Sunteți pe pagina 1din 15

c 

 


  


 

 

  


 


c ! c 


"#$#
 

%c&'

 $ 

$ $(
$ $ (  
$ " 
$ " )* 
$ " +
 !  
$ " , 
$ " - 
$ " . 
$ " /0!
$ " 1
 ! 
$ )%! 
$ +2
$ ,3  


 " '* '
%
 0'% *

" $
  

" "
   


 ) 0' 4&5 
&% 3%3& %
 0&% 40% %%
%0* &4&

2 24 0c%
* 

'  

‡ Societatea pe actiuni este forma cea mai complexa si, totodata, cea mai evoluata a
societatii comerciale.
‡ In aceasta forma de societate conteaza mai mult aporturile asociatiilor decat calitatile
acestora. Datorita importantei aporturilor la formarea capitalului social si a estomparii
calitatilor personale ale asociatiilor, societatea pe actiuni mai este cunoscuta si sub
denumirea de — .
‡ Pe baza definitiei generale a societatii comerciale si a dispozitiilor legale mentionate,
societatea pe actiuni poate fi definita ca acea societatea constituita prin asocierea mai
multor persoane, care contribuie la formarea capitalului social prin anumite cote de
participare reprezentate prin titluri, numite actiuni, pentru desfasurarea unei activitati
comerciale, in scopul impartirii beneficiilor, si care raspund pentru obligatiile sociale
numai in limita aporturilor lor.

  

‡ Societatea se constituie dint-un numar minim de asociati, denumiti si actionari;


‡ Capitalul social este divizat in actiuni, care sunt titluri negociabile si transmisibile;
‡ Raspunderea asociatilor pentru obligatiile sociale este limitata;ei raspund numai
pana la concurenta capitalului social subscris
 

‡ Constituirea societatii pe actiuni este reglementata de dispozitiile Legii nr.31/1990,


care privesc constituirea oricarei societati comerciale, precum si anumite dispozitii
speciale privind aceasta forma de societate.
‡ Societatea pe actiuni se constituie prin vointa asociatiilor exprimata in actul
constitutiv.
Indiferent de modalitatea folosita, pentru constituirea societatii pe actiuni trebuie
indeplinite formalitatile prevazute de lege.

 

‡ Contractul de societate trebuie sa se incheie in forma autentica si sa cuprinda


elementele prevazute de art. 8 din Legea nr. 31/1990.
‡ Asociatii societatii pe actiuni, denumiti actionari, pot fi persoane fizice sau juridice,
numarul minim al actionarilor nu poate fi mai mic de cinci .
‡ Orice societate trebuie sa aiba o firma.
‡ Firma unei societati se compune dintr-o denumire proprie, de natura a o deosebi de
firma altor societati si va fi insotita de mentiunea, scrisa in intregime ³societate pe
actiuni´ sau S.A.
‡ In contracul de societate trebuie sa se prevada capitalul social subscris si cel varsat.
‡ Capitalul societatii pe actiuni nu poate fi mai mic de 2500 lei.
‡ In contractul de societate trebuie aratat aportul fiecarui asociat. Aportul poate fi in
numerar, in natura sau in creante.
 3   


   !    

‡! 6 7 


  8
‡
‡
!   !)   
‡
‡
!   7

'89  
‡
‡ :  
 
‡
‡   

‡   ;   7)<8


  ;   7$-<8
‡
‡! =
7 8
‡
‡  6 ;

‡3  


 !  
‡     
  

‡  ;


; 3 c * 
7 , 8

‡ ;
; ! 
   
 8 ",
8 ",## 


‡ 3 %!  

‡  ! 

‡ 3     

‡ 3 ! 2 & 0


%!    + 
  6   
 !    
 7  
 8
  0'% *
 0'% * 


S.C CONSTRIF SA este o societate pe actiuni infiintata in anul 1991, prin HG.
nr.292/1991, ca urmare a desfiintarii fostei societati IEELIF, avand ca obiect de activitate
urmatoarele :
‡

 > :
‡ 4120 ± Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;
‡ 2
>? :
‡ 0161 ± Activitati auxiliare pentru productia vegetala ;
‡ 2573 ± Fabricarea uneltelor ;
‡ 2841 ± Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului ;
‡ 3011 ± Constructia de nave si structuri plutitoare ;
‡ 3312 ± Repararea masinilor ;
‡ 4211 ± Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor ;
‡ 4212 ± Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane ;
‡ 4213 ± Constructia de poduri si tuneluri ;
‡ 4291 ± Constructii hidrotehnice ;
‡ 4334 ± Lucrari de pardosire si placare a peretilor;
Sediul firmei se afla in municipiul Slobozia, str. Garii noi, nr.5, Ialomita

‡
  ? >> > 
‡ - d-l
'c@4 0%'4 - 40.000 lei, reprezentând 40.000 acţiuni;
‡ - d-l 0'4
% ' - 1000 lei, reprezentând 1000 acţiuni ;
‡ - d-l 
'
' &4
 - 1000 lei, reprezentând 1000 acţiuni ;
‡ - d-na &'
'& 
'
- 23.000 lei, reprezentând 23.000 acţiuni ;
‡ - d-l c@0%c@c
2% 4 - 25.000 lei, reprezentând 25.000 acţiuni ;
Studiu de caz
à  
 à   
   
   
    

ã

ã
ãã 
ã 


 
ã 

 
ã ã
ã 

à  
 à  
 ! ! !
     
  
  #  # #
"

   #  #  #

 
 $
 
   # # #


  % # # #
$ "
  "
 #  # #
 $%
   # #  #
"
  $"  # # # 
  $"  # #  #
&'
   #  # #
 "$
  "$ # # # #
  $ ( )  # # #
 
  #  # #

 
" $ 
   #  # #
  

$
   # #  #
" $
*   #  #  #
)"
   #  #  #
+  $
(
  )"  # # #
 
, 
   # # #

", " "+
=

 = 

 

= = 
= 
 
 


= 
= 
  

 
= =
= =

 
 = 
  =
= 

  
÷ 
 
 
÷  
 & == 
÷   
÷  
 

÷    = =
÷   
  ÷  

 

÷ 

  
÷ 
  
÷ 
 
÷ 
  
 ÷ 

 =

÷ 
  = ÷ 
÷ 

  
÷ 
 ÷ 
 
==
 
÷ 
  
÷ 
÷
  !   ÷    
÷ 
 
" # ÷   
÷   
÷ 
 
 
  ÷ 
 
÷  ==
  

÷   $ 
 ! ÷    
÷  


 
÷   =
%  
÷ 
 
 %
 

÷   
÷ 


 I  200 F  200
 
D 200
à  
 à  
 ! ! !
     
  #  #  #
( , 
" 
+ 

   # #   #


) 

  #  # #  #


% $ #


   # # #


(
( $
  #  # #
"
$
   # #  #
 ,
   #  # 
$ 
 
  # # #
"(,
 

v
v
v
 v
 v
 

v v 
v v
 
v X 
 X    
 X  X  
X 

 X 

v v v v
X 

 X 


X 
 I  2010
X   
X 
 X   
X 
X  X  X 
X 

 X 

 X 

X 

X 


X 

 X 

X 

F  2010
D m 2010
  
  

Analizand principalii indicatori privind cheltuielile si veniturile firmei SC Constrif SA in perioada


decembrie 2009-
2009-februarie 2010 am constatat urmatoarele :

‡ Din totalul cheltuielilor efectuate de SC Constrif SA, ponderea ceai mai mare o au cheltuielile cu
materiile prime ( 44,27 % - in luna decembrie , 46,6 % - in luna ianuarie si 46 % - in luna februarie ).

‡ Din totalul veniturilor incasate , ponderea cea mai mare o au veniturile din lucrarile executate
(78,92 % - in luna decembrie, 80,21 % - in luna ianuarie si 79,78 % - in luna februarie ).

Pentru a reduce costurile societatea ar trebui :


‡ Sa reduca consumul de materii prime, sau sa incerce sa gaseasca o cale de a le folosi mai
eficient ;
‡ Sa reduca cheltuielile cu alte servicii executate de terti ;
‡ Sa negocieze asupra unui pret mai avantajos pentru materiile prime ;

Pentru a-
a-si spori profitul, societatea ar trebui sa mareasca volumul activitatii prestate. Desigur ca
reducerea consumului de materii prime ar insemna gospodarirea rationala a resurselor proprii ,
utilizarea lor intr-
intr-un mod cat mai eficient, ceea ce ar duce la consolidarea pozitiei firmei pe piata si
implicit la imbunatatirea intregii activitati.
62! 6

‡ Cabariu Liviu ± ,,Analiza si evaluarea societatilor comerciale´,


Editura Expert 2002;
‡ Drehuta Emilian ± ,,Administrarea societatilor comerciale cu capital
privat´, Editura Plumb 2004;
‡ Letea Crina
Crina--Mihaela ± ,,Dizolvarea si lichidarea societatilor
comerciale´, Editura Hamangiu 2008;
‡ Lupescu Ana
Ana--Maria ± ,,Reorganizarea societatilor comerciale´,
Editura Wolterskluwer 2008;
‡ Piperea Gheorghe ± ,,Obligatiile si raspunderile administratorilor
societatilor comerciale.Notiuni elementare´, Editura CH Beck 2007;
‡ Standardul profesional nr.23 - ,,Activitatea de cenzor in societatile
comerciale´, Editura CECCAR 2007;
‡ Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale (editie actualizata la
24 ianuarie 2007, Editura Wolterskluwer 2007