul pentru
vânzarea revistelor, potenţiala clientă adoptase deja o poziţie oficială — prin
sărut - de a fi de acord să-l ajute să câştige un concurs.În al doilea rând, pare
pur şi simplu natural că, dacă o femeie simpatizează suficient un bărbat pentru
a-l săruta, atunci îl simpatizează destul şi pentru a-l ajuta să vândă ceva.

Capitolul 4
DOVADA SOCIALĂ
Realitatea se află în noi

Acolo unde toţi gândesc la fel, nimeni nu gândeşte prea mult


WALTER UPPMANN

NU CUNOSC PE NIMENI CĂRUIA SĂ-I PLACĂ RÂSETELE înregistrate pe


bandă. Făcând un sondaj printre oamenii care au intrat în biroul meu pe durata
unei zile — mai mulţi studenţi, doi oameni care reparau telefoanele, câţiva
profesori universitari şi un om de serviciu — reacţia lor a fost invariabil critică.
Programele de televiziune în timpul cărora se aud râsete înregistrate şi la care
voioşia este întreţinută prin mijloace tehnice au avut parte de cea mai aspră
critică. Oamenii pe care i-am întrebat mi-au spus că urăsc râsetele pe banda. Ei
le-au numit prosteşti, false şi ostentative. Deşi eşantionul meu de cercetare a
fost mic, aş putea paria că reflecta îndeaproape sentimentele negative ale
majorităţii publicului american faţă de râsetele înregistrate.
Atunci de ce sunt râsetele înregistrate atât de iubite de producătorii de
televiziune? Ei şi-au câştigat poziţiile înalte şi salariile splendide ştiind cum să
dea publicului ceea ce vrea. Ei folosesc cu religiozitate râsetele înregistrate pe
care audienţa lor le găseşte dezagreabile. Şi fac asta trecând peste obiecţiile
multora dintre cei mai talentaţi actori. Nu este ceva neobişnuit ca regizori,
scenarişti sau actori recunoscuţi să ceară eliminarea reacţiilor pre-înregistrate
din emisiunile de televiziune pe care le realizează. Aceste solicitări au succes
doar uneori şi aceasta nu se întâmplă fără să aibă loc, mai întâi, o adevărată
bătălie.
Ce pot avea aceste râsete înregistrate de sunt atât de atractive pentru
producătorii de televiziune?
De ce ar folosi aceşti oameni de afaceri iscusiţi şi experimentaţi o
practică pe care potenţialii privitori o găsesc dezagreabilă, iar cele mai creative
persoane o găsesc insultătoare? Răspunsul este în acelaşi timp simplu şi
ciudat: aceşti oameni ştiu ce spun cercetătorii. Experimentele au arătat că
folosirea râsetelor înregistrate face ca audienţa să râdă mai mult şi mai des
când este prezentat un material umoristic şi să-l aprecieze ca fiind mai
amuzant.
În plus, unele dovezi arata că râsetele înregistrate sunt cu atât mai
eficiente cu cât gluma este mai slabă.47
În lumina acestor informaţii, acţiunile producătorilor de televiziune sunt
pe deplin justificate. Introducerea râsetelor înregistrate în programele de
divertisment vor spori amuzamentul şi aprecierea audienţei, chiar dacă - şi mai
ales dacă - materialul este de slabă calitate. Atunci mai este vreo surpriză că
televiziunea, supraîncărcată cum este de producţii slabe, trebuie să fie saturată
de râsete la comandă? Producătorii ştiu cu precizie ce fac.
Dar o dată ce am lămurit misterul folosirii pe scară largă a râsetelor
înregistrate, rămânem cu o întrebare şi mai încurcată: de ce râsetele
înregistrate au asupra noastră efectul pomenit? Acum nu mai par ciudaţi
producătorii de televiziune; ei acţionează logic şi în propriul interes. În loc de
asta, comportamentul audienţei, al tău şi al meu, este cel care pare ciudat. De
ce râdem mai mult la un material comic care pluteşte în derivă pe o mare de
veselie fabricată artificial? Şi de ce considerăm această epavă comică mai
amuzantă? Producătorii nu ne păcălesc cu adevărat.

47
Dovezile generale privind efectul favorabil al râsetelor pre-înregistrate asupra
răspunsului la scenele umoristice provin din studii precum cele ale lui Smyth şi Fuller (1972),
Fuller şi Shechy-Skeffinton (1974), Nosanchuck şi Lightstone (1974), iar în ultimul se află şi
constatarea ca râsetele înregistrate sunt mai eficiente în cazul materialelor umoristice de slabă
calitate.
Oricine poate recunoaşte râsetele înregistrate. Sunt atât de ostentative,
atât de clar contrafăcute încât nu pot fi confundate în nici un caz cu râsetele
reale. Ştim cât se poate de bine că veselia pe care o auzim nu are nici o
legătură cu calitatea umorului glumei pe care o însoţeşte, că nu este creată
spontan de o audienţă adevărată, ci de un tehnician de la masa de control. Şi
cu toate că este o contrafacere vizibilă, ea funcţionează!
Pentru a descoperi de ce râsetele înregistrate sunt atât de eficiente,
trebuie să înţelegem mai întâi natura altei puternice arme de influenţare:
principiul dovezii sociale. Acest principiu susţine că unul dintre mijloacele pe
care le folosim pentru a stabili ce poate fi considerat corect este să aflăm ce
cred alţi oameni că este corect. Principiul se aplică mai ales modului în care
hotărâm dacă un comportament este corect.
Percepem un comportament ca fiind corect într-o anumită situaţie în
măsura în care îi vedem şi pe alţii că procedează la fel. Indiferent dacă
problema este ce să faci cu o pungă de floricele goală într-o sală de cinema,
cât de repede să conduci pe o anumită porţiune de autostradă sau cum să
mănânci puiul la o masă festivă, acţiunile celor din jurul tău vor fi importante
pentru definirea răspunsului.
Tendinţa de a percepe o acţiune ca fiind mai potrivită atunci când şi alţii
fac la fel dă, de obicei, rezultate destul de bune. De regulă, vom face mai
puţine greşeli acţionând în acord cu dovada socială decât dacă acţionăm
contrar ei. De obicei, atunci când mai mulţi oameni fac ceva, acela este lucrul
corect care trebuie făcut. Această caracteristică a principiului dovezii sociale
este, în acelaşi timp, punctul ei tare şi punctul ei slab.
La fel ca şi celelalte arme de influenţare, dovada socială furnizează o
scurtătură convenabilă pentru a stabili cum să ne comportăm la un moment
dat dar în acelaşi timp, îl face pe cel care o foloseşte vulnerabil în faţa
atacurilor profitorilor care aşteaptă de-a lungul drumului. În cazul râsetelor
înregistrate, problema apare când începem să răspundem într-o manieră atât
de negândită şi reflexă încât putem fi înşelaţi de o dovadă socială incompletă
sau chiar falsă.
Prostia nu constă în faptul că folosim râsetele altora pentru a decide ce
este amuzant şi când este potrivită veselia; aceasta ţine de principiul bine
fundamentat al dovezii sociale.
Prostia constă în faptul că facem asta drept răspuns la nişte râsete
evident contrafăcute.
Cumva, o trăsătură imaterială a umorului — un sunet — funcţionează ca
şi cum ar fi esenţa umorului.
Exemplul din primul capitol cu dihorul şi curca este instructiv şi în acest
context. Am relatat că, datorită sunetului asociat în mod normal cu puii de
curcă, curca are sau nu un comportament matern numai pe baza acestui sunet.
Şi, drept consecinţă, curca poate fi păcălită să aibă grijă de un dihor împăiat
atât timp cât acesta are în el un casetofon minuscul care redă piuitul unui pui
de curcă. Sunetul înregistrat al puiului de curcă este suficient pentru a porni
banda comportamentului matern al curcii.
Lecţia pe care ne-o dă întâmplarea cu dihorul şi curca ilustrează într-o
manieră jenantă relaţia dintre privitorul obişnuit şi producătorii de televiziune
care folosesc râsete înregistrate. Ne-am obişnuit atât de mult să luăm reacţia
amuzată a altora drept dovadă că situaţia merită râsete încât şi noi putem fi
făcuţi să răspundem la un sunet şi nu la înţelesul unei situaţii reale.
După cum un piuit separat de existenţa reală a unui pui poate stimula o
curcă să aibă comportament matern, la fel un „ha-ha” înregistrat separat de
existenţa unei audienţe reale ne stimulează să râdem. Producătorii de
televiziune exploatează preferinţa noastră pentru scurtături, tendinţa noastră
de a reacţiona automat chiar şi pe baza unei dovezi incomplete. Ei ştiu că
benzile lor vor porni benzile noastre cu acele comportamente preînregistrate.
Producătorii de televiziune nu sunt nici pe departe singurii care folosesc
dovada socială pentru a obţine profit. Tendinţa noastră de a presupune că o
acţiune este corectă dacă şi alţii procedează la fel este exploata într-o varietate
de împrejurări. Barmanii „ung” tava pentru bacşişuri cu propriile lor bancnote
la începutul serii pentru a simula bacşişuri lăsate anterior de clienţi şi pentru a
da astfel impresia că lăsarea unor bancnote ca bacşiş este un comportament
potrivit într-un bar.
Reprezentanţii bisericii lasă uneori câteva bancnote în cutia milei din
acelaşi motiv şi cu acelaşi efect pozitiv asupra sumelor colectate. Preoţii
evanghelici sunt cunoscuţi pentru faptul că plasează în audienţă persoane
pregătite dinainte să se ridice la timpul potrivit pentru a depune mărturie
despre puterea credinţei sau pentru a face donaţii.
De pilda, o echipă de cercetare de la Universitatea Statului Arizona, care
s-a infiltrat în organizaţia religioasă a lui Billy Graham, a relatat despre astfel
de pregătiri făcute înaintea vizitelor sale de propagandă. „Când Graham
soseşte în oraş ca să-şi ţină discursul, o armată de şase mii de oameni aşteaptă
instrucţiuni pentru a se manifesta în anumite momente astfel încât să creeze
impresia unei izbucniri spontane a maselor.”48
Profesioniştii reclamei adoră să ne informeze când un produs are „cea
mai mare căutare” sau „se vinde cel mai rapid” deoarece ei nu trebuie să ne
convingă direct că produsul este bun; ei trebuie să ne spună doar că mulţi alţii
gândesc aşa, ceea ce pare să fie o dovadă suficientă.
Organizatorii de campanii de strângere de fonduri prin telefon pentru
scopuri caritabile dedică exagerat de mult timp nesfârşitelor liste cu cei care au
făcut deja donaţii. Mesajul comunicat celor care rezistă este clar: „Uită-te la toţi
aceşti oameni care au hotărât să dăruiască. Acesta trebuie că este lucrul corect
de făcut.”.
În momentul de apogeu al nebuniei disco, anumiţi proprietari de discoteci
au fabricat un fel de dovadă socială pentru calitatea cluburilor lor organizând
lungi cozi la uşa discotecii când, de fapt, înăuntru erau o mulţime de locuri
libere.
Vânzătorii sunt învăţaţi să-şi presare prezentările cu numeroase relatări
despre persoane care au cumpărat deja produsul. Consultantul pentru vânzări
şi probleme de motivaţie, Cavett Robert, sintetizează frumos principiul în sfatul
său către cei care se pregătesc ca vânzători: „Având în vedere că 95% dintre
oameni sunt imitatori şi numai 5% iniţiatori, amintiţi-vă că oamenii sunt mai
uşor de convins prin acţiunile altora decât prin oricare altă dovadă pe care le-o
putem oferi.”.
Cercetătorii au folosit şi ei procedee bazate pe principiul dovezii sociale -
uneori cu rezultate uluitoare. În mod deosebit, un psiholog pe nume Albert
Bandura a deschis drumul în dezvoltarea unor procedee pentru eliminarea
comportamentelor nedorite. Bandura şi colegii lui au arătat cum suferă oamenii
din cauza fobiilor şi cum pot fi eliberaţi de asemenea temeri extreme într-un
mod uimitor de simplu.
De pildă, într-un prim studiu despre copii preşcolari, aleşi pentru că se
simţeau înspăimântaţi de câini, a fost suficient ca ei să privească în fiecare zi,
timp de douăzeci de minute, un băieţel care se joacă fericit cu un câine.

48
Cercetătorii care s-au infiltrat în cruciadele lui Graham, şi din a căror lucrare a fost este
extras citatul, sunt Altheide Johnson (1977)
Această imagine a produs schimbări atât de importante în reacţiile
acestor copii temători încât numai după patru zile 67% dintre ei erau dornici să
intre într-un ţarc să se joace cu un câine şi să rămână închişi acolo mângâindu-l
şi scărpinându-l, în timp ce toţi ceilalţi plecau din cameră. Mai mult, atunci
când cercetătorii au testat nivelul de teamă al copiilor o lună mai târziu, au
constatat că îmbunătăţirea comportamentului lor nu dispăruse între timp; de
fapt, copiii erau mai dornici ca niciodată să se joace cu câini.
O importantă descoperire practică a fost făcută într-un al doilea studiu
despre copii care aveau o teamă deosebită faţă de câini. Pentru a le reduce
această teamă, n-a fost necesar să li se furnizeze o demonstraţie pe viu a unui
copil jucându-se cu un câine; nişte secvenţe filmate au avut acelaşi efect.
Cele mai eficiente secvenţe au fost cele care prezentau nu doar unul, ci
diverşi copii interacţionând cu câini. Se pare că principiul dovezii sociale
funcţionează mai bine când dovada este furnizată de acţiunile unui mare
număr de oameni.49
Influenţa puternică a exemplelor filmate în schimbarea
comportamentului copiilor poate fi folosită ca terapie pentru alte variate
probleme. Câteva dovezi izbitoare ne sunt puse la dispoziţie de cercetările
psihologului Robert O'Connor asupra unor copii preşcolari retraşi din punct de
vedere social.
Toţi am văzut astfel de copii, foarte timizi, stând singuri la marginea
terenurilor de joacă sau a grupurilor de colegi. O'Connor se temea că era pe
cale să se formeze un model de comportament izolaţionist pe termen lung
chiar de la o vârstă fragedă, comportament care poate crea dificultăţi
persistente în ce priveşte confortul şi adaptarea socială la vârsta adultă. În
încercarea de a schimba acest model de comportament, O'Connor a făcut un

49
Vezi Bandura, Grusec şi Menlove (1967) precum şi Bandura şi Menlove (1968) pentru o
descriere completă a tratamentului pentru teama de câini.
Orice cititor care se îndoieşte că aparenta oportunitate a unei acţiuni este influenţată
semnificativ de numărul celor care o întreprind ar putea încerca un mic experiment. Postează-
te pe o alee circulată, fixează-ţi privirea undeva pe cer sau pe o clădire înaltă şi uită-te aşa
timp de un minut. Nu se va întâmpla nimic important în jurul tău în tot acest răstimp -
majoritatea oamenilor vor trece mai departe fără să-şi ridice privirea şi practic nimeni nu se va
opri alături de tine să privească. A doua zi, mergi în acelaşi loc şi ia cu tine patru amici care să
se uite şi ei în sus. În şaizeci de secunde, o mulţime de trecători se vor fi oprit să-şi sucească
gâturile spre cer alături de grupul tău. Acei trecători care nu ţi se alătură vor simţi o presiune
aproape irezistibilă să arunce măcar o scurtă privire în sus; dacă experimentul tău va produce
aceleaşi rezultate precum cel realizat de trei sociologi în New York, tu şi prietenii tăi îi veţi
determina pe 80% dintre trecători să-şi ridice privirea către cer (Milgram, Bickman şi Berkowitz,
1967).
film conţinând unsprezece scene diferite dintr-o grădiniţă.
Fiecare scenă începea cu câte un alt copil singur care privea vreo
activitate socială în desfăşurare şi apoi se alătura în mod activ spre bucuria
tuturor. O'Connor a selectat un grup dintre cei mai retraşi copii din patru
grădiniţe şi le-a arătat filmul. Impactul a fost impresionant. Copiii izolaţi au
început imediat să interacţioneze cu colegii lor la un nivel egal cu cel al unui
copil absolut normal. Încă mai uimitor a fost ceea ce a constatat O'Connor când
s-a întors după şase săptămâni ca să vadă ce se întâmplă. În timp ce copiii
retraşi care nu văzuseră filmul lui O'Connor au rămas mai izolaţi ca niciodată,
cei care-l văzuseră erau acum în fruntea grupurilor în ce priveşte activitatea
socială.
Se pare că acest film de douăzeci şi trei de minute, văzut o singură dată,
a fost suficient pentru a schimba un posibil model de comportament. Puterea
principiului dovezii sociale este copleşitoare.50
Când vine vorba de a ilustra puterea principiului dovezii sociale, există un
exemplu care este de departe favoritul meu. El are mai multe trăsături care-l
fac interesant: oferă o superbă ilustrare pentru metoda prea puţin apreciată a
observaţiei directe, ca participant, prin care un om de ştiinţă poate studia un
proces implicându-se în desfăşurarea lui firească; furnizează informaţii de
interes general pentru grupuri foarte diverse ca istorici, psihologi, teologi; şi,
lucrul cel mai important, arată cum poate fi folosită dovada socială asupra
noastră — nu de alţii, ci de noi înşine — pentru a ne autoasigura că ceea ce
preferăm să fie adevărat va părea adevărat. Povestea este veche şi a solicitat
evaluarea informaţiilor din trecutul unor mişcări religioase cu existenţă
milenară.
Diverse secte şi culte au profeţit că la o anumită dată va începe o
perioadă de eliberare şi nemaiîntâlnită fericire pentru acei ce credeau în

50
Alte cercetări, pe lângă cea a lui O'Connor (1972), sugerează că moneda „dovezii
sociale filmate” are două feţe. Efectul spectaculos al unor imagini filmate, pe care copii le
găsesc demne de urmat, a fost sursa unei puternici dezamăgiri pentru cei îngrijoraţi de
frecventele cazuri de violenţă şi agresiune la televiziune. Deşi consecinţele violenţei televizate
asupra agresivităţii copiilor sunt departe de a fi uşor de evaluat, datele rezultate dintr-un
experiment bine controlat de psihologii Robert Liebert şi Robert Baron (1972) arată
ameninţător. Câtorva copii le-au fost prezentate fragmente dintr-un program televizat în care
oamenii îşi fac rău unul altuia în mod intenţionat. Mai apoi, aceşti copii erau semnificativ mai
agresivi faţă de un alt copil comparativ cu copiii care priviseră un program de televiziune lipsit
de violenţă (o cursa de cai). Constatarea că văzându-i pe alţii comportându-se agresiv conduce
la mai multă agresivitate din partea tinerilor telespectatori se menţine adevărată pentru două
grupe de vârstă testate (de la cinci la şase ani şi de la opt la nouă ani) atât în cazul băieţilor,
cât şi în cazul fetelor.
învăţăturile cultului respectiv. În fiecare caz, s-a prezis ca începutul perioadei
de salvare va fi marcat de un eveniment important şi de necontestat, de obicei,
sfârşitul catastrofic al lumii.
Fireşte, aceste preziceri s-au dovedit în mod invariabil false. Spre
disperarea adâncă a membrilor unor asemenea grupuri, sfârşitul nu a venit
niciodată după cum fusese prevăzut.
Dar, imediat după evidentul eşec al unei profeţii, istoria înregistrează de
fiecare dată un enigmatic model. În loc să renunţe la acea religie din cauza
deziluziei, adepţii cultului respectiv sunt mai degrabă întăriţi în convingerile lor.
Riscând să fie ridiculizaţi de mulţime, ei ies în stradă susţinându-şi public
dogma şi căutând noi adepţi cu o fervoare intensificată şi nu diminuată de o
clară neconfirmare a uneia dintre credinţele lor esenţiale.
Aşa s-a întâmplat cu adepţii lui Montanus în secolul al doilea în Turcia, cu
anabaptiştii din secolul al XVI-lea în Olanda, cu adepţii lui Sabbatai Zevi în
secolul al XVII-lea în Izmir, cu adventiştii din secolul al XlX-lea în America. Şi,
dacă n-ar fi fost trei oameni de ştiinţă interesaţi de domeniul social, la fel s-ar fi
întâmplat şi cu ziua judecăţii „prevestită” de un cult întemeiat în era modernă
la Chicago.
Oamenii de ştiinţa Leon Festinger, Henry Riecken şi Stanley Schachter,
care erau pe atunci colegi la Universitatea din Minnesota, au auzit de grupul
din Chicago şi au considerat că merită un studiu mai atent. Decizia lor de a
cerceta grupul infiltrându-se incognito, în calitate de noi adepţi, împreună cu
alţi câţiva observatori plătiţi, a avut drept rezultat o cantitate remarcabilă de
informaţii obţinute direct de la sursă despre ceea ce s-a întâmplat înainte şi
după ziua prezisei catastrofe.51
Grupul credincioşilor era mic şi nu au fost niciodată mai mult de treizeci
de membri. Conducătorii erau o femeie şi un bărbat de vârstă medie, pe care
cercetătorii i-au rebotezat în scopul publicării studiului numindu-i dr. Thomas
Armstrong şi doamna Marian Keech. Armstrong, medic la o policlinică pentru
studenţi, manifesta de mult timp un interes deosebit pentru misticism, ocultism
şi farfurii zburătoare; drept care juca rolul unei autorităţi respectate a grupului
în legătură cu aceste subiecte.
Totuşi, doamna Keech era personajul aflat în centrul atenţiei şi al

O captivantă relatare scrisă a constatărilor complete este prezentată în cartea When


51

Prophecy Fails (1956) de Festinger, Riecken şi Schachter.


activităţii grupului. Pe la începutul anului, ea începuse să primească mesaje de
la fiinţe spirituale de pe alte planete, fiinţe pe care ea îi numea Protectori.
Tocmai aceste mesaje care curgeau din mâna doamnei Marian Keech prin
intermediul unui aşa-zis dispozitiv de „scriere automată” formau grosul
sistemului de credinţe al cultului, învăţăturile Protectorilor erau în mod evident
inspirate de gândirea creştină tradiţională.
Nu-i de mirare că unul dintre Protectori, Sananda, a „dezvăluit” la un
moment dat, că este încarnarea lui Isus.
Transmisiunile Protectorilor, care făceau întotdeauna obiectul multor
discuţii şi interpretări în cadrul grupului, au căpătat o nouă semnificaţie când
au început să prezică un iminent dezastru — un potop care ar porni din
emisfera vestică şi ar înghiţi în final toată lumea.
Deşi, uşor de înţeles, credincioşii au fost alarmaţi la început, mesajele
următoare i-au asigurat că ei şi toţi cei care credeau în învăţăturile trimise prin
doamna Keech vor supravieţui. Înainte de calamitate vor veni nişte
extraterestri care-i vor lua pe credincioşi în farfuriile lor zburătoare şi-i vor duce
într-un loc sigur, după câte se părea pe o alta planetă.
Au fost oferite foarte puţine detalii despre acţiunea de salvare — în afară
de faptul că adepţii trebuiau să se pregătească repetând anumite parole pe
care le vor schimba cu extraterestrii („Mi-am lăsat pălăria acasă.”; „Care este
întrebarea ta?”; „Sunt propriul meu uşier.”) şi că trebuiau să înlăture toate
accesoriile de metal din îmbrăcămintea lor deoarece purtând sau ducând metal
ar face călătoria cu farfuria zburătoare „extrem de periculoasă”.
În timp ce Festinger, Riecken şi Schachter observau pregătirile din
săptămânile dinaintea datei potopului, ei au observat cu un deosebit interes
două aspecte semnificative în comportamentul membrilor. În primul rând,
nivelul de angajament faţă de sistemul de credinţe al cultului era foarte înalt.
Anticipând plecarea de pe planeta Pământ, condamnată la piere, membrii
grupului au făcut paşi irevocabili. În mare parte, aceşti paşi au determinat
opoziţia familiei şi a prietenilor faţă de credinţele lor dar, cu toate acestea, ei
au perseverat în convingerile lor, chiar şi în cazul în care pierdeau afecţiunea
acelor persoane.
De fapt, mai mulţi membri au fost ameninţaţi de vecini sau de familie cu
acţiuni în justiţie cu scopul de a-i declara bolnavi mintal. În cazul dr. Armstrong,
sora sa a făcut o cerere să-i fie luaţi cei doi copii mai mici. Mulţi dintre
credincioşi şi-au părăsit slujbele sau şi-au neglijat studiile pentru a-şi dedica tot
timpul viitoarei plecări. Unii chiar au dăruit sau au aruncat bunurile personale,
aşteptându-se ca în scurt timp să nu mai aibă nevoie de ele. Aceştia erau
oameni a căror convingere că deţin adevărul le-a permis să ţină piept unor
enorme presiuni sociale, economice şi juridice şi al căror angajament faţă de
dogmă a crescut pe măsură ce au rezistat fiecărei presiuni.
Al doilea aspect semnificativ al acţiunilor credincioşilor înainte de prezisul
potop a fost o formă curioasă de inacţiune. Pentru nişte indivizi atât de clar
convinşi de valabilitatea credinţei lor, ei au făcut surprinzător de puţin pentru a
o răspândi în lume. Deşi, iniţial, ei au făcut publică ştirea iminentului dezastru,
nu a existat nici o încercare de a căuta alţi adepţi, de a-i converti pe cei din jur.
Ei erau dispuşi să sune alarma şi să-i sfătuiască pe cei care li se alăturau de
bună voie, dar asta era tot.
Aversiunea grupului faţă de eforturile de recrutare a fost demonstrată în
multe alte feluri pe lângă lipsa încercărilor de convingere a celor din jur. Era
menţinut secretul în legătură cu multe lucruri — au fost arse toate copiile după
învăţăturile „revelate”, au fost stabilite parole şi semne secrete, conţinutul
anumitor înregistrări audio private nu trebuia discutat cu cei din afară (atât de
secrete erau înregistrările încât şi vechilor adepţi le era interzis să-şi ia notiţe).
Publicitatea a fost evitată.
Pe măsură ce ziua dezastrului se apropia, tot mai mulţi reporteri ai unor
ziare, posturi de televiziune şi de radio se îndreptau către sediul cultului care
se afla în casa doamnei Keech. Cei mai mulţi dintre aceşti oameni erau refuzaţi
sau ignoraţi. Cel mai frecvent răspuns la întrebările lor era: „Nici un
comentariu.”. Deşi descurajaţi pentru o vreme, reprezentanţii mass media pur
şi simplu i-au luat cu asalt atunci când activităţile religioase ale dr. Armstrong
au determinat concedierea sa din serviciile de sănătate ale colegiului; un
reporter extrem de perseverent a trebuit să fie ameninţat cu trimiterea în
justiţie.
Un asediu asemănător a fost respins în ajunul prezisului potop când un
furnicar de reporteri insistau şi nu voiau să-i lase în pace pe credincioşi
cerându-le informaţii. Ulterior, cercetătorii au rezumat cu respect poziţia
grupului faţă de publicitate şi activităţi de recrutare înaintea prezisului
dezastru: „Expuşi la o enormă explozie de publicitate, ei au făcut tot ce au
putut pentru a evita faima; având în vedere nenumăratele ocazii de a atrage
prozeliţi, ei au rămas rezervaţi şi s-au comportat cu un fel de indiferenţă
superioară.”
În final, după ce toţi reporterii şi potenţialii adepţi au fost determinaţi să
părăsească sediul, credincioşii au început să facă ultimele pregătiri pentru
sosirea navei spaţiale care era aşteptată la miezul nopţii. Scena, aşa cum a fost
văzută de Festinger, Riecken şi Schachter, a părut de domeniul teatrului
absurd.
Oameni altfel obişnuiţi — gospodine, studenţi, un băiat de liceu, un
director de ziar, un funcţionar de la un depozit de articole de uz casnic
împreună cu mama lui — participau cu seriozitate la această tragi-comedie. Ei
primeau instrucţiuni de la doi membri care erau periodic în contact cu
Protectorii; mesajele scrise de doamna Marian Keech ca venind din partea lui
Sananda era suplimentate în seara aceea prin „Bertha”, o fostă cosmeticiană
prin gura căreia „Creatorul” dădea instrucţiuni. Ei îşi repetau parolele cu
sârguinţă, spunând în cor răspunsurile pe care trebuiau să le dea înainte de a
se urca în salvatoarea farfurie zburătoare: „Sunt propriul meu uşier.”; „Sunt
propriul meu indicator.”.
Ei au discutat serios dacă mesajul telefonic primit de la cineva care s-a
prezentat drept Căpitanul Video — un personaj spaţial popular în acea vreme
— a fost bine interpretat drept o glumă proastă sau era un mesaj codificat de la
salvatorii lor. Au continuat acest spectacol ocupându-se de costumaţie.
Respectând avertizarea de a nu duce nimic metalic la bordul farfuriei
zburătoare, credincioşii purtau haine croite astfel încât să permită înlăturarea
pieselor metalice. Inelele de metal din jurul găurilor pentru trecerea şireturilor
de la pantofi fuseseră smulse. Femeile nu purtau sutien sau unele aveau
sutiene de la care fuseseră scoase închizătorile metalice. Bărbaţii îşi
smulseseră fermoarele de la pantaloni şi-i legaseră cu funii în loc de curele.
Fanatismul grupului privind înlăturarea oricărei piese metalice a fost
suportat pe viu de către unul dintre cercetători care a remarcat cu douăzeci şi
cinci de minute înainte de miezul nopţii că a uitat să-şi scoată fermoarul de la
pantaloni.
După cum relatează observatorii, „acest lucru a produs o reacţie
apropiată de panică. El a fost împins repede în dormitor unde dr. Armstrong, cu
mâinile tremurânde şi aruncându-şi ochii pe ceas la fiecare câteva secunde, a
tăiat cusătura fermoarului cu o lamă de ras şi a smuls capetele metalice cu un
cleşte de tăiat sârmă.”. Odată terminată în mare grabă această operaţiune,
cercetătorul s-a putut întoarce în camera de zi ceva mai uşurat de metal dar,
după cum poate presupune oricine, mult mai palid.
Atunci când momentul plecării a devenit foarte apropiat, credincioşii s-au
scufundat într-o aşteptare tăcută. Datorită oamenilor de ştiinţă prezenţi la faţa
locului, ne putem permite o relatare amănunţită a evenimentelor care s-au
întâmplat în această perioadă spectaculoasă din viaţa grupului:

Ultimele zece minute au fost pline de tensiune pentru grupul din camera
de zi. Nu mai aveau nimic de făcut decât să stea şi să aştepte cu bagajele în
poală. În liniştea încordată se auzeau ticăind exagerat de tare două ceasuri,
unul cu aproximativ zece minute înaintea celuilalt Atunci când ceasul care
mergea înainte a arătat cinci minute după miezul nopţii, unul dintre cei
prezenţi a remarcat cu voce tare acest lucru.
Ceilalţi au răspuns în cor că miezul nopţii încă nu sosise. Bob Eastman a
afirmat că ceasul care era în urmă mergea bine; îl potrivise el însuşi în după-
amiaza aceea. Acel ceas arăta că mai sunt patru minute până la miezul nopţii.
Acele patru minute au trecut într-o linişte completă cu excepţia unui
singure propoziţii. Atunci când ceasul care era în urmă a arătat că mai este
doar un minut până să sosească ghidul pentru farfuria zburătoare, Marian a
exclamat cu o voce piţigăiată de încordare: „Şi nici un plan nu a dat greş!”.
Ceasul a bătut de douăsprezece ori, şi fiecare bătaie a răsunat dureros
de clar în tăcerea plină de aşteptare. Credincioşii au rămas nemişcaţi.
Te-ai fi aşteptat la o reacţie vizibilă. Trecuse miezul nopţii şi nimic nu se
întâmplase. Cataclismul urma să se declanşeze peste mai puţin de şapte ore.
Dar nu se vedea nici o reacţie la oamenii din încăpere. Nici o vorbă. Nici un
sunet. Oamenii stăteau nemişcaţi, cu feţele la fel de încremenite şi lipsite de
expresie. Mark Post a fost singura persoană care s-a mişcat la un moment dat.
El s-a întins pe canapea şi a închis ochii, dar nu a adormit. Mai târziu, când i s-a
vorbit, a răspuns monosilabic dar a rămas nemişcat. Ceilalţi nu arătau nimic la
suprafaţă, deşi a devenit clar mai târziu că fuseseră puternic afectaţi.
Treptat şi dureros s-a instalat o atmosferă de disperare şi confuzie. Ei au
re-examinat previziunile şi mesajele însoţitoare.
Doctorul Armstrong şi doamna Keech şi-au reafirmat convingerile.
Credincioşii au reanalizat previziunile şi au înlăturat o explicaţie după alta ca
fiind nesatisfăcătoare. La un moment dat pe la patru dimineaţă, doamna Keech
a cedat nervos şi a început să plângă amarnic.
Ştia, a suspinat ea, că erau unii care începeau să aibă îndoieli, dar grupul
trebuia să-şi îndrepte lumina către cei care aveau nevoie cel mai mult şi pentru
asta trebuiau să rămână uniţi. Credincioşii îşi pierdeau calmul. Erau toţi vizibil
zdruncinaţi şi mulţi aproape gata să izbucnească în plâns.
Era aproape patru şi jumătate şi încă nu găsiseră nici o cale să facă faţă
neconfirmării previziunilor. Acum, majoritatea celor din grup vorbeau deschis
despre incapacitatea escortei de a veni la miezul nopţii. Grupul părea la un pas
de dezintegrare.

În mijlocul acestei acumulări a îndoielii, pe măsura ce se iveau fisuri în


credinţa adepţilor, cercetătorii au fost martorii a două incidente notabile care
au avut loc unul după altul.
Primul s-a petrecut pe la 4:45 dimineaţa, când mâna doamnei Keech a
săltat deodată transcriind prin „scris automat” textul unui mesaj sfânt venit de
sus. Când a fost citit cu voce tare, comunicarea s-a dovedit a fi o explicaţie
elegantă pentru evenimentele din acea noapte. „Micul grup care a stat unit
toată noaptea a împrăştiat atâta lumină încât Dumnezeu a hotărât să salveze
lumea de la distrugere.” Deşi elegantă şi eficientă, această explicaţie nu era în
întregime satisfăcătoare; de pildă, după ce a auzit-o, un membru s-a ridicat pur
şi simplu, şi-a pus pălăria şi haina şi a plecat. Mai era nevoie de ceva în plus
pentru a reface nivelul de credinţă până la cel avut anterior de adepţi.
În acest moment, a avut loc cel de-al doilea incident notabil care venea
să satisfacă această necesitate. O dată în plus cuvintele celor care au fost
prezenţi oferă o descriere vie:

Atmosfera în grup s-a schimbat brusc, la fel şi comportamentul. La


câteva minute după ce a citit mesajul care explica neîmplinirea previziunilor,
doamna Keech a primit un alt mesaj prin care i se cerea să facă publică
explicaţia. Ea s-a dus către telefon şi a început să formeze numărul unui ziar. În
timp ce aştepta legătura, cineva a întrebat: „Marian, aceasta este prima dată
când suni chiar tu la acest ziar?” Răspunsul ei a venit imediat: „Oh, da, aceasta
este prima dată când sun la ei. Mai înainte nu am avut nimic să le spun, dar
acum simt că este necesar s-o fac.” Întregul grup a vibrat ca un ecou pentru că
ei toţi aveau acelaşi sentiment, că era necesar să facă ceva.
Imediat ce Marian a terminat convorbirea, ceilalţi au început să sune pe
rând la ziare, agenţii de presă, staţii de radio şi reviste naţionale pentru a
răspândi explicaţia faptului că potopul nu va mai avea loc.
În dorinţa lor de a răspândi vestea repede şi răsunător, credincioşii au
supus acum atenţiei publice probleme care fuseseră până atunci complet
secrete. De unde doar cu câteva ore mai înainte, ei evitau reporterii şi simţeau
că atenţia presei este deranjantă, acum deveniseră căutători avizi de
publicitate.

Nu doar politica grupului privind păstrarea secretelor şi evitarea


publicităţii a fost schimbată radical, ci şi atitudinea grupului faţă de potenţialii
adepţi s-a schimbat. În timp ce posibilii membrii care vizitaseră mai înainte
casa fuseseră în majoritate ignoraţi, refuzaţi sau trataţi cu indiferenţă, în zilele
care au urmat eşecului previziunilor s-a putut vedea o altă abordare. Au fost
primiţi toţi vizitatorii, s-a răspuns tuturor întrebărilor şi s-au făcut încercări de
a-i recruta pe toţi vizitatorii. Voinţa fără precedent a membrilor de a primi noi
posibili adepţi a fost poate cel mai bine demonstrată când, în seara următoare,
au sosit nouă elevi de liceu pentru a vorbi cu doamna Keech.

Ei au găsit-o la telefon adâncită într-o discuţie despre farfurii zburătoare


cu cineva despre care, după cum s-a dovedit mai târziu, ea credea că este un
extraterestru. Nerăbdătoare să continue să vorbească cu el şi, în acelaşi timp,
neliniştită că i-ar putea pierde pe noii ei oaspeţi, Marian i-a atras pur şi simplu
în conversaţie şi, timp de mai bine de o oră a stat alternativ de vorbă cu
oaspeţii ei din camera de zi şi cu „extraterestrul” de la celălalt capăt al firului.
Atât de hotărâtă era să atragă noi adepţi încât părea incapabilă să lase să-i
scape vreo ocazie.

Cărui fapt îi putem atribui radicala schimbare a credincioşilor? Într-o


perioadă de câteva ore, ei s-au transformat din nişte păstrători ai „cuvântului
sfânt” taciturni şi cu spirit de clan în nişte adepţi expansivi şi nerăbdători să-l
răspândească. Şi ce i-ar fi putut împinge să aleagă un moment atât de prost -
când eşecul previziunii potopului îi va face probabil pe necredincioşi să
considere grupul şi dogma sa ca fiind caraghioase?
Evenimentul decisiv a avut loc cândva, în timpul „nopţii potopului”, când
a devenit tot mai clar că profeţia nu se va împlini. În mod ciudat, nu siguranţa
lor anterioară i-a împins pe membri să-şi propage dogma, ci un năvalnic
sentiment de nesiguranţă. Decisiv a fost momentul în care au început să
înţeleagă că, dacă prezicerile despre nava spaţială şi potop fuseseră greşite,
aşa ar putea fi şi întregul lor sistem de credinţe pe care îşi sprijiniseră acţiunile.
Pentru cei îngrămădiţi în camera de zi a doamnei Keech, această posibilitate
tot mai evidentă trebuie să fi părut groaznică.
Membrii grupului merseseră prea departe, renunţaseră la prea multe
pentru credinţa lor ca s-o vadă distrusă; ruşinea, costurile economice, bătaia
de joc ar fi fost prea mari ca să poată fi suportate. Necesitatea copleşitoare a
adepţilor cultului de a se agăţa de acele credinţe se întrevede chinuitoare din
propriile lor declaraţii. Iată ce spune o tânără femeie cu un copil de trei ani:

Trebuia să cred că potopul vine pe data de douăzeci şi unu pentru că îmi


cheltuisem toţi banii, îmi părăsisem slujba şi cursurile de operare pe
computer... Trebuia să cred.

Şi iată ce-i spunea dr. Armstrong unuia dintre cercetători, patru ore după
ce farfuria zburătoare n-a mai sosit:

A trebuit să parcurg un drum greu. Am renunţat aproape la tot. Am tăiat


toate legăturile. Am ars toate podurile. Am întors spatele lumii. Nu-mi pot
permite să mă îndoiesc. Trebuie să cred. Şi nu există alt adevăr.

Putem să ne imaginăm impasul în care se aflau dr. Armstrong şi cei care-l


urmau în timp ce dimineaţa se apropia. Atât de masiv era angajamentul faţă de
credinţa lor încât nici un alt adevăr nu era tolerabil. Şi, totuşi, acel set de
credinţe încasase lovitura nemiloasă a realităţii fizice: nici o farfurie zburătoare
nu aterizase, nici un extraterestru nu bătuse la uşă, nu avusese loc nici un
potop, nimic nu se întâmplase aşa cum fusese profeţit.
Deoarece singura formă acceptată a adevărului fusese subminată de
realitatea fizică, exista o singură cale ca grupul să iasă din impas. Ei trebuiau
să stabilească un alt tip de dovadă pentru valabilitatea convingerilor lor:
dovada socială.
Prin urmare, acest impas explică brusca schimbare din conspiratori
secretoşi în misionari zeloşi. Aşa se explică şi momentul curios ales pentru
schimbare - tocmai când o neconfirmare directă a credinţelor lor i-a făcut cel
mai puţin convingători pentru cei din afară. Era necesar să se rişte dispreţul şi
batjocora celor din afară deoarece publicitatea şi eforturile de recrutare
rămăseseră singura speranţă.
Dacă ei puteau împrăştia „cuvântul sfânt”, dacă îi puteau informa pe cei
care nu ştiau, dacă puteau să-i convingă pe sceptici şi dacă făcând asta puteau
câştiga noi adepţi, credinţele lor ameninţate dar scumpe ar fi devenit mai
verosimile. Principiul dovezii sociale spune: „Cu cât este mai mare numărul
oamenilor care găsesc că o idee este corectă, cu atât va fi mai corectă ideea.”.
Sarcina grupului era clară: deoarece dovada fizică nu putea fi schimbată,
dovada socială trebuia schimbată. Convinge-i şi vor fi convingători!52

CAUZA MORŢII: NESIGURANŢA

Toate armele de influenţare tratate în această carte funcţionează mai


bine în anumite condiţii faţă de altele. Ca să ne apărăm adecvat împotriva
oricărei asemenea arme, este esenţial să-i cunoaştem condiţiile optime de
funcţionare pentru a putea recunoaşte când suntem mai vulnerabili în faţa ei.
În cazul principiului dovezii sociale, am avut deja o indicaţie despre condiţiile în
care lucrează cel mai bine.
La credincioşii din Chicago, zdruncinarea încrederii a fost cea care a
declanşat nevoia de noi adepţi. În general, când suntem nesiguri pe noi, când
situaţia este neclară sau ambiguă, când domneşte incertitudinea este mai

52
Probabil că, din cauza disperării haotice cu care şi-au abordat sarcina, credincioşii nu au
avut nici un succes în sporirea numărului lor. Nu au reuşit să atragă nici măcar un singur nou
adept. În acel moment, confruntaţi cu dublul eşec, cel al dovezii materiale şi cel al dovezii
sociale, secta s-a dezintegrat rapid. La mai puţin de trei săptămâni de la data prezisului potop,
membrii grupului se împrăştiaseră şi nu mai aveau decât contacte sporadice. Ca o ultimă — şi
ironică — neconfirmare a profeţiei, nu lumea a pierit din cauza potopului ci secta însăşi. Cu
toate acestea, pierea n-a fost întotdeauna soarta organizaţiilor religioase ale căror profeţii
despre ziua judecăţii nu s-au adeverit. Atunci când asemenea organizaţii au fost capabile să
construiască dovada socială pentru dogma lor prin eforturi de recrutare eficiente, ele s-au
dezvoltat şi au prosperat. De pildă, atunci când anabaptiştii olandezi au văzut că anul profeţit
pentru sfârşitul lumii, 1533, trece fără să se întâmple nimic, ei au devenit căutători înverşunaţi
ai unor noi adepţi investind o energie nemaiîntâlnită în această cauză. Se povesteşte că un
misionar extraordinar de convingător, Jakop van Kampen, a botezat o sută de persoane într-o
singură zi. Atât de puternică a fost explozia dovezii sociale în sprijinul poziţiei anabaptiste încât
a copleşit rapid proba materială eşuată şi a transformat în adepţi o treime din populaţia marilor
oraşe ale Olandei.
probabil să ne uitam în jur şi să acceptăm acţiunile altora ca fiind corecte.
Totuşi, în procesul evaluării reacţiilor altor oameni pentru a ne risipi
nesiguranţa este probabil să neglijăm un fapt subtil clar important şi anume că
şi cei din jur evaluează dovezile sociale. Mai ales în situaţii ambigue, tendinţa
tuturor de a căuta să afle ce fac ceilalţi poate conduce la un fenomen fascinant
numit „ignoranţa pluralistă”.
O înţelegere completă a fenomenului ignoranţei pluraliste ajută în bună
măsură la explicarea unei întâmplări obişnuite în Statele Unite ale Americii,
întâmplare care a fost apreciată atât ca o enigmă, cât şi ca o ruşine naţională:
eşecul unui întreg grup de martori de a ajuta o victimă aflată într-o nevoie
acută de ajutor.
Exemplul clasic de inacţiune a unui grup într-o situaţie critică şi totodată
cel care a produs cele mai multe dezbateri în mediul jurnalistic, politic şi
ştiinţific a început ca un caz obişnuit de omucidere în cartierul Queens din New
York.
O femeie de aproape treizeci de ani, Catherine Genovese, a fost ucisă
noaptea târziu pe când se întorcea de la muncă. Crima nu este în nici un caz un
act pe lângă care să poţi trece cu nepăsare, dar într-un oraş cu mărimea şi felul
de viaţă al New York-ului, incidentul Genovese nu garanta mai mult de câteva
rânduri în The New York Times. Povestea Catherinei Genovese ar fi murit o dată
cu ea în martie 1964 dacă nu s-ar fi întâmplat totul dintr-o greşeală.
S-a întâmplat ca redactorul-şef al ziarului Times, A. M. Rosen-thal, să ia
prânzul cu şeful poliţiei o săptămână mai târziu. Rosenthal l-a întrebat pe şeful
poliţiei despre o altă crimă care avusese loc în Queens iar acesta, crezând că
este întrebat despre cazul Genovese, a dezvăluit un lucru cutremurător care
fusese revelat de cercetările poliţiei. Era ceva ce i-a făcut pe toţi cei care au
aflat povestea, inclusiv pe şeful poliţiei, să se înspăimânte şi să caute explicaţii.
Catherine Genovese nu murise rapid şi în tăcere. A fost o agonie lungă,
chinuitoare şi străfulgerată de strigăte de ajutor într-un loc public. Atacatorul ei
a urmărit-o şi a atacat-o în stradă de trei ori de-a lungul unei perioade de
treizeci şi cinci de minute înainte ca loviturile de cuţit să pună capăt strigătelor
ei de ajutor.
În mod incredibil, treizeci şi opt de locatari din zonă au privit
desfăşurarea agoniei ei de după perdelele apartamentelor lor, în siguranţă, fără
să mişte măcar un deget ca să cheme poliţia.
Rosenthal, care câştigase cândva premiul Pulitzer pentru reportajele lui,
îşi dădea seama când dădea peste o poveste interesantă. În ziua când a luat
prânzul cu şeful poliţiei, el a însărcinat un reporter să cerceteze „punctul de
vedere al martorilor” incidentului Genovese.
După o săptămână, New York Times a publicat pe prima pagină un articol
care avea să creeze un vârtej de controverse şi speculaţii. Primele câteva
paragrafe ale articolului oferă o idee despre natura întregii poveşti:

Pentru mai bine de o jumătate de oră, treizeci şi opt de respectabili


cetăţeni din Queens au privit cum, în Kew Gardens, un criminal vânează şi
înjunghie o femeie de trei ori la rând. În cazul primelor două atacuri sunetul
vocilor lor şi aprinderea luminilor în dormitoare l-au întrerupt şi l-au speriat De
fiecare dată, el s-a întors, a ajuns-o din urmă şi a înfipt cuţitul din nou.
Nici măcar o singură persoană nu a telefonat la poliţie în timpul acestor
atacuri; un martor a sunat după ce femeia murise.
Asta s-a întâmplat acum două săptămâni. Dar adjunctul inspectorului şef,
Frederick M. Lussen, care-i are în subordine pe toţi detectivii oraşului şi este un
veteran cu douăzeci şi cinci de ani de investigaţii criminalistice la activ, este
încă şocat.
El îţi poate relata cu detaşare multe crime. Dar măcelul din Kew Gardens
îl nedumereşte - nu pentru că a fost o crimă, ci pentru că dintre atâţia „oameni
de bine” nici unul nu a chemat poliţia.

La fel ca în cazul inspectorului Lussen, şocul şi deruta au fost reacţiile


standard ale aproape oricărei persoane care a aflat detaliile poveştii. Şocul a
lovit mai întâi poliţia, apoi mediul jurnalistic şi publicul cititor lăsându-i pe toţi
năuciţi. A urmat rapid întrebarea: Cum de nu a reuşit nici unul din cei treizeci şi
opt de „oameni de bine” să acţioneze în această situaţie? Nimeni nu putea
înţelege. Chiar şi martorii crimei erau tulburaţi. Când au fost întrebaţi de ce nu
au acţionat au răspuns unul după altul: „Nu ştiu.”; „Pur şi simplu, nu ştiu.”.
Câţiva au oferit motive slabe pentru inacţiunea lor. De exemplu, două sau trei
persoane au explicat că se „temeau” sau „nu voiau să fie implicate”.
Dar aceste motive nu stau în picioare la o cercetare mai atentă. Un
simplu apel anonim la poliţie ar fi putut-o salva pe Catherine Ge-novese fără să
afecteze siguranţa viitoare sau timpul martorilor. Nu, teama sau reticenţa
martorilor faţă de a-şi complica viaţa nu explica lipsa de acţiune; altceva se
întâmplase acolo, ceva ce nici ei nu puteau înţelege.
Dar confuzia nu vinde ziarele. Aşa că ziarele şi alte mijloace media mai
multe ziare, posturi de televiziune, reviste - au dezvoltat subiectul scoţând în
evidenţă singura explicaţie disponibilă la vremea aceea şi anume că martorilor,
ca şi întregii societăţi, nu le mai păsa destul de cei din jur pentru a se implica.
Devenisem o naţiune de oameni egoişti, insensibili. Exigenţele vieţii
moderne, mai ales la oraş, ne-au înăsprit. Am devenit o „societate rece”
nesimţitoare şi indiferentă la nenorocirea altor concetăţeni.
În sprijinul acestei interpretări, au început să apară regulat noi relatări în
care erau oferite detalii despre alte cazuri de nepăsare publică. În fapt, Times
pare să fi declanşat o adevărată „bătălie” contra nepăsării în perioada care a
urmat dezvăluirilor despre cazul Genovese. Au mai susţinut o asemenea
interpretare comentariile unei întregi armate de sociologi „de birou” care, ca
breaslă, par să nu admită niciodată că ceva îi nedumereşte atunci când
răspund presei. Ei au văzut, de asemenea, cazul Genovese ca având o
semnificaţie socială mai generală.
Toţi au folosit cuvântul „nepăsare” care, interesant de observat, s-a aflat
şi în titlul articolului de pe prima pagină a ziarului New York Times, deşi ei au
interpretat-o diferit. Unii au atribuit-o efectelor violenţei de la televiziune, alţii
unei agresivităţi reprimate, dar cel mai des a fost atribuită „depersonalizării”
produsă de viaţa urbană cu „societatea ei de megapolis” şi „alienarea
individului faţa de grup”. Chiar şi Rosenthal, omul de presă care a dezvăluit
pentru prima data povestea şi care a făcut din ea, în final, subiectul unei cărţi,
a subscris teoriei nepăsării cauzate de viaţa urbană.
Nimeni nu poate spune de ce nici unul din cei treizeci şi opt de oameni nu
a pus mâna pe telefon în timp ce domnişoara Genovese era atacată atâta
vreme cât nici ei nu ştiu. Se poate presupune, totuşi, că indiferenţa lor a fost
într-adevăr legată de stilul de viaţă din marile oraşe. Este aproape o problemă
de supravieţuire fizică atunci când cineva este înconjurat de milioane de
oameni să-i împiedice pe ceilalţi să aibă o influenţă constantă asupra sa şi
singurul mod de a face aceasta este să îi ignori cât poţi de des pe ceilalţi.
Indiferenţa faţă de un vecin şi necazul lui este un reflex condiţionat ca să poţi
supravieţui în New York, la fel ca şi în alte mari oraşe.53
53
Din Thirly-eight Witnesses, Rosenthal, 1964.
Pe măsura ce cazul Genovese lua proporţii - pe lângă cartea lui
Rosenthal, a devenit subiectul principal şi pentru numeroase ziare şi reviste,
pentru mai multe documentare de televiziune şi pentru o piesă de teatru - a
atras atenţia şi a doi profesori de psihologie din New York, Bibb Latane şi John
Darley.
Ei au cercetat relatările despre cazul Genovese şi pe baza cunoştinţelor
lor de psihologie au dat peste ceea ce a părut cea mai puţin probabilă
explicaţie dintre toate - simplul fapt că fuseseră prezenţi treizeci şi opt de
martori. Relatările anterioare puseseră accentul invariabil pe faptul că nu a fost
întreprinsă nici o acţiune, deşi atât de mulţi indivizi priveau la ce se întâmpla.
Latane şi Darley au sugerat că nimeni nu a dat o mână de ajutor tocmai pentru
că erau atât de mulţi privitori.
Psihologii au făcut speculaţii precum că, cel puţin din două motive, este
puţin probabil ca un martor la o situaţie de urgenţă să ofere ajutor atunci când
mai sunt şi alţi martori prezenţi. Primul motiv este cât se poate de clar. Când se
află în jur mai mulţi potenţiali salvatori, responsabilitatea individuală se
diminuează: „Poate că altcineva va da telefon sau va chema ajutor, poate că
cineva a făcut-o deja.”. Aşa că, atunci când fiecare crede că altcineva va da
ajutor sau a făcut-o deja, nimeni nu acţionează.
Al doilea motiv este de natură psihologică şi este mai complex; se
întemeiază pe principiul dovezii sociale şi implică efectul ignoranţei pluraliste.
Foarte adesea o urgenţă nu arată în mod evident ca o urgenţă. Oare omul care
zace pe alee este victima unui atac de cord sau este un beţiv adormit? Sunt
pocniturile puternice din strada nişte împuşcături sau rateuri ale unui camion?
Este gălăgia de la vecini un atac care cere intervenţia poliţiei sau o
ceartă casnică deosebit de zgomotoasă în care intervenţia ar fi nepotrivită sau
nedorită? Ce se întâmplă de fapt? Când lucrurile sunt nesigure, tendinţa
naturală este să priveşti în jur la acţiunile celorlalţi pentru a găsi indicii. Putem
afla dacă un eveniment este o urgenţă sau nu din felul în care reacţionează
ceilalţi martori.
Totuşi, ceea ce se uită uşor este faptul că, probabil, toţi cei care observă
evenimentul vor căuta şi ei dovada socială. Şi pentru că toţi preferăm să părem
nişte oameni siguri de sine şi calmi, este probabil că vom căuta dovada socială
în linişte, cu scurte priviri furişate aruncate celor din jur.
Prin urmare, este probabil că fiecare îi va vedea pe ceilalţi netulburaţi şi
toţi fac o evaluare greşită. Drept rezultat şi datorită acţiunii principiului dovezii
sociale, evenimentul va fi interpretat de cei mulţi ca nefiind o urgenţă. Conform
părerii lui Latane şi Darley, aceasta este starea de ignoranţă pluralistă „când
fiecare persoană decide că, deoarece nimeni nu pare îngrijorat, înseamnă că
nu se întâmpla nimic rău. Între timp, pericolul poate spori până când un singur
individ, neinfluenţat de calmul aparent al celorlalţi, va reacţiona.54
Rezultatul fascinant al raţionamentului lui Latane şi Darley este că,
pentru victima unei situaţii de criză, ideea că „siguranţa se află în mulţime”
poate fi adesea complet greşită.
S-ar putea întâmpla ca cineva care are urgent nevoie de ajutor să aibă o
mai buna şansă de supravieţuire dacă este prezent un singur martor decât
dacă în jur se află o întreagă mulţime. Pentru a testa această teorie
neobişnuită, Darley şi Latane, împreună cu studenţi şi colegi de-ai lor, au
desfăşurat un program de cercetare sistematic şi impresionant care a produs o
serie de constatări clare. Procedeul de bază a constat în simularea unor situaţii
de urgenţă care erau observate fie de indivizi singuri, fie de un grup de
oameni.
Apoi ei au notat de câte ori victima situaţiei de urgenţă a primit ajutor în
acele circumstanţe. În primul lor experiment, un student din New York care a
simulat o criză de epilepsie, a primit ajutor în 85% din cazurile în care se afla în
apropiere un singur martor şi în 31% dintre cazurile când erau prezenţi cinci
martori.
Având în vedere că aproape toţi martorii singuri au oferit ajutor, devine
dificil de argumentat teoria că avem o „societate rece” în care nimănui nu-i
pasă de suferinţele altora. Evident, mecanismul care reducea ajutorul oferit
până la un nivel ruşinos era legat de prezenţa altor martori.
Alte studii au analizat importanţa dovezii sociale în inducerea

54
Acest citat provine din mult premiata carte scrisă de Latane şi Darley (1968) în care au
introdus conceptul de ignoranţă pluralistă.
Consecinţele potenţial tragice ale fenomenului ignoranţei pluraliste sunt ilustrate într-o
manieră categorică într-un comunicat de presă al UPI din Chicago:
Poliţia a raportat sâmbătă ca o studentă a fost bătută şi strangulată, în plină zi, într-un
loc aflat în apropierea uneia dintre cele mai populare atracţii turistice din oraş.
Corpul dezbrăcat al studentei Lee Alexis Wilson, 23 de ani, a fost găsit vineri de către un
băiat de 12 ani care se juca în tufişurile dese aflate de-a lungul zidului Institutului de artă.
Poliţia a presupus că fata stătea, probabil, lângă fântâna din piaţa aflată în sudul
Institutului de artă atunci când a fost atacată. Pare că atacatorul a târât-o în tufişuri şi a violat-
o. Poliţia mai spune că mii de persoane trebuie să fi trecut prin zonă, iar un bărbat a auzit un
ţipăt pe la ora doua după-amiază, dar nu a făcut cercetări pentru că părea că nimeni altcineva
nu acorda atenţie faptului.
„indiferenţei” pe scară largă în rândul martorilor. Acest lucru s-a realizat prin
introducerea într-un grup de martori la o posibilă situaţie de urgenţă a unor
oameni care fuseseră instruiţi să acţioneze ca şi cum nu ar exista nici o situaţie
de urgenţă.
De pildă, în cadrul altui experiment realizat în New York, 75% dintre
indivizii singuri care au observat fum strecurându-se pe sub o uşă au atras
atenţia asupra acestui lucru; atunci când au fost observate scurgeri de fum
asemănătoare de către grupuri de trei persoane, numai în 38% dintre cazuri
incidentul a fost raportat.
S-a constatat că procentul cel mai mic de reacţii s-a constatat atunci
când în grupurile de trei persoane au fost incluşi doi indivizi instruiţi să ignore
fumul; în acele condiţii, scurgerile de fum au fost raportate numai în 10% din
cazuri.
Într-un studiu asemănător desfăşurat în Toronto, persoanele singure au
oferit ajutor în 90% dintre cazuri, în timp ce a fost acordat ajutor numai în 16%
din cazurile când un martor se afla în compania altor doi martori instruiţi să
rămână pasivi.
După mai mult de un deceniu de astfel de cercetări, sociologii au acum o
idee corectă despre cazurile când un martor va oferi ajutor. Mai întâi, contrar
părerii că am devenit o societate de oameni împietriţi şi nepăsători, s-a putut
vedea că îndată ce martorii sunt convinşi că există o situaţie de urgenţă, este
foarte probabil că ei vor acorda ajutor. În aceste condiţii, numărul martorilor
care, fie că intervin ei înşişi, fie că cer ajutor este destul de liniştitor.
De exemplu, în patru experimente diferite realizate în Florida au fost
înscenate accidente implicând o persoană de la serviciile de întreţinere. Când a
devenit clar că omul a fost rănit şi necesită asistenţă, el a fost ajutat în 100%
din cazuri în două experimente. În alte două experimente, în care acordarea
ajutorului implica contactul cu fire electrice potenţial periculoase, victima a
primit totuşi ajutorul martorului în 90% dintre cazuri.
În plus, aceste procentaje înalte de acordare a ajutorului s-au întâmplat
atât când martorii au observat evenimentul singuri, cât şi când au fost în
grup.55
Situaţia devine foarte diferită când, aşa cum se întâmplă în multe cazuri,
55
Studiile despre „accidentul” din New York şi „scurgerea de fum” au fost publicate de
Darley şi Latane (1968) şi Latane şi Darley (1968). Experimentul din Toronto a fost realizat de
Ross (1971). Studiile din Florida au fost publicate de Clark şi Word în 1972 şi 1974.
martorii nu au putut fi siguri că evenimentul la care asistau este o urgenţă.
În acest caz, este mult mai probabil ca victima să fie ajutată de un martor
singur decât de un grup, în special dacă oamenii din grup nu se cunosc. Se
pare că efectul ignoranţei pluraliste este mai puternic printre străini.
Deoarece ne place să părem calmi şi sofisticaţi în public, şi pentru că nu
putem să interpretăm corect reacţiile celor pe care nu-i cunoaştem, este puţin
probabil să afişăm sau să citim corect expresiile de îngrijorare într-un grup de
străini. De aceea, o posibilă urgenţă poate fi evaluată ca nefiind o urgenţă, iar
victima are de suferit.56
O analiză atentă a acestor rezultate ale cercetărilor dezvăluie un model
de gândire. Toate condiţiile care reduc şansele victimei unei situaţii de urgenţă
să primească ajutor din partea martorilor există în mod normal şi justificabil în
orice oraş:
(1) Spre deosebire de mediul rural, oraşele sunt locuri zgomotoase,
în continuă schimbare, care distrag atenţia şi unde este dificil să fii sigur
de natura evenimentelor pe care le întâlneşti.
(2) Mediul urban este mai aglomerat prin natura sa; drept urmare, este
mai
probabil ca oamenii să nu fie singuri atunci când sunt martorii unei
posibile situaţii de urgenţă.
(3) Locuitorii oraşelor mari cunosc mult mai puţini concetăţeni decât cei
care
trăiesc în oraşe mici; prin urmare, este mai probabil ca locuitorii marilor
oraşe să se găsească într-un grup de oameni necunoscuţi atunci când observă
o urgenţă.
Aceste trei caracteristici naturale ale mediului urban - confuzia,
aglomeraţia şi nivelul scăzut de cunoaştere a concetăţenilor - se potrivesc
foarte bine cu factorii identificaţi de cercetări ca având drept efect reducerea
ajutorului acordat de martori. Fără să mai recurgem la concepte sinistre ca
„depersonalizarea urbană” şi „alienarea din marile oraşe” putem explica acum
de ce în oraşe sunt atât de multe cazuri de martori inactivi.
Cum să obţii ajutor
în situaţii de urgenţă

56
Vezi studiul lui Latane şi Rodin (1969) care arată că grupurile de străini sunt mai puţin
dispuse să acorde ajutor în caz de urgenţă comparativ cu grupurile de cunoştinţe.
Dar explicarea pericolelor vieţii urbane moderne în termeni mai puţin
ameninţători nu risipeşte aceste pericole. Şi pe măsura ce populaţia lumii se
îndreaptă tot mai mult spre oraşe — în zece ani, jumătate din umanitate va trăi
în oraşe - va creşte necesitatea de a reduce aceste pericole.
Din fericire, noul mod de a înţelege „nepăsarea” martorilor citadini oferă
speranţe reale. Înarmată cu aceste cunoştinţe ştiinţifice, victima unei situaţii de
urgenţă îşi poate creşte imens şansele de a primi ajutor de la cei din jur. Cheia
constă în înţelegerea faptului că grupurile de martori nu reuşesc să acorde
ajutor mai degrabă din cauza nesiguranţei decât a relei voinţe.
Oamenii nu acordă ajutor pentru că nu sunt siguri că este o situaţie de
urgenţă într-adevăr şi că lor le revine responsabilitatea de a intra în acţiune.
Atunci când sunt siguri că le revine această responsabilitate într-o situaţie clara
de urgenţă, oamenii sunt excepţional de receptivi!
O data ce au înţeles ca duşmanul lor nu este vreo condiţie socială de
nestăpânit ca depersonalizarea urbană, ci este o simplă stare de nesiguranţă,
devine posibil ca victimele unei situaţii de urgenţă să ia măsuri specifice pentru
a se proteja prin reducerea nesiguranţei martorilor. Imaginează-ţi, de exemplu,
că petreci o după-amiază de vară ascultând un concert în parc.
Pe când concertul se termină şi oamenii încep să plece, observi o uşoară
amorţeală într-un braţ, dar nu-i dai atenţie considerând că nu este ceva
alarmant. Totuşi, pe când mergi în mulţime către parcarea aflată la oarecare
distanţă, simţi cum amorţeala se întinde şi cuprinde toată mâna şi o parte a
feţei. Simţindu-te dezorientat, te hotărăşti să te rezemi de un copac şi să te
odihneşti un moment. Curând realizezi că se întâmplă ceva foarte rău. Faptul
că te-ai aşezat nu te-a ajutat; de fapt, ai pierdut controlul şi coordonarea
muşchilor s-a înrăutăţit până în punctul în care ai dificultăţi să-ţi mişti gura şi
limba pentru a vorbi încerci să te ridici, dar nu poţi. Un gând groaznic ţi se
strecoară în minte: „O, Doamne, am un atac!”. Grupuri de oameni trec pe
lângă tine şi majoritatea nu-ţi acordă nici o atenţie. Cei câţiva care observă
poziţia ciudată în care ai căzut lângă copac sau privirea ciudată de pe faţa ta
caută dovada socială uitându-se în jur şi, văzând că nimeni nu arată îngrijorare,
trec mai departe convinşi că nu s-a întâmplat nimic rău.
Dacă te-ai găsi într-o asemenea situaţie dificilă ce ai putea face pentru a-
ţi creşte şansele de a primi ajutor? Deoarece capacităţile tale fizice se
înrăutăţesc, timpul este un factor crucial.
Dacă îţi pierzi capacitatea de a vorbi, de a te mişca sau îţi pierzi
cunoştinţa înainte de a putea cere ajutor, şansele tale de a primi ajutor şi de a-
ţi reveni scad drastic. Este esenţial să încerci rapid să ceri ajutor. Dar care ar fi
cea mai eficientă formă de a cere ajutor? Probabil că gemetele, bolboroselile
sau ţipetele nu ar funcţiona. S-ar putea să atragă oarecare atenţie, dar nu ar
furniza destule informaţii pentru ca trecătorii să fie siguri că există o adevărată
situaţie de urgenţă.
Dacă sunetele nearticulate nu atrag în mod garantat ajutorul trecătorilor,
poate că ar trebui să fii mai precis. Într-adevăr, trebuie să faci mai mult decât
să încerci să atragi atenţia; ar trebui să exprimi clar nevoia de ajutor. Trebuie
să nu permiţi martorilor să definească situaţia ca nefiind o urgenţă. Foloseşte
cuvântul „ajutor” pentru a exprima necesitatea ta de asistenţă de urgenţă.
Şi nu-ţi face griji că greşeşti. Jena este un duşman care trebuie ignorat în
această situaţie. În eventualitatea unui posibil atac cerebral, nu-ţi poţi permite
să-ţi pese că ai exagera problema din neştiinţă. Diferenţa poate fi aceea între
un moment de jenă şi o posibilă paralizie pe viaţă sau chiar moartea.
Dar chiar şi un răsunător strigăt de ajutor nu este cea mai eficientă
tactică. Deşi poate reduce îndoielile trecătorilor cu privire la o reală situaţie de
urgenţă, nu va îndepărta câţiva alţi importanţi factori de nesiguranţă care apar
în mintea privitorilor: Ce fel de ajutor este necesar în acest caz?
Ar fi bine să acord eu ajutorul sau ar trebui s-o facă cineva mai calificat?
S-a dus deja altcineva să ceară ajutor profesionist sau este responsabilitatea
mea s-o fac? În timp ce martorii cască gura la tine şi se luptă cu aceste
întrebări, poate trece o perioadă de timp esenţială pentru supravieţuirea ta.
Prin urmare, este clar că, în situaţia de victimă, trebuie să faci mai mult
pentru a alerta martorii că ai nevoie de ajutor de urgenţă; trebuie, de
asemenea, să înlături nesiguranţa despre modul cum ar trebui furnizat acest
ajutor şi despre cine ar trebui s-o facă. Dar care ar fi cel mai eficient şi sigur
mod de a face toate acestea?
Pe baza constatărilor cercetărilor pe care le-am amintit deja, sfatul meu
ar fi de a izola un individ din mulţime: priveşte, vorbeşte şi arată direct către
acea persoană şi numai către ea: „Dumneavoastră, domnule, cel cu jacheta
albastră, am nevoie de ajutor. Chemaţi o ambulanţă.”.
Prin acest mod de exprimare, ar trebui să fie împrăştiată toată
nesiguranţa care poate împiedica sau întârzia acordarea ajutorului. Cu această
simplă afirmaţie îl vei pune pe omul cu jachetă albastră în rolul de „salvator”.
El ar trebui să înţeleagă acum că este necesar ajutor de urgenţă; el ar trebui să
înţeleagă că el şi nu altcineva este responsabil pentru furnizarea ajutorului; şi,
în sfârşit, el ar trebui să înţeleagă exact cum să furnizeze acest ajutor.
Toate dovezile ştiinţifice arată că rezultatul ar trebui să fie un ajutor rapid
şi eficient.
Prin urmare, cea mai bună strategie generală, când te afli în situaţia să ai
nevoie de ajutor de urgenţă, este să reduci nesiguranţa celor din jurul tău
privind starea ta şi responsabilitatea lor. Nu permite martorilor să ajungă la
propriile lor concluzii, mai ales când sunt în mulţime, deoarece principiul
dovezii sociale şi efectul ignoranţei pluraliste care decurge din el, ar putea
foarte bine să-i determine să considere situaţia ta ca nefiind o urgenţă.
Solicită asistenţă unui singur individ din grupul de privitori. Luptă contra
tendinţei naturale de a face o solicitare generală. Alege o persoană şi trasează-
i sarcina.
Altfel este mai uşor pentru cei din mulţime să presupună că altcineva ar
trebui să ajute, va ajuta sau a ajutat deja. Dintre toate tehnicile din această
carte concepute spre a produce acordul pentru o solicitare, poate că aceasta
este cea mai importantă de reţinut. În fond, nereuşita în cazul solicitării unui
ajutor de urgenţă ar putea avea consecinţe personale grave.
Nu cu mult timp în urmă, am primit nişte dovezi directe privind această
teorie. Am fost implicat într-un accident de circulaţie destul de serios. Atât eu
cât şi celălalt şofer am fost vizibil răniţi: el zăcea prăbuşit peste volan fără
cunoştinţă, în timp ce eu am reuşit să ies din maşină clătinându-mă şi
sângerând. Accidentul s-a întâmplat în mijlocul unei intersecţii sub ochii mai
multor persoane care îşi opriseră maşinile la semafor.
Pe când eram îngenunchiat lângă uşa maşinii încercând să-mi limpezesc
mintea, culoarea semaforului s-a schimbat şi maşinile au început să ruleze
încet prin intersecţie; şoferii s-au uitat la noi dar nu au oprit.
Îmi amintesc că am gândit: „Oh, nu, se întâmplă exact cum se afirmă în
studii. Toţi trec şi nici unul nu se opreşte!”. M-am considerat norocos că, în
calitate de sociolog, ştiam destul despre studiile privind atitudinea martorilor
ca să-mi treacă prin minte tocmai acest gând. Gândindu-mă la necazul meu în
lumina constatărilor studiilor, am ştiut exact ce să fac. Ridicându-mă astfel
încât să pot fi văzut, am arătat către şoferul unei maşini şi i-am spus: „Cheamă
poliţia.” Unui al doilea şi unui al treilea şofer le-am spus arătând cu degetul
înspre ei: „Trage pe dreapta. Avem nevoie de ajutor.”.
Răspunsurile acestor oameni au fost imediate. Ei au chemat imediat
maşina poliţiei şi o ambulanţă, şi-au folosit batistele pentru a-mi şterge sângele
de pe faţă, mi-au pus o jachetă sub cap şi s-au oferit să depună mărturie
despre accident; unul s-a oferit chiar să meargă cu mine la spital.
Nu numai că ajutorul a fost rapid şi plin de grijă; a fost şi molipsitor. După
ce şoferii care au intrat în intersecţie din cealaltă direcţie au văzut maşinile
oprite de mine, au oprit şi ei îndreptându-se spre cealaltă victimă. Principiul
dovezii sociale funcţiona în avantajul nostru de astă dată.
Ideea este să împingem mingea să se rostogolească în direcţia ajutorului.
O dată ce am realizat acest lucru, eu am putut să mă relaxez şi să las
preocuparea reală a martorilor şi impulsul natural al dovezii sociale să facă
restul.

SUNT MAIMUŢĂ
Şl IMIT

Ceva mai devreme, am afirmat că principiul dovezii sociale, la fel ca şi


celelalte arme de influenţare socială, funcţionează mai bine în anumite condiţii.
Am explorat deja una dintre aceste condiţii: nesiguranţa. Fără nici un dubiu,
atunci când oamenii sunt nesiguri, este mai probabil să folosească acţiunile
altora pentru a decide cum ar trebui să acţioneze ei înşişi. Dar, pe lângă
aceasta, mai există o condiţie importantă: asemănarea.
Principiul dovezii sociale funcţionează cu mai multă putere atunci când
observăm comportamentul unor oameni la fel ca noi. Tocmai conduita celor
asemănători ne oferă cea mai bună viziune despre ceea ce constituie
comportamentul corect şi pentru noi. Prin urmare, suntem mai înclinaţi să
urmăm exemplul unui individ asemănător nouă decât cel al unui individ
deosebit de noi.
De aceea cred eu că, în prezent, vedem la televizor în scop de reclamă
un număr tot mai mare de interviuri cu persoane obişnuite de pe stradă. Cei
care fac reclamă ştiu acum că o cale de a vinde cu succes un produs
privitorului obişnuit (din care este formată cea mai mare parte a pieţei) este să
demonstrezi că altor oameni „obişnuiţi” le place produsul şi îl folosesc.
Aşa că, fie că produsul este o băutură răcoritoare, un calmant sau un
detergent, auzim salve de laude de la cetăţeni obişnuiţi. O dovadă încă mai
convingătoare în ce priveşte importanţa asemănării pentru a ne determina să
imitam comportamentul altora vine din cercetarea ştiinţifică. O ilustrare
deosebit de potrivită poate fi găsită într-un studiu realizat cu mai mulţi ani în
urmă de către psihologii Universităţii Columbia. Cercetătorii au aruncat pe jos
nişte portmonee în diverse locuri din zona Manhattan pentru a observa ce se
întâmplă când vor fi găsite.
Toate portmoneele conţineau câte doi dolari bani gheaţă, un cec de
26,30 de dolari şi diverse informaţii privind numele şi adresa „proprietarului”.
În plus, fiecare portmoneu conţinea o scrisoare care dovedea că mai fusese
pierdut nu o dată, ci de doua ori. Scrisoarea fusese scrisă proprietarului de
către un om care găsise portmoneul mai înainte şi a cărui intenţie era să-l dea
înapoi. Presupusul găsitor arăta în scrisoarea lui că era fericit să poată ajuta şi
că şansa de a fi util în acest fel îl făcuse să se simtă bine.
Era evident pentru oricine găsea unul dintre aceste portmonee că
persoana bine intenţionată pierduse la rândul ei portmoneul în drum spre cutia
poştală — portmoneul era pus într-un plic cu adresa proprietarului. Cercetătorii
voiau să ştie câţi dintre oamenii care găseau un asemenea portmoneu vor
urma exemplul primului găsitor şi-l vor expedia intact proprietarului de drept.
Dar, înainte de a arunca la întâmplare portmoneele, cercetătorii au variat
conţinutul scrisorii. Unele scrisori erau scrise în engleza standard de cineva
care părea să fie un american mediu, în timp ce altele erau scrise într-o
engleză stricată de cineva care spunea că este un străin de abia sosit.
Cu alte cuvinte, persoana care găsise iniţial portmoneul şi care încercase
să-l înapoieze era descrisă în scrisoare ca fiind asemănătoare sau dimpotrivă,
deosebită de majoritatea americanilor.
Întrebarea la care studiul căuta răspuns era dacă locuitorii Manhattan-
ului care găseau portmoneul şi scrisoarea vor fi mai puternic influenţaţi să-l
trimită înapoi dacă scrisoarea primului găsitor, care încercase să facă asta, a
fost o persoană asemănătoare lor. Răspunsul a fost clar: numai 33% dintre
portmoneele găsite au fost înapoiate atunci când primul găsitor a fost perceput
ca fiind deosebit, în timp ce 70% au fost înapoiate când primul găsitor a fost
perceput ca fiind un om asemănător.
Aceste rezultate sugerează o trăsătură importantă a principiului dovezii
sociale. Vom folosi acţiunile altora pentru a decide care este comportamentul
corect pe care trebuie să-l adoptăm în special când îi percepem pe cei
observaţi ca fiind asemănători nouă.
Această tendinţă nu este valabilă doar pentru adulţi, ci şi pentru copii.
Cercetătorii din domeniul sănătăţii au constatat, de exemplu, că un program
anti-fumat desfăşurat în şcoală a avut efecte de durată numai atunci când au
fost folosiţi elevi de aceeaşi vârstă ca instructori. Un alt studiu a constatat ca
acei copii care au văzut un film descriind experienţa pozitivă a vizitei la dentist
a unui alt copil şi-au redus neliniştea mai ales când aveau aceeaşi vârstă ca şi
copilul din film.
Aş fi vrut să fi ştiut despre rezultatele acestui al doilea studiu când, cu
câţiva ani mai înainte de a fi publicat, încercam să reduc un alt tip de anxietate
a fiului meu, Chris.
Locuiesc în Arizona unde curtea din spatele casei are aproape
întotdeauna un bazin. O consecinţă regretabilă este aceea că, în fiecare an,
mulţi copii se îneacă pentru că au căzut în bazine nesupravegheate. De aceea,
am hotărât să-l învăţ pe Chris să înoate de la o vârstă fragedă. Problema nu era
că i-ar fi fost frică de apă. Din contra, îi plăcea, dar nu voia să intre în bazin fără
să poarte colacul de plastic gonflabil oricât am încercat să-i explic, să-l
ademenesc cu promisiuni sau să-l fac de râs. După ce n-am obţinut nici un
rezultat timp de două luni de zile, am angajat drept ajutor un fost student al
meu — un tip mare, solid, care lucrase ca gardă de corp şi ca instructor de înot.
El a dat greş la fel de total ca şi mine. Nu l-a putut convinge pe Chris să încerce
să renunţe măcar o secundă la colacul lui de plastic.
Cam tot la acea vreme, Chris participa la o tabără de zi care oferea
copiilor o serie de activităţi incluzând folosirea unui mare bazin pe care el îl
evita cu conştiinciozitate.
Într-o zi, la puţin timp după ce fostul meu student dăduse greş, m-am dus
să-l iau pe Chris puţin mai devreme şi l-am privit cu gura căscată alergând pe
marginea bazinului şi aruncându-se în partea lui cea mai adâncă. Intrând în
panica, am început să-mi scot pantofii ca să sar în apă să-mi salvez fiul, când l-
am văzut apărând la suprafaţă şi înotând sigur pe el către marginea bazinului,
locul spre care m-am avântat şi eu ca să-l întâlnesc având încă pantofii în
mână.
„Chris, poţi să înoţi,” am spus eu entuziasmat, „Poţi să înoţi!”
„Da,” a răspuns el nonşalant, „Am învăţat astăzi.”
„Asta-i minunat! Absolut minunat,” am murmurat eu gesticulând cu
vioiciune pentru a-mi exprima entuziasmul, „Dar cum ai ajuns astăzi să nu mai
ai nevoie de colacul tău de plastic?”
Arătând cumva ruşinat pentru că tatăl lui părea să reacţioneze cam
exagerat, în timp ce îşi uda în mod inexplicabil şosetele într-o mică băltoacă şi
îşi flutura pantofii, Chris mi-a explicat: „Ei bine, am trei ani şi Tommy are şi el
trei ani. Şi dacă Tommy poate înota fără colac, înseamnă că pot şi eu.”
Îmi venea să-mi trag palme singur. Fireşte, Chris se va uita la micuţul
Tommy şi nu la un fost student lung de 1,85 metri ca să afle ce poate să facă
sau ce ar trebui să facă.
Dacă m-aş fi gândit mai profund la rezolvarea problemei lui Chris de a
învăţa să înoate, aş fi putut să folosesc bunul exemplu al lui Tommy mai
devreme şi poate că m-aş fi putut lipsi de dezamăgirile acumulate în cele
câteva luni de eşec.
Aş fi putut pur şi simplu să observ când mergeam la tabăra de zi că
Tommy ştie să înoate şi, apoi, aş fi putut aranja cu părinţii lui ca băieţii să
petreacă o după-amiază de sfârşit de săptămână împreună, înotând în bazinul
nostru. Bănuiala mea este că fiul meu Chris ar fi abandonat colacul de plastic
până la sfârşitul zilei.57
Orice factor care poate impulsiona 70% dintre locuitorii New York-ului să
înapoieze un portmoneu (sau poate reduce probabilitatea ca nişte copii să
capete obiceiul fumatului sau să se teamă de dentist) trebuie considerat
impresionant. Cu toate acestea, constatările unor asemenea cercetări oferă
doar vagi supoziţii asupra imensului impact pe care-l are conduita semenilor
asupra comportamentului uman. Există exemple încă şi mai sugestive.
După mine, cea mai grăitoare ilustrare a acestui impact începe cu o
constatare aparent absurdă: după ce un caz de sinucidere ocupă prima pagină
a ziarelor, avioane private, avioane ale unor companii ca şi avioane de linie
încep să se prăbuşească într-un ritm alarmant.
De pilda, s-a constatat că imediat după ce sunt făcute publice anumite
cazuri de sinucidere, numărul oamenilor care mor în urma prăbuşirii unor

Experimentul cu portmoneul a fost realizat de Hornstein şi alţii (1968), studiul antifumat


57

de Murray şi alţii (1984) şi studiul despre teama de dentist de către Melamed şi alţii (1978).
avioane comerciale creşte cu o mie de procente! încă şi mai alarmant este
faptul că evidenta creştere nu se limitează numai la accidentele de avion.
Numărul de accidente de automobil creşte, de asemenea, dramatic. 58 Care
poate fi cauza?
O explicaţie ar fi aceea că aceleaşi cauze sociale care determină nişte
oameni să se sinucidă pot determina şi moartea accidentală a altora. De pildă,
anumiţi indivizi înclinaţi spre sinucidere pot reacţiona la evenimente sociale
stresante (recesiune economică, rata crescândă a criminalităţii, tensiuni
internaţionale) punându-şi capăt zilelor.
Dar unii vor reacţiona diferit la aceleaşi evenimente şi ar putea deveni
mânioşi sau nerăbdători, sau nervoşi sau confuzi. În măsura în care asemenea
oameni deservesc maşini sau avioane, vehiculele vor fi mai puţin sigure şi, ca
urmare, vom vedea o creştere abruptă a numărului accidentelor aeriene sau
rutiere.
Deci, în concordanţă cu această interpretare a „condiţiilor sociale”, unii
dintre factorii sociali care cauzează moartea voită pot cauza şi moartea
accidentală şi de aceea există o legătură atât de strânsă între numărul
relatărilor despre sinucideri şi rata accidentelor aeriene sau rutiere.
Dar o altă statistică fascinantă arată că aceasta nu este explicaţia
corectă: accidentele fatale cresc dramatic numai în acele regiuni unde cazul de
sinucidere a fost puternic mediatizat. În alte locuri, unde există condiţii sociale
asemănătoare, dar unde ziarele nu au publicat cazul, nu au apărut salturi
asemănătoare ale numărului de accidente. Mai mult, în acele zone unde a fost
alocat spaţiu în ziare, cu cât acest spaţiu a fost mai mare, cu atât a crescut
ulterior rata accidentelor. Prin urmare, nu un set comun de evenimente sociale
este cel care stimulează sinuciderile pe de o parte şi accidentele fatale pe de
altă parte, ci chiar publicarea poveştii sinuciderii este aceea care produce
accidentele de maşină sau de avion.
Pentru a explica legătura existentă între publicitatea făcută unui caz de
sinucidere şi accidentele care-i urmează, a fost sugerată ideea unei „pierderi
grele” argumentându-se că sinuciderile descrise pe prima pagină implică
adesea persoane bine cunoscute şi respectate de public. Poate că moartea lor
intens mediatizată îi aruncă pe mulţi oameni într-o stare de şoc. Copleşiţi şi
preocupaţi, aceşti oameni devin neglijenţi când conduc maşina sau pilotează
58
Sursele acestor statistici sunt articolele lui Phillips publicate în 1979 şi 1980.
avionul.
Consecinţa este creşterea alarmantă a accidentelor mortale care implică
asemenea vehicule, creştere pe care o constatăm după publicarea pe prima
pagină a unor cazuri de sinucidere. Deşi teoria „pierderii grele” poate fi făcută
responsabilă pentru legătura între gradul de mediatizare a unui caz de
sinucidere şi accidentele fatale care îi urmează (cu cât află mai mulţi oameni
despre sinucidere, cu atât va creşte numărul indivizilor care sunt afectaţi şi
manifestă neglijenţă în conducerea unor vehicule), ea nu poate explica totuşi
alt fapt uimitor.
Ştirile despre sinucigaşi produc numai o creştere a frecvenţei
accidentelor cu o singură victimă, în timp ce relatările despre cazuri de
sinucidere plus crimă produc o creştere a numărului accidentelor cu mai multe
victime. Simpla teorie a „pierderii grele” nu poate explica un asemenea model.
Influenţa cazurilor de sinucidere asupra accidentelor de avion şi de
maşină este excepţional de clară. Relatările despre cazuri de simplă sinucidere
în care moare doar o persoană generează accidente în care moare o singură
persoană; relatările despre cazuri de sinucidere însoţită de crimă în care mor
mai mulţi oameni generează accidente cu mai multe victime.
Dacă nici „condiţiile sociale”, nici „pierderea grea” nu sunt responsabile
pentru această legătura între fapte tulburătoare, atunci care este explicaţia?
Există un sociolog la Universitatea din San Diego, California, care crede că a
găsit un răspuns. Numele lui este David
Phillips şi el a emis o teorie pe care o susţine în mod convingător despre
un fenomen numit „efectul Werther”.
Povestea efectului Werther este în acelaşi timp înfiorătoare şi ciudată. Cu
mai mult de două secole în urmă, marele scriitor german Johann Goethe a
publicat un roman intitulat Suferinţele tânărului Werther. Cartea, în care eroul
pe nume Werther se sinucide, a avut un impact remarcabil.
Nu numai că i-a adus lui Goethe o faimă rapidă, dar a şi declanşat un val
de sinucideri imitative în Europa. Atât de puternic a fost acest efect, încât
autorităţile din câteva ţări au interzis romanul. Lucrarea profesorului Phillips a
urmărit efectul Werther în timpurile moderne. Cercetările lui au demonstrat că,
imediat după ce un caz de sinucidere este relatat pe prima pagină, creşte
dramatic rata sinuciderilor în acele zone geografice unde povestea a fost intens
mediatizată.
Phillips argumentează că anumiţi oameni cu probleme care citesc despre
moartea unui sinucigaş, se sinucid şi ei din spirit de imitaţie. Într-o morbidă
ilustrare a principiului dovezii sociale, aceşti oameni hotărăsc cum ar trebui să
acţioneze pe baza felului cum au acţionat alţi oameni cu probleme.
Phillips şi-a obţinut dovezile privind efectul Werther în timpurile moderne
cercetând statisticile sinuciderilor din Statele Unite între 1947 şi 1968.
El a constatat că pentru o perioadă de două luni după fiecare poveste de
sinucidere de senzaţie, sinuciderile au crescut în medie cu 58% faţă de
numărul obişnuit. Într-un anumit sens, fiecare poveste de sinucidere
mediatizată a ucis 58 de oameni care, altfel, ar fi continuat să trăiască. Phillips
a mai constatat că această tendinţă a sinuciderilor de a cauza alte sinucideri a
apărut mai ales în acele zone ale ţării unde un caz de sinucidere a fost intens
mediatizat şi, cu cât era mai largă publicitatea (acută respectivului caz de
sinucidere, cu atât mai mare era numărul sinuciderilor ulterioare.
Dacă faptele care înconjoară efectul Werther par curios de asemănătoare
cu cele despre influenţa relatărilor despre sinucideri asupra accidentelor
aeriene şi rutiere, aceste asemănări nu i-au scăpat nici profesorului Phillips.
De fapt, el susţine că toate sinuciderile care urmează unui caz de
sinucidere de senzaţie pot fi explicate ca fiind tot nişte sinucideri prin imitaţie.
Atunci când află despre o altă sinucidere, un număr de oameni neliniştitor de
mare decid că sinuciderea este o acţiune potrivită şi pentru ei. Unii dintre
aceşti indivizi care au auzit de o sinucidere se sinucid şi — într-un mod direct şi
fără nici un dubiu — acţiunile lor determină un nou salt al ratei sinuciderilor.
Alţii se sinucid dar pare a fi vorba de accidente. Din mai multe posibile raţiuni -
pentru a-şi proteja reputaţia, pentru aşi cruţa familiile de ruşine şi durere,
pentru a permite persoanelor dependente de ei să încaseze poliţe de asigurare
- aceşti oameni nu vor să se ştie că s-au sinucis. Ei vor să se creadă că au murit
accidental. Prin urmare, cu intenţie dar nu în mod făţiş, ei cauzează un
accident cu maşina sau cu avionul pe care-l mânuiesc sau, pur şi simplu, joacă
la risc.
Acest lucru poate fi realizat într-o varietate de moduri care ne sunt mult
prea cunoscute. Pilotul unui avion comercial poate coborî botul avionului într-
un moment crucial al decolării sau poate ateriza în mod inexplicabil pe o pistă
ocupată fără să ţină seama de instrucţiunile de la turnul de control; şoferul unei
maşini se poate abate brusc din drum şi intră într-un pom sau într-o maşină
care vine din sens opus; un pasager dintr-un automobil sau dintr-un avion al
unei companii ar putea provoca neatenţia şoferului sau a pilotului cauzând un
accident fatal; pilotul unui avion privat se ciocneşte în plin cu un alt avion în
ciuda tuturor avertismentelor primite prin radio.
Astfel, după cum susţine dr. Phillips, saltul alarmant al accidentelor care
urmează sinuciderilor de senzaţie este cel mai probabil o manifestare mai puţin
evidentă a efectului Werther. Consider că această ipoteză este strălucită. Mai
întâi, ea explică minunat legăturile dintre toate datele existente. Dacă aceste
accidente sunt într-adevăr cazuri ascunse de sinucidere imitativă, este logic să
vedem o creştere a numărului lor după ce apar relatări despre sinucideri.
Şi este logic ca cea mai mare creştere a numărului accidentelor să apară
după cele mai mediatizate cazuri de sinucidere care ajung astfel la cunoştinţa
mai multor oameni. Şi este logic ca numărul accidentelor să crească apreciabil
numai în acele zone geografice unde relatările despre sinucideri au fost intens
mediatizate.
Şi este logic chiar ca sinuciderile care implică o singură persoană să
conducă la accidente în care este implicată tot o singură persoană, în timp ce
sinuciderile care duc la moartea mai multor persoane să conducă numai la
accidente în care sunt implicate mai multe persoane. Cheia stă în imitaţie.
Dar mai există o a doua caracteristică valoroasă a ipotezei lui Phillips. Nu
doar că ea permite explicarea faptelor existente, ci ne permite să prevedem
noi fapte care nu au mai fost dezvăluite înainte. De pildă, dacă accidentele
anormal de frecvente care urmează mediatizării sinuciderilor se datorează cu
adevărat acţiunilor imitative şi nu acţiunilor întâmplătoare, atunci ele ar trebui
să aibă drept rezultat mai mulţi morţi.
Adică, oamenii care încearcă să se sinucidă vor aranja probabil pe cât
posibil ca impactul să fie letal (piciorul se va afla pe acceleraţie şi nu pe frână,
botul avionului va fi îndreptat în jos şi nu în sus). Consecinţa ar trebui să fie o
moarte sigură şi rapidă. Atunci când Phillips a făcut cercetări în legătură cu
aceste previziuni, el a constatat că numărul mediu de oameni ucişi în urma
prăbuşirii unui avion comercial a crescut de peste trei ori dacă prăbuşirea s-a
întâmplat la o săptămână după o poveste de sinucidere de senzaţie, faţă de
cazul în care s-a întâmplat cu o săptămână mai înainte.
Un fenomen asemănător poate fi găsit în statisticile rutiere unde se pot
găsi dovezi în ce priveşte eficienţa fatală a accidentelor de după publicarea
cazurilor de sinucideri. În accidentele fatale care urmează sinuciderilor de
senzaţie mor de patru ori mai multe victime decât de obicei.

Fluctuaţia numărului sinuciderilor în luna dinaintea, din timpul şi de


după apariţia unei poveşti de sinucidere
Această statistică ridică o importantă problemă etică. Sinuciderile care
urmează publicării unor relatări despre sinucideri înseamnă nişte morţi în
plus. După creşterea iniţială, rata sinuciderilor nu scade sub nivelul
obişnuit,
ci doar revine la acel nivel. O asemenea statistică ar trebui să-i pună pe
gânduri pe editorii de ziare care sunt înclinaţi să acorde spaţiu pe prima
pagină relatărilor senzaţionale despre sinucideri. Dacă constatările lui
Phillips
sunt încă valabile, şi nu avem nici un motiv să credem că nu ar mai fi,
acele
relatări vor conduce probabil la moartea multor oameni. Date mai
recente
arată că, pe lângă editorii de ziare, producătorii emisiunilor de ştiri de la
televiziune au motive să fie preocupaţi de modul în care prezintă cazurile
de
sinucidere. Phillips şi Kenneth Bollen au relatat că, între 1972 şi 1976,
fiecare caz de sinucidere mediatizat intens în cadrul programelor de ştiri
de
seară a fost urmat de o creştere medie a numărului sinuciderilor cu 35
de
procente faţă de nivelul obişnuit. În plus, documentarele şi reportajele
realizate pentru televiziune de serviciile publice despre acest subiect —
chiar
şi cele concepute pentru a ameliora problema — conduc Ia o creştere
imediată
a sinuciderilor ale căror victime sunt, cel mai frecvent, adolescenţi
impresionabili, înclinaţi spre imitaţie.59

Încă o previziune fascinantă decurge din ideea lui Phillips. Dacă creşterea
numărului de accidente după publicarea cazurilor de sinucideri se datorează cu
adevărat imitaţiei, atunci este cel mai probabil să fie copiat modul de
sinucidere al unor oameni asemănători.
Principiul dovezii sociale afirmă că folosim informaţii despre felul cum s-
au comportat alţi oameni pentru a ne ajuta să găsim comportamentul corect
pentru noi înşine. Dar, după cum a arătat şi experimentul portmoneului pierdut,
suntem cel mai puternic influenţaţi de acţiunile unor oameni asemănători nouă.
Prin urmare, Phillips a apreciat că, dacă principiul dovezii sociale se află
în spatele fenomenului, ar trebui să existe nişte asemănări clare între subiecţii
cazurilor de sinucidere intens mediatizate şi victimele ulterioare ale
accidentelor.
Realizând faptul că cel mai clar test al acestei posibilităţi ar veni din
statisticile accidentelor rutiere în care a fost implicată o singură maşină cu un
şofer neînsoţit, Phillips a comparat vârsta sinucigaşului cu vârsta şoferilor
neînsoţiţi morţi în accidente care au urmat imediat după publicarea unui caz de
sinucidere. Încă o dată, previziunile lui au fost izbitor de precise: atunci când
59
Datele despre relatările din ziare sunt publicate de Phillips (1974), iar datele despre
reportajele televizate provin din lucrările lui Bollen şi Phillips (1982), Gould şi Schaffcr (1986),
Phillips şi Carstensen (1986), Schmidtke şi Hafner (1988).
ziarele au descris sinuciderea unei persoane tinere, tocmai şoferii tineri şi-au
izbit maşinile de copaci, stâlpi sau taluzuri cu rezultate fatale; dar atunci când
relatările despre sinucideri se refereau la persoane mai în vârstă, s-a constatat
că şoferii mai în vârstă mureau în asemenea accidente.
Aceste ultime informaţii sunt cele mai copleşitoare pentru mine. Ele mi
se par foarte convingătoare şi în acelaşi timp uimitoare. În mod evident,
principiul dovezii sociale este atât de cuprinzător şi puternic încât influenţa sa
se întinde asupra deciziilor fundamentale de viaţă şi moarte.
Constatările profesorului Phillips m-au convins că tendinţa nefericită de a
mediatiza sinuciderile motivează anumiţi oameni care se aseamănă cu victima
să se sinucidă ei înşişi deoarece acum găsesc ideea sinuciderii mai justificată.
Cu adevărat înspăimântătoare sunt datele care arată că mulţi oameni
nevinovaţi mor în aceste condiţii. O privire asupra graficului care susţine
creşterea de necontestat a accidentelor rutiere şi aeriene după mediatizarea
unor cazuri de sinucidere, în special după cele care includeau şi crimă, este
suficientă pentru a cauza îngrijorare în legătură cu propria noastră siguranţă.
Am fost suficient de afectat de aceste statistici încât să încep să urmăresc
sinuciderile de pe prima pagină şi să-mi schimb comportamentul în perioada
imediat următoare. Încerc să fiu deosebit de precaut la volan şi sunt reticent în
a întreprinde călătorii lungi care implică transportul aerian. Dacă trebuie să
zbor într-o asemenea perioadă, cumpăr o poliţă de asigurare pentru zbor mult
mai substanţială decât aş face-o în mod normal.
Dr Phillips ne-a făcut un serviciu demonstrând că şansele de
supravieţuire atunci când călătorim se micşorează vizibil în perioada care
urmează publicării pe prima pagină a anumitor cazuri de sinucidere. Este foarte
prudent să ştim cum să jucăm aceste şanse. Ca şi cum concluziile înfiorătoare
furnizate de Phillips în legătură cu sinuciderile nu ar fi suficiente, cercetările lui
ulterioare pot stârni şi mai multă nelinişte: şi omuciderile au un caracter
imitativ şi sunt stimulate de actele de violenţă intens mediatizate. Meciurile de
box din cadrul Campionatului de categorie grea care sunt prezentate la
televiziune în cadrul ştirilor de seară par să producă creşteri sensibile ale ratei
criminalităţii în SUA.
Analiza meciurilor de box de categoria grea (între 1973 şi 1978) este
poate cea mai convingătoare demonstraţie a naturii remarcabil de precise a
agresiunii imitative pe care o generează. Atunci când un meci a fost pierdut de
un luptător negru, rata omuciderilor în următoarele zece zile a crescut
semnificativ printre tinerii de culoare, dar nu şi printre tinerii albi. Pe de altă
parte, atunci când un luptător alb a pierdut un meci, în următoarele zece zile,
tinerii albi au fost ucişi mai frecvent comparativ cu cei negri.60
Atunci când aceste rezultate sunt combinate cu constatările
asemănătoare reieşite din statisticile despre sinucideri, este clar că agresiunea
larg mediatizată are tendinţa primejdioasă de a se răspândi printre victime
asemănătoare, indiferent dacă această agresiune are loc împotriva propriei
persoane sau a altor persoane.

Fluctuaţia numărului accidentelor fatale in zilele dinaintea, din


timpul şi de după apariţia relatării despre o sinucidere

După cum arată în mod evident aceste grafice, cel mai mare pericol
apare în
următoarele 3-4 zile de la data publicării ştirilor despre o sinucidere.
După o
scurtă cădere, urmează un alt vârf la aproximativ o săptămână mai
târziu. În a
unsprezecea zi, nu mai există nici o indicaţie despre vreun efect. Acest
model
valabil în diverse situapi indică un lucru demn de atenţie în legătură cu
sinuciderile ascunse. Cei care încearcă să-şi mascheze auto-distrugerea
imitativă printr-un accident aşteaptă câteva zile înainte de a comite
acest act
- probabil pentru a-şi aduna curajul, a plănui accidentul sau pentru a-şi
pune
în ordine afacerile. Oricare ar fi raţiunea pentru remarcabila regularitate
a
acestui model, vom şti că siguranţa călătorilor este cel mai sever
ameninţată
în perioada de 3-4 zile care urmează publicării unor ştiri despre sinucideri
şi
apoi, din nou, dar într-o măsură mai mică, câteva zile mai târziu. Ar fi de

60
Noile date au apărut în lucrarea lui Phillips (1983).
dorit deci, să luăm măsuri de siguranţă deosebite când călătorim în
aceste
perioade.

Lucrări precum cele ale dr. Phillips ne ajută să apreciem influenţa teribilă
pe care o are asupra noastră comportamentul celor asemenea nouă. O dată ce
este recunoscută imensitatea acestei forţe, devine posibil să înţelegem cel mai
cutremurător act de supunere din timpurile noastre — sinuciderea în masă de
la Jonestown, Guyana. Câteva aspecte esenţiale ale acestui eveniment merită a
fi trecute în revistă.
Templul Poporului era o organizaţie de tipul sectelor care a fost
întemeiată în San Francisco şi şi-a atras adepţi dintre oamenii săraci din oraş.
În 1977, reverendul Jim Jones - care era liderul de necontestat al grupului din
punct de vedere politic, social şi spiritual — a cerut majorităţii membrilor să se
mute împreună cu el într-un aşezământ din Guyana, America de Sud. Acolo,
Templul Poporului a trăit în relativă obscuritate până în 18 noiembrie 1978
când patru bărbaţi, care participaseră la o călătorie de informare condusă de
Leo J. Ryan, membru al Congresului, au fost omorâţi pe când încercau să
părăsească aşezământul lui Jones cu un avion.
Convins că va fi arestat şi judecat pentru uciderea celor patru, şi că drept
rezultat Templul Poporului se va stinge, Jones a căutat să controleze sfârşitul
sectei. A adunat întreaga comunitate în jurul lui şi a cerut fiecărei persoane să
se sinucidă într-un act unificat de autodistrugere.
Primul răspuns a fost gestul unei femei tinere care s-a apropiat calmă de
cada, acum faimoasă, cu otravă cu aromă de căpşuni şi i-a administrat copilului
ei o doză şi apoi a luat ea însăşi o doză, după care s-a aşezat pe câmp şi au
murit amândoi după convulsii care au durat patru minute. Au urmat cu
hotărâre alţii.
Deşi câţiva dintre adepţii lui Jones au preferat să fugă în loc să se supună
şi alţi câţiva relatează că au refuzat să ia otrava, supravieţuitorii susţin că
marea majoritate a celor nouă sute zece oameni care au murit au făcut-o în
ordine şi de bunăvoie.
Ştirile despre acest eveniment ne-au şocat. Televiziunea, radioul şi
ziarele au furnizat o avalanşă de reportaje, teorii şi analize. Timp de zile întregi,
conversaţia tuturor era copleşită de acest subiect: „Câţi morţi au mai găsit?”;
„Un individ care a scăpat spunea că ei beau otravă ca şi cum ar fi fost
hipnotizaţi sau aşa ceva.”; „În fond, ce făceau ei tocmai în America de Sud?”;
„Este atât de greu de crezut. Ce i-a determinat să facă asta?”.
Da, „Ce i-a determinat să facă asta?” - iată întrebarea critică. Cum putem
motiva aceste acte absolut şocante de supunere? Au fost oferite diverse
explicaţii. Unii au pus accentul pe carisma lui Jim Jones, un om a cărui stil i-a
făcut pe cei din jur să-l iubească ca pe un salvator, să aibă încredere în el ca
într-un părinte şi să-l trateze ca pe un împărat. Alte explicaţii s-au îndreptat
spre felul de oameni care au fost atraşi în secta Templul Poporului.
Erau în majoritate oameni săraci şi lipsiţi de educaţie, dornici să renunţe
la libertatea lor de gândire şi acţiune în schimbul siguranţei unui loc unde toate
deciziile să fie luate de altcineva în locul lor. Alte explicaţii au pus accentul pe
natura religioasă a organizaţiei Templul Poporului în care credinţei fără limite în
liderul cultului i se atribuia cea mai înaltă prioritate.
Fără îndoială că fiecare dintre aceste aspecte aduce o contribuţie la
explicarea faptelor petrecute în Jonestown. Dar cred că toate acestea nu sunt
suficiente. În fond, lumea abundă de tot felul de culte populate de oameni
dependenţi care sunt conduşi de personaje carismatice. Mai mult, o combinaţie
de astfel de circumstanţe n-a lipsit niciodată în trecut.
Şi cu toate acestea nu găsim dovezi practic nicăieri despre un eveniment
care să fi semănat măcar aproximativ cu incidentul de la Jonestown. Trebuie să
li existat alt factor care a fost decisiv.
O întrebare deosebit de interesantă ne oferă un punct de reper: „Dacă
acea comunitate ar fi rămas în San Francisco, ordinul reverendului Jim Jones ca
oamenii să se sinucidă ar mai fi fost respectat?”. Cu siguranţă, o întrebare cu
un caracter foarte speculativ, dar expertul cel mai familiarizat cu cazul Templul
Poporului nu are nici o îndoială în legătură cu răspunsul. Dr. Louis Jolyon West,
şeful catedrei de ştiinţe psihiatrice şi biocomportament de la UCLA şi
coordonatorul departamentului de neuro-psihiatrie este o autoritate în
domeniul cultelor şi a urmărit organizaţia Templul Poporului timp de opt ani
înainte de sinuciderea colectivă de la Jonestown.
Când a fost intervievat ca urmare a acestui eveniment, el a făcut o
afirmaţie care m-a izbit ca fiind deosebit de instructivă: „Aşa ceva nu s-ar fi
întâmplat în California. Dar ei trăiau în totală izolare faţă de restul lumii, în
condiţii de junglă şi într-o ţară ostilă.”
Deşi pierdută în haosul comentariilor care au urmat tragediei, observaţia
dr. West şi ceea ce ştim deja despre principiul dovezii sociale îmi par destul de
importante pentru o înţelegere satisfăcătoare a supunerii sinucigaşilor.
După părerea mea, actul din istoria organizaţiei Templul Poporului care a
contribuit cel mai mult la supunerea necugetată din ziua sinuciderii s-a
întâmplat cu un an înainte, atunci când membrii cultului s-au mutat în jungla
unei ţări cu obiceiuri necunoscute şi cu oameni ciudaţi. Dacă ar fi să credem
poveştile despre geniul rău al lui Jim Jones, el a fost pe deplin conştient de
impactul psihologic masiv pe care l-ar avea o asemenea mutare asupra
adepţilor.
Dintr-odată, ei s-au trezit într-un loc despre care nu ştiau nimic. America
de Sud şi în special pădurea tropicală din Guyana nu semăna cu nimic din ceea
ce cunoscuseră la San Francisco. Ţara — atât din punct de vedere fizic, cât şi
social — în care fuseseră aruncaţi trebuie să li se fi părut îngrozitor de
nesigură.
Ah, nesiguranţa — mâna dreaptă a principiului dovezii sociale. Am văzut
deja că, atunci când oamenii sunt nesiguri, ei se uită la acţiunile altora pentru
a-şi ghida propriile acţiuni. Prin urmare, în mediul ciudat din Guyana, membrii
cultului erau foarte dispuşi să urmeze exemplul altora.
Dar, cum am mai văzut deja, nu va fi urmat cu precădere
comportamentul oricărei alte persoane, ci numai comportamentul indivizilor de
un anumit fel — cei asemănători. Şi aici se află frumuseţea tragică a strategiei
relocării pusă în practică de Jim Jones. Într-o ţară ca Guyana nu se aflau alţi
oameni asemănători rezidenţilor din Jonestown decât oamenii aşezământului.
Ceea ce era corect pentru un membru al comunităţii era determinat într-
o măsură disproporţionat de mare de ceea ce făceau şi credeau ceilalţi membri
ai comunităţii care, la rândul lor, erau influenţaţi puternic de Jones.
Văzute în această lumină, teribila ordine, lipsa panicii, calmul cu care
aceşti oameni s-au îndreptat către cada cu otravă şi către moarte par mai
explicabile. Ei nu au fost hipnotizaţi de Jones; ei au fost convinşi — în parte de
el, dar încă mai important de principiul dovezii sociale — că sinuciderea era
conduita corectă. Nesiguranţa pe care au simţit-o când au auzit pentru prima
dată ordinul de a se sinucide trebuie să-i fi determinat să se uite la cei din jur
pentru a-şi defini un răspuns potrivit. Merită să observam în mod deosebit că
aceşti oameni au găsit două exemple impresionante de dovezi sociale şi fiecare
indica aceeaşi direcţie.
Prima dovadă a fost grupul iniţial de compatrioţi care au acceptat de
bunăvoie şi rapid ordinul de a se otrăvi. Vor exista întotdeauna câţiva
asemenea indivizi supuşi până la fanatism în orice grup dominat de un lider
puternic.
Este dificil de aflat dacă, în acest caz, aceşti oameni au fost instruiţi în
mod special mai înainte pentru a servi ca exemple sau dacă ei au fost în mod
natural cei mai supuşi dorinţelor lui Jones. Nu contează; efectul psihologic al
acţiunilor acestor indivizi a fost deosebit de puternic.
Dacă sinuciderile unor oameni asemănători prezentate în ziare pot
influenţa nişte indivizi total necunoscuţi să se sinucidă, putem să ne închipuim
cât de convingător ar fi un asemenea act dacă el ar fi realizat fără ezitare de
vecinii cuiva într-un loc ca Jonestown.
A doua sursă de dovezi sociale a venit chiar din reacţia mulţimii. Având în
vedere condiţiile, bănuiesc că ceea ce s-a întâmplat a fost o manifestare pe
scară largă a fenomenului ignoranţei pluraliste care molipseşte frecvent
privitorii în situaţii de urgenţă.
Fiecare membru al comunităţii din Jonestown s-a uitat la acţiunile celor
din jur pentru a evalua situaţia şi — constatând un calm aparent pentru că toţi
ceilalţi îşi făceau pe ascuns propria evaluare a situaţiei în loc să reacţioneze -
„au aliat” că a-ţi aştepta rândul răbdător era comportamentul corect.
Asemenea dovadă socială prost interpretată, dar totuşi convingătoare, este de
prevăzut să aibă drept rezultat exact calmul teribil al acelei adunări de la
tropice care îşi aştepta moartea la rând.
Din perspectiva mea, majoritatea încercărilor de a analiza incidentul
Jonestown s-au concentrat prea mult pe calităţile personale ale lui Jim Jones.
Deşi el era fără îndoială un om de un rar dinamism, puterea pe care o exercita
mi se pare că vine mai puţin din remarcabilul lui stil personal şi mai mult din
înţelegerea principiilor psihologice fundamentale.
Geniul lui real ca lider l-a făcut să înţeleagă limitele conducerii
individuale. Nici un lider nu poate spera să convingă mereu şi de unul singur
toţi membrii grupului. Un lider puternic se poate aştepta, în mod rezonabil, să
convingă totuşi o proporţie considerabilă dintre membrii grupului. Apoi, simpla
informaţie că un număr substanţial de membri ai grupului au fost convinşi
poate convinge prin ea însăşi restul membrilor. Astfel liderii cei mai puternici
sunt aceia care ştiu cum să aranjeze condiţiile din grup pentru a permite
principiului dovezii sociale să lucreze la maxim in favoarea lor.
Tocmai în acest domeniu se pare ca a fost Jones cel mai inspirat. Lovitura
lui de maestru a fost să mute comunitatea Templului Poporului din mediul
urban, de unde-şi trăgea rădăcinile, în îndepărtata Americă de Sud unde
condiţiile de nesiguranţă şi asemănarea doar între membrii sectei făceau ca
principiul dovezii sociale să opereze în favoarea lui mai bine decât oriunde.
Acolo, o aşezare de o mie de oameni, mult prea mare pentru a fi menţinută
într-un echilibru constant de forţa personalităţii unui singur om, putea fi
transformată într-o turmă.
După cum ştiu de multă vreme măcelarii din abatoare, datorită
mentalităţii de turmă animalele sunt mai uşor de stăpânit. Trebuie doar să
determini câţiva membri să se mişte în direcţia dorită şi ceilalţi — răspunzând
nu atât şefului turmei, cât mai ales acţiunilor celor din jur — se vor alinia calm
şi mecanic. Prin urmare, puterile lui Jim Jones pot fi, probabil, mai bine înţelese
luând în consideraţie nu doar stilul său personal spectaculos, ci şi profunda sa
cunoaştere a artei jiu-jitsu aplicată în domeniul social.

CUM SĂ TE PROTEJEZI DE INFLUENŢA


EXERCITATĂ DE ACŢIUNEA
PRINCIPIULUI DOVEZII SOCIALE

Acest capitol a început cu relatarea unei practici relativ inofensive, cea a


râsetelor înregistrate, şi a continuat cu istorisiri despre crime şi sinucideri —
toate explicate pe baza principiului dovezii sociale. Cum putem să ne apărăm
împotriva unei arme de influenţare care acţionează într-o gama atât de largă
de comportamente?
Dificultatea provine din faptul că, în majoritatea timpului, nu vrem să ne
apărăm împotriva informaţiilor furnizate de dovada socială. Exemplele pe care
le oferă aceasta despre felul cum ar trebui să acţionăm sunt, de obicei, valabile
şi valoroase.
Cu ajutorul dovezii sociale putem naviga încrezători printr-o mare de
decizii fără să trebuiască să cercetăm personal argumentele pro şi contra în
detaliu.
În acest sens, principiul dovezii sociale ne echipează cu un minunat pilot
automat, nu prea deosebit de cel aflat la bordul avioanelor. Totuşi, câteodată
apar probleme reale în legătură cu pilotul automat. Aceste probleme survin ori
de câte ori informaţiile de zbor furnizate sistemului de control sunt greşite. În
aceste cazuri, vom devia în afara traiectoriei de zbor şi în funcţie de mărimea
erorii, consecinţele pot fi dramatice. Dar, deoarece pilotul automat furnizat de
principiul dovezii sociale este mai des un aliat decât un duşman, nu ne putem
aştepta să vrem sa-l deconectăm.
Astfel, ne confruntăm cu o problemă clasică: cum să folosim un
echipament de pe urma căruia beneficiem dar care uneori ne poate pune în
pericol.
Din fericire, există o cale de scăpare din această dilemă. Deoarece
dezavantajele pilotului automat apar mai ales atunci când sunt introduse
informaţii incorecte în sistemul de control, cea mai bună apărare împotriva
acestor dezavantaje este să învăţăm să recunoaştem datele incorecte.
Dacă vom putea sesiza situaţiile când pilotul automat - dovada socială -
lucrează cu informaţii incorecte, putem deconecta mecanismul şi putem prelua
controlul atunci când este necesar.
Există două feluri de situaţii în care datele incorecte fac ca principiul
dovezii sociale să ne dea sfaturi proaste. Prima apare atunci când dovada
socială a fost intenţionat falsificată. Invariabil, aceste situaţii sunt fabricate de
zelul exploatatorilor de a crea impresia — blestemată fie realitatea! — că o
mulţime de oameni acţionează în felul în care vor exploatatorii. Râsetele
înregistrate care însoţesc serialele de comedie de la televiziune, despre care
am discutat deja, reprezintă un exemplu de oferire de date false. Dar există
multe altele la care falsificarea este în mare parte evidentă.
De pildă, răspunsul contrafăcut nu este specific doar mijloacelor media
moderne sau erei electronice. De fapt, exploatarea puternică a principiului
dovezii sociale poate fi urmărită de-a lungul istoriei uneia dintre cele mai
respectabile forme de artă: opera. Este vorba de fenomenul numit „galerie”
despre care se spune că a fost iniţiat în 1820 de doi obişnuiţi ai Operei din Paris
pe nume Sauton şi Porcher. Dar aceşti indivizi nu erau doar simpli spectatori de
opera. Ei, s-au dovedit a fi veritabili oameni de afaceri şi produsele lor erau
aplauzele.
Organizaţi sub numele „Asigurarea succeselor dramatice”, ei şi angajaţii
lor se puneau la dispoziţia cântăreţilor şi a directorilor de operă care doreau să-
şi asigure un răspuns apreciativ al audienţei. Atât de eficienţi erau aceşti
indivizi în stimularea adevăratei audienţe prin reacţia lor contrafăcută încât, nu
după mult timp, galeria (formată dintr-un conducător şi mai mulţi subalterni) a
devenit o tradiţie consacrată şi persistentă peste tot în lumea operei.
După cum notează Robert Sabin, istoric în domeniul muzicii: „Prin 1830,
galeria ajunsese o instituţie înfloritoare, adunând banii ziua şi aplaudând
noaptea, toate acestea cât se poate de deschis... Dar este foarte probabil că
nici Sauton, nici amicul său Porcher nu aveau idee despre măsura în care
schema lor de aplauze plătite va fi adoptată şi aplicată oriunde se cântă
operă.”61
Pe măsură ce practica galeriei s-a extins, membrii ei au început să ofere
o gamă tot mai variată de stiluri şi intensităţi.
În acelaşi fel în care producătorii de râsete pe bandă pot apela la
serviciile unor indivizi experţi în chicoteli sau în hohote de râs, galeriile şi-au
cultivat proprii lor „specialişti” — bocitoare alese pentru abilitatea lor de a
plânge la comanda; biseuri care strigau „bis” şi „încă o dată” pe un ton
extaziat; şi înrudiţi direct cu indivizii care furnizează râsete pe bandă în zilele
noastre, voioşii care erau aleşi pentru râsul lor molipsitor.
Totuşi, pentru scopurile noastre, cea mai instructivă asemănare cu
formele moderne ale râsului pe bandă este caracterul făţiş al contrafacerii. Nu
se simţea nici o necesitate specială de a deghiza sau schimba galeria care
stătea adesea pe aceleaşi locuri, spectacol după spectacol, an de an, condusă
de un şef de galerie care rămânea pe funcţia lui câte douăzeci de ani. Nici
tranzacţiile pecuniare nu erau ascunse de public.
Într-adevăr, la o sută de ani după naşterea galeriei, un cititor al ziarului
London Musical Times putea examina anunţurile cu tarifele pentru galeria la
reprezentaţiile de operă italiană. Şi iată că, în lumea lui Rigoletto şi a lui
Giiligan, audienţa a fost manipulată cu succes de către cei care au folosit
dovada socială chiar dacă această dovadă a fost contrafăcută făţiş.

Pentru aplauze la intrarea în scenă, un domn va primi 25 de lire.


Pentru aplauze la intrarea în scenă, o doamnă va primi 15 lire.
Pentru aplauze obişnuite în timpul spectacolului, 10 lire.
Pentru aplauze insistente în timpul spectacolului, 15 lire.

61
Citatul este extras din The International Cyclopedia of Music and Musicians, 1964,
editată de Sabin.
Pentru aplauze deosebit de puternice, 17 lire.
Pentru întreruperi cu „Bine!” sau „Bravo!”, 5 lire.
Pentru solicitarea unul bis 50 de lire.
Pentru entuziasm dezlănţuit - se va negocia o sumă specială.

Anunţ cu tarifele galeriei italiene

De la „aplauze obişnuite” la „entuziasm dezlănţuit”, galeria îşi oferea


serviciile
într-o manieră publică îndrăzneaţă - în acest caz, într-un ziar citit de
mulţi
dintre membrii audienţei pe care se aştepta s-o influenţeze. Datorită
puterii
exemplului banda comportamentului automat porneşte oricum.

Ceea ce au înţeles Sauton şi Porcher despre felul mecanic în care ne


supunem principiului dovezii sociale a fost înţeles şi de diverşi exploatatori din
zilele noastre. Ei nu consideră că ar fi necesar să ascundă natura contrafăcută
a dovezii sociale pe care ne-o furnizează — dovadă, impresia de falsitate lăsată
de majoritatea râsetelor înregistrate pe bandă pentru televiziune.
Aceşti indivizi aproape că ne râd în nas dându-şi seama de situaţia dificilă
în care ne aflăm: ori le permitem să ne prostească în faţă, ori trebuie să
abandonăm preţiosul nostru pilot automat care ne face atât de vulnerabili la
trucurile lor. Dar, fiind prea siguri că ne-au prins în capcană, asemenea
exploatatori fac o greşeală decisivă. Uşurinţa cu care ei construiesc false
dovezi sociale ne oferă o cale de a le contracara.
Deoarece pilotul automat poate fi cuplat şi decuplat după voie, putem
naviga încrezându-ne în direcţia indicată de principiul dovezii sociale până când
recunoaştem că s-a folosit o informaţie incorectă. În acest moment putem
prelua controlul şi după ce facem corecţiile necesare putem să recuplăm pilotul
automat.
Transparenţa dovezilor sociale contrafăcute pe care le primim în prezent
ne furnizează exact indiciul de care avem nevoie pentru a şti când să
executăm această simplă manevră. Fără să fie necesar altceva decât puţină
vigilenţă faţă de contrafacerile evidente ale dovezii sociale vom putea să ne
protejăm eficient.
Să luăm un exemplu. Ceva mai devreme am menţionat proliferarea
reclamelor în care apar persoane obişnuite de pe stradă care laudă un produs,
adesea fără să ştie că ceea ce spun ei se înregistrează. Aşa cum ne-am
aştepta, în conformitate cu principiul dovezii sociale, aceste mărturii din partea
unor „oameni obişnuiţi, ca tine şi ca mine” conduc la realizarea unor campanii
de reclamă destul de eficiente.
Aceste campanii se bazează pe o deformare relativ subtilă: îi auzim
numai pe cei cărora le place produsul; drept rezultat obţinem o imagine logic
părtinitoare privind gradul de susţinere sociala a produsului.
Recent, a fost introdus un tip de contrafacere mai grosolan şi mai lipsit
de etică. În unele cazuri producătorii de reclame nu se mai ostenesc să obţină
declaraţii reale. Ei angajează pur şi simplu actori care să joace rolul omului de
pe stradă şi să răspundă aşa-zis spontan unui reporter. Este uimitor cât de
neruşinate pot fi aceste reclame cu interviuri aşa-zis spontane. Situaţiile sunt
evident aranjate, participanţii sunt în mod clar actori şi dialogul este, fără nici
îndoială, scris dinainte.
Recent mă uitam la televizor şi a început o reclamă, iar prezentatorul a
spus pe un ton care se foloseşte, de obicei, pentru evenimentele majore din
Golful Piersic: „Acum consumatorii o pot întreba pe Angela Lansbury despre
Bufferin!”
La orice fiinţă umană normală, reacţia naturală faţă de acest anunţ a
fost: „Ce?!? „, adică „Ce are de-a face Angela Lansbury cu Bufferin?”. Reclama
prezenta mai mulţi consumatori care au fost opriţi pe stradă, aparent la
întâmplare, şi fiecare dintre ei avea o întrebare pentru Angela Lansbury despre
Bufferin. În esenţă, ei întrebau: „Domnişoară Lansbury, este Bufferin un produs
bun pe care ar trebui să-l cumpăr?”
Aceşti consumatori păreau foarte serioşi. Arătau de parcă s-ar fi învârtit
pe-acolo timp de luni de zile frângându-şi mâinile şi spunându-şi: „Am o
întrebare despre Bufferin! Numai de-aş avea ocazia s-o întreb pe Angela
Lansbury!”.
Acesta este un alt exemplu de problemă care ia amploare şi care este
ascunsă sub covor de prea mult timp: invazia „consumatorilor de pe Marte”. Ei
arată la fel ca fiinţele umane, dar nu acţionează ca ele şi au început să preia
controlul.
Aparent, nu sunt singurul care a observat numărul tot mai mare de
mărturii aşa-zis spontane, dar ostentativ falsificate, din reclamele prezentate în
zilele noastre.
Umoristul Dave Barry a observat şi el răspândirea lor şi i-a numit pe cei
care le populează „Consumatori de pe planeta Marte”, etichetă care îmi place
şi am început s-o folosesc şi eu. Ea mă ajută să îmi amintesc că, în ce priveşte
obiceiurile mele de cumpărare, ar fi bine să mă asigur că ignor gusturile
acestor indivizi care, în fond, vin de pe altă planetă.
Ştiu că, ori de câte ori mă confrunt cu o încercare de influenţare de acest
fel, mi se declanşează un fel de alarmă cu o indicaţie clară: Atenţie! Atenţie!
Falsă dovadă socială în această situaţie. Deconectează temporar pilotul
automat.
Este atât de uşor de făcut. Trebuie doar să luăm decizia conştientă de a fi
atenţi la contrafacerea dovezilor sociale şi siguranţa îngâmfată a
exploatatorilor va dispărea. Ne putem relaxa până când identificăm falsurile lor
evidente şi în acel moment putem să ne năpustim asupra lor.
Şi ar trebui să ne năpustim cu furie. Nu vorbesc aici de o simplă ignorare
a dezinformării, deşi este necesară cu siguranţă şi această tactică defensivă.
Vorbesc de un contraatac agresiv. Ori de câte ori este posibil, trebuie să-i lovim
pe cei responsabili de falsificarea dovezii sociale. Ar trebui să nu mai
cumpărăm nici un produs promovat prin reclame de genul interviurilor
aranjate.
Mai mult, fiecare producător al acestor articole ar trebui să primească o
scrisoare care să explice reacţia noastră şi să recomande încetarea folosirii
agenţiei de publicitate care a făcut într-o manieră atât de necinstită
prezentarea produsului respectiv.
Desigur, nu dorim întotdeauna să ne încredem în acţiunile altora pentru a
ne orienta propria noastră conduită — mai ales într-o situaţie suficient de
importantă ca să merite o analiză proprie a argumentelor pro şi contra sau în
cazul în care cunoaştem foarte bine situaţia — dar vrem să putem fi în măsură
să contăm pe comportamentul altora ca sursă valabilă de informaţii într-o
gamă largă de situaţii.
Dacă în asemenea situaţii constatăm că nu putem avea încredere că
informaţiile sunt valabile deoarece cineva a falsificat dovezile, trebuie să fim
pregătiţi să contraatacăm. În asemenea cazuri, eu personal simt mai mult
decât simplă aversiune pentru faptul că sunt tras pe sfoară. Mi se zbârleşte
părul la gândul că sunt prins la strâmtoare într-un mod inacceptabil de cei
care-mi subminează una dintre barierele împotriva supraîncărcării decizionale
specifică lumii moderne. Şi mă simt un adevărat justiţiar atunci când îi lovesc
cât pot de tare pe indivizii care încearcă acest lucru. Dacă eşti la fel ca mine şi
tu ar trebui să faci asta.
În afară de cazurile când dovezile sociale sunt falsificate deliberat, există
un alt caz în care acest principiu ne va orienta de fiecare dată într-o direcţie
greşită. În asemenea situaţii, o eroare firească, nevinovată, poate produce o
acumulare de dovezi sociale false care ne va împinge spre decizii incorecte.
Fenomenul ignoranţei pluraliste, datorită căruia nimeni nu sesizează
necesitatea de a se alerta în cazuri de urgenţă, furnizează un exemplu despre
o asemenea situaţie.
Cea mai bună ilustrare pe care o cunosc vine din experienţa unuia dintre
studenţii mei care a fost poliţist în cadrul patrulei de autostradă.
După un curs al cărui subiect a fost principiul dovezii sociale, el a rămas
să stea de vorbă cu mine. Mi-a spus că acum înţelege cauza unui gen de
accident rutier care l-a nedumerit întotdeauna mai înainte. Accidentul se
întâmpla de obicei pe autostrada către oraş, în orele de vârf, când maşinile se
mişcă în flux continuu dar cu viteză mică.
Evenimentele care conduceau la accident începeau cu două maşini care
circulau una după alta şi care semnalizau simultan intenţia de a ieşi de pe
banda pe care se aflau pentru a intra pe cea alăturată, într-un interval de
câteva secunde, un lung şir de şoferi care urmau după aceste două maşini
făceau acelaşi lucru, gândindu-se că ceva — o maşină defectă sau o barieră —
bloca banda pe care se aflau.
Tocmai în înghesuiala provocată de încercările de a intra în spaţiile
disponibile de pe banda alăturată se întâmpla frecvent să aibă loc o ciocnire.
Lucrul ciudat în toată această poveste, după cum mi-a relatat poliţistul,
este acela că foarte adesea nu exista nici un obstacol care să trebuiască să fie
evitat, iar în momentul accidentului acest lucru ar fi trebuit să fie evident
pentru oricine avea ochi de văzut. El mi-a spus că a fost de mai multe ori
martorul unor asemenea accidente când drumul era în mod vizibil liber în faţa
celor atât de prost inspiraţi să schimbe banda.
Relatarea poliţistului furnizează câteva indicaţii despre modul în care noi
reacţionăm la dovezile sociale.
Mai întâi, pare că noi presupunem că, dacă o mulţime de oameni fac un
anumit lucru, ei trebuie să ştie ceva ce noi nu ştim. Mai ales atunci când
suntem nesiguri, suntem dornici să acordăm o imensă încredere cunoştinţelor
cumulate ale mulţimii. În al doilea rând, mulţimea greşeşte destul de frecvent
pentru că ea nu acţionează pe baza unor informaţii de calitate, ci reacţionează
conform principiului dovezii sociale.
Prin urmare, dacă doi şoferi hotărăsc printr-o coincidenţă să schimbe
banda în acelaşi moment, este probabil că şi următorii doi vor face acelaşi
lucru presupunând că şoferii din faţa lor au identificat un obstacol.
Drept rezultat dovada socială cu care se confruntă şoferii din spatele
acestui grup va fi destul de puternică - patru maşini una după alta cu
semnalizatoarele laterale clipind şi încercând să intre pe banda alăturată. Şi
mai multe semnalizatoare se vor aprinde. Atunci dovada socială ar deveni de
necontestat.
Pentru şoferii din spate, n-ar mai putea exista nici o îndoială despre
corectitudinea deciziei de a schimba banda: „Toţi băieţii ăia din faţă trebuie că
ştiu ceva.”. Atât de hotărâţi vor fi ei să se strecoare pe banda alăturată, fără ca
măcar să cerceteze adevărata stare a drumului din faţa lor, încât vor începe un
asalt pe tot flancul şi... trosc! Iată accidentul.
Avem de învăţat o lecţie din această situaţie: nu ar trebui să avem
niciodată o încredere totală într-un sistem ca pilotul automat reprezentat de
dovada socială; chiar şi atunci când nici un sabotor nu a introdus în mod
intenţionat date false în sistem, el o poate lua razna de la sine.
Este necesar să verificăm acest instrument din timp în timp pentru a ne
asigura că se sincronizează cu alte surse de dovezi în situaţia dată — fapte
obiective, experienţe anterioare, propriile judecăţi. Din fericire, precauţia nu
cere nici mult efort, nici mult timp. O privire rapidă în jur va fi suficientă. Iar
această mică precauţie merită toţi banii. Consecinţele faptului de a te baza
numai pe dovada socială pot fi înspăimântătoare.
Acest aspect al fenomenului dovezii sociale îmi aminteşte întotdeauna
despre felul cum anumite triburi indiene — Blackfeet, Cree, Snake şi Crow —
obişnuiau să vâneze bizonul american. Există două caracteristici ale bizonului
care-l fac deosebit de sensibil la o dovadă socială eronată. În primul rând, ochii
lui sunt astfel poziţionaţi în cap încât văd mai bine în lateral decât în faţă. În al
doilea rând, atunci când fug cuprinşi de panică, ţin capul în jos aşa încât nu pot
să vadă pe deasupra cirezii.
Drept rezultat, după cum au observat indienii, era posibil să ucizi un
număr enorm de bizoni mânând o cireada spre marginea unui şanţ. Animalele,
răspunzând dovezii sociale tunătoare din jurul lor — şi fără să se uite vreodată
în sus pentru a vedea ce se află în faţa lor — făceau restul. Un observator uluit
al unei asemenea vânători a descris rezultatul fatal al încrederii oarbe a
bizonilor în cunoştinţele colective.

În acest fel, era posibil să momeşti o cireada spre o prăpastie şi s-o faci
să se arunce în gol deoarece o cireada are încredere în şefii ei şi toţi ce-i care-i
urmează o fac de bună voie.62

Ar fi înţelept ca, desigur, un pilot al cărui avion zboară pe pilot automat,


să mai arunce o privire, din când în când, pe tabloul de bord şi pe fereastră. Tot
aşa, avem nevoie cu toţii să ne uitam în jur, din timp în timp, atunci când
depindem de dovezile furnizate de mulţime. Fără această minimă protecţie
împotriva dovezilor sociale falsificate, s-ar putea foarte bine ca perspectivele
noastre să fie asemănătoare cu cele ale şoferilor care vor neapărat să schimbe
banda sau cu cele ale bizonilor: accidentul fatal.

SCRISORI DE LA CITITORI

De la un fost angajat al unui hipodrom

„Am aflat despre o metodă de a falsifica dovada socială în avantajul


unora în timp ce lucram la un hipodrom. Pentru a scădea şansele celorlalţi şi a
câştiga mai mulţi bani, unii pariori reuşesc să manipuleze publicul pentru a
paria pe cai slabi.
La cursele de cai, câştigurile provin din felul cum se pariază banii. Cu cât
se pariază mai mulţi bani pe un cal, cu atât sunt mai mici şansele de câştig.
Mulţi dintre cei care pariază pe cai au surprinzător de puţine cunoştinţe despre
62
Din Hornaday (1887).
strategia de pariere. Astfel, mai ales atunci când nu ştiu prea multe despre caii
care aleargă într-o anumită cursă, de multe ori, ei vor paria pur şi simplu, pe
favorit.
Deoarece tabela cu totalul pariurilor afişează şansele în fiecare moment,
publicul poate şti întotdeauna care este calul favorit Sistemul pe care-l poate
folosi cineva care pariază sume mari pentru a modifica şansele este destul de
simplu. Individul are în minte un cal despre care simte că are şanse bune
pentru a câştiga. Apoi el alege un cal cu pariuri slabe (să spunem 15 la 1) care
nu are o şansă reală de a câştiga. În momentul în care se deschide geamul
casieriei, individul depune o sută de dolari pe calul slab creând imediat un
favorit a cărui şanse cresc pe tabela de afişaj la aproximativ 2 la 1.
Acum începe să lucreze dovada socială. Oamenii care nu ştiu sigur cum
să parieze, se uită la tabela cu pariuri pentru a vedea care cal este considerat
favorit de primii pariori şi pariază şi ei pe acelaşi cal. Apoi, apare efectul
bulgărelui de zăpadă pe măsură ce alţi oameni continuă să parieze pe favorit.
În acest moment, individul despre care am vorbit se duce înapoi la casierie şi
pariază o sumă importantă pe adevăratul său favorit care-i va aduce acum
câştiguri mai mari pentru că «noul favorit» a împins în jos pariurile.
Dacă individul câştigă, investiţia iniţială de o sută de dolari va fi înmulţită
de multe ori.
Am văzut eu însumi întâmplându-se o asemenea situaţie. Îmi amintesc că
odată, o persoană a depus o sută de dolari când pariurile erau de 10 la 1
făcând din acel cal un favorit timpuriu. Au început să circule zvonuri că oamenii
de la hipodrom ştiau ceva. Următorul lucru pe care-l ştiu este că toată lumea
(incluzându-mă pe mine) paria pe acel cal.
A sfârşit prin a sosi ultimul din cursă având probleme cu un picior. Mulţi
oameni au pierdut o grămadă de bani. Dar cineva a câştigat. Nu vom şti
niciodată cine a fost. Dar individul care a luat toţi bani a înţeles bine teoria
dovezii sociale.
Încă o dată putem vedea că dovada socială acţionează cel mai puternic
asupra celor care nu au suficiente informaţii sau sunt nesiguri în legătură cu o
situaţie şi, prin urmare, trebuie să se uite în jur după dovezi pentru a găsi
modul cel mai bun de a se comporta.
Capitolul 5
S I M PA T I A
Hoţul cel prietenos

Principala sarcină a unui avocat este să determine


juriul să-l placă pe clientul său.
CLARENCE DARROW

PUŢINI OAMENI AR FI SURPRINŞI DE AFIRMAŢIA CĂ, DE regulă, preferăm


să spunem „da” unei persoane pe care o cunoaştem şi o simpatizăm. Ceea ce
ar putea fi uimitor de observat este faptul că această regulă simplă este
folosită în sute de feluri de oameni complet străini pentru a ne face să fim de
acord cu solicitările lor.
Cea mai limpede ilustrare pe care o cunosc privind exploatarea
profesională a regulii simpatiei, este reuniunea Tupperware pe care o consider
chintesenţa procedeului american de obţinere a asentimentului.
Oricine ştie cum se desfăşoară o reuniune Tupperware va recunoaşte
folosirea diverselor arme de influenţare pe care le-am examinat până acum:
reciprocitate (pentru început, au loc jocuri la care participantele câştigă diverse
premii, iar cele care nu au câştigat nici un premiu primesc câte o pungă de
plastic, deci fiecare participantă primeşte un dar înainte de a începe
cumpărăturile), angajament (fiecare participantă este îndemnată să descrie în
public foloasele şi beneficiile pe care le-a avut de pe urma produselor
Tupperware pe care le-a achiziţionat deja) şi dovada socială (o dată ce încep
cumpărăturile, fiecare achiziţie contribuie la ideea că alţi oameni, asemănători
nouă, doresc produsul; prin urmare, el trebuie că este bun).
Toate armele de influenţare importante sunt prezente pentru a ajuta ca
lucrurile să meargă bine, dar adevărata forţă a reuniunilor Tupperware vine
dintr-un aranjament deosebit care foloseşte regula simpatiei. În ciuda
demonstraţiei atractive şi convingătoare a vânzătorilor de la Tupperware,
adevărata solicitare de a cumpăra un produs nu vine de la aceşti străini, vine
din partea unei prietene a fiecărei femei aflată în încăpere.
Poate că reprezentantul Tupperware va solicita formal o comandă din
partea fiecărei participante, dar cea care face solicitarea mai convingătoare în
plan psihologic este gospodina care stă deoparte, zâmbind, tăifăsuind şi
servind răcoritoare. Ea este gazda reuniunii care şi-a invitat prietenele să vadă
o demonstraţie de vânzări în casa ei şi care, toată lumea o ştie, câştigă un
profit de pe urma fiecărui produs vândut la această întâlnire.
Simplu. Oferindu-i gazdei un procentaj din vânzări, Tupperware Home
Parties Corporation aranjează ca toţi clienţii săi să cumpere de la şi pentru un
prieten în loc să cumpere de la un vânzător necunoscut. În acest fel, atracţia,
căldura, sentimentul de siguranţă şi de obligaţie faţă de un prieten sunt puse
să susţină procesul de vânzare. Cercetătorii Frenzer şi Davis, specializaţi în
studierea problemelor consumatorilor, care au examinat legăturile sociale
dintre gazdă şi participanţi în cadrul reuniunilor de vânzări organizate acasă şi
au confirmat forţa abordării Tupperware: forţa acestei legături sociale este de
două ori mai puternică decât preferinţa pentru produsul în sine în ce priveşte
determinarea cumpărării. Rezultatele s-au dovedit a fi remarcabile.
S-a estimat recent că vânzările corporaţiei Tupperware au depăşit 2,5
milioane de dolari pe zi!
Interesant este că şi consumatorii sunt pe deplin conştienţi de presiunile
exercitate de sentimentul de simpatie şi prietenie evocate în reuniunile
Tupperware. Pare că unora nu le pasă; altora le pasă, dar nu par să ştie cum să
le evite.
O femeie cu care am vorbit şi-a descris reacţiile cu mai mult decât o
simplă frustrare în voce:

Am ajuns în punctul în care urăsc să fiu invitată la o reuniune


Tupperware. Am toate produsele de care am nevoie; şi, dacă mai am nevoie de
ceva, aş putea cumpăra mai ieftin produse de altă marcă. Dar atunci când mă
sună o prietenă, simt că trebuie să merg. Iar când ajung acolo, simt că trebuie
să cumpăr ceva. Ce pot să fac? Este vorba de a face ceva pentru una dintre
prietenele mele.

Având un aliat atât de irezistibil ca principiul prieteniei, nu-i de mirare că


firma a abandonat centrele de vânzări cu amănuntul şi a împins conceptul
reuniunii Tupperware până acolo încât o asemenea reuniune începe la fiecare
2,7 secunde.
Dar, desigur, tot felul de alţi profesionişti în obţinerea asentimentului
cunosc presiunea de a răspunde afirmativ unei persoane pe care o cunoaştem
şi o simpatizăm. Să luăm ca exemplu numărul crescând de organizaţii de
caritate care recrutează voluntari ce duc muncă de convingere în cartierul
unde locuiesc pentru a obţine donaţii. Aceste organizaţii înţeleg perfect cât de
dificil ne este să refuzăm o solicitare de caritate atunci când vine din partea
unui prieten sau a unui vecin.
Alţi profesionişti în obţinerea asentimentului au constatat că prietenul
nici măcar nu trebuie să fie prezent pentru a se obţine efectul dorit; adeseori,
simpla menţionare a numelui prietenului este suficientă.
Corporaţia Shaklee, care este specializată în vânzări directe a unor
variate produse de uz casnic, îşi sfătuieşte personalul de vânzări să folosească
metoda „lanţului fără sfârşit” pentru a găsi noi clienţi, îndată ce un client
recunoaşte că îi place un produs, se pot exercita presiuni asupra lui pentru a fi
obţinut numele unor prieteni care ar aprecia să afle şi ei despre produsul
respectiv. Apoi, persoanele de pe această listă pot fi abordate pentru a obţine
noi vânzări şi o listă a prietenilor lor, care pot servi ca sursă pentru noi clienţi şi
tot aşa, într-un lanţ fără de sfârşit.
Cheia succesului acestei metode este ca fiecare reprezentant de vânzări
să viziteze un nou potenţial client înarmat cu numele unui prieten „care mi-a
sugerat să sun”. A refuza un reprezentant de vânzări în asemenea condiţii este
dificil; este aproape ca şi cum ai refuza un prieten. Manualul de vânzări al
Corporaţiei Shaklee insistă ca angajaţii săi să folosească acest sistem care nu
dă niciodată greş: „Ar fi imposibil să-i supraestimezi valoarea. A telefona sau a
vizita un potenţial client căruia poţi să-i spui că prietenul său, domnul Cutare,
crede că ar fi în folosul lui să-ţi acorde câteva momente, înseamnă, de fapt, că
50% din vânzare este făcută înainte de a pune piciorul în casa acelui om”.
Folosirea pe scară largă a legăturii de prietenie de către specialiştii în
obţinerea acordului spune multe despre forţa principiului simpatiei de a
produce asentimentul.
De fapt, am constatat că asemenea profesionişti caută să profite de pe
urma acestui principiu chiar şi atunci când nu există o adevărată relaţie de
prietenie de care să se folosească. În aceste situaţii, strategia experţilor în
obţinerea asentimentului este destul de simplă: mai întâi ne fac să-i
simpatizăm pe ei.
Există un bărbat în Detroit, Joe Girard, care s-a specializat în folosirea
principiului simpatiei pentru a vinde automobile Chevrolet. El a reuşit să se
îmbogăţească câştigând peste 200.000 dolari anual. Având un asemenea venit,
am putea presupune că face parte din conducerea superioară a firmei General
Motors sau ca este proprietarul unei reprezentanţe de vânzări pentru
Chevrolet. Dar nu este aşa. El şi-a câştigat banii ca vânzător în salonul de
prezentare şi ceea ce a făcut el este fenomenal.
Timp de doisprezece ani, el a obţinut titlul de cel mai bun vânzător
pentru că vindea, în medie, cinci automobile sau camioane pe zi. A fost numit
„cel mai grozav vânzător de automobile din lume” şi a fost înregistrat astfel în
cartea recordurilor mondiale, Guinness Book.
Formula pe care a folosit-o pentru a obţine tot acest succes a fost
surprinzător de simplă. Ea a constat în a oferi oamenilor doar două lucruri: un
preţ onest şi un vânzător simpatic de la care oamenilor să le facă plăcere să
cumpere. „Şi asta-i tot”, a afirmat el într-un interviu. „Găseşte un vânzător
simpatic şi un preţ rezonabil, pune-le împreună şi ai obţinut o vânzare.”
Este cu adevărat o formulă simplă dar nicidecum simplistă. În excelenta
sa carte pe care am citit-o (pe nerăsuflate), How to Sell Anything to Anybody,
Joe Girard prezintă în detaliu metode eficiente de aplicare a acestei formule în
practica profesiei de vânzător. Şi o consider de-a dreptul magică ţinând cont de
rezultatele obţinute.
Minunat! Formula lui Joe Girard ne arată cât de vital este principiul
simpatiei pentru afacerea sa, dar nu ne spune destul. Pentru că nu ne spune de
ce clienţii îl plăceau pe el mai mult decât pe alţi vânzători care ofereau un preţ
onest.
Rămâne o întrebare generală, dar fascinantă, la care formula lui Joe
Girard nu ne dă un răspuns: care sunt factorii care fac ca o persoană să placă o
altă persoană? Dacă am cunoaşte răspunsul la această întrebare, am putea
înainta mult pe calea înţelegerii procesului prin care oameni ca Joe reuşesc cu
atâta succes să ne facă să-i simpatizăm şi despre cum am putea reuşi să-i
facem pe alţii să ne simpatizeze pe noi.
Din fericire, oamenii de ştiinţă şi-au pus această întrebare timp de
decenii. Informaţiile acumulate le-au permis să identifice o serie de factori care
stau la baza „inducerii” simpatiei. Şi, după cum vom vedea, fiecare dintre
aceşti factori este folosit cu iscusinţă de către profesioniştii puterii de
convingere pentru a ne împinge să spunem „da”.

Atracţia
Fizică

Deşi se ştie deja că oamenii care arată bine posedă un avantaj în relaţiile
sociale, constatări recente arată că, probabil, am subestimat teribil
dimensiunea şi raza de acţiune a acestui avantaj. Pare să existe un răspuns
automat faţă de oamenii atractivi. La fel ca toate reacţiile de acest gen, acest
răspuns are loc reflex, fără o analiză logică prealabilă. Acest tip de răspuns
este clasificat de către sociologi în categoria „efecte tip halo”. Efectul acesta
apare atunci când o trăsătură pozitivă a unei persoane domină impresia pe
care acea persoană o face altora. Şi există acum dovezi clare că atracţia fizică
este adeseori o astfel de caracteristică.
Cercetările au arătat că atribuim în mod automat persoanelor cu un fizic
plăcut trăsături favorabile ca talent, bunătate, cinste şi inteligenţă. Mai mult
decât atât, gândim astfel fără să ne dăm seama ca atracţia fizică joacă un rol în
acest proces. Anumite consecinţe ale acestei presupuneri inconştiente că „o
persoană cu fizic plăcut are întotdeauna şi un caracter bun” mă sperie.
De pildă, un studiu asupra alegerilor federale din Canada a arătat că acei
candidaţi care sunt atractivi fizic primesc de două ori şi jumătate mai multe
voturi în comparaţie cu candidaţii mai puţin atractivi fizic. 63 În ciuda unor
asemenea puternice dovezi de favoritism faţă de politicienii arătoşi, studii
suplimentare au demonstrat că votanţii nu realizează că sunt părtinitori.
De fapt, 73% dintre votanţii canadieni intervievaţi au negat, în modul cel
mai categoric, că votul lor ar fi fost influenţat de înfăţişarea fizică a
candidatului; numai 14% au recunoscut posibilitatea unei asemenea influenţe.
Un efect similar a fost descoperit în cazul angajărilor. Cu ocazia unui studiu,
înfăţişarea îngrijită a solicitanţilor care s-au prezentat la un interviu de
angajare simulat, a contat mai mult pentru obţinerea unei decizii favorabile
decât calificările lor pentru locul de muncă respectiv.
Şi aceasta cu toate că intervievatorii au susţinut că înfăţişarea a jucat un
rol redus în opţiunile lor.64
Rezultate la fel de neliniştitoare arată că procesele judiciare sunt, de
asemenea, susceptibile de a fi influenţate de dimensiunile corpului şi de
structura oaselor unei persoane. Oamenii care au un fizic plăcut vor beneficia,
probabil, de un tratament mult mai favorabil în cadrul sistemului juridic.
De pildă, într-un studiu efectuat în Pennsylvania, cercetătorii au stabilit la
începutul procesului fiecăruia dintre cei 74 de bărbaţi dintr-un grup de acuzaţi,
calificative pentru atracţia fizică.
Atunci când, mult mai târziu, cercetătorii au verificat dosarele proceselor
cu rezultatelor celor 74 de cazuri, ei au constatat că bărbaţii cu un fizic plăcut
primiseră sentinţe semnificativ mai uşoare. De fapt, a fost de două ori mai
probabil ca acuzaţii cu un fizic plăcut să scape de închisoare în comparaţie cu

63
Studiul despre alegerile din Canada a fost publicat de Efran şi Patterson (1976). Date de
acest fel oferă credibilitate reclamaţiei susţinătorilor lui Richard Nixon că factorul care a
contribuit cel mai mult la eşecul lui Nixon în dezbaterile televizate cu John F. Kennedy — şi prin
urmare, în alegeri - a fost machiajul său prost realizat.
64
Vezi Mack şi Rainey (1990)
cei care aveau un fizic neatractiv.65
În cadrul altui studiu - având ca subiect daunele acordate într-un proces
pentru neglijenţă dovedită - un acuzat care avea un fizic mai plăcut decât
victima sa plătea, în medie, daune în valoare de 5.623 de dolari; dar atunci
când victima avea un fizic mai plăcut decât acuzatul, compensaţia medie era
de 10.051 de dolari. Şi, mai mult decât atât, juraţii, fie bărbaţi, fie femei, au
dovedit favoritism cauzat de gradul de atracţie fizică.
Alte experimente au demonstrat că este mai probabil ca oamenii atractivi
să obţină ajutor atunci când au nevoie şi să fie mai convingători când încearcă
să schimbe părerile audienţei. Şi în acest caz ambele sexe se comporta la fel.
De pildă, în cadrul unui studiu ajutător, bărbaţii şi femeile cu un fizic mai
plăcut au primit ajutor mai des, chiar şi de la participanţii de acelaşi sex.66
Se poate aştepta, desigur, apariţia unei excepţii importante de la această
regulă în cazul în care o persoană atractivă este văzuta ca un concurent, mai
ales în cazul unui rival în dragoste. În afara acestei situaţii, apare evident că
oamenii cu o înfăţişare fizică plăcută se bucură de un enorm avantaj social în
cultura noastră. Ei sunt mai simpatizaţi, mai convingători, sunt ajutaţi mai des
şi sunt percepuţi ca având trăsături de caracter mai bune şi capacităţi
intelectuale superioare. Mai reiese faptul că beneficiile sociale ale unei
înfăţişări plăcute încep să se acumuleze destul de devreme.
Cercetările făcute cu copii de şcoală elementară arată că adulţii
consideră actele agresive mai puţin deranjante atunci când sunt făcute de un
65
Constatarea că este mai puţin probabil ca acuzaţii cu fizic plăcut, chiar dacă sunt găsiţi
vinovaţi, să fie pedepsiţi cu închisoarea, ne ajută să explicăm unul dintre cele mai fascinante
experimente din criminologie despre care am auzit vreodată (Kurtzburg şi alţii, 1968). Câtorva
deţinuţi dintr-o închisoare din New York, care aveau faţa desfigurată, li s-a oferit posibilitatea
să facă o operaţie estetică în perioada încarcerării; altora, care aveau aceeaşi problemă, nu li s-
a oferit această posibilitate. În plus, unora dintre deţinuţii din ambele grupuri li s-au oferit
servicii (de consiliere şi instruire) concepute să-i reintegreze în societate. La un an după
punerea lor în libertate, verificarea dosarelor a dezvăluit că probabilitatea ca indivizii care
beneficiaseră de operaţii estetice să se întoarcă la închisoare scăzuse semnificativ (cu excepţia
celor dependenţi de heroină). Cea mai interesantă caracteristică este că această constatare
era la fel de valabilă atât pentru delincvenţii care nu beneficiaseră de tradiţionalele servicii de
reabilitare, cât şi pentru cei care beneficiaseră de ele. Ca urmare, unii criminalişti au susţinut
că, aparent, când este vorba de delicvenţi urâţi, închisorile ar face mai bine să abandoneze
costisitoarele consilieri pe care le oferă în mod obişnuit şi să ofere în loc operaţii de chirurgie
estetică; acestea par să fie cel puţin la fel de eficiente şi cu siguranţă, mai puţin scumpe.
Importanţa noului studiu realizat în Pennsylvania (de Stewart, 1980) constă în sugestia pe care
o face că soluţia chirurgiei estetice, ca mijloc de reabilitare, ar putea fi greşită. A îmbunătăţi
înfăţişarea unui delicvent ar putea să nu reducă şansele ca el să comită alte delicte, ci să
reducă doar şansele de a fi trimis la închisoare pentru ele.
66
Studiul despre daunele pentru neglijenţă a fost efectuat de Kulka şi Kessler (1978),
studiul ajutător de Benson şi alţii (1976), iar studiul despre puterea de convingere de Chaiken
(1979)
copil cu un fizic plăcut şi că profesorii consideră copiii cu o înfăţişare plăcută ca
fiind mai inteligenţi decât colegii lor mai puţin atractivi fizic.67
Ca urmare, este greu să te mai miri că haloul atracţiei fizice este
exploatat în mod regulat de profesioniştii în obţinerea asentimentului. Având în
vedere că ne plac oamenii cu o înfăţişare atrăgătoare şi că avem tendinţa de a-
i aproba pe cei care ne plac, este raţional ca programele de instruiri în vânzări
să includă sugestii pentru o înfăţişare îngrijită, este normal ca toţi croitorii de
lux să-şi aleagă manechine dintre candidaţii cu o înfăţişare plăcută şi ca
escrocii de tot felul să fie femei şi bărbaţi cu un fizic atractiv.

Asemănarea

Dar ce se întâmplă atunci când înfăţişarea fizică nu contează prea mult ?


Există alţi factori care pot fi folosiţi pentru a produce simpatia ? Aşa cum ştiu
atât cercetătorii, cât şi profesioniştii în obţinerea asentimentului, există mai
mulţi asemenea factori şi unul dintre cei mai puternici este asemănarea.
Ne plac oamenii care se aseamănă cu noi. Acest fapt pare să fie
adevărat, fie că asemănarea este în domeniul opiniilor, în cel al trăsăturilor de
caracter, al educaţiei sau al stilului de viaţă. Prin urmare, cei care vor să se
facă plăcuţi spre a spori gradul nostru de aprobare, îşi pot realiza acest scop
prezentându-se ca fiind asemănători cu noi; ei pot face aceasta într-unul din
variatele moduri existente, îmbrăcămintea este un bun exemplu.
Mai multe studii au demonstrat că este mai probabil să ajutăm oameni
care se îmbracă la fel ca noi. Într-un studiu realizat pe la începutul anilor 1970,
când tinerii aveau tendinţa de a se îmbrăca fie hipi, fie clasic, nişte
experimentatori îmbrăcaţi în ambele stiluri au solicitat colegilor lor, studenţi
într-un campus, ceva mărunţiş pentru a da un telefon. Atunci când solicitantul
era îmbrăcat la fel ca studentul căruia i se cereau bani în două treimi din cazuri
cererea îi era satisfăcută; dar atunci când solicitantul şi studentul abordat erau
diferit îmbrăcaţi, banii erau furnizaţi în mai puţin de jumătate din cazuri.
Un alt experiment ne aratî în ce măsură răspunsul nostru este automat
pozitiv faţă de solicitările unor persoane asemănătoare nouă. S-a constatat că,
nu doar că este mai probabil ca participanţii la o demonstraţie antirăzboinică
să semneze o petiţie care le este prezentată de un solicitant asemănător
67
O trecere în revistă excelentă a acestei cercetări este oferită de Eagly şi alţii (1991).
îmbrăcat, ci şi că o semnează fără să se mai deranjeze s-o citească. Clic şi
bâzzz, banda unui anumit comportament porneşte automat.68
Un alt mod în care solicitanţii pot manipula principiul asemănării pentru a
spori simpatia şi asentimentul constă în a susţine că au un trecut şi interese
asemănătoare nouă. De pildă, vânzătorii de automobile sunt instruiţi să caute
indicii despre astfel de asemănări în timp ce examinează solicitarea clientului
de a schimba o maşină veche cu una nouă.
Dacă există noroi de camping pe caroserie, vânzătorul ar putea menţiona
mai târziu cât de mult îi place să iasă în afara oraşului ori de câte ori poate;
dacă sunt mingi de golf pe bancheta din spate, el poate spune că speră ca
ploaia să nu înceapă înainte ca el să poată juca partida de golf pe care şi-a
programat-o pentru după-amiază; dacă observă că maşina a fost cumpărată
din alt stat, atunci el poate întreba clientul de unde este şi apoi va remarca —
surprins — că şi el (sau soţia lui) s-a născut acolo.
Oricât de neînsemnate pot părea aceste asemănări, ele par să
funcţioneze. Un cercetător care a examinat înregistrările de vânzări ale unei
firme de asigurări a constatat că era mai probabil ca un client să cumpere o
poliţă de asigurare dacă vânzătorul prezenta asemănări în domenii ca vârsta,
religia, preferinţele politice, fumatul.
Deoarece chiar şi mici asemănări pot fi eficiente în declanşarea unui
răspuns pozitiv şi pentru că poate fi fabricată cu uşurinţă o aşa-zisă
asemănare, aş recomanda o precauţie specială în prezenţa solicitanţilor care
susţin că sunt „exact ca tine”.
Într-adevăr, ar fi mai înţelept în zilele noastre să fim atenţi la vânzătorii
de tot felul care par asemănători nouă. Multe programe de instruire în vânzări
îndeamnă acum participanţii „să reflecte imaginea clientului şi să-şi adapteze”
ţinuta corpului, starea de spirit şi stilul verbal la cele ale acestuia deoarece s-a
dovedit că asemănări în aceste domenii conduc la rezultate pozitive.69

Complimentele
68
Experimentul cu mărunţişul pentru telefon a fost condus de Emswiller şi alţii (1971), în
timp ce experimentul cu semnarea petiţiei a fost realizat de Suedfeld şi alţii (1971).
69
Datele despre vânzările de asigurări au fost publicate de Evans (1963). Dovezile despre
„reflectare şi adaptare” provin din lucrările lui LaFrance (1985), Locke şi Horowitz (1990) şi
Woodside şi Davenport (1974). Cercetări suplimentare sugerează un alt motiv de precauţie
când avem de-a face cu solicitanţi asemănători nouă: de obicei, subestimăm măsura în care
asemănarea afectează simpatia faţă de alţii (Gonzales şi alţii, 1983).
Actorul McLean Stevenson a descris odată cum l-a convins soţia lui să se
căsătorească cu ea: „Mi-a spus că mă place.”. Deşi gândită pentru a produce
râsul, această remarcă este la fel de instructivă pe cât este de amuzantă.
Complimentele pot fi un instrument extraordinar de eficient pentru a produce
simpatia cuiva şi dorinţa sa de a-şi da asentimentul. Aşa că, în ce priveşte
complimentele sau simplele declaraţii de afinitate, auzim adeseori aprecieri
pozitive din partea unor oameni care vor ceva de la noi.
Am mai amintit de Joe Girard, „cel mai grozav vânzător de maşini din
lume”, care spunea că secretul succesului său a constat în a-i determina pe
clienţi să-l placă ! El făcea ceva care, la prima vedere, părea nebunesc şi foarte
costisitor.
În fiecare lună, el trimitea fiecăruia dintre cei treisprezece mii de foşti
clienţi ai săi o carte poştală cu un mesaj personal. Această carte poştală se
schimba în fiecare lună după ocazie (Crăciun, Paşte, etc), dar mesajul tipărit
era mereu acelaşi: „Îmi eşti simpatic”. După cum a explicat Joe: „Nu mai scriu
nimic altceva pe cartea poştală. Numai numele meu şi mesajul că-mi sunt
simpatici.”.
„Îmi eşti simpatic.” Această propoziţie sosea cu poşta de douăsprezece
ori pe an, cu precizia unui ceasornic. O propoziţie simplă, „Îmi eşti simpatic”,
tipărită pe o carte poştală pornea către treisprezece mii de oameni.
Este posibil ca o declaraţie de simpatie atât de impersonală, atât de
evident concepută spre a vinde maşini, să funcţioneze totuşi? Joe Girard crede
că da, iar un om cu atât de mult succes în munca sa merită atenţie. Joe a
înţeles un lucru important despre natura umană: suntem fenomenal de însetaţi
de apreciere. Deşi, de regulă, naivitatea noastră are nişte limite — mai ales
când putem fi siguri că cel care ne flatează încearcă să ne manipuleze — avem
tendinţa să credem laudele şi să-i simpatizăm pe cei care ni le adresează,
deseori chiar şi atunci când laudele sunt în mod evident false.
Deşi, în calitate de cumpărător cartea lui Joe mi-a dat fiori la gândul că
aceste tehnici pot fi folosite asupra mea, sunt convins că un vânzător ar face o
alegere proastă să nu şi-o cumpere.
(Puteţi găsi şi în România traducerea faimoasei cărţi How To SelI
Anything to Anybody / Cum să vinzi orice, oricui a reputatului vânzător Joe
Girard, publicată şi în România de editura Business Tech International Press în
anul 2004 — www.businesstech.ro; n.r.)
Un experiment realizat cu bărbaţi din Carolina de Nord arată cât de
neajutoraţi putem fi în faţa laudelor. Bărbaţii participanţi la studiu au ascultat
comentarii despre persoana lor din partea unei alte persoane care avea nevoie
de o favoare din partea lor.
O parte dintre bărbaţi au auzit numai comentarii pozitive, o altă parte
numai comentarii negative şi o parte au auzit atât comentarii pozitive cât şi
negative. Au rezultat trei constatări interesante.
Mai întâi, evaluatorul care a oferit numai laude a fost cel mai simpatizat
de către bărbaţii participanţi la studiu.
În al doilea rând, el a fost cel mai simpatizat deşi aceşti bărbaţi au înţeles
pe deplin că cel care-i flata avea de câştigat de pe urma simpatiei lor.
În sfârşit, spre deosebire de alte tipuri de comentarii, laudele nu trebuie
să fie precise pentru a funcţiona. Comentariile pozitive au produs la fel de
multă simpatie pentru cel care le oferea, indiferent dacă ele erau adevărate
sau nu.70
După cât se pare avem faţă de complimente o reacţie automată atât de
pozitivă încât putem cădea victime cuiva care le foloseşte în încercarea
evidentă de a câştiga o favoare. Clic şi bâzzz banda unui anumit comportament
porneşte automat. Văzute din această perspectivă, cheltuielile pentru
achiziţionarea, tipărirea şi expedierea a peste o sută cincizeci de mii de cărţi
poştale pe an, cu mesajul „Îmi eşti simpatic”, nu mai par ceva atât de
nebunesc şi nici atât de costisitor.

Stabilirea unor legături

În cele mai multe situaţii, ne plac lucrurile care ne sunt familiare.71 Pentru
a-ţi dovedi ţie însuţi această teorie, încearcă un mic experiment. Ia negativul
unei fotografii care te arată din faţă şi fă două fotografii - una care te arată aşa
cum eşti în realitate şi una care arată o imagine inversată (astfel încât partea
stângă, şi cea dreaptă a feţei să fie inversate). Acum hotărăşte care variantă
de fotografie îţi place mai mult şi cere şi unui prieten bun să aleagă.
Dacă te asemeni cu un grup de femei din Milwaukee care au încercat

70
Vezi Drachman şi alţii (1978) pentru o descriere completă a constatărilor.
71
Bornstein (1989) face un rezumat a celor mai multe dintre aceste dovezi.
acest procedeu, vei observa ceva ciudat: prietenul tău va prefera fotografia
normală, iar tu vei prefera imaginea inversată.
De ce? Pentru că amândoi răspundeţi pozitiv la cea mai familiară imagine
a feţei tale: prietenul tău vede faţa pe care o vede toată lumea, iar tu preferi
imaginea pe care o vezi în fiecare zi în oglindă.72
Datorită efectului asupra producerii simpatiei, faptul de a fi familiarizat
cu ceva joacă un rol important în deciziile pe care le luăm în legătură cu tot
felul de lucruri, inclusiv în alegerea politicienilor pe care îi votăm.
Reiese că, în cabina de vot, votanţii aleg adeseori un candidat doar
pentru simplul motiv că numele lui le pare cunoscut. În urma unor alegeri
controversate care au avut loc în Ohio acum câţiva ani, un candidat căruia i se
dădeau puţine şanse să câştige cursa pentru postul de procuror general a
reuşit să obţină victoria deoarece, cu puţin timp înainte de alegeri, el şi-a
schimbat numele în Brown, nume de familie cu tradiţie în politica statului
Ohio.73 Cum s-a putut întâmpla un astfel de lucru? Răspunsul se află parţial în
modul inconştient în care lucrurile deja familiare afectează simpatia. Adeseori,
nu realizăm că atitudinea noastră într-o anumită situaţie a fost influenţată de
frecvenţa cu care am fost puşi în situaţii asemănătoare în trecut.
De pildă, în cadrul unui experiment, feţele mai multor indivizi au fost
proiectate pe un ecran atât de repede încât, mai târziu, subiecţii expuşi acestei
proceduri nu şi-au putut aminti că văzuseră mai înainte vreuna dintre acele
feţe.
Totuşi, cu cât frecvenţa cu care a fost proiectată o faţă pe ecran a fost
mai mare, cu atât subiecţii au manifestat mai multă simpatie faţă de persoana
respectivă cu ocazia unui contact ulterior.
Şi, deoarece o simpatie mai mare conduce la o influenţă socială mai
mare, aceşti subiecţi au fost în mai mare măsură de acord cu opiniile
persoanelor ale căror feţe au apărut pe ecran cel mai frecvent.74 Pe baza
dovezilor că avem o atitudine mai favorabilă faţă de lucrurile cu care am mai
venit în contact, unii au recomandat o abordare de „contact” pentru a

72
Studiul cu imaginea în oglindă a fost realizat de Mita şi alţii (1977).
73
Pentru dovezi generale privind efectul pozitiv al familiarităţii asupra simpatiei, vezi
Zajonc (1968). Pentru dovezi mai precise ale acestui efect asupra reacţiei noastre faţă de
politicieni, cercetarea lui Joseph Grush este edificatoare şi menită să ne trezească la realitate
(Grush şi alţii, 1978; Grush, 1980) prin documentarea puternicii legături între gradul de
mediatizare şi şansele unui candidat de a câştiga alegerile.
74
Vezi Bornstein, Leone şi Galley (1987).
îmbunătăţi relaţiile între rase. Aceste persoane argumentează că prin simpla
punere în contact a persoanelor de diverse etnii pentru o perioadă mai lungă şi
în situaţii de egalitate, aceste persoane se vor simpatiza mai mult în mod
natural. Cu toate acestea, atunci când oamenii de ştiinţă au cercetat
desegregarea în şcoli — domeniul care oferă cel mai bun test privind
importanţa familiarizării pentru stabilirea unui contact - ei au descoperit un
model aproape opus.
Desegregaţia în şcoli produce, cu mai mare probabilitate, sporirea
tensiunilor în relaţiile dintre negri şi albi în loc să le reducă.75
Să lăsăm deoparte deocamdată problema desegregaţiei în şcoli. Oricât ar
fi de bine intenţionaţi cei care susţin ca armonia rasială este favorizată prin
simplu contact, este improbabil ca abordarea lor să producă rezultate deoarece
argumentul pe care se bazează provine din informaţii teribil de greşite.
Mai întâi, mediul şcolar nu este un creuzet unde copiii să interacţioneze
la fel de uşor cu membrii altor grupuri etnice pe cât interacţionează cu membrii
propriului grup. Ani de zile după desegregaţia oficială a şcolilor, în fapt, există
puţine semne de integrare sociala. Elevii formează grupuri etnice care
activează, în majoritatea timpului, separat de celelalte grupuri. În al doilea
rând, chiar şi dacă ar exista mai multă interacţiune între etnii, cercetările arată
că a deveni familiar cu ceva sau cineva prin contact repetat nu determină în
mod necesar creşterea simpatiei.
De fapt, expunerea continuă faţă de o persoană sau un obiect în condiţii
neplăcute, ca de pildă frustrare, conflict sau concurenţă, conduce la scăderea
simpatiei.76 Iar clasa tipică americană favorizează tocmai aceste condiţii
neplăcute.
Să analizăm raportul edificator al psihologului Elliot Aronson, solicitat să
acorde consultanţă autorităţilor şcolare din Austin, Texas. Descrierea lui despre
procedeele de educaţie în cadrul clasei standard se pot aplica aproape oricărei
şcoli publice din Statele Unite.

Iată cum funcţionează lucrurile în general: Profesorul stă în faţa clasei şi


75
Pentru o examinare deosebit de completă a acestui subiect, vezi Stephan(1978).
76
Dovezile despre tendinţa grupurilor etnice de a nu se amesteca între ele în şcoli, provin
din lucrarea lui Gerard şi Miller (1975). Dovezile pentru faptul că ne displac lucrurile prezentate
repetat în condiţii neplăcute provin din studii ale lui Burgess şi Salcs (1971), Zajonc şi alţii
(1974), Swap (1977).
pune întrebări. Şase sau zece copii stau încordaţi în băncile lor şi îşi flutură
mâinile ridicate în faţa profesorului, nerăbdători să fie solicitaţi şi să arate ce
isteţi sunt. Alţi câţiva stau liniştiţi, cu privirile în jos, încercând să pară invizibili.
Atunci când profesorul solicită unul dintre copii, poţi vedea priviri dezamăgite şi
disperate pe feţele elevilor nerăbdători să răspundă, care au ratat o ocazie de
a obţine aprobarea profesorului, şi uşurare pe feţele celorlalţi care nu ştiau
răspunsul... Acest joc creează o concurenţă acerbă şi miza este mare deoarece
copiii concurează pentru dragostea şi aprobarea uneia dintre cele două sau trei
persoane importante pentru lumea lor. Mai mult decât atât, acest proces
garantează că aceşti copii nu vor învăţa să se simpatizeze şi să se înţeleagă
unul cu altul.
Gândeşte-te la propria ta experienţă.
Dacă ai ştiut răspunsul corect şi profesorul a solicitat pe altcineva, ai
sperat probabil că acel elev va face o greşeală, astfel încât tu să ai o şansă să-
ţi arăţi cunoştinţele. Dacă tu ai fost solicitat şi ai greşit sau dacă nu ai ridicat
mâna, probabil că i-ai invidiat şi nu i-ai putut suferi pe colegii care ştiau
răspunsul.
Copiii care eşuează în cadrul acestui sistem de învăţământ devin geloşi şi
plini de resentimente faţă de cei care au succes, tratându-i cu dispreţ ca fiind
răsfăţaţii profesorului sau chiar pedepsindu-i prin violenţă în curtea şcolii.
De cealaltă parte, elevii buni îi tratează pe cei slabi cu dispreţ numindu-i
„proşti” sau „bătuţi în cap”. Acest proces concurenţial nu încurajează nici un
tânăr să fie binevoitor şi entuziast faţă de colegii săi.77

Atunci de ce să ne mai mirăm că desegregaţia brută - fie prin


transportarea obligatorie a copiilor cu autobuzul la o şcoală din afara cartierului
lor, fie prin reîmpărţirea datorată reorganizării districtelor sau închiderii unor
şcoli — produce atât de frecvent creşterea şi nu descreşterea situaţiilor
tensionate? Atunci când copiii noştri găsesc contacte sociale şi prietenii plăcute
numai în limitele grupurilor lor etnice şi sunt expuşi contactului repetat cu alte
grupuri etnice numai în mediul concurenţial al orelor de şcoală, nu ne putem
aştepta la altceva.
Există soluţii pentru această problemă? Una dintre posibilităţi ar fi să
punem capăt încercărilor noastre de a integra diferite grupuri etnice în aceeaşi
77
Extras din Aronson (1975).
şcoală. Dar acest lucru pare dificil de pus în practică. Chiar dacă am ignora
provocările juridice şi constituţionale inevitabile, precum şi dezbaterile sociale
aprinse şi subminante pe care o asemenea măsură le-ar provoca, există motive
puternice pentru a continua integrarea în şcoli.
De pildă, cu toate că nivelul realizărilor elevilor albi rămâne constant,
este de zece ori mai probabil ca performanţele academice ale studenţilor
minoritari să crească semnificativ după desegregare. Trebuie să fim precauţi în
ce priveşte abordarea desegregării în şcoli şi să avem grijă să nu aruncăm
copilul cu tot cu apa murdară din cădită.
Ideea constă, desigur, în a arunca numai apa murdară şi a păstra copilul
curat. Cu toate acestea, în prezent, copilul se bălăceşte în zoaiele ostilităţii
rasiale în creştere. Din fericire, cercetările specialiştilor în probleme de
educaţie dau naştere unei reale speranţe de asanare a ostilităţii rasiale prin
conceptul de „învăţare în cooperare”.
Deoarece, în mare măsură, intensificarea stărilor de tensiune ca rezultat
al desegregării şcolilor izvorăşte din expunerea sporită faţă de membrii
consideraţi rivali din afara unui grup, educatorii au experimentat forme de
învăţare în care accentul se pune pe cooperarea între colegii de clasă şi nu pe
concurenţa dintre ei.
În tabără. Pentru a înţelege logica abordării bazate pe cooperare, este de
ajutor să re-examinăm programul de cercetare fascinant realizat acum trei
decenii de un sociolog de origine turcă, Muzafer Sherif. Intrigat de problema
conflictelor inter-grupuri, Sherif s-a hotărât să studieze ce se întâmplă în
taberele de vară ale băieţilor. Deşi băieţii nu au realizat niciodată că participau
la un experiment, Sherif şi colegii săi s-au angajat cu consecvenţă în manipulări
sofisticate ale mediului social din tabără pentru a observa efectele asupra
interacţiunii între grupurile sociale.
N-a fost necesar mult timp pentru a face să iasă la suprafaţă anumite
resentimente. Simpla separare a băieţilor în două cabane a fost suficientă
pentru a stimula apariţia ideii de „noi contra lor” între grupuri; iar acordarea
unor nume celor două grupuri (Vulturii şi Zurbagii) a intensificat sentimentul de
rivalitate. Curând, băieţii au început să diminueze calităţile şi realizările
celuilalt grup. Dar aceste forme de ostilitate erau minore faţă de cele apărute
atunci când cercetătorii au introdus voit activităţi concurenţiale între cele două
grupuri.
Organizarea unor întreceri între cele două grupuri ca vânătoarea de
comori, tragerea frânghiei de cele două capete sau întreceri atletice a dat
naştere la altercaţii verbale şi fizice. În timpul concursurilor, membrii echipei
concurente erau etichetaţi ca „trişori”, „laşi” şi “împuţiţi”.]]] După concursuri,
era atacată cabana celuilalt grup, pancartele rivalilor erau furate şi arse, erau
afişate ameninţări, iar încăierările în sala de mese erau ceva obişnuit.
În acest punct, era evident pentru Sherif că reţeta pentru stricarea
armoniei este rapidă şi uşor de aplicat: separă participanţii în grupuri şi lasă-i
pentru o vreme să fiarbă în suc propriu. Apoi amestecă continuu pe flacăra unei
concurenţe permanente. Şi iată ce obţii: duşmănie clocotind între grupuri.
Apoi cercetătorii s-au confruntat cu o problemă şi mai provocatoare: cum
să înlăture ostilitatea adâncă pe care o creaseră. Ei au încercat, mai întâi,
abordarea de contact prin care au adus grupurile împreună mai des. Dar, chiar şi
atunci când activităţile în comun erau plăcute ca, de pildă, vizionarea unor filme
sau participarea la evenimente sociale, rezultatele au fost dezastruoase.
Picnicurile dădeau naştere la bătăi cu mâncare, programele distractive duceau la
concursuri de urlete, cozile la mesele cu mâncare degenerau în partide de
înghionteli.
Sherif şi echipa sa de cercetare au început să-şi facă griji că, la fel ca
Doctorul Frankenstein, au creat un monstru pe care nu-l mai puteau controla.
Apoi, când vrajba era în toi, ei au dat peste o soluţie pe cât de simpla pe atât de
eficientă.
Ei au conceput o serie de situaţii în care concurenţa între grupuri ar fi
lezat interesele tuturor şi în care cooperarea era necesară pentru a obţine
beneficii reciproce. În timpul unei excursii de o zi, singurul camion disponibil
pentru a aduce hrana din oraş a fost găsit „înţepenit”.
Băieţii au trebuit să tragă şi să împingă împreună până când vehiculul a
fost pus în mişcare. Într-o altă situaţie, cercetătorii au aranjat o întrerupere a
aprovizionării cu apa a taberei, apă care venea prin conducte de la un rezervor
aflat la o bună depărtare.
Confruntaţi cu o criză care îi afecta pe toţi şi înţelegând necesitatea unei
acţiuni comune, băieţii s-au organizat eficient şi în bună înţelegere pentru a
identifica şi rezolva problema înainte de sfârşitul zilei. Într-o altă circumstanţă
care cerea cooperare, participanţii la tabără au fost informaţi că era disponibil
spre a fi închiriat un film pe care voiau să-l vadă, dar conducerea taberei nu-şi
permitea să plătească chiria. Conştienţi că singura soluţie era să-şi pună în
comun resursele, băieţii au strâns bani şi au închiriat filmul petrecând o seară
deosebit de plăcută distrându-se împreună.
Consecinţele, deşi nu au apărut instantaneu, au fost izbitoare. Eforturile
conjugate spre realizarea unor scopuri comune au creat o punte solidă peste
prăpastia de ranchiună dintre grupuri. N-a trecut mult şi atacurile verbale au
dispărut, înghionteala la cozi s-a sfârşit şi băieţii au început să se amestece în
sala de mese.
Mai mult decât atât, atunci când li s-a cerut să-şi numească cei mai buni
prieteni, un număr semnificativ de băieţi şi-au schimbat preferinţele de la o
listă anterioară cuprinzând exclusiv colegi de grup la o listă care includea şi
băieţi din celălalt grup. Câţiva chiar au mulţumit cercetătorilor pentru ocazia de
a-şi alege din nou prietenii deoarece realizaseră ca şi-au schimbat părerile faţă
de perioada de început.
Într-un episod relevant, băieţii se întorceau într-un singur autobuz de la
un foc de tabără - ceea ce ar fi produs haos mai înainte — dar acum chiar ei
ceruseră asta în mod special. Atunci când autobuzul a oprit la un chioşc cu
răcoritoare, băieţii dintr-un grup rămăseseră cu cinci dolari şi au hotărât să-i
trateze cu băuturi răcoritoare pe cei care mai înainte le fuseseră adversari
înverşunaţi!
Putem detecta fundamentul acestei răsturnări surprinzătoare în acele
situaţii în care băieţii au trebuit să se considere aliaţi în loc de opozanţi.
Procedeul crucial a constat în impunerea de către cercetători a unor scopuri
comune pentru ambele grupuri.
Tocmai cooperarea necesară pentru a realiza aceste scopuri a permis, în
final, ca membrii grupurilor rivale să se considere unii pe alţii nişte colegi
rezonabili, ajutoare de nădejde şi prieteni. Iar atunci când eforturile comune au
condus la succes, a devenit deosebit de dificilă păstrarea sentimentelor de
ostilitate faţă de cei care au fost colegi de echipă pe drumul către succes.78
Înapoi la şcoală. În haosul tensiunilor rasiale care au urmat desegregaţiei
şcolilor, unii psihologi specializaţi în domeniul educaţiei au început să-şi dea
seama de importanţa constatărilor lui Sherif pentru educaţia şcolară. Dacă

78
O descriere captivantă a întregului proiect cu băieţii din tabără poate fi găsită în Sherif
şi alţii (1961) sub numele „Experimentul de la Robber's Cave”.
procesul de învăţare putea fi modificat pentru a include măcar ocazional
cooperarea interetnică spre un succes comun, poate că prieteniile între
membrii grupurilor ar avea un mediu în care să se dezvolte. Deşi proiecte
asemănătoare erau în desfăşurare în diverse state americane, o abordare
deosebit de interesantă în această direcţie — numită „clasa-puzzle” — a fost
elaborată de Elliot Aronson şi colegii săi din Texas şi California.
Esenţa acestei abordări a procesului de învăţare constă în a cere elevilor
să lucreze împreuna pentru a-şi însuşi materialul pentru un viitor examen.
Acest lucru este realizat prin formarea unor echipe de elevi şi fiecare
dintre ei primeşte doar o parte din informaţia — o piesă din puzzle — necesară
spre a trece examenul. În cadrul acestui sistem elevii trebuie să se ajute şi să
se înveţe unii pe alţii. Fiecare are nevoie de toţi ceilalţi pentru a se descurca
bine. La fel ca şi băieţii din tabăra lui Sherif, care primeau sarcini ce puteau fi
realizate cu succes numai dacă lucrau împreună, elevii din experimentul lui
Aronson au devenit aliaţi în loc să devină inamici.
Atunci când a fost încercată în clase mixte din punct de vedere etnic,
această abordare a generat rezultate impresionante. Studiile au arătat că, în
comparaţie cu alte clase din aceeaşi şcoala care foloseau metoda tradiţională
concurenţială, învăţarea bazată pe colaborare stimula semnificativ relaţiile de
prietenie şi conducea la reducerea problemelor între grupurile etnice.
În afară de această reducere vitală a ostilităţii, mai existau şi alte
avantaje: creşterea stimei faţă de sine, a simpatiei faţă de şcoală şi note mai
bune pentru elevii minoritari. Elevii albi obţineau şi ei beneficii: a sporit stima
lor faţa de sine şi simpatia faţă de şcoală, iar performanţele şcolare au fost cel
puţin la nivelul elevilor albi din clasele tradiţionale. Realizări ca acestea
necesită explicaţii mai detaliate. Ce se întâmplă, mai exact, în clasele-puzzle
pentru a produce efecte la care nu mai speram de mult a fi posibile în şcolile
publice? Un studiu de caz furnizat de Aronson ne ajută să înţelegem lucrurile
mai bine.
Studiul se referă la experienţa lui Carlos, un băiat american de origine
mexicană, care a făcut parte pentru prima dată dintr-o clasă-puzzle. Sarcina lui
Carlos era să înveţe şi apoi să transmită echipei sale informaţii despre anii
maturităţii lui Joseph Pulitzer. Toţi membri echipei urmau să participe curând la
un examen despre viaţa faimosului jurnalist. Aronson ne povesteşte ce s-a
întâmplat:
Carlos nu vorbea foarte bine engleza, care era a doua sa limbă şi,
deoarece fusese adeseori ridiculizat în trecut când se ridica să vorbească, el a
învăţat de-a lungul anilor să rămână tăcut în timpul orelor de clasă. Am putea
spune chiar că profesoara de engleză şi Carlos participau la o conspiraţie a
tăcerii. Carlos se pierdea în anonimat, acoperit de zarva activităţilor din clasă şi
nu mai era stânjenit de nevoia de a bâlbâi un răspuns; iar profesoara, la rândul
ei, nu-I solicita. Probabil că decizia ei a avut motive bine întemeiate: nu voia să-
l umilească sau să-i privească pe alţi copii cum făceau haz de el. Dar,
ignorându-l pe Carlos, profesoara l-a condamnat la neştiinţă. Atitudinea ei
însemna că nu merita să se ocupe de el; cel puţin acesta a fost mesajul pe care
I-au receptat ceilalţi copii.
Dacă profesoara nu-l solicita pe Carlos, probabil că el era prea prost. Este
probabil că şi Carlos ajunsese la aceeaşi concluzie.
Fireşte, Carlos nu se simţea tocmai bine cu noul sistem care îi cerea să
vorbească cu colegii lui de echipă; el a avut multe greutăţi în a-şi comunica
cunoştinţele.
S-a bâlbâit, a ezitat şi s-a enervat. Ceilalţi copii nu-l puteau ajuta deloc; ei
au reacţionat după vechiul obicei. Atunci când un copil se poticneşte, mai ales
unul care este considerat prost, ceilalţi copii recurg la zeflemea şi la hărţuială.
„Oh, nu ştii nici atâta lucru,” l-a acuzat Mary, „Eşti bătut în cap; eşti prost.
Habar nu ai de nimic”.
O persoană din cadrul colectivului de cercetare, care avea sarcina să
observe ce se întâmplă în grup, a intervenit cu câteva sfaturi când a auzit
asemenea comentarii: „Ei bine, poţi să-l necăjeşti dacă asta vrei,” a spus ea,
„şi lucrul ăsta ar putea fi distractiv pentru tine, dar nu te va ajuta să înveţi
despre anii de maturitate ai lui Joseph Pulitzer. Examenul va avea loc peste
aproximativ o oră.”
Merită observat cum a schimbat ea obiectivele grupului. Acum Mary se
gândea că nu are nimic de câştigat jignindu-l pe Carlos şi era pe cale să aibă
mult de pierdut După câteva zile şi mai multe asemenea experienţe, aceşti
copii au început să întrezărească faptul că singura şansă de a învăţa partea
pregătită de Carlos era să acorde atenţie la ceea ce avea el de spus.
Înţelegând acest lucru, copiii au început să devină nişte intervievatori
destul de buni. În loc să-l hărţuiască pe Carlos sau să-l ignore, ei au învăţat să îl
ajute, să-i pună întrebări care să-i uşureze sarcina de a explica cu voce tare
ceea ce avea în cap. La rândul lui, Carlos a devenit mai relaxat şi şi-a
îmbunătăţit capacitatea de a comunica. După câteva săptămâni, copiii au ajuns
la concluzia că băiatul nu era atât de prost pe cât îl credeau ei. Au văzut la el
lucruri pe care nu le observaseră mai înainte. Au început să-I simpatizeze mai
mult, iar lui Carlos a început să-i placă mai mult şcoala şi să se gândească la
colegii săi nativi americani nu ca la nişte torţionari, ci ca la nişte prieteni.79

Există o tendinţă ca, atunci când ai asemenea rezultate pozitive într-o


clasă-puzzle, să devii prea entuziast faţă de o singură soluţie simplă pentru o
problemă persistentă.
Experienţa ar trebui să ne spună că, rareori, asemenea probleme
cedează la un remediu simplu. Acest lucru este adevărat fară îndoială şi în
acest caz. Chiar şi în cadrul procesului de învăţare bazat pe colaborare
experimentat în clasele-puzzle problemele sunt complexe, înainte să ne putem
simţi cu adevărat mulţumiţi folosind abordarea claselor-puzzle, sau orice altă
abordare similară pentru stimularea învăţării şi simpatiei, este necesară mult
mai multă cercetare pentru a determina cât de frecvent, în ce doze, la ce
vârste şi în ce fel de grupuri funcţionează strategiile bazate pe colaborare.
Avem nevoie, de asemenea, să aflăm cea mai bună cale ca profesorii să
folosească noi metode, dacă este cazul. În fond, nu doar că tehnicile de
învăţare bazate pe colaborare reprezintă o abandonare radicală a tradiţiei -
rutina cunoscută celor mai mulţi profesori - dar ele pot fi interpretate ca o
ameninţare faţă de sentimentul de importanţă al profesorului în clasă datorită
faptului că mare parte din procesul de predare este transferat elevilor.
Trebuie să acceptăm că şi concurenţa îşi are importanţa ei. Ea poate
servi ca un factor valoros de motivare pentru nişte acţiuni dorite şi ca un
important constructor al conceptului de sine. Prin urmare, sarcina nu constă în
eliminarea concurenţei şcolare, ci în distrugerea monopolului ci la ora de clasă
prin introducerea unor alternative bazate pe colaborare care să includă
membrii tuturor grupurilor etnice.80
79
Exemplul lui Carlos este extras dintr-un articol al lui Aronson publicat în 1975. Rapoarte
suplimentare ale lui Aronson şi ale altora au arătat rezultate la fel de încurajatoare. O listă
reprezentativă ar include lucrările lui Johnson şi Johnson (1983), DeVries şi Slavin (1978), Cook
(1990), Aronson, Bridgeman şi Geffner(1978 a,b).
80
Pentru o examinare atentă a posibilelor capcane ale învăţării bazate pe cooperare, vezi
Rosenfield şi Stephan (1981).
În ciuda acestor considerente, nu pot decât să mă simt încurajat de
faptele adunate până în prezent. Atunci când le vorbesc studenţilor mei, sau
chiar vecinilor şi prietenilor, despre perspectivele metodelor bazate pe
colaborare în procesul de învăţare, simt că-mi creşte optimismul. Şcolile
publice au fost prea mult timp sursa unor ştiri descurajante: note mici la
examene, profesori stresaţi până la epuizare, creşterea criminalităţii şi,
desigur, conflicte rasiale.
Acum există cel puţin o rază de lumină în întuneric şi eu mă simt cu
adevărat entuziasmat de acest lucru.
Care este scopul acestei digresiuni privind efectele desegregaţiei şcolare
asupra relaţiilor rasiale? Există două scopuri. Mai întâi, deşi cunoaşterea prin
contact conduce, de obicei, la sporirea simpatiei, se întâmplă exact opusul
dacă contactul aduce cu el experienţe neplăcute.
Prin urmare, atunci când copii din diverse grupuri rasiale sunt aruncaţi în
concurenţa acerbă şi fără de sfârşit din şcolile americane, ar trebui să
constatăm — şi chiar constatăm - exacerbarea ostilităţii. În al doilea rând,
dovezile că învăţarea în echipă este un antidot pentru aceste probleme ne pot
demonstra impactul puternic al cooperării în procesul de sporire a simpatiei.
Dar înainte de a presupune că procesul de cooperare influenţează puternic
simpatia, ar trebui să-l trecem mai întâi, prin ceea ce, în mintea mea, este
testul decisiv:
Folosesc profesioniştii asentimentului cooperarea într-o manieră
sistematică pentru a ne face să-i simpatizăm astfel încât să ne dăm
asentimentul faţă de solicitările lor? Evidenţiază ei cooperarea atunci când ea
există în mod natural într-o situaţie? Încearcă ei s-o amplifice atunci când
cooperarea este slabă? Şi, cel mai instructiv, o fabrică ei atunci când este
absentă?
După cum practica dovedeşte, cooperarea trece testul cu toate pânzele
în vânt. Profesioniştii în obţinerea asentimentului încearcă întotdeauna să
evidenţieze că noi şi ei lucrăm pentru a realiza aceleaşi scopuri, că trebuie „să
împingem împreună” pentru ca ambele părţi să obţină beneficii şi că ei sunt de
fapt colegi de echipă cu noi.
Există o mulţime de exemple. Multe exemple sunt arhicunoscute ca acela
al vânzătorului de automobile care se declară de partea noastră şi „se bate” cu
şeful lui ca să ne asigure o tranzacţie avantajoasă.81
Dar o ilustrare mai spectaculoasă apare în nişte împrejurări în care puţini
dintre noi ar recunoaşte-o la prima vedere deoarece este vorba de poliţişti
specializaţi în interogatorii, profesionişti a căror sarcină este să-i determine pe
suspecţi să-şi mărturisească delictele.
În ultimii ani tribunalele au impus o varietate de restricţii asupra modului
în care poliţiştii trebuie să se comporte faţă de suspecţi, mai ales în ce priveşte
obţinerea mărturisirii. Multe procedee care, în trecut, au condus la
recunoaşterea vinovăţiei nu mai pot fi folosite de teamă că vor avea drept
rezultat respingerea cazului de către judecător. Totuşi, tribunalele n-au găsit că
ar fi ceva ilegal în utilizarea de către poliţişti a unor tehnici psihologice subtile.
Din acest motiv, interogarea penală a folosit tot mai mult asemenea
tactici precum cea numită Poliţistul cel Bun/Poliţistul cel Rău.
Această tactică funcţionează după cum urmează: un tânăr suspectat de
jaf, căruia i s-au citit drepturile şi care îşi susţine nevinovăţia, este dus într-o
cameră spre a fi interogat de doi poliţişti. Unul dintre poliţişti, fie din cauză că
rolul i se potriveşte sau pentru că este pur şi simplu rândul lui, îl joacă pe
Poliţistul cel Rău.
Înainte chiar ca suspectul să se aşeze, Poliţistul cel Rău îl înjură pe „fiul
de căţea” pentru că a furat. În tot restul interogatoriului, acest poliţist mârâie
şi-şi arată colţii.
El loveşte scaunul arestatului spre a-şi sublinia părerile. Atunci când îl
priveşte pe suspect, el pare să vadă o grămadă de gunoi. Dacă suspectul
contrazice acuzaţiile Poliţistului cel Rău sau refuză sa-i răspundă, Poliţistul cel
Rău devine vânăt de furie.
Mânia lui se manifestă şi mai rău. El jură că va face tot ce este posibil
pentru a obţine o sentinţă maximă. Spune că are prieteni în biroul procurorului
de district şi le va vorbi despre atitudinea necooperantă a suspectului, iar ei vor
trata cazul cu asprime. La începutul spectacolului jucat de Poliţistul cel Rău,
81
În realitate, nu prea are loc nimic care să semene cu o bătălie atunci când vânzătorul
intră în biroul şefului în astfel de împrejurări. Deseori, deoarece vânzătorul ştie cu precizie
preţul sub care nu poate coborî, el şi şeful lui nici măcar nu-şi vorbesc. Infiltrându-mă într-o
reprezentanţă pentru vânzări de maşini, pe vremea când făceam cercetări pentru aceasta
carte, am văzut că era ceva obişnuit ca un vânzător să-şi ia ceva răcoritor de băut sau să
fumeze o ţigară în linişte, în timp ce şeful continua să lucreze la biroul său. După o perioadă de
timp adecvată, el îşi lărgea cravata şi se întorcea la clienţi arătând epuizat dar purtând
contractul pe care tocmai îl „forjase” pentru ei — de fapt, era aceeaşi înţelegere pe care o
avusese în minte înainte de intra în biroul şefului.
partenerul lui, Poliţistul cel Bun rămâne în fundal. Apoi, încet, acesta începe să
intervină. La început, îi vorbeşte numai Poliţistului celRău, încercând să-i
tempereze mânia care creşte: „Calmează-te Frank, calmează-te.”. Dar Poliţistul
cel Rău răspunde urlând: „Nu-mi spune mie să mă calmez când ăsta mă minte
chiar în faţa! Îi urăsc pe ticăloşii ăştia mincinoşi!”.
Puţin mai târziu, Poliţistul cel Bun chiar spune ceva în favoarea
suspectului. „Ia-o mai încet Frank, nu-i decât un copil.”. Nu este mare lucru, dar
comparativ cu răgetele Poliţistului cel Rău, aceste cuvinte par o muzică pentru
urechile arestatului.
Dar Poliţistul cel Rău rămâne de neînduplecat. „Copil? Nu-i un copil. Este
o putreziciune. Asta este, o putreziciune. Şi o să-ţi mai spun ceva. Are mai mult
de optsprezece ani şi asta-i tot ce-mi trebuie ca să-l trimit atât de departe după
gratii că o să fie nevoie de un reflector ca să-l găsească cineva.”.
În acest moment, Poliţistul cel Bun începe să-i vorbească direct tânărului
adresându-i-se pe numele de botez şi subliniind orice aspect pozitiv al cazului:
„Uite ce este Kenny, eşti norocos că nimeni n-a fost rănit şi tu nu erai înarmat.
Atunci când se va pronunţa sentinţa, aceste lucruri vor avea o influenţă bună.”.
Dacă suspectul persistă să-şi susţină inocenţa, Poliţistul cel Rău se
lansează în altă tiradă de înjurături şi ameninţări. Dar, de această dată,
Poliţistul cel Bun îl opreşte dându-i ceva bani şi zicându-i: „Bine, Frank. Cred că
am putea să bem cu toţii o cafea. Ce ar fi să aduci trei ceşti?”.
După ce Poliţistul cel Rău pleacă, este timpul scenei decisive pentru
Poliţistul cel Bun: „Uite ce este, băiete: nu ştiu de ce, dar partenerul meu nu te
place şi va încerca să te bage la fund. El este în stare s-o facă pentru că acum
avem destule dovezi. În plus, are dreptate în ce priveşte oamenii din biroul
procurorului de district care sunt duri cu tipii care nu cooperează. Ai putea să
capeţi cinci ani de închisoare, băiete, cinci ani! Nici nu vreau să mă gândesc ce
poate să ţi se întâmple. Prin urmare, dacă recunoşti chiar acum, înainte de a se
întoarce partenerul meu, că ai participat la jaful ăla, o să mă ocup de cazul tău
şi o sa-ţi pun o vorbă bună pe lângă procurorul districtual. Dacă ai să
colaborezi, putem reduce pedeapsa de la cinci ani la doi, sau poate la unul.
Kenny, fă-ţi o favoare ţie şi fă-mi o favoare şi mie. Spune-mi doar cum ai
procedat şi apoi să ne apucăm de lucru ca să găsim o modalitate să treci peste
asta.”. Deseori, urmează o mărturisire completă.
Tactica Poliţistul cel Bun/Poliţistul cel Rău funcţionează aşa de bine din
mai multe motive: teama de închisoare pe termen lung este insuflată rapid de
ameninţările Poliţistului cel Rău; principiul contrastului de percepţie face ca
ofiţerul care joacă rolul Poliţistului cel Bun să pară un om deosebit de rezonabil
şi amabil în comparaţie cu dementul şi hainul ofiţer reprezentat de Poliţistul cel
Rău; deoarece Poliţistul cel Bun a intervenit în mod repetat în favoarea
suspectului — a cheltuit chiar şi din banii lui ca să-i cumpere cafea — regula
reciprocităţii exercită presiuni pentru o favoare drept răspuns.
Cel mai important motiv pentru care aceasta tehnică este eficientă
provine din faptul că îl face pe suspect să creadă că cineva este de partea lui,
că cineva se gândeşte la binele lui, colaborează cu el şi pentru el.
În majoritatea situaţiilor, o asemenea persoană ar fi percepută foarte
favorabil, dar în situaţia gravă în care se găseşte suspectul nostru acuzat de
jaf, acea persoană capătă aura unui salvator. Iar de la salvator este doar un
mic pas până la poziţia de confident de încredere.

Condiţionarea şi asocierea

„De ce mă învinovăţesc ei pe mine, doctore?” Era vocea tremurândă a


unui prezentator de previziuni meteorologice. I s-a dat numărul meu de telefon
atunci când a sunat la departamentul de psihologie al universităţii pentru a
găsi pe cineva care să-i poată răspunde la întrebare — o întrebare care l-a
frământat mereu, dar care recent a început să-l deranjeze şi să-l deprime.
„Vreau să spun că asta-i sminteală, nu crezi? Toată lumea ştie că eu doar
prezint vremea, n-o hotărăsc eu, corect? Prin urmare, de ce sunt atât de
criticat când vremea-i proastă? În timpul inundaţiilor de anul trecut am primit o
mulţime de mesaje pline de ură. Un individ m-a ameninţat că mă împuşcă dacă
nu încetează să plouă. Dumnezeule, de atunci încă mă mai uit peste umăr cu
teamă. Chiar şi oamenii cu care lucrez la postul de televiziune se comportă la
fel! Uneori, chiar în timpul transmisiei, ei mă atacă atunci când anunţ vreun val
de căldură sau altceva rău. Poţi să mă ajuţi să înţeleg toate astea, doctore?
Chestiile astea, pur şi simplu, mă doboară.”
După conversaţia asta la telefon am stabilit o întâlnire ca să stăm de
vorbă în biroul meu unde am încercat să-i explic că era victima unui răspuns
automat, vechi de secole, pe care oamenii îl au faţă de lucrurile pe care le
percep ca având legătură între ele.
Exemple pentru acest fel de răspuns automat abundă în viaţa modernă.
Dar am simţit că exemplul care l-ar fi putut ajuta cel mai bine pe prezentatorul
deprimat era unul din istoria antică. L-am rugat să se gândească la soarta grea
a mesagerilor imperiali din Persia antică. Orice asemenea mesager care primea
un rol de curier militar avea un motiv întemeiat să dorească puternic succesul
Persiei pe câmpul de bătaie. Dacă ducea în traistă ştiri despre o victorie, el era
tratat ca un erou la sosirea la palat. I se oferea, cu bucurie şi din belşug, hrană,
băutură şi femei după pofta inimii. Dar dacă mesajul său anunţa un dezastru
militar, primirea era foarte diferită: era ucis fară multă vorbă.
Am sperat că prezentatorul meteo va înţelege ideea acestei poveşti. Am
vrut să devină conştient de un fapt adevărat astăzi, ca şi în Persia antică, sau
pe vremea lui Shakespeare care i-a şi captat esenţa într-o propoziţie plină de
culoare: „Ştirile proaste au o asemenea natură încât infectează mesagerul.”.
Există o tendinţă umană naturală de a nu simpatiza o persoană care
aduce o informaţie neplăcută, chiar şi atunci când persoana respectivă nu are
nici o legătură cu vestea proastă. Simpla asociere cu vestea proastă este
suficientă pentru a induce antipatie.82
Dar mai există un lucru pe care speram ca prezentatorul meteo îl va
înţelege din exemplele istorice. Nu numai că situaţia sa dificilă era împărtăşită
de secole de alţi „mesageri”, dar comparativ cu unii dintre ei, ca de pildă
mesagerii din Persia, el era foarte norocos. La sfârşitul întâlnirii noastre, el a
spus ceva care m-a convins că a înţeles în mod clar această idee. „Doctore,” a
spus el îndreptându-se spre ieşire, „mă simt mult mai bine acum în legătură cu
slujba mea. Vreau să spun că trăiesc în Phoenix unde soarele străluceşte trei
sute de zile pe an, nu-i aşa? Mulţumesc lui Dumnezeu că nu prezint vremea în
Buffalo.”
Comentariul prezentatorului meteo arată că el a înţeles mai mult decât îi
spusesem despre principiul care influenţa simpatia telespectatorilor pentru el.
A avea legătură cu vremea proastă are un efect negativ, dar uitându-ne la
cealaltă faţă a monezii, legătura cu strălucirea soarelui ar trebui să facă minuni
în ce priveşte popularitatea. Iar el avea dreptate. Principiul asocierii este unul
general, care guvernează atât conexiunile pozitive cât şi pe cele negative. O
asociere nevinovată, fie cu lucruri bune, fie cu lucruri rele va influenţa gradul

82
Pentru dovezi experimentale privind valabilitatea observaţiei lui Shakespeare, vezi
Manis şi alţii (1974).
de simpatie al oamenilor faţă de noi.83
Prezentatorii meteo ai posturilor de televiziune câştigă o pâine bună
vorbind despre vreme, dar când mama-natură devine capricioasă, ei au nevoie
de un adăpost.
Discuţii cu mai mulţi veterani ai previziunilor meteo din toata ţara au
dezvăluit poveşti despre cum au fost cotonogiţi cu umbrelele de doamne
bătrâne, agresaţi de beţivi în baruri, bombardaţi cu bulgări de zăpadă sau
galoşi, ameninţaţi cu moartea şi acuzaţi că încearcă să se joace de-a
Dumnezeu.
„Am primit un telefon de la un tip care mi-a spus că, dacă nu ninge de
Crăciun, nu voi trăi să mai apuc anul nou,” spunea Bob Gregory care a fost
prezentator meteo timp de nouă ani la WTHR-TV în Indianapolis.
Majoritatea prezentatorilor meteo au susţinut că prognoza lor pentru o zi
era corectă în proporţie de 80-90%, dar prognozele pe perioade mai mari
dădeau naştere unor situaţii critice. Şi majoritatea recunoşteau că transmit, pur
şi simplu, informaţiile furnizate de computere şi de meteorolgi anonimi de la
Serviciul Meteorologic Naţional sau de la agenţii private.
Dar oamenii cunosc doar figura pe care o văd pe ecranul televizorului.
Tom Bonner, 35 de ani, care a lucrat timp de unsprezece ani pentru
postul KARK-TV în Little Rock, Arkansas, îşi aminteşte de vremurile când un
fermier zdravăn din Lonoke, care băuse prea mult, a venit la el la bar, i-a înfipt
un deget în piept şi i-a spus: „Tu eşti cel care a trimis tornada aia care mi-a
smuls casa din temelie... Am de gând să-ţi iau gâtul.”.
Bonner povestea că s-a uitat după omul de pază al barului, nu l-a putut
găsi şi i-a replicat fermierului: „Aşa este, am trimis tornada şi-ţi mai spun ceva:
o să mai trimit încă una dacă nu mă laşi în pace.”.
Cu mai mulţi ani în urmă, când o mare inundaţie a lăsat în urmă un strat
de apă de 3 metri în San Diego's Mission Valley, Mike Am-brose de la KGTV îşi
aminteşte cum o femeie a venit spre maşina sa, a lovit parbrizul cu umbrela şi
i-a spus: „Ploaia asta a căzut din vina ta.”
Chuck Whitaker de la WSBT-TV South Bend, Indiana, spune: „O doamnă
micuţă a chemat poliţia şi a cerut ca prezentatorul meteo să fie arestat pentru

83
O trecere în revistă a cercetărilor care sprijină această afirmaţie este furnizată de Lott şi
Lott (1965).
că a adus prea multă zăpadă.”
O femeie, supărată că a plouat la nunta fiicei ei, l-a sunat pe Tom Jolls de
la WKBW-TV, Buffalo, N.Y. ca să-i spună câteva. „Ea m-a făcut responsabil
pentru că a plouat şi mi-a spus că, dacă mă întâlneşte vreodată, o să mă
pocnească,” spune Tom Jolls.
Sonny Eliot de la WJBK-TV, prezentator meteo timp de treizeci de ani
pentru zona Detroit, îşi aminteşte cum a prezis ca va ninge în oraş până se va
forma un strat de zăpadă între 5 şi 10 centimetri şi s-a format un strat de
zăpadă de 20 de centimetri. Pentru a se răzbuna, colegii lui de la postul de
televiziune s-au înţeles să arunce peste el vreo două sute de galoşi în timp ce-
şi prezenta prognoza meteo a doua zi.
„Mai am încă cucuiele care dovedesc întâmplarea,” spune el.
Primele îndrumări despre cum funcţionează asocierea negativă par să ne
fi fost date de mamele noastre. Să ne amintim cum ne avertizau ele mereu să
nu ne jucăm cu băieţii răi pe stradă şi cum ne spuneau că nu contează dacă
facem ceva rău noi înşine deoarece în ochii oamenilor din cartier „vom fi
judecaţi după prietenii pe care-i avem”? Mamele noastre ne învăţau despre
vinovăţia prin asociere.
Ele ne dădeau o lecţie despre latura negativă a principiului asocierii. Şi
aveau dreptate. Oamenii presupun că avem aceleaşi trăsături de caracter ca şi
prietenii noştri.84
În ce priveşte latura pozitivă a principiului asocierii, profesioniştii
asentimentului sunt cei care ne predau această lecţie. Ei încearcă neîncetat să
facă o legătură între ei sau produsele lor şi lucrurile care ne plac nouă.
Să luăm exemplul manechinelor acelea frumoase aflate lângă
automobilele din reclame. Ceea ce speră cel care concepe reclama este că
aceste frumoase manechine îşi împrumută trăsăturile pozitive — frumuseţe şi
atracţie - automobilelor. El pariază ca vom răspunde produsului în acelaşi fel în
care răspundem atracţiei faţă de modelele asociate cu acesta.
Şi au dreptate. Într-un studiu, bărbaţii care au văzut o reclamă pentru un
nou automobil, lângă care se afla şi o seducătoare tânără femeie, au apreciat
că maşina este mai rapidă, mai atractivă, cu un design mai bun şi cu o
înfăţişare de maşină mai scumpă în comparaţie cu aceeaşi maşină văzută într-
o reclamă fără tânăra seducătoare alături. Totuşi, când au fost întrebaţi mai
84
Pentru dovezi, vezi studiul lui Miller şi alţii (1966).
târziu, bărbaţii au refuzat să creadă că prezenţa tinerei femei le-a influenţat
judecata.85
Deoarece principiul asocierii funcţionează atât de bine - şi atât de
inconştient - producătorii se grăbesc mereu să lege produsele lor de ultimele
tendinţe culturale. În zilele primei aselenizări americane pe Lună, orice, de la
băuturile pentru micul dejun până la deodorante se vindea cu aluzii la
programul spaţial al SUA.
În anii în care au loc olimpiade, ni se spune cu precizie care este
şamponul de păr „oficial” sau şerveţelele pentru faţă pe care le foloseşte
echipa noastră olimpică.86 În anii 1970, când conceptul cultural magic părea să
fie „naturaleţea”, obiectele „naturale” era solicitate până la refuz. Uneori
legătura cu naturaleţea nici nu mai avea sens: „Schimbă-ţi părul cu o culoare
naturală”, îndemna o reclamă TV populară la acea vreme.
Legarea numelui unei celebrităţi de un produs este o altă cale prin care
cei care fac reclame profită de principiul asocierii. Atleţii profesionişti sunt
plătiţi pentru a permite conexiunea între ei şi produse care sunt direct
relevante pentru activitatea lor (pantofi de sport, rachete de tenis, mingii de
golf) sau cu produse absolut nerelevante ca băuturi răcoritoare, floricele de
porumb sau colanţi. Lucrul cel mai important pentru reclamă este să
stabilească o conexiune; nu trebuie să fie una logică, ci doar una pozitivă.
Desigur, prezenţa moderatorilor de televiziune cunoscuţi oferă o altă
formă de reclamă pentru care producătorii au plătit întotdeauna scump spre a
o lega de mărfurile lor. Dar, recent, politicienii s-au prins şi ei de capacitatea
celebrităţilor de a influenţa votanţii. Candidaţii la preşedinţie adună împrejurul
lor o mulţime de figuri bine cunoscute din afara sferei politicului care, fie că
participă activ la campanie, fie că permit folosirea numelui lor.
Chiar şi la nivel local sau la nivelul unui stat, se joacă un joc asemănător.
O dovadă este comentariul unei femei din Los Angeles, comentariu pe care l-
am surprins fără să vreau, şi care exprima dilema ei în legătura cu un
referendum din California privind limitarea fumatului în locuri publice. „Este o
85
Studiul a fost realizat de Smith şi Engel (1968).
86
Drepturile pentru asemenea asocieri nu sunt deloc ieftine. Corporaţiile cheltuiesc
milioane de dolari pentru a-şi asigura dreptul de a sponsoriza echipa olimpică si mai cheltuiesc
alte milioane pentru a face reclamă legăturii lor cu acest eveniment. Şi se pare că merita
efortul. Un sondaj realizat de Advertising Age a constatat că o treime dintre consumatori au
spus că ar fi mai probabil să cumpere un produs dacă este legat de participanţii la Jocurile
Olimpice.
decizie cu adevărat dificilă. Sunt multe vedete care vorbesc în favoarea deciziei
şi altele care iau atitudine împotriva ei. Nu ştii cu cine să votezi.”
Dacă politicienii sunt relativ novici în ce priveşte înregimentarea
celebrităţilor în folosul lor, ei sunt versaţi în exploatarea principiului
asocierii în alte feluri.
De pildă, reprezentanţii din Congres anunţă presa, în mod tradiţional,
despre începerea unor proiecte federale care vor crea noi slujbe sau alte
beneficii sociale în statele unde se implementează; acest lucru se întâmplă
chiar şi atunci când un reprezentant n-are nici o legătură cu propunerea
respectivului proiect sau, în unele cazuri, a votat chiar împotriva lui.
În timp ce politicienii se străduiesc de multă vreme să-şi asocieze
numele cu valorile familiei, cu patriotismul şi cu o mâncare bună, se pare că
tocmai în ultimul caz — mâncarea — ei au procedat cel mai isteţ. De pildă,
există tradiţia la Casa Albă de a încerca atragerea voturilor politicienilor
potrivnici cu ajutorul unui prânz.
Poate fi un prânz la iarbă verde, un mic dejun somptuos sau un dineu
elegant; atunci când trebuie votată o lege importantă sunt scoase
tacâmurile de argint.
În zilele noastre, strângerea fondurilor pentru campaniile politice
implică întotdeauna mese somptuoase. Am mai observat că la dineurile
tipice pentru strângerea fondurilor, solicitările pentru contribuţii şi
sporirea eforturilor nu se fac niciodată înainte de servirea mesei, ci
numai în timpul mesei sau după servirea ei. Avantajele cuplării politicii cu
mâncarea sunt mai multe.
De pildă, se economiseşte timp şi se pune la treabă regula
reciprocităţii. Totuşi, cel mai puţin recunoscut beneficiu ar putea fi unul
dezvăluit de cercetarea desfăşurată în anii 1930 de către distinsul psiholog
Gregory Razran.
Folosind ceea ce el a numit „tehnica prânzurilor”, Razran a constatat
că subiecţilor săi le plăceau mai mult oamenii sau situaţiile pe care le trăiau
în timp ce mâncau. În exemplul cel mai relevant pentru scopurile noastre,
subiecţilor le-au fost prezentate câteva declaraţii politice pe care ei le
evaluaseră deja, mai înainte.
La sfârşitul experimentului, după ce au fost prezentate toate
declaraţiile politice, Razran a constatat ca unele dintre ele câştigaseră în
adeziune — tocmai acelea care fuseseră prezentate în timpul mesei. Iar aceste
schimbări de opinii avuseseră loc inconştient deoarece subiecţii nu-şi puteau
aminti care dintre declaraţii le fuseseră prezentate în timpul mesei.
Cum i-a venit lui Razran ideea „tehnicii prânzurilor”? Ce l-a făcut să
creadă că va funcţiona? Răspunsul s-ar putea afla în dublul rol pe care l-a avut
în cariera sa. Nu numai că a fost un cercetător independent respectat, ci a fost
şi unul dintre primii traducători în limba engleză a literaturii psihologice de
pionierat din Rusia. Era o literatură dedicată studiului principiului asocierii
dominată de gândirea unui bărbat strălucit, Ivan Pavlov.
Deşi era un om de ştiinţă cu haruri variate şi complexe - de pildă,
câştigase mai înainte un premiu Nobel pentru lucrările sale privind sistemul
digestiv — cele mai importante demonstraţii experimentale ale lui Pavlov
reprezentau însăşi simplitatea.
El a arătat că poate obţine răspunsul tipic al unui animal în faţa hranei —
salivarea — printr-un stimul care nu este hrană - sunetul unui clopoţel -
datorită simplei asocieri create în mintea animalului între hrană şi acest sunet.
Dacă întotdeauna când primea hrană, un câine auzea sunetul clopoţelului, în
curând acesta saliva numai la sunetul clopoţelului, chiar dacă nu i se dădea
hrană.
Nu este o distanţă prea mare între demonstraţia clasică a lui Pavlov şi
tehnica prânzurilor a lui Razran.
Evident, o reacţie normală faţă de hrană poate fi transferată unui alt
lucru printr-un proces de asociere brută. Razran a înţeles cu perspicacitate că
existau multe răspunsuri automate faţă de hrană în afara salivării, unul dintre
ele fiind un sentiment de bine şi de receptivitate. Prin urmare este posibil să
legi acest sentiment plăcut, această atitudine pozitivă de orice lucru -
declaraţiile politice fiind doar un exemplu.
Şi nici nu este o distanţă prea mare între tehnica prânzurilor şi
înţelegerea de către profesioniştii asentimentului a faptului că orice fel de
lucruri dorite pot înlocui hrana împrumutându-şi calităţile lor unor idei, produse
şi oameni cu care s-a realizat o conexiune artificială. În ultimă instanţă, acesta
este motivul pentru care acele manechine arătoase sunt prezente în reclamele
din reviste.
Acesta este şi motivul pentru care profesioniştii de la radio sunt instruiţi
să introducă reclama cu numele postului imediat înaintea transmiterii unui
cântec de succes. Acesta este şi motivul pentru care femeile care joacă Bingo
la reuniunile Tupperware trebuie să strige „Tupperware” şi nu „Bingo” înainte
să se repeadă să-şi ia premiul. Poate că este „Tupperware” pentru femei, dar
este „Bingo” pentru companie.
Doar pentru că suntem adeseori victimele inconştiente ale aplicării
principiului asocierii de către cei care vor să ne obţină asentimentul, aceasta
nu înseamnă că nu înţelegem cum funcţionează sau că nu-l folosim şi noi. De
pildă, există dovezi din belşug că înţelegem pe deplin situaţia mesagerului
imperial din Persia sau a prezentatorului meteo din zilele noastre care ne dă
veşti proaste. De fapt, putem fi consideraţi responsabili că facem în aşa fel
încât să evităm să ne punem în situaţii asemănătoare.
Cercetările efectuate la Universitatea din Georgia arată cum ne
comportăm când ne confruntăm cu sarcina de a comunica veşti bune sau rele.
Studenţilor care aşteptau începerea unui experiment, li s-a dat sarcina să-şi
informeze un coleg că a primit un mesaj telefonic important, în jumătate din
cazuri, se presupunea că mesajul telefonic a-ducea veşti bune, iar în cealaltă
jumătate ca aducea veşti proaste. Cercetătorii au constatat că studenţii
transmiteau informaţia foarte diferit. Atunci când veştile erau pozitive,
mesagerii se asigurau că menţionează acest lucru: „Tocmai ai primit un telefon
cu veşti grozave. Mergi mai bine să discuţi cu cercetătorul pentru a afla
detalii.”. Dar atunci când veştile erau nefavorabile, studenţii se ţineau
deoparte: „Tocmai ai primit un telefon. Mergi mai bine să discuţi cu
cercetătorul pentru a primi detalii.” Evident, studenţii învăţaseră mai înainte
că, pentru a fi simpatizaţi, ei trebuie să fie asociaţi cu veşti bune şi nu cu veşti
proaste.87
Multe cazuri de comportament ciudat pot fi explicate prin faptul că
oamenii înţeleg principiul asocierii destul de bine pentru a se strădui să se
asocieze cu evenimente pozitive şi să se disocieze de evenimente negative,
chiar şi atunci când nu le-au cauzat ei.
Unele dintre cele mai ciudate comportamente de acest fel au loc în
marea arenă a sportului. Însă nu acţiunile atleţilor sunt vizate aici. În fond, în
focul jocului, ei sunt îndreptăţiţi la izbucniri ocazionale mai excentrice. Ne
referim, în schimb, la înflăcărarea adesea dezlănţuită, iraţională, chiar fără
limite, a pasionaţilor sporturilor care, la prima vedere, n-are nici un sens.
87
Studiul din Georgia a fost realizat de Rosen şi Tesser (1970)
Cum putem considera răzmeriţele dezlănţuite de sporturi în Europa sau
uciderea unor jucători şi arbitri în America de Sud de către mulţimea fanatică
participantă la meciurile de fotbal; sau risipa exagerată a darurilor făcute de
pasionaţii locali ai fotbalului jucătorilor deja înstăriţi din America cu ocazia „zilei
speciale” dedicată spre a-i onora? Logic, nimic din toate acestea nu are sens.
Nu-i decât un joc! Nu-i aşa?
Dificil de crezut asta. Relaţia dintre sport şi pasionaţii lui cei mai înfocaţi
este orice, dar nu un simplu joc. Această relaţie este serioasă, intensă şi foarte
personală. O ilustrare adecvată provine din una dintre povestirile mele favorite.
Este vorba despre un soldat care, după al doilea război mondial, s-a întors
acasă, undeva în Balcani şi imediat după aceasta n-a mai vorbit.
Examinările medicale nu au găsit nici o cauză fizică pentru această
situaţie. Nu exista nici o rană, nici o problemă la creier, nici o deteriorare la
nivel vocal. Putea citi şi scrie, înţelegea o conversaţie şi executa ordine şi, cu
toate acestea, nu putea vorbi. Nu vorbea nici cu doctorii, nici cu prietenii, şi nici
măcar cu familia care-l implora.
Nedumeriţi şi exasperaţi, doctorii l-au mutat în alt oraş şi l-au plasat într-
un spital al veteranilor unde a rămas treizeci de ani, timp în care nu a rupt
niciodată tăcerea pe care şi-a impus-o ducând o viaţă de izolare socială. Apoi,
într-o zi, s-a întâmplat ca un aparat de radio din salonul lui să transmită un
meci de fotbal între echipa oraşului său natal şi o echipă tradiţional rivală.
Atunci când, într-un moment crucial al jocului, arbitrul a acuzat de fault
un jucător al echipei oraşului natal al soldatului, veteranul cel mut a sărit de pe
scaunul său, s-a uitat la aparatul de radio şi a spus primele cuvinte după mai
bine de trei decenii: „Măgar tâmpit!” a ţipat el; „încerci să le dai lor meciul?”. Şi
cu asta s-a întors la scaunul său şi la tăcerea pe care n-a mai rupt-o niciodată
după aceea aceea.
Există două lecţii importante care pot fi învăţate din această poveste.
Prima priveşte forţa pură a fenomenului. Dorinţa veteranului ca echipa oraşului
său natal să câştige a fost atât de puternică încât numai ea a reuşit să producă
o deviere de la modul său de viaţă profund înrădăcinat. Efecte asemănătoare
ale evenimentelor sportive asupra obiceiurilor unor înrăiţi iubitori ai sporturilor
sunt departe de a fi specifice doar saloanelor spitalelor de veterani.
În timpul Jocurilor Olimpice de iarnă din 1980, după ce echipa de hochei a
Statelor Unite a învins echipa favorită a Uniunii Sovietice, tatălui portarului
echipei americane, Jim Craig, un antialcoolic convins, i s-a oferit o băutură. „Nu
băusem alcool în viaţa mea,” a povestit el mai târziu, „dar cineva din spatele
meu mi-a întins un coniac. L-am băut. Da, am făcut-o.”. Acest fel de
comportament neobişnuit nu se întâmplă numai părinţilor jucătorilor.
Suporterii din afara arenei hocheiului au fost descrişi, în relatările de ştiri,
ca având un comportament frenetic: „Se îmbrăţişau, cântau şi făceau tumbe în
zăpada.”. Chiar şi acei suporteri care n-au fost prezenţi la Lake Placid au
sărbătorit victoria şi şi-au afişat mândria printr-un comportament bizar. În
Raleigh, Carolina de Nord, o întrecere de înot a trebuit să fie oprită când, după
anunţarea scorului la hochei, concurenţii şi audienţa au scandat împreună
„SUA! SUA!” până când au răguşit.
Într-un magazin liniştit din Cambridge, Massachusetts, în momentul când
au fost difuzate ştirile, a izbucnit un întreg tărăboi cu suluri de hârtie de toaletă
zburând prin aer şi prosoape de hârtie pe post de flamuri. Angajaţii şi
managerul magazinului s-au alăturat entuziasmului clienţilor.
Fără îndoială, această forţă este profundă şi năvalnică. Dar, dacă ne
întoarcem la povestirea despre veteranul cel tăcut, putem constata că iese la
iveală un alt lucru despre natura asocierii dintre sporturi şi suporterii lor, ceva
crucial pentru caracterul său fundamental: este o problemă personală. Orice
mică parte a identităţii sale devastate, pe care soldatul cel mut încă o mai
poseda, a fost absorbită de jocul de fotbal. Oricât de slab ar fi putut deveni eul
său după treizeci de ani de zăcut în muţenie într-un salon de spital, el s-a
implicat în rezultatul meciului. De ce? Pentru că el personal se simţea afectat
de o înfrângere a echipei oraşului natal. Cum asta?
Prin efectul principiului asocierii. Simpla legătură cu locul său de naştere
l-a prins, l-a încolăcit, l-a legat de posibilul triumf sau eşec. După cum a spus
distinsul autor Isaac Asimov pe când descria reacţiile noastre la concursurile pe
care le vizionăm: „Atunci când toate opţiunile sunt egale, te îndrepţi spre
propria cultură, spre cei de acelaşi sex, spre locul în care te-ai născut... iar ceea
ce vrei să dovedeşti este că eşti mai bun decât alţii. De oriunde te-ai trage, cei
de acolo te reprezintă pe tine; şi atunci când ei câştigă, şi tu câştigi.”88
Văzută din această perspectivă, pasiunea suporterilor sportivi începe să
capete sens. Jocul nu este un amuzament uşor de care să te bucuri pentru
aspectul exterior şi pentru impresia artistică. Stima faţă de sine este miza. De
88
Citat din Asimov (1975).
aceea, mulţimea suporterilor oraşului-gazdă este atât de înfocată şi, încă mai
grăitor, atât de recunoscătoare faţă de cei care răspund de victoria echipei lor.
Din acest motiv, aceeaşi mulţime devine, adesea, feroce faţă de jucători,
antrenori şi alte oficialităţi implicate în eşecuri sportive.
Intoleranţa suporterilor faţă de înfrângere poate scurta chiar şi carierele
unor jucători sau antrenori de succes. Să luăm cazul lui Frank Layden care a
părăsit brusc postul de antrenor al echipei de NBA Utah Jazz în timp ce echipa
era în fruntea ligii.
Succesul relativ al lui Layden, umorul său cald şi binecunoscutele sale
activităţi caritabile în Salt Lake City nu au fost suficiente pentru a-l proteja de
mânia unora dintre suporterii echipei după ce aceasta a pierdut mai multe
jocuri. Menţionând o serie de incidente cu suporteri care au depăşit limitele,
incluzând un incident când oamenii l-au aşteptat o oră pentru a-l insulta după
ce echipa a fost învinsă, Layden şi-a explicat decizia astfel: „Uneori, în NBA te
simţi ca un câine. Am întâlnit oameni care m-au scuipat.
Am dat peste un tip care a venit la mine şi mi-a spus «Sunt avocat.
Loveşte-mă, dă-mi una ca să te pot da în judecată.». Cred că America ia toate
sporturile prea în serios.”
Deci, vrem atât de mult ca echipele preferate să câştige pentru a ne
dovedi propria superioritate. Dar cui încercăm noi să dovedim că suntem mai
buni? Desigur, nouă înşine, dar şi tuturor celorlalţi. În conformitate cu principiul
asocierii, dacă ne putem înconjura de succese cu care avem o legătură, chiar şi
superficială (de pildă, locul unde trăim), prestigiul nostru public va creşte.
Au dreptate suporterii sportivi să gândească că, fără să placheze vreun
adversar, să prindă vreo minge sau chiar fără să participe la un meci, vor fi
atinşi de o parte din gloria echipei oraşului în care trăiesc?
Eu cred că da. Dovezile sunt în favoarea lor.
Să ne amintim că mesagerii din Persia nu influenţau cu nimic ştirile pe
care le aduceau, iar clopoţelul lui Pavlov nu aducea hrană şi totuşi efectul
apărea. Simpla asociere este suficientă.
Din acest motiv, dacă echipa Universităţii California de Sud câştigă cupa
Rose Bowl, ne putem aştepta ca oamenii care au vreo legătură cu California de
Sud să încerce să sporească vizibilitatea acestei legături în oricare dintr-o
varietate de moduri.
Într-un experiment care arată cum poate servi purtarea unor haine
pentru a proclama o asemenea asociere, cercetătorii au numărat tricourile
specifice fiecărei universităţi, pe care le purtau studenţii lunea dimineaţă, în
campusurile a şapte universităţi cu echipe de fotbal cunoscute: Arizona State,
Louisiana State, Notre Dame, Michigan, Ohio State, Pittsburgh şi Southern
California. Rezultatele au arătat că mai mulţi studenţi purtau tricourile specifice
universităţii lor dacă echipa câştigase în duminica precedentă. Mai mult, cu cât
victoria fusese câştigată la un scor mai bun, cu atât erau purtate mai multe
tricouri. Un meci câştigat strâns, după o luptă grea, nu-i îndemna pe studenţi
să se îmbrace în culorile echipei ci numai o victorie clară, zdrobitoare,
răsunând de incontestabilă superioritate.
Această tendinţă, de a încerca să ne încălzim la razele gloriei trâmbiţând
legăturile noastre cu oameni de succes, îşi are reversul în încercarea noastră
de a evita să fim eclipsaţi de înfrângerile altora, într-o manifestare uimitoare
din timpul sezonului ghinionist din 1980, suporterii care aveau abonamente
pentru meciurile din tot sezonul echipei New Orleans Saints au început să
apară la stadion purtând pungi de hârtie pe cap pentru a-şi ascunde feţele.
Pe măsură ce echipa lor suferea înfrângere după înfrângere, tot mai mulţi
suporteri şi-au pus pungi de hârtie până când camerele TV au ajuns să
înregistreze imaginea extraordinară a unei mulţimi de oameni înfăşuraţi în
hârtie maronie din care nu se vedea altceva decât vârful nasului.
Găsesc instructiv faptul că, într-un meci de pe la sfârşitul sezonului, când
era clar că echipa va câştiga în sfârşit, suporterii au renunţat la pungile de
hârtie şi şi-au dezvăluit identitatea din nou.
Toate acestea îmi spun că noi manipulăm în mod voit vizibilitatea
legăturilor noastre cu câştigătorii sau cu perdanţii pentru a ne pune într-o
lumină favorabilă faţa de oricine poate vedea aceste legături. Evidenţiind
legăturile pozitive şi ascunzându-le pe cele negative, încercăm să-i facem pe
ceilalţi să gândească în termeni mai favorabili despre noi şi să ne simpatizeze
mai mult.
Există multe căi în care facem acest lucru, dar una dintre cele mai simple
şi pătrunzătoare constă în felul cum folosim pronumele. Am observat, de pildă,
cât de des, după victoria echipei gazdă, mulţimea de suporteri care se află în
raza de acţiune a unei camere TV împunge aerul cu degetele făcând semnul
victoriei şi strigând, „Noi suntem cei mai buni! Noi suntem cei mai buni!”.
Merită observat că suporterii nu strigă „Ei sunt cei mai buni” sau măcar
„Echipa noastră este cea mai bună”. Pronumele folosit este „noi”, ales să
demonstreze cea mai strânsa legătură posibilă cu echipa.
Am observat că nimic asemănător nu se întâmplă în cazul în care echipa
pierde. Nici un telespectator nu va auzi vreodată scandându-se: „Noi suntem
cei mai proşti! Noi suntem cei mai proşti!”. Când echipa oraşului natal a fost
învinsă este timpul să tedelimitezi de ea. Acum pronumele „noi” nu mai este
dorit, preferându-se pronumele separator „ei”.
Pentru a dovedi acest punct de vedere, am făcut odată un mic
experiment în care li s-a telefonat unor studenţi de la Universitatea de Stat din
Arizona şi li s-a cerut să spună rezultatul unui meci susţinut de echipa
universităţii lor cu câteva săptămâni mai înainte. Unora dintre studenţi li s-a
cerut să spună scorul unui anumit joc pe care echipa lor îl pierduse; altora li s-a
cerut să spună rezultatul unui joc diferit - unul pe care echipa lor îl câştigase.
Eu, împreună cu colegul meu cercetător, Avril Thorne, am ascultat, pur şi
simplu, ce s-a spus şi am înregistrat numărul de studenţi care a folosit cuvântul
„noi” în relatările lor. Când rezultatele au fost finalizate, a devenit evident că
studenţii au încercat să se conecteze la succesul echipei folosind cuvântul „noi”
pentru a descrie victoria echipei universităţii lor. „Noi am bătut echipa
Universităţii Houston cu 17 la 14,” sau „Noi am câştigat.”.
În cazul unui joc pierdut, pronumele „noi” a fost rareori folosit. Studenţii
au folosit în loc nişte termeni gândiţi sa-i delimiteze de echipa învinsă: „Ei au
pierdut în faţa Universităţii din Missouri cu 30 la 20” sau „Nu ştiu scorul, dar
echipa Statului Arizona a fost bătută.”. Probabil că dorinţele gemene, de a
stabili o legătură cu câştigătorii şi de a ne delimita de cei care pierd au fost
combinate desăvârşit în remarcele unui anumit student.
După ce a relatat sec scorul la care a fost învinsă echipa universităţii lui -
„Universitatea Stalului Arizona a pierdut cu 30 la 20” — el a trântit cu durere:
„Ei au lăsat să le scape şansa noastră de a participa la campionatul
naţional!”89.
Dacă este adevărat că vrem să ne punem într-o lumină bună, că
încercăm să ne încălzim la razele gloriei unor succese cu care suntem asociaţi,
chiar şi vag, reiese o implicaţie provocatoare: va fi mai probabil să folosim
această abordare atunci când simţim că nu prea avem cu ce ne lăuda. Ori de

89
Ambele experimente, cel cu tricourile şi cel cu modul de folosire a pronumelui, sunt
descrise complet în lucrarea lui Cialdini şi alţii (1976).
câte ori imaginea noastră publică este şifonată, vom trăi o dorinţă sporită de a
ne reface imaginea trâmbiţând legăturile noastre cu oameni de succes.
În acelaşi timp, vom evita cu bună ştiinţă să ne dezvăluim legăturile cu
oameni care au avut eşecuri. În sprijinul acestor idei vine studiul realizat
telefonic printre studenţii Universităţii Statului Arizona. Înainte de a fi întrebaţi
despre victoria sau înfrângerea echipei lor, li s-a dat un test de cunoştinţe
generale. Testul a fost aranjat în aşa fel încât unii studenţi s-o dea în bară rău
de tot, iar alţii să se descurce destul de bine.
Aşa că, în momentul în care au fost întrebaţi despre scorul la fotbal,
jumătate dintre studenţi îşi simţeau imaginea de sine afectată de rezultatele
negative la test. Aceşti studenţi au arătat, mai târziu, cea mai mare nevoie de
a-şi manipula legăturile cu echipa de fotbal pentru a-şi salva prestigiul. Dacă li
se cerea să descrie înfrângerea echipei, numai 17% pronunţau pronumele „noi”
în cursul acestei descrieri. Dacă li se cerea să descrie victoria echipei atunci
41% foloseau pronumele „noi”.
Lucrurile au stat altfel în cazul studenţilor care se descurcaseră bine la
testul de cunoştinţe generale. Ei au folosit, mai târziu, pronumele „noi” în
procente aproximativ egale când descriau victoria (25%) sau înfrângerea (24%)
echipei lor. Studenţii şi-au susţinut imaginea de sine prin propriile realizări şi nu
au avut nevoie să folosească realizările altora. Aceste constatări îmi spun că nu
vom căuta să ne încălzim la razele gloriei altora atunci când avem sentimentul
puternic al unor realizări personale recunoscute. În schimb, atunci când
prestigiul nostru (atât pe plan intim, cât şi pe plan public) este scăzut, vom fi
tentaţi să folosim succesul celor cu care avem legături pentru a ne ajuta să ne
refacem imaginea de sine.
Cred că este relevant faptul că zarva nemaipomenită care a urmat
victoriei echipei americane de hochei la Jocurile Olimpice din 1980 venea într-
un moment când prestigiul Statele Unite fusese recent diminuat. Guvernul
Statelor Unite nu reuşise să prevină nici luarea de ostatici din Iran, nici invazia
sovietică în Afganistan. Era o vreme când, în calitate de cetăţeni americani,
aveam nevoie de triumful echipei de hochei şi aveam nevoie să afişăm sau
chiar să ne fabricăm conexiuni cu această echipă.
Nu ar fi trebuit să fim surprinşi aflând, de pildă, că în afara arenei de
hochei, ca o consecinţă a victoriei asupra echipei sovietice, speculanţii vindeau
cu o sută de dolari perechea de cotoare ale biletelor la acest meci.
Deşi dorinţa de a te încălzi la razele gloriei altora există într-o anumită
măsură în fiecare dintre noi, pare să se întâmple ceva cu totul deosebit cu
oamenii care aşteaptă în zăpadă ca să dea cincizeci de dolari pe fiecare cotor
al unui bilet pentru un meci la care nu au participat, în scopul presupus de a
„dovedi” prietenilor de acasă că au fost prezenţi la victoria cea mare. Ce fel de
oameni sunt aceştia? Şi dacă nu greşesc, aceşti oameni nu sunt nici măcar
nişte mari pasionaţi ai sportului; ei sunt indivizi cu un defect de personalitate
bine ascuns — au o părere proastă despre sine.
O slabă preţuire faţă de propria persoană este ceea ce-i împinge pe
aceşti oameni să caute prestigiu, nu prin generarea sau promovarea propriilor
realizări, ci prin generarea sau promovarea unor asocieri cu oameni care au
realizări.
Există câteva varietăţi ale acestei specii care înfloresc în cultura noastră.
Un exemplu clasic este individul care aruncă cu nume cunoscute. La fel este şi
cazul fetelor extaziate de vedete ale muzicii rock cărora le oferă favoruri
sexuale pentru a avea dreptul să spună prietenelor că „au fost” cu un muzician
faimos pentru o perioadă de timp. Indiferent de forma pe care o ia,
comportamentul unor asemenea indivizi împărtăşeşte o trăsătură comună —
percepţia, mai degrabă tragică, precum că realizările pot veni din afara propriei
persoane.
Anumiţi oameni tratează principiul asocierii într-o manieră uşor diferită.
În loc să se străduiască să evidenţieze legăturile lor cu persoane de succes, ei
încearcă să exacerbeze succesul unor oameni cu care au legături vizibile. Cea
mai limpede ilustrare este cunoscuta „mamă de scenă”, obsedată să asigure
statutul de vedetă copilului ei. Desigur, nu numai femeile fac asta.
În 1991, un obstetrician din Davenport, Iowa, a refuzat să mai acorde
asistenţă medicală soţiilor a trei oficialităţi şcolare pentru că ce am stat de
vorbă o vreme şi am negociat un pic, Dan vrea să încheie târgul; el vrea să ne
împingă la a lua decizia de cumpărare a maşinii, înainte de a lua o asemenea
decizie, este important să ne punem o întrebare crucială: „În cele douăzeci şi
cinci de minute de când îl cunosc pe tipul acesta, am ajuns să-l simpatizez mai
mult decât mă aşteptam?”.
Dacă răspunsul este „da”, ar trebui să reflectăm dacă Dan s-a comportat,
în cele câteva minute, într-un mod despre care ştim că afectează simpatia. Ar fi
bine să ne amintim dacă ne-a oferit ceva de băut sau de mâncat (cafea sau
covrigei) înainte de a se lansa în prezentarea de vânzări, dacă ne-a făcut
complimente în legătură cu alegerea dotărilor şi a combinaţiilor de culori, dacă
ne-a făcut să râdem, dacă a cooperat cu noi împotriva şefului său pentru a ne
obţine o tranzacţie mai avantajoasă. Deşi o asemenea trecere în revistă a
evenimentelor ar putea aduce informaţii utile, ea nu este neapărat necesară
pentru protejarea noastră faţă de acţiunea principiului simpatiei.
O dată ce am descoperit că am ajuns să-l simpatizăm pe Dan mai mult
decât ne-am fi aşteptat, nu trebuie să ştim neapărat şi de ce. Simpla
recunoaştere a unei simpatii nejustificate ar trebui să fie suficientă pentru a ne
împinge să reacţionăm împotriva ei.
O posibilă reacţie ar fi să inversăm procesul şi să-l antipatizăm activ pe
Dan. Dar acest lucru nu ar fi cinstit faţă de el şi ar fi contrar propriilor noastre
interese. În fond, unii indivizi ne sunt simpatici în mod natural, iar Dan ar putea
fi unul dintre ei. N-ar fi just să ne răzbunăm pe cei care sunt, în mod natural,
mai simpatici. În plus, nu este în interesul nostru să întrerupem relaţiile de
afaceri cu asemenea oameni simpatici, mai ales când s-ar putea ca ei să ne
ofere cel mai avantajos târg.
Aş recomanda o reacţie diferită. Dacă răspunsul nostru la întrebarea
aceea decisivă este „Da, ţinând seama de circumstanţe, îmi place tipul ăsta
deosebit de mult,” acesta ar trebui să fie semnalul că a venit timpul pentru o
rapidă contra-manevră.
În primul rând Dan trebuie separat mental de automobilul Chevy sau
Toyota pe care încearcă să îl vândă. Este vital să ne amintim în acest moment
că, dacă ne hotărâm să cumpărăm maşina de la Dan, noi vom fi cei care vor
conduce această maşină şi nu el.
Din punctul de vedere al achiziţiei înţelepte a unui automobil, este
irelevant dacă îl simpatizăm pe Dan pentru că arată bine, îşi manifestă
interesul pentru hobby-ul nostru favorit, este amuzant sau are rude în locul
unde am crescut noi.
Deci, răspunsul nostru corect constă într-un efort conştient de a ne
concentra exclusiv pe avantajele tranzacţiei şi ale maşinii pe care Dan ne-o
oferă.
Desigur, când luam decizia de a ne da acordul, este întotdeauna o idee
bună să separăm sentimentele noastre faţă de solicitant de cele faţă de
obiectul solicitării.
Dar, o dată ce suntem antrenaţi chiar şi într-un scurt contact personal şi
social cu un solicitant, este uşor să uităm să facem această distincţie. În acele
situaţii când solicitantul ne este practic indiferent, uitând să facem această
distincţie nu vom fi împinşi prea departe într-o direcţie greşită. Dar, atunci când
simpatizăm foarte mult persoana care ne solicită ceva, creşte probabilitatea să
facem greşeli mari fără această distincţie.
De aceea este atât de important să fim vigilenţi dacă simţim o simpatie
nejustificată faţă de un profesionist în obţinerea asentimentului. Recunoaşterea
acestui sentiment ne poate aminti să separăm meritele vânzătorului de cele
ale tranzacţiei şi să luăm decizii numai pe baza unor considerente legate de
avantajele tranzacţiei. Dacă am urma toţi acest procedeu, sunt sigur că am fi
mult mai mulţumiţi de rezultatele interacţiunii noastre cu profesioniştii
asentimentului, cu toate că am o bănuială că Dan, vânzătorul de automobile, n-
ar mai fi atât de mulţumit.

SCRISORI DE LA CITITORI

De la un bărbat din Chicago

„Deşi n-am fost niciodată la o reuniune Tupperware, am recunoscut


recent presiunile exercitate de sentimentul de prietenie cu ocazia unui apel
interurban primit de la o femeie care vindea serviciile unei companii de
telecomunicaţii. Ea mi-a spus că unul dintre prietenii mei mi-a înscris numele
pentru ceva ce se numea Prietenii MCI şi Cercul Apelurilor de Familie.
Acest prieten al meu, pe nume Brad, este un tip împreună cu care am
crescut, dar care s-a mutat anul trecut în New Jersey unde a găsit o slujbă. El
încă mă sună destul de regulat ca să afle noutăţi despre băieţii din vecinătate
cu care obişnuiam să ieşim la distracţii.
Femeia de la compania de telefoane mi-a spus că el poate economisi
20% din valoarea tuturor convorbirilor telefonice pe care le efectuează cu
persoanele din Cercul Apelurilor de Familie, cu condiţia ca acestea să aibă
abonament la compania MCI. Apoi m-a întrebat dacă n-aş vrea să trec la MCI ca
să obţin toate beneficiile pe care le oferă serviciile companiei şi astfel Brad ar
putea economisi 20% din valoarea convorbirilor sale telefonice cu mine.
Ei bine, nu-mi păsa deloc de beneficiile oferite de compania MCI; eram
perfect mulţumit de serviciile interurbane ale companiei la care eram deja
abonat.
Dar ideea că-l pot ajuta pe Brad să facă economii la convorbirile noastre
telefonice m-a prins într-adevăr. Pentru mine, a spune că nu vreau să fac parte
din Cercul lui telefonic şi că nu-mi pasă dacă el economiseşte bani, ar fi părut
un real afront la adresa prieteniei noastre atunci când el ar fi aflat.
Aşa că, pentru a evita să-l supăr, i-am spus operatoarei să îmi facă
abonament la serviciile companiei MCI.
Obişnuiam să mă mir cum de merg femeile la reuniunile Tupperware
doar pentru că aveau loc acasă la una dintre prietenele lor şi cum de cumpărau
produse pe care nu le voiau atunci când ajungeau acolo. Acum nu mă mai mir.”

Acest cititor nu este singurul în măsură să depună mărturie despre forţa


presiunii întrupată în ideea Cercului Apelurilor de Familie al companiei MCI.
Atunci când revista Consumers Reports s-a interesat de această practică, un
vânzător de servicii MCI, căruia i s-a luat un interviu, a fost destul de concis:
„Tactica reuşeşte în nouă cazuri din zece,” a spus el.
Capitolul 6
AUTORITATEA
Respectul impus

Urmează cunoscătorul.
VIRGIL

SĂ PRESUPUNEM CĂ, ÎN TIMP CE RĂSFOIEŞTI ZIARELE, observi un anunţ


care caută voluntari pentru a lua parte la „un studiu despre memorie” realizat
de către departamentul de psihologie al universităţii din apropiere.
Să mai presupunem că găseşti incitantă ideea unui asemenea
experiment şi îl contactezi pe coordonatorul studiului, profesorul Stanley
Milgram cu care faci aranjamentele necesare pentru a participa la o sesiune de
o oră. Atunci când ajungi în clădirea laboratorului, întâlneşti doi bărbaţi. Unul
este cercetătorul care se ocupă de experiment, care este clar identificat prin
halatul gri de laborator pe care-l poarta şi prin ecuson. Celălalt este un voluntar
ca şi tine care pare să fie individul mediu în toate privinţele.
După ce se schimba saluturile şi amabilităţile de început, cercetătorul
începe să explice procedurile ce vor fi aplicate. El spune că experimentul
studiază cum anume afectează pedeapsa procesul de învăţare şi memorare.
Prin urmare, un participant va avea sarcina de a învăţa perechi de cuvinte
dintr-o listă lungă până când îşi va aminti perfect fiecare pereche de cuvinte;
această persoană va fi numită Elevul. Sarcina celuilalt participant va fi să
testeze memoria Elevului şi să-i aplice şocuri electrice tot mai puternice pentru
fiecare greşeală; această persoană va fi numită Profesorul.
Fireşte, devii puţin cam nervos când afli aceste informaţii. Şi neliniştea ta
creşte când, după ce ai tras la sorţi împreună cu partenerul, afli că ţi-a revenit
rolul de Elev. Nu te-ai aşteptat la posibilitatea să suporţi durere în cadrul
studiului aşa că te gândeşti rapid la posibilitatea să pleci. Dar nu, reconsideri
tu, este timp destul să pleci dacă devine necesar şi, în plus, cât de puternic
poate fi un şoc electric? După ce ai studiat lista cu perechi de cuvinte,
cercetătorul te leagă pe un scaun şi-ţi ataşează electrozi pe braţ în timp ce
Profesorul priveşte. Mai îngrijorat acum de efectul şocurilor, ceri informaţii
despre natura acestora. Răspunsul cercetătorului nu este deloc liniştitor; el
spune că, deşi şocurile pot fi extrem de dureroase, ele nu-ţi vor cauza
„alterarea permanentă a ţesuturilor”.
Şi cu asta, cercetătorul şi Profesorul te lasă singur şi merg în camera de
alături de unde Profesorul îţi pune întrebările din test prin interfon şi îţi aplică
şocuri electrice ca pedeapsă după fiecare răspuns greşit.
Pe măsură ce testul se desfăşoară, recunoşti rapid modelul pe care-l
urmează Profesorul: el pune întrebarea şi aşteaptă răspunsul tău. De câte ori
faci ăăă, el anunţă voltajul şocului pe care-l vei primi şi trage de un mâner
pentru a aplica pedeapsa. Lucrul cel mai supărător este că, după fiecare eroare
pe care o faci, voltajul mai creşte cu cincisprezece volţi.
Prima parte a testului trece fără probleme. Şocurile sunt deranjante, dar
suportabile. Mai târziu însă, pe măsură ce greşelile se acumulează, voltajul
şocului urcă şi te doare suficient pentru a-ţi altera concentrarea, ceea ce
conduce la şi mai multe erori şi la şocuri tot mai puternice.
La un nivel al voltajului de 75, 90 şi 105, durerea te face să gemi audibil.
La 125 de volţi ţipi în interfon că şocurile încep cu adevărat să te rănească. Mai
încasezi o pedeapsă urmată de un geamăt şi te hotărăşti că nu poţi suporta
mai multă durere. După ce Profesorul îţi aplică un şoc de 150 de volţi, ţipi în
interfon: „Ajunge! Daţi-mi drumul de aici! Daţi-mi drumul de aici, vă rog!
Lăsaţi-mă să plec!”.
Dar, în loc de asigurarea pe o aştepţi din partea Profesorului că el şi
cercetătorul vor veni să te elibereze, Profesorul îţi dă doar următoarea
întrebare din test aşteptând răspunsul. Surprins şi nedumerit, mormăi primul
răspuns care îţi vine în minte. Este greşit desigur şi Profesorul îţi aplică un şoc
de o sută şaizeci şi cinci de volţi. Ţipi la Profesor să se oprească şi să te lase să
pleci.
Dar el răspunde numai cu următoarea întrebare din test — şi cu
următorul şoc necruţător când răspunsul tău turbat este incorect. Nu mai poţi
să-ţi stăpâneşti panica; şocurile sunt atât de puternice acum încât te fac să te
zvârcoleşti şi să ţipi.
Loveşti peretele cerând să fii eliberat, îl implori pe Profesor să te ajute,
dar întrebările continuă ca şi mai înainte, urmate de pedepse din ce în ce mai
groaznice - şocuri arzătoare de 195, 210, 225, 240, 255,270, 285 şi 300 de
volţi.
Îţi dai seama că acum nu mai este posibil să răspunzi corect la test, aşa
că ţipi la Profesor că nu vei mai răspunde la nici o întrebare. Nimic nu se
schimbă; Profesorul interpretează refuzul tău de a răspunde ca pe un răspuns
greşit şi îţi mai aplică un şoc ca un trăsnet.
Chinul continuă în acest fel până când, în final, forţa şocurilor te năuceşte
până aproape de paralizie. Nu mai poţi striga, nici nu mai poţi lupta. Poţi doar
să înduri fiecare teribilă muşcătură electrică.
Te gândeşti că această totală lipsă de reacţie îl va face pe Profesor să se
oprească. Nu mai există nici un motiv să continue experimentul. Dar el
continuă neobosit punând întrebările, anunţând nivelurile înfiorătoare ale
şocurilor (acum a ajuns la 400 volţi) şi trăgând mânerele.
Te întrebi plin de confuzie ce fel de om este acesta. De ce nu te ajută? De
ce nu se opreşte?
Pentru cei mai mulţi dintre noi, scenariul de mai sus pare scos dintr-un
coşmar. Pentru a ne da seama că este într-adevăr de coşmar, trebuie să
înţelegem că în majoritatea aspectelor acest scenariu este real. A fost realizat
un asemenea experiment — de fapt, o întreagă serie — de către un profesor de
psihologie, pe nume Milgram, iar participanţii care au jucat rolul Profesorului au
fost dispuşi să aplice şocuri continue, intense, la niveluri periculoase, unei alte
persoane care se zvârcolea, ţipa şi îi implora să se oprească. Doar un singur
aspect important al experimentului nu era adevărat.
De fapt, nu se aplica nici un şoc; Elevul, victima care ţipa în chinuri
cerând milă şi să fie eliberată, nu era decât un actor care se prefăcea doar că
primeşte şocuri electrice. Scopul real al studiului lui Milgram nu avea, deci, nici
o legătură cu efectele pedepsei asupra procesului de învăţare şi memorare. În
schimb, se ocupa de o problemă total diferită: când depinde doar de ei, câtă
suferinţă sunt dornici să producă oamenii obişnuiţi unei alte persoane total
nevinovate?
Răspunsul este cât se poate de tulburător. În circumstanţe care oglindesc
cu precizie caracteristicile unui „vis urât”, Profesorul tipic a fost dornic să
provoace atâta suferinţă câtă putea să producă cu mijloacele disponibile.
În loc să cedeze la rugăminţile victimei, aproximativ două treimi dintre
subiecţii experimentului au tras fiecare dintre cele treizeci de manete care
acţionau şocurile până la ultima (450 volţi) când cercetătorul a declarat
încheiat experimentul. Încă şi mai alarmant, nici măcar unul dintre cei 40 de
subiecţi incluşi în acest studiu, nu a abandonat sarcina de Profesor atunci când
victima a început să ceară eliberarea sa; nici mai târziu, când victima a început
să implore; nici chiar spre final, când reacţia victimei la fiecare şoc a devenit,
după cum spune Milgram, „un adevărat ţipăt de agonie”. Nici chiar la aplicarea
aşa-ziselor şocuri de 300 volţi când victima „a strigat disperata că refuză să
mai răspundă la întrebările testului”, cei mai mulţi tot nu s-au oprit dar, cel
puţin, a existat o minoritate care s-a oprit.
Aceste rezultate i-au surprins pe toţi cei care au colaborat la proiect,
inclusiv pe Milgram. De fapt, înainte ca studiul să înceapă, el a cerut unor
colegi şi studenţi la psihologie aflaţi în diverşi ani de studii la Universitatea Yale
(unde a fost realizat experimentul) să citească procedurile experimentului şi să
estimeze câţi dintre subiecţi vor parcurge tot experimentul până la ultimul şoc
de 450 volţi. Invariabil, răspunsurile au fost de 1-2 procente.
Un grup separat, de treizeci şi nouă de psihiatri, au prezis că numai o
persoană dintr-o mie ar fi dornică să aplice pedeapsa cu şocul de voltaj maxim.
Drept urmare, nimeni nu era pregătit pentru modelele de comportament pe
care experimentul le-a relevat în fapt. Cum putem explica aceste alarmante
modele de comportament? Poate că, după cum au argumentat unii, rezultatele
au legătură cu faptul că toţi subiecţii au fost bărbaţi cunoscuţi ca un grup cu
tendinţe agresive; sau poate că subiecţii nu şi-au dat seama de potenţialul
efect dăunător pe care l-ar avea şocurile de un asemenea voltaj; sau poate că
subiecţii erau o adunătură anormală de imbecili imorali care s-au bucurat de
şansa de a produce suferinţă.
Dar există dovezi serioase împotriva fiecăreia dintre aceste posibilităţi.
Mai întâi, un experiment ulterior a arătat că sexul subiecţilor este irelevant
pentru disponibilitatea lor de a aplica victimei şocuri până la voltajul maxim;
probabilitatea ca femeile care jucau rolul Profesorului să acţioneze în acelaşi fel
a fost aceeaşi ca şi pentru bărbaţi. Explicaţia că subiecţii nu erau conştienţi de
potenţialul pericol fizic pentru victimă a fost de asemenea cercetată într-un
studiu ulterior şi s-a constatat că nu stă în picioare.
În această versiune a studiului, victima a fost instruită să facă cunoscut
că are probleme cu inima şi să anunţe când inima îi era afectată de şocuri:
„Opriţi-vă. Scoateţi-mă de aici. V-am spus că am probleme cu inima. Inima mea
a început să-mi facă necazuri. Refuz să continuu experimentul. Lăsaţi-mă să
plec.” Rezultatele au fost aceleaşi ca mai înainte; 65% dintre subiecţi şi-au
îndeplinit cu convingere obligaţiile până la aplicarea şocului maxim.
În final, explicaţia că subiecţii lui Milgram erau o adunătură bolnavă şi
sadică, nereprezentativă pentru cetăţeanul mediu s-a dovedit a fi şi ea
nesatisfăcătoare.
Oamenii care au răspuns anunţului dat în ziar de Milgram pentru a
participa la experimentul său privind memoria reprezentau un eşantion
standard al societăţii americane pe vârste, ocupaţii şi niveluri de educaţie. Şi,
mai mult, o serie de teste de personalitate, efectuate mai târziu, au arătat că
aceşti oameni erau destul de normali psihologic, fără să existe vreun indiciu de
psihoză la nivel de grup. Ei erau, de fapt, nişte oameni exact ca tine şi ca mine;
sau, cum i-a plăcut lui Milgram să spună, ei sunt chiar eu şi tu.
Dacă el are dreptate că rezultatele înfiorătoare ale acestor studii sunt
valabile pentru noi toţi, întrebarea care se pune devine inconfortabil de
personală: Ce ne poate împinge să facem asemenea lucruri?
Milgram este sigur că ştie răspunsul. Comportamentul nostru are
legătură cu un sentiment adânc înrădăcinat al datoriei faţă de autoritate. După
Milgram, adevărata problemă în experimentul său a fost incapacitatea
subiectului de a încălca dispoziţiile şefului studiului — cercetătorul în halat de
laborator care i-a îndemnat pe subiecţi şi, dacă a fost necesar, le-a ordonat să-
şi realizeze sarcinile în ciuda chinului fizic şi emoţiona] pe care-l cauzau.
Dovezile care sprijină explicaţia lui Milgram privind supunerea faţă de
autoritate sunt puternice.
Mai întâi, este limpede că, fără insistenţele cercetătorului de a continua,
subiecţii ar fi renunţat rapid la experiment. Ei urau ceea ce făceau şi se
chinuiau o dată cu victima. Ei l-au implorat pe cercetător să le permită să se
oprească.
Atunci când cercetătorul a refuzat, subiecţii au continuat dar tremurau,
transpirau, se clătinau, mormăiau proteste şi rugăminţi pentru eliberarea
victimei. Îşi înfigeau unghiile în carne, îşi muşcau buzele până la sânge, îşi
ţineau capul în mâini; unii, pierzându-şi controlul, au izbucnit în hohote de râs
nervos. După cum scria un observator din afara studiului:
Am observat un om de afaceri matur, şi iniţial calm, care a intrat în
laborator zâmbind încrezător în sine. În douăzeci de minute a fost redus la o
epavă gângăvind în spasme şi apropiindu-se rapid de punctul prăbuşirii
nervoase. La un moment dat, el şi-a dus pumnul la frunte şi a mormăit: „Oh,
Doamne, hai să ne oprim.”. Şi cu toate acestea, el a continuat să îndeplinească
fiecare ordin al cercetătorului şi s-a supus până la sfârşit.90
În plus faţă de aceste observaţii, Milgram a furnizat dovezi şi mai
convingătoare în sprijinul teoriei sale legate de supunerea faţă de autoritate
pentru a explica comportamentul subiecţilor săi. De pildă, într-un studiu
ulterior, el a schimbat scenariul punându-l pe cercetător să-i ceară Profesorului
să oprească şocurile chiar dacă victima cerea curajos să le continue.
Rezultatul n-ar fi putut fi mai limpede decât atât; absolut toţi subiecţii au
refuzat să mai aplice vreun şoc atunci când le-a cerut asta doar colegul de
experiment şi nu şi cercetătorul. Constatări identice s-au obţinut într-o altă
versiune a experimentului în care cercetătorul şi cei doi subiecţi au schimbat
rolurile astfel încât cercetătorul era legat pe scaun şi unul dintre subiecţi îi
ordona celuilalt, aflat pe post de Profesor, să continue şocurile fără să ţină
seama de protestele cercetătorului. Din nou, nici unul dintre subiecţi nu a mai
atins manetele pentru aplicarea şocurilor.
Gradul înalt de ascultare acordat voinţei autorităţii de către subiecţii din
experimentul lui Milgram a fost documentat şi printr-o altă variantă a studiului.
În acest caz, Milgram l-a confruntat pe Profesor cu doi cercetători care au dat
ordine contradictorii; unul i-a ordonat Profesorului să înceteze şocurile când
victima a cerut să fie eliberată, iar celălalt a susţinut că experimentul trebuie
să continue. Aceste instrucţiuni contradictorii au produs, cu siguranţă, ceea ce
se poate considera singura situaţie hilară din proiect.
Aflaţi într-o confuzie tragicomică, cu ochii plimbându-se rapid de la un
cercetător la altul, subiecţii au implorat cercetătorii să cadă de acord asupra

90
Citatul provine din articolul lui Milgram din 1963 publicat în Journal of Abnormal and
Social Psychology.
unui singur ordin pe care să-l poată urma: „Hei, hei ce să fac? Unul zice să mă
opresc, altul zice să continuu. Ce să fac?” Atunci când cercetătorii au continuat
să se contrazică, subiecţii au încercat înnebuniţi să stabilească cine avea mai
multă autoritate.
Dând greş pe acest drum al supunerii faţă de autoritate, fiecare subiect
şi-a urmat, în final, propriul instinct şi a oprit şocurile. Ca şi în celelalte variante
ale experimentului, asemenea rezultat ar fi fost greu de obţinut dacă
motivaţiile subiecţilor ar fi implicat vreo formă de sadism sau agresivitate
nevrotică.91
După părerea lui Milgram, din datele acumulate reies, în mod repetat,
dovezi despre un fenomen care-ţi dă fiori: „Tocmai voinţa extremă a adulţilor
de a merge aproape oricât de departe sub comanda unei autorităţi este
constatarea esenţială a studiului.”.
Există implicaţii ale acestei constatări care ar trebui să-i trezească la
realitate pe cei preocupaţi de capacităţile unei alte forme de autoritate —
guvernul — de a obţine niveluri înspăimântătoare de supunere din partea
cetăţenilor obişnuiţi.92 Mai mult decât atât, aceste constatări ne spun câte ceva
despre forţa absolută a presiunilor unei autorităţi de a ne controla
comportamentul.
După ce i-am văzut pe subiecţii lui Milgram frământându-se, transpirând
şi suferind în timp ce îşi îndeplineau sarcina, se poate îndoi cineva de forţa
care-i ţinea acolo?
91
Toate aceste variaţii ale experimentului de bază, ca şi alte câteva experimente sunt
prezentate în cartea extrem de captivantă a lui Milgram, Obedience to Aulhority, 1974. O
trecere în revistă a unei părţi însemnate din cercetarea având ca subiect supunerea poale fi
găsită în Blass (1991).
92
De fapt, Milgram şi-a început investigaţiile încercând să înţeleagă cum au putut
participa cetăţenii germani la uciderea a milioane de oameni nevinovaţi în lagărele de
concentrare din anii ascensiunii naziste. După ce şi-ar fi testat procedeele de experimentare în
Statele Unite, el plănuia să le aplice în Germania, o ţară a cărei populaţie ar fi demonstrat
suficientă supunere, după cum era el sigur, pentru o analiză ştiinţifică deplin documentată a
conceptului. Însă acel prim experiment din New Haven, Connecticut, i-a deschis ochii şi i-a
arătat clar că-şi poate păstra banii şi poate rămâne acasă. „Am găsit atât de multă obedienţă,”
spunea el, „încât n-am mai văzut nici o necesitate să deplasez experimentul în Germania.”

Poate că o dovadă mai grăitoare despre voinţa americanilor de a se supune conducerii


autorizate provine dintr-un sondaj la scară naţională realizat după procesul locotenentului
William Calley, care a ordonat soldaţilor săi să ucidă locuitorii aşezării My Lai din Vietnam,
începând cu pruncii şi terminând cu părinţii şi bunicii. (Kelman şi Hamilton, 1989). Majoritatea
americanilor (S1%) au răspuns că, dacă li s-ar fi dat acelaşi ordin într-un context asemănător, şi
ei ar fi împuşcat toţi locuitorii satului din Vietnam. Dar americanii nu sunt singurii care simt
necesitatea să se supună. Atunci când experimentul de bază a fost repetat în Olanda,
Germania, Spania, Italia, Australia şi Iordania, rezultatele au fost asemănătoare. Vezi Meeus şi
Raaijmakers pentru o trecere în revistă a acestor rezultate.
Pentru acei care încă mai au îndoieli, povestea lui S. Brian Willson ar
putea fi instructivă. Pe 1 septembrie 1987, pentru a protesta împotriva
transporturilor de echipament militar către Nicaragua, domnul Willson şi alţi doi
bărbaţi s-au întins de-a latul căii ferate care duce la Staţia militară navală din
Concord, California. Protestatarii erau convinşi că actul lor va opri trecerea
trenurilor programate pentru acea zi deoarece notificaseră cu trei zile înainte
oficialităţile Marinei şi ale Căilor Ferate în legătură cu intenţia lor. Dar echipajul
civil al trenului, căruia i se dăduse ordin să nu oprească, nici măcar n-a încetinit
trenul, în ciuda faptului că a fost în măsură să vadă protestatarii de la o
distanţă de 2 kilometri.
Doi dintre bărbaţi au reuşit să se ferească din calea pericolului dar
domnul Willson n-a fost suficient de rapid pentru a evita să fie lovit şi s-a ales
cu ambele picioare zdrobite de sub genunchi. Deoarece medicii militari din
Marină, prezenţi la faţa locului, au refuzat să-i acorde asistenţă sau să permită
să fie dus la spital în ambulanţa lor, martorii — incluzând soţia şi fiul domnului
Willson — au fost lăsaţi să se chinuie să oprească hemoragia timp de patruzeci
şi cinci de minute până când a sosit o ambulanţă privată.
În mod uimitor, domnul Willson care servise timp de patru ani în Vietnam,
nu învinovăţeşte nici echipajul trenului, nici medicii militari pentru soarta sa, ci
arată cu degetul spre sistemul care i-a constrâns prin presiune să se supună:
„Ei au făcut exact ceea ce am făcut şi eu în Vietnam. Au urmat nişte ordine
care fac parte dintr-o politică dementă. Ei sunt doar nişte ţapi ispăşitori.”.
Deşi membrii echipajului trenului au împărtăşit părerea domnului Willson
că ei sunt nişte victime, ei nu au împărtăşit şi generozitatea lui. Aspectul cel
mai remarcabil al incidentului este că echipajul trenului l-a dat în judecată pe
Willson solicitând daune pentru „umilirea, suferinţa psihică şi stresul fizic” pe
care l-au suferit pentru ca Wilson nu le-a permis să-şi realizeze sarcinile fără
să-i taie picioarele.
Ori de câte ori suntem confruntaţi cu un factor motivant atât de puternic
pentru acţiunea umană, este firesc să ne aşteptăm să existe raţiuni solide ale
motivaţiei. În cazul supunerii faţă de autoritate, chiar şi o scurtă analiza a
organizării sociale umane oferă suficiente motive. Un sistem de autoritate
multi-stratificat, acceptat pe scară largă, conferă unei societăţi imense
avantaje. El permite dezvoltarea unor structuri sofisticate pentru producţie,
comerţ, apărare, expansiune şi control social care, în alte condiţii, ar fi
imposibile.
Cealaltă alternativă, anarhia, este o formă de organizare statală ale cărei
efecte benefice asupra grupurilor sociale sunt greu de găsit şi despre care
psihosociologul Thomas Hobbes spune că ne-ar face viaţa „solitară, săracă,
meschină, animalică şi scurtă”.
Prin urmare, suntem instruiţi de la naştere că supunerea faţă de
autoritatea potrivită este buna, iar nesupunerea este greşită. Acest mesaj
esenţial îl găsim în poveţele părinţilor, în poeziile, povestirile şi cântecele pe
care le învăţăm în copilărie şi este dus mai departe de către sistemele juridic,
militar şi politic cu care ne confruntăm ca adulţi.
Noţiunilor de supunere şi loialitate faţă de regulile legitimate de societate
li se acordă o mare valoare.
Învăţăturile religioase au şi ele contribuţia lor. De exemplu, chiar prima
carte a Bibliei descrie cum nesupunerea faţă de autoritatea supremă a făcut ca
Adam şi Eva să piardă paradisul şi, o dată cu ei, întreaga rasă umană a pierdut.
Dacă această metaforă se dovedeşte prea subtilă, puţin mai departe, în
Vechiul Testament, putem citi - în ceea ce ar putea fi cea mai fidelă
reprezentare biblică a experimentului lui Milgram — relatarea privind
capacitatea de supunere a lui Avram care era gata să înfigă un pumnal în inima
tânărului său fiu deoarece aşa i-a ordonat Dumnezeu fără să-i dea vreo
explicaţie.
Aflăm din această povestire că justeţea unei acţiuni nu a fost apreciată
după considerente ca aparenta lipsă de sens, gradul de periculozitate,
nedreptatea sau după standardele morale uzuale, ci numai după gradul de
supunere la un ordin al unei autorităţi mai înalte. Încercarea chinuitoare la care
a fost supus Avram era un test de obedienţă, iar el l-a trecut cu succes — la fel
ca şi subiecţii lui Milgram care poate auziseră mai înainte de povestea lui
Avram.
Poveşti precum cea a lui Avram şi a subiecţilor lui Milgram ne pot spune
multe despre puterea şi valoarea supunerii în cultura noastră. Pe de altă parte
însă, ele ne pot induce în eroare asupra modului cum apare supunerea în mod
tipic.
Rareori ne chinuim atât de mult ca în cazurile de mai sus cu privire la
argumentele pro şi contra în legătură cu îndeplinirea cerinţelor unor autorităţi.
De fapt, obedienţa noastră se declanşează frecvent într-un mod automat, fără
o deliberare conştientă sau cu foarte puţină deliberare conştientă. Informaţiile
primite de la o autoritate recunoscută ne pot furniza o scurtătură valoroasă
pentru a decide cum să acţionăm într-o anumită situaţie.
În fond, după cum sugerează chiar Milgram, conformarea faţă de ordinele
autorităţii ne aduce reale avantaje practice.
La începutul vieţii noastre, oameni precum părinţii sau profesorii ştiau
mai mult decât ştiam noi şi am constatat că este benefic să le urmăm sfatul —
în parte, datorită înţelepciunii lor şi în parte pentru că ei controlau
recompensele şi pedepsele.
Ca adulţi, rămân aceleaşi beneficii din aceleaşi motive, deşi autoritatea
se întrupează acum în patroni, judecători sau conducătorii politici. Deoarece
poziţia lor le permite un acces mai bun la informaţii şi la putere, are mai mult
sens să ne supunem dorinţelor unor autorităţi constituite corect. De fapt, are
atâta sens încât ne supunem şi atunci când nu mai are sens deloc.
Desigur, acest paradox este acelaşi ca pentru toate armele de influenţare
importante. În acest caz, o dată ce înţelegem că supunerea faţă de autoritate
este de cele mai multe ori profitabilă, este uşor să ne permitem confortul
obedienţei automate.
Binecuvântarea şi blestemul simultan al unei asemenea obedienţe oarbe
ţine de caracterul ei mecanic. Dacă nu trebuie să gândim, atunci nici n-o
facem.
Deşi o asemenea supunere inconştientă ne conduce, în marea majoritate
a cazurilor, spre o acţiune potrivită, vor exista şi excepţii izbitoare — deoarece
preferăm să reacţionăm în loc să gândim.
Să luăm un exemplu care se referă la o faţetă a vieţii noastre unde
presiunea autorităţii este vizibilă şi puternică: medicina. Sănătatea este extrem
de importantă pentru noi. Astfel, doctorii, care posedă un volum mare de
cunoştinţe şi influenţă în acest domeniu vital, deţin poziţia unei autorităţi
respectate.
În plus, instituţia medicală are o structură de putere şi prestigiu clar
stratificată. Diversele feluri de lucrători din sănătate înţeleg bine nivelul
postului lor în cadrul acestei structuri şi înţeleg, de asemenea, că doctorul se
află în vârf. Nimeni nu poate trece peste judecata doctorului asupra unui caz,
poate doar cu excepţia unui alt doctor cu un rang mai înalt. Drept urmare,
printre angajaţii din sănătate s-a format de multă vreme o tradiţie de supunere
automată faţă de ordinele doctorului.
Apare deci posibilitatea îngrijorătoare ca, atunci când un doctor face o
eroare clară, nimeni din subordinea lui să nu se gândească să pună întrebări —
tocmai pentru faptul că, o dată ce o autoritate legitimă a dat un ordin,
subordonaţii încetează să mai gândească - ei doar reacţionează. Din amestecul
acestui tip de răspuns automat cu mediul complex al unui spital greşelile apar
cu siguranţă.
Într-adevăr, un studiu realizat la începutul deceniului 1980 de către
Administraţia Statelor Unite pentru Finanţarea Sănătăţii a arătat că, numai
pentru medicaţia pacienţilor, un spital mediu are o rată a erorii zilnice de 12%.
Un deceniu mai târziu, lucrurile nu s-au îmbunătăţit.
În conformitate cu un studiu realizat de cei de la Universitatea Harvard,
10% dintre toate stopurile cardiace care au loc în spitale se pot atribui unor
erori de medicaţie.
Greşelile de îngrijire medicală pot apărea din variate motive. Totuşi, o
carte intitulată Erori medicale: cauze şi prevenire scrisă de doi profesori de
farmacologie de la Temple University, Michael Cohen şi Neil Davis, atribuie
mare parte din probleme respectului negândit acordat „şefului” pacientului
adică medicul curant. După profesorul Cohen, „caz după caz, nimeni nu pune la
îndoială prescripţia unui medic: nici pacienţii, nici asistentele, nici farmaciştii şi
nici alţi doctori”. Să luăm de exemplu, cazul ciudat al „durerii de ureche din
rect” relatat de Cohen şi Davis.
Un doctor a prescris să-i fie administrate unui pacient picături în urechea
dreaptă unde avea o infecţie şi dureri. Dar în loc să scrie complet locul
administrării picăturilor, adică „right ear” (urechea dreaptă), doctorul a scris
prescurtat, aşa încât instrucţiunile sunau acum „place in R ear” (adică în
posterior). Primind reţeta, asistenta de serviciu a administrat prompt în anusul
pacientului numărul prescris de picături pentru ureche.
Evident, un tratament pentru durere de ureche administrat în rect nu are
nici un sens. Şi, cu toate acestea, nici pacientul, nici asistenta nu au pus
întrebări. Lecţia importantă care se desprinde din această poveste este aceea
că există situaţii în care o autoritate legitimă se pronunţă într-un anumit fel dar
ceea ce altfel ar avea sens devine nerelevant. În aceste cazuri, nu luăm în
consideraţie situaţia în ansamblu, ci răspundem mecanic numai la un aspect al
ei.93
Ori de câte ori comportamentul nostru este condus de o asemenea
reacţie negândită, putem fi siguri că profesioniştii în obţinerea asentimentului
sunt pe-aproape pentru a profita de situaţie. Putem rămâne în domeniul
medicinii pentru a observa cum cei care fac reclamă au exploatat frecvent
respectul acordat medicilor în cultura noastră angajând actori pentru a juca
rolul de medici care laudă un produs. Exemplul meu favorit este o reclamă TV
în care actorul Robert Young îi avertizează pe oameni despre pericolele cafeinei
şi le recomandă cafeaua decofeinizată Sanka. Reclama a fost extrem de
eficientă şi a determinat vânzarea unei asemenea cantităţi de cafea
decofeinizată încât a fost difuzată ani la rând în mai multe versiuni. Dar de ce
această reclamă s-a dovedit a fi atât de eficientă?
De ce Dumnezeu s-ar încrede cineva în cuvântul lui Robert Young în ce
priveşte consecinţele consumului de cafea decofeinizată asupra sănătăţii?
Deoarece - aşa cum ştia perfect agenţia de reclamă care l-a angajat — el era
asociat în mintea publicului american cu doctorul Marcus Welby pe care l-a
interpretat anterior într-un lung serial de televiziune. În mod obiectiv, nu are
sens să fii influenţat de comentariile unui om despre care ştii că este doar un
actor care a jucat rolul unui doctor. Dar în practică omul acesta a reuşit să
vândă cafeaua decafeinizată Sanka.

APARENŢA FĂRĂ CONŢINUT

De prima dată când am văzut-o, cea mai uimitoare trăsătură a reclamei


cu Robert Young mi s-a părut a fi capacitatea de a utiliza influenţa principiului
autorităţii fără măcar să folosească o autoritate adevărată. Aparenţa autorităţii
93
Nu suntem singura specie care acordă un respect, uneori nemeritat, celor care au
poziţii de putere. În coloniile de maimuţe, unde există o ierarhie rigidă, inovaţiile benefice
(precum învăţarea folosirii unui băţ pentru a trage mâncarea în cuşcă) nu se răspândesc rapid
în întregul grup dacă nu le învaţă, mai întâi, un animal dominant. Atunci când o maimuţă, aflată
mai jos pe scara ierarhică, este învăţată să facă ceva nou, celelalte maimuţe rămân în mare
parte nereceptive faţă de valoarea inovaţiei. Un studiu, citat de Ardry (1970), despre
introducerea unor alimente cu gusturi noi într-un grup de maimuţe japoneze furnizează o
ilustrare frumoasă. Într-un grup, a fost dezvoltat gustul pentru caramele prin introducerea
acestui nou aliment în dieta unor membri tineri aflaţi în partea inferioară a scării ierarhice.
Gustul pentru caramele a înaintat în rang foarte încet; după un an şi jumătate doar 51% din
colonie îl dobândise şi încă nici unul dintre lideri. Merită comparat acest rezultat cu ceea ce s-a
întâmplat într-un al doilea grup unde a fost introdus grâul începând cu animalul dominant;
mâncatul grâului - până atunci necunoscut maimuţelor - s-a răspândit în toată colonia în patru
ore.
a fost suficientă. Acest lucru ne spune ceva important despre reacţiile
automate faţă de autoritate.
Da, într-un mod automat, suntem deseori vulnerabili faţă de simbolurile
autorităţii în aceeaşi măsura în care suntem vulnerabili faţă de autoritatea
însăşi. Există mai multe feluri de simboluri care pot declanşa întotdeauna
supunerea noastră în absenţa unei autorităţi reale. Ca urmare, ele sunt folosite
intensiv de către acei profesionişti în obţinerea asentimentului care duc lipsă
de autoritate.
De pildă, artiştii înşelătoriei se acoperă cu titluri, haine şi tot felul de
accesorii ale autorităţii. Ei adoră să coboare dintr-un automobil luxos îmbrăcaţi
elegant şi să se prezinte cu titlul de Doctor, sau Judecător, sau Profesor sau
membru al vreunei comisii guvernamentale.
Aceşti oameni înţeleg că atunci când sunt astfel echipaţi, şansele lor de a
obţine acordul altora cresc considerabil. Fiecare dintre cele trei simboluri ale
autorităţii are povestea lui şi merită să le cercetăm pe fiecare.

Titlurile

Titlurile sunt simbolurile autorităţii care se obţin, în acelaşi timp, cel mai
uşor şi cel mai dificil. În mod normal, pentru a obţine un titlu sunt necesari ani
de muncă şi de realizări. Cu toate acestea, este posibil ca cineva care nu a
investit nimic din aceste eforturi să obţină doar eticheta şi să primească în
acest fel un respect automat. După cum am văzut, actorii din reclamele TV şi
artiştii înşelătoriei fac acest lucru cu succes tot timpul.
Am vorbit recent cu un prieten — cadru universitar la o binecunoscută
universitate din estul Statelor Unite - care mi-a oferit o ilustrare grăitoare
despre modul cum acţiunile noastre sunt influenţate deseori mai mult de titlu
decât de felul persoanei care-l poartă. Prietenul meu călătoreşte destul de des
şi i se întâmplă frecvent să stea de vorbă cu străini în vreun bar, restaurant sau
aeroport. El spune că a învăţat din experienţă să nu spună nimic despre titlul
lui de profesor în timpul conversaţiilor pe care le are. Când o face, relatează el,
tonul discuţiei se schimbă imediat.
Oameni, care se manifestaseră spontan şi fuseseră parteneri de
conversaţie interesanţi în prima parte a discuţiei, deveneau respectuoşi,
aprobatori şi neinteresanţi. Opiniile lui, care mai înainte ar fi produs un schimb
de replici vii, produceau acum lungi declaraţii de acord (foarte corect exprimate
din punct de vedere gramatical). Plictisit şi uşor nedumerit din cauza acestui
fenomen — deoarece, spune el, „Sunt exact acelaşi tip cu care au vorbit în
primele minute, nu-i aşa?” — prietenul meu minte acum regulat în legătură cu
ocupaţia sa în aceste situaţii.
Ce schimbare înviorătoare faţă de modelul tipic în care anumiţi profesionişti
în obţinerea asentimentului îşi atribuie titluri pe care nu Ie au în realitate. Totuşi,
practicarea în ambele sensuri ale unei asemenea nesincerităţi evidenţiază
acelaşi lucru şi anume că este suficient un simplu simbol al autorităţii pentru a
influenţa comportamentul uman.
Mă întreb dacă prietenul meu, profesorul — care este un tip nu prea înalt —
ar mai fi fost atât de nerăbdător să-şi ascundă titlul dacă ar şti că, în afară de
faptul că-i face pe străini să fie mai respectuoşi, titlul le dă impresia că este şi mai
înalt. Studii care au cercetat modul în care rangul autorităţii afectează percepţia
dimensiunilor, au concluzionat că titlurile prestigioase conduc la distorsionarea
percepţiei înălţimii.
Într-un experiment realizat cu cinci grupe de studenţi australieni, un bărbat
a fost prezentat ca fiind un vizitator din partea Universităţii Cambridge, Anglia. Însă
rangul său în cadrul Universităţii Cambridge a fost prezentat diferit celor cinci
grupe. El a fost prezentat unui grup ca fiind student, unui al doilea grup ca fiind
asistent, unui al treilea ca lector, unui al patrulea drept conferenţiar şi unui al
cincilea drept profesor.
După ce a părăsit încăperea, fiecărui grup i s-a cerut să-i estimeze
înălţimea. S-a constatat că, de fiecare dată când creştea în rang, creştea şi
înălţimea percepută a aceluiaşi om cu o medie de un centimetru, astfel încât
„profesorul” era perceput ca fiind mai înalt cu 5 centimetri faţă de „student”. 94

Merită să acordăm puţin timp unei scurte digresiuni pentru a urmări


interesanta legătură dintre rangul unei persoane şi înălţimea sa percepută
deoarece se manifestă în variate moduri. De pildă, apreciind mărimea
monezilor, copiii supraestimează dimensiunile monezilor mai valoroase.
Şi adulţii fac la fel de multe asemenea greşeli. Într-un studiu, unor
studenţi li s-au împărţit cartele care aveau imprimate pe ele o valoare între +3
dolari şi -3 dolari; ei au pierdut sau au câştigat valoarea imprimată pe
respectiva cartelă.
94
Experimentul a fost realizat de Wilson (1968).
După aceea, li s-a cerut să aprecieze dimensiunea fiecărei cartele. Deşi
toate cartelele aveau exact aceeaşi dimensiune, cele care au avut valori mai
mari — pozitive sau negative — au fost percepute ca având dimensiuni fizice
mai mari. Prin urmare, nu caracterul plăcut al unui lucru îl face, în mod
necesar, să pară mai mare, ci importanţa lui.95
Deoarece percepem dimensiunile în funcţie de rang, este posibil ca
anumiţi indivizi să profite substituind rangului dimensiunile. În anumite grupuri
de animale, unde rangul unui mascul depinde de puterea sa de dominare,
dimensiunea este un factor important în stabilirea ierarhiei în cadrul grupului.96
De obicei, în lupta cu un rival, cel mai mare şi mai puternic mascul
câştigă. Pentru a evita efectele dăunătoare ale unui asemenea conflict fizic
asupra grupului, multe specii au adoptat metode care implică frecvent mai
mult o atitudine agresivă decât o bătaie reală. Cei doi masculi se înfruntă prin
etalarea unor atitudini agresive care includ întotdeauna trucuri de sporire a
dimensiunii. Diverse mamifere îşi arcuiesc spatele şi îşi zburlesc perii; peştii îşi
întind aripioarele şi se umflă cu apă; păsările îşi întind şi-şi flutură aripile.
Foarte adesea, simpla expunere a dimensiunilor este suficientă pentru a-l face
pe unul dintre aceşti războinici de operetă să se retragă, lăsând rangul disputat
rivalului său aparent mai mare şi mai puternic.
Blana, înotătoarele şi penele. Nu-i aşa că este interesant cum aceste
părţi anatomice, mai degrabă delicate, pot fi exploatate pentru a da impresia
de consistenţă şi greutate? Putem învăţa de aici două lecţii. Una se referă la
legătura dintre mărime şi rang.
Aceasta legătură poate fi exploatată profitabil de indivizi care sunt
capabili să simuleze mărimea pentru a câştiga în rang. Acesta este exact
motivul pentru care escrocii, chiar şi cei cu o înălţime medie sau uşor peste
medie, poartă de obicei încălţăminte cu toc sau talpă groasă.

95
Studiul despre felul cum apreciază copiii mărimea monezilor a fost efectuat de Bruner şi
Goodman (1947). Studiul despre aprecierile studenţilor a fost realizat de Dukes şi Bevan
(1952). Pe lângă relaţia dintre statut şi dimensiunea percepută, pe care o evidenţiază ambele
studii, exista unele dovezi că importanţa pe care o atribuim propriei persoane este reflectată
de mărimea unui simbol al identităţii noastre utilizat frecvent: semnătura. Psihologul Richard
Zweigenhaft (1970) a colectat date care sugerează că, pe măsură ce un om are sentimentul că
statul său devine mai important, creşte şi dimensiunea semnăturii. Această constatare ne
poate oferi o cale secretă de a descoperi cum îşi percep statutul şi importanţa oamenii din jurul
nostru: pur şi simplu, le comparăm dimensiunea semnăturii cu cea a scrisului de mână
obişnuit.
96
Animalele inferioare nu sunt singurele care îşi aleg liderul după dimensiuni. De pildă,
începând cu 1900, preşedinţia Statelor Unite a fost câştigată, în douăzeci şi unu din douăzeci şi
patru de alegeri, de către cel mai înalt dintre candidaţii propuşi de principalele partide.
Cealaltă lecţie este de natură mai generală: semnele exterioare ale
puterii şi autorităţii pot fi contrafăcute frecvent cu o spoială superficială. Să ne
întoarcem la domeniul titlurilor pentru a analiza un exemplu.
Acest exemplu implică un experiment ce este, în multe privinţe, unul
dintre cele mai înspăimântătoare pe care le cunosc.
Un grup de cercetători compus din doctori şi asistente care aveau
legături cu trei spitale din vestul ţării, au devenit tot mai preocupaţi de
supunerea mecanică a asistentelor faţă de ordinele doctorilor. Cercetătorilor li
s-a părut că şi cele mai bine pregătite asistente nu-şi foloseau suficient
cunoştinţele şi priceperea pentru a verifica judecata doctorilor şi atunci când
primeau instrucţiuni din partea doctorilor pur şi simplu le respectau.
Am văzut deja cum acest proces a fost răspunzător de administrarea
picăturilor pentru ureche în rect. Dar cercetătorii susmenţionaţi au dus lucrurile
puţin mai departe.
Mai întâi, ei au vrut să afle dacă asemenea cazuri erau incidente izolate
sau reprezentau un fenomen larg răspândit.
În al doilea rând, ei voiau să examineze problema în contextul unei erori
de tratament serioase — prescrierea unei supradoze dintr-un medicament
neautorizat unui pacient spitalizat.
În final, ei voiau să vadă ce se va întâmpla dacă înlăturau fizic figura
cunoscută a autorităţii şi o înlocuiau cu o voce necunoscută care oferea la
telefon cea mai slabă dovadă a autorităţii - îşi aroga titlul de „doctor”.
Unul dintre cercetători a adresat un apel telefonic cu conţinut identic
unui număr de douăzeci şi două de asistente aflate pe diverse poziţii în secţii
de chirurgie, interne, pediatrie şi psihiatrie. El s-a identificat ca medic al
spitalului şi a dat instrucţiuni fiecărei asistente să administreze douăzeci de
miligrame dintr-un medicament (Astrogen) unui anumit pacient internat.
Existau patru motive excelente ca o asistentă să fie precaută când acţionează
în virtutea unui astfel de ordin:
(1) Prescripţia fusese transmisă prin telefon, ceea ce încălca direct
reglementările spitalului.
(2) Medicamentul însuşi era neautorizat; Astrogenul nu fusese autorizat
spre folosinţă şi nici nu figura pe lista stocului de medicamente al secţiei
respective.
(3) Doza prescrisă era evident prea mare şi periculoasă. Instrucţiunile de
pe cutia medicamentului indicau limpede că „doza zilnica maximă” era de doar
zece miligrame, adică jumătate din cea care fusese ordonată.
(4) Ordinul fusese dat de un om pe care asistenta nu-l întâlnise niciodată,
nu-l văzuse şi nici măcar nu mai vorbise cu el la telefon înainte.
Şi, cu toate acestea, în 95% dintre cazuri asistentele s-au dus direct către
farmacia secţiei, au ridicat doza de Astrogen ordonată şi s-au îndreptat spre
salonul pacientului spre a-i administra medicamentul. În acest moment,
asistentele au fost oprite de un observator secret care a dezvăluit natura
experimentului.
Aceste rezultate sunt într-adevăr înspăimântătoare. Faptul că 95% dintre
asistentele de carieră s-au supus, fără ezitare, unei instrucţiuni evident
incorecte trebuie să ne dea tuturor motive de îngrijorare în calitate de posibili
pacienţi ai spitalelor. Având în vedere estimarea recentă a Administraţiei
Statelor Unite ale Americii pentru Finanţarea Sănătăţii precum că rata erorii în
medicaţia zilnică este de 12% în spitalele americane, rezultă că o spitalizare
mai lungă de o săptămână face posibil să fim victimele unei asemenea erori.
Studiul de mai sus evidenţiază că greşelile nu sunt deloc limitate la omisiuni
neînsemnate în administrarea unor medicamente nepericuloase precum
picăturile pentru ureche ci că ele pot fi gafe grave şi periculoase.
Interpretând constatările lor neliniştitoare, cercetătorii au ajuns la
următoarea concluzie instructivă:
Într-o situaţie de viaţă reală, corespunzătoare celei din experiment, ar
trebui să existe, în teorie, două inteligenţe profesionale - doctorul şi asistenta -
care să conlucreze pentru a asigura punerea în practică a unei proceduri date
într-o manieră benefică pentru pacient sau, cel puţin, care nu este în dauna lui.
Experimentul sugerează cu putere că, din diverse motive practice, una dintre
aceste inteligenţe nu este funcţională.97
Pare că, bazându-se pe instrucţiunile doctorilor, asistentele şi-au pus în
cui „inteligenţa profesională” şi au trecut pe o formă de răspuns automat.
Nimic din considerabilul volum de cunoştinţe şi practică medicală nu a fost
folosit în luarea deciziilor. În loc de aceasta, deoarece supunerea faţă de o
autoritate legitimă a fost întotdeauna preferată şi eficientă în mediul lor de
muncă, asistentele au devenit dispuse să treacă la un comportament de
supunere automată. Cel mai instructiv este faptul că au mers atât de departe
97
Extras din Hofling şi alţii (1966).
în această direcţie încât greşeala lor nu a venit ca răspuns faţă de o autoritate
reală, ci ca răspuns la simbolul de autoritate cel mai uşor de falsificat — un
simplu titlu.98

Hainele

Un al doilea tip de simbol al autorităţii, care poate declanşa o supunere


mecanică, îl reprezintă hainele. Deşi ele sunt mai tangibile decât un titlu, acest
înveliş al autorităţii este absolut la fel de uşor de falsificat. Dosarele poliţiei
sunt burduşite cu date despre artişti ai înşelătoriei a căror măiestrie include şi
schimbarea rapidă a ţinutei.
La fel ca nişte cameleoni, ei adoptă albul spitalelor, negrul preoţilor,
verdele armatei sau albastrul poliţiei, după cum o cere situaţia, pentru a obţine
un avantaj maxim. Victimele lor realizează prea târziu că veşmântul autorităţii
nu poate fi deloc o garanţie.
O serie de studii ale expertului în psihologie socială, Leonard Bickman, ne
dau o indicaţie despre cât poate fi de dificil să rezişti solicitărilor care vin din
partea unor persoane care poartă veşminte „cu autoritate”.
Procedeul de bază al lui Bickman era să ceară trecătorilor de pe stradă să
fie de acord cu vreo solicitare ciudată (să ridice de pe jos o pungă de hârtie
aruncată acolo, să aştepte pe partea opusă indicatorului pentru staţie de
autobuz). În jumătate din cazuri, solicitantul — un bărbat tânăr — era îmbrăcat
în haine de stradă normale; în restul timpului era îmbrăcat în uniforma unui
agent de pază. Indiferent de felul solicitării, mult mai mulţi oameni se
supuneau solicitantului când acesta purta o uniformă de agent de pază.
Deosebit de relevantă a fost o versiune a experimentului în care
solicitantul oprea trecătorii şi le arăta un bărbat care stătea lângă un aparat de
taxare dintr-o parcare la vreo 150 de metri distanţă. Solicitantul, fie că era
îmbrăcat normal ori ca agent de pază, spunea mereu acelaşi lucru trecătorului:
„îl vezi pe tipul ăla de lângă aparatul de taxare? Vrea să parcheze dar nu are
mărunt. Dă-i o monedă de 10 cenţi!”.
98
Date suplimentare, adunate în cursul aceluiaşi studiu, sugerează ca asistentele nu ar fi
conştiente de măsura în care titlul de doctor le afectează judecata şi acţiunile. Un grup separat,
de treizeci şi trei de asistente şi eleve la şcoala sanitară, au fost întrebate ce ar face în situaţia
clin experiment. Contrar constatărilor reale, numai două au spus că ar fi administrat
medicamentul ordonat.
Apoi, solicitantul se îndepărta astfel încât, atunci când trecătorul ajungea
la aparatul de taxare, el să fie în afara razei vizuale a respectivului trecător. Cu
toate acestea, puterea de influenţare a uniformei sale dura chiar şi după ce el
plecase de mult: aproape toţi trecătorii s-au supus instrucţiunilor solicitantului,
atunci când el purta uniforma de agent de pază, dar mai puţin de jumătate au
procedat astfel atunci când el era îmbrăcat normal.
Este interesant de observat că, mai târziu, Bickman a găsit studenţi
capabili să ghicească cu destulă precizie procentajul de supunere care s-a
înregistrat în cadrul experimentului atunci când solicitantul purta haine de
stradă (50% faţă de 42% în realitate); însă, studenţii au subestimat în mare
măsură procentajul persoanelor care s-au supus când solicitantul era în
uniformă (65% faţă de 92% în realitate).99
Mai puţin ostentativ ca o uniformă, dar la fel de eficient, este un alt
veşmânt care emană autoritate în mod tradiţional în cultura noastră: costumul
de afaceri bine croit. El poate induce, de asemenea, o formă evidentă de
respect unor oameni total străini.
De pildă, în cadrul unei cercetări desfăşurate în Texas, a fost aranjată
încălcarea legii de către un bărbat de treizeci şi unu de ani care a traversat
strada pe roşu în diferite ocazii. În jumătate din cazuri, el era îmbrăcat într-un
costum de afaceri proaspăt călcat şi purta cravata; în restul ocaziilor purta o
cămaşă de lucru şi pantaloni. Cercetătorii priveau de la distanţă şi numărau
trecătorii care aşteptau să traverseze şi care l-au urmat pe bărbat când acesta
a traversat strada. Ca atinşi de o baghetă magică, de trei ori şi jumătate mai
mulţi oameni s-au aruncat în trafic urmându-l pe individul pus la patru ace. În
acest caz magia a fost provocată de costumul de afaceri în dungi fine.100
Merita să amintim că cele două feluri de veşminte ale autorităţii care s-au
dovedit a avea influenţă în studiul de mai sus — uniforma agentului de pază şi
costumul de afaceri — sunt combinate cu abilitate de către şarlatani într-o
înşelătorie numită schema inspectorului bancar. Ţinta acestei escrocherii poate
fi oricine, dar sunt preferate persoane în vârstă care trăiesc singure.
Înşelătoria începe când un bărbat îmbrăcat într-un costum de afaceri

99
Vezi Bickman (1974) pentru o relatare completă a acestei cercetări. Au fost obţinute
rezultate asemănătoare atunci când solicitantul a fost o femeie (Bushman, 1988).

100
Acest experiment a fost realizat de Leflcowitz, Blake şi Mouton (1955).
conservator, cu vestă, apare la uşa potenţialei victime.
Toată îmbrăcămintea sa transmite un mesaj de bună-cuviinţa şi
respectabilitate. Cămaşa albă este scrobită; pantofii eleganţi strălucesc intens.
Costumul său nu este ultima modă, ci stilul clasic: reverul este lat de nouă
centimetri, nici mai mult, nici mai puţin; stofa este deasă şi grea chiar şi în
iulie; tonurile de culoare sunt discrete: albastru de afaceri, gri de afaceri, negru
de afaceri.
El îi explică victimei vizate - probabil că este vorba de vreo văduvă pe
care el a urmărit-o discret de la bancă până acasă cu o zi sau două mai înainte
— că este inspector bancar şi că, în cursul unei verificări ale înregistrărilor
băncii ei, a descoperit unele aparente nereguli.
El crede că a identificat vinovatul, un funcţionar al băncii care falsifică
regulat rapoartele tranzacţiilor din anumite conturi. El spune că şi contul
văduvei ar putea fi unul dintre acestea, dar nu poate fi sigur până când nu are
dovezi palpabile.
De aceea, a venit să-i solicite cooperarea. Ar vrea ea să-l ajute
retrăgându-şi economiile astfel încât echipa sa de inspectori împreună cu
funcţionarii băncii să poată urmări înregistrarea tranzacţiei când trece prin
biroul funcţionarului suspect?
Adeseori, înfăţişarea şi modul de prezentare al „inspectorului bancar”
este atât de impresionantă încât victima nu se gândeşte niciodată să verifice
identitatea persoanei măcar cu un simplu telefon. În schimb, se suie în maşină
şi se duce direct la bancă, îşi retrage toţi banii, se întoarce acasă cu ei şi
aşteaptă împreună cu „inspectorul” să primească veşti despre succesul
capcanei.
Atunci când mesajul soseşte, el este prezentat de un agent de pază în
uniformă, care vine după ora de închidere a băncii, pentru a o anunţa că totul
este în regulă — s-ar părea că printre conturile falsificate nu este şi cel al
văduvei. Foarte uşurat, „inspectorul” mulţumeşte îndatoritor şi, deoarece la
această oră banca este închisă, îi dă instrucţiuni agentului de pază să pună
banii doamnei în seif, pentru ca ea să nu se mai deranjeze să meargă a doua zi
la bancă.
Plin de zâmbete şi strângeri de mână, agentul de pază ia banii şi pleacă
lăsându-l pe „inspector” să-şi exprime mulţumirile încă pentru câteva minute
înainte de a pleca şi el. Fireşte, într-un sfârşit, victima descoperă că „agentul
de pază” şi „inspectorul” nu erau ceea ce pretindeau a fi, ci o pereche de
escroci care au recunoscut capacitatea unor veşminte contrafăcute cu grijă de
a declanşa supunerea noastră oarbă faţă de „autoritate”.

Accesoriile

Pe lângă funcţia lor ca uniforme, hainele simbolizează un tip de autoritate


mai generalizată atunci când servesc un scop decorativ. Hainele scumpe, de
ultimă modă, reflectă rangul în societate la fel ca şi accesoriile precum bijuterii
sau automobile. Ultimul dintre aceste simboluri acţionează deosebit de
interesant în Statele Unite unde dragostea pentru automobile are o
semnificaţie aparte.
Conform constatărilor unui studiu efectuat în zona San Francisco,
proprietarii automobilelor de prestigiu se bucură de un fel de respect diferit de
cel acordat restului oamenilor. Cercetătorii au descoperit că automobiliştii
aşteaptă un timp semnificativ mai lung, când se face verde la semafor, înainte
de a claxona o maşină nouă, luxoasă, în comparaţie cu timpul acordat unei
maşini mai vechi şi mai ieftine. Automobiliştii au puţină răbdare faţă de şoferii
maşinilor economice: aproape toţi şi-au pornit claxonul şi majoritatea au
claxonat de mai multe ori sau chiar i-au împins în bara din spate. Atât de
intimidantă era aura unui automobil de prestigiu încât 50% dintre automobilişti
au aşteptat respectuoşi în spatele lui să pornească fără să-şi atingă claxonul.101
Mai târziu, cercetătorii şi-au întrebat colegi studenţi ce ar fi făcut într-o
asemenea situaţie. Comparativ cu constatările studiului, studenţii au
subestimat, în mare măsură, cât timp ar fi aşteptat înainte de a claxona o
maşină de lux. În special, bărbaţii au greşit mult spunând că ei ar claxona mai
repede o maşină de lux faţă de una obişnuită; desigur studiul a arătat exact
contrariul. Merită observată asemănarea dintre acest model şi alte cercetări
despre presiunea autorităţii. La fel ca în cercetarea lui Milgram despre
asistentele unui spital din vestul ţării şi ca în experimentul cu agentul de pază
în uniformă, oamenii nu au fost capabili să prezică în mod corect cum vor
reacţiona ei sau alţii sub influenţa autorităţii.

101
Studiul despre claxonatul la semafor a fost publicat în 1968 de către Anthony Doob şi
Alan Gross.
În fiecare caz, efectul unei asemenea influenţe a fost mult subestimat.
Această caracteristică a autorităţii poate fi responsabilă pentru mare parte din
succesul ei ca instrument de obţinere a supunerii. Nu numai că autoritatea are
o influenţă puternică asupra noastră, dar această influenţă se manifestă
neaşteptat.

CUM SĂ TE PROTEJEZI DE INFLUENŢA EXERCITATĂ DE ACŢIUNEA


PRINCIPIULUI AUTORITĂŢII

O tactică de protecţie pe care putem s-o folosim împotriva influenţei


autorităţii este să înlăturăm elementul-surpriză. Deoarece, în mod obişnuit,
percepem greşit impactul profund al autorităţii (şi al simbolurilor ei) asupra
acţiunilor noastre, avem dezavantajul de a nu fi suficient de precauţi faţă de
manifestările ei în situaţiile în care se doreşte supunerea noastră.
O forma fundamentală de apărare este deci conştientizarea sporită a
puterii de influenţare pe care o are autoritatea. Dacă, pe lângă această
conştientizare, înţelegem cât de uşor pot fi falsificate simbolurile autorităţii,
vom beneficia de o abordare suficient de precaută a situaţiilor care implică
încercări de folosire a influenţei autorităţii.
Sună simplu, nu-i aşa? Şi, într-un fel, chiar este.
O mai bună înţelegere a felului cum acţionează influenţa autorităţii ar
trebui să ne ajute să-i rezistăm. Cu toate acestea, exista o complicaţie vicioasă
— cunoscută deja ca fiind inerentă tuturor armelor de influenţare.
Nu vrem să rezistăm autorităţii în totalitate sau în cea mai mare parte a
timpului. În general, persoanele cu autoritate ştiu ce vorbesc. Doctorii,
judecătorii, managerii, liderii guvernamentali şi-au câştigat, de obicei, poziţiile
datorită superiorităţii cunoştinţelor şi a inteligenţei lor. Prin urmare, de regulă,
instrucţiunile lor oferă o orientare excelentă. Şmecheria este să fii capabil să
recunoşti, fără prea mult efort sau vigilenţă, când trebuie să urmezi
îndemnurile autorităţii şi când trebuie să le rezişti.
Există două întrebări care ne ajută enorm să înţelegem acest lucru. Prima
întrebare pe care trebuie să ne-o punem atunci când suntem confruntaţi cu
ceea ce pare o încercare de influenţare din partea unei persoane cu autoritate
este: „Are această persoană o autoritate reală?”.
Această întrebare este folositoare deoarece ne ajută să ne concentrăm
atenţia pe două informaţii decisive: dovezile de acreditare ale autorităţii şi
relevanţa acestor dovezi pentru chestiunea în cauză.
Orientându-ne în acest mod simplu după dovezile statutului de
autoritate, putem evita greşeli majore de răspuns automat în faţa autorităţii.
Iată o ilustrare sau două în acest sens.
Mai întâi să examinăm din această perspectivă reclama de mare succes
pentru cafeaua Sanka în care joaca Robert Young. Dacă, în loc să răspundă la
asocierea cu dr. Marcus Welby, oamenii s-ar fi concentrat pe statutul real al
domnului Young, sunt convins că reclama nu ar mai fi beneficiat de o difuzare
atât de îndelungată şi profitabilă. Evident, Robert Young nu posedă cunoştinţe
şi practică de medic. El posedă totuşi un titlu de doctor. Evident, este un titlu
golit de conţinut şi legat de persoana sa în mintea noastră prin faptul că a jucat
acest rol. Ştim cu toţii şi acest lucru. Dar nu este fascinant cum, în cazul
declanşării unui răspuns automat, ceea ce este evident nu contează dacă nu-i
acordăm o atenţie specială?
De aceea, întrebarea „Are această persoană o autoritate reală?” poate fi
atât de valoroasă: ne ajută să ne concentrăm atenţia asupra unor lucruri
evidente. Ne îndepărtează fără efort de posibile simboluri fără valoare spre a
putea evalua dovezile reale ale autorităţii.
Şi, mai mult, această întrebare ne aminteşte că trebuie să facem
distincţie între autoritatea semnificativă şi cea nesemnificativă pentru o
anumită situaţie. Iar aceasta distincţie nu este uşor de făcut atunci când
presiunea autorităţii se combină cu graba vieţii moderne. Pietonii din Texas
care s-au aruncat în traficul străzii pe urmele unui şmecher în costum de
afaceri oferă un prim exemplu.
Chiar dacă bărbatul acela ar fi fost o autoritate în afaceri, aşa cum o
sugerau hainele sale, era improbabil ca el să ştie mai multe despre traversatul
străzii decât alţi oameni, incluzându-i pe cei care l-au urmat.
Cu toate acestea, oamenii aceia l-au urmat ca şi cum eticheta
„autoritate” ar fi anulat diferenţa esenţială dintre forma de autoritate
semnificativă şi cea nesemnificativă pentru circumstanţele date. În situaţia în
care ei s-ar fi ostenit să-şi pună întrebarea dacă bărbatul acela era cu adevărat
o autoritate, cineva ale cărui acţiuni reflectau cunoştinţe superioare despre
situaţia dată, cred că rezultatul ar fi fost destul de diferit.
Acelaşi lucru i se aplică şi lui Robert Young, un om care are o anumită
pregătire. El are o carieră cu multe realizări într-un domeniu dificil. Dar Young
are cunoştinţe şi aptitudini de actor, nu de doctor. Dacă, atunci când vizionăm
faimoasa reclamă pentru cafea, ne concentrăm pe adevăratele lui realizări,
vom înţelege repede că el nu trebuie crezut mai mult decât orice alt actor de
succes care susţine că Sanka este o cafea sănătoasă.
Să presupunem totuşi că ne confruntăm cu o autoritate despre care ne
dăm seama că este relevantă pentru situaţia dată. Înainte de a ne supune
influenţei autorităţii, ar fi înţelept să ne punem o a doua întrebare: „Cât de
demnă de încredere ne aşteptăm să fie autoritatea în această situaţie?”.
Este posibil ca o persoană cu autoritate, chiar şi foarte bine informată, să
nu ne prezinte informaţiile în mod onest. Prin urmare, este necesar să luăm în
consideraţie corectitudinea autorităţii. De fapt, în majoritatea timpului, facem
acest lucru. Ne lăsăm mult mai influenţaţi de experţi care par să fie imparţiali
decât de cei care ar avea ceva de câştigat dacă ne obţin asentimentul;
cercetările au dovedit că acest lucru este adevărat oriunde în lume.102
Întrebându-ne cum poate un expert să beneficieze de asentimentul nostru, ne
mai asigurăm o plasă de siguranţă împotriva unui răspuns automat sau
nejustificat la influenţa autorităţii.
Chiar şi autorităţile bine informate într-un domeniu nu ar trebui să ne
obţină asentimentul până când nu vom fi siguri că mesajele lor prezintă faptele
în mod corect.
Atunci când ne vom întreba despre corectitudinea unei asemenea
persoane, ar trebui să ne amintim de o tactică pe care profesioniştii în
obţinerea asentimentului o folosesc adeseori pentru a ne convinge de
sinceritatea lor. Ei par că argumentează într-o anumită măsură împotriva
propriilor interese. Aplicată bine, aceasta poate fi o tactică subtilă şi eficientă
pentru a le dovedi onestitatea.
Poate că ei vor menţiona şi un mic neajuns al poziţiei lor sau al
produsului („Oh, dezavantajele mărcii Benson & Hedges”). Întotdeauna, însă,
neajunsul va fi unul minor care poate fi compensat cu uşurinţă de avantaje mai
semnificative - „Listerine, gustul pe care îl urăşti de trei ori pe zi”; „Avis:
Suntem pe locul doi, dar ne străduim din greu”; „L'Oreal, ceva mai scump, dar
merită.”.
Dovedindu-şi corectitudinea în probleme minore, profesioniştii în
102
Drept dovadă vezi Choo (1964), McGuinnies şi Ward (1980).
obţinerea asentimentului care folosesc acest truc, pot apoi să fie mai credibili
atunci când accentuează aspectele importante ale argumentaţiei lor.103
Am văzut cum această abordare a fost folosită cu efecte devastatoare
într-un loc pe care puţini dintre noi îl recunosc ca fiind un mediu de acţiune
pentru profesioniştii în obţinerea asentimentului: restaurantul. Nu-i nici un
secret că, din cauza salariilor ruşinos de mici, chelnerii din restaurante trebuie
sa-şi suplimenteze salariile cu bacşişuri. În afară de calitatea serviciului, fără de
care nu se poate, chelnerii mai ştiu câteva trucuri pentru a-şi spori bacşişurile.
Ei ştiu că, cu cât este mai consistentă nota de plată a unui client, cu atât
mai mare este suma de bani pe care o încasează ca recompensă standard. În
aceste două privinţe — construirea mărimii notei de plată şi a procentajului
care este oferit ca bacşiş — chelnerii acţionează ca nişte profesionişti în
obţinerea asentimentului.
Sperând să aflu cum operează ei, am solicitat un post de chelner la
câteva restaurante destul de scumpe. Cum nu aveam experienţă, cel mai bun
lucru pe care am putut să-l fac a fost să aterizez pe o slujbă de picolo care,
după cum s-a dovedit mai târziu, mi-a oferit o poziţie avantajoasă din care să
privesc şi să analizez ce se întâmplă.
N-a trecut mult şi am înţeles ceea ce toţi ceilalţi angajaţi deja ştiau: ca
cel mai mult succes îl avea chelnerul Vincent care reuşea să facă în aşa fel
încât clienţii comandau mai mult şi ofereau bacşişuri mai grase decât oricui
altcuiva; de fapt, ceilalţi chelneri nici măcar nu se apropiau de el în ce priveşte
veniturile săptămânale.
Aşa că, în timp ce-mi îndeplineam îndatoririle, am început să îmi fac de
lucru mai mult pe lângă mesele lui Vincent pentru a-i observa stilul. Am aflat
repede că stilul lui era să nu aibă un singur stil, ci un întreg repertoriu gata
pregătit pentru a se adapta oricărei situaţii. Atunci când clienţii erau o familie,
comportamentul său era efervescent —chiar un pic de clovn — adresându-se la
fel de des adulţilor ca şi copiilor.
În cazul unui cuplu tânăr, care avea o întâlnire de dragoste, el devenea
oficial şi un pic arogant în încercarea de a-l intimida pe tânărul bărbat (căruia îi
vorbea în mod exclusiv) astfel încât el să comande şi să ofere bacşiş cu
generozitate. În cazul unui cuplu căsătorit şi mai în vârstă, el se comporta tot

103
Vezi Settle şi Gorden (1974), Smith şi Hunt (1978), Hunt, Domzal şi Kernan (1981).
oficial, dar lepăda aerul de superioritate în favoarea unui comportament
respectuos faţă de ambii membri ai cuplului.
Dacă un client lua masa singur, Vincent alegea o conduită prietenoasă —
era cordial, vorbăreţ şi cald.
Însă Vincent îşi rezerva trucul de a părea ca argumentează împotriva
propriilor interese cu ocazia grupurilor de clienţi de opt până la doisprezece
oameni. În acest caz, tehnica lui era o adevărată dovadă de geniu.
Când venea timpul ca prima persoană să comande, de obicei o doamnă,
el începea să-şi joace rolul. Indiferent ce alegea ea, Vincent reacţiona identic:
cu sprâncenele încruntate, cu mâna plutind în aer deasupra carnetului de
comenzi şi, după ce se uita rapid peste umăr ca să vadă unde este şeful de
sală, el se apleca conspirativ peste masă pentru a spune astfel încât să-l audă
toţi: „Mă tem că felul asta nu este atât de bun în seara aceasta pe cât este de
obicei. Aş putea să vă recomand în loc...? (în acest moment Vincent sugera
două feluri mai ieftine cu vreo 50 de cenţi decât felul comandat iniţial de
client.) Ambele sunt excelente în seara aceasta.”
Cu această singură manevră, Vincent punea în funcţie mai multe principii
de influenţare. Mai întâi, chiar şi cei care nu ţineau cont de sugestiile lui,
simţeau că Vincent le face o favoare oferindu-le informaţii valoroase pentru a-i
ajuta să comande.
Fiecare se simţea recunoscător şi, ca urmare, regula reciprocităţii lucra în
favoarea lui Vincent când venea timpul pentru a decide recompensa. Dar, pe
lângă sporirea procentajului bacşişului, manevra îl plasa pe Vincent într-o
poziţie favorabilă pentru a creşte comanda din partea grupului. Îi oferea
statutul de autoritate în ce priveşte culisele casei; el ştia în mod limpede ce
este bun şi ce nu în seara aceea. Mai mult — şi aici intra în joc aparenţa că
argumentează împotriva propriilor interese — se dovedea a fi o persoană de
încredere deoarece recomanda feluri de mâncare ce erau puţin mai ieftine
decât cele comandate iniţial de clienţi şi, în loc să pară că încearcă să-şi umple
propriile buzunare, el părea să pună pe primul loc interesul clientului.
După toate aparenţele, el era în acelaşi timp bine informat şi cinstit, o
combinaţie care îi oferea o înaltă credibilitate. Vincent trecea apoi la
exploatarea avantajului acestei imagini credibile. Când toţi mesenii sfârşeau de
comandat, el spunea: „Foarte bine. Aţi vrea ca eu să vă sugerez sau să aleg
nişte vinuri care merg la felurile alese?”. Pe când priveam această scenă
repetându-se aproape în fiecare seară, am remarcat o consecvenţă vizibila în
ce priveşte reacţiile clienţilor — zâmbete, aprobări din cap şi un asentiment
aproape general.
Chiar şi din punctul meu de observaţie, aflat la oarecare distanţă, cineva
putea citi gândurile reflectate pe feţele clienţilor. „Sigur,” păreau ei să spună,
„tu ştii ce este bun aici şi eşti evident de partea noastră. Spune-ne ce să
comandăm.”.
Arătând mulţumit, Vincent, care cunoştea vinurile de calitate superioară,
făcea o alegere excelentă (şi costisitoare). El era Ia fel de convingător când
venea timpul desertului. Clienţii, care altfel ar fi sărit desertul sau l-ar fi
împărţit cu un prieten, erau convinşi de descrierea entuziastă a lui Vincent să
ia o porţie întreagă din desertul numit Baked Alaska cu spumă de ciocolată. În
fond, cine poate fi mai credibil decât un expert a cărui sinceritate a fost
dovedită?
Combinând principiul reciprocităţii şi cel al autorităţii credibile într-o
singură manevră elegantă, Vincent era capabil să umfle substanţial atât suma
de bază din nota de plată cât şi procentajul care îi revenea ca bacşiş. Veniturile
lui de pe urma acestor trucuri erau într-adevăr frumuşele.
Dar merită observat că mult din profitul său se datora unei aparente lipse
de interes pentru profitul personal. Faptul că părea să argumenteze împotriva
intereselor sale financiare îi servea în realitate aceste interese extrem de bine.

SCRISORI DE LA CITITORI

De la un tânăr om de afaceri

„Aproximativ cu doi ani în urmă, încercam să-mi vând maşina mea veche
deoarece cumpărasem deja una nouă. Într-o zi, am trecut pe lângă un parc de
maşini vechi lângă care se afla un indicator pe care se putea citi: NOI ÎŢI VOM
VINDE MAŞINA PENTRU MAI MULT. Exact ce-mi trebuie, m-am gândit eu, aşa că
m-am oprit ca să vorbesc cu proprietarul, l-am spus că aş vrea să obţin cam
trei mii de dolari pe maşina mea veche, iar el mi-a spus că s-a gândit că voi
cere mai mult pentru că valora pe puţin 3500 de dolari.
Această afirmaţie a fost o reală surpriză pentru mine deoarece felul în
care funcţiona sistemul lor făcea ca lor să le rămână cu atât mai puţin după ce
vindeau maşina, cu cât ceream eu un preţ mai mare pentru ea. Prin urmare,
spunându-mi să cer mai mult de trei mii de dolari, îşi reduceau propriul profit
Exact la fel ca Vincent din exemplul cu chelnerii, se părea că oamenii aceia
argumentau împotriva propriilor interese, aşa că i-am considerat persoane
demne de încredere; însă nu am înţeles acest lucru decât mult mai târziu.
Oricum, am fost de acord cu ideea proprietarului că maşina mea valora
mai mult decât considerasem iniţial şi am fixat preţul la 3.500 de dolari.
După ce-au păstrat maşina câteva zile, m-au sunat spunându-mi că este
cineva care ar fi cu adevărat interesat, dar că preţul era puţin cam prea mare.
Aş dori să mai las două sute de dolari pentru a vinde maşina? Convins că le
păsa de interesul meu, am fost de acord. Următoarea zi au sunat din nou
pentru a-mi spune că aranjamentul de finanţare al cumpărătorului căzuse şi el
n-a putut cumpăra maşina.
În următoarele două săptămâni am mai primit două telefoane şi de
fiecare dată mi se cerea să mai scad din preţ cu încă două sute de dolari
pentru a încheia afacerea cu vreun client. În ambele cazuri am fost de acord
pentru că încă îi consideram oameni de încredere. Dar de fiecare dată pretinsa
tranzacţie cădea.
Am devenit suficient de suspicios pentru a suna un prieten a cărui familie
era implicată în afaceri cu maşini. El mi-a spus că ceea ce mi se întâmpla era
un vechi truc conceput să-i facă pe oameni ca mine să reducă preţul solicitat
până la niveluri extrem de scăzute, ceea ce le oferea vânzătorilor de maşini la
mâna a doua mari profituri când vindeau în final maşina.
Aşa că m-am dus şi mi-am luat maşina. Pe când plecam, ei încă încercau
să mă convingă să le las maşina pentru că aveau un «client cald» despre care
erau convinşi că ar cumpăra-o dacă aş mai lăsa din preţ încă două sute de
dolari.”

Încă odată putem constata din relatările cititorilor influenţa principiului


contrastului combinată cu principiul interesului principal, în acest caz, după
stabilirea cifrei de 3.500 de dolari, fiecare reducere de două sute de dolari
părea mică prin comparaţie cu preţul total.
Capitolul 7
RARITATEA

Regula rarităţii lucrurilor puţine


Calea spre a iubi ceva sau pe cineva
este să înţelegi că-l poţi pierde.
G. K. CHESTERTON

LOCUIESC ÎN ORĂŞELUL MESA, ARIZONA, O SUBURBIE A zonei Phoenix.


Probabil cea mai notabilă trăsătură a orăşelului Mesa este faptul că are o
populaţie considerabilă de mormoni — a doua după cea din Salt Lake City care
este cea mai mare din lume — şi un templu mormon imens aşezat pe un teren
excelent întreţinut în centrul oraşului.
Deşi am apreciat, de la distanţă, amenajarea peisagistică şi arhitectura,
nu am fost niciodată suficient de interesat de templu pentru a intra înăuntru
până în ziua când am citit un articol de ziar care vorbea despre un sector
interior special din templele mormonilor în care nu avea acces nimeni cu
excepţia celor mai loiali credincioşi ai bisericii. Nici chiar potenţialii convertiţi
nu puteau să intre acolo. Exista, totuşi, o excepţie de la regulă. Câteva zile
după ce se termina construcţia unui templu nou era permisă vizitarea
întregului templu şi celor care nu erau adepţi ai cultului, inclusiv sectorul altfel
interzis. Povestea din ziar relata că templul din Mesa fusese de curând renovat
şi că renovările fuseseră suficient de importante pentru a clasifica templul ca
„nou” după standardele cultului. Astfel, numai pentru următoarele câteva zile,
vizitatorii care nu erau mormoni puteau vedea zona templului care, în mod
tradiţional, le era interzisă. Îmi amintesc destul de bine efectul articolului
asupra mea: am hotărât imediat să fac un tur al templului.
Dar, atunci când am sunat un prieten pentru a-l întreba dacă nu vrea să
vină şi el, am ajuns să înţeleg ceva care mi-a schimbat decizia la fel de repede
pe cât o luasem.
După ce mi-a refuzat invitaţia, prietenul m-a întrebat de ce păream atât
de hotărât să vizitez templul. Am fost forţat să recunosc că nu am fost atras
niciodată mai înainte de ideea de a face un tur al templului, că nu aveam nici
un fel de întrebări despre religia mormonilor la care voiam să primesc un
răspuns, că nu aveam, în general, nici un interes pentru arhitectura lăcaşelor
de cult şi că nu mă aşteptam să găsesc nimic mai spectaculos sau mai
tulburător decât aş putea găsi într-o serie de alte temple, biserici sau catedrale
din zonă.
Pe măsură ce vorbeam, devenea clar că atracţia specială a templului
avea o singură cauză: dacă nu vizitam sectorul interzis repede, nu voi mai avea
niciodată şansa s-o fac. Ceva care, prin propriilor merite, exercita puţină
atracţie pentru mine a devenit clar mai atractiv deoarece curând nu va mai fi
disponibil.
De la acea confruntare cu principiul rarităţii — care spune că ocaziile par
mai valoroase atunci când ele sunt disponibile în mod limitat — am început să
remarc influenţa lui asupra unei întregi game de acţiuni ale mele.
De pildă, întrerup de obicei o conversaţie directă cu cineva pentru a
răspunde la telefon unui apelant necunoscut. Într-o asemenea situaţie,
apelantul are o trăsătură irezistibilă pe care partenerul meu direct nu o are:
posibila indisponibilitate.
Dacă nu-i răspund la telefon, aş putea să-l pierd (pe el şi informaţiile pe
care le deţine) pentru totdeauna. Nu contează că discuţia în curs poate fi foarte
antrenantă sau importantă - chiar cu mult mai mult decât m-aş putea aştepta,
în mod rezonabil, să fie un apel telefonic obişnuit. Cu fiecare apel telefonic la
care nu răspund interacţiunea prin telefon devine mai puţin posibilă. Din acest
motiv şi indiferent de moment o prefer altor forme de interacţiune.
Ideea unei posibile pierderi joacă un rol important în luarea deciziilor
umane. De fapt, oamenii par să fie mai motivaţi de gândul că ar putea pierde
ceva decât de gândul că ar putea câştiga ceva de o valoare egală. De pildă,
proprietarii de case care spun câţi bani ar putea pierde datorită izolării
necorespunzătoare îşi vor izola cu mai mare probabilitate casele în comparaţie
cu proprietarii care spun câţi bani ar putea economisi daca şi-ar izola casele.
Rezultate asemănătoare au fost obţinute de cercetătorii din sănătate:
broşurile în care femeile tinere sunt îndemnate să prevină evoluţia cancerului
de sân prin autoexaminare au semnificativ mai mult succes daca ele prezintă
situaţia cu accent pe ceea ce se poate pierde (de exemplu: „Puteţi pierde mai
multe posibile beneficii aduse de sănătate dacă nu acordaţi doar cinci minute
în fiecare lună pentru auto-examinarea sânilor”) şi nu pe ceea ce se câştigă (de
exemplu: „Vă puteţi bucura de mai multe posibile beneficii aduse de sănătate
dacă acordaţi numai cinci minute pe lună pentru autoexaminarea sânilor”).104
Colecţionarii de tot felul, de la poze cu jucători de base-ball la antichităţi,
sunt foarte conştienţi de influenţa principiului rarităţii în determinarea valorii
unui lucru. De regulă, tot ce este rar sau devine rar va fi mai valoros.
Deosebit de edificator în ce priveşte importanţa rarităţii pentru piaţa
colecţionarilor este fenomenul numit „preţioasa greşeală”. Articolele cu defecte
— un timbru neclar sau o moneda dublu imprimată - sunt uneori cele mai
valoroase dintre toate. Astfel, un timbru cu portretul lui George Washington,
care a fost imprimat neclar dând impresia că are trei ochi, este anatomic
incorect, neatrăgător estetic şi totuşi foarte căutat. Există o ironie instructivă
aici: imperfecţiuni care altfel ar fi transformat articolul într-un deşeu, îl fac să
devină o posesiune valoroasă datorită rarităţii.
Ţinând seama că principiul rarităţii acţionează atât de puternic atunci
când evaluăm lucrurile, este firesc ca profesioniştii în obţinerea asentimentului
să folosească acest lucru în interesul lor. Probabil că folosirea cea mai directă a
principiului rarităţii are loc în cadrul tacticii „numărului limitat” când clientul
este informat că un anumit produs a fost aprovizionat în număr limitat şi nu se
poate garanta că se va găsi pentru multă vreme. În perioada în care cercetam
diversele strategii de obţinere a acordului prin infiltrarea în diverse organizaţii,
am văzut folosindu-se tactica numărului limitat în mod repetat, în diferite
situaţii. „În statul nostru, nu sunt mai mult de cinci limuzine decapotabile cu
acest tip de motor. Şi, când se vor strica, asta este. Noi nu mai fabricăm

104
Studiul despre izolarea caselor a fost realizat în California de nord de către Gorizales,
Costanzo şi Aronson (1988); lucrarea despre examinarea preventivă a sânilor a fost realizată la
New York de către Meyerwitz şi Chaiken (1987).
altele.”
„Acesta este unul din cele două loturi de teren nevândute din întreaga
zonă. No să vă placă celălalt; are o orientare neplăcuta est-vest.” „Poate că
vreţi să vă gândiţi serios dacă o să cumpăraţi mai multe cutii astăzi deoarece
producţia este în scădere şi nu ştim când o să mai primim altele.”
Barry Faintich deţine o bancnotă de un dolar pe care a achiziţionat-o de
la un funcţionar bancar pentru patru sute de dolari. Domnul Faintich, co-
proprietar a companiei Midwest Money nu este un prost. Dintr-o greşeală
bancnota a fost imprimată fără serie şi sigiliu guvernamental. Aceste defecte o
fac să fie mult mai valoroasă decât preţul pe care l-a plătit el.
Uneori, informaţiile despre un număr limitat de produse sunt adevărate,
alteori sunt total false. Dar, în fiecare caz, intenţia este de a convinge de
raritatea unui articol pentru a-i creşte valoarea imediată în ochii clientului.
Recunosc că am căpătat o admiraţie plina de invidie pentru profesioniştii care
au făcut ca acest instrument simplu să lucreze într-o multitudine de feluri şi
stiluri.
Cu toate acestea, am fost cel mai impresionat de o versiune care a extins
abordarea de bază până la extrema ei logică prin vânzarea unui articol când
stocul devenea foarte mic. Tactica aceasta era aplicată la perfecţie într-un
magazin cu aparatură pe care l-am investigat şi unde 30% până la 50% din
stoc era regulat pe lista vânzărilor cu reducere de preţ. Să presupunem că un
cuplu, care a intrat în magazin, pare să aibă un oarecare interes faţa de un
anumit articol. Există tot felul de indicii care dezvăluie un asemenea interes -
examinarea obiectului mai îndeaproape, o privire aparent întâmplătoare prin
vreo broşură cu instrucţiuni despre aparat, discuţii care au loc în preajma lui —
dar nu se face nici o încercare de a căuta un vânzător pentru mai multe
informaţii.
După ce observă un astfel de cuplu interesat, un vânzător s-ar putea
apropia spunând: „Văd ca sunteţi interesaţi de modelul acesta şi pot să-mi dau
seama de ce; este o maşinărie grozavă la un preţ minunat. Dar, din nefericire,
am vândut-o altui cuplu acum nu mai mult de douăzeci de minute. Dacă nu
greşesc, este ultimul pe care îl aveam.”
Se va observa negreşit dezamăgirea clienţilor. Deoarece acum nu mai
este disponibil, aparatul îşi sporeşte brusc forţa de atracţie. De obicei, unul
dintre clienţi întreabă dacă există vreo şansă să mai existe vreo bucată în
magazia din spate, la vreun depozit sau în alt loc. „Ei bine,” recunoaşte
vânzătorul, „acest lucru este posibil şi eu sunt dornic să verific. Dar înţeleg eu
bine că acesta este modelul pe care-l doriţi şi ca, daca pot să vă găsesc unul la
acest preţ, o să-l cumpăraţi?” Aici se află frumuseţea tehnicii. În conformitate
cu principiul rarităţii, clienţilor li se cere să se angajeze să cumpere aparatul
tocmai când pare mai puţin disponibil şi, prin urmare, mai dorit. Mulţi clienţi
sunt de acord să cumpere în acest moment de vulnerabilitate. Astfel, când
vânzătorul se întoarce cu ştirea că a mai fost găsit un aparat (întotdeauna mai
există unul!), el are în mână şi un pix şi contractul de vânzare. Informaţia că
modelul dorit se găseşte în cantitate suficientă ar putea, în fapt, să-i facă pe
unii clienţi sa-l găsească mai puţin atractiv.105 Dar, în acel moment, tranzacţia
este deja în fază prea avansată pentru ca majoritatea oamenilor s-o refuze.
Decizia de achiziţie, odată luată în public într-un moment anterior decisiv
trebuie susţinută cu consecvenţă, aşa ca ei cumpără.
Legată de tehnica numărului limitat este şi tactica „termenului limită”
prin care se stabileşte o limită de timp oficială până când clientul poate
achiziţiona ceea ce-i oferă profesionistul în obţinerea asentimentului. Ceva
foarte asemănător experienţei mele cu sectorul interzis al templului
mormonilor, se întâmplă oamenilor care se trezesc adeseori că fac ceea nu-i
interesează în mod deosebit, pur şi simplu, datorită presiunii timpului limitat.
Expertul în vânzări exploatează această tendinţă stabilind şi făcând
public un termen limită pentru client, termen care generează interes acolo
unde n-a existat deloc mai înainte. Multe cazuri de acest fel apar în reclamele
pentru filme. De fapt, am observat recent că proprietarul unui teatru a reuşit,
cu o remarcabilă unitate de intenţie, să invoce principiul rarităţii de trei ori în
cinci cuvinte: „Ofertă de angajare exclusivă şi limitată care se termină curând!”
Foarte interesant mi s-a părut cazul lui Daniel Gulban care pur şi simplu
nu şi-a dat seama cum au dispărut economiile sale de o viaţă.
El îşi aminteşte vocea plăcuta a unui vânzător care i-a telefonat, îşi mai
aminteşte că visa la o avere din tranzacţii cu acţiuni în domeniul petrolului şi
argintului. Dar, nici în ziua de astăzi, pensionarul de optzeci şi unu de ani nu
înţelege cum l-au convins escrocii să se despartă de optsprezece mii de dolari.
„Am vrut doar să-mi îmbunătăţesc ultimii ani de viaţă,” spunea Gulban,
locuitor din Holder, Florida. „De când am aflat adevărul, n-am mai putut mânca
105
2 Vezi Schwartz (1980) pentru dovezi în legătură cu un asemenea proces.
sau dormi. Am slăbit cincisprezece kilograme, încă nu pot crede că am făcut un
asemenea lucru.”
Gulban a fost victima a ceea ce oamenii legii numesc „operaţiune în
cazanul cu aburi”, o înşelătorie care implică adeseori duzini de vânzători, care
vorbesc repede în telefon, înghesuiţi într-o cameră mică de unde sună mii de
clienţi în fiecare zi. În conformitate cu raportul publicat anul trecut de un
subcomitet de investigaţii a Senatului SUA, asemenea firme prind în capcană
sute de milioane de dolari în fiecare an de la clienţi nebănuitori.
„Ele folosesc o adresă impresionantă de pe Wall Street, minciuni şi
înşelăciuni pentru a convinge oamenii să-şi plaseze banii în tot felul de scheme
financiare care sună atrăgător,” spune Robert Abrams, procurorul general al
Statului New York care a judecat peste o duzină de asemenea cazuri în ultimii
patru ani. „Victimele sunt convinse uneori să-şi investească economiile de o
viaţă.”
Orestes J. Mihaly, adjunctul procurorului general al statului New York,
care răspunde de biroul pentru protecţia investitorilor, spune că astfel de firme
operează deseori în trei etape. Mai întâi, spune Mihaly, se dă „telefonul de
deschidere” în care un vânzător se prezintă ca reprezentant al firmei cu nume
şi adresă impresionante. El îi va cere potenţialului client să fie de acord să
primească literatura de informare a firmei.
Printr-un al doilea telefon se încearcă o vânzare, spune Mihaly. Mai întâi,
vânzătorul descrie profiturile mari care se pot obţine şi apoi îi spune clientului
că, din păcate, nu mai este posibil să investească. Un al treilea telefon îi oferă
clientului şansa de a intra într-o tranzacţie care este foarte urgentă, după cum
susţine vânzătorul.
„Ideea este să vânturi un morcov pe sub nasul cumpărătorului şi apoi să
i-l iei,” spune Mihaly. „Scopul este să faci pe cineva să vrea să cumpere
repede, Iară să se gândească prea mult.” Uneori, la al treilea telefon,
vânzătorul de abia îşi trage respiraţia spunându-i clientului că „tocmai a venit
din sala de tranzacţionare”.
Asemenea tactici l-au convins pe Gulban să se despartă de economiile
sale de o viaţă. În 1979, un străin l-a sunat în mod repetat şi l-a convins pe
Gulban să trimită telegrafic la New York suma de 1.756 de dolari pentru a
cumpăra argint, spune Gulban. După o altă serie de telefoane, vânzătorul l-a
determinat pe Gulban să mai expedieze încă 6.000 de dolari pentru a cumpăra
petrol brut. În final, el a expediat încă 9.740 de dolari dar profiturile sale n-au
sosit niciodată. „Inima mi s-a oprit,” îşi aminteşte Gulban. „Nu sunt un om
lacom, am sperat doar să trăiesc ceva mai bine.” Gulban nu şi-a recuperat
niciodată pierderile. Şi la fel au păţit mulţi alţii atunci când profesioniştii
asentimentului au folosit principiul rarităţii.
Trebuie observat cum principiul rarităţii a fost folosit în cursul celui de-al
doilea şi al treilea apel telefonic pentru a-l determina pe domnul Gulban „să
cumpere repede fără să se gândească prea mult”. Clic şi bâzzz, banda
porneşte automat.
O variantă a tacticii „termenului limită” este preferată de unii oameni
care fac vânzări directe exercitând presiuni asupra potenţialilor clienţi
deoarece implică cea mai pură forma a deciziei în funcţie de termen: acum.
Clienţilor li se spune ca, dacă nu se hotărăsc să cumpere imediat, vor trebui să
cumpere articolul la un preţ mai mare sau nu-l vor mai putea cumpăra deloc.
Un potenţial membru al unui club de sănătate sau al unui club
automobilistic ar putea să afle că tranzacţia oferită de vânzător este posibilă
numai în acel moment; dacă clientul părăseşte incinta, târgul cade. O mare
firmă, care face fotografii portret pentru copii, îndeamnă părinţii să cumpere
atâtea poze câte îşi pot permite deoarece „limitele de depozitare ne forţează
să ardem fotografiile nevândute ale copiilor dumneavoastră în termen de 24 de
ore.”. Cineva care face vânzări directe, din uşă în uşă, ar putea spune că
vânzătorii de la firma sa vizitează zona doar pentru o singură zi; după aceea, ei
— şi o dată cu ei şansa clienţilor de a achiziţiona produsele firmei lor — vor
dispare pentru multă vreme.
O firmă care făcea vânzări directe de aspiratoare şi în care m-am infiltrat
şi eu, îşi instruia recruţii să susţină: „Am atât de mulţi oameni pe care trebuie
să-i văd încât pot să vizitez o familie doar o singură dată. Politica firmei este de
aşa natură încât, chiar dacă vă decideţi mai târziu că vreţi aspiratorul, eu nu
mai pot să mă întorc să vi-l vând.”.
Bineînţeles că această afirmaţie este o prostie; firma şi reprezentanţii ei
sunt în această afacere ca să facă vânzări şi orice client care ar suna pentru
încă o vizită va fi servit cu dragă inimă. După cum le-a băgat în cap cursanţilor
managerul de vânzări al firmei, adevăratul scop al afirmaţiei că vânzătorii nu
se mai pot întoarce n-are nici o legătură cu reducerea programelor de vânzări
supra-aglomerate. Scopul este „de a împiedica potenţialii clienţi să se
gândească prea mult la tranzacţie speriindu-i că nu pot cumpăra produsul mai
târziu, ceea ce-i face să-l vrea imediat.”

REZISTENŢA PSIHOLOGICĂ

Dovezile sunt deci clare. Profesioniştii în obţinerea asentimentului se


bazează pe raritate ca armă de influenţare şi o folosesc frecvent, metodic şi
într-o gamă largă de situaţii. Ori de câte ori este implicată o armă de
influenţare, putem fi siguri că principiul respectiv are o forţă remarcabilă
asupra orientării acţiunii umane.
În cazul principiului rarităţii, forţa sa provine din două surse importante.
Prima este cunoscută. Ca orice armă de influenţare, principiul rarităţii
exploatează slăbiciunea noastră pentru scurtături. Această slăbiciune este, ca
şi mai înainte, una care provine din cunoaşterea dobândită datorită
experienţelor de viaţă. În acest caz, ştiind că lucrurile dificil de obţinut sunt, de
obicei, mai bune decât cele uşor de obţinut, putem folosi deseori indiciul
disponibilităţii pentru a ne ajuta să decidem rapid şi corect asupra calităţii unui
lucru. Astfel, un motiv care susţine forţa principiului rarităţii este acela că,
urmându-l, acţionăm de obicei eficient şi corect.106
În plus, există o sursă de putere adiţională, unică, intrinsecă principiului
rarităţii. Atunci când oportunităţile sunt mai puţin disponibile, pierdem din
libertate; iar noi urâm să ne pierdem libertăţile pe care le avem deja. Dorinţa
de a ne păstra prerogativele existente reprezintă piesa de bază a teoriei
rezistenţei psihologice elaborată de către psihologul Jack Brehm pentru a
explica răspunsul unei persoane faţă de diminuarea controlului pe care ea îl
poate exercita.
În conformitate cu această teorie, ori de câte ori alegerea liberă este
îngrădită sau ameninţată, necesitatea de a ne păstra libertăţile (precum şi
bunurile şi beneficiile asociate cu ele) ne face să le dorim încă şi mai mult
decât înainte. Prin urmare, atunci când o lipsă tot mai pronunţata — sau orice
alt factor — interferează cu accesul pe care-l aveam mai înainte la vreun lucru,
106
Vezi Lynn (1989). Fără a vrea să minimalizez avantajele folosirii acestei scurtături sau
pericolele asociate ei, aş remarca că aceste avantaje şi pericole sunt aceleaşi pe care le-am
examinat în capitolele anterioare. Ca atare, nu mă voi concentra pe această temă în restul
capitolului, dar vreau să spun că, cheia utilizării adecvate a scurtăturii pe baza principiului
rarităţii, constă în a fi vigilenţi la distincţia între raritatea naturală, reală şi cea fabricată de
anumiţi practicieni în obţinerea asentimentului.
vom reacţiona împotriva acestei interferenţe printr-o dorinţă mai mare decât
înainte de a poseda acel lucru.107
Pe cât de simplă pare ideea care stă la baza acestei teorii, pe atât de
răspândite sunt rădăcinile şi vlăstarele ei peste tot în mediul social. De la
gradina primei iubiri la jungla revoluţiei armate şi la roadele pieţei, o parte
impresionantă a comportamentului nostru poate fi explicată cercetând lujerii
căţărători ai rezistenţei psihologice. Înainte de a începe o asemenea cercetare,
ar fi totuşi util să ştim când manifestă oamenii pentru prima dată dorinţa de a
lupta împotriva limitării libertăţilor lor.
Psihologii pediatri au urmărit această tendinţă până la sfârşitul celui de-al
doilea an de viaţă - un an identificat în mod independent de toţi părinţii ca fiind
un an problemă şi de aceea este larg cunoscută expresia „teribilii puşti de doi
ani”.
Majoritatea părinţilor pot confirma dezvoltarea unui comportament
categoric mai încăpăţânat la copiii lor în aceasta perioadă. Copiii de doi ani par
să fie maeştri în a rezista presiunilor exterioare, mai ales din partea părinţilor:
spune-le să facă un lucru şi ei vor face exact opusul; dă-le o jucărie, iar ei vor
dori o alta; ia-i în braţe împotriva voinţei lor şi ei se vor răsuci şi se vor vânzoli
ca să fie puşi jos; pune-i jos împotriva voinţei lor şi ei se vor agăţa şi se vor
lupta să fie purtaţi în braţe.
Un studiu realizat în Virginia a relevat perfect comportamentul teribil al
unor băieţei având o vârstă medie de doi ani. Băieţii le însoţeau pe mamele lor
într-o cameră unde se aflau două jucării la fel de atractive. Jucăriile erau
întotdeauna astfel aranjate încât una stătea în faţa unei bariere de plexiglas
transparent şi cealaltă în spatele barierei.
Pentru unii băieţi foaia de plexiglas era înaltă de numai 30 de centimetri
şi nu constituia o barieră reală faţă de jucăria din spatele ei, deoarece băieţii
puteau să ajungă uşor la jucărie întinzându-se peste ea. Pentru alţi băieţi însă,
bariera de plexiglas era înaltă de 60 de centimetri blocând efectiv accesul la
una dintre jucării dacă ei nu ocoleau bariera. Cercetătorii au vrut să vadă cât
de repede vor reuşi puştii să pună mâna pe jucării în aceste condiţii.
Constatările lor au fost limpezi.
Atunci când bariera era prea joasă pentru a limita accesul la jucăria din

107
Formularea originală a teoriei rezistenţei psihologice a apărut în lucrarea lui Brehm
(1966); o versiune ulterioară a apărut în Brehm şi Brehm (1981).
spatele ei, băieţii nu au arătat nici o preferinţă specială pentru vreuna din
jucării; în medie, ei au pus mâna la fel de repede pe jucăria din faţa barierei ca
şi pe cea din spatele ei.
Dar, atunci când bariera a fost suficient de înaltă pentru a fi un obstacol
adevărat, băieţii s-au îndreptat direct către jucăria inaccesibilă punând mâna
pe ea de trei ori mai des decât pe jucăria accesibilă. Pe ansamblu, băieţii din
acest studiu au demonstrat răspunsul clasic pentru vârsta lor faţă de limitarea
libertăţii: sfidarea făţişă.108
De ce ar apare rezistenţa psihologică la vârsta de doi ani? Poate că
răspunsul are legătură cu o schimbare crucială prin care trec copiii în jurul
acestei vârste. Tocmai în această perioadă ei ajung să se perceapă deplin ca
indivizi. Ei nu se mai văd ca simple extensii ale mediului social, ci mai degrabă
ca entităţi singulare, separate şi identificabile.109 Acest concept al autonomiei în
dezvoltare aduce cu sine, firesc, şi conceptul de libertate.
O fiinţă independentă este aceea care poate alege; iar un copil, care
tocmai a realizat că este o asemenea fiinţă, va dori să exploreze mulţimea şi
profunzimea opţiunilor.
Poate că n-ar trebui să fim surprinşi sau să ne frământăm când copii
noştri, în vârstă de doi ani, se opun fără încetare voinţei noastre. Ei tocmai au
ajuns la o recentă şi antrenantă perspectivă asupra lor ca entităţi umane libere.
În capetele lor mici se nasc întrebări vitale la care caută un răspuns despre
voinţă, drepturi şi control.
Tendinţa de a lupta pentru orice libertate şi împotriva oricărei restricţii
poate fi cel mai corect înţeleasă ca o căutare de informaţii.
Testând serios limitele libertăţii lor (şi, în acelaşi timp, răbdarea
părinţilor) copiii descoperă unde trebuie să se aştepte să fie controlaţi şi unde
pot deţine controlul asupra lumii. Aşa cum vom vedea mai târziu, un părinte
înţelept oferă informaţii foarte consecvente.
Deşi această teribilă vârstă, de doi ani, poate fi cea mai demnă de
atenţie pentru rezistenţa psihologică, ne manifestăm tendinţa puternică de a

108
Brehm şi Weintraub (1977) au realizat experimentul cu foaia de plexiglas. Trebuie
remarcat că fetiţele de doi ani care au participat la experiment nu au demonstrat aceeaşi
reacţie faţă de bariera mai înaltă. Acest lucru nu pare a se datora faptului că fetele nu s-ar
opune limitării libertăţilor lor. În schimb, se pare că ele reacţionează mai mult faţă de
restricţiile impuse de alţi oameni şi mai puţin faţă de barierele fizice. (Brehm, 1983).
109
Pentru descrierea schimbării auto-percepţiei la băieţii de doi ani, vezi lucrările lui
Mahler şi alţii (1975), Lewis şi Brooks-Gunn (1979), Brooks-Gunn şi Lewis (1982), Levine (1983).
reacţiona împotriva restrângerii libertăţii noastre de acţiune de-a lungul întregii
vieţi. Totuşi, o altă vârstă iese în evidenţă ca o perioadă când această tendinţă
ia o formă deosebit de rebelă: adolescenţa.
La fel ca în cazul copiilor de doi ani, aceasta este o perioadă caracterizată
de apariţia unui sentiment al individualităţii. În cazul adolescenţilor, este vorba
de trecerea de la rolul de copil, cu tot controlul părintesc care-l însoţeşte, spre
rolul de adult, cu toate drepturile şi îndatoririle care-l însoţesc.
Deloc surprinzător, adolescenţii au tendinţa să se concentreze mai puţin
pe îndatoriri şi mai mult pe drepturile pe care simt că le au ca tineri adulţi.
Şi iarăşi, nu este surprinzător că a impune tradiţionala autoritate
părintească în această perioadă este adeseori contra-productiv; adolescenţii
vor încerca să se strecoare, să uneltească şi să lupte pentru a rezista unor
asemenea încercări de a fi controlaţi.
Nimic nu ilustrează atât de limpede efectul de bumerang al autorităţii
părinteşti asupra comportamentului adolescenţilor ca aşa-numitul efect
„Romeo şi Julieta”.
După cum ştim, Romeo Montague şi Julieta Capulet au fost personajele
nefericite ale lui Shakespeare, a căror dragoste a fost condamnată datorită
vrajbei dintre familiile lor. Sfidând toate încercările părinteşti de a-i ţine
departe unul de altul, adolescenţii şi-au câştigat unirea pe veci prin actul lor
tragic de dublă sinucidere, o afirmare finală a liberei voinţe.
Intensitatea sentimentelor şi acţiunilor celor doi îndrăgostiţi a fost
întotdeauna un izvor de uimire şi nedumerire pentru cei care au văzut piesa.
Cum s-a putut dezvolta un asemenea devotament nemăsurat, atât de repede,
într-un cuplu aşa de tânăr?
Un romantic ar putea sugera că a fost vorba de o dragoste rară, perfectă.
Un sociolog însă, ar putea sublinia rolul imixtiunii părinţilor şi a
rezistenţei psihologice pe care ea o poate produce. Probabil că pasiunea dintre
Romeo şi Julieta n-a fost la început atât de arzătoare încât să treacă peste
barierele solide ridicate de familie. Poate că ea a fost înfierbântată la maxim
tocmai prin ridicarea acestor bariere. S-ar fi putut întâmpla ca devoţiunea
înflăcărată a tinerilor, lăsaţi în voia lor, să nu fie mai mult decât o licărire de
dragoste de licean?
Deoarece povestea celor doi este imaginară, asemenea întrebări sunt,
desigur, ipotetice şi orice răspuns este speculativ.
Cu toate acestea, este posibil să pui întrebări asemănătoare şi să găseşti
răspunsuri mai sigure în cazul unor personaje moderne tip Romeo şi Julieta.
Oare cuplurile afectate de imixtiunea părinţilor reacţionează angajându-se mai
solid faţă de partener şi iubind mai profund? După cum arată un studiu realizat
cu o sută patruzeci de cupluri din Colorado, exact acest lucru se întâmplă.
De fapt, cercetătorii au constatat că deşi imixtiunea părintească crea
anumite probleme relaţiei — partenerii se apreciau unul pe altul mai critic şi
relatau un număr mai mare de comportamente negative ale celuilalt — totuşi,
această imixtitudine făcea ca partenerii să se iubească mai mult şi să dorească
mai mult căsătoria.
În cursul studiului, pe măsură ce imixtiunea părintească se intensifica, la
fel creşteau şi sentimentele de dragoste, iar atunci când această imixtiune
slăbea, sentimentele romantice începeau să se răcească.110 Cu toate că efectul
„Romeo şi Julieta” asupra adolescenţilor moderni poate părea înduioşător
observatorilor din afară, alte manifestări ale rezistenţei adolescenţilor se pot
dovedi tragice.
Pentru mai bine de un deceniu, mesajul esenţial al masivei campanii de
publicitate pentru ţigaretele Virginia Slims a fost acela că femeile din ziua de
astăzi „au parcurs un drum lung” din vremea când normele sociale le cereau să
fie supuse, decente şi să se comporte ca nişte doamne. Aceste reclame vor să
spună că o femeie nu mai trebuie să se simtă legată de constrângerile şovine şi
demodate care-i afectează independenţa şi, evident, libertatea de a fuma.
Oare a avut succes acest mesaj în declanşarea unei atitudini sfidătoare a
audienţei ţintă faţă de vechile critici? O statistică groaznică sugerează un
răspuns înfiorător: în timpul acestei lungi campanii de publicitate, procentul de
fumători a crescut în Statele Unite numai în cadrul unui singur grup demografic
— femeile tinere.
Prin urmare, în cazul copiilor de doi ani ca şi pentru adolescenţi,
110
Apariţia efectului Romeo şi Julieta n-ar trebui să fie interpretat ca o avertizare pentru
părinţi că trebuie să accepte întotdeauna alegerile romantice ale adolescenţilor. Novicii în acest
joc delicat vor greşi, probabil, deseori şi în consecinţă, vor beneficia de îndrumarea unui adult
având o perspectivă şi o experienţă mai largă. Oferind asemenea îndrumare, părinţii trebuie să
recunoască faptul că adolescenţii, care se auto-percep ca nişte tineri adulţi, nu vor răspunde
favorabil încercărilor de control tipice pentru relaţia părinte-copil. În special în domeniul
relaţiilor de cuplu care este clar specific adulţilor, instrumentele de influenţă ale adultului
(preferinţă şi convingere) vor fi mai eficiente decât formele tradiţionale de control părintesc
(interdicţie şi pedeapsă). Deşi întâmplarea trăită de familiile Montague şi Capulet este un
exemplu extrem, restricţiile aplicate cu mână forte unei relaţii romantice între tineri o pot
arunca în clandestinitate, îi pot adăuga ardoare şi tristeţe. Descriere completă a studiului
realizat cu cuplurile din Colorado poate fi găsită în Driscoll şi alţii (1972)
rezistenţa psihologică le inunda toate trăirile într-o manieră întotdeauna
furtunoasă şi puternică. Pentru majoritatea dintre noi ceilalţi, rezervorul de
rezistenţă rămâne liniştit şi acoperit, erupând numai ocazional ca un gheizer.
Aceste erupţii se manifestă într-o varietate de moduri fascinante care
sunt interesante nu doar pentru cei care studiază comportamentul uman dar şi
pentru cei care elaborează legi sau sisteme politice.
De pildă, există cazul ciudat al oraşului Kennesaw, Georgia, unde s-a
aprobat o lege care cere fiecărui locuitor adult să aibă o armă şi muniţie. În caz
că nu se supune, locuitorul poate fi pedepsit cu şase luni de închisoare şi o
amendă de două sute de dolari.
Toate caracteristicile legii armelor din Kennesaw o transformă într-o ţintă
excelentă pentru rezistenţa psihologică: libertatea pe care legea o limitează
este una importantă şi foarte veche, pe care majoritatea cetăţenilor americani
se simt îndreptăţiţi s-o aibă. Mai mult, legea a fost aprobată de Consiliul
municipal cu o minimă susţinere din partea opiniei publice.
Teoria rezistenţei ar prezice că, în aceste circumstanţe, puţini dintre
adulţii din oraş, care are 5.400 de locuitori, se vor supune. Şi, cu toate acestea,
relatările din ziare au dovedit că, în termen de trei până la patru săptămâni de
la adoptarea legii, vânzările de arme în Kennesaw au explodat (n-am avut
intenţia să fac aici un joc de cuvinte).
Cum să înţelegem ceva din această aparentă contradicţie cu principiul
rezistenţei psihologice? Cercetând ceva mai îndeaproape cine sunt cei care
cumpărau arme în Kennesaw. Interviuri luate proprietarilor unor magazine de
arme au dezvăluit că, nu locuitorii oraşului cumpărau arme, ci alţi oameni aflaţi
în vizită, mulţi atraşi de publicitate să-şi cumpere prima lor arma din
Kennesaw.
Donna Green, patroana unui magazin de arme, descris într-un articol de
ziar ca un fel de „băcănie cu arme”, a rezumat: „Afacerea merge grozav. Dar
majoritatea armelor sunt cumpărate de oameni din afara oraşului. Numai doi
sau trei oameni din oraş au respectat legea.”. Deci, după adoptarea legii,
cumpărarea armelor a devenit frecventă în Kennesaw, dar nu printre cei care
erau vizaţi; ei nu s-au supus masiv. Numai acei indivizi, a căror libertate faţa de
chestiunea în cauza nu a fost limitata de lege, au avut înclinaţia de a o
respecta. O situaţie semănătoare a avut loc cu un deceniu în urmă şi cu câteva
sute de kilometri mai la sud de Kennesaw, când ţinutul Dade (în care se află
Miami), Florida, a impus o ordonanţă care interzicea folosirea — şi chiar
deţinerea! — produselor de curăţat care conţineau fosfaţi.
Un studiu efectuat pentru a determina impactul social al legii a dezvăluit
două reacţii paralele din partea locuitorilor din Miami. Mai întâi, într-un mod ce
pare o tradiţie în Florida, mulţi locuitori din Miami s-au apucat să facă
contrabandă. Uneori, vecini şi prieteni grupaţi în mari caravane „ale săpunului”
se duceau cu maşinile pentru a lua detergenţi pe bază de fosfaţi din ţinuturile
vecine.
Stocarea a evoluat rapid şi, în goana obsesivă ce-i caracterizează
frecvent pe cei care-şi fac stocuri, unele familii au ajuns să-şi facă provizii de
detergenţi cu fosfaţi pentru următorii douăzeci de ani, după cum se relatează.
A doua reacţie faţă de lege a fost mai subtilă şi mai generală decât
sfidarea voită a celor care făceau contrabandă şi stocau detergenţi cu fosfaţi.
Îmboldiţi de tendinţa de a vrea ceea ce nu mai puteau avea, majoritatea
consumatorilor din Miami au ajuns să considere detergenţii pe bază de fosfaţi
mai buni decât înainte.
În comparaţie cu locuitorii din Tâmpa, care nu au fost afectaţi de
ordonanţa ţinutului Dade, cetăţenii din Miami au apreciat că detergenţii cu
fosfaţi sunt mai blânzi, mai eficienţi în apă rece, albesc şi împrospătează mai
bine, sunt mai eficienţi pentru scoaterea petelor. După aprobarea legii, ei au
ajuns chiar să creadă că detergenţii cu fosfat curg mai uşor din cutie.111
Acest gen de reacţie este tipică indivizilor care au pierdut o libertate
consacrată şi este crucială pentru înţelegerea modului cum acţionează asupra
noastră principiul rarităţii şi cel al rezistenţei psihologice. Atunci când libertatea
noastră de a avea ceva este limitată, adică acel ceva devine mai puţin
disponibil, vom trăi o dorinţă mai intensă de a-l avea.
Totuşi, rareori recunoaştem că rezistenţa psihologică este cea care ne
face să dorim un lucru cu atât mai mult cu cât ne este interzis; tot ce ştim este
că-l vrem. Pentru că avem nevoie să dăm un sens dorinţei noastre începem să
atribuim trăsături pozitive obiectului dorinţei spre a o justifica. În fond, este
firesc să presupunem că, dacă cineva se simte atras de ceva, aceasta se
datorează calităţilor acelui lucru. În cazul legii de interzicere a fosfaţilor
aprobată în ţinutul Dade — ca şi în alte cazuri de restricţii recente — aceasta

111
Vezi Mazis (1975) şi Mazis şi alţii (1973) pentru rapoarte oficiale ale cercetării despre
detergenţii cu fosfaţi.
este o presupunere falsă. Detergenţii cu fosfat nu curăţă şi nu albesc mai bine
după ce au fost interzişi. Presupunem doar că este aşa pentru că îi dorim mai
mult.
Tendinţa de a dori ceva interzis şi, ca o urmare, tendinţa de a presupune
că acel ceva este mai valoros, nu se limitează la bunuri precum detergentul. De
fapt, această tendinţă nu este deloc limitată la bunuri extinzându-se şi la
restricţii aplicate informaţiilor. Într-o eră în care capacitatea de a obţine, stoca
şi gestiona informaţii devine tot mai mult un factor determinant pentru
prosperitate şi putere, este important să înţelegem cum reacţionăm, în mod
tipic, faţă de încercările de a cenzura sau limita în vreun alt mod accesul la
informaţie.
Deşi există multe date despre reacţiile noastre faţă de diverse materiale
potenţial cenzurabile — violenţa în mijloacele media, pornografia, politica
extremistă — sunt surprinzător de puţine dovezi cu privire la reacţiile noastre
faţă de actul de cenzurare în sine. Din fericire, rezultatele puţinelor studii care
au fost efectuate în legătură cu acest subiect sunt foarte consistente.
Aproape întotdeauna răspunsul nostru faţă de limitarea accesului la
informaţie este o dorinţă şi mai mare de a primi informaţii şi o atitudine mai
favorabilă faţă de informare decât înainte de limitarea accesului.112
Faptul uimitor în legătură cu efectele cenzurării informaţiei nu este acela
că audienţa doreşte şi mai mult decât înainte să aibă acces la informaţii - acest
lucru pare firesc — ci că oamenii cred mai mult în informaţii, chiar şi când nu
le-au primit încă. De pildă, atunci când studenţii Universităţii Carolina de Nord
au aflat că va fi interzis un discurs care se opunea cazării studenţilor în cămine
mixte, ei au devenit şi mai înverşunaţi împotriva acestei idei.
Astfel, fără măcar să fi auzit discursul, ei au devenit mai receptivi faţă de
argumentele lui. Aceasta creează posibilitatea îngrijorătoare ca indivizi
deosebit de isteţi, care sunt într-o poziţie slabă sau nepopulară, să ne facă să
aprobăm poziţia lor aranjând ca mesajul lor să fie restricţionat. Ironia constă în
faptul că, pentru asemenea oameni precum membrii unor grupări politice
extremiste, cea mai eficientă strategie poate să nu fie aceea de a-şi populariza
vederile, ci de a obţine cenzurarea oficială a acestor păreri făcând apoi
publicitate faptului că au fost cenzuraţi.

112
Pentru dovezi, vezi Ashmore şi alţii (1971), Wicklund şi Brehm (1974), Worchel şi
Arnold (1973), Worchel şi alţii (1975), Worchel(1991).
Poate că autorii Constituţiei americane au gândit-o, în aceeaşi măsură, ca
nişte sociologi versaţi şi ca apărători de nădejde ai libertăţilor civile atunci când
au scris prevederea deosebit de îngăduitoare referitoare la libertatea de
exprimare din Primul Amendament. Refuzând să limiteze libertatea de
exprimare, ei au încercat să reducă şansele ca idei politice noi să capete suport
datorită acţiunii iraţionale a rezistenţei psihologice.
Desigur, ideile politice nu sunt sigurele cărora li se pot impune restricţii.
Accesul la materiale sexuale explicite este frecvent limitat. Deşi nu atât de
senzaţionale ca măsurile severe luate ocazional de poliţie împotriva
magazinelor şi teatrelor pentru „adulţi”, sunt aplicate presiuni continue de
către grupuri de cetăţeni pentru a cenzura conţinutul sexual al materialelor
educative, începând de la textele pentru educaţie sexuală şi igienă şi până la
cărţile de pe rafturile bibliotecilor şcolare.
Ambele părţi participante în această luptă par bine intenţionate, dar
problemele nu sunt deloc simple implicând concepte ca moralitate, artă,
manifestarea controlului părintesc asupra şcolii, libertăţile stipulate în Primul
Amendament. Însă, din punct de vedere pur psihologic, cei care susţin cenzura
strictă ar face bine să analizeze mai îndeaproape rezultatul unui studiu realizat
cu studenţii Universităţii Purdue.113 Acestor studenţi li s-au arătat nişte reclame
pentru un roman. O jumătate dintre studenţi au primit o variantă a reclamei
care includea menţiunea „o carte numai pentru adulţi, interzisă persoanelor
sub douăzeci şi unu de ani”; cealaltă jumătate au primit o reclamă în care nu
se menţiona nici o restricţie legată de vârsta.
Când cercetătorii au cerut studenţilor să spună ce gândesc despre carte,
ei au descoperit aceleaşi două reacţii pe care le-am observat în cazul altor
interdicţii: cei care au aflat despre restricţia impusă pe bază de vârstă (1) au
manifestat o dorinţă mai mare de a citi cartea şi (2) au crezut că o să le placă
mai mult comparativ cu cei care au ştiut că accesul lor la carte este nelimitat.
S-ar putea argumenta că, deşi aceste rezultate pot fi adevărate pentru
un mic eşantion de studenţi mai înclinaţi spre sex, ele nu ar fi valabile pentru
elevii de liceu ale căror programe de învăţământ constituie ţinta unui adevărat
război împotriva materialelor despre sex.
Doi factori mă fac să mă îndoiesc de acest argument. Mai întâi, psihologii
specializaţi în evoluţia copilului relatează că, în general, dorinţa de a se opune
113
Studiul de la Universitatea Purdue a fost realizat de Zellinger şi alţii (1974).
controlului adulţilor apare destul de devreme în adolescenţă. Observatori, din
afara domeniului ştiinţific, au relatat şi ei despre intensificarea timpurie a
acestor tendinţe de opoziţie puternică. În al doilea rând, modelul reacţiilor
studenţilor Universităţii Purdue nu este unic şi de aceea nu poate fi atribuit
unei preocupări sporite pentru sex pe care ar avea-o datorită vârstei. Modelul
acestor reacţii este acelaşi ca în cazul general al oricăror restricţii impuse din
afară.
Limitarea accesului la carte a avut aceleaşi efecte ca şi interzicerea
detergenţilor pe bază de fosfaţi în Florida sau cenzurarea unui discurs în
Carolina de Nord: oamenii implicaţi au ajuns să dorească mai mult lucrul
interzis şi, drept rezultat, au dezvoltat o atitudine mai favorabilă faţă de el.
Cei care susţin interzicerea oficială a materialelor explicite din programa
şcolară de educaţie sexuală au scopul declarat de a reduce orientarea
societăţii, şi în special a tineretului, către erotism. În lumina studiului realizat la
Universitatea Purdue şi în contextul altor cercetări asupra efectelor unor
constrângeri exterioare, trebuie să ne întrebăm dacă nu cumva cenzurarea
oficială poate fi considerată neetică faţă de scop.
Dacă dăm crezare implicaţiilor acestei cercetări, atunci cenzura va spori
probabil dorinţa elevilor de a avea acces la materiale despre sex şi, ca urmare,
ei vor ajunge să se considere nişte indivizi cărora le plac asemenea materiale.
Termenii „cenzură oficială” ne fac să ne gândim, de obicei, la interzicerea
anumitor materiale de natură politică sau sexuală; mai există un tip obişnuit de
cenzură oficială la care nu ne gândim în acelaşi mod, probabil pentru că apare
după consumarea faptelor. Adeseori, într-un proces cu juraţi, se prezintă o
dovadă sau o mărturie doar pentru a fi declarată inadmisibilă de către
judecător care recomandă juraţilor să nu o ia în consideraţie. Din această
perspectivă, judecătorul poate fi văzut ca un cenzor, deşi forma de cenzură
este ciudată.
Prezentarea informaţiei în faţa juriului nu este interzisă — este prea
târziu pentru asta — interzicându-se doar folosirea informaţiei de către juriu.
Cât de eficiente sunt asemenea instrucţiuni ale judecătorului? Este oare posibil
ca membrii juriului, care simt că este dreptul lor să ia în consideraţie toate
informaţiile disponibile, să manifeste rezistenţă psihologică faţă de declaraţiile
de inadmisibilitate şi să folosească într-o mai mare măsură dovezile declarate
inadmisibile?
Acestea au fost câteva dintre întrebările puse în cadrul unui mare proiect
de cercetare despre jurii, proiect realizat la Facultatea de Drept din Chicago.
Un motiv pentru care rezultatele proiectului din Chicago sunt relevante este
acela că participanţii erau persoane care îşi exercitau îndatoririle de juraţi în
momentul studiului şi care au fost de acord să fie membri ai unui „juriu
experimental” convocat de cercetători. Apoi, acest juriu experimental a
ascultat înregistrări pe bandă ale unor mărturii din procese anterioare şi a
deliberat ca şi cum ar fi judecat cazul în realitate.
În partea de studiu cea mai relevantă din punctul de vedere al reacţiei
umane faţă de cenzura oficială, treizeci de asemenea juraţi au ascultat
mărturiile în cazul unei femei care a fost rănită de o maşina condusă de
inculpatul neatent. Prima constatare a studiului n-a fost deloc o surpriză: atunci
când şoferul maşinii a spus ca avea asigurare, juraţii au acordat victimei daune
care au fost, în medie, cu patru mii de dolari mai mari decât atunci când el a
spus că nu are asigurare (36.000 de dolari faţă de 33.000 de dolari).
Astfel, după cum bănuiau de multă vreme societăţile de asigurare, juriile
acordă daune mai mari victimelor dacă o companie de asigurare este cea care
trebuie să plătească. A doua constatare a studiului este totuşi cea mai
fascinantă. Dacă şoferul a spus că este asigurat şi judecătorul a declarat
mărturia inadmisibilă dând instrucţiuni juriului să n-o ia în consideraţie aceste
instrucţiuni au avut un efect de bumerang producând o sumă medie pentru
daune de 46.000 de dolari.
Deci, atunci când juraţii au aflat că şoferul era asigurat, ei au sporit
valoarea daunelor acordate cu patru mii de dolari. Dar când juraţilor li s-a spus,
în mod oficial, că nu trebuie să folosească această informaţie, ei au folosit-o şi
mai mult, sporind valoarea daunelor cu treisprezece mii de dolari. Rezultă că,
până şi cenzura corectă şi oficială din sala de judecată creează probleme
cenzorului. Reacţionăm la restricţiile asupra informaţiei conferindu-le o valoare
mai mare ca oricând.114
Înţelegerea faptului că oferim mai multă valoare informaţiilor
restricţionate ne permite să evaluăm acţiunea principiului rarităţii în domenii
din afara bunurilor materiale. Principiul funcţionează şi în cazul libertăţii
corespondenţei, a comunicaţiilor şi a schimbului de cunoştinţe. Din această

114
Experimentul cu juraţi efectuat de Universitatea din Chicago cu privire la probele
declarate inadmisibile a fost relatat de Broeder(1959).
perspectivă, putem vedea că informaţiile nu trebuie cenzurate pentru a căpăta
o valoare mai mare; este suficient să fie puţine. Conform principiului rarităţii,
vom aprecia o informaţie ca fiind mai convingătoare dacă ni se pare că nu mai
găsim informaţii suplimentare altundeva. Această idee, că o informaţie este
mai convingătoare dacă nu există şi alte surse de informaţii complementare,
este ideea de la care au pornit psihologii Timothy Brock şi Howard Fromkin
când au conceput analiza puterii de convingere prin prisma „teoriei
mărfurilor”.115
Cel mai puternic sprijin pe care-l cunosc în favoarea teoriei lui Brock şi
Fromkin vine dintr-un mic experiment făcut de un student al meu. În vremea
aceea, studentul era şi un om de afaceri prosper, proprietar al unei firme
importatoare de carne de vită. El mergea din nou la şcoală pentru a obţine o
instruire superioară în marketing. După ce am vorbit într-o zi în biroul meu
despre raritate şi exclusivitatea informaţiei, el s-a hotărât să facă un studiu
folosindu-şi personalul de vânzări.
Clienţilor săi care cumpărau marfa pentru a o distribui prin marile
magazine sau prin alte debuşee de vânzare cu amănuntul li s-a telefonat, ca de
obicei, de către cineva din personalul de vânzări şi li s-a cerut să cumpere în
trei feluri diferite.
Clienţii dintr-un grup au ascultat o prezentare de vânzări standard înainte
de a li se cere să facă o comandă; clienţii dintr-un al doilea grup au ascultat
prezentarea de vânzări standard plus informaţia că aprovizionarea cu carne de
vită din import va scădea, probabil, în lunile care urmează.
Clienţii dintr-un al treilea grup au primit şi ei prezentarea de vânzări
standard şi informaţia despre scăderea cantităţilor importate; dar ei au mai
aflat că informaţia despre reducerea aprovizionării cu carne de vită nu era pusă
la îndemâna oricui, ci venea — au spus ei — din anumite contacte exclusive pe
care le avea firma.
Astfel, clienţii care au primit aceste ultime informaţii au aflat, nu doar că
disponibilitatea produsului era limitată, ci şi faptul că la fel de limitate erau şi
informaţiile despre acest lucru — o ameninţare dublă a rarităţii.
Rezultatele experimentului n-au întârziat să apară când personalul de
vânzări a început să îndemne patronul să cumpere mai multă carne de vită
115
Formularea iniţială a analizei puterii de convingere prin prisma teoriei mărfurilor a
apărut în Brock (1968) şi Fromkin şi Brock (1971). Pentru o variantă adusă la zi, vezi Brock şi
Bannon (1992)
deoarece nu aveau destulă în stoc pentru a face faţă tuturor comenzilor
primite. Comparativ cu clienţii care auziseră numai prezentarea de vânzări
standard, cei cărora li se spusese şi despre viitoarea lipsă de carne de vită au
cumpărat o cantitate dublă. Dar adevărata explozie a vânzărilor a apărut
datorită clienţilor care auziseră de iminenta lipsă a cărnii de vită prin
intermediul informaţiei „exclusive”.
Aceşti clienţi au cumpărat de până la şase ori mai multă carne faţă de
clienţii care primiseră numai informaţiile standard. Aparent, faptul că
informaţia despre limitarea cantităţii de carne era şi ea restricţionată a făcut ca
această informaţie să fie deosebit de convingătoare.116

CONDIŢIILE OPTIME

La fel ca şi alte arme de influenţare, principiul rarităţii este mai eficient în


unele situaţii decât în altele. Prin urmare, o importantă problemă practică este
să aflăm când lucrează cel mai bine acest principiu asupra noastră. Multe
lucruri pot fi aflate în acest sens din experimentul conceput de sociologul
Stephen Worchel.117
Procedeul de bază folosit de Worchel şi echipa sa de cercetare a fost
simplu: participanţilor la un studiu privind preferinţele consumatorilor li s-au
oferit într-un bol fursecuri cu ciocolată pentru a le gusta şi a le aprecia
calitatea. Jumătate dintre participanţi au fost serviţi dintr-un bol care conţinea
zece fursecuri, iar cealaltă jumătate dintr-un bol care conţinea numai două
fursecuri.
După cum ne-am putea aştepta, ca rezultat al principiului rarităţii, atunci
când au fost disponibile numai două fursecuri, ele au fost apreciate mai
favorabil decât atunci când erau disponibile zece. Fursecurile furnizate în
cantitate mică au fost apreciate ca fiind mai de dorit pentru consum în viitor,
mai atractive şi mai scumpe decât aceleaşi fursecuri furnizate din abundenţă.
Deşi acest model al rezultatelor oferă o validare izbitoare a principiului
rarităţii, nu ne spune nimic ce nu ştiam deja. Încă o dată vedem că un articol
mai puţin disponibil este mai dorit şi mai bine apreciat. Adevărata valoare a
116
Din motive etice, informaţiile furnizate clienţilor au fost întotdeauna reale. A existat
într-adevăr o lipsă de carne de vită, iar ştirea a venit din surse exclusive ale companiei. Pentru
detalii complete, vezi Knishinsky (1982).
117
Worchel şi alţii (1975).
acestui studiu vine din două constatări suplimentare. Să le analizăm pe rând
căci fiecare merită o atenţie deosebită.

***

Obţinerea primului dintre aceste rezultate remarcabile a implicat o mică


variaţie a procedurii de baza a experimentului. În loc să aprecieze fursecurile în
condiţii de lipsă constantă, unor participanţi li s-a oferit mai întâi un bol cu zece
fursecuri care a fost înlocuit de unul cu două fursecuri.
Astfel, înainte să ia o îmbucătură, anumiţi participanţi au văzut cum
oferta bogată de fursecuri a fost redusă la doar câteva. Alţi participanţi însă, au
fost obişnuiţi din start cu o ofertă săracă deoarece fursecurile erau mereu
numai două.
Folosind acest procedeu, cercetătorii căutau să răspundă la o întrebare
privind caracterul rarităţii: apreciem mai mult acele lucruri care au devenit
recent mai puţin disponibile pentru noi sau acele lucruri care au fost
întotdeauna mai puţin disponibile pentru noi? În experimentul de mai sus,
răspunsul a fost clar. Căderea de la abundenţă la o cantitate limitată a produs
indiscutabil o reacţie mai favorabilă faţă de fursecuri decât o cantitate limitată
în mod constant.
Ideea că o limitare nou introdusă are efecte mai puternice este aplicabilă
unor situaţii mult mai importante decât problema fursecurilor din studiu. De
pildă, sociologii au stabilit că o asemenea limitare nou aplicată a fost uneori
cauza esenţială a unor tulburări politice şi răzmeriţe violente.
Probabil că cel mai proeminent partizan al acestui argument este James
C. Davies, care susţine că este mai probabil să aibă loc revoluţii acolo unde o
perioada de îmbunătăţire a condiţiilor economice şi sociale este urmata de un
scurt şi abrupt declin al acestor condiţii.
Deci, de o revolta nu sunt responsabili, de obicei, acei oameni care sunt
cei mai oropsiţi şi care au ajuns să vadă situaţia lor ca făcând parte din starea
naturală a lucrurilor. În schimb, este mai probabil ca revoluţionarii să fie tocmai
aceia care au gustat puţin dintr-o viaţă mai bună. Atunci când condiţiile
economice şi sociale îmbunătăţite pe care le-au trăit devin brusc mai puţin
accesibile, oamenii le doresc mai mult ca niciodată şi adeseori se răscoală
violent pentru a şi le asigura.118 Davies a cules dovezi convingătoare pentru
tema cărţii sale din diverse revoluţii, revolte şi războaie civile incluzând
revoluţiile franceză, rusă şi egipteană, precum şi rebeliuni interne ca
rebeliunea lui Dorr din secolul al XlX-lea în Rhode Island, războiul civil american
şi tulburările urbane din anii 1960.
În fiecare caz, o perioada de bunăstare crescândă a precedat o serie
consistentă de schimbări negative care au condus la explozii de violenţă.
Conflictul rasial din oraşele Americii în anii 1960 reprezintă un caz la obiect de
care mulţi dintre noi ne amintim. La vremea aceea, nu era ceva neobişnuit să
auzi întrebarea „De ce acum?”.
Nu părea să aibă sens ca, în istoria lor de trei sute de ani, din care cea
mai mare parte au petrecut-o în sclavie şi privaţiuni, afro-americanii să fi ales
tocmai anii şaizeci, ani caracterizaţi prin progres social, pentru a se revolta.
Într-adevăr, după cum subliniază Davies, cele două decenii de după începerea
celui de-al doilea război mondial au adus populaţiei de culoare câştiguri politice
şi economice spectaculoase.
În anii 1940, afro-americanii se confruntau cu restricţii legale severe în
domenii ca locuinţele, transportul şi educaţia; mai mult, chiar dacă avea
aceeaşi educaţie, o familie medie din cadrul populaţiei de culoare câştiga doar
puţin peste jumătate din câştigul unei familii albe. Cincisprezece ani mai târziu,
multe se schimbaseră.
Legislaţia federală a declarat ca inacceptabile încercările oficiale şi
neoficiale de segregaţie a negrilor în şcoli, locuri publice, cartiere rezidenţiale şi
locuri de muncă. Au avut loc şi importante evoluţii economice; venitul familiei
de negri a crescut de la 56% la 80% din venitul unei familii albe cu educaţie
comparabilă.
Dar, apoi, conform analizei lui Davies asupra condiţiilor sociale, acest
progres rapid a fost obstrucţionat de evenimente care au alterat optimismul
impetuos al anilor precedenţi.
Mai întâi, schimbările politice şi juridice s-au dovedit substanţial mai uşor
de promulgat decât realizarea în fapt a schimbărilor sociale.
În ciuda tuturor legilor progresiste din anii patruzeci şi cincizeci, afro-
americanii aveau percepţia că majoritatea cartierelor rezidenţiale, a locurilor
de muncă şi a şcolilor rămâneau segregate. Astfel, victoriile obţinute la
118
Vezi Davies (1962, !969).
Washington au început să fie resimţite ca înfrângeri acasă.
De pildă, timp de patru ani după aprobarea deciziei din 1954 a Curţii
Supreme de a elimina segregaţia din toate şcolile publice, afro-americanii au
fost ţinta a 530 de acte de violenţă (intimidare directa a copiilor afro-americani
şi a părinţilor, atacuri cu bombe şi incendii) concepute pentru a împiedica
desegregaţia şcolilor.
Această violenţă a generat percepţia unui altfel de regres în evoluţia
afro-americanilor. Pentru prima dată după anii de dinaintea celui de-al doilea
război mondial, când aveau loc în medie 76 de linşaje pe an, afro-americanii au
trebuit să fie preocupaţi de siguranţa familiilor lor.
Acest nou val de violenţă nu a fost limitat doar la domeniul educaţiei.
Demonstraţiile paşnice pentru drepturi civile se confruntau frecvent cu mulţimi
ostile şi poliţie.
Încă un tip de regres a apărut în privinţa veniturilor familiilor de culoare.
În 1962, aceste venituri au scăzut la 74% din cele ale unei familii albe cu
educaţie asemănătoare.
Davies argumentează că aspectul cel mai semnificativ al acestui
procentaj nu este acela că el a reprezentat o creştere pe termen lung a
prosperităţii faţă de nivelul anilor patruzeci, ci că era un declin pe termen scurt
faţă de nivelul mult mai mare de la mijlocul anilor cincizeci.
În anul următor au avut loc răzmeriţele din Birmingham şi apoi, într-o
succesiune rapidă, o mulţime de demonstraţii violente care au pavat drumul
spre mişcările sociale majore din Watts, Newark şi Detroit.
Respectând modelul istoric al revoluţiilor, afro-americanii din Statele
Unite au devenit mai rebeli atunci când progresele recent obţinute au fost
cumva atenuate. Acest model oferă o lecţie valoroasă pentru legiuitori: când
vine vorba de libertăţi, este mai periculos să le acorzi pentru o vreme şi apoi să
le retragi decât să nu le acorzi deloc. Problema cu care se confruntă un guvern
care caută să îmbunătăţească statutul politic şi economic al unui grup asuprit
în mod tradiţional, este aceea că acordă libertăţi care nu au mai fost acordate
înainte. Iar dacă aceste libertăţi abia acordate devin mai puţin disponibile, va
trebui plătit un preţ deosebit de mare.
Putem cerceta evenimentele mult mai recente din fosta Uniune Sovietică
pentru a obţine dovezi că această regulă de bază funcţionează peste tot la fel.
După decenii de represiune, Mihail Gorbaciov a început să acorde
populaţiei noi libertăţi, privilegii şi opţiuni prin intermediul politici de glasnost şi
perestroika. Alarmat de direcţia în care mergea ţara lor, un mic grup de
funcţionari din guvern, armată şi KGB au pus la cale o lovitură de stat,
punându-l pe Gorbaciov sub arest la domiciliu şi anunţând, pe 19 august 1991,
că ei au preluat puterea şi voiau să reinstaureze vechea ordine. Majoritatea
oamenilor din lume şi-au imaginat că oamenii din fosta Uniune Sovietică,
cunoscuţi pentru tendinţa lor caracteristică de a se supune, vor ceda pasiv aşa
cum făcuseră întotdeauna.
Editorul revistei Time, Lance Morrow, a descris astfel propria sa reacţie:
„La început, lovitura de stat a părut să confirme tradiţia. Ştirile au provocat un
şoc mohorât urmat imediat de un sentiment de resemnare dezamăgită: fireşte,
fireşte, ruşii trebuiau să se întoarcă la ceea ce erau ei în mod esenţial, la
tradiţiile lor. Gorbaciov şi glasnostul lui erau o aberaţie; lucrurile reveneau la
inevitabila normalitate.”
Dar acelea nu erau timpuri normale. Gorbaciov nu guvernase în tradiţia
ţărilor sau a lui Stalin sau a oricăruia din şirul de conducători opresivi de după
război care nu permiseseră maselor nici măcar o boare de libertate. El le-a
acordat anumite drepturi şi opţiuni. Iar atunci când aceste noi libertăţi acordate
au fost ameninţate, poporul a sărit la fel cum sare un câine dacă cineva
încearcă să-i ia osul proaspăt din gură.
În câteva ore de la anunţul făcut de complotişti, mii de oameni erau în
stradă ridicând baricade, înfruntând trupele înarmate, înconjurând tancurile şi
sfidând starea de asediu. Răzmeriţa a fost atât de rapidă, masivă şi unitară în
manifestarea opoziţiei faţă de retragerea drepturilor câştigate prin politica de
glasnost încât, după trei zile de tulburări, complotiştii uimiţi au abandonat,
predând puterea şi implorând iertarea preşedintelui Gorbaciov.
Dacă ar fi învăţat istorie — sau psihologie — complotiştii nu ar mai fi fost
surprinşi de valul de rezistenţă populară care i-a măturat de la putere. Din
poziţia favorabilă oferită de oricare dintre aceste discipline, ei ar fi putut învăţa
o lecţie care rămâne întotdeauna valabila: libertăţile o dată acordate, nu vor fi
cedate fără luptă.
Lecţia este valabilă şi pentru politica de familie. Părintele care acordă
privilegii sau impune reguli într-un mod dezordonat invită la nesupunere
deoarece acordă copilului libertăţi fără să-şi dea măcar seama. Părintele care
interzice numai din când în când copilului să mănânce dulciuri între mese
acordă acestuia, în fapt, libertatea de a mânca oricând asemenea dulciuri.
Mai târziu, aplicarea regulii devine o problemă mult mai dificila şi
explozivă deoarece copilului nu-i lipseşte un drept pe care nu l-a avut
niciodată, ci pierde un drept deja acordat. După cum am văzut în cazul
libertăţilor politice, ca şi în cazul fursecurilor cu ciocolată (deosebit de adecvat
din punctul de vedere al acestei discuţii), oamenii percep lucrurile ca fiind mai
atractive atunci când devin, la un moment dat, mai puţin disponibile decât
dacă ar fi fost tot timpul mai puţin disponibile.
Prin urmare, nu ar trebui să fim surprinşi când cercetările arată că părinţii
care aplică disciplina inconsecvent vor avea copii neascultători.119
Să revenim la studiul cu fursecurile cu ciocolată pentru o mai bună
înţelegere a modului cum reacţionăm faţă de raritate. Am văzut deja din
rezultatele studiului că fursecurile oferite în cantitate mică au fost apreciate
mai favorabil decât cele oferite din abundenţă şi că, în cazul reducerii recente a
cantităţii de fursecuri, aprecierea a fost şi mai favorabilă. În acest ultim caz,
fursecurile care au obţinut cea mai bună apreciere au fost acelea care au
devenit mai puţin disponibile datorită cererii sporite pentru ele.
Am amintit că, în cadrul experimentului, participanţilor li s-a oferit întâi
un bol cu zece fursecuri şi apoi unul cu numai două fursecuri. Cercetătorii au
făcut acest lucru în două feluri. Anumitor participanţi li s-a explicat că o parte
din fursecuri au trebuit să fie date altor participanţi pentru a satisface şi
cererea lor.
Altui grup de participanţi li s-a explicat că a trebuit să fie redus numărul
de fursecuri oferite deoarece s-a făcut, pur şi simplu, o greşeală şi li s-a oferit
iniţial un bol greşit. Rezultatele au arătat că cei care au primit mai puţine
fursecuri datorită cererii crescute a altor participanţi au apreciat mai favorabil
fursecurile decât cei cărora li s-au oferit mai puţine fursecuri din greşeală. De
fapt, fursecurile a căror cantitate a fost limitată datorită creşterii cererii au fost
cele mai apreciate în cadrul studiului.
Această constatare evidenţiază importanţa competiţiei în preocuparea
pentru resurse limitate. Nu numai că dorim mai mult acelaşi articol atunci când
este mai puţin disponibil, dar îl vrem mai mult când concurăm cu alţii pentru a-l
obţine. Cei care fac reclame încearcă să exploateze această tendinţă a noastră.
Aflam din reclamele lor că „cererea curentă” pentru un articol este atât
119
Vezi Lytton (1979), Rosenthal şi Robertson (1959).
de mare încât trebuie „să ne grăbim să cumpărăm”, sau putem vedea o
mulţime îngrămădindu-se la uşile unui magazin înainte de a începe o vânzare
de solduri, sau privim o mulţime de mâini care golesc rapid raftul cu un anumit
produs. În aceste imagini se află mai mult decât reprezentarea obişnuită a
dovezii sociale. Mesajul nu este doar acela că produsul este bun deoarece şi
alţi oameni gândesc aşa, ci şi că suntem în directă concurenţă cu acei oameni.
Concurenţa pentru resurse limitate are puternice proprietăţi motivante.
Înflăcărarea unui iubit cam indiferent creşte puternic o data cu apariţia unui
rival. Prin urmare, unii dezvăluie (sau inventează) adeseori, din motive de
strategie, faptul că au un nou admirator. Vânzătorii sunt învăţaţi să joace
acelaşi joc cu clienţiinehotărâţi. De pildă, un agent imobiliar care încearcă să
vândă o casă unui potenţial cumpărător care a cerut un răgaz de gândire, adică
„aşteaptă pe gard”, va suna uneori clientul spunându-i că mai are un
cumpărător care a văzut casa, i-a plăcut şi s-a programat pentru a doua zi spre
a discuta condiţiile de cumpărare.
Atunci când este vorba de un cumpărător inventat, acesta este descris,
de obicei, ca un străin cu mulţi bani: „este vorba de un investitor din afara
statului care cumpără pentru a-şi reduce din impozite”, sau „un doctor şi soţia
lui care vor să se mute în oraş”, acestea fiind formulele favorite. Această
tactică numită de agenţii imobiliari „alungarea de pe gard”, poate lucra
extraordinar de bine. Ideea de a pierde în faţa unui rival transformă frecvent o
persoană nehotărâtă în una dornică să cumpere.
Există ceva aproape material în dorinţa de a avea un articol disputat.
Cumpărătorii care participă la mari vânzări de lichidare sau la vânzări
promoţionale relatează că se simt captivaţi emoţional de eveniment. Excitaţi
de înghesuiala concurenţilor, ei se agită şi se luptă să obţină o marfă la care
altfel nici nu s-ar uita. Asemenea comportament aduce aminte de „frenezia
mâncatului” fără discernământ care are loc în grupurile de animale.
Pescarii exploatează acest fenomen aruncând o cantitate de momeală
măruntă în calea unor bancuri mari cu anumiţi peşti. Curând apa devine o
întindere clocotitoare de trupuri agitate şi de guri lacome care se luptă pentru
hrană. În acest moment, pescarii câştigă timp şi bani aruncând în apă fire de
nailon cu cârlige goale, iar peştii înnebuniţi vor muşca acum cu ferocitate din
orice, inclusiv din acele simple cârlige din metal.
Există o asemănare remarcabilă între felul în care pescarii şi marile
magazine îi împing spre furie concurenţială pe cei pe care vor să-i agaţe.
Pentru a atrage şi a stârni peştii, pescarii împrăştie ca momeală resturi de
peşte. Din motive asemănătoare, marile magazine care organizează vânzări cu
reducere de preţ, flutură pe sub ochii cumpărătorilor nişte preţuri deosebit de
bune pentru câteva articole intens mediatizate şi care se numesc „loss
leaders”.
Dacă momeala, sub ambele ei forme, şi-a făcut bine treaba, se va forma
o mare mulţime nerăbdătoare să muşte. Curând, în graba de a obţine
produsele, mulţimea devine agitată, aproape orbită de natura potrivnică a
situaţiei. Oameni şi peşti deopotrivă, pierd din vedere ceea ce vor şi încep să
apuce orice este disputat. Ne putem doar întreba dacă peştele care se zbate pe
punte cu un cârlig gol în gură împărtăşeşte consternarea cumpărătorului care,
sosind acasă cu o încărcătură de fleacuri, îşi spune: „Doamne, oare ce m-a
apucat?”
După o vânzare de lichidare a unor stocuri de pantofi de sport, o
nefericită angajată a acelui magazin care păşea împleticit printre mărfurile
aruncate de-a valma a relatat: „cumpărătorii s-au aruncat sălbateci, înşfăcând
şi luptându-se între ei, uneori şi pentru pantofi ale căror mărimi nu le aflaseră
încă.”
Ca nu cumva să credem că febra concurenţei pentru resurse limitate
apare numai în cazul unor forme de viaţă mai simple precum peştii şi
cumpărătorii de chilipiruri, vom examina povestea care se afla în spatele unei
remarcabile decizii de achiziţie luată în 1973 de Barry Diller, care era pe atunci
la American Broadcasting Company vicepreşedinte însărcinat cu programele
din orele de audienţă maximă şi care a fost poreclit de către revista Time
„miraculosul mogul” cu referire la remarcabilele sale succese ca director la
Paramount Pictures şi la Fox Television Network.
El a fost de acord să plătească 3,3 milioane dolari pentru o singură
prezentare la televiziune a filmului The Poscidon Adeventure. Această cifră
merită să fie remarcată deoarece depăşeşte cu mult cel mai mare preţ plătit
vreodată pentru o singură prezentare la televiziune: două milioane de dolari
pentru filmul Patton. De fapt, preţul a fost atât de mare încât ABC a apreciat că
va pierde un milion de dolari datorită prezentării filmului Poseidon.
Ca vicepreşedinte la NBC însărcinat cu programe speciale, Bill Storke a
declarat la timpul respectiv: „Nu au nici o şansă să-şi recupereze banii, pur şi
simplu, nici o şansă.”
Cum a putut un om de afaceri abil şi cu experienţă ca Diller să facă o
înţelegere care putea să producă o pierdere de un milion de dolari? Răspunsul
s-ar putea găsi într-un al doilea aspect important al vânzării: era pentru prima
dată când un film a fost oferit reţelelor de televiziune printr-o licitaţie deschisă.
Niciodată mai înainte cele trei mari reţele de televiziune nu fuseseră forţate să
concureze pentru o resursă limitată în asemenea mod. Ideea novatoare a
licitaţiei deschise a aparţinut excentricului producător al filmului, Irwin Allen şi
vicepreşedintelui William Seif de la 20th Century Fox care trebuie să se fi
extaziat la aflarea rezultatului.
Dar cum putem fi siguri că preţul spectaculos a fost generat de formula
licitaţiei mai degrabă decât de valoarea filmului în sine?
Câteva comentarii ale unor participanţi la licitaţie oferă dovezi
impresionante. Mai întâi, a venit o declaraţie a câştigătorului licitaţiei, Barry
Diller, făcută cu intenţia de a stabili jaloanele politicii viitoare a reţelei sale de
televiziune. În cuvinte care sunau ca şi cum i-ar fi fost scoase cu cleştele din
gură, el a spus: „ABC a hotărât privitor la politica sa viitoare că nu va mai
participa niciodată la o licitaţie.”. Încă şi mai instructive sunt remarcele rivalului
lui Diller, Robert Wood, care era pe vremea aceea preşedinte la CBS Television
şi care aproape că îşi pierduse capul supralicitând împotriva concurenţilor săi
de la ABC şi NBC:

La început am fost foarte raţionali. Am apreciat preţul filmului gândindu-


ne la ce profit ne-ar putea aduce şi am adăugat o anumită valoare pentru
exploatare. Dar apoi a început licitaţia. ABC a deschis-o cu o ofertă de două
milioane. Eu am contra-ofertat 2,4 milioane. ABC a ridicat la 2,8 milioane. Şi
febra licitaţiei ne-a prins. Am continuat să licitez ca un tip care şi-a pierdut
minţile. În final, am ajuns la 3,2 milioane de dolari; în acel moment mi-am spus:
„Fir-ar să fie, dacă obţin filmul, ce naiba o să fac cu el?”.
Când ABC a făcut o nouă ofertă peste a mea, am răsuflat uşurat.
A fost foarte instructiv!120

Când Wood a spus „A fost foarte instructiv”, el zâmbea, după cum


declară cel care i-a luat interviul, Bob MacKenzie. Putem fi siguri că Diller de la
120
Citatul provine din MacKenzie (1974).
ABC nu zâmbea când a declarat că nu va mai participa niciodată la o licitaţie.
Ambii au învăţat cu siguranţă ceva din „marea licitaţie pentru Poseidon”. Dar
cineva a trebuit să plătească această lecţie cu un milion de dolari.
Din fericire, putem învăţa şi noi, de aici, o lecţie valoroasă şi cu mult mai
ieftin. Este instructiv de observat că omul zâmbitor era tocmai cel care
pierduse mult disputatul premiu. Ca regulă generală, ori de câte ori dăm peste
perdanţi care arată şi vorbesc ca nişte câştigători (şi viceversa), ar trebui să
fim deosebit de precauţi la condiţiile care au făcut ca lucrurile să se precipite —
în acest caz, concurenţa deschisă pentru o resursă limitată. Aşa după cum ştiu
acum managerii din televiziune, este recomandabilă o precauţie maximă când
ne confruntăm cu atacul diabolic provocat de raritate şi rivalitate.

CUM SĂ TE PROTEJEZI DE INFLUENŢA


EXERCITATĂ DE ACŢIUNEA
PRINCIPIULUI RARITĂŢII

Este destul de uşor să fii avertizat adecvat împotriva presiunii rarităţii;


dar este substanţial mai dificil să acţionezi în urma acestei avertizări. O parte a
problemei constă în faptul că reacţia noastră tipică faţă de raritate ne
împiedică să gândim. Atunci când vedem că ceva ce ne dorim devine mai puţin
disponibil, se instalează o agitaţie fizică. Iar în cazurile de concurenţă directă
sângele ni se urcă la cap, câmpul de atenţie se restrânge, emoţiile cresc.
Pe măsură ce această reacţie viscerală ia amploare, partea raţională,
cognitivă, se retrage. În mijlocul agitaţiei este dificil să rămânem calmi şi
raţionali. După cum a comentat preşedintele CBS, Robert Wood, în urma
aventurii sale cu Poseidon: „Te laşi prins de nebunia concurenţei, de viteza cu
care se desfăşoară lucrurile şi toată logica zboară pe fereastră.”.
lata deci situaţia dificilă în care ne aflăm: cunoaşterea cauzelor şi a
modului cum îşi exercită presiunea principiul rarităţii pot să nu fie suficiente
spre a ne proteja de atacul direct deoarece cunoaşterea este un proces
cognitiv şi procesele cognitive sunt înăbuşite de reacţiile emoţionale. De fapt,
acesta pare a fi motivul marii eficiente a tacticilor care folosesc principiul
rarităţii. Atunci când aceste tactici sunt folosite adecvat, prima noastră linie de
apărare împotriva unui comportament nesăbuit — o analiză bine gândită a
situaţiei — devine mai puţin probabil să se activeze.
Dacă, din cauza incapacităţii de gândire logică provocată de starea de
excitaţie, nu ne putem baza pe cunoştinţele noastre despre principiul rarităţii
pentru a încuraja un comportament precaut, ce putem face? Poate că, la fel ca
în cel mai pur stil jiu-jitsu, putem folosi chiar starea de excitaţie drept indiciu. În
acest fel putem folosi puterea duşmanului în avantajul nostru.
În loc să ne bazăm pe o analiză chibzuită, conştientă a întregii situaţii, ne
putem baza, pur şi simplu, pe agitaţia noastră interioară ca semnal de
avertizare. Învăţând să nu cedăm în faţa agitaţiei interioare crescânde în
situaţii de concurenţă, ne putem pune în gardă asupra posibilelor acţiuni ale
unor tactici care folosesc principiul rarităţii, precum şi a necesităţii de a fi
precauţi.
Dar să presupunem că reuşim acest truc de a folosi valul de agitaţie
crescândă ca un semnal pentru a ne calma şi a acţiona cu mare grijă. Şi apoi?
Există vreo altă informaţie pe care o putem folosi spre a lua o decizie adecvată
atunci când ne confruntăm cu raritatea unui lucru? În fond, simpla
recunoaştere a faptului că trebuie să procedăm cu atenţie nu ne indică şi
direcţia în care s-o luăm; este furnizat doar contextul care indică necesitatea
unei decizii bine gândite.
Din fericire, există informaţii pe care putem să ne bazăm deciziile bine
gândite în cazul unor articole mai puţin disponibile.
Ne întoarcem din nou la studiul cu fursecurile cu ciocolată în care
cercetătorii au descoperit ceva ce pare ciudat, dar este adevărat în contextul
principiului rarităţii: chiar dacă fursecurile în cantitate mică au fost apreciate ca
fiind mai atractive, ele nu au fost apreciate ca având şi un gust mai bun decât
cele care au fost servite din abundenţă.
Prin urmare, în ciuda dorinţei crescute de a avea un lucru disponibil în
cantitate limitată (participanţii la studiu au spus că ar vrea să aibă mai multe
fursecuri şi ar fi dispuşi să plătească un preţ mai mare pentru ele), gustul
fursecurilor nu s-a modificat nici un pic.
Aici se află o idee importantă. Bucuria nu constă în a folosi un bun
disponibil în cantitate limitată, ci în a-l poseda. Este important să nu
confundăm aceste două stări de spirit.
Ori de câte ori ne confruntăm cu presiunile exercitate de raritatea unui
articol, trebuie să ne întrebăm şi ce vrem de la acel articol. Dacă răspunsul
este că vrem acel lucru pentru beneficiile sociale, economice sau psihologice
aduse de posesiunea unui lucru rar, atunci este perfect; presiunea rarităţii ne
va da un indiciu bun despre cât suntem dispuşi să plătim pentru acel lucru —
care, cu cât este mai puţin disponibil, cu atât este mai valoros pentru noi.
Dar, foarte adesea, nu vrem un lucru doar de dragul de a-l avea. Îl vrem
pentru utilitatea lui; vrem un articol ca să-l mâncăm, să-l bem, să-l atingem, să-
l auzim, adică pentru a-l utiliza. În asemenea cazuri, este vital să ne amintim că
articolele disponibile în cantitate mică nu au un gust mai bun, nu sună mai bine
şi nu funcţionează mai bine doar pentru că sunt disponibile în cantitate
limitată.
Deşi aceasta este o idee simplă, ea ne poate scăpa deseori atunci când
manifestăm o atracţie puternică faţă de articolele rare, atracţie pe care acestea
o exercită în mod natural. Pot să citez un exemplu din familie. Fratele meu,
Richard, s-a întreţinut singur la facultate folosind un truc care a exploatat, cu
venituri frumuşele, tendinţa majorităţii oamenilor de a nu acorda atenţie ideii
de mai sus.
De fapt, tactica lui a fost atât de eficientă încât trebuia să lucreze numai
câteva ore la sfârşit de săptămână pentru a-şi câştiga banii necesari, iar restul
timpului îi rămânea liber pentru studiu.
Richard vindea maşini, dar nu într-o sală de expoziţie cu maşini noi şi nici
într-un parc de maşini la mâna a doua. El cumpăra la sfârşit de săptămână
câteva maşini folosite pe care le găsea în anunţuri din ziare, le spăla bine şi le
vindea la sfârşitul săptămânii următoare cu un frumos profit net folosind tot
anunţurile din ziare. Pentru a realiza acest lucru, el trebuia să ştie trei lucruri.
Mai întâi, trebuia să ştie suficient de multe lucruri despre maşini pentru a
cumpăra acele maşini oferite spre vânzare la un preţ minim şi a Ie putea
revinde, în mod justificat, la un preţ mai mare.
În al doilea rând, o dată obţinută maşina, el trebuia să ştie cum să scrie
un anunţ în ziar care să trezească un interes substanţial din partea potenţialilor
cumpărători.
În al treilea rând, îndată ce se arăta un cumpărător, el trebuia să ştie
cum să folosească principiul rarităţii pentru a genera o atracţie mai mare a
maşinii decât poate că merita. Richard ştia cum să facă toate aceste trei-
lucruri. Însă, având în vedere scopurile noastre, ne interesează numai ce făcea
el pentru a spori forţa de atracţie a maşinii, în cazul unei maşini pe care o
cumpărase în weekend-ul trecut, el dădea un anunţ în ziarul de duminică.
Deoarece ştia cum să conceapă un anunţ atractiv, primea o mulţime de
telefoane duminica dimineaţă de la potenţialii cumpărători. Fiecărui potenţial
cumpărător, care era destul de interesat ca să vrea să vadă maşina, i se
stabilea o oră de întâlnire — aceeaşi oră de întâlnire pentru toţi.
Aşa că, dacă erau programaţi şase oameni, toţi erau anunţaţi ca
întâlnirea va avea loc, de pildă, la ora două după amiază. Acest mic truc
pregătea calea pentru o vânzare reuşită deoarece crea o atmosferă de
concurenţă pentru o resursă limitată.
De obicei, primul cumpărător care sosea începea o examinare atentă a
maşinii comportându-se ca orice cumpărător obişnuit al unei maşini, adică
scoţând în evidenţă orice cusur sau deficienţă şi întrebând dacă preţul este
negociabil. Situaţia psihologică se schimba însă radical când apărea un al
doilea cumpărător. Disponibilitatea maşinii pentru fiecare dintre cei doi
potenţiali cumpărători devenea brusc limitată prin prezenţa celuilalt.
Adesea, primul sosit, alimentând nechibzuit sentimentul de rivalitate, îşi
afirma dreptul de a fi luat primul în consideraţie cu aceste cuvinte: „Stai puţin.
Eu am fost primul aici.”. Dacă el nu-şi afirma acest drept, o făcea Richard
pentru el. Adresându-se celui de al doilea sosit, Richard spunea: „Scuzaţi-mă,
dar acest domn a ajuns aici înaintea dumneavoastră. Aşa că, pot să vă rog să
aşteptaţi pe partea cealaltă a aleii pentru câteva minute, până când termină el
de examinat maşina? Apoi, dacă el decide că nu vrea maşina sau nu se poate
hotărî, v-o arăt şi dumneavoastră.”.
Richard susţine că puteai citi pe faţa primului client cum îi creştea
agitaţia. Evaluarea lui lejeră a argumentelor pro şi contra devenea deodată o
chestiune gen „acum sau niciodată”, o goană ca, într-un timp limitat, să ajungă
la o decizie în legătură cu o resursă disputată. Dacă el nu se hotăra să cumpere
maşina - la preţul cerut de Richard - în următoarele câteva minute s-ar putea s-
o piardă pentru totdeauna în favoarea acelui... acelui... nou venit care stă la
pândă acolo. Pe de altă parte, al doilea cumpărător era la fel de stârnit de
combinaţia dintre rivalitate şi disponibilitatea limitată. El se plimba în sus şi în
jos pe marginea aleii, vizibil preocupat să pună mâna pe această bucată de
metal devenită acum mai atractivă.
Dacă primul cumpărător nu reuşea să încheie o înţelegere sau măcar să
se hotărască suficient de repede, al doilea era pregătit să atace. Dacă aceste
condiţii nu erau suficiente pentru a asigura o decizie de cumpărare favorabilă şi
imediată, capcana se închidea cu siguranţă imediat ce intra în scenă cel de-al
treilea cumpărător. După cum spunea Richard, concurenţa crescută era, de
obicei, de nesuportat pentru primul client sosit.
El ceda repede fiind de acord cu preţul cerut de Richard sau pleca brusc.
În ultimul caz, al doilea sosit se năpustea să profite de şansa de a cumpăra
având un sentiment de uşurare cuplat cu unul de rivalitate faţă de acel... acel...
nou venit care stă la pânda acolo.
Toţi cumpărătorii aceia care şi-au adus contribuţia la achitarea educaţiei
universitare a fratelui meu n-au reuşit să recunoască un fapt fundamental:
dorinţa sporită care le-a dat imboldul să cumpere a avut puţină legătură cu
meritele maşinii. Acest lucru s-a întâmplat din două motive. Mai întâi, situaţia
pe care a aranjat-o Richard le-a produs o reacţie emoţională care i-a împiedicat
să gândească corect, în al doilea rând, ei au continuat să creadă ca au vrut
maşina pentru a o folosi şi nu doar ca s-o posede.
Iar presiunile aplicate de Richard, prin crearea unei situaţii de concurenţă
pentru o resursă limitată, au afectat numai dorinţa clienţilor de a avea maşina
în sensul de a intra în posesiunea lor. Aceste presiuni nu au afectat valoarea
maşinii din punctul de vedere al scopului real pentru care ei au vrut-o.
Dacă se va întâmpla să fim asaltaţi de presiunile unei situaţii care ne
împinge la supunere, atunci cel mai bun răspuns al nostru va avea loc în două
etape. Imediat ce simţim valul de tulburare emoţională care decurge din
influenţa principiului rarităţii, ar trebui să folosim această sporire a reacţiei
emoţionale ca un semnal pentru a ne opri repede. Panica sau reacţiile febrile
nu-şi au locul în luarea deciziilor înţelepte.
Este necesar să ne calmăm şi să ne recăpătăm perspectiva raţională. O
dată ce am realizat acest lucru, putem trece la etapa a doua în care să ne
întrebăm de ce vrem articolul respectiv. Dacă răspunsul este că-l vrem, în mod
esenţial, pentru a fi în posesia noastră, vom folosi apoi informaţiile despre
disponibilitatea acelui articol pentru a ne ajuta să stabilim cât suntem dispuşi
să cheltuim pentru a-l avea.
Dacă însă răspunsul este că vrem articolul respectiv pentru funcţia sa
(adică vrem ceva bun de băut, de mâncat, de condus), atunci trebuie să ne
amintim că articolul dorit îşi îndeplineşte utilitatea la fel de bine fie că se
găseşte în cantităţi limitate sau din abundenţă. Este destul de simplu, trebuie
doar să ne amintim că, dacă fursecurile sunt puţine, ele nu au un gust mai bun
decât atunci când sunt din abundenţă.

SCRISORI DE LA CITITORI

De la o fată din Blacksburg, Virginia

„La Crăciunul trecut am întâlnit un bărbat de douăzeci şi şapte de ani. Eu


aveam nouăsprezece. Deşi nu era cu adevărat genul meu, am ieşit cu el -
probabil pentru că este o chestie de statut să ieşi cu un bărbat mai în vârstă -
dar nu m-a interesat cu adevărat până când părinţii mei nu şi-au exprimat
preocuparea în legătură cu vârsta lui. Cu cât ei discutau mai mult despre
problema asta, cu atât mă îndrăgosteam eu mai tare. A durat numai cinci luni,
dar asta a însemnat cu patru luni mai mult decât ar fi durat dacă părinţii mei
nu ar fi spus nimic.”

Deşi Romeo şi Julieta au dispărut de mult, se vede treaba că „efectul


Romeo şi Julieta” este viu şi nevătămat şi îşi face apariţia, în mod regulat, în
diverse locuri ca Blacksburg, Virginia.

Epilog

INFLUENŢA INSTANTANEE

Consimţământul de tip primitiv


în era automaticii

În fiecare zi şi în toate privinţele mă simt tot mai bine.


EMILE COUE

În fiecare zi şi în toate privinţele mă simt tot mai ocupat.


ROBERT CIALDINI

ÎN ANII 1960, UN BĂRBAT PE NUME JOE PINE GĂZDUIA undeva în


California un spectacol de televiziune remarcabil. Programul se distingea prin
stilul caustic şi agresiv al lui Pine faţă de oaspeţii săi care erau, în cea mai
mare parte, o adunătură de artişti însetaţi de publicitate, aşa-zise celebrităţi şi
reprezentanţi ai unor ciudate organizaţii politice sau sociale.
Abordarea dură a gazdei era concepută să-i provoace pe oaspeţi la
ceartă, să-i pună în situaţii jenante şi să-i facă, în general, să pară proşti. Nu
era ceva neobişnuit pentru Pine să introducă un oaspete şi să lanseze imediat
un atac la convingerile, talentul sau înfăţişarea sa.
Unii oameni susţineau că stilul acid al lui Pine se datora, în parte, faptului
că amputarea unui picior i-a amărât viaţa; alţii spuneau că, pur şi simplu, îi
plăcea să insulte.
Într-o seară, printre oaspeţii spectacolului s-a aflat un cântăreţ de rock,
Frank Zappa. Era la începutul anilor şaizeci, când părul foarte lung la bărbaţi
era încă ceva neobişnuit şi controversat. Imediat ce Zappa a fost introdus şi s-a
aşezat, a avut loc următorul schimb de replici:

PINE: Bănuiesc că părul tău lung te face să pari o fată.

ZAPPA: Bănuiesc că piciorul tău de lemn te face să pari o masă.

În afară de faptul că este unul din schimburile spontane de replici care


îmi place cel mai mult, dialogul de mai sus ilustrează o temă fundamentală a
acestei cărţi: foarte adesea, atunci când luăm o decizie în legătură cu cineva
sau ceva, nu folosim toate informaţiile disponibile şi relevante; folosim în
schimb doar o singură informaţie foarte evidentă. Iar o singură informaţie
izolată, chiar dacă în mod normal ne dă o idee corectă despre întreg, ne poate
conduce la greşeli indubitabil stupide - greşeli care, atunci când sunt
exploatate de oameni isteţi, ne fac să părem nătângi sau chiar mai rău.
În acelaşi timp, de-a lungul întregii cărţi a fost prezentă o idee care
complică lucrurile: în ciuda posibilităţii de a lua decizii prosteşti când ne bazăm
pe o singură informaţie din totalul celor disponibile, ritmul vieţii moderne ne
cere frecvent să folosim scurtăturile.
La începutul primului capitol am asemuit modul nostru de abordare
folosind scurtături cu răspunsul automat al animalelor ale căror modele de
comportament elaborate pot fi declanşate de prezenţa unui singur stimul:
piuitul unui pui, o nuanţă de roşu a penelor de pe piept, o secvenţă specifică a
emisiunilor luminoase. Motivul pentru care fiinţele inferioare omului trebuie să
se bazeze adeseori pe asemenea stimuli singulari este capacitatea lor mintală
limitată.
Creierul lor mic nu poate înregistra şi procesa toate informaţiile relevante
din mediul lor. Deci aceste specii au dezvoltat sensibilităţi speciale la anumite
aspecte ale informaţiei. Deoarece aceste aspecte selectate ale informaţiei sunt,
în mod normal, suficiente pentru a sugera un răspuns corect, sistemul este, de
obicei, foarte eficient: ori de câte ori o curcă aude piuitul unui pui
comportamentul matern se declanşează într-o manieră mecanică pentru a
conserva o mare parte din capacitatea limitată a creierului spre a face faţă
altor situaţii cu care se confruntă de-a lungul zilei.
Desigur ca noi dispunem de mecanisme ale creierului mult mai eficiente
decât cele ale curcii sau decât ale oricărei specii de animale. Capacitatea
noastră de a lua în consideraţie o multitudine de fapte relevante şi, prin
urmare, de a lua decizii bune, este fără egal. Într-adevăr, tocmai avantajul de a
putea procesa informaţia ne-a ajutat să devenim forma de viaţă dominantă pe
planetă.
Dar şi capacitate noastră are limitele ei, aşa că, de dragul eficienţei,
trebuie să evităm câteodată un proces complex de luare a deciziilor, bazat pe
informaţii complete şi care este mare consumator de timp în favoarea unui tip
de răspuns automat, primitiv, bazat pe o singură informaţie mai importantă.
De pildă, atunci când luăm decizia să-i răspundem afirmativ sau negativ
unui solicitant, este limpede că suntem atenţi la o singură informaţie relevantă
pentru situaţia respectivă. Noi am cercetat câteva dintre cele mai folosite
informaţii singulare care ne ajută să luăm rapid decizii. Ele sunt atât de folosite
tocmai pentru că sunt cele mai demne de încredere şi, în mod normal, ne
îndreaptă spre decizia corectă. De aceea folosim atât de frecvent şi într-o
manieră automată principiile reciprocităţii, ale consecvenţei şi ale dovezii
sociale, ale simpatiei, autorităţii şi rarităţii atunci când avem de luat decizia de
a ne da asentimentul. Fiecare dintre aceste informaţii furnizează un indiciu
foarte demn de încredere cu privire la faptul dacă ne va fi mai bine spunând da
sau nu. Este probabil că vom folosi aceste indicii singulare atunci când nu
avem chef, timp, energie sau resurse informaţionale pentru a întreprinde o
analiză completă a situaţiei.
Când suntem grăbiţi, stresaţi, nesiguri, indiferenţi, confuzi sau obosiţi
avem tendinţa să ne concentrăm doar pe câteva din informaţiile aflate la
dispoziţia noastră. Atunci când luăm decizii în asemenea circumstanţe, ne
întoarcem adeseori la abordarea mai degrabă primitivă de a lua decizii pe baza
unei singure informaţii relevante.121 Toate acestea conduc la o situaţie
conflictuală; cu ajutorul mecanismului mental sofisticat de care dispunem, am
devenit specia dominantă şi am creat un mediu atât de complex, cu un ritm de
viaţa atât rapid şi copleşit de mulţimea informaţiilor, încât trebuie să-i facem
faţă tot mai mult într-o manieră primitivă specifică speciilor inferioare pe care
le-am depăşit de mult.
John Stuart Mill, economist britanic, gânditor politic şi filozof a murit
acum mai bine de o sută de ani. Anul morţii sale (1873) este important
deoarece el este recunoscut ca fiind ultimul om care ştia totul despre toate.
Astăzi, ideea că cineva ar putea să ştie totul despre toate este cel puţin
hilară. După o lungă perioada de acumulări lente, cunoştinţele umane au
explodat şi, în virtutea inerţiei, s-au multiplicat ajungând la o expansiune
monstruoasă.
Trăim acum într-o lume în care majoritatea informaţiilor nu sunt mai
vechi de cincizeci de ani. În anumite domenii ale ştiinţei (de pildă, fizica), se
afirma că volumul informaţiilor se dublează la fiecare opt ani. Iar explozia
cunoştinţelor ştiinţifice nu se limitează la domenii foarte specializate precum
chimia moleculară sau fizica cuantică, ci se extinde la cunoştinţe din domenii
cu care ne confruntăm în fiecare zi şi cu care ne străduim să ţinem pasul ca
sănătatea, dezvoltarea copilului, nutriţie şi altele asemenea. Mai mult, este
probabil că această creştere rapidă va continua având în vedere că 90% dintre
oamenii de ştiinţă care au existat vreodată trăiesc în zilele noastre.
Pe lângă progresul extrem de rapid al ştiinţei, lucrurile se schimbă
repede şi în ceea ce priveşte individul. În cartea sa, Şocul viitorului, Alvin
Toffler a oferit o documentare timpurie despre ritmul rapid fără precedent şi în
continuă creştere a vieţii zilnice moderne: călătorim mai mult şi mai repede, ne
mutăm mai frecvent în case ce sunt construite şi dărâmate mai repede; intrăm
în contact cu mai mulţi oameni, iar relaţiile cu ei sunt mai scurte; în
supermagazin, în sala de prezentare a automobilelor sau în complexul
comercial avem la dispoziţie o gamă larga de opţiuni între stiluri şi produse
despre care nu se ştia nimic anul trecut şi care ar putea fi foarte bine uitate
121
Pentru dovezi privind asemenea îngustare perceptuală şi decizională, vezi Berkowitz
(1967), Bodcnhausen (1990), Cohen (1978), Easterbrook (1959), Gilbert şi Osborn (1989),
Hockey şi Hamilton (1970), Mackworth (1965), Milgram (1970), Tversky şi Kahnemann (1974).
anul viitor.
Noutate, schimbare, diversitate şi rapiditate, acestea sunt caracteristicile
esenţiale evidente ale existenţei civilizate.
Această avalanşă de informaţii şi opţiuni a fost posibilă datorită
progresului tehnologic fără precedent. În frunte se află dezvoltarea capacităţii
noastre de a colecta, stoca, accesa şi comunica informaţia. La început,
avantajele acestui avans tehnologic erau limitate la marile organizaţii — agenţii
guvernamentale sau puternice corporaţii. De pilda, vorbind în calitatea sa de
preşedinte la Citicorp, Walter Wriston putea spune despre firma sa: „Am pus
cap la cap o bază de date din întreaga lume care este capabilă să răspundă
aproape oricui din lume despre aproape orice şi imediat.”
Dar acum, o data cu dezvoltarea mai puternică a tehnologiei
computerelor şi a telecomunicaţiilor, accesul la asemenea cantităţi uluitoare de
informaţii ajunge la îndemâna cetăţenilor obişnuiţi. Sistemele extinse de
televiziune prin cablu şi prin satelit oferă o cale prin care informaţia intră în
casele obişnuite.
O altă cale importantă este computerul personal. În 1972, Norman
Macrae, unul dintre editorii revistei The Economist, făcea speculaţii profetice
despre viitor:
„Există, în fond, perspectiva să intrăm într-o eră când orice nătăfleţ care
stă în faţa unui computer în laboratorul său, la birou, într-o bibliotecă publică
sau acasă să se poată îngropa sub cantităţi inimaginabile de informaţii aflate în
baze de date cu puteri automatizate de concentrare şi calcul care vor fi de zeci
de mii de ori mai mari decât au fost vreodată disponibile în creierul uman, chiar
şi în cel al unui geniu ca Einstein.”.
Doar zece ani mai târziu, revista Time semnala că era prezisă de Macrae
a sosit. Revista desemna computerul personal ca fiind „Omul Anului”. Editorii
de la Time şi-au susţinut alegerea citând „goana” consumatorilor după micile
calculatoare şi argumentând că „America — şi, într-o perspectivă mai largă,
întreaga lume — nu vor mai fi la fel.”. Viziunea lui Macrae era acum realizată.
Milioane de „nătăfleţi” obişnuiţi stăteau în faţa maşinăriilor lor capabile să
prezinte şi să analizeze suficiente informaţii pentru a-l depăşi pe Einstein.
Deoarece tehnologia poate evolua mult mai rapid decât putem noi s-o
facem, capacitatea noastră naturală de a procesa informaţiile va fi, probabil,
tot mai puţin adecvată pentru a face faţă abundenţei schimbărilor, opţiunilor şi
provocărilor caracteristice vieţii moderne. Ne vom găsi tot mai des în situaţia
animalelor inferioare: cu un aparat mental insuficient echipat pentru a analiza
complet complexitatea şi bogăţia mediului exterior.
Spre deosebire de animale, ale căror capacităţi cognitive au fost
întotdeauna relativ limitate, noi ne-am pus singuri în situaţia de a avea o
capacitate cognitivă insuficientă prin faptul că am construit o lume radical mai
complexă.
Dar consecinţa acestei capacităţi insuficiente recent dobândite este
aceeaşi ca şi în cazul celei de lungă durată a animalelor. Atunci când va trebui
să luăm o decizie, ne vom bucura tot mai puţin de luxul unei analize complete
a întregii situaţii şi ne vom întoarce tot mai des la decizia bazată pe o singură
caracteristică principală care este, de obicei, demnă de încredere.
Atunci când aceste caracteristici singulare sunt într-adevăr demne de
încredere, nu este nimic rău în a folosi o scurtătură, adică abordarea
caracterizată prin atenţie minimă şi un răspuns de tip automat la o anumită
informaţie. Apar însă probleme atunci când ceva face ca indicaţii care sunt, de
obicei, demne de încredere să ne dea un sfat prost, să ne îndrume către acţiuni
greşite şi decizii prost fundamentate. După cum am văzut, o asemenea cauză o
reprezintă trucurile folosite de anumiţi profesionişti în obţinerea asentimentului
care caută să profite de pe urma unui răspuns mai degrabă negândit şi
mecanic. Dacă, după cum se pare, frecvenţa răspunsului mecanic este în
creştere datorită ritmului vieţii moderne, putem ii siguri că frecvenţa cu care se
folosesc aceste trucuri va creşte şi ea.
Ce putem face pentru a rezista previzibilei intensificări ale atacurilor
asupra sistemului nostru de răspunsuri automate? în loc să fugim din faţa
acestor atacuri, eu aş îndemna la un contra-atac. Există totuşi o menţiune
importantă care trebuie făcută: acei profesionişti în obţinerea asentimentului
care joacă onest folosind regulile răspunsului pe scurtătură nu trebuie
consideraţi nişte duşmani; din contra, ei sunt aliaţii noştri în cadrul unui proces
eficient şi adaptiv de schimburi.
Ţinta pentru contraatacul nostru sunt numai acei indivizi care falsifică,
denaturează sau prezintă greşit faptul care declanşează, în mod natural, un
răspuns automat.
Să luăm ca ilustrare ceea ce este, probabil, cel mai des folosit răspuns
automat. În conformitate cu principiul dovezii sociale, hotărâm adeseori să
facem ceea ce fac şi alţi oameni asemănători nouă. Acest lucru este cât se
poate de raţional deoarece, în majoritatea timpului, o reacţie unanim acceptată
într-o anumită situaţie este funcţională şi adecvată.
Astfel, o reclamă care, fără să utilizeze statistici false, oferă informaţia că
marca respectivă are cele mai mari vânzări sau rata vânzărilor creşte cel mai
rapid, ne oferă o dovadă valoroasă despre calitatea produsului şi despre
probabilitatea ca el să ne placă. Dacă suntem la cumpărături şi vrem să
achiziţionăm o pastă de dinţi, s-ar putea să vrem să ne bazăm pe acea
informaţie singulară - popularitatea pastei de dinţi - pentru a ne hotărî s-o
încercăm.
Această strategie ne va conduce probabil într-o direcţie bună, nu ne va
împinge prea departe într-o direcţie greşită şi ne va conserva energia cognitivă
pentru a face faţă unui mediu tot mai copleşit de informaţii şi supraîncărcat cu
decizii. Cel care face o asemenea reclamă, care ne permite să folosim eficient
această strategie, nu este deloc adversarul nostru, ci trebuie considerat mai
degrabă un partener binevoitor.
Povestea devine destul de diferită atunci când un profesionist în
obţinerea asentimentului încearcă să declanşeze un răspuns automat dându-ne
o indicaţie contrafăcută. Duşman ne este acela care concepe o reclamă ce
caută să creeze o imagine de popularitate pentru o marcă de pastă de dinţi
aranjând, de pildă, o serie de interviuri „spontane” în care mai mulţi actori
pozând în cetăţeni obişnuiţi laudă produsul. În acest caz, în care dovada de
popularitate este contrafăcută şi este exploatat incorect principiul dovezii
sociale, răspunsul automat faţă de dovada socială şi, în final, noi suntem
exploataţi.122
Într-un capitol anterior, am recomandat să nu fie achiziţionat nici un
produs prezentat în reclame cu ajutorul unor interviuri aşa-zis „spontane” şi am
îndemnat oamenii să trimită producătorilor scrisori în care să explice motivaţia
lor şi să ceară ruperea relaţiei cu respectiva agenţie de publicitate.
Aş recomanda extinderea acestei atitudini agresive în orice situaţie în
care un profesionist în obţinerea asentimentului abuzează de principiul dovezii
sociale (sau de orice altă armă de influenţare). Ar trebui să refuzăm să privim
programele TV care folosesc râsete pre-înregistrate. Dacă vedem un barman
care-şi începe schimbul „ungând” tava pentru bacşişuri cu propriile lui
122
Citat din documentarul PBS-TV Societatea informaţională.
bancnote, n-ar trebui să îi mai dăm nimic de la noi.
Dacă, după ce aşteptăm la coadă în faţa unui club de noapte, descoperim
că sunt suficiente locuri libere înăuntru şi deci coada a fost organizată spre a
impresiona trecătorii printr-o dovadă falsă a popularităţii clubului, ar trebui să
plecăm imediat şi să-i anunţăm şi pe cei de la coadă de ce am plecat.
Pe scurt, ar trebui să fim dispuşi să folosim boicotul, ameninţarea,
confruntarea, cenzura, protestul verbal şi aproape orice altceva pentru a ne
răzbuna.
Eu nu mă consider un om răzbunător de felul meu, dar susţin activ
asemenea acţiuni războinice deoarece, într-un fel, mă simt în război cu
exploatatorii - noi toţi ar trebui să fim.
Este important să recunoaştem că nu dorinţa lor de a obţine profit ne
trezeşte ostilitatea; în fond, toţi împărtăşim într-o anumită măsură o asemenea
dorinţă. Adevărata perfidie şi lucrul pe care nu trebuie să îl tolerăm este orice
încercare de a obţine profit într-un mod care ameninţă valabilitatea
scurtăturilor pe care le folosim. Ritmul rapid al vieţii moderne zilnice cere să
avem la dispoziţie scurtături demne de încredere, reguli practice şi sigure pe
baza cărora să facem faţă acestui ritm.
Aceste scurtături nu mai sunt un lux; ele sunt adevărate necesităţi care
vor deveni tot mai vitale pe măsură ce pulsul vieţii zilnice se accelerează.
De aceea, ar trebui să fim dispuşi să trecem la represalii ori de câte ori
vedem ca cineva trădează una dintre regulile noastre practice în scopul de a
obţine profit. Vrem ca aceste reguli practice să fie cât se poate de eficiente.
Dar, în măsura în care ele nu-şi fac datoria pentru ca sunt mereu
subminate de trucurile unor profitori, fireşte că le vom folosi mai puţin şi vom fi
mai puţin capabili să înfruntăm eficient povara deciziilor din zilele noastre. Nu
putem permite acest lucru fără să luptăm. Miza a ajuns prea mare.
Bibliografie

Altheide, D.L., and J.M.Johnson. „Counting Souls: A Study of Counseling at


Evangelical Crusades.” Pacific Sociologicii Review 20 (1977): 323-48.
Ardry, R. The Social Contract. New York: Atheneum, 1970.
Aronson, E. „The Jigsaw Route to Learning and Liking.” Psychology Today,
Feb. 1975.
Aronson, E., D.L.Bridgeman, and R.Geffner. „The Effects of a Cooperative
Classroom Stucture on Students' Behavior and Attitudes.” In Social Psychology
of Education: Theory and Research, edited by D. Bar-Tal and L. Saxe. New York:
Halstead Press, 1978,
Aronson, E. „Interdependent Interactions and Prosocial Behavior.” Journal
of Research and Development in Education 12 (1978): 16-27.
Aronson, E., and D.L.Linder. „Gain and Loss of Esteem as Determinants of
Interpersonal Attractiveness.” Journal of Experimental Social Psychology I
(1965): 156-71.
Aronson, E., and J.Mills. „The Effect of Severity of Initiation on Liking a
Group.” Journal of Abnorma! and Social Psychology 59 (1959): 177-81.
Aronson, E. et. al. The Jigsaw Classroom. Beverly Hills: Sage Publications,
1978.
Ashmore, R.D., V.Ramchandra, and R.A. Jones. „Censorship as an Attitude
Change Induction. Paper presented at Eastern Psychological Association
meetings, New York, April, 1971.
Asimov, I. „The Miss America Pageant.” TV Guide, August. 30, 1975.
Bandura, A., J.E. Grusec, and F.L. Menlove. „Vicarious Extinction of
Avoidance Behavior.” Journal of Personality and Social Psychology 5 (1967): 16-
23.
Bandura, A., and F.L. Menlove. „Factors Determining Vicarious Extinction
of Avoidance Behavior Through Symbolic Modcling.” Journal of Personality and
Social Psychology 8 (1968): 99-108.
Benson, P.L., S.A. Karabenic, and R.M. Lerner. „Pretty Pleases: The Effects
of Psysical Attractiveness on Race, Sex, and Recciving Help.” Journal of
Experimental Social Psychology 12 (1976): 499-15.
Benton, A.A., H.H. Kelley, and B. Liebling. „Effects of Extremity of Offers
and Concession Rate on the Outcomes of Bargaining.” Journal of Personality
and Social Psychology 24 (1972): 73-83.
Berkowitz, L., and R.W.Buck. „Impulsive Aggression: Reactivity to
Aggressive Cues Under Emoţional Arousal.” Journal of Personality and Social
Psychology 35 (1967): 415-24.
Berry, S.H., and D.E.Kanouse. „Psysician Response to a Mailed Survey: An
Experiment in Timing of Payment.” Public Opinion Quarterly 51 (1987): 102-14.
Bickman, L. „The Social Power of a Uniform.” Journal of Applied Social
Psychology 4 (1974): 47-61. Blass, T. „Understanding Behavior in the
Milgram Obedience Experiment.”
Journal of Personality and Social Psychology 60 (1991): 398-413.
Bodenhausen, G.V. „Stereotypes as Judgmental Ileuristics: Evidence of
Circadian Variations in Discrimination.” Psychological Science 1 (1990): 319-22
Bollen, K.A., and D.P. Phillips. „Imitative Suicides: A National Study of the
Effects of Television News Stories.” American Sodological Review 47 (1982):
802-09.
Bornstein, R.F. „Exposure and Affect.” Psychological liulletin 106 (1989):
265-89. Bornstein, D.R. Leone, and D.J. Galley. „The Generalizability of
Subliminal Mere Exposure Effects.” Journal of Personality and Social Psychology
53(1987): 1070-79.
Brehm, J.W. A Theory of Psychological Reactance. New York: Academic
Press, 1966.
Brehm, S.S. „Psychological Reactance and the Attractiveness of
Unattainable Objects: Sex Diffcrence in Children's Responses to an Elimination
of Freedom.” Sex Roles 7 (1981): 937-49.
Brehm, S.S. and J.W. Brehm. Psychological Reactance. New York:
Academic Press, 1981.
Brehm, S.S., and M. Weintraub. „Psysical Barriers and Psychological
Reactance: Two-year-olds* Responses to Threats to Freedom.” Journal of
Personality and Social Psychology 35 (1977): 830-36.
Brock, T.C. „Implications of Commodity Thwory for Value Change.” In
Psychological Foundations of Attitudcs, edited by A.G. Greenwald, T.C. Brock,
and T.M. Oslrom. New York: Academic Press, 1968.
Brock, T.C. and L.A. Brannon. „Liberalization of Commodity Theory.”
Basic and Applied Social Psychology 13 (1992): 135-43.
Broeder, D. „The University of Chicago Jury Project.” Nebraska Law
Review 38 (1959): 760-74. Brooks-Gunn, J., and M. Lewis. „The Development of
Self-Knowledge.” In The Child, edited by CB. Kopp and J.B. Krakow. Reading,
Mass: Addison-Wesley, 1982.
Brownstein, R., and R. Katsev. „The Relative Effectiveness of Three
Compliance Techniques in Eliciting Donations to a Cultural Organization.”
Journal of Applied Social Psychology IS (1985): 564-74.
Bruner, J.S., and CC. Goodman. „Value and Need as Organizing Factors in
Perception.” Journal of Abnormal and Social Psychology 42 (1947): 33-44.
Berger, J.M., and R.E. Petty. „The Low-Ball Compliance Technique: Task or
Person Commitment? Journal of Personality and Social Psychology 40 (1981):
492-500.
Burgess, T., and S. Sales. „Atlitudinal Effects of Mere Exposure': A
Reevaluation.” Journal of Experimental Social Psychology 7 (1971): 461-72.
Bushman, B.A. „The Effects of Apparel on Compliance.” Personality and
Social Psychology Bulletin 14 (1988): 459-67.
Chaiken, S. „Communicator Phsysical Attractiveness and Persuasion.”
Journal of Personality and Social Psydwlogy 37 (1979): 1387-97.
Chaiken, S. and C. Stangor. „Attitudes and Attitude Change.” Annual
Review of Psychology 38 (1987): 575-630.
Choo, T. „Communicator Credibility and Communication Discrepancy as
Determinants of Opinion Change.” Journal of Social Psychology 64 (1964): 1-20
Cialdini, R.B. „Full Cycle Social Psychology,” Applied Social Psychology
Annual, Vol 1, ed. Beckman. Beverly Hills. Calif.: Sage, 1980.
Cialdini, R.B. and K. Ascani. „Test of a Concession Procedure for Inducting
Verbal, Behavioral, and Further Compliance with a Request to Give Blood.”
Journal of Applied Psychology 61 (1976): 295-300.
Cialdini, R.B., R.R. Reco, and CA. Kallgren. „A Focus Theory of Normative
Conduct: Recycling the Concept of Norms to Reduce Littering in Public Places.
„Journal of Personality and Social Psychology 58 (1990): 1015-26.
Cialdini, R.B. et. al. „Basking in Reflected Glory: Three (Football) Field
Studies.” Journal of Personality and Social Psychology 34 (1976): 366-75.
Cialdini, R.B. et. al. „The Low-Ball Procedure for Producing Compliance:
Commitment, Then Cost.” Journal of Personality and Social Psychology 36
(1978): 463-76.
Cialdini, R.B. et. al. „Reciprocal Concessions Procedure for Inducting
Compliance: The Door-in-the-Face Technique.” Journal of Personality and Social
Psychology 31 (197S): 206-1S.
Cialdini. R.B. „Why Don't Bystanders Help? Because of Ambiguity?”
Journal of Personality and Social Psychology 24 (1972): 392-400.
Clark, M.S., J.R. Mills, and D.M. Corcoran. „Keeping Track of Needs and
Inputs of Fiends and Strangers.” Personality and Social Psychology Bulletin 15
(1989): 533-42.
Clark, R.D. III, and L.E. Word. „Where is the Apathetic Bystander?
Situational Characteristics of the Emergency.” Journal of Personality and Social
Psychology 29 (1974): 279-87.
Cohen, M., and N. Davis. Medication Errors: Causes and Prevention.
Philadelphia: G.F. Stickley, 1981.
Cohen, S. „Environmental Load and the Allocation of Attention,”
Advances in Environmental Psychology, Vol 1, ed. A. Baum, J.E. Singer, and S.
Valins. New York: Halstead Press, 1978.
Cook, S.W. „Interpersonal and Attitudinal Outcomes in Cooperating
Interracial Groups.” Journal of Research and Development in Education 12
(1978): 97-113.
Cook, S.W. „Toward a Psychology of Improving justice.” Journal of Social
Issues 46(1990): 147-61.
Crane, D. Invisible Colleges. Chicago: University of Chicago Press, 1972.
Darley, J.M., and Latane. „Bystander Intervention in Emergencies:
Diffusion of Responsability.” Journal of Personality and Social Psychology 8
(1968): 377-83.
Davies, J.C. „The J-Curve of Risingand Declining Satisfactions as a Cause
of Some Great Revolutions and a Contained Rebellion.” In Violence in America,
edited by H.D. Graham and T.R. Gurr. New York: Signet Books, 1969.
Davies, J.C. „Toward a Theory of Revolution.” American Sociological
Review 27 (1962): 5-19.
Deutsch, M., and H.B. Gerard, „A Study of Normative and Informational
Social Influences upon Individual Judgment.” Journal of Ahnormal and Social
Psychology 51 (1955): 629-36.
De Vries, D.L., and R.E. Slavin. „Teams-Games-Tournaments (TGT):
Review of Ten Classroom Experiments.” Journal of Research and Development
in Education 12(1978): 28-38.
Dion, K.K. „Psysical Attractiveness and Evaluation of Children's
Transgressions.” Journal of Personality and Social Psychology 24 (1972): 207-
13. Doob, A.N., and A.E. Gross. „Status of Frustrator as an Inhibitor of Horn-
Honking Responses.” Journal of Social PsychologylS (1968): 213-18.
Drachman, D., A. deCarufel, and CA. Inkso. „The Extra Credit Effect in
Interpersonal Attraction.” Journal of Experimental Social Psychology 14 (1978):
458-67.
Driscoll, R., K. E. Davies, and M. E. Lipetz. „Parental Interference and
Romantic Love: The Romeo and Juliet Effect.” Journal of Personality and Social
Psychology 1A (1972): 1-10.
Dukes, W.F., and W. Bevan. „Accentuation and Response Variability in
the Perception of Personally Relevant Objects.” Journal of Personality 20
(1952): 457-65.
Eagly, A.H., et. al. „What is Beautiful is Good, but ...: A Meta-Analytic
Review of Research on the Psysical Altractiveness Stereotype.” Psychological
Bulletin 110(1990): 109-28.
Easterbrook, J.A. „The Effects of Emotion on Cue Utilization and the
Organization of Behavior.” Psychological Review 66 (1959): 183-201.
Efran, M.G., and E.W.J. Patterson. „The Politics of Appearance.”
Unpublished manuscript, University of Toronto, 1976. Eibl-Eibesfeldt, I. „Der
Fisch Aspidontus tacniatus als Machahmer des Putzers Labroides dimidiatus.”
Zeitschrift fuer Tierpsychologie 16 (1959): 19-25.
Emswiller, T., K. Deaux, and J.E. Willits. „Similarity, Sex, and Requests for
Small Favors.” Journal of Applied Social Psychology 1 (1971): 284-91.
Evans, F.B. American Behavioral Scientist 6:7 (1963): 76-79. Festinger,
L.H.W. Riecken, and S. Schachter. When Prophecy Fails. Minneapolis: University
of Minnesota Press, 1974.
Fox, M. W. Concepts in Ethology: Animal and Human Behavior.
Minneapolis: University of Minnesota Press, 1974.
Freedman, J.L. „Long-term Behavioral Effects of Cognitive Dissonance.”
Journal of Experimental Social Psychology 4 (1966): 195-203.
Freedman, J.L., and S.C. Fraser. „Compliance Without Pressure: The Foot-
in-the-Door Technique.” Journal of Personality and Social Psychology 4 (1966):
195-203.
Fromkin, H.L., and T.C. Brock. „A Commodity Theory Analysis of
Persuasion.” Representative Research in Social Psychology 2 (1971): 47-57.
Fuller, R.G.C., and A. Sheehy-Skcffinton. „Effects of Group Laughter on
Responses to Humorous Materials: A Replication and Extension.” Psychological
Reports 35 (1974): 531-34.
George, W.H., S.J. Gournie, and M.P. McAfee „Perceptions of Postdrinking
Female Sexuality.” Journal of Applied Social Psychology 18 (1988): 1295-1317.
Gerard, H.B., and G.C. Mathewson. „The Effects of Severity of Initiation
on Liking for a Group: A Replication.” Journal of Experimental Social Psychology
2 (1966): 278-87. Gergen, K. et. al. „Obligation, Donor Resources, and
Reactions to Aid Three Cultures.” Journal of Personality and Social Psychology
31 (1975): 390-400.
Gilbert, D.T., and R.E. Osborne. „Thinking Backward: Some Curable and
Incurable Consequcnces of Cognitive Busyness.” Journal of Personality and
Social Psychology 57 (1989): 940-49.
Gonzales, M.H., E. Aronson, and M. Costanzo. „Increasing the
Effectiveness of Energy Auditors: A Field Experiment.” Journal of Applied Social
Psychology 18 (1988): 1046-66. Gonzales, M.H. et al. „International Approach
to Interpersonal Attraction”
Journal of Personality and Social Psychology 44 (1983) 1192-97 Gordon,
R.E., and K. Gordon. The Blight on the Ivy. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall,
1963.
Gould, M.S., and D. Schaeffer. „The Impact of Suicide in Television
Movies.” The New England Journal of Medicine 315 (1986): 690-94.
Gouldner, A.W. „The Norm of Reciprocity: A Preliminary Statement.”
American Sociologica! Review 25(1960): 161-78.
Green, F. „The Foot-in-the-Door' Technique.” American Salesman 10
(1965): 14-16.
Greenberg, M.S., and S.P. Shapinro. „Indebtedness: An Adverse Aspect of
Asking for an Receiving Help.” Sociometry 34 (1971): 290-301.
Greenwald, A.F. et al. „Increasing Voting Behavior by Asking People if
They Expect to Vote.” Journal of Aplied Psychology 72 (1987): 315-318.
Grush, J.E. „Impact of Candidate Expenditures, Regionality, and Prior
Outcomes on the 1976 Democratic Presidential Primaries.” Journal of
Personality and Social Psychology 38 (1980): 337-47.
Grush, J.E. McKeough, and R.F. Ahlering. „Extrapolating Laboratory
Exposure Experiments to Actual Political Elections.” Journal of Personality and
Social Psychology 36 (1978): 257-70.
Hockey, G.R.J., and P. Hamilton. „Arousal and Information Selection in
Short-term Memory.” Nature 226 (1970_: 866-67.
Hofling, C.K. et al. „An Experimental Sludy of Nurse-Physician
Relationships.” Journal of Nervous and Mental Discase 143 (1966): 171-80.
Holldobler, B. „Communication Between Ants and Their Guests.”
Scientific American 198 (Jan.) (1971): 68-76.
Hornaday, W.T. „The Extermination of the American Bison, with a Sketch
of Its Discovery and Life History.” Smithsonian Report, 1887, Part II, 367-548.
Hornstein, H.A., E. Fisch, and M. Holmes. „Influence of a Model's Feeling
About His Behavior and His Relevance as a Comparison Other on Observers'
Helping Behavior. „Journal of Personality and Social Psychology 10(1968): 222-
26.
Howard, D.J. „The Influence of Verbal Responses to Common Greetings
on Compliance Behavior: The Foot-in-the-Mouth Effect.” Journal of Applied
Social Psydwlogy 20 (1990): 1185-96.
Hunt, J.M., T.J. Domzal, and J.B. Kernan. Causal Attribution and
Persuasion: The Case of Disconfirmed Expectancies,” Advances in Consumer
Research, Vol. 9, ed. A. Milchcll. Ann Arbor, Mich.: Association for Consumer
Research, 1981.
Johnson, D.W., and R.T. Johnson. Learning Together and Learning Alone.
Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1975.
Johnson, D.W. „The Socialization and Achievement Crisis: Are
Cooperative Learning Experiences the Solution?” Applied Social Psychology
Annual, Vol. 4, ed. L. Bickman. Beverly Hills, Calif.: Sage, 1983.
Jones, E.E., and V.E. Harris. „The Attribution of Attitudes” Journal of
Experimental Social Psychology 3 (1967): 1-24.
Jones, E.E., and C. Wortman. Ingratiation: An Attributional Approach.
Morristown, N.J.: General Learning Corp., 1973.
Joule, R.V. „Tobacco Deprivation: The Foot-in-the-Door Technique Versus
the Low-Ball Technique.” European Journal of Social Psychology 17 (1987): 361-
65.
Kelman, H.C., and V.L. Hamilton. Crimes of Obedience. New Haven,
Conn.: Yale University Press, 1989.
Kelman, J., and L. Lawrence. „Assignment of Responsability in the Case of
Lt. Calley: Preliminary Report on a National Survey.” Journal of Social Issues
28:1 (1978).
Kenrick, D.T., and S.E. Gutierres. „Contracts Effects in Judgments of
Attractiveness: When Beauty Becomes a Social Problem.” Journal of Personality
and Social Psychology 38 (1980): 1 31 -40.
Kenrick, D.T., and L.L. Goldberg. „Influence of Popular Erotica on
Judgments of Strangers and Mates.” Journal of Experimental Social Psychology
25 (1989): 157-67.
Kerr, N.L., and R.J. MacCoun. „The Effects of Jury Size and Polling Method
on thc Process and Product of Jury Deliberation.” Journal of Personality and
Social Psychology 48 (1985): 349-63.
Knishinsky, A. „The Effects of Scarcity of Material and Exclusivity of
Information on Industrial Buyer Pcrceived Risk in Provoking a Purchase
Decision.” Doctoral dissertation, Arizona State University, 1982. Knox, R.E., and
J.A. Inkster. „Postdecisional Dissonance at Post Time.” Journal of Personality
and Social Psychology 8 (1968): 319-23.
Kraut, R.E. „Effects of Social Labeling on Giving to Charity.” Journal of
Experimental Social Psychology 9 (1973): 551-62.
Kulka, R.A., and J.R. Kessler. „Is Justice Really Blind? The Effect of Litigant
Physical Attractiveness on Judicial Judgment.” Journal of Applied Social
Psychology 4 (1978): 336-81.
Kunz, P.R., and M. Woolcott. „Season's Greetings: From My Status to
Yours.” Social Science Research, 5 (1976): 268-78.
Kurtzburg, R.L., H. Safar, and N. Cavior. „Surgical and Social
Rehabilitation of Adult Offenders.” Proceedings of the 76th Annual Convention
of the American Psychological Association 3 (1968): 649-50.
Lack, D. The Life of the Robin. London: Cambridge University Press, 1943.
LaFrance, M. „Postural Mirroring and Intergroup Relations.” Personality and
Social Psychology Bulletin 11 (1985): 207-17.
Langer, E.J. „Rethinking the Role of Though in Social Interaction.” New
Directions in Attribution Research, Vol. 2, ed. Harvey, Ickes, and Kidd. Potomac,
Md.: Lawrence Erlbaum Associates, 1978.
Langer, E.J. „Minding Matters.” Advances in Experimental Social
Psychology, Vol. 22, ed. L. Berkowitz. New York: Academic Press, 1989.
Latane, B., and J.M. Darley. „Group Inhibition of Bystander Intervention in
Emergencies.” Journal of Personality and Social Psychology 10 (1968): 215-21.
Latane, B. The Unresponsive Bystander: Why Doesn't He Help? New York:
Appleton-Century-Crofts, 1968.
Latane, B., and J. Rodin. „A Lady in Distress: Inhibiting Effects of Friends
and Strangers on Bystander Intervention.” Journal of Experimental Social
Psychology 5 (1969): 189-202.
Leakey, R., and R. Lewin. People of the Lake. New York: Anchor
Press/Doubleday, 1978.
Lefkowitz, M., R.R. Blake, and J.S. Mouton. „Status Factors in Pedestrian
Violation of Traffic Signals.” Journal of Abnormal and Social Psychology 51
(1955): 544-49.
Lewis, M., and J. Brooks-Gunn. Social Cognition and the Acquisition of
Self. New York: Plenum, 1979. Liebert, R., and R.A. Baron. „Some Immediate
Effects of Televised Violence on Children's Behavior.” Developmental
Psychology 6 (1972): 469-7S.
Lloyd, J.E. „Aggressive Mimicry in Photuris: Firefly Femme Fatales.”
Science 149 (1965): 653-54.
Locke, K.S., and L.M. Horowitz. „Satisfaction in Interpesonal Interactions
as a Function of Similarity in Level of Dysphoria. Journal of Personality and
Social Psychology 58 (1990): 823-31.
Lott, A.J., and B.E. Lott. „Group Cohesiveness as Interpersonal Attraction:
A Review of Relationship with Antecedent and Consequent Variables.”
Psychological Bulletin 64 (1965): 259-309.
Lytton, J. „Correlates of Compliance and the Rudiments of Conscience in
Two-Year-Old Boys.” Canadian Journal of Behavioral Science 9 (1979): 242-51.
Mc. Guinnies, E., and CD. Ward. „Better Liked Than Right:
Trustworthiness and Expertise as Factors in Credibility.” Personality and Social
Psychology Bulletin 6 (1980): 467-72.
Mack, D., and D. Rainey. Female Applicants' Grooming and Personnel
Selection.” Journal of Social Behavior and Personality 5 (1990): 399-407.
MacKenzie, B. „When Sober Executives Went on a Bidding Binge.” TV
Guide, June 22, 1974.
Mackworth, N.H. „Visual Noise Causes Tunnel Vision.” Psychonomic
Science 3 (1965): 67-68.
Macrae, N. „Multinational Business.” The Economist (London), Jan. 22,
1972. Magruder, J.S. An American Life: One Man's Road to Watergate. New
York: Atheneum, 1974. Mahler, M.S., F. Pine, and A. Bergman. Thc
Psychological Birth of the Infant. New York: Basic Books, 1975.
Manis, M., S.D. Corneli, and J.C. Moorc. „Transmission of Attitude
Relevant Information Through a Communication Chain. „Journal of Personality
and Social Psychology 30 (1974): 81-94.
Mauss, Marcel. The Gift, trans. I.G. Cunnison. London: Cohen and West,
1954.
Mazis, M.B. „Antipollution Measures and Psychological Reactance Theory:
A Field Experiment.” Journal of Personality and Social Psychology 31 (1975):
654-66.
Mazis, M.B., R.B. Seule, and D. C. Leslie. „Elimination of Phosphate
Detergents and Psychological Reactance.” Journal of Marketing Research 10
(1973): 390-95.
Meeus, W.H.J., and Q.A.W. Raaijmakers. „Administrative Obedience:
Carrying Out Orders to Use Psychological-Administrative Violence.” European
Journal of Social Psychology 16(1986): 311 -24. Mclamed, B.F. et al. „The
Effects of Film Modeling on the Reduction of Anxiety-related Behaviors.” Journal
of Consulting and Clinical Psychology 46 (1978): 1357-74.
Milgram, S. „Behavioral Study of Obedience.” Journal of Abnormal and
Social Psychology 67 (1963): 371-78.
Milgram, S. „The Experience of Living in Cities.” Science 13 (1970): 1461-
68. Milgram, S. Obedience to Authority. New York: Harper & Row, 1974.
Milgram, S., L. Bickman, and O. Berkowitz. „Note on the Drawing Power of
Crowds of Different Size.” Journal ofPersonality and Social Psychology 13
(1969): 79-82.
Milgram, S., and J. Sabini. „On Maintaining Norms: A Field Experiment in
the Subway.” Unpublished manuscript, City University of New York, 1975.
Miller, N. et al. „Similarity, Contrast, and Complementarity in Friendship
Choise.” Journal of Personality and Social Psychology 3 (1966): 3-12.
Miller, R.L. et al. „Perceptual Contrast Versus Reciprocal Concesion as
Mediators of Induced Compliance.” Canadian Journal of Behavioral Science 8
(1976): 401-09.
Mita, T.H., M. Dermer, and J. Knight. „Reversed Facial Images and the
Mere Exposure Hypothesis.” Journal of Personality and Social Psychology 35
(1977): 597-601.
Monahan, F. Women in Crime. New York: Ives Washburn, 1941.
Moriarty, T. „Crime, Commitment, and the Responsive Bystander.”
Journal of Personality and Social Psychology 31 (1975): 370-76.
Murray, D.A. et al. „The Prevention of Cigarette Smoking in Children: A
Comparasion of Four Strategies.” Journal of Applied Social Psychology 14
(1984): 274-88.
Nosanchuk, T.A., and J. Lightstone. „Canned Laughter and Public and
Private Conformity.” Journal of Pcrsonality and Social Psychology 29 (1974):
153-56.
O'Connor, R.D. „Relative Efficacy of Modeling, Shaping, and the
Combined Procedures for Modification of Social Wiihdrawal.” Journal of
Abnormal Psychology 79 (1972): 327-34.
Packard, V. The Midden Persuaders. Ncw York: D. McKay Co., 1957.
Pallak, M.S., D.A. Cook, and J.J. Sullivan. „Commitment and Energy
Conservation.” Applied Social Psychology Annual 1 (1980): 235-53.
Peiponen, V.A. „Verhaltensstudien am blaukehleh.cn.” Ornis Fennica 37
(1960): 69-83.
Pekkanen, J. The Best Doctors in the U.S. New York: Seaview books,
1971.
Pennebaker, J.W. et al. „Don't the Girls Get Prettier at Closing Time.”
Personality and Social Psychology Bulletin 5 (1979): 122-25.
Philips, D.P. „Airplane Accidents, Murder, and the Mass Media: Towards a
Theory of Imitation and Suggestion.” Social Forces 58 (1980): 1001-24.
Phillips, D.P. „The Impact of Mass Media Violence on U.S. Homicides.”
American Sociological Review 48 (1983): 560-68.
Phillips, D.P. „The Influence of Suggestion on Suicide: Substantive and
Theoretical Implications of the Werther Effect.” American Sociological Review
39 (1974): 340-54.
Phillips, D.P. „Suicide, Motor Vchiclc Fatalitics, and the Mass Media:
Evidence Toward a Theory of Suggestion.” American Journal of Sociology 84
(1979): 1150-74.
Phillips, D.P., and L.L. Carstensen. „The Effect of Suicide Stories on
Various Demographic Groups, 1968-1985.” Suicide and Life-Threatening
Behavior 18(1988): 100-14.
Razran, G.H.S. „Conditioned Response Changes in Rating and Appraising
Sociopolitical Slogans.” Psychological Bulletin 37 (1940): 481.
Razran. „Conditioning Away Social Bias by the Luncheon Technique.”
Psychological Bulletin 35 (1938): 693.
Regan, D.T. „Effects of a Favor and Liking on Compliance.” Journal of
Experimental Social Psychology7 (1971): 627-39.
Rich, J. „Effects of Children's Psysical Attractiveness on Teachers'
Evaluations.” Journal of Educaţional Psychology 67 (1975): 599-609.
Rosen, S., and A. Tesser. „On the Rcluctance to Communicate
Undesirable Information: The MUM Effect.” Sociometry 33 (1970): 253-63.
Rosenfeld, P., J.G. Kennedy, and R.A. Giacalone. „Decision Making: A
Demonstration of the Postdecision Dissonance Effect.” Journal of Social
Psychology 126 (1986): 663-65.
Rosenfield, D., and W.G. Stephan. „Intergroup Relations Among
Children.” In Developmental Social Psychology, edited by S. Brehm, S. Kassin,
and F. Gibbons. New York: Oxford University Press, 1981.
Rosenthal, A.M. Thirty-eight Witnesses. New York: McGrow-Hill, 1964.
Rosenthal, K.J., E. N., and R.E. Robertson. „A Study of Mother-Child
Relationships in the Emoţional Disorders of Children.” Genetic Psychology
Monographs 60 (1959): 65-116.
Ross, A.S. „Effect of Increased Responsability on Bystander Intervention:
The Presence of Children.” Journal of Personality and Social Psychology 19
(1971): 306-10.
Russel, D. „Leave It to the Merry Prankster, the Artful Dodger, and the
Body Puncher. TV Guide, Dec. 16, 1978.
Sabin, R. The International Cyclopedia ofMusic and Musidans. New York:
Dodd, Mead, 1964.
Schein, E. „The Chinese Indoctrination Program for Prisoners of War: A
Study of Attempted 'Brainwashing.'„ Psychiatry 19 (1956): 149-72.
Schmidtke, A., and H. Hafner. „The Werther Effect After Television Films:
New Evidence for an Old Hypothesis.” Psychological Mediane 18 (1988): 665-
76.
Schwarz, N. „Experimentelle Untersuchungen zur Reduktion durch
Freiheitswerderstellung.” Doctoral dissertation, Universitat Mannheim, 1980.
Schwarzwald, J., M. Raz, and M. Zvibel. „The Efficacy of the Door-in-the-
Face Technique When Established Behavioral Customs Exist.” Journal of
Applied Social Psychology 9 (1979): 576-86.
Segal, H.A. „Iniţial Psychiatric Findings of Recently Repatriated Prisoners
of War.” American Journal of Psychiatry 61 (1954): 358-63.
Settle, R.B., and L.L. Gorden. „Attribution Theory and Advertiser
Credibility.” Journal of Marketing Research 11 (1974): 181-85.
Sherif, M. et al. Intergroup Conflict and Cooperation: The Robbers' Cave
Experiment. Norman, Okla.: University of Oklahoma Institute of Intergroup
Relations, 1961.
Sherman, S.J. „On the Self-Erasing Nature of Errors of Prediction.” Journal
of Personality and Social Psychology 39 (1980): 211-21.
Smith, G.H., and R. Engel. „Influence of a Female Model on Perceived
Characteristics of an Automobile.” Proceedings of the 76th Annual Convention
of the American Psychological Association 3 (1968): 681-82.
Smith, M.M., and R.G.C. Fuller. „Effects of Group Laughter on Responses
to Humorous Materials.” Psychological Reports 30 (1972): 132-34.
Smith, R.E., and S.D. Hunt. „Attributional Precesses in Promotional
Situations.” Journal of Consumer Research 5 (1978): 149-58.
Stephan, W.G. „School Desegregation: An Evaluation of Predictions Made
in Brown v. Board of Education.” Psychological Bulletin 85 (1978): 217-38.
Stewart, J.E., II. „Defendant's Attractiveness as a Factor in the Outcome
of Trials.” Journal of Applied Social Psychology 10 (1980): 348-61.
Styron, W. „A Farewell to Arms.” New York Review of Books 24 (1977): 3-
4.
Suedfeld, P., S. Bochner, and C. Matas. „Petitioner's Attire and Petition
Signing by Peace Demonstrators: A Field Experiment.” Journal of Applied Social
Psychology 1 (1971): 278-83.
Swap, W.C. „Interpersonal Attraction and Repeated Exposure to Rewards
and Punishers.” Personality and Social Psychology Bulletin 3 (1977): 248-51.
Tiger, L., and R. Fox. The Imperial Animal. New York: Hoit, Rinehart &
Winston, 1971.
Toffler, A. Future Shock. New York: Randome House, 1970. Tversky, A.,
and Kahnemann. „Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases.” Science
185 (1974): 1124-31.
Walker, M.G. „Organizational Type, Rites of Incorporation, and Group
Solidarity: A Study of Fraternity Hell Week.” Doctoral dissertation, University of
Washington, 1967.
West, C.K. The Social and Psychological Distortion of Information.
Chicago: Nelson-Hall, 1981.
Whiting, J.W.M., R. Kluckhohn, and A. Anthony. „The Function of Male
Initiation Cermonies at Puberty.” In Readings in Social Psychology, edited by
E.E. Maccoby, T.M. Newcomb, and E.L. Hartley. New York: Hoit, 1958.
Whitney, R.A., T. Hubin, and J.D. Murphy. The New Psychology of
Persuasion and Motivation in Selling. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1965.
Wicklund, R.A., and J.C. Brehm. Cited in Wicklund, R.A. Freedom and
Reactance. Potomac, Md.: Lawrence Erlbaum Associates, 1974.
Wilson, P.R., „The Perceptual Distortion of Height as a Function of
Ascribed Academic Status.” Journal of Social Psychology 14 (1968): 97-102.
Wilson, T.D. et al. „Introspection, Attitude Change, and Behavior
Consistency.” Advances in Experimental Social Psychology, Vol. 22, ed. L.
Berkowitz. San Diego: Academic Press, 1989.
Wilson, W.R. „Feeling More Than We Can Know: Exposure Effects Without
Learning.” Journal of Personality and Social Psychology 37 (1979): 811-21.
Woodside, A.G., and J.W. Davenport. „Effects of Salesman Similarity and
Expertise on Consumer Puchasing Behavior.” Journal of Marketing Research 11
(1974): 198-202.
Worchel, S. „Beyond a Commodity Theory Analysis of Censorship: When
Abundance and Pesonalism Enhance Scarcity Effects.” Basic and Applied Social
Psychology 13 (1992): 79-90.
Worchel, S., and S.E. Arnold. „The Effects of Censorship and the
Attractiveness of the Censor on Attitude Change.” Journal of Experimental
Social Psychology 9 (1973): 365-77.
Young, F.W. Initiation Ceremonies. New York: Bobbs-Merrill, 1965.
Zajonc, R.B. „The Attitudinal Effects of Mere Exposure.” Journal of
Personality and Social Psychology Monographs 9:2 (part2) (1968).
Zajonc, R.B. „Feeding and Thinking: Preferences Need No Interferences.”
American Psychologist 35 (1980): 151-75.
Zajonc, H. Markus, and W.R. Wilson. „Exposure Effects and Associative
Learning.” Journal of Experimental Social Psychology 10 (1974): 248-63.
Zellinger, D.A. et al. „A Commodity Theory Analysis of the Effects of Age
Restriction on Pornographic Materials.” Institute for Research in the Behavioral,
Economic and Management Sciences, Purdue University, Paper No. 440, 1974.
Zweigenhaft, R.L. „Signature Size: A Key to Status Awareness.” Journal of
Social Psychology 81 (1970): 49-54.