Sunteți pe pagina 1din 156
LBERENZ ing. W. FRIEDRICH ing. P.KIRI A, SZABO HAUL, BeASUMUI CAROL] entra yeti profeionale DURA DDACTEA f eDAGOICA efecto: og MRINCU ‘Temoredacr : BAREA 10% Plon ed. 12154, Tira} 500 + 50 ex, leg. 1/2. Coli tiper 22. Aprot 1977. PARTEA inti Ceasornicul de mina si de buzunar caprrowwL GENERALIIAT Ceasomicele de mind al de burunar aint prin. defile reecr- ice poriiie sued seasorioe care tebuis ak funlioneae core fp. cit ve tk Diy amcaeid enced regulator for eebuie 68 fe ne ‘at ert Poa schbaren pil ae oneonare, acd #8 ones Mats. Acct seguaser este elarsera ‘gral peopet tines iin mgcare de coi, are neve de car tn, vesersd Met evenir) farina do catve un are spa Treble omen it fapl cx pole do functionars se schlmbé forte {st ee eee dedc ineemnu, eons, spre deechice, Ot TEST, SSF SSG Ge tsoritele de Mink int tn permanent mivea®, Bs ‘lca deptelltor,crratarl gi egapamentl cearorniceloy de mink # d= GESLMESSSE > feMintluctate ae forele extorioae, at Je mais purty apc ieloeta eso fig glial, cea n> tional feopponaren corec 8 ceasrniccier ence in ean augerle purifiers) st poate obtine, musa SaackBalanseral exmeuth o nirare de gic cx amplituioe oar ae ee Gngaia taxi) find cuprnsh fre 160 Wl S18; mace, empties (oor nia nec nuruct un cor care clea coat apple Pai putin intventat cacti Tu, do apn ce eceenar deci un corp care exacts coat mic al are Eppltoine vied ih seers gupemental post t adapiat la cone care rer in») Pee ohare une imagiok esupra duratet extvem, de reduce 18 ar er ceorclor portable often, On cle caplet Go Se ere eeeidcene patel de intaze, elberaren wot ©} Imentulul (Foil ances), inamaiteréa impulse encore gh peg inter= rent oP adansiedi, coborivee paises de tte fa epeul dire Bin a rll cuore hal ize ot pore one forsiavea censcrascior portable excculé 18 000 de osc pe ori, siocsatfeciaie corespuncind Une tA reepectiv tonariter nal ime Poe ACeste inscamed cd intro econdé vor avea lav 18 00 3000 Ba Dee Lapel penicu © exciaye (dis poaiga mode In pean ‘Stren gf inapa poeta mice) ete de 102 8 ee eealiee un comer Ge caiate bund, adie coca au o ar plitading ure Ge suomph de 270) au, porte espliiesre, ae peespine 2y'Ullde nebulae ene constant Daca se neat admite ef Blanner Shectege un ugh d90° In nuervalll de timp In eve are Tor tntcegul Pe ea esapameatulla, interval de Grep in care se pustreact 0 ‘girs rinemalicl Ince sgapsment 9 tegalator,renult eaten Inte vaidetimp) oe Liutady In reat st timp ste ma ite ind nmi ren oat ea ee ts il anda ac onan ISSISIE Stapp nena tn ed Se Heenan nuance ‘reise Seaml ode fag hovel temas spats de cid ei ae fea tl miele A cetes ele nora cag pee eae mune Gia cae as eo ame oy ae waste se neon Pee a aera ba manish pratt dae oe oem Sean i nud lo coetrcd ids encta comuracilr parle twice oo fle eprcit iy een a ob card, Hume! fe morc SE SReeceet nas We te nine eupusent tn coe fee mart’ dy caguriseaparenioe sberlin ope tee ec gefunahcaie ecemenclr Gein mena So pba rectae eet cece 1/000, apeont be defi HRS iS Sulpeeme oCevee th mai mare atom coi 8 See te rere trckeed Sa) arate dent nee wa Bead Srna opener ie tdi te pote 8 ae Sei na gt ena sel =f ep merce al cleric case ere 920088 a po Te el i Dutra, anol comers poral se foie pu Se weds piecgid @ somes sees Se Mor'd ett toprtu: Esbid our teat ‘dines: Diese SSeS ceteris atin coal sruoricelor dein Shiels Se cetera tnt eeaoriedupne Be foarte mal fae Se ce atin eases Sopebent, clits mpatoreat seers net Coes pincer component, cali fence nel SCENE RUS es elle Macs ne poate coain on enter Seeten ead Marina mecanenls, ta cemomnicle de tuner gl de mn india prin talares Sartell la roeanloile retnde gt uM = [Hdmi ls mccansne drcptnghivine respec ovale. Daoarace Hive, {products cemenscelee de nf de busunay, ooupa un ioe de fini, fulte deruist qf unaile paving miviven mocanitmclor au fs pe ‘ate pe suart mona sora tars Dip sest mou In ecicanes ‘rin (alta) unt mecaniom se wtllzeacd liner olatd ca” 0 ise lela ovespnde la 4290 tum Astfl ur oscar rated mic de vel By are elametad de 18/4 mm. Hehvalenga rere line ste rest este dats is tabs 1 ‘Ceaseralcul de mini si de burunar are urmtoarle pari (eee ism) foncionals poncipal wn rcancelremonier sat mecanisl de gemares