Sunteți pe pagina 1din 9

Vizualizare test: Licenta - Iunie 2009 - Specializarea Informatica

Prenume şi nume: MARIN-AURELIAN ISTRATIE

Data şi ora: 11.02.2010 11:44

Denumire: Licenta - Iunie 2009 - Specializarea Informatica

Starea: Completat

Rezultatul: 88 din 100 puncte

Test terminat în: 0 ore, 43 minute şi 23 secunde din 3 ore şi 0 minute alocate.

Instrucţiuni:
Întrebarea nr. 1 10 din 10 puncte
Alegeti prima varianta pentru a obtine punctul din oficiu.

Răspunsul selectat: prima varianta


Întrebarea nr. 2 3 din 3 puncte

Răspunsul selectat: x = 41, y = 52


Întrebarea nr. 3 3 din 3 puncte

Răspunsul selectat: 3
Întrebarea nr. 4 0 din 3 puncte

Răspunsul selectat: int v[] = {10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1};


Întrebarea nr. 5 3 din 3 puncte

Răspunsul selectat: O(m+n)


Întrebarea nr. 6 3 din 3 puncte

Răspunsul selectat: Eliminarea penultimei celule


Întrebarea nr. 7 0 din 3 puncte

Răspunsul selectat: (A, D), (D, F), (A, B), (C, E), (B, E), (E, G)
Întrebarea nr. 8 3 din 3 puncte
Se considera afirmatia: “ Multimea finita de clauze S este invalidabila daca si numai daca exista o SLD-
respingere rezolutiva”.

Răspunsul selectat: afirmatia este adevarata numai daca S este multime de clauze definite;
Întrebarea nr. 9 0 din 3 puncte

Fie formula .

Răspunsul selectat: este invalidabila;


Întrebarea nr. 10 3 din 3 puncte
Fie programul PROLOG:

domains
tree=nil;t(tree,integer,tree)
lista=integer*

predicates
sb (lista,lista)
tv(tree,lista)
g (lista,tree)
i (integer, tree,tree)
l (lista,lista,lista)

clauses
sb(L,S):-g (L,T),
tv (T,S).
g ([],nil).
g ([H|T], R):- g (T,Rt),
i (H,Rt,R).
i (X,nil,t(nil,X,nil)).
i (X,t(S,R,D),t(S1,R,D)):-X<=R,
i (X,S,S1).
i (X,t(S,R,D),t(S,R,D1)):-X>R,
i (X,D,D1).
tv (nil,[]).
tv (t(S,R,D),L):- tv (S,Ls), tv (D,Ld),
l (Ls,[R|Ld],L).
l ([],L,L).
l ([H|T],L,[H|S]):-l (T,L,S).

Rezultatul apelului sb( [3,1,5,2,6,7,4] , T ) este:

Răspunsul selectat: T = [1,2,3,4,5,6,7].


Întrebarea nr. 11 3 din 3 puncte
Fie programul PROLOG:

calcul ([],[]).
calcul ([H|T],S):- calcul_1 (H,T,L1),
calcul_2 (H,T,L2),
calcul (L1,S1),
calcul (L2,S2),
calcul_3 (S1,[H|S2],S).

calcul_1 (_,[],[]).
calcul_1 (X,[H|T],[H|S]):-H<=X,
calcul_1 (X,T,S).
calcul_1 (X,[H|T],S):-H>X,
calcul_1 (X,T,S).

calcul_2 (_,[],[]).
calcul_2 (X,[H|T],[H|S]):-H>X,
calcul_2 (X,T,S).
calcul_2 (X,[H|T],S):-H<=X,
calcul_2 (X,T,S).

calcul_3 ([],X,X).
calcul_3 ([H|T],L,[H|S]):- calcul_3 (T,L,S).

Rezultatul apelului calcul( [1,2,1,3,2,4] , S ) este:

Răspunsul selectat: S = [1,1,2,2,3,4]


Întrebarea nr. 12 3 din 3 puncte
Fie programul PROLOG:

domains
lista=integer*
llista=lista*

predicates
pmv (llista, lista,lista)
ps(lista,lista,integer)
p (llista, llista, llista)

clauses
p (M,[V|T],[R|S]):- pmv (M,V,R), p (M,T,S).
p (M,[V],[R]):- pmv (M,V,R).

pmv ([X],Y,[R]):- ps (X,Y,R).


pmv ([H|T],V,[R|S]):- ps (H,V,R), pmv (T,V,S).

ps ([X],[Y],R):-R=X*Y.
ps ([X|T1],[Y|T2],R):- ps (T1,T2,S), R=X*Y+S.

Rezultatul apelului
p( [[1,0],[0,1]] , [[1,3],[2,4]] , X)
este:

Răspunsul selectat: X = [[1,3],[2,4]],


Întrebarea nr. 13 0 din 3 puncte

Fie expresiile unde , X,Y variabile.

Răspunsul selectat:
Exista substitutii astfel incat si .
Întrebarea nr. 14 3 din 3 puncte
Pentru tabelul:
FAC
cod_fac# denumire adresa
care este secventa corecta pentru o inserare, folosind instructiunea SELECT

Răspunsul selectat: INSERT INTO FAC


(COD_FAC, DENUMIRE, ADRESA)
SELECT MAX(COD_FAC)+1, 'LIMBI', 'ION GHICA'
FROM FAC;
Întrebarea nr. 15 3 din 3 puncte
Care este comanda corecta care afiseaza numele salariatilor care castiga mai mult decat salariul mediu
pe companie, in ordine crescatoare a salariului?

Răspunsul selectat: SELECT nume


FROM salariati
WHERE salariu > (SELECT AVG(salariu) FROM salariati)
ORDER BY salariu;
Întrebarea nr. 16 3 din 3 puncte
Ce comanda creeaza corect tabelul SALARIAT, specificand constrangerile?
COD _ANG NUME PRENUME DATA_ANG VARSTA EMAIL SALARIU
cheie primara not null sir caractere de date, valoare numeric de 2 unic > 0
numeric de 5 sir de maxim 20 implicita data sir caractere de numar de 10
caractere de curenta dimensiune fixa, cu 2 zecimale
maxim 20 de 30

Răspunsul selectat: CREATE TABLE salariat(


cod_ang NUMBER(5) PRIMARY KEY,
nume VARCHAR2(20) NOT NULL,
prenume VARCHAR2(20),
data_ang DATE DEFAULT SYSDATE,
varsta NUMBER(2),
email CHAR(30) UNIQUE,
salariu NUMBER(10,2) CHECK (salariu > 0));
Întrebarea nr. 17 3 din 3 puncte
Normalizarea nu rezolva

Răspunsul selectat: Anomalia de creare


Întrebarea nr. 18 3 din 3 puncte
Care din urmatoarele baze de date nu este un RDBMS (sistem de gestiune a bazelor de date
relatioanale)

Răspunsul selectat: Excel Database


Întrebarea nr. 19 3 din 3 puncte
Se considera pentru actionarii unei firme, tabelul
ACTIUNI (cod_act number(5), seriain number(8), seriasf number(8), valoare number(8))
(unde seriain si seriasf reprezinta seria de inceput, respectiv de sfarsit al intervalului de actiuni pe
care il are un actionar).
Care este secventa corecta care afiseaza suma necesara firmei pentru plata tuturor
devidentelor (numrul de actiuni inmultit cu valoarea unei actiuni)?

Răspunsul selectat: SELECT SUM((seriasf-seriain+1)*valoare))


FROM ACTIUNI;
Întrebarea nr. 20 3 din 3 puncte

Se rezolva ecuatia cu metoda lui Newton cu predictie initiala . Cat este


urmatoarea iteratie ?

Răspunsul selectat: 2
Întrebarea nr. 21 3 din 3 puncte
In formula de cuadratura a lui Gauss cu doua noduri pe intervalul [-1,1] se folosesc radacinile
polinomului lui Legendre de ordin 2 care sunt egale cu

Răspunsul selectat:

Întrebarea nr. 22 3 din 3 puncte


Se da tabelul
x 1 2 3
y 4 7 8

Sa se calculeze diferenta divizata f[1,2] .

Răspunsul selectat: 3
Întrebarea nr. 23 3 din 3 puncte
Se da tabelul
x -1 0 1
y 2 1 2
Se noteaza cu P polinomul lui Lagrange de grad cel mult 2 ce interpoleaza datele din tabelul de mai
sus. Cat este P(2)?

Răspunsul selectat: 5
Întrebarea nr. 24 3 din 3 puncte

Se aplica metoda lui Ritz pentru calculul inversei matricii . La primul pas se alege vector

si se calculeaza matricea

Răspunsul selectat:
Întrebarea nr. 25 3 din 3 puncte

Se rezolva ecuatia = pe intervalul [0,1] cu metoda aproximatiilor succesive

corespunzatoare functiei . Alegem predictie initiala . Cat este urmatoarea


iteratie conform metodei aproximatiilor succesive?

Răspunsul selectat:

Întrebarea nr. 26 3 din 3 puncte

Fie si . Atunci

Răspunsul selectat:

Întrebarea nr. 27 3 din 3 puncte

Fie . Atunci :

Răspunsul selectat:

Întrebarea nr. 28 3 din 3 puncte

Fie astfel incat . Atunci:

Răspunsul selectat:

Întrebarea nr. 29 3 din 3 puncte

Fie permutarea ,

Atunci numarul inversiunilor permutarii este:

Răspunsul selectat: 5
Întrebarea nr. 30 3 din 3 puncte

Fie sistemul cu coeficienti in corpul ,

.
Atunci

Răspunsul selectat:
sistemul are exact 25 de solutii
Întrebarea nr. 31 3 din 3 puncte

Fie matricea , , unde . Avem

Răspunsul selectat: