Vegas Pro 8 Editare Workshop

Douglas Spotted EaglE

AMSTERDAM • BOSTON • Heidelberg • LONDRA • NEW YORK • OXFORD. PARIS • SAN DIEGO SAN FRANCISCO • • • SINGAPORE SIDNEY • TOKYO Focal Press este o amprenta de Elsevier

Această carte electronică nu include mass-media auxiliare, care a fost ambalate cu versiunea tipărită a cărţii.
Achizitii Redactor: Paul Temme publicarii Services Manager: George Morrison Senior Project Manager: Dawnmarie Simpson Editor asociat achizitii: Dennis McGonagle Asistent Editor: Chris Simpson Focal Press este o amprenta de Elsevier 30 Corporate Drive, Suite 400, Burlington, MA 01803, SUA Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, Marea Britanie Copyright © 2008, Elsevier, Inc Toate drepturile rezervate. Nici o parte a acestei publicaţii nu poate fi reprodusă, stocată într-un sistem de regăsire sau transmiterea sub orice formă sau prin orice mijloace, electronic, mecanic, fotocopiere, înregistrare, sau în alt mod, fără acordul prealabil scris al editorului. Permisiunile poate fi solicitat direct de la Elsevier Science & Technology's Drepturile Departamentului de la Oxford, Marea Britanie: Telefon: (+44) 1865 843830, fax: (+44) 1865 853333, E-mail: permissions@elsevier.com. Puteţi, de asemenea, poate completa online, prin intermediul dumneavoastra cererea pagina de start Elsevier (http://elsevier.com), prin selectarea "Suport & A lua legatura cu" atunci "Dreptul de autor şi Permission" si apoi "Permisiuni Obţinerea." Recunoscând importanţa de a păstra ceea ce a fost scris, Elsevier imprimă cărţile sale pe acid hârtie fără ori de câte ori este posibil.

Library of Congress Cataloging-in-Publicarea de date Ţipătoare, Douglas. Vegas Pro 8 atelier de lucru de editare / Douglas ţipătoare. pag. cm. Include index. ISBN 978-0-240-81046-1 (pbk.: ALK. Hârtie) 1. Vegas (Electronic de resurse) 2. Digital video-editare. I Titlu. TK6680.5.S673 2008 778.59'30285536-dc22 2008002993 British Library Cataloguing-in-Publicarea Datun O înregistrare de marfuri pentru această carte este disponibil de la British Library. ISBN: 978-0-240-81046 --1
Pentru informaţii cu privire la toate publicaţiile focală de presă vizitaţi site-ul nostru la www.books.elsevier.com

Culegătorie de Charon Tec Ltd (A Macmillan Company), Chennai, India www.charontec.com 08 09 10 11 5 4 3 2 1 Tipărit în Statele Unite.

Pentru a Iosua fiul meu, pentru că mi-unitatea pentru a finaliza această carte. Aş vrea doar pe care le-ar fi putut fi văzut-o nished. Pentru a Amanda, pentru manifestare eu curaj în faţa adversităţii intensă, şi cu Linda, pentru sprijinul constant.

Conţinute
Cuvânt înainte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x Nota editorului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xii Aprecieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiii Introducere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV Capitolul 1: Noţiuni de bază cu Vegas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Instalarea Vegas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Uneltele de bază în Vegas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Track Panoul de control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Timeline / Track View. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Vegas Windows. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Dockable Windows. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Extinderea View of-o fereastră de andocare şi detaşarea Windows. . 10 De monitorizare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Şabloane Salvarea / Layouts în Vegas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Meniul Fişier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Configurarea Proprietăţi proiect. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Edit Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Vizualizare Meniu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Introduceţi Meniu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Meniul Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Opţiunile de meniu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Cursoare şi selecţii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Say You'll fi a mea! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 XP Teme in Vegas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Key

Features! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Color My World. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Capitolul 2: Video Capturing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Noţiuni de mass-media de
la camera la unitatea hard disk. . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Manual Capturarea DV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Captură Advanced Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Utilizarea Capture lot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Capturarea Stills cu Video Capture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Modificări în viitorul Video Capture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Capturarea / Transferarea HDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Importarea mass-media de la o unitate DVD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Importarea mass-media de la o unitate hard disk Recorder. . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Importul AVCHD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 XDCAM si Sony Vegas Pro 8 Software-ul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Importul XDCAM mass-media într-un proiect Vegas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Activarea Explorer XDCAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Activarea Multicanal Import audio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Hardware Cartele si Vegas Pro 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Instrumente Capitolul 3: Editarea, Transitions, Filtre, şi alte bază Video Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Importarea Media pentru a Timeline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Subclips în Vegas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Media Introducerea pe Timeline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Trimmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Examinarea Trimmer Media. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Plasarea imagini statice sau grafice pe Timeline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Editarea Evenimente pe Timeline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Şi Plicul Te rog ...? Plicuri de tranziţie. . . . . . . . . . . . . . . 134 Utilizarea keyframes în Vegas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Filtre în Vegas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Cum Filtre / Funcţia Plug-in-uri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Editarea şi convertirea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Aspect Ratio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Gamma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Experiment! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Moduri de fotografiere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 De ieşire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Opacitate Plicuri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Filtre Velocity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Eveniment Comutatoare în Vegas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Cuiburi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Editarea Fişiere VEG de la o cronologie imbricate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Track Flattening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 AV Sync Repair. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Capitolul 4: Funcţii Multicam în Vegas Pro 8. . . . . . . . . . 177 Peliculă de rulou! . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Noţiuni de bază mass-media pentru a Timeline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 În cazul în care Timecode se potrivesc îndeaproape. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Alte Multicamera OWS Workfl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Efectuarea selecţiilor Multicam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Cross-Crearea dispare între Aparat de fotografiat active. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Track Adunarea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Editare audio cu Multicamera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 infi nitiCAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Ultimate S 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 DoubleTake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Capitolul 5: Filtre şi Firefox. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Lucrul cu Plug-in-uri în
Vegas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Pixelan SpiceMASTER 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 CreativEase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

201 Boris FX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Ceara / DebugMode Software. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 NewBlueFX, ProDad, şi VelvetMatter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Capitolul 6: Color Correction şi de manipulare. . . . . . . . . . 215
Înţelegerea Color corecţia Tools în Vegas. . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Afişează şi domeniile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Folosind Color Correction ca FX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Efectuarea Digital Video Uite Filmlike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Interlaced sau nu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Gamma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Shooting video pentru ecran mare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Colors juridic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 EndNote. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

Capitolul 7: Tools Audio în Vegas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Înregistrarea audio în Vegas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Basic Setup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Înregistrarea mai multe înregistrări. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Avansate tehnici şi instrumente de înregistrare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Înregistrarea cu ia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Ce zici de un Smooth Flyin 'Punch? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Alocarea autobuze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Utilizarea Autocare de Efecte Routing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Mixer audio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Packaging FX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 FX Pentru a Du-te, te rog? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Introducerea Efecte fără a utiliza un autobuz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Utilizarea Track FX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 TEMPO-Based FX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Virtual Sound Technology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Înregistrarea mai multe înregistrări. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Sincronizarea Vegas, la dispozitive externe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Audio Editarea în Vegas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Plasarea audio de pe Timeline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Extragerea audio de la CD-uri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Ia ACIDized! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Get Up Mark. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Introducerea Markers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Cauciuc audio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Variable-Speed audio în Vegas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Reverse Deciziile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Să se rupă Evenimente audio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Trimming Evenimente pe Timeline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Ştergerea Evenimente din Timeline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Utilizarea Ripple de editare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Gruparea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Lucrul cu audio plug-in-uri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Automatizarea FX în Vegas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Lucrul cu alte tipuri de plug-in-uri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Reducerea zgomotului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Fingertip Amestecarea: Utilizarea de control Mackie (şi alte Dispozitive de control in Vegas). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Alte dispozitive de control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Audiomation? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Training Vegas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Every Breath You Take, fiecare

miscare face! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Feeling Fat? Ia Thin! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Faders Flying Peste tot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 Amestecarea audio în Vegas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 Tehnici de amestec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 De compresie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 De-Essing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Utilizarea egalizare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Utilizarea Reverb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Amestecarea pentru sunet surround 5.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Înconjurat de FX: Surround Plug-inuri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 Surround Amestecarea sau DVDAudio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Sunt mixte Toate ... Down! Down-amestecare în Vegas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Broadcast Wave Format. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Encoding audio la AC-3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Alte formate comprimat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Cum Vino Pisici audio Obtineti toate Cool Stuff? . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

Capitolul 8: Crearea Titlurile în Vegas Pro 8. . . . . . . . . . . . . . . 325 ProType Titling
Tool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Presets curbe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Alte instrumente de bază. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Advanced Titling Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Transferarea titluri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Utilizarea Titler Vegas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Titlu Properties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Adăugarea de efecte la text. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 Titluri, carnoase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Importul static Graphics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352

Capitolul 9: Pan / Crop, Track Motion, de bază şi de compoziţie în Vegas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
Ce este de compunere? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Utilizarea Pan / Crop Tool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Mascare cu / Pan Crop Tool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Dar cum poate Aceasta masca o? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Utilizarea Track Motion în Vegas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Dimensiunea următoare: 3D Motion Track Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 Compozite cuiburi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 Orientare parentale / Shadows şi Glow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Zece-bit şi 32-bit (plutitor) de prelucrare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Rotită Funcţii de afişare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Producerea Rotit Media. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Generated Media. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 De credit Rolls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Crearea / utilizarea măştilor în Vegas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 Moduri de compunere în Vegas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 Cilindree Harta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Înălţime Harta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 Bump Map. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 Utilizarea Chroma-Key Tools în Vegas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 Crearea unei Matte gunoi în Vegas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 Creaţi o olograf in Las Vegas! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 Motion Blur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 Supersampling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416

Capitolul 10: Media Manager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 de John Rofrano
Privire de ansamblu conceptuală. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 Layout User Interface. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 De instalare şi preferinţele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 Schimbarea Opţiuni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 Creaţi o nouă

bibliotecă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 Adăugarea de mass-media pentru a Media Manager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Your Media Organizarea cu tag-uri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 Căutaţi şi veţi găsi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 Quick Text sau cuvinte cheie de căutare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 Căutare avansată. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 Concluzie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433

Capitolul 11: Producţia şi export. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 Ultimele etape, cu Vegas.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 Formate de iesire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 Mastering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 Scrierea pe un CD Maestru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 Track-At-Once CD-uri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 Mastering Audio pentru video. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 Utilizarea de compresie în Vegas pentru Video. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 Utilizarea Acvalizeri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Dithering audio în Vegas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Rendering Opţiuni în Vegas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 Rendering la un AVI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 Exportul evenimente pentru aplicaţiile de la terţi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 EDLs şi Vegas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 AAF Import / Export. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 Scoate Altele decât AVI Files. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 Scoate un AC-3 formatul de fişier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Crearea unui VCD / SVCD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 Opţiuni suplimentare Rendering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 Reţeaua de redare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 Configurarea Reţelei de tonizare (Render agricultură). . . . . . . . . . . . . . 460 Rendering Clienti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 Monitorizarea procesului de redare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 File Mapping. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 Funcţii suplimentare de Rendering Network Application. . . . . . . . 465 Reteaua Opţiuni de redare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 High Defi-noaştere video. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 4:2:2 MPEG capacitate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 New Codecs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 Scripting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 Utilizarea Vegas cu DVD Arhitect. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474

Capitolul 12: Livrare alternative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 Crearea de înaltă calitatemedia portabil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 Filmari, montaj, precum şi prestarea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 De producţie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 Editarea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 Audio pentru livrare la Internet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 Cum este audio Preprocessed pentru Web? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 Livrare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 Importul o foaie de calcul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 Rendering pentru YouTube şi Alte site-uri UGC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 Rendering pentru iPod / podcasturi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 Suport PSP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493

Capitolul 13: 24p HDCAM / DVCAM flux de lucru pentru realizator independent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
Prezentare generală. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 24p HDCAM de achiziţie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 Instalarea unei 24p Vegas proiect. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 Ia act de Capture suplimentare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 Scoateţi 2-3 Pulldown de la Down-convertit 60i DV Clips. . . . . . . . 499 Editarea cu 24p DV Vizual Dosar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 24p

Timecode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Creaţi terminate Melodii audio într-un 24p Vegas Timeline. . . . . . . . . . . . . . 501 Creaţi compozite terminate şi video FX, precum şi la export 24p HD necomprimat. Avi Files. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 Exportatoare un EDL 24p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 24p DVD-uri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 Exportul de proiect la DV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504

Index. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 Ce este pe DVD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512

Foreworc

Oricine încă întrebam atunci când punctul de basculare a revoluţiei HD se va întâmpla este fie livING intr-o pestera sau pur şi simplu refuză să se uite la realităţile de producţie moderne Motion Picture şi starea de tehnologia digitală de astăzi. La fiecare şase luni aduce mai multe şi mai multe avantaje şi avansuri, în continuare îmbunătăţirea şi raţionalizarea flux de lucru şi de producţie. Daca te consideri o parte din cei mulţi care se simt lăsat în urmă, această carte este un loc minunat pentru a lua caught sus şi de a descoperi ceea ce este posibil. Aventura mea proprie cu HD a început în 2004, cu prima mea toate-HD de producţie a unui film pentru televiziune numit Bibliotecar pentru TNT. Cu toate că am avut mulţi ani de experienţă digitală, cu efecte speciale, am avut niciodată împuşcat cu aparate foto digitale. Tot ceea ce am auzit despre tehnologieogy mi-a avertizat că nu a fost destul de gata încă. Cu toate acestea, m-am simţit obligat să încerc. Cu toţii ştiam că a fost vine, asa ca de ce nu a lua pe vagon banda de timpuriu şi să înceapă să înveţe noile instrumente? I sa spus că niciodată nu HD, arată destul de fel de bun ca de film. I sa spus că era bun pentru interior sau de condiţii de luminozitate scăzută, dar fotografierea în soare, sau de orice mişcări rapide aparat de fotografiat, s-ar descoperi rapid limitările de mediu. În săptămâna primul nostru de producţie, de temerile noastre iniţiale au fost realizate. Shooting în junglele din Mexic, de rupere luminoase lumina prin frunziş cauzate hotspot-uri de culoare alb strălucitor în imaginile noastre, un semn indicator de video. Când ne-am întrebat tehnician noastre HD, pentru ajutor, el a ridicat din umeri şi a spus, "Asta e HD." După câteva zile de filmare, o alta tehnologie HD au sosit pentru a ajuta pe unitatea noastră a doua. Keith Collea a lucrat cu noi de ani de zile, în film asiste, dar în lunile care au dus la noastre de productie, el a devenit un tehnician de lider în cinematografie HD. Când a ajuns pe-set, el a observat hotspoturi în imaginile noastre şi ne-a întrebat de ce nu am le rezolvaţi. Am spus nu am cred că a fost posibil. Keith rapid făcut unele ajustări la camerele noastre şi hotspots dispărut. Alan Caso, directorul nostru excelent de fotografie, rapid Keith întrebat: "Ce altceva poti face cu acest setup aparat de fotografiat?" Keith a răspuns: "Ce doriţi?" Alan întrebat: "Poti sa-mi dai cereale?", La care a răspuns Keith , "Cât de mult aţi dori?" Cu o ajustări câteva noi am fost brusc dând o lm granular FI te uiţi la imaginea noastra. Nu mai este nevoie să spun, Keith mutat la unitatea noastră prima şi a dispărut dintr-o dată limitele noastre. Am învăţat că nu a fost mediu, care a avut limite, a fost cunoştinţele noastre despre modul de utilizare a mediu de care aveau nevoie de expansiune. Întrucât, din nou, în 2004 am făcut trebuie să muncească din greu pentru a vă asigura imagini noastre au fost ca arata bineING ca de film, în lumea de azi este mult mai greu pentru a obţine LM FI să se uite la fel de bun ca imagini HD noi a crea. Fie că lucrează cu probabil cel mai bun aparat de fotografiat digital de astăzi, Geneza Panavision, în spaţiu plin de culoare 4.4.4, sau care lucrează în cel mai scăzut la sfârşitul HDV de înregistrare, de clasă mondială mişcare crearea de imagine poate fi realizată cu mai mare uşurinţă şi versatilitatea decât înainte. -Am intalnit prima Douglas ţipătoare după ce am terminat de făcut a fi caracteristică LM numite Flyboys. Acesta a fost unul dintre FI RST LMS FI vreodată pentru a utiliza aparatul foto-video Geneza si am avut scăzut nebuneşte în dragoste cu procSSE. Aceasta a creat o foame în mine pentru a afla mai multe despre ceea ce este posibil în lumea de HD. Aceasta a fost apoi că am descoperit SonyV1U, camera foto prosumer cea înregistrată în HDV pentrumat. Deşi complet la capătul opus al spectrului de frecvenţe radio HD, de la Geneza, acesta a fost un format de intrigant. Ce a fost diferit despre acest aparat de fotografiat din toate celelalte camere HDV a fost afirmaţia că aceasta 24p ar putea crea, 1080i

imagini. Alte camere HDV înregistrate într-o mai mică Resoepurării şi apoi "rezzed-up" la 1080i. Am fost nerăbdător să pună aparatul de fotografiat la încercare. Cu toate acestea, o dată ce am luat mâinile mele pe aparatul de fotografiat, nimeni nu ar putea cifră destul de afară cum la spre a lua it de a trăi efectiv de până la cererea sa. Am chemat toţi am putea gândi, fiecare dintre ei a fost sigur că au avut răspuns. Fiecare dintre ei a fost confundat şi încercările noastre de a eşuat lamentabil. În disperarea mea de a găsi o soluţie, oamenii tipul celor de la Sony-am sugerat să îndeplinească Douglas ţipătoare. Desigur, el a fost singura persoană cu care nu doar o soluţie de bun-simţ, ci o înţeleagă pe deplin de format. A fost Douglas, care a sugerat să folosesc Sony Vegas software de editare să mă faci să linia de FI Nish. La prima vedere, Vegas nu pare să fie software profesionale de editare. Am crezut ca a fost olucru mai mult ca un produs de consum avansate. Dar, după câteva lecţii de la Douglas, am discovered că acest lucru a fost un instrument uimitor de puternic, inselator de simple, dar cu o profunzime enorm de ceea ce aţi putea realiza cu el. Am ajuns să fiu seria lui DVD-ul pe modul de utilizare a software-ului şi a fost sincer socat la ceea ce ai putea face. Doar pe sistemul meu laptop numai I was capabil de a crea un profesionist complet edita, cu sunet credibile de amestecare şi corectarea culoare. A fost uimitor. De atunci, Douglas a devenit persoana I se bazează pe cele mai multe informaţii pentru marginea de tăiere pe ceea ce se întâmplă în lume a tehnologiei digitale. Cu îndrumarea lui am fost în stare să integreze HDV cu high-end Geneza HD de materiale de producţie meu de televiziune noi, fără întrerupere, şi de efort. Cunostintele sale largi de starea de tehnocraţiei este temperat de felul lui de uşor şi capacitatea de a explica într-un limbaj simplu de informaţii tehnice complexe care ar face altfel spin dvs. de cap. Deci, stai pe spate şi să se bucure cartea sa. Sunt sigur că veţi fi surprins de ceea ce veţi învăţa. Nu există o mai bine sa te ia in aceasta calatorie digitale. Dean Devlin electrice Divertisment noiembrie 2007

Nota editorului

Când am fost de acord să-şi asume sarcina thankless din punct de vedere tehnic editarea acestei cărţi (şi crede-mă, m-am uitat pentru un cuvânt mai puternic decât "thankless", care a fost evaluat încă G ...) Am ştiut că ar fi o TediProcesul de tatea. De fapt, aceasta a fost o plimbare cu mare şi nu aş fi pierdut-o pentru nimic în lume. Dar, nu fac nici o greşeală, am lucrat noastre colective de pe cap la cap, iar acest lucru nu poate fi ideea cuiva dintr-un timp util; trebuie să ştiţi că mare atenţie a fost luată cu manuscrisul pentru aceasta editie, precum şi cu eradicarea erori găsite în ediţiile anterioare. Şi, ca rezultat, eu cu mândrie proclama: Aceasta carte este fara greseli! Da, bine, ştim cu toţii că este, probabil, o minciună. Christie şi I, precum şi de evaluatori suplimentare, au lucrat din greu pentru a vă aduce cel mai up-to-date şi de erori gratuit informaţii posibile. Dar, în ziua meu cel mai bun Sunt umane şi have un tare timp pronunţa Bezier sau pentru această problemă Favre. Deci, eu sunt sigur că unele erori prin intermediul alunecat. Dacă găsiţi orice greşeli în carte, vă rugăm să ne anunţaţi prin e-mail sau pe forum si vom face tot posibilul pentru a oferi explicaţii, sau corecţii, cum este necesar. În plus, există capitole bonus de care nu au putut fi incluse din cauza constrângerilor de publicare, dar sunt disponibile pentru descărcare de la site-ul web al autorului de la www.vasst.com. Ai ţineţi în mână Biblie atunci când vine vorba de învăţare Sony Vegas Pro 8. Dar mai mult decât atât, această carte oferă o bază solidă de tehnici de producţie audio şi video, imagini compositing, şi tehnologia aparat de fotografiat, indiferent de NLE pe care îl folosiţi. Vă îndemn să absoarbă această carte în muşcăturile mici, şi am provocare să vă faceţi timp pentru a afla totul. Douglas este o fantasprofesor tic pentru orice nivel de utilizator, de la novice la expert, precum şi un mare prieten. Poring peste manuscrisele pentru această carte a făcut deja mi-o mass-media mai bun profesionist, şi ştiu că se poate face acelaşi lucru pentru tine. David McKnight Sony Certifi ed Vegas Editor noiembrie 2007

Confirmareae

Cu toate că numele meu este cel care apare pe coperta din această carte, această carte nu ar exista fără asistenţă, consiliere, şi de a ajuta de multe persoane, dintre care majoritatea nu au nici o idee că acestea au reprezentat o parte. Am să poarte responsabilitatea pentru erorile conţinute în interiorul, dar poate de mulţumindu-le pot distribui vina (sau poate nu). În primul rând, Linda merită de credit de mult pentru a fi siguri că există întotdeauna rece Beverages şi haine curate, pentru că în timpul scrierea acestei cărţi, dintre care majoritatea au avut loc în camere de hotel si avioane, am uitat responsabilităţile normale de viaţă. Apreciere speciale pentru partenerul meu şi un prieten de la Sundance Media Group VASST şi, Mannie Frances, pentru a răspunde la aproape fiecare apel care a venit drumul meu şi păstrarea telefoane de la bay, makING sigur că am continuat. Mannie, am facut-o omul ... who'da thunk VASST ar putea creşte atât de repede? O specială "Thank You", la Ioan Rofrano pentru furnizarea capitol privind Media Manager. Contribuţia dumneavoastră în acest domeniu este inestimabil. Desigur, Dave Hill, Richard Kim, Dennis Adams, Brian Orr, Brad Reinke, Dave Chaimson, Bob, Steve, Andy, Leigh Herman, Bob Ott, şi Curt, printre atât de mult mai multe de la Sony, prea multe nume, sunt enorm apreciat pentru pacient la care se cu cererile mele constante pentru actualizări, răspunsuri, şi lecturi pentru acurateţea tehnică. Am apreciat, de asemenea, prietenii dvs. de mult a lungul anilor. David şi Christie McKnight punct de vedere tehnic editat şi verificate întreaga carte, chiar şi în mijlocul lor care lucrează pe proiecte video proprii. Vă mulţumesc David şi Christie! O mulţime de trucuri de editare mele sunt inspirate de cereri, sugestii, întrebări, şi argumentele de la oameni buni la diferite forumuri am fost o parte din. Exista sute, daca nu mii, de oameni care m-au învăţat un lot sau ma obligat să găsească răspunsuri la întrebări dificile. Vă mulţumim pentru tine această carte a fost inspirat. Fără oameni buni de la DMN, Sony, precum şi forumuri DVInfo.net, această carte nu ar fi fost. Lou, Frank, Michael, Chris, vă mulţumesc pentru furnizarea de mine un loc de întâlnire pentru a întâlni oameni noi şi de a auzi întrebări care sper că se răspunde în această carte. Desigur, nu pot uita să-i mulţumesc Windham Records Hill, care a refuzat să finanţeze video meu FI RST muzica, cauzând-mă pentru a începe editarea pe cont propriu mulţi ani în urmă. De la acele zile de la analogic, am fost forţat să înveţe să facă lucruri pe care nu am putut permite să aibă fac alţii. Acest refuz a fost probabil cel mai bun lucru care ti s-a întâmplat cu mine. Şi video a continuat să fie un video de top mai târziu în acel an. Sterling Johnson, Brian Morris, Ric Burns, Ken Burns, Jeff Spitz, Andy Dillon, James Cameron, Steven Seagal, Jerry Lonn, si Tom Bee, le-aţi învăţat toate să-mi fie mai bine in spatele camerei şi mai inteligente de la consola de editare. Mulţumesc. Bruce Braunstein, Paul, Louise, Bill, si Amanda, vă mulţumesc pentru creditare imaginile dvs. la această carte, de asemenea. Mitch, TJ, şi Cheno, multumesc pentru ajutor, cu sute de capturi de ecran. Tu baieti sunt mari, multumesc pentru vizionarea spatele meu. Jeffrey P., tu da MAN! Multumesc pentru încurajagestionare atunci când scrieţi, de tura, de predare, care desfăşoară activităţi ajunge să fie prea mult. Norman Kent, vă mulţumesc pentru gracing această carte cu imagini frumoase. Esti cu adevarat Bestest din lume, cel mai rapid cameraman! Dean Devlin, Mark Franco, şi a echipajului; mulţumesc pentru sprijin şi voie buna. Pentru a toţi constructorii care au sprijinit cu Sundance Media Group, VASST, şi endeavRUP, vă mulţumesc. Nu sunt prea multe pentru a menţiona; cele mai multe sunt menţionate în această carte şi / sau gasite pe incluse DVD. I a face have să menţionez Michael Feerer / Pixelan, Tim si Mike de la Canon, Phil Shaw la Matrox, Chris Hurd, şi echipa de VASST. Phil, Bob, Julie, si gasca de la Artbeats, sprijinul tău este imens! (Aproape fiecare imagine în această carte vine de la Artbeats o bibliotecă.) Mulţumesc. În cele din urmă, multe mulţumiri Pavel, şi echipa de la Focal de presă, pentru furnizarea de aceasta oportunitate de a împărtăşi cunoştinţele mele. Ne-am făcut acum de mai multe împreună, şi a fost un mare de timp până acum!

IntroductioN

Destul de interesant, această carte a inceput ca un mic ghid pentru a ceea ce a devenit Vegas 2.0. Numele de al Vegas video a fost abandonat în mijlocul a proiectului, şi acelaşi lucru sa întâmplat cu numele Vegas Audio, creând astfel un simplu produs cunoscut ca Vegas, acum cunoscut sub numele de Vegas Pro 8.

Aşa cum un inginer audio, am folosit Vegas, ca instrument meu de alegere pentru o lungă perioadă de timp, astfel de inspiraţie audio-mi-tutoriale pe bază pentru Vegas. Într-deveni un videographer / editor pentru a continua viziunea mea muzicala mulţi ani în urmă, Vegas Video 2.0 curând a devenit cererea mea de alegere atunci când am avut posibitunity să-l vadă într-o versiune alfa în Madison, Wisconsin, înapoi în 1999. A devenit perfect meld de patimi meu doi preferat într-o singură cerere. Prin urmare, am scris această carte într-adevăr intenţia de a vă rugăm să două grupuri diferite de utilizatori, fiind un utilizator audio, precum şi celelalte fiind utilizatorul video. Utilizatorii audio rareori cred că a utilizatorului video, şi asta e bine. Utilizatorii video, cu toate acestea, absolut trebuie să se familiarizeze cu instrumentele de utilizator audio, prin urmare, audio destul de intens pentru secţiunea de video în această carte. Mai mult decât atât, această carte are mai multe sfaturi, trucuri, şi tehnici care am învăţat-a lungul anilor ca inginer audio, compresieist, şi videographer / Editor, dintre care unele m-am simtit au fost critice pentru a partaja. Alţii, să apară doar pentru că m-am simţit acestea au fost de interes. Intenţia acestei cărţi este de a învăţa şi a informa, dar, de asemenea, să furnizeze memento-uri pentru profesioniştii care au "facut-o toate" şi "auzit de toate", în cursul anilor lor de experienţă. Desi ma consider o experienţă audio şi video editor, aproape fiecare inginer le-am întâlnit a scăzut de unele Nugget mici de aur pe care le-am fost în stare să înveţe de la. Este speranţa mea că această carte face acelasi lucru pentru tine. Discul în această carte conţine video, VEG fişiere, şi mass-media de testare m-am simţit important ca utilizatorii să înţeleagă mai complet conceptele prezentate în această carte. VEG FI LES poate fi găsit şi în detaliu, de la http://www.vasst.com. Aceste fişiere sunt pentru uz educaţional. Dacă utilizaţi-le ca un semnificativ cant o parte din ceea ce vă creaţi cu proiectul dvs. video, vă rugăm să daţi de credit în cazul în care este datorată, în cazul în care este datorată. Acea parte a sistemului de onoare de utilizatori Vegas. Script-uri pot fi, de asemenea, găsite în această carte, precum şi pe site-ul web VASST. În cazul în care această carte pare prea tehnice, mi-ar cere ca să reveniţi şi să recitească pasaj. Am făcut meu cel mai bun de a păstra descrieri şi explicaţii cât mai simple posibil în această carte, nu cu scopul de a informaţiilor în întreaga Noţiuni de bază, pentru a demonstra abilităţile mele tehnice sau lipsa acestora. Multimedia este un articula fiara; nimic care combină ochi şi ureche este obligat să afişeze dovedeşte a eventualelor erori, indiferent dacă tu sau alţii le văd. Sper că această carte va va invata pentru a evita unele din groapăcade pe care le-ar putea altfel în pas. Unul dintre cuvintele mele preferate este "I-am stricat mai multe de ori decât majoritatea oamenilor încercare de a încerca. "Şi mă simt acest lucru este adevărat. I-am făcut, probabil, fiecare greşeală care pot fi făcute în audio şi video, de mai multe ori. Aceasta carte este un rezultat al cunoştinţelor pe care le-am acumulată în procesul de descoperire. Unele dintre informaţiile tehnice este în mod necesar şi ar putea fi peste capetele unor cititori. Daca stai cu cartea şi să citească, printr-un capitol, o dată sau de două ori, cuplat cu o lucrare mică în faţa unui calculator, cu toate acestea, informaţiile vor avea sens la un moment dat. Aceasta carte este absolutely nu o hârtie albă, pe orice subiect. Este un instrument de predare pentru neiniţiaţi şi un memento / de referinţă pentru profesionale. O înţelegere de bază a aparatul de fotografiat, un calculator, precum şi un învăţământ general sunt tot ceea ce este necesar pentru finalizarea tutoriale găsit în această carte. Dacă am ratat unelelucru sau vă simţiţi eu nu au ajuns la adâncime destul, am se poate ajunge la dse@vasst.com. Site-ul meu de web personale, evidenţiind o parte din munca mea, pot fi văzute la
http://www.spottedeagle.com.

Păstrarea cariera mea de muzică în timp ce dezvoltarea carierei mele video a fost cu siguranţă de cult dificultăţi, dar plăcut. Unul a benefi TED semnificativ alte cantly. Sper că această carte face acelasi lucru pentru tine.

Noţiuni de bază cu Vegas

Instalarea Vegas
Instalarea Vegas, nu se deosebeşte de încărcare orice aplicaţie, dar anumite setări, trepte, şi habei pot face de operare Vegas, mai placuta si eficienţei cientă. Înainte de încărcare Vegas, asiguraţi-vă că orice software anti-virus instalat a fost temporar dezactivată. În cazul în care o mare cantitate de editare este de a fi realizat pe acest sistem, merită considerare construiING un profil de utilizator pe care o păstrează separat anti-virus off pe toată durata de captare, editare, RenPrenume, şi imprimare-la-procesele de bandă. Aplicatii anti-virus sunt cunoscute pentru furtul a resurselor de sistem, precum şi pentru popping sus cel puţin atunci când a vrut. Vegas poate fi instalată fie dintr-un produs DVD-cutie sau de la un executabil fi descarcat de pe Internet le. Dacă Vegas este încărcat de un DVD care a venit într-o cutie, loc DVD-ul în unitatea DVD, închideţi-l, şi urmaţi instrucţiunile aşa cum apar pe ecranul computerului. Autostarts Vegas excepţia cazului în care această facilitate a fost dezactivat din Panoul de control. Înainte de a instala Vegas 8, se va solicita să vă actualizaţi Windows XP. Veţi avea nevoie pentru a încărca până. NET 3.0 actualizare, şi va trebui, de asemenea, să instalaţi DirectX 9. Vegas 8 nu se va instala cu excepţia cazului în care aceşti doi paşi sunt completate. Disponibile Ambele sunt de pe site-ul web Microsoft. Finalizarea procesului de instrucţiunile date de dialog de instalare a lui Vegas. Vegas, pot fi instalate la orice unitate; este, în general, cel mai bun pentru a instala la spre C: \ (sau cizme) unitate, cu excepţia cazului în aplicaţia va fi utilizată într-o reţea de boot. (Licenţă specială este necesară pentru a rula Vegas pe mulMaşini de tiple la un moment dat, cu reţeaua de redare acest lucru va fi important să le respecte.) La instalarea Vegas Pro 8, veţi notă de faptul că, în mod implicit Vegas 8 nu se va instala mass-media 1.1 Vegas întreabă unde ar trebui să fie încărcate / instalat. În cele mai multe cazuri,
alegeţi unitatea de boot.

Manager. Tu poate sau nu poate doriţi să le instalaţi acest lucru. Media Manager este deosebit de util pentru proiectele de lungă formă, sau pentru fluxurile de lucru pe care mass-media utilizare stoc sau necesita acces la SIMIlar mass-media pe parcursul proiectului. Interfaţa pentru Vegas Pro 8 este de numai subtil diferit de interfaţă pentru versiunile anterioare ale Vegas, doar cu mici modificări cosmetice. Cu toate acestea, Preferences de dialog în Vegas Pro 8 a suferit modificări semnificative în preferinţe selectabile. Inregistrare Vegas, atunci când vi se solicită să facă acest lucru; prin înregistrarea, veţi fi Notified de actualizări de produs prin e-mail şi a primi alte informaţii importante referitoare la Sony Vegas Pro. Vă puteţi înregistra, prin Internet, telefon, sau un alt computer. De înregistrare, de asemenea, le oferă utilizatorilor de 60 zile de suport tehnic gratuit şi reduceri speciale pentru produsele noi.

1.3 Vegas afişează un ecran de succes de înregistrare după înregistrare este finalizat.

Uneltele de bază în Las Vegas
Când Vegas lanseaza pentru prima dată, este un ecran gol, cu nici mass-media în ea şi nu face presupuneri despre modul în care utilizatorul va fi de editare cu Vegas. Cele trei niveluri primar la care audio, video, distilare, si grafica sunt editate şi prelucrate sunt după cum urmează:

• Event-poate fi privit ca o bucată de mass-media pe o pistă. Multe evenimente pot fi pe o pistă de unică. • Track-este o singură linie pe un Timeline proiect, pe care toate evenimentele sunt plasate. Un proiect
poate avea mai multe înregistrări.

• -Proiectul este punctul culminant al toate melodiile care conţin evenimente. (Filtrele pot fi inserate în
mass-media de proiect, în plus faţă de cele de mai sus-menţionate opţiuni de Timeline.) Aceşti termeni sunt utilizaţi în toată această carte şi proprietarul Vegas manualul.

1,4 Deschiderea fereastra principală în Vegas, pentru moment, RST FI.

Vegas este, în esenţă, rupt de până în trei spaţii de lucru principale:

• Track Header / Control • Timeline / Track Vezi • Ferestre cozii

Track Panoul de control
Track Panoul de control este locul unde nume de cale, sunt enumerate şi urmăriţi-concentrat efecte sunt adăugate. Utilizatorii pot defini, de asemenea comportamente speciale ale liniei individuale, cum ar fi de dirijare a externe audio pentru carduri de control al sunetului / amestecare şi compunere comportamente pentru video. Track Panoul de control este, de asemenea, în cazul în care piste audio si video sunt piese inserează. Melodii se pot introduce unul din trei moduri diferite:

• Selectaţi INSERT | AUDIO TRACK sau a insera | TRACK video din bara de meniu din partea de
sus a ecranului.

• Utilizaţi o tastă de comandă rapidă: Ctrl�Q (piste audio) sau Ctrl�Schimb�Q (piste video). • Glisaţi mass-media de la Explorer pentru a Timeline martor.
Track Panoul de control poate fi extins sau contracted, în funcţie de spaţiul de lucru dorit şi spaţiul de informaţii. Această facilitate este deosebit de Valupoată stabili, la un singur monitor sistemele în care spaţiul ecranului se află la o primă. Hovering cursorul peste linia care desparte Track panoul de control şi cronologie modificările cursorul la o icoană redimensiona. Dacă faceţi clic pe butonul din stânga al mouse-ului atunci când această pictogramă apare permite Track panoul de control care urmează să fie extins sau contractate.

1,6 Track Panoul de control poate fi extins sau contractate, în funcţie de cantitatea de spaţiu de dorit pentru vizualizare, fie panoul de cai ferate sau Timeline.

Track Panoul de control poate fi complet eliminat prin folosind tastele de comenzi rapide Shift�F12. Acest pas elimină panoul de control complet, aşa să fie conştienţi de faptul că este uşor să uităm că a fost ascuns. Folosind-săgeată sus şi în jos tastele săgeată-o face rapid şi uşor pentru a muta mai sus sau mai jos o piesa selectat. Pista de curent selectat va fi o nuanţă mai închisă decât piesele de mai sus sau mai jos. Melodii multiple pot fi selectate de către apăsată tasta Shift şi făcând clic pe fiecare track chosen de selecţie. Când sunt selectate mai multe piese, orice modificări aduse la controalele pe o pistă afectează toate melodiile. Această caracteristică este utilă atunci când mai multe piste audio trebuie să fie ridicate sau coborâte în volum sau pentru panning de rutare sau de autobuz. Atunci când mai multe piste video necesită modificări pentru a opacitate sau modificările făcute în compunere moduri, selectarea mai multe înregistrări este o modalitate rapidă de a afecta toate melodiile simultan. Modificările efectuate pentru a afecta parametrii nu va afecta multiple sau piese audio video, nici nu va urmări mişcare alocat pentru o piesa de reportare melodiile suplimentare, atunci când sunt selectate mai multe piese. Fiecare piesa poate fi dat un nume în scopuri de referinţă. Denumirea piesa devine prefi implicit x numele de mass-media stocate pe Timeline când audio este înregistrat.

1.7 Geamuri Track poate fi, de asemenea, extins pe verticală, oferind A tradiţional / B vedere Roll găsit în cele mai multe sisteme NLE altele. Această caracteristică foloseşte de două ori cantitatea de spaţiu pe ecran, care este motivul principal implicit Vegas, la o vizualizare prăbuşit pista. Extinderea View vă poate ajuta să devină mai familiarizaţi cu editare în Vegas, dacă vin de la tine un alt sistem de NLE. Pur şi simplu faceţi clic dreapta pe pista antet, şi alegeţi Expand Track Vedere din submeniu.

1.8 În cazul în care o piesa este numit înainte de înregistrare audio, devine numele de pe pista că o parte din FI le-proces de naming.

Adăugarea unui nume de valoare la o piesa dupa înregistrare audio nu afectează proprietăţile numele fişierului audio. Adăugarea unui nume de valoare la o piesa video nu afectează proprietăţile numele video de pe pista de pe nume. Adăugarea unui nume de valoare pentru a furat de la audio de pe un CD sau importate nu modifică proprietăţile numele audio FI le. Sfat _____________________________________________________________________________
Este de multe ori a declarat, în lumea digitală că "în cazul în care nu este etichetat, ea nu există." Acest lucru este oarecum adevărat că, în mass-media Cataloging corect la toate nivelurile, este critică pentru a localiza şi menţinerea fişierelor. În lumea de astăzi digitale, fişiere acumula foarte repede; a fi sure la spre a lua în obiceiul de a urmări bune, FI le, şi management de proiect.

Track Panoul de control este, de asemenea, în cazul în care volumul, panning, de autobuz şi controale au loc într-o pistă audio, precum si de prelucrare a urmări nivelul audio. Fiecare piesa are un buton FX pe ea, în cazul în care fie de prelucrare a implicit sau plug-in-uri personalizate poate fi inserată. (A se vedea capitolul 7, pentru mai multe detalii despre plug-in-uri.)

Timeline / Track Vezi
Timeline / Track View este în cazul în care majoritatea de lucru are loc. Această locaţie este în cazul în care toate toate fişierele audio şi video sunt afişate, editat, şi privit în timpul procesului de editare. Timeline poate fi extins sau contractate atât orizontal cât şi vertical, pentru a se potrivi cu preferinţele utilizatorului. Acest domeniu afişează toate mass-media găsite în cadrul proiectului şi poate fi mărită de probă-exacte sau cadru-edits exacte sau în afara pentru vederile de ansamblu a întregului proiect, indiferent de lungime. În plus, controalele pentru pornirea şi oprirea de circulaţie cursorului şi redare video în Vegas se regăsesc în / Timeline Track View.

1,9 Bara de transport shuttling controlează cursorul pe Timeline.

Următoarele controale poate fi, de asemenea, controlate de aceste comenzi rapide:

• Record-Ctrl�C • Loop-Q • Joaca de la start-Shift�SPACEBAR • Play-SPAŢIU • Pauză-Introduceţi • Rewind-W • Du-te la end-Ctrl�Final

1,10 Periaţi instrument care poate fi închis la înainte sau înapoi viteze. Dublu-click pentru a restabili redare pentru a ratei sale normale.

Aceste controale pot fi, de asemenea, programate în terţe părţi de hardware, cum ar fi ShuttlePRO Contour. Înainte de a controla bara de transport este un mic triunghi galben folosit ca un transfer de la / de control jucător de rezervă. Atunci când mass-media joc de la Timeline, acest control poate fi alunecat spre dreapta pentru a frecarea prin intermediul audio / video în timpul redării. Indicatorul va rămâne la mai repede sau mai încet, până când viteza de triunghi galben este dublu-clic. Dublu-clic va restabili viteza la rata normală de redare. Periaţi poate fi, de asemenea, realizată prin apăsarea J, K, L sau cheie în timpul redării. J inversează audio si treptat creste viteza de mers înapoi în cazul în care cheia este în permanenţă lovit sau deţinute în jos. K pauze jucaînapoi, şi L Scrubs înainte în timp ce creşterea treptat viteza ca cheia este lovit sau deţinute. Viteze de până la 20� sunt posibile în termen de Vegas. Pentru a controla viteza de ajustare elementare şi cât de repede le pune în aplicare, alege opţiuni | Preferences | de editare şi selectaţi JKL / Transport de opţiunea de viteză pentru a se potrivi cu preferinţele personale. Ca o preferinţă personală, Înalt este setarea aleasă.

1,11 Setarea JKL / Speed Transfer.

ShuttlePRO de contur, staţia spaţială AV, şi Bella tastatură toate pot fi folosite pentru incremende control tal navetă. Setarea vitezei de transfer de mare pentru a asigura utilizarea cea mai comună a închisroţi TLE in urmatoarele instrumente de hardware. Deasupra Timeline este o serie de instrumente de pe o bara de instrumente care pot fi personalizate pentru uz individual. Aceste instrumente pot fi eliminate din partea de sus a barei de instrumente, prin selectarea OPŢIUNI | Customize Toolbar pentru a adăuga / le elimina de la vedere. Spatiul bara de instrumente pot fi, de asemenea, dublu-clic pentru a apela până caseta de dialog Customize Toolbar.

1,12 Bara de instrumente principale în Vegas. Butoane pot fi adăugate la această bară de instrumente, în funcţie de nevoile de editare.

1,13 Folosiţi acest dialog pentru a adăuga sau scădea unelte din bara de instrumente.

În Add / Remove Instrumente de vedere, selectaţi Tools pentru afişare şi faceţi clic pe butonul Add. Alege instrumentele necesare pentru a elimina din bara de instrumente şi faceţi clic pe butonul Remove. Editoare audio s-ar putea să nu doresc să vadă instrumente legate de video, la fel cum editorii video s-ar putea sau ar putea să nu doresc să vadă instrumente legate de audio. Aceste instrumente sunt comenzi rapide pentru sarcinile uzuale pentru editare. Toate aceste instrumente găsite pe bara de instrumente pot fi accesate folosind comenzi rapide de la tastatură, de asemenea. The spaţiile de lucru dockable se găsesc în partea de sus a ecranului într-un cadru implicită. Deoarece aceste zone sunt dockable, ele pot fi aranjate pentru a se potrivi cu orice nevoie specificaţiile C sau aspectul dorit pentru a eficienţei cient de flux de lucru. Această caracteristică foarte mult beneficii utilizatorilor care au mai multe monitoare, astfel cum a Timeline poate fi întinsă pe mai multe monitoare şi / sau ferestrele de andocare poate fi dezbrăcat off şi plasat pe orice monitor. Vegas acceptă mai multe monitoare, iar utilizatorii vor aprecia cel mai bun montaj, cu două monitoare.

Vegas Windows
Cele trei ferestre primară utilizată în Vegas sunt fereastra Explorer, fereastra FX, şi fereastra video Previzualizare. Dacă faceţi clic pe meniul View din partea de sus a barei de instrumente se va deschide ferestre dockable mai multe. O casetă verificate de lângă numele fereastra înseamnă că fereastra este deschisă.

Dockable Windows
Excepţia de la această regulă este că fereastra Timing întotdeauna implicit la stânga sus a ferestrei Track Vizualizare. Fereastra Timing poate fi andocat sau plutea în mod liber în orice punct, pe baza depreferinţă sezonieri. Ca şi în toate

ferestrele de andocare, fereastra de afişare a orei poate fi extins sau contractate. Spre deosebire de alte ferestre de andocare, cu toate acestea, numărul de fundal sau culoarea, în fereastra de afişare a orei poate fi schimbat prin clickdreapta a ecranului şi selectând Custom. Această caracteristică este importantă într-un studio întuneric, în care timp de afişare trebuie să fie mari şi nu distrage atentia.

Extinderea View of-o fereastră de andocare şi detaşarea Windows
Ferestre de andocare au fost întotdeauna o provocare pentru a vizualiza mai multe ferestre atunci când sunt accesibile, dar Vegas oferă o soluţie mare problema. Nu numai ferestre de andocare poate fi rupt şi locaţiile lor salvate ca template-uri, dar pentru un singur monitor de utilizator al Vegas, fiecare de andocare câştigaDow are acum un buton care se extinde fereastra selectată de andocare pentru întreaga lăţime a DockING domeniu. Faceţi clic pe triunghiul orizontale pe colţul din stânga sus al ferestrei de andocare şi urmăriţi fereastra extinde pentru a fi ll zona de andocare intreaga.

1,14 , 1.15 Dacă faceţi clic pe butonul Expandeaza găsite pe fiecare fereastră de andocare se va extinde sau comprima ecranul de andocare.

Pentru utilizatorii de versiunile anterioare de Vegas, lăcrimarea o fereastră de andocare off a fost, uneori, un pic de o provocare, în cazul în care mici mânerul zona a ferestrei de andocare nu este înţeles corect. Cele mai recente versiuni ale Vegas, fac din acest mult mai uşoară; cu orice zona de pe partea stângă a unei ferestre de andocare a fi înţeles, fereastra de andocare pot fi mutate. Observaţi că, în noua versiune de Vegas, zona de andocare a indentaţii mici pentru a indica de andocare gestioneze mai bine. Pentru a muta o fereastră de andocare în zona de fereastra de andocare fără a avea fereastra de fapt, Dock, menţineţi apăsată tasta Ctrl in timp ce faceţi clic pe şi se deplasează în fereastra de andocare. Acest lucru va permite fereastra de andocare pentru a se odihni ori de câte ori este lansat.
1,16 Fereastra de afişare a orei pot fi detaşate şi sa mutat în jurul ecranului, dar nu pot fi eliminate.

Pentru editori video, unele dintre aceste ferestre pot fi irelevante. Pentru audio-utilizare doar de studio, multe dintre ferestre dockable s-ar putea fi superfluă, de asemenea, astfel că poate fi mai eficient vizual pentru a ascunde video legate de ferestre. Această caracteristică este importantă pentru ambele, deoarece permite de vizualizări particularizate pentru a fi create pentru fiecare individ. Următoarea este o listă de ferestre dockable, comenzi rapide a acestora, precum şi o scurtă descriere:

• Fereastra Explorer (Alt�1) oferă o vizualizare a tuturor mass-media pe sistem informatic şi de reţea. • Fereastra Trimmer (Alt�2) permite mass-media să fie tuns înainte de plasarea pe Timeline. • New Mixer (Alt�3) Amestecuri audio, autobuze FX, şi autobuzul a trimite / întoarce. • Editare window Detalii (Alt�4) afişează toate detaliile de editare referitoare la vizualizarea curentă Timeline.
Re-un fel, de import, şi a vizualiza informaţii în această fereastră.

• Proiectul Media Pool fereastra (Alt�5) arată toate mijloacele media utilizate în proiectul curent,
durata de utilizare, precum şi numărul de utilizare şi permite lters FI să fie aplicat un număr mare de evenimente.

• • Video Preview fereastra (Alt�6) prevede previzualizare a video de pe Timeline. • Treceri fereastra (Alt�7) afişează toate tranziţiile de pe sistem, cu peisaje thumbnail moţiune de modul în
care va funcţiona de tranziţie.

• Video FX fereastra (Alt+8) afişează toate filtrele de pe sistem, cu peisaje thumbnail moţiune de modul în care
LTER FI va funcţiona.

• Media generatoare de ferestre (Alt+9) generează mass-media la fel de simplă ca un titlu sau ca COMPlex ca
gradient sau al producerii de zgomot. Modele de testare sunt, de asemenea, găsite aici.

• Plug-In fereastra Manager (Ctrl�ALT�1) afişează selectat video sau audio plug-in-uri care există pe sistem,
vizibila prin alegere meniu.

• Afişează Video şi Vectorscope pot fi deschise de la fereastra video Scopes (Ctrl�ALT�2), furnizarea de
culoare / luminozitate de monitorizare şi de potrivire instrumente.

• Surround Panner fereastra (Ctrl�ALT�3) este utilizată pentru a crea sunet surround-keyframes şi
monitorizează poziţia fonetică a audio într-un amestec 5.1. Click-dreapta a ferestrei Surround, Panner oferă opţiuni suplimentare.

• Media Manager (Ctrl�ALT�4) pot sau nu pot fi instalate. Pentru utilizatorii cu bibliotecile mass-media,
Media Manager este un sistem care ajută la găsirea de fişiere mass-media prin cuvinte cheie, de tip FI le, precum şi a altor tag-uri mass-media. A se vedea capitolul 10 privind Media Manager pentru mai multe informaţii.

• Utilizatorii XDCAM vor dori să utilizeze-leaE XDCAM Explorer (Ctrl�ALT�5) to a activa / dezactiva
opinii ale XDCAO Explorer. Mai multe informatii despre-leaE Explorator XDCAM pot fi găsite IN Capitolul 2, Capturarea Video.

• Vegas Pro 8 oferă o consola de amestecE (Ctrl�ALT�6), care poate fi Dockec plutea sau pentru opiniile
detaliate a Audio caracteristici în Vegas.

Pentru a muta o fereastră dockable, apuca verBar tical pe partea stângă a ferestrei pe care doriţi să mutaţi şi faceţi clic cu mouse-ul. Ţineţi butonul mouse-ului în jos şi trageţi fereastra la spaţiul dorit. Eliberaţi butonul mouse-ului.

1,30 Ferestre multiple pot fi fl oated pe spaţiul de lucru. Această caracteristică este utilă atunci când se lucrează cu două monitoare.

Windows poate fi deposedat de la secţiunea inferioară a Vegas, şi a scăzut oriunde pe Timeline, pe un alt monitor, sau mai sus, zona de lucru principală. În cazul în care o fereastra este prea scăzut aproape de Secţiunea de mai jos, cu toate acestea, fereastra va încerca să acosteze în sine. Holding Ctrl pre-cheieguri de andocare şi permite plasarea exactă a plutitoare / Windows dockable oriunde pe spaţiul de lucru, inclusiv monitoare secundare. În cazul în care spaţiul este limitat, unele ferestre se poate de andocare pe partea de sus a altora. Windows poate pluti sau să fie lăsat în locul şi apoi selectate cu tab-uri în partea de jos a zonei de andocare. Windows Dockable pot fi, de asemenea, extins sau redus în dimensiune. Pentru a plasa o fereastră dockable în secţiunea inferioară a Vegas, glisaţi fereastra dockable la partea de jos a ecranului şi eliberare. Fereastra se va automat de andocare şi t fi în victorieDow zona de andocare.

1,31 Atunci când mai multe ferestre sunt andocat în zona de andocare, fiecare fereastră are un tab pentru acces rapid. Noţiuni de bază cu Vegas 19

Întreaga zonă de andocare pot fi ascunse şi au reamintit făcând dublu clic pe bara orizontală care desparte zona de andocare de la Timeline. Această acţiune va elimina DockING ferestre în întregime din punct de vedere. Pentru a restaura zona de andocare pentru a vizualiza, faceţi dublu clic pe bara din nou.

De monitorizare
Acest lucru vă permite să selectaţi un al doilea monitor, al treilea, sau de altă natură pentru a fi utilizate pentru a monitoriza plinecran video, la o rezoluţie de înaltă rezoluţie completă sau (în funcţie de capacităţile monitorului's), la fel ca un monitor extern de difuzare. Acest lucru este deosebit de util pentru HDV editarea, fără un sistem de HD / SDI de monitorizare. În Opţiuni�Faceţi clic pe Preferinţe (sau dreapta-antetul Track), veţi observa o filă cu eticheta Aparate Preview. Acest lucru vă permite să decideţi dacă veţi fi de monitorizare printr-o carte de DeckLink sau de o carte OHCI/1394 sau de la un monitor secundar. Vegas, vă va permite să se identifice care monitorul este monitorul dvs. de afişare. Pentru a vizualizaING 10801 de informaţii, veţi avea nevoie pentru a avea un monitor capabil de 1900 � 1280 sau mai mult, dacă doriţi să vedeţi toate pixeli în imaginea ta. Cu toate acestea, în cazul în care nu aveţi un monitor care satisface aceste cerinţe, nici o teamă. Vegas va afişa şi pentru a compensa orice Reso mai miciepurării s-ar putea avea. De aceea, în cazul în care aveţi doar un 1280 � 768 monitoriza, Vegas va scala în mod corespunzător cadru pentru a se potrivi în acest spaţiu rezoluţie. În plus, Vegas oferă acum o trăsătură deinterlace pe monitorul de afişare, permiţându-vă pentru a vizualiza imagini clare, video "curate" pe al doilea monitor. Puteţi folosi, de asemenea, de gestionare a culorilor şi selectaţi una din mai multe profiluri. Există instrumente de calibrare disponibile de la terţi care vă va permite să calibreze monitorul pentru video sau monitorul dvs. poate avea veni cu un disc de calibrare sau Profi le. Nu de calibrare, setaţi proprietăţile proprii, şi a salva aceste proprietăţi ca o culoare Profi le. Deoarece Vegas poate avea culoarea proprie Profi le, puteţi avea, de asemenea, o culoare diferită Profi LE pentru dvs. de grafica, web, sau de alte aplicaţii şi de a folosi un specificaţiile c profi le doar pentru Vegas. Asiguraţi-vă că pentru a părăsi "de cadre Recompress editat" a verifica selectat.

Aveţi posibilitatea să glisaţi etichete la mass-media selectate, sau aveţi posibilitatea să glisaţi mass-media pentru a tag-ul în cauză. Oricare dintre aceste metode indeplineste acelaşi rezultat, şi pe care metoda pe care o alegeţi depinde numai pe nevoile dvs. Ow workfl.

1.32b Observaţi că pe piaţa secundară a monitoriza video este afişat pe ecran complet. Aceasta este o modalitate foarte bună pentru a putea afişa HDV, fără a avea un monitor HD / SDI.

Fiţi conştient că, dacă utilizează un afişaj secundar pentru DV, întregul ecran nu va fi FI lled, pur şi simplu din cauza dimensiunii cadrului fiind mai mici decât monitorul secundar va afişa. Tu nu ar vrea imaginea DV care urmează să fie extinsă, sau ar fi pixelated şi căutaţi de mult ca evenimentele afişează în Vegas Preview / Modul Proiect. Această caracteristică este deosebit de util pentru editori audio care preferă să se concentreze pe piste DurING înregistrare şi de apel până plug-in-uri sau de instrumente de editare numai atunci când dorit. Editoare video va fi, de asemenea, nd acest util în timpul în detaliu, compozite sau atunci când dorinţa de a vizualiza maxim cadru pentru mai multe înregistrări. Deşi Windows andocare poate fi intins sau plasate pe un al doilea monitor, există utilizatori care se pot afla folosind al doilea monitor ca un monitor full-screen, în special cele de editare în mare formate noaştere Defi.

Şabloane Salvarea / Layouts in Las Vegas
Vegas permite aspecte noi pentru a fi create şi conservate, care permite utilizatorilor să creeze propriile machete de unica, dual-, sau chiar triple-configuraţii cap de monitor. Tem Până la 10 diferiteplăci poate fi restabilit / salvate în Vegas, pentru fiecare profil Editor's, sau, poate, pentru fiecare sarcină. Fiecare de timp Vegas se deschide, aspectul salvate se va deschide asa cum a fost salvat. Mai mult decât atât, un şablon pentru fiecare tip de proiect poate fi creat şi a deschis, economisind timp. În cazul în care utilizatorii sunt diferite accesează Vegas Pro 8 pe acelaşi computer, fiecare utilizator este capabil de a avea propria lui sau ei de aspect personale şablon. Pentru a salva un layout, a crea aparenţa de aspect şi de a salva şablonul prin intermediul Ctrl�ALT�Intrarile de la tastatura D şi apoi numărul. Acest lucru permite chiar şi pentru şabloane de a fi mutat în timpul procesului de editare. Pentru a salva un spaţiu de lucru şablon în Vegas: 1. Lay afara spaţiului de lucru modul în care doriţi să-l caute si sa se simta.

2. Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta Ctrl�ALT�D, şi apoi apăsaţi o tastă numerică pe care doriţi să se
atribuie la aspectul. 3. Repetaţi până la 10 ori, economisind până la 10 de aspect şabloane.

4. Recall layout template-uri de taste Alt�D.�[numărul atribuit dorit şablon].

1.33, 1.34a Vegas poate salva aspecte particularizate care sunt amintit folosind Alt�D.�[atribuit tastatură numărul].

Cu mai multe ferestre plutitoare, la diferite locatii de pe ecran, de instituire a unui şablon este intotdeauna folositor în cazul în care Vegas, ar trebui să deschidă cu punctul de vedere aceleaşi de fiecare dată. Luaţi în considerare având un şablon aspect pentru ori la editarea audio este concentra în loc de editare video fiind concentreze, sau pentru momente în care compozite profundă şi opinii urmări necesită mai mult spaţiu pe ecran, sau chiar atunci când se utilizează un şablon timpul tăierii aspră şi un alt şablon pentru a fi nishing munci. Sfat _____________________________________________________________________________

Flip zona de andocare în partea de sus a monitorului de calculator. Este un lucru extraordinar pentru situaţiile în care monitorizează stea de mare pe un raft, permiţându-Timeline să fie în partea de jos a monitorului, reducerea ochi si tulpina gât. Această opţiune este găsit în Opţiuni | Preferences | Display.

1.34b

Meniul Fişier
Mai multe opţiuni în meniul Fişier sunt disponibile pentru a ajuta la crearea o varietate de setări, dintre care unele sunt duplicate ale funcţiilor bara de instrumente. De dialog Open se deschide un proiect existent Vegas. Open, de asemenea, poate fi accesat prin click-dreapta a ferestrei gol Track şi selectând Open File sau prin apăsarea Ctrl�O. Acest pas deschide fie un fişier VEG sau mass-media pentru a merge pe Timeline. Inchide de dialog se închide proiectul curent. Vegas vă va solicita pentru a salva, nu salvaţi, sau de a anula. Dia SalvareLog permite un proiect care urmează să fie salvate pe un nume nou în cazul în care nu a fost numit anterior. Salvare ca de dialog permite un proiect existent pentru a fi dat un nume nou, care este util pentru salvarea unui număr de modificări care poate fi necesar să se amintească la o dată ulterioară. Tip___________________________________________
Salvarea acelaşi proiect cu nume diferite vă permite să salvaţi sau versiuni diferite etape ale unui proiect, care vă permite să instantaneu aminti diferite amestecuri şi modificări. Această caracteristică este importantă atunci când un producător doreşte pentru a auzi / vezi de comparaţii între setările de proiect. Salvare fişiere de ora, data, sau un amestec de ora, data, şi nume unic, de exemplu, "mai puţin se amestecă bas-04-15-03." 1.35 meniul Fişier.

1,36 Timeline / Proiectul se deschide, precum şi orice mass-media din ultimul proiect salvat se deschide, cu excepţia cazului în această caracteristică este dezactivată în OPŢIUNILOR | Preferences | de dialog GENERALE.

De dialog Import Media permite pentru importul de fişiere unice sau multiple, de orice natură compatibile cu Vegas. Fişierele importate sunt plasate în mass-media de proiect pentru o utilizare ulterioară. Această caracteristică este utilă pentru crearea de proiecte întregul înainte de a edita începe. De dialog captura video se deschide utilitarul de captare Vegas, care să permită transferul de DV de pe o cameră video digitală sau de punte la un hard-disk. Acest dialog lansează o cerere separată. Ia comunică foto de dialog cu un scanner care este conectat la computer, să permităImagini ING pentru a fi direct scanate în Proiectul Vegas Media, salvând utilizatorii timpul necesar pentru a deschide o fotografie separată de scanare sau o aplicaţie de editare. Vegas invită software-ul de scanare găsit pe computerul utilizatorului. Extras din audio de dialog CD-ul este ceea ce numele ei implica: un mijloc de a ripping audio de pe un CD existente. Audio este apoi plasat în mass-media de proiect. Această extracte pas numai de la audio de pe un CD audio şi nu un CD de WAV sau MPS FI LES. Aceste tipuri de

fişiere sunt deschise prin intermediul CD / Unitate de selecţie în fereastra Explorer. De dialog Proprietăţi proiect este o serie de opţiuni care permite unui utilizator pentru a crea setările de proiect legate de orice număr de fluxuri de lucru. Mass-media care va fi editat doar pentru web ar trebui să aibă proprietăţi de proiect care se referă la web-video sau audio orientate. Studio de inregistrari setUPS-ar putea să doriţi să reglaţi proprietăţile numai pentru audio şi niciodată nu se vedea oricare dintre instrumentele video. DVD cu aceasta carte are proiecte deja configurat pentru tu la spre folos, dacă doriţi.

Ca şi în cele mai multe opţiuni în Vegas, de dialog Proprietăţi proiect pot fi deschise de la mai multede locuri PLE. Selectarea File | PROPRIETĂŢI este o metoda de deschidere de dialog. Butonul Proprietăţi proiect găsite în panoul de examinare a ferestrei de andocare Video Preview, de asemenea, se deschide caseta de dialog, la fel ca butonul Audio Properties găsite în caseta de dialog Mixer. Taste Alt�Introduceţi, de asemenea, se deschide caseta de dialog Proprietăţi proiect. Setarea implicită Properties Proiectul este pentru un NTSC-DV proiect, care este folosit pentru proiecte capturate de la o cameră video digitală care urmează să fie editate şi tipărite înapoi la o cameră video digitală sau la o altă maşină bandă printr-o cameră video digitală, DV-to-analogic Convertor de valuta, sau orice alt dispozitiv DV. Această setare optimizes Vegas's Preview si comportamente de editare pentru spaţiul DV. Alte posturi presetate sunt acolo, de asemenea, inclusiv pentru PAL-DV, Multimedia, web-editare orientate, şi MPEG-CD-ul regizat de proiecte mass-media. Oricare din aceste opţiuni pot fi folosite ca punct de plecare şi apoi editate pentru a se potrivi cu specificaţiile c are nevoie. Dacă lucraţi cu HDV, să fie sigur că HDV, template-uri nu sunt confundate cu HD şabloane. HDV foloseşte un raport Pixel aspect de 1280 � 720 sau 1440 � 1080. Alegeţi nivelul adecvat cadru relevante pentru ceea ce a fost dobândit cu camera video HDV. Sfat _____________________________________________________________________________
Asiguraţi-vă că pentru a seta proprietăţile Timecode citire (clic-dreapta ferestrei de timp) pentru a PAL pentru a vedea cadru adecvat-rata de redare.

Verificarea "Start, toate proiectele noi cu aceste setări" cutie asigură faptul că editorii vor avea aceleaşi setări de proiect de fiecare dată când deschid Vegas, pentru o noua sesiune. Având o serie de set de proiectTing salvate ca şabloane este valoros, aşa cum se economiseşte timp şi asigură setările corecte în acele momente grăbit care sunt comune in studio, indiferent dacă este vorba de muncă audio sau video. Sfat _______________________________

Salvaţi VEG FI les c specificaţiile pentru tipurile de proiecte de, cum ar fi o cronologie care se deschide cu o staţie de ID. sau logo-ul companiei. Markere, puncte de capitol, TimE contoare, plug-in-uri, şi alte frecvent utilizareac instrumente pot fi salvate într-un FI LE VEG, asigurând THAT de proiecte în mod constant deschis cu toate instrumentele dorite. Acest pas, de asemenea, stabileşte un şablon care include toate mijloacele media consistente. (A se vedea DVD-ul includec cu această carte pentru a VEG FI LES.) O L imbricate FI VEGE pot fi de asemenea utilizat în loc de un proiec implicitT de deschidere.

1,38 Utilizarea template-uri existente şi crearea de noi template-uri salvează o mulţime de timp atunci când instituire a unui proiect de editare.

Configurarea Proprietăţi proiect
Tipurile de proiecte video sunt specificate în fila video de Proprietăţi proiect. Ca regulă generală, cel mai bine este să utilizaţi setările de şablon pentru a se asigura că fluxul de proiecte cu usurinta si sunt probleme-free. Utilizatorii avansaţi ar putea să doriţi pentru a edita setările pentru a obţine rezultate specifice legate de instrumente de terţe părţi sau aplicaţii. O atenţie majoră cu Vegas este pentru a seta folderul Prerendered fişierele într-un mod implicit noi. Implicite Vegas pentru a C: \ Program Fi1es \ Sony \ Vegas Pro 8.0 \ pliant. Prerendered FI LES va fi rapid ll C: \ conduce vehicule şi sunt, în general, pentru agotten de majoritatea utilizatorilor, care pot duce cu uşurinţă la probleme. Faceţi clic pe butonul Răsfoire, localizaţi al doilea hard drive dedicat mass-media, şi CREmancat un folder Prerendered Files de pe acea unitate. Punctul implicit prerendered fişiere în acest folder de pe unitatea mass-media. Acest proces se va accelera prerenders şi se va asigura că mass-media sa mutat în jurul de la computer la computer (în cazul în care unitatea este extern) va sta cu proiectul, în orice moment. Proprietăţi de un audio-doar proiect sunt, de asemenea, înfiinţat aici. Inginerii care doresc să lucreze cu rate de transfer de mare şi ratele de probă se va dori să se adapteze acestor în Vegas. Setări implicite sunt 16 bit/44.1kHz, care sunt de calitate standard de CD-uri setTing. Vegas este capabil de a lucra cu 24-bit/96kHz FI les, deşi, pentru cea mai mare parte, numai cartele profesionale de sunet poate lucra cu aceste mai mari rate de eşantionare. Luaţi notă de Bus Master Mode, care implicit este stereo. Această setare este Vegas, în cazul în care este adaptat pentru a autorului surround 5.1-fişiere de sunet. În cazul în care se aplică hardware-ul este disponibil la sistem, oricine poate acum autor surround 5.1 FI les în Vegas. (AC-3 codificare nu este inclus in Las Vegas, întrucât este o suplimentare de cumpărare / plug-in-pachet.) Vegas, va elementare de ieşire de impuls fişiere liniară codul de modulare, care pot fi acceptate de cele mai multe pachete de DVD authoring. Utilizatorii care nu au 5.1-hardware compatibil au posibilitatea de a selecta 5,1 Surround opţiune şi de ieşire poate fi un 5.1 LE. Nu capacitatea de a monitoriza / Master Audio există, totuşi, care poate potenial rezultat într-un amestec dezechilibrat. Până la 26 de autobuze pot fi atribuite în Vegas. (Aceste corescorespundă cu litere ale alfabetului.) Autobuze poate fi utilizat pentru a introduce efecte, cum ar fi reverbs, întârzieri, exciters, şi alte

Noţiuni de bază cu Vegas 25

audio plug-in-uri de la Sony sau fişa alte Direct X-in-dezvoltatorii, cum ar fi UNDE sau iZotope. Autobuze poate fi de asemenea utilizat pentru submixING. Vegas ofera autobuz-la-bus de rutare, DISîndărătnic în capitolul 7. Resample de calitate, în general, ar trebui să fie setat la cel mai bun în dia Proprietăţi proiect Audiolog. Aceasta are valoarea implicită Bun. Această locaţie este, de asemenea, în cazul în care dosarul de înregistrare implicit specificaţiile este ed in Vegas. Vegas stabileşte implicit de înregistrare audio pentru a C: \ Program Files \ Sony \ Vegas Pro 8 \ director. Dacă sunteţi de înregistrare lung Promaterial de gram sau mai multe înregistrări, audio sau în cazul în care este principala utilizare a Vegas, este foarte recomandat ca această setare fi setat la o unitate secundara. Vegas va scana unitatea specificată şi să indice modul de memorie de mult este liber pe unitatea de identificarea ed.

Sfat _____________________________________________________________________________
Amintiţi-vă că este important de a avea o unitate de secunde pentru mass-media şi că controlere unitatea ar trebui să fie setată la DMA din Windows Control Panel.

Proprietăţi proiect domnitor caseta de dialog permite editorilor să se precizeze modul în care Vezi Track / Timeline apare. Editoare audio vor dori timp SMPTE pentru standard de casa acestora; editori DV poate stabili acest lucru pentru 29.97fps pentru reţele Defi ning spatiul lor de timp, şi muzicieni poate stabili acest lucru pentru a bate sau tempo. Sfat _____________________________________________________________________________
Editoare video va găsi Beats grila de valoare în cazul în care ritmul muzicii pat este cunoscut. Această grilă conducător poate marca ritmul muzicii pat si asista la introducerea modificări, astfel încât acestea sunt în timp cu ritmul muzicii, dacă ritmul muzicii este cunoscută.

Timpul de formatare de afişare poate fi, de asemenea, selectate prin click-dreapta a ferestrei de afişare a orei şi selectând formatul dorit de timp, care poate fi toggled între formatele de timp diferite. Comutarea între timp SMPTE bătut şi nu se va schimba calendarul audio sau video, ci doar permite opinii grilă diferite. Fila Rezumat găsite în caseta de dialog Proprietăţi proiect permite utilizatorilor să jurnalul de informaţii despre proiect de ansamblu, cum ar fi inginer sau drepturile de autor. Aceste informaţii rămâne cu dosarul în cazul în care VEG este transferat la un alt sistem, de utilizator, sau partajate de fişiere, astfel încât iniţiatorul a fişierului este trasabile. Aceste date nu devine o parte din informaţii sintetizate de streaming încorporate în mass-media, şi nici nu devine o parte din Scott informaţii integrate pentru a se juca de radio. Aceste rezumate trebuie să fie FI lled separat. Audio CD fila în dia Proprietăţi proiectlog are o formă pentru introducerea unui cod de produs universal (UPC) sau mass-media numărul de catalog (MCN), care vor fi arse în antetul unei RedbookCD-uri valide. Unii jucători Compact Disc nu afişa aceste informaţii, dar informaţiile sunt încă încorporat în disc. Există, de asemenea, o opţiune pentru schimbarea numărului FI RST piesa de pe un CD. Această caracteristică poate potenîn mod substanţial a preveni un CD de la joc pe mai mari sau mai puţine-CD playere featured, chiar dacă discul va fi ars ca o Redbook-CD-uri valide. Această opţiune este susţinută doar ca un Disc-At-Once (DAO) arde aşa cum se specifică de către ghid Redbookde linii. Track-At-Once a scris CD-uri ignora această setare.

1,42 Fila Rezumat permite informatii de copyright, inginer de informaţii, precum şi alte informaţii importante cu privire la proiect care urmează să fie depozitate. Această facilitate este deosebit de important atunci când urmărirea unui proiect.

1,43 Proprietăţi CD-ul include abilitatea de a introduce un cod de UPC pe disc pentru mass-media Cataloging.

Acestea sunt la fel ca aproape toate aplicaţiile Windows.

Cut (Ctrl�X) elimină mass-media de la Timeline, şi Copiere

(Ctrl�C) copii mass-media de pe Timeline. Indiferent de

indiferent dacă Cut sau Copy este utilizat, mass-media este copiat în

bord, astfel încât paste (ctrl�V) funcţie poate fi utilizată

1,44 Anulaţi pot fi accesate cu

pentru a

ajutorul

loc în clipboard-media stocate în altă locaţie.

buton sau comenzi rapide tastatură.

Paste Atribute este util pentru ambele audio şi video Edit -

Edit Menu
Următorul pe bara de meniu este meniul Editare. Aceasta conţine mai multe opţiuni pentru mass-media de editare, dintre care unele sunt dublate de pe bara de instrumente. Prima pe listă este Undo şi Redo. Vegas este nelimitată în numărul de ori care le puteţi anula sau a reface acţiuni. După ce un proiect este salvat sau închis şi Reopened, cu toate acestea, proiectul începe cu o nouă listă de Undo / Redo, astfel încât un proiect nu este totdeauna undo-capabil. Fii sigur de alegerea dumneavoastră înainte de închidere. Aceste instrumente sunt, de asemenea, găsite pe bara de instrumente, ed identificarea de către Anulare şi pictogramele Refacere. Comenzi rapide combinaţie de taste Ctrl�Z declanşează funcţia de Anulare, si Ctrl�Schimb�Z declanşează funcţia de Refacere. Sfat _____________________________________________________________________________
Dacă aveţi un ShuttlePRO de contur sau tastatura Bella, aceste două comenzi rapide sunt la îndemână pentru a fi programat ca lovituri buton.

Următorul pe listă sunt Cut, Copy, precum şi acţiuni de Paste.

ING. Acesta permite utilizatorilor să copieze switch-uri, pitch audio deplasare, rata de redare, rata de undersample, efectele evenimentului video, şi pan / setările de cultură de la un eveniment sau mass-media clip altora. Ca un exemplu, supreprezintă faptul că există 10 de piese audio, şi în acele piese există 40 de evenimente. Un blur trebuie să fie aplicate la jumătate din acele evenimente aleatoriu, împrăştiate pe tot Timeline. În loc să se apliceING blur la melodia intreaga, faceţi clic pe eveniment care conţine corecte estompare setările şi apăsaţi Ctrl�C sau du-te la butonul Copy de pe bara de instrumente (sau faceţi clic dreapta şi selectaţi Copiere sau de a folosi Editare / funcţia copie). Apoi selectaţi evenimentul la care doriţi să aibă aceeaşi înceţoşarea setările de aplicat. Din meniul Editare, alegeţi Paste Eveniment Atribute. Acest pas de exemplare blur, precum şi orice alte informaţii unice conţinute în mass-media de la care atributele au fost copiate şi paste-le pe următorul eveniment de ales (e). Editori video găsi această metodă foarte eficientă de a pan / culturi de mai multe imagini statice puţin o dată sau de a copia setările de efecte să se aplice mai multe evenimente simultan. Paste Eveniment Atributele poate fi aplicată pentru evenimente multiple de acelaşi tip, în acelaşi timp, deci, dacă un eveniment conţine setările dorite, aceste setări pot fi lipite peste sute de evenimente similare. Imaginaţi-vă posibilitatea de a pan /

culturi 500 de imagini statice, la o dată sau de a fi în măsură să aplice un reverb unic de setare la 30 de cazuri de un anumit tip de eveniment, la o dată. Acest rezultat poate fi, de asemenea, realizat în mass-media, prin intermediul Proiectului de aplicare a unui EX mass-media pentru toate apariţiile video sau audio în mass-media de proiect. Nu există nici o cheie de comenzi rapide pentru Paste Eveniment Atribute. Ştergere este următor de pe meniul şi este utilizat pentru a elimina un eveniment permanent. Selectaţi evenimentul pe care doriţi să eliminaţi şi apăsaţi tasta Delete sau alegeti din meniu. Post Editare Ripple este elementul următor în meniu. Editorii pot alege caracteristici ondulaţie a se potrivi cu propriul stil de editare. Editare Ripple vă permite să inseraţi sau şterge evenimente de pe Timeline. În acelaşi timp, de editare Ripple pastreaza evenimente în faţa şi în spatele şterse sau inserate eveniment în aceeaşi ordine de timp şi de spaţiu ca evenimentele ocupat înainte de introducerea sau ştergerea unui eveniment. Un exemplu ar fi un documentar lung, forma în care a fost editat, care conţine multe piese de informaţii video. O bucată de documentare este determinată a fi incorecte şi trebuie să fie şterse. Ştergerea bucată, fără să completaţi valoarea exactă a timpului ocupat de evenimente şters, lasă o gaura in Timeline. Ştergerea gaura cauzele toate evenimentele survenite după DELETION să alunece în loc, cu nimic pierdut. Noi modalităţi Ripple permit utilizatorilor Vegas, pentru a decide modul în care acestea doresc aceste inserturi / eliminările şi mişcări de evenimente să aibă loc. (Nu este un fişier proiect numit ripple.veg conţinute în DVD-ul cu această carte.) Post-Funcţiile de editare Ripple (F, Ctrl�F, Ctrl�Shift F) sunt, de asemenea, alternative de a părăsi funcţia Ripple angajat. Ctrl�L permite / dezactivează editarea Ripple. Selecteaza Tot alegere în meniul Editare permite pentru toate mass-media de pe Timeline care urmează să fie selectate. Această caracteristică este extrem de important pentru un proiect care se deplasează în sus sau în jos întreaga cronologie sau pentru a selectaING o întregului proiect care urmează să fie copiat şi inserat într-un alt exemplu de Vegas. Fie selectarea EDIT | Selecteaza Tot sau apăsarea Ctrl�A selectează sau scoate în evidenţă toate mijloacele media. Select Eveniment Start / Select Eveniment caracteristica End sare cursorul la începutul sau la sfârşitul unui eveniment selectat. Această facilitate poate fi, de asemenea, accesate prin folosirea shortcut key [, pentru Selectaţi Eveniment Start, sau], pentru Selectaţi Eveniment End. De la tastatura numerică, apăsaţi tasta 7 pentru Selectaţi Eveniment Start sau de 9 pentru Selectaţi Eveniment End. Foloseste 4 şi 6 pentru a muta sau tăiaţi-o margine eveniment înainte sau înapoi în timp, şi de a folosi 1 sau 3 pentru a vă deplasa înainte sau înapoi eveniment de cadre. Atunci când nu sunt în Eveniment Edge modul Editare, 4 şi 6 muta eveniment de un pixel, precum şi 1 şi 3 muta de un cadru. Utilizaţi 8 şi 2 pentru a muta evenimentului selectat în sus sau în jos pe verticală, la melodia următoare. Apăsând 5 iese din tastatura tunderea mod.
1,45 Selectarea EDIT | SELECT pune cursorul în cazul în care ar trebui să fie cu precizie cadru; cu toate acestea, cei mai mulţi editori FI a doua este mai rapid şi mai uşor de folosit cele 10 comenzi rapide de tastatură numerică.

Pe un laptop standard, Num Lock trebuie să fie activat pentru a utiliza tastatura numerică. Om Targusufactures o tastatura numerică care este conectat la laptop prin USB pentru editorul de drum razboinic. Această caracteristică permite localizarea rapidă a evenimentului editaţi puncte, care, atunci când cuplate cu caracteristicile Ripple noi, face pentru editarea eficient folosind tastatura. Repetaţi de dialog Lipire permite un eveniment sau evenimente care au fost copiate în clipboard care urmează să fie lipite de mai multe ori. Pentru a insera evenimente la poziţia cursorului de pe Timeline massmedia şi pentru a trece în jos Timeline pentru a veni în evenimentele inserat, copia (Ctrl�C) evenimente în clipboard, selectaţi locaţia de la evenimentele care urmează să fie lipite, şi apăsaţi Ctrl�B sau selectaţi Editare | Pastă REPEAT. Vi se va cere să introduceţi numărul de ori că evenimentul ar trebui să fie lipite. Evenimentele pot fi separate cu precizie în modul de repetare Paste, care să permită multe elemente, inclusiv imagini şi clipuri video, care urmează să fie spaţiate o distanţă prespecificată. Intrare durata de timp între evenimente în această fereastră. Distanţa / intervalul de timp dintre imagini lipite poate fi determinat în milisecunde, cadre, secunde, minUtes, ore, beat-uri, sau valori nota muzicala. Fiţi conştienţi de Setări Tempo în Setări de proiect, ca orice fişiere ACIDized a scazut pe Timeline va juca din nou la tempo presetate, stabilite în Setări de proiect.
1,47 Foloseste EDIT | Pastă Insert pentru a lipi un eveniment de pe Timeline, în timp ce se deplasează în tot ceea ce ulterior pentru a lipi jos Timeline.

Sfat _____________________________________________________________________________
Să utilizeze valorile muzicale Notă caracteristică atunci când doriţi o instanţă repetarea unui instrument. De exemplu, o modalitate rapidă de a construi un ritm ar fi pentru a introduce un eşantion de o lovitura de tambur pe fiecare bătaie Downbeat şi a treia şi o cursă pe un tambur difurmări Ferent apăsarea fiecare a doua şi a patra bate. Utilizaţi caseta de dialog Tempo găsite în Proprietăţi de proiect pentru a seta tempo şi grila pentru proiect. Buclele ACID care se potrivesc cu

tempo-ul poate fi, de asemenea, introduce, facand un pat de rapid de muzică nici pentru editori sau de a lucra cu muzicieni. Editoare video vor găsi această metodă un punct de vedere vizual şi auditiv mod convingător pentru a edita rapid, în cazul în care muzica de pat nu a fost finalizată, dar un tempo este cunoscută. Acest proces este adesea numit TEMPOcartografiere şi permite editorilor video pentru a construi comps video stare brută în timp ce o fi compozitor nishes un tac muzicale pentru proiect. Noţiuni de bază cu Vegas 31

Caracteristica Trim este o altă caracteristică excelent în Vegas. Pentru a şterge toate porrite ale evenimentului din afara zonei selectat, selectaţi o parte a unui eveniment defilând cursorul peste eveniment (e), ţineţi faceţi clic pe butonul din dreapta-jos, şi selectaţi Editare | TRIM sau apăsaţi Ctrl�T. Această caracteristică poate fi utilizat pe un indieveniment individual sau pe toate de evenimente în întreaga Timeline. Instrumentul de Split desparte un eveniment selectat sau evenimente la punctul în care cursor este parcat. În cazul în care se face o selecţie pe un eveniment, numai că evenimentul este împărţită. Dacă nu este efectuată selecţia, divizat are loc în toate evenimentele care intră sub cursor. Parcul cursorul de la punctul dorit şi selectaţi Editare | SPLIT sau apăsaţi S. Evenimentul de pe partea dreapta a împărţit este selectat automat, în eventualitatea în care ar trebui să fie eliminată. Editarea Instrumentul de specificaţiile de dialog es ce tip de comportament de editare cursorul trebuie să aibă. Aceste alegeri acelaşi se găsesc pe bara de instrumente menţionate mai devreme. Apăsarea Ctrl�D întoarce cursorul de selecţie normale modul Editare cursorului, care este, în general, modul cel mai frecvent utilizate cursorului. Nici una din celelalte moduri de editare cursorul au taste de comenzi rapide.

1,49 CTRL�T modifică Sterge comanda toate evenimentele, nu în interiorul zonei selectate. Cuplat cu caracteristica Ripple, această caracteristică este foarte puternic.

Utilizarea de dialog Switch-uri, utilizatorii care au fost utilizaţi Vegas, în revizuirile anterioare vor fi nd faptul că dreptul de mai multe dialoguri clic-au fost crescut de taste de comenzi rapide şi prin selectarea Edit | SWITCHES. Mut, Lock, Loop, Phase Invert, Normalize, Aspect Ratio, reduce Interpolat pâlpâire, şi Resample au fost toate făcute accesibile prin intermediul Edit | SWITCHES meniu SELECtion. Smart Resample, Force Resample, şi selecţiile Resample fi de acord sunt de asemenea disponibile. Smart Resample instruieşte Vegas să caute mass-media, care a fost întinse de timp, este un grafic-eveniment pe bază, sau nu se potrivesc cu frame rate şi rata cadrul evenimentului este mai mare decât 24fps. Vegas, apoi resamples mass-media reuniunea acestor parametri. Force Resample instruieşte Vegas pentru a resample toate evenimentele, indiferent de formatul acestora sau a ratei de cadru. Nu fi de acord Resample previne Vegas, resampling de la orice evenimente, indiferent dacă acestea au fost selectate pentru resampling sau nu.
1,50 Deşi noi ia fost tras la eveniment existent este mai lungă sau mai scurtă decât evenimentul pe care aceasta este stabilită, Adauga ca ia trims new media pentru a fi t mass-media existente. Shuffl e printr-se în timpul redării prin apăsarea T.

Sfat _____________________________________________________________________________
Dacă veniţi la Vegas din lumea AVID, puteţi descărca un instrument gratuit de pe site-ul www.vasst.com pe care îi va permite să faceţi modificări suprascriere.

Vegas 'a lua caracteristică vă permite să ia loc de mai multe pe partea de sus a unul pe altul şi permite celor nevoie pentru a fi trecuţi pentru a vedea în timpul redării în timp real. De exemplu, probabil, o multicamera trage a avut loc, şi directorul sau producătorul ar dori să vadă scena cu came diferiteUnghiurile eră care au fost împuşcaţi. Oricare dintre mai multe înregistrări trebuie să fie utilizat cu oprirea sunetului din zbor sau ia sunt folosite, având toate focurile de armă care trăiesc într-un eveniment şi de comutare pe Y. fl Această ow workfl este mai eficientă în cele mai multe cazuri. Acest proces este, de asemenea, util atunci când un muzician vrea să perfect o anumită parte a unui cântec şi piese de teatru piesa iar şi iar. Fiecare ia pot fi plasate, şi versiuni diferite pot fi toggled prin intermediul în timp real prin apasarea T. Orice eveniment care are lters FI, efecte, sau alte modificări ale acestuia se va aplica lters FI, efecte, sau de modificări pentru a lua. Grupul meniu vă permite să creaţi un grup de clipuri care sunt temporar blocate împreună, astfel încât, atunci când sunt mutate, acestea pot fi mutate împreună fără a selecta mai multe evenimente de fiecare dată. Pentru a pune în aplicare această facilitate, selectaţi un număr de evenimente şi apăsaţi G sau selectaţi Editare | Grupa | Creare. Această opţiune blochează evenimente selectate împreună, astfel încât atunci când una este mutat, toate sunt mutate. Pentru a elimina un eveniment din grup, selectaţi evenimentul şi apăsaţi U. Evenimentul poate fi, de asemenea, eliminate din grup, prin selectarea EDIT | Grupa | remove DIN. Toate elementele grupate poate fi selectat la o dată prin folosirea Selecteaza Tot.

Această opţiune permite pentru un întreg grup care urmează să fie eliminat ca un întreg sau de a avea alt tip de prelucrare aplicate. Gruparea este un instrument foarte puternic, si una care este în valoare de timp pentru a ne familiariza cu. Sfat _____________________________________________________________________________
Editori video care lucreaza cu o formulă pe bază de situaţii de editare, cum ar fi un editor de nunta video, se poate construi un şablon de evenimente goale locaţiile de marcare în cazul în care mass-media ar trebui să meargă, completat cu tranziţiile şi filtre. Video este apoi a scăzut pe evenimentele gol ca o iau, si în câteva minute, un video finit este gata pentru a imprima pe casetă. Studios faci preset-voce-a lungul timpului de lucru poate fi util acest al doilea, de asemenea, FI tting 30 - sau 60 de spoturi radio-al doilea, complet cu compresie, EQ, şi alte filtrare, într-un eveniment de gol pentru a fi înlocuit de dialog cu noi. Recurente pentru proiecte de editare format, această metodă este teribil de taiere de acţiuni repetitive la un nivel minim şi păstrarea proiecte / producţii constante în aspectul sau sunet.

Un mare folos de la feature grupării este de a selecta o serie de evenimente şi de grup ei. Acum, ţineţi apăsată tasta CTRL în timp ce glisaţi marginea din stânga a evenimentului cel mai din stânga. Observaţi că toate evenimentele intindere sau psihiatru la valori egale. Dacă aveţi nevoie pentru a se potrivi video sau aparatele de distilare la o selecţie de muzică, aceasta este o modalitate rapidă de a realiza această sarcină.

View Menu
Meniul View este o serie de casetele care determina ce ferestre dockable sunt disponibile pentru a vizualiza imediate. Se pune un marcaj de selectare în caseta de lângă numele fiecărui scopul de a activa a vizualiza on sau off. Mixer Preview opţiune Fader adaugă un alt set de glisant pentru a meniului si permite de previzualizarea de volum pentru a fi schimbat, indiferent de ce nivel de volum se stabileşte la maestru. Mixer Preview Fader opţiune afectează numai mass-media în Trimmer şi Explorer. Acest set cu tastatura culisanta nu afectează nivelul de fişiere prestate, în timp ce se deplasează cursorul maestru nu afectează nivelul de audio mixte de la Timeline. Arată cu autobusul Melodii prima opţiune a făcut apariţia în Vegas 6, care să permită autobuze care urmează să fie privite ca piese, inclusivING panning de volum şi de control de automatizare. Această caracteristică oferă un control mult mai mare asupra melodiile mixt care utilizează lichide de autobuz, în timp ce, de asemenea, oferind o referinţă vizuală pentru controlul se amestecă. Autobuze pot fi automatizate la creşterea / reducerea volumului de un efect asupra autobuz sau pentru a controla panning. Vegas Pro 8 ofera un birou complet stilul de interfaţă de amestecare, com.plete cu FX automatizate, busing, monitorizare, etc Show Audio ascunde opţiunea de plicuri sau spectacole vol.vizionări de control UME, în funcţie de vedere starea actuală a controlului. Această nouă caracteristică permite controale de volum de pe toate piesele audio pentru a fi ascuns la o dată, curăţirea screen view în mod substanţial în cazul unui amestec de mari dimensiuni. The Show video opţiune Plicuri are acelaşi control asupra plicurile video: compozit, cale fade-to-color, keyframes de cale, şi plicuri viteza. Minimizare Toate opţiune Melodii reduce toate vizualizările cale de a unei dimensiuni minime, imediat eliberând spaţiu pentru utilizatori pentru a vedea examinări, a aduna piese Full-size, sau să facă un număr mare de piese FI t întro suprafaţă mică. Această opţiune poate fi accesat prin intermediul cheie ~. Apăsând ~ din nou reface piese la ecranul anterior. The Rebuild audio redraws opţiune Peaks / reîmprospătează opiniile val fişier de pe Timeline. Vegas foloseste 16-biţi probe de vârf, şi pe masini mai lent, puteţi accelera sistemului, prin dezactivarea tragere de vârf în OPŢIUNILOR | Preferences | de dialog GENERALE. Această opţiune, de asemenea,
1,51 Setaţi spaţiu de lucru Vegas pentru a apărea

accesate prin intermediul tasta F5, cauzele toate opiniile care urmează să fie redesenată.

exact aşa cum v-ar place să apară.

1,52 Vezi comportament de autobuz in Las Vegas, care permite automatizarea completă atribute într-un mix.

1,53 Vezi comportament de autobuz cu Minimizare Toate opţiunea Melodii pornit.

Magazine Vegas reprezentările grafice de fişiere val ca fişiere. SFL. Aceste fişiere mici pot fi şterse în orice moment; cu toate acestea, în cazul în care sunt şterse, Vegas va aspira grafice, crearea unui nou fişier. SFK. Ştergeţi fişierele. SFK când ştergeţi proiecte.

Sfat _____________________________________________________________________________
În cazul în care opiniile ecran nu va fi mărită pe verticală, în profunzime, instrui Vegas, pentru a atrage 8-biţi opinii fişier. Această opţiune permite ca procesul de a deveni mai rapid şi capacitatea de reacţie creşte în Vegas. Schimbare ecran trage de gând să OPŢIUNI | Preferences | General de dialog şi de defilare în jos pentru a "Build 8-bit de vârf fi LES."

1,54 Ordonatori Vegas, pentru a atrage 8-bit fi vizionări le.

Dacă vi se luptă cu marginile dvs. preview video, uneori este mai uşor pentru a vedea marginile dacă vă schimba culoarea de fundal a fereastra de previzualizare de la implicit gri fie negru sau alb, în funcţie de video pe care le sunt previzualizare. Pentru a face acest lucru, faceţi clic dreapta în fereastra de examinare şi selectaţi negru sau alb din meniu. Puteţi, de asemenea, simula raporturi dispozitiv de aspect în acest dialog. Acest lucru este foarte util pentru a stii cum imaginea dvs. va apărea pe un ecran specifice, cum ar fi un televizor sau direct pe internet. În plus, bara de antetul fereastra de previzualizare poate fi dublu-clic pentru a se asigura că fereastra de previzualizare arată la dimensiunea proiectului de proprietate. Aceasta este o metodă rapidă de a asigura că nu sunteţi de lucru în rezoluţiile mai mici decât proiect şi pe care îl vedeţi în fiecarelucru la o rezoluţie de exacte în fereastra de previzualizare. Clic-dreapta şi alegând "Scala video pentru a se potrivi Preview Window", care permite video pentru a scară, indiferent de mărimea previzualizare victorieDow. În cazul în care pe ecran este setat prea mică, pixelation poate avea loc şi a procesorului pot BOG jos.

Insert Menu
Audio Plicuri opţiune în meniul Inserare are două submeniuri: Volum (Shift�V) şi Pan (Shift�P). Aceste linii loc de volum şi pan linii de pe Timeline pe pistele selectate. Sfat _____________________________________________________________________________
Selectaţi toate piesele audio înainte de a utiliza Shift�V sau meniu. Această opţiune locuri de controale de volum de pe toate piesele audio, economie de timp. Aveţi posibilitatea să selectaţi toate melodiile prin apăsarea Ctrl�A.

Optiunea Video Plicuri are trei submeniuri: Compozit la nivel înalt, Fade la culori, Velocity plic. Compozit nivel permite utilizatorilor pentru a seta opacitatea o piesa de-a lungul timpului, prin adăugarea de noduri sau mânere pentru a plicul compozite şi se deplasează în plicul în sus sau în jos, pe Timeline la dorit fade puncte. Această caracteristică reduce opacitatea a pistei, care să permită evenimente video de mai jos pista afectate pentru a deveni vizibile. Fade la culoarea adaugă un plic la melodia selectată, givING de control pentru a culoarea pe care o piesa se va stinge. Culoarea implicită este negru; cu toate acestea, orice culoare pot fi selectate în Opţiuni | PREFERINŢE | VIDEO de dialog.

1,56 O caracteristică mare de Vegas, permite utilizatorilor să Defi plic ne 1,55 Meniul Inserare. culori.

Opţiunea de Velocity Plicuri permite utilizatorilor să creeze un plic care provoacă un eveniment video pentru a accelera sau încetini. Introducerea unui plic şi crearea mânere pe plic şi apoi glisând plicul, fie în sus viteze de până eveniment sau în jos încetineşte eveniment. În cazul în care un pachet este târât trecut punctul de 0 la sută de viteză, evenimentul inversează în sine. Sfat _____________________________________________________________________________
Pentru ca efectul de viteză ireal, care arată fişierele lent naturale, dar uşor visator, la 80 la sută din viteza iniţială. Evenimentul nu va apărea pentru a fi lent, dar va avea un naturale, de mişcare visator lent aplicat la ea. Această caracteristică este mare pentru încetinirea evenimente de mare viteză.

Un eveniment care are pachetul său viteza setat la �100 la sută va juca la viteză normală, dar în sens invers. Un eveniment care este stabilit ca �300 la sută va juca puţin de trei ori viteză normală. Sfat _____________________________________________________________________________
Dacă doriţi viteze mai mare de trei ori viteză normală, faceţi clic dreapta pe eveniment şi select Properties. Intrare plusViteza ţionale în fereastra Redare Rate. Introduceţi un plic Velocity. Fişierele pot fi accelerat până la 12 ori viteza normală a acestora de către folosind o combinaţie de plic viteza şi de dialog Redare Rate!

Întotdeauna utiliza fie Resample Smart sau caracteristica Resample Forţei cu o viteză-modificate de evenimente. The Reducerea Interpolat caracteristică pâlpâire pot fi valoroase cu viteza-modificate mass-media atunci când ickers fl sunt privite în imaginii examinate. Selectarea opţiunea Audio Track (Ctrl�Q) în introduce meniul Inserare unei noi piste audio de pe Timeline sub nici un track audio, care este deja în vigoare. Glisând audio de la un spaţiu gol în spaţiul de lucru Timeline în cazul în care nu audio melodiile există în prezent creează unei noi piste audio. Glisarea un eveniment audio la Timeline permite o pista audio care urmează să fie create de mai sus sau mai jos existente evenimentelor audio sau video, în funcţie de unde este scăzut. Selectarea optiunea Video Track (Ctrl�Schimb�Q), în meniul Inserare introduce unei noi piste video pe cronologie gol sau de mai sus existente piese video. Glisare evenimente nonaudio la Timeline, de asemenea, indeplineste aceeaşi sarcină, prin crearea unei noi piste video pentru eveniment nonaudio. Glisând un eveniment nonaudio la Timeline vă permite să creaţi unei noi piste video de mai sus sau mai jos o pista audio existente sau video, în funcţie de unde este scăzut. Opţiune Bus Audio (B-cheie) accesează de control audio sau piese de destinaţie. Un taremalaxor Covoare-a repartiza autobuze, să permităING fluxul de semnalul audio care urmează să fie dirijate spre un anumit număr de locuri înainte de a părăsi mixer. În timpul acestei rutare, ow semnalul audio fl pot fi procesate printr-o varietate de instrumente, cum ar fi întârzierile, reverbs, chorusing, anging FL, sau de alte procese. Autobuze poate fi, de asemenea, folosite ca instrumente de dirijare a iesiri de hardware. În cazul în care o carte de mai multe canale de sunet este folosită, de autobuz alocamentele sunt necesare pentru a monitoriza audio pentru mai multe iesiri dincolo de un sistem simplu stereo de monitorizare. Până la 26 (în funcţie de numărul de litere din alfabet), autobuze pot fi inserate in Vegas. Autobuze pot fi de asemenea utilizat pentru submixing, atribuindu-toate Amestecuri de un grup de la o locaţie pentru nivelarea fi nal. Automat de oprirea sunetului sau oprirea sunetului Plicurile sunt acum prevalezemăsură în Vegas, de asemenea.

Sfat _____________________________________________________________________________
Misiuni de autobuz Utilizaţi pentru a rută împreună toate armoniile, toate chitare, toate Basses, toate tobe, precum şi toate efectele sonore pentru submixing.

Video Bus Track opţiune (Ctrl�Schimb�B) permite efectele specifice şi procese de control care urmează să fiecondus de plic in autobuz maestru video. Supersampling, MotionBlur, şi Master Fade Out la negru transparent, sunt toate posibile cu plic de control în această fereastră. Selectarea opţiunea Empty Eveniment în meniul Insert introduce un eveniment goală de pe Timeline. Evenimente goale pot fi utilizate ca markeri pentru lungimi de timp specificată în proiectele curente sau folosite ca substituenţi pentru ia în proiecte care necesită o consecventă a edita şi fluxul de lucru, care să permită video sau audio nevoie pentru a fi abandonat pe eveniment gol. Evenimente goale pot avea filtre, efecte, sau de alte atribute care le sunt atribuite, care sunt menţinute atunci când un nou eveniment este aruncat de pe acest eveniment gol ca o ia. Evenimentele goale pot fi, de asemenea, introdusa de clic-dreapta o pista audio sau video şi alegerea de dialog Empty Eveniment. Selectarea opţiunii Textul mass-media se deschide caseta de dialog Titling.
1,60 Selectaţi generate tipuri de mass-media, în acest dialog.

1.61, 1.62 Crearea de bare de culori este una din funcţiile de instrument de Generated Media.

Selectarea opţiunea media generată în meniul Inserare se deschide o fereastra de dialog care permite utilizatorilor să CREmancat o varietate de forme diferite de aparitii mass-media. Pante, culori solide, rulouri de credit, modele de testare, şi text pot fi inserate prin intermediul acestui dialog. Selectarea Inserare Timpul opţiune în meniul Inserare introduce timp în întreaga Timeline întreg. În cazul în care un cursor este plasată în mijlocul unui eveniment, acel eveniment este împărţit şi porţiunea a evenimentului de la dreptul de, sau mai târziu decât în timp, cursorul, este mutat în funcţie de cantitatea de timp specificaţii ed în timp Inserare caseta de dialog.

1,63 Introduceţi timp gol, cu opţiune de meniu Time.

Introducerea un marker este posibil prin selectarea Marker din meniul Insert; majoritatea utilizatorilor, cu toate acestea, constată că inserarea unui marker este mult mai eficient prin apăsarea M. Această opţiune picături de o linie verticală, la orice moment cursorul se întâmplă să fie puţin atunci când M este presată sau opţiune de meniu este selectat. Regiunile poate fi definit ca un spaţiu între două markere sau o selecţie creat prin glisarea mouse-ul peste Timeline. R Apăsarea, de asemenea, activează opţiunea Regiunilor în meniul Inserare.

1,64 Regiunile pot fi create printr-o selecţie de pe Timeline şi apăsând R.

Regiuni de pe CD / numerele de pista pot fi atribuite, prin intermediul CD-ul audio Track Regiunea opţiune din meniul Inserare. Regiuni de CD-uri, cu toate acestea, sunt, de asemenea, repartiza apăsând N atunci când un eveniment selectat sau cadru de timp este pe Timeline. Această caracteristică este modul în care Vegas, creează numere de pista pentru Compact discuri audio.

1,65 Folosind regiuni într-un proiect de CD-ul face pentru indexarea rapide.

Selectarea Audio CD Track opţiune Index (Shift+N) permite separările între un număr de pistă şi un index într-o piesă, similar cu un capitol şi subcapitole într-o carte. Selectarea opţiunii de comandă din meniul Inserare creează comenzi de tip metadata pentru media în flux. Acest meniu aduce până Comandamentului caseta de dialog Proprietăţi care oferă o selecţie de diferite forme de metadate care urmează să fie introduse în calendarul de authoring de metadate-media de streaming bogat.
1,66 Instrumentele de comandă pentru a permite introducerea de metadate care creează o experienţă mai interactivă pentru streamingmedia sau telespectatorii distribuite disc / ascultători.

Tools Menu
În meniul Tools conţine instrumente pentru crearea rapidă a produselor finale şi face rapidă a mass-media editat şi alte instrumente extrem de utile. Acest meniu este în cazul în care majoritatea lucrărilor se face în termen de Vegas, în afara instrumentelor de tuns şi acţiuni.

1,67 Meniul Tools.

Opţiunea audio din meniul Instrumente are un număr de subchoices în cadrul acestuia. Aceste alegeri sunt, de asemenea, accesibile prin intermediul unui click-dreapta pe un eveniment audio. Prima alegere, Open in Sound Forge, se deschide evenimentul real-audio, video, sau ambele în Sound Forge, în care modificări distructive sau permanente pot fi aplicate la dosar. Deschideţi Copiere în Sound Forge deschide o copie a evenimentului audio Sound Forge, în care o iau este creat ca exact înlocuieşte eveniment originale de pe Timeline. Apăsând T permite utilizatorilor să comuta înainte şi înapoi între originalul şi audio editat. Orice editor audio poate fi aleasă ca editorul preferat audio; cu toate acestea, relaţia unică între produse Sony Sound Forge face o cerere de merită să aibă în parteneriat cu Vegas. Pentru a seta editorul preferat audio, selectaţi Opţiuni | Preferences | AUDIO şi navigaţi la EXE. Ale editorului preferat audio. Audio deschis în orice aplicaţie de editare audio este înlocuit în Vegas ca o ia. Sfat _____________________________________________________________________________
Întotdeauna audio deschis de la AVI dosar ca o copie, mai degrabă decât ca un fişier distructiv. Această opţiune generează o ia şi care nu afectează originalul. Ca rezultat, puteţi întoarce oricând cu originalul. De asemenea, accelerează procesul de a salva, astfel cum Vegas nu este generatoare de un nou videoclip FI LE pentru AVI originale.

Aplica non-Real-Time Eveniment opţiune FX este mare pentru computere mai lente sau de aplicare a processes care nu funcţionează bine în timp real, cum ar fi reducere a zgomotului şi acustice Mirror procese. Aceste procese sunt mari consumatoare de resurse, astfel că numai cele mai rapide maşini poate transporta sarcina. Ei, de asemenea, să ia resurse de la alte acţiuni care au loc pe Timeline. Când se utilizează non Aplica-Real-Time Event opţiune FX, amintiţi-vă că aceste efecte sunt distrugeriirelativ atribuite la eveniment, care permite procesorului să fie liber de a avea de a face cu sarcina de efecte în timp real. Utilizatorii cu calculatoare mai lent sau cu RAM puţin în maşinile lor, în general, FI nd această facilitate benefice, precum şi, după cum se eliberează resurse de sistem de prelucrare a mai multe evenimente audio, video, sau mixte. Atunci când se lucrează cu caractere non-timp real efectele, vi se va solicita să ofere un nou nume pentru fişierul audio, astfel că originalul se păstrează. Vegas, nu vă permite să utilizeze numele fişierului original, deoarece fişierul original este deschisa pe Timeline. Fişierul cu un nume nou, se adaugă ca o ia la Timeline şi pot fi comparate împotriva sunetului iniţial apăsând T. Utilizatorii pot comuta înainte şi înapoi între redarea original şi sunetul nou în timpul afectat. Deşi nu este uşor de evidentă, efectele sunt defalcate în dosare diferite, inclusiv un folder denumit ALL. Acest folder permite pentru toate Direct X plug-in-uri pentru a fi vizualizate de la o singură dată. Alte dosare, cu toate acestea, showefecte treia parte, Sony-numai efecte, şi lanţurile de FX, găsit într-un folder numit Pachetele FX. Există, de asemenea, o Automatable FX dosarul în care accesul la toate FX care pot fi controlled cu plicurile de automatizare FX sunt găsite. Doar un număr limitat de Direct X FX pot fi automatizate. Dosarul conţine Track Optimizat un grup select de FX, care sunt optimizate pentru performanta procesorului maximă.

Alegerea Track FX opţiune în meniul Instrumente se deschide efectele găsite pe panoul de control Track în Vegas. O poarta de zgomot, Egalizator, şi compresoare sunt atribuite în mod implicit la fiecare piesa audio de pe Timeline. Acestea pot fi accesate prin meniul Instrumente (Tools | TRACK FX) sau făcând clic pe butonul Track Efecte de pe panoul de control Track. Aceste efecte pot fi şterse, a înlocuit, sau sporit, în funcţie de preferinţele utilizatorului. Inserare Assignable FX opţiune inserează automat un autobuz nou în secţiunea mixerul de Vegas. Selectarea acestei opţiuni solicită o listă cu toate plug-in-uri disponibile, din care cât mai multe ca sunt necesare pot fi alese ca un lanţ de efecte.

1,68 Fiecare eveniment are un buton FX asupra acestuia, dacă butonul este eliminat în Opţiuni | de dialog Preferences.

1,69 FX pot fi ordonate în nici un fel dorit.

1,70 FX pot fi înlăturate în orice moment. FX pot fi, de asemenea, A / B, în comparaţie prin controlul şi unchecking caseta de lângă numele efect.

Sfat _____________________________________________________________________________
OPTIUNI Utilizare | BYPASS ALL efecte audio pentru a dezactiva toate efectele audio pe autobuze, piese, şi evenimente.

Efectele în lanţ poate fi reordonat făcând clic pe exploataţie şi un efect asupra lanţului, glisând-o prioritate a dorit în lanţ, şi fixarea ei. De asemenea, clic-dreapta nici un efect şi selectând Mutare în partea stângã sau Mutare în partea dreaptă popup reordona efecte meniul de opţiuni. Efectele în lanţ pot fi eliminate prin selectarea Eliminaţi Assignable EX opţiune din meniul Tools sau făcând clic pe butonul Eliminaţi în colţul din dreapta sus a casetei de EX de dialog. Introducerea efecte video de lucrări exact la fel ca inserarea efectele evenimentului audio, cu excepţia faptului că este întotdeauna nedistructive pentru a insera un efect vizual eveniment. În cazul în care Video Efecte opţiune în meniul Instrumente este selectat, toate efectele video sunt prezentate într-o casetă de dialog, permiţând utilizatorului să aleagă efecte video multiple. Efectele în lanţ poate fi reordered făcând clic pe exploataţie şi un efect asupra lanţului, glisând-o la prioritatea dorit în lanţ, şi fixarea ei. De asemenea, clic-dreapta orice efect şi selectând Mutare în stânga sau Mutare în partea dreaptă pop-up reordona efecte meniul de opţiuni.

Dacă faceţi clic pe un efect asupra lanţului video FX şi apoi clic pe butonul Ajutor FX apare un ecran care demonstrează modul în care efectul selectat afectează imaginea video. O explana scurtTION de modul în care fiecare cursorul sau butonul cu privire la efectul se va comporta este, de asemenea inclusă. 1,73 Toate aspectele legate de Vegas, au o icoane de Ajutor sau a unui buton asociate cu acestea.

1,74 Tonuri de până ajuta, prin selectarea pe butonul Ajutor FX deschide un scurt tutorial care explică modul în care efectele de lucru.

Această facilitate permite utilizatorilor pentru a examina efectul eveniment ca o imagine statică înainte de a fi aplicat la evenimentul de pe Timeline. Este, de asemenea, o modalitate foarte bună de a învăţa atribute ale fiecărui efect video.

Efecte în lanţ pot fi eliminate prin selectarea Eliminaţi pop-up meniul de opţiuni sau de către faceţi clic peING butonul Eliminaţi în colţul din dreapta sus a casetei de FX de dialog. Dialogul video FX pot fi, de asemenea, accesate prin click dreapta evenimentul de pe Timeline sau prin apăsarea butonului video FX găsite pe fiecare eveniment nonaudio.

1,75

Selectaţi efectul care eliminarea sau de ajustare.

necesită

1,76 Clic-dreapta un eveniment accesează un meniul pop-up în care puteţi deschide dialoguri FX în cazul în care butonul FX a fost îndepărtat de la eveniment.

Pan / Crop instrument poate fi deschis prin selectarea TOOLS | PAN / CULTURA. Acest instrument este una dintre cele mai puternice si mai des utilizate instrumente de gasit in Vegas, în special de către utilizatorii încă imagini. Selectarea Pan / optiunea Crop deschide o fereastra de dialog de pe Timeline cu care imaginea eveniment poate fi trunchiate pentru a satisface dimensiunea ecranului sau forţate să se potrivească cu raport de aspect de setările de proiect sau cu care zoomuri, euro şi alte mişcări pot fi aplicate în caz contrar imagini statice. Imagini cu care se confruntă dreapta sau la stânga, în sus sau în jos, pot fi inversate, având în vedere pur prin click-dreapta instrument Pan / Crop.

1,78 Deschideţi Pan / Crop de dialog, fie prin click-dreapta caz video sau prin selectarea butonului Pan / Crop.

Click-dreapta în interiorul / Pan unealta Crop aduce o fereastra de dialog secundar. Alegerea restabileşte Restaurare o imagine de eveniment pentru a statutului său prepanned / trunchiat. Alegerea Centrul de centre imaginea în jurul mici punct sau indicator de centru de găsit în mijlocul instrument Pan / Crop. Mutarea dot către o altă locaţie într-o imagine recoltate, clic-dreapta, şi alegând opţiunea de Centrul de mută de selecţie recoltate la un punct de la care punct se va recentru de sine. Alegerea Flip Horizontal opţiune în / Pan culturilor pop-up meniul răstoarnă imaginea pe orizontală. Această opţiune este indicat de "F" (Focus), în mijlocul imaginii evenimentului în caseta de dialog Pan / Crop. The "F" este backward dacă această alegere este făcută.

1,79 Înainte de trunchiere.

1.80 După trunchierea. 1.81 În fereastra de examinare, imagine preview este inversată orizontal.

1,82 În fereastra de examinare, imagine preview este inversată pe verticală.

1.83 de imagine înainte de potrivire raport de aspect este aplicat. 1.84 imagine după raportul de meci aspect este aplicată.

1,85 Raportul sursă de aspect poate fi, de asemenea, aplicat-o tigaie / cultură.

Alegerea opţiunii Flip Vertical transformă imaginea cu capul în jos, în fereastra de previzualizare. În Vegas Pro 8, afişajul verticală este optimizat pentru semnalizare verticale. Alegerea de ieşire de meci opţiunea Aspect atribuie raport de aspect de proprietăţile de proiect la imagine, indiferent de raport de aspect original al evenimentului înainte de panoramare sau de recoltare a imaginii. Raportul original aspect al imaginii în Figura 1.83 este de 16:9 şi nu se potrivesc cu proprietăţile proiect de acest proiect. Alegerea de meci culturi de iesire Aspect imagine pentru a se potrivi de aspect de 4:3 raportul dintre DV-NTSC Proprietăţi proiect sunt definite în | fişier proiect de dialog Properties. Alegerea Sursa de meci opţiunea Aspect meciuri raport de aspect de sursă, în timp ce principalamenţinerii o stare recoltate aplicat la imaginea eveniment. Pan / Crop instrument poate fi accesat prin click-dreapta mass-media sau prin alegerea Pan / pictograma culturilor gasit pe fiecare eveniment nonaudio de pe Timeline. (A se vedea capitolul 9 pentru mai multe informaţii despre instrumentul Pan / Crop.)

Selectarea TOOLS | Video | TRACK FX deschide video FX caseta de dialog şi permite repartizarea FX la o piesa întregi de video de pe Timeline, mai degrabă decât doar un eveniment video de pe Timeline. Această acţiune poate fi, de asemenea, alese pe panoul de control Track a pistei dorite. Alegerea Track Propunere opţiune în submeniul Video Tools deschide Track Propunere caseta de dialog. Această casetă de dialog permite utilizatorilor să creeze Picture-in -imagini imagine, mişcare din mai multe straturi de material video, divizat ecrane video, care se deplasează titluri, precum şi alte imagini de mişcare. Această caracteristică este un alt din Vegas, cele mai puternice si des utilizate instrumente pentru crearea de massmedia compuse, în mişcare de profunzime, precum şi mişcare a altor creativ. Acest instrument este utilizat pentru a crea populare Brady Bunch Format ecran cu imagini de mişcare mai multe aplicat la grile pe un ecran. Un Brady Bunch-like VEG FI le este inclus pe DVD-ul care însoţeşte această carte.

1,87 Butonul Track FX este găsit pe toate geamurile Track de control. În cazul în care acest buton nu este afişată, glisaţi Track panoul de control la dreapta în Timeline. Butonul va deveni vizibile.

1,88 Butonul Track Propunerea se găseşte pe toate video Track panouri de control. În cazul în care acest buton nu este afişată, glisaţi panoul Track de control la dreapta în Timeline. Butonul va deveni vizibile.

Sfat _____________________________________________________________________________
Încercaţi să folosiţi Pan / Crop pentru a crea şi de overlays Picture-in-Picture, mai degrabă decât de cai ferate Motion, ca imagine poate fi mai curat. Mai degrabă decât trunchierea de perfecţionare activă pe o imagine, trageţi indicatorii de cultură spre exterior astfel încât acestea sunt mai mari decât imaginea. 1,89 Selectarea TOOLS | Video, de asemenea, se va deschide submeniul Video Tools.

1,90 Track Propunerea este o modalitate rapidă de a împărţit ecrane, a construi mai multe vizualizari video, sau a muta un Picture-in-imagine.

Două straturi de video sunt plasate în fereastra de previzualizare cu instrumentul Track Motion. Prin imagini în mişcare eveniment la punctele de reţea, exact un sfert de ecran pot fi umplute cu o imagine video. Shadows sau luminează pot fi aplicate la imaginea eveniment. Instrument Track Propunere afectează toate mass-media pe pista de la care acesta este aplicat. Propunerea poate fi keyframed pentru mişcarea / de circulaţie. Umbre si glows poate fi, de asemenea, keyframed. (A se vedea capitolul 9 pentru mai multe informaţii despre keyframing.) Click-dreapta în caseta de dialog Track Propunerea se va deschide mai multe meniuri. Selectarea restabileşte Restaurare Track Propunere setările într-o poziţie nul, care să înlăture orice mişcare pista aplicate, şi, astfel, restaurarea orice imagine eveniment la setările sale originale. Alegerea opţiunii Centrul de centre de imagistica eveniment pe punct găsit în mijlocul Motion Track dialog cu acelaşi comportament ca şi de dialog Pan / Crop. Mutarea punct la punct, care este dorit ca se concentreze centru şi apoi alegând opţiunea de Centrul de mută caseta Track Motion, de asemenea, pentru ca acesta este centrata pe punct. Alegerea opţiunii Flip Horizontal inversează imaginea pe orizontală. Această opţiune este indicat de "F" în mijlocul imaginii evenimentului în caseta de dialog Track Motion. "F" este prezentată înapoiWard în cazul în care această alegere este făcută. Alegerea opţiunii Flip Vertical se transformă o imagine cu susul în jos în fereastra de previzualizare. Această opţiune este indicat în fereastra Track Propunere de către direcţia de "F" se arată în fereastra.

1,91 Click-dreapta de dialog Track Propunere se deschide mai multe ferestre pop-up meniuri.

Alegerea de ieşire de meci opţiunea Aspect atribuie raport de aspect de proprietăţile proiect la imagine, indiferent de raport de aspect original al imaginii evenimentului. Alegerea Sursa de meci opţiunea Aspect meciuri raport de aspect de sursa principală în timp cemenţinerii orice trunchiate sau de statutul de dimensiuni reduse aplicate imaginea eveniment. Selectarea TOOLS | Video Output FX se aplică efectele asupra întregului proiect. Acest pas este cel final în cazul în / track / proiect de posibilitatea de a aplica efecte de la imagini video. Indiferent de cât de multe efecte sunt plasate pe un eveniment sau o pistă, aplicarea efecte la nivel de proiect cauzele efecte care urmează să fie aplicate pe partea de sus a efectelor existente. Efectele pot fi, de asemenea, aplicat la nivel de proiect prin glisarea un efect de la fereastra de previzualizare sau făcând clic pe butonul de ieşire video FX în fereastra de previzualizare.
1,92 FX pot fi aplicate la nivel de proiect, care afectează toate mass-media în cadrul proiectului.

The Render la New opţiunea Track (Ctrl�M) în meniul Instrumente este o caracteristică valoros în Vegas. Această caracteristică permite editat mass-media, indiferent de numărul de piese, care urmează să fie într-un nou dosar care este plasat pe o piesa noua, la partea de sus a Timeline. Deoarece mass-media este prestate, pe care îl joacă inapoi la rata de full frame, rezolutie maxima, în orice moment, până când aceasta este filtrat, este editat, sau a new media plasat deasupra ei. Această caracteristică este utilă atunci când compozite mari se fac şi redare este lent, dar evenimentele sunt terminat în

procesul de editare şi utilizatorul nu vrea ca aceasta să fie în mod consecvent încetinirea restul proiectului. În acelaşi timp, în cazul în care modificările făcute la mass-media sau compuse FI ltered de sub noi piste ar putea fi necesare în viitor, evenimentele sunt încă în loc de sub pista nou prestate, ceea ce face accesibile în orice moment. Examinare în Player opţiune în meniul Instrumente este un instrument necesar pentru streaming autori mass media. Această caracteristică permite autorilor de la secţiunile previzualiza selectabile cu privire la cronologie în Windows Media Player, un Real Media Player, sau un QuickTime Player completă cu metadate încorporate în mass-media stream-ul. Fişierele pot fi previzualizate la orice viteza, folosind template-uri sau setările particularizate. În trecut, autorii Streaming Media necesare pentru a face în întregul dosar şi, dacă este nemulţumit de FI de calitate le, reencode fişierul. Sony stabilit ritmul cu acest instrument, în versiunea lor 2.0 din Vegas, şi calitatea codifica a devenit doar mai bine cu timpul. Această caracteristică salvează sume enorme de timp şi efort codificatoare cum se poate vedea exact cum va apărea în fluxul de un jucător de la orice loc în Timeline. Sfat _____________________________________________________________________________
Poti evita toate efectele video în fereastra de previzualizare.

Examinare în instrument Player nu se limitează la media în flux. AVI, MPEG, MPS, OGG Vorbis, precum şi alte formate de fişiere pot fi previzualizate în oricare dintre cei mai importanti jucatori complet cu orice aplicaremetadate cablu integrate. Sincronizat multimedia limba de integrare (SMIL), încorporate în Real Media este vizibilă în player REAL, împreună cu URL-ul flips, informaţii de text, sau suna a altor-out. Selectiv Prerender optiunea Video (Shift�M) în meniul Instrumente este utilizat pentru a prerender secţiuni video, astfel încât utilizatorul poate vedea exact ceea ce video prestate va arăta. Atunci când un secREA video este prerendered, un nou dosar Temp este scris pe hard disc / folderul specificate în | fişier proiect de dialog Properties. Această unitate ar trebui să fie al doilea hard drive pe sistemul de getică maximă eficienţă. După ce un fişier a fost prerendered, un mic bar albastru este afişat deasupra Timeline, indicând faptul că secţiunea

de timp acoperită de bara are o temporary prerendered FI LE asociate cu acesta. După o selecţie eveniment de timp a fost prerendered, în mişcare, editare, eliminarea, sau orice alt edita aplicat la secţiunea respectivă timp invalidează fişier temporar / prerender, ca fişierul temp nu mai exacte cu privire la ceea ce este cuprinsă în timp / eveniment de selecţie . Fii sigur că prerendered video is mergi la dosarul pe care aţi specificat în Proprietăţi proiect. În caz contrar, temp dosar va fi scris la implicită C: \ Program Fi1es \ Sony \ Vegas Pro 8 \, Precum şi unitatea de boot va deveni rapid umplută cu temp dosar care nu sunt uşor de aparente. Această problemă afectează în mod semnificativ de performanţă într-un mod general, nedorite, încetinind întreaga aplicaţie şi de sistem.

Acest sfat este o metodă foarte bună de a program pe un ShuttlePro de contur sau alt dispozitiv hardware-ul, aşa cum este utilizată de obicei destul de des. Selectarea Clean Up opţiunea Prerendered video prezinta o casetă de dialog care cere prerendered fişiere ar trebui să fie curăţate în sus sau şterse. Implicit al "Şterge inactive prerenfişiere video dered "este alegerea cele mai multe ori este necesar, dar în cazul în care toate fisierele prerendered ar trebui să fie eliminat sau dacă o secţiune a fost prerendered de mai multe ori, ar putea fi cel mai bine pentru a curăţa fişierele legate de un specificaţiile C timp de selecţie numai. După ce fişierele sunt curăţate sus / şters, acestea nu pot fi amintit. Build Dynamic RAM Preview opţiune (Shift�B) în meniul Instrumente de lucrări de mult la fel ca selectiv Prerender video, cu excepţia faptului că nu scrie o temperatură dosar la spre un hard-disk. În schimb, el foloseste RAM disponibile pentru temp dosar. Acest lucru se face mai rapid şi se elimină, de îndată ce un alt prerender este numit pe sau când un eveniment este mutat sau editat. Cantitatea de memorie RAM disponibile pentru o prerender este specificat în OPŢIUNILOR | Preferences | VIDEO de dialog. Aproximativ 60 la sută din RAM instalat în maşina pot fi puse la dispoziţie pentru Vegas pentru a prerender FI cu LES. Întregul spaţiu RAM nu pot fi utilizate, ca sistem de operare, aplicatii, precum şi servicii necesită o sumă minimă. Această problemă este aceea Vegas, nu arată toate RAM instalat în maşina ca disponibile.
1,97 Print-la-bandă prezintă opţiunile de mai rapid pentru introducerea mass-media pe o caseta DV. Această opţiune face numai secţiunile modificării ed a unui proiect, pregătindu-i pentru a fi imprimate la DV sau bandă

analogice, mai rapid decât de completare un întreg prestează.

Video Print pentru a DV Tape opţiune este la fel de ea implică. Această opţiune se imprimă proiectul privind Timeline să caseta video fără a rendering întregului proiect ca un AVI nou. Atunci când Imprimare Video to DV Tape este selectat, Vegas face toate porţiuni editat de fişier la o piesa temporar prerendered. Se poate da un avertisment că peste 80 la sută din Timeline trebuie să fie prestate. Acest aspect este de aşteptat ca în mai lungă sau mai multe proiecte de intense cu o multime de filtre, editări, tranziţii, sau de corecţie de culoare. Caseta de dialog pentru a cere lider preferat negru şi coada de la sfârşitul de imprimare-la-bandă. Un miniminim de 3 secunde de negru de la începutul şi la sfârşitul de imprimare sunt recomandate pentru a compensaSate pentru orice probleme de compatibilitate aparat de fotografiat. De asemenea, oferă o opţiune pentru a imprima un model de culoare SMPTE bar şi sunet de testare de la capul de la dosar şi oferă opţiuni pentru o lungime de bara de culoare şi tonurile de testare. Patruzeci de secunde sau mai mult din bara de culoare şi de sunet de testare sunt considerate standard. Consultaţivă cu Replicator dumneavoastră sau a emiţătorului pentru cerinţele lor. Selectarea Lay Out Audio CD din opţiunea Evenimente instruieşte Vegas, să se uite la evenimente audio pe Timeline, markeri insera index, şi de a crea informaţiile necesare pentru a inscripţiona un CD audio de succes. Asiguraţi-vă că evenimente audio nu se ating pe Timeline, sau Vegas va vedea evenimentele ating ca un singur eveniment. Autoinserts Vegas 2 secunde la capul audio şi 2-spatii de al doilea index pentru a crea un Redbook-maestru conforme CD-uri. Această problemă se aplică numai pentru DAO. Selectarea opţiunii Inscripţionare CD-ul se va deschide un submeniu, care pune în fiecare CD-uri audio sau video pentru ardere, indicându-se următoarele opţiuni:

• Track puţin o dată Audio CD-arsuri de o melodie la un moment dat la un disc audio. • Disc puţin o dată Audio CD-arsuri de un proiect întreg la un moment dat, inclusiv markeri index. Această
opţiune este standardul Redbook.

• Video CD-arsuri de un MPEG-1 CD-ul video. MPEG-1 este standardul VCD.

• CD-uri multimedia-arsuri de un MPEG, Real, WMV, QuickTime, sau o altă formă de CD-uri
multimedia. MPEG-1 fişierele nu sunt conforme cu caietul de sarcini DVD şi, prin urmare, nu va juca pe un set-jucător de top. Ambele formate video pot fi arse de la un şablon, un fişier existent, sau pe bază de Timeline FI le. Fişierele care anterior nu au nevoie de redare prestate înainte de al scrie pe disc, astfel încât Vegas vă solicită, prin măsurile necesare.

1,98 Vegas, se poate stabili în mod automat dintr-un CD pentru ardere. Utilizarea script-uri pot face acest chiar mai repede. A se vedea script-uri conexe în meniul Instrumente Scripting.

Selectarea Clean Proiectul opţiunea de mass-media indeparteaza de la mass-media de proiect referinţe mass-media, care nu sunt active pe Timeline. Acest pas ar trebui să se facă înainte de a salva un proiect cu mass-media. Dacă fişierele au fost introduse pe Timeline, ele nu apar în mass-media de proiect, dacă acestea au fost ţinute pe Timeline sau nu. Opţiunea Run Script este o caracteristică din Vegas, care permite utilizatorilor să scrie scripturi particularizate macro pentru evenimente de prelucrare a lotului, în aproape orice fel care un utilizator poate imagina sau impune. Aveţi nevoie de un script care spune Vegas, pentru a face un AVI, utilizarea AVI ca un maestru să facă o QuickTime, Windows Media Video, şi fişierul reale; bip de două ori, şi apoi face un fisier MPEG-2 cu AC-3 audio? Run Script opţiune se poate realiza aceasta, în cazul în care codul de scripting este scris corect. Un exemplu de un script în Vegas, arata ca listarea următoarele:
** * Acest script va elimina toate efectele de un anumit tip de produs * in Project proiectului mass-media. * * Data revizuirii: 30 ianuarie 2005 ** / System.Windows.Forms de import; Sony.Vegas de import; / / Acesta este numele complet al plug-in-asociate cu efect dee / / Doriţi să o eliminaţi. plugInName var = "Sony Timecode", try (var = mediaEnum enumeratorul nou (Vegas.Project.MediaPool), în timp ce (! mediaEnum.atEnd ()) ( mass-media var = mediaEnum.item (), effectsEnum var = enumeratorul noi (media.Effects), în timp ce (! effectsEnum.atEnd ()) ( efect de var = effectsEnum.item (), în cazul în care (plugInName == effect.PlugIn.Name) ( media.Effects.Remove (efect), ) effectsEnum.moveNext (), ) MediaEnum.moveNext ();)) catch (e) (MessageBox.Show (e);)

Scripturi particularizate se găsesc pe discul incluse în această carte. Un buton poate fi creat pe script-uri bara de instrumente de luare imediat accesibile. Pentru a introduce un darton, selectaţi Tools | SCRIPTURI şi localizaţi script-ul de alocare a unui buton. Atribuiţi script-ul la una dintre cele 10 puncte de locaţia script-ul.

1.99, 1.100 Atribuirea unui script pentru a o comandă rapidă (1.99), care poate fi atribuit un buton de pe bara de instrumente (1.100).

Sfat _____________________________________________________________________________
Scripting poate salva sute daca nu mii de intrarile de la tastatura. Experiment cu instrumente de scripting găsite pe disc, în această carte, şi veţi vedea cât de rapid timp de economisire a instrumentelor de scripting poate fi.

Utilizarea de dialog Particularizare bară de instrumente, a aloca o tasta de acces rapid la un buton de pe bara de instrumente. Script-ul este acum o singură operaţiune buton. Până la 10 script-uri pot fi încărcate pe Timeline La un moment dat.

1,101 Se incarca script-uri pentru a face un buton de bară de instrumente rularea script-uri rapid şi uşor.

Ultimate S 3.0 este o interfata de scripting care poate fi achiziţionat de la VASST.com şi VideoGuys. Ultimate S 3.0 permite cât mai multe 200� script-uri pentru a fi accesat de pe bara de instrumente, inclusiv mulSwitching ticamera, automatizate treimi mai mici, unelte de audit, precum şi alte funcţii importante. O versiune de încercare se află pe disc în spatele acestei cărţi.

1,102 Ultimate S este un instrument de scripting care poate activa în timp real de editare multicamera, a crea montaje fotografii de până la 9999 imagini complet cu mişcare şi egalată de a bate muzica, configurare de proiect, management de mass-media, instrumente de compoziţie, automatizate treimi mai mici, si mult, mult mai mult . Scripting instrumente cum ar fi acest lucru sunt făcute pentru radiodifuziune şi televiziune şi editori eveniment si nu numai că vor economisi timp, dar veţi fi probabil le-a doua de inspiratie, de asemenea.

Opţiuni de meniu
Această serie de meniuri este predominant pentru setarea comportamente şi funcţiile de Vegas, la nevoile c specificaţiile. Multe sunt videocentric, dar altele nu. Quantize cu opţiunea Rame, în general, ar trebui să fie verificate pentru situaţii de cele mai multe editare video; ar trebui să fie unchecked Vegas, în cazul în care este folosit ca un instrument de audio-numai. Forţele Acest video opţiune la un eveniment pentru a fixa o frontieră cadru, prevenirea unei tapiterie din care apar în mijlocul unui cadru, indiferent de reţea sau de setările de timp. Taste Alt�F8 pentru a se întoarce Quantize Rame de acţiune on sau off. Selectarea opţiunea Enable să se rupă cauze de evenimente la linia de sus sau în utilitarul de completare snap la markeri reţea, alte evenimente, poziţii cursorul, sau markeri introdus. Această caracteristică este utilă atunci când un utilizator doreşte să se asigure că momentul este corect în mediul de studio de înregistrare, că nu sunt cadre pierdute în mediul de editare video, şi că este corectă în momentul introducerii evenimentele de pe Timeline. Snapping poate fi activat prin meniul sau apăsând F8 pentru a activa această caracteristică on sau off. Pornirea snapping off permite mass-media să fie redus cu aproximativ la timp, dacă este necesar. Snapping este de obicei pe stânga, cu excepţia cazurilor în care efectele de sunet sau evenimente video nu ar trebui să intre pe un marker, linie de reţea, sau INACdestinaţie de plasare curate cursorului. Snap la Grid (Ctrl�F8), precum şi pentru a Snap Markers (Shift�F8), alegerile sunt depinde de faptul dacă Activează să se rupă (F8) este on sau off. În cazul în care să se rupă este pornit şi oricare dintre aceste selecţii este activată, evenimente vor fixaţi pentru a marker sau linia de grilă la care au tras cele mai apropiate. Dacă nici o linie de reţea sau markerul este prezent, un eveniment va snap la evenimentul cel mai aproape de punctul său de presă atunci când a scăzut sau mutate pe Timeline.
1,103 Remarca evenimente cedat, pentru a încadra linii nivel de reţea.

Snapping poate fi activat pentru a putea tempo muzică, cadre video la viteze de cadre selectabile, sau ori absolută.
1,104 Atribuiţi grilă spaţierea de preferinţa personală sau la un standard de casa.

Grila de opţiuni Spaţiere permite o varietate de grile pentru a fi selectate, care este dependentă de metodele de lucru ale utilizatorului. Această selecţie controlează cât de bine sau de strâns grile distanţate sunt plasate pe Timeline. Studiouri de înregistrare sau de muzicieni ar putea să doriţi să utilizaţi programarea muzical pe bază, cum ar fi tempo-uri şi beat-uri, pentru a stabili o grilă. Editori video s-ar putea dorinţa de reţea să fie cadru pe bază de la frame rate oricare ar fi acestea pot fi de editare la, cum ar fi 25fps pentru PAL sau 29.97 drop-cadru pentru NTSC DV. Grile muzicale pot fi prevăzute după cum bine tripleti ca nota 32-lea, în timp ce grile video poate fi dispuse cât mai strâns rame unică. LayoutGrid sunt foarte importante, dacă intenţionaţi cu privire la utilizarea buclele acid în Vegas, astfel cum acestea vor contribui la alinierea audio FI les pe Timeline.
1,105 Conducători Set pentru modul în care este vizualizată grila pentru rupă, alinierea, sau de selecţie de timp.

Diferite din opţiunile Grila Spaţiere, domnitorul opţiunile de format determina modul în grilele sunt prevăzute. În cazul în diferite forme de formate de conducător sunt alese de la selectarea spaţierea reţea, cum ar fi alegerea un cadru bazat pe domnitor în timp ce un beat-mapate reţea este selectat, liniile de reţea dispar din Timeline. Vegas, nu se poate face o distincţie între conducător incompatibil şi formate grilă, lăsându-l să utilizatorului să definească aceste setări. Studiouri de muzică de înregistrare pentru a poza, probabil, vor dori să folosească hărţi beat mai multe comune, dar poate comuta înainte şi înapoi între forme de reţea, ajutând calcula tempo la timp pentru repere muzicale. Automat Crossfades opţiune, selectabile prin meniu sau tasta X, implicit asupra. Atunci când două evenimente cruce peste altul, Vegas, creează o cruce-se estompeze, indicată de un "X" în mijlocul a spaţiului în care acestea sunt traversate. Încrucişate automate de estompează sunt, în general, pe stânga. Evenimente trecut peste altul, cu încrucişate automate dispare care sunt dezactivate deveni bucăţi de greu. Auto Ripple (Ctrl�L) este o caracteristică puternic găsite în Vegas. Această caracteristică permite trimMing de o margine eveniment. Evenimente ulterioare pocnet în acel loc pentru a umple gaura lăsată de antracit, sau în cazul în care evenimentul este tras mai lung, Vegas automoves toate evenimentele jos Timeline pentru aceeaşi durată de timp plus ca evenimentul tras lui. În cazul în care mass-media este lipit la loc şi Auto Ripple este pornit, Vegas, se mută toate evenimentele ulterioare în jos Timeline pentru a veni în eveniment introdus. Prin acelaşi comportament, în cazul în care un eveniment este şters, Auto Ripple slide-uri toate evenimentele înainte în timp pentru a fi ll spaţiul lăsat de massmedia eliminat, asigurându-se că orice sumă de timp, se adaugă sau ştearsă, aceasta valuri în sau în afara evenimente ca urmare a modificărilor . Această nouă caracteristică, de asemenea, de exponate alte comportamente, în sensul că aceasta poate fi trackdependente sau proiect-dependente. În plus, evenimente pot fi amestecate cu privire la cronologie, cu toate evenimentele care se deplasează cu shuffl evenimente ed.

Sfat _____________________________________________________________________________
Fiţi conştient de faptul că în cazul în care mass-media a introduce dedesubt evenimente existente cu Auto Ripple activat, toate evenimentele sunt mutate la timp pentru lungime a introduce eveniment mass-media. Dacă evenimentele video sunt pe Timeline, nu fi de acord Auto Ripple înainte de a introduce mass-media. Apasa Ctrl�L pentru a activa / dezactiva Auto Ripple.

1,107 Layout de mass-media în faţa unei ondulaţie este executat. 1.108 Layout de mass-media, după o ondulaţie este executat.

Observaţi că atunci când "A" este mutat în jos Timeline cu Auto Ripple pornit, "C" rămâne a cedat la "A" şi se mută în jos Timeline pentru aceeaşi durată ca "A" a fost mutat în jos Timeline. Selectarea Plicuri de blocare cu opţiunea Eveniment cauze controale de volum, panning plicuri, plicuri de autobuz, plicuri compositing, şi plicuri viteza pentru a trece de pe Timeline cu evenimentele lor corespunzătoare. În cazul în care 80 de evenimente audio sunt pe Timeline cu modificările plic 200 şi nici unul dintre evenimentele este mutat, în cazul în care acesta este dezactivat estompează audio va fi incorect temporizat. Loop este un alt instrument de una dintre cele mai Vegas-lui instrumentele utilizate şi pot fi accesate prin meniul sau apăsarea Q. Această facilitate permite utilizatorilor să se facă o selecţie de pe bara de Marcatorul şi au curbucla sor peste faptul că de selecţie de peste si peste, in timp ce sunt în curs de modificările efectuate. Folosind acest instrument este o metodă excelentă de a tweak tranziţii, de corecţie de culoare, panning, mişcare de cale, şi alte efecte edita şi instrumente, în timp ce văzând evenimente schimbare în timp real pe oricare dintre intern sau monitor extern. Sfat _____________________________________________________________________________
Utilizaţi instrumentul Loop timpul de editare a spaţiilor critice în timp ce vizionaţi video pe monitorul computerului, mai degrabă decât monitor extern. În ceea ce buclele Vegas prin selecţie, atrage o memorie RAM face în mod automat, crescând rezoluţia şi rata de cadru în care se bucle. Să o buclă de secţiune în timp ce cu o ceaşcă de cafea sau la un apel telefonic, şi în termen de câteva momente scurte, întreaga secţiune se va juca fără probleme şi în mod clar. Asiguraţi-vă că aveţi destul RAM specificate în OPŢIUNILOR | Preferences | VIDEO de dialog.

Redare simultană & opţiunea Record, dacă este activat, permite audio trebuie să fie înregistrate în acelaşi timp ca audio este în curs de monitorizat. Această caracteristică este critică pentru un studio de înregistrare. Cea mai mare parte din plăcile de sunet sunt full-duplex, ceea ce înseamnă că acestea permit audio pentru a trece în ambele direcţii în acelaşi timp. Cele mai multe carduri de laptop de sunet sunt semi-duplex, care nu permite audio care urmează să fie bidirecţional. În acest caz, caracteristică este necesar pentru a evita dezactivarea mesaje de eroare. În cazul în care un laptop este utilizat pentru monitorizare şi de înregistrare, un card de externe de sunet / dispozitiv este de obicei necesară prin FireWire, USB, sau CardBus.

1,109 Plic original. 1.110 Un eveniment care nu este blocată la mişcările de plicuri fără a afecta poziţia de volum / pan / FX.

1,111 Un plic închis muta toate markeri; volum / pan / modificări FX cu ea.

Caracteristica este o Metronome Metronome audio care poate conta moment, la tempo şi bate setTing specificaţiile ed in File | PROPRIETĂŢI | AUDIO de dialog. Acest instrument este la îndemână atât pentru muzicieni şi editorii video. Metronome nu este înregistrată pentru a hard disk dacă este utilizat în timpul procesului de înregistrare. Mut Toate opţiune audio este exact aşa cum numele implică. Toate audio de pe Timeline este dezactivat / reduşi la tăcere. Deselecta această caracteristică sau selectaţi o pistă direct la reactivarea audio. Selectarea Mut Toate optiunea Video are acelaşi efect, cu excepţia faptului că provoacă tot vizual pistele de pe Timeline pentru a merge întuneric. Melodii individuale pot fi reactivat şi vizualizate, sau debifaţi această opţiune pentru a aduce înapoi la film pe ecran. Selectarea opţiunii Timecode solicită un submeniu cere ceea ce şi în cazul în care Timecode este de a fi citite / generate. Timecode pot fi generate pentru dispozitive MIDI. MIDI Timecode (MTC) este citit de aproape toate aplicaţiile software şi hardware-ul de multe unelte. MTC este utilizat pentru Synchronizing aplicaţii software împreună sau SYNchronizing hardware şi software împreună. Vegas generează MTC de fiecare dată când este pornit de redare.

Vegas, de asemenea, are capacitatea de a genera un ceas MIDI. Caracteristica ceas MIDI este diferit de MTC în măsura în care conţine, de asemenea cântec indicatorul de poziţie şi desfăşoară informaţii tempo, de asemenea. Muzicienii vor dori să utilizaţi această funcţie, deoarece îi permite să efectueze Vegas, creşterea sau reducerea temPOS şi aplicarea slaved sau hardware-ul va creşte sau descreşte apoi, în tempo-ul, în conformitate cu tempo harta prevăzute în Vegas. Sfat _____________________________________________________________________________
Utilizatorii înregistraţi din Vegas, pot accesa site-ul Sony de web şi descărca router virtuale MIDI (VMR) de utilitate fără nici un cost sau ia-l de pe disc de instalare Vegas. Utilitate VMR Vegas, permite de a conduce vehicule Timecode alte aplicaţii, cum ar fi capabil să acid sau declanşa Sound Forge. Această opţiune este mare pentru sincronizarea un pat de muzică care nu este finalizată în acid la video Vegas Timeline.

Vegas, poate fi, de asemenea, a început şi sa oprit, prin intermediul opţiunea Declanşarea de la Timecode. Un dispozitiv extern, care generează Timecode, sau că generează fluxuri un dispozitiv care poate accepta de timp SMPTE-cod şi converti în MTC, poate fi un dispozitiv de maestru, şi Vegas poate fi sclav sale.

Vegas, utilizatorii pot personaliza bara de instrumente pentru a se potrivi nevoilor lor specifice şi dorinţele pentru aspectul lui Vegas. Editori video s-ar putea dori să ascundă audio-unelte numai, la fel cum studiouri audio-ar putea doar dorinţa de a ascunde instrumente video găsite pe bara de instrumente în Vegas. În orice caz, Vegas poate fi setat de până la aspectul şi modul în care orice utilizator alege. OPTIUNI | PREFERINŢE de dialog este locul principal în care aspectul Vegas, poate fi setat la preferinţe individuale.

1,113 Adăugarea unui instrument particularizate pentru a bara de instrumente este aceeaşi pentru toate instrumentele aşa cum se arată în secţiunea Scripting.

Selectaţi preferinţele care se potrivesc fluxul dvs. de lucru. Experiment cu setările pe care funcţionează cel mai bine pentru tine. Fiecare filă are mai multe opţiuni referitoare la general, video, audio, CD-uri, editare, sincronizare, şi un dispozitiv video şi un tab pentru Audio hardware. Sfat _____________________________________________________________________________
Asiguraţi-vă că volumul şi pan Plicurile sunt în mare măsură de diferite culori în cazul în care culorile implicite nu sunt utilizate, astfel încât acestea să poată fi diferenţiată de la o privire atunci când amestecul în Vegas. Aplicarea scheme de culoare, care sunt similare ca stil, cum ar fi constructia toate plicurile câştig EQ diferite culori de verde, lăţimea de bandă plicuri diferite culori de albastru, şi aşa mai departe, ajută la evaluarea rapid un mix şi de a stabili ce Plicurile sunt cu funcţii diferite. 1,114 Set Vegas să se simtă aşa cum vă doriţi să se simtă în caseta de dialog Preferences.

Preferinţe în Vegas s-au extins în mod semnificativ incepand cu versiunea 5, inclusiv opţiunile pentru cartografierea cheie, dispozitive de interfaţă umană, şi Cursors draggable. În casetele de dialog Preferences, veţi dori să ia notă de caracteristicile de control extern, care necesită un card de MIDI, precum şi noile caracteristici scrubbable cursorului. Ne vom uita mai atent la preferinţele externe de control în secţiunea Amestecul de la capitolul 7.

Cursoare şi selecţiile
În versiunile Vegas 2-4, glisaţi cursorul pe cronologie a creat o selecţie. Pentru majoritatea utilizatorilor, aceasta a fost un flux de lucru satisfăcătoare, în timp ce pentru alte persoane care provin din spaţii de lucru NLE diferite, aceasta a fost confuz. Din moment ce Vegas versiunea 5, interfata a permis cursor şi playhead care urmează să fie târât în întreaga Timeline fără a se crea o selecţie. Pentru a permite glisarea cursorul pe Timeline: 1. Deschideţi OPTIUNI | Preferences caseta de dialog. 2. Verificaţi "Permiteţi Editare cursor care urmează să fie târât" caseta de la partea de jos a dia generalecaseta de jurnal. 3. Selectaţi Aplicare şi a închide caseta de dialog Preferences. Sfat _____________________________________________________________________________
În Vegas Pro 8, nu este doar o selecţie a crea mai uşor, dar, de asemenea, săgeţi şi un indicator de timp vor fi afişate, indicând cantitatea de spaţiu un eveniment este mutat, în momentul unui transfer de decolorare sau fade-in, iar suma de riplul de acţiune, de asemenea.

Acest lucru permite cursorul care urmează să fie târât despre Timeline fără a se crea o selecţie. Selectiile poate fi încă create, făcând clic de două ori şi de tragere. Un mod sigur de a afla dacă o selecţie va fi creat este de a-clic pe stânga cursorului. În cazul în care o săgeată cu soclu dublu apare sub cursorului, este un cursor draggable sau playhead. În cazul în care săgeata de dublu nu apare, va pentru a crea o selecţie de pe Timeline. Această nouă funcţie ar putea dura ceva Noţiuni de bază utilizate pentru a, deoarece nu este în totalitate intuitiv, la fel ca cele mai multe dintre funcţiile Vegas sunt.

1,115 Selectaţi această caseta de selectare dacă doriţi să fie în măsură să glisaţi cursorul peste Timeline fără a se crea o selecţie. Lasă-l unchecked dacă tu satisfi sunt ed cu metoda în care versiunile anterioare ale Vegas au lucrat. Acesta este verificată în mod implicit în Vegas Pro 8.

1,116 Când vedeţi acest indicator, cursorul poate fi târât în întreaga Timeline fără a se crea o selecţie.

Say You'll fi a mea!
Unul din instrumentele puterii de Vegas, este de a permite utilizatorilor ca de personalizare mai mult posibil cu cererea. Layouts, aparenţe, comenzi cheie, precum şi de andocare sunt doar câteva dintre user-setările de Defi Ned care pot fi personalizate de utilizatori. În general, Preferinţe, faceţi clic pe tab-ul tastaturii. Acest dialog vă permite să introduceţi o serie de intrarile de la tastatura, iar pe partea dreapta a filei, puteţi alege ce acţiunile pe care doriţi să specifice că serie de taste personalizate pentru a lua. Această caracteristică va fi a nu putea suporta în cazul în care Vegas, este readus la setările din fabrică, este o bună practică pentru a arhiva / salva aceste cheieaccidente vasculare cerebrale la un stick de memorie sau de o altă locaţie.

XP Teme in Vegas
Pentru unii utilizatori, culorile implicite de la Pro Vegas 8 interfaţă nu sunt confortabile sau inspiraţie. Vegas permite pentru temele alese în Teme XP de dialog pentru a determina cum apare Vegas. Acest lucru permite utilizatorilor să creeze propriile lor pentru apariţiile Vegas, cel mai bine adaptat la mediul lor de editare. Pentru a modifica o temă XP, deschide panoul de control şi Display selectaţi una din opţiuni. În afişajul de dialog, veţi găsi o fila Teme. În această filă sunt meniuri dropdown care vă va permite să selectaţi teme precompilate pentru XP sau teme a vizualiza on-line pe care le puteţi descărca. În general, cei mai mulţi editori prefera teme mai întunecat care sunt mai uşor asupra ochilor în camere de editare slab iluminate. Un site web, la http://www.themedoctor.com are un număr de teme pentru downloadat de a crea personalizate apăreaaparatele de uz casnic pentru XP care va afecta, de asemenea, modul în care apare Vegas. Asemenea, puteţi obţine mai multe teme de PURChasing Microsoft Microsoft Plus add-on pentru Windows XP.

Pentru a avea Vegas accepta personalizat de teme pentru Windows XP, va trebui să merg la OPŢIUNI | preferinţe şi bifaţi caseta de selectare pentru Activarea Windows XP Suport Theme. Fără această casetă bifată, Vegas va folosi culorile implicite sale. Pictogramele nu se va schimba aspectul cu diferăteme ent aplicat la Vegas, doar culori, din spatemotive, de afişare, şi fonturile antet se va schimba în aparenţă. Reţineţi că teme schimbare va afecta modul în care de multe ori unele aplicaţii pot să apară, aşa că alege temele vă cu atenţie în cazul în care Sys dvs. de editaretem este, de asemenea, utilizat pentru func de e-mail sau alte comunetions. Teme pot fi stocate / salvate şi a reamintit pentru sarcini specifice, atunci când este nevoie. Pentru a crea o temă în Windows, faceţi clic dreapta pe desktop si alegeti Properties, apoi selectaţi fila Aspect. Alege avansate, şi de a folosi alegerile dropdown meniu pentru a selecta setările de apariţia sistemului. Salvaţi o temă după crearea setările particularizate dvs. făcând clic pe fila Teme, la extrema stângă a de dialog Proprietăţi afişare, naming a temei, precum şi alegerea Save As. Acest lucru va stoca tema dvs. în folderul Documente excepţia cazului în care alegeţi o locaţie nouă, în care tema ar trebui să fie depozitate.

1,118 Salvaţi tema, aproape Vegas, şi reporniţi Vegas pentru a vedea aspectul nou.

Key Features!
Vegas prevede, de asemenea personalizate de cartografiere tastatură. Această facilitate permite utilizatorilor să creeze propriile comenzi rapide de la tastatură personalizat pentru creşterea eficienţei getică în editare. Unul dintre indicii că sunteţi un utilizator de putere Vegas, este cât de mult să utilizaţi o tastatură în loc de un mouseului. Veţi aproape întotdeauna să fie mai rapidă cu o tastatură decât un mouse-ului, dat fiind numărul de mai puţine mişcări de mână. Acest lucru este adevărat, cu aproape orice aplicaţie, pentru că ambele mâini rămân pe tastatură cele mai multe ori. Pentru a debloca puterea Vegas Pro 8 comenzile lui tastatură personalizabile, deschideţi OPŢIUNI | CUSTOMIZE de dialog tastatură. Când se deschide caseta de dialog, lista completa de comenzi rapide de la tastatură disponibile este afişată, precum şi combinaţii de taste care le sunt atribuite. Acestea pot fi modificate pentru a fi t nevoile dumneavoastră specifice. Pentru a modifica o comandă rapidă sau pentru a crea unul nou, selectaţi comanda specifice, fie prin tastarea cuvinte-cheie în bara de căutare sau faceţi clic peING pe o familie de comenzi şi de foraj în jos, la specificaţiile c unul. Plasaţi cursorul în taste de comenzi rapide ":" cutie. Dacă nu există o altă comandă în caseta, apăsaţi Shift, Ctrl sau Alt cheie şi de

1,119b În acest exemplu, Alt�G a fost atribuit pentru a deschide Render Ca de dialog.

1,120 Shortcut "atribuită în mod curent la:" caseta va afişa toate comenzile partajată cheie ca avertisment dvs. numai că sunteţi pe cale de a modifica o comandă existente tastatură.

eliberaţi tasta. Aceasta va debifa caseta. Acum, ţineţi apăsat Shift, Ctrl sau tasta Alt în timp ce apăsaţi o tastă de companie dorit pentru comenzi rapide. Acest lucru va stabili de comenzi rapide în caseta de dialog şi afişa alături de comanda care le-a fost atribuit pentru a rula. Dacă o comandă nu apare în fereastra de comandă disponibile, apoi opţiunea de a atribui o comandă rapidă de la tastatură nu este disponibilă. În cazul unei comenzi rapide nou creat este de partajare o comanda cu o comandă rapidă existentă, cur "Scurtăturărently atribuit: "caseta va indica comanda partajate (e). Pentru cei care operează Vegas, pe mai multe calculatoare, cum ar fi un sistem desktop şi laptop, şi care ar dori să împartă comenzile cheie, fără a trebui să ia timpul necesar pentru a înfiinţa al doilea computer, Vegas, permite o ini. Dosar pentru a fi utilizate pentru a de export setările particularizate tastatură. Faceţi clic pe Salvare ca buton în caseta de dialog Keyboard, precum şi o casetă de dialog de export se deschide. Creaţi un nume pentru fişierul ini., Şi a salva fişierul pe maşina dvs. locale. Fişierul se află în C: \ Documents and Settings \ <username> \ Application Data \ Sony \ Vegas Pro \ 8.0 pentru utilizatorii de XP şi C: \ Users. \ <username> \ AppData \ Roaming \ Sony \ Vegas Pro \ 8.0 pentru Utilizatorii de Windows Vista.

1,121 Comenzile cheie pot fi exportate la un alt calculator, economisind timp şi de potrivire a ow workfl ale unei maşini de birou la un laptop sau un alt computer din reţea.

Pentru a importa un set personalizat-cheie de comandă, copiaţi ini. Fişierul salvat în secţiunea anterioară în locaţia corespunzătoare de pe PC-ul ţintă. Setul de Custom-cheie comandă va fi instalat ca parte a Vegas pe masina de a doua şi va fi disponibil la următoarea Vegas este pornit. Comenzile cheie pot fi returnate la setările implicite selectând Opţiuni şi apoi selectând Default Toate buton pe OPŢIUNILOR | CUSTOMIZE KEYBOARD de dialog. Aveţi posibilitatea să ştergeţi fie orice hartă cheie seturi de care nu doriţi să le păstraţi, sau pur şi simplu alege [Default] în lista verticală harta tastaturii în partea de sus a de dialog. Ţineţi

minte că selectând butonul Delete va şterge toate comenzile personalizate cheie în care a stabilit şi, în cazul în care nu au fost salvate în alt loc, orice comenzi pe care le-aţi creat va fi plecat.

Color My World
În preferinţele de afişare pentru Vegas, veţi găsi un dialog care permite culoarea antete de cale, de saturaţie a culorilor icon, autobuzul sau plicuri FX, pictograma de colorare şi culoare, oferind în continuare o privire particularizat pentru stilul dvs. special Vegas. În caseta de dialog Preferences General, verificaţi tickbox pentru Windows Tematica de sprijin, precum şi orice tema care le creaţi pentru Windows XP va fi apoi o parte din schema de culori Vegas. Acest lucru este mijlocul prin care puteţi crea un întuneric, afumat căutaţi Vegas ar trebui să vă place acest tip de aspect.

Capturarea Video
Noţiuni de mass-media de la aparatul de fotografiat la hard disk
Conceptul de "captura" în video digital este un nomenclator predominant resturile de la zile de mers. "Capture" sau "digitizarea" este, de fapt, încheiat la aparatul de fotografiat atunci când este vorba de formate digitale, cum ar fi DV, HDV, XDCAM, şi codec avansate de video-noaştere ridicat Defi (AVCHD). Transferarea mass-media de la camera video la calculator este de fapt doar un transfer de date. Nimic nu este făcut pentru a mass-media ca este să fie transferate de la un dispozitiv de stocare digitale de la altul. De compresie a avut loc deja în camera video / etapa dispozitiv de înregistrare, în timp ce în zilele vechi, cu video analogic, camera foto-video capturat necomprimată imagini şi cartela de captare s-ar comprima video într-un flux de date pe care computerul ar putea gestiona. Vegas în mod automat simţurile frame-rate, dimensiunea imaginii, precum şi orice alte informaţii care ar putea fi o parte din fluxul de DV. Nu setări speciale sunt necesare pentru a captura video de pe o FireWireaparat de fotografiat echipat prin intermediul unui card OHCI. Fie că mass-media este PAL, NTSC, 24p, 16:9 anamorfic, sau un alt format acceptat, este capturat, sau transferate, de la aparat de fotografiat cu aceste atribute recunoscute. DV, HDV, şi XDCAM toate utilizează standardul FireWire pentru transferul de date video. AVCHD, iar unele camere video de consum utilizare USB2 ca un protocol de transfer.

Manual Capturarea DV
Conectaţi aparatul foto la carte FireWire instalat în partea din spate a computerului. Deschideţi Vegas si selectati File | Video Capture, care se deschide util Vegas Video Capturetate. Utilitate captura poate fi, de asemenea, deschis de la mass-media de proiect, făcând clic pe butonul de captura video. În unele sisteme, aparatul de fotografiat nu este autodetected. Dacă se întâmplă acest lucru pentru tine, du-te la Contract Panel | Sistem | Hardware şi căutaţi 1394 controlorilor de Host Bus 2.1 Deschiderea video utilitate Capture.

2,2 În primul rând de captare fereastra de utilitate atunci când se deschide.

linie de aparat. Faceţi dublu clic pe linie, şi proprietăţile de autobuz se va deschide, arătând driverele instalate. În unele cazuri, un driver de Microsoft şi un alt conducător auto, cum ar fi un TI, Lucent, sau driver VIA, va fi prezent. Faceţi clic dreapta pe orice şofer care nu este un driver de Microsoft şi uninstall it. Repetaţi pentru toate drivere non-Microsoft. Unele cărţi de 1394 sunt instalate, de plăci de reţea, care poate provoca TIC confl cu aparatul de fotografiat şi a operaţiunilor de autobuz. În cazul în care acest lucru devine o problemă, deschideţi hardware-ul adaptorului de reţea şi de disîn măsură CNI 1394 / Placa de retea. Acest proces nu ar trebui să afecteze alte sarcini de reţea sau de abilitati. Când Video Capture lansează, selectaţi Opţiuni | Preferences. Selectaţi fila Disk Management. Implicit de captare de localizare a capturat FI LES este C: \ Documents
and Settings \ username \ My 2.3 Deschideţi Hardware | fila Device Manager pentru a regla 1394 şi de reţea Documente \.

proprietăţi.

În cazul în care aparatul foto este oprit, Video Capture voinţă a voi prompt tu la spre nap it on. Când aparatul foto este pornit, Windows va deschide automat ecrane cer ceea ce ar trebui să facem cu aparatul de fotografiat. Anulare ecranele Windows, astfel cum Video Capture este deja deschis. Dacă selectaţi orice altceva, ea poate trece peste video driverele Capture, şi apoi veţi avea nevoie pentru a porni din nou de închiderea de aplicare, lansat de curând şi reciclarea aparatul foto. Este posibil să doriţi să plasaţi pictograma de captare instrument pe principalul instrument Vegas-bar, dacă aveţi nevoie pentru a regulat Captură de acces. Acest lucru se realizează prin intermediul funcţiei de Customize Toolbar. În cazul în care o unitate de captare nu a fost specificat, Video Capture va cere pentru o unitate să fie specificate. Cu excepţia cazului în absolutely este necesar niciodată, massmedia pentru a capta aceeaşi unitate de tare operatsistem de ING. Specificaţi un hard-disk şi să specificaţi o dimensiune de disc overflow, care este de cel puţin 3 la sută mai puţin decât dimensiunea unitatea de ansamblu. Aceasta optiune va permite camera pentru defragging unităţi şi va împiedica o unitate de umplere la capacitatea totală, eventual de redare incapa unitateable de a fi recuperate în caz de accident sau de o unitate de sistem. Implicit asupradebit este de 360 MB. Drive-urile mai mari pot necesita o ow overfl puţin mai mare, cum ar fi 500 MB. Captura video va cere un nume de bandă cu dia Nume Verificaţi Tapelog. Acest pas este primul din Profi cientă de gestionare a activelor mass-media digitale sau de gestionare a activelor. Introduceţi numele de banda pe care doriţi să captura. Acest nume bandă va fi adăugat la numele de fişiere în care acestea sunt capacfabricate, astfel încât să fie sigur că este corectă. Veţi avea o oportunitate de mai mult pentru a CoRrect acest uşor mai târziu. Acest proces este cunoscut sub numele de logare.

Sfat _____________________________________________________________________________
Introduceţi numele de bandă exact aşa cum este scris pe banda a coloanei vertebrale, în cazul în care doriţi să mergeţi înapoi şi să recupereze mass-media. Acest proces a evita erori de exploatare forestieră şi localizarea banda.

Verificaţi Tape Numele de dialog, de asemenea, pro -vides opţiunile următoare:

• Nu capture orice clipuri chiar acum. • Start capturarea toate clipurile de la thE poziţia curentă bandă. • Start capturarea toate clipurile de la thE începutul celei de-bandă.
Pentru moment, selectaţi "Nu captura orice clipuri chiar acum" şi faceţi clic pe OK. De captura video este acum gata pentru a captura video. Dacă faceţi clic pe butonul de redare sau apăsaţi bara de spaţiu cauzele aparat de fotografiat, pentru a începe redarea. Video nu este capturat până când faceţi clic pe butonul de captura video sau apăsaţi Ctrl�R. Video Capture poate captura video de la camera foto-video / banda în mai multe moduri, inclusiv:

• Manualul de captare de pornirea şi oprirea (de munca / timp intensivă) • Captură de la o anumită locaţie şi a detecta sau nu a detecta scene, pornirea şi oprirea cu preferinţa de
control (utilizator, poate fi de munca / ora intensivă)

• Captură banda intreaga cu detectare scena (puţin efort) • Lot de captare clipuri autentificat (valoarea justă a efortului de a vă conecta clipuri; economisirea de timp
/ disc economisirea de spaţiu, în final view)

Sfat _____________________________________________________________________________
Pentru un start-captarea rapidă: 1. Conectaţi aparatul foto la carte OHCI. 2. Aparat de fotografiat Activare. 3. Lansarea de captură video. 4. Alegeţi Captură Entire Tape.

De detectare a scenei este o caracteristică în care Video Capture vede pauzele de data şi ora timbre creat atunci când aparatul este pornit şi oprit în timpul procesului de înregistrare. De fiecare dată când aparat de fotografiat este oprit, Video Capture vede schimbarea datei, precum şi ştampila de timp şi începe un nou fişier. Deci, dacă aţi început şi sa oprit aparatul de fotografiat de 10 ori în timp ce la filmarea unui eveniment şi apoi conectat aparatul la calculator si a deschis Video Capture, Video Capture creează 10 imagini in media de proiect atunci când este activat. (Fişierele sunt stocate în folderul / specificaţiile conduce ed in Disk Management. Proiectului mass-media creează un indicator pentru a fi pe care le; de fapt fişierele nu sunt stocate în proiect mass-media.)

Sfat _____________________________________________________________________________
Când se utilizează caseta DV, să fie sigur că Timecode nu este rupt de pe caseta. Timecode Broken de multe ori se întâmplă atunci când caseta video reutilizarea vechi aparat de fotografiat sau atunci când nu li se permite să ruleze pentru un moment după fotografiere. Această problemă se produce atunci când, de asemenea, banda este vizualizat în FI Eld şi a permis să joace la sfârşitul anului trecut, de Timecode. Evita această problemă prin: 1. Întotdeauna înregistrarea timpului liber complet peste utilizat anterior de către casetă video de înregistrare cu capac obiectiv on pentru lungimea de bandă; 2. Permiterea 5-10 secunde de banda de la rola de la înregistrarea în domeniu, în cazul în care ştiţi că vă va fi revizuirea bandă în Eld FI; 3. Utilizarea Ultima Scene Preview, pe mai multe camere video disponibile astăzi.

De captura video este capabil să lot captarea o bandă în timp ce întreaga lăsate nesupravegheate. Faceţi clic pe Capture Entire Tape buton. Captură video se va derula înapoi banda de la începutul acesteia / vârf şi apoi să înceapă să captureze bandă în folderele / unităţile specificate în preferinţele Disk Management. În cazul în care unitatea specificată disk-ul nu are suficient spaţiu pentru a stoca o banda intreaga, fi sigur pentru a specifica mai mult de o unitate. Captură video va conduce în mod automat Roll, ed FI les peste la specificaţiile următoare.

Începeţi banda capturarea fie prin apăsarea Ctrl�R sau făcând clic pe butonul Capture în instrumentul de captare. Captură video va începe captarea de la momentul în care faceţi clic pe butonul. În cazul în care camera foto sau o punte bandă este standard OHCI/1394, aparatul va începe să joace şi de transfer al mass-media de la banda de la unitatea hard disk. Dacă faceţi clic pe butonul de captare Entire Tape instruieşte Video Capture pentru a derula înapoi la începutul bandă şi de înregistrare a începe. Captură video va Autodetectie scene în bandă şi să creaţi fişiere noi pentru fiecare scena. (Activaţi Scene Detection este activată în mod implicit în OPŢIUNILOR | Preferences | CAPTURE de dialog.)

Sfat _____________________________________________________________________________
Hard drive-urile formatate ca FAT 32 unităţi nu permit fişiere mai mari de 4GB, sau aproximativ 18 minute, în timp bandă. Captură video va fi în mod automat a doua cea mai bună punctul în care să-şi împartă FI les în caz de FAT 32 unităţi. NTFS drive-urile au o FI LE Restricţii dimensiuneaîn aplicare a 4TB, care este aproximativ 330 oră de DV.

În lumea bandă analogice, cum ar fi un VHS sau Betacam SP, un convertor video digitală (DVC) este necesar pentru a converti analogic la DV. Convertoare mai multe sunt disponibile pe piaţă astăzi, de la foarte high-end Convergent Design SD pentru a ADVC Canopus 1394 carte. YUV de intrare, de intrare compozite, şi S-video de intrare sunt toate caracteristici comune de intrare, ceea ce face destul de simplu pentru a găsi un converter care satisface cationi de specificaţiile dumneavoastră.

2.7 Un aparat de fotografiat analog sau punte video, cum ar fi un VHS sau maşină BetaSP, foloseste compozit S-Video sau componente de ieşire video pe un DVC, care transformă video analogic la digital vizual, astfel încât computerul să poată vedea ca semnal video de date.

În cazul în care o maşină analogic este utilizat împreună cu un convertor sau o carte de analogic, maşina trebuie să fie pornit şi Play activat înainte de capturarea video. Scene de detectare a nu are loc cu maşini de bandă analogice trecut printr-un convertor. Con Machinetrol nu este posibilă cu masini analogice, cu excepţia unor convertoare highend care citesc semnalele de control DV şi transpunerea acestora la RS422 semnalele de control, la care unii punţile analogice va răspunde. DV de control pot fi dezactivate la OPŢIUNILOR | Preferences | de dialog GENERALE. De obicei, lăsând de control DV activat nu afectează o captura video digitală, dar pot crea o anumită confuzie în cazul în care transferul între DV şi non-surse DV. In OPTIUNI Video Capture | Preferences | CAPTURE fila, seta lungimea minimă clipul la 5, sau 10 secunde. Această instruieşte Video Capture să ignore OOPS!-Tip de fişiere, în care un aparat de fotografiat a

fost o inadvertenţă a început şi sa oprit, lăsând clipuri video mici de pe banda. Desigur, în cazul în care locul de muncăING cu animaţii sau în alte proiecte care necesită shots scurt, aţi putea dori să părăsească acest set neverificate, care este setarea implicită.

Animaţie-captura de tip este, de asemenea, posibil, prin selectarea o lungime maximă de captare de cadre doar una sau două. Experiment cu Mod de lutELS sau cifre de acţiune pentru a prinde de editare a acestui tip de massmedia capturat. Când Video Capture a capturat banda intreaga sau când au capturat manual toate clipurile dorit din caseta, Video Capture vă va cere să salvaţi SES de captareSion. Această caracteristică este utilă dacă există vreo posibilitate ca vi se va merge înapoi la banda sa recupereze la un moment dat în viitor. Lost video, şterse accidental video, şi nu a reuşit hard drive-uri sunt toate motivele sa recupereze bandă, aşa că este, în general, bună practică pentru a salva sesiunea de captare.
2,9 Setarea lungimea minimă clipul. 2,10 De dialog postcapture ofera informatii despre lungimea clipului, au scăzut rame (dacă există), locul de depozitare massmedia, şi cadru şi rata de date şi casetele de selectare pentru locul massmedia în cadrul Proiectului Vegas massmedia. Unchecking Show ", după opţiunea de fiecare sesiune de captura video" va preveni acest dialog de la popping sus după fiecare captura.

2,11 Magazin de captare a sesiune cazul în care există probabilitatea există, că aceeaşi bandă va trebui să fie recuperată mai târziu sau în cazul în care sesiunea trebuie să fie partajate într-o reţea.

După capturarea video şi închiderea cererea de captare video, mass-media capturat va apărea în mass-media de proiect. Captură video a altor instrumente disponibile pentru exploatare forestieră şi capturing. în Vegas. Faceţi clic pe fila Complex Capture. Această filă deschide o difVedere Ferent de captură video. Comentarii, rating, lungime de clip, şi in / out informaţii pot fi înregistrate şi adăugate în această vizualizare. Utilizaţi această caracteristică pentru a urmări de massmedia şi modul în care apare pentru deciziile de editare rapidă mai târziu, în procesul de editare. Aceste commente apar în mass-media de proiect şi poate ajuta la a face alegeri de editare.

Advanced Capture Instrumente

Fila Complex captare a dialoguri care să permită mai avansate de management FI le. Deschideţi fila Capture de la stânga sus a institutiei de captare. Detaliate jurnal de captareunelte Ging sunt situate pe partea din dreapta a ecranului de captare.

2,12 Avansate instrumente de Captură de oferta eficienţă de captare cientă exploatare forestieră şi instrumente de captare automatizate, economie de timp destul de mare in editare / capturarea proces, în afară de a economisi spaţiu pe disc.

Utilizarea Capture Serie
Funcţii Batch Capture numai cu dispozitive de OHCI. Pentru a utiliza instrumentele FABRICAŢIE în Capture Video Capture, faceţi clic pe tab-ul Advanced Capture. Inceput de joc banda de control, prin intermediul vazut pe ecran. Pentru a marca punctul de pe bandă în cazul în care doriţi de captare pentru a începe, faceţi clic pe mărcii în buton. Pentru a marca locul pe banda de captare în cazul în care ar trebui să expire, faceţi clic pe butonul Mark Out. Captură video vor nota in / out ori în ferestre de lângă Mark In / Out, icoane şi va arăta lungimea clipului în FI Clip Durata eld. Mărcii în / Mark dialoguri out conţine două butoane pentru returnarea banda în sau în afara punct. Selectarea Cue la (Shift�I) sau de la Cue Out (Shift�O) butoanele va determina pe punte pe o bandă sau aparat de fotografiat (T / C) pentru a AutoLocate la selectat în sau în afara punctele indicate în In / Out, casete de dialog. Pentru a vă conecta clipul, faceţi clic pe Log In / Out butonul de sub câmpul Lungimea. Captură video creează o notă pe baza pachetului de o bandă sau aparat de fotografiat in / out markere si DISjoacă un clip în Coşul de curent în panoul din dreapta al Explorer Clip. Schimbarea in / out markerilor de câte ori este necesar, pentru a marca clipul corect. Clip nu este conectat până când faceţi clic pe Log In / Out buton. Numai ori afişate în T / C în şi T / C dintr-elds FI sunt utilizate pentru a marca clipul pentru dozare mai târziu. Marcare ca de multe clipuri cum este necesar. Bande de multiple pot fi conectat la o singură dată. Asiguraţi-vă că numele bandă sunt modificate în caseta de dialog de logare, astfel încât Video Capture ştie când să prompt pentru o caseta noi care urmează să fie puse în punte. În ceea ce clipuri sunt marcate pentru captarea de lot, o icoana a captare va apărea în lista de vedere / fereastra bin. Aceste icoane au un punct roşu în centru, indicatING că acestea sunt marcate pentru capturare. Când toate clipurile sunt înregistrate, faceţi clic pe butonul FABRICAŢIE Capture găsit de mai sus a vizualiza lista / fereastra bin. Clipuri poate fi automatically marcat pentru captarea lot, prin selectarea OPŢIUNI | AVANSATĂ caseta de selectare CAPTURE. În acest aceeaşi casetă de dialog, clipuri poate fi comentat şi evaluat. Comentarii atribuit un clip individuale pot fi vizualizate în mass-media de proiect, după clip este identificarea ed
Capturarea Video 81

în Vegas. Noul proiect media instrument de căutare permite Vegas, pentru a căuta cuvinte cheie pe baza aceste comentarii, astfel încât în timp ce această facilitate este convenabil, este destul de indispensabil pentru forma lungă locul de muncă, în care căutări rapide pentru clipuri specifice sunt necesare. Este, de asemenea, un bun management massmedia, chiar dacă este nevoie de un pic de timp pentru a face. Video pot fi clasate pe calitatea împuşcat, ajutând la atribui clipuri prioritate pentru identificarea mai târziu cationi şi de locaţie. Captarea şi avansata dialoguri Capture oferi posibilitatea de a crea şi de a folosi Clip de gunoi. Fiecare bandă comandantul sau rola B, ar putea avea bin proprie, şi clipuri pot fi sortate în orice mod care are sens pentru a editor de proiect sau de producători. Ţine minte modul în care radar O'Reilly stocate hartile pentru a elds minefi pe M * A * S * H sub "B" pentru "Boom"? Fiecare persoană are metodele lor proprii de sortare şi stor fişierele ING. Lari de mass-media acomoda acesta. Faceţi clic dreapta pe folderul Clip de gunoi, selectaţi Creaţi o nouă Bin, şi numele de bin cu FI lename informaţii TION care se referă la o parte faptul că clipuri va juca în cadrul proiectului. În cazul în care "Adăugaţi Clipuri la Media Bin" caseta de selectare este selectat în caseta de dialog postcapture, clipuri sunt autoadded pentru a Proiectului Lari de mass-media în Vegas, şi coşurile de la Captură video pot fi târât la Proiectul mass-media în Vegas, de asemenea.

2,16 Când video este pierdut, sa mutat la un alt folder, sau este corupt, dar este asociat cu un eveniment de pe Timeline, evenimentul va oferi un substituent de pe Timeline care pot fi înlocuite cu o ia sau recucerit de la banda de DV.

Capturarea Video 83

Tabelul de utilitate Video Capture pot fi importate la rezerva de mass-media in Las Vegas creat de cătreING bin în Vegas înainte de capturarea mass-media. În lumea NLE, în cazul în care un clip este de pe hard disc, acesta este considerat a fi on-line. În cazul în care clipul dispare de pe hard disc, ci este parte a unui proiect, se consideră a fi INE offl, iar Vegas arată la dosar, în offline în mass-media de Proiect, prezentate ca gri afară sau de dormass-media ING cu textul "Offl INE mass-media" în colţul din stânga jos al mass-media de proiect. Vegas oferă posibilitatea de a recupereze mass-media offline prin click-dreapta mass-media offl INE şi selectând "recupereze INE Offl DV massmedia."

Mass-media recuperarea de la Media Project lanseaza Video Capture Auto cererematically, şi vi se va cere să plaseze corect în banda de punte / aparat de fotografiat, dacă nu aţi făcut deja acest lucru. Acesta este un punct de la care atentă de logare / LabeLing este inestimabil. Captură video va căuta Timecode legate de clip care este marcat pentru recupereze şi să începeţi procesul de captare fără nicio asistenţă. Mass-media recucerit va trebui să fie direcţionat către un folder de pe una dintre unităţi.

Capturarea Stills cu Video Capture
Instrument Video Capture permite alambicuri care urmează să fie capturat şi catalogate în timpul procesului de captare. Pentru a capta alambicuri, faceţi clic pe Capture Still buton. Imagini statice, în mod implicit sunt stocate ca JPEG FI les excepţia cazului în care se specifică altfel în OPŢIUNILOR | Preferences | CAPTURE de dialog. În acest dialog aceeaşi, Video Capture pot fi instruiţi să deinterlace imagini video şi de a aplica corect raportul de aspect pentru imagini statice. În cazul în care "salvate Captured Stills ca JPEG" cutie este lăsată neverificate, imaginile sunt stocate ca bitmap-uri necomprimate. Stills capturat în clipboard poate fi deschis în orice editor de fotografie pentru corectura de culoare, corectarea imaginii, redimensionarea, sau manipulare a altor. Camere video Mulţi au capacitatea de a capta distilare, de asemenea. Imagini statice sunt, în general, capturate la caseta video şi pot fi povestit în timpul încă captura de pe camera video. Captură video tratează aceste imagini video, în continuare, deoarece banda este în mişcare şi generaţie încă imaginea este creată de către camera video. Implicit încă-lungime de imagini pe cele mai multe camere DV este de cinci secunde. În cazul în care Scene Detection este activat, Video Capture creează un nou FI LE pentru fiecare fotografie încă luate cu aparatul de fotografiat.

2,18 Imagini statice pot fi capturate direct cu Video Capture.

2,19 Specificaţi preferinţele pentru gestionarea încă în imagini video de captare şi pentru vizualizare formate.

Modificări în viitorul Video Capture
În viitorul foarte apropiat, cele mai multe camere DV în consum şi semiprofessional nu numai pieţele vor sportul IEEE 1394 şi conectori S-video, dar, de asemenea, va avea conectori mini USB (tip B), precum şi. Această opţiune va avea loc din cauza sprijinul producătorului crescut de USB2 ca un protocol de transfer de date. Toate camerele DV în prezent, un FireWire / IEEE 1394 conectorul de pe ele. Aparat de fotografiat Sony această etichetă de ieşire ca o conexiune iLink. Având în ambele USB2 (tip B), conectori şi 1394 conectarează înseamnă că camerele vor putea să se conecteze la orice tip de computer, indiferent de hardware încrederea Guration. Ambele formate operează un motivabil la fel. O altă schimbare majoră venind în domeniul video digital este apariţia de portmăsură, baterie-puternic hard disk-uri, care va fi construit direct în cameere. În ceea ce stor viteze conduce vehicule şi de creştere a dimensiuni, aceste unităţi sau similaremecanisme de vârstă vor fi stocate în camerele ei înşişi. Nu folosiţi niciodată USB2 atunci când FireWire este prezent. Vegas Capture nu face foarte bine cu dialoguri aparat de fotografiat USB2. USB2 foloseste mai multe resurse de sistem decât o face iLink / IEEE 1394.

2,21 ADS 3.5 unitate dispune de un kit de auto-alimentat de locuinţe, cu o durată de şase pini conexiune FireWire.

2,22 Cele patru pini de ieşire FireWire de la prize cameră video digitală direct în FireWire de intrare pe kitul de unitate. Video capturat direct la setul conduce nu va necesita captarea, aşa cum este deja în format digital pe unitate, şi pur şi simplu trebuie să fie conectat la calculatorul / sistemul electric.

2,23 The nNovia A2D nu poate capta numai de la o cameră video digitală, dar, de asemenea, captura video şi audio direct de la un aparat foto analogic, convertind-o să DV pe Y fl, eliminarea procesul de captare.

Capturarea / Transferarea HDV
HDV foloseşte o altă aplicaţie de captare decât cererea standard de captare DV. CAP DE FABRICAŢIEinstrumente de ture nu sunt disponibile în cererea de captare HDV. Pentru a accesa aplicaţiile de captare HDVTION, mergi la File / captura video. Inregistrare video caseta de dialog se va deschide. Alegeţi "HDV sau SDI" în acest dialog. Aceasta va deschide utilitarul de captare HDV. Observaţi că această aplicaţie are opţiuni de mult mai puţine decât cererea de captare DV. În caseta de dialog Capture, alegeţi Preferences în colţul din stângă. Acest lucru va permite alegerea 1394 conexiune sau AJA SDI (interfaţă serială digitală) conexiune (în cazul în care o carte de AJA SDI
2,24 Captură caseta de alegere de dialog.

este prezent). Pentru HDV, alegeţi IEEE 1394 MPEG2/TS dispozitiv. În cazul în care aparatul foto-video HDV / punte este conconectate, Vegas va afişa statutul de punte în fereastra Capture Previzualizare. Una dintre cele mai comune erori atunci când capturarea HDV in Las Vegas este că camera video nu este configurat pentru a captura HDV. Dacă utilitarul de captare HDV este deschisă şi configurat, precum şi rapoartele de dialog pe care camera video / punte nu este disponibil, dar toate conexiunile sunt realizate, camera video / punte este activată în modul VCR, precum şi o casetă se introduce în punte, este destul de probabil camera video / punte este în jos DV-transforma modul în loc de modul de HDV. Deschideţi camera video / meniul punte în modul VCR şi de a fi anumite camera video indică că este afişarea de HDV. Cele mai multe dintre dispozitivele HDV va spec.Rezoluţia ify de ieşire în fereastra de afişare.

Reţineţi că, în acest dialog, dispozitivul este oprit şi este gata pentru controlul prin intermediul aplicaţiei de captare Vegas. Dispozitivul poate fi acum controlat prin intermediul utilitarul de captare. Start / Stop, Rewind, Fast-forward, Capture toate sunt activate, astfel încât camera video / punte nu are nevoie de nici un control locale. Înainte de transferul de flux HDV la un hard-disk, este important pentru a specifica locaţia în care fluxul video vor fi stocate pe computer. În de dialog Preferences, selectaţi Disk Management si Adăugaţi dosar. Răsfoiţi la un folder de pe sistemul în care mass-media HDV este de a fi stocate. Alternativ, acest dialog pot fi accesate prin selectarea butonului GB Drum liber găsit lângă opţiunea de Preferinţe.

Este foarte recomandat, care nu locaţia de stocare să fie C: locaţia disc. După cum sa menţionat anterior, cel mai bine pentru a stoca video (şi audio), pe o unitate separată de OS şi unitatea de aplicare.

În acest dialog, specifica unde fluxul video HDV este de a fi stocate. În cazul în care într-un dosar nu a fost creat anterior, într-un dosar poate fi create oriunde pe sistemul prin selectarea Make New folder option.

Creaţi un folder nou pe sistem, în care fluxul de HDV vor fi stocate. Se recomandă ca OS / cererea nu ofer fi folosite pentru a stoca conţinutul video. Odată ce un dosar de captare a fost stabilit, procesul de transfer poate continua. Capturarea fie o banda intreaga sau definite de utilizator punctele de inceput, sunt cele două opţiuni de captare folosîn măsură pentru HDV. Dacă opţiunea Capture banda este selectat, Vegas va instrui dispozitivul HDV pentru a derula înapoi pentru a începe de bandă şi a începe capacture de la acest punct. Dacă butonul Capture este selectat, captarea va începe de la banda ori de câte ori poate fi la acel moment în timp. Banda poate fi shuttled înainte / înapoi, prin intermediul opţiunea de transfer de la în instrumentul de captare, acest instrument este puţin latentă, astfel încât să fie pregătite pentru mech bandăanism care urmează să fie uşor mai lent în a răspunde la intrare de la acest slider. Alternativ, JKL comenzi rapide de transfer de la tastatura pot fi folosite pentru banda de transfer de la înainte / înapoi. Captură pot fi îndreptate să înceapă de la un cadru c specificaţiile prin selectarea Du-te la Frame opţiune pe bara de instrumente Capture. Dacă aţi făcut clic departe de cererea de captare, uneori dispozitivul de HDV va pierde legătură cu cererea de captare. În cazul în care se

întâmplă acest lucru, selectaţi Reconectarea la opţiunea de curent Dispozitiv de pe bara de instrumente.

Dispozitivul de captare este pornit, prin intermediul butonului de captare şi poate fi oprit de către oricare dintre selectând butonul Stop sau pur şi simplu lovit bara de spaţiu. Vegas, se va deschide apoi o utilizatorii de dialog care solicită să păstreze sesiunii curente de captare ca o fi LE sau nu. Nu este necesar pentru a salva această informaţie de captare de sesiune; Proiectul mass-media facilitate la Vegas menţine tab-uri de pe acest aceleaşi informaţii, ceea ce face foarte uşor să recupereze mass-media. Trebuie observat, totuşi, căcadru exacte recuperarea de HDV nu este întotdeauna posibil; toate eforturile pentru a menţine disponibile prin intermediul mass-media arhiva sunt o practică foarte bun. Vegas, va oferi o oportunitate pentru a salva o sesiune de captare. În general, acest lucru nu este ncaessary nu, ca captarea lot / recucerirea de HDV este de-cadru exacte. Uneori, diverse dispozitive HDV ar putea să nu fi văzut imediat. Tu poţi nevoie la ciclul aparatul on / off / on pentru aplicarea Vegas, de captura video pentru a vedea în mod corect. 1. 2. 3. 4. 5. 6. În Panoul de control, şi alege sistemul, faceţi clic pe fila Hardware, faceţi clic pe Device Manager. Faceţi clic pe dispozitivele de AVC, în cazul în care veţi vedea un dispozitiv conectat. Faceţi clic dreapta şi alegeţi Update Driver. Doriţi să căutaţi manual pentru driverul nou. Răsfoiţi la sunet, video, controlere pentru jocuri; pe care doriţi folderul Sony. În folderul Sony, specifica conducătorul auto DVHS. Reboot aparatul de fotografiat sau o punte HDV.

Cealaltă opţiune, în instalarea HDV / SDI utilitate captura este de a alege unde veţi stoca FI LES. Când selectaţi această opţiune, o fereastra de dialog va deschide posibilitati Preference suplimentare. În fila General, există patru opţiuni. În cazul în care computerul este folosit pentru a captura HDV este o maşină mai lent (3.0 GHz sau mai lent), este o idee bună pentru a dezactiva toate, dar alegerea ultima dialog. Această sarcină va maşină cu cai putere de procesare mai puţin, chiar dacă aceste preferinţe nu pare a fi semnificativ cant.

Importarea mass-media de la o unitate DVD

Camere de filmat care inregistreaza pe DVD sunt foarte frecvente, iar Vegas este capabil de importING cele mai multe tipuri de DVD-formate pe bază de înregistrare. Răsfoiţi la File / Import DVD Camcorder disc. De disc poate fi în camera video sau în calculator DVD dispozitivului; este o cartelă SIMMaterie ple la punctul fie aparat. Orice disc pentru a fi importate la Vegas are nevoie de

care urmează să fie finalizat înainte de import. Vegas va importa video şi stereo sau surround 5.1 de informaţii. Asiguraţi-vă că pentru a dezinstala Sony Handycam driverului USB de la dumneavoastră Add / Remove Programs, înainte de încercarea de a importa mass-media, prin intermediul instrumentelor de import Vegas. Conducătorul auto Sony Handycam poate împiedica Vegas, recunoscând de la camera video DVD. Dacă discul urmează să fie importate conţine 5.1 surround audio, înfiinţat un surround 5.1 proiect Vegas înainte de import. Vegas va corect apoi de import celor şase canale de sur audio pentru a corespunde piese rotunde. Audio 5.1 importate într-un proiect stereo (Vegas implicit) va fi în jos pentru a-amestecat un mix de două canale. Proprietăţi de proiect sunt accesate prin intermediul File / Proprietăţi de proiect sau prin selectarea proiect video butonul Properties găsit în colţul din stânga sus din fereastra de previzualizare. Odată ce începe de import, Vegas va cere o locaTION video în cazul în care ar trebui să fie depozitate. Acesta este un transfer de date conţinute de pe DVD într-o locaţie hard disk. Acesta nu este practic să încercarea de a edita filmul direct de pe DVD. Acest dialog determină în cazul în care conţinutul de DVD va fi stocate după ce acesta a fost transferat. Este foarte consommended că o locaţie separată de sistemul de operare / unitate cererea să fie ales. După ce mass-media este importat, se adaugă apoi la mass-media de proiect fereastra în Vegas. De aici, puteţi să glisaţi

fişiere media direct la cronologie sau a le deschide în Trimmer Vegas, înainte de adăugarea la Timeline. Fişierele pot fi, de asemenea, examinate, în această fereastră apăsând Redare sau selectarea Auto-opţiunea Preview.

Proiectul afişează fereastra Media toate mijloacele media utilizate în proiect.

Importarea mass-media de la o unitate hard disk Recorder
Hard disk drive (HDD) de înregistrare, cum ar fi DR60 Sony sunt foarte populare, deoarece acestea reduc importanţa de bandă ca mediu de înregistrare şi pentru a permite transferul rapid de FI Les, tremen de economisireSumele dous de timp de captare. A 60-peliculă minute necesită 60 de minute de timp de transfer (în timp real), în timp ce 60 de minute de massmedia înregistrate pe o unitate HDD durează aproximativ 15 minute. Nu e de cult dificultăţi pentru a vedea TS beneficiarii unei Ow tapeless workfl. Conectaţi unitatea HDD de la calculator prin intermediul 1394 şi a activa puterea de la unitatea HDD. Computerul ar trebui să recunoască unitatea HDD ca o unitate. În Vegas, răsfoiţi la File | IMPORT | HARD DISK UNITATEA DE ÎNREGISTRARE. Vegas va solicita în cazul în care doriţi să transferaţi FI les de la unitatea HDD. Specificaţi o locaţie. Acest dialog determină în cazul în care conţinutul de HDD vor fi stocate după ce acesta a fost transferat. Este foarte recomandat ca o locaţie separată de sistemul de operare / unitate cererea să fie ales. După ce fişierele sunt transferate, acestea sunt găsite în fereastra Project Media. Fişierele pot fi, de asemenea, accesate prin intermediul Trimmer Vegas. Este posibil să editaţi fişierele direct de la unele dispozitive HDD-ul recorderului, în general, acest lucru nu este cel mai eficient mijloc de editare. Unitati HDD, în general, nu au cele mai rapide rate de transfer de date, iar acest lucru limitează viteza la care modifică Previews va avea loc. Mass-media Transfer la editare hard disk de calculator pentru cele mai bune rezultate. În plus, acest lucru asigură că unitatea HDD pot fi scoase şi utilizate pentru înregistrarea altor.

Asiguraţi-vă că pentru a seta unitatea HDD pentru a înregistra AVI de tip 2 fişiere pentru cele mai bune rezultate atunci când se lucrează cu DV. Deşi Vegas pot importa alte formate, acesta este cel mai bun format DV Vegas, pentru a lucra cu. HDV FI format LE ar trebui să fie. M2t. Atunci când mass-media transferul de la un dispozitiv HDD de la o unitate FAT32, Vegas va importa / copia fişierele exact aşa cum acestea sunt găsite pe dispozitiv HDD. Atunci când importatoare de a o unitate NTFS (recomandatreparat), Vegas, va crea un singur fişier AVI de tip 2 de la orice mai mici AVI dosar creat ca un lung dosar. În mod similar, Vegas va genera un singur fişier .m2t/HDV din fişierele create mai mici, ca urmare a limitărilor FAT32 găsite pe unităţi de înregistrare pe HDD. Vegas foloseste Index (idx) fişier de pe aparatul Dvs. HDD pentru a se asigura că fişierele transferate nu sunt retransferat.

Importul AVCHD
Advanced codec video de înaltă definiţie este un format destul de nou in industria video, precum şi Vegas Pro 8 este capabil de a importa conţinut AVCHD. Acest format foarte comprimat de a codec-urile de mai multe că producătorii pot utiliza diferite; la momentul redactării acestui ghid, Vegas Pro 8 AVCHD importurile din toate camerele video Sony, toate camerele video Canon, şi de cele mai multe camere video Panasonic. Mass-media AVCHD pot fi înregistrate pe o unitate HDD, DVDbazate pe camera video, sau o forma de memorie statice, cum ar fi Sony Memory Stick, Compact Flash, sau SDHC. Deşi este posibil, se recomandă utilizatorilor nu ar trebui să încerce să le editaţi video direct de pe card. Editaexperienţă ING va fi mult mai bine de la un hard-disk, datorită unor cerinţe formatul mare de compresie, procesorul şi raportul de transfer. În funcţie de camera video, utilizatorii pot sau nu pot avea de a utiliza o cerere de importcation. În cazul în care Sony şi camere video Canon, camera video poate fi conconectate direct la calculator prin USB, sau cartela poate fi introdus într-un cititor de carduri, şi apoi vizualizate prin intermediul Explorer Vegas. Selectaţi fişierele în mod individual sau în grup, în Explorer Vegas, şi de drag and drop-le într-o locaţie în cazul în care doriţi ca fişierele care urmează să fie stocate. Fişierele târât / a scăzut nu va apărea în fereastra Project mass-media, cu toate acestea. Odată ce aceste FI les se adaugă la Timeline Vegas, aceste FI les va apărea în fereastra Project Media. Asiguraţi-vă că pentru a seta Vegas, pentru a le fi bunalegături cel mai apropiat de ieşire din camera video AVCHD. Cele mai multe camere video AVCHD sunt 1440 � 1080, ceea ce înseamnă că HDV 1440 � 1080 de proiect ar trebui să presetate
2,36

fi selectate.

Acest lucru este template pentru a fi folosite pentru cele mai multe camere video AVCHD. PAL utilizatorii ar trebui să aleagă 50i şablon. AVCHD is extremely compressed. Aceasta înseamnă procesorul va fi de lucru destul de greu pentru a decoda informaţii video şi afişa în fereastra de previzualizare. Numai cel mai rapid foarte, cel mai optimizat Sys calculatormelor va fi capabil să preview AVCHD la rate de full frame. Aşa cum calculatoare crească mai repede şi cererile sunt pariuter optimizat pentru a face faţă AVCHD, viteze de previzualizare se va îmbunătăţi. În medietimp, există utilitare, cum ar fi VASST viteze care pot fi utilizate pentru a converti fişierele AVCHD la o eficienţă mai format de fişier cientă, cum ar fi HDV sau codec Cineform.

XDCAM si Sony Vegas Pro 8 Software-ul
Sony Vegas Pro ofera software de editare în profunzime de sprijin XDCAM, împreună cu o XDCAM browser-ul care afişează şi le sortează cu SD XDCAM, XDCAM HD, precum şi formate XDCAM EX. OWS workfl pentru XDCAM sunt variate, dar va fi similar cu următoarele: Utilizaţi Import XDCAM disc buton pe Explorer XDCAM de a importa clipuri. Proxy-uri, Full-clipuri rezoluţie, sau ambele seturi de clipuri împreună pot fi importate. După ce importate, clipuri apar ca miniaturi în Explorer XDCAM. Editaţi proiectul dumneavoastră folosind proxy-FI LES.

2.38b

Aceasta este o XDCAM Proxy Timeline. Proxy mass-media pot fi transferate de îndată ce proiectul este completă. Utilizarea Conform XDCAM mass-media, în curent butonul de proiect în cadrul Explorer XDCAM, consub forma de proiect editat la rezoluţie maximă. Sony Vegas 7d software-ul se va conforma cu fişiere complete lungime, indiferent de lungimea editat pe Timeline. Vegas Pro 8 va conforma complet cu rezoluţie FI les la lungimea bordurate de proxy-uri, economisind astfel spaţiu de stocare şi, posibil, de reducere a conde timp formular.

În conformitate Timeline va înlocui toate Proxies cu rezoluţie Full-FI XDCAM LES.

Output proiectul dumneavoastră, făcând clic pe Export pentru a video Sony XDCAM butonul de disc în Explorer XDCAM. Confirmaţi setările hardware-ul şi să alegeţi o cale de fişier pentru proiectul dumneavoastra prestate. Acest fişier poate fi automat şterse după exportul este completă. Odată ce fişierul este conformat, ea poate fi un dispozitiv de ieşire pentru a XDCAM. Fi

Asiguraţi-vă că utilizaţi XDCAM template-uri pentru a asigura compatibilitatea.

Importul XDCAM mass-media într-un proiect Vegas
Înainte de a conecta XDCAM hardware-ul de a efectua operaţiuni FAM, instalaţi ProDisc PC-ul institutiei driverul software-ul şi software-ul PDZ1 pe PC-ul de editare. Conducător auto nu este parte a standuluide instalare ARD Vegas, şi pot fi obţinute de la www.sony.com / XDCAM. Odată ce conducătorul auto este instalat în mod corespunzător, aparatul de fotografiat XDCAM sau punte trebuie să fie trecuţi pe i.LINK File Access Mode şi conectat la computer prin intermediul iLink. Toate componentele hardware XDCAM poate fi configurat pentru operaţiunile FAM prin schimbarea Mod i.LINK setarea din meniul operaţionale de la AV / C (setarea implicită) pentru a Fam.

• Pe punţile XDCAM, veţi fi forţat să reporniţi aparatul XDCAM după ce a modifica setarea i.LINK
Mode. Pe XDCAM camere video, aveţi nevoie de la putere pe puntea off º i din nou pe pentru a schimba modul de a avea efect, dar acest lucru se poate face la alegerea dumneavoastră.

• Conectaţi cablul i.LINK după ce au trecut-leaE Mod i.LINK. Când dispozitivele sunt XDCAM seT
Accesul la File Mode şi conectat la un com.informatice, "PC-ul la distanţă" este afisat pe data deE LCD / Vizor, controalele turnare (witore excepţia a butonului Eject) sunt dezactivate, şi nu există VTR liniară, de ieşire, de afişare, sau funcţii de meniu la dispoziţia operatorului.

Câteva lucruri de reţinut atunci când se lucrează cu hardware-ul XDCAM:

• Pentru a termina File de acces în condiţii de siguranţă-Mod de exemplu, dacă aveţi nevoie de panoul
frontal de control sau de meniu-Eliminarea în siguranţă a folosi butonul de hardware de pe bara de activităţi Windows, răsfoiţi la aparat XDCAM, şi scoateţi-l din sistem. Aparat de fotografiat / punte va functiona acum în mod normal.

• Pentru a reactiva File Access Mode, puterea de ciclul de pe dispozitiv XDCAM sau deconectaţi şi apoi
reconectaţi cablul i.LINK.

• Până la un disc este inserată, FAM-enabled drac XDCAM nu va fi atribuit o unitate de letter sau calea şi
nu vor apărea în computer Windows Explorer.

Acesta este directorul care se va deschide atunci când discul este înregistrat XDCAM / montat. Dacă preferinţele Windows nu sunt setate să afişeze Explorer ferestre noi atunci când o unitate este detectat, aşteptaţi câteva secunde şi apoi faceţi clic pe pictograma My Computer pentru a verifica dacă aparatul XDCAM este corect mapat şi disponibilă.

Activarea Explorer XDCAM
Vegas este unic prin faptul că oferă un browser-ul built-in XDCAM şi spaţiu de lucru, XDCAM Disc Explorer. Deoarece această filă nu este necesar pentru toate OWS Vegas workfl, acesta poate fi dezactivat / activat în preferinţele cerere pentru a conserva puterea de procesare, memorie şi spaţiu pe ecran. Timp FI RST Vegas Pro 8 este lansat, această opţiune este dezactivată. Activează Explorer XDCAM de navigaţie la fila General al fereastra Preferences şi verificarea "Enable XDCAM Explorer" caseta de găsit la partea de jos a opţiunilor de Preferinţe.

De dialog Preferences se găseşte în meniul Options sau prin clic dreapta în orice zonă neutilizată pe Timeline. Faceţi clic pe butonul Apply după ce faceţi selecţia. Vi se va cere să reporniţi aplicarecation. Când vă întoarceţi, veţi vedea fila XDCAM în zona de andocat ferestre.

Acest lucru este Explorer XDCAM. Veţi avea nevoie de lângă de import FI les pentru a popula Explorer.

Activarea audio multi-canal de import
Odată ce Vegas este setat pentru a importa clipuri XDCAM, va trebui să instruiască cererea cum să se ocupe de fisiere audio MXF cu mai multe canale. Fişiere audio de la MXF pot fi importate în stereo sau ca până la opt canale individuale. Dacă selectaţi MXF de import multi-canal în fila General din caseta de dialog Preferences, toate canalele individuale audio va fi automat disponibil atunci când clipul este plasat pe Timeline.

2.44a audio permit mai multe canale în Preferinţe Vegas.

Dacă lăsaţi această selecţie neînregistrate, audio vor fi aduse în cât mai stereo şi va permite o piesa de stereo, în cazul în care clipul este plasat pe Timeline. Dacă audio este importat în acest mod, canale suplimentare pot fi accesate în continuare şi atribuite melodiile lor de la un punct mai târziu (după blocare şi în conformitate video, de exemplu), făcând clic dreapta pe un eveniment audio şi selectaţiING Canale în meniul contextual.

2.44b Importul discuri XDCAM.

Cu puntea XDCAM, camera video, sau unitate de disc conectat şi setat la FAM i.LINK, faceţi clic pe Import XDCAM butonul de disc pentru a deschide dialogul Device. Acest lucru va permite navigarea a dispozitivului XDCAM.

2.44c de import XDCAM Disc.

În prezent nu există on-line XDCAM dispozitive, astfel încât panoul de sus ne arată un dispozitiv "Not Set" mesaj. Faceţi clic pe butonul Device pentru a naviga la hardware-ul XDCAM. Aceasta va deschide o casetă de dialog pe care le veţi folosi pentru a selecta fie FAM sau importul FTP şi apoi răsfoiţi până la appropria mâncat aparat. Bifaţi caseta de lângă File Access Mode şi faceţi clic pe butonul Browse. Aceasta deschide o fereastră de browser. Ar trebui să vedeţi aparatul XDCAM, urmat de litera de unitate care lea fost atribuit. În acest caz, puntea apare ca F: unitate. Dacă discul are un nume, numele va apărea, de asemenea. Highlight aparatul XDCAM şi faceţi clic pe OK. Asiguraţi-vă că pentru a selecta Root Director sau nivelul cel mai de sus a dispozitivului XDCAM, şi nu oricare dintre dosarele conţinute în interior. Acest lucru va reveni la setările aparatului caseta de dialog, care ar trebui să afişa, acum, locaţia de unitate a hardware-ului XDCAM. Selectaţi OK. Acest lucru se va întoarce pentru a vă de import XDCAM de dialog Disc. Aparatul XDCAM este acum online şi poate seta rezoluţia necesară pentru captarea, precum şi locul în care se păstrează materialul dvs. importate. Aveţi posibilitatea să alegeţi să importaţi Proxy rezoluţie FI LES, fullfişiere rezoluţie, sau ambele. Aşa cum am notat anterior, deselectaţi ambele opţiuni va avea drept rezultat doar XML importate pentru fiecare clip. Selectaţi sau să schimbaţi folderul Capture, făcând clic pe Browse, în panoul de centru. În panoul de mai mică, opţiunea de a atribui un nume unic pe disc este disponibil. Pentru acest exemplu, nume de discul "Vegas 1080." Nume de disc sunt utilizate în cadrul sistemului, în acelaşi fel de mult numele Reel şi de bandă sunt utilizate atunci când efectuează bandă pe bază de captare. De exemplu, când să transfere material în timpul procesului de conforme, vi se va cere să aibă "Vegas, 1080", precum şi orice alte discuri utilizate pentru proiectul gata. Verificarea "Overwrite orice Denumire existente Disc dacă este prezent", caseta va redenumi disc utilizând orice informaţii introduse în câmpul de mai sus. Acest nume va trăi cu discul de până când acesta este schimbat din nou de către operator. Viaţa de nume în cadrul sistemului de Vegas si de pe disc Professional mass-media. Faceţi clic pe OK pentru a începe transferul de fişiere. O fereastra progres va apărea ca clipuri şi asociate XML FI les sunt transferate la sistem. După ce transferul este complet, discul (identificate de către oricare dintre numele pe care il aplicate sau UMID discul lui) apare în lista de disc în panoul din stânga a Explorer XDCAM, iar clipurile sunt DISa jucat în panoul din dreapta. Clipuri pot fi acum editate pe Timeline Vegas.

2,47 Vegas XDCAM Explorer, pe deplin populate cu XML diferite, proxy, şi plin cu rezoluţie XDCAM fi LES.

Hardware Cartele si Vegas Pro 8
Vegas Pro 8 also offers support for AJA XenaLH and LHe hardware cards. Aceste carduri de oferta 10bit ingera / ieşire prin intermediul conexiunilor de intrare pentru componente pentru camere video, care oferă componente de ieşire. Folosind aceste carduri nevoie de un calculator rapid şi RAID mari şi va utiliza Sony YUV Codec în loc de a folosi codec MPEG2 de la HDV şi camere video XDCAM sau codec DV outa pune de la camere video DV. Unii utilizatori simt că accesul la 10-biţi codecul, nu oferă o imagine mai bună. Este adevarat ca de nivelare chroma este gestionat în mod diferit, prin intermediul de intrare analog / modul de ieşire de camere video şi digitizarea de înregistrări utilizând codecul YUV, dar sursa imaginea este în continuare indiferent de sursa de imagine este. Cu alte cuvinte, nu se aşteaptă HDCAM-ca de ieşire de la o cameră video HDV, pur şi simplu pentru că filmul este surprinsă prin intermediul unui card 10-biţi şi ieşire analogică. Fii anumite târziu AJA Xena Windows Win32 driver de biţi este instalat. Un beneficiu al acestor sisteme, cu toate acestea, este în lucru studio vii, în care capul aparatul de fotografiat este folosit şi nici un sistem de înregistrare, altele decât captarea directă este parte a fluxului de lucru. În acest caz, cameră este utilizat

pentru a achiziţiona imaginea şi transmisie video live este de ieşire de la aparatul foto ca imagine 4:2:2 necomprimate şi digitizat de card AJA ca o 4:2:2, 10-bit stream direct la com.informatice hard disk. În acest mediu, calitatea imaginii este limitată doar de sticlă şi senzori în aparatul de fotografiat. Extrem de înregistrări de înaltă calitate este posibil, ca etapa de compresie în aparatul de fotografiat este ocolit. Xena AJA este o alegere excelentă pentru 10-biţi, necomprimat de captare în Sony Vegas Pro 8 moalepentru consum. Captură prin intermediul acestui card este realizat utilizând acelaşi instrument de captare utilizate pentru HDV. Numai aparatul de captare trebuie să fie schimbat. În caseta de dialog Preferences, selectaţi dispozitivul AJA video. Acest lucru va pregăti carte de AJA pentru captarea, şi detalii de dialog se va deschide, afişând informaţiileTION despre dispozitiv. Este cel mai bine pentru a selecta de ieşire în conformitate cu următoarea opţiune Format. Aceasta înseamnă că nici o rogojinăter ceea ce este pe Timeline, de iesire va fi încrederea gUred pentru a se potrivi monitorul de previzualizare. Există două opţiuni: întotdeauna şi numai atunci când proiectul nu se potriveşte cu orice format disponibile. "Întotdeauna" înseamnă că, indiferent de setările de proiect, dintr-unpuse pentru a monitoriza va conforme cu setările de previzualizare monitorului. Un exemplu de utilizare a acestei opţiuni ar putea fi daca ai cu filmul PAL, dar care sunt previzualizare pe un monitor NTSC. În caz contrar, alege doar atunci când proiectul nu se potriveşte Orice disponibilă opţiunea Format. Acest lucru va instrui Vegas, pentru a se conforma de ieşire când setările de proiect nu se potrivesc cu formate standard. Alte opţiuni în Preferinţe include stabilirea unor cadre segmentate progresiv şi Timecode. Utilizaţi opţiunea de PSF în cazul în care proprietăţile proiectului sunt pentru un format progresivă, cum ar fi 24p, 25p, 30p si formate. Timecode offset este utilizat în cazul în care captura nu sunt frame-exacte. Utilizaţi cursorul pentru a compensa ca ajustare de compensare. Opţiunea Format audio pentru formatul permite mai multe canale în cazul în care aparatul Dvs. acceptă redarea de ieşire mai multe canale. În caz contrar, lăsaţi acest set de două canale. 10-bit este opţiunea pentru captarea 10-biţi fişiere. Dacă această opţiune este folosită, asiguraţi-vă că pentru a seta Proprietăţi proiect pentru a 32-bit floating point. În cazul în care opţiunea de 10-biţi nu este selectată, apoi video vor fi capacfabricate cu precizie 8-biţi. Bear în vedere faptul că utilizarea acestei opţiuni va necesita o gama larga RAID şi RAID controller pentru captarea, fără frame-uri a scăzut. Blackmagic Design / DMO carduri de DeckLink au fost sprijinite în Sony Vegas 6 / 7, dar nu sunt pe deplin acceptate în Vegas Pro 8 la momentul redactării acestui ghid. Blackmagic Design a anuntat sprijinul beta driver pentru Vegas 8. Release Candidate conducătorii auto trebuie să fie disponibile în curând. În filele Disk Management din ambele utilitati captare, singura opţiune disponibilă este de a selecta un disc specifice pe care doriţi să mass-media pentru a captura. Primeze aici este de a fi sigur că nu sunteţi niciodată capturarea pe discul de sistem. Aceasta este deosebit de important cu HDV sau de captare SDI, astfel cum a scăzut cadre ar fi o certitudine virtuale în cazul în care mass-media este capturat la unitatea de sistem. Pentru captarea adecvate SDI, veţi avea nevoie de un RAID 0 de configurare. RAID ar putea fi fie SATA sau SCSI, cu toate că SCSI este, în general, de preferat, şi un minim de patru drive-uri, deşi un RAID de opt unităţi (10 de viteză k) sau mai mult este o idee bună. Blackmagic Design va propune ai putea possibly chiţăit de către, cu numai şase 10k drive-urile, dar acestea nu se recomanda. Controlorii de hardware pentru RAID SATA sunt foarte recomandat, deşi pot exista un software de controller RAID disponibile, că va oferi throughput necesare. SDI si HD necesita o suma destul de semnificativ cant de lăţime de bandă, şi aşa mai matrice unitate va trebui să fie de până la viteză. Un semnificativ cant beneficiarii t de lucru cu mass-media necomprimate este că de fapt nevoie de procesor de putere mai mică de DV sau de transport fluxurilor de cer, cum nu există nici un loc de compresie. Provocarea la lucru cu fişierele necomprimate, revine cu throughput, nu cu viteza procesorului. Daca vizitati www. blackmagic-design.com site web, veţi găsi o utilitate viteza de încercare, care va permite tu know dacă sistemul dumneavoastră este gata pentru prelucrarea necomprimate SD şi necomprimate fişiere HD. Pentru SD FI Trans LEfer şi de stocare, 30 MB pe secundă este o rată de referinţă în condiţii de siguranţă a datelor.

Veţi avea nevoie de aproximativ 180GB de stocare pe oră de video SD. HD (fara audio) este de aproximativ 170MB pe secunda, sau aproximativ 600 GB pe oră de stocare necomprimat HD. 1,280 � 720p fişiere nevoie de latime de banda mai puţin decât 1920 şi depozitare � 1080 FI LES, adresaţi-văING pentru o medie de aproximativ 170 MB pe secundă. Atunci când se lucrează cu fişiere necomprimate de pe un sistem de marginală, 24p considera ca frame rate-ul tău, deoarece acest lucru poate reduce în mod semnificativ cerinţele throughput, scăzând rata de date solicitate la aproape 150 MB pe secundă. După cum puteţi vedea de la aceste cerinţe rata de date, nu vă veţi putea intra în SD necomprimate sau HD foarte ieftin. Verificaţi Blackmagic Design site-ul web pentru detalii suplimentare pe plăci de bază a sprijinit şi a recomandat, prelucrătorii şi configuraţii de RAM. În sfârşit, pe fila Device, veţi specifica implicit pentru captarea, indiferent dacă este o carte de DeckLink sau un dispozitiv de HDV capturat prin 1394. Atunci când un dispozitiv de HDV este selectat, dispozitivul conectat va afişa, cum ar fi care le vedeţi în această illusînregistrare care arată Sony HVR Z1U camera video.

Dacă aveţi de gând, utilizând una dintre carduri Blackmagic Design, veţi avea nevoie de următoarele:

• •

-Un raid rapid

Carte de RAID Controller / sistemului Va trebui, de asemenea, de viteza de încercare a sistemului înainte de

capturarea / ingerarea video. Aveţi posibilitatea să descărcaţi software-ul sistemului de viteza de încercare de la site-ul web Blackmagic Design. Design Blackmagic şi cărţi de hardware-ul AJA susţinute în Vegas a oferi utilizatorilor cu unele opţiuni care anterior nu au fost foarte uşor să lucreze în fluxul de lucru Vegas. Cel mai important, mai degrabă decât de lucru cu DV, utilizatorii

pot lucra cu 4:2:2 filmul necomprimate de pe cronologie în Sony Vegas. Anterior, de a importa necomprimate de la Timeline Vegas necesare capturarea cu o cerere de terţe părţi, importatoare de a Vegas, rendering la codecul dorit, şi apoi scoate prin aplicarea unei terţe părţi. Cu Xena şi cărţi de DeckLink, aveţi posibilitatea să importaţi mass-media analogic sau mass-media SDI necompresat ca mass-media. Acest lucru înseamnă o imagine mai profundă, mai bogat, mai puţine artefacte, de culoare mai bine de prelucrare de corecţie, precum şi o mai mare calitate a producţiei, în funcţie de originating aparat de fotografiat sau în format. Un alt beneficiu, în special pentru filmul destinate emisiune, este că semnalul poate fi transtransferat prin intermediul SDI, sau de interfaţă serială digitală. Cuplat cu un dispozitiv, cum ar fi de design Convergent SD Connect sau HDV Connect, utilizatorii pot importa necomprimate video direct de la un BetaSP sau sistem de HDCAM şi a producţiei înapoi la faptul că acelaşi dispozitiv, prin intermediul SDI. Dacă nu utilizaţi BetaSP, SX, sau HDCAM în fluxul dvs. de lucru şi lucrează în principal cu DV sau HDV, veţi putea găsi o carte de SDI a fi inutile. În cazul în care formatul de ieşire este de numai MPEG-2 pentru DVD, SDI este de o importanţă mai mică, chiar şi la cele mai editori. SDI necesită o configurare complet diferite pe partea de echipamente, comparativ cu DV. De exemplu, cele mai multe monitoare profesionale nu vin cu SDI de intrare şi ieşire, deci va trebui probabil să PURChase un plug-in-SDI carte pentru monitor. În plus, veţi avea nevoie de un BetaSP, SX, sau HDCAM punte care are intrare SDI. Orice switchers s-ar putea folosi, de asemenea, necesita SDI de intrare şi ieşire. SDI-echipamente capabile nu este ieftin şi este cu adevărat necesar pentru doar câteva domenii din industria video. Doar fiind conştient de faptul că Vegas, poate creşte cu tine, ca aptitudinile dvs. video şi a creste baza de clienti este un lucru bun.

Instrumente de editare, Transitions, Filtre, şi alte bază Video Tools
Importul mass-media pentru a Timeline
În afară de capturare mass-media, multe metode pot fi utilizate pentru a aduce mass-media în Vegas. Vegas este pentrumat agnostic şi rezolvarea independente, în sensul că aproape orice formă de mass-media recunoscut de către sistemul de operare Microsoft Windows pot fi importate pentru a Timeline Vegas ca un eveniment. Vegas are un Explorer care implicit se deschide în colţul din stânga jos a spaţiului instrument dockable. Acest lucru Explorer poate fi eliberat din vizualiza şi a amintit, în orice moment prin apăsarea Alt�1. Explorer este un instrument dockable care pot fi trimise la un al doilea monitor pentru a păstra spaţiul de pe Timeline. Deschideţi şi a vizualiza Explorer. Orice formă de mass-media, care pot fi importate este prezentată în Explorer. Fişiere media, cum ar fi GIF, TGA, JPEG, BMP, PNG, TIFF, MOV, AVI, WMV, si MPG, sunt toate mass-media FI formatele pe care le poate fi deschis în Vegas.

3.1 In aceasta imagine din cadrul rezervei de mass-media, diferite formate de mass-media sunt plasate ca evenimentele de pe Timeline Vegas.

Sfat _____________________________________________________________________________
Dacă fişierele QuickTime sunt de a fi vizualizate şi editate în cadrul Vegas, QuickTime plin a instala este necesară. Www.quicktime vizita. com şi descărcaţi player-ul curent. La instalarea, trei opţiuni sunt prezentate: Instalaţi completa (recomandat), Custom Install, Minimal Instalare. Alege instalarea completă, astfel încât să Vegas este în măsură de a accesa de autor instrumente pentru MQV QuickTime FI tip le. Fără această instalare, Vegas nu vor putea accesa sau edita QuickTime FI les sau FI TIFF LES.

Toate formatele de mass-media pot fi introduse pe aceeaşi cale, ceea ce înseamnă că un fişier AVI ar putea fi de lângă un fişier JPEG, care, la rândul său, ar putea fi de lângă un fisier QuickTime, care ar putea fi alături de un fişier WMV, şi aşa mai departe. Despre numai pentru Windows-media recunoscute pentrumat care nu poate fi deschis in interiorul Vegas este real (rm.ram) FI LE pentruMat, ca acest format este protejat prin algoritmi de protecţie a lui Real. Pentru a plasa mass-media de pe Timeline, glisaţi massmedia de la Explorer pentru a Timeline, în cazul în care mass-media devine un eveniment. În cazul în care o piesa nu este prezent, în mod automat Vegas CREAtes unul pentru mass-media care a fost târât şi a renunţat. Dubluclick pe un fişier în Explorer câştigaDow adaugă automat pentru a le fi Timeline ca un eveniment şi creează o cale pentru fişier în cazul în care o piesa video nu este deja prezent. Pentru a insera un nou video Manu trackaliat, faceţi clic dreapta pe panoul de control şi pista INSERT selectaţi | TRACK video sau apasati Ctrl�Schimb�Î. Mass-media poate fi, de asemenea, deschis în fereastra Trimmer. Pentru cei familIAR cu alte sisteme NLE, fereastra Trimmer este de mult ca o fereastră de sursă, în care mass-media pot fi previzualizate şi împodobite la lungimea dorită / informaţii înainte de a fi introduse pe Timeline. Pentru a realiza această sarcină, faceţi clic dreapta pe mass-media şi selectaţi Open in Trimmer. Vegas poate fi setat pentru a deschide FI les direct în Trimmer, de către mergi la OPTIUNI |

Preferences | General de dialog şi de control al "dublu-click pe mass-media FI le încarcă în Trimmer în loc de piese" checkbox. Mass-media poate fi, de asemenea, târât direct în piscină mass-media, care este Vegas, în cazul în care stochează informaţii de localizare pentru toate mijloacele media utilizate într-un proiect. Mass-media pot fi stocate în cadrul rezervei de mass-media, indiferent dacă mass-media se află pe Timeline sau nu. Orice eveniment sau o bucată de mass-media introduse pe Timeline, cu toate acestea, se adaugă automat la rezerva de mass-media.

3,3 Crearea şi denumirea cosul de gunoi mass-media.

Vegas are caracteristici de gestionare a mass-media în piscină mass-media. Lari de utilizare a mass-media le permite utilizatorilor să prestabilite în cazul în care mass-media va fi subliniat şi modul în care mass-media se află. Un bin Master proiect constă în rezerva de mass-media, la care toate mass-media este indicat în mod implicit. Acest bin master este etichetat "Toate Folder Mass-Media." Sub el este un folder etichetat "mass-media de gunoi." Click-dreapta pe folderul de gunoi mass-media se deschide un meniu / dialog care permite Lari de noi să fie creată şi numit. Fiţi conştient de faptul că Vegas, nu copie mass-media şi puneţi-l în coşurile. Nu există nici punct, nici o valoare în care au două exemplare din aceeaşi bucată de mass-media de pe hard disc, pur şi simplu pentru a umple Lari ca unele NLEs a cererii. Dimpotrivă, punctele de Vegas, la un fişier din cadrul bin. În timp ce mass-media este întotdeauna accesate de la bin, este cu adevărat îşi are reşedinţa ori de câte ori acesta a fost depozitat în achiziţionarea de mass-media. Bins sunt pur şi simplu un mijloc de colectare a punctelor de depozitare a tuturor mass-media şi punerea cele indexurile într-un singur loc. Bins poate fi târât la proiect la proiect in Las Vegas sau stocate ca Lari de proiect, astfel încât acestea vor fi întotdeauna găsită în preferinţele de Vegas. Bins pot fi create pentru audio, video, graficICS, si orice altceva vă place, cu subbins pentru fiecare format bin. În acest fel, veţi şti întotdeauna în cazul în care mass-media este stocat. Bins pot fi trase de la o instanţă deschisă de Vegas, la o altă instanţă deschisă de Vegas. Media poate fi, de asemenea, importate din alte proiecte, prin selectarea File | OPEN, alegerea VEG FI LE de la care mass-media este de a fi importate, precum şi verificarea "mass-media Merge de la Vegas proiect FI les în Proiectul actual" a verifica, aşa cum se arată în figura 3.5. Mass-media este apoi adaugă automat la rezerva de mass-media în folderele de aceeaşi de la care importate Media Pool a venit. Dacă proiectul nu are nici un importat Lari specificate în piscină sale mass-media, mass-media Vegas va adăuga la mass-media Toate Folder, în cazul în care acesta poate fi târât la Lari c specificaţiile în termen de mass-media piscină pentru gestionarea coerentă FI le.
Lari de utilizare pentru a sorta mass-media prin numele de banda pe care mass-media este captat din, sau să creaţi o cutie pentru muzica pat, o cutie pentru diferite ia, sau un gunoi pentru JPEG, BMP, sau PNGs. Good management de proiect începe cu localizarea şi ştiind în cazul în care toată mass-media este depozitat în orice moment. Acest proces, de asemenea, ajută în compensare un proiect atunci când este FI nished. 3.4 Lari de separare de diverse tipuri de mass-media pentru eficienţă cientă FI locaţie le.

Pool Media a mai multe opţiuni suplimentare pentru importul de fişiere. Audio de la CD-uri pot fi extrase direct din bara de instrumente media liber. Aceste opţiuni includ următoarele:

• Sweep Media Pool-elimină toate Mediun Media de la piscină, care nu este în uz pe-leaE Linie temporală
a proiectului curent.

• Import-media mass-media importurilor din Other Fişiere VEG / proiecte Vegas pentru a Mediun Piscină. • Inregistrare video-se deschide Captur VideoE Cererea pentru a transfera video de pe o cameră la Media
Pool.

• Import Foto-se deschide un scaner sau Camerun ataşat la un computer pentru importul PhoTOS la
rezerva de mass-media.

• Extras Audio-extracte, sau rips, Audio de pe un CD la rezerva de mass-media.

• Ia mass-media de pe Web-prevede un link direct catre partenerii de la Sony, unele of mass-media care
oferă gratuit pentru utilizarea de către dvs.. Sfat _____________________________________________________________________________
Atunci când mass-media de copiere Lari de la un proiect la altul, mass-media sine nu este copiat. Fiţi conştient de acest lucru, astfel încât să nu pierde nici o mass-media gândire aveţi duplicate din cauza unei copy / paste a massmedia bin.

3,6 Butoanele de import de la piscina de mass-media.

Ia mass-media de la piscina de web Extras de import Audio Foto captura video de import Media Sweep Media

3,7 Alegerea acestei autoextracts buton audio de pe un CD inserează în CD / DVD player.

Mass-media importate este plasat în mass-media All Files dosar din Pool şi mass-media, o dată importat, pot fi târât şi transferat într-o cutie specifice. Vegas sprijină de import la bin selectată în mod curent; Lari conţin link-uri numai indicii sau de la mass-media existente. Bins sunt, de asemenea, căutate, ceea ce face Cataloging fişiere foarte valoroase. Comentarii inserează în Capture Serie / Advanced Captură de dialog pot fi căutate / situate în

3,8 Cautare Lari de mass-media pentru a fi a doua evaziv FI les care nu ar fi fost corect este numită sau catalogate.

bin operaţiunea de căutare. Situat la mass-media pot fi târât şi a scăzut în orice bin Pool mass-media. Bara de instrumente media piscină conţine alte instrumente utile pentru gestionarea conţinutului Media Pool, inclusiv următoarele:

• Scoateţi-media elimină mass-media de la piscina de mass-media sau gunoaie, dar nu
şterge mass-media de pe unitatea de stocare.

• Mass-media Proprietăţi-se deschide o fereastra de dialog care indică tipul de massmedia, loc de depozitare, lungime, dimensiunea, precum şi alte proprietăţi ale massmedia FI le.

• Media FX-permite FX pentru a fi plasate pe medii de înainte de a fi plasate pe
Timeline. Această opţiune este foarte util pentru unice, fişiere lungime lung, care au nevoie de acelaşi format, cum ar fi de corecţie culoare sau FX speciale, dar va fi tuns

în procesul de editare. Selectaţi FI pentru a le fi afectate, apoi apăsaţi butonul massmedia FX, selectaţi FX dorit, şi se ajustează accordingly. Acest proces nu schimbă originalul FI le.

• Preview-plays/previews Start media le fi selectat în fereastra de examinare. • Stop Preview-opreşte de redare a mass-media selectat în fereastra de previzualizare. • Auto-Preview-atunci când presat, în orice moment mass-media un fişier este selectat,
acesta va fi afişat în fereastra de examinare în mod automat. Acest proces este extrem de util atunci când merge rapid prin intermediul mass-media, economie de timp.

• Vizualizari-determină modul în care mass-media este prezentat în cadrul rezervei de
mass-media, fie în calitate de icoane, informaţii detaliate, sau o listă.

• Cauta Media Bins-utilizează cuvinte cheie sau atribute, pentru a localiza mass-media,
dacă capturate sau importate şi, nu funcţionează de peste drive-urile de reţea nonmapped. Vegas si a caracteristicilor sale mass-media de management sunt utile, puternic, şi utilă. Ia timp pentru a le utiliza în mod corect, iar proiectele vor fi mult mai uşor de gestionat.

3,9 File de vizionare de gestionare a atribute în piscină mass-media. Editorii care provin din alte aplicaţii NLE de multe ori a intreba despre care au subclips sau selecţii apar în cosul de gunoi mass-media. Vegas nu are acest lucru ca pe o funcţie de distructiv subclips excepţia cazului în care sunt prestate pentru fişiere noi. Subclips pot fi create, fie în Trimmer sau pe Timeline, dar acest lucru nu se debaraseze restul de mass-media din fişierul original. Rendering reduceri direct la un nou FI le este mai rapid decât în timp real, pentru că nimic nu este, de fapt făcut pentru a clipul. Cu toate acestea, unii oameni nu vor dori să facă subclips. Pentru cei care, aici este un workaround. Deschideţi un clip în Trimmer. Faceţi selecţiile regionale şi numele de regiuni. După selectarea / NamING toate regiunile, la un clip în Trimmer, clic-dreapta în zona deschisă a Trimmer şi apăsaţi S sau selectaţi Markere Salvare / Regiunilor, care va încorpora markerii / regiunile în LE FI. În fereastra Explorer, permite Regiunilor vedere afişat ca aici. Observaţi că regiunile CREated în instrumentul de Trimmer sunt acum vizibile în Regiunilor vedere al Explorer. Aceste regiuni nu vor fi arătate lucruri, cum ar fi efectele sau plicuri, dar sunt un mijloc de a amplasa rapid regiunile selectate în special în cazul în care regiunile au fost numit cu un nume de recunoscut şi apoi sortate după nume. 3,10 Activarea de vedere Regiune.

Subclips în Vegas
Vegas are capacitatea de a folosi subclips. Ce este un subclip? Ei bine, în Vegas s-ar putea fi mai bine cunoscut ca "subevents" asa cum sunt fişiere referire la o anumită zonă într-un eveniment mai mare, deseori numite "clipuri" în alte DAW şi aplicaţii NLE. Subclips pot fi create in cateva moduri diferite. În primul rând, un fişier poate fi deschis în Trimmer Vegas, o selecţie făcută, precum şi butonul subclip împins. Un dialog se deschide, asking tu la spre nume subclip. Aceasta nu afectează eveniment original sau un clip în nici un fel. În acest dialog, puteţi decide, de asemenea, dacă doriţi ca subclip de a juca în sens invers din clipul original. În al doilea rând, un eveniment încărcat pe Timeline ar putea fi editate pe Timeline pentru lungime, selectarea diferăENT în şi în afara puncte. Faceţi clic dreapta pe fişierul pe Timeline şi alegeţi Creaţi Subclip din meniul care apare. Acest lucru va depozit subclip in piscina massmedia. Subclip poate fi redenumit în Pool mass-media. Subclips în Vegas se pot comporta diferiently, comparativ cu subclips în alte aplicaţii. Crearea unui subclip nu este distructiv cu originalul FI le. Dacă aţi utilizat Regiunilor în versiuni mai vechi ale Vegas, subclips sunt efectiv acelaşi lucru cu acces mai mare la mass-media. Subclips apar în piscină mass-media, precum şi, în timp ce Regiunilor arată doar în regiunile vedere. Dacă sunteţi capturarea bandă analogice, cât şi planificarea pe editarea aceasta, caracteristica subclip este foarte util. Acest lucru vă va permite să încărcaţi întreaga dumneavoastră. Avi FI LE în unealta de Trimmer, selectaţi secţiunile pe care doriţi să le păstraţi, şi de a crea subclips cu ei. În cazul în care acestea sunt numite sequenîn mod substanţial (implicit) din casetele de dialog, ele pot fi folosite aproape ca o povestebord, precum şi târât la Timeline ca un grup de selectarea toate subclips în piscină mass-media. Efectuarea unei "Salvare ca" şi alegerea de a copia toate Pool Media va salva apoi subclips, şi originare. Avi pot fi şterse de pe hard disc, lăsând numai piese de pe care doriţi să le utilizaţi în totale ale proiectului.
Pentru a copia subclips de la un proiect la altul, nu veţi fi în măsură să copiaţi sau să le lipiţi. Trebuie să creaţi o cutie nou în rezerva de mass-media, încărcaţi subclip în bin noi, şi pentru a muta gunoi de la un proiect la proiect nou.

Dacă din anumite motive aveţi nevoie pentru a localiza alte scene în mass-media că subclip provine de la, sau aveţi nevoie pentru a schimba în sau în afara punctele de subclip, faceţi clic dreapta pe subclip in piscina mass-media şi alegeţi Open in Trimmer. În timp ce în Trimmer, apăsaţi pe Selectare Parent mass-media, dartone, în colţul din dreapta sus a

Trimmer, şi mass-media-mamă se va deschide cu zona subclip indicate de către instrumentul de selecţie. În sau în afara puncte pot fi transferate, iar subclip poate fi rea creat cu un nume nou sau folosind numele original.

3.12a Acesta este modul în care vor apărea în subclips Pool mass-media.

Subclips sunt clipuri de mass-media şi, prin urmare, nu pot fi trase pe cronologie într-un standfuncţia de editare Timeline ARD, ca şi pentru toate punctele de vedere, clipul a fost "tăiat" din mass-media original. Dacă aveţi nevoie să se extindă în sau în afara punctul de un eveniment care a fost introdus ca o subclip, veţi avea nevoie pentru a deschide subclip în tuns şi schimbările Este scris în sau în afara de puncte şi apoi reintroduceţi-l în Timeline. Subclips pot fi adăugate ca ia, şi, prin

urmare, poate fi abandonat pe melci sau evenimente goale marcarea un spaţiu de timp. Pentru a deschide un subclip în Trimmer, pur şi simplu faceţi clic dreapta şi selectaţi "Open in Trimmer."

Folosiţi File | Save As şi a verifica "Copiază şi mass-media tapiterie caseta" găsite în caseta de dialog Salvare ca, pentru a salva subclipped mass-media si sa stearga orice mass-media, care nu este parte a proiectului FI nished. Acesta este mare pentru economisirea de spaţiu pe sistemul de unitatea hard disk. Asiguraţi-vă că matura Pool massmedia pentru mass-media neutilizate înainte de a salva.

Plasarea Media pe Timeline
Pool Media este un loc foarte bun de a începe construirea unui proiect şi face pentru o eficienţă mult mai Ow cientă workfl. Noţiuni de bază pentru mass-media Timeline de la piscina de mass-media este bine organizat şi uşor de urmecapabil. Pool Media nu este singura modalitate de a lucra în cadrul Vegas, cu toate acestea. Mass-media poate fi târât la Timeline direct din Explorer, în termen de Vegas sau din Windows Explorer. Observaţi că fereastra Explorer, de asemenea, are un Auto Preview buton de pe bara de instrumente Explorer, la fel cum Pool massmedia nu. Lăsând acest verificat permite previzualizare rapidă de various formate de mass-media se arată în fereastra de previzualizare. O căutare se poate face in Windows-facilitatea Găsire (START | Găsiţi sau iniţiaţi | CAUTARE în Microsoft Windows XP) şi târât direct la Timeline Vegas.

Maşină de tăiat hârtie
Instrumentul de Trimmer in Las Vegas este similar cu fereastra Source în cele mai multe aplicaţii NLE. În această fereastră, mass-media poate fi tuns, marcate, regionalizat, subclipped, sau se adaugă la Timeline, printre alte utilizări. Versiunile precedente de Vegas blocat Trimmer la fereastra de previzualizare, în timp ce Vegas Pro 8 nu. Ce faci atunci când v-aţi luat un fişier video, dar lungă nevoie doar de secţiuni mici, cuprinse în cadrul acestei FI LE? Deschideţi FI LE în Trimmer. Metoda mea de a lucra cu Trimmer este să începeţi cu opţiuni | Preferences şi, în fila General, stabilit preferinţa pentru a deschide fişiere din Explorer în Trimmer atunci când dublu-clic. Alternativ, fişierele pot fi clic dreapta în fereastra Explorer si "Deschide FI LE în Trimmer" opţiunea aleasă. În cazul în care le FI se deschide in fereastra de Trimmer, mai multe opţiuni sunt disponibile. Cea mai comună utilizare a Trimmer este de a localiza dorit in / out punctul de un fişier şi fie marca acele puncte sau adăugaţi mass-media între I / O pentru a punctelor Timeline. În cazul în care creaţi o selecţie în Trimmer şi:

• Selectaţi tasta A, mass-media în cadrul de selecţie vor fi adăugate la Timeline de la cursor. • Selectaţi Shift�A, în mass-media de selecţie va fi adăugat până la cursorului. • Selectaţi butonul Subclip (dreapta sus), un subclip va fi creat. (Subclip nu este un adevărat subclip în
cadrul căreia o copie a mass-media selectat se face, numai in / out puncte sunt

3.12b

înregistrate. Subclips Treat ca regiuni; dacă ştergeţi fişierul original, subclip se elimină, de asemenea.) Subclips poate fi deschis în fereastra Trimmer, şi prin selectarea Open Parent Media butonul din dreapta sus, fişierul original de la care a venit subclip vor fi deschise, subliniind regiune subclip. În colţul din dreapta jos sunt trei ferestre Timecode. Aceste trei ferestre indica:

• File începe Timecode • File sfârşitul Timecode • Lungimea zonei de selecţie în cadrul FI Le (dacă este cazul)

Selectarea mass-media în fereastra Trimmer şi selectând R-cheie de pe tastatură va crea o regiune namable. Regiuni marcată poate fi salvat în cadrul fişierului în sine. În OPTIUNI | PREF ERENCES | General de dialog, există o caseta de selectare pentru salvarea markerilor şi regiunile cu un FI le. Acest lucru este de valoare, ca regiunile pot fi instantaneu amintit fie pe cronologie proiect sau în cadrul instrumentul Trimmer. Dacă, de exemplu, un fişier lung de la un proiect multicam are niste roll B în aceasta urmează să fie introduse într-un punct mai târziu, aţi dori să regionalizarea secţiune. Secţiunea regionalizat DIS vorjuca pe Timeline mici, cu linii verzi încorporate în FI le, cu trimitere la regiune. Markere pot fi, de asemenea, adăugate în Trimmer. Sunt un mare fan al markerilor; eu le folosesc ca "sticky notes", în proiectelor, pentru ca editorii pot vedea alte comentarii. Plasarea cursorul în orice moment, în Trimmer sau pe Timeline, selectaţi tasta M. Aceasta picături un marker portocaliu pe eveniment sau Timeline. În cazul în care evenimentul este marcat în fereastra Trimmer, liniile de marcaj va fi încorporat în LE FI, similar cu markeri regiune.

3.12d O regiune pe nume.

Markere markere Regiune şi timpul sunt diferite, ca markeri regiune indica o in / out punct, întrucât markeri timp doar marca un moment în timp. Un marker pot indica un punct de la, dintr-un punct, sau pur şi simplu un punct de referinţă. În cazul în care o lungime specifice de selecţie este necesar, a crea o selecţie de orice lungime şi faceţi dublu clicSelectarea Lungimea în fereastra Trimmer. Lungimea va pune în evidenţă, precum şi un anumit moment pot fi dactilografiate în utilizând fie pad-Num sau numerele de tastatură. Folosind aceeaşi metodă, un punct de pornire şi / sau punctul final poate fi manual de intrare pentru a genera o zonă selectată în Trimmer.

Previewing Trimmer Media
În mod implicit, mass-media în Trimmer va imita Timeline; bara de spaţiu va juca, funcţiile JKL identic, precum şi cadrele Trimmer va fi afisat in fereastra de examinare. Cu toate acestea, Vegas Pro 8 adaugă un nou comportament Trimmer: capacitatea de a opri Preview în fereastra de previzualizare. Faceţi clic dreapta pe interiorul ferestrei Trimmer (cu un fişier media încărcate în Trimmer), şi în meniul care se deschide, selectaţi "Arată-video în Preview Window." Dacă este lăsat necontrolată, fişierele vor juca în fereastra Trimmer, imitându-o New Source în alte sisteme NLE. Acest lucru este benefic atunci când video prezentat în fereastra de examinare ar trebui să rămână vizibile, dar video în Trimmer nu au identificat in / out puncte, sau pentru orice alt motiv pe care aţi dori să văd un schelet in Trimmer în timp ce vizualizaţi în mişcare sau statice video în fereastra de previzualizare. The Trimmer în Vegas nu tampon de cadre; Timeline nu. Acest lucru înseamnă că, redarea de la Trimmer pot stutter, în funcţie de resursele disponibile ale sistemului, FI LE tip, sau de rezoluţie. Aveţi posibilitatea să deschideţi fişiere din cronologie în Trimmer printr-unul din cele două moduri. În primul rând, puteţi faceţi clic dreapta pe fişier şi selectaţi Open in Trimmer. În al doilea rând, aveţi posibilitatea să setaţi preferinţele general de a automatically a deschide o fi LE în Trimmer făcând dublu-clic pe FI le.

Luaţi în considerare utilizarea Windows Explorer, mai degrabă decât Explorer Vegas pentru a localiza şi identifica fişierele. Mass-media pot fi târât direct la Timeline Vegas, de la orice fereastră care conţine FI les, inclusiv aplicarea Windows Search. În plus, Windows Explorer oferă degetul mareImagini unghiilor pentru video şi imagini statice FI LES, făcând-o eficienţă mai cientă pentru a localiza şi locul media, pe de Timeline. Windows Explorer pot fi păstrate deschise şi pe partea de sus a spaţiului de lucru Vegas.

Observaţi că fişierul ia un moment pentru a construi un preview audio. Acest grafic reprezintă audio. Acest proces poate fi accelerat prin verificarea "Build 8-bit fişierele de vârf" în Opţiuni | Preferences | de dialog GENERALE. Sfat _____________________________________________________________________________
Fişierele grafice de desen de referinţă sunt stocate în Vegas (şi toate celelalte produse Sony) ca fişiere SFK. Aceste fişiere pot fi şterse în orice moment. Dacă o fi LE care nu are un SFK legat FI le este încărcat, Vegas va aspira FI le şi salvaţi-l ca un SFK nou FI le.

După ce fişierul este tras, în Trimmer, selectaţi porţiuni ale mass-media care urmează să fie utilizate. Plasaţi cursorul în punctul în care ar trebui să înceapă un clip video şi apăsaţi I de la punct. Plasaţi cursorul în punctul în care clipul video ar trebui să capăt şi apăsaţi pentru O, punctul de plecare. Acest proces Automatipiaţă, în special creează o selecţie de timp în Trimmer. Mass-media pot fi acum curăţate de peste sau Play (bara de spaţiu), buton se poate face clic în Trimmer. O alternativă la apăsarea I şi cheile O pentru a selecta in / out puncte este de a atrage de selecţie direct în Trimmer. Plasaţi cursorul în cazul în care la punctul ar trebui să fie şi să tragă de apăsatING cursorul în jos şi glisând cursorul pe punctul de afară. Puteţi, de asemenea, de muncă în sens invers prin plasarea cursorului în cazul în care la punctul de afară este de dorit si tragand cursorul în cazul în care la punctul ar trebui să fie. Observaţi că după cum cursorul este târât video joacă în fereastra de previzualizare. Tragerea cursorul cu stânga, faceţi clic pe butonul de a avut loc în jos se comportă ca un instrument de spălarea în fereastra Trimmer.

După o selecţie de timp Defi este Ned în Trimmer, câteva opţiuni pot fi făcute cu privire la modul în care mass-media pot fi manipulate. Mass-media poate fi plasat direct pe Timeline prin apăsarea unui pentru a aduna, el poate fi trase direct de la Trimmer la cronologie, sau o regiune poate fi creat. În cazul în care utilizarea Adauga caracteristica, plasaţi cursorul pe Timeline în cazul în care mass-media adăugată trebuie să fie plasate. După ce mass-media se adaugă la Timeline, el devine un eveniment.

3,14 Timpul de selecţie a creat în Trimmer apăsând I, precum şi O pentru puncte in / out.

În cazul în care nici un moment de selecţie este definit ca o zonă de tras, ca in / out punct, sau ca o regiune, mass-media pot fi selectate de la punctul de plecare pentru cazul în care cursorul este parcat. Prin apăsarea unui, mass-media în Trimmer se adaugă de la început în momentul în care cursorul este setat. Alternativ, apăsând Shift�Un adaugă massmedia până la cursorul la sfârşitul FI le.

Atunci când evenimentele introducerea pe Timeline, să păstreze o rapid, în raport cuUAL referire la ele prin utilizarea benzii bileţel pe panoul de control Track. Această caracteristică ajută, de asemenea altora rapid ştiţi ce intenţionează cu piesa. De exemplu, o piesa maestru ar putea fi numit ca atare, în timp ce o imagine-in-track imagine ar putea fi numit "Track PIP." Management bun de urmărire este critică, în special în domeniul digital în cazul în care numele de fişiere pe o unitate hard disk pot fi extrem de variate.

Regiunile sunt mari, ca o regiune definită va sta cu mass-media, chiar şi după Vegas este închisă. Pentru a defini o regiune, apăsaţi R, şi Vegas se va deschide un domeniu în care numele regiune poate fi Defi Ned. Regiuni multiple pot fi definite, şi regiunea in / out punctele se pot suprapune. Când new media este încărcat în Trimmer şi înlocuieşte-massmedia care conţine regiuni, regiunile definit va sta cu mass-media dosar şi vor fi afişate în orice moment un fişier este încărcat în Trimmer. (În mod implicit, această opţiune este activată în Opţiuni | Preferences | de dialog GENERALE. Acesta poate fi neînregistrate în cazul în care din anumite motive Această caracteristică nu este de dorit.) Markere şi regiuni sunt deosebit de importante pentru mulţi editori, în special cele care creează keyframes de cadru sau în spaţii foarte strâns vizuale. Vegas are capacitatea de a vedea marcăERS sau regiuni inserate în Trimmer pe Timeline pentru o mai mare coerenţă în editare. În cazul în care o regiune este creat în Trimmer şi marcatoare de mai multe sunt amplasate la punctele de dorit în interiorul acestei regiuni, aceste regiuni markere (şi) sunt vizibile în evenimentele de pe Timeline. Markere şi regiuni nu pot fi editate pe cronologie dacă se adaugă în Trimmer. Evenimentele pot fi redeschis în Trimmer, cu toate acestea, şi editate acolo, dacă este necesar.

3,16 Butoane de găsit în actul de instrument de Trimmer drept comenzi rapide pentru A sau Shift�A comenzi.

3,17 Regiunile se pot suprapune şi poate fi, de asemenea, numit. Există nici o limită a numărului de regiuni care pot fi create în Trimmer.

3,18 Markere / regiuni inserează în Trimmer apar în evenimentele de pe Timeline.

3,19 Pentru a markerilor clar / regiuni asupra evenimentelor, deschideţi eveniment în Trimmer, faceţi clic dreapta pe bara de Marcatorul, markeri selectaţi / Regiunilor, precum şi selectaţi Ştergere Toate sau Delete All in selecţie.

Plasarea imagini statice sau grafice pe Timeline
Fotografii joacă un rol important în crearea de video, indiferent de format. Vegas este capabil sa citeasca aproape fiecare fotografie sau formatul de imagine pe care mediul Windows va permite. Unele formate, cu toate acestea, sunt mai optime decât altele. Indiferent de scanare prin intermediul Vegas Ia foto opţiune, care foloseste utilitati scanerul, sau scanarea în afara Vegas, procesul este în esenţă acelaşi. Scanare fotografii la o rezolutie de nu mai mare de 300 puncte per inch (dpi). Deoarece video are o rezoluţie de 72dpi, rezoluţii extrem de mare, nu numai sunt extra efort, acestea pot provoca, de asemenea, imaginea dvs. să caute săraci dacă rezoluţia este setată prea mare. Dacă nu pan sau cultură va fi făcut cu fotografie, o rezoluţie de 72dpi este suficient cient. În general, o rezolutie de 150dpi este recomandată. Această rezoluţie este o dimensiune de confortabil pentru Vegas, pentru a gestiona rapid şi totuşi oferă posibilitatea de a tigaie sau de a decupa imaginea, fără teama de a pixelation. În cazul în care Pan / instrument de cultură va fi folosit pentru a mări foarte bine pe imagine, o rezoluţie mai mare de 300dpi poate fi solicitat. Sfat _____________________________________________________________________________

Faceţi dublu-clic pe o lacună în Timeline. În Trimmer, marca o la punct, dar nu vă faceţi griji cu privire la un punct de afară. Acum selectaţi o cheie de pe tastatură. Aceasta va adăuga un clip la decalajul, eliminarea decalajului exact. În cazul în care aveţi nevoie pentru a muta la punctul de eveniment, pur şi simplu alunecare Editare că punctul (Alt-drag la stânga sau la dreapta).

Anterior, în această carte, am uitat la pixeli în lume calculator ca fiind patrati si pixeli în lume DV ca fiind dreptunghiulare. Această problemă afectează distilare şi elemente grafice care vor fi introduse în Timeline Vegas, după cum Vegas tratează grafică şi foto ca DV atunci când acestea sunt pătrate-imagini de pixeli de la cameră foto digitală, aplicaţie de editare imagini, sau alte surse. Cu cele mai multe editori DV, imagini statice şi grafică trebuie să fie creat cu aspect ratio corect în vedere atunci când planificarea pe cădere de distilare sau grafice în Timeline DV. Vegas, nu este destul de rigid, ca atunci când vine vorba de această problemă, după cum / Pan instrument Crop permite aspectul corect care urmează să fie principalulmenţinut. Atunci când lucraţi cu alambicuri într-un editor de imagine, cu toate acestea, dimensiunea corecta (NTSC) pentru o mai imaginea este 655 � 480. Această dimensiune compensează pixel pătrat fiind întinsă în nonsquare lumea a pixelilor de DV. Math pentru a obţine acest raport Pixel aspect (RAP) este după cum urmează: 720 � .909 (P.a.r. de DV) � 654.48. Pentru cei carora le place să rotunjească în jos, 654 funcţionează la fel de bine. Aspectul corect pentru imagini PAL este de 704 � 576. Un experiment care demonstrează pixeli comparativ cu nonsquare pătrat este de a crea o imagine în editorul dvs. favorit imagine, cum ar fi Adobe Photoshop sau Paint Shop Pro, că nu este altceva decât un cerc, la o dimensiune de 720 de proiect � 480. Apoi, picătură imaginea direct în Vegas, şi nu a utiliza instrumentul Pan / Crop. Creaţi aceeaşi imagine de la 655 � 480, loc care imaginea în Vegas, şi remarca diferenţa. Utilizatorii de alte sisteme NLE s-ar putea să fie familiarizaţi cu salvarea fişierelor la dimensiuni de 720 � 534/NTSC. De exemplu, 534 � .909 � 485.4. Acest format funcţionează la fel de bine, şi, fie format este utilizabil. Sfat _____________________________________________________________________________
Pentru cele mai bune rezultate, cu excepţia cazului în continuare imagini, grafice, sau titluri creat în afara Vegas, la 655 � 480/150 dpi (NTSC) sau 704 � 576/150 dpi (PAL). Dacă aveţi de gând să zoom adânc într-o fotografie, luaţi în considerare dublarea rezoluţiei, sau crearea de imagini de la 1310 � 960.

Fişierele ar trebui să fie salvat ca grafica de reţea portabile (PNG), fişiere pentru utilizarea optimă în Vegas. Vegas citeşte JPEG, BMP, GIF, TGA, şi de cele mai multe alte formate, inclusiv Adobe PSD FI LE pentruMat, precum şi formatul TIFF. Adobe PhotoShop dosar, cu toate acestea, nu vor fi defalcate în straturi individuale; acestea vor fi afişate ca un singur strat. În cazul în care un canal alfa este prezent, Vegas va recunoaşte canal alfa, precum şi acele zone vor fi transparente. Fişiere TIFF pot fi utilizate în Vegas, numai în cazul în QuickTime este instalat pe sistemul gazdă (www.quicktime.com). Deoarece Vegas foloseste QuickTime pentru a citi TIFF FI formatul le, fişiere TIFF va încetini procesul de redare oarecum. TIFF fişiere, de asemenea, prezintă simptome de problematic în mod automat afişarea alfa Chanlele. Fişiere PNG au un format lossless, astfel încât imaginea nu este comprimat atunci când salvează în aplicaţie de editare a imaginilor. Fişierele pot fi scanate în la aspectul lor normală sau de mărimea şi apoi trunchiat în termen de Vegas, în orice moment, pentru a se potrivi raport de aspect, indiferent de raport de aspect original al fotografiei. Această caracteristică este un moment major-saver. Sony a creat un script-uri (a se vedea capitolul 11 pentru mai multe informaţii despre script-uri) care se va potrivi raport de aspect cu privire la toate imaginile de pe Timeline. În capitolul 9, Pan / trunchiere secţiune demonstrează modul în care să se potrivească raport de aspect de imagini atunci când acestea nu sunt de aspectul corecte pentru a fi ll pe ecran.

Editarea Evenimente pe Timeline
Fiecare bucată de mass-media introduse pe Timeline devine un eveniment. Evenimente sunt apoi editate pentru a forma de producţie FI nal. Evenimente pot fi pe linii unice sau multiple.

Evenimente video care conţin poate fi editat folosind orice număr de metode. O problemă care există, cu unele sisteme NLE, cu toate acestea, este că un cadru ar putea fi divizat. Vegas devine a rezolva această problemă pentru videographers prin oferirea unui Quantize la opţiune Rame, asigurându-se că rame nu sunt repartizate şi modificări forţând să apară pe frontierele cadru. Atunci când se lucrează cu video, pentru a Quantize Rame aproape întotdeauna trebuie să fie activat de către selectaţiOPTIUNI ING | QUANTIZE unor calendare sau de taste Alt�F8. Atunci când se lucrează cu doar audio, acest FEAture poate, şi, în general, ar trebui să fie, persoanele cu handicap. Comportamentul primul de editare este acela de a edita pe Timeline prin extinderea / reducerea lungimea unui eveniment de pe Timeline. Acest tip de editare se numeşte trim-editare. Atunci când o trim-edita apare cu instrumentul Ripple activat, mass-media modirilor ulterioare la eveniment editat va aluneca spre stânga pentru a umple golul lasat de evenimentul scurtată sau slide la dreapta pentru a face loc pentru eveniment prelungite. Trim-modificări se poate face doar cu o tastatura numerică. Selectarea tastele de pe tastatura se mută cursorul la începutul sau la sfârşitul unui eveniment, iar tastatura poate fi utilizat pentru a edita un eveniment de frame-uri sau de pixeli.

Tabelul 3.1 Keyboard Shortcuts folosit în Trim-editare

Shortcut DescriptioN
Comunicat de presă 7 sau 9 Mută cursorul la următorul eveniment de pe margine, fie înapoi sau în faţa. Apăsaţi 1 Ornamente marginea evenimentului la stânga de către un cadru. Comunicat de presă 3 Ornamente marginea evenimentului la dreapta de un cadru. Comunicat de presă 4 Ornamente caz de un pixel la stânga. Comunicat de presă 6 Ornamente eveniment de un pixel la dreapta. Comunicat de presă 5 Ieşiri tastatura numerică tunderea modul de. Comunicat de presă 0 Creează-o regiune / bucla in jurul cursorului. Lungimea din regiune Ie specificate în OPTIUNI | Preferences | editare.

Apăsând şi deţinerea Ctrl�Alt în timp ce cursorul este plasat între două evenimente va mări un eveniment în timp ce alt eveniment este scurtat, în funcţie de faptul dacă cursorul este târât la dreapta sau la stânga. Această caracteristică permite ambele evenimente de a continua să ocupe lungimea lor actuale totală, în timp ce editarea momentul în care un eveniment se termină şi începe alt eveniment. Slip-editare este un alt format de editare de bază, care permite ca un eveniment să rămână o lungime statică în timp ce schimbarea in / out punctele de la eveniment. Aveţi posibilitatea să slip-Editaţi de apăsată tasta Alt în timp ce se deplasează în interiorul mouse-ului un eveniment. În timpul alunecare-editări, ecranul Previzualizare arată cadrul FI RST şi cadrul ultima a unui eveniment bazat pe biletul de-edit punct.

3,21 Slip-editare arată un split screen Preview, afisarea in / out puncte de un bilet de-eveniment editat.

Cea de a doua modifică funcţie este de a efectua o tranziţie. Tranziţia de bază este cel mai de eco-dispărea, altfel cunoscut ca se dizolvă în restul lumii video. A cross-fade loc atunci când două evenimente se suprapun, iar unul amestecuri în alte estompează eveniment o afară şi estompează ulterioare evenimentului in mod implicit, Vegas evenimente trans-dispare, împreună orice moment, acestea sunt suprapuse. Încrucişate automate de dispare poate fi dezactivată în orice moment, folosind butonul automată Crossfades găsit pe Timeline sau apăsând X. Locul două evenimente butted împotriva celuilalt de pe Timeline. Acum, glisaţi partea din faţă a-al doilea eveniment parţial pe la sfârşitul primului eveniment. Un "X" apare în spaţiul în care cele două evenimente se suprapun.

3,22 Un exemplu de crossse estompeze. Cross-fade este indicat 3,23 printr-un "X" între cele două evenimente.

Acum joc Timeline apăsând bara de spaţiu sau făcând clic pe butonul Redare găsite pe bara de control al Timeline. Cele două evenimente vor dispărea de la unul la celălalt, în timp egale. În cazul în care o cruce mai rapid-se estompeze este de dorit, glisaţi-al doilea eveniment mai departe de RST FI

eveniment, sau tăiaţi, fie la sfârşitul evenimentului RST Fi sau începutul celei de-al doilea eveniment direct pe Timeline. Acest proces se realizează 3,24 prin plasarea cursorul în marginea mijlocul uneia dintre evenimentele de pe Timeline şi făcând clic şi trăgând în oricare direcţie. Acest proces scurtează fie dintr -merge sau a evenimentului de intrare şi a cauzelor de eco-se estompeze care urmează să fie mai scurtă durată. Forma de eco-se estompeze poate fi, de asemenea, controlate. Clic-dreapta o cruce-se estompeze afişează un meniu Crossfade, care are mai multe opţiuni în ceea ce priveşte modul în care eco-se estompeze ar trebui să apară.

3.25 Aducerea şi trăgând la sfârşitul evenimentului rst FI 3.26 Aducerea şi trăgând de începerea evenimentului de intrareeste demonstrat de un mic icon boxlike care indică faptul că este demonstrat de un sfert de mici în formă de cercicon. la sfârşitul evenimentului de ieşire este în curs de tras.

Această caracteristică ajută la eliminarea confuzie cu privire la eveniment, care este în curs de editare.

Sfat _____________________________________________________________________________
Creaţi o selecţie de timp de peste o cruce-se estompeze, începând uşor înainte de eco-fade şi se termină după uşor de eco-se estompeze. Apoi apăsaţi Q, care instruieşte Vegas pentru a juca în mod continuu şi repetat, peste eco-stins zona. În timp ce joc peste zona, toate modificările şi ajustările sunt văzute în timp real, în fereastra de previzualizare ca Vegas joacă.

După ce click-dreapta de eco-se estompeze, alegeţi meniul Fade Type. O serie de eco-se estompeze atribute se deschide. Alegerea o provoacă acest meniu pentru a închide. Surprinzător, atributele unui transfer de decolorare au un mare impact asupra modul în care unele se amestecă vizuale evenimente. Cross-fade comportamente pot fi, de asemenea, aplicate pe cap sau coada a unui eveniment. Poziţionarea cursorul în partea de sus a 3.27 Fading de la negru este o necesitate uzuale pentru editare. începutul sau la sfârşitul unui eveniment wilL a schimba cursorul la forma trimestru cerc. Cap sau coada de la eveniment poate fi apoi draggec regimul de perfecţionare activă pentru a crea o estompeze. Acest proces creează un dispărea în sau în afara de la negru.

3,28 Vegas ofera eco-se estompeze de multe stiluri. Implicit fade-in de culoare poate fi schimbat prin selectarea OPŢIUNI | Preferences | VIDEO şi făcând clic pe culorile implicite. 3,29 Track culori fade poate fi personalizat pentru a crea o specificaţiile c culoare de fundal.

Multe dintre muzicii populare şi spectacole de televiziune pentru copii utilizare fundaluri colorate. Folosind un fundal personalizat este un mijloc de a realiza acest lucru, fără a trebui să introduceţi un eveniment grafic sau generate de mass-media.

A cross-fade este o forma de o tranziţie. Vegas are sute de built-in tranzitie possibililegături, şi mai multe mii de mai multe tranziţii care pot fi instalate de la furnizori terţe părţi, cum ar fi Pixelan, Boris, şi DebugMode. Pentru a schimba tranziţia de la eco-se estompeze implicit la un alt tranziţie, selectaţi fila Treceri în colţul din stânga jos a zonei dockable ferestrele Treceri pentru a deschide fereastra. Dacă nu puteţi vedea o filă, apăsaţi ALT�7, precum şi Treceri fereastra este afişată. Aceasta fereastra este capabil Dock-şi poate fi plasat oriunde pe ecran, care este convenabil. Pentru a schimba o tranziţie de la orice stil înapoi la o cruce-se estompeze, faceţi clic dreapta pe de tranziţie şi de tranziţie selectaţi | modificare a Crossfade sau apăsaţi / cheie de pe tastatura numerică. Opţiunile de tranzitie, de asemenea, sunt disponibile dacă faceţi clic dreapta pe meniul de tranziţie.

3,30 De tranziţie Slide înlocuirea eco-fade şi Mânerul pentru previzualizare în timp real.

3,31 Toate tranziţiile au casete de dialog pentru a edita atributele de tranziţie. Tranziţia caseta de dialog poate fi numită în orice moment, făcând clic dreapta o tranziţie şi alegând meniul de tranziţie Properties.

Pentru a tranziţii examinare, faceţi clic stiluri diferite de tranziţie şi treci cursorul peste alegeri. Fiecare tranziţie presetat devine activ ca mută cursorul peste ea. Când veţi găsi un tranzitorii dorit deintrării în vigoare TION, faceţi clic şi trageţi de tranziţie peste partea de sus a "X", care defineşte eco-se estompeze punct. Trecerea se va deschide fereastra de dialog, care să permită pentru tine de a ajusta de tranziţie, de reglare culori, margini, moliciune, viteza, precum şi alţi parametri care variază în funcţie de tranziţiile diferite. Proprietăţi de tranziţie pot fi introduse pe dispare, de asemenea. Această caracteristică este mare pentru a aduce în sau trimite video pentru începutul sau la sfârşitul unui prezentare. Când creaţi un fade-in sau-out pe un eveniment video şi apoi glisaţi un element de tranziţie pentru a se estompeze, fade creează o tranziţie de la negru transparente. În cazul în caseta de dialog Proprietăţi de tranziţie se deschide, în partea de jos a fiecărui dialog este o Timeline keyframe. Această cronologie permite comportamente unice şi a definit de o tranziţie în timp prin ajustarea keyframes şi glisante din jurul lor. (A se vedea "Utilizarea keyframes in Las Vegas" pentru mai multe informaţii despre modul de

utilizare keyframes.) Penaj de marginile, ratele de tranziţie, şi culoarea BorDers toate pot fi controlate cu atributele disponibile ale tranziţiilor c specificaţiile. Clic-dreapta o cruce-se estompeze sau de tranziţie se va deschide o fereastra de dialog care permite mai multe opţiuni de tranziţie. Vegas va menţine, de asemenea, FI ultima tipuri de tranziţii-am în memorie, astfel încât, atunci când faceţi clic dreapta, ultimul FI tranziţiile-am utilizate sunt gasite pentru acces rapid.

3,32 Element de tranziţie care se aplică la fade-in de un eveniment. Observaţi cum tranziţia FI les din negru, care este drumul cel implicit se estompeze de culoare.

3,33 Selectarea alte tipuri de tranzitie, cu taste de comenzi rapide sau prin selectarea din meniu.

Secvenţele editate pot fi rapid puse împreună în Vegas folosind Bucăţi Numai, în care evenimente sunt butted împotriva celuilalt. Poziţionaţi cursorul în punctul în care două evenimente sunt butted în sus şi apăsaţi una din tastele de comenzi rapide următoarele în legătură cu o tranziţie automat.

Comunicat de presă / eco-se estompeze evenimentele. Comunicat de presă * pentru a crea o dizolva. Comunicat de presă pentru a crea un liniar sterge.

Cele două evenimente sunt trase impreuna pentru a crea o cruce-dispărea, se dizolvă, sau liniare ştergeţi.

3,34 3,35

O caracteristică unică în Vegas este că atunci când un eveniment este aluneca în afara zonei în care apare o tranziţie, Vegas vor aminti în cazul în care elementul de tranziţie a avut loc şi reamintesc toate caracteristicile ale tranziţiei. Fie că evenimentul original este plasat din nou în zona în care tranziţia produs sau un nou eveniment este plasat acolo, Vegas, va deţine în continuare locul de tranziţie şi de informaţiition. Această problemă rezultate de la tranziţiile de viaţă în termen de evenimente. Utilizatorii de versiuni mai vechi ale Vegas, va găsi tranziţiile noi în meniul de tranziţie de selecţie, inclusiv Portaluri, pagina Rolls, pagina Loops, şi mai mult. Pentru utilizatorii experimentaţi NLE, metoda lui de a afişa Vegas eco-dispare şi tranziţii este Defi nitely neortodoxe. Vegas poate afişa A tradiţional / rola B, precum şi, aceasta ar trebui să fie dorit

3,37 Vegas afişează o / views Roll B, deşi A / views Roll B dura până 3,36 Buton Expand Straturile de cai ferate de două ori cantitatea de spaţiu pe ecran ca o viziune cale singur. 3,38 Tipuri de tranziţie poate fi selectat prin click-dreapta orice tranziţie, şi tranziţia ultima utilizat va fi afişat şi poate fi aleasă în acest submeniu.

te uiţi în spaţiul de lucru. Faceţi clic pe Expand Track butonul de Straturile găsite pe fiecare cale video pentru a arăta un standard / B Roll. Conceptul din spatele ascund A / B Roll vedere şi care indică tranziţii a eco-dispare decurge din originea Vegas, ca un instrument de editare audio, în care trans-dispare pentru audio sunt întotdeauna privite ca păcatpiste gle. În plus, are sens mai mult într-un mediu real-estate-a contestat, cum ar fi o comecran de calculator, pentru a aduce cât mai multe elemente, împreună cu putinţă.

Şi Plicul Te rog ...? Tranzitorii Plicuri
Desigur, am văzut cât de Vegas, poate scadea cu uşurinţă într-o tranziţie şi preview-o pe zbura la un monitor extern, dar există şi alte caracteristici şi funcţii ascunse în procesul de tranziţie. Cross-fade sau se suprapun două evenimente pentru a crea o tranziţie aşa cum este descris mai sus. Drop o tranziţie de pe suprapun. Orice tranziţie, cu excepţia Se dizolvă va lucra pentru acest lucru. Acum, faceţi clic dreapta pe TRANZona sition, şi selectaţi Inserare / Remove PLIC | TRANZIŢIE PLIC din submeniu. Acest lucru va insera un plic în zona de tranziţie de care este similar cu un plic viteza. Prin dublu-clic pe plic, punctele de plic sau mânere poate fi introdus. Aceste puncte vor permite control a comportamentului de tranziţie a lungul timpului. De exemplu, poate TRANsition are nevoie pentru a inversa sine sau peHaps numai pauză în midtransition. Ilustraţie 3.40 arată o tranziţie de mers înapoi şi întreruperea în sine. Plicuri de tranziţie sunt mari pentru construirea tranziţie creative şi unictions, dar caracteristică poate fi, de asemenea, utilizat pentru puternic compunere techtehnicilor. Prin utilizarea tranziţii lungi cuplate cu plicuri de tranziţie, compozite întregi şi virtuale tranzitoriitions pot fi create cu doar trei sau patru evenimente video. Pentru a face acest lucru, veţi avea nevoie de a reduce opacitatea care conţine piese de tranziţieplicuri nale şi strat-le peste un alt eveniment video de pe o pista mai mică. Această tehnică poate da rezultate

frumoase atunci când sunt combinate cu complementaresuplimentar de mass-media.

3,40 În cazul în care plicul este tras în jos, tranziţia va inversa. Fl asista linie indică faptul că tranziţia este întrerupt şi va organiza în această poziţie.

Utilizarea keyframes în Vegas
Vegas a avut întotdeauna o metodă unică de keyframing. Keyframes sunt deseori înţeleasă greşit şi sunt, uneori, dificultăţi de cult pentru nou-venitii la lume de editare video. Keyframes sunt nimic mai mult decât indicatori în timp, definit de modul în care un eveniment care ar trebui să se comporte într-un moment specific şi o instrucţiune trimis la un proces la un anumit moment în acea perioadă. Ei secvenţe animate de imagini sau parametrii de control efect de-a lungul timpului.

Trăim vieţile noastre, prin keyframes. Toţi dintre noi avem momente specifice în momentul în care facem CERTain lucruri, cum ar fi de culcare, mănâncă o masă, călătoresc către locul de muncă, sau efectuarea unui apel telefonic. Jurnal cotidian nu sunt nimic mai mult decât keyframes analogice. În lumea de editare video, animaţie lume, şi lumea de editare audio, keyframes sunt folosite pentru a instrui un eveniment la culoarea corecta, viteza de schimbare, întârziere, pe ecran a muta, cratiţe, volumul de schimbare, şi mult mai mult la puncte specifice în timp. Instrumente care definesc aceste instrucţiuni sunt keyframes. Windows Keyframe sunt nimic mai mult decât ceasuri de standard, dar în loc de a fi rotunde, ele sunt liniare.

3.41 Un keyframe mediu zilnic. 3.42 keyframes însărcineze un eveniment cu privire la cum să se comporte în timp.

Îndepărtează Vegas, de la cele mai multe aplicaţii în ceea ce priveşte keyframes Vegas este în acest caz-, track-, sau pe bază de proiect, precum şi evenimente separate pot avea propriile lor seturi de prelucrare şi keyframing în cadrul acestor procese, independent de Timeline. Ce este acest lucru înseamnă că un eveniment poate fi mutată pe Timeline, iar keyframes va sta cu ea! Imaginează-ţi faci un proiect de 52 de minute pentru televiziune, şi, după ce intregul proces de editare este com.plete, o perioadă de trei-cadru de eroare este găsit în primele 2 minute de program. În cele mai multe aplicaţii, dacă un eveniment este mutat chiar trei cadre, a întregului proiect va fi afectat. Cu Vegas, acest lucru este SIMstraturi nu este aşa. De fapt, întreaga serie de evenimente care există în ipotetic trei cadre poate fi mutat la sfârşitul Timeline, cu keyframes şi prelucrare intacte.

3,43 Lungimea selectat Evenimentul este afişat în partea din dreapta-jos a Timeline.

Observaţi că durata a evenimentului ilustrat este de 10 secunde şi şase cadre. Faceţi dublu clic pe eveniment, şi, în colţul din dreapta jos al Timeline de editare, Vegas afişează lungimea de selecţie evenimentului. Aveţi posibilitatea să faceţi clicdreapta, de asemenea, la eveniment si uita-te la proprietăţile sale, în cazul în care mass-media lungimea este afişat.

3,44 Proprietăţi eveniment sunt observate atunci când evenimentul este clic dreapta si Properties este selectat.

Introduceţi DVD-ul găsit în această carte şi maro la legume \ \ pliant. Localizaţi şi deschis

keyframes the VEG fişier numit. Cronologia se va deschide cu fişierul video prezentate în de exemplu. Acum, click pe pictograma Eveniment FX găsite pe eveniment. (Dacă nu vedeţi pictograma, du-te la opţiunile | Preferences | GENERAL de dialog şi a verifica "Arată-video Eveniment Butoane.") Acest proces se va deschide video FX plug-in-folder. În acest exemplu şi proiectul DVD, plug-in-Wave a fost selectat. Reţineţi keyframe FI RST în keyframe Timeline, care este indicată de un diamant mic. Acum faceţi clic pe 5-indicatorul de al doilea pe cronologie în fereastra Keyframe Timeline şi selectaţi orizontală Numai presetate în caseta de dialog presetate. Observaţi că un keyframe nou sau de diamant apare pe Timeline keyframe. Acest diamant indică faptul că în timp cursorul va începe să se mute, cauzând imaginea de eveniment pentru a schimba treptat în timp, tot mai ondulate, până la 5-al doilea punct, ce ajunge la efectul deplin ca dictată de poziţia cursor.
3,45 Butonul Eveniment FX este găsit pe fiecare eveniment în mod implicit. Această facilitate poate fi dezactivată în Opţiuni | Preferences | de dialog GENERALE.

3,46 Keyframe FI RST pot fi mutate oriunde de pe Timeline keyframe. Atributele de keyframe RST FI sunt afişate, indiferent de poziţia de a keyframe RST FI, aşa cum este indicatorul FI RST de timp-eveniment pe bază / track / comportament de proiect.

Ce se întâmplă dacă nu doriţi ca evenimentul să devină ondulat mai mult în timp, dar în schimb vreau efectul de a veni în numai într-o perioadă determinată de timp? Faceţi clic şi ţineţi keyframe prima şi glisaţi-l la dreapta. Acum, faceţi clic dreapta pe keyframe şi selectaţi una dintre comportamentele keyframe. Atribute care pot fi atribuite keyframes cuprinde Stai, liniare, Rapid, Lent, şi netedă. Ţineţi instruieşte keyframe să îngheţe setările pentru FX în vigoare până când un keyframe nouă este prezentată, moment în care procesul de sare la noile setări. Linear creează o schimbare treptată cu nici o curbă, în modul în care slidere în mişcare. Fast cauzează comportamentul instruiţi să panta în mod rapid şi apoi, treptat lent pentru a satisface setarea dictate

de cursor. Slow nu doar opus; încet pantele spre setările pentru keyframe a doua şi viteze de până în care se ajunge la poziţia sa indicat. Smooth prevede comportament temporale şi spaţiale, care figurează pentru a începe încet, accelerarea, şi de încetinire a din nou în timp ca controalele ajunge la poziţiile lor keyframed. Toate aceste atribute sunt demonstrate pe DVD.
3,47 Vitezele Keyframe / atribute pot fi schimbate prin click-dreapta un keyframe.

Vegas este eficient în modul în care aceasta se sincronizează locaţiile de keyframes într-o poziţie cursorului. Această caracteristică poate salva de ore de timp încercând să locul keyframes corect. Mutare în Regiunea 6 cu privire la Cronologia de editare a proiectului keyframes. Plasaţi cursorul oriunde pe Timeline de editare în interiorul eveniment cuprinse în Regiunea 6. Observaţi că în interiorul keyframe Timeline, cursorul se va muta în sincronizare oriunde cursorul se află pe Timeline de editare. Acum, mutaţi glisorul orizontal de amplitudine. Observaţi că Vegas inserează automat un keyframe în acel moment în timp. Acum, dublu-clic pe indicatorul de timp în interiorul plug-in.
Fiţi conştient de faptul că, cu caracteristici de automatizare in Las Vegas, keyframes pot fi în mod automat CREated atunci când video looping şi ajustarea atributele de filtru. Aceasta este o caracteristică de mare, dacă intenţionaţi pentru acest lucru să se întâmple. Cu toate acestea, în cazul în care keyframes multiple de a începe să apară şi ei nu sunt dorite, fi sigur pentru a dezarma automatizare în calea video. Va trebui să relanseze plug-in. Puteţi dezactiva, de asemenea, de sincronizare pentru a cursorului în plug-in-dialog.

Introduceţi un nou timp de 00:00:06:10, care va muta cursorul în interiorul Timeline keyframe şi va muta cursorul în aceeaşi poziţie de pe Timeline de editare. Acum, glisaţi Ampli verticalăslider tude tot drumul spre dreapta. Observaţi cum previzualizare a modificărilor imaginii eveniment pentru a se potrivi setarea, în timp ce în acelaşi timp, introduce Vegas, un keyframe nou la poziţia de 00:00:06:10. Fie instrument de a muta cursorul cu sagetile sau mouse-ul sau dublu-clic pe indicatorul de timp în interiorul instrument keyframe sau din fereastra de editare principalul indicator de timp la locul cursorul cu precizie cadru pentru keyframing efectele sau alt tip de prelucrare. Aproape tot ce este în Vegas keyframable. Pan / Crop setări pot fi keyframed, după cum poate urmări comportamente Motion. Track Propunerea se vor afişa pe Cronologia fereastra de editare principală. Regiunea 7 al proiectului keyframes conţine Track keyframes Motion. Observaţi că acestea sunt DISjucat pe Editare Timeline. Track Propunerea poate afecta

în mod dramatic modul în care evenimente sunt afişate, şi, pentru a preveni confuzia cu privire la ciudat de dimensiuni evenimente pe o pistă, acestea sunt afişat în mod vizibil. Keyframes sunt nelimitate cu privire la aplicarea lor. Ele pot fi aplicate în continuare FX multe necesar pentru a face un eveniment care să îndeplinească aspectul dorit. Unele reacţii vazut la televizor con de aziTain sute de keyframes la 1 până la 2 secunde de video.
3,48 Faceţi dublu clic pe indicatorul de timp în interiorul plug-in-a plasa cursorul la ora exactă.

3,49 Track keyframes Propunerea pot fi vizualizate direct pe Timeline prin dublu-clic pe un keyframe pistă şi extinderea Track Motion vedere keyframes.

Keyframes poate fi copiat şi inserat în interiorul Timeline keyframe. Mutaţi cursorul la 9 Regiunea eveniment de pe Timeline de editare. Faceţi clic pe butonul Editare media generată în colţul din dreapta sus al evenimentului.

3,50 Keyframes Această pagină eveniment conţine 28 de keyframes în mai puţin de 3 secunde de video. Keyframes multiple permite pentru utilizări puternic de FX.

De dialog Edit Generated Media va deschide, şi cinci keyframes se vor afişa pe Timeline keyframe. În timp ce ţineţiING butonul din stânga al mouse-ului în jos, să atragă în jurul celor cinci keyframes. Când toate-cheie rame sunt selectate, ei vor avea un diamant alb în mijlocul fiecărei keyframe şi va deveni alb în culoare. Copiaţi keyframes fie prin click-dreapta şi selectând Copie sau apăsarea Ctrl�C. Mutaţi cursorul în interiorul Timeline keyframe la 00:00:01:15 de către oricare dintre faceţi clic peING cursorul la poziţia sau dublu-clic pe Display keyframe timp. Acum, pastă de keyframes făcând clic dreapta şi selectând pastă sau prin apăsarea Ctrl�V. Repetaţi acţiunea din nou la 00:00:03:00. Toate cele cinci keyframes sunt acum repetă de trei ori. Joaca mass-media. Observaţi cum se buclele keyframe atributele.

Aceste keyframes pot fi, de asemenea, copiat şi inserat într-un alt Cronologia keyframe de natură similară. Pentru a completa explicaţia de atribute Vegas lui keyframing şi puterea lor incredibila, du-te la Cronologia editare a proiectului keyframes. Faceţi clic şi ţineţi Regiunea 1, liniară Keyframe setare. Glisaţi-l la sfârşitul proiectului, din trecut Regiunea 8 keyframes multipla-FX. Plasaţi cursorul în partea din faţă Regiunea 1 şi să se joace. Observaţi că keyframes rămas cu evenimentul. Prin urmare, evenimente pot fi copiate şi lipite, aluneca pe Timeline, sau sa mutat la piese complet diferite. În cazul în care un eveniment keyframed este copiat într-o instanţă a Vegas, aceasta poate fi inserat într-un alt exemplu de Vegas cu keyframes intacte. Această caracteristică este unic in lume NLE. Keyframes plasate pe evenimente sta cu evenimentele. Keyframes plasate pe o pistă va sta cu piesa.

Tracks, cu toate acestea, nu pot fi mutate pe orizontală în timp; acestea pot fi mutate numai vertical în prioritare. Keyframes pot fi, de asemenea, aplicat la setarea de proiect. Orice plug-in-video care arată până în Vegas este keyframable. Plug-in-uri audio-se automat în măsură, care este similar cu keyframing, dar sunt gestionate şi privite în mod diferit. (Vegas foloseşte keyframes de control al mişcării de sunet surround, care este discutat în capitolul 7.) Studiu de a înţelege şi de a gestiona-cheie rame este, poate, cel mai important şi valoros lecţie de învăţat şi în conformitate custătea în lume de editare video, indiferent dacă lucrează cu Vegas sau alte Sys NLEmelor. NLEs diverse au keyfram unicatribute ING, dar indiferent de sistemul, toate keyframes utilizarea NLEs într-o formă sau alta.

Filtre in Vegas
Vegas este jam-packed cu filtre de a spori, corecta, evenimente si design grafic si video, fie introducând imagini care nu corespund

la un nivel acceptabil sau care să permită redactori expresie a libertăţii artistice. Filtre, de asemenea, cunoscut ca plug-in-uri, se găsesc în plug-ins folder şi sunt accesibile din multe puncte în Vegas. Deschiderea View | meniu PLUGINS va arăta efectele găsite în Vegas. Vegas a veni cu mai mult de 40 de plug-in-uri, care variază de la culoare-unelte de corecţie pentru a se roteste, valuri, şi pixelate lters fi. Deşi toate filtrele / plug-in-uri au presetări, de învăţare setările şi comportamente de plug-in-uri pentru a face procesarea imaginilor foarte creativa si puternic în Vegas. Ca şi în aproape toate celelalte aspecte ale Vegas, plug-in-uri poate fi introdus la eveniment, de cale ferată sau nivel de proiect. Plug-in-uri pot fi trase şi a scăzut sau selectate din meniuri selectat la eveniment, de cale, sau la nivel de proiect. Plug-in-uri au scăzut pe

• Un eveniment afectează numai în acest caz, specificaţiile C pe Timeline • O pistă afecta toate evenimentele de pe pista de pe care sunt afectate de plug-in-lui atributele • Proiect / video nivel de ieşire afectează fiecare pistă, eveniment, şi ieşire fi Nal în cadrul proiectului • Mass-media din cadrul rezervei de mass-media va afecta toate evenimente relativ la faptul că massmedia, în piscină mass-media

Pentru a adăuga plug-in-uri la un eveniment, faceţi clic pe butonul FX eveniment. Aceste butoane sunt vizibile în mod implicit, dar dacă din anumite motive care nu sunt înregistrate, opţiunile | Preferences | de dialog general are un checkbox pentru "a arăta videoclipul Buttons Eveniment" care ar trebui să fie verificate. În cazul în care au butoanele de vizibil nu este dorit, debifaţi această casetă. Evenimentele pot fi, de asemenea, clic dreapta şi Video Efecte Eveniment ales din meniu. FX pot fi, de asemenea, târât direct pe evenimentele din meniuri FX. Pentru a vizualiza toate FX la un moment dat, apăsaţi ALT�8 sau selectaţi View | VIDEO FX pentru a deschide caseta de selectare FX. Pentru a avea o previzualizare miniatură a unor proprietăţi FX, să păstreze FX fereastra deschisă şi în secţiunea de dockable Windows sau glisaţi-l pe un al doilea monitor. De asemenea, a face pentru un spaţiu mare de la care să drag and drop FX. Glisând FX la un panou de control locuri Track FX pe o pistă întreg. Fiecare piesa are de asemenea un buton FX pe ea. Orice FX târât la panoul de control Track va duce la toate evenimentele care au FX aplicate acestora. Singura modalitate de a controla FX asupra indicatorilorevenimente individual este de a folosi keyframes. FX pot fi aplicate la nivel de proiect prin glisarea FX la fereastra de previzualizare sau făcând clic pe Ieşire video FX buton de pe

bara de instrumente din fereastra de previzualizare. Toate video, grafice, şi încă o dată la evenimentele de pe pista vor fi procesate la nivel de proiect sau de ieşire. Utilizarea primar pentru FX, la nivel de proiect sau de ieşire este pentru plug-in-uri de-a lungul liniilor de

• Timecode plug-in • NTSC / clemă de difuzare • Negru a restabili
Orice FX, cu toate acestea, pot fi introduse pe proiect. Aşa cum FX multe după cum este necesar pot fi aplicate la evenimente, track-uri, sau de proiect. FX sunt aranjate în ordinea în care acestea sunt aplicate; acest ordin este usor de schimbat fie prin glisarea un plug-in-la locul său pe plug-in-bar sau făcând clic pe "plug-in-Shift stânga / plug-in-shift dreapta" buton găsite pe Chooser FX plug-in-bar.

3,56 Amenajarea ordinea de plug-in-uri se poate face fie prin apăsare de buton sau prin glisarea plug-in-uri pentru a prioritate dorit.

Aveţi posibilitatea să salvaţi lanţuri de FX în Vegas. De multe ori, un proiect necesită a folosit în mod repetat aceeaşi serie de FX. Crearea de presetări şi inserarea FX, în secvenţa poate fi de timp-CONsuming. De exemplu, un proiect ar fi împuşcat film slab şi necesită corectarea de culoareTION, ajustarea luminozităţii, şi de radiodifuziune clamp culoare. Mai degrabă decât a introduce aceste FX timp după ce timp, seria de FX, completat cu presetari, poate fi amintit după ce este salvat ca un lanţ. Acest proces economiseşte timp extraordinară, mai ales intro casa de editare în cazul în care un set fl ow de lucru exista. Fiecare editor de posibilitatea de a crea lanţuri lui sau ei de a se potrivi cu propriul lui sau ei Ow workfl. Pentru a salva lanţul de plug-in-uri ca o presetate: 1. 2. 3. 4. Selectaţi plug-in-uri şi a aranja prioritatea lor. Faceţi clic pe Save-As buton. Lanţul de dialog este afişat. Numele lanţ / prestabilite. Apăsaţi Enter pentru a accepta modificările pe care le-aţi făcut pentru a salva prestabilite.

Lanţ presetat este acum afişate în plug-in-chooser şi este disponibil la vedere Filtru de pachete. (Procesul de Acelaşi lucru se aplică presetari audio.)

Vegas are o facilitate extrem de puternic, care permite de ieşire video pentru a fi accesat atât înainte, cât şi setările postprocess. Deseori, editorii se găsesc care doresc pentru a vedea video originale alături de filmul video prelucrate. Această opţiune nu a fost posibilă, în trecut, fără a hardware-ului complexe. Acum este posibil, cu split Vegas a luipreview pe ecran. Split ecranul de selectare butonul Vizualizare Tool este afişat pe bara de instrumente Fereastră examinare. Selectarea acest buton din fereastra de previzualizare face Vegas, divizat în mod automat ecranul de previzualizare, care arată afectat mass-media, pe de o jumătate şi original video pe cealaltă jumătate. Cu toate acestea, Vegas, permite utilizatorilor să definească domeniile în care previzualizare sau video originale este privit prin tragere la un pătrat sau dreptunghi pe ecran. Desen forma de pe ecran de previzualizare creează o gaura video original în cazul în care este văzut.
3,58 Split ecranul de selectare View butonul Tool.

3.59, 3.60 zona pentru a vizualiza originală faţă de film prelucrate este de utilizator Defi Ned.

Preview split de video prelucrate şi originală este, de asemenea, vizibilă pe un monitor extern, ceea ce face corecţia de culoare în Vegas avansat în comparaţie cu chiar excepţional de high-end NLE sisteme. Capacitatea de a compara prelucrate video pentru video originale de pe un monitor extern, fără redarea unui fişier oferă editori cu o viteza dobandita, flux de lucru, precum şi a libertăţii de la preocupările legate de precizie în fluxul de lucru de editare. Această caracteristică face împreună cu memorie RAM permite editorilor pentru a vedea imediat opiniile exacte full-motion/full-frame-rate de mass-media editat, limitat doar de memorie RAM şi viteza procesorului. Split-screen Fereastră de previzualizare poate fi folosit pentru a arăta conţinutul clipboard în timpul previzualizare a unei secţiuni Timeline. Poziţionaţi cursorul pe Timeline şi faceţi clic pe Copiere Buton Snapshot în fereastra video Previzualizare pentru a copia un cadru ca o imagine încă în clipboard. Mutaţi cursorul la un alt punct de pe Timeline. Pe ecranul de selectare Split butonul Vizualizare Tool, faceţi clic pe săgeata dropdown meniu şi selectaţi Clipboard. Conţinutul clipboard sunt afişate în fereastra de examinare sau de monitor extern. Zona în care se afişează conţinutul clipboard-ul este definit de zona de desenat cu cursorul în interiorul zonei fereastra de previzualizare. Dacă clipul întreaga clipboard-ul este de a fi manifestare, aspira cursorul peste întreaga zonă fereastra de previzualizare. Un clip care stau la baza indicând locaTION a cursorului nu mai este arătată. Opriţi split-preview ecran sau aspira zona de vizualizare pentru a vizualiza evenimentele care stau la baza. Dublu-clic pe fereastra de previzualizare returnează Previzualizare castigaDow la starea sa implicită.

Cum Filtre / plug-inuri Function
Întrucât, mult prea multe plug-in-uri sunt disponibile în Vegas, pentru a descrie atributele din fiecare, unele plug-in-uri comune sunt de mare beneficiu de a înţelege. Fiecare plug-in-are o serie de presetări, dar experimente cu setările de măreşte puterea de plug-in-turbat. Un număr de terţe părţi lters FI sunt disponibile, dintre care unele sunt descrise în următoarea listă:

• Add Noise-adaugă boabe sau de zgomot la diferite niveluri.

• Chromakey-indeparteaza culori de la o imagine şi o înlocuieşte cu alte informaţii, similar cu weatherperson la
stiri de televiziune.

• Sinuozitate Kernel-embosses, constată linii, sau creează o imagine de mişcare fotografice de la video.

• Flares LENS-anomalii se ascunde, face ca imagini statice arate mai mult cum ar fi video, şi dă de aer fl pentru
a largă de fotografii-video.

• Mirror-creează reflectat imagini de nici o portiune a ecranului. Atunci când este folosit în mod corect, cu
mass-media a generat, plug-in-poate crea un caleidoscop.

• ChromaWarp Pixelan lui prevede alegeri artistice infinit pentru începutul şi experienţaEditor enced. • 3D DebugMode's Pak-adaugă unele elemente 3D minunat la setul de instrumente de editare Vegas.

Unele dintre aceste plug-in-uri sunt gratuite, şi versiuni demo sunt incluse pe disc în această carte. Vegas are o caracteristică care este adesea trecute cu vederea încă nu ar trebui să fie. Vegas are capacitatea de a construi o previzualizare RAM de aspectul final al unui eveniment, astfel încât să poată fi văzute de mişcare completă / rata integrală cadru. Preview RAM este de important pentru a putea vedea, în special în situaţiile în care sunt inserate keyframes în spaţii timp strans. Procesoarele mai lente sau FX-grele, evenimente multiple poate fiscale procesului desor atât de mult că unele keyframes pur şi simplu nu pot fi trase din cauza lipsei de putere procesor. Folosind un RAM face cauzează aceste secţiuni care pot fi trase, fără a crea o temporară FI le pe un hard-disk. Pentru a iniţia o memorie RAM fac, să facă o selecţie de pe Timeline. Apăsând Shift�B instruieşte Vegas, pentru a începe redarea de selecţie timp pentru a RAM. Cantitatea de memorie RAM instalat în calculator determină durata de timp în care memorie RAM poate face. Acesta este motivul pentru ca RAM mai mult posibil, este cel mai bine în cele mai multe sisteme de editare. În mod implicit, Vegas alocă 16MB de RAM pentru a previzualiza RAM. Deschiderea OPTIUNI | Preferences | VIDEO de dialog oferă utilizatorilor posibilitatea de a regla cantitatea de RAM pentru a fi utilizate pentru previzualizare face RAM. Vegas scade 128MB de RAM din toate RAM disponibile în scopuri de previzualizare. Chiar dacă numai 128MB sunt disponibile, Vegas face să permităaparatele de uz casnic de până la 16MB de RAM. Cu toate acestea, orice RAM disponibile în plus faţă de 128 MB poate fi folosit pentru a face RAM. (O sută la sută de memorie RAM nu pot fi folosite, ca sistemul de operare şi Vegas nevoie de 128 MB de spaţiu de memorie RAM să funcţioneze în mod corespunzător.) Atunci când un proiect cuprinde un număr mare de imagini statice (de exemplu, JPEG, PNGs, etc), să păstreze RAM dinamic setarea în Opţiuni | Preferences | VIDEO fila setat la aproximativ 75 la sută din memoria RAM a sistemului totală. Atunci când se lucrează în proiecte care nu au un număr mare de imagini grafice, să păstreze Dynamic valoarea la 512MB RAM sau mai mică. Deşi face RAM beneficia Previews externe, examinări pe monitoare externe nu poate fi mai rata integrală cadru în maşinile mai lent. În cazul în rezoluţie maximă / rata integrală frame sunt necesare pentru o previzualizare extern, un

prerender standard poate fi solicitată în editat / recompressed mass-media. Apăsând Shift�M deschide caseta de dialog prerender.

3,68 Corecţie de culoare pot fi vizualizate în timp real pe un monitor extern sau intern.

Una dintre cele mai în cerere, necesar, puternice şi plug-inuri adăugată este instrumentul Color Corrector. Aceasta paleta de instrument bazat pe oferte cor de culoare extrem de rapidrection, şi, atunci când sunt combinate cu Split-panoul de examinare fereastra, este simplu pentru a vizualiza modificările în culori, fie pe un monitor extern sau o gama corectată cu monitor de computer. Color Corrector plug-in pot fi trenat şi a scăzut la un eveniment, de cale, sau a întregului proiect. Acesta poate fi folosit pentru a Simuefecte de culoare târziu, precum şi, cum ar fi cele observate la filme de Razbunarii şi Traffi C. Dublu-clic pe punct in paleta de culori-corecţie resetează paleta de la zero. Cele mai multe controale în actul de Vegas, în acest mod; dublu-clic direct pe un resetează de control care de control pentru a sale prestabilite sau valoarea nul. Culorile pot fi eşantionate folosind instrumentul Eyedropper găsite în redus / mediu / evidenţia palete pentru a ajuta la selectarea curba de culoare. Secondary Color Corrector face în locul culori uşor şi intuitiv. Acest lucru permite LTER FI "Pleasantville" căuta să fie create rapid şi uşor. A se vedea capitolul 6-Color Correction şi manipulările-pentru informaţii detaliate privind modul de utilizare a acestui instrument mic, dar puternic, de corectare Secondary Color. Pe scurt, aceasta permite o culoare sau o serie de culori pentru a fi înlocuite sau utilizate ca măşti prin care mass-media, altele pot demonstra. Începeţi prin a selecta o culoare care urmează să fie înlocuit. Shut off preview monitor extern în timp ce selectarea de culori. O singură culoare sau gradient de culoare poate fi selectat. Cele mai bune rezultate sunt obtinute prin colaborarea cu o singură culoare şi folosind mai mult de o instanţă a Secondary Color Corrector.

Sfat _____________________________________________________________________________
Orice video in timp are o destinaţie finală în cazul în care ar putea fi vizualizate pe un monitor de televiziune de orice fel, se recomandă ca un bun de televiziune de calitate sau monitor de difuzare fi folosit pentru a previzualiza video,

altfel, este mult prea uşor pentru a avea culori incorecte, frontiere, sau marje. În cazul în care video vor fi vazut doar pe un monitor de computer ca media stream sau mass-media intranet, un monitor extern nu este necesar.

Una dintre cele mai căutate arată în producţia de DV este capacitatea de a avea video apărea mai filmlike. Cu toate că de fotografiere şi producţie sunt o mare parte a acestui proces, există câteva măsuri care pot fi luate pentru a face film FI mai mult lmlike. Efectuarea video arată mai mult ca lm FI a fost un obiectiv de videographers video pe desktop, deoarece a fost un concept. Video, pur şi simplu nu se poate arata exact ca de film, în parte datorată la perfectiune de video şi a procesului de conversie, procesul de compresie, precum şi de interpretare a imaginilor. Film, împuşcat pe celuloid, este un format analogic care a verucilor propriu, dar negi care s-au definit modul în care ochii noştri se vedea imagini. Cineva a spus odată, "Video este ceea ce vede ochiul, LM FI este ceea ce imaginatia vede." Tom Kodak a lui Wallis a comentat, "se simte organice de Film de la Audienţă, precum şi de aceea se asocia un aspect de film, cu fantezie şi video cu realitatea. "Există o mare suma de adevăr în acest lucru, de unde şi dorinţa de a face film arata mai mult ca LM FI. Oferta Multe companii "vindeca-tot" plug-in-uri pentru a face mai mult filmlike video, dar în opinia tuturor, dar cel mai de amatori, aceste fişe doar a face film arata cum ar fi video tratate sa arate ca de film. În comparaţie cu adevărata afacere, e destul de clar ce este ceea ce. Unele din instrumentele mai scumpe, cum ar fi Magic Bullet de la Red Giant, pot face o treaba excelenta cu alice video ca LM FI, dar Vegas poate aproximative de cele mai multe care arată acelaşi, fără a plug-inunelte. În primul rând, pentru a face mai mult vizual filmlike în aparenţă, video trebuie să fie împuşcat ca lm FI-ar fi împuşcat. Great iluminat, umbre, şi adâncimea de câmp sunt critice. Camere DV permite adâncime prea mult din domeniu, în cele mai multe cazuri, astfel încât videographers care sunt conştienţi de acest lucru, de asemenea, sunt conştienţi de multe soluţii pentru a obţine un şut bun, cu accent prim-plan bine şi să se concentreze slab de fundal. De exemplu, folosind un filtru neutru Densitatea şi deschiderea irisului pentru a completa ajută. Înceţoşată medii rapid indica un sentiment de "irealitate", şi du-te un drum lung de achiziţie video pentru a privi mai filmlike. Shooting prin Pantyhose în spatele obiectivului sau de fotografiere printr-un filtru de Neagră Tiffen Mist poate ajuta inmoaie arata prea. Deschiderea irisului şi reducând cantitatea de lumina care pot trece de filtru va face apel pentru iluminat mai multe şi mai bine, de asemenea. Cu came ca PD150/170 Sony, aveţi posibilitatea să underexpose uşor şi apoi corectă în post daca stii ce faci. Fiţi prudent din acest flux de lucru cu camere care sunt zgomotoase, în condiţii de iluminare redusă. Luaţi notiţe atent, ca note de voce pe bandă sau au un asistent notaţi setările. Incepand fiecare rolă cu un gradient sau împuşcat colorbars va ajuta la definirea culori, în condiţii atunci când vine vorba de timp pentru a corecta în post.

Următorul pe listă este cadenţă. NTSC video este impuscat, la 29.97fps, si video PAL este impuscat, la 25.00fps. Aparat de fotografiat trage de Film de la 24.00 cadre pe secundă. Cadrul 24 "stutter" se DV mai aproape de film destul de repede. Mulţi realizatori de film mare care se află în vedere locul de muncă cu filma cu camerele video digitale PAL, pentru ca nu e un lucru mare, la toate pentru a se potrivi 25 de cadre la 24 de cadre pe secundă. De fapt, în cazul în care aveţi de gând pentru a face o caracteristică care se pare ca a fost împuşcat pe LM FI, acquirING un aparat de fotografiat PAL ar trebui să fie luat în considerare. Panasonic ofera DVX100, un DV cam care realizează la 24fps. Unii oameni nu-mi pasă pentru calitatea video, în timp ce le place cadenţă de 24 fps. Unii oameni pur şi simplu nu sunt interesate în procesul de învăţareun alt aparat de fotografiat sau de-un alt format. O altă diferenţă este formatul întreţesut de NTSC video şi de film fiind obţinute prin scanare progresivă. Dar ce se întâmplă dacă nu aveţi un aparat de fotografiat PAL sau 24 fps? Acesta este locul unde Vegas si formatul-agnostic, rezoluţie-stabilite independent de caracteristică a veni in Vegas, întradevăr, este optimizat pentru captarea, editare şi de ieşire de fişiere DV, totuşi, nu oferă alte alternative, de asemenea, înlăturând astfel limitări atât de multe aplicaţii impune pe de editareProcesul de ING. Vegas este capabilă de a lucra cu 24p nativ, care desfăşoară ceea ce este cunoscut sub numele de 3:2 derulant în timpul redării. Acest lucru este denumit în continuare "telecine inversă". Telecine este procesul de convertiING 24 fps la 29.97 fps. Prin urmare, trăgând de cadre înapoi este cunoscut ca telecine inversă sau IVTC. Pentru o explicaţie simplă despre derulant, du-te aici: Vegas, va converti cu uşurinţă 29.97 filmul fps (denumit în mod obişnuit 60i) la 24p, care este de fapt 24.976 fps. Acest lucru creează cadenţă de film, în cazul în care, în esenţă, în timpul procesului de 6 cadre pe jumătate sau 12 de cadre pe secundă sunt scoase din fluxul. Un alt mod de a exprimaING diferenţa dintre 24p si 60i sau 50i este: NTSC 59.94 este de câmpuri (60i) pe secundă, PAL este de 50 (50i) domeniile pe secundă. Filmul este plin 24 de cadre pe secundă. NTSC şi PAL-au aspectul de realitate, din cauza de extrădare mişcare lină. O parte din aspectul de film este mult mai lent 24 fps rata de achiziţie. De a simula acest lucru cu video, trebuie să vă aruncaţi sau de amestec elds FI pentru a crea 24, 29.97, sau 25 de cadre pe secundă în loc de două ori mai multe domenii, pe secundă. Interpolare de cadre îndepărtat este destul de critică pentru a face acest drept toate uite. De asemenea, important să se ia în considerare este de lucru cu 24p titluri, tranziţii, şi a generat mass-media pentru a menţine imagini corecte. Din cunoştinţele mele, Vegas este în prezent la aplicarea numai de lucru cu nativ 24p tranziţii, titluri, FX, mass-media şi a generat. Cu toate acestea, aici 'un ow workfl pentru a edita media 60i sau 50i (PAL), ca 24p fără a pierde din calitate.

3,70 Letterboxing merge un drum lung de a ajuta video arată fi mai mult lmlike. Aceste imagini sunt, înainte şi după FI lmlike de prelucrare aşa cum este descris aici.

Editarea şi Conversia
În primul rând, editaţi mass-media pe Timeline ca evenimentele individuale şi bucăţi de-numai. Nu faceti nici o tranziţietions, titluri, sau FX în acest moment. Este posibil să doriţi să plece capete şi cozi pe evenimentele prestate pentru tranziţiile viitoare sau pentru a edita cerinţe. Face aceste goluri individuale de către dublu-clic pe eveniment pentru a

selecta eveniment ca regiunea sa proprie. Aceste evenimente vor fi prestate prevăzut pentru un comprimat sau necomprimat 24p format. Salvaţi fişierul. Legume. Unii utilizatori ar putea avea probleme cu răsplăti DV în loc de necomprimată, dar codecul Vegas deţine până doar mare, iar majoritatea utilizatorilor va avea nici o problemă cu calitatea imaginii merge de la DV la DV. După ce toate evenimentele au fost editate, le face în mod individual, prin crearea unui şablon care conţine următoarele setări: 1. 2. 3. 4. 5. Setaţi Proprietăţi proiect / Mod de deinterlace la Blend Domenii (implicit). Alegeţi File | FAC AS. Nume fişier, alegeţi. AVI ca formatul de fişier şi selectaţi NTSC sau PAL DV (inserarea Pulldown 2:3). Dacă doriţi să facă necomprimat, selectaţi butonul de Custom. În fila General, selectaţi calitatea de redare Best of. Selectaţi tab-ul video, în format video dropdown cutie, şi selectaţi "necomprimat". Render acest eveniment într-un dosar în cazul în care acesta poate fi localizat mai târziu. Render toate evenimentele ca 24p (NTSC-DV sau necomprimat).

După toate evenimentele au fost editate, deschideţi salvat. Legume fişier dacă aţi închis-o jos, şi setaţi Proprietăţi proiect pentru a 24p (NTSC sau PAL). Dacă v-aţi prestate necomprimat, înlocuiţi evenimentele din rezerva de mass-media, cu ajutorul tehnologiei 24p fişierele necomprimate le-aţi creat mai devreme. Face acelaşi lucru în cazul în care le-aţi prestate 24p DV. De îndată ce toate evenimentele din cadrul rezervei de mass-media au fost înlocuite, observaţi că orice evenimente necomprimat sunt letterboxed. (DV fişiere comprimate nu va avea această problemă.) Acest lucru se datorează necomprimate de mass-media fiind un pătrat raportul Pixel aspect şi mass-media fiind nonsquare DV pixeli. Pentru a corecta acest lucru, faceţi clic dreapta pe primul eveniment de pe Timeline şi selectaţi Proprietăţi. În caseta de dialog Properties, selectaţi tab-ul Media.

Aspect Ratio
Dacă v-aţi făcut necomprimată mass-media, selectaţi Pixel aspect ratio dropdown în tab-ul mass-media şi alegeţi .909 ca raport de aspect. Imagine Primul eveniment a lui nu vor mai fi letterboxed, în fereastra de previzualizare. Dreptul de Necomprimată sau DV, clic pe primul eveniment din nou şi să alegeţi Switches | DISABLE RESAMPLE. Acest lucru va preveni proiectului, de la care încearcă să reintroduceţi lipsă de cadre pentru redare. Copiaţi primul eveniment, apoi faceţi clic dreapta-al doilea eveniment şi alegeţi Selectaţi evenimente pentru a Sfârşit. Faceţi clic dreapta din nou şi selectaţi Paste Eveniment Atribute. Acest lucru va face ca toate evenimentele pentru a avea DISA resampleBled şi corecte raportul Pixel aspect. Acum puteţi începe editarea. Unul dintre privitorii primul lucrurile se asocieze cu privire filmul este letterboxing sau 16:9 ecran. Deci, folosind Pan / Crop pe primul eveniment, alegeţi cultura 16:9 presetate de la Pan / Crop dropdown meniu. Dacă alegeţi această opţiune, va trebui să aplice prezenta la toate evenimentele de pe Timeline, deci, din nou, să copiaţi primul eveniment, evenimente selectaţi pentru a termina, şi alegeţi Lipire Atribute. Acest lucru se va aplica de scrisori la toate evenimentele de pe Timeline. În funcţie de încadrarea de fotografii, va trebui să se adapteze evenimente individuale pentru compoziţie. Sfat _____________________________________________________________________________
Dacă lucraţi cu HDV, raportul Pixel aspect de grafică în Photoshop sau alt editor grafic ar trebui să fie 1.333, nu .909, care necesită DV.

Aplicaţi tranziţii după cum este necesar. Aplicaţi titluri, precum şi orice alte overlays. Acestea vor fi generate la 24fps şi progresivă scanate, determinate de proprietăţile de proiect. Corecţie de culoare poate fi aplicat la nivel de cale de a crea un aspect similar pentru toate evenimentele. Cu toate acestea, în cazul în care evenimente individuale au fost împuşcaţi în situaţii de iluminare diferite, ar putea fi Adviscapabil de a pune toate evenimente similare pe linii unice sau a salva de culoare-presetări de corecţie pe shot locaţie, astfel încât să corecţie culoare poate fi aplicată rapid la grupuri de lovituri.

Gamma

O altă diferenţă de film de la video este gama, sau de o ajustare între intrare şi ieşire, precum şi modul în care ochiul percepe diferenţa dintre film şi video. Deşi Vegas nu are un anumit plugin pentru gama de compensare, acesta are culoare curbe, care, în esenţă, realiza aceleaşi obiective. Arunca Culoare Curbe FI LTER pe fereastra de previzualizare pentru a aplica pentru a întregului proiect.

Experiment!
După aplicarea acestor Elementele de bază, următorii paşi sunt în întregime experimentale şi sub rezerva preferinţele personale şi va varia depindeING pe aspectul de ieşire dorit final. Cu toate acestea, adăugând un filtru de HSL pentru a satura culori, adăugând o notă de Glow, va parcurge un drum lung pentru a obţine un look lmlike fi mare. Pentru fişierul demo, am folosit Glow Zenoté setat la 1 / 4 Tiffen, plus Zenoté Film de cereale setat la 35 mm plug-in-uri. Sony are un filtru bun incandescentă, de asemenea; mi se pare-mi place Zenoté un pic mai bine, deoarece este uşor mai lină, şi de cereale de Film este un pic mai rapid de a utiliza, dar Sony de Film de cereale poate fi optimizat pentru a arăta similar presetate de Plug Zenoté. Adăugarea de Motion Blur la bucătărie sau elemente tranzitorii poate face, de asemenea, o diferenţă de un shot. Luaţi în considerare utilizarea supersampling pe Motion Blur shots. A nu se uităm că Pixelan are unele de film excelent cu aspect de plug-in-uri pentru Vegas, de asemenea. Lters lor Spicefi sunt unele dintre cele mai cool prize disponibile pentru Vegas.

Din acest punct este în întregime dorinta ta, gradul de experimentare, precum şi calitatea video original, care vor determina rezultatului final. Demonstraţia video a fost filmat în întregime cu existente lumina, backlit, şi, în general prost compus, dar calitatea de schimbare de culoare şi filmlike imagini este clar pentru a vedea, indiferent de calitatea acesteia originale. Dacă ar fi fost aprinse în mod corect si la impuscat cu un ochi pentru compoziţie filmlike, ar fi chiar mai mult efort pentru a crea un aspect filmlike. Ea nu poate fi subliniat îndeajuns faptul că de iluminat, tehnica de filmare, şi compoziţia face toate diferenţa din lume. Nu va asteptati pentru a trage cu o palmcorder şi nici un trepied cu un zoom digital şi se aşteaptă să aibă imagini care arata ca a fost impuscat cu un Arriflex. Este nu doar un vis ţeavă, este imposibil.

Chiar şi cele mai scumpe, de top-plug-in-uri sfârşitul nu poate lucra aceste felul de minuni, dar cu siguranţă Vegas vine aproape de a fi un lucrător miracol cu imagini rău şi pot face înregistrări foarte bine arata fantastic.

3,72 Plug-in-uri Zenoté parcurge un drum lung spre a crea un aspect FI lmlike.

Moduri de fotografiere,
Atunci când tragere cu cele mai multe nici o cameră video digitală, trage în modul de întreţesut, mai degrabă decât în cadru sau "modul de film" ca unele dintre camerele de luat vederi numesc. În caz contrar vi se aruncat departe pixeli că alteînţelept adăuga la calitatea imaginii originale. Unele aparate de fapt, reducerea ratei cadru pentru a trage cu 15fps atunci când într-un mod progresiv. Came Alte pur şi simplu, trecerea de pixeli pentru a crea o privire FI LM. Este, în general, mai bine să facă Deinterlacing la NLE, mai degrabă decât aruncaţi de date care poate OTHerwise a îmbunătăţi imaginea. Petrece ceva timp studiind de iluminat, contrast, unghiuri şi aparat de fotografiat. Experiment cu filtre ND şi iluminat, şi nu doar vei găsi că imaginea dumneavoastră se îmbunătăţeşte în mod substanţial, dar vei deveni un shooter mai bun şi editor pentru acesta. Hollywood rareori foloseste o lentilă zoom, ci mai degrabă foloseste o lentila de prim (cu o lungime fixă focale) şi un Dolly sau de braţ pentru a muta în sau dintr-un foc. Incearca fotografiere fără a utiliza un zoom. Veţi găsi o arata mai bine, si o disciplina mai multStilul de fotografiere plined va va ajuta sa plan de fotografii mai bine.

De ieşire
În cazul acesta nu este imediat evident, pentru a imprima această casetă pentru a impune un aparat de fotografiat sau de punte capabil de a primi un flux 24p. Daca aveti deja un aparat de fotografiat, cele mai multe din acest curs este de nici o valoare, asa ca vom stabili că o parte. Aceasta tehnica este cea mai valoroasă pentru imprimarea de pe DVD şi concurente cu unele dintre cele mai mari de peşte de pe piaţă atunci când vine vorba să se uite de film. I-am arătat un videoclip care a fost creat cu aceste tehnici, la un festival de film mic în Milwaukee, Wisconsin, în septembrie 2004. O suficient de binecunoscut director ma întrebat ce fel de film aş împuşcat-o pe. El a fost socat cand i-am spus că a fost împuşcat pe o pereche de camere DV. Videoclipul a câştigat primul loc în categoria copiilor. A fost demonstrat de la DVD. Render proiect utilizând Vegas 24p NTSC sau PAL şablon. Puteţi face o ca pe un DVD Arhitect NTSC / PAL flux video dacă intenţionaţi privind prestarea un AC-3 fişier pentru audio sau să facă o ca pe un 24p NTSC / PAL de fişiere audio, în care va fi ambalat cu fluxul video.

Sfat _____________________________________________________________________________
Asiguraţi-vă că pentru a verifica afară de produsele ReelPak de David Jimerson, deoarece acestea mimeze arată populare de multe de film şi sunt foarte rapid să facă.

Aceste sfaturi mici ar trebui să vă ajute să creaţi o privire că abordările care de film destul de uşor. Este într-adevăr, un proces în ceea ce priveşte măsurile necesare, în acelaşi timp, acesta oferă o alternativă mare mijloc de un aparat de fotografiat 24p şi, mai important, după cum 24p formatele şi dezvolte tehnologii, permite proprietarilor de tipice came DV să aibă 24p uite fără a mai cumpăra o cameră nouă. Mareaest profita de acest flux de lucru este că până la 25 la sută mai mult mass-media pot fi stocate pe un DVD de pe atunci când mass-media este 24p. Pentru a examina această mass-media pe un monitor extern, va trebui să introduceţi derulant, dar Vegas poate face, de asemenea, că, pe de zbor. (A se vedea capitolul 10 pentru mai multe informaţii.) Redare ar putea fi un pic mai lent din cauza cadre inserat în timp real, dar este încă să poată fi vizualizate pe un monitor extern pentru corecţie de culoare şi editarea altor filtru. (Rata de ieşire cadru trebuie să fie la 29.97fps/NTSC sau 25.00fps/PAL pentru a fi vizualizate pe un monitor extern.)

Opacity Envelopes
Fiecare piesa video în Vegas, are o opacitate de control, cu toate că nici o tastă de comandă rapidă este disponibilă. Opacitatea este nivelul la care un eveniment este vizibil. La opacitate la sută 0, un eveniment este complet transparent, iar la opacitate 100 la sută, evenimentul este complet vizibil cu zero de transparenţă, care este opusul a modului în Photoshop şi Ulead opacitate de control. Opacitatea o piesa poate fi modificat într-una din cele două metode. Prima metodă este în control Track fereastră, în care nivelul / opacitate pentru pista de întregul poate fi setată. Acest lucru nu poate fi controlat în timp, dar mai degrabă stabileşte nivelul sau opacitatea pentru fiecare eveniment de pe pistă.

3,73 Track panoul de control-reglare nivel.

Sfat _____________________________________________________________________________
Asiguraţi-vă că, concentraţia de opacitate sunt întotdeauna la 100 de procente. Dacă aveţi o piesa care pare a fi de redare prea lent, acest lucru este uneori un indicator care cursorul opacitatea a fost mutat.

3,74 Reglarea opacitate-a lungul timpului. Nu există limită cu privire la modul de multe mânere / noduri pot fi introduse pe Timeline pistă.

A doua metoda este de a stabili un plic opacitate în cale, care se face prin click-dreapta Track panoul de control şi selectând Inserează / Şterge plic şi apoi selectând compozit nivelul din submeniu care se va deschide. Acest proces va introduce o linie de albastru (culoarea implicit) din partea de sus a pistei video. Dublu-clic pe această insertii de Blue Line mânere sau noduri. Aceste mânere / noduri permite plic compozite care urmează să fie tras în jos şi se reglează la nivel de opacitate, în orice punct de pe pista video. Pentru a şterge un nod, faceţi clic dreapta pe ea şi selectaţi Ştergere. Sunt următoarele moduri de plic trebuie să alegeţi de la:

• Linear-dispare linie dreaptă, fără nici o viteza sau curba la acţiunile. • Smooth-buna se estompeze rampe uşor în caz, înainte de ramping înapoi în jos.
3,75

3.76a

• Fast-rapid se estompeze repede ridică sau mai repede scade setări. • • Slow-lent dispărea treptat, se mută în sau în afara.

• Sharp-ascuţite se estompeze mută rapid la mişcarea de vârf.

• Ţineţi-şi menţină poziţia nu are nici o mişcare subtilă, la toate şi este destul de aspre şi evidente.
3.76b

Folosind plic opacitate sau plicuri, un eveniment poate fi stins la un alt eveniment pe o pistă de diferite sau la un negru transparent. Deschideţi proiectul numit CompositingEnvelope.veg, Care este pe DVD tutorial. Două piese video sunt pe Timeline. Track 1 are deja un plic compoziţie pe ea. Pe panoul de control pentru pista 2, faceţi clic dreapta şi selectaţi Inserare / Remove Envelope, apoi selectaţi Composite Level. O linie albastră, asemănătoare cu linia de găsit pe pista 1, va apărea. Faceţi dublu-clic, la prima markerul pe această linie pentru a introduce mânere / noduri. Trageţi mânerul în jos până la 50 şi observaţi cum gradientul găsit pe drumul cel bun 3 devine vizibil. Prin utilizarea plicuri compunere, aveţi posibilitatea să creaţi dispare frumoase peste mai multe straturi de material video. Plicurile compozite, de asemenea, să permită trecerea rapidă de la un eveniment la altul, cu pestestabili sau mai multe imagini. Cu compozite plicurile în loc, ca de multe piese ca imaginatia s-ar putea crea poate fi vizibile.

În cazul în care mai multe camere sunt folosite pe trage aceleaşi, plic opacitatea este un instrument indispensabil. Video Place de la mai multe camere pe piste diferite cu privire la cronologie, alinierea Sync lor cu audio de pe fiecare pistă, astfel încât toate piesele video sunt aliniate cu sincronizare. Ştergeţi piese audio care sunt neutilizate, păstrând doar pista audio maestru. Pentru acest exemplu, vom presupune trei piese video şi o cale de echipamente audio sunt utilizate. Pe video melodii 1 şi 2, inseraţi compositing plicuri. Lăsaţi urmări Video 3, fără nici o ajustare în acest moment. Redare video până când veţi dori o decolorare sau tăiate să se producă şi drop un marker de la acel moment, apăsând M. Oprire redare şi faceţi dublu clic pe plicul compozite din partea de sus de cale ferată video 1 pentru a introduce un mâner. Faceţi dublu-clic din nou uşor după han rst FIDle. Acum trage plicul opacitatea tot drumul până la partea de jos a liniei video 1. Acum, evenimentele din pista video 2 sunt vizibile. Joaca Timeline din nou, până la un alt estompeze sau tăiate este de dorit. Drop-un alt marker şi repetaţi acţiunile efectuate de mai sus, la noul Editare punct. Acum, piesa video 3 este vizibil. Din nou joc video până când un nou estompeze sau tăiate ar trebui să apară. Acum, evenimentele de la pista 2 sau o linie de 1 poate fi introdusă în făcând dublu clic pe partea de jos a liniei, fie video de pe plic compunere, inserarea două puncte, şi trăgând enve compuneresări în sus. În acest mod, un spectacol întreg poate fi subţiat foarte repede.

După toate dispare şi părţi au fost făcute cu ajutorul plic opacitate, de fiecare dată o piesa a fost eliminată din vedere, cu plicul opacitate, aveţi posibilitatea să plasaţi cursorul pe eveniment, asigurându-vă că evenimentul este selectat. Apăsaţi S pentru a divizat eveniment. Se repetă împărţit în punctul în caz chiar înainte de a dispare din nou. Acum, porţiuni de mijloc a evenimentului poate fi şters.

Deschidere compositingenvelopes # 2.veg Proiectul de pe DVD. (Acest proiect, de asemenea, include utilizarea / Pan instrumente de Hrană, discutat mai devreme în acest capitol.) Acest proiect demonstrează utilizarea pistei video aceleaşi, strecurat şi recoltate, pentru a crea imaginea falsă a trei-a trage cu aparat de fotografiat de la un aparat de fotografiat. Pachetul de compunere este utilizat pentru a crea original editaţi puncte. În acest proiect, va trebui să împărţită în video neutilizate. Scoaterea porţiuni neutilizat al evenimentului nu este necesar, doar utilă în vizualizarea totale ale proiectului. Pentru mai multe informaţii despre editarea multicam, vedere la capitolul 4-Funcţii Multicam în Vegas Pro 8.

Plicuri compozite pot fi automatizate, inclusiv Mutes, la fel ca volum, Pan, şi plicuri altă parte pot fi automatizate. Dacă deţineţi un Mackie universală de control, veţi avea posibilitatea de a utiliza faders ca compozite controale pentru video, astfel, oferindu-vă într-un videoclip de sistem automatizat de comutare, precum şi un mixer audio.

Velocity Filtre
Viteza de filtrare permite pentru mass-media pentru a accelera, a încetini, inversă, sau congela-cadru, fără a reduce toate clipurile din mass-media în bucăţi individuale, ca şi precedenta necesare în majoritatea aplicaţiilor. Viteza de filtrare, sau plicuri, astfel cum acestea sunt cunoscute in Las Vegas, poate fi aplicat la orice număr de clipuri. Viteza la care plicul interacţionează cu mass-media, de asemenea, pot fi controlate prin intermediul keyframes. Fiecare efect, un plic, sau filtru poate fi keyframe-controlate in Las Vegas, cu o varietate de forme pentru proprietăţile plic. Deschidere velocitytraining.veg LE fi găsite pe DVD. Observaţi că pe Timeline un verde (culoare implicit) linie este în mijlocul evenimentului. Această linie demonstrează modul în care plicul viteza este ajustată. Al doilea eveniment de pe Timeline este pentru tine să se adapteze plic propriul dvs. viteza.

3,80 Plic Velocity introduce, cu regiunile care exprimă fiecare schimbare a vitezei. Mânerele au diverse setări plic pe ele.

Începeţi prin a previzualizare clipul primul. Observaţi cum se încetineşte în primele momente ale evenimentului, încet urcă înapoi la viteza regulate, şi apoi îngheaţă cadru de la sfârşitul? [Este posibil să trebuiască să efectueze o fac RAM (Shift�B) în cazul în care procesorul nu poate trage video la viteză normală.] În a doua jumătate a evenimentului, de fapt, inversează video pentru a da un tip Instant Replay de simt. Din nou, evenimentul îngheaţă rama la sfârşitul, care să permită timp pentru un estompa, a adăugat titlu, efect special, sau doar un simplu se dizolvă la împuşcat subiect. Această opţiune este deosebit de eficientă cu video de mişcare de mare, cum ar fi sport, urmăriri, sau FI scene GHT. Observaţi cum în timpul congela-cadru, Pan / Crop instrument este utilizat pentru a crea un aparat de fotografiat artificială zoom. Un alt spaţiu mare pentru a utiliza plic viteza este atunci când aveţi o serie de zoom-uri aparat de fotografiat care poate nu erau la fel de buna ca acestea ar fi putut fi. Pachetul poate încetini jerkiness al unui sărac zoom sau de a accelera un zoom, care a fost prea lent. Un plic viteza aplicate pentru a accelera o repede zoom o face mai rapid, mai frenetică, şi atrage atenţia imediat la subiect de pe ecran. Pentru a introduce un plic viteză într-un clip media, faceţi clic dreapta pe clip şi selectaţi Inserare / Eliminare Velocity plic. O linie verde va apărea. Linie va fi stabilit de către implicit la viteză normală, sau 100 de procente. Faceţi dublu clic pe Timeline, şi un nod sau mâner va apărea. Mutare în jos Timeline de câteva secunde şi faceţi dublu clic din nou,

introducând un al doilea mâner. Aceste mânere sunt similare cu keyframes, care să permită stabilirea de viteza sau a vitezei de pe eveniment individuale. Pentru a şterge un nod, faceţi clic dreapta pe ea şi selectaţi Ştergere. Acum, mutaţi mânerul în sus sau în jos pentru a seta viteza dorită. În cazul în care procentul dorit de schimbare de viteză nu poate fi realizat prin deplasarea precis mânerul în sus şi în jos, faceţi clic dreapta pe mâner. Caseta de dialog afişează fade alegeri şi setările de viteză. Selectaţi Setat de tip T şi în setarea dorită. Slow plic în jos la fel cum zoom ajunge la sfârşitul acesteia şi asiguraţi-vă că mânerul de pe keyframe este setat pentru a netezi în cazul în care mass-media este în curs de a accelerat sau încetinit într-un număr scurt de cadre. Prin stabilirea plicul mâner pentru a netezi, mass-media nu va apărea pentru a smucitură sau a sari de la încet la rapid sau de la rapid la lent. Având în vedere că evenimentul este accelerat sau încetinit, artefacte pot să apară. Evita această problemă prin click-dreapta clipul, selectând Properties, şi verificarea caseta Resample. Această procESS cauze fac să încetinească uneleceea ce, dar cu atenţie resamples video pentru a asigura buna imagine şi de mişcare în aproape fiecare instanţă. In Vegas, o caracteristică pentru resampling este disponicapabili, care permite inteligente, forţată, sau disresampling abled, aşa cum se arată în figura 3.81. În cazul în care Smart Resample este activat, care este opţiunea implicită, Vegas determină dacă eveniment necesită resampling. Force Resample este Similar la resampling găsit în versiuni mai vechi ale Vegas, în care Vegas este instruit să resample eveniment dacă impune sau nu. Nu fi de acord Resample se transformă resampling off. Viteza plicuri au fost folosite în aproape orice forma de efect special există şi poate fi folosit pentru titluri, de control al circulaţiei, de culoare keying, şi alte forme de efecte. Una este de preferat să folosiţi un plic în timpul unei shot titlu, încetinirea sau congelare obiectul, panning / trunchierea mass-media, ca şi cum aparatul foto mărită pe această temă, şi fixarea opacitate a mass-media, astfel încât titlu poate străpungă. Această metodă este extrem de eficient când este cuplată cu o mască şi se deplasează în mass-media din spatele textului. Plicuri Velocity pot fi aplicate la toate se deplasează în mass-media, inclusiv FI GIF LES.

Sfat _____________________________________________________________________________
Aici 'un sfat pentru utilizarea plicuri viteza pe fişiere lung: a utiliza instrumentul Split (S-cheie) să împartă clipul înainte de schimbarea efectivă / mâner din pachetul viteza. În caz contrar, plicul afectează întregul dosar si incetineste procesul de a face în cazul în care rata este accidental setat la orice nivel de 100 la sută, dar, când doar o mică parte a evenimentului trebuie să fie afectat şi peHaps resampled.

3,82 Clic dreapta pe un eveniment apeluri până Întreruperi de dialog.

Eveniment Comutatoare în Vegas
Clic-dreapta orice caz, în Vegas, solicită o fereastra de dialog Întreruperi. Aceste comutatoare dicta modul în care evenimente selectate sunt tratate. Evenimentele pot fi dezactivat, blocat, Mânerul, evenimente video menţinut la raportul

de aspect, icker interpolat fl redusă, precum şi evenimente audio normalizat. După cum sa menţionat anterior, Smart Resample, Force Resample, şi Resample fi de acord sunt, de asemenea opţiuni în caseta de dialog Switch-uri. Muting un eveniment selectat audio sau video eveniment împiedică eveniment de a fi auzit sau vazut in Timeline. Mută evenimente sunt întunecate pe Timeline, care să demonstreze statutul de dezactivat.

Blocarea unui eveniment îl împiedică să fie mutat sau editat. Blocarea evenimente este de bună practică atunci când o secţiune este completă într-un video formă lung. Blocarea evenimente cauze acele evenimente care urmează să fie gri afară, indicând faptul că acestea sunt blocate. Looping evenimente cauze de evenimente să se repete, dacă acestea sunt târât trecut sfârşitul lor reală. Această opţiune permite evenimente care urmează să fie extinsă pe Timeline. Dacă FX au fost aplicate la un eveniment care este în curs de Mânerul, ţineţi FX de la ultimul keyframe. Această opţiune poate fi un instrument valoros artistic de editare cu titluri, generate de mass-media, şi fundaluri. În cazul în care o buclă este aplicat pe un eveniment generat mass-media, keyframes bucla cu lungimea generate de mass-media. Normalizing un eveniment audio este de obicei pentru aducerea audio de la volum maxim, bazat pe cel mai înalt vârf găsite în audio. Atunci când este utilizat normalizarea, Vegas caută cel mai tare punct de audio şi reglează întregul dosar la cel mai tare nivel posibil, fără a imersiune. Maxinivel de mama pentru normalizarea poate fi setat manual, dacă este necesar.

3.84a Setarea nivelul la care vârfuri de normalizare.

Aspect ratio de blocare poate fi aplicat la un eveniment, de asemenea. Această opţiune previne Vegas din stretchING aspectul conţinutului evenimentului nu ar trebui să se potrivească cu setările de proiect. Uneori, grafice sau alambicuri, care sunt convertite în film nu prezintă bine pe un monitor întreţesut, în funcţie de culori şi rezoluţia. Reducerea flickerului interpolat reparaţii, în general, această condiţie. Fără aplicarea "a reduce pâlpâirea interpolat", grafică şi foto adesea arată fringing pe margini video sau accesarea cu crawlere linii de pe ecran. Când editaţi lung-video formă şi câteva scurte videoclipuri forma, este util să se poată bloca varevenimente ious împreună într-un grup. Prin aceasta, Cut, Copy / Paste, şi Şterge pot fi executate simultan, şi evenimente multiple pot fi mutate în acelaşi timp. Este, de asemenea, un mijloc eficient de urmărire a video sectionalized. Pentru a crea un grup: 1. 2. 3. Selectaţi toate evenimentele care urmează să fie incluse într-un grup. Comunicat de presă G sau faceţi clic dreapta pe orice eveniment. Selectaţi GROUP | Creaţi o nouă în submeniu care se deschide.

Nu există limită în ceea ce grupurile de cât de multe pot fi create, cu toate acestea, nu există două grupuri poate folosi în comun acelaşi eveniment. Grupuri pot fi mutat, copiat şi inserat, sau şters împreună. După ce un grup este CREfaceţi clic pe ated, dreapta pe orice caz, în cadrul grupului pentru a selecta toate evenimentele din grup. Selectaţi GROUP | Selecteaza Tot din submeniu. Fişiere audio şi video sunt grupate în mod implicit atunci când sunt plasate pe Timeline. Pentru a elimina audio sau video de la un grup sau de la separarea lor, selectaţi evenimentul care urmează să fie eliminat din grupul şi apăsaţi U pentru a

Anulare grupare acel eveniment. Evenimentul va fi eliminat din grup. Pentru a elimina toate evenimentele dintr-un grup, faceţi clic dreapta pe orice caz, în grup şi selectaţi Ştergere. Gruparea poate fi temporar ignorate, făcând clic pe Ignorare Eveniment Gruparea buton de pe bara de instrumente. Această opţiune instruieşte Vegas, pentru a ignora grupuri temporarfamilie, permiţând în acelaşi timp evenimente pentru a fi mutate. Dupa acest lucru, darton este eliberat / selectat din nou, cu toate acestea, grupul este restaurata cu toţi membrii eveniment.
3.84b

Grupuri sau evenimente individuale poate fi blocată pe Timeline pentru a preveni ca acestea să fie mutate.

3,85 Şase evenimente sunt grupate. Observaţi culoarea întuneric, la partea de sus şi partea de jos a evenimentelor. Evenimentul a saptea nu este grupat. Atenţie la alb în partea de sus şi de jos, care indică faptul că acest eveniment nu face parte din grup.

3,86un Două ferestre deschise de Vegas. Exemplu FI RST, sau copie-pentru a exemplu, nu are nevoie de Explorer, Trimmer, sau alte instrumente de deschis. A doua instanţă, sau copie-de la cronologie, în cazul în care mass-media este locaţia, secvenţierea, markeri, precum şi a altor FI nishing SIDA sunt create.

Caracteristica Shuffle, care face parte din Ripple noului set de instrumente de editare, este de asemenea un puternic şi eficient mijloc de a crea o schiţă şi taie stare brută pe un singur Timeline Vegas. La Sundance Media Group, vom folosi un exemplu de obicei pentru a reduce dur, un exemplu de a edita / termina, precum şi o randare treilea exemplu, în fundal. Există încă trei moduri Ripple, dar diferenţa în modul în care funcţionează Ripple este perfect, mai ales pentru mult timpeditare formular. Flux de lucru meu personal este de a plasa toate mass-media meu pe Timeline cu melci pentru a indica text sau alte overlays. Apoi, am reda Timeline. După ce am localiza-o zonă nedorite, voi evidenţieze faptul că zona de ca şi cum o regiune au fost create. Cu Ripple activat în Toate melodiile, Markere, şi Regiunilor, voi pur şi simplu, apoi apăsaţi Ctrl�X (care este pus în corespondenţă cu un buton pe Transport meu Pro), iar acest lucru şterge toate mass-media din zona selectată. Ripple apoi automat trage toate evenimentele care sunt în aval, astfel încât evenimentele următoare cap la cap până împotriva modifică punctul de doar creat de către mass-media eliminat / punct de split. Acesta este un mijloc minunat de a lucra cu HDV şi aspră-decupare, fie sub formă de lungă. Fişierele m2t sau fişiere CineForm şi tăindu-le în jos pentru a dimensiune. De aici, este o chestiune uşor de export, aşa cum o fi EDL, AAF, sau Nish modifică în interiorul Sony Vegas. Un alt ow workfl este de a lăsa Ripple off şi pur şi simplu fac reduceri, lăsând găuri ca le vedeţi în Ilustraţie 3.86b. Aceste orificii pot fi uşor eliminate prin utilizarea unui instrument de scripting cum ar fi Ultimate S 3.0, sau puteţi face dublu-clic în găuri pentru a crea o regiune, permite Ripple, şi a şterge gaura. Ripple va fi ll gaura cu mass-media, care a alunecat în jos.

3,86b Cu Ripple oprit, găuri sunt lăsate în Timeline în cazul în care mass-media a fost eliminat o singură dată. Utilizaţi Ultimate S 3.0 pentru a curăţa aceste rapid.

Dacă intenţionaţi să facă o mulţime de acest stil de tăiere, veţi dori să utilizaţi un script, asa cum un script poate sute literalmente de unda al fişierelor într-o singură lovitură, întrucât altfel ar trebui să găsească fiecare gaura de unică şi şterge şi riplul fiecare gaura manual. Într-o instalaţie care utilizează staţii de editare multiple, creează un editor de reducerile brute şi le salvează ca un brutecut fişier Veg. Un grabs doilea editor de VEG dosar fără vreodată mass-media de a copia şi nu de corecţie de culoare şi a termina lucrărilor la proiect. Cu o reţea, acest ow workfl este extrem de rapide, mai ales într-un cadru companie de mici dimensiuni. În plus, cu imbricate VEG FI les, este foarte uşor de a crea diverse segmente pentru a fi plasate într-un pachet. Editor de la o tulpină poate continue de lucru pe segmentul lui sau ei de muncă încadrate în timp ce alţii pe segmentele lor,

în acelaşi timp, în acelaşi timp, de producători sau de director ar putea fi asamblarea pachet. Pur şi simplu picătură segmentul VEG FI le pe Timeline ca şi cum ar fi un video le. Acest lucru va încetini în sistem informatic.
Unele sisteme NLE utilizează un concept numit storyboarding aspect, care foloseste miniaturi, care pot fi târât într-o anumită ordine şi introduse pe Timeline pentru editare bine. Vegas nu are această caracteristică. Următoarele două metode, cu toate acestea, pot fi utilizate de către cei care doresc să le editaţi, cu o schiţă Ow workfl. Clipuri AVI în Windows Explorer (nu Explorer Vegas) arată imagini reduse în cazul în care thumbnail view este activată. Clipuri pot fi amestecate de la poziţia de a poziţia în Explorer, creând un fel de schiţă, care funcţionează pentru cele mai multe scopuri generale. O metodă mult mai puternic şi util de storyboarding este de a avea două instanţe de Vegas, deschise la un moment dat. În primă instanţă este spaţiul de lucru activă de editare, iar a doua instanţă este folosit pentru a crea un storyboard / Cut brute, care este apoi copiat şi inserat în instanţă RST FI. Ce face ca această opţiune mai puternic instrument de storyboarding este că comentarii, markeri, regiuni, precum şi ornamente, în plus faţă de storyboarding capabilităţi, sunt păstrate în a doua instanţă. Fie cu un singur sau un setup dual monitor, acesta este un mod rapid şi puternic pentru a storyboard şi edita. Creaţi o reducere dur în a doua instanţă, să copiaţi Timeline prin selectarea o regiune (apăsaţi Ctrl�A) sau Timeline întregul (apăsaţi Ctrl�C) şi apoi lipiţi în primă instanţă (apăsaţi Ctrl�V). Fii sigur de a avea "Salvaţi automat markere si regiuni", activat în OPŢIUNILOR | Preferences | de dialog GENERALE. În caz contrar, markeri şi regiuni create în copia de-din instanţă nu vor fi reportate în copia de-a exemplu. 3,87 Observaţi că clipuri nu sunt în ordine numerică, ci mai degrabă le-au fost shuffl ED pentru a crea un storyboard.

Cuibar
Proiecte de cuibar este similar cu subproiecte în alte sisteme NLE. Această facilitate permite utilizatorilor să ia fisiere proiect individual (fişiere VEG) şi fixaţi-le pe un singur Timeline. De ce ai vrea să faci asta? Se poate că le-aţi luat mai multe scene pe care le-aţi construit în cazuri diferite de Vegas. În versiunile anterioare, aveţi nevoie de a face fiecare segment un fişier şi apoi compila fişierul într-un Timeline maestru. Sau, ai avea copie elaboreze / scheme de pastă şi riscul de a pierde orice mişcare de cai ferate sau a altor cai ferate pe bază de comportamente. Cu Vegas, pur şi simplu te apuca un fişier VEG din fereastra Explorer şi glisaţi-l în Timeline. Vegas, apoi face un mic fisier foarte repede, şi care se comportă ca un fişier de referinţă. Aceasta salvează hassle a face mai multe. În plus, se evită randare a fi LE de două ori, o

dată ca o scenă şi din nou, ca o scena dintr-un lung, completat de proiect. Dacă v-aţi decis să modifice un segment de producţie, atunci când modificaţi fişierul VEG în cererea sa proprie, comandantul Timeline, care conţine fişiere VEG mai multe, se actualizează automat. O altă utilizare pentru această caracteristică este că aţi putea avea mai multe persoane care lucrează la piese diferite ale unui proiect. Aşa cum fiecare dintre ele actualizări de partea lui sau a ei a proiectului, Timeline maestru este, de asemenea, actualizate. Puteţi chiar culoarea corecta sau meci de imagini în proiect Master! Pentru a importa o VEG imbricată este foarte simplu. Deschideţi un nou proiect în Vegas. În fereastra Explorer, a localiza VEG dosar de la proiectul dumneavoastra. Aţi putea fi util să nume de proiecte cu nume de proiect şi numere de capitol, dar veţi găsi probabil-ti propriul Convenţii de numire După ce aţi început muncaING cu această caracteristică.

3,88 Toate mass-media de pe acest Timeline, cu excepţia audio şi antetele capitol, este o VEG FI le. Aceasta este o cronologie asamblat de capitole şi scene.

Glisaţi fişierele VEG din fereastra Explorer pentru a Timeline. Indiferent de cât de multe piese de video şi audio sunt incluse în fişierul VEG selectat, acesta va apărea pe Timeline noi, ca o singură bucată de mass-media, la fel ca un AVI, QuickTime, sau alt format de fişier. Înainte de a putea actualiat reda fişierul înapoi curat, cererea se va face un fisier temporar care poartă extindereaSion a. sfap0, şi acest fişier vor fi prestate în locaţia pe care aţi specificat în caseta de dialog Proprietăţi proiect. Este o idee bună pentru a face aceste Temperatura de fişiere într-o altă locaţie decât cea implicită C: conduce. Rendering fişierul în format de temp nu va avea Vegas foarte mult timp, în funcţie de conţinutul VEG FI LE a fi introduse pe Timeline.

Dacă aveţi Auto-preview activat, de mare necompresat fisiere VEG sau fişiere cu conţinut de substanţialnumăr în serie de melodii pot apărea să îngheţe atunci când fişierul VEG este selectat. Amintiţi-vă că fereastra Explorer nu este tamponată, şi aşa veţi dori să plece doar Vegas, numai atunci când se pare pentru a bloca sus. În cele din urmă, aceasta va juca FI le, dar vă poate cauza cererii pentru a bloca sus dacă tu a lua nerăbdător şi să înceapă apăsând pe butoane.

Vegas, prevede o opţiune în Opţiuni | PREFERINŢE, panoul general, care permite utilizatorilor sa "Ignore bucată de fapt", cu imbricate fisiere Veg. Acest lucru este activat în mod implicit. În cazul în care dif experienţă aificulty cu fişiere

audio în proiecte imbricate, deschideţi caseta de dialog Preferences, asiguraţi-vă că este bifată această casetă, şi reporniţi Vegas. Veţi dori să ştergeţi conexe. Sfap0 fisier (e), precum şi, necesitând Vegas pentru a rerender. Sfap0 FI Le (e).

3,89 Drag VEG FI les de la Explorer Vegas pentru a Timeline; Vegas vor să le trateze ca şi cum ar fi video LES.

Selectaţi o altă VEG FI le şi repetaţi procesul de glisând-o la Timeline. Acum, că v-aţi luat două fişiere VEG pe Timeline, glisaţi-le împreună pentru a crea o cruce-se estompeze la fel cum s-ar cu două fişiere video sau audio. Observaţi că mass-media se comportă exact aşa cum ar fi dacă ar fi un singur fişier video. Adauga corecţie de culoare, FX speciale, sau orice alt filtru la audio sau video de imbricate VEG FI le. O ow bun workfl in Las Vegas pentru proiecte de lung-formular este de a: 1. 2. 3. Creaţi Intro-uri, outtros, precum şi orice antete capitol separat, ca individ FI VEG LES. Creaţi orice stoc sau de unică folosinţă, mai mici treimi sau overlays ca separate, VEG FI LES. Editare fiecare capitol ca un fişier VEG separat, potenţial fără nici o Titling sau text. Acest lucru poate ajuta la asigurarea consecvenţei de la capitol la capitol şi, de asemenea, permite un singur filtru proces să fie aplicate în orice text ar putea să doriţi să proceseze, cum ar fi utilizarea LTER fi difuzate pe toate evenimentele de text. Locul toate fişierele relevante VEG pe Timeline, crearea de tranziţii de la anteturi capitol, Intro-uri, sau outtros pe un maestru, imbricate Timeline.

4.

Unul dintre beneficiile acestui flux de lucru este, de asemenea, că toate audio pot fi prelucrate identic, contribuind la realizarea una echilibrată, în concordanţă ieşire audio în Vegas. Puteţi, de asemenea, picătură muzica ta incident în punctele de capitol, permiţându-i să se estompeze din antetul de capitol în fişierul în cazul în care doriţi să faceţi acest lucru. Indiferent, acest lucru este flux de lucru meu personal pentru cel mai lung, proiecte de forma în Vegas, deoarece permite-mi să aibă exibility completă fl în orice moment.

Editarea Fişiere VEG de la o cronologie imbricate
Fişierele de pe o cronologie imbricate ar putea avea nevoie de editare în vigoare. De exemplu, aţi putea fi de lucru cu stocuri mici treimi care leaţi creat pentru diverse proiecte în Vegas Pro, sau, poate, al tău 'folosire

mai mic instrument treimi găsite în Ultimate S. Acest lucru este foarte uşor de făcut în Vegas. Faceţi clic dreapta pe fişierul VEG care urmează să fie editate şi alegeţi Editare proiect cu sursă din submeniu care apare. Aceasta va deschide o nouă instanţă de Sony Vegas. În cazul în instanţă noi de Vegas se deschide, veţi edita zonele necesare şi închideţi a doua instanţă din Vegas. Când aproape de a doua instanţă, Vegas, vă va întreba dacă doriţi să salvaţi modificării ed VEG fişier. Alegeţi Da din opţiunile, şi să termin de închidere Vegas. Ver imbricateSion a VEG va fi autoupdated. Un caveat să fie conştienţi de faptul că este dacă utilizaţi un fişier pe care le-aţi desemnat ca un stoc "" FI le, cum ar fi o treime mai mic, ademenitoare, sau suprapunere, atunci când editaţi

3,91 Puteţi alege, de asemenea, pe Salvare ca de la a doua instanţă din Vegas, şi apoi înlocuiţi VEG FI LE în fereastra Project Media.

VEG iniţială, fişierul original este modificat. Un workaround pentru acest lucru este de a face o Salvare ca editare atunci când aţi terminat mai mici treime. Daţi la dosar un nume nou şi de a continua. Acest lucru va actualizare nu VEG din proiect imbricate. Cu toate acestea, puteţi merge apoi la mass-media de proiect câştigaDow şi a localiza fişierul original Veg. Faceţi clic dreapta pe VEG fişier pe care doriţi să le înlocuiască cu versiunea nou-numit de VEG acelaşi, şi alegeţi Înlocuiţi din submeniu care apare. Acest lucru va menţine versiunea veche a VEG în locaţia sa actuală şi vă permit să răsfoiţi pentru noua versiune a fi utilizat în locul acestuia.

Track Flattening
Totuşi, un alt folosi această caracteristică este de a "aplatiza" compozite intensa sau de a aduce compozitelor adânc în ca parte a unui proiect mai mare, fără a trebui să facă dintr-compozit. Personal, acesta este unul dintre de caracteristici mele favorite. În magazinul nostru ne-am folosit un treimi câteva inferior care trebuia să fie prestate în trecut. Acum, tu ar putea să scadă chiar orice inferioare treime direct pe Timeline. Încercaţi acest lucru prin descarcarea unor fisiere VEG din site-ul vasst.com grabbing sau de către unul dintre inferior-treia VEG fişiere găsite pe DVD în spatele acestei cărţi. Drop-le pe partea de sus a proiectelor existente. Import-le una din cele trei moduri: 1. 2. 3. Alegeţi File | IMPORT | MEDIA, şi răsfoiţi pentru dorit VEG FI le. Glisaţi A FI LE de la fereastra Explorer. Faceţi dublu clic pe LE FI în fereastra Explorer.

Remarca-le în fereastra Project mass-media (care a fost numit mass-media piscină în versiunile anterioare). Veţi vedea o miniatură de legume dvs. FI LE complet cu orice canal alfa care ar putea exista.

3,92 Acestea sunt toate FI VEG les care au transparenţă sau canale alfa. Observaţi că dosarul de proiect mass-media afişează canal alfa atunci când este cazul.

AV Sync de reparare
Avut vreodată video şi audio abandonează de sincronizare? În versiunile anterioare de Sony Vegas, utilizatorii necesare pentru utilizarea Trimmer sau un instrument de scripting, cum ar fi Ultimate S pentru a Resync audio sau video care a pierdut câte o parte femeiască. Sony Vegas Pro oferă o opţiune de Resync pentru a ajuta utilizatorii sa-cadru audio cu o precizie de video (pentru audio sau video).

Ce un instrument excelent, acest lucru este, în opinia mea. Vegas, va oferi un afişaj orice moment audio şi video au devenit de sincronizare. Aveţi posibilitatea să Resync fie prin alunecarea înapoi audio de la locul Automatipiaţă, în special sau de a spune audio pentru a fi în sincronizare de la un anumit punct, în cazul sau clipul. Pur şi simplu faceţi clic dreapta şi alegeţi Sincronizarea. Audio sau video care a pierdut sincronizarea acesteia este indicată printr-o cutie roşie, în cazul în care va arăta cât de departe desincronizat evenimentele sunt. Dacă nu vedeţi acest lucru, veţi avea nevoie de a alege View | ACTIVE LUAŢI (Ctrl�Schimb�I). Faceţi clic dreapta pe audio sau video. Alegeţi Sincronizarea, şi veţi fi prezentate cu două opţiuni. În general, veţi dori să aleagă de alunecare, deoarece acest lucru va aluneca audio în locul pe unde audio este. Cu toate acestea, dacă aţi Mânerul sau alunecare-editat fişierul video, poate doriţi să selectaţi prin mutarea. Alegerea prin mutarea se va muta clic dreapta eveniment care urmează să fie sincronizate cu alt eveniment legat de clic dreapta eveniment. Alegerea Prin Alunecarea va aluneca eveniment corespunzătoare care urmează să fie sincronizate cu clic dreapta eveniment. Fişierele care au fost alunecare-editat la punctul în care acestea sunt looping la sfârşitul evenimentului la aproape în punctul de eveniment poate fi sincronizate mai bine prin alegerea prin mutarea.

3,93 Faceţi clic dreapta pe out-of-audio de sincronizare FI les-le să se sincronizeze cu video.

3,94 Aici, audio a fost resynced de alunecarea. Observaţi că audio este în sincronizare, dar la sfârşitul audio FI LE se extinde dincolo de film şi este Mânerul.

3,95 În această imagine, audio a fost resynced, prin mutarea, mai degrabă decât alunecarea. Observaţi că audio este în conformitate cu clipul video.

Funcţii Multicam Vegas Pro 8

în

Conceptul de Multicam este simplu încă puternic. Până acum am vorbit despre editarea cu mass-media din surse diferite, de obicei o piesa video sau "aparat de fotografiat" cu fl diverse suplimentare de unVors de cutaways şi a materialelor compozite. Cu Vegas Pro 8 şi Multicam, acum aveţi posibilitatea de a comuta aparatul foto unghiuri multiple în timp real, cu bonus a adăugat că, pentru că aceasta este nondestructive, editare neliniara, aveţi posibilitatea de a merge înapoi şi de a face modificări şi de a reglamentele pentru a script-ul dvs. "fotografiere" într-o chestiune de secunde, fără nici o pierdere de calitate. Versiunile anterioare de Sony Vegas nu au oferit mai multe funcţionalităţi de editare-aparat de fotografiat, ca parte a stocului set de caracteristici, dar utilizatorii au avut acces la terţe părţi plug-in-unelte pentru Vegas, deoarece Vegas 4 şi aparat de fotografiat vii de comutare din Vegas 6. Cu toate acestea, Vegas Pro 8 oferă acum utilizatorilor o caracteristică Multicam, care funcţionează foarte asemănător în ow workfl la aceste instrumente de terţe părţi.

Peliculă de rulou!
Utilizarea eficientă a instrumentelor Multicam incepe la preproductie. Planul de setarea camerelor video cu înregistrare pentru a închide ca un punct de Timecode posibil sau, în cazul în care camerele video cu ajutorul Timecode oferta de potrivire, cum ar fi Sony HVR V1U, sincroniza Timecode de la un aparat de fotografiat maestru. Deşi nu este hipercritic că came fi sincronizate, este extrem de util atunci când este vorba de timp pentru sincronizare mai multe camere, până la punctul în acelaşi timp, dacă Timecode este identic pentru toate camerele video O altă opţiune este să folosiţi un slateboard / persoană care aplaudă după ce toate camerele video au fost puse în modul de înregistrare, aceasta pune un vârf / tranzitorie în fluxul audio care poate fi uşor identificat ca un punct de sincronizare. Este, de asemenea, o idee bună de a plasa un ardezie sau de alt indicator, la sfârşitul unei ia. Unele shootere de gestionat de către ceasuri care au sincronizat ţinut aproape fiecare aparat de fotografiat, capturat la start / stop pentru fiecare bandă, oferind astfel o referinţă vizuală. În orice caz, să ia măsuri pentru a începe camere cât mai aproape în timp ce este posibil, cu Timecode, care este cât mai aproape posibil. A seta ora / data, în acelaşi timp, în toate camerele. Acest lucru este mai aproape, cu atât mai uşor Timecode pot fi adaptate în post. Nu porni sau opri camerelor video cu înregistrare, dacă este posibil în timpul trage. Acest lucru va genera lungi FI les, dar ajută enorm atunci când conţinutul de sincronizare în post. Din nou, acest lucru nu este critică, dar este cel mai util. De fiecare data cand nici un aparat de fotografiat unul este oprit şi repornit, banda de la aparat de fotografiat pe care trebuie să fie sincronizate. În cazul în care trage cu o multicamera eveniment trăiesc cu mai multe benzi pe aparat de fotografiat, un plan de preproductie picning poate face pentru o experienţă de mai lin în Editare Suite.

Noţiuni de bază mass-media pentru a Timeline
Mass-media ar trebui să fie capturate sau transferat la un hard disc înainte de a începe o Multicam editaţi. Aş recomanda numirea fiecare bandă în mod clar, cu un nume uşor de înţeles încă de simplu. Numele banda va deveni parte a ferestrei Multicam, aşa că poate doriţi nume simple legate de operatori sau de poziţii, cum ar fi "Cam-1", "Steve-O_Cam," sau "cu unghi larg."

4,1 Indiferent de numele pe care il da dvs. FI les va apărea în fereastra Multicam. Keep 'em scurt şi clar pentru cele mai bune rezultate.

Sfat _____________________________________________________________________________
Ow meu a recomandat workfl: Creaţi un dosar unic pentru fiecare bandă. Da-folderul acelaşi nume ca eticheta de pe bandă. Dă-FI les de a fi capturat un nume relevante pentru dosar, dar scurt şi uşor de înţeles în timpul Multicam. Acest lucru va ajuta cu mass-media de management şi de vizualizare ferestre Multicam. Faceţi clic dreapta pe Multicam fi les în Explorer şi a le adăuga la mass-media de proiect (cunoscut anterior ca rezerva de mass-media).

Dacă sunteţi familiarizat cu "ia" in Las Vegas, utilizând instrumentele Multicam va avea sens din arta st. Dacă nu sunteţi, aceasta va avea sens ca vom merge de-a lungul. Există mai multe fluxuri de lucru de a alege dintr pentru editare multicam; vom examina-le aici.
Funcţii Multicam în Vegas Pro 8 179

În cazul în care Timecode este dublat Strâns
În Vegas Explorer, faceţi clic dreapta pe Multicam FI les şi alegeţi Adauga la lista de Project Media. Răsfoiţi la tab-ul de proiect mass-media şi selectaţi toate mass-media pentru a fi incluse în trage multicamera. Din Instrumente, defilaţi în jos pentru a Multicam, şi a alege Lay out Melodii Utilizarea mass-media Timecode. Vegas va adăuga mass-media pentru a Timeline bazate pe embedTimecode DED cu o pereche de piste (audio şi video), pentru fiecare punct de aparat de fotografiat. Vegas, va încerca să sincronizeze mass-media cât mai strâns posibil. Ar putea fi necesar să alunece / massmedia de diapozitive pentru a se asigura sincronizare perfecta. Media este cel mai uşor de mutat, prin intermediul a 10-tastatura cheie utilizând tasta 1 sau 3 pe un eveniment selectat.

Sfat _____________________________________________________________________________
Fii Quantize anumite Rame este activat înainte de dispunerea de melod ii folosi nd Timec ode massmedia .

Odată ce melodiile sunt prevăzute şi sincronizate, este timpul pentru a crea multrack ticamera. Selectaţi toate massmedia în proiect (Ctrl�A). În TOOLS | MULTICAMERA alegeri, alegeţi Creaţi Multicamera Track. Aceasta va lua toate melodiile sincronizate şi de a crea o cale care conţine toate unghiuri diferite aparat de fotografiat. Acestea vor apărea ca o piesa, dar va conţine, de fapt, cât mai multe consideră ca există poziţii aparat de fotografiat. Faceţi clic dreapta pe mass-media, selectaţi ia, şi veţi vedea toate cameră FI LES în acest dialog. Faceţi clic dreapta pe mass-media pentru a vedea poziţiile aparat de fotografiat în ia de dialog. Odată ce pista de unică conţinând toate elemente ale proiectului Multicam este configurat, este timpul pentru a crea vizualiza Multicam, astfel încât toate camerele pot fi vizualizate la o singură dată. Aceasta este în cazul în care sectorul cărnii de vită de părere Multicam intră în joc. Utilizaţi comenzi rapide Ctrl�Schimb�D sau du-te la

4,5 Comunicarea zonă goală în această previzualizare? Acest lucru se datorează faptului că nu există nici o informaţie video în acest bloc de timp, astfel încât Vegas pastreaza martor fereastra.

TOOLS | MULTICAM | Enable MULTICAMERA de editare. Acest lucru va crea o previzualizare a tuturor camerelor ca ferestre individuale în fereastra Vegas Previzualizare. În cazul în care proiectul este folosind patru camere, atunci va fi patru panouri de previzualizare. Dacă există o zonă goală în cronologie, Vegas va crea un spaţiu gol, până când începe video. Ca un exemplu, să presupunem că există patru camere, trei, care încep cu acţiune generală şi pune patra în modul de înregistrare la jumatatea prin intermediul de prezentare. Vegas va lăsa gol acest domeniu, precum şi excepţia cazului în care acest punct de vedere este în mod special selectat, în timpul modificări multicamera, Vegas va ignora acest câştigaDow până când informaţiile video începe. Deşi este evident aparat de fotografiat, care este activă în fereastra de examinare, trebuie menţionat faptul că aparatul de fotografiat activă este indicată prin pătrat albastru (culoarea implicit) care înconjoară camera activ. Sfat _____________________________________________________________________________
Aparat de fotografiat alegerile active de culoare indicator poate fi stabilită în Opţiuni | Preferences | VIDEO fila. În plus, dacă preferaţi pentru a vedea doar numărul de aparatul de fotografiat, nu şi numele LE FI, aceasta, de asemenea, poate fi activat / dezactivat în fereastra Preferences.

4,6 Evidenţia albastru în jurul camerei de previzualizare indică că este activ / camera foto selectat.

Alte Multicamera OWS Workfl
Ce se întâmplă dacă aparat de fotografiat nu au fost temporizat la toate? Sau poate că pur şi simplu nu există nici o Timecode? Poate că sunteţi de lucru cu mass-media de valori din surse diferite şi doriţi să taie-l în locul împreună cu fotografii multicamera / unghiuri? Nu au nici o teamă, Timecode nu este necesar. Construieşte Timeline modul în care ar putea să funcţioneze în mod normal, sincronizarea camere modul in care ar construi în mod normal o cronologie, o pereche de piese noi, pentru fiecare audio / video sau de fişiere unei noi piste pentru fiecare video FI le. Puteţi folosi, de asemenea, aparatele de distilare sau alte tipuri de media de pe o pistă, dacă doriţi.

Dupa ce alinierea toate melodiile / audio, selectaţi toate mass-media utilizând instrumentul de selectare Editare, Shift-clic pe mass-media, sau folosind Ctrl�O comandă rapidă. În TOOLS | MULTICAMERA alegeri, alegeţi Creaţi Multicamera Track. Acest lucru va crea o singură cale, umplut cu ia, exact aşa cum sa subliniat anterior. Ca şi înainte, permite Multicamera Editarea folosind Ctrl�Schimb�D sau TOOLS | MULTICAMERA | Enable MULTICAMERA alegere de editare. Sfat _____________________________________________________________________________
Dacă sunteţi de planificare pe de tăiere pentru o piesa Master Audio, cum ar fi un pat de muzică sau cale de dialog, lăsaţi aceasta piesa din SELECTION, înainte de a crea vizualiza Multicamera de editare. În caz contrar, comandantul pista audio va deveni un audio ia.

Efectuarea selecţiilor Multicam
Examinarea ecrane multicamera în timp real este frumos, dar ceea ce contează cu adevărat este posibilitatea de a selecta aparat de fotografiat în timp real. Sony manual se referă la acest lucru ca pe selectarea "ia activă", dar în acest secTION, voi referi la "aparat de fotografiat activ." Vegas Pro 8 oferă o serie de metode pentru efectuarea de selecţii de aparat de fotografiat activă. Metoda cea mai intuitiv de a selecta un aparat de fotografiat sau de a lua este pur şi simplu să faceţi clic pe Examinare în victorieDow pe aparatul de fotografiat pe care ar trebui să fie activă în orice moment. Nu vă faceţi griji, dacă nu selectaţi cadrul exacte pe care aparatul de fotografiat ar trebui să comutator, acest lucru poate fi abordate mai târziu. Selectarea camere poate fi făcută în timpul redării în timp real, dar, dacă există o mulţime de camere, ar putea fi cel mai bine să treacă prin punctul de secţiune, ca orice mai mult de patru radare poate provoca Preview pentru a încetini prea mult. Dacă acest lucru nu se intampla, asiguraţi-vă că fereastra de previzualizare este setat pentru a examina / Auto, sau chiar Proiect / Auto.

Sfat _____________________________________________________________________________

Preview performanţă depinde de viteza procesorului şi disponibilitatea resurselor de sistem. În cazul în care Previzualizare pe un monitor extern este de preferat, începeţi cu setările de examinare a Examinare / Auto pentru orice alt format decât DV. Pentru DV, Preview / completa ar trebui să fie, în general, adecvate.

În timpul redării, atunci când o previzualizare aparat de fotografiat este selectat, acesta creează o ruptură "în piesa master aparat de fotografiat. Acest lucru duce selectat Ia să vină în partea de sus a pistei, cu toate că pe plan vizual, nimic nu se va schimba pe pistă. De redare pot fi oprită în orice moment, rewound, si a jucat. În timpul redării, camera foto-video activă vor lua pentru a trecere de la Ia / aparat foto pentru a aparat foto, după cum Dur desemnateING procesul de selecţie. În acest mod, aparatul foto ia pot fi previzualizate înainte de a genera o pistă de asamblare. O altă metodă de selectare melodii aparat de fotografiat activă este de a utiliza tastele numerice găsit la partea de sus a tastaturii (nu pad/10-key Num). Fiecare fereastra de previzualizare aparat de fotografiat este atribuit un număr, indiferent de numele fişierului pe care pot fi afişate. Aceste sarcini sunt legate de numărul tastele numerice găsit la partea de sus a tastaturii, şi numerele de tastatura poate fi folosit în loc să faceţi clic pe fereastra de previzualizare pentru a selecta camera foto-video activă.

Crearea Cross-dispare între Camere active
În metodele anterioare de selectare a camere active, reducerile sunt toate bucăţile hard / bucăţi de fund. Mulţi utilizatori de ori prefera punerea eco-dispare între bucăţi. Vegas Pro 8 prevede opţiuni pentru crearea de eco-dispare între bucăţi. Înainte de creare eco-dispare, veţi dori să stabilească mai întâi lungimea preferat pentru eco-estompează. Deschideţi OPTIUNI | PREFERINŢE de dialog şi alegeţi fila Editare. În această filă, există o opţiune etichetat "Cut-lasuprapunere de conversie." Acest parametru determină lungimea de eco-se estompeze care urmează să fie introdus.

4,9

Întrucât această setare este in intregime o preferinţă personală, o lungime meu preferat este .250, sau şapte cadre. Un semn sigur de editare video pentru amatori este lung eco-estompează. Intra în scenă şi a ieşi din ultima. Încrucişate Longdispare au locul lor, dar sunt mai mult de o raritate mare de editori multe seama. Indiferent, stabilit lungimea la ceva, altele decât default 1 second/29 de cadre cu excepţia cazului în care acest lucru este lungimea dorită pentru toate eco aparat de fotografiat-estompează. Cross-fade lungimi pot fi schimbate pe un individBază UAL mai târziu, dacă este necesar, sau un instrument similar Ultimate S pot fi folosite pentru a schimba toate eco-se estompeze lungimi de la un punct mai târziu, de asemenea. Crearea unei eco-se estompeze în loc de o reducere cu greu este simplu. Ţinând tasta Ctrl in timp ce faceţi clic pe un aparat de fotografiat activ în fereastra de previzualizare sau apăsarea unui număr de tastatură va genera o cruce-se estompeze.

Track Adunarea
După ce toate camerele active au fost alese, o adunare, sau o linie de master, este creat. Aceasta va lua toate camerelor de luat vederi selectate şi restaurarea lor pentru a previzualiza ecran complet, cu tăieturi cap la cap, fie sau eco-estompează, în funcţie de modul în care cronologie a fost editat. Construirea liniei de asamblare este la fel de simplu ca dezactivarea Multicamera Editarea în TOOLS | MULTICAMERA | MULTICAMERA de selecţie de editare, sau Ctrl�Schimb�D ca o comandă rapidă. Bucăţi de aparat de fotografiat sunt încă vizibile, dar nu şi ferestrele active orice mai mult.

Dacă bucăţile nu sunt exact aşa cum ar trebui să fie, există mai multe opţiuni pentru a face schimbări. În cazul în care reducerile sunt departe de cazul în care acestea ar trebui să fie, este probabil cel mai prudent să se redeschidă Multicamera Editare funcţiei, precum şi reedit aceste zone. Ctrl�Schimb�D va deschide Multicamera de editare Previzualizare.

În cazul în care reducerile sunt numai de către un off câteva cadre, ar putea fi mai eficient pentru a efectua o rulare modifică cu privire la aceste puncte. Modificări Rolling sunt discutate în altă parte în această carte, dar pentru o perfecţionare, loc cursor la punctul de editare / punct de tăiat, ţineţi Ctrl�Tastele Alt, şi faceţi clic pe / trageţi cursorul la dreapta sau la stânga. Fereastra de previzualizare va afişa puncte din evenimentului din stânga, şi de la punctul de eveniment la dreapta, afişată ca un ecran divizat în fereastra de examinare. O altă opţiune pentru comutarea dintr-o sansa, fără redeschiderea de dialog Multicam este să faceţi clic dreapta pe eveniment să fie comutat afară, şi ia în meniu, selectaţi preferat sau supleant ia.

Editare audio cu Multicamera
Deşi cele mai multe producţii multicamera utiliza o pistă Master Audio, se poate ca audio de la aparat de fotografiat specifice ar trebui să fie editat împreună cu video. De exemplu, camera foto 1 conţine audio de la un intervievat, iar camera de 2 este de înregistrare audio de la un intervievat al doilea. Poate că ambele aparate sunt primesc un feed audio de la interviul. Atunci când tăiere de la un aparat de fotografiat la altul, audio ar trebui să urmeze taie, astfel încât audio este reprezentată în mod corespunzător de la împuşcat la împuşcat. În orice caz, este foarte simplu de a crea Vegas Pro 8 pentru a edita audio impreuna cu video. În TOOLS | opţiuni MULTICAM, selectaţi Editare Multicamera audio cu Video. În plus faţă de instrumentele Vegas Multicamera, există utilitare terţe părţi pentru multicam editare în Sony Vegas Pro 8 (şi versiuni anterioare de Vegas). Unele dintre ele sunt plătite instrumente, iar altele sunt gratuite. Unul dintre beneficiile de-al treilea instrumente multicamera parte este faptul că piesele aparat de fotografiat sunt întotdeauna vizibile şi pot fi uşor soloed pentru culoare-comparaţie corecţie sau accesate în mass-media de proiect să se aplice maestru de corecţie de culoare, filtru de nivel, sau FX alte întregul FI le. În plus, instrumente de părţi terţe face mai uşor să lucreze cu piese incomplete, sau în cazul în grafic FI les de la PowerPoint sau alte fişiere secvenţial urmează să fie folosite, multi utilizatori par să prefere instrumente multicamera găsită în afara Vegas Pro 8.

infi nitiCAM
infinitiCAM de la VASST este un instrument foarte popular multicam, care să permită un număr infinit de camere pentru a fi creat. It a veni cu setari pentru 50 de camere.

4,13 infi nitiCAM prevede editorul Vegas cu un număr nelimitat de camere.

Aparat de fotografiat piese pot fi adăugate în orice moment, folosind infinitiCAM. Melodii pot fi reasamblate cuorice dificultate şi uşor de editat fără a trebui să demontaţi urmări maestru. Utilizatorii pot alege setările instantanee de patru sau nouă aparat de fotografiat. Selectarea audio aparat de fotografiat sau master FI LE audio este, de asemenea, un proces pas.

Ultimate S 3
Ultimate S 3 este un plug-in pentru Sony Vegas, care permite o perioadă de până la patru camere, în plus faţă de peste 300 de alte funcţii, cum ar fi compunere, fotografie de control montaj, precum şi audituri de proiect. Ultimate S 3.0 poate seta instantaneu un proiect de patru aparat de fotografiat complet cu nume de cale, indi concordanţaindicatori, şi patru-way previzualizare pentru a trăi comutarea între aparat de fotografiat. US3.0 oferă, de asemenea, de sincronizare foarte rapid de camere, prin intermediul instrumentelor de poziţie laterală, cu toate că alinierea repere audio este de obicei la fel de rapid şi cât mai curate folosind markeri.

4,14 Ultimate S 3.0 permite în timp real de comutare de piste aparat de fotografiat şi de asamblare instantanee / demontarea de piste aparat de fotografiat stăpânite.

DoubleTake
Aceasta este o aplicatie freeware (găsite pe disc, în spatele acestei cărţi), care permite timp de două-editare aparat de fotografiat. Pentru videographers eveniment mulţi, acest lucru este tot ceea ce este necesar pentru taieturi sau se dizolvă între aparat de fotografiat. Loc atât aparat de fotografiat pistele de pe Timeline în Vegas. Folosind semnale audio sau vizuale, sincroniza cele două radare. Run DoubleTake plug-in-instrument, şi de a folosi Procesul de un buton pentru a rula Picture-in-imagine (PIP) pas. Configurarea markerii indicând punctele de aparat de fotografiat a comuta. În urma procesului de aparat de fotografiat de selecţie (care pur şi simplu utilizează instrumentul Marker, sau cheie M), a alerga plug-in-din nou. PIP vor fi eliminate, precum şi toate switch-uri selectate aparat de fotografiat va fi în vigoare. DoubleTake acte de mult ca un / A B Roll într-o cameră post tipic.

4,15 DoubleTake este un multicamera freeware de comutare instrument pentru Sony Vegas.

Există şi alte terţe părţi instrumente disponibile pentru funcţionalitatea multicam în cererea Vegas. Deşi de-a treiainstrumente de petrecere au fost solicitate în trecut pentru munca multicamera eficientă a fluxurilor în cadrul Vegas, mulţi utilizatori preferă încă aceste instrumente de terţe părţi multicamera asupra a ceea ce este acum inclus in Las Vegas, pur şi simplu din cauza uşurinţei în pas cu pas înapoi, şi de viteză şi exibility fl sa oferit să Pro Vegas 8 utilizator. În timp, caracteristicile clădire-înăuntru Multicam de Vegas se vor maturiza, dar pentru moment consensul general este ca de-al treilea-petrecere instrumente de multicam menţionate aici oferă un set mai robustă caracteristică.

Filtre şi Firefox

Lucrul cu Plug-in-uri in Las Vegas
Mai multe terţe părţi producătorii şi-au intensificat la Vegas şi-au scris plug-in-uri pentru PRODUCT. Instrumente care vin cu Vegas, oferă o largă varietate de expresii suplimentare şi emoţii pentru editori in Las Vegas, cu toate acestea, aceste plug-in-uri da editorii săgeţile de mult mai mult pentru arcurile lor, precum şi o simt ca standard de Vegas plug-in-uri nu furniza. Pixelan Software-ul, Boris FX, Red Giant, RM Instrumente, Panopticum, NewBlue, ProDad, VASST, şi DebugMode au lansat noi instrumente puternice pentru Vegas, şi de demonstraţii de unele dintre aceste produse sunt disponibile pe DVD în spatele acestei cărţi.

Pixelan SpiceMASTER 2
INS Pixelan, mult timp renumite pentru lor plug-pentru Avid, Adobe, Pinnacle, Media 100, Ulead, şi alte produse fine de editare, a creat SpiceMASTER plug-in-de mai mulţi ani în urmă. De multe ori eronat considerat a fi doar un instrument de tranziţie, acest plug-in oferă putere extraordinară pentru utilizatori. Acest instrument a 500 BMP izolate, care pot fi folosite ca fundaluri, foregrounds, măşti, şi mai mult. Combinaţi această facilitate cu alte instrumente, precum şi toate dintr-o dată, sunt milioane de posibilitati.

5.1 Explozie Spice cu Bump Harta aplicat peste media Generat face o fl solare sunt foarte realist.

SpiceMASTER Instalarea durează doar câteva minute. Cinci sute de Condimente asigura coloana vertebrală a modul în care imaginile sunt manipulate, şi Condimente se instalează automat într-un folder pe care o puteţi găsi rapid şi uşor. Atunci când se lucrează cu Vegas si DV, încărcaţi numai DV/720 � 480 Condimente (pentru NTSC) şi 720 � 576 (pentru PAL), ca alte dimensiuni va fi de folos puţin în Vegas. (În cazul în care alte aplicaţii sunt utilizate, de încărcare alte dimensiuni Spice ar putea fi de beneficiarii T.) După instalarea cererea SpiceMASTER, Vegas deschise şi a insera o pista video, introducerea două evenimente pe o pistă cu o cruce-se estompeze. În Transitions fila, selectaţi SpiceMASTER Pixelan 2 plug-in. Glisaţi-l la tranziţia între cele două evenimente, sau faceţi clic dreapta pe eco-fade şi să alegeţi Pixelan SpiceMASTER 2, precum şi o deschide caseta de dialog. Acest dialog poate fi derutant pentru prima utilizatorii de timp. Caseta de dialog instruieşte utilizatorii pentru a dezactiva Sync Cursor buton pe keyframe Timeline Vegas.

5,2 Localizaţi SpiceMASTER 2 în Treceri fila.

5,3 Dezactivează Sync Cursor buton pe keyframe Timeline Vegas.

Butonul de sincronizare Cursor trebuie să fie dezactivate pentru a utiliza unele dintre cele mai puternice caracteristici ale SpiceMASTER. SpiceMASTER 2 are propriul keyframe Timeline, care permite un nivel de control că keyframe Vegas Timeline nu poate permite pe cont propriu. Prima fereastra care se deschide arată zona keyframing, fereastra de examinare, Alege Spice butonul Fişier, şi controale pentru modul în care se comporte Condimente si apar.

5.4 Principalele SpiceMASTER 2 fereastră cu suprafaţa keyframing la stânga jos, fereastra de previzualizare în partea superioară stângă, precum şi panoul de control la dreapta.

Fereastră Keyframe este în cazul în care viteza sau atac / eliberarea de Mirodenii este controlat. Keyframer controlează fiecare aspect al modului în care o Spice se comporta, bazat pe date introduse de utilizator. SpiceMASTER a adăugat o curbă Bezier de control care permite utilizatorului să netede sau rampa de keyframes. Keyframer permite imagini pentru a fi aduse în şi cu o Spice, care urmează să fie îngheţate, şi chiar să fie inversată. Linie în keyframer este un indicator liniară a modului în care Spice va curge de la început până la sfârşit. În cazul unei tranziţie, keyframe controlează eveniment care îşi încetează activitatea, cu Spice comportament pe partea stângă şi evenimentul de intrare controlate din dreapta. În cazul în care Spice intră în centru şi cum se comportă este în întregime până la utilizator, care poate slide curba de satisfacţie. O linie de la 0 la stânga la 100 la sută pe dreapta şi fără o curbă reprezintă un tradiţional, de tranziţie drepte. O linie de forma linia prezentat în Figura 5.5 creează o tranziţie lentă care îşi încetează activitatea, cu o uşoară deţine în mijlocul tranziţiei şi o curbă rapidă la nou eveniment la sfârşit. Cu două evenimente de pe Timeline şi o SpiceMASTER 2 tranziţie introdus, faceţi clic pe File Alegeţi Spice buton, care se deschide meniul de condimente din care puteţi alege. Condimente sunt animate în bibliotecă, demonstrând cât de mişcare a efectului va apărea în tranziţie. Selectaţi un condiment. Efectul este prezentată în contur în văduva SpiceMASTER's Preview.

5,5 Comunicarea keyframes care deţine o curbă, care controlează modul în care OWS Spice fl între două evenimente.

5,6 Condimente sunt animate şi va afişa acţiunea acestora în fereastra Chooser.

Doar de mai jos a imaginii examinate este un bar de transport. Aceasta bara are un buton Play care poate fi folosit pentru a reda built-in previzualizare, sau pentru a arăta modul în care sunt punctele de keyframe controlul efect. Această opţiune economiseşte timp, permiţând utilizatorilor pentru a vedea cum o tranziţie Spice va curge în timp real. În acelaşi timp, ca ajustări sunt făcute la keyframes în instrumentul keyframing, fereastra de previzualizare Vegas poate fi, de asemenea, activă, care să reiasă în timp real ce ajustări sunt făcute la tranziţie şi de comportamentul Spice.

5,7 Un condiment selectat afişate în fereastra de examinare.

5,8 Faceţi clic pe butonul Dual Panoul pentru a vedea toate controalele în SpiceMASTER 2 interfaţă.

Keyframer ia un pic de ajustare pentru utilizatorii Vegas familiarizaţi doar cu tehnicile de keyframing Vegas lui. Conceptul de keyframing în SpiceMASTER, cu toate acestea, este exact la fel ca Vegas, din care se scade capacitatea de sincronizare cursorului. Utilizatorii vor găsi keyframer în SpiceMASTER mai capabil si foarte rapid de utilizat. Bar cursorul în keyframer permite spălarea în fereastra de keyframe pentru a vedea punctele exacte în comportamentul Timeline Spice.

5.9 Mai presus de instrument keyframe este un cursor care poate fi curăţate în întreaga keyframer, care să permită Frame-byajustarea cadru de keyframes.

Folosind cursorul mouse-ul sau, ia partea de sus a barei cursorul în keyframer şi frecarea în întreaga Timeline. Observaţi cum în ambele Vegas Preview fereastră şi Examinare SpiceMASTER câştigaDow, schimbări sunt considerate ca role de bara cursorului-a lungul timpului. Această capacitate permite puncte keyframe să fie setat la momente exact la timp. Stop cursorul în keyframer în cazul în care o schimbare dorită ar trebui să fie făcute. Reglare pentru moliciune, se ajustează pentru culoare sau transparenta, sau doar a regla curba. Un nou keyframe este introdus. În cazul în care keyframe noi se introduce, respectaţi indica mici curba Beziertor care apare în dreapta şi în stânga keyframe. Această linie de mic este ceea ce controlează proprietăţile curba Bezier din keyframe. Creşterea linia ascendentă cauzele keyframe pentru a regla imaginea rapid, în timp ce scăderea curba încetineşte ajustări keyframe de a imaginii, în funcţie de faptul dacă evenimentul este eveniment de intrare sau ieşire.

5,10 Modificarea puncte Bezier într-o LE FI, împreună cu utilizarea unui Spice climatice, dă un sentiment de presimţire în această suprapunere imagine. Folosind o suprapunere standard fără un condiment ar fi prea ascuţite sau de clare şi nu ar fi "misterios" natura acestei imagini.

5,11 Curbe Bezier de control viteza şi adâncimea de transparenţă evenimentului de intrare a lui, împreună cu poziţia în mişcare de tranziţie. De tranziţie apare lent în colţul din dreapta sus, a mers în centru, cu un cadru rapidă la complet opace în ultimele cadre ale tranziţiei. Aceste curbe Bezier funcţioneze într-un mod similar cu cel al instrumentelor de mascare Bezier găsit în Vegas Pan's / funcţie Decupaţi.

5,12 Imaginile care apar de la colţul din dreapta sus ca afişate în exemplul precedent.

Aproape fiecare aspect al interfeţei SpiceMASTER are un built-in presetat, care poate fi amestecat cu alte presetate pentru a oferi functionalitate profundă şi o tranziţie unică între evenimente. Folosind o moliciune prestabilit cuplat cu o textură presetat prezintă mai mult de 1000 de posibilităţi singur, şi toţi am fi a geamurilor de control conţine zeci de presetări, în plus faţă de orice modificări aleatoare manuală-ar putea să doriţi să faceţi. Pentru a ajunge la presetate, selectaţi pictograma Light Bulb găsite pe fiecare panou de control.

5,13 Fiecare panoul de control conţine o serie de presetări, pentru utilizatorii de la început. Presetari personale pot fi, de asemenea, salvate.

Magia adevărat din spatele cum Condimente funcţie este abilitatea de a face mai multe Mirodenii organice şi bogat în mişcare şi de profunzime, în plus faţă de care permite editorilor inspiraţie mai creative. SpiceMASTER şi condimente însoţitoare nu sunt pur şi simplu tranziţii. Condimente pot fi utilizate ca filtre sau ca asociaţiilorciates la filtre în Vegas, care creează imagini extrem de profund şi creative şi efectele asupra de text, fotografii, video sau mass-media generat.

Combinat cu bump sau cartografierea înălţime, instrumente de compoziţie găsit în Vegas, să ia asupra puterii, chiar şi de o mai mare oportunitate pentru Ow creativ fl. Introducerea unei Spice ca un efect sau filtru este la fel de simplu ca tragerea efectul SpiceMASTER de la tab-ul video FX şi fixarea ei pe un eveniment de sus. (Vei avea nevoie de doua piese; în caz contrar, va fi Spice care curge pe fundalul implicit de culori solide.) Acest proces este util ca un mijloc de a arăta un eveniment printr-o masca a creat, pentru a crea o tranziţie virtuale, sau pentru mutarea unei Spice de peste un eveniment ca şi când ar fi fost un eveniment pe o pistă separată. Unghi, opacitate, moliciune, şi atât de mult mai pot fi controlate în instrumentul de SpiceMASTER, dar posibilităţile sunt practic fără limită. Culorile pot fi aplicate la frontierele cu o culoare la frontiera exterioară şi o culoare de al doilea pe frontiera interior, cu diverse opacităţi pentru fiecare setare de frontieră. Keyframes pot fi aplicate pentru a schimba opacitatea sau culoare a frontierelor, sau de presetari simple pot fi aplicate.

5,14 De tranziţie La fel ca în Figura 5.12, cu o textura si moliciunea presetate aplicate.

Condimente pot fi adăugate la un număr nelimitat de piese. O oportunitate de creatie este loc de a trei sau mai multe piese de video de pe Timeline, cu condimente diferite care curge peste fiecare cursa. Shift Condimente diferite în jurul pentru a găsi cele mai bune ceea ce afişează toate melodiile ca un compozit profundă. Condimente face măşti de necrezut, care poate fi inversat, dedurizată, poziţia-schimbat, şi multe altele. 5,15 Combinând un condiment cu un Cookie Cutter Mask unc o LTER FI Spherize a creae aspectului unei super FI SHlentila ochiului ou ComingT de-o ceaţă foglike.

Condimente poate fi, de asemenea, utilizat direct pe masti, crearea de titluri care curge frumos sau alte informaţii mascate. Utilizarea Condimente multiple pe măşti multiple şi evenimente pentru a permite creativ şi mai maretate. În următorul exemplu, imaginea OWS fl de la un Spice la altul, fără a interfera cu o Spice ow fl de alta. Un Spice se aplică masca / scrisori, în timp ce un condiment al doilea este aplicat la evenimentele generate, acţionând ca un copil să-mamă. Evenimentul de fond, de asemenea, conţine un condiment mascare o încă de lentile de aparat de fotografiat într-o mişcare fundal foarte subtilă. Extrem de moale, tranziţii subtile sau fluxurile de LTER FI pot fi create, de fapt, mult prea multe pentru a lista în această carte. Sfaturi şi trucuri prezentate aici au fost destinate pentru a stimula apetitul.

Sfat _____________________________________________________________________________
SpiceMASTER 2 proiecte în exemplele anterioare pot fi găsite pe disc, în spatele acestei cărţi, în condimente. veg.

CreativEase
CreativEase, de asemenea, de la Pixelan, deschide multe, multe uşi în Vegas. Cinci instrumente primare de filtru se prevalezecapabili: Color Efecte Pack, Blur Efecte Pack, Depth Efecte Pack, cereale Efecte Pack, şi timpul Efecte Pack. Dacă ar exista un singur set de plug-in-uri pe care cred ca toţi utilizatorii ar trebui să Vegas proprii, aceasta este unul. Plug-in-ChromaWarp este o culoare-schimbare plug-in-care deplasează pixeli în timp sau mai mult spaţiu de culoare. Psychedelics, inversiuni de culori, nuanţe aditiv sau substractiv, sau chiar de corecţie complexe de culoare poate fi efectuate cu ChromaWarp plug-in.

5,17 ChromaWarp poate fi folosit pentru a crea un utilizator psihedelică, printre multe alte setări reglabile. Acest plug-in pot fi utilizate pentru a simula rapid o semnătură în infraroşu de căldură, o imagine negativă FI LM, sau de alte culori pe bază de efecte.

Plug-in-FlowTexture utilizări Condimente de la SpiceMASTER sau alte fişiere grafice pentru a crea Texmice cu cartografiere de deplasare. Extrem de texturi complexe, hărţi cucui, hărţi de deplasare, şi efectele clipocit pot fi create cu acest efect. Împreună cu alte efecte, în esenţă, posibilităţile sunt nelimitate. Acest plug-in este mare pentru curge peste titluri, crearea de fundaluri de mişcare, sau crearea de imagini vizuale unice. Următorul exemplu prevede apariţia unui Monet-pictura stil peste video utilizând deplasarea Moderat presetate şi de unele ajustări minore folosind infiltra 1 Spice. Plug-in-NewNoise este folosit pentru crearea de zgomot de film, dungi de culoare, modele de culoare aleatorii, precum şi efectele cereale, printre alte efecte care sunt de zgomot sau pe bază de granule. Streaking de pe ecran în Figura 5.19 este doar unul dintre presetate multe NewNoise plug-in.

5,18 Un stippling-pictura stil este simplu pentru a realiza cu FlowTexture plug-in.

5,19 Dungi de previzualizare în timp real cu NewNoise plug-in. Redus opacitatea şi o uşoară blur a crea iluzia de mişcare de mare viteză, în timp ce un eveniment este redat la viteză normală. 5,20 Proprietăţi ale SpiceFILTERS sunt reglabile si au opţiuni de extraordinar. Toate lters FI au presetari mai multe în plus faţă de parametrii reglabile.

Plug-in-StepMotion este similară cu o întârziere audio de timp sau reverb, crearea ecouri vizuală a evenimentului. Dark pixeli sau la lumina poate fi selectat pentru întârziere, fie prin intermediul prestabilite sau manual, ajustat parametri. Nr videographer nunta ar trebui să aducă acest filtru, atunci când se aplică pentru o mireasa cu o rochie de mireasă care curge, filtrul creează un efect de frumos de vis-ca mişcare. Aplicată la mişcare grafice, cum ar fi ecoul inele găsite pe DVD în această carte, pentru a matura mâna de un ceas, sau la o altă mişcare peste partea superioară a rezonabil încă medii, filtrul creează un efect de uimitoare. Încercaţi să folosiţi acest filtru pe gloanţele sau alte imaginilor în mişcare rapidă pe un ecran pentru a da un aspect nou la o imagine vechi. Imaginile pot fi îngheţate în timp, fantomă, şi a repetat. Plug-in-StepTime poate oferi, de asemenea, strigoi, dar mai important, frame rate scăzute pot fi simulate, în plus faţă de lumini, oprire de acţiune, şi mai mult. Folosind keyframes, strobe diverse şi a opri efectele mişcare poate fi amestecat sau tastate la alte clipuri, beat-uri de muzică, sau alte efecte. Prin utilizarea acestui parametru cheie şi un stroboscop, evenimente care stă la baza evenimentului cu un stroboscop de pe ea poate fi dezvăluit, creând un alfa temporizat dezvăluie orice evenimente care stau la baza fără a fi nevoie să compozit le împreună. Această caracteristică este puternic pentru titluri sau pentru a crea o secvenţă de vis în care două difImagini Ferent sunt necesare pentru a înfiinţa sentimentul de alternativ perspective. Un efect puternic este de a lua aceeaşi imagine pe două piese, inversa pista mai mici, şi se aplică o lumina strobe, cu o cheie. La punctul de mijloc, cele două imagini veni împreună şi apoi sa zboare spre în afară din nou. Acest lucru aceeaşi tehnică poate fi utilizată pentru a crea un efect uimitor prin copierea o pistă şi desaturating urmări mai mici, astfel că este în alb şi negru, în timp ce lumina strobe, cu privire la evenimentul de mai sus este în culori. Acest proces creează un stroboscop de între-negru eveniment de culoare albă şi evenimentul de culoare. CreativEase deschide multe uşi de creativitate, accesoriu de culoare / corecţie, şi efecte speciale. Distraţi-vă cu versiunea demo de pe DVD-ul!

5,21 Plug-in-StepMotion acţionează ca o versiune video de o întârziere audio. Adăugat la mişcare de mare, aceasta prevede efecte uimitor.

5,22 Folosind o cheie şi un strobe, evenimente pot fi compuse fără a utiliza un părinte / copil, cu opacitate crearea unui unic de bună-contra-efect de rău. Pentru a adăuga unele moliciune la unul sau altul, adăugaţi un LTER FI StepMotion la una sau orice alt eveniment în ajusta, sau de suprapunere, mod. 5,23 Blend strobe cu un negru-şi-imagine alb dedesubt pentru a crea culoare lumini de peste o imagine monocrom. SpiceFILTERS sunt puternice, eficiente, şi necostisitoare.

5,24 Boris RED Vegas.

Boris FX
Boris FX face o serie de compozitii, Titling, precum şi instrumente de efecte speciale pentru o varietate largă de NLEs, în plus faţă de oferirea unui produs independent. , Boris FX a lansat, Boris RED şi Boris TI Graffi pentru Vegas. Graffiti LE este încorporată în Vegas, oferind utilizatorilor o cale upgrade la versiunea completă a Graffiti sau roşu. Figura 5.24 arată Boris RED interfaţă de lucru în cadrul Vegas. Boris RED este atât o tranziţie Vegas, şi un filtru, cu un generator de suprafaţă (sau ceea ce termeni Boris una importator sintetice), În lucrări. Boris FX este foarte conştient de faptul că ow workfl Vegas, oferă utilizatorilor şi mucegaiuri sale de dezvoltare în jurul acestui. În termen de Vegas, utilizatorii pot aplica atât un efect de Boris la termenele şi previzualiza în acelaşi mod în care sunt obişnuiţi să cu alte filtre Vegas. După ce efectul este aplicat, utilizatorii pot lansa interfaţa utilizator de la Boris nativ Vegas FX pagina de proprietăţi, a crea efectul lor, şi la închidere, în mod automat de import efect Boris în Timeline Vegas. Din acest punct, ori de câte ori cursorul Vegas este curăţate în întreaga efectul Boris în Timeline Vegas, utilizatorii pot vizualiza frame-uri Boris nativ în fereastra Vegas Previzualizare. Instant Boris FX de Chris Vadnais este o resursă remarcabilă pentru cei care doresc să înveţe interfata, Boris interiorul Sony Vegas.

5,25 Desen Morph şi caracteristicile pot deforma se poate face cu built-in forme sau desene cu mâna liberă în spaţiul de lucru WinMorph.

Ceara / DebugMode Software-ul
Produsele DebugMode această lucrare în Vegas, sunt rezultatul activităţii Satish Kumar, un programator de software, care, de asemenea, se bucură de Vegas. Aceste plug-in-uri aduce noi capabilităţi la Vegas, altfel, nu este posibil, cu x�y�z Ajustarea avionul pentru a crea imagini multidimensionale. Lters FI PluginPac oferta atribute utilă în forme care pot fi mutat rapid, în trei dimensiuneatrative şi sa mutat pe diferite x�y�z avioane şi raporturi de aspect. Trei lters FI PluginPac se prevalezeîn măsură: PixelStretch, Shatter3D, şi 3D LE. PixelStretch permite pixeli la un spaţiu definit de a fi mutat, întinse, şi a tras în unbelievaforme ble. Fascicule laser poate fi creat de la scrisori, se confruntă cu pot fi distorsionate, şi, atunci când sunt combinate cu alte plug-in-uri, imagini uimitoare pot fi rapid creat. Ca Pixelan plug-in-unelte, instrumente de PluginPac poate produce creativitatea incredibil. Aşa cum numele implică, plug-in-Shatter3D creează imaginea de sticlă sparte sau alte materiale fragile. Numărul şi mărimea cioburile sau piese spulberat sunt controlate de parametrii de plug-in.

5.26 PixelStretch se intinde o zona Defi Ned de pixeli, keyframable-a lungul timpului. 5.27 imagini Shattered poate fi foarte complex cu Shatter3D plug-in.

5,28 Plug-in-Shatter3D controalelor. Deşi Vegas are terrifi c 3D-unelte, unii utilizatori ar putea fi a doua instrumente de DebugMode mai controlabilă şi intuitiv.

Sfat _____________________________________________________________________________
Imagini din exemplele PluginPac pot fi găsite în 1es.veg debugfi FI les pe disc, în spatele acestei cărţi.

Parametrii de plug-in-Shatter3D permit imagini pentru a fi simple sau profundă, cu capacitatea de keyframe-a lungul timpului. Zguduitor imaginile pot fi inversate în mijlocul unui eveniment, care să permită o imagine care urmează să fie distrus şi restaurat în timpul unui eveniment. Plug-in-are controale pentru a simula suma de forţă cu care imaginea este lovit, unghiurilor de cioburile în care zbura pe ecran, unghiul la care cioburile sunt vizualizate, rotaţie a cioburilor, şi perspectiva / adâncimea de focus. Plug-in-LE 3D este fantastic pentru crearea imaginilor 3D că ori împreună şi pentru a trece în afară cu diferite unghiuri şi adâncimi şi pentru crearea de trapezi şi unghiuri, multiplane. Acestea pot fi comcombinate cu umbră şi strălucire de la instrument Track Motion şi utilizate ca tranziţii sau eveniment ybys fl. Acest instrument este de asemenea mare pentru crearea omniprezente Star Wars Titling efect. Sfat _____________________________________________________________________________
Mai multe tutoriale şi informaţii cu privire la Pixelan DebugMode şi plug-in-uri sunt disponibile la www.pixelan.com şi www. DebugMode.com. Tutoriale pentru WinMorph de pe disc, în această carte sunt curtoazie de Satish.

5.29 O tranziţie 3D e fl pentru a bloca intr-o parte a ecranului, înainte de a închide ca o uşă. 5.30 trapezoidale create cu ecrane 3D LE PluginPac sunt rapide şi simplu să facă.

5,31 Panopticum LensPro plug-in-oferă efecte minunate. Este un plug-in-prestarea lent, asiguraţi-vă că pentru a verifica caseta Auto Update. Rame şi efectele lentile sunt frumoase si bine în valoare de aşteptaţi. Nu alte plug-in-ofera in prezent aceste efecte. Http://www.panopticum.com Vizitati pentru mai multe informaţii despre gravorului şi LensPro plug-in-uri pentru Vegas.

5,32 The Magic Bullet plug-in-instalează cu Vegas, şi este un instrument de mare, chiar dacă o Renderer lent. Arată similar se poate realiza cu Zenoté plug-in-uri. Film Magic Bullet's pare priza pentru Vegas nu permite nici un control asupra parametrilor de plug-in.

5,33 Plug-in-Zenoté Suite este fantastic pentru obţinerea unei arata bine de film, de curăţare a fişierelor DV zgomotoase, sau adăugarea de blur sau de bruiaj la o imagine. Zenoté plug-in-uri nu sunt grele pe procesor şi pentru a permite Previews foarte repede, în timp real şi face relativ repede. Http://www.zenote.com Vizitati pentru mai multe informaţii despre aceste plug-in-fin instrumente pentru Vegas.

NewBlueFX, ProDad, şi VelvetMatter
NewBlue, ProDad, şi VelvetMatter sunt nou-veniţii să Vegas plug-in-lume, începând cu versiuni Vegas, 6 şi 7. Toate oferi trei caracteristici puternice pentru utilizator Vegas. Aceste fabricaţieERS-au dezvoltat, nu numai filtre FX pentru Vegas, dar, de asemenea, de tranziţie, plug-in-unelte, adăugând la zeci de tranziţii găsite în aplicare Vegas (aceste plug-in-unelte, de asemenea, lucrează în Vegas Movie Studio şi Movie Studio Platinum). Instrumente de NewBlue oferta Air Brush, Colorize, Dream Glow, Duochrome, Linie de desen, metalice, precum şi Pastel Schiţa, pentru a numi doar câteva.

Heroglyph ProDad este un instrument Titling care pot fi adăugate la instrumentele Titling instalate cu Vegas. ProDad, de asemenea, dezvoltă Adorage, care generează mai mult de 10.000 de efecte in Las Vegas, inclusiv generatoare de particule şi de raze de lumină. VelvetMatter dezvoltă Radiance plug-in pentru Sony Vegas, şi este una dintre cele mai plug meu preferat-in-unelte. Deşi este destul de diferite, acesta creează efecte similare cu cele generate de faimoasa Trapcode lui "pantofi." Glints, Starbursts, raze, DeFocus, şi Luminaţi sunt toate parte din pachetul.
5,34 De imagine înainte de VelvetMatter Radiance.

5,35 Imagine după aplicarea VelvetMatter Radiance. 5,36 VelvetMatter Radiance GUI.

5,37 INS Versiunea 2.0 NewBlueFX plug-in-.

5,38 GUI NewBlueFX. 5,39 Un pătrat albastru aici indică 8-biţi de prelucrare a imaginii.

Este important de reţinut că, la momentul redactării acestui ghid, foarte puţini din terţe părţi FX plug-in-uri pentru Sony Vegas sunt 32-biţi capabil şi va face imaginea ca o imagine de 8 biţi, indiferent de setările de proiect. În FX şi ferestrele de tranziţie găsit în Sony Vegas Pro 8, orice FX sau tranzitoriitions care nu sunt floating-point-capabil va fi indicat cu un mic patrat albastru lângă tranziţie sau FX. Această Piata Mica indică FX nu este de 32-biţi fl oating punct de capabil, precum şi orice mass-media pentru care acest LTER FI este aplicat vor fi gestionate în spaţiul 8-biţi. VASST dezvoltă script-plug-in-uri bazate pe pentru Sony Vegas, precum şi Direct X pe bază de plug-in-unelte pentru Sony Vegas. VASST Ultimate S 3.0 plug-in-instrument este unul dintre cele mai populare plug-in-utilitare disponibile pentru Sony Vegas, oferind instrumente, cum ar fi Foto Montage, MotoFoto, audit de proiect, compositing unelte, unelte multicamera, arată de film, precum şi multe alte caracteristici ( aproape 300 în total). Edge Detectiv, de asemenea, de la VASST, creează desen animat-ca filmul, desene linie, şi marginea alte bazate pe FX. Există un demo de Edge Detectiv pe DVD sunt incluse cu această carte.

Color Correction manipularea

şi

Înţelegerea Color-Rectificarea Tools in Las Vegas
Vegas are o culoare-multe instrumente de corecţie de natură să repara chiar şi filmul cele mai dificile, cu rezultate mult îmbunătăţite. O culoare-set de instrumente de corectare, de o culoare secundara-set de instrumente de corectare, nivelurile, monitorul de undă (WFM), vectorscope, domeniul de aplicare Parade, vizualiza histograma, şi optimizat Hue, Saturaţie, şi luminozitate (HSL), curbe de culoare, filtru de difuzare, şi mai mult a face Vegas, una dintre cele mai puternice culoarecorectare-NLEs capabil disponibile astăzi. (A se vedea figurile 6.1, 6.2, 6.3, şi 6.4 şi color Plate 6.1).

6,1 Vectorscope.

6,2 Monitor Waveform.

Instrumente care pot fi utilizate pentru corectarea culoare includ:

• • • • • • • • • • •

Black Restaurare Luminozitatea şi contrastul Culori Broadcast HSL plug-in Nivele Color Curbe plug-in Color Balance Color Corrector Color Corrector-secundar Gradient Mapping Pixelan ChromaWarp (a treia parte)

Culoarea-unelte de corecţie găsite în Vegas oferi posibilitatea de a stabili în afară de culori sau o gamă de culori şi pentru a comanda culorile izolate pentru a se potrivi emoţionale, artistice, exacte sau capricioase EXPREStrative. De asemenea, instrumente sunt disponibile pentru a menţine trecerea de culoare de la eveniment la eveniment in Las Vegas, care ajută la potrivirea fotografii din două camere diferite sau de la DV la alte surse video. În cele din urmă, Vegas prevede instrumente care pot limita sau forţa culori să rămână juridice sau devin de difuzare legale în Vegas. Aceste scopuri şi monitoare sunt toate instrumentele pentru a ajuta la identificarea valorilor de culoare şi valori luminozitate şi pentru a asista la potrivirea culorilor. Doar cu ei, nu corecte culoare; acestea sunt pentru referinţă. Cu toate că vom discuta pe scurt modul de utilizare a acestora, acest capitol nu este destinat pentru a învăţa cum să le citească şi să câştige un înţelegerea profundă a modului în care lucrează. Acest capitol, cu toate acestea, provides o prezentare generală de bază al modului în care aceste instrumente de monitorizare şi de afişare funcţii în Vegas, şi în lume de editare. Defalcate la forma cea mai simplistă, un monitor de undă este pentru citirea luminanţă, sau de luminozitate, precum şi a altor instrumente de cele mai multe sunt pentru citirea crominanţă, sau color. Păstraţi această informaţie în minte în timp ce lucraţi cu unelte. În majoritatea de culoare, utilizare de corecţie, atât WFM şi vectorscope sunt deschise, în acelaşi timp, motiv pentru care opţiunile de meniu pentru ambele sunt în meniul Video Scopes.

Indicaţie ____________________________________________________________________________
Înainte de a începe orice procese corecţiei de culoare, asiguraţi-vă că v-aţi luat de expunere setat corect. Metoda mea este de a converti imaginea la tonuri de gri folosind B / W filtru, apoi utilizaţi nivelurile pentru a ajusta expunerea. Odată ce expunerea este corectă, veţi dori să eliminaţi B / W LTER FI. Negru / valorile de jos ar trebui să fie stabilirea dreptului la 7,5 IRE asupra domeniului de aplicare.

6,3 RGB de afişare parada. 6.4 histogramă.

Display-şi Scopes
Instrumentul histograma este unul dintre instrumentele cele mai valoroase în Vegas. O histogramă oferă o indica bunTION soldurilor de culoare în general, după cum se arată în figura 6.5.

6.5 Histogramă din stânga conţine culorile ilegale; cu toate acestea, histograma din dreapta este legal, folosind Broadcast Culori LTER fi.

O histogramă, de asemenea, oferă un mod foarte rapid pentru a vizualiza culori ilegale. Culori ilegale sunt de obicei CREated prin inserarea de text, adăugând-i va schimba filtre de culoare, sau folosirea necorespunzătoare de corecţie de culoare. Deşi Filtru de difuzare pot fi folosite pentru a aduce culorile în statutul juridic, este mai bine pentru a găsi şi de a identifica exact de ce imaginile sunt în afara juridice, face economii de timp şi de a preveni Filter Broadcast de la spălarea în contraste a imaginii. Parada de afişare în spectacole Vegas, care culorile sunt în limitele individuale şi, de asemenea, demonstrates nivelul de ieşire video totală, aşa cum se arată în culori vibrante 6.2. Acest instrument important vă poate ajuta să descoperi o denaturare de culoare de la ieşire. Un ecran standard de parada afişează informaţii la nivel înalt privind RGB, în loc de a arata nivelul total al producţiei video modulată.
Culori ilegale sunt culori care nu sunt conforme cu standardele NTSC. Culori ilegală overmodulate semnal de difuzare, care provoacă o denaturare a video şi audio. Nimeni nu te va pune in inchisoare pentru folosind culori ilegale, dar tulpina de pe ochi şi urechi, în cele mai multe cazuri, va conduce telespectatorii nebun. Dacă v-aţi văzut vreodată un low-car-bugetul de publicitate foarte mult la televizor, cu BuzzING audio şi o denaturare pe sibilants crainicul lui, sunt şanse mari ca comerciale conţine culori ilegale, cel mai probabil albii folosite în titluri. (Distorsiune este, de fapt în întreaga semnalul audio, dar pare a fi mai evident, cu un semnal de culoare overmodulated.) Culoare valoare în lume NTSC se măsoară în IRE. Culoare valoare în lume RGB este măsurată în valorile componente RGB. De exemplu, în lume IRE, negru extremă este de 7,5 IRE. Negru extreme în lume IRE, cu toate acestea, este de fapt doar un foarte întuneric gri, de măsurare de la 16.5 în lume RGB. Alb extreme în lume IRE este de 100 IRE. Din nou, acest lucru este de fapt doar foarte luminoase gri, de măsurare de la 234 în lume RGB. RGB negru extremă este 0, în timp ce alb extremă este de 255. Orice valoare de culoare din lume, RGB, care merge mai

mic de 16 sau 234 de mai sus este ilegală de standardele de difuzare NTSC. Orice valoare color în scara IRE, care merge de mai jos 7.5 IRE sau mai mari de 100 IRE este, de asemenea ilegal. Culori juridice sunt legate de difuzare a programelor de NTSC. Deoarece cele mai multe echipamente video în domeniul NTSC este calibrat sau fabricate la aceeaşi specificaţie, cu toate acestea, practicarea de culoare juridice pe DVD-uri, casete video, precum şi hard disk-uri este o practică bună. Internet-ul în prezent nu are limite de culoare. Multe MPEG-2 imagini livrate pe DVD sunt, de asemenea, prezentate cu "Black super", sau valori negru de extindere la 0 RGB. 6,6 Evenimentul video cu culori ilegale.

6.7 Standard colorbars SMPTE, inserat ca mass-media generata in Vegas Pro 8. Punctele de culoare albă reprezintă poziţii de culori individuale găsite în colorbars SMPTE (WFM în modul compozit, cu indicatori extinse pentru ilustrare).

6,8 Colorbars cu saturarea pieţei în instrumentul Color Corrector de la 1.500 (toate celelalte setări pentru a nu putea suporta null).

6.9 Rampei, cu gama de la 1.500. Observaţi că curba a ecranului undă s-au schimbat semnificativ cantly în imaginea din dreapta (toate celelalte setări pentru a nu putea suporta null). Rampa este folosit pentru a demonstra gamma, astfel cum a colorbars aren'ta alegere bună pentru a exprima gamma.

6,10 Colorbars cu o creştere de la 1.500. Observaţi că WFM lăţimea şi înălţimea s-au extins semnificativ cantly (toate celelalte setări pentru a nu putea suporta null).

Display parada poate fi actualizat prin care să permită "scopurilor Update în timp ce jucaţi" nasture. Lăsând Acest lucru a permis va avea un hit de procesorul dvs.. (Dacă redarea dvs. pare a fi agitat, s-ar putea fi o idee bună pentru a deschide scopuri şi verificaţi că opţiunea Update Scopes nu este activat.) Plasaţi cursorul peste cea mai mare parte dintr-un ecran color în domeniul de aplicare parada pentru a afişa RGB Valoarea acest punct de culoare. Domenii Vegas întotdeauna operează în spaţiul de culoare 601; să fie conştienţi de acest lucru atunci când de culoare-corectare pentru HD, care utilizează spaţiul de 709 de culoare. Figura 6.6 demonstrează vedere undă a evenimentului video acelaşi, care este afişat culori ilegale. Acest exemplu arată cum a monitoriza undă poate demonstra culori ilegale sau tăiere. Figura 6.7 arată acelaşi eveniment cu Culori Broadcast căuş, setat la indulgente. Acest instrument de culori pentru a aduce un statut juridic, dar canalul albastru este încă decupaje. De lucru de la un model ColorBar SMPTE, să analizeze modul în care diferite schimbări afectează afişare a WFM / vectorscope. (Afişează de undă a monitoriza IRE în procente, nivelurile nu IRE. Folosiţi clema Broadcast Culori / plug-inîn cazul în care un piedestal 7.5 IRE este necesar.) Imaginile prezentate în figurile 6.7 prin intermediul 6.11 sunt în colorbars-scopes.veg de pe DVD în această carte. Aceste cifre demonstrează modul în care glisante, în principalul instrument de culoare Corrector afectează de afişare a imaginilor şi de modul în care acestea apar în WFM / vectorscope. Cunoscand modul în care fiecare dintre aceste lucrări de control este esenţială pentru utilizând instrumentele în mod corect şi la atingerea calitatea dorită a imaginii.

Pedestal, de asemenea, numit de instalare sau lift, este o linie de referinţă pentru a indica negru. Fără să ştie exact unde negre există în relaţie cu alte culori, este dificil să culori procesul de precizie. Fiecare de afişare video (histogramă, WFM, vectorscope, parada) are un buton Setări în centrul de sus. Selectaţi Opţiuni din Setări pentru a determina o configurare Studio RGB (RGB-16 pentru negru, 7,5 IRE pentru negru, sau nici unul).

6,11 Colorbars cu offset de la 50.0. Atenţie la poziţionarea colorbars (toate celelalte setări pentru a nu putea suporta null).

6,12 Culoare instrument Corrector găsite în Vegas.

6,13 Instrument secundar Color Corrector găsite în Vegas Pro 8. Nota caracteristica Invert masca.

Aceste instrumente noi permite selectarea culoare concise şi precise, în Vegas, care urmează să fie izolate şi gestionate. Fiecare dintre roţile de culoare poate fi controlat cu un mouse sau un joystick, făcându-l mai uşor să ne FI-ton de fiecare culoare. Roţile de culoare se potrivesc cu poziţia de culorile de pe WFM. Principalul instrument de culori Corrector de lucrări de mult ca un egalizator într-un sistem audio. Cele trei lows roti de control (negru), MID (cea mai mare gamă de informaţii de culoare), şi tonuri (alb). Gandind in acest mod poate ajuta editori de lucru cu unele culori mai cuprinzător. Umbre si contraste se încadrează în categoria de negru. Culori Facial, îmbrăcăminte, vopsele, precum şi predominantly totul sa concentrat asupra într-un cadru, toate se încadrează în categoria de culori de gama medie. Albii sunt la vin şi la sfârşitul ridicat de nuanţe diferite de culoare, oferind detaliu în cele mai multe cazuri. Dulling high end, ca şi în audio, în general, duce la o claritate mai puţin de o imagine imagine. Uneori culori ilegale, cu toate acestea, funcţia de mult ca o denaturare şi trebuie să fie redusă pentru a culori la un motiv mainivelul de capabil şi apreciabile. În funcţie de modul în care imaginea a fost capturat / achiziţionate şi cu ceea ce, nivelurile de rezoluţie nu s-ar putea permite culori care urmează să fie intensificarea ed fără grav degradante imaginii.

Toate Plug-in-uri in Las Vegas sunt dockable cu bare de defilare. Această caracteristică înseamnă că spaţiul de lucru este mai putin aglomerat, dar toate controalele sunt accesibile din interiorul spaţiului de andocare (a se vedea Color Plate 6.3). Acest proces face corecţie de culoare mai eficientă atunci când lucrează pe un singur ecran, cum ar fi un laptop, astfel cum a tuturor parametrilor de corecţie sunt accesibile fără a avea ecran CoVered cu instrumente de corectare. 6,14 Culoare roată şi vectorscope de distribuţie de culoare este aceeaşi.

6,15 Ne Defi Range efect este activat cu ajutorul instrumentului Eyedropper pentru a selecta gama de culori pentru a fi afectate.

De asemenea, trebuie înţeles că, atunci când lucrează cu cea mai mare parte de culoare instrumente de corectare, de manipularea imaginilor din gama medie va avea, de obicei un anumit impact asupra negrii / State, albii / Highs, sau ambele.

Vom folosi imagini color în culori vibrante 6.4 ca o culoare de corecţie punct de plecare. Această imagine este plat şi plictisitoare. În realitate, însă, ştim că roci Moabului, Utah, ar trebui să fie de culoare roşie şi vibrante, iar cerul ar trebui să fie adânc albastru, cu nori albi. Un Brightness / Contrast FI LTER ar putea fi aplicate la imagine pentru a aduce luminozitate; cu toate acestea, acest proces ar fi lumina, apoi umbra peisajului şi a zonelor, precum şi, cauzând detaliu să dispară. Imaginea de ansamblu ar părea spălat afară şi moale în aparenţă. Utilizarea Secondary Color Corrector, culori poate fi

Deschidere rocks.veg LE fi găsite pe DVD în această carte. Patru punctele de vedere ale aceluiaşi eveniment sunt furnizate în rocks.veg fişier ce se află pe DVD. Versiunea 1 nu are nici un fel de corecţie de culoare. Versiunea 2 a adăugat rosu pentru a crea o culoare mai bogată şi mai adânc. Versiunea 3 a roşii adăugat în versiunea 2, iar cerul a fost adus la o culoare mai profundă pentru mai mare profunzime. În cele din urmă, versiunea 4 a verde adăugat la arborii de stabilire a acestora mai mult în prim-plan a împuşcat. În culori vibrante 6.5, jumătatea stângă a ecranului este împuşcat în original, precum şi jumătate dreapta este culoarea-shot corectate. Să ne uităm la modul în care acest lucru a fost făcut. Aplicaţi un corector secundar de culori prin selectarea Eveniment FX butonul de pe acest eveniment, care se deschide caseta de dialog Secondary Color Corrector. În primul rând, a selecta culoarea care urmează să fie izolate şi care urmează să fie îmbunătăţite sau editat. Utilizaţi instrumentul Eyedropper găsite în instrumentul secundar Color Corrector pentru a selecta pietre si definiţia ne gama efect. După ce gama de culori este selectat, mutaţi-ţintă de culoare roata in jurul în roata de culoare. Acest pas cauze culori în fereastra de previzualizare pentru a schimba cu rotaţie, care să demonstreze modul în care spaţiul vizate de culoare este afectată. Deschideţi domenii de vedere (Ctrl�ALT�2) si uita-te la modul în care imaginea apare în vectorscope. Cu Orange din roci selectate ca culoarea-ţintă, mutaţi-ţintă "dot la un unghi de 118,5 precum şi o magnitudine de .480. Aveţi posibilitatea să-cheie, fie numerele din caseta de dialog sau glisaţi ţintă punct în acest Quadrant / locaţie. Ajustaţi glisorul Saturaţie cu 1.00. Roci-şi asume un roşiatică / nuanta portocaliu. Ajustaţi saturaţie până la punctul că este satisfacerea la ochi. Aceste numere sunt relativ la un monitor de computer şi nu examinate, pe un monitor extern NTSC. După culoarea roci este adus la un punct de la care sunteţi mulţumit, faceţi clic pe Eveniment FX butonul de pe acelaşi eveniment şi introduceţi un alt instrument secundare Color Corrector făcând clic pe instrument şi pe butonul Add. Utilizaţi instrumentul Eyedropper din nou pentru a selecta albastru de pe cer. Acum, pentru a seta unghiul 324.5 şi amploarea la .382. Ajustaţi saturaţie cu 1.00. Ajustaţi Limita Saturation / Min setarea la 20.0 iar limita Saturation / Smooth aranjare la 50.0. Finish corecţie pe zona de albastru deschis / prin ajustarea Offset setarea la 6.5. Acum, roci si cerul ar trebui să fie o culoare plăcută şi de adâncime. Din nou, reţineţi că monitorizează diferite de afişare a imaginilor în mod diferit, astfel încât verifica această imagine pe un monitor extern sau să se adapteze la ochi şi satisfacţie. Observaţi că, după roşii şi albastre au fost corectate, copacii în prim-plan sunt întunecate şi inconsecventă în culoare cu restul imaginii. Un alt instrument Secondary Color Corrector este necesară, deci faceţi clic pe FX Eveniment din nou, selectaţi instrumentul Secondary Color Corrector, şi faceţi clic pe Adăugare pentru a introduce aceasta. Utilizând instrumentul Eyedropper, selectaţi pomi fructiferi şi arbuşti în prim-plan. Setaţi unghiul de a 211.0 şi amploarea la .485. Setaţi nivelul de Saturaţie la 1.070. În Luminance Limita, stabilit la nivel înalt, la 76.0. Observaţi cum culoarea verde pops afară pentru a se potrivi niveluri de culoare de roci si cerul.

6,16 Original color în vectorscope. 6,17 Display color pentru versiunea corectată. Comunicarea extins albastru, rosu, galben şi / display verde.

Pe Timeline este un cadru în continuare cazul în care trebuie să fie de culoare cu potrivire cât mai mult posibil la eveniment video o preced. Acest proces este dificil de a face din cauza diferenţelor de rezoluţie, locaTION, şi ora din zi. Un compromis rezonabil, cu toate acestea, se poate face între cele două imagini, făcând o tranziţie între cele două mai puţin inacceptabil. Secondary Color Corrector unelte şi color instrumente Curbele sunt folosite pentru a aduce mai aproape

de două evenimente împreună în valoare de culoare. Vector-domeniu de aplicare este folosit pentru a se potrivi culorile mai strâns în termeni de relevanţă. Roci si cerul sunt cele două subiecte comune în cele două evenimente, asa ca vom folosi pentru a face aceste corecţii noastre şi modificări (a se vedea Color Plate 6.6). Găsirea unui teren de mijloc pentru cele două imagini, în special atunci când imaginea original video este spălat (vezi Color Plate 6.7) şi a fost corectate pentru a scoate mai multa culoare, înseamnă că evenimentul în continuare imaginea trebuie să fie spălate afară şi culori redusă pentru a se potrivi eveniment video. Folosind vectorscope, putem vedea o amprenta la sol a celor două imagini. Deoarece puţine se poate face în mod realist pentru a aduce imaginea video pentru orice suplimentar în calitate rezoluţia şi adâncimea de culoare, evenimentul a încă imaginea trebuie să fie corectate şi adus să semene cu amprenta afişate de eveniment video. Primar şi secundar color instrumente Corrector sunt deosebit de puternice. Cu toate acestea, nu uitaţi al altor instrumente de corecţie. Color Balance, Color curbe, HSL, şi Saturaţie Reglarea sunt toate instrumente care sunt la fel de puternice. Color Plate 6.8 are un secundare Color Corrector instrument, Gaussian Blur, Culoare curbe, precum şi Saturaţie Reglarea pe imagine pentru ao aduce cât mai aproape de tranzitia de film eveniment în ea. Selectaţi Eveniment FX butonul de pe eveniment imagini statice pentru a vedea modul în care imaginea este adus la valori corectate de culoare. Deschide wedding.veg de pe DVD găsit în această carte. În această scenă de nunta, putem vedea cum shot de deschidere este lipsit de contrast, adâncime, şi personalitate (a se vedea Color Plate 6.9). Este, de asemenea, destul de întuneric, ceea ce ar face cele mai multe dintre noi ajunge pentru luminozitate / instrument de contrast. Utilizarea Primary Color Corrector instrument, scoate în evidenţă şi de culoare poate fi adus în timp ce principalelemenţinerii caldura si personalitate. În acest exemplu, tonuri de faţă, verde în copaci, şi roşii în presura se poate trece, ceea ce va face pentru o imagine de cald si interesant (a se vedea Color Plate 6.10).
Când de potrivire a două evenimente pe o cronologie, o tehnica este de a face un ecran de captare a unuia dintre cele două evenimente, de preferinţă, eveniment în mod corect colorate. Mutaţi cursorul la al doilea eveniment astfel încât să puteţi vedea în fereastra de previzualizare. Selectaţi SPLIT SCREEN | clipboard şi desenaţi un dreptunghi în jurul zonei de-al doilea eveniment de pe Timeline. Captura de ecran va fi afişat alături de-al doilea eveniment, ceea ce face mai uşor să color-match/correct-al doilea eveniment la evenimentul FI RST.

6,18 Utilizaţi Selectaţi Ajustare Culoare Eyedropper pentru a selecta culori pentru a fi restaurat / reparate.

Pe această aceluiaşi eveniment, de mai multe individuale Secondary Color Corrector instrumente pot fi folosite pentru a aduce în aceleaşi caracteristici menţinând în acelaşi timp umbra de munte în fundal. Această particuimagine Lar are abordări mai multe, în funcţie de dacă sunteţi de potrivire a imaginilor alte împuşcat. În acest caz, multe imagini nevoie de acelaşi nivel de corecţie de culoare, astfel încât Primary Color Corrector a fost aplicat la o piesa singur film, care afectează toate evenimentele. Un alt mod de principalul instrument Color Corrector este folosită este pentru eşantion scăzut, mediu, şi de înaltă culori lumina. Uneori, acest proces este tot ceea ce este necesar pentru a corecta o culoare. Selectaţi FX Eveniment în caz FI RST pe Timeline wedding.veg şi introduceţi un instrument de Color Corrector. Utilizând instrumentul Eyedropper, alegeţi complementare de culoare de la instrument Evidenţiaţi şi proba de culoare de la guler camasa de la omul de pe fereastra de previzualizare. Observaţi cum acest stabileşte alb neutru pentru întreaga shot. Utilizarea Midrange Color Selector, utilizează Select Complementare pipeta de culori pentru a proba verde în junglă evergreen. Exemplu de o parte de mai luminos verde pentru cele mai bune rezultate. Culoarea va pop imediat şi echilibrul imaginea de ansamblu. Deoarece culorile sunt încă nu ca saturate în care acestea ar trebui să fie, de creştere de saturaţie la o valoare de 2.00 şi scădere gama la o valoare de .900. Aceste setări a crea un spaţiu de culoare calda si placuta, fără a spălat dintr-o rezoluţie de shot (a se vedea Color Plate 6.11). După cum puteţi vedea, principalul instrument Color Corrector este util şi puternic, cu posibilitatea de a repara sau de a îmbunătăţi erori sau împuşcat situaţii dificile. De exemplu, alb-echilibrare un aparat de fotografiat este adesea trecute cu vederea, sau, nu în multe cazuri, este posibil, cu mai mici-camere DV de calitate. Prin urmare, imaginile s-ar putea să fie prea albastru sau verde de la fluorescente sau vapori de mercur de iluminat, galben de la tungSten de iluminat, sau de spălat de la prea multă lumină. Deschide colorfix.veg de pe DVD găsit în această carte. Color Plate 6.12 arată modul în care instrumentele în Vegas poate compensa pentru un bal uitat de culoare albătate într-o sală de clasă care conţine de iluminat fluorescent. Tonuri de piele, alb neutru, şi adâncimea de culoare sunt toate recâştigat prin utilizarea acestui instrument. Pentru a înţelege modul în care acest proces de lucrări, de a introduce un instrument de culoare Corrector pe primul eveniment de pe colorfix.veg FI le. Utilizarea Selectaţi Complementare Culoare Eyedropper în tonuri de mare, desenaţi un

pătrat pe una din gresie plafon pentru partea superioară a imaginii în ecranul Previzualizare. Unghiul / setările de magnitudine ar trebui să stabilească în mod automat la aproximativ 130/.584. Folosind Selectaţi Complementare Culoare Eyedropper pe roată, high color, selectaţi în cazul în care plafonul este uşor mai întunecată. Un eşantion poate fi, de asemenea, luate de la cel mai uşor parte a pielii. Unghiul / set magnitudineaTing ar trebui să fie în mod automat de aproximativ 130/.450. Tonuri de piele imediat devin calde, culorile din jur nu mai sunt albastre de la lipsa de balansul de alb, iar imaginea este mult mai profunde şi mai interesant să se uite la. Această metodă funcţionează la fel de fel de bine cu piciorulîmpuşcat de vârstă în temeiul lumini de tungsten, care este excesiv de culoare galbenă. Principalul instrument Color Corrector este puternic si poate fi apelat la culoare pentru reparaţii rapide pe aproape orice imagine. Unele imagini pur şi simplu nu poate fi adus la o stare correctable, cu toate acestea. Uneori, săraci-Qualshots tate trebuie să fie utilizate. În acest caz, adăugarea de zgomot, de saturaţie şi, în general, de gestionare a inacceptabil de culoare ajută, mai degrabă decât a încerca să se ascundă solduri culoare săraci în imagine (a se vedea Placi Color 6,13 şi 6.14). O altă utilizare a instrumentului Color Corrector este de a aplica pe o pantă de culoare peste o imagine. În construiclădirilor cu pereţi mari sau obstacole, uneori este dificil de a obţine un bun echilibru cu iluminare dacă este un şut în direct sau un run-şi-arma. Folosind un gradient peste imagine creează un echilibru şi oferă posibilităţi nelimitate (a se vedea Color Plate 6.15). Folosit ca o densitate neutră de filtru de pe un aparat de fotografiat, GRAdients poate fi folosit pentru a restaura sau să sporească imagini.
Atunci când se lucrează cu filtru de culoare Corrector / instrument, amintiţi-vă această ordine de utilizare: 1. 2. 3. Selectaţi mai strălucitoare punctul de o imagine cu instrumentul de mare complementare. Tonuri de piele Selectaţi sau culori de gama medie cu instrumentul Mid complementare. Selectaţi cele mai întunecate punctul de o imagine cu instrumentul Min complementare.

În acest mod, de echilibrare de culoare este aproape automat, alb-o lovitura de echilibrare, care a fost incorectă este practic fără bătăi de cap, şi un bun punct de plecare este stabilită pentru corectarea culori.

Acest element poate fi construit cu orice fel de imagine-creaţi pur şi simplu o pantă, cum ar fi cea din gradient.veg FI le. În culori vibrante 6.16, observaţi cum arata mai calde ale imaginii originale pare a fi fl puţin pe partea stângă, în timp ce imaginea albastru creat de gradientul de pe partea dreapta pare să fi profunzime mai mult. În plus faţă de ajutorul pe o pantă de a corecta un spatiu de culoare, declivităţile pot fi folosite pentru a consolida o imagine de ansamblu. Imagini de încălzit, în general, par a fi mai largi, mai mici, mult mai rece, mai multe imagini în contrast. Ochii nostri tind să creadă că au culori mai calde detaliu mai puţin. Sony are un plug-in-Gradient Filter, care oferă în mod excepţional rapid şi simplu modificări la emoţie a unei imagini (a se vedea Color Plate 6.17).

Folosind Color Correction ca FX
Color-unelte de corecţie poate fi, de asemenea, utilizat pentru exprimare artistică, crearea de anumite stari si emotions, care nu pot fi obţinute cu iluminat sau filtre aparat de fotografiat lentilă într-o mică până la jumătatea anului proiect de buget, sau, în unele cazuri, nu poate fi obţinut în lumea reală, la toate. Introducerea sau înlocuirea culori care nu fac parte din impuscat original este rapidă şi uşoară cu Vegas. Folosind instrumentul secundar Color Corrector, culorile pot fi înlocuite selectiv, graduate, sau crescută. În culori vibrante 6.18, negru original-şi-fotografie alb este dat un sentiment de caldura din instrumentul de Secondary Color Corrector. Un efect similar este posibil, cu un filtru Sepia sau de către o stratificare sepia-generat de culoare pe o pistă de mai sus şi reducerea opacitate. Când utilizaţi instrumentul Secondary Color Corrector, cu toate acestea, aveţi posibilitatea să inseraţi keyframes, schimbarea de transparenţă şi valoarea Chroma de culoare suprapuse. Color Plate 6.19 arată modul în culori pot fi desaturated folosind instrumentul de Secondary Color Corrector. Această imagine special a "Desaturate toate, dar de culoare roşie" prestabilite selectat. Vom vedea cum acest acelaşi efect poate fi gestionat cu un alt instrument de mai târziu în acest capitol. Color Plate 6.20 demonstrează un shot luate cu un aparat de fotografiat scăzut-end, care nu permit com.pensation pentru un cer strălucitor. Folosind instrumentul secundar Color Corrector, cerul a fost adus la o culoare mai bogată şi mai vibrante. Fără a utiliza un filtru de sticlă pe obiectivul camerei, acest lucru s-ar fi împuşcat cultul dificultăţi fost chiar şi pentru aparatul foto-video sfârşitul cea mai înaltă calitate.

Ca un exemplu, filmul Pleasantville, împreună cu diferite reclame pe televiziune, a făcut toate-negru-şi-alb-cu excepţiao-color arata foarte populare. Acest tip de lucru este aproape imposibil de a crea, cu doar un aparat de fotografiat, fără a face o mulţime de muncă preproductie. În Vegas, este la câţiva paşi pentru a crea acest aspect curat şi rapid. Puteţi utiliza o saturaţie Ajustaţi filtru in Las Vegas pentru a unică dintr-o culoare de repede, în timp ce desaturatING toate culorile rămase. Color Plate 6.23 demonstrează Saturation Adjust filtru, aplicate pentru a elimina culoarea de roci si culoare din jur. Doar de îmbrăcăminte alpinist este în culori. Saturaţie Ajustaţi filtru de lucrări de mult ca un egalizator audio, permiţând culori care urmează să fie selectiv redusă sau îmbunătăţite pentru a crea o imagine artistic plăcut. Desigur, Saturaţie Ajustaţi filtru poate fi aplicat la orice imagine pentru a aduce în jos culori suprasaturate, pop sus culori undersaturated, sau de a aduce un echilibru global la imaginile de pe ecran (a se vedea Color Plate 6.24).

Indicaţie ____________________________________________________________________________
Când se utilizează Secondary Color Corrector instrument in Las Vegas, se recomandă prudenţă utilizează, în culori overextended poate deveni rapid ilegale, se spală, sau distructive la detaliu, într-o imagine. De corecţie de culoare se doreşte a fi un instrument de corecţie, nu un fix-toate pentru abilităţile camerei sărace sau înregistrări prost împuşcat.

Inversiune Layer
Folosind instrumentul secundar Color Correction, utilizatorii Vegas au fost capabili de a crea cu uşurinţă "Pleasantville" uite care este atât de foarte popular, în special cu videographers de nuntă şi editori. Versiunile Vegas, 6 şi mai târziu a face aceasta, chiar mai uşor, adăugând o masca de Inversează la Secundar Color Corrector, făcând acest efect posibil, fără a utiliza o copie a aceluiaşi eveniment ca o masca. Deschideţi instrumentul secundar de corecţie de culoare şi se aplică-l la un eveniment, selectarea culorii pe care doriţi să rămână, sau trece. Acum, pur şi simplu glisaţi de control Saturaţie complet la stânga, sau la nici unul, şi selectaţi Exclude spaţiul: Mask bifaţi caseta. Observaţi că imaginea este acum alb-negru şi desaturated, dar culoarea le-aţi selectat este permis să treacă prin. Nouă opţiune Exclude spaţiul: masca de a face pentru crearea foarte uşoară a "Pleasantville" privi. Acest lucru este deosebit de eficiente în nuntă videoclipuri, utilizate pentru a trece numai roşu găsite în buchete sau, poate, de culoare albă găsite în rochia miresei. Trece de culoare multiple pot fi utilizate, de asemenea, permiţând pentru două sau mai multe culori pentru a trece.

Exemplele de nuntă sunt doar salvageable, dar nu poate într-adevăr să fie adus la viaţă plină, după cum camera video nu a fost alb-echilibrat, iluminarea de fundal a fost puternică decât în prim-plan, precum şi întreaga scena a fost împuşcat în umbra unei clădiri. Uneori, filmul poate fi salvate doar, nu sporită. Orare Planul de fotografiere în mod corespunzător şi amintiţi-vă că împuşcat filmul bine salvează o cantitate imensă de timp în procesul de postproductie.

Efectuarea Digital Video Uite Filmlike
Observaţi că această secţiune poziţie spune "filmlike" şi nu "ca de film." Video nu pot arata exact ca de film. Este un mediu diferit. Aceasta se poate face mai moale, cu gama ajustată, cereale, şi Satu culoareraţie, dar tot nu va arata la fel ca filmul mm, 16 sau 35. I'll prefaţă această secţiune prin a spune că, dacă sunteţi interesat de tir mass-media numai că se pare ca a fost filmat pe film, trage pe LM fi. Dacă sunteţi interesaţi în explorarea modul de a face DV mai gustoasă la ochi, citiţi mai departe. Efectuarea DV aspect mai filmlike impune cu începere de la lentile si filmare aspecte ale pro -ducerea. Utilizarea nimic altceva decât lentile de prim, folosind imagini Dolly, mai degrabă decât lentilă zoom-uri, precum şi cu tragere de iluminat destinate filmului sunt toate parte a procesului. Shooting prin filtre, cum ar fi filtrele de Tiffen seria Black Mist, ajută la cald a imaginii, de asemenea. Practica de fotografiere într-o scanare progresivă sau cadru bazată pe modul de fotografiere, mai degrabă decât imagini întreţesut, şi, dacă aparatul de fotografiat este capabil de viteze de cadre multiple, trage de la 24p, trage cu o PAL 25 de cadre pe secundă (FPS), camera foto, sau a învăţa cum să aparat de fotografiat funcţionează în mod corespunzător în modul de scanare progresivă. În modul de scanare progresivă, camera trebuie să fie tratate diferit de când fotografiaţi în moduri de întreţesut. De bucătărie poate deveni cu uşurinţă terci şi blur în mâinile a lipsit de experienţă. Focuri handheld deveni o spalare de culori în aceste mâini aceleaşi. Gestionarea aparatul de fotografiat corect este jumătate din luptă în obţinerea a fi bun aspect lmlike de la informaţiile digitale.

Interlaced sau nu?

Unul dintre exerciţii primul în procesul de luare a DV filmlike aspect este acela de a deinterlace. Am disîntreţesere îndărătnic în capitolul 3, dar să revizuiască, întreţesere este procesul în care linii, cunoscut şi câmpuri, sunt elaborate pentru fiecare cadru de video. NTSC DV are un frame rate de 30 sau 29.97 fps. PAL DV are un frame rate de 25 fps. Această informaţie înseamnă că NTSC DV are 30 de jumătate de cadre de domenii, mai mici / linii şi 30 de jumătate de cadre de domenii superioare / linii. PAL-a 25 de cadre pe jumătate de domenii superioare / linii şi 25 de cadre pe jumătate de domenii, mai mici / linii. Aceste linii, în general, ar trebui să fie înlăturate sau amestecate pentru a obţine aspectul buna de film. Video împuşcat în modul de scanare progresivă nu are aceste domenii temporar de offset. Fii sigur că atunci când editarea prin scanare progresivă filmul in Las Vegas proprietăţile proiectului sunt stabilite pentru scanare progresivă. Dacă setarea nu este corectă, Vegas s-ar putea insera elds FI în tranziţie sau alte suporturi generate. Întreţesere Scoaterea se poate face în cadrul proiectului în sine, prin stabilirea Vegas pentru a proiectului stabilitTing obţinute prin scanare progresivă faţă de întreţesut. Mai multe moduri de a realiza o imagine în mod corespunzător deinterlaced sunt disponibile. Prima şi cea mai rapidă cale este de a stabili proprietăţile proiect de scanare progresivă. Pentru a face acest lucru, deschideţi fişierul | PROPRIETĂŢI | AVANSATĂ de dialog, precum şi în meniul deinterlace, selectaţi Blend Domenii. Această metodă este rapidă şi uşoară şi asigură continuitatea. Un alt mod, sau "Uite," este de a amestec domenii manual. Acest proces creează o imagine uşor mai moale şi poate fi preferabil să ochi. Când manual deinterlacing, a crea un nou proiect. Setaţi Proprietăţi proiect la Scanare progresivă, şi introduceţi unei noi piste video (Ctrl�Schimb�Q). Evenimentele Locul de pe Timeline. Pentru a deinterlace, pentru un aspect filmlike, dublu exemplar pista video. Selectaţi un eveniment pe drumul de sus, faceţi clic dreapta, apoi selectaţi Proprietăţi | DOMENIUL COMANDA | Upper primul câmp. Folosind Opacitate Track / glisantă de nivel pe calea 1, Set opacitatea la 50 de procente. Pe pista 2, să fie sigur că evenimentele sunt mai mici-Fi RST Eld FI. Acest proces deinterlaces filmul prin extragereING toate părţile din cadru, mai degrabă decât de desen doar jumătate din cadru (a se vedea Color Plate 6.21). Nu există nici o "greşit" modalitate de a realiza filmul deinterlaced cu Vegas, pentru a obţine un aspect FI lmlike, dar folosind un deinterlacer, cum ar fi Deinterlacer Mike Crash lui oferă deseori un rezultat mai bun decât amestecarea melodii sau utilizând instrumentele de implicit Vegas.

Gamma
O altă mare diferenţă între DV si filmul este curba gamma. În Vegas, gama poate fi redus cu ajutorul unui instrument de corecţie de culoare (a se vedea Color Plate 6.22). Practici de saturaţie Creşterea este, de asemenea, bun pentru a obţine un aspect mai fi lmlike.

Shooting video pentru ecran mare
Trebuie sa stii cateva lucruri despre filmarile pentru un aspect filmlike. În primul rând, în cazul în care video vor fi vreodată transferat la film, nu trage cu filtre, cum ar fi de negură Black 2 de la Tiffen. Filmaţi curat şi cu o claritate. Acelaşi lucru este valabil pentru utilizarea lm FI-uite plug-in-uri, cum ar fi cereale. Toate arata de film in format digital creată este creat în transferul de la DV la film. Ai nevoie să înţeleagă că merge în DV-la-transferuri de film sunt extrem de scumpe. O medie de 90-proiect de minute va costa un mini -minim de 30.000 dolari pentru a transfera de la DV la lm FI; http://www.dvfilm.com are o mulţime de informaţii cu privire la modul de a face acest întâmpla în cazul în care acest lucru este obiectivul dumneavoastră final. În cazul în care video vor fi afişate pe un ecran mare, digital proiectat, testat filmul înainte de a trimite în întregul proiect ca o necomprimate FI le. De proiecţie poate crea probleme, cum ar fi pixelation sau culori se potoleşte, astfel încât întregul proiect ar trebui să fie verificate înainte de a vizualiza peste publice. Rendering filmul necomprimat, care este, în general, recomandabil pentru mari proiecţii-screen, poate dura un timp îndelungat, în special atunci când estompează de mişcare şi supersampling sunt aplicate. Asiguraţi-vă că tot ceea ce au verificat înainte de a începe acest proces, pentru a evita perioade lungi de timp irosit din cauza grabă în procesul de postproductie.

Culori juridică
Video care va fi difuzat sau afişate pe echipamente de afişare NTSC trebuie să fie introdusă în termen de linii directoare de culoare juridice pentru a se evita tunde culori şi decupaje / audio distorsionate şi pentru a evita embarrassment ca un profesionist. Cel mai bun mijloc de manipulare culori ilegale este de a avea corecţie de culoare, titluri, imagini statice, şi filtrare monitorizate, astfel încât video nu este permis să devină ilegal în primul rând. Îndeplinirea acestei cerinţe, cu toate acestea, uneori poate fi o provocare. Vegas furnizează o emisiune de Culori clemă care garantează faptul că culori sunt

legale. Cu toate că a avut Vegas 2.0/3.0 clema Broadcast Culori, precum şi, mai târziu versiuni ale Vegas, aduce o serie de parametri la acest instrument care au fost disponibile în versiunile devreme. Broadcast Culori plug-in-poate fi considerat ca fiind similar cu un limitator în lume audio. Instrumente noi poate fi considerat mai mult un com videovasopresoare ca acestea permit unele elasticitate cu privire la modul în care gestionează Vegas culori ilegale. Aceste opţiuni oferă editorilor de multe alegeri in lucrul cu valorile de culoare. Cu tehnologia ChangING rapid în industria de difuzare, aceste limitări sunt mai puţin stricte, deşi standarde vor persevera cel mai probabil, pentru mulţi ani de acum încolo. Mai degrabă decât dropping filtru Broadcast Culorile de pe un întregului proiect, care ar asigura absolut că proiectul este legal, ia în considerare introducerea plug-in-pe evenimente care sunt demonstrabil dincolo de culori juridice. Utilizaţi histograma sau monitorizează forme de undă pentru a afişa şi indica probleme de luminozitate. Introducerea Broadcast Culori filtru pe evenimente supărătoare, mai degrabă decât pe o întregului proiect se va face viteza de ori. Mai important, adăugând filtrul la evenimente individuale nu va clip sau afecta valorile de culoare, care pot de frontieră pe marginea juridice şi apoi au un potenţial Negative de impact asupra imaginea de ansamblu în cazul în care o mare parte a proiectului este aproape la niveluri ilegale.
6,19 Instrument Broadcast Culori are o paletă largă de opţiuni.

Broadcast Culori plug-in-presetate culori pentru a aduce în termen de 7.5-100 nivelurile IRE sau 16-234 niveluri RGB. Luma şi chroma (lumina si culoare), cu toate acestea, sunt reglabile separat, aşa cum este finetea compozit amestecul de Luma / Chroma.

Chiar dacă pe Internet nu are limitări de culoare, introducând o culoare Broadcast, negru Restore, sau filtre nivelurile cu privire la evenimente pot beneficia, într-adevăr fluxurile video pe Web. Encoding este o formă de artă, nu au nici o îndoială. Mai puţine variaţii de culoare într-un curent, cu atât mai bine fluxul. Cadre redundante sunt cheia pentru a fluxurilor de bun. Niveluri de plug-in-poate limita, de culori. Acest proces nu ar fi utilă în cazul în care HSL şi restaurare filtre Negre au fost utilizate pentru a zdrobi negrii şi pentru a reduce saturatia de culoare. Fiţi atenţi, totuşi, că Broadcast Culori plug-in nu va mai adăuga ceva la culori, ci doar a se asigura că sunt în termen de culori variază legale.

EndNote
Pentru mai multe în lectură aprofundate privind WFM / vectorscopes, pick up Color Correction pentru Digital Video de Steve Hullfi sh şi Jaime Fowler. Această pagină este lăsat în alb intenţionat

Audio Tools în Vegas
Înregistrarea audio în Vegas
Vegas a fost unul dintre editorii multitrack devreme disponibile pentru PC-ul înainte de apariţia Vegas Video 2.0. Având în stabilit standardul pentru audio de pe PC-ul cu Sound Forge mai mulţi ani reuneşteously, un instrument de multitrack a fost un pas logic, şi cum ar fi Forge, el a devenit un standard pentru mediul Windows. Vegas, poate fi folosit pentru o voce de bază-over-doar de configurare sau ca inima unui setup plină floare multitrack studio de înregistrare trupe live, Muzica de film, televiziune de lucru de producţie, sau profesională a altorprovizorii necesare audio. Pentru cei care fac audio pentru video, este de multe ori crezut că video este mai dificil de a edita decât audio. Poate că da, dar audio are o importanţă mai mare dintre cele două forme de mass-media. Cei care ar susţine punctul de s-ar putea dori să ia orice film, nap off sunet, şi a vedea cum plăcută film este. Chiar şi în zilele de film mut, un scor muzicale însoţite de film, şi cel mai theatERS a avut un pian sau jucator de organe care a efectuat, împreună cu scorul de film mut. În timpurile actuale, artişti audio şi video şi inginerii sunt de trecere a fost puternic trase linii în authoring de diferite forme de mass-media. Vegas gestionează mass-media la trei niveluri:

• Event • Urmări • De proiect
Evenimente conţin grafică, video, text, sau informaţii audio. Evenimentele pot fi editate în mod individual şi au efecte adăugat, procesate, şi controlate. Evenimente live pe trasee. Tracks să conţină mai multe evenimente. Melodii poate controla, de proces, precum şi a adăuga efecte la toate evenimentele de pe pista individuale. Proiectele conţin o piesa unic sau mai multe înregistrări. Toate evenimentele cuprinse în toate melodiile pot fi controlled, procesate, şi a terminat. (Efectele pot fi adăugate în mass-media de proiect, precum şi cu toate acestea, acest lucru nu este un management cronologică a mass-media / lters FI.)

Basic Setup
Pentru a înregistra audio de la un microfon conectat la calculator, un microfon şi placa de sunet sunt necesare. Plug micro -telefon în intrare pentru microfon şi placa de sunet a lui Vegas deschise. Timeline / locul de muncăspaţiu se va deschide cu nici un con audio sau videogeamuri trol. O piesa audio de control va trebui să se introduce, care se face prin apăsarea Ctrl�Q sau prin selectarea INSERT | AUDIO TRACK. Faceţi clic pe butonul Record de pe panoul de control al noi piste. DIS Vegasjoacă o

casetă de dialog care solicită locaţia în care audio FI les urmează să fie înregistrate.

Indicaţie ____________________________________________________________________________
Înregistrarea la un al doilea hard drive este foarte recomandat pentru scopul de a menţine fişierele audio de pe unitatea de sistem. Acest proces permite de intrare / ieşire pentru a rula eficienţă mai multe măsură suficientă şi ajută la asigurarea de înregistrare fl awless.

Audio este acum gata pentru a fi înregistrate. Faceţi clic pe butonul Record privind controlul transportului, pentru a începe înregistrarea. Faceţi clic pe butonul Stop privind controlul de transport pentru a opri înregistrarea. Nu veţi crede cât de mulţi oameni, nu se vor gândi la asta! Acest lucru este tot ce e de înregistrare audio de bază în Vegas. De aici, mult, mult mai mult se poate face. Când butonul Record este armate (clic), o pictogramă care arată ca două difuzoare este situat în Track panoul de control de lângă butonul Record. În cazul în care o carte de mai multe canale este instalat pe System, un număr va apărea în loc de pictograma dual difuzor. Dacă faceţi clic pe pictograma de difuzor sau numărul permite de intrare audio pentru a fi convertite de la stereo la mono sau un canal unic de intrare care urmează să fie selectat pe dispozitiv mai multe canale. În cazul în care voce sau un instrument unic este tot ce trebuie să fie înregistrate, este de bună practică de a utiliza o intrare mono, în care se economiseşte spaţiu de disc. Opţiunea de intrare Monitor, de asemenea, apare în acelaşi meniu ca stereo / mono intrări. Vegas, permite intrări care urmează să fie monitorizate cu efecte / prelucrare, este de înregistrare. Pentru muzicieni, această actualizare este fantastic, ca un reverb poate fi acum monitorizate cu compresie adăugată în timpul de performanţă. Reverb / compresie / alt tip de prelucrare nu este înregistrat la piesa-IT este acolo doar pentru a asista vocalist în obţinerea cea mai bună performanţă posibilă, fără a folosi hardware suplimentar externe. Acest upgrade a da Vegas, abilitatea de a fi un sistem de înregistrare multitrack cu nu tare suplimentareObiecte de orice fel. Capacitatea de a monitoriza cu factori de producţie de prelucrare este în întregime dependentă de viteza de procesare şi de capacitatea de sistem. FX plicuri de automatizare sunt ocolit în timpul înregistrării monitorizate.

7,2 Faceţi clic pe butonul Record de transport de control, pentru a începe înregistrarea. 7,3 Audio pot fi înregistrate în stereo sau mono şi poate fi live-monitorizat în Vegas.

Verificarea caseta de intrare Monitor permite prelucrarea de a fi ascultat prin intermediul speci de ieşirefied în ieşire / autobuz cesiune de dialog. Pentru a aloca alte rezultate decât ieşirile placa de sunet implicit, selectaţi Opţiuni | Preferences | AUDIO şi specifica de intrare / ieşire setări. În cazul în care doar o placa de sunet cu două canale / Blaster-card de tip este prezent, nimic nu mai poate fi stabilit, după cum nu există nimic pentru audio care urmează să fie atribuite. Dacă o placa de sunet este disponibila in mai multe canale, cum ar fi un audio Echo Layla, M-Audio Delta, sau carte de alte similare, până la 26 de intrări / ieşiri poate fi specificate. Cardurile Multicanal sunt necesare pentru amestecarea 4.1, 5.1, sau de sunet surround 7.1.

7.6 Echo Audio Layla.

Pentru a utiliza cardurile audio multi-canal, selectaţi Opţiuni | Preferences | audio şi alegeţi Windows-Classic Driver Wave sau driver ASIO în Audio Device caseta Tip listă; în caz contrar, carti de mai multe canale nu va fi accesat în mod corespunzător. 7.7 Setarea preferinţelor pentru un multichanneL placa de sunet.

În general, soundcards mai multe canale nu au Preamplificatori de microfon (preamplificatoare) în acestea; cu toate acestea, câteva modele vin cu ei. În cazul în care cartea dvs. de mai multe canale nu are un Preamp construit in, veţi avea nevoie de un canal de factori de producţie de a conduce în mod adecvat. Dacă nu aveţi unul, audio va fi foarte zgomotos şi nu foarte puternic. Preamplificatoare separate sunt de obicei mai bine; modul în carevreodată, multe dintre built-in preamplificatoare, cum ar fi M-Audio Quattro şi PreSonus FIREstation, sunt excelente şi, pentru investiţii, o valoare terrifi c.

În plus, Vegas este capabil de a lucra cu soundcards multiple. Consultati placa de sunet manual pentru informaţii privind încrederea guring mai mult de o placa de sunet.
7,8 M-Audio Quattro.

7,9 PreSonus FIREstation.

Controlul volumului găsite în panoul de control Track este numai pentru volumul de redare. Reglarea acest lucru în timpul procesului de înregistrare nu afectează procesul de înregistrare, la toate. De ieşire de la placa de sunet, mixer placa de sunet, preamplificator, sau alt dispozitiv extern de intrare determină nivelul de audio primite. Pentru a regla volumul de audio de intrare atunci când nu utilizaţi un mixer placa de sunet, selectaţi Start | Programe | accesorii | MULTIMEDIA | VOLUME CONTROL. Selectaţi Opţiuni | PROPRIETĂŢI şi faceţi clic pe buton pentru a regla volumul de înregistrare. În Control Record fereastra care se afişează, de înregistrare volumul de intrare poate fi crescut / redus.
Înregistrarea audio în domeniul digital poate fi dificil, în special în cazul în care unul este familiarizat cu tehnici analogice şi practici. În domeniul analogic, este acceptabil pentru a lovi 0 dB şi, uneori, du-te uşor trecut 0 dB. Banda are un nivel de saturaţie care nu beneficiază de digitale. Înregistrarea audio în domeniul digital cu vârfuri lovind la aproximativ �3 dBFS şi mediile la aproximativ �15 dBFS. Din cauza low-noise/no-noise semnal digital-to-Noise Ratio, de asemenea, este mai uşor să se extindă nivelurile audio mai târziu, în editarea / procesului de înregistrare. Ţineţi cont de faptul că 0 digitale şi analogice 0 sunt �20 dB în afară, pe baza de televiziune avansate Comitetul pentru standarde (ATSC) standarde (www.atsc.org). Când se foloseşte de metri analogice pentru a vizualiza informaţii digitale, asiguraţi-vă că tonurile sunt utilizate pentru a se potrivi de metri până la analogic la iesirea digitala. Atunci când se lucrează cu audio pentru video broadcast, analog standard de difuzare este �4 dB într-o sursă de impedanţă de 600 ohmi. În mod tradiţional de metri casa de referinţă sunt stabilite la 0 VU, pe baza �Nivelul de 4 dB. Un maxi bunnivel de mama pentru a-ţintă este �3 dB pentru nivelurile maxime de la intrare.

7,10 Niveliri record la aproximativ �6 dB. Instrumentul este o chitara acustica, cu nici o compresie şi este predispus la varfuri neaşteptate. Prin urmare, nivelurile sunt nesemnificativ mai mici decât acestea ar putea fi altfel.

7,11 Nivelul stabilit în mod corect pentru cel mai tare din punct de înregistrare.

Înregistrarea mai multe înregistrări
Multitracking Vegas este ceea ce este vorba. Capacitatea de a monitoriza în timp ce piesele de înregistrare este critică. Vegas, oferă această capacitate cu soundcards sfârşitul cele mai reduse şi cu aproape orice carte de mai multe canale. Înregistrarea şi piese de monitorizare este destul de rapid şi de la sine. Începeţi prin introducerea unei piese doilea audio (Shift�Q) şi atribuirea intrările sale aşa cum aţi făcut pentru pista de mono originale. În cazul în care doua pistă audio este să fie mono, a constituit-o acest mod acum. Track 1 va juca din nou prin ceea ce avreodată placa de sunet sunt alocate. Track 2 va reda prin intermediul implicit alocat placa de sunet ca bine. În funcţie de placa de sunet, acest proces poate demonstra latenţă în timpul procesului de înregistrare. Acest proces este, de asemenea, una în care o placa de sunet profesionist este nepreţuit. Soundcards UTILIZARE PROFESIONALĂ drivere ASIO, ceea ce reduce dramatic latenţă în hardware / software de relaţie.

Într-un sistem audio de calculator, latenţă se înţelege orice întârziere sau să aştepte momentul în care creşte reale sau percepute de timpul de răspuns dincolo de timpul de răspuns dorit. Mai exact, latenţă este de timp dintre momentul de sunet este de intrare la Vegas, prelucrate, şi sa întors la căşti sau difuzoare. Un factor care contribuie la latenta de computer include Incompatibilitatea de date de mare viteză între CPU şi de intrare / ieşire şi de dispozitive de tampoane lent. Drivere şi tampoane poate fi setat in Las Vegas pentru a reduce latenta. Mici tampoane a reduce latenta, dar creşte riscul de dropouts. Piele de bivol mai mariers diminueze riscul de abandonului, dar latenţă creşte.

Vegas are capacitatea de a accesa driverele ASIO folosite de cele mai multe soundcards profesionale. Această perioadă poate fi redusă la cât mai puţin 5 milisecunde, care este practic greu de desluşit la urechea umană. Această idee înseamnă că, deşi este procesorul de prelucrare a primit, care îşi încetează activitatea, precum şi informaţii afectate audio, la ureche, se va auzi de redare audio în timp corect. Dacă faceţi clic pe butonul Record (Ctrl�R) de pe bara de transport începe procesul de înregistrare, în timp ce la audio acelaşi timp, este redarea prin placa de sunet.

Tehnici avansate de înregistrare şi Instrumente
Vegas, dispune de instrumente avansate pentru înregistrare audio. Vegas are un metronom pentru monitorizarea faceţi clic pe o pistă în timpul sesiunilor de înregistrare. (Această caracteristică necesită că proprietăţile Vegas, ar putea fi stabilite pentru ritmuri şi tempo-uri.) Cu toate că această caracteristică nu afectează redarea sau de înregistrare a vitezei de la cronologie, aceasta nu afectează ritmul la care Metronome este auzit. Metronomi sunt utile pentru editori video, precum şi, deoarece acestea pot ajuta seta o cadenta de video pentru a fi editate la.

Indicaţie ____________________________________________________________________________

Cereţi scorist pentru video pentru o hartă tempo-ul, şi Vegas pot fi trasate în consecinţă, astfel încât atunci când scorul este complete, audio este transferat în locul în cazul în care TEMPO-editarea pe bază este scopul. Metronome va accelera şi a încetini în conformitate cu harta tempo-create în etapele de producţie.

Tempos nu pot fi ajustate în timp, astfel cum acestea sunt stabilite în stabilirea specificate în AUDIO | dialogul Options. Deşi Vegas, nu se poate schimba tempo-uri, fără o buclă de ACID în calitate de faceţi clic pe pista de conducere, hărţi tempo adevărat pot fi create în Vegas, utilizând o buclă de acid ca o pistă, faceţi clic pe trecerea tempo-a lungul timpului.

7,12 Setarea o grilă tempo în Vegas.

7,13 Completed grilă tempo.

De înregistrare cu ia
Rareori este o performanţă perfectă de fiecare dată, în consecinţă, pentru a permite Vegas nevoie pentru a fi înregistrate, la fel ca în filme, atunci când auzi "Take 1, ia-2." In Las Vegas, se poate să fie înregistrate într-o serie de moduri diferite, după cum numărul de nevoie este limitat numai de spaţiu pe hard disk. Setarea o buclă de peste zona unde performantele sunt mai multe vrut instruieşte Vegas pentru a continually bucla peste zonă. În cazul în care zona care necesită mai multe ia este un eveniment unic, dublu-clic pe eveniment, care va configura bucla. Comunicat de presă Q sau faceţi clic pe butonul Loop de pe bara de transport.

Faceţi clic pe butonul Record de pe bara de transport, precum şi Vegas începe înregistrarea. Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi bara de spaţiu sau faceţi clic pe butonul Record din nou. O nouă luaţi va apărea pe Timeline, care trăiesc de peste audio vechi. Audio vechi este încă acolo. Apăsând T sau clic dreapta şi selectând elementul de meniu corespunzătoare comută înainte şi înapoi între diferitele ia. Ia poate fi, de asemenea, monitorizate în mod direct, prin oprirea de redare, clicdreapta, selectand Alege active, apoi faceţi clic peING Redare în caseta de dialog.

7,14 Utilizarea ia este o metodă de eficienţă cientă de înregistrare a unei secţiuni de peste si peste, păstrând doar cea mai bună performanţă.

Ia pot fi redenumite pentru a ajuta la identificarea lor. Ia poate fi, de asemenea, deschis în specificaţiile ed editor audio pentru editare în continuare şi apoi salvat ca un nou luaţi sau salvate ca numele ia deschis in editor audio. Ia pot fi şterse de la un eveniment, precum şi, lăsând doar audio dorit la eveniment. Ia poate fi, de asemenea, adăugate la cronologie încă într-o altă modă, dar nu neapărat în timp. Faceţi clic dreapta şi selectaţi mai multe clipuri audio în Explorer sau proiect media, arunca-le pe Timeline, şi, atunci când este afişat meniul, selectaţi Adauga ca ia de a pune toate fişierele într-o ia. Ia poate fi apoi selectate fie folosind metoda de clic-dreapta sau prin derularea prin ia prin apăsarea T sau Shift�T. Această metodă este la îndemână pentru aproape orice, deoarece permite basculând înainte şi înapoi.
Ia sunt foarte la îndemână pentru tăiere, împreună cea mai bună performanţă şi pentru că a înregistra interpret aceeaşi bucată de mai multe ori şi apoi de tăiere a unei părţi nedorite ia. Apăsaţi S pentru a split ia şi apoi alege cel mai bun din fiecare linie. Acest proces este cunoscut în industrie ca comping. Cu staţie de lucru audio digital / software-ul editorului neliniara, comping este uşor şi rapid. În trecut, inginerii au trebuit să ia mai multe piese, şi folosind butoanele mut şi se mută Fader, piese de comp de mai multe spectacole similare impreuna pentru a unei noi piste. Cu Vegas, totul se face pe o pistă, fără nici o dificultate ca nu există în lume analogic, în cazul în care are nevoie, fie încărcături de mâinile de pe mixerul sau de automatizare bune.

Setările de pre-şi postroll sunt disponibile în Vegas. Pre-şi postroll, de asemenea, acţiona ca punch-in/punchsetările de ieşire şi pot fi combinate cu ia. Pentru a crea o pre-sau postroll într-un singur eveniment, divizat în cazul în care evenimentul record in / out puncte sunt dorite. Apoi, creaţi o buclă sau de selecţie, care începe înainte de punctul de împărţit şi se termină după punctul de separare. Utilizaţi instrumentul Loop în cazul în care are mai multe sunt dorite, şi de a folosi o selecţie de timp numai în cazul în care un singur punch-in/out este dorit.

Apoi, faceţi clic pe butonul Record (Ctrl�R), precum şi Vegas începe de joc la începutul selecţie de timp, începe de înregistrare la punctul de divizat în caz, se termină de înregistrare la punctul de împărţit la sfârşitul evenimentului, şi opreşte sau şinele de la sfârşitul timpului de selecţie sau punct de buclă. Înregistrare de fapt, se produce prin selectarea întregului. Acest proces vă permite să vă extindeţi evenimentul în orice direcţie, dacă aveţi nevoie pentru a obţine o notă pickup.

7,15 Defi de pre-ning şi postroll pe un singur eveniment.

Ce zici de un Smooth Flyin 'Punch?
Punch-in-uri au fost mult timp o provocare pentru staţii de lucru digital audio cum ar fi Vegas, din cauza look-ahead necesară pentru a face pumni netedă şi curată. Cu toate acestea, Vegas a cucerit punch-in-problemă şi dat o KO în total Un pumn-in-are loc atunci când audio care a fost în prealabil înregistrat este monitorizat în timpul redării, şi Vegas este pusă în modul de înregistrare în timpul procesului de redare, care să permită o nouă secţiune care urmează să fie rerecorded. De exemplu, poate chiar un voice-over (VO) a fost înregistrat şi doar un singur cuvânt este problematic. VO este monitored în timpul redării, şi atunci când este vorba de timp pentru a înlocui cuvântul rău, un pumn-in-are loc care permite doar cuvântul rău să fie înlocuit. Odată ce Vegas a mers trecut Punch-din regiune, Vegas decupleaza modul de înregistrare şi continuă în modul de redare. Pentru a realiza un pumn-in: 1. 2. Record o piesa. Presupunând că piesa are erori, positioN cursorul înainte de o eroare în cale existente, înregistrate. Localizaţi secţiunea greşită şi utilizând tasta S, divizat secţiunea înregistrate în fişierul înainte de eroare, precum şi divizat din nou, la sfârşitul a zonei fl awed. Creaţi o selecţie de timp, cu câteva secunde înainte de Split, extinderea uşor trecut split. Looping poate sau nu să fie activate. Arm pista existente audio pentru înregistrare apăsând butonul Record Activează găsite pe antetul de pistă. Redarea de începere a proiectului sau un fişier. Audio originale vor fi audiate, până când este apăsat butonul Record. Apăsaţi butonul Record de pe bara de transport sau dispozitiv hardware-ul conectat la cominformatice. Vegas va începe înregistrarea în acel punct. În cazul în care Monitorizarea de intrare este activată, audio noi vor fi audiate. Pentru a opri procesul de înregistrare, apăsaţi butonul Record din nou. Vegas va continua rollING (postroll) pentru câteva momente şi apoi opri.

3. 4. 5.

6.

Vegas va permite, de asemenea, să înregistreze mai multe ia în cazul în care looping este activată. Comunicat de presă Looping, dartona sau shortcut key Q, şi Vegas va crea un nou să ia de fiecare dată când bucla se repeta. Aceasta Provides opţiunile multiple de spectacole diferite, care să permită o mai bună de a fi

ales. Vegas va actualiat a crea regiuni cu fiecare ia. Aceste regiuni nu va fi parte a proiectului, dar vor fi afişate în Trimmer.

Audio Tools în Vegas 245

Dacă aveţi punch multiple în secţiuni, fiecare poate fi selectat de către exploataţie Ctrl şi făcând clic pe fiecare split-out secţiune. Vegas se va punch automat în şi la aceste secţiuni, care să permită reia multiple, care vor fi create peste durata întregii FI le. Înainte de procesul de înregistrare, A FI LE locaTION ar trebui să au fost specificate în caseta de dialog Proprietăţi proiect. În cazul în care una nu a fost selectat, Vegas voinţă a voi prompt pentru fişierul care urmează să fie numit şi salvate. În cazul în care piesa a fost numit înainte de procesul de înregistrare, Vegas va selecta automat numele liniei ca numele fişierului. Fişierul poate fi redenumit în caseta de dialog postrecord.

Autobuze Atribuirea
Autobuzele pot fi folosite pentru ruta audio de la oriunde, trebuie să plece. Un autobuz poate hrăni un alt autobuz, crearea de dirijare practic nelimitate, dacă este necesar. Vegas este capabil de manipulare de până la 26 de autobuze simultane, care este la fel ca alfabetul. Acest fapt înseamnă că, până la 26 de canale de audio poate fi de streaming din calculator de la o dată, în cazul în care dispozitivele hardware sunt deţinute de ajuns. Este nevoie de patru - opt canal convertoare pentru a satisface această ieşire şi de a părăsi 6 canale de ieşire gol. Norma este de a avea 24 canale de ieşire. Această caracteristică nu înseamnă Vegas, este limitat la 24 de canale de audio. Deloc. Vegas este Limvizitate pentru a până la 26 de canale de busing audio, dar numărul de piste audio este limitat doar de puterea de procesare a computerului. În cazul în care mai multe piese sunt pe Timeline, autobuze inseraţi în malaxor făcând clic pe butonul Bus Inserare.

Pe panoul de cai ferate de control, faceţi clic pe pătrate mici, care a apărut atunci când a fost introdus primul autobuz. A opţiunilor pentru busing sunt enumerate aici.
7,20 Selectaţi dirijare cu autobuzul, făcând clic pe pătrat de pe panoul de control Track.

De autobuz Selectaţi A. audio pe această cale este acum trimis la autobuz un mixer secţiune. De exemplu, un autobuz ar putea fi trimis la dreapta normale / ieşiri stânga un mix, sau ar putea alimenta un canal din spate a unui SURsistem de rotund. Alternativ, ar putea alimenta un procesor de semnal, cum ar fi un Flanger, Reverb, sau de întârziere;, poate, este o submix că în cele din urmă rute înapoi la ieşire de masterat. Atribuiţi rezultatele de autobuz în fereastra mixere, în acelaşi mod. Faceţi clic pe pătrat mici, care se găseşte pe de control autobuz. Pe pista 2, cale de a atribui acelaşi autobuz O ieşire. Acest pas rutele piese 1 şi 2, prin intermediul autobuz A iesiri.
7,21 Autobuze alocate şi unassigned.

Autobuze pot fi folosite pentru submixing, cum ar fi toate tobe trece printr-o submix, toate-cheiepanouri prin intermediul unui alt submix, precum şi toate instrumentele de ritm prin încă un alt submix. Această caracteristică este de valoare ca apoi toate tobe poate fi tras în jos sau în sus, în volum, fără a afectaING nivelurile amestec de fiecare instrument / track sau toate tastaturile pot fi ridicate sau coborâte. Procesarea semnalului este mai puţin impozitare pe procesorul cazul în care prelucrarea se face la nivel de autobuz, de asemenea. Punerea şase compresoare pe un set de tobe procesor este mult mai intensă decât a pune un compressor pe un tambur submix. În general, a lovi cu piciorul şi ele duc la tobe sunt lăsate în afara submixuri, voce ca sunt de plumb. Aceste instrumente primare / piese sunt de obicei controlate individual.

Utilizarea Autocare de Efecte de rutare
Autobuze pot fi folosite pentru efectele traseu, de asemenea. Efectele pot fi introduse pe piese individuale, ci ca numarul de piste creşte, sarcina pe creşterile procesor. Este o idee bună, prin urmare, de a plasa efectele asupra autobuze să afecteze mai multe piese de la o singură dată. Acest proces se poate realiza folosind cale directă atribuiment sau Fader multifuncţional, sau prin intermediul repartiza plicuri FX. Plicuri pot fi folosite pentru a automatiza niveluri de sens, trimite, şi întoarce. În fereastra mixere, faceţi clic pe butonul Inserare FX, alegeţi un efect de întârziere, precum şi efectul de a seta parametrii doriţi să aud. Acum, faceţi clic dreapta în panoul de control Track şi alegeţi autobuzul pentru care aţi alocat întârziere. O enveLope este afişat în Timeline cale. Aceasta este Trimite-a pentru magistrala specificate. Creşterea linie va creşte cantitatea de audio trimis întârziere şi reducerea se va reduce cantitatea de ea. Dublu-clic pe plicul de locuri de un maner / nod de pe plic, care să permită automată a trimite modificările. În cazul în care o întârziere este necesară numai pe o fraza specifice sau momentul la un eveniment conţinute în cale, plicul poate fi tras la capăt în jos până în acel moment când plicul va fi ridicată până la nivelul dorit. Mânerele sau noduri poate fi clic dreapta, precum şi Set-a procentul sau volum poate fi specificată în acest fel, de asemenea. În plus, holding Shift în timp ce hoverING peste un plic introdusa permite puncte plic care pot fi trase, la fel cum sunt create de un dispozitiv HUI, cum ar fi de Control Mackie Universal.

FX pot fi setate ca pre-sau postfader în Vegas. Această opţiune este găsit pe aproape toate amestecare console şi este important, parpentru designeri deosebit de sunet. Această opţiune permite audio pentru a fi trimis la procesor, înainte de Fader, asa ca indiferent de locul unde Fader piesa este stabilit, chiar daca este oprit, FX primeşte un semnal audio. Postfader este modul cel mai de prelucrare a se face, în care reducerea volumului producţiei de o piesa, de asemenea, reduce trimite FX. Ca un plic dispare pe pistă, a trimite la estompează FX, de asemenea. Autobuz trimite postfader sunt în mod implicit. Pentru a schimba-le să prefader, faceţi clic dreapta pe Bus Trimite pentru a schimba-l la post de la submeniu care apare. Puteţi, de asemenea, din dreapta-clic pe un potenţiometru de autobuz de ieşire în secţiunea de mixer, sau pre select / Post în vederea Pulturi amestecate (Ctrl�ALT�6).

7,24 Vegas cesiune de autobuz.

Autobuze poate fi privit ca piese de automatizare. Iesiri Bus / întoarce pot fi automatizate pentru mult mai mare putere de amestec, de exemplu, în cazul în care au existat mai multe piese cu voce de fundal, toate voce necesare pentru a fi ridicate in volum, la o dată, şi toate nevoie de o reverb să se ridice cu vol.UME. Voce ar putea fi trimis la un autobuz, cu reverb trimis la un alt autobuz. Reverb este controlat de un autobuz introdus trimite, iar nivelurile vocale sunt controlate de un plic alocat unui alt autobuz, la fel ca un autobuz de rutare pe un bord tipic de amestecare. Cu busing şi de automatizare, amestecuri sunt susceptibile de a fi foarte adanci si exigente.

7.25a mixer analogic cesiune de autobuz.

Ar putea I a lua un transfer Te rog?
Autobuzele sunt folosite pentru a audio de traseu din loc în loc, fiind folosit pentru a trimite submixuri sau a efectelor şi retur. Cu toate acestea, Vegas oferă opţiunea de a rutare autobuze la autobuze. Acest lucru permite mult mai uşor de patching submixuri. Utilizaţi una dintre acest lucru este de a patch-uri separate, lichide de la două diferălocatii ORL, cum ar fi trimiterea un amestec la un dispozitiv hardware sau mixer externe, în timp ce trimiterea la un alt autobuz maestru. Autobuze pot fi folosite într-un studio de înregistrare pentru a înfiinţat lichide de master în acelaşi timp, de asemenea, având un mix pentru căşti pentru talentul de a asculta. Artisti de obicei, ca să aud performanţei lor cu un reverb puţin mai mult decât producătorul ar putea să vrea să aud, sau, poate, au nevoie de un pic mai mult de acest lucru sau că, în amestecul lor, care este diferit de ceea ce este în curs de auzit în monitoarele camera de control. Autobuze poate oferi tot de asta. Panoul de autobuz audio indică în cazul în care este în curs de rutate la. În cazul în care

a. b.

se vede, atunci audio-bang-ului este direcţionată către un dispozitiv hardware. În cazul în care se vede, atunci audio este în curs de rutate la Master, şi în cazul în care se vede, audio este direcţionat către un alt autobuz. Până la 27 de autobuze sunt disponibile.

Vegas, de asemenea, are un minunat nu-capacitatea în condiţii de siguranţă care împiedică un autobuz de la a fi rutate înapoi la sine. Dacă aveţi două autobuze în proiectul dumneavoastră şi primul autobuz este direcţionat la magistrala al doilea, în autobuz al doilea pot fi dirijate numai la ieşire comandantului sau un dispozitiv hardware.

Audio Mixer
Mixer audio in Vegas Pro 8 este o emulare de un mixer analogic într-un studio de înregistrare. Deşi este o caracteristică nouă, se predominant oferă o interfaţă amestec, care este aşteptată de mult timp. Acest lucru permite utilizatorului pentru a vedea exact ceea ce este de intrare şi la ieşire în cazul în care nu există, toate autobuzele, FX trimite, canale, niveluri, automatizareTION, soundcards, track-uri, şi mai multe sunt vizibile în acest punct de vedere, şi acesta este privit cu un aspect imediat identificabil pentru oricine care este locul de muncăING sau a lucrat într-un stu de înregistrareDIO sau mediu live de sunet. Unul dintre beneficiile primare ale mixer audio este sistemul de dirijare. Versiunile mai vechi ale Vegas, ar putea să nu autobuze în drum spre FX individuale audio. În mixer, fiecare bandă canal va afişa orice FX audio introduse în canal. Autobuzele Publicat va afişa, de asemenea, orice FX audio introdus în canal, după cum se va comandantul afarăpune canal.

De automatizare pot fi controlate fie din antet pista sau mixer audio. Cred că majoritatea utilizatorilor vor găsi mixer audio pentru a fi mai intuitiv. Un alt beneficiu major al mixer audio este ca antetele pista poate fi minimizată complet, cu toate mijloacele media cale să fie vizualizate pe un ecran, cu mixerul audio vizualizate pe un ecran complet al doilea ecran. Faceţi dublu clic pe bara de pe partea dreaptă a antete cale pentru a minimiza toate titlurile de urmărire. Locul mixer audio de pe ecranul computerului a doua, şi în acest mod, o viziune mult mai cuprinzătoare a proiectului este posibil. În versiunile anterioare ale Vegas, de ponderare audio a fost gestionat în mod diferit. În OPTIUNI | Preferences, Utilizare Legacy Track Gain a fost adăugată. În cazul în care Adăugaţi canale (implicit) sau de sold de 0 dB pan moduri de transport sunt folosite, nu există nici o diferenţă. Pentru alte moduri de tigaie care taie semnalul pan atunci când este setat la centru, există o scădere a nivelului (în funcţie de care pan mod este folosit). Atunci când se lucrează la proiecte moştenite (proiecte început în versiunile anterioare de Vegas), cel mai bine este să utilizaţi funcţia de moştenirea pista câştig. Noi proiecte de film înainte va fi cel mai bine dacă acest lucru este lăsat unchecked. Observaţi diferenţele atunci când se lucrează cu panning / moduri de pista în Vegas Pro 8:

• Adăugaţi canale (nici o taietura) • Balanţa 0 dB (fara taietura) • Balance �3 dB, putere constantă, LM FI (3 tăiate dB) • Balance �6 dB (6 dB tăiate)
FX audio panning pot fi, de asemenea, efectuate. Dacă acesta este obiectivul, faceţi clic dreapta pe FX Trimitere / Fader în antet de cale, şi a alege Link spre principale din meniu.

7,25C Faceţi clic dreapta pe pista de FX Fader / Trimite link-ul panning la ieşire Main.

Tara şi ambalaj FX

Crearea lanţurilor FX este un aspect important în Vegas. De multe ori, presetari în FX nu sunt pur şi simplu de ajuns să se amintească. În cazul în care mai multe FX legat cu lanţuri, împreună cu presetări specifice sunt necesare, Vegas poate salva un lanţ de FX cu setări prestabilite. De exemplu, un egalizator (EQ), un compresor, şi un cor ar putea fi utilizate pentru prelucrare vocal cu fiecare dintre FX individuale, având în presetari proprie. Mai degrabă decât în vedere introduce şi alege de presetări, pentru fiecare efect manual, toate cele trei pot fi salvate ca un lanţ / pachet complet cu setări prestabilite. Pentru a crea un pachet, efectuaţi următorii paşi: 1. 2. 3. 4. 5. Faceţi clic pe butonul Inserare FX în autocar, mixer, sau de cai ferate ferestre de control, care se deschide plug-in-Chooser. Alegeţi plug-in-uri pe care doriţi să o utilizaţi. Aranjaţi-le în orice alt mod, fie prin glisarea un plug-in înainte de a-un alt sau prin utilizarea Shift PlugIn Stânga / Dreapta găsit în colţul din dreapta sus. Faceţi clic pe butonul Salvare ca şi numele lanţ, care va fi acum stocate ca un pachet în plug-in-dosarul de pachete. Faceţi clic pe OK. Dvs. presetat este acum stocate şi poate fi amintit în orice moment.

FX Pentru a Du-te, te rog?
Mutarea setărilor FX de la un computer la altul a fost mult timp o provocare pentru utilizatorii de cele mai multe orice editare neliniara (NLE) de sistem. Vegas are o caracteristică nouă, care permite folderele FX care urmează să fie mutat de la sistem la sistem, care permite utilizatorilor de a împărtăşi lanţuri FX şi presetări. Utilizarea Manager presetate (disponibil la http://www.sonycreativesoftware.com/download), puteţi realiza copii de lanţuri şi a cotei de dvs. şi presetări în mai multe instalaţii de Vegas Pro 8. Acest lucru este util mai ales atunci când s-au dezvoltat un lanţ de FX pe care doriţi redactori sau mai multe staţii de lucru pentru a avea acces la. Această caracteristică funcţionează la fel ca toate celelalte plug-in-foldere Explorer, dar acum este, de asemenea, de lucrări pentru audio pachete FX, video FX pachete, pachete de tranziţie, precum şi pachete de generator de mass-media. Newly pachete create merge în partea de sus adecvate la nivel pliant pachet. (Va trebui să închideţi şi redeschideţi plug-inExplorer pentru a vedea noua ordine de pachete FX.) Utilizarea Manager presetate pentru a trece de pachete de la un sistem de computer la altul este simplu; Salvaţi pachetul Filtru ca un fişier. Sfpreset, apoi copiaţi acel fişier şi lipiţi-o la noul sistem de calculator printr-o reţea, o unitate USB, hard-disk, sau alte mijloace. Apoi, deschideţi sfpreset FI LE cu Manager presetate pe sistemul ţintă şi a salva lanţul de FX. Pachetul FX vor să locuiască pe noul sistem.

7,26 O pistă unică de hrănire patru autobuze şi două auxes cu automatizare.

Efecte Introducerea fără a utiliza un autobuz
Efectele pot fi direct rutate şi controlate în Vegas, fără a introduce un autobuz. Acest proces este similar cu o aux trimite care nu a reveni la un autobuz pe un mixer analogic. Faceţi clic pe butonul Inserare FX în fereastra mixere, în care se solicită plug-in-de dialog Chooser. Plug-in-uri pot fi vizualizate de către Toate, Lant, Automatable, Sony, de la terţe părţi, sau optimizate. Toate arata la fiecare plug-in DirectX instalat în sistem. Alegeţi FX dorit. În cazul în care FX multiple sunt dorit, apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta Shift în timp ce selectând FX. Acestea vor fi toate plasate în mixerul ca o serie. FX selectat acest fel nu pot fi controlate în mod individual, deoarece acestea au aceleaşi trimite şi sunt legat împreună. FX pot fi, de asemenea, introduce în mod individual. Fiecare FX plug-in care se introduce în fereastra de mixere este de asemenea disponibilă pentru fiecare urmări sau cu autobuzul. Ţineţi minte că acest lucru poate fi foarte procesor-Dur intensivăING previzualizare, deşi aceasta nu va afecta Nal FI prestează. Utilizaţi FX atribuite autobuze, spre deosebire de melodii individuale, atunci când mai multe piese nevoie de acelaşi efect. De exemplu, un grup de Tom-toms, chimvale, şi percuţie ar putea fi în măsură să împărtăşească un reverb sau întârziere. Mai degrabă decât a introduce un reverb şi de întârziere pe fiecare pistă, trimite toate melodiile legate de un autobuz şi se introduce FX, controlate de autobuz. Pentru a face aceasta, efectuaţi următorii paşi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Introduceţi FX. Introduceţi un autobuz. Alocaţi toate piesele dorite pentru autobuz. Selectaţi Vizualizare | Arată BUS melodii. Faceţi clic dreapta pe pista de autobuz şi se introduce un plic FX. Plic Setare ca dorit.

Acum, toate piesele au FX necesare, cu automatizare la cele FX controlat de la autobuz. Refrenele, versuri, umple, poduri, celelalte sectiuni ale unei melodii, sau de design de sunet pentru un film poate să fie unic în felul în care FX sunt auzite şi gestionate ca rezultat al acestei metode, şi totuşi procesor şi memorie RAM de resurse au fost ferite de grele sarcina de a avea multe plug-in-uri active.

Utilizarea Track FX
Fiecare pista audio in Las Vegas are un lanţ de FX instalat pe el deja. O poarta de zgomot, EQ, si compresoare sunt găsite făcând clic pe butonul FX pe fiecare pista audio. Ele pot fi audiate DurING înregistrare prin utilizarea de monitorizare de intrare, acestea pot fi eliminate din pista, sau pot fi adăugate la sau înlocuite toate împreună. Aceste FX sunt optimizate pentru a menţine resurse de procesor de la vârf lor, dar încă loc o sarcina pe procesor. Setaţi proprietăţile implicit pista de înfiinţare a urmări modul în care aţi dori să implicit. Configuraţi un lanţ FX pentru pista FX, faceţi clic dreapta pe Track panoul de control, precum şi selectaţi Set implicit Track Properties. Verificarea în casetele de dialog care se deschide va cauza setărilor curente cale de a deveni setările implicite pentru caile viitor inserat în proiectul curent. Acum, de fiecare dată Vegas se deschide, aceste setări urmări deveni implicit, economisind timp şi prevenirea utilizator de la care au să-şi amintească modul în care se amestecă ultima a fost înfiinţat înainte de a începe.
7,27un Setaţi valorile implicite pistă înainte de înregistrare, astfel încât toate piesele audio au aceleaşi setări atunci când introdus.

Indicaţie ____________________________________________________________________________
Configurarea unui proiect de gol, cu toate setările de cale, în loc, astfel încât atunci când un proiect este de inceput, un şablon de melodii mai multe este deja construit. Incepand cu 8 - 16 piese, complet cu compresor de uz curent, EQ, şi setările reverb, nu numai că economiseşte timp, dar, de asemenea, impresioneaza clientii când aud cât de repede un sunet strânsă poate fi formate in Pe DVD-închis, cu această carte, veţi FI nd o interfaţă de înregistrare cu piese, în loc care poate fi folosit ca un loc de pornire pentru preferinţele dumneavoastră.

TEMPO-Based FX
ACID Pro oferă o facilitate care permite utilizatorilor să TEMPO-harta anumite efecte audio şi acest lucru FEAturii a fost importat în Vegas Pro 8. Este un instrument de creatie care permite o întârziere, cor, sau de altă dată pe bază de efect pentru a citi tempo-a proiectului şi se potrivesc cu tempo-ul în cazul în care întârzierea este jucat afară. Acest lucru este oarecum util pentru dialog numai, dar în cazul în care muzica a fost introdus în cronologie sau în cazul în bucle ACID, fişiere Cinescore, sau de con alte FI LESmetadatele menţinerii tempo sunt folosite, acestea vor semnificativ cantly beneficia de această facilitate. Pentru examenple, poate că există o cadenţă la o melodie care a fost utilizat pentru editare. Când se termină melodia, o întârziere care se potriveşte cu ritmul cântecului ar putea fi eficace în facilitarea afară de

descreştere a cântecului. TEMPO-bazate pe FX audio s-ar putea fi foarte eficient în FI lling dintr-o piesa subţire audio sau porneşte SFX.

Toate versiunile de Vegas, au oferit o setare tempo de proiect, găsite în Proprietăţi de proiect. Acesta este locul unde veţi stabili tempo-ul proiectului. Atunci când lucraţi cu VASST TrakPaks, buclele acide sau alte meta-audio de bogat, metadate audio va indica ritmul nativă a audio. Aceasta este tempo că ar trebui să fie stabilite în Proprietăţi de proiect. Pentru a utiliza TEMPO-bazate pe FX, se introduce un timp pe bază de efect cum ar fi un Sony Reverb, Delay, Chorus, sau întârziere simplă. În cazul în care efectul de dialog se deschide, va exista o caseta cu eticheta "Tempo Sync întârziere." Verificarea această casetă blochează întârziere la momentul tempo proiectului. În caseta derulant de mai jos pe caseta de selectare, lacate calendarul să specifice valorile muzicale notă pot fi alese, variind de la o jumătate punctată-notele la cea de a 64 tripleti, jumătate punctată-notes fiind cel mai lent valoare. În cazul în care se dezintegrează multiple sunt alese în caseta de dialog, apoi Tempo sincronizare lumini Decay sus. Reţineţi că aceleaşi valori de sincronizare se aplică, cu adaos de sincronizare la măsuri. Acest lucru va fi cel mai lent repeta de degradare disponibile. Când se utilizează buclele ACIDized, buclele nu va sunt conforme cu setările de tempo a proiectului, cu excepţia cazului audio de import la Proiectul caseta Tempo este selectat în Opţiuni | Preferences | AUDIO de dialog. Deşi este foarte uşor să se stabilească şi să uitaţi de această preferinţă, unele medii de MP3 sau alte ACIDized fişiere audio nu poate reda corect. În cazul în care se întâmplă acest lucru, debifaţi audio la Proiectul preferinţă Tempo.

Virtual Sound Tehnologie
VST * este un plug-in formatul pe care de multe ori se execută un pic mai lin decât DirectX plug-in-uri, dar, de asemenea, oferă o gamă foarte largă de acces la diverse audio plug-in-uri de care vor beneficia de utilizator audio. De fapt, există un număr foarte mare de plug-in-uri VST libere disponibile pe web. Îmi place Kjaerhus audio plugin-uri; ei 'luat un Seria Classic, care este gratuit, şi ei un sunet excelent.
7.27c

Pentru a accesa dopuri VST, în josde sarcină sau de a le instala la un directorTory pe unitatea dvs. preferat tare. I a instala toate plug-in-uri VST mea într-un folder de pe meu C: conduce cu eticheta "VST" şi asta este. Cautari Vegas pentru un director implicit de C: \ Program Files \ Vstplugins \, astfel încât acesta este locul unde s-ar putea prefera să le instalaţi. Acest director poate fi împărtăşită şi de alte aplicaţii.

* VST este o marcă înregistrată a Steinberg Media Technologies GmbH. Audio Tools în Vegas 255

Acum, Vegas deschisă, şi du-te la opţiunile | preferinţe, şi faceţi clic pe fila Efecte VST. Punctul implicit VST Folder de căutare la folderul care le-aţi instalat sau descărcate fişiere, în cazul în care este o altă locaţie decât locaţia implicită indicate mai sus, apoi faceţi clic pe butonul Refresh. Acest lucru va instrui Vegas, pentru a căuta ceea cevreodată plug-in-uri care le-aţi instalat, iar acestea vor apărea în Vegas dvs. audio opţiuni FX în dosarul marcate cu "VST." Această căutare ar putea dura un timp, dacă ai un număr corect de plug-in-uri instalate. Dacă doriţi să alternativă VST plug-in-uri, poate, în cazul în care doriţi să le sortaţi de către producător, Vegas, permite de până la doi separate, locaţii alternative pentru căutare pentru FX. VST plug-in-uri (în formatul Windows) sunt biblioteci link-ul dinamice (DLL), precum şi versiunile liber de cele mai multe VST plug-in-uri nu au un instalator, ci mai degrabă un fişier Zip conţine DLL. Aşa cum am menţionat, veţi dori să le copiaţi sau de a instala aceste DLL dosar pentru a C: \ Program Files \ Vstplugins \ locaţie. Găseşte liber VST plug-in-uri de pe DVD găsit în spatele acestei cărţi, împreună cu versiuni demo a altor VST plug-in-uri. Vei aplica VST FX la fel cum aţi alte plug-in-uri. Faceţi dublu-clic şi faceţi clic pe OK, sau de păcatgle-clic pe şi selectaţi Adăugare şi apoi pe OK. Apoi, a regla parametrii de plug-in-la fel cum aţi face cu orice alt plug-in. Aveţi posibilitatea să lanţ VST plug-in-uri alături de dreptul de plug-in-uri DirectX, şi există multe automatable VST plug-in-uri disponibile în cazul în care aveţi nevoie pentru a automatiza FX anumite Timeline. Stocarea de presetări, pentru VST plug-in-uri vor fi oarecum diferite, iar aceste presetari nu pot fi exportate în acelaşi mod ca şi de presetări, care sunt exportate utilizând Manager presetate.

Un lucru de reţinut despre VST plug-in-uri: Dacă un producător oferă atât VST si DirectX a instalalations a lor plug-inuri (fac mulţi), atunci ar trebui să instalaţi atât. Raţionamentul din spatele acestei este faptul că unele plug-in-uri DirectX, ocazional, cauza audio pentru a deriva, în timp ce aceeaşi cerere în formă VST ar putea să nu. Opusă se poate aplica, de asemenea, un plug-in-VST poate suporta în derivă, în timp ce omologul său DirectX ar putea să nu.

Înregistrarea mai multe înregistrări
Atunci când se lucrează cu o bandă sau de ansamblu, de mai multe piese ar putea avea nevoie să fie înregistrate în acelaşi timp. O placa de sunet mai multe canale este cel mai utilizat în această situaţie. În cazul în care o placa de sunet cu două canale este folosit, doar informaţii stereo vor fi înregistrate, precum şi un mixer analog vor fi necesare pentru a gestiona toate de microfoane. Cu carduri multi-canal, un număr nelimitat de microfoane pot fi introduse direct la Vegas, în funcţie de numărul de carduri utilizate. (Multi producatori de carduri de hardware-au limite în ceea ce priveşte cardurile de cât de multe pot fi aranjate.) Aceste pot fi controlate separat, fără a utiliza un dispozitiv extern de amestecare. Pentru a selecta intrări multiple cu un micro-individualătelefon rutate la fiecare introducere, atribui de intrare a fiecărei urmări ca mono şi selectaţi fie dreapta sau de intrare stânga placa de sunet. Amintiţi-vă, în cazul în care placa de sunet nu are preamplificatoare construit in, un preamplificator este necesar pentru fiecare canal de intrare. Selectaţi o intrare pentru fiecare canal de microfon, şi cu fiecare canal pe care are o intrare atribuit, asiguraţi-vă că acel canal este armate. Faceţi clic pe butonul Record (Ctrl�R), precum şi toate melodiile care sunt armate va înregistra în sincronizare. Permită monitorizarea de intrare în cazul în care este necesar, mai multe piese care sunt stabilite pentru

monitorizarea de intrare, mai grea sarcina procesorului. Fără drivere ASIO folosindu-se, latenta poate fi nejustificat de mari. Utilizarea drivere ASIO pentru intrare de monitorizare pentru cele mai bune rezultate.

7,28 Layla Echo are multiple intrări analogice si digitale.

7,29 Sesiune tipice armate pentru înregistrare. Faceţi dublu clic pe partea dreaptă a barei cale antet pentru a afişa sau a ascunde anteturile de urmărire.

Vegas are capacitatea de a sprijini drivere ASIO, găsite în cele mai multe soundcards profesionale. Drivere ASIO sunt mici-driver latenţă seturi specificate de Steinberg Media Technologies AG.

Indicaţie ____________________________________________________________________________
Apăsarea Ctrl�A selectează toate melodiile la un moment dat, şi făcând clic pe butonul Record, pe de o pistă de arme simultan toate melodiile. Dacă faceţi clic pe butonul Record din nou după înregistrarea este terminat dezarmează toate melodiile. Folosiţi acest aceeaşi tehnică pentru a introduce vol.UME, cratiţe, autobuzul, sau plicuri FX pe fiecare pistă.

Sincronizarea Vegas pentru a dispozitivelor externe
Unele setari Studio pot apela pentru o maşină bandă multitrack, Sequencer, sau un alt dispozitiv extern pentru a controla Vegas, sau invers, Vegas poate fi aparatul maestru de control echipamente externe în cazul în care hardware-ul propriu-zis este în vigoare. Pentru a face acest lucru, un dispozitiv care poate converti SMPTE la MIDI Timecode (MTC) este necesar. Cele mai multe dispozitive de distribuţie MIDI sunt capabile de convertire a Timecode primite MIDI la SMPTE sau care îşi încetează activitatea SMPTE la Timecode Timecode MIDI. Cele mai multe maşini de banda va accepta, fie MTC sau SMPTE. Unele acceptă ambele. În cazul în care Vegas este de a fi aparat maestru, Vegas are nevoie pentru a genera Timecode. Setaţi această până în Opţiuni | Preferences | de dialog Sync.
7,30 De instalare a unui dispozitiv de Timecode pentru a conecta Vegas si dispozitive de înregistrare externe.

Indicaţie ____________________________________________________________________________
Dacă faceţi clic pe Redare in Vegas si porneste / opreste un dispozitiv extern, Vegas este cunoscut sub numele de maestru. În cazul în pornirea şi oprirea hardware-ul porneşte şi opreşte Vegas, Vegas este sclav.

Pentru a genera o Timecode că un dispozitiv extern poate citi, au manualul proprietarului de external aparatul la îndemână, astfel încât să poată învăţa specificatiile primite Timecode de care are nevoie. Cele mai multe dispozitive implicit la 30 de cadre pe secundă, în timp ce alte dispozitive apel la 29.97 nondrop. Standard pentru cele mai multe echipamente profesionale audio este de 30 de cadre pe secundă. DV are un standard de diferite, bazate pe standarde de televiziune american. Vegas, generează Timecode care este trimis la dispozitiv de conversie, prin care acesta este distribuit în orice dispozitive externe Vegas, are nevoie pentru a controla. Conexiune Timecode este necesar în cazul în Vegas, va fi folosit pentru a edita mass-media externe, care va fi returnat dispozitiv extern de înregistrare, după modificări sunt finalizate. În OPTIUNI | Preferences | SYNC | de dialog avansate, Vegas are o opţiune de a folosi fie un ceas intern de la ceasul procesorului sau ceasul generate de placa de sunet. Cele mai multe cazuri, va face apel pentru ceasul să vină de la placa de sunet. Vegas, de asemenea, are capacitatea de a trimite full frame-mesaje la dispozitive externe. Full-cadru de informaţii poate accelera locaţie, în unele maşini de bandă externe. Nu toate dispozitivele pot răspunde la frame-uri complete, iar unele dispozitive pot deveni confuzi. Verificaţi documentaţia livrată împreună cu aparatul pe care Vegas este de control. În cazul în care Vegas este de a fi un sclav pentru a Timecode generate de un dispozitiv extern, Vegas, trebuie să fie setat la trigger de la Timecode. În OPTIUNI | Preferences | de dialog SYNC, stabilit de declanşare de la dispozitivul de trimitere Timecode în computer. Fii sigur că cadru Vegas lui de stabilire a ratei de meciuri frame rate fiind trimis de la dispozitivul maestru extern. În caz contrar, audio se va purtat de vânt în faţa sau în spatele comandantului Vegas, atunci când este jucat în timp cu master externe. Pentru Vegas, pentru a opera în mod constant cu o conexiune cuvânt ceas, de declanşare trebuie să fie utilizate. Trigger se referă la Vegas a se vedeaING un punct în Timecode, moment in care aceasta va începe să joace. Acesta nu este blocată la Timecode în mod specific. Chasing înseamnă că Timecode Vegas, rămâne sincronizat cu Timecode de intrare şi urmează Timecode cele mai bune pe cât posibil. Vegas are un mod PINIOANE Vegas, care permite să continue să joace pentru o perioadă de timp, chiar dacă de intrare Timecode, ocazional, este pierdut, de joc până când se vede Timecode din nou faptul că ar trebui să fie sincronizate la. În cazul în care Timecode este în mod constant pierdut, verificaţi hardware-ul sau semnal ow fl de la dispozitivul de maestru. Sync este înfiinţat în caseta de dialog Preferences, dar trebuie să fie activată în meniul Options (Ctrl�F7).

Indicaţie ____________________________________________________________________________
Utilizaţi Vegas pentru a edita audio de la o maşină de bandă şi să se aplice EQ, de reducere a zgomotului, şi de prelucrare. Acest proces salvează autobuze pe o maşină extern, eliberează reverbs şi hardware-ul de prelucrare a altor timpul un amestec, în general, şi oferă o oportunitate de a face un studio mai mici au capacităţile şi puterea unei instalaţii de înregistrare mult mai mare.

Pentru a vizualiza Timecode de intrare sau ieşire, faceţi clic dreapta pe ecran de timp, care implicit la colţul stânga sus al Timeline. Alegeţi Timecode pe care doriţi să afişaţi: timp la cursorului, Timecode primit, sau Timecode care îşi încetează activitatea. Fereastra Timecode este andocat în mod implicit, dar pot fi mutate într-un spaţiu convenabil pe Timeline sau ori de câte ori acesta este cel mai vizibil. Ea nu poate fi complet eliminat din spaţiul de lucru.

Editarea audio în Vegas
Instrumente de editare audio gasite in Vegas, sunt printre cele mai bune din lume. În plus, instrumentele audio in Las Vegas sunt superioare la orice instrumente de audio de găsit în orice sistem de NLE astăzi disponibil. Redare şi piese de înregistrare sunt limitate doar de suma de CPU disponibile, spaţiu pe hard disk, şi RAM.

Plasarea audio de pe Timeline
Audio înregistrat este găsit imediat pe Timeline şi este, de asemenea, găsite în Pool mass-media. Cu toate acestea, este de multe ori este necesar de a plasa audio de pe Timeline care ar putea fi o ia, de la o colecţie de muzică stoc, o bucla ACID, FX de sunet, sau de alte depozitate audio FI le. Pentru a face acest lucru, deschideţi Explorer în Vegas şi pentru a găsi un fişier audio de a introduce pe Timeline. Dubluclic pe fişierul introduce fişierul direct pe Timeline. Clic-dreapta se deschide un fişier de mai multe opţiuni, cum ar fi deschiderea de fişiere direct în Trimmer, care permite secţiuni audio pentru a fi tuns înainte de a media, pe de Timeline. După ce audio este plasat pe Timeline, el devine un eveniment.
7,33 Explorer, în Vegas arată asemănător cu Windows Explorer.

7,34 Audio deschis în Trimmer, cu

deoarece regiunile video poate fi salvat.

Click-dreapta, de asemenea, oferă opţiunea de a introducerii audio in piscina Media sau de deschidere FI LE pentru editare într-un editor de terţă parte audio sau în Sound Forge, în funcţie de setările în Opţiuni | Preferences | AUDIO de dialog. Deschiderea fişier în Trimmer este un simplu ow workfl, care permite fraze sau secţiunile care urmează să fie marcate şi se adaugă la Timeline. După ce a făcut o selecţie în Trimmer, apăsaţi tasta R. Acest lucru creează o regiune namable în Trimmer care stă cu audio si va fi văzut în orice moment audio este deschis în Trimmer. După crearea regiune, loc cursorul pe Timeline în cazul în care audio este dorit şi apăsaţi A. Acest pas adaugă mass-media pentru a Timeline, în cazul în care acum este un eveniment pe o pistă. Audio selectate pot fi, de asemenea, de a târât Timeline de la Trimmer. Nu oricare dintre acestea este confortabil pentru tine. Audio in Trimmer poate fi, de asemenea, introduce în modul Ripple (a se vedea Utilizarea Ripple Editarea mai târziu în acest capitol, pentru mai multe detalii) prin copierea audio Trimmer şi care îi permite Ripple sau prin copierea şi apăsând Shift�Ctrl�V. audio este inserat ca un eveniment la cursorului, şi subevenimente sequent ondulaţie în jos Timeline pentru perioada de timp egal cu dimensiunea evenimentului lipite.

Extragerea audio de la CD-uri
Vegas oferă instrumente pentru a permite audio să fie extrase din CD-uri. Întrucât o piesa unice va reda de pe un CD, mai multe înregistrări sau clipuri de la o bibliotecă eşantion care sunt împrăştiate peste tot pe un CD ar putea să nu redea atât de bine, din cauza vitezei limitat de pe un CD sau CD-R. Există două zone de meniu din Vegas, care pot fi instruiţi pentru a extrage audio. Primul este Pool mass-media. Dacă faceţi clic pe butonul Audio Extras din CD-ul se deschide o fereastra de dialog, în care utilizatorii sunt rugaţi să aleagă piese, care urmează să fie extrase. Audio pot fi extrase trei moduri:

• Prin track (indicatoare individuale
pot fi selectate)

• Prin selectarea timp (un interval de
timp pentru extracţie poate fi specificaţiile ED)

• Prin CD întreg (CD întreg este
extrasă de pe hard disc ca fiind unul de mare FI LE)

7,35 Dacă faceţi clic pe Audio Extras din butonul de CD-ul solicită o informare de dialog care solicită ca în cazul în care pentru a fi les ar trebui să fie extrase din.

Atunci când introduc orice media, pe de Timeline, este uşor să-şi piardă se concentreze asupra a ceea ce mass-media este sau de unde a venit. Selectarea OPTIUNI | Preferences | General şi verificarea 'Arată activă să ia în nume de locuri de evenimente "numele iau pe fiecare eveniment, indiferent dacă grafica, video sau audio în natură.

Cu audio de pe Timeline ca evenimente, acesta este gata pentru a fi editat. Modificări de bază ar include tăiere, copiere, lipire, fading audio în şi în afara, eco-fading, divizare, şi se deplasează A FI le. De tăiere, copiere şi lipire sunt manipulate în Vegas, la fel ca în majoritatea aplicaţiilor. Pentru a decupa un eveniment, selectaţi evenimentul şi apăsaţi Ctrl�X sau selectaţi Editare | cut după selectarea eveniment. Evenimente care sunt tăiate sunt disponibile din clipboard. Pentru a copia un eveniment, selectaţi evenimentul şi apăsaţi Ctrl�C sau selectaţi Editare | COPIE după selectarea eveniment. Pentru a lipi un eveniment, tăiate prima sau copia eveniment şi apoi plasaţi cursorul în cazul în care evenimentul este de dorit să plec. Apăsarea Ctrl�V paste de eveniment (e) pentru a Timeline ori de câte ori se află cursorul. Cut, Copy, şi comenzi Paste sunt, de asemenea accesibile prin click-dreapta orice FI LE şi unul alegerea dintre comenzile din meniul contextual. Vegas, de asemenea, are o comandă Repetaţi Paste, care permite evenimente care urmează să fie lipite de mai multe ori. Evenimentele pot fi lipite end-to-end de numărul de ori specificat în caseta de dialog sau poate fi distanţate la Intervals Defi Ned în meniu.
Audio Tools în Vegas 263

Selectarea evenimentelor la sfârşitul Timeline este o opţiune atunci când toate evenimentele trebuie să fie mutate în sus sau în jos Timeline ca un grup. Mai degrabă decât Shift�făcând clic pe fiecare FI le, faceţi clic dreapta doar fişierul FI RST în serie, şi din meniul de evenimente pentru a alege Selectaţi Sfârşit. Acest proces va merge până la capăt până la sfârşitul Timeline şi selectaţi fiecare eveniment pe această cale, după cursor / evenimentului selectat. Pentru a stinge un eveniment audio în sau în afara, este la fel de uşor ca şi de clic grabbing colţul la fiecare capăt al evenimentului. Un sfert mic cerc va apărea. Acest cerc indică faptul că instrumentul este pregătit să se estompeze audio în sau în afara. Divizarea un eveniment sau o serie de evenimente care sunt pe linii diferite se realizează prin plasarea cursorului divizat în cazul în care ar trebui să apară. În cazul în care nici un singur eveniment este selectat, toate evenimentele verticale de pe Timeline va fi împărţit în punctul în cazul în care se află cursorul. Apăsaţi S pentru a împărţit audio FI LES. În cazul în care un eveniment individual este selectat, doar că evenimentul va fi împărţit.

7,39 Crearea unei fade-in.

Fades poate fi personalizat prin click-dreapta se estompeze si alegerea din meniul de FI ve difFerenţ tipuri de estompează. În cazul în care una dintre cele cinci tipuri de decolorare încă nu oferă sunetul dorit, utilizaţi instrumentul audio plic pentru a crea dorit se estompeze de tip.

7,40 Diferite tipuri de fade disponibile în Vegas. 7,41

Crearea unei eco-dispărea, în care două evenimente audio se suprapun şi dispare dintr-o ca alte estompează, se realizează prin alunecare două evenimente de peste partea de sus a reciproc pentru lungimea dorită a se estompeze. Automat Crossfades trebuie să fie activat pe bara de instrumente. Deşi implicit Enabled, verificaţi pentru a fi sigur că butonul din figura 7.42 este apăsat:

Dublu-clic în interiorul eco-se estompeze selectează lungimea se estompeze. Sincronizare exactă a se estompeze pot fi citite în fereastra de afişare a orei la colţul din dreapta jos al Timeline.

7,44 Vegas a eco-se estompeze de multe opţiuni disponibile. Faceţi clic dreapta pe eco-se estompeze să accesezi meniul Fade Type. Proprietăţi ale unui transfer de decolorare poate fi ajustată prin inserarea-un plic de volum (V) pe o cruce-se estompeze.

Vegas are capacitatea de a crea auto-trans-dispare de o lungime presetate. În OPTIUNI | Preferences | de dialog de editare, cross-fade ori pot fi presetate. Setaţi lungimea dorită pentru eco-dispare de timp sau de cadre şi selecta mai multe fişiere în Explorer, prin apăsarea şi deţinerea Ctrl şi selectare a mass-media, făcând clic pe ele. Glisaţi-le în cronologie, şi massmedia va scădea în mod automat ca evenimente eco-stins. Acest comportament se aplică şi video FI LES.

7,45 Mai multe FI LES poate fi târât la termenele şi în mod automat încrucişate stins, prin selectarea mai multe FI les în Explorer.

7,46 Un eveniment mono stins într-un eveniment stereo. În cazul în intervievarea cu un DV cam şi folosind un microfon pentru intervievat şi unul pentru intervievatorul sau a unui alt intervievat, cele două canale sunt capturate ca una audio FI LE cu informaţii dreapta şi stânga. Cu cele mai multe sisteme NLE, separare necesită canale de editare într-un editor de sunet separat. În Vegas, locul doi-audio de pe un canal Timeline. Duplicare direcţii, prin click-dreapta Track panoul de control şi selectând Duplicate Track. Faceţi clic pe superioară a două piese identice. Faceţi clic dreapta pe pista audio superioară şi canalele selectaţi | ramas doar. Faceţi clic dreapta pe pista de mici şi canalele selectaţi | Numai DREAPTA. Există acum doua piese de echipamente audio mono pe Timeline, susceptibile de a fi editat şi prelucrate separat. Această metodă este un mijloc rapid de realizare a doua piese, cu control separat.

Toate melodiile adaugă la Timeline sunt stereo. Numai evenimente sunt fie mono sau stereo. Un semnal mono, cu toate acestea, va rămâne mono atunci când târât la Timeline. Mono-şi semnale stereo pot ocupa aceeaşi cale, şi de un eveniment mono pot fi trans-stins de peste un eveniment stereo pe Timeline. Audio, care este stereo, dar ar trebui să fie alb-negru, este rapid convertit prin click-dreapta un stereo FI le combină şi alegând din meniul pop-up. Fişierele care au fost combinate pot fi restaurate prin selectarea Ambele. Audio poate fi, de asemenea, selectat ca dreapta sau la stânga Numai Numai, şi canale pot fi activate prin selectarea Swap. Audio care nu este la nivelul nominal poate fi normalizat nondestructively prin click-dreapta un eveniment audio şi selectând Properties. Verificaţi "Normalize" cutie, care va aduce audio de la un nivel de normalizată astfel cum se specifică în Opţiuni | Preferences | AUDIO EVENIMENT de dialog. Pe discul în această carte, un JavaScript care se

constată că se poate rula ca un script in Las Vegas, normalizarea toate audio de pe Timeline ca un script, mai degrabă decât normalizarea toate audio manual. Fişierul se află în script-uri \ \ folder ca normalizeall.js.
7,47 Eveniment audio înainte de normalizare.

Sfat _____________________________________________________________________________
Normaliza în Sony Sound Forge, spre deosebire de Vegas, astfel încât să puteţi normaliza pe valoarea RMS, spre deosebire de valoarea de vârf.

7,48 Evenimentul audio după normalizarea, o creştere de 4.1 dB în câştig. O normalizare a întregului proiect poate fi, de asemenea, realizat cu scripting instrumente disponibile pentru drum liber, la vasst.com.

Evenimente audio au o reducere individuale de câştig pe fiecare eveniment, de asemenea. Plasaţi cursorul în partea de sus a evenimentului audio si ceas pentru cursorul pentru a transforma într-o pictogramă mână. Apoi faceţi clic şi ţineţi, glisând pictograma mâna în jos. Vegas indică nivelul de reducere a obţine drept linie de câştig este tras în jos.

7,49 Reducerea câştigul unui eveniment audio de pe Timeline.

Click-dreapta un eveniment audio apeluri până mai multe opţiuni de meniu. Unul dintre acestea este abilitatea de a bucla un eveniment, care este diferit de la înfiinţarea unor o buclă de redare pentru previews. Faceţi clic dreapta pe un eveniment, alege Întreruperi, şi bifaţi caseta Loop. Acest pas va permite eveniment audio care urmează să fie târât afară infinit, şi audio se va constant buclă. Inserează Vegas, un indicator care arată ca o divot mici sau morcov, în cazul de la punctul de la sfârşitul / începutul unei bucle. Looping este teribil pentru repetarea sunete care s-ar putea decoloreaza, împreună sau pentru utilizarea o bucla ACID care ar trebui să repete. Looping este setat pe Activat în mod implicit.

7,50 Setarea un eveniment pentru redare Mânerul. Looping poate fi, de asemenea, activate prin apăsarea tastei Q.

Looping este utilă în majoritatea situaţiilor, cu toate acestea, se poate lucra, de asemenea, împotriva unui amestec, în unele cazuri. Dacă un reverb sau întârziere este de dorit să-şi continue ECŢIUNEA refl pentru o lungă perioadă de timp după ce se termină un eveniment audio, looping trebuie să fie cu handicap şi fişierul târât afară de durata de timp în care reverb / întârzierea este dorit. În caz contrar, plug-in-vede sfarsitul evenimentului audio si crede ca are nevoie pentru a închide în cazul în care încheierea proiectului este de ajuns. Glisarea gol dintr-o parte a evenimentului, cu looping oprit permite reverb sau întârziere să continue să fie auzite.

7,51 Eveniment târât afară cu looping off. Pentru că este looping cu handicap şi audio a luat sfârşit, Vegas tratează evenimentul se întindea ca mass-media gol.

Ia ACIDized!

Vorbind de bucle, acid a fost mult timp recunoscut ca unul din instrumentele cele mai valoroase creative pentru a compune redevenţe-drum liber muzică pentru film şi producţii înregistrate. ACID foloseşte noduri preînregistrate, înregistrate de către unii din cei mai buni muzicieni din lume. Imaginaţi-vă că Mick Fleetwood jocING tobe pentru tine, Rudy Sarzo la bas, Ken Iordania de la Crystal Method pe taste si design de sunet, iar unele dintre cele mai bune din lume, cunoscut R & B, toate vocalisti care desfăşoară activităţi pe dvs. de sunet video-pistă! Cu bucle acid şi capacitatea de Vegas, de a profita de metadate ACID, puteţi avea aceste artiştii interpreţi sau executanţi mare şi mai mult. Http://www.acidplanet.com Vizitaţi şi descarce cateva din cele opt liber-cutii cu bucle. Dezarhivaţi-le, şi începeţi crearea de muzică în Vegas. Fişierele acide sunt. Wav cu conţinut de metadate care informează Vegas, de tempo, cheie, precum şi lungimea de fişier audio. Vegas va ţine înregistrări ale tempo-uri disparate şi de a bloca-le până la orice tempo-se stabileşte în Proprietăţi de proiect. Utilizarea funcţiilor Pitch Shift, smoale bucla poate fi deplasat în sus sau în jos pentru a fi făcute armonice acceptabil. Unul dintre limitări referitoare la utilizarea buclele acid în Vegas, Vegas este că, spre deosebire de aplicaţiile de la Sony ACIDTION, nu poate să transfere tempo din mers, folosind markeri tempo. Acest lucru nu înseamnă că coloane sonore sau subliniază nu poate schimba în tempo-ul, cu toate acestea. Acest lucru inseamna ca ai nevoie doar de a lucra în jurul limitări. În Vegas, indiferent de tempo proiectului pot fi, aceasta determină ritmul bucla. Prin urmare, în cazul în care ritmul de proiect este lăsată la valoarea implicită de 120 de bătăi pe minut (BPM), atunci orice buclele a scăzut de pe Timeline va conforme cu tempo 120 bpm. Cu toate acestea, ritmul de proiect poate fi schimbată în aval / mai târziu, în cadrul proiectului, precum şi orice buclele au scăzut de pe Timeline înainte de modificarea tempo-va păstra ritmul lor de 120 BPM, întrucât orice bucla a scăzut de pe Timeline după tempo-ul proiectului este schimbat îşi va păstra noua valoare tempo. Pune-un alt mod, dacă aţi picătură buclele pe Timeline Vegas cu tempo-ul la 120, orice bucla aţi scăpat în orice punct vor fi mereu la tempo 120. Daca schimbare tempo mai târziu şi încercarea de a plasa bucle cu privire la cronologie în sincronizare cu bucle mai devreme inserat, buclele se va sincroniza nu corect. Deci, a fi sure la spre a lua compozitii corect asamblate înainte de a modifica orice tempo proiect în Vegas. Este, de asemenea, la îndemână pentru a salva diferite versiuni ale proiectului dumneavoastră, dacă vă aşteptaţi să se schimbe tempo-uri sau crearea de tempo-uri mapate mai târziu. Vegas nu indică ritmul actual, aşa că este o bună practică pentru a crea markerilor de pe Timeline pentru a indica unde au loc schimbări tempo. O altă soluţie este de a crea proiectul dumneavoastră aşa cum doriţi să sune in Las Vegas, a crea o schimbare tempo-ul, şi apoi reîncărcaţi buclele după schimbare tempo-ul a avut loc, de încărcare-le din mass-media de proiect. Bucle iniţial a scazut pe Timeline îşi va păstra informaţiile lor originale tempo-ul, precum şi buclele introdusa de la mass-media Proiectul va exista la tempo noi. Modificările-cheie nu este posibil ca o funcţie la nivel mondial în Vegas. Bucle individuale pot fi pitch-deplasate pentru a crea schimbări cheie, dar acest lucru se face doar pe un eveniment funcţie de fiecare eveniment. Vegas nu va recunoaşte cheie efectivă a unei bucle, dar buclele pot fi reglate prin utilizarea pitch-capacitatea de schimbare găsite în Vegas. În cazul în care Arata active Aveţi Numele este selectat în OPŢIUNILOR | PREFERINŢE de dialog Vegas va afişa teren original sau cheie ale buclei. (Drum buclelor rareori conţin date cu pas, şi aşa va fi gol.) O solutie la lipsa de deplasare pas la nivel mondial este de a selecta toate bucle de a fi mutat prin deţinerea tasta Ctrl şi utilizarea minus sau plus cheile de la trecerea ei în sus sau în jos în funcţie de cantitatea dorită.

Transferarea buclele în sume de 2 semitones, 5 semitones, şi 7 semitones va urma averde vârstă pop format cântec. Există 12 semitones într-o octavă. Muzica de azi este de multe ori scrisă în ceea ce se numeste I, IV, V format sau 1, 4, 5 format. Acest lucru înseamnă că coardă sau gudron modificări se va reflecta o schimbare de către un sfert sau o schimbare de către o cincime. La un interval de un sfert este egal cu 5 semitones, precum şi un interval de o cincime este egal cu 7 semitones. Pentru a transfera o pitch în jos pentru a fi fth valoarea descendentă ar fi �5 de la pitch original şi să transfere în jos pentru a patra, valoarea ar fi 7 semitones jos. Este rareori o idee bună să transfere o buclă de mai mult de 12 semitones sus sau în jos excepţia cazului în care un sunet specific sau efect se solicită. Loops în octave mai mare va afişa mai puţin de un efect negativ decât o buclă de octavă mai mic, din cauza DISdistanţă între amplitudine frecvenţă. Nu vă aşteptaţi să transfere o bucla chitara bas cu mai mult de un cuplu de semitones fără deteriorarea integritatea bucla.

Dacă aveţi două bucle de disparate sau gudron disonante, selectaţi bucla care este diferit de alte bucle sau mai mică în smoală globale de la bucla opuse. Utilizarea cratimă sau egali cheie, pitch bucla în sus sau în jos până când nu se armonios acceptabil, sau în smoala fel ca buclele alte Timeline.

7,52 Observaţi că smoale nu se potrivesc. Acest lucru va însemna că, în general, audio vor fi discordante, şi nu de sunet corect.

Utilizarea buclele ACID in Las Vegas este un plus puternic. Acest lucru permite editorilor video pentru a crea rudimenpaturi militare sau de instrumente de proiectare a sunetului. În cazul în care o mai mare sau mai multe instrumente puternice de creare de muzică sunt necesare, am recomanda ca cititorii a verifica afară ACID, un alt desktop Sony cererilor de mass-media. Şi acolo Goes Pitch! (Vegas Still Hits o Run Home)
Vegas a avut întotdeauna un Tools Audio uimitor de manipulare de la începutul versiunea 1. Vegas 5 a adus unele noi instrumente audio de la joc, iar una dintre ele implică smoală-schimbătoare pe Y. fl Această caracteristică este pur şi simplu uimitoare. O voce slab-over, o muzică pat care TIC confl cu de dialog, un cuvânt sau două neinteligibil, toate pot fi îmbunătăţite sau chiar reparate doar prin utilizarea acestei funcţii. Pentru trecerea de bitum in Las Vegas, să facă o selecţie a unui eveniment audio. În cazul în care numai un singur cuvânt sau secţiune trebuie să fie mutat, utilizaţi tasta S pentru a divizat eveniment audio, susţinând o zona de a fi mutat. Creaţi o selecţie de timp de mai sus evenimentului selectat, şi apăsaţi tasta Q pentru a permite looping. Redare pe Start. În timpul utilizării redare tastele plus şi minus să transfere pitch sus sau în jos. Pitch poate fi mutat în sus sau în jos la fel de mult ca două octave complete, sau cât de mult 24 semitones în ambele direcţii. Prin apăsată tasta Ctrl in timp ce pitch deplasare, aveţi posibilitatea să efectuaţi modificări de cenţi, mai degrabă decât semitones, oferind control foarte strâns pentru a schimburi pitch critice. Utilizaţi această caracteristică pentru a CoRrect un out-of-tune vocale sau pentru a îngroşa o piesa dublat / duplicat. Orice schimbare mai mare de aproximativ 5 semitones în orice direcţie ar putea avea efecte negative asupra calităţii audio, în funcţie de conţinut. Paturi întregi de muzică poate fi deplasat în sus sau în jos cât mai mult de o cincime sau de plus sau minus 7 semitones pentru a completa de dialog sau de a face loc pentru alte evenimente audio, în timp ce Stingers sau alte evenimente speciale, efectele ar putea fi transferate foarte scăzute sau ridicate pentru un impact maxim. Încercaţi inserarea unui atac cinel sau alte greu şi lung, susţine de sunet şi smoală it jos pentru a �24. S-ar putea găsi că este foarte puternic ca un sunet introductiv sau de acompaniament perfect pentru o Y fl-în tranziţie sau de un obiect grafic. De cuplare acest lucru cu noul timp real inversa găsit în Vegas a face pentru un efect minunat, în anumite circumstanţe. Experiment cu sunete diferite pentru a afla cum acest sens s-ar potrivi cel mai bine fluxul de lucru şi de posibilitatea de creaţie.

Deschideţi "a scăzut pitch.veg" fişier de pe DVD în spatele acestei cărţi şi de experienţăment cu modul în care New audio-unelte de prelucrare a funcţiei. Transferarea muzicii stoc sau muzica alte găsite în cadrul proiectului jos sau în sus de un teren sau doi va avea un impact foarte mare asupra simt si textura de o scenă şi de obicei va clar domeniul de frecvenţă

pentru o mai bună cale de dialog. Experiment cu această nouă facilitate, şi aceasta poate deveni instrument de bine dumneavoastră preferate în Vegas. Este cu siguranta, în partea de sus două sau trei FEA favoritmice în Vegas pentru mine.

Get Up Mark
Vegas, şi-a îmbunătăţit de gestionare a markerilor într-o manieră substanţială. Nu mai bridled, cu doar 10 markere cu nume, Vegas, permite acum de numerotare de până la 99 de markeri care sunt autonumBered atunci când introduce în Timeline. Desigur, toate markeri pot fi redenumite şi renumerotate de preferinţa utilizatorului, ci doar având capacitatea de a introduce mai mult de 10 markere si-au numbrilor staţi secvenţială este un lucru mare. Versiunile anterioare ar permite o mulţime de markeri, dar numai 1 la 9 s-au numit. Alte îmbunătăţiri includ fiind în măsură să faceţi clic pe Marcatorul indicator, în colţul din dreapta sus a spaţiului de lucru, cauzând bara de marker sau Timeline să se concentreze de restul cererii. Acest lucru permite tastele săgeată pentru a fi folosite pentru a sări de la marcaj pentru a marker. Săgeată stânga cursorului cheie se mută şi playhead la markerul anterioare, precum şi dreptul de-săgeata cursorului cheie se mută şi playhead pentru a marker următoare. Markere muta cu mass-media, de asemenea, atunci când o selecţie multiplă este creat si sa mutat. Markere pot fi şterse în mod individual sau în grupuri, în plus faţă de acum să poată fi şterse selectiv. Când accentul este mutat de la distanţă de Timeline Marker, instrumentele Marcatorul sunt dezactivate. Pentru a lucra cu noi caracteristici în Timeline Marker, faceţi clic pe butonul instrument Marcatorul în colţul din dreapta sus al ferestrei. Acum, faceţi clic pe un marcator. (Introduceţi o markeri câteva, dacă nu aveţi nici o. Pentru a introduce un marcaj, apăsaţi tasta M). Observaţi că atunci când marker este apasat, ea devine selectat cu numărul său de evidenţiat în caseta marker. Faceţi clic pe Ştergere pentru a elimina marker, stânga-săgeată pentru a trece la marcatorul anterioare, sau săgeată dreapta pentru a trece la marcatorul următor. Puteţi selecta mulmarkeri tiple prin organizarea de Ctrl ca fiecare marker este selectat. Markere pot fi mutate în tandem atunci când apar mai multe selecţii, sau multiple, marcaERS pot fi şterse la un moment dat, prin selectarea fiecare marcator în timp ce ţineţi butonul Ctrl. Dacă aveţi un număr de markeri care urmează să fie şterse, faceţi clic pe marcatorul în primul rând, apăsaţi tasta Shift şi faceţi clic pe marcatorul ultima. Toate marcaERS în între prima şi ultima poziţie laterală va fi selectat şi pot fi şterse cu tasta Delete.

Markers Inserarea
Markere sunt deseori necesare pentru a indica un anumit punct de pe Timeline care necesită o editaţi, pentru a servi ca tac, pentru a insera metadate, precum şi pentru multe alte utilizări folositoare. Vegas permite pentru trei tipuri diferite de markeri:

• Markers-puncte de referinţă care urmează să fie returnate mai târziu, care a identificattify de sincronizare
sau a acţiona ca un memento pentru modificări mai târziu. Markere caN se introduce pe cronologie sau în Trimmer. Markere poate bE numit în orice moment.

• Regiuni-definite secţiunile de pe Timeline. Regiunile se poate comporta ca indica permanentăză de o
selecţie fie în Trimmer sau pe Timeline. Regiunilor poate acţiona ca reamintiERS de secţiuni specifice care urmează să fie returnate mai târziu sau pot acţiona ca edit-indicatori de lungime în Trimmer. Regiunile poate fi numit în orice punct din timp. Toate materialele de instruire pe DVD conţinute în această carte sunt construite cu regiuni.

• Markeri de comandă utilizate pentru a insera metadate în fişiere media de streaming. Textul de date, cum
ar fi versuri, informaţii promoţionale, locatii URL-ul, şi legende închis, poate fi integrat cu markeri comanda. (A se vedea capitolul 11-ieşire şi de Export-pentru mai multe informaţii.)

Markere şi regiunile pot rămâne cu fişierul audio atunci când introduce în instrumentul de Trimmer. OPTIUNI | Preferences | de dialog general are un caseta de selectare pentru a salva markerilor şi regiunile în mod automat în instrumentul Trimmer. Pentru a introduce un marker, plasaţi cursorul în cazul în care locaţia marker este dorit. Comunicat de presă M, faceţi clic dreapta pe bara de Marcatorul, sau selectaţi Inserare | Marker. Acest pas locuri de un marker de pe Timeline. Markere pot fi şterse prin click-dreapta marcator individuale sau prin click-dreapta în bara de Marcatorul şi alegerea Şterge Markere Toate. Un grup de markeri poate fi eliminat prin a face o selecţie pe Timeline care conţine markerilor trebuie să fie eliminată, clic-dreapta în bara de Marcatorul, şi selectând opţiunea de meniu Delete All in selectia. Markere poate fi numit atunci când introduce sau mai târziu, făcând clic dreapta şi selectând un marker Redenumire. Apăsarea tastei Enter sau făcând clic pe afară de la cutie pe Timeline stabileşte numele marcatorul lui. Markere poate fi navigat prin apăsarea Ctrl�săgeată stânga / săgeată dreapta. Acest pas va sări cursor de la marcaj pentru a marker.

7,54 Fii sigur ca caseta de selectare pentru "a salva automat markere tuns şi regiunile cu massmedia FI LE" este verificat pentru a salva indicatori în Trimmer.

7,55 Introducerea, ştergerea, sau markeri de editare se poate face prin click dreapta pe bara de Marcatorul.

Regiunile sunt definite, prin crearea unui selecţie pe Timeline şi apăsând R sau prin selectarea INSERT | regiune. Dubluclic pe un eveniment creează o selecţie automată pentru durata a evenimentului. Regiune poate fi numit în nici un fel pe care îl alegeţi. Regiunile pot fi redenumite în orice punct.

7,56 Comportamente Cursor în interiorul unei regiuni poate fi selectat prin click-dreapta un marcator regiune.

Sfat _____________________________________________________________________________
Regiunile să utilizeze pentru a indica miniprojects sau minisections, cum ar fi un verset, cor, sau de pod. Această opţiune face mai uşoară de a găsi secţiuni integral sau bucla secţiuni completă în timpul sesiunii de înregistrare. De asemenea, face it simplu pentru a zbura într-un cor repeta pod sau mai târziu, dacă este necesar.

Regiunile poate fi navigat sau toggled. Regiunilor poate fi navigat prin selectarea unui număr corespunzător de pe tastatură (nu tastatura numerică), sau prin apăsarea Ctrl�săgeată stânga / săgeată dreapta. Acest pas permite navigarea rapidă în termen de Vegas, a diferitelor regiuni de pe Timeline.
Audio Tools în Vegas 275

Markeri de comandă sunt create atunci când cursorul este plasat la punctul de dorit pentru un eveniment de metadate să apară, şi C este presat sau a insera | COMANDĂ este selectat. Acest pas apeluri de dialog Proprietăţi de comandă, în care tipul dorit de metadate este selectat. Metadata permite pentru mass-media de a deveni bogat massmedia sau mass-media, care este mai mult decât doar audio. (A se vedea capitolul 12-alternative de livrare-pentru mai multe informaţii.) Markerul comandă poate avea un nume diferit de proprietăţile asociate cu marker. Click-dreapta commarcator de mand oferă un meniu pentru redenumirea fişierului. Markerilor de comandă poate fi şters indicatoriividually prin click-dreapta marker şi selectând Ştergere. Click-dreapta în bara de Marcatorul şi selectând Delete All nu afectează markeri de comandă.

Cauciuc Audio
Vegas are o caracteristică cunoscut sub numele de cauciuc audio. Audio poate fi împiedicaţi de grabbing partea din dreapta a unui eveniment audio, apăsând şi menţinând apăsată tasta CTRL, glisând evenimentului la dreapta. Această opţiune este utilă pentru a corecta o voce uşor off-sincronizare sau pentru a extinde sau a comprima un eveniment audio pentru a se potrivi într-o perioadă specificată. Audio, care este extins / întins mult mai mult de 10 lade cenţi, cu toate acestea, va suna foarte ciudat, într-adevăr. Poate că se întinde lung sunt valoroase pentru un efect c specificaţii; cu toate acestea, audio este rapid recunoscut ca fiind afectate după ce a trecut trecut 10-15 lade cenţi punct de stretch. Utilizaţi cauciuc / Ora Scratch caracteristică doar ca un mijloc de realizare a sincronizare pe o desincronizat şi oră eveniment format sau ca un efect special. Sfat _____________________________________________________________________________
Cauciuc Audio.vegeste un proiect pe DVD-ul care vă permite să auzi ce audio de cauciuc / sunete audio de întinsă ca la viteze diferite şi a smoalei.

Întindere de timp poate fi, de asemenea, realizată prin click-dreapta eveniment audio, selectarea Properties, precum şi ajustarea lungimea FI le. Pitch Audio / Tuning poate fi, de asemenea, adaptate în acest aceeaşi casetă de dialog.

Utilizaţi Semitones pentru a vă deplasa cu pas în jumătate muzical-paşi şi de a folosi Cents de dialog pentru a schimba de hundredths de semitones. De exemplu, o schimbare de pitch �7 semitones este egală cu un interval de FI fth jos de tonic, sau gudron originale. Shifting un pitch de către �4 este o treime minoră de până la tonic sau gudron originale. Sfat _____________________________________________________________________________
Designeri de sunet va găsi Shift Pitch / Ora Stretch instrument nepreţuit. Folosind sunetele de uz casnic, cum ar fi Blendere, înroşirea feţei Comode, gelatină fiind lent supt dintr-o poate, şi alte sunete de creatie, împreună cu Shift Pitch / sunete Timpul randamentele caracteristică Scratch utilizabile pentru orice fel de video sau audio de producţie. Adăugarea reverbs, întârzieri, flanşe, panning în informaţiilemaţii la aceste sunete în continuare sporeşte valoarea şi realism.

Variable-Speed audio in Las Vegas
În prezent, Vegas nu are capacitatea de a graduviteza aliat în sus, inversă, sau de a încetini de sunet de pe Timeline. Dacă viteza audio trebuie să fie treptat inversat sau încetinit, dosarul trebuie să fie deschis în nici Sound Forge sau o altă aplicaţie de editare audio. Dacă o placa de sunet mai multe canale este disponibil în sistem, cu toate acestea, există o altă opţiune. Creaţi un autobuz nou şi ruta audio care urmează să fie au accelerat, modificate, sau reluate la acest autobuz. Crearea unei noi piste şi selectaţi de ieşire de autobuz noi pentru a alimenta noi piste. Faceţi clic pe Record departe şi să se joace cu rata de redare de control în Vegas. Acest proces este mult mai precise şi mai distractiv decât utilizarea J, K, L sau de chei sau de un ShuttlePRO contur / SpaceStation AV. Redare modificat apare pe pista de noi pe care acesta poate fi acum FI ltered, EQ'd, sau prelucrate în alt mod. Acest proces poate fi, de asemenea, realizat cu Windows Media Recorder prin selectarea intrările de la Windows Media Mixer. Pentru a inversa audio cu nici o gradaţie în viteză, faceţi clic dreapta pe eveniment audio şi alegeţi Reverse din opţiunile de submeniu. Acesta este un real proces de timp, astfel încât veţi vedea evenimentul audio inversă în sine şi aspira undă sale.

Reverse Deciziile
-Ai dorit vreodată să inverseze un clip audio sau video? În trecut, video ar putea fi inversate prin utilizarea pachetului Velocity setat la o valoare de �100 la sută şi video ar fi uşor inversată. Pentru a inversa un fişier, faceţi clic dreapta şi selectaţi Reverse opţiune din submeniu care apare. Frumuseţea este, acest inversează video de asemenea, în cazul în care video este selectat. Orice audio pot fi anulate dacă legat de un eveniment video sau nu.

Orice audio de timp este inversată, un subclip este creat, care va fi găsit în mass-media de proiect. Acest lucru subclip pot fi introduse pe Timeline ca un eveniment separat. O utilizare incredibil de Reverse instrument este de a aplica-l la un talger care are un atac puternic şi o degradare lumină. Inversarea aceasta oferă o mare oportunitate de a crea un eveniment Stinger sau audio care pot duce până la şi de impact o scenă sau o acţiune specială într-un film video. Beatles au fost primii care ia marele avantaj de audio-inversat, dar unul dintre cele mai bune exemple este atunci când Roy Thomas Baker utilizate inversat bandă pe un pian pentru "We Will Rock You" şi "Bohemian Rhapsody", cântece înregistrate de Queen. Încercaţi această pe o varietate de instrumente, combinate cu smoală-schimbătoare instrumente de acum găsite în Vegas. Vei fi surprins de inspiraţie creativă le veţi găsi în acest sens. Pentru un efect şi mai mare în dialog, încercaţi plasarea unui duplicat de o pistă de dialog şi inversarea una din cele două piese. Se creează o mizerie, dar în cazul în care converg două piese, este un efect foarte interesant. Este posibil să doriţi să împartă dintr-o secţiune a de dialog şi a face acest lucru. Alfred Hitchcock folosit aceasta tehnica, în Psycho pentru a crea un sentiment de bâigui şi confuzie care stau la baza, şi cu siguranţă funcţionat bine. S-ar putea face doar dumneavoastră de producţie să ia pe un sens cu totul nou.

Snapping Evenimente Audio
Vegas poate snap evenimente audio de la un marker, regiune, indicatorul de reţea, sau la un eveniment strunguri. Două evenimente pe aceeaşi cale întotdeauna Snap împreună în cazul în care să se rupă este activată. Două evenimente pot fi, de asemenea, cedat, impreuna pe piste diferite, cu toate acestea. Pentru a face acest lucru, urmaţi aceşti paşi: 1. 2. Faceţi dublu-clic pe eveniment la care doriţi următorul eveniment pentru a fixa. Acest pas creează o selecţie de timp. Pe pista care deţine eveniment la care evenimentului selectat ar trebui să fie rupt, mutaţi eveniment spre partea din faţă sau din spate a regiunii sau evenimentului selectat. Vegas autosnaps evenimentul sa mutat la primul eveniment care este selectat, indiferent de melodii. Mai multe evenimente pot fi rupt puţin o dată.

Evenimentele pot fi, de asemenea, a cedat la o linie de reţea. Apăsând F8 permite să se rupă, şi apăsându-l din nou dezactivează să se rupă. În cazul în care să se rupă nu este activat, grile de sincronizare nu sunt vizibile. Pentru a fixa un eveniment la reţea, apăsaţi Ctrl�F8. Pentru a fixa un eveniment la un marker, apăsaţi Shift�F8.
7,59 Snapping mai multe evenimente la un eveniment selectat pistă.

Trimming Evenimente pe Timeline
Evenimentele pot fi împodobite în fereastra Trimmer înainte de a fi introduse pe Timeline. Ele pot fi editate pentru lungimea direct pe Timeline, de asemenea. Poziţionaţi cursorul peste începutul sau la sfârşitul unui eveniment, şi modificările cursorul cursorul trim.

Prinde fie la începutul sau la sfârşitul unui eveniment şi făcând clic pe exploataţie, şi trageţi sfârşitul evenimentului la stânga sau la începutul unui eveniment la dreapta. Evenimentul scurtează, deoarece este tarat sau de tuns. În cazul în care auto-Ripple (Ctrl�L) este activată, orice curăţare pe cronologie va conduce la evenimente urmaţiING FI trim lling spaţiul / gaura lăsat în urmă, din cauza trim.

7,60 Înainte de curăţare pe Timeline. 7.61 După curăţare pe Timeline.

O altă opţiune de curăţare pe Timeline este de a aluneca sau un transfer conţinutul unui eveniment. De Comunicat de presăING şi deţinerea şi trăgând în jos Alt dreapta sau la stânga în interiorul unui eveniment, audio poate fi alunecat înainte sau înapoi în timp, fără a se deplasează eveniment real. Această caracteristică este mare pentru audio care se deplasează în interiorul unui spaţiu de timp specificată, fără a trebui să fie preocupaţi de a pierde spaţiu în timp. eveniment rămâne un substituent în timp ce audio poate fi reglat fin. Această caracteristică este, de asemenea, util pentru FI tting audio într-un spaţiu prevazute de timp, atunci când timpul este specificaţiile ed dar conţinutul poate fi determinată mai târziu.

Ştergerea Evenimente din Timeline
Selectarea evenimente, făcând clic pe ele şi apoi apăsând Ştergeţi le îndepărtează de la Timeline. Evenimente multiple pot fi selectat prin apăsarea şi menţinerea apăsată Shift şi faceţi clic pe evenimente pentru a fi şterse. Ştergerea evenimente nu le Timeline, dar nu elimina spatiul gol care rămâne cu excepţia cazului în Auto-Ripple este activată (Ctrl�L). În cazul în care un întregul spaţiu în timp în mai multemelodii ple trebuie să fie eliminată, să facă o selecţie de pe Timeline. Selectaţi Delete (Ctrl�X). (Selectarea Şterge nu loc mass-media eliminat pe clipboard.) Dacă Ripple este activat, toate evenimentele care rămân pe trecerea de Timeline pentru a umple spaţiul gol, altfel, timp de selecţie rămâne în urmă şi este lăsat gol. Evenimente sau de timp poate fi, de asemenea, elimină prin selectarea Edit | DELETE. Sfat _____________________________________________________________________________
Dacă în procesul de a şterge evenimente pentru care Ripple este necesară, dar nu a permis, se utilizează un Ripple postedit pentru a închide zone elimină. Comportamente Ripple Postedit sunt selectate în meniul Editare sau apăsând F, Ctrl�F, sau Ctrl�Schimb�F.

Utilizarea Ripple Editarea
Vegas are caracteristici care fac din Ripple clipocit intuitiv şi uşor. Piese întregi, mai multe înregistrări, şi evenimente individuale pot fi toate ondulate colectiv sau individual. Activează clipocit, prin selectarea Auto-butonul Ripple. Melodii Selectaţi afectate de la cele trei opţiuni afişate în meniul vertical. Glisaţi mai multe evenimente pentru a Timeline, strunguri şi le împreună. Trim outpoint al evenimentului RST FI. Toate evenimentele subsequent la primul diapozitiv eveniment la stânga, restul de butted împotriva primul eveniment. La întâmplare, markeri loc pe Timeline. Acum, glisaţi puncte din primul eveniment înapoi la care a fost momentul introducerii iniţiale pe Timeline. Evenimentele ulterioare la diapozitiv prelungite eveniment pentruward la timp pentru lungimea exactă ca evenimentul fiind tarat se mişcă. Cu toate acestea, markeri introduce şedere în cazul în care acestea sunt.

Întoarceţi-vă la Auto-Ripple meniul vertical şi selectaţi Melodii Affected � Markere de proiect, keyframes, şi plicuri. Glisaţi puncte din prima (sau orice alt eveniment), la stânga, şi de această dată, atunci când Toate evenimentele slide spre stânga, regiuni, marcaERS, plicuri, precum şi toate alte atribute de melodii toate slide la stânga, de asemenea, păstrarea intactă Timeline proiectului. Acest proces este numit un riplul editaţi. Sfat _____________________________________________________________________________
Observaţi că instrumentul Ripple în Vegas va oferi un ecran de cantitatea de timp mass-media este mutat înapoi sau pentruWard în timp.

Introducerea de la Trimmer este uşor şi rapid, de asemenea. Selectaţi sau regionalizarea audio în Trimmer şi, fie de presă A cu clipocit activat sau, în cazul în care clipocit nu este activat, apăsaţi Shift�Ctrl�V. introduce audio ca un eveniment cu toate audio ulterioare alunecare în jos pentru a face loc nou eveniment. Editarea Ripple este util în rapid de tăiere împreună pe-reclame de aer, sau într-un set muzicalTing, este excelent pentru tăierea în secţiuni întregi sau bare de muzică.

Grupare
La ori, este util pentru secţiunile întregi sau tipuri de evenimente care urmează să fie grupate sau blocate împreună, astfel încât atunci când una este mutat, toate le muta. Gruparea de evenimente este rapid şi uşor în Vegas. Selectaţi o serie de evenimente şi apăsaţi G. Acest pas legături toate evenimentele împreună, astfel încât atunci când una este mutat, toate celelalte muta cu ea. De exemplu, poate că toate evenimentele legate de un cor, pod, sau versetul ar putea fi grupate astfel încât atunci când o secţiune este mutat, toate evenimentele legate de acest grup sunt mutate cu el. Pentru a elimina un eveniment dintr-un grup, selectaţi-l şi apăsaţi U pentru a Anulare grupare. Gruparea poate fi temporarfamilie ignorat, făcând clic pe Ignorare Eveniment Gruparea buton de pe bara de instrumente. Grupurile sunt o mare pentru aplicarea modificări la evenimente multiple la un moment dat. Pentru a aplica o edita la toate membrilor dintr-un grup, efectuaţi următorii paşi:

1.
2.

Comunicat de presă Shift�G sau faceţi clic dreapta peE membru al grupului de. Selectaţi GROUP | Selecteaza Tot. You poate să reducă, să copiaţi sau editări pastă de a-leaE întregul grup. Grupate, dar unselectec evenimente, nu sunt editate, împreună.

Evenimente poate aparţine doar un singur grup la un moment dat. Adăugarea unui eveniment la un grup, în esenţă, se dizolvă grup existent şi creează una nouă. Aşa cum multe grupuri după cum este necesar pot fi create, dar nici două grupuri poate conţine acelaşi eveniment.

Lucrul cu audio plug-in-uri
Vegas are un sortiment extraordinar de plug-in-uri care vin cu cererea şi că proVide masiv de amestecare şi puterea de editare. Deosebit de necesară, în lumea digitală audio, există multiple tipuri de compresoare şi Economisere, plus reverbs, întârzieri, flangers, porti de zgomot, Resonators, şi mai mult. Ca urmare a platformei DirectX deschis, plug-in-uri de la companii, cum ar fi UNDE, ozon, Sonitus, precum şi Cakewalk şi zeci de alţi producători pot fi folosite în Vegas. Sony a fost adoptă pentru prima dată de ceea ce a fost numit Film activă, care mai târziu a devenit ActiveX, care apoi, din nou, au schimbat denumirile la DirectX. Sony a sprijinit Film de active in ver lor 4.0aSion de Sound Forge. Din cauza muncii Sony de pionierat în plug-in-piata interfaţă cele mai multe, fiecare aplicaţie de editare video, precum şi orice aplicaţie audio, sprijină platforma DirectX audio. Plug-in-uri, cum ar fi compresoare, reverbs, întârzieri, precum şi reducerea nivelului de zgomot, toate ia locul de tareomologii articole din lume analogice. De fapt, multe plug-in-uri software-ul arata exact ca lor

omologii hardware-ul, şi, în unele cazuri, cum ar fi valuri, instrumente de software-ul au fost atât de populaţiaLar că societatea a urmat până instrumente software-ul, cu instrumente de hardware pentru mediul înconjurător nondigital! Sony oferă aproape 30 de plug-in-uri cu Vegas. Mai degrabă decât să examineze fiecare dintre ele, vom uita-te la ceea ce fiecare familie de plug-in-uri nu. INS Dynamic-plug-gamă oferă posibilitatea de a se asigura că audio nu depăşeşte dinamică a capacităţilor de gama de semnal audio digital. Aceasta include compresoare, limitatoare, şi a combinaţiilor acestora, cum ar fi Wave Hammer, FI Sony Nal-pas plug-in. Cu toate că semnal audio digital are o gamă extrem de dinamic, este, de asemenea, mai puţin decât iertător Ana saleomologul jurnal, în măsura în care punctul de zero în lumea digitală este rece, aspru, si neiertatoare. În lumea analogic, gama dinamică este destul de limitat de orice comparaţie, variind în zona superioară a 60 dB, în funcţie de calitatea echipamentelor folosite. Douăzeci şi patru de biţi înregistrări digitale au o gama dinamica de 138 dB, sau mai mult decât dublul dinamic al analogice. Dynamic-plug-in-uri gamă ajuta la reducerea gamă dinamică, menţinând în acelaşi timp de cele mai multe nuanţe de o dinamică destul de a efectuanale. Ele ar putea fi considerate controale de volum automate. Prin limitarea, sau subtil comprimare, în mod excepţional porţiuni puternic de un spectacol, de performanţă menţin încă sale moale pentru a momente tare, dar, în acelaşi timp să nu depăşească punctul de prestabilite. Mai multe cu privire la controlul Dynamic Range-este de găsit în "Amestecarea Tehnici" în acest capitol.
Sony Dynamic plug-in-uri includ: • Track Compresor

• • •

Express Dynamics FX Graphic Dynamics • Vin "Reabilitarea yl Multi-Band Dynamics • WHammer ave

Frecvenţa pe bază de plug-ins/FX funcţia de modificare a valorii de volum cu o frecvenţă sau o grupă de frecvenţe pentru a schimba modul în care o înregistrare sunete. Acvalizeri, wah-wahs, fazerele, şi unelte similare de lucru, pe fiecare mişcare amplitudine cu o frecvenţă de sus sau în jos pentru a schimba sunetul audio sau timbru. Wah-wah şi

Phaser sunete matura / schimb amplitudinea şi frecvenţa de-a lungul timpului, dând sunetul de mişcare, similar cu conceptul de un efect Doppler. De fapt, unele plug-in-uri sunt scrise pentru a simula efectul Doppler. Frequency-fişe pe bază includ:

• • • • •

Wah-wah Graphic EQ Din paragrafe EQ Smooth / Îmbunătăţiţi Track EQ

Efectul Doppler, descoperit în aproximativ 1845 de Christian Doppler, un austriac mathematician, demonstrează că, în schimburi de frecvenţă apărea ca articol generatoare de mişcări de sunet. Acest efect este modul în urechile noastre percepe sunetele venind spre noi şi se deplasează departe de la noi. Asculta-un tren în care se apropie. Frecvenţele cuprinse în sunetul că trenul face schimburi în care se deplasează spre tine sau în deplasare. Deplasarea frecvenţe duce la deplasarea cu pas cum se mişcă obiect în orice direcţie.

Timpul pe bază de plug-ins/FX se bazează pe doar că: timp. Întârzierile, reverb, cor, şi flangers sunt toate bazate pe întârzierea, recombining, şi / sau care reflectă un moment în timp. Atunci când un sunet provine, aproximativ 40 la sută din sunet sale pe care le percepem este bazat pe reflecţie a sunetului într-un spaţiu dat. Cu alte cuvinte, cântând la duş distractiv este atât de mult mai mult decât cântând într-un dulap, deoarece reflecţii de voce la dus lovit, la ureche, mult mai repede decât reflecţiile într-un dulap face. Unele tipuri de muzica sunt predominant bazate pe reverbs şi întârzieri, folosite pentru a crea expresie emotionale si pentru a umple golurile într-un cântec. Fără întârzieri prelungite şi reverbs, multe dintre balade şi cântece arena imnul rock ar suna gol si neputincios, deoarece vocal de plumb si voce cor-ar pierde prezenţa lor şi a puterii, prin lipsa de timp umplut şi reflecţie masiv. Time-efecte pe bază sunt folosite mai mult decât oricare alt efect pentru a crea reacţii emoţionale. Dripping de apă combinată cu un imens setări reverb este parte integrantă din aproape fiecare film de groază efectuate, precum şi sunetele simulat de spaţiu (nu are nici un spaţiu aerian şi, prin urmare, de sunet, nu poate trece) includ, de asemenea reverbs şi întârzieri.

INS Timpul pe bază de plug-in-includ:

• • • • • • • • •

Flansa / WAH Întârziere Multitap Reverb Întârzieri Simplu Acoustic Mirror * ExpressFX Chorus * ExpressFX Delay * ExpressFX Flange * ExpressFX Reverb *

* Opţional FX de la Sony Pe DVD-închis, cu această carte, veţi găsi plug-in-uri demonstrative de la PSP audio, UNDE, a ozonului, şi Sonitus. O mare varietate de plug-in-uri sunt disponibile pentru tine de a experimenta şi să se bucure.

Actualizarea de la Vegas 3 sau 4 la Vegas Pro 8, şi plug-in-uri dvs. a disparut?

Utilizaţi plug-in-Migraţie Expertul în Toolkit dvs. Vegas. Du-te la START | PROGRAME DE TOATE | Sony | utilitati | instrumente de migrare. Run registrul DirectX plug-in-uri de utilitate. Aceasta ar trebui să restabilească toate dvs. de plug-in-uri la Vegas. Acest lucru se întâmplă, în general, numai o singură dată când ştergeţi o versiune veche a Vegas, cum ar fi versiunea 4. Vă recomand să lăsaţi versiunea mai veche încărcate pentru o perioadă de timp, până când nu sunteţi în întregime familiarizat cu Vegas Pro 8, în cazul în care numai pentru instrumentele compozite găsite în set de instrumente video.

Automatizarea FX în Vegas
Unul dintre instrumentele cele mai incitante în Vegas este abilitatea de a automatiza FX. Multe dintre plug-in-DirectX instrumente au capacitatea de a fi automatizate. Setările de EQ, ori întârziere, dezintegrarea reverb, şi multe altele pot fi acum controlată de plicuri de automatizare Vegas lui. Multe din high-tech sunetele cerute de muzica de producţie de azi necesita fie de mai multe mâini, la mixul consolă sau autoîmperecheate de control FX. De exemplu, în cazul în care o linie de vocal ajunge la o pauză chiar înainte de un cor şi o întârziere prelungită este nevoie, FX automatizate pot schimba durata timpului de întârziere, spre deosebire de utilizând un alt FX trimite doar pentru pauze vocale. Poate un Sweep EQ, la fel cum o masina trece de la dreapta la stânga, a crea iluzia unui efect Doppler, ar face sunetul mai credibile. Ăsteia Frecventa adaugă la tambur Amestecuri sau la un instrument principal de sunet sa devina parte a instrumentului în sine, creând o identitate incomparabilă. Amintiţi-vă "Axel F", tema cântec de la Beverly Hills Cop? Ăsteia auzit pe liniile de bas, în acest cântec au fost create prin sinteza, dar sunetul în sine a fost o mare parte din melodie. Muzica techno este aproape întotdeauna de automatizare-dependente din cauza naturii repetitive a muzicii. Pentru a auzi un exemplu de automatizare, deschideţi proiectul FX de automatizare pe DVD. Pe pista 1, puteţi observa un plic introdusa de automatizare prin click-dreapta Panoul de control şi alegerea FX Automatizare Plicuri. Comunicarea în EQ Track set Ting că "Band3 Gain" şi "Band3" lărgime de bandă sunt bifate. Faceţi clic pe OK.
7,66 Selectaţi casetele legate de parametrii de automatizare pe care doriţi să controlul.

O pereche de inchis Plicurile sunt pe pistă, în Timeline. Acestea sunt lăţime de bandă şi să câştige de control pentru EQ care le-aţi stabilit pentru automatizare.
7,67 Plicuri de automatizare apărea atunci când parametrii de automatizare sunt selectate.

7,68 Butonul FX de automatizare se deschide o fereastra de dialog, în care caracteristicile instrument de automatizare pot fi vizualizate şi selectat.

La fiecare 2 secunde, introduceţi un mâner pe plic Gain Band3 sau plic care apare în mijlocul pistei. (Grila de proiect este stabilită în câteva secunde.) În între mânerele pe plic Gain Band3, mânerele sunt deja introduse pe plic Band3 lăţime de bandă. Acum, glisaţi fiecare alt mâner din câştig Band3 mânere în jos până la partea de jos a pistei, sau �În valoare de 15 dB de adaptare. Experiment cu tipul de decolorare prin click-dreapta mânerul şi selectând diferite tipuri de decolorare. Vei fi uluit la gradul de control aceasta oferă sunet. Nu toate DirectX plug-in-uri au capacitatea de a fi controlate de plicuri de automatizare. iZotope, NewBlue, Sonic Timeworks, valuri, Wave Arts, şi plug-in-uri găsite în automat plug-inuri dosar sunt toate exemple de automatable plug-inuri. În cazul în care un plug-in este capabil de automatizare, o selecţie buton va apărea în colţul din dreapta sus al plug-in. Atunci când se face clic pe butonul, parametrii disponibile pentru automatizare va apărea. Unele plug-in-uri trebuie să fie adăugate la un lanţ de cel puţin o dată înainte de a fi recunoscute ca automat-capabil. Nu vă alarmaţi dacă tu nu le vezi în dosarul automatable imediat.

Lucrul cu alte tipuri de plug-in-uri
De reducere a zgomotului
În 1995, Sony a lansat un produs numit de reducere a zgomotului 1.0. Acest nou instrument a revolutionat industria muzicala. În trecut, doar foarte scumpe instrumente de hardware-ului sau Digidesign inteligente de instrumente de reducere a zgomotului găsite în ProTools sau de nici un zgomot de la Sonic Solutions au fost disponibile. Una a fost prea scump şi doar ocazional eficiente, nu satisfăcătoare, în alte circumstanţe extrem de zgomotoase. Nivelul de zgomot la Sony instrument de reducere a dat de lucru muzicieni capacitatea de a curăţa precară, camere de sondare sau medii. Reducerea nivelului de zgomot foloseste un algoritm cunoscut ca Transformarea Fourier rapidă (FFT), ca parte a puterii din spatele modul în care aceasta funcţionează. Acest algoritm este mare, care necesită milioane de calcule pe baza informaţiilor selectate în porţiunea zgomotoase de la dosar. O explicaţie de bază este că, atunci când zgomotul este prezent într-un fişier de sunet, zgomot pot fi izolate în secţiunile între cuvinte, între atacuri instrument, sau în capete sau cozi de a fi le. De zgomot este apoi în eşantion, iar algoritmul este aplicat pe restul fişierul audio, de a scoate sunete din eşantion,

dar lasand in urma sunetului iniţial. Uneori, în cazul în care eşantionul este prea mare sau conţine prea multe informaţiiTION (alte sunete decât de zgomot) sau în cazul în care proba de zgomot este de frecvenţă instabilă (sunetul este în mişcare), procesul poate elimina unele dintre cele originale, sunet prenoisy, ducând la artefacte. Aceste artefacte de multe ori seamănă cu sunetul de graba cu apă sau o cascadă. Alte ori, ea are o metalic, sunet robotizate. De fapt, unele filme au folosit această tehnică extrem de reducere a zgomotului pentru a crea sunete extraterestre. În această secţiune, cu toate acestea, suntem interesati de eliminarea zgomotului pentru a face un fişier de sunet curat. Pe scurt, de reducere a zgomotului este similar cu o frecvenţă-gate dependente de zgomot, care este împărţit în mai multe hunbenzile de Dred. Noiseprint determină pragul sau nivelul deschisă de fiecare poarta, precum şi orice moment, volumul de o frecvenţă este mai mic decât cel de prag, este suprimat / reduşi la tăcere. De reducere a zgomotului este deosebit de eficient atunci când încearcă să elimine o sursă constantă de zgomot, cum ar fi un aparat de aer conditionat, frigider, sau Hum AC. Acesta este cel puţin efective pe care se deplasează de surse, cum ar fi conmod constant trece traffi c, apă curentă, sau de diferite zgomotul vântului. O versiune demonstraţie de reducere a zgomotului se află pe DVD în spatele acestei cărţi. Instalaţi-l acum, în cazul în care nu a fost deja instalat. Pentru a aplica de reducere a zgomotului la o LE FI, FI RST deschis EDI fi capabil să le într-o DirectX-Audio tor prin click-dreapta în Vegas şi alegând "copie Open in (aplicaţie de editare audio)." Această opţiune ar trebui să fie deja configurat în cazul în care aţi urmat paşii în capitolul 1. Dacă nu aţi făcut acest lucru, selectaţi Opţiuni | Preferences | AUDIO şi de a folosi butonul Browse pentru a localiza executabil pentru editorul dvs. favorit audio. Acesta este situat în C: \ Program Files director în cele mai multe cazuri.

Pe de fişiere audio, selectaţi o felie foarte mici de echipamente audio care conţine doar de zgomot care trebuie să fie eliminate. Când selectaţi o probă de zgomot, mai puţin este mai mult. Frecvenţele mai puţine în eşantion fac pentru o reducere mai corecte în aceste frecvenţe. Acum deschideţi de reducere a zgomotului de la priza de DirectX-ingazdă (pentru Sound Forge este TOOLS | Reducere a zgomotului), iar ecranul din figura 7.72 vor fi afişate. Verificaţi noiseprint "Capture", caseta şi faceţi clic pe butonul Preview. Acest pas vă permite să auzi ce secţiune a fost selectat. În acelaşi timp, un noiseprint a fost capturat. Faceţi clic pe fila Noiseprint dacă doriţi să vedeţi ce zgomot de imprimare arata ca. Mii de mânere sunt pe noiseprint, astfel încât să personalizate sau de control în mod excepţional exactă

a noiseprint pot fi avut-o. Acesta este, în general, cel mai bun pentru a permite plug-in pentru a funcţiona în mod automat, cu toate acestea. Jocul cu aceste handles oferă posibilitatea de a crea unele sunete destul de inventiv şi radicale.

După ce noiseprint a fost capturat, zona care filtrul ar trebui să fie difuzate pe trebuie să fie selectate. De reducere a zgomotului permite Selectase întinde de timp ble, dosare întregi, regiuni, sau zone de c specificaţiile care urmează să fie procesate. În general, fişierele vor fi intreaga zona, dar aveţi posibilitatea să specificaţi o zonă dacă doreşte. În general, alegeţi întregul dosar audio, pentru că dacă zgomotul este prezent într-o singură zonă, este de obicei prezent în întregul dosar. (Aplicaţii gazdă, altele pot funcţiona în mod diferit.) În faceţi clic pe Sound Forge 9, Mai mult pentru a selecta începutul şi sfârşitul puncte pentru aplicarea de reducere a zgomotului.

Încercarea de a folosi probe de zgomot mare este contraproductivă, vătămarea vrut informaţii în timp ce, eventual, ignorând de informaţii nedorite. Utilizaţi mici mostre de mai multe ori, mai degrabă decât încercaţiING de a utiliza un eşantion mai mare, o singură dată. De reducere a zgomotului poate fi rulat de câte ori este nevoie şisar pentru a elimina zgomotul de la dosar, şi folosind selecţii mici, de obicei, are un impact redus asupra sunetele dorit. 7,74 Selectaţi cel mai mic spaţiu posibil pentru eşantion de zgomot.

Faceţi clic pe OK atunci când aţi stabilit ce selecţie de timp de la dosar ar trebui să fie afectate. Acum, veţi avea posibilitatea să se deplaseze zgomot reducerea cu tastatura culisanta, ascultând în timp real ca proc de reducere a zgomotuluiesses zgomot afară. De obicei, este rar pentru a obţine mai mult decât �50 dB de zgomot dintr-un fişier, dar occasionally setări mai agresiv va funcţiona. O caracteristică utilă în Noise Reduction este "Keep Output reziduală" cutie. Verificarea această casetă inverts semnalul, astfel încât informaţiile fiind redusă / eliminate este auzit şi audio care va fi păstrate este mascat. Acest proces va permite sa auziti în cazul în care prea mult din semnalul original este să fie afectate. După ce a nivelului dorit de zgomot este redus / eliminat, faceţi clic pe OK. Noise Reduction plug-in-va procesul de la dosar. Închiderea fişier în Sound Forge vă va cere să salvaţi fişierul. Salvaţi fişierul, şi va fi depus pe cronologie in Las Vegas, în locul exactă pe care a venit, dar acum este numit lename FI cu originalul "Aveţi (număr)", în lename FI. Ea poate fi toggled înainte şi înapoi de la audio originale FI LE pentru comparaţie. Unele fişiere necesită trece multiple de reducere a zgomotului pentru a obţine cele mai bune rezultate, fără a afectaING audio originale / audio de dorit. DVD în spatele acestei cărţi include un proiect numit de reducere a zgomotului de proiect. Deschideţi acest fişier. Tu vei a vedea două fişiere video; prima a avut nici o reducere a zgomotului pe el, de-al doilea a fost redus de zgomot. Daca monitoriza proiectul prin intermediul unui set de bune difuzoare sau prin orice set de căşti, zumzet în fundal este foarte clar. De sursa de zgomot este un frigider, de trei camere de unde Interviul a fost în curs de realizare. În cazul celei de a doua LE FI, �70 dB de zgomot a fost scos, fără

a crea artefacte în fişierul dorit audio. Chiar dacă nu ai boxe care poate reproduce cu exactitate de zgomot, să plătească particuatenţia Lar la maestru de metri. Practici cu privire la dosar RST FI. Dacă nu captura un segment destul de mic pentru nivelul de zgomot dvs. FI le, cel mai probabil veţi crea artefacte în discursul. De prelucrare a FFT nu are nevoie de o felie de dimensiuni mari; utilizarea a 100felie milisecunda de zgomot la cele mai multe pentru proba ta.
Reducerea nivelului de zgomot poate fi folosit în alte scopuri, cum ar fi crearea sunete unic peste un tambur buclă, voce, sau efect de sunet. Experiment cu ea şi pentru a găsi ceea ce funcţionează în mod creativ pentru tine. În mod drastic de a scoate high end prin prelevarea de mostre de descompunere o pălărie de mare sau de cursă poate da personalitate unica de a sunetului de orice drum buclă. Încercaţi să folosiţi de reducere a zgomotului pe un discurs puternic comprimat de fişiere şi să facă orice sunet umane devin mai robotizate.

Reducerea nivelului de zgomot nu este destinat a fi utilizat ca un efect în timp real. Este excepţional de procesorintensivă, precum şi toate, dar cele mai rapide computere cu încărcături de RAM va bâlbâi şi pop. Acest plug-in-este cel mai bine utilizat ca distructiv edita, ca o preluare audio originale, sau într-un editor audio ca o distrugeriitive sau de a lua pe bază de eveniment. Este comun care de reducere a zgomotului va cere trece mai multe pentru a reduce zgomotul la un nivel satisfăcător. Pentru a realiza acest lucru în Vegas, va necesita mai multe instanţe de plug-in-Noise Reduction pe pista de ofensatoare, întrucât, prin utilizarea Sound Forge, este foarte rapid pentru a procesa şi oferă rezultate imediate, fără a lovit pe procesor.

Fingertip Amestecarea: Utilizarea de control Mackie (şi alte dispozitive de control in Las Vegas)
O barieră semnificativă la utilizarea Vegas, în toate-studio de înregistrare digitală a fost că, până la versiunea 5, Vegas a fost în incapacitate de a lucra cu orice dispozitiv hardware, cu excepţia ShuttlePRO de contur, care a oferit nici un fel de capacităţi de amestecare. Din Vegas 5, Sony a oferit acces direct la controlul extern de suprafaţă cu Mackie de control şi de Frontiera dispozitive Tranzport şi cu controlorii generice care pot fi programate pentru a lucra cu Vegas. De exemplu, pentru decolorare si panning, nu este nevoie de mouse-ul, pur şi simplu utilizaţi de control Mackie, în acelaşi mod ca v-ar amesteca cu nici un mixer. Accesarea tuturor parametrilor de FX, cum ar fi compresoare şi SCM-urilor este foarte simplă şi intuitivă cu controlul. Orice dispozitiv generice, cum ar fi M-Audio oxigen tastatură sau un
7,75 Expanders Mackie şi Control, precum a face un control foarte puternic pentru Vegas, precum şi multe alte aplicaţii audio. Consola de locuinţe pentru controlul Mackie a fost construit de Omnirax şi conţine mai multe rafturi pentru uneltele audio extern.

TASCAM 424 poate fi setat să funcţioneze cu Vegas, de asemenea. Odată ce aţi amestecat cu un mixer, se amestecăING cu un mouse-ul devine extrem de iritant şi aproape dureroasă. Pentru a configura un control Mackie în termen de Vegas, veţi avea nevoie de:

• Un control Mackie. • Un dispozitiv de interfaţă MIDI (soundcards mulţi dintre ei pot gestiona acest lucru). • Un Extender Mackie. Acesta este un plus frumos, dar nu este necesar. Extender extinde capacităţile de
control, astfel încât de control, de exemplu, gestionează canalele de la 1 la 8, şi Prelungire gestionează canalele de 9 şi 16. Cu toate acestea, de Control Mackie poate gestiona până la 128 de canale de audio la un moment dat. Trecerea de la un canal setat la altul este un inconvenient minor; editorul video nu s-ar putea fi nd acesta ineffi greoaie, nici cientă, în acelaşi mod ca un inginer audio sau inginer ar putea să se amestecă. Conectarea de intrare MIDI de Control Mackie la Output MIDI conector al dvs. de sunet-card sau MIDI de intrare / ieşire (I / O) dispozitiv. Conectaţi ieşire MIDI de Control Mackie la intrarea MIDI de placa de sunet sau MIDI I / O aparat.
7,76 Conectarea de control Mackie la aparat de interfaţă MIDI.

Selectaţi Opţiuni | Preferences | CONTROLUL EXTERN şi automatizare. Aceasta deschide caseta de dialog a parametrilor de control extern. Acest lucru este Vegas, în cazul în care vor fi instruiţi pentru a accesa Mackie interfaţa de control hardware.
7,77 Acest dialog, găsite în antetul de cale, este folosit pentru a-i spuneţi cum Vegas, pentru a citi sau a scrie orice automatizare sau la nivel de setările de control Mackie.

În acest dialog, selectaţi dispozitivele disponibile meniul vertical şi alegeţi Mackie de control de la dialog. Apoi, faceţi clic pe Adăugare pentru a adăuga de control la dialogul Active Control Devices. Acest lucru ar trebui să cauzeze Mackie faders să se mute pentru a indica faptul că dispozitivul este comunicarea cu Vegas. (În cazul în care nu răspunde, nu fi în cauză. Următorul pas va determina de comunicare.) Atunci când aparatul apare în caseta de dialog, faceţi dublu clic pe cutia care conţine Control Mackie. Aceasta deschide de configurare de dialog, care permite Vegas si Mackie care urmează să fie înfiinţat, nu doar pentru a fi compatibil, dar de asemenea, să fie cât mai eficienţă cientă şi puternic, aşa cum aţi dori să fie. Faceţi clic pe Scan în caseta de dialog guration încrederea. Acest lucru va instrui Vegas, pentru a scana conexiunile MIDI pentru a vedea ce este conectat la porturi. Dacă aveţi Mackie dispozitive Extender ataşate la interfaţa MIDI, ele vor apărea aici, de asemenea. Fiecare dispozitiv trebuie să fie configurat separat, dar inginerii de la Sony Vegas, şi-au făcut cel mai mult de lucru pentru tine. Cu toate acestea, va trebui să instruiască de configurare de dialog pentru a configura canalele de pe diverse dispozitive. De exemplu, dacă sistemul este configurat pentru o Expander şi unul de control, de control poate fi configurat pentru a fi canale de 1-8, sau 9-16, precum şi Expander pot fi setate pentru a controla, indiferent de canale de control nu

este de control. Deoarece eu sunt righthanded şi de a găsi nevoia mea de a accesa un control mai mult de a ajunge la imperativ Expanders, am setat sistemul meu de până după cum urmează:

• Expander 1: canale de la 1 la 8 • Expander 2: canale de 9 şi 16 • Expander 3: canale de 17, prin 24 • Mackie de control: 25 de canale, prin 32
Comunicarea în Ilustraţie 7.75 faptul că de control este configurat pentru a măsura dreptul tuturor Expanders. (Controlul Expander ar trebui să fie în curând disponibile pentru Vegas.) După ce faceţi clic pe Scanare şi înfiinţarea fiecare dispozitiv pentru canalele sale controlate, faceţi clic pe OK. Acum, faceţi clic pe butonul se aplică în controlul extern şi de automatizare ade dialog tion. Totul este setat pentru Vegas pentru a şti ce să facă, cu excepţia unuia ultimul detaliu. Închideţi caseta de dialog Preferences şi du-te la OPŢIUNI | CONTROLUL EXTERN, şi faceţi clic pe externe de control. Acest lucru va pune un marcaj mic de selectare de lângă cuvintele externe de control. Acest lucru spune Vegas, pe care doriţi de a controla aplicarea în exterior. Desigur, veţi putea în continuare să Opermancat Vegas, prin intermediul tastatura şi mouse-ului, dar acest lucru spune Vegas, să accepte informaţii de control de la Mackie. Vegas va fi automat mapate la toate butoanele de control de pe Mackie, aşa că nimic nu mai este nevoie. Consola de Mackie ar fi trebuit să vină cu o suprapunere Lexan pe care o puteţi lipi de suprafaţa de control. Suprapunere Lexan este de specificaţiile C la Vegas, indicând modul în care fiecare buton se referă la Vegas, şi ceea ce le controlează. Aşa cum am menţionat mai devreme, este posibil să particularizaţi de cartografiere-cheie pentru a seta orice buton pentru a îndeplini o sarcină specificaţiile c în Vegas.

O singură Mackie de control pot fi înfiinţate pentru a opera cât mai multe 128 de canale la un moment dat pe un singur dispozitiv, dar acest lucru nu necesită o mulţime de paginare, prin opinii diferite să se uite la fiecare Channel trecut, cele opt pe care sunt afişate în mod automat. Pentru ca de cele mai multe audio meu amestecuri nevoie de mine să aibă acces imediat la toate canalele, mi se pare mai eficiente de a utiliza o serie de Extenders şi controale. Un beneficiu puternic parte a Universal Mackie Control (precum şi orice alt dispozitiv de control) este că dispozitivul poate fi folosit ca un comutator de film, precum şi, oferind acces la culoare-plug-in-uri de corecţie şi alte plug-in-uri găsite în LTER FI Vegas aşeza.

Alte dispozitive Controlling
Orice dispozitiv de control MIDI pot fi înfiinţate pentru a controla Vegas. De exemplu, M-Audio tastatura de oxigen are opt butoane generice de control care pot fi accesate în Vegas, şi poate fi folosit ca un mixer prin control de suprafaţă generice. Unele dispozitive MIDI nu va utiliza o conexiune MIDI, cum ar fi de oxigen. Datelor de control este trecut înainte şi înapoi, prin intermediul conexiunii USB. Pentru a utiliza controale de suprafaţă generice, de configurare este foarte similar cu configurarea Mackie de control. Mai întâi instalaţi drivere de dispozitiv şi conectaţi dispozitiv pentru a fi utilizat ca un control de suprafaţă generic. Deschideţi OPTIUNI | Preferences | de dialog MIDI. Aparatul generice ar trebui să apară în caseta de dialog. Bifaţi casetele legate de dispozitivul conectat, spunându-Vegas, pe care dispozitivele pe care doriţi să o utilizaţi ca un control suprafete. Faceţi clic pe controlul extern şi de automatizare şi selectaţi generice de control din lista dispozitive disponibile în caseta de dialog. De dialog de mai jos va afişa dispozitivele de generice. Faceţi clic dreapta sau dublu-clic pe Control generic şi deschide dialogul de configurare. În caseta de dialog guration încrederea, va trebui să harta cheile şi a controlorilor de la funcţiile specifice în Vegas. Unele dispozitive pot fi gata să se rostogolească cu Implicit Mapping. Dispozitivele, cum ar fi TASCAM 424 şi evoluţia U Controller ar trebui să coreleze destul de rapid, cu toate că nici o cartografiere a fost creat pentru dispozitiv. Aveţi posibilitatea să găsiţi fişierele pentru controlorii de suprafaţă în C: \ Program Files \ Sony \�Vegas Dir�\ Externe Drivers Control \ Generic de control folderul Maps. Localizaţi Quikmap.xml fişier de pe vasst.com / login.htm site-ul web, care va configura Toate categoriile Autoare nevoie de informaţii pentru M-Audio oxigen. Veţi găsi, de asemenea, alţi parametri de controlor de pe site-ul VASST.

Audiomation?
Chiar dacă nu aveţi HUI dispozitivele conectate la Vegas, puteţi în continuare să ia profite de autoinformaţii găsite în Vegas. Fiecare buton antetul audio piesa lui de automatizare conţine mai multe opţiuni. Faceţi clic dreapta pe butonul de automatizare pentru a vizualiza opţiunile. Funcţia automată Mut permite audio pentru a fi dezactivat în timpul înregistrării de automatizare în timpul redării unei FI le. Pentru a insera un automată mut în proiectul dumneavoastră, plasaţi un fişier audio de pe Timeline. Faceţi clic pe butonul de automatizare şi selectaţi Afişare de automatizare Controale de la submeniu. Acest lucru va insera automat butonul Mute în antetul de pista. Faceţi clic pe butonul de automatizare din nou şi să alegeţi Scrie (blocare) sau Write (Touch) din submeniu.

Începeţi redarea, şi în timp ce playhead se deplasează în jos Timeline, apăsaţi butonul de Mute automat. Vegas va insera un punct de automatizată a dezactiva în cronologie, şi de fiecare dată playhead traversează acest punct audio va fi dezactivat. Comunicat de presă automat Mute butonul din nou şi audio va fi reactivat. Audio pot fi, de asemenea, amestecate pe Y fl cu Vegas, folosind un mouse-ului, făcând clic pe pistă şi introduceţiING puncte plic în timpul redării. Alegeţi un antet piesă, apăsaţi V pentru a insera un plic de volum sau P pentru a introduce o tigaie plic. În timpul redării, faceţi clic pe plic de volum sau de panoramare. Acest lucru va insera un punct de plic sau mâner în Timeline. Mutarea acest punct de plic sau mâner va modifica volumul sau pan poziţia a pistei. Toate mişcările de volum sau de panoramare enveLope va fi adus aminte şi au reamintit în mod automat pentru viitor, de amestecare. Configurarea unui timp SELECTION şi buclă va permite puncte de amestec care urmează să fie optimizat pe Y. fl

Training Vegas
Vegas, pot fi instruiţi să lucreze cu cele mai multe dispozitive de controller standard. Pentru a trenului Vegas pentru a accepta de intrare de la aparatul Dvs. MIDI Controller, deschideţi OPŢIUNI | Preferences | EXTERNE DE CONTROL ŞI fila AUTOMATION. Faceţi dublu clic pe Controller generic, sau faceţi clic dreapta şi Configurare selectaţi din submeniu. Guration încrederea de dialog se va deschide. În caseta de dialog Configurare, faceţi clic pe parametrul care doriţi să le controla. Touch orice buton de control dispozitiv, slider, sau pe butonul. Aceasta va cauza pe butonul Aflaţi în caseta de dialog la lumină sus. Bifaţi "Learn" cutie, şi rândul său, diapozitive, sau apăsaţi butonul parametru, Fader, sau buton pentru a instrui Vegas, pentru a lega it la parametrul de specificaţiile c. Repetaţi acest pas pentru fiecare parametru pe care doriţi să controlul. Fii anumite salvaţi harta, astfel că este disponibil pentru SES următoarea dvs.Sion. (Meteo sunt salvate ca FI XML LES.)

Every Breath You Take, fiecare miscare face!
Automatizarea este actul a cererii de gazdă, amintindu-şi fiecare mişcare făcută pe external dispozitiv de control. În versiunile anterioare ale Vegas, de automatizare a fost în întregime controlat de un mouse-ului. Cu toate că intuitiv şi

funcţionale, aceasta este, cu siguranţă aproape imposibil de a genera un mix inspirat cu un mouse. Muzica se presupune a fi inspirate de capriciu de moment, şi, uneori, generatoare de amestecuri de mână, în momentele de întâmplare va scânteie muza cele mai uimitoare si lichide. Mai mult decât atât, fiind capabil să se amintească mixuri la întâmplare şi va crea mai multe amestecuri de a juca din nou pentru un director sau de a producătorului este un lucru minunat. Aproape toţi parametrii de funcţii Vegas, poate fi automatizate şi amintit. Cu o mai mare-controller scop, cum ar fi de Control Mackie, puteţi accesa parametrii a tuturor efectelor, autobuz trimite, auxiliary trimite şi se întoarce, reverbs, şi compresoare. Automatizari in Vegas este un lucru minunat pentru a experimenta din cauza simplităţii sale cu underlyING complexitate. Pentru a automatiza, chiar şi un buton mic Griffen pot fi folosite. Este un pic cam dificil de a crea, dar odată ce controller este configurat, aici sunt paşii pentru a automatiza o combinaţie: 1. 2. 3. 4. Pe cale de a fi automatizate, faceţi clic pe butonul de automatizare setările. Alegeti de automatizare Scrie într-unul din cele două moduri oferite, Touch şi Latch. Faceţi clic pe Play sau apăsaţi bara de spaţiu, şi încep să butoane răsuciţi, glisante diapozitiv, sau butoanele. Redarea Stop. Dacă sunteţi mulţumit de amestec, aceasta poate fi pus în modul de Automatică Citiţi, în care nici o mişcare vor fi predate la cerere, ci doar va citi se mută în prealabil de intrare cu dispozitivul de control.

Sfat _____________________________________________________________________________
Dacă sunteţi un inginer cu experienţă audio, puteţi amesteca toate melodiile trăi aşa cum aţi face cu un mixer analogic. Selectaţi toate melodiile din Vegas, înainte de a pune o piesă în modul de automatizare, astfel încât atunci când o piesa este plasat în modul de înregistrare de automatizare, toate piesele sunt puse în modul de înregistrare de automatizare. Puteţi merge oricând înapoi şi suprascrie toate Fader se mişcă repede pe trasee individuale, dacă este necesar. Dacă aveţi un dispozitiv hardware, cum ar fi Universal Mackie de control, este rapid şi uşor pentru a scrie un amestec complet şi apoi mergeţi înapoi şi tweak mai târziu. Dacă aveţi piese audio de mai mult decât aveţi controlul asupra Fader, doar pentru a permite automatizarea liniilor de cale ferată le-aţi faders pentru, apoi comutaţi faders la melodiile rămase, scris de automatizare şi editarea ca te duci. Amintiţi-vă, vă melodii întotdeauna rearanja poate in Las Vegas prin glisarea piese la care acestea sunt cele mai convenabile în layout si prioritate.

Touch Me, Latch Me! Moduri de automatizare
Există două forme de scriere de automatizare. Una dintre ele este modul de blocare, iar celălalt este modul de Touch. Fiecare are avantajele sale, şi fiecare este destul de comună pentru studiouri automatizate. În general, fluxul de lucru între cele două procese sunt gestionate într-un

anumită ordine. Pentru cele mai multe scenarii de înregistrare, veţi fi de lucru cu Vegas de către 7.81b de pornire într-un singur modul de finisare şi într-un alt. Pentru un amestec în stare proaspătă, fără automatizare mutãri inserate, începe în modul de blocare. Joaca se amestecă apăsând bara de spaţiu sau faceţi clic pe Redare sau apăsând butonul Redare pe dispozitiv de control. Mutare butoane sau faders în timpul redarea pe toate acestea, multe piese care o aveţi în modul de automatizare. Astfel, se creează un amestec de "dur", cum este numit în industrie. Acum Vegas va aminti toate mişcările le-aţi făcut, indiferent dacă acestea sunt volume, euro sau mişcări de automatizare FX. Acest lucru se realizează de obicei, cu toate melodiile din modul de înregistrare, dar doar pentru ca de obicei, face acest fel, nu înseamnă ce trebuie să faci în acest mod.

Mod de blocare va continua scrierea setările, indiferent dacă vă aflaţi cum să vă deplasaţi Fadermentele sau nu şi va rescrie orice mişcări existente care ar putea fi creat mai devreme, de luare de blocare modul de excelenta pentru scris, de peste un mix întreg sau o pistă întregi dacă sunteţi DISmulţumit de amestec sau doriţi să creaţi un mix alternativă. Ca urmare a amesteca instituie sau se amestecă dur, se amestecă poate fi fie fin reglate de melodii de sine stătătoare sau optimizat, cu toate melodiile încă în modul de automatizare. Cu toate acestea cele mai bune, piese trecerea la modul de Touch este. În modul Touch, keyframes şi puncte de control sunt create doar atunci când vi se ating sau de adaptare a parametrilor a pistei. De îndată ce aţi opri mutarea glisante sau a mânerelor, Vegas se închide scris mişcări, iar mişcările deja existente-aţi inserat în modul de blocare sau de primul scrie de automatizare a prelua din nou. Acesta este motivul pentru modul de Touch este mai bine pentru tweaking un mix.

Pe fiecare antet cale, există o pictogramă de automatizare. Puteţi vedea aceasta lângă Mute şi Track butonul FX. Faceţi clic pe aceasta şi apare un submeniu. Automatizare se găseşte pe toate titlurile pistă şi poate fi configurat pentru toate piesele de la o dată sau de setat pentru piese individuale. În submeniu, aveţi posibilitatea să selectaţi Afişare Controale de automatizare, iar acest lucru va provoca pictograma de automatizare pentru a afişa modul de faptul că piesa specific este in Acest lucru este la îndemână, dacă te găseşti mirareING de ce o piesa specificaţiile c se comportă într-un mod special. Mutes pot fi acum automatizate de asemenea. Un dispozitiv, cum ar fi de Control Mackie sau evoluţia 33-a butoanele Mute pe el. Mutes poate fi introdus, de asemenea, făcând clic pe butonul Mute găsite pe antet pistă sau apăsând butonul Mute găsite pe dispozitivul de control. Automat de oprirea sunetului

7,82 Cele patru icoane care indică statutul de cale sunt dezactivate, Read, Touch, şi Latch. Observaţi că Citiţi şi Touch sunt foarte asemănătoare. Icoana Citeste este verde, iar pictograma Scrie este de culoare roşie.

este foarte la îndemână pentru muzică sau compozite de dialog, în care diferitele secţiuni şi ia sunt pe mulpiese tiple şi doriţi să comp împreună toate părţile acceptabil de melodii diferite pentru a crea o fi piesa nal.

Feeling Fat? Ia Thin!
Automatizarea va scrie literalmente mii de noduri, de asemenea, cunoscut sub numele de mânere sau keyframes, During. o scrie. Acest lucru poate fi tasking în mod excepţional pe procesorul dacă sunt lăsate pe cont propriu. Cu toate acestea, Vegas are o caracteristică cunoscută sub numele de subţierea prin care numărul de noduri şi keyframes poate fi subţiat afară, controlată de către utilizator. În OPTIUNI | Preferences | CONTROLUL EXTERN SI AUTOMATIZARI de dialog, exista o caseta pentru subtiere. Diluarea vor fi necesare pe masini mai lentă care sunt folosite pentru proiecte mari de mixuri. În caz contrar, mii de puncte plic generate de mişcare Fader va fi mai mult decât procesorul poate manipula.

7,83 Utilizaţi acest meniu pentru a reduce sau mări cantitatea de subţierea de keyframes şi mânere găsite într-un amestec.

Editori video poate sau nu poate fi a doua nuante de subţierea necesare pentru a controla. Muzicieni, va fi necesară pentru a avea drept de control mai mult posibil şi astfel vor dori să stabilesc la preferinţă. Dacă vă simţiţi în continuare că subţierea lipseşte sau este lovit-o zonă care nu se simt doar dreapta, puteţi întotdeauna Manualiatul regla mânere prin utilizarea unui mouse-ului şi făcând clic şi se deplasează nodul sau punctul de plic, până când acesta este doar de zi drept în amestecă. Un flux de lucru este sugerat faptul că se amestecă fi create în modul de blocare cu Diluarea activat. Diluarea Turn off, şi tweak sau ajusta mix folosind modul Touch. Folosiţi Touch modul numai pe domeniile pe care amenda nevoie de reglaj sau puteţi ajunge mai devreme de redare-diluat secţiuni în discuţie. Deşi poate părea ciudat, controlorii de diverse pot trimite diferite cantităţi de informaţii şi de unele pot insera valori mult mai multe sau mai puţine valori decât este necesar. Experiment cu controlul dumneavoastrăLER dispozitiv pentru a determina dacă este necesară pentru subţierea se amestecă dumneavoastră.

Mici semne introduce fie manual, fie cu un dispozitiv de control poate fi denumită noduri, mânere, keyframes, mânere, puncte de plic, şi / sau markeri banda de cauciuc de cerere diversetions. Toate aceste nume înseamnă acelaşi lucru. Sony apeluri de puncte le plic.

Sfat _____________________________________________________________________________
Dacă aveţi nevoie de un control extremă asupra secţiuni amestec complex, a face un amestec dur şi de a lua lucrurile cât mai aproape de FI nished în care este posibil, apoi a opri operaţiunea de rărit în OPŢIUNILOR | Preferences | CONTROLUL EXTERN SI AUTOMATIZARI de dialog.

Faders Flying Everywhere
Circulaţie Fader pot fi vizualizate pe sau în afara; problema devine una dacă Fader de circulaţie este de distragere a atenţiei la mix sau informaţiile prea mult pentru o placă video mai mică, pentru a trage circulaţie a. Cu un amestec complex de mai mult de 16 canale, vizualizare mişcările Fader ar putea fi prea mare o sarcina pe un card de 4 sau 8 MB video. Orice sau mai mari de 16 MB VRAM placa video ar trebui să elaboreze uşor mişcări Fader. În cazul în care din întâmplare placa video nu pot scrie mişcările, vizitaţi OPŢIUNI | Preferences | EXTERNE DE CONTROL ŞI AUTOMATION de dialog. În acest dialog, debifati "Animate faders ecran în timpul redării." Dacă aveţi un dispozitiv care arborează Fader, cum ar fi Mackie, faders se va muta pe dispozitiv, indiferent dacă ecran este desenul de circulaţie sau nu. Acesta este un eveniment foarte sexy si impresionant pentru cei care nu sunt familiarizaţi cu mişcarea Fader. Watching faders muta, care cade de metri, precum şi toate funcţiile de a face ceea ce fac ei în timp ce utilizatorul este mâinile oprit este destul de interesant. Un alt motiv de mare pentru a utiliza un dispozitiv, cum ar fi Mackie pentru o suprafaţă de control extern este că de contorizare pot fi vizualizate pe ecranul LCD de Control Mackie. Sony a facut acest lucru într-un mod pe care nu trebuie să te uiţi în mod constant la monitorul calculatorului în timp ce stabilirea unui amestec sus pe Mackie, ca la aparatele de măsurare sunt foarte exacte şi stabilite mai sus fiecărei benzi canal, making it simplu pentru a vedea şi familiar pentru a inginerilor audio utilizat pentru vizualizarea de contorizare pe consolă. De metri vor fi afişate atât timp cât este în Mackie I / O mode, găsite pe consola sec vederetion. De asemenea, amestecul Consola de vedere in Las Vegas este reglabil cu privire la nivelul de detaliu pe care doriţi să le respecte în metri.

Amestecarea audio in Vegas
Audio Amestecarea este o practică bazează în întregime pe o preferinţă personală, dar unele standarde şi tehnologietehnicilor sunt folosite de cele mai multe ingineri şi producători pentru a atinge mixuri care să corespundă cu aşteptările industrie. Urechile Fiecare persoana lui sunt diferite; aceasta este ceea ce face ca un singur producător, mai populare pentru diferite tipuri de muzică decât alta. Mutt Lange, un foarte bine-cunoscut producător de muzica heavy metal şi pop rock, este una dintre puţinele pentru a sari de la un stil muzical la altul. (Reunirea ţară legenda Shania Twain nu a durut.) Peter Gabriel este renumita pentru producţia sa de lume-muzica pop, la fel ca William Aura este cunoscut pentru adulţi său de lucru contemporane. Alan Parsons, Tom Lord-Alge, Ross Collum, şi Langios Danial sunt toate unice si bine cunoscute de producători / ingineri se amestecă. Toate acestea de credit ani de lucru cu echipamente şi producătorii din UTSDios au tăiat dinţii lor ca ingineri treia, janitors, sau recepţioneri. Toate aceste producători trebuie sa în cazul în care acestea sunt nu numai din cauza sentimentului lor inspirat de ceea ce oamenii vor să audă şi cum să aducă talentele unui artist în prim plan, dar şi pentru că acestea ştiau că principiile de bază şi practicile de amestec audio. De cunoştinţe şi o ureche practicat sunt cele mai importante lucruri pentru a crea un mix mare. Cunoaşterea este uşor de găsit. Beneficiind de o ureche practicat poate dura ani de zile. Principiile de bază de înţelegere a unui amestec sunt destul de simple, de acolo, ea devine pur şi simplu o chestiune de extindere pe experienţă.

Amestecarea Tehnici de
Configurarea unui amestec este în întregime dependentă de conţinutul de cale, indiferent dacă instrumentele de măsură este, muzica pat cu un voice-over, Foley, design de sunet, sau full-blown Orchestra. Frecvenţele Bass tind să fie mai centrat într-un amestec decât sunt frecvenţe înalte, în care o de la dreapta la stânga răspândit este mai evident auzit. Bass frecvenţe sub 250 Hz, nu sunt într-adevăr, chiar de direcţie, ci mai degrabă Omnidirecţionale. Frecvenţe mai mari sunt foarte direcţionale, care este aceea de bas si tobe chitare bas / sintetizatoare sunt în general mixte de centrul unui amestec şi sunete de frecvenţă mai mare sunt eşalonată pe parcursul de la dreapta la stânga domenii de o combinaţie. Un mod mai uşor să se gândească de acesta este să se uite la o fotografie a unei vista munte frumos. Muntii forma de bază a imaginii, precum şi ochiul este atras de Elk bugling în prim plan, uşor de pe centru. Ai observat de arbori verzi şi fluxul sau pârâul care curge prin imagine. Subiectul principal al imaginii este Elk în prim-plan, dar fără frumuseţea înconjurătoare, Elk pare destul de puternic. Crearea unui mix bun este ca doar că: o mulţime de elemente individuale care, la ureche, pentru a trage un element de primar. Încercaţi să poza un mix de vedere vizual, cu scorul sau de performanţă în ochii mintii, care va contribui la atingerea obiectivului final.

Ajusta Amestecuri de către exploataţie în jos butonul din stânga al mouse-ului şi utilizaţi tasta 2 sau 8 de pe tastatura numerică pentru a ajusta orice plic în sus sau în jos. 4 sau 6 mută-cheie pentru un nod deward or backward on the Timeline. Suma de control este determinată de adâncimea de focus pista. Cu maxim de zoom, Superfine creşterile plic sunt posibile. Quantize la Rame (F8) opţiune ar avea nevoie să fie dezactivate pentru a avea acces corecte la maxim de zoom. Tastatura acelaşi tăiaţi caracteristici care afectează Timeline video sunt, de asemenea, găsite în set de instrumente audio. Utilizaţi tasta de 7 sau 9 de pe tastatura numerică pentru a selecta o margine eveniment; utilizaţi tasta 1 sau 3 pentru a edita mai lungi sau mai scurte de probe. Adâncime de concentra cale determină modul în care FI ne modificările tastatură sunt făcute. Zoom-ul în adâncime pe o pistă de cauzele de până la proba-de-edits eşantion; zoom-ul pe pista de modificări secţiuni mai mari de audio. (A se vedea Capitolul 3 pentru mai multe informaţii despre editarea tastatură.)

Unele amestecuri sunt construite din partea de jos elemente sfârşitul FI RST, terminând cu elementul primar, şi alte amestecuri sunt construite incepand cu elementul primar şi alte sunete sunt construite in jurul lui. Pentru a lucra cu un amestec pe bază de dialog, pentru film sau video, aceasta este o modalitate buna de a începe, obtinerea de voce la un nivel care este confortabil. Ar trebui să fie tare, dar niciodată de trecere a �3 marca dB, astfel încât camera exista pentru alte elemente pentru a menţine expresia lor dinamice. Adăugarea unui compressor la elementul principal este destul de standard de practică. În cazul în care primar este o voce, începeţi cu setările de compresie de 1.5:1

lumina, sau 2:1, care lucrează cu pragul pentru a se potrivi se amestecă. Fiţi prudent din squashing de sunet prea mult, deoarece acest element este cea mai în-partea din faţă a se amestecă. Apoi, începe să locul elemente de fundaţie, cum ar fi Walla statică, traffi c, sau de zgomotul de fond. Într-un context muzical, aceste elemente ar fi lovi cu piciorul toba, chitara bass, sau de jos a altor elemente de terminare. În cazul în care sunetul partea de jos este plin de noroi sau gras ca un butoi, eliminaţi unele dintre frecvenţe în regiune 300 Hz. Într-un amestec muzical, adăugaţi un pic 1.5 kHz pentru unele fixaţi în a lovi cu piciorul drum and bass. Într-un amestec pentru video cu disc, lasă o parte din frecvenţe superioare afară, poate chiar se umezi -le un pic, astfel încât să nu lupta cu frecvenţe în elementul primar / voce fata. Folosiţi un com.vasopresoare, incepand cu o setare de bază de 3:1 sau 4:1, şi lucrul cu setările de acolo pentru a menţine mix de la a deveni prea dinamică în frecvenţele joase. Trimite toate în partea de jos / ele fundaţiementele la unul submix / autobuz, cu un compresor suplimentare, dacă este necesar, în autobuz.

Walla termen provine din primele zile de radio, când extra au fost aduşi într-un show de radio sau de film, şi actori ar spune "-Walla Walla Walla-" peste şi peste, cu doar câţiva oameni spunând cuvintele din sincronizare cu reciproc pentru a crea un sunet de o mulţime cârtire. Nu individuale de cuvinte au fost rostite la toate. În această zi, de dialog de fundal este numit Walla, dar actorii nu mai folosi FI xed-format Word.

De design de sunet vine în mixul următoare, cu mişcare şi adâncimea de umplere boxele cu care se deplasează elemente care pot fi muzicale sau nu. Oricum, sunetul ar trebui să fie un sunet de umplere că, în temeiulse află alte acte se amestecă. Într-un music-mix orientate, aceasta este elementul ritmic. Încercaţi să evitaţi panning acest drept de sunet greu sau spre stânga, dacă este posibil. Mai mult de o ora 9 si 3 este de bilete, spălate largă, mai degrabă decât să fie prea puternic, astfel încât să ţină departe se concentreze de la subiect fonetică. Chitara, synth-uri, precum şi voce de fundal încap toate în acest spaţiu de asemenea. Fiţi prudent de scânteie care doresc prea mult sau pentru a termina de fund în aceste elemente şi se lasă loc pentru sunetele primare şi founSunete degradare. Reverbs Utilizaţi sau întârzieri să se spele aceste sunete în întreaga panza sonic, mai degrabă decât creşterea volumului unui instrument individuale. Aceste sunete contribuie un sentiment de culoare sau timbru a elementului muzicale. Dacă totul s-au luat, cu excepţia acest element şi elementul de plumb, nu ar fi încă ceva în valoare a asculta. În cazul în care sunetele sunt inconsistente în această element, încercaţi pentru a le aduce în şi în afara uşor, mai degrabă decât cu surprindere. În caz contrar, ele vor distrage atenţia de la elementele de faţă. Următoare sunt plasate FX speciale sau sunete semnătura dintr-o bucată. În contextul muzical, acest lucru este sunete în mişcare de un synth care are o semnătură pentru a marca cântec, mai degrabă decât un synth care este UEMlating o tastatură tradiţională. Într-un context video, aceste sunete sunt o ghiulea, gloanţele fl Ying, nave spaţiale, swoops aeronave, sunete sau de alte acţiuni. Acestea ar trebui să fie plasate pentru a muta la dreapta la stânga sau de faţă la spate într-o surround se amestecă. These are the exciting elements of a stereo or surround mix. Amintiţi-vă, aceste sfaturi sunt rudimente simple. De aici, se amestecă poate fi optimizat în funcţie de ureche individuale.

Compression
S-ar putea spune că este pur şi simplu imposibil de a face un mix bun digital fără compresie, încă de compresie este unul dintre cele mai înţeles greşit a se amestecă şi se procesul de audio. În primul rând, este important de a înţelege diferenţa dintre un compresor şi un limitator. Un limitator de previne audio de la trecerea la un volum predeterminat. Orice audio pe care încearcă să treacă la nivelul presetat este strivită pentru a se potrivi nivel prestabilite. Limitatori nu sunt în general bune pentru muzică sau audio pentru video mixuri, dar sunt mai potrivite la situaţiile în care nu toate elementele din mass-media poate fi controlată.
7,84 O vedere deasupra capului de elemente se amestecă.

7,85 Audio înainte de a fi limitate.

Audio după ce a fost greu 7,86 limitate.

Există limitatoare de tare si limitatoare de moale. Diferenţa este cât de mult de o dinamică limitatorului ar putea fi stabilit la înainte de punctul de limita de greu. Cu alte cuvinte, un limitator de s-ar putea fi presetate pentru a se asigura că nimic nu mai mare decât �3 dB este permis să treacă, dar majoritatea informaţiilor audio este la �5 dB cu o mulţime de dinamic, care vrea să meargă mult mai tare decât �3 maxi dB admisibilmama. Folosind o setare pe care instruieşte limitatorul de a începe reducerea nivelurilor de la �9 dB permite unii se simt dinamice, pentru a rămâne în pista audio. Limitatori de multe ori stoarce high end si viata dintr-un amestec, ceea ce face plictisitoare şi plictisitor. Reclame de televiziune sunt adesea greu limitate şi comprimat pentru a da volum maxim (unul din lucrurile annoying despre volumul global al unui comercial de televiziune). Limitatorului de termen moale este doar într-adevăr, făcând o comparaţie cu un compresor greu. Cele mai multe compressors, de asemenea, au capacitatea de limitare a construit in Compresoare operează un pic diferit, comparativ cu un limitator de compresor, ELAS mai multe fiindtic sau maleabil numai în modul în care de control al dinamicii la eliberare. Un limitator este un compresor cu un raport de 10:1 sau mai mare, dar de obicei, cu mai puţine atribute reglabil decât un compresor. Compresoare poate face audio mai tare, în timp ce, în acelaşi timp asigurându-se că o gamă dinamică, este redusă. În general, un compresor este folosit pentru a menţine dinamica cât mai exacte posibil, în timp ce, în acelaşi timp împiedicarea audio de la un prag de trecere a ales. Această caracteristică face mai uşor pentru a obţine un eveniment / semnal mai tare într-un amestec, în acelaşi timp, va menţine controlul asupra semnalului de aparente. De exemplu, compresia ar putea fi necesare pentru un cântăreţ sau de voice-over artist în studio care se deplasează spre şi înapoi de la microfon. Nivelurile înregistrate nu sunt coerente. Poate că acelaşi artist vocal-a linistit foarte pasaje foarte tare în limba lor. Un compresor Evens în diferenţele dintre cele două secţiuni. Un compresor este utilizat de către jucători şi jucători chitara bas de a menţine susţine o coarda sensibila a smuls sau strummed nota /. Un compresor netezeşte jos atacul asupra siruri de caractere şi apoi se deschide / Comunicate de treptat, permiţând nota / coardă pentru a apărea ca şi cum ar merge mai mult decât ar fi fost altfel auzit.

7,87 Pragului stabilit la? 30 dB, cu rapoarte de compresie variabila: 2:1, 5:1, 10:1. Comunicarea de compresie curba de la setări diferite.

7,88 Stăpânirea de compresie de la nivelul de 2:1, cu prag la? 8 dB, permite semnalul să fie mai tare nivel global din cauza gama reduse dinamic.

7,89 De compresie aplicate la 2:1, cu prag la? 24 dB. Începând cu atacul mai devreme în semnalului cu un prag minim face o diferenţă uriaşă în comportamentul a compresorului. Iată cum funcţionează un compresor. Înţelegerea raportul, pragul, atac, şi eliberarea sunt cele mai importante piese la compresie înţelegere.

7,90 De atac, prag, şi eliberarea. Voce, în general, nu va suna la dreapta cu compresie mai mare de 6:1. Toate dinamica de voce va fi strivită, până la punctul de a avea nici o nuanţă de performanţă sau de stânga în audio.

De pe DVD sunt incluse în această carte sunt FI demonstraţii am de audio si audio pentru video. Ascultă diferenţele în modul în care reducerile audio prin intermediul pe secţiunile reparat. Sony oferă un procesor multiband în dinamica lor plug-in-Arsenal. Acest instrument multiband este o combinaţie de patru compresoare cu frecvenţă-setări dependente. Mai degrabă decât comprimaING un instrument de ansamblu sau se amestecă, faţete individuale ale audio pot fi afectate în timp ce alte porţiuni lăsând în pace. De exemplu, o cursă cu tambur ar putea fi exact sunetul pe care doriţi, dar este prea tare la o frecvenţă anume sau gama de frecvenţe. Dinamica multiband plug-in, sau EQ pe bază de compresor, dă posibilitatea de a comprima numai frecvenţa necorespunzător sau o gamă largă de frecvenţe fără a afecta restul de informaţii audio.

De-Essing
O componentă a ambelor vorbit si cantat Cuvântul este sibilance. Sibilance este sunetul fluierat făcut atunci când vorbesc sau cântând S sau SH. Dificil de reparat, această problemă, cunoscut sub numele de "Essing," creează distorsiuni sau denaturarea aparent în difuzoare ieftine şi de înaltă sisteme de sfârşitul la fel, indiferent de cât de mult compresSion sau EQ este aplicată. De fapt, EQ este de ultimă instanţă, pentru a repara Essing, şi compresoare sunt doar cu un pas înaintea EQ atunci când vine vorba de-sunet Essing. Un de-Esser este doar o trupa de-specificaţiile compresor c. Când sibilance de la S lui devine în modul de amestec, deschide Sony multiband plug-in-dinamic şi să înceapă cu De-ess presetate. A nu putea suporta timpul atacului la 5 milisecunde. A nu putea suporta timp cariilor la 40 sau 50 de milisecunde pentru o voce de sex masculin, setaţi centrul de frecvenţă la 5 kHz, precum şi pentru voce de sex feminin, setaţi centrul de frecvenţă la 6.5. Sibilance Adevărat este, de obicei centrat între 8 şi 10 kHz. Ambele aceste setări sunt puncte de plecare. S-ar putea fi faptul că ajustarea în continuare este necesară.
7,91 Salvarea De-ess setări prestabilite pastreaza-o pentru o altă sesiune sau pentru alte de-Essing în cadrul aceluiaşi proiect.

Raportul de compresie ar trebui să fie stabilit la 30:1, pentru a începe cu, şi pragul stabilit la �30 dB. Acum, începe o buclă de peste o secţiune în cazul în care sibilance este prezent şi ajustaţi setările multiband ca bucla este auzit. Fiţi prudent în aplicare a prea mult de un raport, un cântăreţ sau voice-over pot câştiga rapid o bâlbâială în cazul în care este setat prea mare. Cum, uneori, cât de puţin 6:1 este de ajuns. Experiment cu ridicarea pragului şi reducerea, până când raportul de fixa dorit este găsit. A salva această setare ca o prestabilit tastând un nume presetat în caseta de presetate şi apăsând pe pictograma care arată ca un disc de fl oppy. Acest presetat este acum parte din setul de instrumente dumneavoastră.

Folosind Equalization
Acvalizeri, de asemenea, cunoscut sub numele de SCM-urile, sunt unul dintre cele mai des pentru a-transformat-unelte în plug-in-Arsenal. SCM sunt utilizate pentru a reduce frecvenţele de sunete de grăsime, care ocupă spaţiu în spectrul de frecvenţe audio care alte sunete pot ocupa, de asemenea, crearea de confuzie despre ceea ce ureche este de audiere. SCMuri sunt de asemenea utilizate pentru a corecta problemele cu o cameră de urmărire sau a soldului sărace frecvenţă într-un microfon sau, uneori, pur şi simplu pentru a îmbunătăţi performanţa sau o caracteristică a unui eveniment audio. În timp ce a inventat iniţial a aplatiza de sunet prin telefon, SCM-urile de astăzi sunt predominant folosite pentru a unflatten de sunet, şi aşa mai în glumă, unii ingineri apel unequalizers aceste instrumente. Utilizarea unui EQ trebuie să fie judicioasă. Prea mult stimula cu privire la orice frecvenţă poate cauza supraîncărcării de ieşiri, poate provoca un compresor de a lucra mai greu decât are nevoie pentru a creşte din cauza volumului exces, sau chiar pot crea distorsiuni în armonicilor legate de un sunet. SCM-uri de obicei vin în două formate: grafică şi parametrice.
7,92 Economisere grafic stabilit la octave.

7,93 EQ Timeworks parametrilor seamănă cu un EQ grafic. Cu toate acestea, frecvenţele pot fi selectate, precum şi lăţimea de bandă sau Q a frecvenţelor poate fi Defi Ned.

Cu SCM grafic, frecvenţele sunt presetate, şi numai câştigul de frecvenţe specifice pot fi majorate sau reduse. Se găseşte în octavă, jumătate de octavă, şi o treime octavă, în cele mai multe cazuri. O octavă este determinată de o frecvenţă înmulţit cu 2. Octavă de 125 Hz este de 250 Hz, fiind următoarea octavă 500 Hz, şi aşa mai departe. Jumătate de octavă de 125 Hz este 187.5 Hz, iar o treime octavă de 125 Hz este de aproximativ 160 Hz. Centre de frecvenţă sunt stabilite de către Organizaţia Internaţională pentru Standarde (ISO). Vegas are patru SCM-uri diferite de grafice disponibile ca plug-in-uri.

Cu SCM parametrice, utilizatorii pot selecta un centru de frecvenţe specifice, selectaţi suma de bandalăţime că frecvenţa deţine controlul asupra, şi de control câştigul sau de reducere a acestei fre acelaşibanda de quency. De obicei, SCM-uri parametrica a permite mai multor frecvenţe care urmează să fie specificaţiile ED şi controlate. O SCM derivat din ambele grafice şi parametrice, SCM-uri din paragrafe sunt amestecate Economisere-mode care frecvenţelor, în general, au stabilit pentru partea de jos si de sus spectrele de frecvenţă şi frecvenţele de gama medie care poate fi transferat. Acest tip este rar văzut în software-ul-singurele forme. Q Tight este utilă pentru tăierea dintr-o anumită frecvenţă care poate fi un zumzet, deformare, sau pur şi simplu o problemă de frecvenţă. Q Tight este, de asemenea valoroasă pentru îmbunătăţirea frecvenţe specifice, cum ar fi creşterea prezenţa într-un vocale pentru a oferi o calitate aerisit pentru a obţine un sunet pop vocal că este popular în prezent. Sfat _____________________________________________________________________________
De pe DVD, deschideţi proiectul egalizare demonstrative. FI le conţine aceluiaşi eveniment, în două exemplare. Versiunea FI RST este versiunea de emisie; al doilea a fost prezenţa şi de compresie a adăugat la acesta folosind un EQ parametric, cu un impuls la 4,1 kHz. Atenţie la diferenţa dintre cele două. Oricare dintre aceste două mixuri este acceptabilă pentru a rezultatului final, dar există o diferenţă în modul în care două sunt percepute.

Utilizarea Reverb
Reverb poate fi folosit pentru orice fel de amestec audio, fie pentru video sau audio, vorbit cuvânt sau muzică. Este, de asemenea, unul din efectele cele mai Overused în paleta de instrumente disponibile. Reverb este folosit pentru a reproduce diverse medii de camera în mod artificial. În trecut, muzica a trebuit să fie înregistrate în camere mari sau în camere cu mari zone reflectorizante. Reverb creat în astfel de camere mari au ajutat amestec de sunete împreună, creând o expresie de coeziune încă individuale de instrumente sau a autorităţii vocale. Observat vreodata cum vocea lui Dumnezeu in filmul sau de înregistrare este întotdeauna însoţit de un reverb mare? Ca tehnologie si creativitate au crescut în industria muzicală, reverberaţie a fost emulat în tuburi, izvoare, sisteme de sala de complexe, în cele din urmă electronica, şi acum, în software-ul. Reverb poate exprima o imensitate şi distanţa spaţială sau poate fi parte dintr-o comunicare intima, realizate unic de modul în care anumite consoane, silabe, sau genunchi instrumentale de sunet într-un sunet reverberant. Fiecare mediu comune pentru lumea are un sunet. Ce face ca până acest sunet este reflecţiile în acel mediu. Cântând în duş face chiar şi un sunet slab voce bogat, întrucât această cântând acelaşi glas într-un dulap sunete plictisitoare si fara viata. Duş este plin de suprafete dure, în timp ce dulap este plin de moale suprafete. Suprafeţe dure în mod eficient a crea un sunet dublat voce care urechea aude imediat, în timp moale suprafete absorbi aproape toate sunetele, prevenirea aproape toate reflecţiile şi de a face mai greu pentru a auzi sunetul. Camere spatioase cu suprafeţe reflectorizante, cum ar fi catedrale, săli, şi holuri lungi, nu numai refl ECT sunet, dar reflectă în mod repetat, extinderea şi elongating sunet, toate în timp ce înmuiere de sunet, oferind o iluzie de infi tate.

Undeva intre sunetul unui dulap şi că, de o catedrala, nu există setările reverb utile pentru aproape orice situatie. Vegas are o mulţime de reverbs construit în mare, şi incredibil moalereverbs articole sunt disponibile de la mai mulţi fabricanţi terţe părţi, cum ar fi software-ul audio PSP, valuri, iZotope, Anwida, şi multe altele. Sfat _____________________________________________________________________________
Reverbs mai multe sunt incluse pe DVD cu această carte, inclusiv drum liber de la PSP software-ul audio.

Reverb Overused sau prea tare pot spala peste prea mult din spectrul audio, ceea ce face noroioase audio de sunet şi fără claritate. Utilizaţi cu atenţie. Luaţi în considerare utilizarea reverb, în foarte scurt, setările de linişte pentru interviuri care ar putea fi prea uscat de a fi într-o foarte strâns, cameră liniştită sau care ar putea avea unele zgomotul ambiental, care nu pot fi spălate cu sunete sau alte paturi. Reverb este, de asemenea, util pentru a face un semnal audio mono par să fie stereo, prin crearea de reflecţii financiar artifi care ajung la ureche, la momente diferite. Feed o mono voce sau un instrument într-un autobuz sau FX trimite, care este doar reverb şi apoi înapoi la ruta de ieşire de masterat. Asiguraţi-vă că reverb este destul de scurt şi are predelay foarte putin. Panning reverb / trimiteING reverb la aceeaşi locaţie ca şi sunetul uscat, de asemenea, este o tehnica de mare pentru păstrarea mari de sunet, dar află. Pan semnalul original de a suna în cazul în care chiar în amestec înainte de a adăuga reverb. Utilizaţi un FX trimite la ruta de sunet uscat la reverb. Pan reverb la acelaşi spaţiu. Această tehnică funcţionează bine cu voce amestecat cu un pat de muzică, precum şi cu un singur instrument de sunete, cum ar fi chitara, cursă tobe, clape, precum şi alte single-point-instrumente de sursă. Fiţi prudent cu privire la sunete reverb că sunt prea luminoase. Cu toate că de obicei, warm up o voce, reverbs luminoase, de asemenea, au tendinţa de a elabora sibilance şi pot crea cu uşurinţă o denaturare în cele din urmă mare. Utilizaţi o de-Esser sau EQ înainte de reverb în cazul în care se produce această problemă.

Când audio de amestecare, uneori este necesar pentru a reduce volumul audio repede, dacă pentru un apel telefonic sau vizitator sau pentru că e prea puternic pentru o conversaţie. Vegas, oferă un buton Dim care DIMS audio cu 20 de opţiune dB.This asigură o reducere imediată de volum, fără a schimba glisante de ieşire audio nivel şi fără a afecta face de ieşire. Butonul Dim se găseşte chiar deasupra glisantă pentru volumul principal sau pot fi activate prin apăsarea Ctrl�Schimb�F12. Desigur, cu cheie Vegas's feature-cartografiere, aveţi posibilitatea să harta butonul Dim care urmează să fie nici o setare cheie preferaţi.

Amestecarea pentru 5.1 Surround Sound
Sunet surround de amestecare aduce o perspectivă complet diferită, în pregatesc şi înfiinţarea unui amestec. Mai degrabă decât a fi în cauză, cu doar două difuzoare stereo într-un domeniu, există acum sase difuzoare, toate controlate individual. Termenul de 5.1 este derivat de acolo fiind un drept şi un vorbitor stânga pentru faţă şi spate, un canal centru, si un subwoofer (.1 din 5.1). Fiecare vorbitor are de intrare proprie, se amestecă şi stabilirea, pentru fiecare difuzor poate deveni rapid o provocare, ca domeniul stereo toate dintr-o dată devine mici. Mai mult decât atât, având în puncte suplimentare de sunet excita cel mai orice EngiNeer, care nu a avut experienta in domeniul surround, şi este foarte uşor de a crea un supra -mix de top, care, în timp ce sună interesant în camera de control, îşi pierde entuziasmul său în mediul de ascultare. Uneori adaos nu face chiar şi sens la ureche atunci când luate în contextul unei setări nonvisual. Pe scurt, este uşor de a sublinia exagerat boxe posterioare canal pur şi simplu din noutatea de a avea ei. Vegas are capacitatea de a face surround pe 5.1 canale de amestecare. Acest tip este standard pentru cele mai multe DVD-uri, precum şi înregistrări muzicale multe sunt în mişcare în domeniul surround 5.1. The Eagles " Hell Drum liber Peste CD-ul a fost una dintre primele scufundat-CD-uri de experienţă pe piaţă şi este un excelîmprumutat exemplu de surround 5.1-înregistrare audio. Camera trebuie să fie configurat corect pentru amestecarea în surround 5.1. Având un sistem de sunet 5.1 de la biroul local de aprovizionare şi un surround 5.1 carte se întâmplă abia la suficient şi nu va SUFFI CE de la toate în cazul în care camera nu este configurat corect.

7,96 Wiring surround sistemul în mod corespunzător este important. Foloseste-cabluri de înaltă calitate pentru a conecta difuzoarele la o placa de sunet.

7,97 Selectaţi setarea surround de a crea autobuze pentru surround se amestecă.

Pe DVD cuprinse în această carte este un clip de încercare, care permite audio pentru a fi testate pe producţia tuturor vorbitorilor în cameră. It's critică faptul că ei toţi să fie egali în volum a atinge un amestec echilibrat. Utilizaţi aceste tonuri pentru a testa de ieşire. Nu acest proces prin plasarea tonul ca un eveniment pe Timeline de Vegas si apoi deschide fişierul | de dialog Properties. Selectaţi tab-ul audio, şi, în Master Bus Mode drop-jos listă, selectaţi 5.1 surround. Acest proces automat autobuze introduce în fereastra de andocare mixere pentru a permite amestecarea LevELS la faţă, spate, şi boxe centru, plus o camera de joasă frecvenţă (LFE) de control. Este, de asemenea, adaugă o inconjoara panner pentru fiecare piesa audio de pe Timeline.

Nivelurile stabilite pe mixer placa de sunet de la 0 dB pentru a se asigura că Vegas este singurul dispozitiv de amestecare a fi utilizate pentru a conniveluri de trol. În caz contrar, este posibil ca prestate FI les nu vor fi corecte la ceea ce este a fi audiat. Având în setările de placa de sunet inegale mixer garantează un mix dezechilibrat.

7,98 Anumite niveluri placa de sunet malaxor de control în afara Vegas. Verificaţi acest lucru cu atenţie pentru precizie în mixul.

Acest control panner este modul în Vegas, manevrele audio în jurul spaţiul audio. Observaţi că am fi difuzoarele sunt în panner. Dacă faceţi clic pe butonul LFE, în colţul din dreapta sus a pande control ner trimite canal numai la ieşire LFE. Audio este strecurat din faţă spre spate şi de la dreapta la stânga keyframes folosind. Vegas, foloseste-cheie cadre în instrumente audio de uşor diferite de modul în care le foloseşte keyframes în instrumente video. Automat de amestecare face acest lucru foarte eficiente şi puternice, ci mai degrabă decât utilizarea hardware-ului pentru a configura amestec, de poziţionare audio poate fi exact-cheie înrămate şi editate în orice punct din amestec, cu Vegas grafic care arată plasarea audio de la orice punct. După deschiderea Panner Surround, faceţi clic dreapta pe panoul de control Track asociate cu deschise Surround Panner. Selectaţi Inserare / Remove Envelope (Shift�P) din meniu şi apoi Surround, keyframes Pan din submeniu. Acest proces permite keyframes să fie introduse pe Timeline, instruindu-audio pentru a pan la oriunde doriţi să fie, în orice punct de pe Timeline.
Audio Tools în Vegas 309

7.99a, 7.99b Dublu-clic pe Panner Surround, pe panoul de control Track imparte-l jos ca o fereastră mobile, ceea ce face panning mai uşor să ne Defi.

7,100 Acestea sunt cele trei moduri surround pan în Vegas. Click-dreapta RST FI / default pan modul permite selectarea unor stil LM Fi sau de control LFE, afişată în dreapta. Selectarea butonul LFE trimite audio numai la ieşire canal LFE.

Cu Panner Surround deschis, urmaţi aceşti paşi pentru a vă deplasa audio în spaţiul de ascultare: 1. 2. Plasaţi cursorul în cazul în care de circulaţie ar trebui să apară sau ar trebui să termine, în cazul în care locaţia este difFerent de pe front implicit poziţia Center. Mutaţi Orange dot găsite în caseta de Surround Strecurarea la audio în cazul în care ar trebui să fie în acel moment. Audio va pan lent la acest punct de unde ar proveni de la keyframe RST FI. Observaţi că poziţia de referinţă este urmată de puncte mici, care să indice modul audio se va muta. Plasaţi cursorul pe data viitoare punctul de la care audio ar trebui să fie mutate. Mutaţi poziţia de referinţă în Panner Surround, până la punctul dorit. Se repetă până când toate panning este complet pentru proiect pe această cale. Keyframes / poziţie audio poate fi editat mai târziu.

3. 4. 5.

Când panning semnale stereo, trecând de la dreapta la stânga poate crea probleme atunci când devine mai tare audio de pe o parte decât pe cealaltă parte atunci când audio este oprit în timpul unui echilibru tigaie. Adăugaţi canale, setarea implicită, pot crea cu uşurinţă distorsiuni. Power Constant setare se mişcă în jurul audio de spectrul audio la volum egal cu nici o schimbare în volum în orice punct. Observaţi că Vegas afişează volumul relativ pentru fiecare canal în instrumentul de Surround Panner. Experiment cu diferite setări panning în timpul funcţionării în cazul în care audio pare să sară în volumul în timpul unui tigaie. Vegas are control separat al canalului centru de pe pistă, mai degrabă decât atribuind-l la un autobuz ca unele sisteme 5.1 face.
Keyframes clic-dreapta în Pan Surround, Cronologia se deschide un meniu, care arată alegerile pentru viteza atributele de modul în care keyframe se va muta de sunet. Ţineţi îngheaţă audio, până la keyframe următoare. Smooth uşor viteze de până în care se lasă keyframe si incetineste, deoarece se apropie de keyframe următoare. Rampe Fast audio de rapid pentru a keyframe următoare. Rampe Lent audio la keyframe următoare destul de lent. Linear oferă o mişcare dreaptă. Aceasta este setarea implicită keyframe în Vegas. Deşi nu este întotdeauna uşor pentru a vedea, diferitele setări keyframe atrage calea audio în mod diferit în fereastra Surround Panner.

7,101 Click-dreapta Panner Surround, oferă mai multe opţiuni în ceea ce priveşte puterea audio de la un punct c specificaţiile în tigaie.

7.102, 7.103 Canal Center este de la 0 dB, în mod implicit. Observaţi cum Eld sunet FI atrage la spate ca volum creşte de la difuzor central.

Canal de centru este de la zero de volum în mod implicit. Ca volum este crescut în fereastra Surround Panner, cu toate acestea, observaţi că grila de sunet atrage înapoi, ca putere / creşteri de volum pe canal centru.

Vegas a moduri surround pe care pot fi accesate prin click-dreapta Panner Surround şi alegerea de Film de la submeniu care apare. Mod de panner de Film de mai îndeaproape simuleaza mediul de teatru pentru mai exacte amestecarea surround. Observaţi că canalul centru este comis acum la 0 dB, mai degrabă decât �Inf. poziţie pe care le implicit în versiunile anterioare de Vegas. Acest lucru va avea un impact asupra proiectelor existente în prezent, astfel încât să monitorizeze cu atenţie, astfel cum a ENVI de monitorizare dvs.conjurător nu poate s-au schimbat, dar este posibil să nu au avut un mix exacte.

7,104 De Film de panning seamănă foarte mult cu un sistem de teatru de sunet, şi este posibil să fi nd mai uşor să se amestece în acest mod.

Dacă se utilizează mişcare în canal centru, experiment cu setarea netezime. În cazul în care centrul de dialog sau audio este destul de trecătoare, cum ar fi de dialog intens, rapid-atac chitara joc, sau alte sunete ascuţite, şi netezime este setată prea ridicată, audio va suna mov foarte lentING de la canal centru la stânga sau la dreapta. Daca este setat prea mici, audio şi va apărea la "nenorocit" în alte domenii difuzor. Această problemă variază în funcţie de mediul de ascultare, care demonstreaza din nou necesitatea de a avea un bun sistem de monitorizare. Utilizatorii de versiunile anterioare de Vegas vor aprecia modificările aduse raporturile panoramare în Vegas Pro 8. Sfat _____________________________________________________________________________
În versiunile anterioare la Vegas Pro 8, de ponderare a fost gestionat în mod diferit audio. În Opţiuni | Preferences, Utilizare Legacy Track Gain a fost adăugată. În cazul în care Adăugaţi canale (implicit) sau de sold de 0 dB pan mod este folosit, nu există nici o diferenţă. Pentru alte moduri de tigaie care taie semnalul pan atunci când este setat la centru, există o scădere a nivelului (în funcţie de care pan mod este folosit). Atunci când se lucrează la proiecte moştenite (proiecte început în versiunile anterioare de Vegas), cel mai bine este să utilizaţi funcţia de moştenirea pista câştig. Noi proiecte de film înainte va fi cel mai bine dacă acest lucru este lăsat unchecked.

Observaţi diferenţele atunci când se lucrează cu panning / moduri de pista în Vegas Pro 8:

• Adăugaţi canale (nici o taietura) • Balanţa 0 dB (fara taietura) • Balance �3 dB, putere constantă, LM FI (3 tăiate dB) • Balance �6 dB (6 dB tăiate)
Dacă preferaţi formatul mai vechi, sau sunt de lucru cu moştenirea de proiecte audio, în Opţiuni | Preferences | AUDIO, a verifica "Folosiţi Legacy Trimite Gain", bifaţi caseta. Camera ar trebui să fie înfiinţate cu distanţe egale între boxe audio (monitoare audio), şi ar trebui să fie, de asemenea, şi au amortizat ciente refl suprafete minimizate. Monitoare ar trebui să fie echidistantă, la spaţiul de ascultare, măsurată de la care veţi fi şedinţei. Încercaţi pentru a seta camera de până similare cu o casa de ascultare mediu, deoarece acest mediu este modul în care cele mai multe înregistrări vor fi audiate.

Este posibil să se amestecă prin intermediul unui sistem tipic de acasă stereo, în cazul în care receptorul permite intrari separate, canal audio. Vegas, nu trimite un decodificate AC-3 flux, deci va trebui să aibă conexiuni care să permită linie de intrare. Receivere Mulţi / amplificatoare de azi a face. A alerga prin cablu de la fiecare ieşire de pe placa de sunet la intrările pe receptor spate. Utilizând cablul de înaltă calitate este esenţială în cazul frecvenţelor radio şi a zgomotului, altele în cameră este de evitat. DVD-amestecă în cameră, probabil, cu trimitere la un favorit sau similar. In plus, multe soundcards profesionale au iesiri TOSLINK / ieşiri optic, care poate furaje receptor de consumatori / amplificatoare de monitorizare a peste sistemele de home theater. Acest proces nu este recomandată, ca sisteme home theater de nimic, dar sunt plate, şi este foarte dificil de a crea un mix de calitate pe nimic, dar în mod rezonabil fl la difuzoare.

Elementele primară a unui surround mix sunt:

• Dialog • Muzică • De design de sunet • Efectele
Dialog este, evident, considerare cele mai importante în cele mai multe situaţii. De obicei, este în centrul canal şi ar trebui să beneficieze de o atenţie mai întâi. La constituirea amestec, a găsi punctul de vârf de de dialog şi apoi mai mici de dialog de către �6 dB faţă de vârf. Acest proces permite head-room/increase în canal de dialog, aşa cum de obicei este necesar, după amestecul final este pregătit. În cazul în care de vârf este mai mică decât �3 dB, luaţi în considerare normalizarea acest caz, sau, poate, creşterea nivelului de la pista.

7,105un Monitoare ar trebui să fie echidistantă din spaţiul de ascultare, măsurată de la pozitia de ascultare.

Conversaţie de dialog de dialog sau direct aparţine în canal centru, în cele mai multe cazuri. Lucrul cu canalul de centrul prezintă unele provocări, în special în muzică mixuri. Dacă sunetul nu este corect manipulate în canal centru, ascultătorii pe un sistem stereo sau un mandat de patru sistem de canal lipsă difuzor central va auzi artefacte ciudate sunete mixte pentru canalul centru. Adăugarea unui reverb uşoară până la canalul de centru este întotdeauna de bună practică, chiar daca este doar o saritura mic cameră cu nici un predelay. Walla sau conversaţie fundal merge în stânga / dreapta sau stânga spate / dreapta, astfel că nu va fi adus în mixul de la acest punct. Elementul următor este de muzică în cele mai multe cazuri. Muzica de obicei este plasat în faţă dreapta / stanga monitoare, cu unele elemente care se deplasează la difuzoarele din spate, în funcţie de punctul de vedere sau de mişcare a camerei, de design de sunet, sau în mişcare de dialog. Acest punct este locul unde începe efectiv de amestecare. Aduceţi muzica până la nivelul pe care ar trebui să fie, să monitorizeze la un nivel confortabil. Ascultarea prea încet face dintr-un amestec de echilibru în ambele niveluri şi de egalizare. Ascultarea prea tare înseamnă urechi oboseala destul de rapid. Low-calitate vorbescERS, de asemenea, anvelope, la ureche, deci utilizaţi în cele mai bune monitoare pe care le puteţi permite. Monitoare active sunt de obicei mai curate, atter fl, şi mai uşor să lucreze într-un mediu de surround. Incepeti aducerea in orice design de sunet sub muzica, lăsând canale de dialog numai pentru moment. Se amestecă muzica si designul de sunet, care lucrează de design de sunet pentru a Chan spatelele. Fiţi prudent de mişcare prea mult în canalele din spate, deoarece devine repede distrage atenţia de la ureche. Ca un exemplu de amestec, vom lua un shot urbanism, cu un dialog în prim-plan şi de examenine o parte din potenţialul de fonetică, aşa cum se arată:

• Centrul de speaker-conţine de dialog între două persoane. Frecvenţe joase iesit / înaltă a trecut de la 120
Hz şi de mai sus.

• Stânga / dreapta boxe frontale-contin trafic, Walla, se deplasează audio, muzică de pat, si design de
sunet. Frecvenţe joase iesit / scăzute a trecut de la 120 Hz şi de mai sus.

• Stânga / dreapta spate speakers-20/30 la sută de design de sunet, 10/20 la sută de muzică de pat, traffi
zgomot c panning din faţă, la mişcarea camerei sau atunci când permisele de dialog. Faţă Motion pentru a spate legate de tranziţiilor în video. Muzica se mută la boxe din spate în timpul de dialog, ca elemente scena nevoie.

• Subwoofer / LFE-conţine elemente de dialog, elemente de pat muzica, si design de sunet. Înaltă a trecut
la 120 Hz, în mod implicit în Vegas lui surround de configurare şi ca ISO. Deşi acest lucru este un standard, experienţa sugerează faptul că un high-pass filter, iesit de la 24 dB pe octavă a începe,ING la 80 Hz, se introduce în canal LFE. Fiţi prudent de mutare a audio la boxe posterioare în timpul de dialog. În acest scenariu, atunci când dialog este accentul, dar muzica este necesar, împreună cu trafic şi Walla, muta muzică la spate, înainte de mutarea traficului şi Walla la spate. Cut gama medie în Walla şi C traffi pentru a face loc de dialog. În loc de dialog, frecvenţele tăiate nu sunt Notăcapabil excepţia cazului în care midcuts sunt prea drastice. Keyframes Utilizaţi buna pentru design de sunet şi muzică, care este în mişcare la spate. Nu va fie teama de a utiliza keyframing hard / schimbări bruşte în plasament audio, pe baza de editare cut tare. O tranziţie uşoară vizuale apel pentru tranzitia de buna fonetică. Hard tranziţii vizuale se poate utiliza fie tranziţiile de tare auditivă sau tranziţiilor netede, bazate pe ceea ce se întâmplă pe ecran. În general, nu călca pe mixul de dialog. În ceea ce keyframes începe să zboare pat / proiectare / FX audio dreapta la stânga sau la faţă spre spate, este uşor de dialog pentru a te pierzi. Acest punct este atunci când suplimentare 6 dB de capsala de stânga în primele etape ale mixului este inestimabil. Dacă descoperiţi că 6 dB nu este de ajuns, unelelucru nu este corect în alte audio mixuri. Autobuze Vizualizare ca melodiile în Vegas. Făcând astfel, prevede automatizate amestecul de autobuze, ofera mai uşor surround de control, şi este vizual mai cuprinzătoare să urmeze. Atribuirea de dialog, muzica pat, FX, si design de sunet pentru a autobuze separate. În cazul în care o piesă unică nu asigura un control suficient al unui sunet / serie de evenimente, duplicat o pistă şi păstra volumul în afara pistei, până când este solicitat, în două locaţii fonetică. În acel moment, pentru a ridica volumul duplicat piesa atribuite corect de magistrală. Atunci când se planifică un proiect care va include o combinaţie surround, focuri de aparat de fotografiat poate fi un considerent, de asemenea. Strecurarea lentilele spre şi de la distanţă de o scena face o tranziţie uşoară, atât vizual şi

auditiv. Dollying într-o scenă face un minunat spate-la-tranziţie faţă. Strecurarea din partea de jos a unei scene, cu mişcare în sus sau în jos de la panning de mai sus o scenă în subiect face o tranziţie minunat vizual care sunet uşor îmbunătăţeşte.
Nu îndepărtaţi toate low sfîrşit de la dreapta / stanga / centru / spate mixuri. If there is no bass in these mixes, listeners in a collapsed environment (stereo only) will hear no low end. Cele mai multe Everything în mixul merge în mixul LFE, oricum, însă dacă sunt deosebit de importante elemente de joasă frecvenţă, cum ar fi focuri de armă, tunuri, şi se încheie extrem de scăzută în design de sunet, este recomandabil să se duplicat acele piese, rola sfârşitul scăzut dintr-o copie a liniilor de cale ferată, precum şi rola high end off de la celălalt exemplar. Trimiteţi copie care a high end eliminat la canal LFE să completeze în partea de jos, în timp ce nu a denatura alte difuzoare surround şi asigurându-se că se prăbuşeşte audio corect într-o situaţie de ascultare stereo.

7.105b autobuze Vizualizare ca piesele oferă un control extraordinar. Remarca fiecare autobuz in mixer şi că stânga / dreapta sunt boxele cu handicap în autobuzul de dialog.

Înconjurat de FX: Surround Plug-in-uri
Cu toate acestea, o altă caracteristică a Vegas, este de a aduce anumite plug-in-uri pentru a-set de instrumente de sunet surround. Vegas 4, cu condiţia de sunet surround de-instrumente pentru editor spaţiul de lucru, dar efectele ar putea fi plasate numai pe piese individuale şi autobuze care au făcut până surround de proiect, făcând astfel un amestec controlat o provocare. Vegas 5 nu numai cu condiţia ca abilitatea de a plasa FX pe iesirea master, însă, de asemenea, cu condiţia personalizate plug-in-uri în mod special pentru un mix 5.1. Aşa cum am menţionat mai devreme, Vegas Pro 8 oferă setări plic noi. Audio digital necesită control foarte strâns de iesiri. Sony oferă acum instrumentul Wave Hammer, în primul rând făcute de popular în Sound Forge, într-un surround 5.1-instrument de sunet formatat. Acest plug-in-5.1 permite utilizatorilor de a controla nivelul de ieşire pe toate autobuze în surround mediul înconjurător, împiedicând apariţia distorsiunilor pe orice ieşire şi de ceea ce face mai uşor pentru editori pentru a crea o robuste, dar curat, surround de semnal audio. Wave Hammer Plug-in-poate fi activat sau dezactivat pentru fiecare canal de echipamente audio prin verificarea sau unchecking caseta de selectare găsite în fila de rutare de 5.1 Wave Hammer.

Există trei componente pentru a Hammer Wave 5.1 plug-ininstrument. În primul rând este un compresor. Compresorul poate fi folosit pentru a netezi dinamica şi se adaugă puterea de a se amestecă în general. Folosit în mod necorespunzător, se poate crea, de asemenea, un distor oarecum caldTION în semnalul, dar aceasta este rareori dorit într-o inconjoara se amestecă. Presetari Wave Hammer sunt stabilite destul de bine pentru cele mai multe situaţii de video-mix, dar poate doriţi să experimentaţi cu setările pentru a descoperi ce funcţionează cel mai bine pentru tine. Se referă la capitolul 3 şi la capitolul 8 pentru a afla mai multe despre utilizarea de prelucrare dinamica în Vegas şi aplicaţii video. În special într-un amestec surround, asiguraţi-vă că pentru a menţine pragul stabilit destul de ridicat şi a nivelurilor globale de compresie set scăzut. Folosind o valoare justă a comprimare începând de la nivelurile de declanşare scăzut aproape întotdeauna va crea distorsiuni. În special pentru video-Amestecuri de ieşire, lăsaţi "Auto compensa pentru nivelurile de ieşire" a verifica unchecked. Acest lucru va duce la aproape întotdeauna semnale distorsionate care vor fi evidente cu de dialog. Wave Hammer permite acum pentru nici unul dintre varfuri sau niveluri RMS pentru a fi scanate pentru prelucrare. Fie metodă de scanare merge bine, dar trebuie să ştiţi că setarea acest lucru să RMS pot permite tranzitorii de repede, cum ar fi focuri de armă sau alte sunete rapid şi este greu să scape de prelucrare, crearea de denaturare pe care nu puteţi fi în măsură să auzi cu uşurinţă, dar că clip dincolo de nivelul producţiei de 0 dBFS. În cazul în care de compresie foarte uşoare, este folosit, este o idee bună pentru a porni pe "mai privi înainte" pentru cele mai bune rezultate. Acest lucru permite plug-in pentru a scana audio mai departe înainte în fişierul de informaţii, de obicei, crearea unui atac de ori mai fin atunci când sunt utilizate de atac lent. Cu toate acestea, în cazul în care o mare trecătoare este întâlnită poate crea uneori un fade-out sau de respiraţie sau de pompare efect chiar înainte de trecătoare, aşa tranzitorii monitorizeze cu atenţie în cazul în care mai este Look Ahead este utilizat.

Următorul este volumul Maximizator, găsite în fila a doua a plug-in-Wave Hammer. Acest lucru ar putea fi cu uşurinţă una dintre cele mai importante plug-in-unelte pentru orice emisiune destinat audio-video pentru a se amestecă. Volumul Maximizator de lucrări exact aşa cum numele său implică. Acesta maximizează volumul de o pistă audio sau cu autobuzul, fără a crea clipping asupra producţiei. Când se utilizează volum Maximizator, orice niveluri care depăşesc pragul sunt limitate la orice nivel pragul este setat la. Audio nu traversează pragul este gestionat şi a crescut la nivel global. Pentru ca semnalul audio digital nu are flexibilitatea pentru a merge dincolo de zero, în acelaşi mod analogic nu, aceasta este o terînseamnă rific de a menţine maximă de ieşire în acelaşi timp asigurându-se că în nici un punct audio va depăşi nivelul de ieşire. Mai important, folosind instrumentul Wave Hammer oferă capacitatea de a avea o casa de nivel standard de producţie, ca parte a unui proces de final facă. Dacă fişierele sunt destinate pentru AC-3 de ieşire, acest lucru, de asemenea, se asigură că AC-3 Encoder primeşte informaţii de maximă pentru cele mai bune poscodifica sible. Vă recomandăm folosirea Hammer Wave setat la Master "pentru 16 de biţi" presetate pe Virtually toate audio pentru video mixuri. În absenţa de meu favorite UNDE Ultramaximizer plug-in, acesta este cel mai bun lucru următoare şi este numai plug-in-disponibile pentru un surround 5.1 de ieşire. Fila de rutare este următoarea, în linie pe plug-in-Wave Hammer. Deşi acest lucru pare a fi un simplu rând de casetele, este mult mai mult decât pare a fi. De exemplu, o setare care dă Hammer Wave, pentru a începe de compresie de pe

difuzoare surround în cazul în care centrul / canal de dialog ajunge la un anumit punct de s-ar putea salva un amestec plin de noroi sau altfel de puternic. Orice una din cele 5.1 canale de ieşire pot fi utilizate pentru a determina momentul în care alte canale vor fi sau ducked comprimat. De asemenea, disponibil ca un surround 5.1 plug-in-sunt EQ Track şi instrumente tremura. EQ este importantă, deoarece permite editori pentru a ajusta EQ individuale surround de autobuze, spre deosebire de inserarea SCM pe cale individuală sau autobuze se amestecă. Acest lucru nu numai că economiseşte puterea procesorului, dar, de asemenea, previne setările EQ, care pot confl TIC unul cu altul. Track EQ nu oferă o EQ specifice pentru fiecare autobuz, ci mai degrabă oferă un maestru EQ care afectează toate autobuzele. Puteţi activa sau a dezactiva pista de la EQ afectaING-un autobuz specificaţiile C sau autobuze. Utilizaţi Track setările EQ pentru a crea un semnal mai strictă se amestecă în dumneavoastră Surround, reparaţii zone cu noroi sau slab, sau de echilibru semnalul de ansamblu. De automatizare poate fi aplicată pentru Track EQ găsit pe surround de autobuz, inclusiv care să permită şi dezactivarea EQ pe autobuze c specificaţiile. De aceea, dacă aveţi o setare EQ, în locul pe care ar trebui să afecteze doar o parte specificaţiile c dintr-un amestec pe un autobuz specifice, vă pot permite EQ pe acel autobuz numai prin intermediul a automatizaretion. EQ 5.1 este singurul automatizat 5.1 efect de Vegas, care are la dispoziţie. În general, veţi dori să aibă de pre EQceda Hammer Wave într-o producţie finală sau se amestecă. În caz contrar, nu va Hammer Wave au egalat semnalul de informaţii şi nu va fi capabil să reacţioneze adecvat. Acest lucru ar putea duce cu uşurinţă la o denaturare, precum şi, dacă volumul Maximizator este folosit înainte de EQ si EQ este folosit pentru a stimula orice frecvenţe în semnalului audio.

Dithering este procesul de adăugare a zgomotului la un semnal audio pentru a masca sau a ascunde zgomot cuantificare. Cu surround, acest lucru este deosebit de utile cu privire la amestecuri care conţin o mulţime de informaţii de înaltă frecvenţăTION de a păstra informaţiile curate în fade-out. A se vedea ghidul Dithering de pe DVD găsit în această carte pentru mai multe informaţii. În cele mai multe cazuri, cu toate acestea, vei fi cu ajutorul unei forme dreptunghiulare sau triunghiulare dithering.

Amestecarea Surround sau DVD-Audio
DVD-muzicale este un Soundstage complet nou, cu sunet surround, oferind muzicieni, producţiaERS, şi ingineri în întregime noi metode de a prezenta arta lor. Calitatea de disc digital versatile-audio (DVDA), în cele din urmă se duce trecut consumatorului cuvinte-Hype de "calitate CD-uri." CD-urile sunt 16-bit / 44,1 kHz, în timp ce DVDA este de 24 bit/48 kHz. Amestecarea numai pentru audio surround prezintă noi oportunităţi, în timp ce, de asemenea, prezentarea provo noulenges. Precauţie trebuie să fie luate cu destinaţie de plasare, EQ, şi spaţierea sonic pentru a păstra se amestecă coerentă şi credibilă. Un avantaj major al Surround este de care are nevoie de compresie mult mai puţin în currently a solicitat într-un mediu de doar stereo. Într-o înregistrare a unui grup vocal-bazat, vocal de plumb ia Space Center. Este foarte important, totuşi, că nu vocal de plumb fi atribuite exclusiv la canal centru, sau sa prăbuşit LISmedii de tening (stereo numai) va auzi artefacte şi strigoi de vocale. Folosind un reverb uşoară pe vocal ajută diluată de acest fenomen, în cazul în care reverb se adaugă la dreapta / stânga mixuri. Percutie, chitara acustică, şi instrumente de etnice toate în comun spaţiul de ascultare de stânga / dreapta centru / centru destul de bine, care se deschide mai mult de frecvenţă spaţiu pentru voce sau instrumente de plumb. Imaginându Soundstage cum s-ar părea la un meloman ajută la construirea se amestecă. Desen se amestecă în avans, nu poate răni şi, adesea, oferă o referinţă mare vizuale pentru un inginer. Luaţi în considerare asocierea stânga / centru şi la dreapta / centru, mai degrabă decât de gândire de stânga / dreapta ca ele separatemente. Bucuraţi-boxe posterioare predominant ca misiuni de reverbs, întârzieri, iar răspunsurile audienţă. Membrii de audienţă nu stau de multe ori în mijlocul unei etape, astfel încât introducerea mai multe informaţii muzicale în difuzoarele din spate nu este de multe ori o practică bună. Introducerea publicul, cu toate acestea, în cazul în care un vocalistului ar putea să stea este un loc minunat de a fi. Salvaţi înconjoară spate, pentru a efectelor şi surprize fonetică. Se amestecă chitara bass / bas synth la toate difuzoarele, fără a ţine seama de LFE. În cazul în care mai low-punch scop este nevoie, de autobuz bas, precum şi orice alte informaţii joasă frecvenţă la o producţie separată, hrănirea LFE. Întrucât canalul bass într-un sistem surround are un loc de trecere 12 dB mai mult decât restul de un sistem surround, de consum puţine-subwoofere grad sunt capabile să se ocupe de volume extreme ale sfârşitul scăzute, astfel încât să fie atent la audienţa de ascultare. Salvaţi LFE pentru sfârşitul lunii excepţionale mici, cum ar fi cele cinci-bas şir sau sintetizatorul care într-adevăr nevoie de pumn. Tobe Kick ar trebui să fie trimise la LFE cu prudenţă. Feed revine reverb la difuzoarele spate, împreună cu orice efecte vocale sau instrumentale. Trimiterea vocal la două reverbs sau întârzieri, cu setări similare permite un control separat pentru fata si boxe spate, oferind ascultătorilor un loc mai intimă în experienţa de ascultare. Utilizarea canalelor de spate, pentru orice informaţii public, cum ar fi aplauze şi Walla. Nu uitaţi să se hrănească un pic la boxe frontale, de asemenea, sau stereo-ascultători doar va auzi anomalii ciudat , la sfârşitul cântece într-un mediu live. Panning reverbs şi întârzieri la spate, ca parte a unui efect face ca difuzoarele spate devin parte din arta de a se amestecă. Menţinerea difuzoarele spate la volum deplin, plin de un surround element poate dilua rapid valoarea unei surround se amestecă. Utilizaţi difuzoarele spate ca o pensula, nu ca o pânză. Verificaţi întotdeauna o inconjoara se amestecă într-o stereo-doar mediu, precum şi pentru a se asigura că acesta se prăbuşeşte în mod corect. Căşti sunt mari pentru a verifica acest lucru. (Amintiţi-vă să nu se amestecă în căşti.) Blue Man Group's auto-intitulat, CD-uri, coloana sonoră a filmului A partea I Artifi Intelligence financiare, Eagles " Hell Drum liber Peste Tour, Sau a lui Jon Anderson Deseo CD-ul sunt toate exemple excelente de SURde sunet rotund în setările nonvisual. Sunetul surround este o parte din viitor, şi, eventual, aproape fiecare aspect al producţiei video şi audio se va apela pentru aceasta. Artisti precum surround de productii, deoarece acestea sunt mai greu de pirat. Consumatorii se bucură de 5.1 pentru ca este o experienţă de divertisment mai dulce. Posturile de radio sunt incepand de la difuzare în Surround, precum şi de sistemele surround devin destul de comune in masina, de asemenea. Toate, în toate, industria a multe motive pentru care se deplasează în această direcţie. Ingineri cu surround cotlet de va fi a doua talentele lor, mai mult şi mai mult în a cererii.

Sunt mixte Toate ... Down! Down-amestecare in Las Vegas
Amestecuri pe DVD-uri sunt de multe ori 5.1 aceste zile, dar mulţi spectatori de DVD-uri nu sisteme de boxe proprii sau receptoare capabile de a juca sunet surround 5.1. Mai mult, unii spectatori au doar televizoare alb-negru. Cele mai multe

sisteme au o caracteristică în ele, care permite, pentru un sunet care urmează să fie stabilite-amestecat, astfel încât privitorul este capabil sa uitam la spectacol, chiar dacă nu este a fi audiaţi în formatul original mixt de 5.1 sau stereo. Cu toate acestea, dacă amestecul este de jos-amestecat în mod corect este răspundesibility de editor şi inginer. Nici un sistem de redare poate repara un mix rău atunci când Chan şaseNels sunt prăbuşit de a fi audiate de peste difuzoare stereo sau chiar un mono difuzor. Chiar şi mici, DVD-playere care sunt utilizate pentru zbor sau pentru a vizualiza auto nu poate reda cu exactitate 5.1 mixuri care nu sunt corect asamblate.
7.108a Vegas, oferă un instrument de care să permită editori si ingineri pentru a monitoriza lor mixuri pentru toate redare situaţii: mono, stereo, sau 5.1.

Down-amestecare nu este un proces arbitrar; este controlată de informaţii integrate într-o metafluxul de date conţinute în AC-3 fişier. Acest metadate este prezentă în toate AC-3 bitstreams. De exemplu, canal de dialog stabileşte informaţiile normale pentru stream-ul. Aceasta este ceea ce spune cât de tare programul ar trebui să fi jucat cu titlu de informaţii sunt primite de către Decoder Dolby în sistem. Într-o în jos pentru a-Mix stereo sau mono, aceste informaţii sunt combinate şi modulate pentru ai permite să fie auzit pe un sistem stereo standard sau alb-negru. Nevoie să spunem că, în cazul în care amestecul nu este corect, sau dacă există sunt parametri din lovitură puternică în cadrul surselor de 5.1, în jos, se amestecă la sfârşitul anului va fi privit ciudat, de asemenea, şi ar putea masca de dialog, extremitatea inferioară pierde în întregime, sau să creaţi un suprasolicita din extremitatea inferioară. Alte informaţii pot fi pierdute sau pestecare poartă, în funcţie de modul în care se amestecă a fost gestionate în etapele de autor. Pentru a permite utilizatorilor Vegas, pentru a combate această problemă sau, cel puţin o adresă, Vegas oferă un buton DownMix care permite utilizatorilor să audă ceea ce lor de lichide de sunet stereo sau ca în alb-negru şi pentru a compensa aceste scenarii în timpul sesiunii lor se amestecă 5.1. Utilizatorii de versiunile anterioare de Vegas, va trebui să convertiţi peisajului lor de a mono sau stereo prin schimbarea proprietăţile proiectului, dar acest lucru nu va oferi acelaşi tip de informaţii. Pentru a utiliza caracteristica DownMix, faceţi clic pe butonul DownMix, găsite pe autobuz maestru în Vegas.

Broadcast Wave Format
Vegas acceptă fişiere BWF, sau Broadcast fişiere Wave. Acestea sunt utilizate ca un format de ambalaj de vardispozitive de înregistrare ious, cum ar fi Aparate Studio şi a produselor de înregistrare Edirol, printre altele. Cu toate că un utilizator obişnuit nu s-ar putea găsi aceste valoroase, realizatori de film, posturi de radio, televiradiodifuzorilor Sion, şi utilizatorii de high-dispozitive de înregistrare sfârşitul vor aprecia această nouă facilitate. Broadcast Wave FI format de LE a fost dezvoltat pentru a promova un format audio, interschimbabile de către EBU de

proiect P Grupa / DAPA (audio digital, de producţie şi arhivare), cu o contribuţie semnificativă din industria audio. O modalitate simplă de a gândi despre fişierele BWF este ca fişiere standard de val, cu o meta -strat de date. Metadate fişier BWF conţine mai multe părţi, nu a fost găsit, ca parte din valul standard de FI LE pentrumat. Sunt incluse:

• Broadcast Extensia Umflatul • Obligatoriu Umflatul Defi ned de Microsoft • Wave Broadcast FI LE • Audio de date
Broadcast fişiere Wave sunt aceleaşi ca şi formatele WAV, pe care sunteţi deja familiarizaţi cu probabil, cu excepţia faptului că un fişier poate conţine BWF metadate despre fişier, cum ar fi autorul, lungimea de la dosar, şi informaţiile de logare, care va permite fişier să fi logat pentru difuzare şi dreptul de autor sau de performanţă are nevoie de drepturi de autor. De asemenea, permite de timp pentru a-ştampilată fişierele care urmează să fie stabilite pe o cronologie în poziţia exactă. Pentru a adăuga toate aceste date pentru a formatul de fişier, o bucată noi, sau strat de informaţii, se adaugă la fişierul val. BWF fişiere, de asemenea, suport format MPEG audio, precum şi un nivel suplimentar de informaţii se adaugă la MPEG dosar în cazul în care metadate BWF reşedinţa. Numai fişierele PCM liniară şi MPEG audio pot deveni fişiere BWF. Dacă fişierul nu este un un fişier PCM, o bucată suplimentare, cunoscut ca o bucată de fapt "," va locui cu LE FI. Broadcast Extensia Umflatul poate să conţină: Descriere Titlu informatia expeditorului numele autorului sau producătorul de referinţă, un număr de referinţă emise de către autor sau de recordist Data şi ora la care le FI a fost creat de codificare a mărfurilor de istorie O înregistrare a semnalului de codificare, de exemplu, PCM liniar sau MPEG. Dacă aveţi fişiere BWF, aveţi posibilitatea să le importe mai multe moduri diferite. Import-le în alfaPentru betical, de import-le prin marca de timp, fişierele de import ca o piesa singur Timeline, sau pentru a crea o piesa noua pentru fiecare fişier importate. Aceasta din urmă este critică proiecte multitrack Dacă v-aţi primit de la înregistrareAparate de ING care generează fişiere BWF. Puteţi găsi demo BWF fisiere pentru import pe DVD în spatele acestei cărţi. Pentru a importa o FI BWF LE: 1. 2. 3. 4. 5. Alegeţi File | IMPORT | BROADCAST val. Răsfoiţi la dispozitive care conţin Wave Broadcast sau la locaţia de la care Wave Broadcast este stocat. Determinaţi dacă doriţi să adăugaţi FI LE peste melodii sau de-a lungul timpului. Determinaţi dacă doriţi să comandă piese de ştampilă de timp sau de numele fişierului. (Aceasta se aplică numai atunci când sunt adăugaţi peste track-uri, nu adăugarea de-a lungul timpului.) Determinaţi dacă doriţi să plasaţi fişierul pe baza în cazul în care cursorul în prezent este amplasat sau pe baza de timp domnitor.

7.108b

Encoding audio la AC-3
Encoding audio de la AC-3 este inclus în Vegas Pro 8. AC-3 este un format audio comprimat, care permite audio pentru DVD sau DVDA. DVDA de obicei nu utilizează AC-3; care le foloseşte de ambalare meridianul fără pierderi. Punctul de ansamblu a formatului separate, este de a permite Ultrahigh-calitate audio de a fi comprimat pentru a se potrivi celor şase canale de informaţii pe un DVD pentru video sau audio. Acest proces permite rate de transfer mai mare de video pe un DVD şi permite mai ridicate rate de prelevare de probe pentru audio pe un DVDA. AC-3 standuri pentru Audio Coding-a treia generaţie. AC-3 este licenţiat de la Dolby şi urmează cationii specificaţiile acestora. Sony a devenit unul dintre licenţiaţi în primul ENVI PC-ulconjurător cu Soft lor Encode produs în 1996. După un amestec este terminat in Las Vegas, este o saltea simplăter pentru a selecta AC-3 opţiunea de codificare în FILE | FAC AS de dialog. Audio este de ieşire care este apoi importat la o cerere de authoring DVD. Dacă lucraţi cu DVD Arhitect, AC-3 devine o selecţie în crearea final al DVD-ului sau pot fi importate ca un flux separat. Vegas nu permite monitorizarea AC-3 imagini, astfel încât să fie sigur că amestecul este corect înainte de codificare.

7,110 Dolby şi

Crearea şi distribuirea de un AC-3 fi LE tehnic
simbolul dublu-D suntpiaţă, în special impune orice ambalaj să conţină Dolby mărci comerciale înregistrate Mărcii comerciale Digital. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www. ale Dolby Laboratories. dolby.com.

Sfat _____________________________________________________________________________
Când de redare audio la AC-3, luaţi în considerare încearcă stabilirea nivelului de dialog, la normalizarea �31 şi de stabilire Line preprocesare şi modurile de RF la Nici unul. Acest lucru va mai îndeaproape adesea aproximative ceea ce se a fi auzit de la Timeline Vegas. Uneori, de la fisiere audio de codare necomprimate la AC-3 nu are destul de robuste de sunet, o dată codificat, astfel încât experienţament cu audio FI les pentru a vedea ce cel mai apropiat ceea ce este să iasă de pe Timeline.

Altele Formats Compressed
Vegas oferă codare în aproape fiecare majore Audio Codec disponibile, care variază de la o varietate de codecuri MPEG (inclusiv MP3) la înaltă definiţie, necomprimate audio. Cu Car Audio, distribuţie online, audio încorporate în pagini web, etc, codec-uri noi devin din ce în mod constant disponibile. Vegas Pro 8 oferte FLAC, sau Free Lossless Audio Codec, ca o opţiune de codificare. FLAC câştigă teren pe Internet, ca mijloc de partajare audio rezoluţie full-şi ca o arhivăING format. FLAC este de mult ca un fişier Zip pentru audio, nu există nicio pierdere atunci când fişierele sunt comprimate la formatul FLAC. Fiţi conştient de faptul că având multe FLAC FI les pe un anume Timeline,, un proiect multitrack

de lungime, poate provoca un mai vechi / sistem mai lent pentru a BOG jos şi bâlbâi. FLAC fişiere pot fi redate în unele dispozitive electronice de acasa cu caracter personal şi echipament audio; de sprijin este de aşteptat să crească ca etichete de înregistrare de mai multe şi distribuitorii au început acum să sprijine FLAC ca DIStribution / formatul de download. Pentru a accesa codec FLAC, răsfoiţi la File | FAC AS | Salvare ca tip | FLAC. Template-uri mono kHz variind de la 22 la 96 kHz stereo sunt disponibile. Mai multe informaţii despre FLAC pot fi găsite la ac.sourceforge.net http://fl /

Cum Vino Pisici audio Obtineti toate Cool Stuff?
De fapt, ei nu. Cu cartografiere, toate caracteristicile audio poate fi făcută, de asemenea, să se aplice video. Oprirea sunetului piste, fade-outs, compositing plicuri, şi modurile de tranziţie poate fi automatizate cu ajutorul unui dispozitiv de control. Controlul de redare şi depanare pot fi controlate cu un Mackie sau alt dispozitiv de control. Fade la culoarea şi plicuri compunere vin în minte ca două dintre utilizările cele mai comune pentru automatizare în editare video. Aceasta este o paradigmă de incitant noi şi possibility pentru video, chiar şi până la punctul de copiere a mişcărilor audio si piste şi prin aplicarea acestor plicuri la o piesa video. În Vegas, următorii parametri pot fi automatizate şi controlate cu un controler de suprafaţa externă:

• Plicuri video si compunere plicuri • Video plicuri cu autobuzul liniei • Track parametri FX • Moduri de overlay Parent • Track generatoare de nivel de mască • Keyframes Motion Track

Diluarea se va aplica plicuri video, de asemenea. Ele pot fi subţiată de la introducerea de automatizare, cu drept de control de mult sau de puţin după cum este necesar. Automatizare se realizează în video melodii acelaşi mod ca şi piese audio sunt gestionate. Faceţi clic pe icoana de automatizare găsite pe antetul de pista video pentru a stabili modul în care doriţi să lucraţi de automatizare. Acest lucru va configura Automaţiile de a lucra modul în care doriţi să funcţioneze. Pentru cei audio de oameni care au un Mackie universală de control sau de alte controlerul MIDI conectat la Vegas, încercaţi să faceţi automat de camera foto / compozit dispare la fel cum ar face cu un comutator live. Aceasta este o modalitate de a automatiza fabuloasă de fotografii între scene camera de pe Timeline Vegas.

7,111 Apăsând pictograma de automatizare va oferi un set de utilitare pentru editorii video complet nou pentru a lucra cu video. S-ar putea surprinde-te cat de mult iti poate fi inspirat de folosind aceste instrumente pentru a crea materiale compozite. Experiment cu un controlor şi a vedea ce se face pentru creativitatea.

Această pagină este lăsat în alb intenţionat

Crearea de titluri in Vegas Pro 8
Titlurile sunt o componentă importantă a fiecărui proiect video, precum şi Vegas Pro 8 prevede o multitudine de titlu generatoare de opţiuni. Vegas oferă două instrumente de interne Titling, iar utilizatorii pot importa grafice mişcare de la terţe părţi Titling unelte sau de la Flash-generatoare de apps. Static titluri grafice pot fi importate cu canalele alfa şi animate, în Vegas, utilizând instrumentele de compositing diferite. Titler ProType este un instrument nou găsite în Vegas Pro 8, adăugând la standardul existent Titling instrument. Fiecare are avantajele sale. Un beneficiu major pentru Titler ProType este abilitatea de a salva titluri cu characters, modificările de luare titlu foarte usor, indiferent de complexitatea titlu. În proiectele care au o destinaţie de plasare repetitiv titlu, stil, şi tema, această caracteristică unică în sine este un moment extraordinar-saver. Asiguraţi-vă că pentru a menţine titluri în cadrul titlului-zone sigure indicate în fereastra Vegas Previzualizare. Titlul-de suprapunere în condiţii de siguranţă poate fi toggled on / off, făcând clic pe comutatorul de suprapunere în fereastra de examinare. Dropdown meniu oferă, fie titlul de-acoperire în condiţii de siguranţă sau o suprapunere Grid. Selectaţi opţiunea Safe Zone. În cazul în care componentele Titling nu sunt ţinute în această zonă sigură, unele afişează de televiziune poate separa de caractere în partea de sus / jos / laturi ale ecranului. Acest lucru este mai puţin de o problemă cu fl afişează la panou, dar este încă o practică bună atunci când a crea titluri de radiodifuziune sau de livrare DVD. Titluspaţii în condiţii de siguranţă nu sunt o problemă atunci când livrează mass-media direct de pe web.

ProType Titling Instrumentul de
Acest nou instrument este umplut cu posibilitatea de la diferite niveluri de complexitate. Titluri simplă poate fi CREated în câteva secunde, sau titluri foarte profundă a lua mai multe ore sau zile pot fi create.
8.1 Titler ProType este un instrument de captivant, inovator, şi puternic pentru Vegas Pro 8 utilizatori. Titler ProType pot fi deschise prin intermediul meniurilor Generated Media.

Instrument ProType Titling este deschis printr-una din cele două metode:

• Glisaţi-l de la fila Generat mass-media şi drop-o pe o pista video. • Creaţi o selecţie pe o pistă de film, clic dreapta pe ea, si alege INSERT media generată | PROTYPE
TITLER din meniu. A doua metoda este metoda mea preferată, deoarece permite utilizatorilor să se stabilească durata de titlu înainte de a fi introdus titlul. Metoda FI RST impune ca lungimea titlu să fie manual de intrare.

Sfat _____________________________________________________________________________
Textul poate fi formatat, de asemenea, într-un editor de text, cum ar fi WordPad. A copia textul, utilizând Windows standard de copiere comenzi, şi inseraţi cuvintele în Titler ProType folosind Ctrl�V. În plus, făcând clic dreapta pe un titlu în timp ce în mod text Editare permite toate semnele de punctuaţie şi simbolurile asociate cu fontul selectat pentru a fi văzut şi se inserează. Acest lucru este la îndemână în cazul în care un simbol marcă, politistsimbol yright, sau alte simboluri utilizate în mod obişnuit este necesară, fără să ştie keystroke asociate cu simbolul dorit.

Să începem prin intermediul aplicaţiei Titling la nivelul său cel mai de bază. Deschideţi Titler ProType utilizând una dintre metodele de mai sus-menţionate. În cazul în care instrumentul titlul se deschide, faceţi dublu clic în spaţiul de lucru titlu instrument. Acest lucru va introduce cuvintele "Sample Text." (Posibil să aveţi nevoie pentru a redimensiona fereastra pentru a vedea totul.) Textul va fi evidenţiată în albastru. Pentru moment, vom ignora acest text; faceţi clic pe bara de maro, la partea de sus a instrument de titlu, şi acest lucru va deselecta textul. În cazul în care întâmplător textul este acum înconjurată de o graniţă dimensionare, pur şi simplu faceţi clic în orice zonă goală din jurul textului. Acest lucru va deselecta, de asemenea, textul.

Comunicarea filele în partea stângă a spaţiului de lucru. Filele vor s-au schimbat într-un con de două tabdesen ornamental cu eticheta "Preview" şi "valori prestabilite." În aceste două tab-uri, implicit fonturi, mărimi de font, zone în condiţii de siguranţă, si culori de fundal în instrumentul Titling definiţia sunt Ned. Selectaţi un font care aţi prefera ca un font implicit. Arial poate fi chiar fin, editori video mulţi preferă varianta Verdana. Excepţia cazului în care lucraţi cu culori unice pentru overlay titlu, e consommended că culoarea de fundal fi lăsat negru sau gri neutru (valori 150 RGB, 150 de, 150). Aceasta va ajuta la identificarea orice pseudonime care pot avea loc cu fonturi serifed (în general, nu este o idee buna sa folosesti fonturi serifed în Titling video) sau alte fonturi detaliate.

Zone sigure ar trebui să fie lăsat la setările implicite, în cele mai multe cazuri. Acest lucru este mai puţin de o problemă atunci când CREating de conţinut pentru plasmă şi LCD, în special widescreens, încă de îngrijire trebuie să fie întotdeauna luate pentru a evita titluri sau grafice fiind prea aproape de bezel / zona Overscan de orice ecran. Sfat _____________________________________________________________________________
"Zonă sigură" este zona de marginile variabile găsite în special la nivel european privind televizoare de consum mai ieftine, dar, de asemenea, pe ecranul LCD şi panouri cu plasmă, în cazul în care porţiuni ale semnalului reale nu sunt afişate datorită Bezels, scanare, conversie, sau din alte cauze. Titluri sau grafice plasate prea aproape de aceste margini pot fi pe deplin afişate pe unele monitoare / ecrane, încă tăiat pe alţii. Din acest motiv, este o bunele practici să fie prudenţi cu privire la titlu şi de plasare grafic. Titlul în condiţii de siguranţă şi de acţiune în condiţii de siguranţă nu sunt de aceeaşi valoare. Continut destinate pentru afişaj HD are nevoie de mai puţin de 5%, titlul-o zonă sigură, în timp ce 4:3 de televiziune necesită aproximativ 18% zonă sigură.

Odată ce implicite sunt stabilite, faceţi clic pe cuvintele "Sample Text" şi o frontieră cu dimensionarea mânere va apărea în jurul cuvintelor. Aceste mânere pot fi folosite pentru a redimensiona textul din dimensiunea implicită. În cazul în care "Lock Aspect" a verifica este verificată în bara de instrumente titler, titlul va păstra raportul său de aspect atunci când fiind de dimensiuni. Ţinând tasta Shift in timp ce redimensionare va dezactiva Blocare Aspect temporar. Pentru acest exerciţiu, apăsaţi tasta Shift în timp ce se întinde de cuvintele "Sample Text" pe verticală.

Aceasta oferă o idee despre modul în care textul poate fi întinsă, mai important, uita-te pe partea stângă a instrumentului titlu în fila Transform (în mod implicit prima vedere în titler), precum şi modul în care ceas paramcontroalele eter pentru scalarea se muta ca textul este redimensionate. În cazul în care tasta Shift nu este deţinută, parametrii de orizontale şi verticale muta în mod egal. În cazul în care doresc să scară titluri, în raport de aspect, glisând mânerele este cel mai bun mod de a redimensiona, în special atunci când înfiinţarea automatizare ... mai multe pe care mai târziu. Sfat _____________________________________________________________________________
Orice slider de control în fereastra instrument ProType titlu pot fi resetate la valoarea implicită făcând dublu clic pe de control, la fel ca în cazul oricărui parametru de control în Vegas Pro 8.

Comunicarea mici punct în centrul titlu. Acest lucru indică punctul de centru în jurul căruia textul poate fi rotit. Dot pot fi mutate de clic-glisare la orice punct de dorit, astfel, ChangING centrul de rotaţie. Plasarea ţintă în mijlocul prima scrisoare sau ultima într-un titlu este un punct comun de centru pentru multe secvenţe de Titling. Pentru acest exerciţiu, faceţi clic-drag punct la mijlocul mâner pe partea stângă a textului (ar trebui să fie la mijlocul litera S). Acum, alegeţi fila Efecte. În acest dialog, să permită Drop Shadow şi a verifica "Gradient Fill" caseta de selectare. Titlul ar trebui să apeleze la un gradient alb / portocaliu. Dacă doriţi să schimbaţi două nuanţe de gradient, setaţi culoarea prima pantă, făcând clic pe diamant mici de pe partea stângă a barei selectorul de gradient. Setaţi culoarea două, făcând clic pe diamant mici de pe partea dreaptă a bara de gradient selector. Gradi Inserare suplimentarepuncte de ORL făcând dublu clic în bara de selectorul de gradientul şi stabilirea de culoare. Ţineţi cont de faptul că punctele de gradient va combina, şi culori pot amestec. Dacă se întâmplă acest lucru, faceţi clic-drag punctele de gradientul de previzualizare în timp ce textul din Vegas Pro 8 fereastra de previzualizare. Puteţi şterge, de asemenea, puncte de pantă prin click-dreapta-le şi alegând Ştergeţi. Dacă aţi fi nd vă plac in mod deosebit gradientul le-aţi creat, faceţi clic pe Save To pictograma Collection, introduceţi un nume pentru gradient dvs., şi apăsaţi Enter pentru a salva gradientul la biblioteca dumneavoastră.

Acum, că aţi creat şi aţi salvat pe o pantă de personalizat, sa se aplice un gradient diferite pentru a textului. Deschideţi Gradients biblioteca în partea de jos din dreapta a instrument Titling. Observaţi că reuneşteously salvate / named pantă apare în bibliotecă. Pentru a utiliza un gradient de la biblioteca Gradient, drag and drop pe o pantă de bibliotecă de la biblioteca pe la bar Gradient selectorul. Acest lucru se va aplica gradientul prestabilite pentru orice text selectat. OK, acum ne-am mijlocii şi a adăugat pe o pantă de la text şi a adăugat o umbră. Sa adăuga umbre un cuplu mai mult la text. Faceţi clic pe butonul Efectele la dreapta jos a instrumentului Titling, şi trageţi-arunca o umbra pe partea stanga. Apoi, glisaţi un altul. Trei Drop parametrii Shadow ar trebui să arate acum în partea stângă a ferestrei Efecte. Alegeţi triunghiul Expandeaza în partea stângă a FI RST de dialog Shadow. Shadow de dialog se va extinde pentru a afişa:

• Suma Blur • Horizontal compensate • Verticală compensate • De culoare Shadow

În umbra de sus, lăsaţi compensează la implicit, şi a stabilit Blur la o valoare 16.00 a. Puteţi face acest lucru prin clicglisarea cursorul sau făcând clic în câmpul numeric care a fost implicit, până la 5,00 şi tastând 16.00. Setaţi culoarea umbra la 255, 255, 255, 80. Acest lucru va îmbunătăţi transparenţa din umbră. Faceţi clic pe triunghiul Expandeaza pentru a restrânge parametrii umbra RST FI, apoi selectaţi triunghiul Expandeaza din umbră al doilea. În acest umbra, setaţi Blur la 20.00, a seta compensează orizontale şi verticale tot drumul spre partea dreapta pentru o valoare de 100 pe fiecare parametru, şi setaţi culoarea umbra la 255, 255, 255, 44. Collapse parametrii pentru umbră al doilea. Expand parametrii treia umbra. Setaţi Blur la ora 10.00, orizontale şi verticale pentru a �100, precum şi culorile umbra la 255, 255, 255, 25. Există acum trei umbre asociate cu cuvintele "Sample Text".

Selectaţi fila primul instrument de titlu (Transform). În această filă, unghiul de text si umbre aferente pot fi stabilite offcenter, sheared, sau offset la dreapta / stanga / sus / jos. Amintiţi-vă mai devreme atunci când ne-am stabilit centrul ţintă? Faceţi clic şi trageţi cursorul Rotire la stânga sau la dreapta. Textul va roti, dar va centru în jurul S în "Sample Text". Observaţi că în caseta de dialog Center, presetat selectat este "Custom". Pentru a reseta textul nostru, faceţi dublu clic în Rotation cursorul pentru a seta it spate la 0 . Acest lucru va reseta punctul de ţintă la centrul de titlu. În acest moment, Offset, Scale, şi parametrii Shear poate fi prăbuşit, în caz afirmativ, extindeţi-le, făcând clic pe triunghiul Expandeaza la stânga parametru. Reţineţi că parametrii Scala nu sunt egali; acest parametru a fost schimbat când am intins pe verticală, titlul de mai devreme în exerciţiu. Experiment cu parametrii de forfecare pentru a înţelege modul în care această caracteristică pot fi folosite. Acesta poate fi folosit pentru a "Bounce" de text în care intră sau iese din ecran atunci când animare de text. În cele din urmă, selectaţi fila Aspect. În această filă, textul poate fi afişate pe verticală (acest lucru este util mai ales când setaţi rotit afişează), urmărite, aşezate (similar de conducere în instrumentul de text vechi), selectata (dispare text on / off ecran), şi introduse pe o cale . În acest dialog, vom descoperi instrumente automate keyframe pentru animare text pe un ecran. În parametrul de urmărire, să permită autoinstrumente de informaţii, făcând clic pe mici "spirala" icon găsit în partea stângă a con parametrutrol. Observaţi că o pistă de automatizare numit de urmărire a fost adăugată la cheie titler-incadrarea Timeline. De fiecare dată când activaţi Automaţii, făcând clic pe o pictogramă de spirala din stânga

laterale în caseta de dialog, un nou mod automat keyframable
8,8 Această pictogramă este instrumentul autokeyframe. Activarea se va permiteurmări TION, se adaugă în Timeline de mai jos. pentru crearea de keyframes în Timeline titler.

Cu această funcţie activată, putem anima acum titlul. Vom fi de animare parametrii de mai multe în toată această secţiune următoare. În mod implicit, cursorul pentru Timeline titler ar trebui să fie la începutul / extrema stângă a Timeline. Dacă nu, puneţi-l acolo, făcând clic şi trăgând Current Time Indicator (CTI), în partea de sus a Timeline. În parametru de urmărire, setaţi valoarea la ora 10.00. Acest lucru va răspândi scrisori de departe pe ecran. Bifaţi Mutaţi CTI de a 3-al doilea punct (terţe în Timeline). Faceţi dublu clic pe glisorul de urmărire. Acest lucru va seta la 0, sau implicit. Un keyframe nou a fost generată şi este văzut în Timeline titler.

Luaţi notă de triunghiul duble în nivelul de urmărire a Timeline titler. Selectarea acest doutriunghi ble se va extinde în continuare / Restrângere keyframe / instrumente de plic găsit în Timeline titler. Această funcţie este disponibilă pentru toţi parametrii Timeline automatizate. Extinderea Timeline este foarte util atunci când se lucrează cu controale curba Bezier de FI NE sau strans zone Timeline.
8,10 Extinderea Timeline keyframe va permite foarte FI ne de control al curbe Bezier.

Apăsaţi pictograma pentru redare (sau Spacebar) în fereastra de previzualizare titler, iar titlul se va juca. Titlul ar trebui să afişa, acum, un punct de lărgit de pornire, reducerea la o setare normale de urmărire, illustrating modul în care funcţionează de automatizare. Setarea rezoluţia Previzualizare Vegas fereastra pentru a PROIECT | AUTO va oferi un cadru mai mare rata de-redare. Let's adăuga o mai mare automatizare. Faceţi clic pe fila Efecte şi verificaţi caseta de selectare Gaussian Blur. Expand parametru Gaussian Blur stabilite şi pentru a permite orizontale blur de automatizare, făcând clic pe pictograma de automatizare găsite în partea stângă a parametrului orizontale Blur. Locul CTI de la extrema stângă / punct de începere a Timeline keyframe. Glisaţi gaussiană orizontal Blur parametru de control pentru a măsura dreapta pentru o valoare de 100. În keyframe Timeline, mutaţi CTI de a 3-al doilea punct (acelaşi punct ca keyframe precedent) şi apoi faceţi dublu-clic pe slider orizontal în parametrul Gaussian Blur. Acest lucru va cauza ca textul să fie orizontal blurred la începutul titlu, se deplasează la o vizualizare mai curate de urmărire a aduce scrisori în text împreună. În partea de sus a fila Efecte este funcţia de opacitate. Mutarea CTI înapoi la extrema stângă / titlu punctul de a începe, să permită automatizarea opacitate. Setaţi valoarea Opacitate la 0 şi apoi mutaţi CTI de a 2-al doilea punct de pe Timeline, şi apoi setaţi valoarea Opacitate la 100. Titlul va începe acum la transparenţă deplină şi să se estompeze opacitate completă.

8,11 Notă de urmărire, blur, şi curbe opacitate.

Închideţi instrumentul titlul făcând clic pe X în colţul din righthand; tăiaţi eveniment să fie 4-6 secunde în lungime, şi faceţi dublu-clic pe noul titlu / generate media, pe de Timeline. Acest lucru va crea mâncat-o selecţie; Utilizaţi SHIFT�B, pentru a genera un RAM prestează. Preview titlu. Redeschide instrument titlul de către oricare dintre faceţi clic pe pictograma mici verzi Generated Media sau clic dreapta titlul şi selectând Editare Generated Media. Acest lucru va redeschide Titler ProType. Introducerea unui al doilea titlu în instrumentul de acelaşi titlu este foarte uşor, iar acest al doilea titlu poate avea orice comportamentelor proprii. Faceţi dublu-clic în zona de titlu instrumentul de previzualizare, precum şi o instanţă nouă text va apărea. Acest lucru de asemenea, va spune "Sample Text." Textul pe care ar trebui să fie subliniat deja, în cazul în care din anumite motive, nu este, ao evidenţia. Pentru acest exerciţiu, schimba "Sample Text" pentru a citi "scrisori de zbor." În timp ce textul este evidenţiat, modifica fontul la ceva diferit de "Sample Text" titlu. În cazul în care textul a devenit Deselected, dublu-click pentru a pune textul înapoi în modul Editare, şi rehighlight de text, sau faceţi clic pe Editare text I-icon fascicul de pe bara de instrumente de text. Când în mod text cu Block, I-clic pe icoana de întâlnire va pune in text modul Editare. Când în text modul Editare, faceţi clic pe bara de instrumente maro în partea de sus a ferestrei de previzualizare, sau apăsând tasta Esc se va pune din nou în mod text cu Bloc. Odată ce font este schimbat, şi poate redimensionate, vom anima acest text. Selectaţi fila Aspect, în blocul de text dia Proprietăţilog. În această filă, automatizare permite următoareletions: Selection, Selectarea Fade, şi Poziţia pe calea. La selectarea opţiunii Tip, faceţi clic şi caracterul selectaţi din meniul vertical. Dedesubt Selectarea Fade, faceţi clic pe caseta de selectare pentru a "Cale". Traiectorie ar trebui să schimbe, cauzând scrisori care urmează să fie ondulate. Mutarea în jos la titler Timeline, locul CTI în partea din extrema stângă şi faceţi clic pe triunghiul Expandeaza lângă cuvintele "Sample Text". Reţineţi că acest lucru va cauza "Sample Text" parametri de keyframed de prăbuşire. Acum extinde parametrii keyframe pentru "scrisori de zbor." Moving poziţia pe Calea cursorul spre stânga (înapoi în fila Aspect) va determina de text pentru a trece peste calea spre stânga, la fel cum se deplasează cursorul la dreapta va provoca de text pentru a trece la dreapta. Este posibil să dureze un moment sau două pentru sistemul dvs. pentru a aspira Acest afişaj, astfel de experiment, prin mutarea cursorului doar un pic la un moment dat pentru a vedea rezultatele. Mergem acum pentru a muta textul în jurul. Începeţi cu obiect blocul de text "scrisori Flying", în mijlocul Previzualizare câştigaDow. Slide poziţia de pe Calea cursorul la dreapta la o valoare de 1,4. Acest lucru îl pune predonantly off-ecran. Vom modifica calea, dar trebuie să zoom în RST ecranul Previzualizare fi. Instrument titler via se găseşte pe partea stângă a ecranului titler Previzualizare. Click-glisând va zoom in / out de pe ecran Preview / zona de lucru. Zoom în profund suficient pentru a vedea calea asociate cu "scrisori Flying" în mod evident.

Faceţi clic şi ţineţi-ţintă punct de pe capătul din stânga al calea curbate, şi trageţi-l mai departe la stânga. Prinde-ţintă din punct associCurba de ated Bezier şi extinderea sa, arătând o direct în sus. Acest lucru pune un pronunţat "de bizon" de la partea din stânga. Faceţi clic şi trageţi de gudron dreptul deget punct (de la baza F), şi de a folosi curba Bezier asociat pentru a aplatiza în calea titlul din partea dreapta.
Crearea de titluri in Vegas Pro 8 333

Mutaţi CTI în Timeline titlu pentru a 5-al doilea punct (cinci bifaţi note de la stânga). Utilizaţi dreapta / stânga sagetile în cazul în care se pare dificil să se atingă de precizie. Observaţi că "Sample Text" titlu creat anterior a aparut acum pe ecran, la poziţia sa se încheie. În fila Aspect, setaţi poziţia de pe Path, la valoarea de .25 (amintiţi-vă că puteţi să faceţi clic şi să editaţi valoarea direct). Acest lucru ar trebui să centru aproape de text. Pe keyframe cronologie, faceţi clic dreapta pe keyframe nou creat şi selectaţi liniară de la meniul care se deschide. Să adăugaţi un alt keyframe, dar cu valoare aceeaşi poziţie. Locul CTI la 8-al doilea punct de pe Timeline. Faceţi dublu clic pe plic keyframe în poziţia de pe plic Path pentru a crea un nou keyframe. Alternativ, muta poziţia cursorului pe Calea departe şi spate, având grijă să-l mutaţi înapoi la acelaşi .25 valoare. Setarea două keyframes la aceeaşi valoare prevede o sumă de timp pentru animaţie să rămână staţionare, în acest caz, timp de 3 secunde. Faceţi clic dreapta pe keyframe nou creat şi setaţi această valoare la liniare în meniul (aceste keyframes nu actualiat trebuie să fie setat la liniare, o parte a acestui exerciţiu este de a deveni familiar cu opţiuni diferite în cadrul keyframe instrument de titlu).

Acum, mutaţi CTI de a 11-punctul de a doua şi a seta pozitia pe valoarea Cale de a �.75. Acest lucru va lua text la stânga şi de pe ecran în partea de jos din fereastra de previzualizare. Întoarceţi-CTI la extrema stângă a Timeline şi a lovit bara de spaţiu sau faceţi clic pe butonul Redare în fereastra titler Previzualizare pentru a vizualiza titlul. Întoarceţi-CTI la extrema stângă a Timeline. În meniul de selectare dropdown Tip, asiguraţi-vă că a caracterelor este afişat. Dacă nu, faceţi clic pe butonul şi caracterul selectaţi din meniul derulant. În meniul de selectare, faceţi clic pe departe-partea dreaptă a barei şi trageţi spre stânga până când numai litera F este vizibil. Remarca aceasta creează o estompeze în "scrisori Flying" obiect? Locul CTI la 7-al doilea punct, şi glisaţi selection bar tot drumul spre dreapta, astfel încât toate caracterele din "Scrisori Flying" obiect sunt revelate. Joaca titlul de la început (Shift�Spacebar).

Presets Curbe
În bara de instrumente presetari (dreapta-jos în fereastra titler Preview), există patru opţiuni prestabilite. Pe partea stângă, deschideţi presetate Curbe, făcând clic pe tab-ul curbe. Posturi presetate Curbe vor fi afişate.
8,15 Există mai multe keyframe precompilate curbe disponibile în Vegas Pro 8, şi astfel puteţi salva propria dvs. de la bibliotecă.

Aici este locul unde puteţi adăuga cu uşurinţă de viaţă grave şi lovi cu pumnul de creatie la obiecte titlul dvs.. Faceţi clic şi trageţi Parabolă presetate pentru a keyframe doua în poziţia de pe keyframe calea de pe Timeline titler. Acest lucru va crea o secţiune a subliniat bloc din jurul keyframe în sine.

8,16 a subliniat zona de bloc indică faptul că o Curbe prestabilit a fost aplicat la un keyframe. Observaţi dubla până săgeată. Dacă faceţi clic pe această săgeată va deschide parametrii prestabilite.

Joaca înapoi Timeline acum. Observaţi că "scrisori Flying" obiect va "Bounce", aşa cum se ajunge la keyframe al doilea. Aceasta este, probabil, prea Bouncy pentru orice scop real, este uşor de a modifica acest prestabilite. În bloc presetate, fie mici, faceţi clic pe dublu până săgeţi sau faceţi clic dreapta si alegeti Properties. Oricare dintre acţiune va deschide caseta de dialog Proprietăţi pentru parametrul curbe.

Setaţi valoarea Scale la 0.09. Acest lucru va face saritura cu mult mai mic. Observaţi modul în care cheiarama modificări de undă în interiorul blocului keyframe. Valorile negative va sări obiect text la stânga, valori pozitive va sări obiect text la dreapta. Închideţi de dialog Proprietăţi, faceţi clic şi trageţi-partea dreapta a blocului evidenţiat. Bloc poate fi extinsă sau micşorate la dreapta sau la stânga. Click-glisând în mijlocul blocului a subliniat permite întregul bloc care urmează să fie deplasate fără redimensionare. Acum, că un titlu a fost creat, există câteva alte instrumente pe care ar trebui să devină familiar.

Alte instrumente de bază
Faceţi dublu-clic pe oricare dintre obiecte de tip text în fereastra titler Preview. Acest lucru va pune ca obiect text într-Text modul Editare. Pe partea stângă a instrumentului titlu, durata s-au modificat proprietăţile înapoi la instrumente de editare de text, cum ar fi font de tip, mărime, greutate, de centrare, Culoare, Slant, şi mai mult. Selectarea text prin clic-glisarea peste litere permite aceste scrisori care urmează să fie schimbat.

De exemplu, în "Flying", de exemplu creat anterior, este posibil să se evidenţieze prima literă a fiecărui cuvânt şi a schimbărilor de greutate fontul sau de font. Poate că prima literă a fiecărui cuvânt ar trebui să fie îngroşat, înclinat, a subliniat, sau toate trei. Fiecare caracter poate avea culoarea proprie, accident vascular cerebral, greutate, tăiat, sau de a sublinia. În plus, fiecare personaj (sau toate dintre ele) poate fi susţinută cu o specificaţiile c bloc de culoare, dacă se doreşte.

8,19 În aceste meniuri sunt găsite controale pentru a afecta caractere individuale sau de obiecte de tot textul. Dublu-clic pe proprietăţile Span va introduce, de asemenea, un nou obiect de tip text.

În fila OpenType, ia notă de opţiuni de text de specialitate, cum ar fi a stabili dacă o fracţiune ar trebui să fie afişate ca o slashed sau fracţiune stivuite, sau poate numarul 0 ar trebui să afişeze cu un caracter slash prin ea. De asemenea, demn de remarcat, în opţiunile OpenType este abilitatea de a crea indicii, superscripts, sau de alte variante, precum şi capacitatea de a specifica modul în litere capitalizate sunt afişate. Funcţiile găsite în proprietăţile Span, cum ar fi fonturi, greutatea, culoarea textului, subliniind, şi caracteristici OpenType keyframe nu sunt controlabile.

Advanced Titling Tools
Există mai multe instrumente suplimentare găsite în Titler ProType care nu sunt evidente la scurt FI RST. Controlarea caractere individuale este o caracteristică de puternic, acesta este gestionat prin intermediul părinte / relatii copil. A nu se confunda părinte / copil, în relaţiile Titler ProType cu părintele / instrumente pentru copii găsite în Track compozite modurile de Timeline. O propoziţie completă sau un grup de caractere poate fi considerată ca parinte "." Fiecare cuvânt în propoziţie sau un grup de caractere ar fi unul dintre "copilul" niveluri. Fiecare caracter individual într-un obiect de text ar fi cel mai mic "copil", în obiectul titlu.

8,20 În acest exemplu, cuvântul şi caractere individuale sunt selectate ca de copii ale textului mai mari (teză) obiect.

De navigare între propoziţii, cuvinte şi caractere este realizat fie folosind tastele de comenzi rapide sau faceţi clic peING icoane pe bara de instrumente titler. Schimb�Introduceţi navighează în jos până la cel mai scăzut nivel copilul (un caracteracter) este realizat. Folosind tasta Esc va naviga înapoi de la copil la mamă. Atunci când un copil este selectat, de navigaţie la următoarea

copil (numit un peer "") se face cu Shift�dreapta / stânga tastele săgeată. 8,21 Fiecare copil poate să atribute proprii keyframe, în afară keyframes atribuit-mamă a copilului aparţine. Atunci când un copil este selectat, reţineţi că schimbarea Span dialogurile la dialoguri Word şi dialoguri de caractere. Aceste dialoguri conţine toate parametrii keyframable că un copil ales-o poate de acces. Experiment cu schimbarea opacităţi şi dimensiuni de caractere pentru interesante efecte Titling. Acestea pot fi făcute mai interesant şi creative, prin adăugarea de pre diferite Curbestabileşte de la biblioteca curbe. Curbe pot fi târât şi editate pentru caracterele individuale, la fel cum acestea pot fi adăugate la cuvânt sau blocuri completă / deschideri de obiecte de tip text. Iată câteva exerciţii care va arăta rapid puterea de instrumente avansate găsite în titler:

• Keyframe opacitatea de scrisori individuale, în creştere opacitate într-o ordine impar, cum ar fi literele
ultima FI RST.

• Keyframe o schimbare în gradienti pe cuvânt. • Adauga un accident vascular cerebral la un cuvânt, adăugând blur la un accident vascular cerebral, prin
intermediul instrumentelor Gaussian Blur.

• Accident vascular cerebral un cuvânt diferit în interval de accident vascular cerebral, cu o culoare diferită
şi grosime.

Transferul de titlurile
Titlurile pot fi salvate, în comun, şi transferate de la un sistem de computer la altul. Titlurile sunt generate pe plan intern folosind XML, astfel încât acestea sunt foarte uşor să copieze şi să trimiteţi un e-mail sau zip ca o colecţie. Pentru a exporta / a salva un titlu cu Windows XP, utilizaţi Windows Explorer pentru a naviga in C: \ Documents and Settings \ (username) \ Application Data \ Sony \ Titler 1.0 \ Collection.

8,22 Utilizatorii Vista va fi a doua aceste FI les în C: \ Documents and Settings \ nume de utilizator () \ Application Data \ Sony \ Titler 1.0 \ Collection. 8,23 În această imagine, act de faptul că cele două colecţii au fost arhivate pentru sharing.

Colecţii titlu pot fi arhivate sus, exportate, prin e-mail, partajat de pe un disc, sau stocate pe o pagină de web. Pur şi simplu dezarhivaţi (în cazul în care dosarul a fost arhivat) fişierul şi supliment it la bărbaţi fişier locatieanterior menţionate anterior. Colectii pot fi partajat de pe site-ul web VASST, precum şi (www.vasst.com).

Utilizarea Titler Vegas
În plus faţă de Titler ProType, Vegas oferă o moştenire Titling instrument care este încă destul de util pentru multe stiluri Titling si tehnici. Titlurile Moştenirea, de asemenea, au tendinţa de a face uşor mai rapidă, astfel încât în cazul în care viteza este o problemă, instrumentul Vegas titlu pot fi cel mai bine. Pentru a insera un titlu de peste o imagine, pe primul loc un eveniment vizual pe Timeline. Faceţi clic dreapta pe Track Panoul de control şi selectaţi Inserare video de cai ferate sau TRACK VIDEO selectaţi Inserare. În piesa noi video, faceţi clic dreapta şi alegeţi Timeline insera text mass-media din meniu. Instrument Titlul se deschide cu fila Editare afişa, pentru cuvintele "Sample Text" din interior. Acesta

Zona este în cazul în care cuvintele găsite în titlu se inserează. Text size, font, şi atribute, cum ar fi aldin, cursiv, şi o justificare, sunt, de asemenea, selectate aici. Aceste atribute şi fereastra de Editare de lucru la fel ca şi un procesor de text.

Ia-ţi titlul la lungime exactă prima dată. Creaţi o selecţie de timp în cadrul proiectului, care este lungimea dorită de titlu. În melodia în care doriţi titlul de a trăi, faceţi clic dreapta şi alegeţi insera text Media. Un dialog titlu se va deschide, setat la lungimea zonei selectate. Acest lucru va suprascrie lungimile implicit titlul în Opţiuni | Preferences | de dialog de editare.

8,24 Faceţi clic dreapta pe brings sus acest meniu, apoi alegeţi, insera text mass-media pentru a insera un titlu.

8,25 Instrument de titlu, cu fila Editare afişate.

Dimensiunea cadru poate fi selectat în partea de sus a instrumentului Titling. În Vegas, mass-media a generat întotdeauna implicit la 720 � 480 (nonsquare pixeli), dar se pare corect ca pentru a încadra dimensiune. (Dacă sunteţi creatING titluri din afara Vegas pentru NTSC DV, dimensiunea cadru ar trebui să fie întotdeauna 655 � 480, precum şi pentru PAL Frame size trebuie să fie întotdeauna 704 � 577.) Acest factor compensează pentru raportul nonsquare de aspect a pixelilor de DV. Mass-media lungime este setat în mod implicit să indiferent de lungimea de distilare este stabilită la în Opţiuni | Preferences | EDITAREA de dialog; cu toate acestea, lungimea de mass-media poate fi, de asemenea, selectate în partea de sus a instrument de Titlu, imperativ această valoare.

8,27 Fila Editarea găsit în OPŢIUNILOR | de dialog PREFERINŢE permite utilizatorilor să titlu prestabilite şi încă lungimi implicit.

De multe ori, setarea din meniul Opţiuni este pentru distilare, dar titluri trebuie să termen lung. Este rapidă de a extinde un titlu prin specificarea un titlu mai lung, în acest dialog. Titluri, desigur, poate fi Mânerul la orice lungime. Presets sunt disponibile în meniul Titling. Aceste presetate sunt aici să vă ajute la crearea de titluri mare afară de la cutie, dar pentru cu adevărat puternică şi cu aspect profesionist de titluri, trebuie să înveţe caracteristicile restul instrument Titling. Titluri poate fi poziţionat oriunde pe Text plasării de dialog, care este sub fila de plasare. Pentru a plasa un titlu manual, clic pe textul din fereastra de pe fila Editare şi apoi glisaţi titlul în locaţia dorită. În mod implicit, o zonă sigură este definită la 10 la sută. Această zonă sigură indică zona în care un titlu ar trebui să trăiască în cazul în care este a fi arătate la televizor. Televizoare au o zonă care este parţial acoperit de un bezel, în plus de a fi unscanned. Acest lucru ascunde zona de aproximativ 10 la sută a semnalului video. Unele televizoare acoperi mai mult şi altele mai puţin. Zona de siguranţă poate fi Defi Ned de la o zonă de mărimea zero la o zonă de 30 la sută în condiţii de siguranţă, făcând clic în caseta de text Zona de siguranţă şi care intră în zona de mărimea dorită în condiţii de siguranţă. Zece procente este o zonă tipică în condiţii de siguranţă pentru NTSC şi video PAL. Transmise mass-media nu necesită nici o zonă sigură. Titlul de plasare poate fi keyframed în cazul în care titlul trebuie să se mişte pe ecran.

8,28 Titluri manual poate fi plasat oriunde, presetari sau pot fi folosite pentru a plasa un titlu.

Titlu Proprietăţi
Sub fila Proprietăţi, de culoare, de urmărire, descuamare, precum şi de conducere ale titlu poate fi controlată. Alegerea de culoare se face prin plasarea cursorului în paleta de culori şi făcând clic pe. Modificări cursorului la un mic icon ţintă care poate fi târât în interiorul selectorul de culoare. În cazul în care o anumită culoare este de dorit, valorile RGB de culoare specifice pot fi introduse în cutii de valoarea de culoare. Vegas, de asemenea, oferă o recoltare de culoare, care vă permite să utilizaţi instrumentul Eyedropper a a selecta o culoare sau gama de culoare medie. Instrument Eyedropper poate fi aplicat la orice imagine de pe ecran. În cazul în care un set comercială de culoare este disponibil, exigent de selecţie de culoare este posibil. Culoarea poate fi, de asemenea, selectate pe baza culorii, saturaţiei, şi luminanţă (HSL), prin selectarea butonului HSL chiar deasupra instrument pipeta. O culoare de fundal poate fi specificat dacă este necesar. În cazul în care titlul este suprapuse pe o imagine video, o culoare de fundal, probabil, nu ar trebui să fie specificate şi ar trebui să fie lăsat transparentă în loc. Această caracteristică poate fi folosit ca un efect de peste video, iar în cazul în care opacitatea culoarea de fundal este redus, imaginea vizuală va arăta prin culoare, cauzând culoarea de fundal pentru a acţiona ca un LTER de culoare fi. Toate aspectele de culoare sunt keyframe-controlabile. Textul Proprietăţi zona fila Proprietăţi în instrumentul titlul permite ajustarea kerning, de conducere, şi spaţierea de text. În mod implicit, autokerning este dezactivat. Verificaţi pe buton pentru a activa.

8,29 Utilizând pipeta pentru a se potrivi titlul de culori pentru a Ower fl de pe tricou.

Urmărirea controlează distanţa între litere în text / câmp titlu. Leading controlează spaţiul dintre două linii. Leading ajustează o singură linie de text în sus şi în jos. Scaling controale SizING de litere. Toate cele trei controale text sunt keyframable. Scalare tinde să fie sacadat în scalarea de text, deci utilizaţi cu prudenţă.
8,30 Selectarea de transparenţă o culoare de fundal a lui / opacitate.

8.31 urmărire de control. 8.32 de control de conducere.

8,33 Controalele scalare.

O caseta de selectare este disponibil pentru kerning automată de scrisori de mai sus o dimensiune prestabilită, usercontrolate. Kerning este c specificaţiile distanţa între o pereche de caractere. Unele litere ocupă mai mult spaţiu decât altele, şi fără a kerning, uneori scrisori par a fi prea departe unul de altul într-un cuvânt. Kerning, în general, ameliorează această problemă, deşi unele fonturi utiliza spaţiul de mai mult decât altele.

Adăugarea de efecte la text
Fila Efecte oferă un număr de opţiuni pentru a edita şi îmbunătăţi textul. Efecte de multe ori sunt folosite pentru a face textul stea pe ecrane altfel ocupat vizuale sau pentru a crea o stare de spirit specificaţiile c. Adăugarea unui strălucire în text pot face litere apar atunci când mass-media care stau la baza este de o culoare asemănătoare. Glow este, de asemenea, adesea folosit pentru a da o imagine de text de adâncime, cum ar fi venind dintr-un vid. Dacă faceţi clic pe caseta de selectare Draw Schiţă adaugă o strălucire la text. Acest efect este mare pentru conturarea deschis la culoare de text cu o culoare uşor mai închisă, creând o iluzie uşoară a 3D.

8.34 Utilizarea de gabarit pentru a crea o strălucire de text în jurul cauze textul sa iasa in evidenta. 8.35 Adăugarea o umbra adaugă profunzime şi dimensiune la text.

Contur poate fi cu pene, care netezeşte în tranziţia între text şi mass-media care stau la baza şi catifelează marginea Glow. Folosiţi acest sens pentru a adăuga un pic de fler la text care ar putea fi altfel plictisitoare.

Drop umbra, sau umbrirea, este unul din instrumentele cel mai utile în fila Efecte. Faceţi clic pe caseta de selectare Draw Shadow, şi o umbra va apărea sub text. Acest lucru umbra poate fi colorate in orice culoare găsit în paleta făcând clic pe butonul de culoare şi apoi, fie selectând o culoare prestabilite sau de a alege o culoare particularizată utilizând selectorul de culoare / Eyedropper pentru a selecta o culoare. Shadows poate fi keyframed pentru a adăuga adâncime la un titlu, se deplasează într-o direcţie opusă origTextul FINALE, care creează o imagine de popular în titluri Hollywood astăzi. Culori şi opacitate poate fi keyframed şi combinate cu stralucire pentru a crea atribute foarte bogat şi profundă titlu. Penaj netezeşte şi catifelează marginile de umbre şi de perspectivă adaugă la adâncimea de text. Instrumente deformeze poate forfecare, nu îndoiţi, squish, sau comprese de text. Textul poate fi pliată în jurul imaginilor prin curbare, sau un text poate fi folosit pentru a da impresia de urgenţă de către keyframing o curbă de repede ca şi textul vine pe sau de pe ecran.

8,36 Îndoit de text în jurul unei imagini poate crea o iluzie de text şi imagine fiind o imagine.

Puteţi keyframe de text cu nici unul din efectele multe tab-ul şi de a crea curge de text care pare a fi foarte profundă, mai ales atunci când sunt combinate cu efecte alt text. Fiecare dintre cele trei secţiuni de control a efectelor slider pentru elementele de text diferit. Dublu-click pe un slider întoarce cursorul pentru a implicit sa "null" de poziţie. Dacă faceţi clic pe glisorul activează sens şi de control poate fi controlat cu mouse-ul sau, dacă este activ, sa mutat cu săgeata dreapta şi stânga sagetile pentru mai multe control precis. Studiu de a manipula titluri este o introducere la compunere, iar titlurile sunt una dintre cele mai creative şi încă aspecte dificile de film şi producţie video. În trecut, aplicatii complexe au fost necesare pentru a nu-Titling în profunzime, dar astăzi Vegas conţine multe instrumente care realiza aplicaţii ca instrumente mai complexe oferite în trecut. Cu unele creativităţii şi inspiraţie, Vegas poate fi folosit pentru a crea Hollywood-titluri nivel. De fapt, de mai multe HollywoodLMS nivel Fi şi producţii de televiziune conţin titlul de muncă create în Vegas.

8,37 Inserarea un amestec de efecte pot crea titluri complexe.

Titluri Flashy
Titling este extrem de important în orice producţie video. Unii ar susţine că stabileşte Titling până privit pentru ceea ce el sau ea este pe cale de a vedea şi, prin urmare, face diferenţa dintre un LM fi bun şi un film mare. Titluri poate lua o mulţime de timp de dezvoltare artistice, precum şi o mulţime de energie creatoare, precum şi, prin urmare, titlurile sunt adesea de crescătorie off pentru editori sau artişti care se specializează în nimic, dar secvente Titling. Unul dintre formatele pentru Titling în video este format Macromedia Flash.

Atunci când importul de fişiere flash în Vegas, acestea trebuie să fie din Flash 5 sau mai devreme. Flash MX FI les conţin tipuri de metadate Vegas, care nu poate citi corect şi de import la Timeline.

Vegas sprijină de import Flash, şi. Swf sau. Fl un dosar poate fi abandonat direct pe Timeline Vegas. Deşi aceste fişiere nu joacă întotdeauna înapoi la rata de full frame, acestea oferă oportunităţi unice pentru ca utilizatorii să importe secvente de puternic de imagini. Flash FI LES ActionScripts care conţin, audio sau video de mişcare nu pot fi introduse în cronologie, şi nici nu pot fi Flash les creat în Flash MX. Numai FI LES create în Flash 5 sau mai mari pot fi încărcată pe Timeline.

8,38 Posibilităţi Cu Flash acum importable la Vegas, Titling şi de animaţie sunt foarte extinse.

Flash este, de asemenea, un instrument puternic de animaţie pentru prezentare de produs, pentru treimi mai mici, sau pentru a portretizaING un anumit tip de imagine de la un site web sau altă formă de prezentare multimedia. Multe companii au Prezentarea Flash sau meniurile de pe site-urile lor web. Acestea pot fi acum configurat şi de utilizat cu producţiile create în Vegas. Grafice, diagrame, si titluri spectaculoase sunt toate parte a format Flash grafice, care pot fi importate la Vegas. Interactivitate cu Flash FI les nu va reporteze în Vegas. Flash este adesea utilizat pentru crearea de mass-media instructive, dând o margine a adăugat atunci când sunt combinate cu prezentari video. Cu toate acestea, CoffeeCup Software-ul şi Swish sunt disponibile atât pentru crearea de fişiere Flash excelent şi sunt substanţial mai uşor de învăţat şi de a folosi. Aflaţi mai multe despre aceste PRODucts la http://www.swishzone.com şi http://www.wildform.com. De asemenea, puteţi descărca fişiere demo de la aceste site-uri de a practica de lucru cu Timeline Vegas. Găsiţi fişierul demofl ash.swf de pe DVD în spatele acestei cărţi. Arunca-l pe Timeline, prevăzute de peste un fişier video existent, şi veţi vedea cât de curată fişier Flash poate fi. Dacă nu sunteţi sigur dacă Flash este afişate la dimensiunea proiectului de proprietate (aceasta ar trebui să scară întotdeauna la dimensiunea proiectului de proprietate), apoi dublu-clic pe antet sau bara de titlu a fereastra de previzualizare pentru a seta afişa fereastra de previzualizare pentru proprietăţile de proiect . Pentru a înţelege mai bine cum funcţionează această funcţie, a nu putea suporta proprietăţile proiect pentru o nouă setare, cum ar fi schimbarea proprietăţile de proiect la o setare PAL, şi veţi vedea amploarea proiectului Flash pentru noile setări de proiect de proprietate.

Vegas, nu la scară mass-media Flash curat atunci când Pan / Crop instrument este folosit pentru a mări pe fişierul Flash, care sugerează că informaţiile vector în Flash pot fi ignorate. Creaţi proiectele dvs. Flash la dimensiunea completă şi o rezoluţie pentru rezultate mai bune. Vegas va scala-le în mod corespunzător la proiect rezoluţie. Pe scurt, aceasta este o problemă numai atunci când în zoom pe fişier Flash cu Crop Pan / sau o linie de instrumente de Motion.

Importul static Graphics
Atunci când importul imaginilor statice de la Photoshop sau aplicaţii similare, a crea imagini titlul de la rezoluţie maximă stabilită pentru pixeli pătrat în cererea de editare grafică. În caz contrar, titlul poate fi intins. De exemplu, un grafic statică pentru un proiect de HD-ar fi importat la Vegas, la o adevărată rezoluţiaTION de 1920 � 1080 sau 1280 � 720. Chiar dacă o setare proiect HDV este de 1440 � 1080, trebuie avut în vedere faptul că raportul Pixel aspect este de 1.333 pentru HDV, ceea ce inseamna pixeli sunt întinse. Alambicuri de import la rezoluţii în urma pentru rezultate nonstretched: DV 4:3 NTSC � 720 � 480 DV cu ecran lat NTSC � 873 � 480

DV PAL 4:3 � 720 � 576 DV PAL panoramic � 1,049 � 576 Reţineţi că acestea sunt diferite de la importul de imagini statice care urmează să fie pan / trunchiate.

Pan / Crop, Track Motion, oc Compunere de bază în Vegae
Ce este de compunere?
Compozite este combinaţia sau interacţiunea a două sau mai multe imagini grafice sau video pentru a crea o singură imagine terminat. Compositing poate fi la fel de simplu ca de stabilire a unui titlu pe un imagine vizuală sau atât de complex "se combină sute de fotografii, video, precum şi elemente animate pentru a crea com.Imagini plex. Compozite în formele sale cele mai complexe este absolut o artă, există compozite artişti peste tot la Hollywood, Austin, New York, Sydney, şi în alte oraşe mari care nu fac nimic, dar a crea imaginea complexe pentru retele majore, de film, si corporative departamente mass-media. Imagini fantastic vazut in ESPN si CNN şi în cele mai multe imagini de mişcare majoră este rezultatul muncii acestor artişti ". Este cel mai probabil, că nu o imagine majore de mişcare a fost lansat în ultimii ani, care nu conţin semnificative compunere, Titling fie că e vorba, verde-bluescreen sau de locul de muncă, sau pesteimagini stabilite. The Matrix este un exemplu uimitor de muncă greenscreen modul în care este adus pe marele ecran prin folosirea creativă a imaginilor compuse, după cum este Stăpânul Inelelor şi chiar a marcat Titanic. Multe dintre imaginile din nava complet Titanic au fost compuse împreună, inclusiv animations de oameni de mers pe jos, de conducere, precum şi de încărcare a navei. Cele mai multe dintre scene, inclusiv sh FI au fost compuse şi de animaţie. Deci, în scurt, compoziţie este foarte mult despre eye candy şi iluzie.

Utilizarea Pan / Crop Tool
Vegas are o Pan / Crop instrument care poate fi folosit în orice caz, video. Acest instrument puternic poate fi folosit pentru a corecta adâncime aparat de fotografiat, pe de mişcare a crea o imagine statică, meci raportul de aspect, sau a culturilor materialul nedorite, de la o imagine. Deşi simplu în utilizare, acest instrument este extrem de puternic. Deschideţi PanCrop.veg de proiect, astfel încât să puteţi urmări de-a lungul punct de vedere vizual cu această secţiune. După ce videoclipul este capturat şi introduse pe Timeline, fiecare clip va conţine un simbol mici Decupaţi. Observaţi că în figura 9.1 imagine în ecranul monitorului nu se umple în întregime zonei video de previzualizare. Dacă faceţi clic pe instrumentul Crop deschide o fereastra de dialog care permite utilizatorului să umple ecranul de previzualizare în întregime şi se potrivesc pentru a vedea imaginea la raportul de aspect a ecranului Previzualizare. Această caracteristică este deosebit de util atunci când creaţi videoclipuri de fotografii scanate în continuare sau de recoltare a conţinutului nedorit dintr-o imagine video. A se vedea capitolul 3 pentru detalii cu privire la dimensiuni de fotografii şi de scanare. Cu Crop de dialog deschis, faceţi clic dreapta pe imaginea din interiorul ferestrei culturi agricole şi lăţime selectaţi Ieşire de meci.
9.1 Fotografie nu FI ll fereastra întreaga Previzualizare.

Această acţiune face ca imaginea să fie trunchiate la o dimensiune care va umple complet zona de examinare. Acum, fereastra de previzualizare este complet umplut cu care prezintă nici un fond negru. Raport de aspect de fotografie, cu toate acestea, pare să fie corecte, chiar dacă fotografia în sine nu este adevărat. Acest aspect se asigură că toate imagerie amestecat cu DV si alte elemente grafice pot fi făcute pentru a umple ecranul de vizualizare complet în orice moment, care să satisfacă raport de aspect al proiectului. Această realizare, cu toate acestea, nu este lipsit de probleme specifice. De exemplu, noi nu mai poate vedea imaginea intreaga care cuprinde fotografia se arată în figura 9.1.
9.2 Selectarea proiectului culturi aspect ratio prea mult din imaginea în unele cazuri.

Observaţi că full frame de cameramanul nu este vizibil în Figura 9.2. Telespectatorii pot vedea acum doar o parte a operatorului de aparat de fotografiat care editorul le permite să vezi-utilă în unele in situAŢIUNILOR, dar nu şi în altele. Nu ar fi grozav dacă imagini statice-ar putea muta, aproape ca şi cum un aparat de fotografiat ar fi fost utilizate pentru a captura imagini, mai degrabă decât un scaner? Putem crea că mişcarea prin utilizarea de keyframes. Faceţi clic dreapta şi selectaţi din nou Pan / Crop instrument sau faceţi clic pe instrumentul pictograma Crop găsite pe fiecare clip sau imagini de pe Timeline. Acum, mutaţi de selecţie / fereastra Crop într-o poziţie nouă. Instrument Keyframe inserează automat o cheiecadru, a spune Timeline că la un moment dat specificaţii ed, fotografia ar trebui să fie recoltate în mod diferit. Apropiaţi pe fotografie şi micşorare a fotografiei, plasarea keyframes la fiecare punct de mutarement. Remarca a adăugat keyframes în figura 9.3. Producătorii de speciale PBS, documentarele BBC, clipuri video de nunta, precum şi emisiuni aplica această aceeaşi tehnică pentru a crea iluzia de mişcare. Chiar dacă imaginea este exact raportul corect de aspect, nimeni nu este interesat

de uita la o fotografie statică de pe un computer sau ecran de televiziune. Chiar şi cele mai mici fragmente de circulaţie sunt mult mai interesante decat pentru a viziona o fotografie statică. În trecut, camere video de urmărire, sau control de la distanţă-operate camerele care monta pe o cale ferată, trageING imagini de mişcare într-o fotografie în continuare au fost folosite pentru a crea acest sens. Ric Burns, regizor sarbatorit / geniu documentare de Războiul Civil, Occidentul Way, New York,, Şi altele, a folosit imagini statice cuplat cu propunerea de a schimba fata intreaga de documentare. Acest efect poate fi acum uşor de realizat cu un scanner şi instrumentul Pan / Crop. Acest instrument este tremendously puternic şi util pentru a pune împreună slide show, montaje nunta, sau o fotografie alte prezentări grele. O altă aplicaţie foloseşte Pan / instrument Decupaţi pentru a corecta circulaţie rău aparat de fotografiat. Acesta poate fi, de asemenea, utilizat pentru a genera mişcarea camerei în cazul în care camera este statică sau nu se deplasează la toate. În cazul în care un clip de un joc de fotbal, de exemplu, are trepied-shot şi statică mişcarea aparat de fotografiat ar putea fi generate pentru a spune privitorul în cazul în care acestea ar trebui să se caută. Un cuvânt de precauţie: nu se apropia prea departe, sau pixeli va deveni prea mare şi detaliu al evenimentului va spãlaþi. Acest instrument ar trebui să fie utilizat întrun mod subtil pentru video. Este un precursor terrifi c pentru o tranziţie. Imagini statice se poate ocupa de obicei, zoom-uri mai profundă dacă rezoluţia este setat suficient de mare pe fotografie originală. Dimensiuni tipice de fotografii, în general, sunt cel mai bine luate în considerare, la 72dpi pentru video; în cele mai multe cazuri, savING fotografii de la dublu rezoluţie standard oferă o imagine curată pentru panoramarea şi panoramare. Cu toate acestea, alambicuri previzualizare în software-ului de scanare pentru a asigura cea mai buna rezolutie pentru nevoile dumneavoastra.
În plus faţă de ieşire de meci aspect în meniul din dreapta-dialog, faceţi clic pe opţiuni suplimentare includ următoarele:

• • •

Restaurare-restabileşte pan / graniţele cultură la marginile imaginii. A culturilor nr pan / are loc. Centre de Centrul de-pan / graniţelor cultură din jurul centrare dot găsit în mijlocul graniţele culturilor. Orizontale Flip-flips imagini orizontal, ceea ce face partea dreapta a deveni partea stângă. (Această caracteristică este mare pentru schimbarea-o vizualizare. Open multicamera.veg pentru mai multe informaţii.) Verticale Flip-flips imagini de pe verticală, care provoacă cele mai multe imagini pentru a fi cu capul în jos. Match Aspect Output-se potriveşte cu raportul imaginii de aspect la setările din File | de dialog Proprietăţi, care este de obicei 720 � 480 pentru editare DV. Match Aspect Sursa-se potriveşte cu aspectul imagine pentru a raportului iniţial de aspect. Utilizaţi această setare atunci când se aplică fotografii deplin asupra altor montaje şi atunci când aceasta este acceptabil pentru frontierele fotografie de a fi vazut. Această facilitate va permite în continuare o imagine pentru a fi redimensionate mici; cu toate acestea, raportul aspect este cel al imaginii originale, nu a proiectului.

• • •

Sfat _____________________________________________________________________________
Având în fotografii la o rezoluţie prea ridicat creează artefacte pe imagine video, care conţine informaţii prea mult pentru o imagine video.

Imagini standard-size grafic, cum ar fi titlurile, fundaluri, şi grafică a generat, ar trebui să fie creat la nu mai mari de 300 dpi, sau dublu maxim de zoom, şi ar trebui să fie de dimensiuni de la 655 � 480 pentru introducerea într-un proiect DV. Această configuraţie compensează non-pătrat probleme de pixeli găsite în DV. Întotdeauna a reduce flickerului interpolat pentru fotografii şi ia în considerare utilizarea Broadcast Culori LTER FI pe alambicuri, dacă acestea sunt dincolo de culori legale. LTER FI Broadcast poate fi abandonat direct pe un eveniment de imagini statice, sau în cazul în care Timeline conţine un număr mare de alambicuri, filtru poate fi abandonat pe fereastra Project, în loc. În locul unei LTER FI Broadcast, este posibil să doriţi să încercaţi un filtru Levels, stabilit pentru a converti Computer RGB la Studio RGB. Setaţi acest lucru prin

inversarea RGB Studio la Computer setări RGB, care va asigura că întreaga gamă dinamică este trecut. (A se vedea capitolul 6 pentru mai multe informaţii despre culori legale.)

9.3 Comunicarea keyframes create pentru a construi iluzia de un aparat de fotografiat-shot încă fotografie.

Pan / Crop instrument poate fi de asemenea utilizat pentru a crea 3D-cum ar fi imagini. Prin filare o imagine, indiferent dacă video, foto, sau grafice, iluzia de 3D poate fi creat prin adăugarea o strălucire sau umbră la imagine. Desigur, cu instrumente de urmărire 3D Motion, aceasta devine doar un bonus suplimentar. În secţiunea a doua a Pan-crop.veg proiect, un flip sau de rotaţie, este găsit la proiect. Glow, umbra, şi keyframed mişcare a Pan / Crop sunt aplicate pentru a imaginii. Utilizaţi Pan / instrument Decupaţi pentru a flip imagini orizontal sau vertical sau pentru a stoarce o imagine pe ecran. În parteneriat cu plug-in-Spherize găsit în Vegas, acest proces este un mijloc de a crea titluri unice sau animaţii video tranziţie.

Mascare cu / Pan Crop Tool
Utilizatorii de primele versiuni de Vegas va găsi instrumente mascare a avea o curbă de învăţare uşoară, dar odată înţeles, puterea acestui set de instrumente în / Pan instrument de cultura este fabulos.

În cazul în care Pan / pictograma cultură nu este vizibil pe fiecare eveniment video, du-te la OPŢIUNI | Preferences | SHO VIDEO V EVENIMENT butoane, precum şi bifaţi caseta de selectare de acolo. Aceasta va cauza Pan / Crop şi butoane FX să fie vizibil pe medii de fiecare eveniment. Dacă lucraţi cu un singur evenimente-cadru, poate doriţi să dezactiva această caracteristică. Puteţi accesa oricând Pan / Crop si FX prin click-dreapta orice caz, video.

Se pune un eveniment video de pe Timeline. Acest lucru poate fi un eveniment media generată de un eveniment sau video. Introduceţi Pan / Crop instrumentul prin selectarea Pan / pictograma Decupaţi găsit pe eveniment sau clic dreapta eveniment şi alegerea Pan / Crop.
9.4 Îmbunătăţit Pan / Crop instrument în Vegas Pro 8.

Pan / instrument de cultura este slider-based. Un parametru este ales şi glisorul utilizate pentru a seta parameter. De exemplu, anunţul opţiunea Zoom. Verificaţi cuvântul "Zoom", iar glisorul de lângă luminile parametrul în sus. Acest lucru vă permite să apropia la mai profund pe imagine în fereastra de Pan / culturi agricole şi de muncă la nivele de detalii fine, fără ca fereastra de Pan / Crop previzualizare care necesită o schimbare în mărime aşa cum a făcut în versiunile anterioare de Vegas. Mi se pare că acest setarea la un nivel de 50 este un bun punct de plecare pentru cele mai multe Pan / locul de muncă mişcare Decupaţi. Ca în cazul tuturor instrumentelor de Sony, dublu-clic pe glisorul parametru sau buton resetează acest lucru implicit. Setarea implicită pentru Pan / instrument este de 100 Decupaţi, care se pot dovedi a fi prea mare pentru unele spaţii de lucru, cum ar fi un laptop. Pan / instrument Crop pot fi încă manual mutate în spaţiul de lucru ca şi în ver anterioaretrative din Vegas, şi valori pot fi introduse folosind tastatura ca anterior possible. Dar instrumentul cursorul găsit în acest latest de revizuire se poate dovedi a fi mai creativi sau intuitiv pentru unii utilizatori. Am folosit pentru a crescut foarte repede şi consideră că este o modalitate foarte bună de a avea imaginile mele în vedere poziţia sau mărimea foarte repede. Deschideţi Pan / Crop instrument de modul în care usualiat a face, şi veţi vedea un control în instrumentul de Pan / keyframing Crop cu eticheta "Mask". Mask permite Bezier curbe urmează să fie stabilit în / Pan Crop ca instrument de măşti, deschizând un taram complet nou de creatie. Faceţi clic pe Masti indicator, astfel încât să Masca este selectat în instrumentul de keyframe. Acum, ţineţi apăsată tasta CTRL, iar acest lucru va provoca cursorul la rândul său, la un instrument Pen în fereastra de Pan / Crop de previzualizare. Stânga-clic pe instrumentul Pen în / Pan Crop Fereastră de previzualizare va insera un punct în fereastra. Acum a muta cursorul într-o locaţie nouă, ţineţi apăsat CTRL, şi a lăsat-faceţi clic din nou. Acest lucru va crea încă un alt punct de pe fereastra Pan / Crop de previzualizare. Creaţi cel puţin trei puncte, care se alătură unul la altul. Ca instrument de Pen este reportează primul punct în masca, un mic cerc va apărea, precum şi toate punctele de masca se va transforma galben, care indică faptul că masca este o cale finalizat. O selecţie este acum face. Apăsând tasta ALT şi făcând clic pe oricare din punctele de ancorare galben va selecta toate punctele de ancorare. Dacă faceţi clic pe orice punct de ancorare singur îi permite să fie selectate şi curba Bezier să fie ajustat pentru a lucra cu unghiul sau curba pe care doriţi să CREa mâncat. Aceste curbe şi în zonele selectate sunt complet keyframe controlate, astfel încât acest tip de selecţie se pot deplasa cu orice obiect sau sub rezerva că aţi putea avea în imaginea video. Selectii multiple pot fi făcute în / Pan fereastra Hrană, care să permită mai multor obiecte şi selecţiile pentru a fi tăiate afară şi Defi Ned.

Dar cum poate Aceasta masca o?
Pe partea stângă a / Pan instrument Hrană, veţi găsi o nouă interfaţă şi să stabilească de control. În acest conset trol este o setare etichetat "Path". Faceţi clic pe Mod Cale de dialog sau de pe � Simbolul de lângă cuvântul "Cale," si apare un meniu derulant cu alegerile "pozitive" şi "negative." Când pozitive este ales, zona din interiorul curbei este vizibil şi spaţiul rămas este transparenţaEnt. În cazul în care opţiunea negativ este ales, zona din interiorul curbei este transparent, si zona din afara puncte de ancorare şi calea este vizibil. Acesta este un instrument de mare pentru a scoate un subiect de la un fundal, plasându-se într-un fond nou, sau de înlăturare a unui fond de la o scena actuală şi care îl înlocuieşte. O modalitate de a lua în considerare acest instrument este că e ca un instrument chroma-cheie care vor lucra, indiferent de numărul de culori prezente în fundal. La mai multe nivele, această caracteristică aduce unele dintre instrumentele găsite în rotoscoping instrumente de la Vegas. Opacitate a masca, de asemenea, pot fi controlate prin intermediul noului Pan / Crop instrument Bezier. Opacitate, la fel ca toate celelalte aspecte ale instrument Bezier, este keyframe-controlat. Un beneficiu este că măşti pot fi şterse în sau în afara în timp, cu ajutorul instrumentului keyframe pentru a crea tipul de imagine necesare pentru a complete compozit sau suprapunere. Deschideţi caseta de dialog Path, făcând clic pe � Simbolul de lângă cuvântul "Path." Notă parametrul Opacitate în caseta de dialog Cale. Opacitatea poate fi controlată prin introducerea unei valori, prin intermediul tastaturii, culisante glisorul opacitate, sau utilizarea de tors de control de lângă instrument Slider. Utilizaţi Page Up şi Page Down taste pentru controlul grosier, se deplasează valoarea în trepte de câte �10, şi de a folosi săgeţile sus şi jos pentru controlul fin care se deplasează în valori fracţionată. De exemplu, setarea keyframe prima dată în Timeline mascare la o valoare de 0 cauze masca să fie transparentă, sau invizibile. Setarea cheie următoarecadru la o valoare de 100 va provoca masca să fie complet opace. Acest lucru poate fi folosit pentru a se estompeze masca în sau în afara compoziţiei imaginii.

Valori în Pan / Crop şi Track dialoguri Propunere pot fi controlate de la tastatura sau de un dispozitiv programat Hui. Utilizaţi Page Up şi Page Down taste pentru controlul grosier de parameters în aceste două dialoguri. Acest lucru schimburi valoarea în trepte de câte �10. Utilizarea în sus sau în jos schimburi săgeţi valori de către o singură creşteri cifre. Puteţi folosi, de asemenea, tasta Tab pentru a defila în josWard, prin atributele de dialog şi de a folosi Shift�Tab pentru a defila în sus.

Următorul în lista de scule electrice găsite în noul Pan / instrument Decupaţi este instrumentul de penaj. Acest lucru vă permite să împletească liniile de mascare a creat în masca Bezier cu fundal. Atunci când se lucrează cu care se deplasează mass-media, acest lucru este deosebit de util, deoarece poate asista la amestecare imagini în mişcare în contextul în mişcare. Penaj poate avea loc fie în interiorul sau în afara masca masca sau în ambele direcţii. Pentru a profita de instrument de penaj, RST FI a crea o masca aşa cum este descris mai sus. Deschideţi caseta de dialog Path, făcând clic pe � Simbolul de lângă cuvântul "Path." Nota de dialog penaj sub opacitate. Alegeţi cum v-ar plăcea calea cu pene. Experiment cu toate cele trei moduri de penaj pentru a determina ce funcţionează cel mai bine pentru a masca.

9,6 Utilizarea penaj în set de instrumente Pan / Crop instrument de mascare să se amestece cu masca de fond în cazul în care liniile de par prea vizibil. Penaj pot fi în interiorul sau în afara sau în ambele direcţii de la linia de masca.

9,7 Trei exemple de penaj cu instrument de mascare Bezier.

Masti creat în / Pan instrument Crop poate fi copiat şi inserat la alte evenimente. Cele mai comMetoda de mon copiere sau lipirea o mască este de a copia un eveniment care conţine o masca cuprinse în / Pan instrument Hrană, faceţi clic dreapta pe caz de destinaţie sau un clip video, şi atributele selectaţi Inserare din submeniu care apare. Cu toate acestea, în cazul în care imaginea destinaţie este de dimensiuni diferite sau aspect

9.8 Pentru a copia atributele masca de la o imagine sursă care este diferită în dimensiune sau aspect, comparativ cu imaginea de destinaţie, copiaţi keyframes din imagine sursa, mai degrabă decât folosind Copy Paste mai multe comune şi atribute. Acest lucru va garanta că, indiferent de raport de aspect al imaginii pentru a fi lipite, aspect de masca va rămâne corectă, mai degrabă decât pentru a fi scalarea t aspectul noua imagine.

Raportul în comparaţie cu originalul, acest lucru nu se va aplica masca în mod corect în imaginea de destinaţie, după cum Vegas va interpola poziţia pe baza valorii a imaginii sursă. De exemplu, dacă o masca a fost creat, prin elaborarea de puncte în jurul unui. Imagine jpg si masca sunt copiate sau lipit la un avi. Fişier de dimensiuni diferite, masca nu se va lipi în aceeaşi locaţie sau aspectul ca CREated în sursă. jpg. Metoda corectă de a copia şi insera un atribut masca de la diferiING tipuri de fişiere este de a copia keyframes din imaginea sursă şi inseraţi-le în Cronologia keyframe a imaginii destinaţie. Acest lucru va asigura aspect corecte şi de locaţie.

Utilizarea Track Motion in Las Vegas
Pe fiecare piesa video, Vegas atribuie un instrument Track Motion. Acest instrument este extrem de puternic şi depăşeşte cu mult impresiile sale iniţiale. Track Motion instrument în forma sa cea mai de bază poate fi folosit pentru a crea un picture-in-prezentare imagine, care să permită o mişcare eveniment video pentru a fi plasate pe un alt eveniment de mişcare video în timp ce reduce dimensiunea fie eveniment şi care să permită atât imagini pentru a fi vizibile simultan.

9,10 Propunere de dialog Track are mai multe alegeri, cu care a manipula o imagine.

9,11 O umbră aplicat cu instrumentul Track Motion.

Dacă faceţi clic pe butonul Track Propunere deschide o fereastra de dialog care este similar cu cel de dialog Pan / Crop. De fapt, aceste două instrumente parts multe din aceleaşi atribute, dar îndeplini sarcini complet diferite. Ca un exemplu, o umbra poate fi aplicat cu instrumentul Track Motion, aşa cum se arată în figura 9.11. Shadow poate fi aplicat la orice imagine cu instrumentul Track Motion, chiar dacă redimensiona sau caracteristicile moţiune de instrument nu sunt utilizate. Acest lucru va fi util atunci când se utilizează textul după cum masti după cum se arată
9.12, 9.13 Setări similare în Pan / instrument de cereale (9.12) şi Track instrument de Motion (9.13) Windows cadru, dar rezultate foarte diferite în fereastra de previzualizare. Încercaţi inserarea unui LTER FI frontieră cu Soft Edge presetate pe acest fel de împuşcat compuse.

mai târziu, în această secţiune. Este, de asemenea, o sarcină simplă de a aplica la umbra unei imagini statice sau grafice, cu o transparenţă prin utilizarea acestui instrument. Incepand cu colţul din stânga-sus, o serie de instrumente sunt găsite în cadrul dia Track Motionlog. Show ascunde butonul Properties şi indică poziţia, unghiul, zoom, precum şi alte puncte de vedere găsit pe partea stângă a instrumentului Track Motion. Normal butonul Editare, chiar sub butonul Afişare Proprietăţi, este instrumentul principal folosit pentru a dimensiune, roti, şi să manipuleze imaginile din fereastra cadru Track Motion. Instrumentul Zoom, care arată ca o lupă, pentru a permite strans zoom pe zona de rama ferestrei şi este foarte util atunci când încearcă să se alinieze imagini în cadru pentru a-un spaţiu restrâns grilă sau la crearea exigent keyframes. Activarea snapping cauze cadru în instrumentul Track Motion pentru a fi cedat la cea mai apropiată reţea şi este, de asemenea, util pentru localizarea cu exactitate cadru în timpul de editare. De blocare Aspect Ratio în funcţiile de instrument Track Propunere în acelaşi mod ca şi instrument de Pan / Crop. Spre deosebire de / Pan instrument Hrană, cu toate acestea, instrumentul Track Propunere cauze cadrul în fereastra de previzualizare pentru a rămâne în raportul de aspect corect, dar cu dimensiuni reduse. Funcţia de blocare Aspect Ratio ar trebui să fie folosit în cele mai multe operaţiuni de Vegas, astfel încât Vertiaspecte CAL, cât şi orizontală a imaginii rămân egale. Raportul de aspect, cu toate acestea, pot fi adesea folosit ca parte a unui creator editaţi. Dezactivarea raportului de aspect şi ajustarea mass-media a generat, de exemplu, este mare pentru crearea unor linii sau de alte forme. (Generated mass-media este discutat mai târziu în acest capitol.) În mod implicit, aceste butoane ar trebui să fie activate. Dimensiune butonul de la Centrul de găsit pe partea de sus a instrument Track Propunere de la dreptul de blocare Aspect Ratio cauzele cadru şi vedere ulterioare în fereastra de examinare la centrul în jurul dot găsit în mijlocul cadrului Track Motion. Când vă mutaţi într-un alt punct locaTION, faceţi clic dreapta, apoi alegeţi Centrul de în timp ce acest buton este activat, dot va reveni la centrul cadrului Track Motion. În plus, imaginea cadru se va muta cu ea păstrând în acelaşi timp "dot unde a fost mutat la în raport cu centrul originale ale cadrului. Centru de dot este, de fapt proiectat pentru a muta un cadru off-center timpul circulaţiei, oferind o pivot punct pentru RotaTION a cadrului.

Track Propunerea este în cazul în care cei mai mulţi utilizatori să se familiarizeze cu conceptul de compunere mai profunde, spre deosebire de doar crearea de titluri suprapuse pe imagini. Un alt utilizarea comună a Track Motion este de

Dimensionarea-un interval de până la un ecran de-al patrulea şi să se rupă de la centrală a cauzelor cadru pentru a fi parte dintr-o imagine quad pe un ecran. Figura 9.14 arată trei imagini reduse în dimensiune şi a cedat la centerlines de reţea. Gradientul este generat media, cu un titlu suprapuse.

9,14 Trei imagini reduse în dimensiune şi rupt la reţea.

pentru a crea o imagine-in-imagine imagine. Crearea unei Picture-in-Picture este destul de simplă şi este un bun exerciţiu pentru a începe cu manipularea imaginilor. Pentru a crea o imagine-in-imagine imagine, crearea a două piese de video, cu evenimente de pe ambele melodii. Plasaţi cursorul în mijlocul a două evenimente. Track 1 este cazul suprapus care va deveni imaginea în imagine. A selecta piesa Propunere butonul de pe pista 1. Asiguraţi-vă că Lock Aspect Ratio este activată, apuca de marginea din dreapta-jos a cadrului din punctul de vedere cadru Track Motion, şi de a reduce în mărime, urmărind fereastra de previzualizare ca sistem şi imaginea de previzualizare sunt reduse. Reducerea pista 1 eveniment la dimensiunea X � 317.0, Y � 210.0. (Size este afişat lângă cursor în timpul redimensiona sau poate fi direct de intrare în Motion Track dialog Proprietăţi.) În caseta de dialog Proprietăţi Center, intrare o valoare de 180 pentru caseta de la stânga şi la o valoare de 120 pentru caseta de dreapta. Aceste setări vor loc video uşor de la dreptul de extrema stângă şi uşor de mai jos partea de sus a ecranului. Preview imaginea prin apăsarea W (înapoi) şi bara de spaţiu (joc). Pista 1 Evenimentul va fi previzualizate în colţul din stânga-sus, în timp ce jucaţi pe partea de sus a liniei 2 eveniment. Dacă ambele piese sunt piese video, plin de mişcare va fi văzut în ambele evenimente.

Asiguraţi-vă că butonul Sync Cursor este dezactivat atunci când lucrează cu excepţia cazului în care acest exerciţiu de efectul dorit este de a micsora pista 1 eveniment la dimensiunea interzise. În caz contrar, cheia FI rstcadru, care, în cele mai multe cazuri, va fi un full-frame vederea de linie 1, se va micsora treptat pista 1 eveniment până când ajunge la al doilea / keyframe noi, generate de scădere. Este uşor să creaţi keyframes nedorite, accidental în timpul Motion Track sau Pan / acţiunilor Decupaţi. În cazul unei keyframe doua fiind create în caseta de dialog Track Motion, faceţi clic dreapta pe keyframe FI RST găsite în caseta de dialog keyframe şi selectaţi Ştergere din meniu. Acest pas

va determina apoi keyframe două care urmează să fie de mărimea iniţială a evenimentului. Tu va crea rapid un ow workfl bazat în jurul preferinţa dvs. personale pentru gestionarea acestor două instrumente.

9,15 Picture-in-imagini de imagine sunt foarte rapid de a crea, cu Track Motion.

Imaginea-in-imagine imagine ar putea părea plat sau fără dimensiune, cât cele două imagini sunt exact la aceeaşi adâncime de FI eld. Pentru a crea o adâncime de FI Eld, inseraţi o umbra. Shadows poate fi introdusă în orice culoare, la orice opacitate, şi, în orice dimensiune în termen de Vegas. Deschideţi Motion Track de dialog din nou, făcând clic pe butonul de Motion Track pe drumul cel bun 1. O caseta de selectare pentru o umbră este situat în partea de jos a dialogului pe partea stângă a Timeline keyframe. Verificarea această casetă adaugă o umbră la cadru, fereastra de previzualizare. Una dintre cele mai creatoare a umbri instrument este de a opri raport de aspect de instrument Track Motion atunci când se aplicăING practică şi pentru a crea umbre care se întind, muta, psihiatru, sau rotiţi în timp ce imaginea pe care o umbra cade de la rămâne în raport de aspect. Pentru a dezactiva raportul de aspect cu privire la umbra, care este activat în mod implicit, apăsaţi Ctrl in timp ce se deplasează în umbra despre ecran. Pentru a fi de acord it pe durata procesului de editare, faceţi clic pe Blocare Aspect Ratio buton, de cotitură acest instrument off. În cazul în care imaginea de pe Timeline are un canal alfa, umbra va lucra cu imaginea opac. Această metodă este o modalitate de a crea umbre stratificat în conformitate cu PNG, TGA, GIF, AVI, sau de alte alfa-capaformate de imagine ble. Shadows sunt keyframable pentru opacitate, culoare, dimensiune, şi poziţia.
9,16 Shadow aplicat unui PNG FI le conţin un canal alfa.

9,17 Glow pot fi subtile.

Glow se poate aplica, de asemenea imagini în cadru. Glow pe cont propriu, sau combinate cu umbrăing. care permite un manipulare imagine foarte complexe. Glow este reglabilă în opacitate, culoare şi dimensiune. Glow poate fi, de asemenea, cu pene de amestec în fundal sau alte imagini compuse. Utilizarea strălucire într-un mod subtil în jurul litere de culoare ale căror proprietăţi strâns meci de un spateculoare de fond poate ajuta să compenseze lăsaminiştrii din imaginea de dedesubt. Glow este keyframable pentru opacitate, culoare, dimensiune, şi poziţia şi poate fi utilizat într-un mod similar cu umbra, în care acesta poate avea o cale separată de imagine la care sunt alocate. Utilizând o combinaţie de stralucire si umbra permite pentru două mov separateING imagini sub un singur eveniment. Proiectul a vedea în figura 9.19 este pe DVD în această carte, etichetat compositel.veg. Acest proiect poate fi folosit ca un şablon. Instrumentul Track Propunerea poate fi aplicat doar despre orice proiect într-o formă sau de moda, ecrane de divizare, crearea de ecrane multiple, cum ar fi văzut în deschiderea serialul de televiziune Brady Bunch, fl YING titluri în sau în afara, sau orice număr de alte utilizări creative.

9,20 Masca soloed pentru a demonstra cookie-cutter, blur, stralucire, şi umbra combinate.

Proiectul afişate în figura 9.21 pot fi găsite pe DVD în această carte şi este etichetat composite2.veg.
9,21 Ecranul split este realizată rapid cu ajutorul utilitarului Track Motion.

Dimensiunea următoare: 3D Motion Track Tools
Versiunile mai vechi ale Vegas, a luat un mare salt în următorul nivel de putere creatoare prin oferirea de câteva 3D instrumente creative. Dacă aţi lucrat cu PluginPac de la DebugMode pentru versiuni anterioare de Vegas, atunci sunt mai mult sau mai puţin familiarizaţi cu modul în care acest instrument este de gând să lucreze pentru tine; cu toate acestea, Sony 3D caracteristica este încorporat în instrumentul de Track Motion. Accesul la toate planurile de circulaţie pot fi keyframed din interiorul instrumentului Track Motion.

9,22 Noul 3D caracteristică este de mare pentru a fi utilizat cu textul alternativ pentru a crea planuri si unghiuri pentru text.

Track nou instrument Propunere stabilite caracteristică va fi necunoscut pentru utilizatorii anterioare de Vegas, ca acesta marchează o abatere de la interfaţa pe care utilizatorii se vor familiariza cu. Cu toate acestea, pentru a realiza unele dintre caracteristicile acum găsit în Vegas, aceste modificări au fost absolut necesar. Pentru a începe lucrul cu noul instrument Track Motion, crearea unei noi piste video şi drop un eveniment video pe noi piste. A selecta piesa Propunere butonul de pe antetul pistă. O nouă de dialog se deschide, care arată aspect nou Track Motion. Observaţi că, în stânga sus a de dialog există o opţiune pentru Sursa moduri de Alpha. Acesta este în cazul în care veţi accesa 3D comportamente pentru Vegas. Faceţi clic pe meniul vertical de la Sursa Alpha butonul Moduri şi alegeţi 3D Sursa Alpha din opţiunile de meniu. Un dialog nou se deschide în cadrul instrument Track Motion. În partea stângă veţi găsi mai multe controale pentru 3D parametri. Controalelor primare sunt pentru X, Y, Z şi a axelor. Manipularea axa X se mişcă mass-media-a lungul unei Hori stânga sau la dreaptaplan orizontal, manipularea axa Y se mută mass-media de plasare în sus sau în jos de-a lungul un plan vertical, şi manipularea mass-media axa Z se mişcă înainte sau înapoi.

9,23 Cele trei avioane sunt accesibile în spaţiul de lucru Track Motion. Zoom in pentru cea mai mare de control în cazul în care vă aflaţi în mişcare avioane cu mouse-ul, mai degrabă decât utilizarea de tors, slider, sau caseta de dialog.

Observaţi că există controale pentru poziţie, orientare, Rotation, Keyframe, spaţiului de lucru, şi setările Snap. Fiecare din aceste grupări de control pot fi minimizate sau maximizate prin apăsarea plus sau semnul minus de lângă parametrul de control poziţie. În grupul de poziţie, selectaţi parametrul X. (Posibil să aveţi nevoie pentru a maximiza grupului de presaING simbolul plus în cazul în care grupul nu este pe deplin vizibil.) În cazul în care parametrul este selectat, o fereastra de dialog mici care conţin o valoare numerică, un control de tors, şi de control cu tastatura culisanta se deschide. Poziţia de informaţii valoare poate fi introduse manual, tastând o valoare în caseta de dialog numerice, sau valorile pot fi determinate prin deplasarea valorile de tors sau cursorul în sus sau în jos, care să permită previzualizare a mass-media de poziţie. În sensul acestui exerciţiu, setaţi valoarea de 1.0. Acest lucru se va muta mass-media la dreapta, aproape jumătate de cale. Selectaţi parametru Y şi setaţi valoarea la 00.00. Acum selectaţi parametrul Z. Acesta va ajusta exact în acelaşi mod ca şi X şi Y parameters. Setaţi Z parametru la o valoare de �100. Aceasta va cauza mass-media pentru a mări înainte. Pentru a regla de plasare 3D, marire de Orientare de dialog, dacă nu este deja deschis. (Aţi putea dori să reducă la minimum de dialog pe poziţie prin apăsarea butonului de minus de lângă indica PoziţiaTor.) Selectaţi X avion. Ajustaţi valoarea X la 148, valoarea de Y la 50, iar valoarea de la Z la 130. Aceasta ajustează cum imaginea ovăz fl în 3D, dar aceste poziţii sunt, de asemenea, keyframable. Plasaţi cursorul în punctul din video de pe Timeline. Activaţi butonul Sync pentru a Cursor în caseta de dialog Track Motion. Observaţi cum cursorul mutat în keyframe Track Timeline Motion, într-o locaţie nouă care se potriveşte cu locul unde se află cursorul pe Timeline spaţiul de lucru. Iată unde poţi învăţa o altă metodă de a manipula modul în care sunt parametrii de control ala condus în caseta de dialog Track Motion.

9,24 Vederea fereastra poate fi variat prin selectarea descrierea fereastra din colţul din stânga sus a de dialog. Comunicarea Sync pentru a Cursor butonul din colţul din stânga jos a de dialog keyframe. Aceasta sincronizare va cursorul în Motion Track keyframe de dialog pentru a se potrivi cu locaţia cursorului de pe Timeline.

În partea de jos a dialog Track Motion, fereastra perspectiva este găsit. Când cursorul se reportează la centru sau la locul de mass-media, o cutie va evidenţia. Această rubrică indică X, Y, Z şi a axelor de mass-media. Roll cursorul peste marginea această casetă, şi un mic cerc va apărea în colţul din caseta de indicatorul spaţiale. Faceţi clic şi trageţi de pe acest cerc, extinderea imaginii. Observaţi cum valorile numerice în Lăţime, înălţime, şi adâncimea de schimbare dialoguri în fereastra de poziţionare. Glisaţi colţul din caseta de indicatorul spaţiale până la valoarea Z ajunge la 3732 în dimensiune. Dacă încercaţi să intrare valoare numerică, raport de aspect de mass-media se va schimba decât dacă aţi Blocare Aspect Ratio activat.

Sub grup de orientare, veţi fi a doua grup de rotaţie. În acest grup, mass-media poate fi rotit pe oricare din cele trei axe. Pentru acest exerciţiu, faceţi clic pe keyframe care a fost nou-creată în pasul anterior, în care dimensiunile de mass-media a fost târât mai mari. Acum selectaţi planul Z în caseta de dialog Rotation, precum şi de intrare o valoare de �60 prin introducerea manuală a valorii, folosind spinNer, sau folosind cursorul pentru a seta valoarea.

Ca toate alte instrumente în termen de Vegas, dublu-clic pe cursorul va reseta cursorul pentru a implicit de valoare. Acest lucru este foarte util atunci când găsirea-te un pic cam pierdut în primele etape ale învăţării 3D unelte.

Faceţi dublu-clic pe fişier şi apăsaţi bara de spaţiu pentru a începe redarea de la dosar. Observaţi cum aceasta e fl peste fereastra de previzualizare şi se roteşte. Pentru a vedea un exemplu al modului în care aceste funcţii, deschideţi 3D # 2.veg FI LE găsit pe DVD în partea din spate a cărţii. Acesta poate fi, de asemenea, situat pe site-ul vasst.com web. 3D compozite va încetini foarte mult procesul de ecarisaj, precum şi de lucru cu 3D mass-media în fişiere imbricate VEG poate fi greu chiar şi pentru cea mai rapidă Procesoare la proces. Vă recomandăm pentru prelucrări 3D mass-media ori de câte ori este posibil.

Compozite Nesting
O altă caracteristică mare găsite în Vegas este instrumentele imbricate compositing. În ver mai devremetrative din Vegas, instrumente de compoziţie au fost puternice, dar s-au limitat la crearea-compozite în profunzime. Vegas, poate avea mai multe înregistrări în întregime controlate de track-mamă unul. Piese individuale pot avea oficiu în spaţiu, cu ajutorul 2D sau 3D a instrumentelor, cu o piesa maestru compozit controlează toate melodiile sub ea, care sunt atribuite. Este un lucru extraordinar pentru construirea com. monstruposites şi având o piesa de final de control-le. În lumea audio, acest lucru este similar cu un mixdown, cu un volum de maestru, cratiţe, şi efecte. Piese de video sunt toate controlate de comandant. În cazul de piste imbricate, chiar şi pista de comandantul poate avea propriul 3D proprietăţi, precum şi, care afectează toate melodiile imbricate, sau în calitate de copii până la mamă sau master. Urmaţi aceşti paşi pentru a înţelege elementele de bază ale părinte / copil piese:

1.
2. 3.

Crea patru melodii noi video (Ctrl�Schimb�Q). In piste 2-4, loc fie video sau mass-media generat. Pe fiecare de piese, deschideţi Track Propunere de dialog, a activa modul 3D, Alpha, şi de a crea 3D de mişcare în fiecare pista, astfel încât toate cele trei piese se dezvăluie la un moment dat în cadrul proiectului. În fiecare antet de cale, există un comutator Parent / Copii. Comunicat de presă de la comutatorul de a provoca toate melodiile de a acţiona ca piesele copil sub-mamă. În track 1, deschide Parent Track Propunere de dialog, şi să permită 3D Alpha modul de pe pista de mamă. Creaţi mişcări pe această cale, folosind X, Y, Z şi avioane, de orientare şi de rotaţie. Toate cele trei piese de sub-mamă va răspunde la mişcarea-mamă cale, indiferent din oficiu. 1.
2.

4. 5. 6.

În piesa-mamă, de text introduce sau altă formă de mass-media.
9,25 Pentru cei familiarizaţi cu versiunile anterioare de Vegas, părinte / Switching copil este uşor diferit, ca urmare a moduri de imbricate compositing.

7.

În antetul liniei de cale-mamă, faceţi clic pe butonul Track Motion. Enable 3D Alpha modul de canal, în acest dialog. Alocaţi 3D de mişcare în acest dialog, de asemenea, crearea de keyframes pentru a anima pista. Acest animaţie cale este independent de celelalte trei piese, care sunt copiii la melodiamamă, dar societatea-mamă pistă controalele de mişcare aceasta piesa a lui, de asemenea.

Deci, în compozit a creat de mai sus, exista cinci elemente de cale de mişcare care au apărut la un moment dat. Fiecare din cele patru piste are propriul cale element de mişcare, cu piesa-mamă care controlează fiecare din aceste piese într-o cale de mişcare separată. Puteţi, de asemenea, poate fi necesar pentru a muta poziţia-mamă de către un pixeli câteva pentru a vedea umbra sau strălucirea sub piste copil.

Pe măsură ce se lucrează la piese individuale, observaţi că numărul antet pistă conţine un mic indicator intermitent, ceea ce înseamnă, care cale este să fie afectate de orice proces este în curs de aplicare. Acest lucru este deosebit de util atunci când lucrează la părinte / comps copil, deoarece acest lucru arată clar ca pentru a urmări care este în prezent selectat. Chiar şi atunci când piesele sunt selectate mai multe, doar numărul de melodii ale caror proprietati urmeaza a fi afectate va clipi.

Efectele pot fi înfiinţate pentru a fi pre-sau postprocess în instrumentul de Keyframing pentru acest scop special. Apăsarea pre / post butonul comutare în efectul va instrui Vegas, atunci când a procesului de mass-media cu care specificaţiile c FI LTER. Melodii în modul 3D, nu pot fi pre-sau posttoggled. Selectaţi pre / post butonul comutare în instrumentul de Keyframing pentru fiecare efect. Vegas Automati vapiaţă, în special redirijarea sau pentru a reordona FI poziţie LTER pentru tine.
9,26un În cazul în care punctele de triunghi stânga, este precompositing, iar în cazul în care punctele de dreapta, este postcompositing în comportament.

Orientare parentale / Shadows şi Glow
Un alt avantaj al unei piese maestru-mamă este faptul că toate melodiile copil se poate atribui o umbra căpitan sau de strălucire. Acest lucru permite un compozit mai solidare, spre deosebire de crearea de umbre separate şi luminează în mod individual. În compoziţia creat anterior, deschideţi Parent Track Motion, şi a nu fi de acord 3D Alpha Channel mode. Pentru a stânga cronologie keyframing în caseta de dialog Track Propunerea este o caseta de selectare pentru a umbri şi pentru Glow. Activaţi Shadow, şi veţi vedea că piesele copilului au umbra care indică în cazul în care fundal îi permite să fie văzut. Ar putea fi necesar pentru a crea o piesa nonchild la botultom de Timeline care conţine o mass-media de culoare albă generat slug pentru a vedea umbra, in functie de culoarea umbra ta şi conţinut media. Puteţi insera de asemenea, o slug alb pe pista de-mamă, precum şi a insera un plic compozite pe pista de-mamă. Acest lucru va permite pista de mamă pentru a controla opacitatea toate mijloacele media imbricate. Deschidere Inele-

opacity.veg fişier ce se află pe disc, în spatele acestei cărţi. Observaţi cum mamă urmele opacitatea controlul liniilor de cale imbricate ca piese copil. Mutaţi mânerele pe plicurile compozite pe piste pentru a obţine o simt pentru modul în care funcţionează. Pentru a introduce un plic compuse, pentru a controla piese imbricate: 1. 2. 3. 4. 5. Creaţi compozit cum doriţi să apară. Inserarea unei noi piste video de mai sus compoziţie. Parent noi piste video pentru a liniilor de cale ferată sub. In piesa mamă noi, alegeti instrumentul compozite modul în antet, şi selectaţi Multiply / Mod de masca. Alegeţi Parent Track Propunere buton pe pista de-mamă. In aceasta piesa, veţi asocia 3D de mişcare (sau orice altă mişcare) pentru a liniilor de cale ferată copil. Atribuie orice mişcare pe care doriţi, dacă este cazul. În caz contrar, faceţi clic dreapta pe antetul de pistă şi a introduce un plic compositing. Faceţi dublu clic pe plic compozite pentru a atribui mânere la plic, care să permită opacitatea sau de transparenţă a pistei care urmează să fie ajustate.

Luminează şi umbre va fi mai curat în 32 de moduri de biţi disponibil în Vegas, dar aveti grija la lovit pe face ori.

Zece-bit şi 32-bit (plutitor) Prelucrarea
Vegas Pro 8 utilizatorii se vor bucura de adăugarea a 10-bit de prelevare a probelor de culoare şi 32-bit de prelucrare a fl de ovaz. Adăugarea a 10-capacitatea de biţi a fost mult timp dorit. Zece-bit de culoare de prelevare a probelor adaugă o sumă suplimentară de 2 biţi per canal de culoare atunci când ingerarea video. Acest lucru reprezinta numarul de niveluri de culoare per canal. Versiunile mai vechi ale Vegas, oferta 8 biţi per canalnel (la fel ca cele mai multe camere trage), ceea ce echivaleaza cu 256 niveluri de culoare pentru fiecare canal; 10-bit oferte 1024 niveluri de pe canal, sau de patru ori mai mult nivelurile de luminozitate mult de 8-biţi oferte. Cu toate acestea, disponibilitatea de 10-biţi video nu înseamnă imediat că calitatea dvs. video va creşte. În cazul în care 10-biţi video oferă unele beneficii semnificativ cant este atunci când video este capturat de 10-biţi şi trebuie să fie de culoare corectate, compuse, sau a lucrat în cadrul unei SDI (interfaţă serială digitală) ow workfl pentru radiodifuziune sau mai mare-fluxuri de lucru sfârşitul postproductie. Zece-bit este standard în toate midlevel la înalt nivel de case postproductie şi în toate instalaţiile de difuzare. Pentru a beneficia de 10-bit de prelevare a probelor video, o carte de hardware care suporta 10-bit video este necesară. În prezent, AJA Xena LH şi LHe Xena sunt carduri numai pe deplin acceptat. The Blackmagic Design carti de DeckLink sau oferit sprijin 8-biţi în Sony Vegas incepand cu versiunea 5, precum şi la momentul scrierii acestui nu s-au drivere pentru Vegas Pro 8. Blackmagic Design au declarat că vor presă al drivere pentru produsele lor şi pentru utilizarea în Vegas Pro 8. Video împuşcat pe un format de 8-biţi, cum ar fi DV, HDV, XDCAM, şi HDCAM vor benefi încă nu atunci când capturat la 10-biţi video, datorită modului în care vor lucra cu codec-video şi modul în care va răspunde la codecul corecţiei de culoare şi de alt tip de prelucrare. La sfârşitul zilei, acest lucru poate fi spus: 10-biţi video, pur şi simplu arata mai bine decat 8-video de biţi. Întrebarea dacă a merge 10-bit, nu este vorba de calitate, ci despre costurile asociate de a construiING un flux de lucru de 10 biţi. Zece-video biţi vor necesita mai mult spaţiu pe hard disk, mai rapid hard disk-uri, un HD / SDI SD card, şi, probabil, un HD / SD monitoriza SDI, în funcţie de fluxul de lucru. Toate aceste cerinţe suplimentare pot creşte uşor costul unui sistem de editare de către un factor de 10. Unul dintre beneficiile imediat vizibilă a 32-bit proces în virgulă mobilă, este de văzut dacă sunteţi tir cerul, apa, sau orice alt domeniu de mare care conţine o singură culoare gradat. În procesul de 8-biţiING, imaginea se va afişa dungile de la un moment dat, dar cu un 32-bit ovăz fl, banding dispare. Treizeci şi două de-bit floating point este o caracteristică diferită; nici o carte de hardware-ul este necesar pentru utilizatorii de Pro Vegas, la 8 la beneficiarii T. Treizeci şi două de-bit floating point este o funcţie de prelucrare. Avantajul principal al 32-biţi fl oating punct este o prelucrare mult mai precisă a informaţiilor cadru. Ce înseamnă acest lucru în termeni de nespecialist este că pante va fi mai uşoară, marginile neclare muchii sau de mişcare informaţii va fi mai moale, şi dispare va fi mai uşoară. Treceri că informaţiile amestec va fi, de asemenea, mai bine de ansamblu. Treizeci şi două de prelucrare a-biţi vor utiliza resursele de

sistem în mod semnificativ mai mult de 8-biţi de prelucrare, astfel încât să fie prepared pentru a face mai mult şi previews mai lent. Vegas Pro 8 oferă trei moduri de lucru cu mass-media (aceste biţii de prelucrare nu ar trebui să fie confundată cu bits color):

• De prelucrare a 8-biţi (aceasta este standardul de versiunile anterioare de Vegas) • 32 de biţi, cu 1.00 gamma • 32 de biţi, cu 2.222 gamma
Modul 32-bit cu 1.00 gama poate decodarea video diferit, în funcţie de sursa de mass-media. XDCAM, HDV, şi massmedia formatul AVCHD va decodifica toate în mod diferit. Acest lucru poate crea probleme dacă nu sunteţi sigur că exact ceea ce filmul ar trebui să arate. În plus, filmul este decodat la computer RGB vs Studio RGB. Acest lucru înseamnă că, mai degrabă decât să fie limitată la standardul de difuzare a 16-235 RGB, video vor fi decodat la 0-255 RGB. Acest lucru nu va fi o problemă pentru mass-media destinate DVD sau pe Web, dar ar putea crea potenţial Exchage-uribleme pentru mass-media la poziţia de difuzare. În plus, trebuie avut în vedere faptul că pe o previzualizare extermonitorizeze nal de difuzare nu va produce rezultate precise, astfel cum a mass-media este în curs de convertit înapoi la 16-235 (standarde IRE), pe de ieşire. În plus, unele dintre FX in Las Vegas, nu va funcţiona corect atunci când se lucrează cu 1.00 Mode; experiment cu FX diferite pentru a obţine o idee despre modul în care acestea pot funcţiona. Se dizolva, eco-dispare, şi tranziţii similare va fi lină şi mai mult cinematografic. Titlurile vor fi mai bogată şi mai profundă, în culoare şi poate mai bine amestec cu video medicale, dar nivelul de transparenţă a titlurilor se pot comporta diferit, de asemenea. Unele dintre FX că nava cu Vegas, şi de cele mai multe dintre FX terţe părţi disponibile pentru Sony Vegas, sunt 8-bit numai. 8-bit FX sunt indicate printr-un mic patrat albastru lângă FX în FX câştigaDow. Folosind aceste FX vor vigoare întotdeauna fluxul video care urmează să fie prelucrate în 8 biţi. HDV, AVCHD, MXF IMX şi HD, Sony YUV (8 - şi 10-bit), precum şi de ovăz RGB necomprimate flING formate punct de citit direct în 32-bit floating point, fără a trece printr-8-bit RST fi. HDV, AVCHD, MXF IMX şi HD, şi Sony YUV (8 - şi 10-bit) formate pot face fără a trece printr 8-biţi. Video FX şi tranziţii cu pătrate albastru care apare alături de FX / numele de tranziţie nu sunt capabile să floating-point, iar imaginea se va reduce la 8-biţi înainte de a folosi aceste plug-in-uri. Decizia de a lucra în 32 de moduri de biţi în Vegas Pro 8 este cea care ar trebui să fie cele mai bune făcute înainte de începerea unui proiect. FX şi unele tranziţii pot afişa rezultate diferite între 1.00 , precum şi 2.222 gama moduri. Pentru a avea o idee despre modul în care aceasta poate afecta tine, creaţi un Timeline şi locul o pereche de HDV, AVCHD, sau fişiere XDCAM pe Timeline. Creaţi eco-dispare cu ei, şi se adaugă corecţie de culoare pentru fişiere sau pistă. A comuta între modurile de gamma in Proprietăţi de proiect şi a observa modificările. Alegeţi un mod sau altul, înainte de începerea proiectului pentru rezultate consistente. O regulă bună atunci când aleg pe 32 de biţi este de a începe cu 2.222 gama, deoarece aceasta are o culoare Profi LE similară cu cea standard de 8-biţi. Dar, încercaţi să setările de supleant pentru aspectul cel mai adecvat.
9.26b LTER Niveluri fi setat la 2.222.

Filtrul de niveluri pot fi utilizate pentru a corecta mass-media, care nu este corect într-un proiect gamma 1.00. Asiguraţivă că pre / Toggle Post este setat la (pre cu care se confruntă stânga). Există câteva soluţii pentru a lucra cu proiecte de gama 1.00, care poate fi crearea de Exchage-uribleme. În cazul în care proiectul 1.00 gama ofera rezultatele dorite în compunere, crearea de estompează, diffuSion, sau efectele care beneficiază de lumină liniar de prelucrare a găsit în modul de 1.00, să construiască acele segmente într-o cronologie gamma 1.00 şi cuib Această cronologie intr-un proiect gamma 2.222. O altă opţiune este de a lucra într-un proiect gamma 1.00, dar se aplică filtrul nivelurile, cu o gama de setare 2,22 la nivel de pista. Mass-media locul pe care ar trebui să beneficieze de prelucrare a liniare de lumină pe de o pistă, şi de a crea o altă cale pentru mass-media că, atunci când prelucrate, nu este conform cu aspectul dorit cu setarea gamma 1.00. Când picătură filtru Niveluri de pe pistă, veţi dori să primul proces în orice lanţ sau schimbare spaţiale făcute la mass-media (cum ar fi Pan / culturilor), astfel selectaţi pre / post a comuta în plug-in-lanţ. Când veţi vedea beneficiarii absolută t de la 32-biţi fl oating punct de prelucrare? Aşa cum am menţionat mai înainte, HDV, AVCHD, precum şi proiecte de XDCAM deveni mai bogată, ca urmare a diferenţei de decodificare. În plus, mass-media de la AVCHD şi camere video HDV, care oferă culoare XV-lea va fi, de asemenea, mult mai bogata si saturate. În cazul în care 10-bit YUV codec este utilizat prin intermediul unui card AJA Xena, prezenta mass-media, de asemenea, vor beneficia de 32-bit proces în virgulă mobilă. Standard DV, va beneficia, atunci când culoarea corectă şi împingeţi culoare; banding mod normal asociate cu împins DV/8-bit dispare.

Rotit Funcţii de afişare
Este greu să treacă printr-un aeroport, club de noapte, cladire de birouri, sau alte zona de trafic fără a vedea afişează pe verticală montat. Rotită instrumente de afişare în Vegas Pro 8 a face acest tip de creare de conţinut foarte uşor şi rapid. Mass-media poate fi rotit �90, 180, sau de �90 ° în unghi.

9,26C Un ecran LCD transformat 90 º, afişarea de conţinut.

Rotit de proiecte începe în setările Proprietăţi proiect. Deschideţi Proprietăţi proiect prin navigarea către File | PROPRIETĂŢI | Video. În partea superioară a dialog Proprietăţi este un dropdown meniu. Reţineţi că există trei opţiuni; 90 unghiurile º sunt unghiurile cele mai comune pentru crearea de DISmass-media joc şi unghiul de 180 ° este cel mai frecvent utilizate pentru filmul de editare care a venit de la filmul înregistrate utilizează un adaptor de 35mm de pe lentilele, cum ar fi adaptorul Redrock Micro (aceste
9.26d Proiect setările de proprietate pentru rotit afişează.

felul de adaptoare video rândul său, cu susul în jos în timpul procesului de înregistrare). Setaţi rotaţie la unghiul dorit în căsuţa drop-down şi selectaţi Apply. Acest lucru se vor roti DISjuca în fereastra de previzualizare la unghiul dorit (180 ° în cazul în care a fost ales, nici o schimbare vizibilă va avea loc).

Producerea Rotit Media
Cea mai bună metodă pentru crearea de conţinut pe verticală este de a trage de la un unghi de 90 °. Multe trepiede profesionale pentru a permite un aparat de fotografiat pentru a fi rotite la un unghi de 90 °. Shooting în acest mod pentru a permite o înregistrare video stabil şi va oferi pentru un produs de calitate mai mare-Fi nished. Shots handheld sunt mult mai vizibile într-o afişare verticală decât într-un afişaj orizontală, datorită caracterului unic al afişajului şi diferenţa de la ceea ce este familiar cu ochiul. Orice media, pe de Timeline va menţine raportul iniţial de aspect, care va deveni pur şi simplu mai mici, pe ecran.

Nonvertical FI LES introduse pe Timeline Vegas, va necesita o anumită atenţie suplimentară în cazul în care doriţi să le FI FI ll ecran verticală. Există două Methods de gestionare a video. Click-dreapta eveniment video şi selectând Properties din meniul afişează o opţiune de rotaţie în tab-ul Media. Setaţi mass-media pentru a roti si se potrivesc cu proprietăţile de proiect stabilitTing. În cazul în care video a fost creat folosind un aparat de fotografiat rotit, aceasta este cea mai bună metodă utilizată. O altă opţiune este să faceţi clic dreapta pe fişier şi alegeţi Pan / Crop (sau de a folosi Pan / Crop butonul de comenzi rapide găsit pe toate evenimentele video). În Pan / Crop de dialog, faceţi clic dreapta pe zona deschisă şi alegeţi Output Aspect de meci. Acest lucru va decupa video, astfel încât să FI LLS de afişare. Fiţi conştient de faptul că rezoluţia va fi pierdută în procesul şi video-ul poate arata moale. Grafica poate fi creat în orice editor de imagine; pur şi simplu schimba rotaţie în editor de imagine pentru a se potrivi Proprietăţi de proiect, după rotaţie a fost aplicat. În general, imaginile vor fi 480 � 655 sau 576 � 702 atunci când se lucrează cu mass-media SD şi 720 � 1280, 1440 � 1080, sau 1920 � 1080 cand se lucreaza cu mass-media HD. Titlurile create în Vegas, după ce Proprietăţi de proiect au fost stabilite vor fi de aspectul corecte / unghiul de rotatie (indiferent de lucru cu titlul ProType instrumentul sau instrumentele de moştenirea titlul de găsit în Vegas). Fiţi conştienţi de restricţiile înguste în acest mod.

Optim Preview se realizează prin ruperea fereastra de previzualizare din zona docked şi dublu-clic pe bara de antetul fereastra de previzualizare.

9.26h Vegas Preview fereastra intr-un proiect Rotit de afişare.

Atunci când se lucrează cu cookie de tăiat şi alte mascare FX, aspectul de masca poate fi necesar să fie schimbat, ca cele mai multe masti si FX sunt concepute pentru a funcţiona în plan orizontal. Fie modifica masca într-un editor grafic şenile sau de a folosi instrumente Motion pentru a modifica / întind masca pentru a fi ll de afişare pe verticală. Redare a rotit mass-media ar trebui să fie la rata de full frame sau ratele cadru identice cu mass-media joacă în moduri similare orizontale.

Generated Media
Vegas a crea sau capacitatea de a genera utilizarea mijloacelor media în nimic altceva decît plug-in-uri (nu fizică FI le este necesar), care pot genera titluri, culori solide, zgomot, gradients, checkerboards, precum şi alte elemente grafice. Aveţi posibilitatea să rapid şi uşor genera culori pentru mass-media inserat, masti, FI lling înapoimotive în conformitate cu titluri care nu au asociat video sau evenimente grafic, şi multe alte utilizări. Pentru a afla cum să creaţi generate de mass-media, introduceţi unei noi piste video pe un nou proiect prin click-dreapta Track panoul de control şi de alegerea Inserare New Video de cai ferate sau prin apăsarea Ctrl�Schimb�Q. faceţi clic dreapta în zona Timeline de noi piste şi alegeţi Inserare mass-media generată din meniu. Generated Media de dialog se deschide.
9,27 Solid Color caseta de dialog este folosit pentru a ne Defi culori solide pe Timeline.

Selectaţi Sony solid de culoare. Solid Color deschide caseta de dialog, şi puteţi selecta culoarea de alegere. Pentru acest exerciţiu, alege negre. După setarea de culori, a seta intervalul de timp în care evenimentul ar trebui să dureze şi a închide dialogul făcând clic pe X în colţul din dreapta sus a de dialog. Un eveniment negru acum apare pe ecran. Faceţi clic pe butonul Eveniment FX găsit pe eveniment, sau faceţi clic dreapta şi alegeţi Eveniment FX. Din dialogul FX, selectaţi doi plug-in-uri: Add Noise si Negru Restaurare. Ambele pot fi selectate în acelaşi timp, prin apăsarea şi deţinerea Ctrl jos, în timp de selectare a două FX plug-in. Pe partea de sus / header a plug-in-uri de dialog, ar trebui să vedeţi cele două nume FX afişate. Faceţi clic pe Adăugare caseta de zgomot. In Adăugaţi zgomot plug-in caseta de dialog, debifati "Animate" a verifica cutie, şi glisaţi cursorul Nivelul de zgomot la 1,0. În caseta de dialog Restabilire Negre, a stabilit pragul de 0.600. Aţi creat doar o stea FI Eld din nimic mai mult decât generate de calculator, mass-media. Pentru a adăuga mai multe mass-media la domeniul stea pentru ao face mai realiste sau de interesant, a insera un nou video pista de mai sus pista existente. Faceţi clic dreapta în zona Timeline şi alegeţi Inserare Media Generat la fel cum aţi făcut înainte. Acum, urmaţi aceşti paşi: 1. 2. 3. Alege Sony Color gradient. Selectaţi Sunburst din meniu. Observaţi că prin mutarea markerul ţintă în jurul în ecranul Previzualizare Gradient, curba de gradient poate fi ajustată.

Definiţi durata de timp în care evenimentul ar trebui să apară. Aceasta perioada de timp ar trebui să fie aceeaşi lungime de timp ca eveniment anterior create. Acum, aproape de dialog. Gradientul noi acum acoperă întregul ecran Previzualizare. Pentru a afişa doar portiuni, care sunt de fapt de a fi vazut, selectaţi video FX fila pe stânga jos a ecranului sau faceţi clic pe butonul Eveniment FX găsite pe pantă de noi. Alegeţi Cookie Cutter FX plug-in. In caseta de dialog Cookie Cutter, selectaţi Arrowhead în meniul forme. Ecranul poate fi încă acoperite cu imaginea Sunburst. Folosind slider Dimensiune, mărimea Arrowhead astfel încât nu este FI lling fereastra întregul Previzualizare. O dimensiune de aproximativ 0.050 este o alegere bună. Închideţi caseta de dialog Cookie Cutter. Acum, deschide dialogul Track Motion pe pistă, cu Arrowhead. Plasaţi cursorul în colţul din stânga sus mâner din cadru. Cursorul se va schimba într-o formă circulară, care indică faptul că instrumentul Track Motion este pregătit pentru a roti cadru. Rotiţi cadru, astfel încât vârf de săgeată, în fereastra de previzualizare este îndreptat la colţul din dreapta jos al fereastra de previzualizare. Faceţi clic şi ţineţi în mijlocul cadrului Track Motion şi glisaţi cadrul pentru colţul stânga sus a ferestrei cadru. Arrowhead în fereastra de previzualizare se va trece la loca acelaşiTION şi ar trebui să rămână a subliniat, la colţul din dreapta jos.

Activează cursorul sincronizarea în Motion Track secţiunea Keyframe. În Timeline, locul cursorul pe marginea din dreapta a evenimentul generat de mass-media. În instrumentul Track Motion, mutaţi cadru pentru a colţul din dreapta jos. Un keyframe noi vor fi inserate în Timeline, ca urmare a cursorului de sincronizare a fi activat.
9,28 Cursorul a fost schimbat la un cursor rotativ, utilizate pentru rotirea cadru în interiorul instrument Track Motion.

Acum, apăsaţi bara de spaţiu sau faceţi clic pe Redare pe controlul transportului. Ar trebui să vedeţi Arrowhead de zbor peste cîmp stele, iar în cazul în care bucla este activată (apăsaţi Q), vârf de săgeată / Starship va fl y pe ecran de la stânga sus la dreapta jos.
9,29 Flames create cu strălucire dau o margine realiste pentru Starship.

Adăugarea unui glow Orange, precum şi dimensionarea acesta să acopere doar partea din spate a Arrowhead va crea o flacără care ies din partea din spate a Arrowhead / Starship. Prin animating puf, opacitatea, şi intensitatea strălucirea, Ames fl poate veni la viaţă, la care se deplasează la adâncimi diferite şi opacitate, oferind un sentiment realistă a video la o imagine statică altfel.

Acest proiect poate fi găsită pe DVD-ul inclus în această carte şi este etichetat rocket.veg compozit. Keyframes de animare pe ame fl sunt, de asemenea gasite pe VEG FI le.

De credit Rolls
Introducerea o rolă de credit este una dintre cele generate opţiuni de mass-media în Vegas. Role de credit sunt utilizate pentru mai mult de numai Titling la sfârşitul unui proiect video; acestea sunt mari pentru afişarea de informaţii specifice de produs, creând introduceri la un film, sau crearea de mişcare rapidă numere sau litere pentru un anumit efect, în special atunci când este folosit la redus opacităţi.

Introduceţi un credit roll făcând clic dreapta şi selectând o piesa Inserare mass-media generate de submeniu. În chooser Generat mass-media, selectaţi de credit Roll de la listarea disponibile generate tipuri de mass-media. De credit Roll plug-in-oferă mai multe opţiuni de multe pentru a gestiona text în rola de credit. Trei set de textTing sunt permise în roll: un Titlu Text (titlu), SUBITEM Text (subiectul principal), precum şi punctul Stânga / Dreapta Postul (subtopics). Fiecare dintre cele trei setări pot avea dimensiunea propriul font, culoare, stil, şi poziţia. Tip de linie poate fi ajustat, făcând clic pe lângă câmpul în care textul va fi introdus-o. De exemplu, o singură linie de text poate fi fie un Titlu Text FI Eld sau de a fi SUBITEM Text eld.

Sfat _____________________________________________________________________________
Puteţi utiliza, de asemenea, instrumentul standard, titlul şi Pan / instrument Decupaţi pentru a crea rulouri de credit. Pur şi simplu tip text într-Generator Text pentru lungimea sa, apoi utilizaţi Pan / instrument Decupaţi pentru a pan sus / jos textul generat, creând un rulou foarte controlabile de credit. Această metodă oferă opţiuni de mai mult decât funcţia standard de credit roll-ului.

Tipul de text este selectat făcând clic pe caseta de mici, de lângă câmpul de introducere. Dacă faceţi clic pe în Eld FI vă permite să vă de introducere a textului în Eld FI. În caseta de dialog Stil, kerning, spaţierea, precum şi conectarea stiluri, cum ar fi cratime sau puncte, pot fi specificate. Toate aspectele legate de listele de credit pot fi keyframed. Din cauza naturii rola de credit şi a generat mass-media, nu există nici capacitatea de sincronizare cursorului. Lungime a evenimentului determină viteza de rola de credit, precum şi numărul de linii descurajaminele de cât de repede se mişcă Roll, prin durata de timp. Lungimi mai lungi eveniment cu mai puţine linii de accesare cu crawlere a crea o foarte lent, în timp ce lungimi eveniment scurtă, cu mai multe linii de parcurgere mai rapid. Din caseta de dialog Proprietăţi, o secvenţă temporizat poate fi creat. Într-o secvenţă temporizat, titluri poate fi mărită şi afară, şterse şi în afară, şi aluneca din partea de jos, sus, şi în funcţie de partea de selecţie în meniu. Numărul de linii şi lungimea de eveniment de credit Roll determina durata de timp de fiecare imagine titlu pe ecran. În mod implicit, rulouri de credit sunt de transparent background. Culorile de fundal, transparenţa, şi culori scrisoare, cu toate acestea, pot fi ajustate. Shadows şi luminează nu sunt opţiunile în Roll de credit. Utilizarea 3D Track instrumente de Motion, DebugMode 3D plug-in, o hartă cucui, sau o hartă înălţime (DIS proclet mai târziu, în acest capitol) pot adăuga un număr de opţiuni şi capacitatea creatoare a Roll de credit.

Sfat _____________________________________________________________________________
Pentru a adăuga o umbră sau de stralucire la o rola de credit, deschisă Track Motion. Lăsaţi poziţia pista de la implicit, dar a verifica "Shadow" sau "Glow" (sau ambele) caseta de selectare. Aceste setări a adăuga o umbră sau de stralucire pentru a caracterele pe lista de credit. Aceste pot fi încadrate, de-cheie sau a dezactiva sau pentru poziţia în cazul în care umbra sau strălucire este de dorit să ow fl diferite de la direcţia de rola de credit.

Sfat _____________________________________________________________________________
În cazul în role de credit au marginile zimţate sau pseudonime, încercaţi să redimensionarea mass-media pentru a generat dublu matrimonial, sau 1440 � 960, şi de reducere aING opacitatea rola de credit la 98, mai degrabă decât 100 de procente. A nu se utiliza fonturi cu serifs lenjerii de pat sau amendă. Adăugarea .001/.002 de Gaussian Blur poate ajuta, uneori, curata marginile moale, pe role de credit, după cum se poate Unsharp Mask LTER fi. 9,31 Selectarea fila Stiluri permite parametrii pentru fiecare dintre cele trei stiluri care urmează să fie ajustate. Dacă faceţi clic pe butonul Stil de pe partea stângă a plug-in-Roll de credit care alege stilul de text linie va fi prezent.

9,32 Conectaţi credite stânga şi dreapta pe parcurgere, cu liniute, puncte, sau linii.

9,33 Utilizarea Track Motion în modul 3D (sau folosind DebugMode3D LE plug-in), textul poate fi înclinat de pe ecran, care evocă un perete sau uşă. Cartografierea Înălţime poate fi utilizat pentru wrap text de pe o suprafaţă texturate.

Crearea / utilizarea măştilor de in Las Vegas
Masti instrumente sunt deosebit de puternice pentru crearea de mass-media compuse. Mass-media generat de proiect creat anterior conţinea o masca, introduce cu plug-in-Cookie Cutter. Masti pot fi făcute din aproape orice instrument de editare foto, font, sau formă care există. Vegas autosenses un canal alfa de la cele mai multe imagini pe care le conţin şi are opţiuni pentru a forţa consognition de un canal alfa în cazul în care nu este simţit în mod automat. Pentru a forţa Vegas pentru a recunoaşte un canal alfa în cazul în care nu este văzut canalul în mod automat, faceţi clic dreapta pe eveniment care conţine canal alfa. Selectaţi Proprietăţi din submeniu care apare. Selectaţi tab-ul mass-media, în fereastra de Proprietăţi, şi în partea de jos este un meniu cu eticheta Alpha Channel. Înainte de aceasta, a localiza un listă verticală, care oferă mai multe opţiuni. Selectaţi Premultiplied din meniu.

Un canal alfa defineşte domeniile pe care doriţi să fie transparente. Fiecare imagine de pe ecran video cuprinde patru canale: rosu, verde, albastru, şi de alfa. Actele alfa canal ca o mască, instruindu-alte canale asupra modului în care ar trebui să pixeli amestec sau merge. Chan AlphaNels poate avea gradatii, care să permită amestecul de mai multe imagini pe partea de sus a unul pe altul la diferite niveluri de transparenţă. Un alt mod de a înţelege modul în care o funcţii de canal alfa este de a imagina un stencil prevăzute peste un obiect şi o cutie de vopsea spray. Canal alfa dezvăluie evenimentele sub, de mult ca un print de tipar dezvăluie obiectul sub. Alpha canale de obicei, de afişare zone transparente ca spaţiu de culoare albă, în timp ce zonele ascunse sunt afişate în negru.

Masti pot ascunde fie sau dezvălui informaţii / imaginile într-un proiect video, care să permită zonele de imagine pentru a fi definite în cadrul unui eveniment. Un alt nume pentru o masca este o mata sau o cheie. Tot ceea ce înseamnă acelaşi lucru: ascunde sau dezvăluie o zonă atât de o altă imagine poate demonstra prin, sau ascunderea o zonă, astfel încât o altă imagine poate fi compusă peste partea superioară a acesteia. În orice definiţie, o mască, mata, sau Defi cheie nespecificate în altă parte pixeli transparentă a unei imagini pentru suprapunerea sau care dezvăluie o altă imagine. La fel cum titluri sunt una dintre cele mai simple forme de compunere, ele sunt, de asemenea, una dintre utilizările cele mai viabile de mascare. Este Titling o metodă excelentă de învăţare exact cum funcţionează o masca.

9,34 Clic-dreapta şi selectând PROPRIETĂŢI | PRESA permite alfa recunoaşterea de canal pentru a fi obligat în cazul în care un canal alfa este prezent.

Deschideţi un nou proiect în Vegas. Introduceţi trei melodii noi video. Alegeţi un fişier video sau în continuare pentru a servi ca un fundal. Pentru a crea masca, locul video sau imagini statice pe drumul 3. Se pune un titlu pe pista 1. Nu folosiţi fonturi care conţin serifs sau linii de mici dimensiuni. Un font, cum ar fi de impact sau Arial Negre va servi ca cel mai bine te invata aceasta tehnica. Pe pista 2, loc un fişier video care are mişcare de înaltă, cu culori luminoase pentru cel mai bun efect în etapa de învăţare. Textul este o masca, dar nu este vazut ca atare doar încă. În partea extremă stângă a panoului de cai ferate de control, există o săgeată mică îndreptat în sus, care se face de compositing copilului (părinte / copil) buton. Dacă faceţi clic pe acest buton va face ca toate zonele de 2 cale să devină transparentă. Numai porţiuni de cale ferată 2, care sunt văzute sunt văzute în interiorul scrisorile de cale ferată 1. Faceţi clic pe acest buton. Evenimentul pe drumul cel bun 2 dispare şi devine vizibil numai în interiorul litere titlu. Literele sunt o masca; litere deveni mamă, şi evenimentul de sub devine copil. Acest proces provoacă mamă să instruiască copilul cum să fie afişate. Melodii multiple pot fi copil, dar numai o piesa poate fi părinte. În ceea ce-mamă de multe şi relaţiile copilului, dacă este necesar poate exista în mai multepiste ple; cu toate acestea, nici un traseu copil poate avea mai mult de un singur părinte. În cazul în care părinţii sunt necesare mai multe de o piesa copil, piesa copil trebuie să fie 9.35 Parent / Butonul pentru copii se află pe partea stângă a fiecărei video duplicat. urmări. Pentru a obţine o mai bună înţelegere ale procesului de mascare, schimba culoarea textului de pe pista de la 1 la negru. Aceasta va determina scrisorile de a deveni invizibil. A nu putea suporta de culoare de la alb titlu pentru a continua această secţiune. Acest proces este de mascare în forma sa cea mai de bază. Orice imagine care conţine transparente / informaţii alfa poate fi folosit în loc de un titlu. Pentru a continue conceptul de manipulare a aspectului titlu, cu toate acestea, să păstreze acest proiect pe Timeline.

În track 1, clic dreapta pe titlul pentru a edita sau faceţi clic pe butonul Edit media generată de evenimentul găsit pe titlu. Instrumentul Titlul se deschide. Navigaţi la tab-ul Efecte şi selectaţi o umbra asupra textului. Umbra nu poate fi văzut. Schimbarea culorii umbra va duce la umbra fiind văzut.

Pentru a plasa o umbra pe masca, sau de la locul scrisori în acest exemplu, pentru a selecta piesa Propunere instrument pe drumul cel bun 1. În instrumentul de Track Motion, a verifica "Shadow" caseta de selectare. O umbră va apărea sub masca / litere de pe ecranul Previzualizare. Aceasta umbra poate fi keyframed în exact acelaşi fel în care o umbră într-un caz normal de pistă de mişcare ar fi tulburat. Culoare, dimensiune, panăING, transparenţa, şi poziţia pot fi toate de utilizator-Defi Ned folosind keyframes. Deschideţi dumneavoastră preferat de fotografie aplicaţie de editare. În cerere, a crea un nou proiect / imagine foto care este 655 � 480 pixeli pentru NTSC sau 704 � 576 pentru PAL. Flood întreaga suprafaţă de lucru cu negru. Vopseaua un desen sau de forma în zona de lucru, folosind alb ca culoare. Salvaţi de proiectare, ca PNG FI LE pentru cele mai bune rezultate. Un GIF, JPEG, TIF, sau Targa va funcţiona, de asemenea. Deschideţi un nou proiect în Vegas. Creaţi trei melodii noi video. Locul noua imagine de pe Timeline pe drumul cel bun 1. Explorer, ar avea nevoie să fie actualizate pentru a vedea în loca sale nou salvatătion. Actualizează Explorer făcând clic pe butonul Refresh pe bara de instrumente Explorer. Introduceţi mass-media care ar trebui să fie arătând prin masca pe drumul cel bun 2. Lungime a evenimentului nu conteaza, ca lungime a evenimentului-mamă determină cât de mult timp evenimentul de bază este în raport cucredibilă. (Bineînţeles, în cazul în care evenimentul copilul este mai scurtă decât evenimentul-mamă, copilul nu va fi văzut de toată lungimea fie.) Pe cale de 3, se introduce un eveniment care conţine video sau o imagine statică care funcţionează ca partea din spateimaginea la sol.

9,37 Poti sa te distrezi în timp ce de învăţare pentru a face masti.

9,38 Adăugarea unui umbra pentru a masca cu Motion Track instrument Shadow. Glow poate fi de asemenea adăugate la o masca.

9,39 Orice formă poate fi folosit pentru a crea o masca, atâta timp cât acesta conţine o mască şi o imagine alfa.

Într-o masca de pantă, zonele albe sunt dezvăluite, în timp ce în zonele negre sunt ascunse. Când se utilizează alte culori, ca masca, mai aproape de o culoare este de culoare albă, cu atât mai arătat el devine, în timp ce tocmai opusul este adevărat pentru culori gradientului apropie neagră în valoare. Cu toate acestea, atunci când se utilizează alte culori, într-o masca, aceste culori reduce opacitatea imaginii care stau la baza.

9,40 Gradient alb-negru a fost schimbat la gradientul de solide albastru, reducând opacitatea imaginii afişate prin intermediul. (A se vedea figura 9.20 pentru a masca aspectul iniţial.)

Acum faceţi clic pe părinte / butonul de copii pe drumul cel bun 2, şi le-aţi creat imaginea devine transparentă, cu excepţia zonelor masca vizibile, care acum arată eveniment pe drumul cel bun 2. Filtrele pot fi aplicate la evenimentele de pe pista de copil, care va afecta modul în care evenimentele de pe pista 2 sunt afişate. Estompează Aplicarea va masca de amestec în evenimentele care stau la baza. O alta modalitate de a crea o masca in Las Vegas este de a folosi mass-media a generat pentru a defini ce va fi mascat afară. O metodă eficientă de a face acest proces, este de a crea o mască, întrerupând ecran în două sau trei părţi, folosind Blur si masca pentru a crea o tranziţie lină complet dintr-o parte la alta. Pentru a crea un ecran split cu o tranziţie fără sudură: 1. 2. 3. Introduceţi trei piese video. Track 1 este pentru a masca, track 2 pentru o jumătate de la ecran, şi să urmăriţi 3 pentru o jumătate rămase a ecranului. Introduceţi evenimentele dorit pe linii 2 şi 3. Pe pista 1, inseraţi media generată prin click-dreapta în pista 1 zona de Timeline şi selectarea Insert Media generate. În Generatorul de mass-media plug-in de dialog, selectaţi Sony solid de culoare albă ca şi alegeţi culoarea.

4.

Selectaţi Pan / Crop instrument pe mass-media generate de click-dreapta sau făcând clic pe Pan / Crop butonul gasit pe mass-media. În / pan Crop Preview fereastra, glisaţi cadrul spre dreapta până când se împarte cadru în jumătate. (Centrul ar trebui să fie, la 720 şi 240.) Închideţi Pan / Crop caseta de dialog. 2 pe drumul cel bun, faceţi clic pe Parent / butonul de copii de pe partea din dreapta a antetului pista. Acest pas va determina pe ecran pentru a împărţită în jumătate, arătând Track 2 in partea stanga a ecranului, aşa cum este în curs de mascat de pista 1 şi pan / decupată imagine. În cazul în care imaginile de pe liniile 2 şi 3 nu sunt centrate, Pan / Crop instrument ar trebui să fie aplicate pentru a imagini pentru a le centru. Cu split ecranului, aplicaţi un Gaussian Blur la evenimentul pe calea 1, fie prin glisarea blur la evenimentul de la FX Video fereastra de andocare sau făcând clic pe butonul Eveniment FX eveniment culoare solidă pe drumul cel bun 1. Aplicaţi blur la setarea dorită. Acest proces poate fi, de asemenea, aplicate într-o serie de două tranziţii, de asemenea, prin adăugarea a două piese mai mult pentru a proiectului. Acest pas va afişa trei secţiuni de split. Pan / cultură va trebui să fie aplicat în direcţii opuse şi, în treimi din ecran.

5.

6.

7.

Sfat _____________________________________________________________________________
Proiectul prezentat în figura 9.43 pot fi găsite pe DVD în această carte. Lename Fi este 3screen.veg.

9,41 Divizarea ecran cu Parent / caracteristica pentru copii.

9,42 Divizarea ecran în trei părţi este rapid şi simplu cu măşti confecţionate din mass-media generate.

9,43 Accesul Generator Mask făcând clic pe butonul masca de FX găsit pe orice părinte / combinaţie copil.

Vegas, de asemenea, are un generator de masca pentru fiecare piesa video parented la altul. Cinci moduri diferite de masca sunt disponibile în caseta de dialog Mask Generator. Amestecurile de mass-media Fiecare modul sau măşti diferit, pe baza de culoare sau luminanţă găsit în cadrul imaginii mamă, şi ei sunt descrise aici:

• Luminance-foloseste luminanţă din imagine pentru a determina transparenţa. • Alpha-foloseste un canal alfa to a determina transparenţa. • Red-canal foloseşte culoarea roşie to stabili transparenţei. • Blue-canal foloseste culoarea albastru to a determina transparenţa. • Green-canal foloseste Gree de culoareN pentru a determina transparenţa.
Deschideţi fişierul colorchannel.veg de pe DVD sunt incluse cu această carte. Utilizaţi Low in / High in slidere de a limita sau delimita informaţii în evenimentele copilului în părinte / relaţia copil. Aceste atribute sunt keyframable şi pot fi utilizate pentru a limita / delimita de transparenţă a unui canal de-a lungul timpului. Utilizaţi acest instrument ca fiind una alternativă pentru a anima de linii pe o hartă, creaţi scrierii de mână pe o imagine, sau mască dintr-un canal de culoare a lungul timpului.

Există multe moduri creative de a utiliza măşti în Vegas. Folosind masti, o reflectare a text pot fi rapid compuse. Deschideţi un nou proiect. Inserare piste şase video. Nu următoarele etape, în vederea: 1. 2. Pe drumul cel bun 6, insera o imagine de fundal. În sensul acestui exerciţiu, generate de utilizarea mass-media, de preferinţă o culoare gradient. Faceţi dublu clic pe mass-media pe cale de 6 pentru a crea o selecţie. Pe drumul cel bun 5, faceţi clic dreapta pe mass-media pentru a insera text. Pentru acest exerciţiu, de text pentru a păstra o singură linie unică. Utilizaţi un font de creatie pentru cele mai bune rezultate. Pe drumul cel bun 4, cu selecţie încă active de la dublu-clic pe pistă 6, faceţi clic dreapta şi selectaţi Inserare media generată de | Sony CULOARE Gradient. (În cazul în care selecţia nu este activ, dubluclic pe pista 6 din nou.) În caseta de dialog Gradient, selectaţi Alb liniar la negru din meniu. În Aspect Ratio Angle caseta de dialog, introduceţi o valoare de 37. În Cronologia keyframe de dialog Color Gradient, faceţi clic pe butonul Ultima Keyframe pentru a muta cursorul în caseta de dialog până la sfârşitul selecţie / eveniment. Rotiţi Aspect Ratio Angle pentru a �180.0, ceea ce va determina gradientul să se rotească în proiect. Acum selectaţi Parent / butonul copilului, referitor la dreptul de cale ferată 7. Faceţi clic dreapta pe textul de pe pistă 5 şi selectaţi Copiere. Faceţi clic dreapta în cale 3 şi selectaţi Inserare. Vegas va întreba dacă doriţi să creaţi o trimitere la mijloacele media existente, sau dacă doriţi să CREmancat o copie nouă. Selectaţi New Copiere. Pe drumul cel bun 5, selectaţi butonul Track Motion. În Track Motion caseta de dialog, faceţi clic dreapta în Motion Track fereastra Examinaţi şi selectaţi Flip Vertical. "F" în fereastra de examinare va fi acum cu susul în jos în fereastra de previzualizare. Acum, redimensiona pre calescopul de a 947.1 � 568.3. Centrul de imagine la 360.0 � 360.0. Încă de lucru cu privire la evenimentul pe drumul cel bun 5, se introduce FX următorul eveniment: Add Noise, Gaussian Blur, deformaţi, şi de razele de lumină. Aceste plug-in-uri a crea iluzia unei suprafaţă refl ected. Set Add Noise plug-in pentru a 0.168, cu monocromatic şi gaussiană cutii de zgomot verificate. În caseta de dialog Gaussian Blur, setaţi valoarea de la 0.023 orizontale şi verticale de la 0. În caseta de dialog deforma, stabilit suma de 1.00. Verificaţi Imagine "Centru" cutie. Lăsând stânga şi dreapta glisante stabilită la 0, setaţi valoarea Top cursorul pentru a �0.209 şi valoarea glisorul de jos pentru a 0.510. În cele din urmă, setaţi razele de lumină la valorile indicate în figura 9.45.

3.

4.

5.

6.

7.

Plasaţi cursorul în centrul keyframe Lumina Timeline Rays. Setaţi valoarea de aderenţă pentru a .550 şi pentru a muta indicatorul Sursa de lumină la centrul caseta Examinare. Mutaţi cursorul la sfârşitul cronologie keyframe in keyframe Lumina Timeline Rays. Setaţi valoarea de aderenţă la .250 şi pentru a muta indicatorul Sursa de lumină la extrema dreaptă a casetei de Examinare. Faceţi clic dreapta pe masca pe drumul cel bun 4 şi selectaţi Copiere. Paste, acest exemplar pe calea 2. Încă o dată, Vegas va întreba dacă o copie nouă ar trebui să fie create sau o trimitere la origifişier Nal ar trebui să fie făcută. Creaţi o copie nouă. Faceţi clic pe butonul Editare media generată de găsit pe massmedia a generat pe drumul cel bun 2. În Aspect Ratio de dialog Angle, pe keyframe RST FI, introduceţi o valoare de 0.0. Acum faceţi clic pe butonul ultima Keyframe în keyframe
9,45 Valorile raze de lumină.

8.

9,46 De decantare valori.

Timeline şi introduceţi o valoare a �180.0. Pe drumul cel bun 3, faceţi clic pe Parent / butonul pentru copii de a provoca urmări 2 să fie un părinte la evenimentul textul găsit pe drumul cel bun 3. 9. Creaţi o selecţie din nou, prin dublu-clic pe orice caz, Timeline. Pe pista 1, loc o culoare gradient Sony. În caseta de dialog Gradient, setaţi valori la setările din figura 9.46.
9,47 Crearea unui Surfac refl cienteE este foarte rapid şi necesită no plug-inuri suplimentare.

Utilizaţi RAM Preview Render stabilirea, prin crearea unui selecţie a tuturor mass-media şi apăsând Shift�B. Vegas va lua un moment pentru a face proiectul de RAM. Asiguraţi-vă că preview RAM este setat la valoarea maximă disponibile în opţiunile | Preferences | VIDEO de dialog. Setarea implicită este de 16MB de RAM. Pentru a face acest proiect, veţi avea nevoie de cel puţin 300MB de RAM disponibile.

Moduri de compunere în Vegas
Vegas, dispune de 14 moduri diferite de compositing. Sursa Alpha este modul prestabilit, în timp ce moduri suplimentare pot fi utilizate pentru un număr de manipulare a imaginii şi setările de creatie.
9,48 Compozite pe butonul MODE de pe fiecare pista video.

9,49 Diferite moduri de compoziţie în Vegas.

9,50 Original prim-plan şi evenimente de fundal.

Moduri compozite definesc modul în care o mai mare combină piste, cu o piesa mai mici. Ca mai mare nivel de melodiidomina, în scopul de referinţă, mai mare nivel de piesele sunt menţionate ca prim-plan, şi inferior-piste nivel sunt menţionate ca fundal. Compunere instrumente Mod pentru a permite un acces rapid la crearea de imagini multe straturi de repede. Parametrii de modul de compunere nu sunt reglabile. Utilizarea plicuri compozite vă permite să se adapteze compunere nivel, sau de culoare de gestionare a plug-in-uri pot fi folosite pentru a oferi opacitate, chroma (culoare), transparenţa şi controlul asupra tuturor evenimentelor. De exemplu, în modul de Adăugare, folosind culori de corecţie plug-in-secundare, combinate cu blur, creează un val în mişcare sonic. Folosind modul ecran creează o proprietate mai ecologice în val sonic, aproape ca şi cum ar fi fost un nor în mişcare. Atunci când piste devin parented la unul sau mai multe piese mai mici, o nouă pictogramă va apărea în panoul de control Track a pistei cea mai de sus a părinte / set copil. Aceasta este mamă Track Overlay butonul Mod. Parent Track Overlay butonul Mod, oferă opţiuni de a gestiona evenimentele mascat de mai sus alte evenimente.

Out-of-video se concentreze este uneori o problemă chiar şi cu cei mai experimentaţi de videographers. Utilizarea Hard lumină modul de compozit şi un plug-in sau două, cu o marjă mică out-of focus-video poate fi adus la o atenţie falsificat sau, cel puţin, o imagine mai ascuţit.

Locul filmul problemă pe o pistă şi dubleze pista. Pe pista de sus, se aplică filtrul Convoluţia şi Sharpen presetat în filtru Convoluţia. Reducerea opacitatea pistei de sus la aproximativ 50 de procente. Diverse setari se va aplica la evenimente individuale. Pe pista mai mici, aplica un mod de greu de lumină compositing. Unele evenimente cu balanţa de culoare bun poate beneficia, de asemenea, prin aplicarea unui hard disk de lumină modul de suprapunere în selectarea compositing moduri.

9,53 Parent Track modul de Overlay.

Când selectaţi acest buton, există două opţiuni de meniu. Primul este implicit Multiply modul, iar al doilea este particularizată. Selectarea Custom deschide un dialog oferă trei moduri de compunere de suprapunere: Capacitatea Harta, Înălţime Harta, şi Bump Map.

Displacement Map

Acest mod foloseşte o imagine-mamă ca un operator pentru a compensa pixeli în piesele copil compuse de-a lungul axelor X si Y. Acest proces foloseşte o deplasare cu două canale. Cu alte cuvinte, pixelii sunt strămutate la stânga, la dreapta, în sus sau în jos, în funcţie de relaţia lor de a culori în masca. Harta deplasarea este, de asemenea, util pentru următoarele contururi de forme.

Acest plug-in-poate fi o provocare pentru a controla. Lucrul cu culori solide sau pante ca măşti va da cele mai bune rezultate, în special atunci când învăţa cum să folosească acest instrument.

9,55 Folosind o masca de culoare roşie cauze imagine pentru a comuta într-o perioadă de patru curat-split fel.

9,56 Utilizarea unui albastru-la-masca verde cauze imagine pentru a comuta toate pixeli spre dreapta, creând un aspect extrem de unghi de vizibilitate larg în jurul centrului a ecranului, fără rotunjire asociate a imaginii, sau vignetare. 9,57 Nori ordinar trecerea la dungile de circulaţie folosind harta înălţimea la trecerea de pixeli mai departe de poziţia lor iniţială.

9,58 Trei piese sunt necesare pentru a crea proiectul ilustrat în figura 9.57.

Pentru a afla mai multe despre hartă de deplasare, a crea două piese video şi locul imaginii stone.png (de la DVD), pe drumul cel bun 2. Creaţi un titlu folosind un font bold pe drumul cel bun 1. Urmări duplicat 2 şi glisaţi noi piste, astfel încât acesta este piesa 1, textul este pe drumul cel bun 2, precum şi imaginea originală este pe drumul cel bun 3. Acum, face track 1-mamă pentru a urmări 2, ceea ce va cauza text pentru a fi mascat. Verificaţi butonul compozit Mode şi alegeţi CUSTOM | Sony DISPLACEMENT MAP din meniul care se deschide. În caseta de dialog, schimba ambele canale la Red. În axa orizontală, setaţi valoarea de �0.018, şi a stabilit axa verticală la 0.027. Aspectul textului în fereastra de previzualizare va varia în funcţie de fontului utilizat. Experiment cu glisorul pentru a găsi valorile stabilite corespunzătoareTing. Observaţi cum con litereformulare pentru a rocilor în fotografie. Folosind o culoare un pic mai usor de text în Hue peste stâncile completeaza efect.

Înălţime Harta
Aceasta mod foloseşte o imagine-mamă ca un controler de a provoca pixeli în copilului piese compuse să apară mai aproape sau mai departe de vizualizare. Adăugarea unui hartă înălţime este un excelent instrument pentru a crea aparenţa de apă în mişcare sau pentru a vizualiza o imagine prin intermediul de sticlă sau apă, crearea shimmers, FI re, sau fum peste o altă imagine. Acest

mod poate fi adăugat la pante, masti, sau a altor imagini de mai sus imagini de mai mici. Pentru a afla mai multe despre hartă înălţime, a crea un nou proiect. Introduceţi două piese video. Locul rings.png imaginea de pe DVD în această carte pe pista 1 şi locul unui clip video sau generate eveniment mass-media pe drumul cel bun 2. Acum, face track 1-mamă pentru a urmări 2 prin selectarea Parent / Copii butonul de pe partea stângă a Track panoul de control. Pe pista 1, faceţi clic pe butonul Mod compoziţie. Din meniul, selectaţi Custom | Sony ÎNĂLŢIME MAP. Introduceţi următoarele setări în caseta de dialog:

• Amplitudine: 0,023 • Altitudine: 0.319 • Înălţime Scala: 0.320 • Finetea: 11 • Sursa Canal: intensitate (meniu) • Edge Pixel Modul de manipulare: pixeli Wrap jur de meniu ()
Adăugaţi-o tigaie / cultură la eveniment pe calea 1, zoom in cu 40 la sută. Experiment cu amplitudine şi setările Elevation în deplasarea Înălţime caseta de dialog pentru a înţelege mai bine modul în care acest plug-in funcţii. Orice cale nivel de keyframes pot fi vizualizate, mutat, şi editate direct de la Timeline. Prin completarea keyframes în ecranul pista, keyframes poate fi alunecat înainte sau înapoi în timp şi dublu-clic pentru a deschide mişcare pista sau compozite keyframes Această caracteristică oferă o referinţă vizuală în orice moment, atunci când nu există cale de mişcare sau de compunere de informaţii pe o pistă de , care permite plasarea cursorului la beat-uri muzicale sau specifice puncte muzicale sau de dialog sau de SIMpliuri oferă o referire la ceea ce este a fi văzute în ecranul Previzualizare.

9,60 Expand Track buton keyframes deschide un geam keyframe direct pe Timeline.

În aproape toate proiectele anterioare, un Gradimasca ent este folosit. Pante şi alte Generated forme de mass-media sunt foarte utile ca măşti. Ca un exemplu, încercaţi această metodă de a crea o masca: 1. 2. 3. Insert a gradient mask. Pentru forma masca, selectaţi dreptunghiular. În fereastra Gradient Preview, glisaţi culoarea punctele de destinaţie de plasare de control, astfel încât acestea sunt situate la peste partea de sus a reciproc cu foarte puţin se suprapun.

Acest proces durează câteva atenţie, pentru că în cazul în care punctele de control nu sunt introduse corect, masca se va inversa în sine şi schimbarea de la o mască de exterior la o mască de interior. Acest lucru elemuncă poate fi, de asemenea, utilizat ca un instrument valoros. O culoare cu opacitate redus poate fi, de asemenea, adăugate la zona de masca lui exterior, în calitate de un overlay, dacă doriţi. Acest tip de masca este similar cu modul în care Cookie Cutter FI LTER 9.61 Masca poate fi orice forma, la toate. funcţii; cu toate acestea, această metodă are o flexibilitate mai mare în unele cazuri.

Practica folosind negru-la-gradient alb ca o mască în proiecte, deoarece este una dintre cele mai de putereful instrumente de mascare Vegas oferte.

Deschideţi fişierul numit jellyfishswim.veg de pe DVD în această carte. Este un proiect destul de complex şi conţine multe atribute găsite în Vegas. Să ne uităm la fiecare pistă în mod individual.

• Track 1-conţine generate de mass-media si harta de înălţime şi se află la 20 de procente. Generate de
mass-media acţionează ca un ghid pentru a comuta pixeli generate pe drumul cel bun 2.

• Track 2-conţine generate de mass-media de la generatorul de noi Noise textura. Generatorul de zgomot
este schimbarea în prejudecată, cauzând pentru a crea valuri pe apa "."

• Track 3-este o masca pantă de peste track 4. Este compuse într-un program de completare mod, care
luminează imaginea şi adaugă un contrast pentru a permite de meduze să stea pe mai multe alte elemente.

• Track 4-este un alt zgomot generate de eveniment, cu schimbare de culoare şi pan / culturilor pentru a
crea mişcare în apă.

• Track 5-este un simplu albastru generat acoperire mass-media, la opacitate de 50 la sută. • Track 6-este o altă pantă, în modul de Scădeţi compositing, acţionând ca o masca pentru a urmări 7. Această caracteristică ajută scoate culorile în sh jellyfi de mascare valori mai luminos de culoare. Cu unele de muncă, un efect similar poate fi avut-o cu un corector de culoare secundară. • Track 7-este un zgomot generat de eveniment, trecerea peste Frequency, zgomot, Offset, şi setările de
amplitudine. Mascat de gradientul de pe drumul cel bun 6, prezenta color si stralucire peste sh jellyfi.

• Track 8-este imaginea încă de meduze, folosind pan / cultură pentru a muta de peşte, în timp ce două
instanţe de plug-in-Spherize crea mişcare în meduza. Există, de asemenea, o adaptare minore la culoarea încă, reducerea gradului de expunere a cenuşă fl în shot original. De asemenea, conţine o hartă înălţime pentru a da textura de meduze şi strălucire şi este mapată la eveniment pe drumul cel bun 9.

• Track 9-este un zgomot generat de eveniment, creând o textură de circulaţie sub apă, sub sh jellyfi.
Sub toate aceste straturi este un motion blur adăugat numai la SH jellyfi şi zgomot generat de strat de găsit pe drumul cel bun 9. Motion Blur este aplicată la o valoare de 15 la sută. Cu acest proiect open, schimbarea modurilor de compunere, opacităţi, şi mass-media a generat Gradipărinţii sau culori. A se vedea modul în care aceste modificări afecteze aspectul meduze. Această demonstraţie provides o prezentare generală vizuală a funcţiei de fiecare aspect al instrumentelor.

Bump Hartă
Acest mod foloseşte o textura a imaginii-mamă pentru a crea o harta de informaţii de lumină şi întuneric. Acest instrument este foarte util pentru crearea de titluri 3D, crearea de texturi peste un eveniment, precum şi de cartografiere o textură la un eveniment care stau la baza. Unghiurile de iluminat sunt definibile cu meniul de iluminat tip. Utilizaţi cursorul Intensitate pentru a mări sau micşora prezenţa unui lumină. X, Y, Z şi parametrii pot fi controlate de valori le-a introdus în câmpul de introducere sau prin mutarea ţintă punct în fereastra Bump plasament. Resetaţi X-Y parametru de dublu-clic pe galben punct sau prin clic dreapta în fereastra Bump Plasament şi selectând Resetare.
9,62 În această imagine, piatră creează o textură, mapat la conturul de cowboy, creând o mână trasă de efect.

9,63 În această imagine, un eveniment de text simplu, are pe 3D atribute cu iluminare Defi nable, adâncime, şi înălţimea cucui.

Controale găsite în foaia de Bump lumina caseta de dialog de control, se concentreze, adâncimea de cartografiere, deplasare şi de 9,64 lumină.

Slider Z (vertical) controlează înălţimea de lumina pe imagine mapate. Când Spotlight este selectat din meniul, distanţele de X şi Y sunt controlabile, iar glisorul Focus este activat, de asemenea. Focus controlează etanşeitatea sau lăţimea imaginii lumină. Omni-direcţional şi direcţional opţiuni de meniu dezactiva automat Focus şi X-Y control la distanţă. Destinaţia X-Y poate fi ajustată prin deplasarea X în fereastra Bump plasament. Glisantă Shininess controlează suprafaţa refl ciente de hartă, precum şi glisorul Ambience controlează cantitatea de lumină văzut în imaginea mapate. "White este mare," a verifica cauzele harta cucui pentru a vizualiza zonele albe ca cel mai înalt zonele din textura cucui. Lăsând această casetă unchecked cauzele în zonele negre pentru a defini zonele ridicat de textura. În cele din urmă, flipping suprafaţa de intrare răstoarnă două imagini, cauzând superioare şi inferioare piste pentru a fl imagini IP. Deschideţi bumpmap.veg fişier ce se află pe DVD în această carte pentru exemple de harta cucuiPing se arată în imaginile mai devreme. Studiu de a lucra cu aceste instrumente vă ajută construi titluri, atmosfere scena, si fotografii magice rapid şi puternic. Compozite în sine este o formă de artă şi necesită o mare parte a timpului şi experimentare. Vegas are unele dintre instrumentele cele mai puternice compozite din clasa sa, a sistemelor de editare şi, în ansamblu, are mai multe instrumente de compoziţie decât orice alt sistem NLE drept cameră A FI NishING editor. Pe DVD în această carte, mai multe proiecte de compoziţii sunt disponibile, cu toate că nu sunt descrise în acest capitol.

Utilizarea Chroma-Key Tools in Las Vegas
-Cheie Chroma, de asemenea, menţionate în continuare greenscreening sau bluescreening, este o formă de artă care trebuie să FI RST fi practicate la aparatul de fotografiat şi a trage

ING etapă de o producţie. Chiar şi filmul destul de slab, cu toate acestea, pot fi utilizabile la Vegas, atunci când filtrat cu culoarea-unelte de rectificare şi de chroma-unelte de cheie. Chroma (color) şi cheie (mască) vin impreuna pentru a crea o masca de la o culoare selectat (e). O masca de calitate sau cheie pot fi, de asemenea, de la aproape orice culoare sau gradient rezonabil, de culoare. Culori selectabile / Chroma poate fi tastate sau mascate afară, astfel încât alte evenimente pot demonstra prin aceste secţiuni. Cu toate că tradiţia industria foloseste un ecran de albastru sau verde, orice culoare poate fi tulburat. Datorită luminanţă şi sensibilitatea Chroma de verde strălucitor utilizate în ecrane, cu toate acestea, în cele mai multe situAŢIUNILOR, verde este cea mai bună alegere pentru DV.

9,65 O lovitura greenscreen curat, fără nici o deversare de pe fata de subiect.

(Pentru mai multe informaţii cu privire la relaţia dintre cheie Chroma şi DV, http://www.sun vizitadancemediagroup.com / tutoriale / ChromaDV.htm şi citiţi tutorial pe 4:1:1 DV.) Shooting un ecran curat este critică pentru care au o experienta relativ buna, cu keying. Tutoriale Multe sunt disponibile cu privire la modul de a trage un ecran curat, şi trenul Sundance Media Group VASSTING învaţă acest curs, precum şi (www.vasst.com). Unele Elementele de bază să ştiu, sunt prezentate aici pentru a asista cameraperson lipsit de experienţă / Editor în crearea unei shot curate care urmează să fie tastate în faza de editare. Utilizaţi Roscoe vopsea verde sau un greenscreen comercial produs. Vă recomandăm Photofl ex-dual-ecrane de culoare, care au cercuri Flex în ele pentru depozitare uşoară. Când fotografiaţi pe DV, verde este singura alegere în condiţii de siguranţă. Albastru pot fi utilizate în fotografiere analogice. De iluminare bună este critică. Pentru a trage un ecran curat necesită cel puţin trei lumini: o lumină cheie pentru talentul şi două lumini pentru ecran în sine. Un reflector de lumina-cheie la lumină partea opusă a subiectul este prea valoros, aşa cum sunt AGS FL (măşti) pentru a păstra lumina cheie din deversând pe ecran. Trage subiect la un minim de şase picioare de pe ecran. Această practică este necesar de a verificaVent reflecţie verde de la deversând pe această temă. Acest tip de cult scurgerii reflectorizante este foarte dificultăţi pentru a elimina în editarea, indiferent de aplicaţia utilizată pentru a crea o cheie sau mata. Vegas a Chroma excelente instrumente-cheie care să permită keying rapidă şi curate de culori. Un successful cheie, cu toate acestea, este, de asemenea, depinde de practici şi de experienţă din partea utilizatorului. De pe DVD, deschide fişierul greenscreen.avi pe Timeline în Vegas. Selectaţi FX Eveniment pe FI LE şi a deschide Sony Chroma instrument Keyer. În Chroma Key caseta de dialog, debifaţi caseta de selectare în colţul din stânga sus. Chroma implicite Cheie de dialog la albastru, şi unchecking această casetă permite Vegas, pentru a preleva o înlocuire exactă
9,66 Chroma instrument-cheie de la setarea implicită. Debifaţi "Chroma Keyer caseta", în colţul din stânga sus.

9,67 Egal sau faceţi clic în fereastra de previzualizare pentru a selecta culoarea pentru ştergere.

de culoare. Selectaţi Eyedropper instrument, găsite în centrul stânga de dialog Chroma Key. Cu Eyedropper activat, faceţi clic pe culoarea pentru a fi eliminate de la eveniment, în fereastra de previzualizare.

Activează Chroma instrument-cheie, prin plasarea unui marcaj în caseta de selectare din stânga sus a de dialog Chroma Key. O parte din culoarea selectat se va schimba imediat în Previzualizare victorieDow. Acum, Chroma instrument-cheie trebuie să fie adaptate pentru a crea o cheie de curat. Începeţi prin plasarea eveniment pentru a fi văzut sub eveniment tulburat. Acest proces ajută la regla-cheie pentru cel mai bun rogojină. Generat mass-media este mare pentru acest lucru, mai ales media generată de faptul că este o culoare asemănătoare cu cea a evenimentului de înlocuire. Desigur, evenimentul de înlocuire poate fi, de asemenea, folosite. Daca este un eveniment destul de ocupat cu o mulţime de detaliu, cu toate acestea, uneori este dificil de a crea linii curate, cum detaliu în fundal ascunde liniile de eveniment în timpul procesului de cheie. Sfat _____________________________________________________________________________
Vizualizarea procesului de cheie de pe un monitor extern este util pentru a asigura un proces de curat cheie. În timpul de selecţie de culori, cumvreodată, previzualizarea trebuie să fie de pe ecranul computerului. După culoarea cheie este selectat, video pot fi trimise la un monitor extern sau NTSC PAL.

După ce un eveniment este plasat sub evenimentul fiind tastate, glisaţi cursorul Min Threshold la dreapta şi glisaţi cursorul înalt prag la stânga. La dosar greenscreen.avi, o cheie de curat va fi atins cu prag scăzut de la 0.400 glisantă şi pragului ridicat la 0.800. Setarea Blur este dependentă de mass-media fundal folosite. În instanţă a greenscreen.veg FI LE găsit pe DVD, setarea Blur este la 0.015 de reducere a tranziţiei dure între partea din spateculoare de fond şi marginile cheie. Unele evenimente tastate nevoie de o cantitate echitabilă a estompa, în timp ce altele pot necesita nici un fel de blur.

Crearea unei Matte gunoi in Las Vegas
Mat, gunoi sau masca este o masca simpla, a creat de la un eveniment sau o imagine in Las Vegas, care înlătură un element de la alte elemente de pe ecran. Prin definiţie devine gunoiul "" din imagine. Această opţiune ajută în procesul de keying, în special în cazul în care mai mult de o culoare trebuie să fie tulburat afară. Proiectul mai devreme nu necesită o mata de gunoi; cu toate acestea, există multe cazuri în care o mata de gunoi este beneficiarii financiar. Pentru a crea o mata de gunoi, faceţi clic pe masca "Arata doar" în caseta de instrument de Chroma Key. Acest pas afişează zonele fiind mascate şi rapid, arată o cheie de curat sau necurat. Acest mat / masca pot fi prestate la o piesa noua, care este apoi parented la eveniment original, economisind timp şi care să permită procesor măşti multiple pentru a avea loc pe Timeline / proiect. Pentru a face mata a unei noi piste, solo, piesa care conţine masca. Faceţi dublu-clic pe eveniment care urmează să fie prestate la o piesa noua, creând o selecţie. Selectaţi Instrumente | răsplăti noi piste. În caseta de dialog, selectaţi Custom şi selectaţi tab-ul audio. Debifaţi Includeţi audio.

Un efect popular este de a crea o imagine care este în întregime în alb şi negru, cu excepţia pentru una sau doua culori. Aceasta este parte a unui trece de culori, care permite o culoare pentru a trece printr-o imagine care este OTHerwise alb-negru. Pentru a crea acest efect rapid, loc evenimentele de pe Timeline care urmează să fie de culoare trecut. Duplicate pista, astfel încât să doua piese identice există. Pe pista de sus, introduceţi o cheie de Chroma şi alb-negru filtru în ordine. Utilizând pipeta în instrumentul Chroma cheie, selectaţi de culori pentru a fi transferată, sau permis să fie afişată. Folosiţi "Vizualizaţi Mask Numai" caseta de selectare pentru a vedea ce zone va fi bătut în alb şi negru. Ajustaţi albnegru filtru la nivelul dorit de amestec în alb şi negru. Pentru efect maxim, piesa mai mici pot avea un amestec uşoară de alb si negru, cu culoare. Această opţiune reduce cantitatea de contrastul dintre culoarea şi zonele de alb-negru în cazul în care acest lucru este efectul dorit. Deşi aceasta este o metodă de culoare, care trece in Las Vegas, a se vedea secţiunea referitoare la corecţia de culoare în capitolul 6, care discută metode alternative.

9,68 Mat, curat şi simplu de gunoi / masca. 9,69 O masca necorespunzătoare / mata.

9,70 Track 1 soloed şi cu "Arată masca numai" activat în instrumentul de Chroma Key. Acest proces este de făcut pentru a face mat, / masca pentru a unei noi piste.

După ce noi piste este prestate, ar trebui să fie parented la melodia originala. Faceţi clic pe butonul Eveniment FX pe pista de original şi nu fi de acord Chroma instrument-cheie de către unchecking caseta de selectare din stânga sus a Chroma instrument-cheie. Parent masca eveniment la eveniment original, făcând clic pe Parent / Copii butonul din partea stângă a liniei originale.
9,71 Parent pista de la 1 la piesa 2, prin utilizarea

9,72 Un compozit curat.

Cele două evenimente pe pista terţe, care conţine informaţii de bază, a crea un Compos curatITE peste imaginea de fundal în cazul în care toţi parametrii sunt ajustate în mod corect, după cum este ilustrat în figura 9.72. Imaginea iniţială poate fi corectată de culoare, vedere înceţoşată, sau altfel filtrat pentru prezentare de creaţie, dacă se doreşte. Figura 9.73 arată trei domenii problemă în ecran. 1. 2. Colţuri ale ecranului sunt vizibile. Aceste zone nu va masca curat. Fl Lens sunt / spectacole de reflecţie pe ecran. Acest lucru nu va masca curat. Nu există o deversare de achiziþie trecut AG fl, să permită

3.

9,73

Identificarea zonelor problemă întotdeauna uşor sau evidente.

într-un

ecran

nu

este

ING deversare lumina de fundal de pe ecran şi crearea a două culori de verde. Acest lucru nu va masca curat. Aceste probleme pot fi rezolvate, dar timpul implicate, împreună cu pierderea de rezoluţie, repede să demonstreze necesitatea şi de timp economii de mass-media care au împuşcat în mod corect în proetapă ducerea. Pentru a vedea cum pentru a corecta filmul prost împuşcat, deschide fişierul badscreen.veg de pe DVD în această carte.

O masca de curat a fost pronunţată pentru a urmări 1. Aceasta mat, gunoiul este necesar pentru a crea un compozit curat. Track 2 este parented de a masca / mata gunoi, care este similar cu modul în care proiectul FI RST greenscreen a fost făcut. Pentru a putea crea o masca curat, cu toate acestea, un cor de culoare secundarăRector şi negru restaurare au fost folosite pentru a provoca masca să facă curat. Evenimentul este, de asemenea, strecurat / recoltate pentru a elimina colţuri de la scena şi pentru a crea o zonă curată mascare. Still origiEvenimentul Nal necesită corecţie de culoare pentru amestec în fundal, cu o prezentare credibil. La setările iniţiale pentru corecţia de culoare şi-cheie Chroma s-au lăsat în loc pe origiEvenimentul nal din Regiunea 1. Faceţi clic pe FX Eveniment, pentru a permite acestor FX două, permiţându-vă pentru a vedea cum masca a fost creat. Corecţie de culoare a fost adăugată la eveniment, de asemenea. Nu fi de acord acest lucru prin deselectatiING caseta de selectare în colţul din stânga sus a de dialog FX. O cantitate foarte mică de blur a fost adăugată la masca pentru a netezi peste trecerea de la zona de mascat la zona de fundal. Acestea sunt două exemple de cum o cheie de Chroma poate fi folosit pentru a repara o imagine de fundal sau pentru a insera new media. Există alte cazuri în care un ecran este valoros, cu toate acestea. Deschideţi tvscreen.veg FI le de pe DVD în această carte. Fişierul tvscreen.veg conţine o imagine statică: tvshot.png. Această imagine este o fotografie veche a unui copil uitam la televizor. Ecranul de televiziune a fost înlocuit cu verde, care să permită o imagine de mişcare să fie plasate în ecranul de televiziune. Această metodă poate fi, de asemenea, utilizat pentru a înlocui ecrane în studioul de televiziune-shots de tip sau unitate militară-shots de tip pentru a crea un sentiment de realism. Există mai multe exemple de acest fel de mascare pe tvscreen.veg FI le. Joaca-te cu ei şi observaţi cum instrument Track Motion este folosit pentru a ll a fi în secţiunile mascat. Niciodată nu-unelte ţi fie teamă să experimentaţi utilizând un FX diferite, Track Motion, Pan / Crop, precum şi a altor pe mass-media compuse. Întoarce o mulţime de butoane, glisaţi glisante, şi a verifica casetele de selectare. Diverse combinaţii până rândul său, o mulţime de posibilităţi artistice, precum şi, după cum sa menţionat în partea din faţă a acestui capitol, compoziţie este o formă de artă. Fii creativ!

Creaţi o olograf in Las Vegas!
Amintiţi-vă de holographs iradiat observate la Star Wars episoade? La momentul în care filmul a ieşit, acest lucru a fost un lucru excepţional se răcească, se mai văzut nici conceput înainte. Star Trek a avut un efect transportator simplu de întâlnire care măşti de folosit pentru a crea aspectul Trans fiindportate, dar olograf a fost o metodă de comunităţinication şi proiecţie niciodată înainte de vazut. Redarea în jurul în Vegas într-un turneu VASST, am fost de lucru cu o bucată de material şi a dat seama cât de simplu acest lucru ar fi în Vegas. Pentru a realiza acest aspect veţi avea nevoie pentru a trage un context marcat solidă, de preferinţă verde dacă sunteţi de fotografiere cu DV. (A se vedea de ce tutorial mele pe verde este mai bună.) Trage filmul cu actorul tău îmbrăcat în haine imaginative, dar de culoare de haine, nu va conta prea mult, după cum vom fi de aplicare a unui filtru de albastru peste filmul original pentru a masca detaliu cele mai multe culori. Chiar a fi sigur de îmbrăcăminte nu conţine culorile care sunt identice sau destul de similar cu culoarea de fundal. Veţi avea aspectul cel mai eficient în cazul în care actorul dvs. este împuşcat plin-corp, dar chiar şi jumătate sau trei sferturi de lucrări acceptabil de bine. Cu toate acestea, pentru a imita Star Wars Uite, veţi dori să facă un şut plin corp. Amintiţi-vă, dacă acest lucru este sa arate ca un transport de comunicare, actorul dvs. ar trebui să uite la aparatul de fotografiat la fel ca şi el sau ea poate vedea un video sau reprezentare holografică de care el sau ea este vorbeşte.

În primul rând, am folosit de corectare secundar de culori pentru a pop blues-mi, care să permită o mai bună pentru extracţia de fundal, care are o pante puţine, deoarece nu am utilizarea integrală cyclorama sistemul de iluminat. Apoi am adăugat un instrument de Chroma cheie, şi folosind masca "Arata doar" a verifica, am curăţat de ieşire meu. Fişierul project.veg a lăsat aceste două instrumente în loc, doar oprit, astfel încât să puteţi lucra cu mass-media demo pentru a vedea cum am aparut albastră şi curăţat de ieşire. Apoi am folosit Pan / Crop instrument pentru a crea o letterbox 16:9 şi utilizat instrumentul Track Motion pentru a întinde corpul şi a crea o mai subţiri şi off-aspectul aspect împuşcat. Dupa obtinerea de masca înfiinţat, am găsit un fundal. Format jpeg că am vrut pentru a insera imaginea în original. În acest caz, este un shot de o cameră de zi. Apoi, am făcut o piesa noua, cu masca Show "doar" cutie încă verificate. I unchecked "Include audio" de la FAC | Opţiuni Personalizate, aşa cum am vrut noi piste pentru a masca minciuna direct deasupra liniei originale, cu nu audio, precum şi audio de la pista de original a fost utilizată în cadrul proiectului, eliminând necesitatea de a avea o al doilea rând, pista duplicat audio. Acest lucru mi-a permis pentru a crea o masca de gunoi sau mat, pentru a fi utilizate ca o mamă să imaginea originală. Nu cremancat masca sau mata, până când Pan / Crop şi Track atributele Propunere au fost determinate. Fii Ripple-vă că este dezactivat Înainte de a pronunţa pentru a unei noi piste. Pe pista originale, scoateţi Secondary Color Corrector şi Chroma Cheie de la original. Cu mata de mai sus piesa originala, mamă mata cu originalul apăsând Parent / butonul de copii pe pista de original. Acest lucru va permite pista de originale pentru a arăta prin intermediul. În acest punct, ar trebui să vedeţi o imagine destul de curat pe partea de sus a fundal selectat. Set opacitatea mata dvs. de la 75 la sută pentru începători. Acest lucru va permite fundal pentru a fi văzute prin holograma. Utilizarea lters selectat FI, vom crea acum imaginea hologramă. Glisaţi Gaussian Blur LTER FI la mata. Setaţi valorile pentru ambele orizontale şi verticale blur la aproximativ .025, pentru înfiinţarea deERS. Acest lucru va fi probabil optimizat mai târziu. (VEG Proiectul este setat la .027.) Blur ajută la crearea unui marginea moale pe mass-media original. De asemenea, spala afară ecranate marginile şi amestecurile imaginea de fundal într-un pic mai lin.

Arunca Secondary Color Corrector pe pista video originale. Alegeţi Toate Desaturate, dar Red presetate pentru începători. Glisaţi cursorul Saturaţie la dreapta, la o valoare de 3.000. Acum, glisaţi valoarea limită Hue la dreptul deplin, la o valoare de 360. Slide-ţintă de corectare punct pentru a stânga jos în roata de culoare, stabilind piesă la o culoare albastru. Setaţi această la nivelul dorit. Acest lucru ar trebui să lovitură în marginile din mass-media original. Acest pas nu este necesară pentru crearea acestei paruite ticular. Am vrut pur şi simplu pentru a stinge marginile mea. Acum, picătură Simulator TV pe mass-media original. Selectaţi TV Uite prestabilite. Slide Line Sync, Scanare Eliminarea progresivă, fosforescenţă şi toate la dreptul de a crea o scanare rapidă a imaginii. Adăugaţi o valoare mică a static, în cazul în care doriţi să distorsioneze imaginea un pic mai mult. Dacă doriţi întreţesere mai puţin (Horiliniile orizontală în imagine), reduce valoarea Interlacing la 0. Pentru un aspect unic, keyframe Linie de sincronizare şi scanare mişcările valoare Eliminarea treptată a face poza desparţi de fiecare acum şi apoi. Comunicarea nu există keyframes în proiect. Am plecat de aceste necompletate, astfel încât să-ar putea experimenta cu aceste valori pe cont propriu. Acum, picătură Luminozitate şi filtru de contrast pe imaginea originală, stabilind valoarea luminozităţii la .22. Asta e tot ce e de ea. Proiectul este gata pentru a fi prestate. Unele opţiuni ar putea să doriţi să încercaţi, în funcţie de sursa de înregistrări, altele decât în cazul în care mass-media utilizate în formarea profesională FI LE:

• Arunca Glow filtru de pe filmul. (Plug-in-Zenoté a fost utilizat pentru original fac văzut în filmul demo.
Este un instrument excelent de netezire de afară a scoate în evidenţă.)

• Arunca un bob de filtru de Film de pe original, împreună cu simulatorul TV pentru a crea zgomot în LE
FI.

• Folosiţi filtrul Convoluţia pentru a crea efecte unice. Acest lucru nu va funcţiona pentru toţi arată, dar
este o privire mare pentru unele efecte.

9.76 Aici este aspectul produsului FI nal. 9.77 Propunerea înceţoşată la valoarea integrală cu unealta Motion Blur.

Motion Blur
Vegas are o caracteristică numit Motion Blur, care vă permite să aplice un plic de control durata şi forma de blur aplicate la propunerea de video. Ceea ce face ca Motion Blur unic este faptul că se aplică blur la nivel de cadru, creând un blur-a lungul timpului (în timp), ca video arată mişcare. Această opţiune face zoom-uri, de bucătărie, precum şi de mişcare în imaginea blur fără probleme. Un standard blur se aplică un blur în 2D sau un spaţiu spaţiale blur. Un motion blur mai multe acte ca un larg deschisă taciter, care să permită un timp de expunere mai mare. Aplicarea plic se realizează prin selectarea View | VIDEO BUS TRACKS (Shift�Ctrl�B) şi apoi făcând clic dreapta pe panoul de control video şi inserarea-un plic Motion Blur. Dublu-clic pe plic şi adăugarea mânere / noduri controlează cantitatea de blur.

Aplicarea acestui filtru pentru a unor serii de imagini statice, rapid sau lent video de mişcare, şi animaţii poate adăuga un sentiment de realism la mass-media. Acesta poate fi, de asemenea, introduce cu o intensitate mare pentru a genera un viscum ar fi de calitate. Un efect foarte mare pentru a încerca cu Motion Blur este de a reda un eveniment cu o multime de mişcare a unei noi piste şi pentru a adăuga un motion blur pentru a se potrivi cu ochiul. În această noi piste / eveniment, faceţi clic dreapta şi selectaţi Undersample. Undersample eveniment de către cel puţin .750, ceea ce va crea un aspect unic şi bîlbîi cu blur deplasare. Efectul cel mai neobişnuite vine de la utilizarea unui undersampling extrem de scăzut / frame rate, în care cadrele Treci suficient pentru a reduce înceţoşată de cadre, până la punctul în care acestea sunt aproape independent în mişcare. O altă utilizare teribil de acest instrument este de a estompa un aparat de fotografiat pan atunci când tranziţia de la o scenă la alta. Un motion blur, cuplat cu un filtru de viteză şi de tranziţie, este o combinaţie bună pentru efectul populare de mişcare bîlbîi sau a încetat să-mişcare în timpul estompează o tigaie într-o altă scenă sau secvenţa împuşcat. Motion Blur are timp considerabil pentru a adăuga o secţiune prestate, astfel încât asiguraţi-vă că plicul este complet oprit atunci când nu sunt utilizate. Fiecare piesa va fi neclară atunci când acest pachet este de sus, cu excepţia cazului în Bypass butonul Motion Blur este ales. Această opţiune vă permite să estompeze piese selectiv. Buton este de lângă Fâşia Scribble pe fiecare pista video din panoul de control Track. Lăsându-l activat provoacă pista video pentru a fi neclară.

Supersampling
Supersampling resamples Fiecare pixel de informaţii video în Vegas şi îmbunătăţeşte semnificativ netezime a marginilor pixel si de rezultate la pixeli alăturate. Această caracteristică este în primul rând de valoare atunci când este utilizat împreună cu plicul Motion Blur, dar este, de asemenea, benefic atunci când este utilizat în

9,78 Imaginii originale de la LM Thomas Edison a lui 1900 FI Sarutul. Nicio margini negre care urmează să fie trunchiate afară, aducând imagine pentru a corecta raport de aspect.

Upsampling rezoluţii mai mici pentru a DV sau niveluri mai ridicate. Supersampling nu va fi la fel de vizibile cu video cu conţinut ridicat de mişcare sau cu video care nu este modificat în mărime de ieşire sau resolution. Utilizarea supersampling în legătură cu Motion Blur, atunci când Upsampling mici Rezoluţie video, sau atunci când lucrează cu alambicuri rezoluţie extrem de scăzut. It works excepţional de bine atunci când schimbarea raportului de aspect de la o mărime la alta, cum ar fi conversia video care este de 160 de � 160 - 720 � 480.

9,79 Aceeaşi imagine, după recoltare şi supersampling la o valoare de 2 rame.

Acest fel de lucrări este că Vegas creează cadre de interpretare bazează pe diferenţa dintre rata cadrul proiectului şi frame rate a mass-media sau generate de calculator, imagini. Acest proces creează, de asemenea, fluxul de mai lină şi margini pentru comportamente a generat, cum ar fi Pan / Crop, Track Motion, Transitions, şi alte new media create în Timeline în etapele de editare. Introduceţi un plic supersampling în acelaşi mod ca şi inserarea unui plic Motion Blur, prin selectarea View | VIDEO BUS TRACKS (Shift�Ctrl�B) şi inserarea unui plic supersampling. Utilizaţi plic pentru a controla cadre interpolative cât de multe sunt create. De exemplu, folosind un plic setare de 4, de patru ori mai multe cadre sunt randate ca a existat în cazul în original. Acest lucru înseamnă că fac ori sunt în mod semnificativ încetinită, asa ca nu mai faci un plan cu privire la supersample în timp ce sunteţi a răspunde la un apel telefonic sau ţi iei o gustare rapidă de a mânca. Supersampling, cu toate acestea, este un instrument fantastic cazul transferului Resolution, frame rate, sau ambele. De multe ori este benefic pentru a adăuga o cantitate mică de Gaussian Blur, de asemenea, pentru a comuta imaginea spatial. Supersampling vor benefi mass-media, nu asta nu este schimbarea raportului de aspect sau de frame rate, doar în cazul în care este în curs de angajaţi pentru a trece de la unul pentrumat într-un alt format de potrivire a dimensiune.

Media Manager
Media Manager este un instrument de căutare puternic şi de regăsire folosite pentru a găsi rapid mass-media. Acesta oferă o modalitate de a catalogul toate video, audio, imagini şi încă utilizate în proiectele dumneavoastră sau oriceîn cazul în care pe hard disk de sistem şi să le organizaţi în categorii multiple pentru identificarea instantanee CAtion. De asemenea, oferă trei moduri de a fi de căutare şi de mass-media nd repede.

Conceptuale Prezentare generală
Este important să înţelegem că Media Manager nu conţine nici o mass-media. Mass-media este încă de pe hard disc, după adăugarea acestuia în Media Manager. Media Manager doar cataActivitate în cazul în care mass-media se află şi afişează conţinutul într-un singur loc, la fel ca o carte de telefon numere de telefon de cataloage şi arată-le pe toate într-un singur loc. Similar cu modul în care numărul de telefon într-o carte de telefon este un indicator a unei persoane; Media Manager susţine indicatori către mass-media toate wherar putea fi vreodată. Există două moduri în care puteţi utiliza Media Manager. Acesta poate fi utilizat in catalogul filmul stoc, fundaluri de mişcare, de redevenţă muzica gratis, buclele ACID, etc, şi sunt folosite ca o bibliotecă. Sau puteţi să îi permită să catalogul dinamic fiecare piesa din mass-media care le-aţi folosit vreodată într-un proiect. În primul caz, când adăugaţi manual mass-media şi în mod deliberat şi numai mass-media pe care le adăugaţi pătrunde în Media Manager. În acest ultim caz, mass-media se adaugă la Vegas, pur şi simplu prin plasarea acesteia pe cronologie a unui proiect. De fiecare utilizare a beneficiilor şi tu ar trebui să analizeze modul în care cele mai bune doriţi să utilizaţi Manager Media ca ai citit acest capitol. De asemenea, este important să înţelegem că puteţi avea mai multe baze de date Media Manager. Acest lucru înseamnă că puteţi avea unele care sunt biblioteci de mass-media stocului şi altele care sunt colecţii de mass-media le-aţi folosit în proiectele dumneavoastră. Aveţi posibilitatea să decidă, de asemenea, de a face mai multe baze de date mai mici, care sunt bune pentru anumite tipuri de proiecte. De exemplu, s-ar putea avea un Media Manager baza de date cu mass-media de documentare, şi un altul cu mass-media de ştiri, şi un altul cu mass-media de nuntă. Posibilităţile sunt nelimitate.

Layout User Interface
Layout al interfeţei Media Manager este prezentată în figura 10.1.

10,1 Media Interface Manager.

La stânga, de sus în jos, este de căutare rapidă de text (de căutare cuvinte cheie), arborele de tag-ul (inima de organizare a interfeţei), precum şi de căutare avansată. Centru a interfeţei arată bara de instrumente principale de interfaţă în partea de sus şi rezultatele de căutare în mijloc. Comunicarea în partea de jos se spune "Mai mult de 1000 de items found out of 13,566 items total." Ar fi dificultăţi de cult pentru a parcurge 13566 bucăţi de mass-media, astfel acest punct de vedere este limitat la o subcategorie, pe care le poate controla în preferinţe. În mod normal, veţi vedea imagini mai puţine, deoarece o interogare ar restrânge în vederea doar acele fişiere care se potrivesc cu criteriile de căutare. Pe partea de sus dreapta sunt proprietăţile fişierului curent selectat şi în partea de jos dreapta arată orice tag-uri asociate cu acel fişier. Taguri sunt discutate în cadrul "Organizarea Your Media cu tag-uri", în acest capitol. În partea de sus a centrului de căutare zona rezultatelor este bara de instrumente Media Manager. Pictogramele din stânga vă permit să ciclului prin precedent / întrebare următoare; redare, oprire, Redare automată şi mass-media selectat; şi de a schimba aspectul de căutare de la o reţea la o listă sau thumbnail view. 10.2 Media bara de instrumente Manager. Pictogramele din dreapta vă permit să adăugaţi mass-media, cu excepţia tag-uri pentru a massmedia, a deschide biblioteca de referinţă, şi de a crea / load biblioteci noi şi de a schimba opţiunile.

Ghid de configurare şi Preferinţe
Incepand cu Vegas Pro 8.0, Media Manager este o instalare opţională. Asiguraţi-vă că aveţi instalat de la Pro Vegas 8 DVD sau pachet de descărcare. Puteţi, de asemenea, doresc să fie siguri că este activată în Vegas. Pentru a permite Media Manager:

• Selectaţi Opţiuni | Preferences | Ta GENERALEb • Check "Activează Media Manager" (impune repornirea)
Dacă această opţiune nu a fost verificate anterior, va trebui să reporniţi Vegas, pentru a activa Media Manager, la fel cum se face cu Explorer XDCAM. O altă opţiune importantă în fila General de Preferinţe este "mass-media Save-real de utilizaretionships în bibliotecă media activ. "Dacă doriţi să utilizaţi Media Manager pentru a mass-media in catalogul stocurilor şi mass-media nu s-au adăugat proiectului dumneavoastră, trebuie să vă deselectati această opţiune. Dacă nu aveţi acest neînregistrate, fiecare

piesa din mass-media pe care o picătură pe Timeline sau într-un coş de mass-media, indiferent dacă utilizează sau nu în final al proiectului, vor primi catalogate. Acest lucru nu este de dorit în cazul în care creaţi mass-media o bibliotecă stoc. Cu toate acestea, dacă doriţi să adăugaţi Vegas, dinamic mass-media pe care le utilizaţi în proiecte la bibliotecă, să păstreze această opţiune verificat.

Modificând opţiunile
Dialogul Options este accesat de icoana de pe extrema dreaptă a barei de instrumente numite Media Library Acţiuni buton. Selectarea acest buton pe bara de instrumente vă va oferi o serie de opţiuni. De acum vom selecta un Opţiuni de marcat.

Dacă intenţionaţi să adăugaţi orice Sony mass-media (cum ar fi bucle de acid) la biblioteca dvs., asiguraţi-vă că aveţi Sony Sound Loops Seria şi a probelor de biblioteca de referinţă activat. Aceasta este o descărcare opţional şi de instalare este disponibil de la site-ul Web Sony.

10.5

Opţiunile Manager.

generale

pentru

Media

Creaţi o nouă bibliotecă
Media Manager creează o bibliotecă numit "Default" atunci când este în primul rând instalat. Puteţi adăuga toate massmedia la acest bibliotecă sau puteţi crea o nouă bibliotecă. Pentru a crea o bibliotecă New Media:

☞ Selectaţi MEDIA ACŢIUNI BIBLIOTECA | NEW MEDIA LIBRARY.
10.6 Creaţi o nouă bibliotecă mass-media din Biblioteca de mass-media pictograma Acţiuni.

Vi se va cere să dea această bibliotecă nou un nume. Nume ceva semnificativ pentru ca voi să ştii ce e în ea. În acest exemplu, vom crea unul cu medii de mişcare şi redevenţe muzică gratuită potrivite pentru titluri şi meniuri DVD.
10,7 Dă noua bibliotecă un nume semnificativ.

Este posibil să aveţi cât mai multe biblioteci Media Manager, după cum doriţi şi uşor de a comuta între ele. Folderul implicit de a organiza le este în \ My Documents \ Sony Media pliant bibliotecile dar aveţi posibilitatea să puneţi-le oriunde v-ar plăcea pe hard disk sau chiar pe o unitate de reţea care urmează să fie împărţite între editori.
10,8 Numele bibliotecii este afişat pe partea de sus.

Dacă vrei să ştii ce mass-media biblioteca le-aţi deschis, doar uita-te la partea de sus a interfeţei Media Manager şi veţi vedea numele de mai sus pe bara de instrumente la dreapta.

Adăugarea de mass-media pentru a Media Manager
După ce aţi setat opţiunile şi o bibliotecă noi create, este timpul pentru a adăuga media la bibliotecă. Termenul de "add" este un bit de un termen impropriu, deoarece mass-media nu depăşeşte în bibliotecă, ci este cataloged de către bibliotecă. Aceasta înseamnă că un pointer la mass-media se adaugă la bibliotecă ca acesta să poată fi găsite mai târziu, la fel ca un catalog de carte de la punctele de biblioteca la cărţile pe rafturi. Pentru a adăuga mass-media la biblioteca:

☞ Comunicat de presă FILES ADD la MEDIA butonul LIBRARY.
10.9 Utilizaţi adăuga fişiere la mass-media butonul Biblioteca pentru a adăuga mass-media.

Vi se va cere să răsfoiţi pentru folderul pe care doriţi să începe căutarea pentru mass-media. Dacă media este în mai multe foldere pe care doriţi să începeţi cu un nivel de mai sus. În cazul în care mass-media dumneavoastră este într-un singur dosar, apoi poţi selecta doar acel folder.

10,10 Selectaţi dosarul pentru a începe scanarea pentru mass-media.

Acest lucru necesită până adăuga fişiere la fereastra Media Library.

10,11 Adăuga fişiere la fereastra Media Library.

Dacă aţi selectat un folder de care are subfoldere şi doriţi aceste subfoldere să fie căutat pentru mass-media, asiguraţi-vă că aţi subfoldere "include" opţiunea de verificat (aceasta este implicit). De asemenea, este important să selectaţi tipurile de fişiere pentru a căuta în cazul în care dosarele dvs. au mai mult de un tip de mass-media şi pe care doriţi numai anumite tipuri de a fi găsit. În exemplu, fiecare folder conţine mass-media video şi o miniatură încă imaginea video. Deoarece Media Manager va afişa în mod automat ne miniaturi de la vizual, nu dorim ca aceste imagini în continuare importate, astfel încât doar cel de tip video a fost selectat. În Opţiuni avansate puteţi alege pentru a avea doar noi FI les adăugate sau pentru a rescan toate FI les, care va avea considerabil mai mare. Prima dată când adăugaţi fişiere dintr-un dosar nu contează pe care le selectaţi, deoarece toate fişierele vor fi noi. Pe ruleaza ulterioare, ce-ar vrea să scanaţi pentru toate FI les numai dacă aţi schimbat FI les şi doriţi noile modificări care urmează să fie ridicat. "Adăugaţi etichete şi proprietăţile particularizate de la dosar" opţiune va importa orice tag-uri care au fost salvate cu fişierele şi te va scuti de ore de etichetare de mass-media manual. Veţi învăţa cum să salveze etichetele cu mass-media mai târziu în acest capitol. Puteţi, de asemenea, poate doriţi să verificaţi Utilizare "FI nume les şi dosarul de a aplica în mod automat tag-uri" opţiune. Acest lucru se va potrivi fişier nume de dosar pentru orice tag-uri în bibliotecă cu acelasi nume si va tag-ul fişierelor ca făcând parte din această categorie. De exemplu, dacă aveţi un tag-ul numit Backgrounds şi scanare găseşte un fişier într-un folder denumit. \ Backgrounds se va adăuga automat tag-ul Backgrounds pentru a le fi în bibliotecă. Este posibil să fi Media Manager de căutare mai mult de o locaţie de pe hard disk.
10,12 Adauga un dosar de căutare.

Pentru a face acest lucru, apăsaţi pe butonul Adăugare Folder în partea din dreapta sus a adăuga fişiere la Media Library câştigaDow. Aceasta va deschide fereastra de Browse Folder nou şi puteţi adăuga mai multe locaţii folderul pentru a căuta. Pentru a începe adăugarea de mass-media:

☞ Apasa butonul Cauta.
10,13 În timp ce căutarea veţi vedea numărul de FI les găsit şi procentul complet.

După ce de căutare este complet, apăsaţi pe butonul Închideţi şi veţi vedea toate mass-media enumerate în fereastra centrul interfaţa cu utilizatorul. Pentru a face acest punct de vedere mai interesant îl puteţi modifica dintr-o lista de vedere la un thumbnail view larger:

☞ SCHIMBAREA Select Search vezi rezultatele pictograma | Thumbnail.
10,14 Schimbarea pentru a vizualiza Miniatură pentru video sau imagini de vizualizare mass-media.

Thumbnail view larger este mare pentru fişiere video şi imagini deoarece permite conţinutul mass-media pentru a fi privite ca pictograme imagine. Dacă treceţi cu mouse-ul peste o miniatură se va mări, care să permită o vizualizare mai bună.
10,15 Măreşte miniaturi, prin poziţionarea cursorului peste ele.

Odată ce Enlarger este activ, aveţi posibilitatea să mutaţi mouse-ul peste celelalte fişiere şi ei vor fiecare marire fără întârziere. Aveţi posibilitatea să afişaţi lenames fi, de asemenea, prin verificarea "Details" caseta de selectare.
10,16 Adauga numele de fişiere la miniaturi cu textul "Details" caseta de selectare.

Your Media Organizarea cu tag-uri
Organizarea de media este cheia pentru a găsi cu uşurinţă. Puteţi organiza înainte de a adăuga mass-media sau după ce aţi adăugat mass-media, este de până la tine. În acest exemplu, vom organiza, înainte de a adăuga mass-media într-o bibliotecă nouă numită "Stock Footage", astfel încât să putem profita de posibilitatea de a "utiliza fişiere şi nume de dosar de a aplica în mod automat tag-uri." Vom construi un copac tag meciuri nume de dosar de la dosar vom de import. Acest lucru va permite Media Manager pentru a tag-FI les automat în care acestea sunt adăugate la mass-media bibliotecă. Aveţi posibilitatea să adăugaţi tag-uri noi la audio existente şi lemn Video sau puteţi crea noi-tag-uri de top la nivel înalt. Pentru a adăuga un tag-ul:

☞ Faceţi clic dreapta pe orice etichetă şi selectaţi Nou de la meniul pop-up.
10,17 Faceţi clic dreapta pe orice etichetă pentru a adăuga o etichetă nouă.

Puteti acest nume de ceva tag-ul pe care doriţi. În acest exemplu, vom spune "Stock Footage." Puteţi aloca, de asemenea, o noua icoana la ea pentru ao distinge de alte tag-uri cu uşurinţă. Pentru a face acest lucru:

☞ Faceţi clic dreapta pe eticheta pe care doriţi să le editaţi şi selectaţi Editare din meniul pop-up.
10,18 Modificaţi pictograma tag-ul prin click-dreapta şi selectând Editare.

Tag Editor va apărea fereastra, în care puteţi schimba numele şi selectaţi o pictogramă nouă.

☞ Faceţi clic pe pictograma nou şi apăsaţi OK.
10,19 Selectaţi o nouă pictogramă de la Tag Editor.

Continuaţi tag-uri adăugând făcând clic dreapta şi selectând noi. Aveţi posibilitatea să glisaţi şi să fixaţi o etichetă sub un alt tag-ul pentru a face o ierarhie de tag-uri, astfel încât stocul Footage este tag-mamă şi toate celelalte sunt tag-uri copilului. Continuaţi să adăugaţi etichete categorii, până când le-aţi făcut pentru toate filmul dumneavoastră.

10,21 Creaţi o ierarhie prin adăugarea de etichete şi de glisare şi fixare la loc.

În acest exemplu, când vom adăuga mass-media la biblioteca, Media Manager va aloca toate mass-media de la animale de dosarul pentru animale tag-ul şi tot de la mass-media din folderul Backgrounds la tag-ul de fundal, etc Acest lucru vă permite să faceţi clic pe pe o etichetă şi a vedea numai mass-media care este atribuită o. În exemplul din figura 10.22, Nori tag-ul este verificat şi mass-media doar că a fost atribuit Nori tag-ul este afişată.

10,22 Faceţi clic pe o etichetă pentru a fi mass-media nd repede.

După ce aţi biblioteca media organizate şi toate datele dumneavoastră etichetate, este foarte important pentru a salva etichete cu mass-media.

10,23 Tag-uri Salvaţi cu mass-media astfel încât să puteţi reutiliza ei.

Motivul este important pentru a salva etichete cu mass-media este că aşa se poate crea o bibliotecă nouă mass-media şi nu trebuie să retag de date. După ce vă salvaţi tag-uri cu mass-media, aveţi posibilitatea de reimport că mass-media într-o nouă bibliotecă media şi tag-uri se va întoarce, lăsând toate mass-media de dumneavoastră în mod automat organizat aşa cum doriţi.

Căutaţi şi veţi găsi
Puterea reală a Media Manager este în capabilităţile de căutare sale. Aţi văzut cum puteţi utiliza tag-uri pentru a efectua o căutare, pur şi simplu, făcând clic pe eticheta. În această secţiune vom învăţa două modalităţi mai puternic pentru a căuta. În partea de sus a panoului de căutare este o opţiune care afectează toate căutarea (text rapid, tag-ul, şi avansat). Alegerile sunt Potrivire Toate, Match Orice, şi nu de Şanse (�). Când selectaţi:

• Match All-de căutare va returna mass-media că matchee toate criteriile de căutare. De exemplu, dacă
selectaţi TWo tag-uri, doar mass-media care este asociat cu atât wil tag-uriL fi returnat.

• Potrivire orice-de căutare va returna mass-media care se potriveşte cu oricare din criteriile selectate. De
exemplu, dacă aţi selectat doua tag-uri, mass-media sa întors poate fi asociată 10.24 opţiunea de potrivire
afectează toate căutări.

fie cu unul dintre tag-uri. • Nu este egal (�)-De căutare va returna opus al criterii de căutare. Cu alte cuvinte, acesta revine tot de la massmedia care nu se potrivesc. Este important să se înţeleagă modul în care nu este egal va afecta criteriile de meci:

• Potrivire Toate�Nu-Egalitate de căutare va conţine nici unul din criterii. De exemplu, dacă aţi selectat
tag-ul "Cloud" şi cuvântul cheie "Fly", veţi obţine mass-media care nu are tag Cloud şi, de asemenea, nu conţine cuvântul cheie "Fly".

• Potrivit cu niciun�Nu-Egalitate de căutare va conţine o parte din criteriile de căutare. Pentru examenple
Dacă aţi selectat tag-ul "Cloud" şi cuvântul cheie "Fly", veţi obţine mass-media care fie nu are tag Cloud sau nu conţine cuvântul cheie "Fly". Aceasta înseamnă că o parte din mass-media care a tag Cloud dar nu conţine cuvântul cheie "Fly" vor fi returnate, deoarece se potriveşte cu niciun spune că se poate potrivi oricare dintre criterii. Sfat _____________________________________________________________________________
Înainte de a face orice de căutare, apăsaţi pe link-ul Clear pentru a şterge orice căutării anterioare.

10,25 Apăsaţi pe link-ul Clear înainte de a face o nouă căutare.

Quick Text sau cuvinte cheie Căutare
Textul rapidă sau, după cum este numit uneori, "cuvinte cheie" de căutare va căuta toate domeniile în bibliotecă. Când utilizaţi vizualizarea grilă veţi observa că există mai multe coloane, care au informaţii în ele, cum ar fi lename FI, FI format LE, dimensiunea, adâncimea de biţi, cale, drepturile de autor, tag-uri, şi COMmente. Căutare după cuvânt cheie arată în toate aceste. Fiţi conştient de acest lucru atunci când faci dvs. de căutare. Dacă doriţi să căutaţi doar o coloană specificaţiile C sau un set de coloane utilizare de căutare avansată. Pentru a utiliza Cauta Cuvant cheie:

• Tastaţi cuvintele cheie pentru a căuta în câmpul de introducere a cuvintelor cheie (puteţi folosi cuvintele
"şi" şi "sau" în căutarea dvs.).

• Verificaţi caseta de selectare pentru a face căutare activă.

10,26 Utilizaţi caseta de selectare de cuvinte cheie de căutare pentru a porni de căutare şi opri.

În exemplul de mai am folosit cuvinte-cheie ", nori şi în mişcare", precum şi de căutare a revenit două FI les cu Mutarea Nori în numele. Observaţi că mass-media potrivit, chiar dacă cuvintele din numele fişierului s-au inversat. Acest lucru se datorează faptului că este căutat pentru fiecare cuvânt cheie, indiferent de ordinea în care a fost introdus. Dacă aţi vrut să găsiţi mass-media, cu cuvintele "nor în mişcare" tu ar pleca "şi" afară şi adăugaţi citate în jurul cuvinte cheie. Dacă sunteţi nesiguri de ceea ce criterii de căutare sunt, trebuie doar să uite de lângă link-ul Clear. De căutare este întotdeauna afişat acolo cand activă.

Cautare avansata
Căutare avansată arată în domenii individuale. Puteţi activa şi dezactiva criteriile prin utilizarea casetele de selectare din stânga fiecărui domeniu la fel cum ai făcut cu cuvinte cheie de căutare. Aveţi posibilitatea să eliminaţi, de asemenea, criteriile în întregime şi a adăuga noi criterii. Să începem prin eliminarea oricăror criterii existente.

Pentru a elimina criteriile de căutare avansată:

☞ Faceţi clic pe X roşu în secţiunea de căutare avansată.
10,27 Faceţi clic pe X roşu pentru a elimina un criteriu.

Pentru a adăuga un FI Eld de căutare:

☞ Faceţi clic pe verde � Pentru a adăuga un FI Eld de căutare.
10,28 Faceţi clic pe verde � Pentru a adăuga un FI Eld la Căutare avansată.

Acest lucru va aduce până Criterii de căutare Chooser, în care puteţi selecta oricare dintre elds FI disponibile şi a le adăuga la căutare. • Faceţi dublu-clic sau drag-drop "FI Eld care doriţi să căutaţi mai departe. • Faceţi clic pe valoarea pentru a selecta unul nou.

• Verificaţi caseta de selectare pentru a activa de
căutare.
10,29 Drag-drop "A FI Eld în căutare avansată.

Este important să înţelegem că toate cele trei căutările pot fi active simultan. Acest lucru înseamnă că puteţi selecta o etichetă şi de a adăuga un cuvânt cheie şi de a folosi de căutare avansată pentru a ne într-adevăr FI-ton de criteriile prin care mass-media este returnat. Utilizaţi casetele de selectare pentru a controla, care de căutare este activă şi legătură clară cu debifati-le pe toate.

10,31 Rezultatele căutării de fişiere în format AVI.

Concluzii
Media Manager poate fi un timp real-saver când căutaţi o bucata special de mass-media. It does ia ceva timp pentru a configura aşa cum doriţi, dar odată ce sunt organizate vă va face mai mult decât până atunci, în câştig de productivitate. Nu uitaţi să salvaţi etichete cu mass-media si întotdeauna apăsaţi pe link-ul Clear înainte de a începe o nouă interogare, astfel încât să te întorci mass-media ai vrut. Această pagină este lăsat în alb intenţionat

De ieşire şi de export
Ultimele etape, cu Vegas
Vegas este unic prin faptul că este în prezent, la sfârşitul doar-la-NLE scop sau statie de lucru audio digital (DAW). Vegas conţine instrumente pentru ieşire la fiecare format de web, CD / formatul VCD, interfaţă serială digitale, de înaltă definiţie de difuzare de calitate, şi multiple format audio. Vegas este formidabil. Nu e de mirare este alegerea de codare multe mari şi fi nishing de case! După cum sa menţionat anterior, Vegas a început viaţa ca un audio-singurul instrument. Ca rezultat, FEA audiomice în Vegas sunt ceea ce prima dată atenţia asupra cererii de ani în urmă. Dezvoltare pentru audio a continuat, iar Vegas este în prezent una dintre cele mai deschis sisteme de ieşire DAW existente pe orice platformă.

Formate de iesire
După un amestec este completat, aceasta trebuie să fie îna pune într-un format care altii pot auzi sau DIStribut sau că un replicator poate lucra cu. Deschideţi un mix multitrack în Vegas. Presupunând că toate părţile componente ale mixului sunt satisfăcătoare, se amestecă mai multe canale trebuie să fie amestecat cu un amestec de două melodii care pot fi puse pe o CD si pregatit pentru distribuire. Acest proces se numeşte mixdown. Amestecarea în jos mai multe înregistrări este următoarea-la-ultima treaptă în FI NishProcesul de ING. Pentru a se amestecă se amestecă mai multe canale la un doiMix melodie, selectati File | FAC AS şi se amestecă de a face un mix stereo WAV. În cazul în care îl fac mai multe înregistrări într-un final doiMix cale, să fie sigur că în cazul în care autobuzele au fost utilizate toate acestea la punctul de ieşire de masterat. Această problemă se produce numai în cazul în multichannel hardware-ul a fost utilizată, cu iesiri alocat pentru alte dispozitive.

În cazul în care proiectul a fost înregistrată la orice rată de eşantionare, altele decât 16 biti, 44,1 kHz, procesul de mixdown nu este în cazul în care rata de probă ar trebui să fie intercalat pentru a 44.1. Păstraţi fişiere în Rezoluţia lor mai maride stat TION dacă este cazul. Vor fi intercalat într-o stare 16/44.1 mai târziu, în acest proces. Dupa ce acest proces a fost realizat cu fiecare cântec, sau proiect de mai multe canale audio, multiple doi-track Amestecuri sunt gata pentru a fi stăpânite. Vegas a stăpâni excelent instrument de instrumente care au fost folosite pentru master / produce Grammy, mi-câştigătoare şi, nominalizat la Grammy, inregistrari.

Stăpânirea
Procesul de stăpâni să nu se ia uşor. Aceasta etapa este cea finală înainte de a trimite discul master la o replicator. În general, este recomandabil să se facă stăpâni într-o cameră familiar, folosind monitoare familiare. Este rareori o idee bună să stăpânească pe monitoarele aceeaşi care au fost folosite în etapa de amestecare, deoarece este în întregime posibil ca monitoare pentru a masca probleme sau să sporească într-un amestec. Punctul de a stăpâni întreaga este de a descoperi anomalii sau erori într-o amestecă şi pentru a aduce toate bucăţile de un proiect pentru o stare de consistenţă, astfel încât, indiferent de secvenţiere, piese completează reciproc şi a fluxului de confortabil de la un tăiat la altul. Se amestecă pe un set diferit de boxe, dacă este posibil. A trece la o altă cameră, dacă este posibil. În cazul în care nimic altceva, verificaţi se amestecă stăpânite de mai multe ori pe diferite sisteme stereo pentru a asigura un maestru consecventă şi echilibrată. Întrun studio de ani în urmă, am instalat un transmitator FM, care a fost alimentat de punte-ul nostru principal bandă. Am mers apoi la maşină în parcare şi a ascultat mixul de peste un receptor FM. În această zi, toate lichide de la Sundance Media Group sunt verificate pe o cutie veche boom Craig, un sistem stereo standard de acasă, şi un high-end de sistem audio de masina înainte de a fi trimise pentru replicare. Mastering nu este de amestecare. Amestecarea este amestec de mai multe canale de audio împreună, introducerea elemente în porţiuni diferite ale câmpul sonor în timp ce folosiţi EQ, reverb, întârziere, precum şi alte instrumente pentru a crea un sentiment de adâncime şi spaţiu. O analogie ar putea fi faptul că de amestecare este ca un tort de copt, în timp ce stăpânirea este partea de decorare că lucrurile pretties sus. Amestecarea este o carte întreagă în sine, astfel încât această secţiune se referă numai mastering. A se vedea capitolul 6 pentru mai multe informaţii despre amestecare. Mastering ia două canale, patru canale, 5.1, 7.1, şi 16.1 se amestecă final şi FI NishING-o pentru spaţiul audio / mecanism de livrare. Pregătire primar este asigurându-vă că toate audio este de nivel maximizată, în fază, şi corect stins in / out, cu toate Hum, POP, iar zgomotele scoase, de compresie de rigoare trebuie aplicate în cazul în care / daca este necesar, ajustarea relativă de nivel dintre bucăţile de audio compensate , precum şi a altor tweaks aplicate pentru a da audio care scânteie final. Mastering este rareori face în aceeaşi cameră ca se amestecă audio a fost făcut în, ca un set diferit

de vorbitori într-o diferămediul de ORL spune povestea atunci când săraci practici audio, zgomot mascate, sau alte anomalii au fost prezenţi, dar nu s-au auzit în mediul de înregistrare iniţială. Mastering este, de asemenea, în general, efectuată de către un inginer de mastering, mai degrabă decât de inginerul care a amestecat audio. Un set nou de urechi este de nepreţuit la acest punct, chiar daca este doar un prieten bun cu urechi care pot face observaţii cu privire la modul în care ceva sunete. Dacă veţi fi stăpâni pentru surround 5.1 sau 7.1, fi sigur că aveţi un instrument de înaltă calitate audio, cum ar fi audio Echo Layla, Mona, M-Audio Delta Series, sau un instrument similar. Un low-carte de calitate audio va crea probleme în orice caz, la acest punct. Superior-carduri de calitate pentru a permite redarea sincron de mai multe canale de audio, în timp ce o placa de sunet low end-cu surround vor avea capacitatea de insinuare şi problemele etapa în cele mai multe cazuri. Mai rău chiar, de multe carduri de low-end audio de induce zgomot în cale audio. (Cu Microsoft Windows Media 9, veţi avea nevoie de un surround de card, capabil să audio PReP pentru codecul nou / instrumente de livrare.) Amintiţivă, această etapă este ultima etapă în pregătirea audio dvs. pentru ca lumea să audă. Dacă v-aţi muncit din greu pentru a face un amestec, video sau alt proiect care pare excelent, veţi dori să pun piciorul în cea mai bună înainte, mai ales atunci când prezintă produsul pentru vânzare sau de difuzare.

11.3 Echo Audio Layla (back view).

Metri sunt critice la acest demers. Vegas are două locuri de metru de afişare: unul este master şi a altor este pentru autobuze / auxes. În această secţiune, noi suntem în cauză numai cu Masde metri de volum ter. Comunicarea mic icon blocare de pe maestru de metri. Acest lucru blochează dreapta şi stânga, împreună, astfel încât ambele Chanlele sunt identice. Acestea pot fi deblocate, făcând clic pe icoana. În mod ideal, în timpul procesului de amestec, audio a fost amestecat la un nivel care nu depăşeşte 0 dB şi nu mai puţin de �6 dB la varfuri, care sunt cel mai tare de puncte în mixul audio. Audio care este prea liniştită, nu va fi audiat mai bine de televiziune sau de sistem stereo pe care video este jucat sau pe CD-ul care este jucat. În plus, în caz de redare săraci echipament, audio şi că este prea linistit poate provoca nici un zgomot asociat cu echipamente de redare săraci să strălucească prin intermediul, făcând unfi dvs. FI nished produs de sunet nished sau de proastă calitate. Există multe modalităţi de a aduce până nivelurile audio în lumea digitală. Una este să se aplice o simplă ajustare de volum. În Vegas, volumul poate fi crescut cu 12 dB la cursorul de pistă şi a scăzut infinit până la punctul de nici un fel de volum. Panoul Vegas circuit de setare pentru volumul este 0 dB, moment în care nu există o creştere sau scădere a volumului de audio. Un alt mijloc de creştere a volumului este de a normaliza nivelurile audio. Normalizing în Vegas instruieşte apliTION pentru a căuta diferite niveluri de vârf de informaţii audioinformaţii şi a stabilit cel mai tare punct la un nivel prespecifi ed. Pentru a normaliza in Las Vegas, faceţi clic dreapta pe

fişierul audio şi selectaţi Proprietăţi | normalizare. Acest pas poate fi, de asemenea, face prin selectarea EDIT | Switches | normaliza din bara de meniu Vegas.

Schimbarea Normalize Nivel implicit în Opţiuni | Preferences | AUDIO de dialog. Implicit Normalizare să �.1 DB în Vegas. Cu toate acestea, o altă metodă de a aduce audio la nivelul maxim este de a utiliza un instrument de maximizarea, cum ar fi Wave Sony Hammer sau favorit industrie, valuri Ultramaximizer. Maximizatori sunt fantastic pentru introducerea audio de la un nivel optim, fără distorsiuni. Acestea sunt de obicei aplicate ultima din lanţul, cu toate acestea.
11.5 UNDE Ultramaximizer plug-in este mare pentru a stăpâni niveluri de ieşire.

11.6 Având toate bucăţile audio de pe linii separate, oferă cea mai mare de control.

În timpul mastering, efecte cum ar fi întârziere şi reverb sunt rareori aplicate. Acestea sunt mai multe instrumente se amestecă mult de instrumente de maestru. Cu toate acestea, EQ, compresie, şi wideners audio sunt toate frecvent aplicate. Filtre / proceselor poate fi aplicată, fie la un nivel de pista sau la un nivel de eveniment în Vegas. În general, cel mai bine este să se aplice filtre la nivel de pista, numai în scopuri de a menţine coerenţa şi căile de prelucrare clare. Pentru a începe procesul de mastering, locul toate audio pentru a fi incluse în rezultatele finale cu privire la cronologie în ordinea dorită. Acest proces se poate face fie cu fiecare eveniment pe drumul cel bun proprii sau cu toate evenimentele de pe aceeaşi cale. Ea nu face nici o diferenţă, altele decât de catering la preferinţele flux de lucru individuale. Lasă exact 2 secunde de spaţiu gol în fruntea prima piesa, în cazul în care audio va fi ars la un Redbook / CD-uri duplicatable. Vegas poate autoinsert aceste 2 secunde, precum şi, ceea ce Defi este Ned în Opţiuni | Preferences | de dialog de editare. CD-uri audio au domenii specifice pentru informaţii specifice, cum ar fi primul 46 mm a CD-ului, în cazul în care plumb-in apare. Lead-in este în cazul în care indexare, cuprins, informaţii de date, adresa de logică bloc, şi lungimea de informaţii despre o piesă sunt stocate. În cazul în care ceva mai mult sau mai puţin de 2 secunde este definit la cap a CD-ului, Vegas va da un mesaj de eroare care indică faptul că eroarea trebuie reparată.

Ascultaţi timbru / tonale diferenţele între piese de audio. Bas Poate că unul are mai mult sau mai puţin de un altul, sau mai mult high-end sau mai puţin de informaţii de gama medie. Acest lucru ar putea fi de dorit, sau nu ar putea fi. Prima parte a procesului este de a stabili modul de a face fiecare eveniment completează următoare, fără a apărea pentru a avea salturi în bas, gama medie, treble, volumul, sau pan / dreapta-stânga de informaţii. Trecerea de la un eveniment la altul ar trebui să fie destul de fără sudură, indiferent de faptul dacă este muzicale sau nu. Pentru a adăuga EQ la un eveniment la nivel de eveniment, selectaţi Tools | Audio | APLICA NON-RealTime efecte, alege un EQ, şi faceţi clic pe Adăugare. Grafice sau opţiunile parametrilor sunt disponibile şi depind predominant de cerinţele de inginer a lui. SCM-uri grafic sunt mai ample în termeni de frede reglare quency, şi SCM-uri parametrice pentru a permite specificaţiile controale de frecvenţă c. Aici este locul unde plug-in-uri într-adevăr straluceasca. Deşi Vegas, nu veni cu o selecţie de plug-in-uri audio, multe terţe părţi plug-in-uri sunt disponibile. De exemplu, UNDE Q seria sau plug-in-Renaissance instrumente sunt foarte natural, dar puternice instrumente. Ei sunt foarte muzicale şi au control mare. Ultrafunk, de asemenea, are unele plug-in-uri mari disponibile, de asemenea, şi SCM-uri lor sunt foarte muzicale şi cald sondaj. Aplicaţi EQ cu moderaţie şi mai slabă faţă de nivelare în asprime, mai degrabă decât a încerca să fixeze o problemă cu EQ general de la amestecă. În cazul în care piesa necesită o treSuma mendous de EQ la acest punct, este probabil o idee bună să revizuiască se amestecă. Dacă fişierul este comandantul audio de la un fişier video, să acorde o atenţie pentru a punctelor slabe în ecuaţia şi să compenseze în vremurile viitoare cu mai bine tehnicile de microfon şi atenţia pentru acustica camerei. Aplicarea unui dram de bas, la setarea 150 Hz se va adăuga pumn de a amesteca, în timp ce adăugarea oricăror frecvenţe mai mici de 90 Hz, cel mai probabil, va spori orice sfârşitul scăzut Rumble sau de zgomot. Este, în general, o idee bună să se rostogolească aceste frecvenţe mai mici off cu un EQ, folosind high-pass fi LTER setare. Adăugarea de 1 - 3 dB de câştig în intervalele mai mari, 8 - 12 kHz, va oferi o scânteie mică pentru a mixului de ansamblu, dar din nou, prea mult pot crea frecvenţele de rezonanţă, care sunt dureroase la urechea şi dificil de control. Uita-te pentru duritatea în regiunile de 1 - 2 kHz. Atunci când se lucrează cu audio înregistrate într-o cameră mare reflectorizant, cum ar fi un depozit, baie, sau sala de conferinte, atenţi la frecvenţe în jurul punctului de 500 Hz. Această combinaţie de multe ori creează un sunet boomy în audio şi ar trebui să fie compensate pentru sau eliminate în cazul manifeste şi evidente pentru a ascultătorului medie. Ascultaţi la filtrul de aplicate şi a determina dacă sunetul este de a satisfacţie. Dacă este aşa, apoi trece la următorul eveniment. Observaţi că atunci când ne-real-plug-in-timp este aplicat, un fişier nou este scris pentru acest eveniment. Track-mastering nivel / prelucrare devine valoros în acest punct, la fel de real-efecte în timp poate fi aplicat fără a scrie un fişier nou. Pentru a aplica filtre / prelucrare la nivel de piese, deschideţi filtru pista / prelucrare de dialog, făcând clic pe

butonul FX Filtru găsit pe panoul de control Track. Caseta de dialog va afişa o poarta de zgomot, compresoare, şi EQ deja în vigoare, cu semne care să arate că a verifica procesoare sunt selectate. Există, de asemenea, un plug-in lanţul butonul din colţul din dreapta sus, care vă permite să inseraţi alte efecte în timp real şi procese. Faceţi clic pe acest buton pentru a adăuga un real efect de timp, de la Cakewalk, Sony, valuri, Ultrafunk, iZotope, sau alte DX plug-in. Reţineţi că acest efect va afecta fiecare piesa din audio de pe pista, care este motivul pentru introducerea fiecare bucată de audio pe drumul cel bun propriu este o idee bună pentru procesul de masterizare. Când totul audio este terminat, este gata pentru a fi de ieşire. Pentru a ieşire la un format MP3 FI le, selectati File | FAC AS, şi alegeţi MP3 de la Salvare ca tip dropdown meniu. FI le vor fi oferite ca un fişier MP3. Folosind acest aceeaşi metodă, Vegas poate de ieşire AIFF, Ogg Vorbis, sau Windows Media Audio FI LES.
11.9 Plug-In lanţul comutator / buton pe Vegas plug-inChooser.

Scrierea pe un CD Maestru
Cu toate piesele prelucrate pentru a satisfacţie, toate nivelurile verificate, de compresie de la setările corecte pentru fiecare tăiate, şi un maestru de compresie sau EQ setTing pentru proiectul de ansamblu (în cazul în care are nevoie de un compresor comandantul sau EQ), proiectul este aproape gata de a fi arse pe un CD. Indicii de cai ferate trebuie să se introduce în aşa fel încât ascultătorii au numere cale de a sări în jurul a. Acest proces este destul de uşor în Vegas, N doar dublu-clic pe fiecare eveniment audio / eveniment urmări şi apăsaţi pentru un punct nou index. În cazul în care subindexes / markeri capitol sunt necesare, Utilizaţi SHIFT�N pentru a insera markeri subindex. Index de puncte poate fi, de asemenea, prevăzute în mod automat în Vegas Pro 8. Selectaţi TOOL | de elaborare a unor evenimente din CD-ul audio. Vegas va inspecta evenimentele de pe Timeline şi autocreate markeri index. Cu toate acestea, în cazul în care evenimente se suprapun, Vegas nu vor vedea individUAL începutul / sfârşitul evenimentelor şi, prin urmare, nu a aloca un marcator de pistă index. Verificaţi fiecare eveniment care începe să se asigura că are un indice de marcator de pistă în cazul în care acest lucru este dorit. Autolayout poate fi, de asemenea, realizat prin click-dreapta pe bara de instrumente Marker, vizibile numai atunci când cel puţin un marker este pe Timeline.
11,11 Vegas este capabil de a crea în mod automat indexurile pista pentru CD-uri audio.

Cu markeri introdusa pentru a indica indexurile urmări, Vegas este gata pentru a arde pe un CD. Vegas este capable de Disc-At-Once (DAO CD arsuri) sau Track-At-Once (TAO CD arsuri). Dacă un maestru Redbook este necesară pentru multiplicat, DAO este singura opţiune. Standardelor de Redbook nu acceptă Tao-a ars discuri. (Redbook este un stapanind / duplicarea standard.) Sfat ____________________________________________________________________________
Toate CD-uri au erori, care este un fapt de creaţie media digitale, indiferent de aplicare authoring folosit. Cu toate acestea, erori pot fi minimizate. CD-uri destinate unui Duplicator va conţine mai puţine erori atunci când arse la viteze mai mici ard. Deşi erori nu pot fi auzit, de obicei, acestea sunt văzute de replicare echipamente în case dublarea cel mai profesionist. Minimizare arde erori prin arderea CD-uri de la 1� de viteză în cazul în care este posibil.

CD-uri audio au domenii specifice pentru informaţii c specificaţii, cum ar fi de plumb-in in RST FI 46 mm a CD-ului. Pentru inscripţionarea unui RedbookCD-ul compatibil, trebuie să existe exact 2 secunde de spaţiul mort / silence înainte de începutul prima piesă. Unele ardeERS va permite mai mult de 2 secunde, dar toate necesită nu mai puţin de 2 secunde de spaţiu gol. Până la 99 piese sunt permise pe un Redbook-CD compatibil.

Track-At-Once CD-uri
CD-uri TAO pot fi arse de la Vegas. Arsuri TAO sunt la îndemână pentru captarea piese în care acestea sunt amestecate în scopuri de referinţă sau atunci când pur şi simplu achiziþie audio de pe un CD este necesar. Pentru a inscripţiona un TAO, au pista / cut pentru a fi arse pe un disc de pe Timeline şi selectaţi Tools | BURN disc | Track at once. Selectaţi arde de viteză şi arde dispozitiv, precum şi FI Nish. În modul de TAO, Vegas poate arde, de asemenea, o regiune pe un disc de la Timeline. Selectaţi "Burn Loop singura regiune", caseta de selectare. Această opţiune este utilă pentru authoring buclele Sony ACID, pentru a trimite o secţiune digitale avansate de înregistrare buclă afară, sau pentru arderea o secţiune dintr-o piesa care trebuie să fie revizuite, fără decupare şi lipire secţiuni a pistei.

Mastering audio pentru Video
Mastering pentru video broadcast este diferită de a stăpâni pentru CD-uri audio sau DVD. Standarde de Broadcast necesită un bas profund şi Highs ultra a fi iesit sau că vor fi taiat la LimITER / etapa de compresie de la facilitatea de difuzare. Este mai bine să aibă un control asupra sumei de tăiat şi roll off la editare / masterizare etapa decât de a fi nemulţumit de prelucrare în timpul etapei de difuzare. Deşi nu există standard stabilite pentru audio roll off, în NTSC sau PAL largălume

exprimate, medie este de �18 dB pe octavă roll off la 80 Hz şi �9 dB pe octavă roll off incepand de la 12 kHz în cele mai multe case. Mergând dincolo de aceste intervale aproape asigură faptul că veţi avea frecvenţe tăiate şi comprimat la difuzare. DVD şi CD-ul permite redarea pentru aproape orice nivel de echipamente audio, atât timp cât nivelurile nu depăşesc 0 dBFS. (A se vedea capitolul 5 pentru a actualiza-te pe diferenţele între zero analogice si digitale.)

Utilizarea de compresie in Vegas pentru Video
Audio pentru video nu ar trebui să aibă o gamă dinamică mai mare de 20 dB. În general, o gamă dinamică de mai puţin de 15 dB este de preferat, în funcţie de conţinutul sau atitudinea video şi efectele dorite. Un infricosator vizual ar putea solicita, pentru o serie de 20 dB dinamic, mergând de la sublim la extrem de a elabora un shot special, dar în norma generală, variază dinamic pentru video ar trebui să fie destul de limitat. Vegas a veni cu un compresor bun. Aici, din nou, cu toate acestea, este în cazul în care un al treilea-petrecere instrument poate străluci cu adevărat. Compresor de ozon de la iZotope are un sunet foarte cald şi largă, deoarece acestea utilizarea emularea analogice în aplicarea lor. Maximizer, Widener stereo, şi compresoare singur sunt în valoare de preţul de admitere cu acest instrument.

Ozone trebuie să fie mai sexy cu aspect plug-in-in jur, un aspect demn de la Hollywood. Compresor Sonic Timeworks "este, de asemenea, fantastic, cu un sunet cald, moale sau tare de compresie, iar o privire mare şi uşurinţa de utilizare, de asemenea, la fel ca valurile, Ultrafunk, Cakewalk si plug-in-uri. Compresie trebuie să fie utilizate cu moderaţie la punctul de stăpâni, în general, setările de mai puţin de 3:1 sunt utilizate în etapa de mastering, cum ar fi trebuit să audio fost comprimat în etapa a se amestecă în cazul în care procesul de amestec a fost făcut la standarde. De comprimare este aplicat pentru a netezi gama dinamica. Dacă se doreşte, un compresor poate aduce pasaje linişte până la un nivel nominală, reducând în acelaşi timp Pas cu voce tareînţelepţi la un punct de gestionat. De comprimare este folosit pentru a obţine niveluri maxime menţinând în acelaşi timp controlul asupra denaturarea şi nivelurile de ieşire. Un instrument de compresie pot fi utilizate în această etapă, precum şi atunci când doar una sau două frecvenţe produc audio să meargă dincolo de normele raţionale. Dinamica un compresor, care este o compressor, care funcţionează numai pe anumite frecvenţe, este de nepreţuit în acest moment. Frecvenţe Troublesome pot fi specificate, precum şi valoarea de compresie a acestor frecvenţe specifice, pot fi controlate. Această opţiune ajută atenueze sunetele siflant oclusivă sau de la un mic interviu sărace sau în jos vă ajută să ia pulsul overdriving al unui tren care ar putea fi în fundal de un foc mare mic'd cu o mână sau pusca.

11,13 TC Works are mare plug-in-uri, şi sunt destul de preţ rezonabil. Aceste instrumente vor îmbunătăţi extrem de calitatea audio dumneavoastră dacă, pentru un sunet de producţie sau audio pentru video. 11,14 Dinamica un compresor este excelent în FI nishing etape pentru a suprima iritante frecvenţe, în special din fundal a interfera cu sunete de dialog primar sau informaţii primare audio.

Pentru a tune-un compresor, asculta la audio îndeaproape şi observaţi varfuri si vai, în cuvântul rostit sau de muzică. Acestea pot fi vizionate în acelaşi timp ca fiind ascultat. Observaţi cum vârfurile par să sară afară şi modul în văile necesită o atenţie specială de a fi audiat. Spatiul dintre aceste varfuri si vai este gama dinamica. Prea mult dinamice CRE gamăAtes oboseală pe urechea şi creează un sentiment de sunet overdriven, chiar dacă audio s-ar putea fi curat. Este o modalitate rapidă de a anvelope afară ascultători.

Utilizarea Acvalizeri

O notă de EQ pot fi adăugate în etapa finală, precum şi să aducă produsul total, la o constaAtitudinea ent EQ. Adaosul de EQ în acest stadiu, ultimul, cu toate acestea, ar trebui să fie foarte minime şi utilizate numai pentru a balansa faptul incoerenţe care ar putea apărea sau pentru a crea o personalitate finală în amestecă. Cei mai mulţi profesionişti, cu toate acestea, nu a adăuga un EQ finală ca EQ corespunzătoare vor au fost aplicate în timpul etapelor iniţiale de a stăpâni. Păstraţi în minte, au existat două posibilităţi anterioare pentru a adăuga EQ la fiecare eveniment / track în amestecarea şi masterizare procese, precum şi de obicei, o greşeală să se aplice EQ de mult la o etapă finală maestru. De multe ori, SCMuri sunt folosite greşit aici pentru a compensa eroare în Master iniţială, se amestecă, sau etapă de înregistrare. În cazul în care EQ este folosit în nishing FI / mastering etape pentru video, acesta ar trebui să se reţin şi aplicată ca o setare mix de ansamblu.

Dithering audio in Vegas
Oscila este valoros când audio va fi imprimat pe un CD, şi înregistrarea originală a fost la o rată de eşantionare mai mare de 44,1 kHz sau la un alt bitrate mare de 16 biţi. Desigur, acest lucru este valoroasă atunci când se lucrează cu audio pentru video, precum şi, mai degrabă decât pur şi simplu trunchiere biţi în schimbare a ratei de eşantionare. Acest proces nu este acelaşi lucru ca resampling, ci este parte a procesului de resampling. Sony a dithering un plug-in, precum şi un demo de ozon iZotope plug-in este pe DVD în această carte. Dithering plug-in-ar trebui să fie aplicate pentru a bus master pentru a se asigura că procesul de ultima audio este tremura. Sony dithering plug-in este de tip triunghiular şi forma ridicate de zgomot-pass contur ar trebui să fie similară cu ozon de tip 2, forma simplă. Ozonul de tip 1 este dreptunghiular; de tip 2 este triunghiular. Triunghiulară se recomandă, indiferent de care tremura pe care îl utilizaţi, precum şi high-pass modelarea este bun în ambele plug-in-uri. Pentru mai multe zgomot avansate de modelare, forma Clear, pentru chestii acustic este foarte recomandat. Nu e ca agresiv în forma de formele psihoacustice. Forma Clear sunete naturale, dar încă mai are mai puţin de zgomot perceput decât un simplu ridicat-pass forma. Fade-in/out va fi aplicaţiile cele mai notabile de dithering. Evidenţiaţi ultima parte a unui se estompeze, Turn It Up destul de tare, şi comparaţi dreapta atunci când dispare audio la podea de zgomot. Cu in / out casetele de selectare pe plugin-uri, e destul de uşor să A / B. Nr oscila (doar trunchiere) va face la sfârşitul notei se estompeze de sunet ca un bîzîit, ca distorsiune armonică, sau metalice. Acesta va avea cel mai probabil, un sunet cu fermoar înainte de a dispare în totalitate. Adauga tremura şi a obţine o coada lină, dar mai mult zgomot. Adauga tremura şi unele modelarea de zgomot, cum ar fi Sony sau de ozon de tip 2, forma Clear, şi veţi obţine o coada buna, dar mai puţin zgomot pe fade. (iZotope dispune de informaţii excelent pe dithering pe site-ul lor de la www. izotope.com. Există, de asemenea, un ghid dithering din iZotope pe DVD găsit în această carte.)

Opţiuni Rendering in Vegas
Vegas este uimitor de flexibil cand vine vorba de afişarea de film, dacă să bandă, un CD, un DVD, pe Internet, sau a unui hard disk. Avis, QuickTime, Windows Media, Real Media, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, precum şi orice alte codec instalat pe computer pot fi utilizate pentru ieşire. (A se vedea capitolul 10 pentru informaţii cu privire la afişarea de Streaming Media FI LES.) Vegas are posibilitatea de a prestării fie un întregului proiect sau pur şi simplu de imprimare pentru a face o bandă. Diferenţa este că, la o imprimare pe casetă, temp Vegas-face secţiuni ale proiectului care necesită recompression. Aceste secţiuni sunt scrise ca mai multe fişiere AVI. A full face scrie un fişier cu totul nou ca fiind unul de lungă FI le. Fie metodă funcţionează, precum şi de altă parte, precum şi opţiunile sunt cu până la ow utilizatorului workfl şi de constrângerile de timp. Un video care trebuie să fie mutat de pe unitatea hard disk şi înapoi la banda de repede s-ar putea fi cel mai bine tratate ca o imprimare pe casetă. Pentru arhivarea final sau pentru fişiere multiple iesiri de tip, un plin face este recomandatreparat. În cazul în care mass-media va fi aceeaşi ieşire la Windows Media, QuickTime, Real, şi DVD, toate aceste procese vor merge mult mai rapid în cazul în care lucrează de la o FI AVI le, mai degrabă decât de la un proiect FI le. Salvaţi fişierul Înainte de a pronunţa, la fel ca măsură de precauţie. Scrierea fişiere video lung este de impozitareING pe un hard-disk şi de procesor, şi unele sisteme mai vechi, nu se poate ocupa mai multe unităţi, obtinerea foarte cald, şi va închide.

Rendering la un AVI
Selectaţi File | FAC să facă pentru a-un format AVI FI le. În Render În caseta de dialog, faceţi clic pe butonul Custom. În fila Proiectul de dialog Custom Format, selectaţi cel mai bun. Această opţiune va încetini timpul de randare uşor, dar asigură că cele mai bune opţiuni de redare va avea loc. Sub fila video, "Creaţi un fişier OpenDML compatibil" caseta de selectare poate fi bifat. Unchecking această opţiune va împiedica utilizatorii să fac un fişier mai mare de 2 GB. S-ar putea nevoie să debifaţi această casetă pentru a fi compatibil cu unele aplicaţii terţe părţi. Lăsaţi această casetă de verificat dacă FI le conţine canale alfa, care va trebui să fie accesat ulterior într-o altă sesiune de editare. Pentru un fişier AVI standard, pentru a fi imprimate pe casetă utilizând instrumentul Vegas Capture, lăsaţi setările de sub tab-ul audio, inclusiv codec şi setările de aspect, în poziţiile implicit pentru un suc lorde imprimare cessful pe casetă. Video trebuie să fie 720 � 480 pentru un NTSC-imprimare DV pe casetă şi 720 � 576 pentru un DV PAL de imprimare pentru a bandă, şi audio trebuie să fie 48 kHz/16 biţi. În caz contrar, aparatul de fotografiat, convertor, sau orice este folosit pentru a obţine video la o caseta video digitală nu va fi capabil să accepte mass-media. Pentru a imprima pe casetă, fără de redare a întregului proiect, selectaţi Tools | PRINT video Pentru a DV TAPE. Această opţiune deschide o serie de dialoguri că asiguraţi-vă că proiectul este pregatit pentru a imprima corect.

Dacă faceţi clic pe Următorul în caseta de dialog primul duce la caseta de dialog al doilea. În caseta de dialog al doilea, tonuri de testare şi colorbars pot fi specificate. Colorbars sunt standard colorbars SMPTE, şi sunetul de test este un 1 kHz ton de testare, de ieşire la �20 dB. Colorbars poate fi înlocuită pentru orice model de testare prin utilizarea alegerile din

meniu, în acest dialog al doilea. Aceste bare şi tonuri sunt necesare, chiar şi cerute de cele mai multe case de replicare şi case de difuzare. Dacă aceasta este o imprimare pe casetă pentru uz personal sau pentru o punte casetă VHS, tone / barele nu sunt necesare. Faceţi clic pe Următorul în caseta de dialog al doilea;-o cutie de treilea este afişată. Această rubrică vă întreabă dacă doriţi control automat al unei maşini bandă sau de control manual. Controlul automat va începe imprimarea pe casetă, după o serie de prerenders este terminat, în care toate mass-media recompressed de pe Timeline este scris într-un fişier temporar. Această opţiune ar trebui să fie selectat când ori prerendering lung sunt
Tonuri in Vegas 2, 3, 4, şi 5 au fost la �12 dB. Vegas Pro 8 a tonuri de ieşire în alinierea la noile standarde avansate de televiziune pentru Standarde de ieşire Comitetului (www.atsc.org). În cazul în care produsele sunt calibrate pentru standardul vechi de ieşire, recalibrarea va fi necesar.

anticipate. Această opţiune este utilă pentru peste renderer noapte, sau pentru acei utilizatori care editează în timpul zilei sau seara şi apoi face precum şi de imprimare pentru a banda noaptea tîrziu în timp ce toate lumea doarme. De control manual banda este util pentru punţi Vegas avertizează utilizatorii în cazul în DV care nu pot fi controlate de calculator sau 11,18 care fac procesul pare a fi o sarcină de pentru imprimarea la o punte analogic bandă, lungă durată. cum ar ca o punte VHS sau Beta. Selectarea opţiunii manualul încă permite utilizatorilor să mers pe jos de computer în timpul face, ca Vegas oferă o opţiune de numărătoarea inversă până la imprimare manual. După această selecţie se face, faceţi clic pe butonul Terminare. Vegas, apoi se una din cele două lucruri: • Vegas, va începe să se imprime la bandă de îndată în cazul în care nu prerenders 11.19 rendering progres sunt lăsate să completeze, sau, dacă există prerenders foarte puţine, iT New indică cât timp va dura o facă. va finaliza aceste şi pentru a începe imprimarea sau countdowN proces. • Vegas va da un avertisment că THA mai multeN 80 la sută din proiect trebuie să fie Rendered şi va întreba dacă doriţi să continuaţi. În oricare caz, pentru a instrui Vegas completE Procesul. Faceţi clic pe OK de la avertizare, cu excepţia cazului în a face un standard este determinată să fie mai mult timp-eficienţă cientă. După ce Vegas a finalizat procesul de a face, în cazul în control automat a fost selectat în casetele de dialog Imprimare în bandă, Vegas va începe de maşini DV automat şi de imprimare proiectului pentru banda cu nu mai mult de intrare / implicare din partea utilizatorului. Într-o situaţie în care controlul manual a fost selectată în dialog Imprimare în bandă, Vegas va prerender secţiunile recompressed apoi aşteptaţi pentru un clic într-o cutie numărătoarea inversă. Vegas va conta apoi în jos de la 10, oferind un sunet la fiecare al doilea rând, până când se ajunge la 3 secunde. Acesta va începe apoi să imprimaţi pe casetă. Pentru a utiliza această caracteristică manual în mod eficient, să permită Vegas pentru a conta în jos şi, atunci când contorul ajunge la 3 şi beep-uri nu mai sunt audiate, faceţi clic pe Record pe masina de bandă. Aceşti paşi de obicei, se acorde un timp suficient de lider pentru maşini de banda diferite pentru a obţine până la viteza şi a începe procesul de înregistrare.

Exportul Cererile Evenimente de la terţi
Uneori este necesar de a exporta evenimente video de la Vegas, pentru a utiliza într-o aplicaţie terţă parte, pentru compoziţie, clasificare culoare, etc Când exportatoare, FI les ar trebui să fie exportate la cele mai bune rezoluţie posibilă, şi, prin urmare, opţiunile sunt limitate. Dacă fişierele sunt exportate din Vegas, folosind setările standard NTSC DV, cele mai multe aplicaţii terţe părţi poate citi fişiere, dar până la Sony deschide codec lor de până la alte aplicaţii de a utiliza, aceste aplicaţiile de la terţi nu pot scrie înapoi la Sony Codec. Folosind Codec Microsoft soluţie isnt 'într-adevăr, fie, deoarece limitele de ieşire de calitate prea mult. Prin urmare, un codec necompresat este răspunsul. În fişierul | FAC AS | CUSTOM de dialog, o setare necompresat, pot fi alese. Înţelegeţi că folosind aceasta metoda de iesire va creşte exponenţial face ori. Fii anumite debifati "Creaţi un fişier OpenDML compatibil" opţiune. Cele mai multe aplicaţii terţe părţi nu poate citi aceste tipuri de FI LE încă.

11,21 Selectaţi Necomprimată în tab-ul video în opţiunile de redare. Această opţiune, de asemenea,

11,22 Rendering la un PNG / format QuickTime este un de înaltă calitate metodă de ieşire pentru exportul de a

permite necomprimate FI LE de a reţine o canal alfa, ar trebui să existe o sau au a fost creat în procesul de editare.

o cerere de terţe părţi.

O altă opţiune este să folosiţi QuickTime pentru a producţiei, cu opţiuni numeroasele sale. O utilizatorii câteva din Vegas, au găsit un mare succes, utilizând codecul PNG ca o opţiune de ieşire că atât Vegas, şi aplicaţiile cele mai terţi pot citi. Formatul PNG este un format de compresie fără pierderi, care ţine de fişiere dimensiuni mai uşor de gestionat şi face uşor de ori mai repede decât folosind un standard de uncomde ieşire apăsat. Pentru a face să format QuickTime şi vari salecodec-uri tatea, selectaţi parte din dosarul sau eveniment care necesită de export. Selectaţi File | FAC AS, şi a alege QuickTime / .mov de la Salvare ca meniu. Faceţi clic pe butonul Custom. În fila General, Cel mai bun selectaţi. În tab-ul video în meniul format video, PNG selectaţi. Reglarea cursorului de calitate la 100 de procente. Animatori şi artişti rotoscope necesită adesea fişiere Targa (TGA) pentru aplicatii de editare a acestora. Render la format QuickTime, selectaţi fila video, şi formatul selectaţi | TGA. Setaţi frame rate, aspect pixeli, mărime şi de cadru în meniurile lor în conformitate cu cerinţele cererii importatoare. În cazul în care audio este o parte din export şi de sincronizare este de importanţătant, trece la tab-ul audio şi schimbarea de ieşire implicit rata de eşantionare la 48 kHz/16 biţi, mai degrabă decât 44.1/16 că QuickTime cere. Fişierele exportate şi importate în aceste formate vor fi curate şi fără pierderi de calitate. Folosind formatul orice codec sau comprimat între aplicaţiile rulează un risc de pierdere de calitate, astfel de experiment cu iesiri diferite pentru a descoperi ceea ce este mai bine pentru fiecare particuSituaţia lar. Upsampling / downsampling este un lucru prostesc de a face, după cum video întotdeauna îşi pierde unele informaţii cuprinse în up-/downsample. Unele aplicaţii upsamDV ple importate ca 4:2:2 sau 4:4:4. Folosiţi prudenţă şi fişierele verificaţi cu atenţie de precizie a culorilor atunci când upsampling sau downsampling dintre imagini. Preferinţa mea personală pentru a navei de cadre de la o aplicaţie la alta este de ieşire de la Vegas, ca un fişier XDCAM. XDCAM MXF format de fisier poate fi citit de practic toate disponibile NLE. Formatul XDCAM este, de asemenea mare pentru afişarea de HDV-achiziţionate 24p fluxurilor de import la Final Cut Pro (as de this scriere, FCP nu acceptă 24p fluxurilor de GoP). În Render Ca de dialog, alegeţi Sony MXF de la Salvare ca dropdown Type. În dropdown şablon, selectaţi şablonul pe care FI TS formatul.

EDLs şi Vegas
Unul dintre punctele slabe percepute în Vegas este lipsa de OMF şi sprijin avansate Bibliotecii Digitale. Înainte de a spune orice altceva, voi comenta că Vegas este un instrument de finisare. Este proiectat pentru a fi utilizat ca un start-laFI soluţie Nish.
De ieşire şi de export 449

Asta a spus, Vegas prevede scripting instrumente pentru CMX 3600-stil EDL export şi de export AAF că va sprijini funcţii de editare standard. Mai multe măsuri trebuie luate pentru a avea o valoare exactă Bibliotecii Digitale. În primul rând, asiguraţi-vă că casetele dvs. sunt etichetate în mod clar şi curat, ca al treilea-petrecere cerere va necesita probabil recuperarea a mass-media de pe caseta. Cele mai multe aplicaţii nu va fi capabil să citească Timecode de la Vidcap. În al doilea rând, editaţi mass-media ca o bucăţi-singurul proiect. Cele mai multe sisteme nu vor fi capabili să citească ştergătoare şi corectarea culoare. Set proiectului sus ca un drop-cadru de proiect, mai degrabă decât non-cadru picătură. În al treilea rând, utilizarea TOOLS | scripting | EXPORT EDL caracteristică. Acest lucru va genera o EDL care trebuie puse la oricine va folosi aceste modificări pentru a fi Nish proiectul lor fi nal. Pe partea audio, există acele vremuri că ceva trebuie să fi importate sau exportate din ProTools, Avid, SAW, Sadie, şi alte aplicaţii. Poate că cineva vă trimite o fi LE generated într-o altă cerere şi doriţi să utilizaţi informaţiile lor EDL in Las Vegas, sau poate aţi prefera să lucreze în Vegas, dar coleg dvs. preferă o altă aplicaţie. Acest lucru folosit pentru a fi o problemă. Cu toate acestea, există în prezent un nou produs disponibil de la Cui-bono Software-ul care va converti orice format de cele mai multe dintre EDL într-un alt format de Bibliotecii Digitale. Aceasta companie, cu sediul in Germania, a perceput dificultăţi de toate formatele de studio diferitelor acolo şi-a creat un produs de criminal, care funcţionează de mai mult de doar utilizatorii Vegas, pentru că aceasta este o problemă la nivel de industrie. EDL Conversia Pro este o aplicaţie de mare încât nici un studio profesional ar trebui să aducă. It's capable de care se ocupă de estompează, markeri, precum şi în şi în afara de puncte şi este, în principiu doar o serie de clicuri. EDL Convertizor Pro va examina setările de proiect al Bibliotecii Digitale original şi înfiinţat de conversie pe bază în jurul acestor setări. Ai nevoie de a modifica aceste setări numai dacă luaţi EDL la un proiect care are diferite setări, dar în cele mai multe cazuri, veţi utiliza proprietăţile implicit. Acest instrument va lucra în cele mai multe orice format vă puteţi imagina, conversia fişierelor Vegas, la sau de la Samplitude / Sequoia, Audition / Cool Edit Pro, SAW, Wavelab, SADiE3 şi 4, Studio Sonic,

11.25a Acest instrument vă va permite să transforme cele mai multe orice EDL audio de la un format care Vegas, pot citi sau un format care Vegas FI les poate fi citit in

Discret edita, AES31, OpenTL, şi formate OMFI. Dacă lucraţi cu un utilizator sonar, veţi folosi formatul OMFI de import şi de export pentru Vegas. Check out demo de pe DVD în spatele această carte sau vizitaţi Cui-bono site-ul web: http://www.cuibonosoft.com/Products/products.html.

AAF Import / Export
Nu, acest lucru nu este legat de trupa Alien Ant Farm. AAF, sau Advanced Authoring Format, este una dintre puţinele standardele actuale, prin care DAWs diferite şi NLEs pot împărtăşi de proiect FI LES. AAF de export de la Vegas, funcţionează foarte bine cu Adobe Premiere Pro CS3, de exemplu. Folosind AAF, informaţii de bază proiect poate fi partajate. Aveţi posibilitatea să exportaţi un proiect din Vegas şi deschideţi-l în Premiere Pro, Final Cut Pro, Avid de produse, şi câteva alte sisteme NLE, prin intermediul AAF, dar nu este un trans perfectăProtocolul de la portul format. Nu vă aşteptaţi la lucruri ca compozite, de culoare-corectate video, sau majoritatea tranziţii pentru a deschide. Este în primul rând un mijloc de a obţine mass-media pe o cronologie nou în plasament exactă cu câteva granule suplimentară de zahăr aruncat în partea de sus pentru dulceaţă, dar nu este răspunsul totală.

11,25b Răsfoiţi pentru AAF FI LE pe care doriţi să importaţi prin intermediul File | IMPORT de dialog.

Pentru a importa un format de proiect AAF, alegeti File | IMPORT | AAF. Răsfoiţi la locaţia fişierului AAF pe care doriţi să îl importaţi. Acest lucru va importa toate mass-media asociate cu acel fişier de proiect. Notă cuvântul "massmedia." Orice nonmedia de fişiere, cum ar fi titlurile generate sau măşti care sunt de la o aplicaţie specifică, care nu este în format grafic, nu vor fi importate. Baruri si tonuri de asemenea, nu sunt importate, dacă acestea au fost generate de o cerere de-specificaţiile procesul de c. Treceri (altele decât eco-dispare), corectarea de culoare, orice filtre speciale, audio processors, şi compozite, de asemenea, nu vor fi importate, deoarece aceasta nu face parte din AAF pentrumat. Practic, AAF permite o cerere pentru a localiza activelor exterior a cererii, împreună cu relevante sale in / out puncte de pe o cronologie. Aceasta este una dintre neajunsurile AAF pentrumat. AAF este o bucăţi de-format doar de transport de la o aplicaţie la alta. Deşi mai robust decât un export, tipic CMX EDL / formatul de import, acesta nu prevede Trans perfectămentul de la o aplicaţie la alta. Să sperăm că Vegas sprijină MXF mai robust, deşi oarecum complementare pentru a AAF, în viitorul foarte apropiat. Pentru a exporta un AAF pentru importul în După Efecte, Sadie, Final Cut Pro, Avid Express, Cakewalk, sau de alte AAF-sprijinite cereretions, alegeti File | Save As. De la Salvare ca tip, alegeţi Editare Protocolul de Compliant AAF fişiere. Utilizaţi acest format pentru majoritatea exporturilor. Veţi dori probabil pentru a verifica "Embed Wave / massmedia aifc" caseta audio pentru export în val sau de codec aifc. Veţi notă, de asemenea, că există un Avid Legacy AAF opţiunea File. Folosiţi că, pentru mai mari exportatori de a instrumentelor Avid de software. "Embed Wave / mass-media aifc" caseta de selectare nu este disponibilă pentru Legacy Avid AAF opţiunea File. O altă opţiune pentru a verifica este că caseta de selectare implicit pentru "AAF Export - Folosiţi unitate de cadru de preferinţe audio" în Opţiuni |, fila General, este activată. În caz contrar, audio este exportat în unităţi de probă, mai degrabă decât de unităţi cadru. Sisteme de NLE Multe nu va fi capabilă să citească proiectul AAF FI LE corect dacă video este în unităţi cadru şi audio este în unităţi de probă. Prin urmare, pentru a asigura maxicompatibilitate mama, a verifica această casetă.

11.25c Alegeţi File | Save As pentru a crea AAF FI LE pentru export.

Scoate Altele decât AVI Dosare
Vegas are capacitatea de ieşire pentru aproape orice format de ieşire, inclusiv MPEG-1 şi MPEG-2. Deşi Vegas are un loc de muncă rezonabilă a scoate MPEG-1, MPEG în formatul primar accentul este pus pe MPEG-2, care este folosit pentru codare şi DVD-autor. T primar beneficiarii de o MPEG-1 fi LE este faptul că, deşi este un vechi codec, şi nu de calitate superioară, MPEG-1 fi LES face într-adevăr juca pe aproape orice player din lume. Sfat _____________________________________________________________________________
În cazul în care lucrează cu DVD Arhitect pe DVD-uri autor, de redare la un fişier MPEG nu este necesar în acest punct al proiectului dumneavoastra. DVD Arhitect lucrează cu mai multe formate de fişiere, precum şi utilizatorii de Vegas

�DVD-ar putea găsi că este în interesul lor cel mai bine fluxul de lucru pentru a lucra cu fişiere AVI sau formatele de fişiere native, până când proiectul este gata să ardă. Toate versiunile de Vegas, incepand cu versiunea 4 oferă o fac şablon pentru DVD Arhitect in a face setări, în timp ce DVD-Arhitect-a codare calitati similare cu cele ale Vegas Pro 8.

MPEG Rendering Îmbunătăţiri
Vegas Pro 8 a unui proces de excelent de redare MPEG, care oferă opţiuni pentru două-pass codare, printre alte caracteristici noi. Două-pass codare permite codificare pentru a scana mass-media în cadrul proiectului, alocarea de biţi pentru care secţiuni nevoie de mai multă atenţie în encodProcesul de ING, spre deosebire de single-pass codare, care pur şi simplu codifica ceea ce este pus în encoderul. Două-pass codificare este mult mai lent decât un singur pasaj codare, dar de mare de mişcare sau de mare de proiecte de contrast video, este mai bine în valoare de rezultatul final. Pentru a utiliza cele două-pass procesul de codificare, după ce aţi editat video, mergeţi la File | FAC | MPEG-2 şi apăsaţi pe butonul Custom în face de dialog. Apoi selectaţi fila video. În acest dialog, veţi vedea mai multe opţiuni. Pentru a accesa cele două-pass codare, va trebui să selectaţi VBR (bitrate variabile) butonul radio. Comunicarea caseta de selectare pentru două-pass codare. Bifaţi această casetă, şi a stabilit restul parametrilor de codificare la setările dorite. În cele două-pass procesul de codare, Vegas va scana primul proiect şi a scrie un jurnal fi con lemenţinerii informaţii despre ceea ce se în mass-media de proiect, observând ceea ce se găseşte în mass-media de proiect. Este apoi începe procesul de scanare, din nou, codare mass-media, pe baza informaţiilor conţinute în fişierul jurnal. Static, mass-media, mass-media care conţine de circulaţie foarte puţin sau contrast redus, nu vor beneficia în mod substanţial de la doi-pass codare. Este o idee bună să facă sec scurtrite ale proiectului dvs. pentru a vedea dacă există o diferenţă între cele două discernable-pass şi un singur-pass procesul de codare. În cele mai multe cazuri, nu ar trebui să fie o mare diferăence de la una la alta. În cazul în care proiectul dumneavoastră conţine o mulţime de imagini statice, amintiţi-vă pentru a seta calitatea video de redare pentru Cel mai bun. Acest lucru va mări face timp, dar va oferi o calitate mai curat codifica.

MPEG-2 tipuri de fişiere sunt destul de omniprezente, şi este format de fişier de alegere pentru DVD-uri. Vegas foloseste codec MainConcept pentru a codifica fişiere în format MPEG, cu toate că versiunea Sony a codec MainConcept nu ar trebui să fie confundată cu alte aplicaţii folosind acest codec. Fiecare grup de ingineri software-ului de la fabricaţie NLE diferiteleturers a scris interfeţe individuale pentru codec. Pentru a face să codecuri MPEG, selectati File | FAC AS şi alegeţi MPEG-1 sau -2 de la Salvare ca tip dropdown meniu. Selectarea MPEG-1 redă un MPEG-1 format video pe care poate fi amplasat pe un CD sau de pe web pentru download. Selectarea MPEG-2 face opţiunea MPEG-2 de fişiere pentru utilizarea pe CD-ul sau pentru a trimite la o cerere authoring DVDtion. (Atunci când se utilizează Vegas cu DVD Arhitect, FI les nu sunt obligate să facă pentru a MPEG, până când DVD Arhitect pregăteşte mass-media pentru DVD arde.) Fişiere audio în format MPEG-2 sunt prestate la un MPEG-2 audio de format. Fişierele MPEG pot fi prestate ca-scanare progresivă sau ca întreţesut FI LES. Fişiere MPEG ar trebui să fie Rendered la o scanare progresivă-ieşire cele mai bune pentru partate în cazul în care este vizat afişa un ecran de calculator sau descanare progresivă de televiziune. În cazul în care dosarul va predominant fi jucat pe televizor, lăsaţi fişierul întreţesut. În cazul în care obiectivul principal este pentru vizualizarea de calculator, a seta formatul de fişier ca prin scanare progresivă. În cazul în care o scanare progresivă-FI le este afişat pe un televizor care nu are progresivă-setările de scanare, de televiziune sau de dispozitivul de ieşire se va aliadantelă video. Setările pentru scanare progresivă / întreţesut se găsesc sub butonul Custom în Render În caseta de dialog. Bitrate (adâncime codare) pot fi selectate în caseta de dialog Custom, de asemenea. Această opţiune se găseşte în fila Video. Bitrate pentru DVD-uri standard, ar trebui să fie 8Mbps bitrate variabilă (VBR). Folosind VBR permite codificare pentru a determina calitatea de cadre pe baza mişcare în frame-uri diferite. Unele aplicaţii authoring DVD necesita SEPArata de fluxuri video şi audio. Vegas poate de ieşire sepfluxurile de arate pentru a satisface aceste cerinţe. Pentru a video de ieşire separată / fluxuri audio, selectaţi fişierul | FAC AS | MPEG-2 | CUSTOM | fila Sistem.

Se pune un marcaj de selectare în "Salvare ca separate, fluxurile elementare", în caseta de acest dialog. Vegas va crea două fişiere separate: una M2V eticheta pentru fluxul video şi unul MPa eticheta pentru flux audio. Import aceste două fluxuri în aplicare authoring DVD-ul. Dacă nu sunt în mod excepţional de bine informaţi cu privire la funcţiile de codificare MPEG, nu trebuie să modificaţi nimic altceva în setările de ieşire MPEG. Pentru MPEG setare mai multe informaţii, a se vedea Sony MPEG hârtie albă de pe DVD sunt incluse în această carte.

Scoate un AC-3 formatul de fişier
Una dintre caracteristicile Vegas este abilitatea de a ieşire AC-3 fisiere audio. AC-3 este un sistem de compresie a conceput şi supravegheat de Dolby Laboratories (www.dolby.com). AC-3 poate fi de ieşire stereo sau 5.1 format de canal. Avantajul principal al AC-3 este că permite audio pentru a fi comprimat, lăsând mai mult spaţiu pentru video pe un DVD. AC-3 Audio oferă o calitate audio de înaltă într-un format codificat că cea mai mare a consumatorilor şi de calculator DVD playere poate decoda. Această opţiune oferă telespectatorilor cea mai bună experienţă posibilă audio. Pentru a ieşire AC-3 FI les, selectati File | FAC AS şi AC-3 selectaţi din meniu. Vegas va ignora video FI LE şi face ca un audio stereo sau 5.1 fişier audio, în funcţie de setările de proiect. În cazul în care proiectul este un proiect stereo, audio vor fi prestate ca un stereo / cu două canale AC-3 FI le. În cazul în care proiectul este un proiect de surround 5.1, AC-3 FI le va face ca un 5.1 FI le. Pentru cele mai multe scopuri, AC-3 presetări in Las Vegas sunt proiectate să funcţioneze ca acestea sunt construite. Cu experienţă AC-3 codificatoare, cumvreodată, s-ar putea găsi unele din opţiunile de meniu destul de valoros pentru a crea o experienţă de mai bine de ascultare. AC-3 Modificarea setărilor, eventual, ar putea crea un invalid fac în afarăa pune fişier, astfel încât experiment pe proiecte care nu sunt de timp-critice.

Sfat _______________________________
Creaţi un şablon pentru AC-3 fişiere prin stabilirea Normalizarea de dialog pentru a �31 dB şi stabilirea de Film de preprocesare setarea de None. Aceasta va cauza AC-3 le fi de a apropia audio auzit în timpul procesului de monitorizare.

Crearea unui VCD / SVCD
Burning un film super compact disc (SVCD) sau a discurilor video compact (VCD) este un proces pas in Las Vegas, cu sau fără un proiect prestate. VCD este capabil sa citeasca doar o MPEG-1 fi LE. SVCD este capabil sa citeasca mai multe formate FI le. Cu un proiect cu privire la cronologie, prestate sau nu, selectaţi Tools | BURN CD-uri | VIDEO CD-ul. Această selecţie va deschide o fereastra de dialog care permite fie un proiect nonrendered sau un proiect anterior, care urmează să fie prestate specificaţiile ed. În cazul în care proiectul nu a fost pronunţată la un format MPEG-1 LE FI, Vegas se va face la acest format în mod automat atunci când este instruit pentru a inscripţiona un VCD. Fişier nou va trebui să fie numit, care va fi name / title care apare în antetul FI LE a CD-ului ars atunci când este completă. Vegas va indica cantitatea necesară de spaţiu de disc care fac finite vor folosi. În cazul în care dimensiunea FI le depăşeşte suma de spaţiu de disc, Vegas va indica acest lucru înainte de inscripţionare. Opţiunile de meniu în caseta de dialog VCD sunt puţine, după cum spec. VCD este foarte îngust. Opţiunile sunt numai pentru a arde pe un CD NTSC sau PAL un CD. Burning un SVCD este o opţiune mult mai deschis. QuickTime, Real, Windows Media, AVI, MPEG-1, şi MPEG-2 sunt toate formatele SVCD-capabil. Pentru a scrie SVCD, proiectul nu este nevoie să fie prestate separat de authoring SVCD. Fişierul va fi nevoie de redare în format sale finale; acest lucru se poate face direct de la SVCD arde de dialog. Selectaţi Instrumente | BURN CD-uri | cd. În caseta de dialog care se deschide, selectaţi destinaţia pentru Nal FI prestează. Apoi selectaţi FI LE format pentru care dosarul a SVCD vor fi prestate. Selectaţi un fişier şablon bazate pe tipul de fişier ales. NTSC şi variante de PAL sunt disponibile pentru AVI si MPEG FI LE formate. Ca şi în toate celelalte fac formate, o regiune buclă poate fi definit ca fiind zona doar pentru a fi prestate. Definirea o regiune bucla vă permite să selectaţi o zonă mai mică de un fişier mai mare care urmează să fie prestate fără divizare, a copia şi insera, sau să facă noi secţiuni.

11,31 Video poate fi jucat în interiorul unei pagini de web societate sau în interiorul orice formă de document HTML.

În cazul în care inclusiv un jucător / Installer de pe disc să fie distribuite, asiguraţi-vă că executabil FI Le (EXE) este extinderea vazut in LE FI. Jucătorii pot fi găsite la adresa www.microsoft.com, www.quicktime.com, sau www.real.com sau la mai multe site-uri treilea jucător de partid. Pentru orice altă distribuţie decât personală / distribuţie internă, este necesară o licenţă de la proprietarul corespunzătoare a software-ului jucător.

11,32 Telespectatorii din LE FI, care nu au o formă adecvată jucător va primi acest mesaj complet cu link-uri pentru a instalatori descărcabile.

11,33 Când discul a fost ars, un succes arde mesaj este afişat.

Opţiuni suplimentare Rendering
Vegas are opţiuni de redare suplimentare disponibile, oferind utilizatorilor o largă varietate de opţiuni. Ca un exemplu, o regiune buclă poate fi definit pe Timeline prin crearea unui selecţie şi de presare Q, care va porni instrumentul Looping. În Render Ca de dialog, redarea doar o regiune buclă este o opţiune care este valoros atunci când doar selectii trebuie să fie prestate afară. O altă opţiune este să se întindă video pentru a umple ecranul. Această opţiune previne bare negre de a fi adăugat în partea de sus, de jos, sau părţi ale facă un film care are un raport de aspect diferit de cel al proiectului. Bifaţi această casetă, în Render ca opţiuni în cazul în care doriţi să se întindă pentru a fi ll aspect ratio.
11,34 Defi ning o regiune buclă pentru randarea permite secţiunile care urmează să fie selectaţi pentru ieşire sau de export.

11,35 Pilonul Boxed prestate de ieşire RGB / Windows Media.

11,36 Imagine întins, folosind Stretch pentru a umple opţiune de ecran.

Retea Extragere
O caracteristică preferat, fantastic, şi puternice în Vegas, că toată lumea va fi incantat este netrendering locul de muncă. Uneori, acest lucru este menţionat în continuare "face agricultură", deoarece procesoare de la mulcomputere tiple sunt folosite pentru a face un proiect, sau mai degrabă, piese ale proiectului sunt "de crescătorie out" la alte locaţii de a "creşte", proiectul FI Nal FI le. Dacă sunteţi un geek tipic de calculator, aveţi probabil au mai mult de o maşină şi va avea o reţea de oarecare instalate la birou sau de acasă. Vegas pot acum să profite de toate procesoarele pe reţeaua dvs., de economisire de ore de redare timp. Acest lucru vă permite să păstraţi lucrează la un proiect în Vegas de redare în timp ce are loc în fundal, în reţea, cu sarcină foarte puţin pe masina gazda. Este ca şi cum fiecare computer pe sistemul ia parte la a face şi maşina gazdă (de versiunea pe care dvs. de editare a Vegas este instalat) asamblează toate secţiunile mici prestate de la calculatoare diferite într-un singur fişier FI nished. Masina gazda decide care computere din reţeaua de a primi ceea ce porţiuni ale-un fişier pentru redare. Vegas foloseşte două tipuri diferite de distribuţie a volumului de muncă pentru redare de reţea. Primul este de redare nondistributed de reţea, care se comportă la fel ca o maşină de redare unică. Acest format este cel mai bine utilizat pentru streaming sau alte prestează codate care necesită mai multe rate de transfer. Folosind acest tip de oferire de distribuţie instruieşte un calculator alocate pentru a finaliza întregul proces de redare pe un fişier. În nondisopţiunile de redare contribuit, mai multe fişiere pot fi coada de aşteptare pentru randare ca unică FI les pe fiecare masina. Cu toate acestea, proiectele nu pot fi defalcate în aşa fel încât porţiuni ale unui fisier sunt redate pe maşini diferite. Face Nondistributed sunt, de asemenea, cele mai bune pentru audio-numai proiectele, astfel cum a Vegas video face prima într-un proces de redare.

Vegas seturi de sarcini în render fie distribuite sau misiuni nondistributed. Utilizaţi distribuite de randare pentru DV si necomprimate tipuri de fişiere pentru cea mai rapidă de redare rezultate. Fiecare maşină din reţea vor face mici porţiuni din termenele şi cu maşina gazdă asamblează bucăţi mici într-o singură FI nished FI le. De redare Nondistributed este cel mai bun pentru codare a. Mpg, bitrate multiple, sau audio-a face numai sarcini. Acesta foloseste de o maşină pe FI dosar nished, fără porţiuni de a fi prestate separat, şi nu porţiuni a fi asamblat sau capsate împreună pentru a forma un complet FI le. (MPEG, AC-3, şi fişiere MP3 nu pot fi prestate pe un client-doar licenţă de Vegas.)

Distribuit de redare cauze Vegas, să trimită pachete mici sau porţiuni de o cronologie a fi prestate de peste maşini de diferite de pe reţea. Gazdă, sau un aparat de mamă, apoi asamblează toate diferite porţiuni pronunţată în unul mare, dosar FI nished. Aceasta este cea mai bună pentru. Mpg sau. Avi fi formate LE care urmează să fie rapid.

Dacă intenţionaţi cu privire la utilizarea acestei funcţii în mod regulat, ar trebui să găsiţi benefică pentru a instituit un "File Server", pe care toate fişierele pentru proiecte sunt stocate. Nu numai ca va prezenta pentru a permite mai multor utilizatori sau utilaje pentru a accesa acelaşi FI les uşor, acesta va permite, de asemenea, pentru o simplă şi rapidă instituit pentru caracteristica Network prestează.

Configurarea Reţelei de tonizare (Render Farming)
Componente ale unei facă fermă sunt critice la sistemul funcţionează corect. Fără toate componentele înfiinţate, face agricultura nu va funcţiona. Ai nevoie de:

• Un minim de două calculatoare, fiecare cu cel puţin 256 MB de RAM. Mai mult RAM se recomandă. Cel
puţin o maşină trebuie să aibă o versiune completă a Vegas Pro 8 a instala, şi de alte maşini trebuie să aibă fie versiuni complet sau să facă-client-versiuni numai din Vegas instalate pe ele.

• O reţea comutată. Un hub cu fir nu va locul de muncă; merge achiziţiona un comutator. Acestea costa
bani uşor mai mult, dar acestea sunt necesare, ca un comutator, nu va determina viteza de flux de lucru ca un hub va.

• O reţea cu fir 100 Mbps. Folosind o reţea fără fir, sexy în care acestea sunt, pur şi simplu nu va funcţiona
pentru acest lucru. Nu există prea multe date care trebuie să treacă prin intermediul reţelei. Dacă aveţi o reţea Gigabit, totul mai bine pentru redare de viteză.

• Folderele partajate de a deţine fişierul VEG, toate mass-media, precum şi toate activele la proiect care
urmează să fie prestate prin reţea. Toate dosarele trebuie să aibă permisiuni setat pentru a citi, scrie, a şterge, şi de a crea FI les în reţea.

Rendering Clienti
Masini folosite pentru randarea care nu sunt maşini gazdă sunt cunoscute în calitate de clienţi. Fiecare cliMasina ent trebuie să aibă fie o versiune completă a Vegas, instalate sau face-o versiune client al Vegas instalat pe el. Licenţelor Render-client sunt disponibile de la Sony, al căror cost nu a fost descurajaminat la momentul redactării acestui ghid. MPEG, AC-3, precum şi formate de fişiere MP3 nu pot fi prestate pe face-client-masini numai din cauza modului FI les sunt cusute împreună, aşa că dacă ai de gând să fac un număr de aceste formate de fişier licenţiate, veţi face cel mai bine la cumpărare plin traducere de Vegas pentru fiecare masina client. (Chiar înainte de imprimare din această carte, Sony a anunţat că aceste tipuri de fişiere pot fi transformate într-o reţea; a se vedea site-ul de la Sony web pentru mai multe informaţii.) Instalaţi software-ul de pe maşinile client. Pe de redare-Masini de client, porniţi serviciul de redare. Aceasta poate lua un moment pentru a încărca, în care aplicarea se întâmplă pentru a căuta orice maşini conectate la reţea înainte de afişarea interfaţa cu utilizatorul. Această aplicaţie va determina modul în care face ca reteaua proiectului dvs. FI LES. Va trebui să fiţi conectat pentru fiecare maşină pentru a fi utilizate în reţea, înainte de redare. Aveţi la cererea VegSrv50.exe. Aveţi posibilitatea să creaţi o icoana de pe desktop pentru aceasta. Pur şi simplu navigaţi din meniul de comenzi rapide pentru a Desktop C: \ Program Files \ Sony \ Vegas Pro 8 pliant şi a localiza acest FI le, şi o pictogramă va fi creat pe desktop. Când executaţi de cerere, o pictogramă va apărea în bara de sistem. Acest lucru poate fi, de asemenea, utilizate pentru a stabili modul în care face o reţea va funcţiona. Nu aveţi nevoie pentru a porni serviciul de redare pentru fiecare loc de muncă de redare, dar după cum sa menţionat reuneşteously, va trebui să fie conectat la fiecare client înainte de redare. Odată autentificat, în cazul în care clientul sau maşină gazdă vede un proiect, acesta va fi automat gata de a începe să lucreze pentru tine. În cererea de presteaza servicii, ar trebui să vedeţi fiecare masina care este capabil de a fi folosit ca o maşină de client conectat la reţea. Renderers Faceţi clic pe tab-ul pentru a selecta care maşini vor fi folosite pentru a face proiectul.

În funcţie de configuraţia de reţea, ar putea fi necesar să modificaţi setările de TCP-ul pe masina gazda. Acest lucru este rareori necesare, însă, unele sisteme pot cere-o. Dacă nu sunteţi sigur de ce să facă, consulta o persoana de IT in compania ta, sau suna un specialist IT pentru a vă ajuta să configuraţi reţeaua de redare. Următorii paşi pot fi necesare pentru unele sisteme: 1. 2. 3. 4. 5. Ieşiţi din Vegas Reteaua Render Application Service dacă este în execuţie. Deschideţi NetRenderService.confi g de fişier într-un editor de text cum ar fi Notepad. Aceasta FI Le este situat la C: \ Program Files \ Sony \ Vegas Pro 8. Editare ref <canal = "TCP" port = "53704" / tag-ul în fişierul, pentru a reflecta portul pe care doriţi să o utilizaţi. Salvaţi modificării ed FI informaţii le. Relansarea Vegas Reteaua Render Service.

Veţi avea nevoie să ştiţi numele fiecărui computer din reţea pentru a atribui şi de acces de la Vegas în cadrul reţelei Render Service. Pentru a localiza numele de fiecare computer pe netde lucru, faceţi clic dreapta pe pictograma My Computer de pe desktop sau în meniul de cerere şi alegeţi Proprietăţi. Alegeţi fila Nume computer, iar numele

computerului complet vor fi afişate. Aveţi posibilitatea să copiaţi şi inseraţi acest nume în fila Renderers a Render Network Service de dialog pentru a conecta maşina clientului la maşină gazdă. Pentru a conecta maşini de client la maşină de gazdă, selectaţi fila Renderers. În gazdă caseta de dialog, de intrare fie adresa IP sau numele computerului pe care doriţi să adăugaţi pentru a face serviciul. Apăsaţi Enter şi Render Serviciul cererea va comunica apoi cu maşina client. În cazul în care maşinile să comunice cu succes, cererea presteze servicii va afişa "Gata" în caseta de stare. În cazul în care două maşini nu reuşesc să comunice, o "Failed pentru a adăuga" de dialog se va deschide. În cazul în care această eroare se produce, verificaţi adresa IP sau numele de maşini client pe care încercaţi să vă conectaţi, şi încercaţi din nou. Asiguraţi-vă că aţi făcut Log on la maşină clientului. Dacă maşina clientul este într-o cameră departe de masina gazda dvs., faceţi log on la maşină clientului şi de a folosi Ctrl�ALT�Ştergere pentru a bloca maşină în timp ce comunica cu masina clientului, prin intermediul maşinii gazdă. Pentru a configura o reţea distribuită face: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Save the proiectului. Din meniul File, selectaţi Render As. Utilizaţi Render În ceea ce de dialog pentru a determina tipul de fişier şi o locaţie unde doriţi să salvaţi fişierul terminat de proiect. Locaţia fişierului FI nished trebuie să fie într-un folder partajat. Selectaţi "Render care utilizează calculatoare în reţea", în caseta de selectare Render Ca de dialog, faceţi clic pe butonul Salvare. Reţeaua de dialog Render vor fi afişate. Selectaţi "A distribui Rendering între parteneri", caseta de selectare în caseta de dialog Network prestează. De la gazdă Stitch listă verticală, alege computerul pe care doriţi să o utilizaţi pentru a asambla segmente prestate. Dacă intenţionaţi să vă fie de lucru pe maşina gazdă în timpul prestării de reţea, este recomandabil să selectaţi o altă maşină ca gazdă Stitch pentru rezultate mai bune în timpul editare în timp ce-redare proces. Alegeţi un FI LE format pentru segmentele dvs. prestate. 1. 2. Selectaţi "Folosiţi Final Render Format" a verifica dacă doriţi să facă segmentele care utilizează formatul ales pentru producţia dvs. FI Nal în Render Ca de dialog. Utilizaţi această opţiune atunci când lucraţi cu DV sau fisiere necomprimate. În acest caz, using redare şablon pentru segmente prestate face finală fas procesul de împletitT deoarece segmente sunt copiate şi asamblate, fără a fi reencoded.

7.

Clear "Folosiţi Final Render Template" caseta de selectare şi alegeţi setările de pe Salvare ca listele de Tip şi Format dropdown, dacă doriţi să facă segmente utilizând un alt format decât formatul rezultatului final. Aveţi posibilitatea să creaţi propriile dvs. şabloane pentru ieşire FI Nal, iar aceste template-uri personalizate vin de multe ori la îndemână. Utilizaţi această opţiune când sunteţi rendering într-un format care utilizează compresie temporale, cum ar fi MPEG, QuickTime, Real Media, sau Windows Media. Rendering segmente ca necomprimate sau DV AVI permite tranziţiile şi piese compuse care urmează să fie într-un format de înaltă calitate. În cazul în care segmente sunt cusute, proiectul este reencoded utilizând formatul ales pentru producţia dvs. FI Nal în Render Ca de dialog. La momentul redactării acestui ghid, AC-3, MPEG-2, şi de redare MP3 nu a fost susţinut în reţea, din cauza problemelor recompression. Datorită metodei în care aceste tipuri de fişiere sunt create, segmentele nu pot fi capsate împreună, fără recompressing LE FI, cauzand o pierdere de calitate. 10. Faceţi clic pe OK pentru a începe redarea. Segmente ale proiectului va începe de redare pe maşini diferite cel descris în prestarea de dialog Network Application Services. Pentru redarea de reţea nondistributed: 1. Save the proiectului.

8.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Dacă doriţi să facă doar o parte a proiectului, a crea o selecţie de timp care include segmentul care urmează să fie prestate. Din meniul File, alegeţi Render As. Utilizaţi Render În ceea ce de dialog pentru a alege tipul de fişier de ieşire şi de locaţia în care doriţi să salvaţi FI nished FI le. Locul de ieşire FI LE trebuie să fie într-un folder partajat. Selectaţi "Render regiune buclă numai" în caseta de dialog Render Aşa cum, dacă doriţi să facă parte selectate ale proiectului dumneavoastra. Faceţi clic pe Selectare "Render folosind calculatoare în reţea", în caseta de selectare Render Ca de dialog, apoi Salvare. Reţeaua de dialog Render vor fi afişate. De la gazdă Render listă verticală, selectaţi URL-ul sau locaţia Renderer doriţi să o utilizaţi pentru a face proiectul dumneavoastra. Faceţi clic pe OK pentru a începe redarea. Pentru a adăuga un proiect la coadă, deschisă de proiect şi se repetă de mai sus instrucţiuni.

Aveţi posibilitatea să selectaţi un alt client a face, pentru fiecare proiect sau timpul de selecţie în cazul în care doriţi să facă fişiere în acelaşi timp, pe masini separate. Dacă alegeţi acelaşi client, de locuri de muncă de redare va fi din coada de aşteptare pentru a rula secvenţial pe această maşină.

Monitorizarea progreselor înregistrate Rendering
Puteţi monitoriza progresul unui proiect face prin click-dreapta pe pictograma Network Services găsite în tava de sistem şi alegând Arata din submeniu. Serviciilor care îl fac de dialog se va deschide şi arată care este stadiul de redare pe sistem. Detalii sau un rezumat pot fi vizualizate prin selectarea Detaliu sau un sumar din meniul vertical Progress.

11,37 Face Network Monitor de la aplicarea presteze servicii.

File Mapping
File de cartografiere spune facă în cazul în care clienţii să localizeze activele mass-media utilizate într-un proiect. Când importaţi active media de la un disc local, căi de fişiere salvate în proiectul dumneavoastră sunt de obicei valabile numai

pe maşina locală. Acest lucru poate fi cazul, chiar în cazul în care mass-media reşedinţa într-un folder partajat. Generat are nevoie de mass-media şi nu conţine astfel de informaţii de locaţie. Utilizaţi fila Fişier mappings la harta folderele locale pentru căi universale. 1. 2. 3. 4. 5. Faceţi clic dreapta pe pictograma in system tray şi alegeţi Arată din meniu pentru a afişa Sony Vegas Reteaua Render fereastra Service. Selectaţi fila Fişier mappings. Filă afişează o listă de dosare la nivel local şi căile lor universală. Faceţi clic pe un rând gol în tabel. În caseta Local, tastaţi calea către folderul locale (C: \ mass-media, de exemplu). În caseta Universal, tastaţi calea UNC sau mapate literă de unitate în folderul. Un examenple-ar putea citi similare cu \ \ proiect FI LE \ Media \.

Nu puneţi mass-media intr-un director rădăcină. Oferire de reţea nu va fi capabil de a localiza aceasta oc a face nu va finaliza. Dacă primiţi o eroare nu a reuşit să Iniţializaţi Network: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Deschideţi o fereastră DOS. Din meniul Start, alegeţi Run pentru a afişa caseta de dialog Executare. În caseta Deschidere, tastaţi CMD. Faceţi clic pe OK. O fereastra DOS, va fi afisata. Tastaţi ipconfig la promptul de comandă; apăsaţi Enter. Windows dvs. de IP informaţii de configurare este afişat. Notă conexiunea-specificaţiile c DNS sufixul setarea pe ecran. Actualizaţi DNS maşina dvs. sufixul: Faceţi clic dreapta pe My Computer de pe desktop si alegeti Properties din meniul de comenzi rapide (sau apăsaţi tasta Windows�Pauză) pentru a deschide caseta de dialog Proprietăţi sistem. Selectaţi fila Nume computer. Faceţi clic pe butonul Modificare pentru a afişa Modificări Nume computer de dialog.

7.

8. 9.

10. Faceţi clic pe butonul Mai mult pentru a afişa Sufix DNS şi NetBIOS Calculator de dialog Nume. 11. În DNS primar sufixul din această casetă de calculator, de tip DNS sufixul-aţi înregistrat la pasul 2. 12. Faceţi clic pe OK pentru a închide toate casetele de dialog, apoi reporniţi computerul. Ţineţi minte că End User License Agreement dvs. nu permite rularea Vegas, pe mai mult de o maşină la un moment dat, deci va trebui să alegeţi o maşină de pe reţea, care va fi utilizat pentru randare reţea şi că nu veţi fi de editare cu. Un sistem trebuie să fie încărcate cu clientul versiune numai din Vegas. Licente suplimentare pot fi achiziţionate de la Sony pe site-ul său.

Funcţii suplimentare de oferire Network Application
Cererea Reţeaua Rendering are mai multe opţiuni pe care le poate specifica pentru a face RenProcesul de Dering fel de eficientă ca v-ar plăcea să fie. De exemplu, gazda locală poate fi utilizată ca o maşină de redare sau nu. Puteţi face această alegere. Pentru a accesa aceste opţiuni, faceţi clic dreapta pe pictograma Network Rendering în tava de sistem şi alegeţi Arată din submeniu care este afişat. Aceasta va deschide caseta de dialog. La momentul redactării acestui ghid, caracteristica Reţeaua Rendering este încă în curs de testare şi de mandatING. Vă rugăm să verificaţi Sony Media Software-ul site-ul web pentru informaţii actualizate.

Reţeaua Opţiuni Rendering
Activează Rendering Selectaţi această caseta de selectare dacă doriţi ca computerul pe care îl locul de muncăING cu (locale), care urmează să fie

disponibil ca o maşină de redare.

Porneşte automat după Login

Activaţi această caracteristică dacă doriţi să porniţi Automati de serviciipiaţă, în special după ce vă conectaţi la Windows.

Ieşiţi de serviciu atunci când Window Closed

Clear acest caseta de selectare dacă doriţi să păstraţi serviciul difuzate după închiderea ferestrei. În cazul în care caseta de selectare este eliminată, SERVgheaţă este limitată şi a găsit în tava de sistem atunci când ieşire. Excepţia cazului în care se utilizează reţeaua de randare foarte mult, lăsaţi acest verificat.

Exit Vegas

Atunci când acest Idle Selectaţi caseta de validare dacă doriţi să închideţi Vegas instanţă a software-ului, care este lansată de către reţeaua prestează serviciul de locuri de muncă atunci când nu sunt înfiinţate pentru a fi prestate. În cazul în care caseta de selectare este eliminată, cererea continuă de funcţionare până când îl închideţi sau ieşirea de serviciu.

Scoateţi finalizate locuri de muncă în urma progresului Display după ce:

Alegeţi o setare pentru a indica cât de mult timp de locuri de muncă ar trebui să fie menţinute pe fila Progresul Vegas Sony Reteaua Render fereastra Service. Implicit este de 1 ora; lungimi cât mai scurtă cu 5 minute pot fi specificaţiile ed.

Implicit Segment Lungimi

Alegeţi o setare pentru a indica numărul de cadre pe SEGmuncă atunci când se utilizează de redare distribuite. Reglarea această valoare poate creşte performanţa uşor, în funcţie de complexetate a proiectului şi viteza de clienti de redare.

În cazul în care randamentele setarea mai mult de 90 de segmente pentru un loc de muncă de redare, lungimea segment pentru că este loc de muncă a crescut în mod automat pentru a limita numărul de segmente.

High-noaştere Defi Video

Vegas, de asemenea, oferă posibilitatea de a edita şi de ieşire de înaltă definiţie, în mass-media 720p, 1080i, şi 1080p formate. Se referă la capitolul 2-Captură video-pentru detalii şi specificul pe ingerarea varitatea avors fl de high-media definiţia noaştere folosind Vegas Pro 8.
11,38 Proprietăţi de proiect în Vegas includ ridicatsetările de noaştere Defi.

24p are câteva avantaje cant foarte semnificativ şi sprijin în Vegas. Transitions, titluri, precum şi lters FI sunt optimizate în Vegas pentru 24p. Vegas, de asemenea, are suport specific pentru cam Panasonic DVX100ERA şi aparat de fotografiat cu caracteristici similare. Vegas autodetects 2-3 şi 2-3-3-2 pulldown la CAPture şi previews, imprimându-se pe casetă în formatul 24p atunci când aparatul foto Panasonic DVX100 este utilizat. Pulldowns 2-3 şi 2-3-3-2 sunt efectuate pe zbura în Vegas cu nici un hardware suplimentare necesare. Vegas, permite, de asemenea pentru preview pe monitoare externe la 24p. Pe partea de ieşire, Vegas poate de ieşire-o secvenţă în continuare imaginea de până la 2048 � 2048, este capabil să scoate 1080i sau 720p, la rata 24p cadru, precum şi posibilitatea de a imprima pe casetă, la 24p, de asemenea. Dimensiuni Windows Media 9 are suport pentru 24p/HD, şi de streaming de fişiere sunt mai mici la 24p decât la 29.97. 24p, de asemenea, oferă până la 25 procente pe disc-economii de spaţiu suplimentar pe un DVD. Având în vedere că 24p face de două ori fel de rapid ca 60i (rata standard frame NTSC) şi că 24p oferă o privire mai atentă pentru a filma, acest format va continua să crească.

Modificări Vegas si printuri mass-media, la 720p cu rate de cadru de până la 60 fps, la rezolutii de 1080p cu rate de cadru din 24 şi 29.97 fps, iar la 1080i cu frame rate de 60 fps (29.97 întreţesut). Cu capacitatea de producţie de 24 fps / Scanare progresivă, împuşcat video cu ajutorul tehnologiei 24p va rămâne în formatul său nativ cu nu pulldown. Atunci când se lucrează cu mass-media de înaltă definiţie, full-frame-redare rata este foarte greu de atins din cauza sarcinii pe procesor. Fiţi conştient de faptul că, la rata de redare full frame este puţin probabil pe toate, dar cea mai rapidă a sistemelor. Pe un Pentium 3 cu procesor de 1.8 GHz si 1 GB de RAM, cea mai bună redare a obţinut a fost mai puţin de 15 fps. Rendering to RAM permite pentru redare în mişcare; cu toate acestea, pentru cele mai multe cazuri, un ow diferit workfl poate face recurs la majoritatea utilizatorilor. Cu abilitatea de a recuceri Vegas, mass-media, prin intermediul mass-media proiectul sau de a lucra cu capac iniţialmass-media fabricate, încercaţi să captura folosind un dual-carte de flux în cazul în care este posibil, astfel încât un low-rezoluţie /

Atunci când se lucrează cu mass-media de înaltă definiţie, IDE curente şi unele viteze SATA şofer se va dovedi a fi nesatisfăcătoare pentru majoritatea utilizatorilor. Discuri SCSI / raiduri, cu o carte de 320-controller sunt considerate bune puncte de plecare pentru cea mai înaltă definiţie a practicilor de editare.

11,39 Rendering / Output Settings includ definiţia noaştere de mare capacitate în Vegas.

captura comprimat are loc în acelaşi timp ca şi mass-media de înaltă definiţie este în curs de capturat. Cele mai multe carduri de înaltă definiţie nu permit acest lucru să aibă loc. Edit in Timeline utilizând cea mai mică-media rezoluţie şi să înlocuiască mass-media, cu video de înaltă definiţie, în mass-media de proiect atunci când aţi terminat editarea. Acest proces va permite editarea să aibă loc, cu mişcare deplină şi completă Resoepurării, fără impozitare a procesorului de puternic ca nativ mass-media de înaltă definiţie. Rendering la un RAID, mass-media pot fi apoi imprimate pe casetă, fie folosind un card de înaltă definiţie, instrument de captare, şi de înaltă definiţie maşină bandă sau folosind RAID livrat întrun birou de servicii de imprimare FI Nal şi replicarea pentru distribuire. Aceasta este o formă de offline / editare on-line, dar se poate face nativ cu Vegas, atât ca un ruj-decupare şi un instrument de finisare. Prin utilizarea Super instrument de eşantionare Envelope, chiar si DV pot fi efectiv upsampled la ieşire HD. Ţineţi cont de faptul că fac ori va fi destul de lent pe proiecte mai mult timp. Upsampling de la rezoluţii de 720 � 480 - 1920 � 1080 se va mai mult decât dublu rezoluţie de DV.

11,40 Această înaltă definiţia footage noaştere de la Artbeats FI LLS cele mai multe dintre un monitor standard, chiar şi la trei-size sfert (Artbeats Familie modul de viaţă HD bibliotecă).

4:2:2 MPEG Capability
Vegas este, de asemenea, capabil de a face fluxurilor de difuzare pentru livrare către mass-media un server într-un largfacilitatea de aruncat cum ar fi un Telestream sau Matrox Videoserver. Această funcţionalitate nu este pentru utilizatorul tipic Vegas, dar concepute exclusiv pentru profesionale formate de livrare de difuzare. Fluxuri de 4:2:2 difuzat au o rată de livrare a datelor de până la 80 Mbps, comparativ cu un DVD de livrare a datelor de până la 15 Mbps. Cele mai multe DVD-uri sunt în mod substanţial la un bitrate mai mic, dar spec. permite o mai mare decât bitrate de livrare utilizate în prezent. Formatul 4:2:2 prevede Luma mai mare şi Chroma informaţii în curent de apă, permiţând o mai mare de afişare de calitate video broadcast în loc de 4:2:0 standard de livrare a orientate spre consumator DVD MPEG de livrare. Deşi s-ar putea să fie tentant pentru a face la acest format, nu este nimic de a fi câştigată de către utilizatorul final, cu excepţia cazului este ca un format de arhivare. Set top nici un jucãtor nu poate reda fişiere la această rată de date. Dacă intenţionaţi să emită un proiect de MPEG-codificate pentru a difuza, verificaţi cu casa de difuzare în prealabil, pentru a afla ce date rata le-ar plăcea să vedeţi proiectul intra la.

Noul Codecuri
În Vegas, există un nou codec YUV 4:2:2. Acest lucru este de benefi mare t cu cele de redare FI les pentru a arhiva sau pentru multidelivery. Mai repede decât de redare necomprimate, şi care să permită o mai bună calitate a imaginii mult de 4:2:2 mass-media, acest lucru este mare pentru cei care fac pe bază de SD (noaştere standard Defi) proiecte, de asemenea.

11,41 Sony a creat o 4:2:2 YTUV codec, găsite în Vegas Pro 8.

În cazul în care acest lucru este de valoare pentru editori DV este atunci când un proiect trebuie să fie arhivate sau livrate în formate multiple. Render proiectul de a YUV 4:2:2 codec, apoi utilizaţi nou. Avi FI LE să facă MPEG, streaming massmedia, precum şi orice alt format secundare. Folosind acest lucru ca pe un codec intermediar serveşte nici o valoare în cazul în care livrarea către un format MPEG final, de exemplu. Encoding MPEG de la Timeline este întotdeauna cea mai bună ofertă în cazul în care MPEG este format numai de livrare.

Când DV este lăsat să cadă pe Timeline Vegas, video este deja comprimat la 4:1:1. Atunci când corecţie de culoare, tranziţii, precum şi alte modificări la mass-media sunt aplicate, upsamples Vegas aceste modificări la 4:4:4, mass-media sau necompresat, în aceste procese. Secţiunile necompresat devin apoi comprimat atunci când fişierul FI Nal este prestate. Rendering 4:2:2 pentru a menţine noile mijloace de comunicare, la o calitate mai mare decât 4:1:1 prestează. Cu toate acestea, atunci când mass-media este randat de la Timeline la MPEG, este pronunţată la 4:2:0, creând încă o codifica terţe în procesul de redare. Prin urmare, dacă sunteţi rendering orice fel de proiect de la un singur format de livrare, este întotdeauna cel mai bun pentru a face la acest format direct de la Timeline, economisind transcodes şi de timp. Cu toate acestea, în cazul în care există mai multe formate de livrare este necesar, este o idee bună să facă să fie necomprimată sau mai mare calitate 4:2:2 la intrare la un encoder lot, asigurându-se că sursa originală FI Le este de cea mai înaltă calitate disponibilă, în funcţie de alocare de timp în procesul de redare fi nal. Nu există niciun avantaj de a face 4:1:1 dosarelor proiectului DV la 4:2:2 şi apoi făcând 4:2:2 la MPEG, cu excepţia cazului din nou, fişierele sursă finale vor fi livrate în anumite format, altele decât DV şi în una sau mai multe alte formate de livrare. Dacă ar fi să facă pentru a 4:2:2 şi apoi că, pentru a converti 4:1:1 din nou, pentru imprimare pe casetă video digitală, de informaţii ar fi de fapt a pierdut în procesul de cauza transcoding. Rendering la codec-YUV 4:2:2 este mai lent decât de redare pentru a 4:1:1 Sony codec, după cum s-ar aştepta.

Scripting
Vegas are o caracteristică care este teribil pentru utilizatorii care au nevoie de ieşire personalizate şi opţiuni de prelucrare. Această caracteristică utilizează JavaScript pentru a defini aceste comportamente. Vegas poate fi literalmente instruiţi pentru a face mai multe tipuri de fişiere, pentru a procesa lot, pentru a se potrivi raporturi de aspect, chiar şi pentru a construi un videoclip la întâmplare cu tranziţii întâmplare din mass-media în mass-media de proiect! Script-uri de principiu, oferă o perioadă nedeterminată funcţie pentru utilizatorii Vegas, pentru a pune în aplicare codul de a instrui Vegas, pentru a oferi comportamente unice. Pentru a utiliza scripting, va trebui să aibă Microsoft. NET Framework instalat. . NET Framework pot fi descărcate fără nici un cost de la Microsoft. Vizitaţi http://www.microsoft.com/net/ Pentru a comanda un CD sau download-cadru. Multe script-uri sunt disponibile pe site-ul Web Sony, precum şi pe site-ul web VASST, http://www. vasst.com. Scrierea de Script este o provocare pentru cei care nu sunt familiarizaţi cu Visual Basic sau authoring JavaScript. Aveţi posibilitatea să scrieţi script-uri cu orice editor de text simplu, chiar şi Notepad. Microsoft developer site-ul web (msdn.microsoft.com), probabil are cea mai mare autoritate de referinţă pentru. limbile NET de scripting, dar alte tutoriale sunt disponibile pe web. În plus, mai multe cărţi pe JScript. NET si Visual Basic. NET sunt disponibile de la Amazon.com şi alte librării.

11,42 Accesul script-uri, prin selectarea TOOLS | Scripting | RUN script.

Aici este un exemplu. JS script-ul care se deschide 3 piese fiecare de audio si video: / ** * Program: TrackSetup.js * Descriere: Acest script-ul va crea unele piese iniţiale in Las Vegas pentru Video, * Audio, video, overlay, şi titlul. Acest lucru este pentru persoanele care nu fac * cum ar fi faptul că Vegas începe fără piese etichetat. * * Autor: Johnny (Roy) Rofrano * * Data: 29 martie, 2004 **/ Sony.Vegas de import; System.Windows.Forms de import; încerca (/ / Se adaugă trei melodii video AddTrack (1, MediaType.Video, "Titlu"); AddTrack (2, MediaType.Video, "Overlay"); AddTrack (3, MediaType.Video, "Video"); / / Adaugă trei pista audioe AddTrack (4, MediaType.Audio, "audio"), AddTrack (5, MediaType.Audio, "Music"), AddTrack (6, MediaType.Audio, "Efecte"), ) Catch (errormsg) ( MessageBox.Show (errormsg, "TrackSetup Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);) /* * Adaugă o piesa la proiect cu un nume şi un indice de * / Function AddTrack (index: int, mediaType: MediaType, nume: String) ( track var, în cazul în care (mediaType == MediaType.Audio) ( track = AudioTrack noi (index, nume); / / a crea Trac AudioK ) ELSE ( track = VideoTrack noi (index, nume); / / a crea Trac videoK ) Vegas.Project.Tracks.Add (Track); / / add pista)

Rularea script-uri pot apărea, de asemenea, să fie mediu de intimidare, atunci când într-adevăr, rularea scripturilor este destul de simplă. După localizarea / script descărcarea, puneţi-le într-un director. Loca implicitde comunicare pentru a script-urile din Vegas Pro 8 este C: \ Program Files \ Sony \ Vegas Pro 8.0 \ Script Meniu. Pentru a rula un script, selectaţi Tools | Scripting | RUN script-ul, care va deschide o parcurge caseta de dialog.

Răsfoiţi la în cazul în care vb. Sau. Scripturi JS sunt stocate. După adăugarea script-uri la dosar, du-te la TOOLS | SCRIPTIN G | rescan SCRIPT Menu. Aceasta va plasa script-urile din TOOLS | scripting meniul drop-down. Acest lucru va economisi timp în care nu au nevoie pentru a căuta în script-urile în alte dosare. Selectaţi script-ul pe care doriţi să rulaţi, care va începe script-ul. Scripturile sunt precum carti de tranzacţionare, care sunt disponibile de la mai multi utilizatori Vegas, şi o industrie mica cabana a izvorâte din acest concept de a avea un motor deschis. VASST şi alţii, oferta de instrumente de cumpărare care să profite de scripting operaţiuni, cu potenţial de economisire a utilizatorilor de timp inestimabilă, în funcţie de tip de activitate,fluxului de utilizat. Este uşor să devină dependenţi pe scripturi, deoarece acestea pot realiza activităţi lumesc multe cu un singur buton. Şi cu mapping cheie, aveţi posibilitatea să harta script-uri la orice buton doriţi, făcând Vegas un sistem complet personale. La momentul redactării acestui ghid, cu mult peste 200 de script-uri au fost disponibile şi pot fi găsite online la www.vasst.com. Script-uri va continua să adauge la puterea de Vegas şi oferă utilizatorilor un număr imens de opţiuni. Un aspect al scriptare care creeaza excepţională uşurinţă de utilizare este de a crea un buton de pe bara de instrumente pentru script-ul. Această opţiune permite acces rapid la spre a alerga frecvent script-uri. Până la 10 script-uri pot fi asociate cu 10 butoane de pe bara de instrumente.
Dacă aveţi Vegas, 4 şi doresc să importe script-uri de la Vegas 4 în Vegas Pro 8, veţi avea nevoie pentru a edita linia în text scriptul care solicită SonicFoundry.Vegas la Sony.Vegas. În caz contrar, script-uri nu va funcţiona corect.

Pentru a plasa un buton / script-ul de pe bara de instrumente, faceţi dublu clic pe bara de instrumente, care se va deschide caseta de dialog Customize Toolbar. Selectaţi un buton script pentru a adăuga la bara de instrumente. În figura 11.45, Script 3 este selectat pentru a fi plasate în bara de instrumente. Acest pas locuri de un buton de pe bara de instrumente care pot fi asociate cu un script prin apăsarea Ctrl�Schimb�3 sau făcând clic pe butonul Script. Vegas, se va deschide o fereastra de browser care vă permite să selectaţi un script specificaţiile C care urmează să fie alocate în acest buton. O altă metodă de a atribui un script pentru un buton bara de instrumente este de a selecta TOOLS | Scripting | SET scriptul şi alegeţi numărul de script-ul la care doriţi să le atribuiţi
11,43 Script-ul utilizat în acest caz localizează în şi în afara timecodes pentru toate FI les pe Timeline, pe listele lor din timpul de funcţionare / lungime, şi salvează-le ca o fi HTML le.

11,44 Atribuirea unui script pentru un buton de pe bara de instrumente în Toolbars Personalizare. Acest buton se execută RenderImageSequence script-ul de la Pro Vegas 8 bara de instrumente.

11,45 Script-uri Selectaţi pentru utilizarea în browser-ul Script.