Sunteți pe pagina 1din 3

PAICU DAN MANAGEMENT II - SEMESTRUL1

ECONOMIE EUROPEANA

Conf. dr. LUCIAN PAUL


20.11.2009

TRATATE

1957 – Tratatul de la Roma (problema agriculturii, a ţarilor fondatoare).


1998 – Tratatul de la Maastrich (introducerea euro în ţările europene).
2001 – Toate ţarile introduc euro.
1997 – Tratatul de la Amsterdam (problema şomajului).
2001 – Tratatul de la Nisa (problema extinderii uniunii).
2007 – Tratatul de la Lisabona (problema societaţii informaţionale).

EXTINDEREA UE

1. Germania
2. Franţa
3. Olanda
4. Italia
5. Luxemburg
6.Belgia____________________________________________________________
EUROPA celor 6 (care au semnat tratatul de la Roma din 1957).

7. Anglia
8. Irlanda
*Norvegia
9. Danemarca
10. Grecia
11. Spania
12. Portugalia_______________________________________________________
EUROPA celor 12 (ţari existente in UE la caderea zidului Berlinului în 1990).
Pe steagul UE sunt 12 stele.

13. Austria

ECONOMIE EUROPEANA 1
PAICU DAN MANAGEMENT II - SEMESTRUL1

14. Finlanda
15. Suedia__________________________________________________________
EUROPA celor 15 (care au semnat protocolul de la Nisa asupra extinderii.

Acquis-ul comunitar – 31 capitole.

1. Libera circulaţie a mărfurilor. – mărfurile circulă liber in UE fără taxe vamale.


2. Libera circulaţie a persoanelor. – dreptul de a circula pe teritoriul UE, de a te
stabili, de a alege.
3. Libera circulaţie a serviciilor (servicii bancare). – nevoia de uniformizare a
serviciilor bancare.
4. Libera circulaţie a capitalului.
5. Dreptul societaţilor comerciale. – infiinţare, desfinţare, faliment, reorganizare,
etc.
6. Politica în domeniul concurenţei. – ptr. examen.
7. Agricultura. – ptr. examen
8. Pescuitul.
9. Politica în domeniul transporturilor.
10. Impozitarea.
11. Uniunea economică şi monetară. – criterii de convergenta pentru introducerea
euro (tratatul de la Maastrich).
12. Disciplinele din planul de învatamânt.
13. Politica sociala şi ocuparea forţei de muncă. – tratatul de la Amsterdam. (de
citit).
14. Politica energetică.
15. Politica industrială.
16. Politica IMM-urilor.
17. Ştiinţa şi cercetare.
18. Educaţia, formarea profesională şi tineretul. – reforma legii învatamântului.
19. Telecomunicaţiile şi tehnologia informaţiilor.
20. Cultura şi politica în domeniul audiovizualului.
21. Politica regională şi coordonarea instrumentelor structurale.
22. Protecţia mediului înconjurator.
23. Protecţia consumatorilor şi a sănătaţii.
24. Politica de justitie şi afaceri interne.
25. Uniunea vamală.
26. Politica de relaţii externe.
27. Politica externa şi de securitate comună. – tratatul de la Amsterdam.
28. Controlul financiar.
29. Dispoziţii financiare şi bugetare.

ECONOMIE EUROPEANA 2
PAICU DAN MANAGEMENT II - SEMESTRUL1

30. Instituţii.
31. Diverse.

Examen: test grila


- capitolul 7 (politica agricolă)
- capitolul 8 (domeniul transporturilor)
- concurenţa
- energia
- dezvoltarea regională
- politica socială
- politica de mediu

TEMA
Orice capitol – rezumat de minim 10 pagini.

ECONOMIE EUROPEANA 3