Sunteți pe pagina 1din 245

Criptografie şi securitate

— an3 s1 2010 —

verner
A Criptografie şi securitate – 6 / 12 subiecte
RSA Criptografie şi securitate – 4 / 12 subiecte
ELG Criptografie şi securitate – 2 / 12 subiecte
B Subiecte de la sesiunea de iarna 2010 – 143 subiecte
D Grila Liviu – Forum Smartgen
E Tema RSA – 4 subiecte
F Tema El-Gamal – 4 subiecte
G Regulile de criptare – alfabetic

pag. 1
pag. 2
Alice alege numărul prim p=13 şi rădăcina primitivă modulo13, g=2
şi cheia secretă a=7. Alice foloseşte semnătura digitală El-Gamal
pentru a semna documentul ……????…. pentru care h(x)=8, unde h
B 110 este o hash-funcţie cunoscută public. Alege k=5 şi obţine semnătura d
(r, s), unde ………????……….., iar ..... este inversul lui 5 modulo12.
Avem:
d. (r, s) = (5, 11)
Alice alege numerele prime p=5, q=11 şi exponentul de criptare
e=27. Semnătura RSA pentru documentul m=24 emis de Alice este
s  24d mod 55 , unde d este exponentul de decriptare corespun-
zător lui e. Avem: b
B 8 c
a. s=13 ?
b. s=19
c. s=43
d. s=31
Alice alege numerele prime p=5, q=11 şi exponentul de criptare
e=27. Semnătura RSA pentru documentul m=15 emis de Alice este
s  md mod 55 , unde d este exponentul de decriptare corespunză-
tor lui e. Avem: ?
B 72 a
a. s = 20 c
b. s = 13
c. s = 41
d. s = 31
Codificaţi textul clar CRIPTOGRAFIE folosind sistemul de crip-
tare VIGENERE cu cheia secretă GRUPA. Solutia este.......
B 4 c
c. IICETUXLPFOV
Codificaţi textul clar IMPAR folosind sistemul de criptare
VIGENERE cu cheia secretă VARF. Solutia este.......
B 111 a
a. DMGFM

pag. 3
pag. 4
Codificaţi textul clar INCAS folosind sistemul de criptare
VIGENERE cu cheia secretă GARA. Solutia este.......
B 76
R : ONTAY
Codificaţi textul clar UMBRA folosind sistemul de criptare
VIGENERE cu cheia secretă CARD. Solutia este..........

a. WMSUG
B 27 ?
b. WMSUC
c. KMSUC
d. WMSUQ
R: XMSUC
Codificaţi textul clar USCAT folosind sistemul de criptare
VIGENERE cu cheia secretă LABIL. Solutia este...........
B 109 c
c. FSDIE
Codificaţi textul clar ZIMBRU folosind sistemul VIGENERE şi a-
vând cuvântul cheie BILA.

a. ARYBSC ?
B 79
b. AQXCSB d
c. AQXBSC
d. AQYBSC
R: WQYBSC
Concepte de bază ce apar în criptografie :

K este o multime numită spaţiul cheilor . Un element al lui K este nu-


D 7 mit cheie. Fiecare element e din K determină în mod unic o bijecţie
de la M (spaţiul mesajelor) la C (spaţiul textelor cifrate), notată Ee,
numită:
R: funcţie (transformare) de criptare

pag. 5
pag. 6
Concepte de bază ce apar în criptografie :

Pentru fiecare element d din spaţiul cheilor K, Dd este o bijecţie de la


D 8
C (spaţiul textelor cifrate), la M (spaţiul mesajelor), numită:

R: funcţie (transformare) de decriptare


Concepte de bază ce apar în criptografie:

A este o multime finită, numită alfabetul de definiţie.


D 5 M reprezintă spaţiul mesajelor şi contine şiruri de simboluri dintr-un
alfabet de definiţie.
Elementele din M se numesc:
R: mesaje în clar
Concepte de bază ce apar în criptografie:

Multimea C contine şiruri de simboluri dintr-un alfabet de definiţie


D 6 care poate diferi de alfabetul lui M (spaţiul mesajelor). Un element
din C este numit text cifrat. Multimea C se numeste:

R: spaţiul textelor cifrate


Concepte de bază ce apar în criptografie:

Multimea {Ee |e din K } a functiilor de criptare şi o multime cores-

D 9 punzatoare in dD dK a functiilor de decriptare, cu proprieta-


tea ca pentru fiecare e din K exista o cheie unica din K astfel incat
= 1d e D E , formează:
R: scheme de criptare

pag. 7
pag. 8
Consideraţi alfabetul latin din care eliminaţi litera de frecvenţă redu-
să W. Folosind sistemul de codificare POLYBIOS, codificaţi textul
B 5 clar UNIVERSITATE. Alegeţi varianta corectă din cele de mai jos. b

b. EACD BDEB AEDC DDBD DEAA DEAE


Consideraţi alfabetul latin din care eliminaţi litera de frecvenţă redu-
să Q. Folosind sistemul de codificare POLYBIOS, decodificaţi textul
criptat AEEC ACCB AACC AADC AE. Alegeţi varianta corectă
B 19 d
din cele de mai jos.

d. EXCLAMASE
Consideraţi alfabetul latin din care eliminaţi litera de frecvenţă redu-
să Q. Folosind sistemul de codificare POLYBIOS, codificaţi textul
B 25 clar STIRPIRE. Alegeţi varianta corectă din cele de mai jos. b

b. DCDD BDDB DABD DBAE


Consideraţi alfabetul latin din care eliminaţi litera de frecvenţă redu-
să Y. Folosind sistemul de codificare POLYBIOS, codificaţi textul
B 53 clar ZIRCONIU. Alegeţi varianta corectă din cele de mai jos.

EE.BD.DC.AC.CE.CD.BD.EA
Consideraţi alfabetul latin din care eliminaţi litera de frecvenţă redu-
să W. Folosind sistemul de codificare POLYBIOS, codificaţi textul
B 105 clar EXCLAMARE. Alegeţi varianta corectă din cele de mai jos. a

a. AEEC ACCB AACC AADC AE


Consideraţi alfabetul latin din care eliminaţi litera de frecvenţă redu-
să W. Folosind sistemul de codificare POLYBIOS, decodificaţi tex-
tul criptat AEEC ACCB AACC AADC AE. Alegeţi varianta corec-
B 106 b
tă din cele de mai jos.

b. EXCLAMARE

pag. 9
pag. 10
Consideraţi cifrul de permutare al lui HILL. Pentru numărul întreg
fixat d = 2 şi cheia de criptare
B 15 7 2 b
M , codificarea textului clar LESA este……...
2 3
b. HIWK
Consideraţi cifrul de permutare al lui HILL. Pentru numărul întreg
fixat d = 2 şi cheia de criptare
B 26 5 2 b
M  , decodificaţi textul criptat YXEN:
 2 3 
b. AZUR
Consideraţi cifrul de permutare al lui HILL. Pentru numărul întreg
fixat d = 2 şi cheia de criptare
B 28 3 2 b
M , decodificaţi textul criptat GEEM.
7 7
b. CASE
Consideraţi cifrul de permutare al lui HILL. Pentru numărul întreg
fixat d = 2 şi cheia de criptare
B 30 3 2
M   , codificarea textului clar CLAR este……..
 3 5 
R: NHZH

pag. 11
pag. 12
Consideraţi cifrul de permutare al lui HILL. Pentru numărul întreg
fixat d = 2 şi cheia de criptare
B 33 6 7 a
M  , codificarea textului clar GUMA este:
 1 3 
a. EYUG
Consideraţi cifrul de permutare al lui HILL. Pentru numărul întreg
fixat d=1 şi cheia de criptare
B 85 3 2 d
M , codificarea textului clar LIRA este:
7 7
d. LAZI
Consideraţi cifrul de permutare al lui HILL. Pentru numărul întreg
fixat d=2 şi cheia de criptare
B 86 3 2 d
M , codificarea textului clar LIRA este:
7 7
d. LAZI
Consideraţi cifrul de permutare al lui HILL. Pentru numărul întreg
fixat d=2 şi cheia de criptare
B 102 5 3 d
M  codificarea textului clar ZARE este:
 5 4 
d. VXBP

pag. 13
pag. 14
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CBC al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x=1101 1101 1010 1001, folosind cheia de criptare
B 6 1 2 3 4
. Blocul initial este IV=1100.
4 1 2 3
R: 1000 1010 0000 1100
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare OFB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x=1011 1101 0011 0101 folosind cheia de criptare
B 7 1 2 3 4 c
  . Blocul initial este IV=1001
 2 3 1 4 
c. 1000 1000 1010 0110
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CBC al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1010 0101 1000 0001, folosind cheia de criptare
B 10 1 2 3 4 a
. Blocul iniţial este IV=1111.
2 4 1 3
a. 1100 0110 1011 0011
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare ECB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1111 0101 1010 1101, folosind cheia de criptare
B 12 1 2 3 4  a
 
 3 2 1 4 
a. 1111 0101 1010 0111

pag. 15
pag. 16
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CFB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 0001 1000 1101 1011, folosind cheia de criptare
B 17 1 2 3 4 d
  . Blocul iniţial este IV = 1101.
 4 1 2 3 
d. 1111 0111 0110 1000
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CBC al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1011 1101 0011 0101, folosind cheia de criptare
B 34 1 2 3 4 c
  . Blocul iniţial este IV=1001.
 2 3 1 4 
c. 0100 0011 0000 1001
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CBC al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1011 0001 0100 1010, folosind cheia de criptare
B 36 1 2 3 4 a
  . Blocul iniţial este IV = 1010.
 2 3 4 1 
a. 0010 0110 0100 1101
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare OFB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1011 0001 0100 1010, folosind cheia de criptare
B 37 1 2 3 4 d
  . Blocul iniţial este IV = 1010.
 2 3 4 1 
d. 1110 1011 0001 0000

pag. 17
pag. 18
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CFB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1011 0001 0100 1010, folosind cheia de criptare
B 38 1 2 3 4 b
  . Blocul iniţial este IV = 1010.
 2 3 4 1 
b. 1110 1100 1101 0001
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CFB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1011 1101 0011 0101, folosind cheia de criptare
B 39 1 2 3 4 c
  . Blocul iniţial este IV = 1001.
 2 3 1 4 
c. 1000 1111 1100 1111
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare ECB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1010 1001 0010 0101, folosind cheia de criptare
B 40 1 2 3 4  b
 
 3 1 4 2 
b. 1100 0110 1000 0011
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare ECB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1011 0001 0100 1010, folosind cheia de criptare
B 41 1 2 3 4 c
 
 2 3 4 1 
c. 0111 0010 1000 0101

pag. 19
pag. 20
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare ECB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1111 0000 1100 0011, folosind cheia de criptare
B 42 1 2 3 4 b
 
 4 3 2 1 
b. 1111 0000 0011 1100
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare ECB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x= 1010 1010 1010 0101, folosind cheia de criptare
B 44 1 2 3 4  b
  .
 3 2 4 1 
b. 1001 1001 1001 0110
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CBC al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1111 0000 1100 0011, folosind cheia de criptare
B 45 1 2 3 4 d
  . Blocul iniţial este IV = 1000.
 4 3 2 1 
d. 1110 0111 1101 0111
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CBC al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1010 1010 1010 0101, folosind cheia de criptare
B 46 1 2 3 4  a
  . Blocul iniţial este IV = 1100.
 3 2 4 1 
a. 1100 1100 1100 0011

pag. 21
pag. 22
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare ECB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 0010 0111 1011 0101, folosind cheia de criptare
B 47 1 2 3 4 b
 
 2 4 1 3 
b. 0001 1101 0111 1100
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CBC al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 0010 0111 1011 0101, folosind cheia de criptare
B 49 1 2 3 4 d
  . Blocul initial este IV=1110
 2 4 1 3 
d. 1010 1110 1100 0110
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare OFB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 0010 0111 1011 0101, folosind cheia de criptare
B 50 1 2 3 4 a
  . Blocul initial este IV=1110
 2 4 1 3 
a. 1001 0000 0110 1011
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CFB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 0010 0111 1011 0101, folosind cheia de criptare
B 51 1 2 3 4 c
  . Blocul initial este IV=1110
 2 4 1 3 
c. 1001 0001 1111 1010

pag. 23
pag. 24
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare ECB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x=1011 0001 0100 1010, folosind cheia de criptare
B 52 1 2 3 4 a
 
 2 1 3 4 
a. 0111 0001 1000 0110
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare OFB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1010 1010 1010 0101, folosind cheia de criptare
B 54 1 2 3 4  d
  . Blocul iniţial este IV = 1100.
 3 2 4 1 
d. 1111 1100 0110 0000
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CFB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1010 1010 1010 0101, folosind cheia de criptare
B 55 1 2 3 4  c
  . Blocul iniţial este IV=1100
 3 2 4 1 
c. 1111 0101 1100 0000
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare ECB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x=1111 0101 1010 1101, folosind cheia de criptare
B 56 1 2 3 4 c
 
 2 3 4 1 
c. 1111 1010 0101 1011

pag. 25
pag. 26
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare OFB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1111 0000 1100 0011, folosind cheia de criptare
B 57 1 2 3 4 c
  . Blocul iniţial este IV = 1000.
 4 3 2 1 
c. 1110 1000 1101 1011
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CFB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1111 0000 1100 0011, folosind cheia de criptare
B 58 1 2 3 4 a
  . Blocul iniţial este IV=1000
 4 3 2 1 
a. 1110 0111 0010 0111
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare ECB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x=1110 1001 0111 0110, folosind cheia de criptare
B 61 1 2 3 4  d
 
1 3 4 2 
d. 1101 1010 0111 0101
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CBC al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x=1110 1001 0111 0110, folosind cheia de criptare
B 62 1 2 3 4  a
  . Blocul initial este IV=1010.
1 3 4 2 
a. 0001 1000 1111 1010

pag. 27
pag. 28
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare OFB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x=1110 1001 0111 0110, folosind cheia de criptare
B 63 1 2 3 4  b
  . Blocul initial este IV=1010.
1 3 4 2 
b. 0010 0000 1101 1010
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CFB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1100 1101 1001 1110, folosind cheia de criptare
B 64 1 2 3 4 
  . Blocul iniţial este IV = .......
 3 4 2 1 
R: 0011 0111 0101 1011
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CFB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x=1110 1001 0111 0110, folosind cheia de criptare
B 65 1 2 3 4  c
  . Blocul initial este IV=1010.
1 3 4 2 
c. 0010 1101 1100 1111
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare ECB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x= 1100 1101 1001 1110, folosind cheia de criptare
B 69 1 2 3 4  c
 
 3 4 2 1 
c. 0011 0111 0101 1011

pag. 29
pag. 30
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CFB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1111 0000 1001 0110, folosind cheia de criptare
B 75 1 2 3 4 c
. Blocul iniţial este IV=0010
3 2 1 4
c. 0111 1101 1110 1000
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare OFB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x=1001 1100 0100 0001, folosind cheia de criptare
B 77 1 2 3 4 b
şi blocul iniţial IV=0011
3 1 4 2
b. 0011 0000 0001 0010
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CFB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x=0001 1000 1101 1011, folosind cheia de criptare
B 78 1 2 3 4 d
şi blocul iniţial: IV=1101
4 1 2 3
d. 1111 0111 0110 1000
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CFB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x=0001 1000 0110 10011, folosind cheia de criptare
B 81 1 2 3 4
şi blocul iniţial IV=0110
3 2 4 1
R : 1101 1111 1001 1010

pag. 31
pag. 32
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CBC al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1111 0000 1001 0100, folosind cheia de criptare
B 94 1 2 3 4 
  . Blocul iniţial este IV=0010
 3 2 1 4 
R : 0111 1101 0100 0000
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare OFB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1011 1101 0011 0101, folosind cheia de criptare
B 97 1 2 3 4 d
. Blocul iniţial este IV = 1001.
2 3 1 4
d. 1000 1000 1010 0110
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare ECB al acestuia,codificaţi secvenţa de text clar
x= 1100 1101 1001 1110, folosind cheia de criptare
1 2 3 4 c,
B 104
. d
3 4 2 1
c. 0011 0111 0101 1011
d. 0011 0111 0101 1011
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CBC al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1010 0101 1000 0001, folosind cheia de criptare
B 116 1 2 3 4
. Blocul iniţial este IV = 1111.
2 4 1 3
R: 1100 0110 1011 0011

pag. 33
pag. 34
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare ECB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1001 1101 1000 1111, folosind cheia de criptare
B 135 1 2 3 4 d

2 3 1 4
d. 0011 1011 0010 1111
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CBC al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1010 0101 1000 0001, folosind cheia de criptare
B 66 1 2 3 4 a
. Blocul iniţial este IV = 1111.
2 4 1 3
a. 1100 0110 1011 0011
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de
utilizare OFB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x=1001 1100 0100 0001, folosind cheia de criptare
B 73  1 2 3 4 b
  şi blocul iniţial IV=0011
 3 1 4 2 
b. 0011 0000 0001 0010
Considerăm d exponentul de decriptare, e exponentul de criptare şi p
şi q două numere prime impare. Pentru p=3, q=5 şi e=7, să se deter-
E 1
mine d (exponentul de decriptare).
R: d = 7
Considerăm d exponentul de decriptare, e exponentul de criptare şi p
şi q două numere prime impare. Pentru p=7, q=5 şi d=11, să se deter-
E 2
mine e (exponentul de criptare).
R: e = 11

pag. 35
pag. 36
Considerăm d exponentul de decriptare, e exponentul de criptare şi p
şi q doua numere prime impare. Pentru p=5, q=11 şi e=3 , să se
B 112
determine d (exponentul de decriptare).
R: d=13
Considerăm d exponentul de decriptare, e exponentul de criptare şi p
şi q doua numere prime impare. Pentru p=5, q=7 şi e=5 , să se
B 113
determine d (exponentul de decriptare).
R: d=5
Considerăm e exponentul de criptare, p şi q două numere prime im-
pare şi n=pq. (n,e) = (15, 4) -> cheie publică. Fiind dat n=15, e=4 şi
D 37
textul clar m=11, determinaţi textul codificat c .
R: c = 1
Considerăm modul de utilizare CBC al cifrului bloc DES care aplică
permutări biţilor unui vector de biţi de lungime 4. Criptaţi textul clar
 1 2 3 4
A 9 x = 1011 0001 0100 1010 folosind cheia   şi
 2 3 4 1 
blocul iniţial IV = 1010
R: 0010 0110 0100 1101
Considerăm modul de utilizare CFB al cifrului bloc DES care aplică
permutări biţilor unui vector de biţi de lungime 4. Criptaţi textul clar
1 2 3 4
x = 1011 0001 0100 1010 folosind cheia şi
A 11 2 3 4 1 ?
blocul iniţial IV = 1010
R: 1101 0101 1101 0010
1110 1100 1101 0001

pag. 37
pag. 38
Considerăm modul de utilizare ECB al cifrului bloc DES care aplică
permutări biţilor unui vector de biţi de lungime 4. Criptaţi textul clar
1 2 3 4
A 8 x = 1011 0001 0100 1010 folosind cheia
2 3 4 1

R: 0111 0010 1000 0101


Considerăm modul de utilizare OFB al cifrului bloc DES care aplică
permutări biţilor unui vector de biţi de lungime 4. Criptaţi textul clar
1 2 3 4
A 10 x = 1011 0001 0100 1010 folosind cheia şi
2 3 4 1
blocul iniţial IV = 1010
R: 1110 1011 0001 0000
Considerăm sistemul de criptare RSA construit cu numerele prime
p=3; q=5. Dacă exponentul de criptare este e=4 şi se doreşte codifi-
RSA 12C 1
carea textului clar m =11, determinaţi textul criptat c.
R: c = 1
Considerăm un schimb de mesaje în care se foloseşte sistemul de
criptare AFIN a cărei funcţie de criptare este definită prin
ek x 5 x 3 mod 26 , unde k K reprezintă o cheie din
B 9 mulţimea tuturor cheilor de criptare K, iar x reprezintă codificarea d
textului în clar. Pentru schimbul de mesaje se doreşte criptarea cu-
vântului VULPE. Aceasta este:
d. EZGAX
Considerăm un schimb de mesaje în care se foloseşte sistemul de
criptare AFIN a cărei funcţie de criptare este definită prin
ek x 5 x 7 mod 26 , unde k K reprezintă o cheie din
B 80 mulţimea tuturor cheilor de criptare K , iar x reprezintă codificarea c
textului în clar. Pentru schimbul de mesaje se doreşte criptarea cu-
vântului INGER. Aceasta este:
c. VULBO

pag. 39
pag. 40
Considerăm un schimb de mesaje în care se foloseşte sistemul de
criptare AFIN a cărei funcţie de criptare este definită prin
ek  x   3x  5 mod 26 , unde k K reprezintă o cheie din
B 88 mulţimea tuturor cheilor de criptare K, iar x reprezintă codificarea c
textului în clar. Pentru schimbul de mesaje se doreşte criptarea cu-
vântului GRUPA. Aceasta este:
c. XENYF
Considerăm un schimb de mesaje în care se foloseşte sistemul de
criptare AFIN a cărei funcţie de criptare este definită prin

B 91
ek  x   3x  1mod 26 , unde k K reprezintă o cheie din a
mulţimea tuturor cheilor de criptare K, iar x reprezintă codificarea
textului în clar. Decriptaţi textul LRKNIBAN.
a. MODELARE
Considerăm un schimb de mesaje în care se foloseşte sistemul de
criptare AFIN a cărei funcţie de criptare este definită prin

B 92
ek  x   3x  3 mod 26 , unde k K reprezintă o cheie din b
mulţimea tuturor cheilor de criptare K, iar x reprezintă codificarea
textului în clar. Decriptaţi textul FTSIRDCP.
b. SOFTWARE
Considerăm un schimb de mesaje în care se foloseşte sistemul de
criptare AFIN a cărei funcţie de criptare este definită prin

B 95
ek  x   3x  5 mod 26 , unde k K reprezintă o cheie din c
mulţimea tuturor cheilor de criptare K, iar x reprezintă codificarea
textului în clar. Decriptaţi textul FMXVEDKP.
c. ALGORITM

pag. 41
pag. 42
Considerăm un schimb de mesaje în care se foloseşte sistemul de
criptare AFIN a cărei funcţie de criptare este definită prin

B 98
ek  x   3x  7 mod 26 , unde k K reprezintă o cheie din d
mulţimea tuturor cheilor de criptare K, iar x reprezintă codificarea
textului în clar. Decriptaţi textul ZTJMFPUT.
d. GESTIUNE
Considerăm un schimb de mesaje în care se foloseşte sistemul de
criptare AFIN a cărei funcţie de criptare este definită prin
ek  x   7 x  3 mod 26 , unde k K reprezintă o cheie din
B 99 mulţimea tuturor cheilor de criptare K, iar x reprezintă codificarea a
textului în clar. Pentru schimbul de mesaje se doreşte criptarea cu-
vântului AMURG. Aceasta este:
a. DJNST
Considerăm un schimb de mesaje în care se foloseşte sistemul de
criptare AFIN a cărei funcţie de criptare este definită prin
ek x 3x 7 mod 26 , unde k K reprezintă o cheie din
B 107 mulţimea tuturor cheilor de criptare K, iar x reprezintă codificarea a
textului în clar. Pentru schimbul de mesaje se doreşte criptarea cu-
vântului PAINE. Aceasta este:
a. AHFUT
Criptaţi un text clar la alegere folosind sistemul de criptare HILL cu
3 2
A 2 matricea (Ex: Text clar: CURS)
3 5
R: OABU
Dacă criptanalistul dispune de un text criptat y, el poate căuta un text
clar a.i. e k(x)=y. Ce modalităţi de apărare pot fi:
B 67
R : corect gradul de complexitate al sistemului

pag. 43
pag. 44
Dacă d este exponentul de decriptare al unui cifru RSA construit cu
numerele prime p=5 şi q=17 şi având exponentul de criptare e=3,
B 16 c
atunci
c. d = 43
Dacă N este numărul tuturor cheilor cifrului DES, atunci:
B 108 b
b. N  256
Dacă r este numărul rundelor cifrului DES ca cifru Feistel, atunci

a. r = 13
B 114 d?
b. r = 18
c. r=5
d. r = 16
Decodificaţi textul criptat EUJKHI, codificat cu sistemul de criptare
B 117 VIGENERE, cu cheie secretă CUI. Solutia este....... a
a. CABINA
Decodificaţi textul criptat EUVKHI, codificat cu sistemul de criptare
B 119 VIGENERE, cu cheie secretă CUI. Solutia este....... d
d. CANINA
Decodificaţi textul criptat VUJGFI, codificat cu sistemul de criptare
B 122 VIGENERE, cu cheie secretă CUI. Solutia este....... c
c. TABELA
Decodificaţi textul criptat VUJNIC, codificat cu sistemul de criptare
B 126 VIGENERE, cu cheie secretă CUI. Solutia este....... b
b. TABLOU
3 2
Determinaţi inversa matricei (modulo 26)
3 5
A 1
15 20 
R: 17 9 

pag. 45
pag. 46
5 2
Determinaţi inversa matricei (modulo 26)  2 3 
B 127
 5 14 
R: 14 17 
Din alfabet se scoate o literă mai putin folosită, şi anume litera Q.
Folosind POLYBIOS, decodificaţi textul criptat
B 93 c
DCDDBDDBDABDDBAE. Care este textul în clar?
c. STIRPIRE
El-Gamal
B 43 a=3, b=4, m=11 -> (2, 4) ?
R:
El-Gamal

p = 23
q=7
B 96 a = 6 7
b=3
B->A
(B,C)=(21,11)
R: m=7
El-Gamal p=13, a=7, g=2, se cerea codarea unui text (x)
B 129 ?
R: Am calculat cheia publică a = 7 şi era un singur răspuns cu
această valoare cred că e corect

pag. 47
pag. 48
Fie cifrul El-Gamal asociat numarului prim p=1 şi rădăcinii
primitive modulo11 g=2. Cheia secretă a lui Alice este a=4 şi a lui
Bob b=7. Alice primeşte de la Bob textul criptat (3,7). Decodificând
se obţine mesajul clar :
B 130
a. 9
b. 10
c. 7
d. 6
Fie cifrul El-Gamal asociat numărului prim p=11 şi rădăcinii primiti-
ve modulo7, g=5. Cheia secretă a lui Alice este a=4, iar cea a lui Bob
ELG 12B este b=7. Alice primeşte de la Bob textul criptat (3,7) pe care îl deco-
difică şi găseşte mesajul clar ………....
R: x = m(textul clar) = 10
Fie cifrul El-Gamal asociat numărului prim p=11 şi rădăcinii primiti-
ve modulo11 g=2. Cheia secretă a lui Alice este a=4 şi a lui Bob b=7.
B 83 Alice primeşte de la Bob textul criptat (3,7). Decodificând se obţine b
mesajul clar:
b. 10
Fie cifrul El-Gamal asociat numărului prim p=11 şi rădăcinii primiti-
ve modulo11 g=2. Cheia secretă a lui Alice este a=3, iar cea a lui
Bob b=4. Dacă Bob criptează mesajul în clar m=9 pentru a fi trans-
mis lui Alice obţine (B,C). Avem:
B 124 a
A. (B,C) = (7,2)
B. (B,C) = (5,3)
C. (B,C) = (9,6)
a. nici un raspuns corect
Fie cifrul El-Gamal asociat numărului prim p=23 şi rădăcinii primiti-
ve modulo23, g=7. Cheia secretă a lui Alice este a=6, iar cea a lui
B 2 Bob b=3. Bob cripteaza textul clar m=7 şi obţine (B,C). Avem: c

c. (B, C)=(21, 11)


pag. 49
pag. 50
Fie cifrul El-Gamal asociat numărului prim p=7 şi rădăcinii primiti-
ve, modulo7, g=5. Cheia secretă a lui Alice este a=3, iar cea a lui
Bob este b=4. Dacă Bob codifică textul clar x=11 şi îl transmite lui
ELG 12A ?
Alice, atunci aceasta primeşte codificarea …………....

R: c = (c1,c2) = (2,4)
Fie cifrul RSA construit cu numerele prime p, q şi fie n = pq. Dacă e
B 123 este exponentul de criptare, atunci: a
a. gcd(e, (p - 1)(q - 1)) = 1
Fie cifrul RSA construit cu numerele prime p,q şi fie n = pq. Dacă
n=pq, e este exponentul de criptare şi d este exponentul de decripta-
B 118 re, iar m  , 0  m  n , atunci: c

c. m p  q mod n  m
Fie d =11 exponentul de decriptare al sistemului de criptare RSA con-
struit cu numerele prime p=7; q=11. Determinaţi exponentul de crip-
RSA 12B
tare e.
R: E=11
Fie d exponentul de decriptare al cifrului RSA construit cu numerele
prime p = 3 şi q = 5. Dacă exponentul de criptare este e = 7, atunci
B 60 b
b. d = 7
Fie e=4 exponentul de criptare al unui cifru RSA construit cu nume-
rele prime p=3 şi q=5. Determinaţi codificarea c a textului clar m=11.
B 101 d
d. c=1
Fie f transformarea afină f 7,12  7 x  12 mod 26 . Atunci
B 29 1
f  a y  b . Să se afle a şi b .
R : a’=15, b’=3
Fie m = 4 x 5 x 7 = 140, a aparţine a N, 0<=a<140 a.i. a mod4 = 3,
B 35 a mod9 = 5 şi a mod7 =3 b
Avem:
b. a = 59

pag. 51
pag. 52
Fie m = 4 x 9 x 5 = 180, a aparţine a N, 0<=a<180 a.i. a mod4 = 2,
B 100 a mod9 = 3, a mod5 = 1 c
Avem:
c. a = 66
Fie p = 17 şi g = 3 o radacină primitivă a modulo17.
B 89 Dacă a  d log 3 14 atunci: c
c. a=5
Fie p >2 un număr prim, g o radacină primitivă modulo p şi
A, B 1, 2,..., p  1 avem:

B 68 a. (dloggA+dloggB)modp=dlogg((AB)modp) ?
b. dloggA+dloggB mod p-1 = dlogg( AB mod p-1
c. (dloggA+dloggB)mod(p-1) = dlogg((AB)modp)
d. (dloggA+dloggB)modp= dlogg((AB)mod(p-1))
Fie S={0,1,2,…,25} şi n numărul functiilor de criptare afină fa,b:S-
S,fa,b(x)(ax+b)mod26 unde a,b apartin S şi gcd(a, 26) = 1. Avem:

B 84 a. n=312 ?
b. n=676
c. n=100
d. n=250
Fie sistemul de criptare bloc DES, modul ECB. Să se afle codarea
secvenţei în clar: 1001 1101 1000 1111, în baza cheii
B 87 1 2 3 4
 
 2 3 1 4 
R: 0011 1011 0010 1111

pag. 53
pag. 54
Fie sistemul de criptare bloc DES, modul ECB. Să se afle codarea
secvenţei în clar: 0001 1000 11101 1011, în baza cheii
B 103  1 2 3 4 
  şi y=1101
 4 1 2 3 
R: 1111 0111 0110 1000
Fie transformarea afină ek(x) = (7x+3)(mod 26). Să se codifice cu-
B 31 vântul AMURG.
R: c = DJNST
Fie un cifru RSA cu cheia publica (n,e)=(35,5) şi cheia secretă d=5.
B 3 Dacă textul cifrat este c=3, atunci textul în clar m=? c
c. m = 33
Folosind criptarea VIGENERE, să se afle care din urmatoarele vari-
ante reprezintă criptarea textului clar INCAS, pe baza cheii GARA.
B 133 c
c. ONTAY
Folosind protocolul Diffie – Hellman, Alice şi Bob aleg p=7 şi pe
g=3 ca rădăcina primitivă modulo7. Dacă cheia secretă a lui Alice
B 13 este a=4, cheia secretă a lui Bob este b=2, iar k este cheia secretă co- b
mună, atunci
b. k = 2
Folosind protocolul Diffie – Hellman, Alice şi Bob aleg p=7 şi pe
g=3 ca rădăcina primitivă modulo7. Dacă cheia secretă a lui Alice
B 14 este a=7, cheia secretă a lui Bob este b=4, iar k este cheia secretă
comuna, atunci:
R: k=5
Folosind sistemul ADITIV FLUID BINAR de criptare să se codifice
B 32 x=101011, având cheia k=1010 c
c. 000001
Folosind sistemul de criptare ASINCRON cu auto-cheie k=8, codifi-
B 74 carea textului clar CORIDA este.......... b
b. KYPXAA

pag. 55
pag. 56
Folosind sistemul de criptare ASINCRON cu auto-cheie pentru k=10,
decodificarea textului criptat BBNHYY este.......
B 132 a
d. RAMURA
Folosind sistemul de criptare ASINCRON cu auto-cheie pentru k=11,
decodificarea textului criptat RIILTGG este…...
B 11 c
c. GRADINA
Folosind sistemul de criptare ASINCRON cu auto-cheie pentru k=11,
codificarea textului clar GRADINA este ........
B 70 a
a. RIILTGG
Folosind sistemul de criptare ASINCRON cu auto-cheie pentru k=11,
decodificarea textului criptat CCHHSW este.......
B 143 a
a. RAFALE
Folosind sistemul de criptare ASINCRON cu auto-cheie pentru k=7,
B 82 codificarea textului clar STRIGAT este……. a
a. ZSJRXXQ
Folosind sistemul de criptare ASINCRON cu auto-cheie pentru k=7,
codificarea textului clar GRADINA este ........
B 136 c
c. NEEHPCC
Folosind sistemul de criptare ASINCRON cu auto-cheie pentru k=8,
decodificarea textului criptat ZZEEPP este.......
B 137 b
b. RAFALA
Folosind sistemul de criptare ASINCRON cu auto-cheie pentru k=9,
decodificarea textului criptat AAVZMM este.......
B 138 a
a. RAVENA

pag. 57
pag. 58
Folosind sistemul de criptare ASINCRON cu auto-cheie, pentru k=7,
decodificarea textului criptat ZSJRXXQ este:
B 90 c
c. STRIGAT
Folosind un sistem ADITIV FLUID BINAR de criptare se cere crip-
tarea secvenţei de text clar
A 6
x = 101101, cunoscând cheia fluidă z = 1101.
R: 011010
Folosind un sistem ADITIV FLUID BINAR de criptare se cere crip-
tarea secvenţei de text clar x = 101101, cunoscând cheia fluidă
B 139 d
z=1101.
d. 011010
Folosind un sistem de criptre asincron cu auto-cheie, pentru k = 11,
codificaţi /decodificaţi textul clar SPIRU HARET.
A 7
R: DSARLSSJNG
B 48 Hellman a=7, b=4, k=5
În sistemul de criptare Vigenere, să consideram cuvântul cheie
GRUPA. Criptăm cu această cheie textul clar CRIPTOGRAFIE şi se
A 5
obţine textul criptat ...
R: IICETUXLPFOV
p=3
e=4
B 23 q = 5
m = 11
R: C = 1
p=3
q=5
B 24
e=7
R: d = 7
p=7
q = 11
B 20
d = 11
R: e = 11

pag. 59
pag. 60
Pentru codificarea unui text clar se foloseşte un sistem de criptare cu
cheie publica. Dacă criptanalistul dispune de un text criptat y, atunci
acesta poate cauta un text clar x astfel incat e k (x) = y. Ce modalitate
B 115 a
de aparare considerati a fi posibila în acest caz?

a. gradul de complexitate al sistemului


RSA
p,q prime n=pq

B 59 a. m^e+d mod n = m ?
b. m^ed mod n=m (am pus b. ,dar nu sunt sigura)
c. m^p+q mod n=m
d. m^pq mod n =m
RSA
Considerăm d exponentul de decriptare, e exponentul de criptare şi p
B 121 şi q doua numere prime impare. Pentru p=3, q=5 şi e=7 , să se
determine d (exponentul de decriptare).
d=7
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare ECB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1100 1101 1001 1110, folosind cheia de criptare
B 22 1 2 3 4 
 
 3 4 2 1 
R: 0011 0111 0101 1011
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare ECB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1111 0101 1010 1101, folosind cheia de criptare
B 21 1 2 3 4 
 
 3 2 1 4 
R: 1111 0101 1010 0111

pag. 61
pag. 62
Se consideră p = 11 (p – număr prim), α = 2 (a – rădăcina primitivă).
3 – Cheia secretă a lui Alice
4 – Cheia secretă a lui Bob
D 38
m = 9 – textul clar de criptat de catre Bob pentru a-l trimite lui Alice.
Care este codificarea textului clar?
R: (y1 , y2) = (5 ,4)
Se consideră p = 11 , α = 2.
3 – Cheia secretă a lui Alice
4 – Cheia secretă a lui Bob
D 40
Alice primeşte de la Bob (y1,y2) = (5,3)
Să se determine textul clar x.
R: X=9
Se consideră p = 11, α = 2.
4 – Cheia secretă a lui Alice
D 41 7 – Cheia secretă a lui Bob
Să se determine textul clar x pentru (y1,y2) = (3,7).
R: X=10
Se consideră p=7 (p – număr prim) α=5 , α є
3 – Cheia secretă a lui Alice
4 – Cheia secretă a lui Bob
D 39
m=11 – textul clar de criptat de către Bob pentru a-l trimite lui Alice.
Care este codificarea textului clar?
R: M=10
Se consideră secvenţa binara de text criptat 111001. Folosind intr-un
sistem aditiv fluid binar de criptare cheia fluidă secretă 1001, se cere
B 18 a
decriptarea secvenţei.
a. 011111
Se dă secvenţa binară de text clar 101011. Codificaţi aceasta secven-
ţa folosind cheia fluidă 1010, folosind un sistem aditiv fluid binar de
B 120 d
criptare.
d. 000001
Se dă secvenţa binară de text clar 110100. Codificaţi aceasta secven-
ţă folosind cheia fluidă 1011, folosind un sistem ADITIV FLUID
B 71 b
BINAR de criptare.
b. 011010
pag. 63
pag. 64
Sistemul de criptare McEliece se bazeaza pe...
B 131 c
c. teoria algebrica a codurilor (decodificarea unui cod linear
este o problema NP-completa)
Sistemul Aditiv Fluid Binar
x = 111001 cheia fluidă
B 134
z = 1001
R: 011111
Sistemul de criptare El-Gamal se bazeaza pe.....
B 1 a
a. dificultatea calculului logaritmului discret
intr-un corp finit
Sistemul de criptare Merkle — Hellman se bazeaza pe........
B 128 d
d. problema{0,1} a rucsacului
Sistemul de criptare RSA se bazeaza pe:
B 125 b
b. dificultatea descompunerii în factori primi
a numerelor mari (de sute de cifre)
Un utilizator al cifrului RSA are ca cheie publica (n, e) = (35, 5) şi ca
cheie secretă d = 5. Dacă primeşte textul cifrat c = 3 atunci textul în
B 140 c
clar m corespunzator este:
c. m=33
Un utilizator al cifrului RSA are ca cheie publica (n,e)=(35,5) şi ca
cheie secretă d = 5. Dacă primeşte textul cifrat c = 33 atunci textul în
B 141 a
clar m corespunzator este:
a. m=3
VIGENERE text IMPAR cheie VARF
B 142
R: DMGFM

pag. 65
pag. 66
Regulile de criptare
kristyn
* ADITIV FLUID BINAR

Textul clar: x  x1 x2 ... xn


Cheia fluidă: z  z1 z2 ... z p
G 1
Textul criptat: y  y1 y2 ... yn
(Dacă z e mai scurt decât x, se repetă până se termină cifrele lui x)

yi  xi  zi

pag. 67
pag. 68
* AFIN

A B C D E F G H I J K L MN O P Q R S T U V X Y Z W
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
K  a, b a, b  Z 26 , cmmdc a, 26  1
Funcţia de criptare: ek  x   ax  b mod 26  y
d k  x   a 1 y  a 1 26  b  mod 26
G 2
Funcţia de decriptare:
Textul clar: x  x1 x2 ... xn
Textul criptat: y  y1 y2 ... yn
Se criptează (decriptează) înlocuind pe rând cifrele cuvântului de
criptat (decriptat) în formula corespunzatoare apoi inlocuinde-se
cifrele obţinute cu litere.
* ASINCRON CU AUTO CHEIE

Se consideră alfabetul :
A B C D E F G H I J K L MN O P Q R S T U V X Y Z W
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Textul clar este x  x1 x2 ... xn
Cheia fluidă este z1  k , zi  yi 1 , i  2
G 3 Textul criptat este y  y1 y2 ... yn
Pentru criptare: ez  x   x  z mod 26
Pentru decriptare: d z  y   y  z mod 26
y1  x1  z1 , z2  y1
y2  x2  z2 , z3  y2 ( y1 devine cheie pentru y2 )
y3  x3  z3 , z4  y3 ( y2 devine cheie pentru y3 ) ………

pag. 69
pag. 70
* CBC

Text clar: x   1 2 ... n


1 2 3 4
   ek
 2 3 4 1 
Cheia

Bloc iniţial  0  IV
G 4 Se împarte textul clar în blocuri de 4 (rangul permutării)
Şi se aplică formula :
 i  ek   i 1   i  , i 1
Deci: 1  ek   0  1  ( 1 devine apoi cheie pt. aflarea 2 )
 2  e k  1   2 
Funcţia ek este permutarea, se face adunarea intre  şi  apoi re-
zultatul se permută.
* CFB

Text clar:   1 2 ... n


1 2 3 4
   ek
 2 3 4 1 
Cheia:

Bloc iniţial:  0  IV
G 5 Text criptat: y  1  2 ... n
 i  ek   i 1   i   i   i  , i  1
Deci: 1   0 permutat ( 1 este blocul iniţial permutat, apoi per-
mutăm 1 care devine  2 )
1  1  1   2  1 permutat  2   2   2 
…………….

pag. 71
pag. 72
* ECB

Textul clar: x   1 2 ... n


1 2 3 4
   ek
 2 3 4 1 
Cheia: (sau alta permutare)
G 6
Textul criptat: y  1  2 ...  n

Criptarea:  i  ek  i  , i 1
Se împarte textul clar în grupe de câte 4 (4 este rangul permutării)
Şi se aplică permutarea pe fiecare grup separat.
* EL GAMAL

Avem un număr prim, p şi o rădăcină primitivă g.


Alice alege o cheie privată "a" din intervalul {1, 2, 3, ..., p-2}.
Si Bob alege o cheie secretă "b" din acelasi interval.

Fiecare îşi calculează cheia publică, pe care o transmit unul altuia


împreună cu mesajul criptat.
A  g a mod p 
G 7
Cheia publică a lui Alice, A, este:

Cheia publică a lui Bob, B, este: B  g b mod p 


Când fiecare dintre ei primeşte cheia publică a celuilalt, îşi
calculează amâdoi cheia comună.
Alice o calculează astfel: K  B a mod p 
Bob o calculează astfel: K  Ab mod p 

pag. 73
pag. 74
Evident, cele două chei sunt identice.
Având cheia comună, fiecare poate encripta şi trimite mesaje.

Mesajul "m" se encriptează de Alice sau Bob sub forma:


c  K m mod p 

Decriptarea se face astfel:

m  c  A mod p 
p 1 b
- Bob îl decriptează cu formula:

m  c  B  mod p 
p 1 a
- Alice îl decriptează cu formula:
* HILL

Cuvântul de criptat (notat cu w) se imparte în blocuri de lungime d


(rangul matricei), ultimul bloc se complecteaza eventual pana ajunge
la dimensiunea d
G 8 d : w  1 2 .....  n , i  d
Textul criptat va fi
x  1 2 ...  n ,  i  eM  i    i  M mod 26 , 1  i  n 

1
Pentru decriptare se inmulteste cu inversa ( M ):

pag. 75
pag. 76
* OFB

Text clar: x   1 2 ... n


Bloc iniţial:  0  IV
1 2 3 4
G 9    ek
 2 3 4 1 
Cheia:

Text criptat:  i   i   i  i  ek  i 1 
1 se afla prin permutarea lui 0; 2 prin permutarea lui  1 …….
Textul criptat (  ) se afla prin adunarea   corespunzatoare.
* POLYBIOS

Considerăm alfabetul latin, din care eliminăm o literă de frecventă


cât mai redusă; fie aceasta W. Cele 25 litere ramase le aşezăm într-un
pătrat 5X5 (numit careu Polybios) ca mai jos. În operaţia de criptare
fiecare character va fi reprezentat printr-o pereche
 x, y   x, y  A, B, C , D, E
G 10 care dau linia, respectiv coloana pe care se afla.

|A B C D E
_________________
A| A B C D E
B| F G H I J
C| K L M N O
D| P Q R S T
E| U V X Y Z

pag. 77
pag. 78

* RSA

RSA este un algoritm de criptare pe blocuri. Aceasta înseamnă că


atât textul clar cât şi cel cifrat sunt numere între 0 şi n-1, cu un n ales.
Un mesaj de dimensiune mai mare decât log n este împărţit în
segmente de lungime corespunzătoare, numite blocuri, care sunt
cifrate rând pe rând. De asemenea, ca algoritm criptografic cu chei
publice, funcţionează pe baza unei perechi de chei legate matematic
G 11 între ele: o cheie publică, cunoscută de toată lumea, şi una secretă,
necunoscută decât de deţinătorul acesteia.

Generarea cheilor:
Perechea de chei se generează după următorii paşi:
1. Se generează două numere prime, de preferat mari, p şi q;
2. Se calculează n  pq şi    p  1q  1
3. Se alege un întreg aleator e, 1  e   astfel încât cmmdc
e,    1 . Perechea (n, e) este cheia publică.
4. Folosind algoritmul lui Euclid extins, se calculează întregul d,
unicul cu proprietatea că: de  1 mod (n, d) constituie cheia se-
cretă.
Decizia cu privire la care dintre e şi d este cheia publică şi care este
cea secretă este, din punct de vedere matematic, arbitrară, oricare
dintre cele două numere poate juca oricare dintre roluri. În practică
însă, pentru a mări viteza de criptare, şi întrucât dintre cele două
numere e este cel ales arbitrar, e este cheia publică iar valoarea sa
este aleasă un număr mic, de regulă 3, 17 sau 65537 (216+1). Aceasta
conduce la un număr minim de înmulţiri, deci la o performanţă
sporită, deoarece toate aceste numere au doar două cifre 1 în
reprezentarea lor binară.

Criptarea şi decriptarea:
Presupunând că mesajul clar este sub forma unui număr m, mai mic
decât n, atunci mesajul cifrat, notat cu c este:

pag. 79
pag. 80

c  me mod n 
unde e este cheia publică a destinatarului mesajului. Pentru a decripta
mesajul, destinatarul îşi foloseşte cheia să secretă d, care are proprie-
tatea foarte importantă că:

de  1mod 
Astfel, mesajul clar este recuperat calculând: m  c d mod n 
* VIGENERE

Se consideră cele 26 de litere ale alfabetului :


A B C D E F G H I J K L MN O P Q R S T U V X Y Z W
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 01 11 21 31 41 51 61 71 81 92 02 12 22 32 42 5
Fie a  a0 a1a2 ...an codificarea textului clar care trebuie transmis şi
cheia de codificare este un cuvânt K având codificarea
G 12 k0 k1k2 ...k p 1
Textul criptat va fi
ek a   x  x0 x1 x2 ...xn
Unde: xi  ai  ki mod 26
(se face transcrierea numerică a textului clar, sub ea se aşează trans-
crierea numerică a cheii care se repetă de câte ori este nevoie ca sa
fie cât textul clar, şi se adună în (mod26)).

pag. 81
1). Cifrul ..................... este cel mai cunoscut cifru bloc cu cheie simetrica, este un cifru Feistel care
proceseaza blocuri de text de n = 64 biti si produce blocuri cifrate de 64 biti. Dimensiunea cheii secrete
este k = 56 biti.
R: DES (DataEncryption Standard, Standardul de Criptare a Datelor)

2). Cifrul ........................ este un cifru cu o arhitectura orientata cuvant pentru cuvinte cu dimensiune
variabila (16, 32 sau 64 biti). Are o descriere compacta si este potrivit pentru implementare hardware sau
software.
R: RC5

3). Cifrul....................... este un cifru bazat pe o generalizare a structurii Feistel si consta din 8 repetari
identice urmate de o transformare. În prezent, se pare ca singurul punct slab al lui este dimensiunea mica
(64 biti) a blocului.
R: IDEA (International Data Encryption Algorithm)

4). Cifrul.......................... este un cifru bloc iterat cu dimensiunea blocului de 64 biti. Spre deosebire de
cifrurile Feistel, algoritmii lui de criptare si decriptare sunt diferiti.
R: SAFER (SAFER K-64 - Secure And Fast Encryption Rottine)

5). Concepte de baza ce apar in criptografie :

A este o multime finita, numita alfabetul de definitie.


M reprezinta spatiul mesajelor si contine siruri de simboluri dintr-un alfabet de definitie.
Elementele din M se numesc:
R: mesaje in clar

6). Concepte de baza ce apar in criptografie :

Multimea C contine siruri de simboluri dintr-un alfabet de definitie care poate diferi de alfabetul lui M
(spatiul mesajelor). Un element din C este numit text cifrat. Multimea C se numeste:
R: spatiul textelor cifrate

7). Concepte de baza ce apar in criptografie :

K este o multime numita spatiul cheilor . Un element al lui K este numit cheie. Fiecare element e din K
determina in mod unic o bijectie de la M (spatiul mesajelor) la C (spatiul textelor cifrate), notata Ee,
numita:
R: functie (transformarea) de criptare

. Concepte de baza ce apar in criptografie :

Pentru fiecare element d din spatiul cheilor K, Dd este o bijectie de la C (spatiul textelor cifrate) la M
(spatiul mesajelor) numita :
R: functie (transformare) de decripate
9). Concepte de baza ce apar in criptografie :
Multimea {Ee |e din K } a functiilor de criptare si o multime corespunzatoare d D d K a functiilor de
decriptare, cu proprietatea ca pentruin  fiecare e din K exista o cheie unica din K astfel incat
1 d e D E , formeaza :
R: scheme de cripate

10). Considerăm modul de utilizare CBC al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector de
biţi
de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia: (pi)

π=1 2 3 4 2 3 4 1 şi blocul iniţial IV = 1010 R: 0010 0110 0100 1101


11). Considerăm modul de utilizare CFB al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector de
biţi de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia:

π=1 2 3 4
2341
şi blocul iniţial IV = 1010
R: 1101 0101 1101 0010

12). Considerăm modul de utilizare ECB al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector de
biţi de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia:

π=1 2 3 4
2341
R: 0111 0010 1000 0101

13). Considerăm modul de utilizare OFB al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector de
biţi de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia:

π=1 2 3 4
2341
şi blocul iniţial IV = 1010
R: 1110 1011 0001 0000

14). Considerăm sistemul de criptare RSA construit cu numerele prime p = 3; q = 5. Dacă exponentul de
criptare este e = 4 şi se doreşte codificarea textului clar m = 11, determinaţi textul criptat c.
R: C=1

15). Criptarea similara cifrurilor cascada, dar in care cheile nivelurilor nu trebuie sa fie independente si
cifrurile pot fi ori un cifru bloc E, ori functia de decriptare corespunzatoare E-1 , se numeste criptare:
R: multipla

16). Criptaţi un text clar la alegere folosind sistemul de criptare Hill cu matricea
32
3 5 “CURS”
R: OABU

17). Determinaţi inversa matricei (modulo 26)


32
35
R: [15 20;17 9]

18). Fie cifrul El-Gamal asociat numărului prim p = 11 şi rădăcinii primitive, modulo 7, 5. Cheia secretă a
lui Alice este 4, iar cea a lui Bob este 7. Alice primeşte de la Bob textul criptat (3,7) pe care îl decodifică
şi găseşte mesajul clar ………....
R: X=m(textul clar)=2

19). Fie cifrul El-Gamal asociat numărului prim p = 7 şi rădăcinii primitive, modulo 7, 5. Cheia secretă a
lui Alice este 3, iar cea a lui Bob este 4. Dacă Bob codifică textul clar x = 11 şi il transmite lui Alice,
atunci aceasta primeşte codificarea …………....
R: C=(c1,c2)=(2,4)

20). Fie d = 11 exponentul de decriptare al sistemului de criptare RSA construit cu numerele prime
p = 7; q = 11. Determinaţi exponentul de criptare e.
R: E=11

21). Fie d exponentul de decriptare al sistemului de criptare RSA construit cu numerele prime p = 3;
q = 5. Dacă exponentul de criptare este e = 7, determinaţi d.
R: D=7

22). Folosind sistemul de criptare Polybios codificaţi textul clar UNIVERSITATE.


R: EACDBDEBAEDCDDBDDEAADEAE (am eliminat w)

23). Folosind un sistem aditiv fluid binar de criptare se cere criptarea /decriptarea secvenţei de text clar x
= 101101, cunoscând cheia fluidă z = 1101.
R: 011010 (criptarea)

24). Folosind un sistem de criptre asincron cu auto-cheie, pentru k = 11, codificaţi /decodificaţi textul clar
SPIRU HARET.
R: DSARLSSJNG

25). În sistemul de criptare Vigenere, să consideram cuvântul cheie GRUPA. Criptăm cu această cheie
textul clar CRIPTOGRAFIE şi se obţine textul criptat ...
R: IICETUXLPFOV
26). Obiectivul esential al criptografiei care se refera la ascunderea informatiilor fata de toate persoanele,
mai putin cele autorizate, este:
R: confidentialitate

27). Obiectivul esential al criptografiei care se refera la evitarea alterarii neautorizate a datelor este:
R: intregritate

28). Obiectivul esential al criptografiei care se refera la identificarea unei persoane sau a originii unui
mesaj este:
R: autentificare

29). Obiectivul unui cifru bloc este de a asigura confidentialitatea. Obiectivul unui intrus este de a
recupera mesajul in clar din textul cifrat. Daca un intrus poate obtine parti ale mesajului in clar din textul
cifrat, dar nu poate obtine cheia, un cifru bloc este:
R: partial compromis

30). Obiectivul unui cifru bloc este de a asigura confidentialitatea. Obiectivul unui intrus este de a
recupera mesajul in clar din textul cifrat. Daca se poate gasi o cheie, un cifru bloc este:
R: total compromis

31). Pentru a = 3; b = 5 se definesc funcţiile de criptare, respectiv decriptare, ale unui sistem de criptare
afin:
53x x 3,5e
d(3,5) (y) = 9y+9(26-5)(mod 26) = 9y+7
Să luam textul clar GRUPA. Codificarea acestuia este ...
R: XENYF

32). Schema de criptare .............................. este bazata pe codurile corectoare de erori. Ideea este de a
selecta, mai intai, un cod particular pentru care este cunoscut un algoritm eficient de decodare si apoi
prezentarea acestui cod ca un cod liniar general. Cheia privata poate fi o descriere a codului original iar
cheia publica o descriere a codului transformat.
R: Mc Eliece

33). Schema de criptare ............................... este cea mai eficienta schema de criptare probabilista
cunoscuta. Ea se bazeaza pe imposibilitatea de rezolvare in timp real a problemei factorizarii intregilor si
este semantic sigura (textul cifrat nu ofera nici o informatie despre textul in clar, informatie ce poate fi
calculata
in timp polinomial). Totusi, este vulnerabila la un atac de tip text cifrat ales.
R: Blum-Goldwasser

34). Un cifru bloc ce repeta secvential o functie interna numita functie repetitiva se numeste cifru bloc:
R: iterat
35). Un cifru simplu de perioada t peste un alfabet cu s caractere care foloseste o cheie de t caractere
k1k2…kt iar functia ce transforma textul in clar m1m2m3… in textul cifrat c1c2c3… este aplicata
caracterelor
individuale astfel: ci = mi + ki (mod s), unde indicele i in ki este luat modulo t (cheia este refolosita),
se numeste cifru:
R: vigenere simplu

36). Un utilizator al sistemului de criptare RSA are ca cheie publică (n; e) = (35; 5) şi cheia secretă
d = 5. Dacă primeşte textul criptat c = 3, atunci textul clar decodificat de utilizator este ……..
R: M=33

37). Consideram e exponentul de criptare, p si q doua numere prime impare si n=pq. (n,e)=(15,4) -> cheie
publica. Fiind dat n=15, e=4 si textul clar m=11 , determinati textul codificat c .
R:C=1

38). Se considera p=11 (p - numar prim), α=2 (a - radacina primitiva).


3 - Cheia secreta a lui Alice
4 - Cheia secreta a lui Bob
m=9 - textul clar de criptat de catre Bob pentru a-l trimite lui Alice.
Care este codificarea textului clar? R: (y1 , y2)=(5,4)

39). Se considera p=7 (p - numar prim) α=5 , α є ℤ7∗


3 - Cheia secreta a lui Alice
4 - Cheia secreta a lui Bob
m=11 - textul clar de criptat de catre Bob pentru a-l trimite lui Alice.
Care este codificarea textului clar? R: M=10

40). Se considera p=11 , α=2.


3 - Cheia secreta a lui Alice
4 - Cheia secreta a lui Bob
Alice primeste de la Bob (y1,y2) = (5,3)
Sa se determine textul clar x. R: X=9

41). Se considera p=11 , α=2.


4 - Cheia secreta a lui Alice
7 - Cheia secreta a lui Bob
Sa se determine textul clar x pentru (y1,y2) = (3,7) . R: X=10
72 Alice alege numerele prime p=5, q=11 si exponentul de criptare e=27. Semnatura RSA pentru documentul m=15
emis de Alice este s=m la d mod55, unde d este exponentul de decriptare corespunzator lui e. Avem:

a. s= 20 CORECT
b. s= 13
c. s= 41
d. s= 31

73 Alice alege numerele prime p=5, q=11 si exponentul de criprare e=27. Semnatura RSA pentru documentul m=24
emis de Alice este s=24 la d mod55, unde d este exponentul de decriptare corespunzator lui e. Avem:
a. s= 13
b. s= 19 CORECT
c. s= 43
d. s= 31

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Owner/Desktop/RESTANTE/An%203%20Sem%201/Criptografie%20si%20securitate/ADAUGA.txt[6/1/2010 5:24:09 PM]


1 Codificati textul clar USCAT folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta LABIL. Solutia este...
FSDIF
ESDIF
FSDIE
ESDIE

3 Fie e = 4 exponentul de criptare al unui cifru RSA construit cu numerele prime p = 3 si q = 5. Determinati codificarea c a textului clar m = 11.
c=3
c=5
c = 15
c=1

4 Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare ECB al acestuia, codificati secventa de text clar x = 1001110110001111,
mc032-1.jpg

folosind cheia de criptare ."

1001110110001111
0011011110001111
1100111010001111
0011101100101111

5 Daca r este numarul rundelor cifrului DES ca cifru Feistel, atunci


r = 13
r = 18
r=5
r = 16

6 Pentru codificarea unui text clar se foloseste un sistem de criptare cu cheie publica. Daca criptanalistul dispune de un text criptat y, atunci acesta
poate cauta un text clar x astfel incat . Ce modalitate de aparare considerati a fi posibila in acest caz?
gradul de complexitate al sistemului
gradul de complexitate al textului criptat y
gradul de complexitate al textului clar x
asigurarea accesului la informatie doar partilor autorizate

7 Se da secventa binara de text clar 101011. Codificati aceasta secventa folosind cheia fluida 1010, folosind un sistem aditiv fluid binar de criptare.
010001
000010
001000
000001
chmro
8 Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare CBC al acestuia, codificati secventa de text clar x = 1010010110000001,
folosind cheia de criptare. Blocul initial este IV = 1111.

1100011010110011
0101100111101010
0011100111101100
0011010111101100

9 Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare OFB al acestuia, codificati secventa de text clar x = 1011110100110101,
folosind cheia de criptare. Blocul initial este IV = 1001.
0010010001101100
1000001001101101
0010001001101101
1000100010100110

10 Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare OFB al acestuia, codificati secventa de text clar x = 1001110001000001,
folosind cheia de criptare. Blocul initial este IV = 0011.

1010111100101000
0011000000010010
1010000000011000
0011000000100001

11 Un utilizator al cifrului RSA are ca cheie publica (n, e) = (35, 5) si ca cheie secreta d = 5. Daca primeste textul cifrat c = 33 atunci textul in clar m
corespunzator este:
M=3
M=15
M=13
M=11

12 Fie m = 4 x 5 x 7 = 140 si asfel incat


a mod 4 = 3, a mod 9 = 5, a mod 7 = 3.
Avem:
A=113
A=59 chmro
A=73
A=77
14 Fie d exponentul de deciptare al cifrului RSA construit cu numerele prime p = 3 si q = 5. Daca exponentul de criptare este e = 7, atunci
D=5
D=7
D=11
D=3

15 Fie cifrul RSA construit cu numerele prime p, q si fie n = pq. Daca e este exponentul de criptare, atunci:

gcd(e, (p - 1)(q - 1)) = 1


gcd(e, n) = 1
gcd(e, n + 1) = 1
gcd(e, (p - 1)(q - 1))

16 Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa W. Folosind sistemul de codificare Polybios, decodificati textul criptat
AEECACCBAACCAADCAE. Alegeti varianta corecta din cele de mai jos.

EXCLUDERE
EXCLAMARE chmro
EXCHANGE
INCLUDERE

17 Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa W. Folosind sistemul de codificare Polybios, codificati textul clar
EXCLAMARE. Alegeti varianta corecta din cele de mai jos.
AEECACCBAACCAADCAE chmro
AEECACCAAACCAADCAD
AEECABCBABCCAADCAE
AEECABCBAACCAADCAE

18 Consideram un schimb de mesaje in care se foloseste sistemul de criptare afin a carei functie de criptare este definita prin ,
unde reprezinta o cheie din multimea tuturor cheilor de criptare K, iar x reprezinta codificarea textului in clar. Pentru schimbul de mesaje se doreste
criptarea cuvntului PAINE. Aceasta este:
AHFUT
BNFZT
BNFUT
ANFVT

19 Alice alege numerul prim p = 13 si radacina primitiva modulo 13 g = 2 si cheia secreta a = 7. Alice foloseste semnatura digitala El-Gamal pentru a
semna documentul pentru care h(x) = 8, unde h este o hash-functie cunoscuta public. Alege k = 5 si obtine semnatura (r, s), unde
, iar este inversul lui 5 modulo 12. Avem

(r, s) = (6, 10)


(r, s) = (9, 7)
(r, s) = (11, 4)
(r, s) = (5, 11)

21 Considerati sistemul de criptare bloc DES.Folosind modul de utilizare ECB al acestuia,codificati secventa de text clar x=
1100110110011110,folosind cheia de criptare
∏= 1 2 3 4;
3421
a) 0101110111000111
b) 0111110110011110
c) 0011011101011011
d) 0011011101011011

22 Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie k=11,codificarea textului clar GRADINA este ....
a) RIILTGG
b) RIJLTGG
c) RIILSHH
d) RIILSHI

23 Se da secventa binara de text clar 110100.Codificati aceasta secventa folosin cheia fluida 1011,folosind un sistem aditiv fluid binar de criptare.
a) 001010
b) 011010
c) 010010
d) 010110

24 Fir cifrul El-Gamal asociat numarului prim p=23 si radacinii primitive modulo23 g=7.Cheia secreta a lui Alice a=6,iar cea a lui Bob b=3.Bob
cripteaza textul clar m=7 si obtine (B,C),avem
a) (B,C)=(13,5)
b) (B,C)= (15,12)
c) (B,C) = (21,11)
d) (B,C) = (3,5)

25 Alice alege nr prime p=5,q=11 si exponentul de criptare e=27.Semnatura RSA pt documentul m=15 emis de alice este s=m la d mod55,unde d este
exponentul de decriptare corespunzator lui e.Avem:
a) s=20
b) s= 13
c) s= 41 eu am pus c) s=41
d) s= 31
2.Codificati textul clar INCAS folosind sistemul Vingere si avand cuvantul cheie GARA.
a. UNTAY
b. NMTAY
c. ONSAY
d. ONSAZ

5. Codificati textul clar ZIMBRU folosind sistemul Vingere si avand cuvantul cheie BILA.
a. ARYBSC
b. AQXCSB
c. AQXBSC
d. AQYBSC

6.Consideram un schimb de mesaje in care se foloseste sistemul de criptare afin a carei functii de criptare este definite ex(x)=5x+7(mod 26)unde
kapartineK reprezinta o cheie din multimea tuturor cheilor de criptare K , iar x reprezinta codificarea textului in clar. Pentru schimbul de mesaje se
doreste criptarea cuvantului INGER.Acdesta este :
a. UVLBO
b. UVLBR
c. VULBO
d. VULCO

7. . Considerati sistemul de criptare DES.Folosind modul de utilizare CFB codificati secventa de text clar x=00011000011010011 folosind cheia de si
blocul initial IV=0110. )1 criptare (1 2 3 4 ;3 2 4 1)

8.Flosind sistemul de criptare cu auto-cheie pentru k=7 codificati textu STRIGAT.

9.Fie cifrul El Gamal asociat numarului prim p=1 si radacinii primitive modulo 11 egale cu 2.Cheia secreta a luii Alice este a=4 si a lui Bob b=7.Alice
primeste de la Bob textul criptat (3,7). Decodificand se obtine mesajul clar :
a. 9
b. 10
c. 7
d. 6
10. Fie S={0,1,2,…,25} si n numarul functiilor de criptare afina fa,b:S-S,fa,b(x)(ax+b)mod26 unde a,bapartin S si gcd(a,26)=1.Avem:
a. n=312
b. n=676
c. n=100
d. n=250

chmrom
1 Cifrul Vigenere:
K= CARD, cuvant = UMBRA criptare= WMSUC
2, Cifru asincron cu autocheie:
K=7, x=STRIGAT c=ZSJRXXQ
3. Cifru asincron cu autocheie
K=8, x=CORIDA, c=KYPXAA
4. Fie f transformarea afina f7,12=(7x +12)(mod 26). Atunci f-1=a’y+b’. Sa se afle a’ si b’.
a’=15, b’=3
5.Se considera cifrul Hill cu d=2, M=(3, 2; 3, 5). Sa se codifice cuvantul CLAR.
C=NHZH
6. Fie transformarea afina ek(x) = (7x+3)(mod 26). Sa se codifice cuvantul AMURG.
C=DJNST
7. Folosind sistemul aditiv fluid binar de criptare sa se codifice x=101011, avand cheia k=1010
C=000001
8. Fie cifrul RSA cu p, q, numere prime, n=pq si ek exponentul de criptare. Atunci:
a. Gcd(e, (p-1)(q-1))=1
b. Gcd(e, n)=1
c. Gcd(e, (p-1)(q-1)) <>1
Criptografie si securitate

Number: 000-000
Passing Score: 500
Time Limit: 45 min
File Version: 1.0
Exam A

QUESTION 1

A.

B.

C.

D.

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C

QUESTION 2

A. MAZI
B. MAXI
C. LAZH
D. LAZI

Answer: D
Section: (none)

Explanation/Reference:
D

QUESTION 3

A. CASA
B. CASE
C. SACA
D. CASE

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:
B

QUESTION 4

A. VXBQ
B. WXBQ
C. VXCR
D. VXBP

Answer: D
Section: (none)

Explanation/Reference:
D

QUESTION 5

A. ZARE
B. AZUR
C. ZARI
D. RAZA

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:
B

QUESTION 6

A.

B.

C.

D.

Answer: D
Section: (none)

Explanation/Reference:
QUESTION 7

A. EYUG
B. EEUY
C. YUGE
D. UEYG

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:
A

QUESTION 8
Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa Q. Folosind sistemul de codificare
Polybios, codificati textul clar STIRPIRE. Alegeti varianta corecta din cele de mai jos.

A. DDDEBDDBDABDDBAE
B. DCDDBDDBDABDDBAE
C. DCDEBDDBDABDDBAE
D. DCDDBDDBDABDDDAE

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:
B

QUESTION 9
Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa W. Folosind sistemul de codificare
Polybios, decodificati textul criptat AEECACCBAACCAADCAE. Alegeti varianta corecta din cele de mai jos.

A. EXCLUDERE
B. EXCLAMARE
C. EXCHANGE
D. INCLUDERE

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:
B

QUESTION 10
Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa Q. Folosind sistemul de codificare
Polybios, decodificati textul criptat AEECACCBAACCAADCAE. Alegeti varianta corecta din cele de mai jos.
A. EXCLUDERE
B. EXCLAMARE
C. INCLUDERE
D. EXCLAMASE

Answer: D
Section: (none)

Explanation/Reference:
D

QUESTION 11
Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa W. Folosind sistemul de codificare
Polybios, codificati textul clar UNIVERSITATE. Alegeti varianta corecta din cele de mai jos.

A. EACDBDEBAEDCDDBDDEAADEAD
B. EACDBDEBAEDCDDBDDEAADEAE
C. AECDBDEBAEDCDDBDDEAADEAE
D. AECDBDEBAEDCDDBDDEAADEAD

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:
B

QUESTION 12
Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa W. Folosind sistemul de codificare
Polybios, decodificati textul criptat AEECACCBAACCAADCAE. Alegeti varianta corecta din cele de mai jos.

A. EXCLAMARE
B. EXCLAMATE
C. EXCLAMARI
D. EXCLUDERE

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:
A

QUESTION 13

A. AHFUT
B. BNFZT
C. BNFUT
D. ANFVT

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:
A

QUESTION 14

A. YFOZG
B. WDMXE
C. XENYF
D. VCLWD

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C

QUESTION 15

A. DJNST
B. BHLQR
C. CIMRS
D. EKOTU

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:
A

QUESTION 16

A. EZGAW
B. ZEGXW
C. ZEGWX
D. EZGAX
Answer: D
Section: (none)

Explanation/Reference:
D

QUESTION 17

A. UVLBO
B. UVLBR
C. VULBO
D. VULCO

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C

QUESTION 18
Codificati textul clar USCAT folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta LABIL. Solutia este...

A. FSDIF
B. ESDIF
C. FSDIE
D. ESDIE

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C

QUESTION 19
Codificati textul clar CRIPTOGRAFIE folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta GRUPA. Solutia
este...

A. IIIHTUXRSFOV
B. IICETUXIPFOV
C. IICETUXLPFOV
D. IICHTUXLSFOV

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C
QUESTION 20
Codificati textul clar INCAS folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta GARA. Solutia este...

A. UNTAY
B. NMTAY
C. ONTAY
D. ONTAZ

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C

QUESTION 21
Codificati textul clar ZIMBRU folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta BILA. Solutia este...

A. ARYBSC
B. AQXCSB
C. AQXBSC
D. AQYBSC

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C

QUESTION 22
Codificati textul clar UMBRA folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta CARD. Solutia este...

A. WMSUG
B. WMSUC
C. KMSUC
D. WMSUQ

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:
B

QUESTION 23
Codificati textul clar IMPAR folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta VARF. Solutia este...

A. DMGFM
B. DUGFM
C. DMIAM
D. DMGZM

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:
A

QUESTION 24
Decodificati textul criptat VUJNIC, codificat cu sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta CUI. Solutia
este...

A. CABINA
B. TABLOU
C. CANINA
D. TABELA

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:
B

QUESTION 25
Decodificati textul criptat VUJGFI, codificat cu sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta CUI. Solutia
este...

A. TABLOU
B. CANINA
C. TABELA
D. CABINA

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C

QUESTION 26
Decodificati textul criptat EUJKHI, codificat cu sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta CUI. Solutia
este...

A. CABINA
B. CANINA
C. TABELA
D. TABLOU

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:
A

QUESTION 27
Decodificati textul criptat EUVKHI, codificat cu sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta CUI. Solutia
este...

A. TABELA
B. TABLOU
C. CABINA
D. CANINA

Answer: D
Section: (none)

Explanation/Reference:
D

QUESTION 28
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie k=7,codificarea textului clar STRIGAT este ....

A. ZSJRXXQ
B. SSJRXQQ
C. SZRJQXQ
D. ZZRJXXQ

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:
A

QUESTION 29
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie k=11,codificarea textului clar GRADINA este ....

A. RIILTGG
B. RIJLTGG
C. RIILSHH
D. RIILSHI

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:
A

QUESTION 30
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie k=7,codificarea textului clar GRADINA este ....

A. LEHHPCD
B. MEHHPCD
C. NEEHPCC
D. OEEHPCC

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C

QUESTION 31
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie k=8,codificarea textului clar CORIDA este ....

A. LXRQAA
B. KYPXAA
C. LYRXAA
D. KYPQAA

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:
B

QUESTION 32
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie pentru k = 11, decodificarea textului criptat RIILTGG
este ...

A. GRADINI
B. GRANINI
C. GRADINA
D. GRINDINA

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C

QUESTION 33
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie pentru k = 8, decodificarea textului criptat ZZEEPP este ...

A. RAVENA
B. RAFALA
C. RAFALE
D. RAMURA

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:
B
QUESTION 34
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie pentru k = 9, decodificarea textului criptat AAVZMM este ...

A. RAVENA
B. RAMURA
C. RAFALE
D. RAFALA

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:
A

QUESTION 35
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie pentru k = 10, decodificarea textului criptat BBNHYY
este ...

A. RAFALA
B. RAVENA
C. RAFALE
D. RAMURA

Answer: D
Section: (none)

Explanation/Reference:
D

QUESTION 36
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie pentru k = 11, decodificarea textului criptat CCHHSW
este ...

A. RAFALE
B. RAMURA
C. RAVENA
D. RAFALA

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:
A

QUESTION 37
Folosind sistemul aditiv fluid binar de criptare sa se codifice x=101011, avand cheia k=1010

A. 101010
B. 101011
C. 000001
D. 100000

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C

QUESTION 38
Se da secventa binara de text clar 110100.Codificati aceasta secventa folosind cheia fluida 1011, folosind un
sistem aditiv fluid binar de criptare.

A. 001010
B. 011010
C. 010010
D. 010110

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:
B

QUESTION 39
Folosind un sistem aditiv fluid binar de criptare se cere criptarea secvenţei de text clar x = 101101, cunoscând
cheia fluidă z = 1101.

A. 101101
B. 101010
C. 010010
D. 011010

Answer: D
Section: (none)

Explanation/Reference:
D

QUESTION 40

A. 1001110110001111
B. 0011011110001111
C. 1100111010001111
D. 0011101100101111

Answer: D
Section: (none)

Explanation/Reference:
D

QUESTION 41

A. 1011100001000110
B. 1011010001001010
C. 0111001010000101
D. 0110100110001010

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C

QUESTION 42

A. 0111000110000110
B. 0110101010000110
C. 1011000110001001
D. 0111000010000110

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:
A

QUESTION 43

A. 1100011010000010
B. 1100011010000011
C. 1010011001000011
D. 1100101010000011

Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:
B

QUESTION 44

A. 1111010110100111
B. 1111010111000111
C. 1111101001011011
D. 1111011010010111

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C

QUESTION 45

A. MODELARE
B. SOFTWARE
C. ALGORITM
D. GESTIUNE

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:
A

QUESTION 46

A. MODELARE
B. SOFTWARE
C. ALGORITM
D. GESTIUNE

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:
B

QUESTION 47

A. MODELARE
B. SOFTWARE
C. ALGORITM
D. GESTIUNE

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C

QUESTION 48

A. MODELARE
B. SOFTWARE
C. ALGORITM
D. GESTIUNE

Answer: D
Section: (none)

Explanation/Reference:
D

QUESTION 49

A. 0010011001001101
B. 1110101100010000
C. 1110110011010001
D. 0010010001101100

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:
A

QUESTION 50

A. 0010010001101100
B. 1110110011010001
C. 0010011001001101
D. 1110101100010000

Answer: D
Section: (none)

Explanation/Reference:
D

QUESTION 51

A. 0010011001001101
B. 1110110011010001
C. 1110101100010000
D. 0010010001101100

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:
B

QUESTION 52

A. 1101000110010011
B. 1000111111001111
C. 0100001100001001
D. 1000100010100110

Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
C

QUESTION 53

A. 0100001100001001
B. 1000111111001111
C. 1000100010100110
D. 1101000110010011

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C

QUESTION 54

A. 1101000110010011
B. 1000100010100110
C. 1000111111001111
D. 0100001100001001

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C

QUESTION 55

A. 1110011100100111
B. 1111000000111100
C. 1110100011011011
D. 1110011111010111

Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:
B

QUESTION 56

A. 1110011100100111
B. 1111000000111100
C. 1110100011011011
D. 1110011111010111

Answer: D
Section: (none)

Explanation/Reference:
D

QUESTION 57

A. 1110011100100111
B. 1111000000111100
C. 1110100011011011
D. 1110011111010111

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C

QUESTION 58

A. 1110011100100111
B. 1111000000111100
C. 1110100011011011
D. 1110011111010111

Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A

QUESTION 59

A. 1100110011000011
B. 1001100110010110
C. 1111010111000000
D. 1111110001100000

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:
B

QUESTION 60

A. 1100110011000011
B. 1001100110010110
C. 1111010111000000
D. 1111110001100000

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:
A

QUESTION 61

A. 1100110011000011
B. 1001100110010110
C. 1111010111000000
D. 1111110001100000

Answer: D
Section: (none)
Explanation/Reference:
D

QUESTION 62

A. 1100110011000011
B. 1001100110010110
C. 1111010111000000
D. 1111110001100000

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C

QUESTION 63

A. 0001100011111010
B. 0010000011011010
C. 0010110111001111
D. 1101101001110101

Answer: D
Section: (none)

Explanation/Reference:
D

QUESTION 64

A. 0001100011111010
B. 0010000011011010
C. 0010110111001111
D. 1101101001110101

Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A

QUESTION 65

A. 0001100011111010
B. 0010000011011010
C. 0010110111001111
D. 1101101001110101

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:
B

QUESTION 66

A. 0001100011111010
B. 0010000011011010
C. 0010110111001111
D. 1101101001110101

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C

QUESTION 67

A. 1001000001101011
B. 0001110101111100
C. 1001000111111010
D. 1010111011000110

Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:
B

QUESTION 68

A. 1001000001101011
B. 0001110101111100
C. 1001000111111010
D. 1010111011000110

Answer: D
Section: (none)

Explanation/Reference:
D

QUESTION 69

A. 1001000001101011
B. 0001110101111100
C. 1001000111111010
D. 1010111011000110

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:
A

QUESTION 70

A. 1001000001101011
B. 0001110101111100
C. 1001000111111010
D. 1010111011000110

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C

QUESTION 71
Sistemul de criptare El-Gamal se bazeaza pe...

A. dificultatea calculului logaritmului discret intr-un corp finit


B. dificultatea descompunerii in factori primi a numerelor mari (de sute de cifre)
C. teoria algebrica a codurilor
D. problema {0, 1} a rucsacului

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:
A

QUESTION 72
Sistemul de criptare Merkle-Hellman se bazeaza pe...

A. dificultatea calculului logaritmului discret intr-un corp finit


B. dificultatea descompunerii in factori primi a numerelor mari (de sute de cifre)
C. teoria algebrica a codurilor
D. problema {0, 1} a rucsacului

Answer: D
Section: (none)

Explanation/Reference:
D

QUESTION 73
Sistemul de criptare RSA se bazeaza pe...

A. dificultatea calculului logaritmului discret intr-un corp finit


B. dificultatea descompunerii in factori primi a numerelor mari (de sute de cifre)
C. teoria algebrica a codurilor
D. problema {0, 1} a rucsacului

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:
B

QUESTION 74
Sistemul de criptare McEliece se bazeaza pe...
A. dificultatea calculului logaritmului discret intr-un corp finit
B. dificultatea descompunerii in factori primi a numerelor mari (de sute de cifre)
C. teoria algebrica a codurilor
D. problema {0, 1} a rucsacului

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C

QUESTION 75
Pentru codificarea unui text clar se foloseste un sistem de criptare cu cheie publica.
Daca criptanalistul dispune de un text criptat y, atunci acesta poate cauta un text clar x astfel incat
Ce modalitate de aparare considerati a fi posibila in acest caz ?

A. gradul de complexitate al sistemului


B. gradul de complexitate al textului criptat y
C. gradul de complexitate al textului clar x
D. asigurarea accesului la informatie doar partilor autorizate

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:
A

QUESTION 76
Fie cifrul RSA construit cu numerele prime p, q si fie n = pq. Daca n = pq, e este exponentul de criptare si d este
exponentul de decriptare, iar m € N, 0 ≤ m ≤ n, atunci

A.
B.
C.
D.

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C

QUESTION 77
Fie d exponentul de decriptare al sistemului de criptare RSA construit cu numere prime p = 3, q = 5. Daca
exponentul de criptare este e = 7, determinati d.

A. 3
B. 7
C. 5
D. 13

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:
B

QUESTION 78
Fie d = 11 exponentul de decriptare al sistemului de criptare RSA construit cu numerele prime p = 7, q = 11.
Determinati exponentul de criptare e.

A. 7
B. 3
C. 11
D. 13

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C

QUESTION 79
Consideram sistemul de criptare RSA construit cu numerele prime p = 3, q = 5.
Daca exponentul de criptare este e = 4 si se doreste codificarea textului clar m = 11, determinati textul criptat c.

A. 1
B. 3
C. 5
D. 7

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:
A

QUESTION 80
Un utilizator al sistemului de criptare RSA are ca cheie publica (n, e) = (35, 5) si cheia secreta d = 5. Daca
primeste textul criptat c = 3, atunci textul clar decodificat de utilizator este...

A. 20
B. 7
C. 19
D. 33

Answer: D
Section: (none)
Explanation/Reference:
D

QUESTION 81
Un utilizator al cifrului RSA are ca cheie publica (n, e) = (35, 5) si ca cheie secreta d = 5. Daca primeste textul
cifrat c = 33 atunci textul in clar m corespunzator este :

A. m =3
B. m = 15
C. m = 13
D. m = 11

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:
A

QUESTION 82
Fie d exponentul de decriptare al cifrului RSA construit cu numerele prime p = 3 si q = 5. Daca exponentul de
criptare este e = 7, atunci

A. d=5
B. d=7
C. d = 11
D. d=3

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:
B
1 Codificati textul clar USCAT folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia
secreta LABIL. Solutia este...
FSDIF
ESDIF
FSDIE
ESDIE
mc059-1.jpg

2 Fie p = 17 si fie g = 3 o radacina primitiva modulo 17. Daca atunci


a=9
a = 13
a=5
a=7

3 Fie e = 4 exponentul de criptare al unui cifru RSA construit cu numerele prime p =


3 si q = 5. Determinati codificarea c a textului clar m = 11.
c=3
c=5
c = 15
c=1

4 Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare ECB al


acestuia, codificati secventa de text clar x = 1001110110001111, folosind cheia de
mc032-1.jpg

criptare ."

1001110110001111
0011011110001111
1100111010001111
0011101100101111

5 Daca r este numarul rundelor cifrului DES ca cifru Feistel, atunci


r = 13
r = 18
r=5
r = 16

6 Pentru codificarea unui text clar se foloseste un sistem de criptare cu cheie publica.
Daca criptanalistul dispune de un text criptat y, atunci acesta poate cauta un text clar x
astfel incat . Ce modalitate de aparare considerati a fi posibila in acest caz?
gradul de complexitate al sistemului
gradul de complexitate al textului criptat y
gradul de complexitate al textului clar x
asigurarea accesului la informatie doar partilor autorizate

7 Se da secventa binara de text clar 101011. Codificati aceasta secventa folosind


cheia fluida 1010, folosind un sistem aditiv fluid binar de criptare.
010001
000010
001000
000001

8 Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare CBC al


acestuia, codificati secventa de text clar x = 1010010110000001, folosind cheia de
criptare. Blocul initial este IV = 1111.

1100011010110011
0101100111101010
0011100111101100
0011010111101100

9 Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare OFB al


acestuia, codificati secventa de text clar x = 1011110100110101, folosind cheia de
criptare. Blocul initial este IV = 1001.

0010010001101100
1000001001101101
0010001001101101
1000100010100110

10 Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare OFB al


acestuia, codificati secventa de text clar x = 1001110001000001, folosind cheia de
criptare. Blocul initial este IV = 0011.

1010111100101000
0011000000010010
1010000000011000
0011000000100001

11 Un utilizator al cifrului RSA are ca cheie publica (n, e) = (35, 5) si ca cheie secreta
d = 5. Daca primeste textul cifrat c = 33 atunci textul in clar m corespunzator este:
M=3
M=15
M=13
M=11

12 Fie m = 4 x 5 x 7 = 140 si asfel incat


a mod 4 = 3, a mod 9 = 5, a mod 7 = 3.
Avem:
A=113
A=59
A=73
A=77

13 Alice alege nr prime p= 5,q=11 si exponentul de criprare e=27.Semnatura RSA pt


documentul m=24 emis de Alice este s=24 la d mod55,unde d este exponentul de
decriptare corespunzator lui e.Avem:
a) s=13
b) s=19 CORECT
c) s= 43
d) s= 31

14 Fie d exponentul de deciptare al cifrului RSA construit cu numerele prime p = 3 si


q = 5. Daca exponentul de criptare este e = 7, atunci
D=5
D=7
D=11
D=3

15 Fie cifrul RSA construit cu numerele prime p, q si fie n = pq. Daca e este
exponentul de criptare, atunci:

gcd(e, (p - 1)(q - 1)) = 1


gcd(e, n) = 1
gcd(e, n + 1) = 1
gcd(e, (p - 1)(q - 1))

16 Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa W. Folosind
sistemul de codificare Polybios, decodificati textul criptat AEECACCBAACCAADCAE.
Alegeti varianta corecta din cele de mai jos.

EXCLUDERE
EXCLAMARE
EXCHANGE
INCLUDERE

17 Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa W. Folosind
sistemul de codificare Polybios, codificati textul clar EXCLAMARE. Alegeti varianta
corecta din cele de mai jos.
AEECACCBAACCAADCAE
AEECACCAAACCAADCAD
AEECABCBABCCAADCAE
AEECABCBAACCAADCAE
18 Consideram un schimb de mesaje in care se foloseste sistemul de criptare afin a
carei functie de criptare este definita prin , unde reprezinta o
cheie din multimea tuturor cheilor de criptare K, iar x reprezinta codificarea textului in
clar. Pentru schimbul de mesaje se doreste criptarea cuvntului PAINE. Aceasta este:
AHFUT
BNFZT
BNFUT
ANFVT

19 Alice alege numerul prim p = 13 si radacina primitiva modulo 13 g = 2 si cheia


secreta a = 7. Alice foloseste semnatura digitala El-Gamal pentru a semna documentul
pentru care h(x) = 8, unde h este o hash-functie cunoscuta public. Alege k = 5 si
obtine semnatura (r, s), unde , iar este inversul lui
5 modulo 12. Avem

(r, s) = (6, 10)


(r, s) = (9, 7)
(r, s) = (11, 4)
(r, s) = (5, 11)

20 Fie p>2 un nr prim,g o radacina primitiva modulo p si A,B∈{1,2,...,p-1} avem:


a) (dloggA+dloggB)modp=dlogg((AB)modp)
b) (dloggA+dloggB)mod(p-1) = dlogg((AB)mod(p-1)
c) (dloggA+dloggB)mod(p-1) = dlogg((AB)modp)
d) (dloggA+dloggB)modp= dlogg((AB)mod(p-1))

21 Considerati sistemul de criptare bloc DES.Folosind modul de utilizare ECB al


acestuia,codificati secventa de text clar x= 1100110110011110,folosind cheia de criptare
∏= 1 2 3 4;
3421
a) 0101110111000111
b) 0111110110011110
c) 0011011101011011
d) 0011011101011011

22 Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie k=11,codificarea textului clar


GRADINA este ....
a) RIILTGG
b) RIJLTGG
c) RIILSHH
d) RIILSHI

23 Se da secventa binara de text clar 110100.Codificati aceasta secventa folosin cheia


fluida 1011,folosind un sistem aditiv fluid binar de criptare.
a) 001010
b) 011010
c) 010010
d) 010110

24 Fir cifrul El-Gamal asociat numarului prim p=23 si radacinii primitive modulo23
g=7.Cheia secreta a lui Alice a=6,iar cea a lui Bob b=3.Bob cripteaza textul clar m=7 si
obtine (B,C),avem
a) (B,C)=(13,5)
b) (B,C)= (15,12)
c) (B,C) = (21,11) CORECT
U U

d) (B,C) = (3,5)

25 Alice alege nr prime p=5,q=11 si exponentul de criptare e=27.Semnatura RSA pt


documentul m=15 emis de alice este s=m la d mod55,unde d este exponentul de
decriptare corespunzator lui e.Avem:
a) s=20 corect
b) s= 13
c) s= 41
d) s= 31
34
26. Fie r= 11 modul 15 .Folosind eventual un algoritm de exponentiere 15 avem :
a) r=7
b) r=4
c) r=12
d) r=6

27.Fie N>1, ∑={0,1,2……….N-1} a,3 € ∑ cu g,c,d (a,N)=1 si functia de criptare afina f


a,b ∑ —>∑ f a,b(x) = (aX+b) mod N.Care dintre afirmatiile:
a)Æ x1, x2 € ∑ cu x1≠ x2 si f a,b(x1)= f a,b(x2)
b)Æ y € ∑ astfel incat f a,b(x)≠9, ¥ x € ∑
c) Æ f a,b este permutare a multimi ∑
Care este adevarata ?
a;b;c ; nici una .

7
28.Fie p=13 si g=2 radacina primitiva modulo 13 .Daca a=d log2 ; 5,b=d log 2
,atunci :
a) (a+b) modul 13=d log2(35 mod 13)
b) (a+b) modul 12=d log2(35 mod 12)
c) (a+b) modul 12=d log2(35 mod 13)
d) (a+b) modul 13=d log2 (35 mod 12)
29. Sistemul de criptare El-Gamal se bazeaza pe :
a) dificultatea calculului logaritmului discret intr-un corp finit
b) dificultatea descompuneri in factori primi ai numerelor mari (de sute de cifre).
c) teoría algébrica a codurilor
d) problema {0,1} a rucsacului

30.Considerati cifrul de permutare a lui Hill .Pentru numarul intreg fixat d=2 si cheia de
criptare M = 5 3 ,codificarea tactului ZARE este :
54
a)VXBQ
b)WXBQ
c)VXCR
d)VXBP

31.Considerati cifrul de permutare a lui Hill .Pentru numarul intreg fixat d=2 si
cheia de criptare M=3 2 codificarea textului clar CLAR este :
3 5
a) NH2H
b) NI2H
c) PIHU
d) HIPU

1. Cifrul Vigenere:
K= CARD, cuvant = UMBRA criptare= WMSUC
2, 3. Cifru asincron cu autocheie:
K=7, x=STRIGAT c=ZSJRXXQ
K=8, x=CORIDA, c=KYPXAA
4. Fie f transformarea afina f 7,12 =(7x +12)(mod 26). Atunci f-1=a’y+b’. Sa se afle a’ si b’.
R R P P

a’=15, b’=3
5.Se considera cifrul Hill cu d=2, M=(3, 2; 3, 5). Sa se codifice cuvantul CLAR.
C=NHZH
6. Fie transformarea afina e k (x) = (7x+3)(mod 26). Sa se codifice cuvantul AMURG.
R R

C=DJNST
7. Folosind sistemul aditiv fluid binar de criptare sa se codifice x=101011, avand cheia
k=1010
C=000001
8. Fie cifrul RSA cu p, q, numere prime, n=pq si e k exponentul de criptare. Atunci:
R R

a. Gcd(e, (p-1)(q-1))=1
b. Gcd(e, n)=1
c. Gcd(e, (p-1)(q-1)) <>1

9. Cifrul Polybios, cuvantul EXCLAMARE.


C=AEECACCBAACCAADCAE
10.Fie m=4*5*7=140. Sa se gaseasca a care satisface: a(mod4)=3, a(mod9)=5,
a(mod7)=3
a=59

grilele ce ni-au cazul;


1. ASINCRON: GRADINA cu cheia 11 Raspuns-RIILTGG
2. RSA: p=5,q=11,e=3 Raspuns-d=13
3. RSA: P=5,q=7 ,e=5 Raspuns-d=5
4. OFB: X=1011 1100 0100 0001
Y=0011 ek=1234 R=0011 0000 0001 0010
3142
5. Polibios: ZIRCONIU cuY exclus R=EE.BD.DC.AC.CE.CD.BD.EA
6. FLUIDE: X=110100 cu cheia 1011 R=011010
7. ECB: X=0001 1000 1101 1011 R=1111 0111 0110 1000
Y=1101 EK=1234
4123

am avut urmatoarele intrebari:


1. DES CBC
text: 1010 0101 1000 0001, π=(1 2 3 4 ; 2 4 1 3 ) IV=1111
R: 1100 ........... .... era singurul care incepea cu grupul asta (corect din calculele mele)
2. Daca r este numarul rundelor cifrului DES ca cifru Feistrel, atunci:
r=13 sau r=18 sau r=5 sau r=16
R: r=5 (cred ca am gresit)
3. A fost un RSA cu: n,e = (35,5) ,d=5, se primeste textul cifrat c=33
R: text clar=3
4. sistem de criptre asincron cu auto-cheie CORIDA cu k=8
R: KYPXAA
5. HILL cu M=(6 7;1 3) text clar GUMA
R: EYUG
6. DES OFB
text: 1001 1100 0100 ...... π=(1 2 3 4 ;3 1 4 2 ) IV=0011
R: 0011 0000 0001 .......era singurul care incepea cu grupul asta (corect din calculele
mele)
7. HILL cu M=(7 2;2 3) text clar LESA
R: HIWK
8. DES CBC
text: 1101 1101 1010 1001 π=(1 2 3 4; 4 1 2 3) IV=1100
R: 1000 1010 .......era singurul care incepea cu grupul asta (corect din calculele mele)
9. Vigenere text IMPAR cheie VARF
R: DMGFM
10. El Gamal p=13, a=7, g=2, se cerea codarea unui text (x)
R: Am calculat cheia publica A=7 si era un singur raspuns cu aceasta valoare cred ca e
corect
Punctaj 80%, cred ca am gresit la 2, celalalt gresit nu stiu care este
1.Hill d=2 m=[3 2, 3 5] CLAR .............NHZ(nu mai stiu ultima litera n-am calculat)
2. RSA p=5 q=11 e=3........................d=13
3.CFB x= 0001 1000 1101 1011 IV=1101..........1111 0111 0110 1000
4.Vigenere cuvantul cheie CARD.Criptam UMBRA.....WMS....
5.CFB x= 1111 0000 1001 0110...........................0111 1101 1110....
6.RSA p,q prime n=pq a.) m^e+d mod n = m b.) m^ed mod n=m c.) m^p+q mod n=m
c.) m^pq mod n =m eu am pus b.,dar nu sunt sigura
7.Polibios STIRPIRE......DC DD nu am calculat mai departe
8.ek(x) 5x+7 mod 26) INGER....VULBO
9.RSA cheie publica (n,e)=(35,5) cheia secreta d=5, c=3 ...a. m=33,b.m=15, c. m=3, d.
m=1 eu am pus 33, nu sunt sigura
10.Hill M=[3 2, 2 7] LIRA....LAZI
80 din 100

Am reusit 50 de puncte. Iata ce mi-a picat:


Criptare Vigenere cuvantul INCAS cu cheia GARA --ONTAY;
Functia de criptare e(x)=5x+3(mod26) VULPE--EZGAX;
ECB x=1100110110011110 cheia 1 2 3 4/3 4 2 1 -0011011101011011;
x=111001 cheia fluida z=1001 -011111;
Hill matricea 6 7/1 3 tex clar GUMA --EYUG
RSA n,e=(35, 5) d=5 c=33 m=? (l-am gresit)
Pe ce se bazeaza sistemul El Gamal-raspuns corect:pe problema logaritmului discret (l-
am gresit)

Polibios STIRPIRE.cu Q exclus


Pe ce se bazeaza sistemul El Gamal
sistem de criptre asincron cu auto-cheie CORIDA cu k=8
R: KYPXAA
decriptare KYPXAA
R:CORIDA
DES CBC
text: 1101 1101 1010 1001 π=(1 2 3 4; 4 1 2 3) IV=1100
DES OFB
text: 1001 1100 0100 ...... π=(1 2 3 4 ;3 1 4 2 ) IV=0011 care le-am pus la nimereala
FLUIDE: X=110100 cu cheia 1011 R=011010
Polibios: ZIRCONIU cuY exclus R=EE.BD.DC.AC.CE.CD.BD.EA
nu le mai stiu pe celelalte. principalul e ca am luat 70%, chiar daca am venit de la id. nu
le-am stiut pe cele de la des cfb si ofb

1. Folosind criptarea Vigenere, sa se afle care din urmatoarele variante reprezinta criptarea
textului clar INCAS, pe baza cheii GARA. (nu am notat toate variantele, aici am rezolvat, am
vazut raspunsul corect si am bifat).
- ONTAS
- ONTAY - raspuns corect
- ONxxx
- ONxxx
2. Fie sist de cript DES, modul ECB. Sa se afle codarea secventei in clar: 1001 1101 1000 1111,
in baza cheii
|1234|
Π=| |
|2314|
Au fost 4 variante de rasp cu secvente f asemanatoare, 3 dintre ele incepeau cu 0011 si una cu
1xxx, aceasta din urma iesea repede din calcul dupa efectuarea calculului pt primii 4 biti. Din
lipsa de timp si din cauza ca secventele erau f asemanatoare, nu am notat.
- 0011 1011 0010 1111 - in urma rezolvarii am bifat asta ca varianta corecta

3. Fie un cifru RSA cu cheia publica (n,e)=(35,5) si cheia secreta d=5. Daca textul cifrat este c=3,
atunci textul in clar m=?
m=3
m = 15
m = 33 (bifat)
m=1

4. Fie d exponentul de criptare al RSA construit cu nr prime p = 3 si q = 5. Daca exponentul de


criptare este e = 7, atunci:
d=5
d=7
d = 11
d = 3 (bifat)

5. Fie p = 17 si g = 3 o radacina primitiva a modulo 17. Daca a = d log3 14 atunci:


a=9
a = 13
a = 5 (bifat)
a=7

6. Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie, pentru k = 7 decodificarea textului criptat


ZSJRXXQ este:
STRICAT
STRESAT
STRIGAT (rasp. corect)
STOCATE

7. Problema cu Alice: Alice alege p = 5, q = 11 si exponentul e = 27. Semnatura RSA pt


decriptarea m = 15 emis este s = m^d mod 55 unde d este exponentul de decriptare
corespunzator lui e. Avem:
s = 20 (bifat)
s = 13
s = 41
s = 31

8. Daca N este nr tuturor cheilor cifrului DES, atunci:


N = 2^32 + 8
N = 2^56 (bifat, rasp corect)
N = 2^32
N = 2^32 + 16

9. Din alfabet se scoate o litera mai putin folosita, si anume litera Q. Folosind Polybios,
decodificati textul criptat DCDDBDDBDABDDBAE. Care este textul in clar?
STIRBIRE
STIRPARE
STIRPIRE - (bifat)
ESTIMARE

10. Problema cu modul CBC al DES: Se da secventa 1111 0000 1001 0100, cu VI=0010 si cu
|1234|
Π=| |
|3214|
Care este mesajul criptat?
Au fost 4 variante de raspuns, toate foarte asemanatoare.
Raspunsul obtinut de mine in urma calculului pe hartie, a fost
0111 1101 0100 0000

Test de nota 7
Probleme

Criptografie si securitate

Ion D. Ion, Luciana Morogan

Facultatea de Matematica­Informatica
Universitatea Spiru Haret

Exemple de probleme pentru testare

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Outline

1 Probleme

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 1

Determinati inversa matricei (modulo 26)


� �
3 2

3 5

15 20
Rezultat
17 9

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 2

Criptati un text clar la alegere folosind sistemul de criptare Hill


cu matricea
� �
3 2

3 5

Rezultat CURS --> OABU

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 3

Folosind sistemul de criptare Polybios codificati textul clar


UNIVERSITATE.

Rezultat EACDBDEBAEDCDDBDDEAADEAE

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 4

Pentru a = 3, b = 5 se definesc functiile de criptare, respectiv


decriptare, ale unui sistem de criptare afin:
e(3,5) (x) = 3x + 5
d(3,5) (y ) = 9y + 9(26 − 5)(mod 26) = 9y + 7
Sa luam textul clar GRUPA. Codificarea acestuia este ...

Rezultat XENYF

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 5

In sistemul de criptare Vigenere, sa consideram cuvantul cheie


GRUPA. Criptam cu aceasta cheie textul clar CRIPTOGRAFIE
si se obtine textul criptat...

Rezultat IICETUXLPFOV

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 6

Folosind un sistem aditiv fluid binar de criptare se cere


criptarea/decriptarea secventei de text clar x = 101101,
cunoscand chea fluida z = 1101.

Rezultat 011010

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 7

Folosind un sistem de criptre asincron cu auto­cheie, pentru


k = 11, codificati/decodificati textul clar SPIRU HARET.

Rezultat DSARLSSJNG

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 8

Consideram modul de utilizare ECB al cifrului bloc DES care


aplica permutari bitilor unui vector de biti de lungime 4.
Criptati textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia
� �
1 2 3 4
π=
2 3 4 1

Rezultat 0111 0010 1000 0101

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 9

Consideram modul de utilizare CBC al cifrului bloc DES care


aplica permutari bitilor unui vector de biti de lungime 4.
Criptati textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia
� �
1 2 3 4
π=
2 3 4 1

si blocul initial IV = 1010

Rezultat 0010 0110 0100 1101

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 10

Consideram modul de utilizare OFB al cifrului bloc DES care


aplica permutari bitilor unui vector de biti de lungime 4.
Criptati textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia
� �
1 2 3 4
π=
2 3 4 1

si blocul initial IV = 1010

Rezultat 1110 1011 0001 0000

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 11

Consideram modul de utilizare CFB al cifrului bloc DES care


aplica permutari bitilor unui vector de biti de lungime 4.
Criptati textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia
� �
1 2 3 4
π=
2 3 4 1

si blocul initial IV = 1010

Rezultat 1110 1100 1101 0001

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 12: Sistemul RSA

Problema A Problema B
Fie d exponentul de decriptare al Fie d = 11 exponentul de decriptare al
sistemului de criptare RSA construit sistemului de criptare RSA construit
cu numerele prime p = 3, q = 5. Daca cu numerele prime p = 7, q = 11.
exponentul de criptare este e = 7, Determinati exponentul de criptare e.
determinati d. D=7 E = 11

Problema C Problema D
Consideram sistemul de criptare RSA Un utilizator al sistemului de criptare
construit cu numerele prime RSA are ca cheie publica
p = 3, q = 5. Daca exponentul de (n, e) = (35, 5) si cheia secreta d = 5.
criptare este e = 4 si se doreste Daca primeste textul criptat c = 3,
codificarea textului clar m = 11, atunci textul clar decodificat de
determinati textul criptat c. utilizator este ... 33
Text eronat ...rasp. la noroc :-))

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 12: Sistemul El­Gamal

Problema A
Fie cifrul El­Gamal asociat numarului prim p = 7 si radacinii
primitive, modulo 7, 5. Cheia secreta a lui Alice este 3, iar cea
a lui Bob este 4. Daca Bob codifica textul clar x = 11 si il
transmite lui Alice, atunci aceasta primeste codificarea... 2,4

Problema B
Fie cifrul El­Gamal asociat numarului prim p = 11 si radacinii
primitive, modulo 7, 5. Cheia secreta a lui Alice este 4, iar cea
a lui Bob este 7. Alice primeste de la Bob textul criptat (3,7) pe
care il decodifica si gaseste mesajul clar ... 10

Exemple de probleme pntru testare


Ex. 1
Fie cifrul El-Gamal asociat numarului prim p = 7 si radacinii
primitive = 5. Cheia secreta a lui Alice este 3, iar cea a lui
Bob este 4. Daca Bob codifica textul clar x = 11 si il transmite
lui Alice, atunci aceasta primeste codificarea...

asa se rezolva: ex 1
avem p=7, &=5, ceie secreta Alice csA=3, csB=4 , m=11 se cere c=?????
c1=&^csB (mod p)=5^4(mod7)=625(mod7)=2
c2=m*&^csB^csA(modp)=11*5^4^3(mod 7)=11*5^12(mod7)=4
c=(c1,c2)=(2,4)

Ex. 2
Fie cifrul El-Gamal asociat numarului prim p = 11 si radacinii
primitive = 5. Cheia secreta a lui Alice este 4, iar cea a lui
Bob este 7. Alice primeste de la Bob textul criptat (3,7) pe care
il decodifica si gaseste mesajul clar ...

la ex.2 aplica formulele:


f=c1^(p-1-csA)modp=3^(11-1-4)mod11=3^6mod11=729mod11=3
m=c2*f(mod p)=7*3mod11=21mod11=10
m=10

file:///C|/...20and%20Settings/Owner/Desktop/RESTANTE/An%203%20Sem%201/Criptografie%20si%20securitate/EX%201%20SI%202.txt[6/1/2010 5:24:55 PM]


1. DES CBC
text: 1010 0101 1000 0001, π=(1 2 3 4 ; 2 4 1 3 ) IV=1111

R: 1100 ........... .... era singurul care incepea cu grupul asta (corect din calculele mele)
2. Daca r este numarul rundelor cifrului DES ca cifru Feistrel, atunci:
r=13 sau r=18 sau r=5 sau r=16

R: r=5 (cred ca am gresit)


3. A fost un RSA cu: n,e = (35,5), d=5, se primeste textul cifrat c=33

R: text clar=3
4. sistem de criptre asincron cu auto-cheie CORIDA cu k=8

R: KYPXAA
5. HILL cu M=(6 7;1 3) text clar GUMA

R: EYUG
6. DES OFB
text: 1001 1100 0100 ...... π=(1 2 3 4 ;3 1 4 2 ) IV=0011

R: 0011 0000 0001 .......era singurul care incepea cu grupul asta (corect din calculele mele)
7. HILL cu M=(7 2;2 3) text clar LESA

R: HIWK
8. DES CBC
text: 1101 1101 1010 1001 π=(1 2 3 4; 4 1 2 3) IV=1100

R: 1000 1010 .......era singurul care incepea cu grupul asta (corect din calculele mele)
9. Vigenere text IMPAR cheie VARF

R: DMGFM
10. El Gamal p=13, a=7, g=2, se cerea codarea unui text (x)

R: Am calculat cheia publica A=7 si era un singur raspuns cu aceasta valoare cred ca e corect

Punctaj 80%, cred ca am gresit la 2, celalalt gresit nu stiu care este

1. Consideram un schimb de mesaje in care se foloseste sistemul de criptare afin a carei functie de
criptare este definita prin mc014-1.jpg, unde mc014-2.jpg reprezinta o cheie din multimea tuturor
cheilor de criptare K, iar x reprezinta codificarea textului in clar. Pentru schimbul de mesaje se doreste
criptarea cuvntului VULPE. Aceasta este:

Question 1 answers

EZGAW

ZEGXW

ZEGWX

EZGAX
2. Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare CBC al acestuia, codificati
secventa de text clar x = 1010010110000001, folosind cheia de criptare mc034-1.jpg. Blocul initial
este IV = 1111.
Question 2 answers

1100011010110011

0101100111101010

0011100111101100

0011010111101100

3. Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie pentru k = 11, decodificarea textului criptat
RIILTGG este ...
Question 3 answers

GRADINI

GRANINI

GRADINA

GRINDINA

4. Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare ECB al acestuia, codificati
secventa de text clar x = 1111010110101101, folosind cheia de criptare mc031-1.jpg.
Question 4 answers

1111010110100111

1111010111000111

1111101011000111

1111011010010111

5. Folosind protocolul Diffie - Hellman Alice si Bob aleg p = 7 si pe g = 3 ca radacina primitiva


modulo 7. Daca cheia secreta a lui Alice este a = 4, cheia secreta a lui Bob este b = 2, iar k este cheia
secreta comuna, atunci
Question 5 answers

k=5

k=2

k=6

k=4

6.
Fie cifrul El-Gamal asociat numarului prim p = 23 si radacinii primitive modulo 23 g = 7. Cheia
secreta a lui Alice este a = 6, iar cea a lui Bob b = 3. Bob cripteaza textul clar m = 7 si obtine (B, C).
Avem:
Question 6 answers

(B, C) = (13, 5)

(B, C) = (15, 12)

(B, C) = (21, 11)

(B, C) = (3, 5)

7. Considerati cifrul de permutare al lui Hill. Pentru numarul intreg fixat d = 2 si cheia de criptare
mc003-1.jpg, codificarea textului clar LESA este...
Question 7 answers

HIWN

HIWK

NXWK

IHNW

8. Daca d este exponentul de deciptare al unui cifru RSA construit cu numerele prime p = 5 si q = 17
si avand exponentul de criptare este e = 3, atunci
Question 8 answers

d = 13

d = 38

d = 43

d = 23

9. Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare CFB al acestuia, codificati
secventa de text clar x = 0001100011011011, folosind cheia de criptare mc041-1.jpg. Blocul initial
este IV = 1101.
Question 9 answers

1111011100001011

1111011101101101

1111011100001110

1111011101101000

10. Se considera secventa binara de text criptat 111001. Folosind intr-un sistem aditiv fluid binar de
criptare cheia fluida secreta 1001, se cere decriptarea secventei.
Question 10 answers

011111

100000

011101

011110

am ales o combinatie de b si c pentru raspunsuri.... ..nu a mers....incercati alta...


Criptografie si securitate – an3 s1

A Criptografie si securitate – 6 / 12 subiecte


RSA Criptografie si securitate – 4 / 12 subiecte
ELG Criptografie si securitate – 2 / 12 subiecte
B Subiecte de la sesiunea de iarna 2010 – 141 subiecte
D Grila Liviu – Forum Smartgen
E Tema RSA – 4 subiecte
F Tema El-Gamal – 4 subiecte

1234
3214
B 40 ?
1111 0101 1010 1101
1111 0101 1010 0111
1011 0111 1110 1101
B 95 ?
0011 0110 0001 0111
Alice alege numarul prim p = 13 si radacina primitiva modulo 13, g = 2 si cheia secreta a = 7. Alice
foloseste semnatura digitala El-Gamal pentru a semna documentul ……????…. pentru care h(x) = 8,
unde h este o hash-functie cunoscuta public. Alege k = 5 si obtine semnatura (r, s), unde
………????……….., iar este inversul lui 5 modulo 12. Avem
B 110 a. (r, s) = (6, 10) d
b. (r, s) = (9, 7)
c. (r, s) = (11, 4)
d. (r, s) = (5, 11)

Alice alege numerele prime p=5, q=11 si exponentul de criprare e=27. Semnatura RSA pentru documen-
tul m=24 emis de Alice este s=24 la d mod55, unde d este exponentul de decriptare corespunzator lui e.
Avem:
B 73 c
a. s=13
b. s=19
c. s= 43
d. s= 31
Alice alege numerele prime p=5, q=11 si exponentul de criptare e=27. Semnatura RSA pentru documen-
tul m=15 emis de Alice este s=m la d mod55, unde d este exponentul de decriptare corespunzator lui e.
Avem:
B 72 c
a. s=20
b. s= 13
c. s= 41
d. s= 31
ASINCRON:
B 49 GRADINA cu cheia 11
R: RIILTGG
CFB
1 2 3 4
B 55
x = 0001 1000 1101 1011 ek   
 4 1 2 3
y = 1101
R: 1111 0111 0110 1000
CFB
1 2 3 4
B 64 x = 1100 1101 1001 1110 cheia  
3 4 2 1
R: 0011 0111 0101 1011

pg. 1
CFB:
B 58 x = 1111 0000 1001 0110 ........................... 0111 1101 1110 .... ?
R:
CFB:
1111 0000 1001 0110 keye 0010
B 37 ?
1000 1101 0111 1110
0111 1101 1110 1000
R:
CFB:
x = 0001 1000 1101 1011 KEYE 1101
B 36 ?
1110 1111 1011 0011
1111 0111 0110 1000
Cifru ASINCRON cu autocheie:
K=8, x=CORIDA,
B 26
R: KYPXAA
Cifru asincron cu autocheie:
B 28 K=7, x=STRIGAT
R: ZSJRXXQ
Cifrul Polybios, cuvantul EXCLAMARE.
B 34
R: AEECACCBAACCAADCAE

Codificati textul clar IMPAR folosind sistemul de criptare VIGENERE cu cheia secreta VARF. Solutia
B 111 este...
DMGFM
Codificati textul clar INCAS folosind sistemul VIGENERE si avand cuvantul cheie GARA. Solutia
este...

a. UNTAY
B 76
b. NMTAY
c. ONSAY
d. ONSAZ
R : ONTAZ
Codificati textul clar UMBRA folosind sistemul de criptare VIGENERE cu cheia secreta CARD.
Solutia este...
Cifrul VIGENERE:
B 27
Key = CARD
cuvant = UMBRA
criptare =
R: XMSUC

Codificati textul clar USCAT folosind sistemul de criptare VIGENERE cu cheia secreta LABIL. Solutia
este...
B 109 a. FSDIF c
b. ESDIF
c. FSDIE
d. ESDIE
Codificati textul clar ZIMBRU folosind sistemul Vingere si avand cuvantul cheie BILA.

a. ARYBSC
B 79 b. AQXCSB d
c. AQXBSC
d. AQYBSC
R: WQYBSC

pg. 2
Concepte de baza ce apar in criptografie :

A este o multime finita, numita alfabetul de definitie.


D 5
M reprezinta spatiul mesajelor si contine siruri de simboluri dintr-un alfabet de definitie.
Elementele din M se numesc:
R: mesaje in clar
Concepte de baza ce apar in criptografie :

Multimea C contine siruri de simboluri dintr-un alfabet de definitie care poate diferi de alfabetul lui M
D 6
(spatiul mesajelor). Un element din C este numit text cifrat. Multimea C se numeste:

R: spatiul textelor cifrate


Concepte de baza ce apar in criptografie :

K este o multime numita spatiul cheilor . Un element al lui K este numit cheie. Fiecare element e din K
D 7
determina in mod unic o bijectie de la M (spatiul mesajelor) la C (spatiul textelor cifrate), notata Ee,
numita:
R: functie (transformarea) de criptare
Concepte de baza ce apar in criptografie :

D 8 Pentru fiecare element d din spatiul cheilor K, Dd este o bijectie de la C (spatiul textelor cifrate) la M
(spatiul mesajelor) numita:
R: functie (transformare) de decripate
Concepte de baza ce apar in criptografie :

Multimea {Ee |e din K } a functiilor de criptare si o multime corespunzatoare in dD dK a func-


D 9
tiilor de decriptare, cu proprietatea ca pentru fiecare e din K exista o cheie unica din K astfel incat
= 1 d e D E , formeaza:
R: scheme de cripate
Consideram d exponentul de decriptare, e exponentul de criptare si p si q doua numere prime impare.
B 122 Pentru p=7, q=5 si d=11 , sa se determine e (exponentul de criptare).
e = 11
Consideram d exponentul de decriptare, e exponentul de criptare si p si q doua numere prime impare.
E 1 Pentru p=3, q=5 si e=7, sa se determine d (exponentul de decriptare).
R: d=7
Consideram d exponentul de decriptare, e exponentul de criptare si p si q doua numere prime impare.
E 2 Pentru p=7, q=5 si d=11 , sa se determine e (exponentul de criptare).
R: e = 11
Consideram e exponentul de criptare, p si q doua numere prime impare si n = pq. (n,e) = (15, 4) -> cheie
D 37 publica. Fiind dat n = 15, e = 4 si textul clar m = 11, determinati textul codificat c .
R: c=1
Consideram modul de utilizare CBC al cifrului bloc DES care aplica permutari bitilor unui vector de biti
 1 2 3 4
B 127
de lungime 4. Criptati textul clar x = 1011 0001 0100 1010 folosind cheia    si
 2 3 4 1
blocul initial IV = 1010
0010 0110 0100 1101
Consideram modul de utilizare CFB al cifrului bloc DES care aplica permutari bitilor unui vector de biti
 1 2 3 4
B 129
de lungime 4. Criptati textul clar x = 1011 0001 0100 1010 folosind cheia    si
 2 3 4 1
blocul initial IV = 1010
1110 1100 1101 0001
Consideram modul de utilizare ECB al cifrului bloc DES care aplica permutari bitilor unui vector de biti
 1 2 3 4
B 126
de lungime 4. Criptati textul clar x = 1011 0001 0100 1010 folosind cheia   
 2 3 4 1
E
0111 0010 1000 0101
pg. 3
Consideram modul de utilizare OFB al cifrului bloc DES care aplica permutari bitilor unui vector de biti
 1 2 3 4
B 128
de lungime 4. Criptati textul clar x = 1011 0001 0100 1010 folosind cheia    si
 2 3 4 1
blocul initial IV = 1010
1110 1011 0001 0000
Consideram sistemul de criptare RSA construit cu numerele prime p = 3; q = 5. Daca exponentul de
B 114 criptare este e = 4 si se doreste codificarea textului clar m = 11, determinati textul criptat c. 1
c=1
Consideram un schimb de mesaje in care se foloseste sistemul de criptare AFIN a carei functie de cripta-
re este definita prin ex(x)=5x+3(mod 26), unde k apartine K reprezinta o cheie din multimea tuturor che-
ilor de criptare K, iar x reprezinta codificarea textului in clar. Pentru schimbul de mesaje se doreste crip-
tarea cuvantului VULPE. Aceasta este:
B 9 d
a. EZGAW
b. ZEGXW
c. ZEGWX
d. EZGAX
Consideram un schimb de mesaje in care se foloseste sistemul de criptare AFIN a carei functie de cripta-
re este definita prin ex(x)=5x+7(mod 26), unde k apartine K reprezinta o cheie din multimea tuturor che-
ilor de criptare K , iar x reprezinta codificarea textului in clar. Pentru schimbul de mesaje se doreste crip-
tarea cuvantului INGER. Aceasta este :
B 80 c
a. UVLBO
b. UVLBR
c. VULBO
d. VULCO
Consideram un schimb de mesaje in care se foloseste sistemul de criptare AFIN a carei functie de
criptare este definita prin ex(x)=3x+7(mod26), unde k apartine K reprezinta o cheie din multimea
tuturor cheilor de criptare K, iar x reprezinta codificarea textului in clar. Pentru schimbul de mesaje se
doreste criptarea cuvantului PAINE. Aceasta este:
B 107 a
a. AHFUT
b. BNFZT
c. BNFUT
d. ANFVT
Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa W. Folosind sistemul de codifica-
re POLYBIOS, codificati textul clar EXCLAMARE. Alegeti varianta corecta din cele de mai jos.

B 105 a. AEECACCBAACCAADCAE a
b. AEECACCAAACCAADCAD
c. AEECABCBABCCAADCAE
d. AEECABCBAACCAADCAE
Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa W. Folosind sistemul de codifica-
re POLYBIOS, decodificati textul criptat AEECACCBAACCAADCAE. Alegeti varianta corecta din ce-
le de mai jos.
B 106 b
a. EXCLUDERE
b. EXCLAMARE
c. EXCHANGE
d. INCLUDERE
Considerati cifrul de permutare a lui HILL. Pentru numarul intreg fixat d = 1 si cheia de criptare
 3 2
M   , codificarea textului clar LIRA este :
7 7
B 85 d
a. MAZI
b. MAXI
c. LAZH
d. LAZI

pg. 4
Considerati cifrul de permutare al lui HILL. Pentru numarul intreg fixat d = 2 si cheia de criptare
7 2
M   , codificarea textului clar LESA este……...
 2 3
B 15 b
a. HIWN
b. HIWK
c. NXWK
d. IHNW
Considerati cifrul de permutare HILL. Pentru numarul intreg fixat d=2 si cheia de criptare
5 3
B 102 M   codificarea textului clar ZARE este: ?
5 4
R: VXBP
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare CBC al acestuia, codificati
secventa de text clar x = 1010 0101 1000 0001, folosind cheia de criptare mc034-1.jpg. Blocul initial
este IV = 1111.
B 10 ?
a. 1100011010110011
b. 0101100111101010
c. 0011100111101100
d. 0011010111101100
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare ECB al acestuia, codificati
secventa de text clar x = 1111 0101 1010 1101, folosind cheia de criptare mc031-1.jpg.

B 12 a. 1111 0101 1010 0111 ?


b. 1111 0101 1100 0111
c. 1111 1010 1100 0111
d. 1111 0110 1001 0111
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare CFB al acestuia, codificati
secventa de text clar x = 0001 1000 1101 1011, folosind cheia de criptare mc041-1.jpg. Blocul initial
este IV = 1101.
B 17
a. 1111011100001011
b. 1111011101101101
c. 1111011100001110
d. 1111011101101000
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare ECB al acestuia, codificati
secventa de text clar x= 1100 1101 1001 1110, folosind cheia de criptare ∏= 1234; 3421

B 69 a. 0101110111000111 c
b. 0111110110011110
c. 0011 0111 0101 1011
d. 0011011101011011

Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare OFB al acestuia, codificati sec-
venta de text clar

1 2 3 4
x = 1011 1101 0011 0101, folosind cheia de criptare   .
 2 3 1 4 
B 97 d
Blocul initial este IV = 1001.

a. 0010010001101100
b. 1000001001101101
c. 0010001001101101
d. 1000 1000 1010 0110

pg. 5
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare ECB al acestuia,codificati
1 2 3 4
secventa de text clar x= 1100110110011110,folosind cheia de criptare   .
B 104
3 4 2 1 c,
a. 0101110111000111 d
b. 0111110110011110
c. 0011 0111 0101 1011
d. 0011 0111 0101 1011

Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare CBC al acestuia, codificati sec-
1 2 3 4
venta de text clar x = 1010010110000001, folosind cheia de criptare   .
B 116  2 4 1 3
Blocul initial este IV = 1111.
R: 1100011010110011
Considerati sistemul de criptare DES. Folosind modul de utilizare CFB codificati secventa de text clar
1 2 3 4
x = 1111 0000 1001 0110, folosind cheia de criptare    si blocul initial IV=0010
3 2 1 4
B 75 c
a. 1101 1101 1110 1101
b. 0111 1101 0111 0010
c. 0111 1101 1110 1000
d. 0111 1001 1100 0011
Considerati sistemul de criptare DES. Folosind modul de utilizare OFB codificati secventa de text clar
1 2 3 4
x=1001 1100 0100 0001 folosind cheia de criptare    si blocul initial IV=0011
3 1 4 2
B 77 b
a. 1010 1111 0010 1000
b. 0011 0000 0001 0010
c. 1010 0000 0001 1000
d. 0011 0000 0010 0001
Considerati sistemul de criptare DES. Folosind modul de utilizare CFB codificati secventa de text clar
1 2 3 4
x=0001 1000 1101 1011 folosind cheia de criptare    si blocul initial IV=1101
 4 1 2 3
B 78 d
a. 1111011100001011
b. 1111011101101101
c. 1111011100001110
d. 1111011101101000
Considerati sistemul de criptare DES. Folosind modul de utilizare CFB codificati secventa de text clar
1 2 3 4
B 81
x=0001 1000 0110 10011 folosind cheia de criptare    si blocul initial IV=0110
3 2 4 1
R : 1101 1111 1001 1010
Considerăm modul de utilizare CBC al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector de biţi
 1 2 3 4
A 9
de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011 0001 0100 1010 folosind cheia    şi
 2 3 4 1
blocul iniţial IV = 1010
R: 0010 0110 0100 1101
Considerăm modul de utilizare CFB al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector de biţi
 1 2 3 4
A 11
de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011 0001 0100 1010 folosind cheia    şi
 2 3 4 1
blocul iniţial IV = 1010
R: 1101 0101 1101 0010

pg. 6
Considerăm modul de utilizare ECB al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector de biţi
 1 2 3 4
A 8
de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011 0001 0100 1010 folosind cheia   
 2 3 4 1
R: 0111 0010 1000 0101
Considerăm modul de utilizare OFB al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector de biţi
 1 2 3 4
A 10
de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011 0001 0100 1010 folosind cheia    şi
 2 3 4 1
blocul iniţial IV = 1010
R: 1110 1011 0001 0000
Considerăm sistemul de criptare RSA construit cu numerele prime p = 3; q = 5. Dacă exponentul de crip-
RSA 12C tare este e = 4 şi se doreşte codificarea textului clar m = 11, determinaţi textul criptat c. 1
R: c=1
3 2
Criptaţi un text clar la alegere folosind sistemul de criptare HILL cu matricea  
A 2 3 5
Ex: Text clar: CURS
R: OABU
Daca criptanalistul dispune de un text criptat y, el poate cauta un text clar a.i. e k(x) =y. Ce modalitati de
aparare pot fi:
B 67
R : corect gradul de complexitate al sistemului
Daca d este exponentul de decriptare al unui cifru RSA construit cu numerele prime p = 5 si q = 17 si
avand exponentul de criptare e = 3, atunci

B 16 a. d = 13 c
b. d = 38
c. d = 43
d. d = 23
Daca N este nr tuturor cheilor cifrului DES, atunci:

a. N = 2^32 + 8
B 92 b
b. N = 2^56
c. N = 2^32
d. N = 2^32 + 16
Daca r este numarul rundelor cifrului DES ca cifru Feistel, atunci

a. r=13
B 2 d?
b. r=18
c. r=5
d. r= 16
DES CBC
1 2 3 4
B 1
text: 1010 0101 1000 0001,    IV=1111
 2 4 1 3
R: 1100 0110 1011 0011
DES CBC
1 2 3 4
B 6
text: 1101 1101 1010 1001,    IV=1100
 4 1 2 3
R: 1000 1010 0000 1100
DES OFB
1 2 3 4
B 4
text: 1001 1100 0100 ......,    IV=0011
3 1 4 2
R: 0011 0000 0001 .......
pg. 7
3 2
Determinaţi inversa matricei (modulo 26)  
A 1
3 5
R: [15 20; 17 9]
B 48 Diffie Hellman a=7 b=4 k=5
Din alfabet se scoate o litera mai putin folosita, si anume litera Q.
Folosind Polybios, decodificati textul criptat DCDDBDDBDABDDBAE. Care este textul in clar?

B 93 a. STIRBIRE c
b. STIRPARE
c. STIRPIRE
d. ESTIMARE
B 60 ek(x) 5x+7 mod 26) INGER .... VULBO ?
B 43 El gamal A 3 B 4 m 11 -> (2, 4) ?
El Gamal p=13, a=7, g=2, se cerea codarea unui text (x)
B 8 ?
R: Am calculat cheia publica a =7 si era un singur raspuns cu aceasta valoare cred ca e corect
El-Gamal

p=23
q=7
B 96 a=6 7
b=3
B->A
(B,C)=(21,11)
R: m=7
Fie cifrul El Gamal asociat numarului prim p = 11 si radacinii primitive modulo 11 egale cu 2. Cheia
secreta a lui Alice este a=4 si a lui Bob b=7. Alice primeste de la Bob textul criptat (3,7). Decodificand
se obtine mesajul clar:
B 83 b
a. 9
b. 10
c. 7
d. 6
Fie cifrul el gamal asociat numarului prim p = 11 si radacinii primitive modulo 11 g = 2. Cheia secreta a
lui Alice este a = 3, iar cea a lui Bob b = 4. Daca Bob cripteaza mesajul in clar m = 9 pentru a fi transmis
lui Alice obtine (B,C). Avem:
(A)(B,C) = (7,2)
(B)(B,C) = (5,3)
B 124 (C)(B,C) = (9,6) a

a. nici un raspuns corect


b. A
c. B
d. C
Fie cifrul El-Gamal asociat numarului prim p = 23 si radacinii primitive modulo 23 g = 7. Cheia secreta
a lui Alice este a = 6, iar cea a lui Bob b = 3. Bob cripteaza textul clar m = 7 si obtine (B, C). Avem:

B 14 a. (B, C) = (13, 5) c
b. (B, C) = (15, 12)
c. (B, C) = (21, 11)
d. (B, C) = (3, 5)
Fie cifrul El-Gamal asociat numărului prim p = 11 şi rădăcinii primitive, modulo 7, 5. Cheia secretă a lui
Alice este 4, iar cea a lui Bob este 7. Alice primeşte de la Bob textul criptat (3,7) pe care îl decodifică şi
ELG 12B 10
găseşte mesajul clar ………....
R: x = m(textul clar) = 10
Fie cifrul El-Gamal asociat numărului prim p = 7 şi rădăcinii primitive, modulo 7, 5. Cheia secretă a lui
Alice este 3, iar cea a lui Bob este 4. Dacă Bob codifică textul clar x = 11 şi il transmite lui Alice, atunci
ELG 12A ?
aceasta primeşte codificarea …………....
R: c = (c1,c2) = (2,4)

pg. 8
Fie cifrul RSA construit cu numerele prime p, q si fie n = pq. Daca e este exponentul de criptare, atunci:

a. gcd(e, (p - 1)(q - 1)) = 1


B 123 a
b. gcd(e, n) = 1
c. gcd(e, n + 1) = 1
d. gcd(e, (p - 1)(q - 1))
Fie cifrul RSA cu p, q, numere prime, n=pq si ek exponentul de criptare. Atunci:

a. gcd(e, (p-1)(q-1))=1
B 33 a
b. gcd(e, n)=1
c. gcd(e, n + 1) = 1
d. gcd(e, (p-1)(q-1)) <>1
Fie cifrul RSA p,q prime p,q si n = pq. Daca n = pq, e este exponentul de criptare si d este exponentul de
decriptare, iar mN, 0m<n, atunci
B 118
d. m p+q mod n = m
Fie d = 11 exponentul de decriptare al sistemului de criptare RSA construit cu numerele prime
RSA 12B p = 7; q = 11. Determinaţi exponentul de criptare e.
R: E=11
Fie d exponentul de decriptare al sistemului de criptare RSA construit cu numerele prime p = 3; q = 5.
RSA 12A Dacă exponentul de criptare este e = 7, determinaţi d.
R: D=7

Fie e = 4 exponentul de criptare al unui cifru RSA construit cu numerele prime p = 3 si q = 5.


Determinati codificarea c a textului clar m = 11.
c=3
B 101 d
c=5
c=15
c=1

Fie f transformarea afina f7,12 = (7x +12)(mod 26). Atunci f-1=a’y+b’. Sa se afle a’ si b’.
B 29
R : a’=15, b’=3
Fie m = 4 x 5 x 7 = 140, a apartine aN, 0<=a<140 a.i. a mod 4 = 3, a mod 9 = 5 si a mod 7 =3
Avem:

B 35 a. a=113 b
b. a=59
c. a=73
d. a=77
Fie m=4 x 9 x 5 = 180, a apartine aN, 0<=a<180 a.i. a mod4=2, a mod9=3, a mod 5=1
Avem:

B 100 a. a=132 c
b. a=31
c. a=66
d. a=77
Fie p = 17 si g = 3 o radacina primitiva a modulo 17. Daca a = d log3 14 atunci:

a. a=9
B 89 c
b. a = 13
c. a=5
d. a=7
Fie p>2 un numar prim, g o radacina primitiva modulo p si A,B{1,2,...,p-1} avem:

a. (dloggA+dloggB)modp=dlogg((AB)modp)
B 68 ?
b. (dloggA+dloggB)mod(p-1) = dlogg((AB)mod(p-1) euam pus b)
c. (dloggA+dloggB)mod(p-1) = dlogg((AB)modp)
d. (dloggA+dloggB)modp= dlogg((AB)mod(p-1))

pg. 9
Fie S={0,1,2,…,25} si n numarul functiilor de criptare afina fa,b:S-S,fa,b(x)(ax+b)mod26 unde a,b
apartin S si gcd(a, 26) = 1. Avem:

B 84 a. n=312 ?
b. n=676
c. n=100
d. n=250
Fie sist de cript DES, modul ECB. Sa se afle codarea secventei in clar: 0001 1000 11101 1011, in baza
cheii
|1234|
B 103 Π = | |
|4123|
si y=1101
R: 1111 0111 0110 1000
Fie sistemul de criptare DES, modul ECB. Sa se afle codarea secventei in clar: 1001 1101 1000 1111, in
baza cheii

|1234|
B 87
Π=| |
|2314|

R: 0011 1011 0010 1111


Fie transformarea afina ek(x) = (7x+3)(mod 26). Sa se codifice cuvantul AMURG.
B 31
R: c = DJNST
Fie un cifru RSA cu cheia publica (n,e) = (35,5) si cheia secreta d = 5. Daca textul cifrat este c = 3,
atunci textul in clar m = ?
a. m=3
B 88 c
b. m = 15
c. m = 33
d. m=1
Flosind sistemul de criptare cu auto-cheie pentru k=7 codificati textul STRIGAT.
B 82
R : ZSJRXXQ
FLUIDE: X=110100 cu cheia 1011 R=011010
B 54
R : 011010
Folosind criptarea VIGENERE, sa se afle care din urmatoarele variante reprezinta criptarea textului clar
INCAS, pe baza cheii GARA.
a. ONTAS
B 86 b
b. ONTAZ
c. ONxxx
d. ONxxx
Folosind protocolul Diffie – Hellman, Alice si Bob aleg p = 7 si pe g = 3 ca radacina primitiva modulo 7.
Daca cheia secreta a lui Alice este a = 4, cheia secreta a lui Bob este b = 2, iar k este cheia secreta
comuna, atunci
B 13 b
a. k=5
b. k=2
c. k=6
d. k=4
Folosind sistemul aditiv fluid binar de criptare sa se codifice x=101011, avand cheia k=1010
B 32
R: c. 000001
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie k=11, codificarea textului clar GRADINA este ....

a. RIILTGG
B 70 b. RIJLTGG
c. RIILSHH
d. RIILSHI
R: b. RIJLTGG

pg. 10
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie pentru k = 11, decodificarea textului criptat
RIILTGG este…...

B 11 a. GRADINI ?
b. GRANINI
c. GRADINA
d. GRINDINA
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie, pentru k = 7 decodificarea textului criptat
ZSJRXXQ este:

B 90 a. STRICAT c
b. STRESAT
c. STRIGAT
d. STOCATE
Folosind sistemul de criptare Polybios codificaţi textul clar UNIVERSITATE.
A 3
R: EACDBDEBAEDCDDBDDEAADEAE (am eliminat w)
Folosind un sistem aditiv fluid binar de criptare se cere criptarea /decriptarea secvenţei de text clar
A 6
x = 101101, cunoscând cheia fluidă z = 1101.
R: 011010 (criptarea)
Folosind un sistem de criptre asincron cu auto-cheie, pentru k = 11, codificaţi /decodificaţi textul clar
A 7 SPIRU HARET.
R: DSARLSSJNG
Functia de criptare e(x)=5x+3(mod26) VULPE
B 63
R: EZGAX
HILL cu M = (6 7 ; 1 3) text clar GUMA
B 3
R: EZUG
HILL cu M = (7 2 ; 2 3) text clar LESA
B 5
R: HIWK
HILL cu M=(6 7;1 3) text clar GUMA
B 117
R: EYUG
Hill d=2 M = [3 2, 3 5] text clar CLAR .............
B 56
R: NHZ… (nu mai stiu ultima litera n-am calculat)
Hill M = [3 2 ; 2 7] LIRA ....
B 62
R: LAZI
În sistemul de criptare Vigenere, să consideram cuvântul cheie GRUPA. Criptăm cu această cheie textul
A 5 clar CRIPTOGRAFIE şi se obţine textul criptat ...
R: IICETUXLPFOV
M = 4 x 5 x 7=140

a mod 4 = 3
B 25
a mod 9 = 5
a mod 7 = 3
R: a=?
OFB

X=1011 1100 0100 0001


B 52 ?
Y=0011 ek=1234
3142
R= 0001 0000 0001 0000
OFB
1000 0001 1111 1010 keye 1101
B 38 ?
1011 0111 1110 1101
0011 0110 0001 0111

pg. 11
OFB
1000 0001 1111 1010 keye 1101
1011 0111 1110 1101
0011 0110 0001 0111

Permutarile blocului initial


B 119 1101 ?
1011
0111
1110
1101

p=3
e=4
q=5
B 23
m=11

R: C=1
p=3
q=5
B 24
e=7
R: d=7
P=5, q=11, exponentul e=27. Semnatura RSA pt. documentul m=15 este s=m^d mod55, d este
exponentul de criptare corespunzator lui e.
B 98 ?
∑={0,1,2,…,25}. Functia de criptare afina fa,b:∑ --> ∑,fa,b(x)=(ax,b)mod26 unde a,b apartin ∑ si
gcd(a,26)=1. Daca fa,b(3)=5, fa,b(6)=12, atunci
p=7
q=11
B 20 d=11

R: e = 11
Pe ce se bazeaza sistemul El Gamal
B 66
R: pe problema logaritmului discret
Pentru a = 3; b = 5 se definesc funcţiile de criptare, respectiv decriptare, ale unui sistem de criptare afin:

e3,5  x   3 x  5
A 4 d3,5  y   9 y  9  26 - 5  mod26   9 y  7

Să luam textul clar GRUPA. Codificarea acestuia este ...


R: XENYF
Pentru cheia publica (n, e) = (35, 5), exponentul de decriptare d=5 si textul criptat c=3 , determinati
textul clar m.
E 4
R: M=33
Pentru codificarea unui text clar se foloseste un sistem de criptare cu cheie publica. Daca criptanalistul
dispune de un text criptat y, atunci acesta poate cauta un text clar x astfel incat . e k (x) = y. Ce modalitate
de aparare considerati a fi posibila in acest caz?

B 115 a. gradul de complexitate al sistemului a


b. gradul de complexitate al textului criptat y
c. gradul de complexitate al textului clar x
d. asigurarea accesului la informatie doar partilor autorizate

pg. 12
Permutarile blocului initial

1101
B 39 1011 ?
0111
1110
1101
Polibios: ZIRCONIU cu Y exclus
B 53
R: EE.BD.DC.AC.CE.CD.BD.EA
POLYBIOS era cuvantul STIRPIRE (lityera Q exlcusa)
B 108
R: DCDDBDDBDABDDBAE
Problema cu Alice: Alice alege p = 5, q = 11 si exponentul e = 27. Semnatura RSA pt decriptarea m = 15
emis este s = m^d mod 55 unde d este exponentul de decriptare corespunzator lui e. Avem:

B 91 a. s = 20 a
b. s = 13
c. s = 41
d. s = 31
Problema cu modul CBC al DES: Se da secventa 1111 0000 1001 0100, cu VI=0010 si cu
|1234|
Π=| |
B 94 |3214|

Care este mesajul criptat?


R : 0111 1101 0100 0000
B 46 r=13^34 mod 15 r=2 ?
RSA
(n,e)=(35,5)
B 19
d=5
c=3
R: m=33
RSA
B 44 ?
d=5 c=33 m=3
RSA
B 45 ?
p=3, g=5, m=11
RSA

p=5
B 50
q=11
e=3
R: d=13
RSA
B 51 p=5, q=7, e=5
R: d=5
RSA
p,q prime n=pq

B 59 a. m^e+d mod n = m ?
b. m^ed mod n=m (am pus b. ,dar nu sunt sigura)
c. m^p+q mod n=m
d. m^pq mod n =m
RSA
cheie publica (n,e)=(35,5) cheia secreta d=5, c=3 ….

B 61 a. m=33 (eu am pus 33, nu sunt sigura) a


b. m=15
c. m=3
d. m=1

pg. 13
RSA
n,e=(35, 5) d=5 c=33
B 65 ?
R: m=3
RSA
B 112 p=5, q=11, e=3
R: d=13
RSA
B 113 P=5, q=7, e=5
R: d=5
RSA
Consideram d exponentul de decriptare, e exponentul de criptare si p si q doua numere prime impare.
B 121
Pentru p=3, q=5 si e=7 , sa se determine d (exponentul de decriptare).
D=7
B 47 Runde Feistel .. 16 ?
Sa se cripteze in ECB 1100 1101 1001 1110 cu permutarea

B 22 1 2 3 4
3421
R: 0011.0111.0101.1011
Sa se cripteze in ECB 1111 0101 1010 1101 cu permutarea

B 21 1 2 3 4
3214
R: 1111 0101 1010 0111
Se considera cifrul Hill cu d = 2, M = (3, 2; 3, 5). Sa se codifice cuvantul CLAR.
B 30
R : NHZH
Se considera p = 11 (p – numar prim), α = 2 (a – radacina primitiva).
3 – Cheia secreta a lui Alice
4 – Cheia secreta a lui Bob
D 38
m = 9 – textul clar de criptat de catre Bob pentru a-l trimite lui Alice.
Care este codificarea textului clar?
R: (y1 , y2) = (5 ,4)
Se considera p = 11 , α = 2.
3 – Cheia secreta a lui Alice
4 – Cheia secreta a lui Bob
D 40
Alice primeste de la Bob (y1,y2) = (5,3)
Sa se determine textul clar x.
R: X=9
Se considera p = 11, α = 2.
4 – Cheia secreta a lui Alice
D 41 7 – Cheia secreta a lui Bob
Sa se determine textul clar x pentru (y1,y2) = (3,7).
R: X=10
Se considera p = 7 (p – numar prim) α = 5 , α є
3 – Cheia secreta a lui Alice
4 – Cheia secreta a lui Bob
D 39
m = 11 – textul clar de criptat de catre Bob pentru a-l trimite lui Alice.
Care este codificarea textului clar?
R: M=10

pg. 14
Se considera secventa binara de text criptat 111001. Folosind intr-un sistem aditiv fluid binar de criptare
cheia fluida secreta 1001, se cere decriptarea secventei.

B 18 a. 011111 a
b. 100000
c. 011101
d. 011110

Se da secventa binara de text clar 101011. Codificati aceasta secventa folosind cheia fluida 1010, folo-
sind un sistem aditiv fluid binar de criptare.
B 120 a. 010001 d
b. 000010
c. 001000
d. 000001
Se da secventa binara de text clar 110100. Codificati aceasta secventa folosin cheia fluida 1011, folosind
un sistem aditiv fluid binar de criptare.

B 71 a. 001010 b
b. 011010
c. 010010
d. 010110
Se verifica rezultatele prin impartire si se vede da restul corespunzator
B 41 adica a mod 4 = 2 se ia fiecare a si se imparte la 4 si vedem care da rest 2 (vezi calculatorul stiintific de ?
la windows)
Sistem de criptre asincron cu auto-cheie CORIDA cu k=8
R: KYPXAA
KZPYAA
B 74
Decriptare KYPXAA
R: CORIDA
Sistemul Aditiv Fluid Binar
x = 111001 cheia fluida
B 134
z = 1001
R: 011111
Sistemul de criptare RSA se bazeaza pe:

a. dificultatea calculului algoritmului discret intr-un corp finit


B 125 b
b. dificultatea descompunerii in factori primi a numerelor mari(de sute de cifre)
c. teoria algebrica a codurilor
d. problema{1,0} a rucsacului
B 131 Sistemul El-Gamal — bazat pe dificultatea calculului logarimului discret intr-un corp finit ?
Sistemul McEliece — bazat pe teoria algebrica a codurilor (decodificarea unui cod linear este o proble-
B 133 ?
ma NP-completa)
Sistemul Merkle — Hellman - primul sistem definit cu cheie publica, bazat pe problema f0; 1g a rucsa-
B 132 ?
cului (problema NP-completa1)
Sistemul RSA — bazat pe dificultatea descompunerii in factori primi a numerelor mari (de sute de cifre);
B 130 ?
cel mai larg utilizat in acest moment
Un utilizator al cifrului RSA are ca cheie publica (n, e) = (35, 5) si ca cheie secreta d = 5. Daca primeste
textul cifrat c = 33 atunci textul in clar m corespunzator este:

B 99 a. m=3 a
b. m=15
c. m=13
d. m=11
Un utilizator al sistemului de criptare RSA are ca cheie publică (n; e) = (35; 5) şi cheia secretă d = 5.
Dacă primeşte textul criptat c = 3, atunci textul clar decodificat de utilizator este ……..
B 42
R: m=33

pg. 15
Un utilizator al sistemului de criptare RSA are ca cheie publică (n; e) = (35; 5) şi cheia secretă d = 5. Da-
RSA 12D că primeşte textul criptat c = 3, atunci textul clar decodificat de utilizator este ……..
R: m=33
VIGENERE cuvantul UMBRA cheie CARD.
B 57 Criptam..... WMSUC
R : WMSUC
VIGENERE text IMPAR cheie VARF
B 7
R: DMGFM

pg. 16
Probleme

Criptografie si securitate

Ion D. Ion, Luciana Morogan

Facultatea de Matematica-Informatica
Universitatea Spiru Haret

Exemple de probleme pentru testare

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Outline

1 Probleme

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 1

Determinati inversa matricei (modulo 26)3 2
 (15 20)
3 5 (17 9)

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 2

Criptati un text clar la alegere folosind sistemul de criptare Hill


cu matricea
 
3 2
3 5

NOTA - DSFM

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 3

Folosind sistemul de criptare Polybios codificati textul clar


UNIVERSITATE.
EACDBDEBAEDCDDBDDEAADEAE

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 4

Pentru a = 3, b = 5 se definesc functiile de criptare, respectiv


decriptare, ale unui sistem de criptare afin:
e(3,5) (x) = 3x + 5
d(3,5) (y ) = 9y + 9(26 − 5)(mod26) = 9y + 7
Sa luam textul clar GRUPA. Codificarea acestuia este ...XENYF

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 5

In sistemul de criptare Vigenere, sa consideram cuvantul cheie


GRUPA. Criptam cu aceasta cheie textul clar CRIPTOGRAFIE
si se obtine textul criptat... IICETUXLPFOV

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 6

Folosind un sistem aditiv fluid binar de criptare se cere


criptarea/decriptarea secventei de text clar x = 101101,
cunoscand chea fluida z = 1101.
y=011010

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 7

Folosind un sistem de criptre asincron cu auto-cheie, pentru


k = 11, codificati/decodificati textul clar SPIRU HARET.
DSARLSSJNG

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 8

Consideram modul de utilizare ECB al cifrului bloc DES care


aplica permutari bitilor unui vector de biti de lungime 4.
Criptati textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia
 
1 2 3 4
π=
2 3 4 1

y=0111 0010 1000 0101

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 9

Consideram modul de utilizare CBC al cifrului bloc DES care


aplica permutari bitilor unui vector de biti de lungime 4.
Criptati textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia
 
1 2 3 4
π=
2 3 4 1

si blocul initial IV = 1010


y=0010 0110 0100 1101

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 10

Consideram modul de utilizare OFB al cifrului bloc DES care


aplica permutari bitilor unui vector de biti de lungime 4.
Criptati textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia
 
1 2 3 4
π=
2 3 4 1

si blocul initial IV = 1010


y=1110 1011 0001 0000

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 11

Consideram modul de utilizare CFB al cifrului bloc DES care


aplica permutari bitilor unui vector de biti de lungime 4.
Criptati textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia
 
1 2 3 4
π=
2 3 4 1

si blocul initial IV = 1010


y=1110 1100 1101 0001

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 12: Sistemul RSA

Problema A Problema B
Fie d exponentul de decriptare al Fie d = 11 exponentul de decriptare al
sistemului de criptare RSA construit sistemului de criptare RSA construit
cu numerele prime p = 3, q = 5. Daca cu numerele prime p = 7, q = 11.
exponentul de criptare este e = 7, Determinati exponentul de criptare e.
determinati d. d=7 e 11
Problema C Problema D
Consideram sistemul de criptare RSA Un utilizator al sistemului de criptare
construit cu numerele prime RSA are ca cheie publica
p = 3, q = 5. Daca exponentul de (n, e) = (35, 5) si cheia secreta d = 5.
criptare este e = 4 si se doreste Daca primeste textul criptat c = 3,
codificarea textului clar m = 11, atunci textul clar decodificat de
determinati textul criptat c. c=1 utilizator este ... m=33

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 12: Sistemul El-Gamal

Problema A
Fie cifrul El-Gamal asociat numarului prim p = 7 si radacinii
primitive, modulo 7, 5. Cheia secreta a lui Alice este 3, iar cea
a lui Bob este 4. Daca Bob codifica textul clar x = 11 si il
transmite lui Alice, atunci aceasta primeste codificarea...
c=(c1,c2)=(2,4)
Problema B
Fie cifrul El-Gamal asociat numarului prim p = 11 si radacinii
primitive, modulo 7, 5. Cheia secreta a lui Alice este 4, iar cea
a lui Bob este 7. Alice primeste de la Bob textul criptat (3,7) pe
care il decodifica si gaseste mesajul clar ...
m=x=10
Bob primeste de la Alice: m=x=2

Exemple de probleme pntru testare


RSA
Reguli generale RSA:
n = p*q
f = (p-1)*(q-1)
1<e<n astfel incat c.m.m.d.c(e,f)=1
d=e-1 (mod f) || se calculeaza folosind algoritmul lui Euclid extins
Criptare: c=me (mod n)
Decriptare: m = cd (mod n)
m – text clar, c – text criptat, e – exponentul de criptare, d – exponentul de decriptare.

Algoritmul lui Euclid extins pentru aflarea inversului unui numar intr-un mod n.

Vom nota pasii algoritmului lui Euclid pornind de la pasul 0. Coeficientul obtinut la pasul i va fi notat qi. In timp ce efectuam
fiecare pas al algoritmului, vom calcula si un numar auxiliar, pi. Pentru primii 2 pasi stim deja valorile : p0 = 0 and p1 = 1. Pentru
restul pasilor vom calcula recursiv pi = pi-2 - pi-1 qi-2 (mod n). Continuam calculul numarului auxiliar inca un pas dupa terminarea
algoritmului.

Algoritmul incepe prin impartirea lui n la x, apoi continua prin impartirea impartitorului la rest. Cand ultimul rest diferit de 0 se
afla la pasul k, daca acest rest e 1 , x admite un invers care va fi pk+2. (Daca restul nu e 1, atunci x nu admite un invers.)

EXEMPLU:

Calculam inversul lui 15 mod 26.

PAS 0: 26 /15= 1 rest 11 p0 = 0

PAS 1: 15/11 = 1 rest 4 p1 = 1

PAS 2: 11/4 = 2 rest 3 p2 = 0 - 1( 1) mod 26 = 25

PAS 3: 4/3 = 1 rest 1 => x admite invers p3 = 1 - 25( 1) mod 26 = -24 mod 26 = 2

PAS 4: 3/1 = 3 rest 0 p4 = 25 - 2( 2) mod 26 = 21

p5 = 2 - 21( 1) mod 26 = -19 mod 26 = 7

Observati ca 15*7 = 105 = 1 + 4*26 1 (mod 26).

EL-GAMAL
Reguli generale EL-GAMAL:
A – cheia privata a lui Alice
B – cheia privata a lui Bob
p – numar prim mare
α –primitiv
(p,α,αA) – Cheia publica a lui Alice
(p,α,αB) – Cheia publica a lui Bob
Criptare : Bob obtine cheia publica a lui Alice, calculeaza textul criptat c1 folosind cheia lui privata si c2 folosind αA a
lui Alice pe care-l obtine din cheia ei publica.
c1 = αB mod p ; c2 = m(αA)k mod p ; c = (c1,c2) - Trimite textul cifrat c = (c1,c2) la utilizatorul Alice.
Decriptare : Pentru a determina textul clar m din textul cifrat c, utilizatorul Alice execută următoarele:
1. Utilizează cheia sa privată a pentru a calcula: f = c1p-1-A (mod p).
2. Determină textul clar m astfel: m = f*c2 (mod p).
RSA 1) : p=3 ; q=5 ; e=7 , d=?
f=(p-1)*(q-1) = 2*4 = 8
d = e-1 (mod f) = 7-1 (mod 8)
8/7 = 1 rest 1 p0=0
7/1 = 7 rest 0 p1=1
p2=0 – 1*1 (mod 8) = -1 (mod 8) = 7
d=7 d=7

RSA 2) : p=7; q=5; d=11 ; e=?


f=(p-1)*(q-1) = 6*4 = 24
e= d-1 (mod f) = 11-1 ( mod 24 )
24/11 = 2 rest 2 p0=0
11/2 = 5 rest 1 p1=1
2/1 = 2 rest 0 p2=0 – 1*2 (mod 24) = 22
P3= 1 – 22*5 (mod 24) = -109 mod 24 = 11
e = 11 e=11

RSA 3) : n=15; e=4; m=11, c=?


c = me (mod n) = 114 (mod 15) = 14641 mod 15 = 1
c=1
RSA 4) : (n,e) = (35,5) ; d=5, c=3 , m=?
m = cd (mod n) = 35 (mod 35) = 243 mod 35 = 33
m=33

El-Gamal 1): p=11; α=2; csA=3; csB=4; m=9; c=?


c1 = αB (mod p) = 24 mod 11 = 16 mod 11 = 5
c2 = m(αA)B (mod p) = 9(23)4 mod 11 = 9*4096 (mod 11) = 3
c = (c1,c2) = (5,3)
c=(5,3)

El-Gamal 2): p=7; α=5; csA=3; csB=4; m=11; c=?


c1 = αB (mod p) = 54 mod 7 = 625 mod 7 = 2
c2 = m(αA)B (mod p) = 11(53)4 mod 7 = 11*244140625 (mod 7) = 4
c = (c1,c2) = (2,4)
c=(2,4)

El-Gamal 3): p=11; α=2; csA=3; csB=4; A primeste de la B (y1,y2)=(5,3); txt. Clar x =?
z = y1p-1-A (mod p) = 511-1-3 (mod 11) = 57 (mod 11) = 3
x = z * y2 (mod p) = 3 * 3 (mod 11) = 9
x=9
El-Gamal 4): p=11; α=2; csA=4; csB=7; (y1,y2) = (3,7); txt clar x=?
Daca (y1,y2) = (3,7) este primit de B de la A, atunci:
f = y1p-1-B (mod p) = 311-1-7 (mod 11) = 33 (mod 11) = 5
x = f * y2 (mod p) = 5 * 7 (mod 11) = 2 x=2
Daca (y1,y2) = (3,7) este primit de A de la B, atunci:
f = y1p-1-A (mod p) = 311-1-4 (mod 11) = 36 (mod 11) = 3
x = f * y2 (mod p) = 3 * 7 (mod 11) = 10 x=10
Probleme pentru laboratorul Sisteme de criptare cu cheie publica.
http://criptografie.panevo.ro/LABORATOARE/5.%20Sisteme%20de%20criptare%20cu%20cheie%20publica.pdf

Deadline : 17 Decembrie 2009

========================================RSA==========================================

𝟙) Consideram d exponentul de decriptare, e exponentul de criptare si p si q doua numere prime impare.


Pentru p=3, q=5 si e=7 , sa se determine d (exponentul de decriptare).
d=7

𝟚) Consideram d exponentul de decriptare, e exponentul de criptare si p si q doua numere prime impare.


Pentru p=7, q=5 si d=11 , sa se determine e (exponentul de criptare).
e=11

𝟛) Consideram e exponentul de criptare, p si q doua numere prime impare si n=pq. (n,e)=(15,4) -> cheie
publica.
Fiind dat n=15, e=4 si textul clar m=11 , determinati textul codificat c .
c=1

𝟜) Pentru cheia publica (n,e) = (35,5), exponentul de decriptare d=5 si textul criptat c=3 , determinati
textul clar m.

m=33

=====================================================================================
======================================El-Gamal========================================

𝟙) Se considera p=11 (p - numar prim), α=2 (a - radacina primitiva).


3 - Cheia secreta a lui Alice
4 - Cheia secreta a lui Bob
m=9 - textul clar de criptat de catre Bob pentru a-l trimite lui Alice.
Care este codificarea textului clar?
c=(c1,c2)=(5,3)

𝟚) Se considera p=7 (p - numar prim) α=5 , α є ℤ∗7


3 - Cheia secreta a lui Alice
4 - Cheia secreta a lui Bob
m=11 - textul clar de criptat de catre Bob pentru a-l trimite lui Alice.
Care este codificarea textului clar?
c=(c1,c2)=(2,4)

𝟛) Se considera p=11 , α=2.


3 - Cheia secreta a lui Alice
4 - Cheia secreta a lui Bob
Alice primeste de la Bob (y1,y2) = (5,3)
Sa se determine textul clar x.
x=9

𝟜) Se considera p=11 , α=2.


daca msj.e primit de A de la B,atunci x=2
4 - Cheia secreta a lui Alice
daca msj. e primit de B de la A,atunci x=10
7 - Cheia secreta a lui Bob
Sa se determine textul clar x pentru (y1,y2) = (3,7) .
=====================================================================================
Criptogrfie şi securitate – Anul III Sem. 1 USH

A Criptografie si securitate – 6 / 12 subiecte


RSA Criptografie si securitate – 4 / 12 subiecte
ELG Criptografie si securitate – 2 / 12 subiecte
B Securitatea retelelor de calculatoare 2008-2009 – 100 sub
C Servere de date – 73 subiiecte

Afisarea unei portiuni de text cu o dimensiune mai mare decat cea prestabilita se face prin:
C 45 b
a) <b> c) <sup>
b) <big> d) <bigger>
Alegeti culoarea data de codul de culoare #000000:
C 54 a
a) black c) red
b) white d) blue
Alegeti culoarea data de codul de culoare #ffffff:
C 53 b
a) black c) green
b) white d) gray
Aplicatiile de control a conexiunii folosesc protocolul:
C 3 a
a) ip c) icmp
b) udp d) igrp
B 3 Aplicatiile de control al conexiunii folosesc protocolul: TCP
Arhitecturile de retea cele mai cunoscute sunt modelul de referinta OSI (Open System Interconnection)
B 65
si TCP/IP (transmission control protocol / Internet Protocol).
Care din urmatoarele atribute apartine tagului font?
C 55 b
a) align c) size
b) width d) style
Care din urmatoarele programe foloseste campul TTL:
C 2 c
a) ping c) traceroute
b) telnet d) arp
B 2 Care program foloseste campul TTL: tracert/traceroute
Care program nu este un client de mail
C 22 b
a) Thunderbird c) Kmail
b) Sendmail d) Outlook
Care program nu este un client de mail
C 23 c
a) Thunderbird c) Postfix
b) Evolution d) Outlook
Care program nu este un client de mail
C 24 d
a) Thunderbird c) Outlook
b) Evolution d) Exim
Care program nu este un client de web
C 9 d
a) Mozilla firefox c) Safari
b) Opera d) Explorer

Pag. 1
Care program nu este un server de mail
C 25 c
a) Postfix c) Cyrus
b) Sendmail d) Exim
Care program nu este un server de web
C 8 a
a) firefox c) apache
b) lighhttp d) iis
B 13 Cate situri poate gazdui un server de web? oricare
Cifrul ..................... este cel mai cunoscut cifru bloc cu cheie simetrica, este un cifru Feistel care proce-
seaza blocuri de text de n = 64 biti si produce blocuri cifrate de 64 biti. Dimensiunea cheii secrete este
B 95
k = 56 biti.
R: DES (DataEncryption Standard, Standardul de Criptare a Datelor)
Cifrul ........................ este un cifru cu o arhitectura orientata cuvant pentru cuvinte cu dimensiune varia-
bila (16, 32 sau 64 biti). Are o descriere compacta si este potrivit pentru implementare hardware sau
B 98
software.
R: RC5
Cifrul....................... este un cifru bazat pe o generalizare a structurii Feistel si consta din 8 repetari iden-
tice urmate de o transformare. În prezent, se pare ca singurul punct slab al lui este dimensiunea mica (64
B 96
biti) a blocului.
R: IDEA (International Data Encryption Algorithm)
Cifrul.......................... este un cifru bloc iterat cu dimensiunea blocului de 64 biti. Spre deosebire de ci-
frurile Feistel, algoritmii lui de criptare si decriptare sunt diferiti.
B 97
R: SAFER (SAFER K-64 - Secure And Fast Encryption Rottine)
Comanda cat din sistemul de operare UNIX
C 64 a
a) Afiseaza continutul unui fisier c) Concateneaza doua sau mai multe siruri
b) Afiseaza continutul unui director d) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber
Comanda cat din sistemul de operare UNIX
C 65 d
a) Afiseaza continutul unui director c) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber
b) Afiseaza lista de procese active d) Concateneaza doua sau mai multe fisiere
Comanda df din sistemul de operare UNIX

a) Afiseaza continutul unui fisier


C 67 d
b) Afiseaza continutul unui director
c) Afiseaza lista de fisiere si directoare si spatiul ocupat de acestea
d) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber si cel ocupat
B 40 Comanda df din sistemul de operare UNIX Afiseaza lista de partitii si spatiul liber si cel ocupat
Comanda df –h din sistemul de operare UNIX
C 68 b
a) Afiseaza continutul unui fisier c) Afiseaza lista de procese active
b) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber d) Afiseaza continutul unui director
Comanda du din sistemul de operare UNIX

a) Afiseaza continutul unui fisier


C 66 c
b) Afiseaza continutul unui director
c) Afiseaza lista de fisiere si directoare si spatiul ocupat de acestea
d) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber
Comanda du din sistemul de operare UNIX Afiseaza lista de fisiere si directoare si spatiul ocupat
B 41
de acesta

Pag. 2
Comanda head din sistemul de operare UNIX

a) Afiseaza continutul unui fisier


C 70 b
b) Afiseaza primele linii ale unui fisier
c) Afiseaza ultimele linii ale unui fisier
d) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber si cel ocupat
B 39 Comanda ifconfig din sistemul de operare UNIX Arata configurarea curenta a placilor de retea
B 44 Comanda ipfw din sistemul de operare UNIX Este un program de configurare a firewall-ului
Comanda ls din sistemul de operare UNIX

a) Afiseaza continutul unui fisier


C 62 b
b) Afiseaza continutul unui director
c) Afiseaza lista de fisiere si directoare si spatiul ocupat de acestea
d) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber si cel ocupat
B 36 Comanda ls din sistemul de operare UNIX Afiseaza continutul unui director
Comanda netstat din sistemul de operare UNIX Afiseaza starea conexiunilor TCP adresa remote si
B 37
portul
Comanda ps din sistemul de operare UNIX
C 63 c
a) Afiseaza continutul unui fisier c) Afiseaza lista de procese active
b) Afiseaza continutul unui director d) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber
Comanda ps din sistemul de operare UNIX

a) Afiseaza interactiv procesele din sistem


C 72 d
b) Afiseaza continutul unei partitii
c) Afiseaza lista de programe instalate in sistem
d) Afiseaza lista de procese active
B 45 Comanda ps din sistemul de operare UNIX Afiseaza lista de procese active
B 42 Comanda route din sistemul de operare UNIX Adauga o ruta statica in tabela de rutare
Comanda tail din sistemul de operare UNIX

a) Afiseaza continutul unui fisier


C 71 c
b) Afiseaza primele linii ale unui fisier
c) Afiseaza ultimele linii ale unui fisier
d) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber si cel ocupat
B 43 Comanda tcpdump din sistemul de operare UNIX Analizator de pachete
Comanda top din sistemul de operare UNIX

a) Afiseaza topul userilor logati în sistem


C 69 c
b) Afiseaza lista de programe si memoria alocata acestora
c) Afiseaza interactiv procesele active în sistem
d) Afiseaza interactiv primele linii ale unui fisier
B 38 Comanda top din sistemul de operare UNIX Afiseaza interactiv procesele active in sistem
Comanda who din sistemul de operare UNIX
C 73 c
a) Afiseaza userul curent c) Afiseaza lista de useri conectati in sistem
b) Afiseaza directorul curent d) Afiseaza lista de grupuri din sistem
Comentariile în limbajul html se introduc astfel:
C 41 c
a) //comentariu c) <!-- comentariu -->
b) /*comentariu */ d) {comentariu}
B 4 Comunicarea dintre un client si un server se realizeaza pe baza adresei de: IP IP

Pag. 3
Comunicarea dintre un client si un server se realizeaza pe baza adresei de:
C 4 a
a) ip c) udp
b) mac d) web
B 5 Comunicarea directa dintre doua hosturi din aceiasi retea se realizeaza doar pe baza adresei de …. MAC
Comunicarea directa dintre doua hosturi din aceiasi retea se realizeaza doar pe baza adresei de:

C 5 a) ip c) email b
b) mac d) web

Concepte de baza ce apar in criptografie :

A este o multime finita, numita alfabetul de definitie.


B 85 M reprezinta spatiul mesajelor si contine siruri de simboluri dintr-un alfabet de definitie.

Elementele din M se numesc:


R: mesaje in clar
Concepte de baza ce apar in criptografie :

Multimea C contine siruri de simboluri dintr-un alfabet de definitie care poate diferi de alfabetul lui M
B 86
(spatiul mesajelor). Un element din C este numit text cifrat. Multimea C se numeste:

R: spatiul textelor cifrate


Concepte de baza ce apar in criptografie :

K este o multime numita spatiul cheilor . Un element al lui K este numit cheie. Fiecare element e din K
B 87
determina in mod unic o bijectie de la M (spatiul mesajelor) la C (spatiul textelor cifrate), notata Ee,
numita:
R: functie (transformarea) de criptare
Concepte de baza ce apar in criptografie :
Pentru fiecare element d din spatiul cheilor K, Dd este o bijectie de la C (spatiul textelor cifrate) la M
B 88
(spatiul mesajelor) numita :
R: functie (transformare) de decripate
Concepte de baza ce apar in criptografie :
Multimea {Ee |e din K } a functiilor de criptare si o multime corespunzatoare D
d d in K  a functii-
B 89 lor de decriptare, cu proprietatea ca pentru fiecare e din K exista o cheie unica din K astfel incat
Dd  Ee1 , formeaza :
R: scheme de cripate
B 49 Configurare firewall-uri in mediul UNIX iptables
B 50 Configurare routere
Considerăm modul de utilizare CBC al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector de biţi
 1 2 3 4
A 9
de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia    şi blo-
 2 3 4 1
cul iniţial IV = 1010
R: 0010 0110 0100 1101
Considerăm modul de utilizare CFB al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector de biţi
 1 2 3 4
A 11
de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia    şi blo-
 2 3 4 1
cul iniţial IV = 1010
R: 1110 1100 1101 0001 R: xxxxxxxxxxxxxxx
1101 0101 1101 0010

Pag. 4
Considerăm modul de utilizare ECB al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector de biţi
 1 2 3 4
A 8
de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia   
 2 3 4 1
R: 0111 0010 1000 0101
Considerăm modul de utilizare OFB al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector de biţi
 1 2 3 4
A 10
de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia    şi blo-
 2 3 4 1
cul iniţial IV = 1010
R: 1110 1011 0001 0000
Considerăm sistemul de criptare RSA construit cu numerele prime p = 3; q = 5. Dacă exponentul de crip-
RSA 12C tare este e = 4 şi se doreşte codificarea textului clar m = 11, determinaţi textul criptat c.
R: 1
Criptarea similara cifrurilor cascada, dar in care cheile nivelurilor nu trebuie sa fie independente si cifru-
rile pot fi ori un cifru bloc E, ori functia de decriptare corespunzatoare E-1 , se numeste criptare:
B 92
R: multipla

3 2
Criptaţi un text clar la alegere folosind sistemul de criptare Hill cu matricea  
A 2
3 5
R:
Daca in retea datele circula:
-într-un singur sens — simplex
B 57
-în ambele sensuri dar nu simultan — semi-duplex
-în ambele sensuri simultan — duplex
Daca transmiterea mesajului de la sursa la destinatie se poate face pe mai multe cai, trebuie ales un anu-
B 58 mit drum. Aceasta alegere se numeste dirijare sau …….
R: rutare
Deschiderea unui link intr-o fereastra noua se va produce prin accesarea unui link de forma:
C 57 b
a) <a href="url" new> c) <a href="url" target="new">
b) <a href="url" target="_blank"> d) <a href="url" target="_self">

3 2
Determinaţi inversa matricei (modulo 26)  
A 1
3 5
R: [15 20;17 9]
DHCP provine de la
C 36 b
a) Detect Host Configuration Protocol c) Dynamic Host Connection Process
b) Dynamic Host Configuration Protocol d) Ddebug Host Configuration Problems
B 33 DHCP provine de la Dinamic Host Configuration Protocol
DNS provine de la
C 37 c
a) Domain Name Service c) Domain Name System
b) Dynamic Network Server d) Domain Name Service
B 34 DNS provine de la Domain Name System
Elementele active ale unui nivel se numesc entitati. Entitatile aceluiasi nivel dar de pe masini diferite se
numesc entitati pereche Entitatile pot fi: software (un proces) sau hardware (un cip I/E inteligent).
B 59
R: pereche

Pag. 5
Elementul inline generic potrivit cu o gama larga de utilizari, inclusiv pentru a atasa CSS
unei portiuni a unui rand este:
C 48 c
a) <div> c) <span>
b) <p> d) <tr>
Evidentierea unui fragment de text, prin afisarea acestuia cu stilul cursiv se face prin
utilizarea urmatorului element de fraza:
C 51 c
a) <em> c) <i>
b) <b> d) <c>
Evidentierea unui fragment de text, prin afisarea acestuia cu stilul aldin se face prin
utilizarea urmatorului element de fraza:
C 52 d
a) <strong> c) <aldine>
b) <em> d) <b>
Fie cifrul El-Gamal asociat numărului prim p = 11 şi rădăcinii primitive, modulo 7, 5. Cheia secretă a lui
Alice este 4, iar cea a lui Bob este 7. Alice primeşte de la Bob textul criptat (3,7) pe care îl decodifică şi
ELG 12B
găseşte mesajul clar ………....
R:10 x=m(textul clar)=2X
Fie cifrul El-Gamal asociat numărului prim p = 7 şi rădăcinii primitive, modulo 7, 5. Cheia secretă a lui
Alice este 3, iar cea a lui Bob este 4. Dacă Bob codifică textul clar x = 11 şi il transmite lui Alice, atunci
ELG 12A
aceasta primeşte codificarea …………....
R: c=(c1,c2)=(2,4)
Fie d = 11 exponentul de decriptare al sistemului de criptare RSA construit cu numerele prime
RSA 12B p = 7; q = 11. Determinaţi exponentul de criptare e.
R: E=11
Fie d exponentul de decriptare al sistemului de criptare RSA construit cu numerele prime p = 3; q = 5.
RSA 12A Dacă exponentul de criptare este e = 7, determinaţi d.
R: D=7
Folosind sistemul de criptare Polybios codificaţi textul clar UNIVERSITATE.
A 3
R: EACDBDEBAEDCDDBDDEAADEAE (am eliminat w)
Folosind un sistem aditiv fluid binar de criptare se cere criptarea /decriptarea secvenţei de text clar
A 6
x = 101101, cunoscând cheia fluidă z = 1101.
R: 011010 (criptarea)
Folosind un sistem de criptre asincron cu auto-cheie, pentru k = 11, codificaţi /decodificaţi textul clar
A 7 SPIRU HARET.
R: DSARLSSJNG
Formal, un serviciu este specificat printr-un set de primitive (operatii) disponibile entitatii ca-
B 62 re foloseste acest serviciu. Acestea comanda serviciului sa execute anumite actiuni sau sa raporteze des-
pre actiunile executate de o entitate pereche.
HTML provine de la
C 31 c
a) HyperText Multi Language c) HyperText Markup Language
b) HyperTag Markup Language d) HighexTensible Markup Language
B 28 HTML provine de la Hyper Text Markup Language
HTTP provine de la
C 32 a
a) Hypertext Transfer Protocol c) Hypertext Transport Protocol
b) Hypertext Transmission Protocol d) Hyper Text Protocol
B 29 HTTP provine de la Hyper Text Transfer Protocol
IMAP provine de la
C 33 b
a) Instant Message Access Protocol c) Internet Mail Access Protocol
b) Internet Message Access Protocol d) Interior Message Access Protocol

Pag. 6
B 30 IMAP provine de la Internet Message Access Protocol
Inserarea textului în paragrafe se realizeaza folosind:
C 47 b
a) <blockquote> c) <div>
b) <p> d) <span>
Inserarea unei imagini se face prin:
C 61 b
a) <image src="image.gif"> c) <img href="image.gif>
b) <img src="image.gif"> d) <img>image.gif</img>
Inserarea unui hyperlink în limbajul HTML se face prin:

a) <a name="http://www.w3schools.com">W3Schools.com</a>
C 56 b
b) <a href="http://www.w3schools.com">W3Schools</a>
c) <a url="http://www.w3schools.com">W3Schools.com</a>
d) <a>http://www.w3schools.com</a>
În LAN-urile cu inel fiecare bit se propaga independent de ceilalti pe inel, fara sa astepte restul pachetu-
B 53 lui.
R: inel
În sistemul de criptare Vigenere, să consideram cuvântul cheie GRUPA. Criptăm cu această cheie textul
A 5 clar CRIPTOGRAFIE şi se obţine textul criptat ...
R: IICETUXLPFOV
Între doua nivele adiacente exista o interfata care defineste operatiile si serviciile primitive oferite de ni-
B 55 velul n nivelului n+1.
R: interfata
Întreruperea de rand în cadrul unui paragraf de text se realizeaza prin introducerea unui
element de tipul:
C 43 c
a) <p> c) <br>
b) <b> d) <hr>
Nivelul ...................... al modelului OSI stabileleste si întretine conexiunea între procese de pe masini
B 71 diferite, permite proceselor sa defineasca proprietatile dialogului si sa-l sincronizeze.
R: sesiune
Nivelul ........................ al modelului OSI contine o multitudine de protocoale utilizate frecvent cum ar fi
HTTP (protocol de transmitere a hipertextului), FTP (protocol pentru transferul fisierelor), SMTP (pro-
B 73
tocol pentru posta electronica), etc.
R: aplicatie
Nivelul ........................ al modelului OSI realizeaza operatii de transformare a datelor în formate recu-
noscute de entitatile ce intervin în conexiune, transfera date între masini de tipuri diferite (Unix-DOS),
B 72 realizeaza codificarea datelor în functie de caracteristicile acestor masini., ofera servicii de securitate
(permite comunicarea unor structuri de date de nivel inalt, cum ar fi inregistrarile bancare).
R: prezentare
Nivelul aplicatie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt. Unul dintre acestea este
protocolul de terminal virtual ....................... care permite unui utilizator de pe o masina sa se conecteze
B 76
si sa lucreze pe o masina situata la distanta.
R: telnet
Nivelul aplicatie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt. Unul dintre acestea este
protocolul pentru transferul de fisiere ............. care poseda un mecanism de mutare eficienta a datelor de
B 77
pe o masina pe alta.
R: FTP
Nivelul aplicatie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt. Unul dintre acestea este
B 78 protocolul de posta electronica
R: SMTP
Nivelul aplicatie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt sialte servicii. Unul din-
tre acestea este serviciul numelor de domenii .................... care stabileste corespondenta dintre numele
B 79
gazdelor si adresele retelelor.
R: DNS

Pag. 7
Nivelul n de pe o masina comunica folosind anumite reguli si conventii numite ……………. cu nivelul
B 54 n de pe alta masina
R: protocoale
Nivelul fizic al modelului OSI are rolul de a transmite bitii de la o masina la alta printr-un canal
B 66 de comunicatie. Nivelul rezolva problemele de natura electrica: cum ar fi tensiunea si intensitatea curen-
tului.
Nivelul legaturi de date al modelului OSI cuprinde un subnivel de control al accesului la me-
B 68
diu care rezolva problema controlului accesului la canalul partajat pentru retelele cu difuzare.
Nivelul retea al modelului OSI are rolul de a controla functionarea subretelei. Acesta trebuie sa
determine modul de dirijare a pachetelor de la sursa la destinatie prin intermediul tabelelor statistice (cu
B 69 trasee care sunt stabilite la începutul fiecarei conversatii) sau în mod dinamic (prin determinarea trasee-
lor pentru fiecare pachet în parte în concordanta cu traficul din retea la momen tul respectiv).
R: retea
Nivelul transport al modelului OSI are rolul de a transforma un mijloc de transmisie într-o li-
B 67
nie disponibila nivelului retea fara erori de transmisie.
Nivelul transport al modelului OSI descompune datele pe care le primeste de la nivelul ime-
diat superior în unitati mai mici, le trimite nivelului imediat inferior si se asigura ca acestea ajung corect
B 70 la distanta. De asemenea, stabileste tipul de serviciu pe care îl furnizeaza nivelului imediat su perior si
utilizatorilor retelei.
R: transport
O linie în cadrul unui tabel se introduce prin:
C 58 b
a) <td> c) <table>
b) <tr> d) <th>
O lista de protocoale folosita de un sistem, câte u n protocol pentru fiecare nivel se numeste stiva
B 56
de protocoale.
O lista neordonata se introduce prin:
C 60 a
a) <ul> c) <dl>
b) <list> d) <ol>
O lista ordonata se introduce prin:
C 59 d
a) <dl> c) <ul>
b) <list> d) <ol>
Obiectivul esential al criptografiei care se refera la ascunderea informatiilor fata de toate persoanele,
B 81 mai putin cele autorizate, este:
R: confidentialitate
Obiectivul esential al criptografiei care se refera la evitarea alterarii neautorizate a datelor este:
B 82
R: intregritate
Obiectivul esential al criptografiei care se refera la identificarea unei persoane sau a originii unui mesaj
B 83 este:
R: autentificare
Obiectivul unui cifru bloc este de a asigura confidentialitatea. Obiectivul unui intrus este de a recupera
mesajul in clar din textul cifrat. Daca un intrus poate obtine parti ale mesajului in clar din textul cifrat,
B 90
dar nu poate obtine cheia, un cifru bloc este:
R: partial compromis
Obiectivul unui cifru bloc este de a asigura confidentialitatea. Obiectivul unui intrus este de a recupera
B 91 mesajul in clar din textul cifrat. Daca se poate gasi o cheie, un cifru bloc este:
R: total compromis
Paginile pot fi vazute printr-un program de navigare numit ........................... Exemple de astfel de pro-
grame sunt: Mosaic, Opera si Netscape, care aduc pagina dorita, interpreteaza textul si comenzile de for-
B 80
matare continute în text si afiseaza pe ecran pagina formatata corespunzator .
R: browser

Pag. 8
Pentru a = 3; b = 5 se definesc funcţiile de criptare, respectiv decriptare, ale unui sistem de criptare afin:

e3,5  x   3 x  5
A 4 d3,5  y   9 y  9  26 - 5  mod26   9 y  7

Să luam textul clar GRUPA. Codificarea acestuia este ...


R: XENYF
B 26 Pentru a aduce mesajele de mail un client se conecteaza la un MTA cu pop3 pe portul 110
Pentru a aduce mesajele de mail un client se conecteaza la un MTA cu pop3 pe portul
C 27 c
a) 21 c) 25
b) 100 d) 110
Pentru a insera o portiune de text preformatat se recomanda utilizarea tagului :
C 50 c
a) <plaintext> c) <pre>
b) <text> d) <xmp>
Pentru inserarea unui element de text formatat cu stilul teletype se foloseste:
C 44 b
a) <i> c) <tr>
b) <tt> d) <td>
POP provine de la
C 35 b
a) Postfix Office Protocol c) Post Online Protocol
b) Post Office Protocol d) Postfix Online Protocol
B 32 POP provine de la Post Office Protocol
Prin protocol întelegem un set de reguli ce guverneaza formatul si semnificatia cadrelor, pache-
B 64
telor sau mesajelor schimbate între ele de entitatile pereche ale unui nivel.
Prin serviciu întelegem un set de primitive pe care un nivel le furnizeaza nivelului de deasupra.
B 63 El spune ce operatii poate oferi utilizatorilor sai fara sa precizeze nimic despre modul de implementare
al acestor operatii. Acesta este definit în contextul unei interfete între doua nivele.
B 47 Programul bind in mediul UNIX Programul bind e server de DNS
B 46 Programul nmap in mediul UNIX Este un program de scanare a retelei
B 48 Programul ssh in mediul UNIX Clinet de SSH din Linux
Protocolul ................. din cadrul modelului TCP/IP este un protocol sigur, orientat pe conexiune care re-
alizeaza controlul transmisiei (pentru a elimina erorile de transmisie ce pot aparea între doua masini a-
B 74 flate în retea) si controlul fluxului (pentru a evita inundarea unui receptor lent de catre un emitator cu o
viteza mult mai mare).
R: TCP
Protocolul .......................... din cadrul modelului TCP/IP este un protocol nesigur si neorientat pe cone-
xiune care ofera posibilitatea utilizatorilor sa foloseasca propriul lor control al transmisiei si al fluxului.
B 75 Protocolul asigura comunicarea rapida clientserver si între aplicatii, fara sa garanteze însa acuratetea
transmisiei.
R: UDP
Schema de criptare .............................. este bazata pe codurile corectoare de erori. Ideea este de a selec-
ta, mai intai, un cod particular pentru care este cunoscut un algoritm eficient de decodare si apoi prezen-
B 99 tarea acestui cod ca un cod liniar general. Cheia privata poate fi o descriere a codului original iar cheia
publica o descriere a codului transformat.
R: Mc Eliece
Schema de criptare ............................... este cea mai eficienta schema de criptare probabilista cunoscuta.
Ea se bazeaza pe imposibilitatea de rezolvare in timp real a problemei factorizarii intregilor si este se-
B 100 mantic sigura (textul cifrat nu ofera nici o informatie despre textul in clar, informatie ce poate fi calcula-
ta in timp polinomial). Totusi, este vulnerabila la un atac de tip text cifrat ales.
R: Blum-Goldwasser

Pag. 9
Se numeste retea de calculatoare o colectie interconectata de calculatoare autonome care sunt capabile
B 52 sa schimbe informatii intre ele si sa partajeze resurse.
R: retea
Serviciul care impiedica o entitate sa nege actiuni sau angajamente anterioare este:
B 84
R: non-repudierea
Serviciul secventelor de mesaje orientat pe conexiuni , este serviciul în care se mentine deli-
B 61 mitarea mesajelor. Daca spre exemplu sunt trimise doua mesaje de aceasi dimensiune, ele vor sosi la
destinatie sub forma a doua mesaje distincte si niciodata ca un singur mesaj de dimensiune dubla.
SMTP provine de la
C 34 d
a) Simple Mail Transmission Protocol c) Simple Mail Transport Protocol
b) Simple Message Transfer Protocol d) Simple Mail Transfer Protocol
B 31 SMTP provine de la Simple Mail Transfer Protocol
Stilul de text ingrosat/aldin se poate aplica folosind:
C 46 b
a) <aldin> c) <bold>
b) <b> d) <big>
Tagul <span> nu accepta atributul:
C 49 b
a) width c) title
b) align d) style
Titlul unei pagini web afisat în bara de titlu a browserului se introduce prin:
C 42 d
a) <head> c) <h2>
b) <h1> d) <title>
Un cifru bloc ce repeta secvential o functie interna numita functie repetitiva se numeste cifru bloc ……
B 94
R: iterat
Un cifru simplu de perioada t peste un alfabet cu s caractere care foloseste o cheie de t caractere
k1k2…kt iar functia ce transforma textul in clar m1m2m3… in textul cifrat c1c2c3… este aplicata ca-
B 93 racterelor individuale astfel: ci = mi + ki (mod s), unde indicele i in ki este luat modulo t (cheia este re-
folosita), se numeste cifru:
R: vigenere simplu
Un client ARP :
C 39 c
a) obtine o adresa IP intr-o adresa UDP c) obtine o adresa IP intr-o adresa MAC
b) obtine o adresa de web intr-o adresa IP d) obtine o adresa MAC intr-o adresa IP
Un client de mail aduce mesajele prin protocolul:
C 20 c
a) xml c) imap
b) http d) smtp
Un client de mail aduce mesajele prin protocolul:
C 21 b
a) xml c) http
b) pop3 d) smtp
B 23 Un client de mail aduce mesajele prin protocolul: POP3/IMAP
B 24 Un client de mail aduce mesajele prin protocolul: POP3/IMAP
Un exemplu de MDA este
C 29 b
a) Thunderbird c) Sendmail
b) Cyrus d) Gmail
Un exemplu de MTA este
C 30 d
a) Outlook c) Gmail
b) Cyrus d) Postfix

Pag. 10
Un program de tip MUA se conecteaza la un MDA imap pe portul
C 28 b
a) 140 c) 23
b) 143 d) 110
B 27 Un program de tip MUA se conecteaza la un MDA imap pe portul 143
Un server de fisiere livreaza datele pe portul:
C 16 b
a) 19 c) 21
b) 20 d) 22
B 19 Un server de fisiere livreaza datele pe portul: 20
Un server de fisiere se ataseaza uzual la portul:
C 15 c
a) 19 c) 21
b) 20 d) 22
B 18 Un server de fisiere se ataseaza uzual la portul: 21
Un server de fisiere utilizeaza protocolul:
C 14 b
a) http c) ftps
b) ftp d) udp
B 17 Un server de fisiere utilizeaza protocolul: FTP
Un server de mail primeste conexiuni pe portul
C 26 c
a) 21 c) 25
b) 22 d) 80
B 25 Un server de mail primeste conexiuni pe portul 25
Un server de mail trimite mesajele prin protocolul:
C 19 d
a) xml c) imap
b) http d) smtp
B 22 Un server de mail trimite mesajele prin protocolul: SMTP
B 16 Un server de web care accepta conexiuni securizate se ataseaza uzual la portul: 443
Un server de web care accepta conexiuni securizate se ataseaza uzual la portul:
C 13 b
a) 88 c) 445
b) 443 d) 22
Un server de web de web poate gazdui:
C 7 c
a) Un singur site c) Oricat de multe situri
b) Cel mult doua situri d) Un numar limitat de situri
B 15 Un server de web se asculta uzual la portul 80
Un server de web se ataseaza uzual la portul:
C 12 c
a) 88 c) 80
b) 8080 d) 21
Un server de web serveste în mod uzual:
C 11 d
a) fisiere zip c) mesaje de e-mail
b) date din baza de date d) pagini html
Un server de web utilizeaza protocolul:
C 6 b
a) html c) imap
b) http d) ftp

Pag. 11
Un server de web utilizeaza protocolul:
C 10 a
a) https c) xml
b) pop3 d) html
B 12 Un server de web utilizeaza protocolul: HTTP
B 14 Un server de web utilizeaza protocolul: HTTP
Un server DNS :

a) Translateaza o adresa IP intr-o adresa UDP


C 38 b
b) Translateaza o adresa de web intr-o adresa IP
c) Translateaza o adresa IP intr-o adresa MAC
d) Translateaza o adresa MAC intr-o adresa IP
Un server DNS raspunde pe portul
C 40 d
a) 69 c) 80
b) 55 d) 53
B 35 Un server DNS raspunde pe portul: 53
B 21 Un server UNIX adminstrat de la distanta primeste conexiuni pe portul 22
Un server UNIX adminstrat de la distanta primeste conexiuni pe portul
C 18 b
a) 21 c) 25
b) 22 d) 80
B 20 Un server UNIX de web se administreaza de la distanta prin protocolul SSH
Un server UNIX de web se administreaza de la distanta prin protocolul
C 17 d
a) ftp c) imap
b) http d) ssh
Un utilizator al sistemului de criptare RSA are ca cheie publică (n; e) = (35; 5) şi cheia secretă d = 5. Da-
RSA 12D că primeşte textul criptat c = 3, atunci textul clar decodificat de utilizator este ……..
R: 33
Una dintre caracteristicile unui serviciu este calitatea serviciului. Un serviciu de calitate trebuie sa fie
sigur, adica sa nu piarda niciodata date. Pentru aceasta, receptorul trebuie sa confirme primirea fiecarui
B 60
mesaj, ceea ce duce la introducerea unui timp suplimentar si deci la întârzieri.
R: sigur
B 51 Utilizare sniffere Dsniff, Ettercap, Cain
Verificare unei conexiuni fizice de retea se va realiza prin:
C 1 a
a) ping c) traceroute
b) telnet d) arp
B 1 Verificarea unei conexiuni fizice de retea se va realiza prin PING
B 9 Vulnerabilitati de tip buffer-overflow Dos, DDos
B 11 Vulnerabilitati la nivelul aplicatie Dos, DDos
B 10 Vulnerabilitati la nivelul de retea IP Spooling
B 6 Vulnerabilitati la nivelul legaturii de date MAC Flooding
B 7 Vulnerabilitati prin ARP poisoning
B 8 Vulnerabilitati prin DHCP 22

Pag. 12
Cripto by Liviu
1). Cifrul ..................... este cel mai cunoscut cifru bloc cu cheie simetrica, este un cifru Feistel care
proceseaza blocuri de text de n = 64 biti si produce blocuri cifrate de 64 biti. Dimensiunea cheii
secrete este k = 56 biti.
R: DES (DataEncryption Standard, Standardul de Criptare a Datelor)

2). Cifrul ........................ este un cifru cu o arhitectura orientata cuvant pentru cuvinte cu dimensiune
variabila (16, 32 sau 64 biti). Are o descriere compacta si este potrivit pentru implementare hardware
sau software.
R: RC5

3). Cifrul....................... este un cifru bazat pe o generalizare a structurii Feistel si consta din 8
repetari identice urmate de o transformare. În prezent, se pare ca singurul punct slab al lui este
dimensiunea mica (64 biti) a blocului.
R: IDEA (International Data Encryption Algorithm)

4). Cifrul.......................... este un cifru bloc iterat cu dimensiunea blocului de 64 biti. Spre deosebire
de cifrurile Feistel, algoritmii lui de criptare si decriptare sunt diferiti.
R: SAFER (SAFER K-64 - Secure And Fast Encryption Rottine)

5). Concepte de baza ce apar in criptografie :

A este o multime finita, numita alfabetul de definitie.


M reprezinta spatiul mesajelor si contine siruri de simboluri dintr-un alfabet de definitie.
Elementele din M se numesc:
R: mesaje in clar

6). Concepte de baza ce apar in criptografie :

Multimea C contine siruri de simboluri dintr-un alfabet de definitie care poate diferi de alfabetul lui M
(spatiul mesajelor). Un element din C este numit text cifrat. Multimea C se numeste:
R: spatiul textelor cifrate

7). Concepte de baza ce apar in criptografie :

K este o multime numita spatiul cheilor . Un element al lui K este numit cheie. Fiecare element e din
K determina in mod unic o bijectie de la M (spatiul mesajelor) la C (spatiul textelor cifrate), notata Ee,
numita:
R: functie (transformarea) de criptare

8). Concepte de baza ce apar in criptografie :

Pentru fiecare element d din spatiul cheilor K, Dd este o bijectie de la C (spatiul textelor cifrate) la M
(spatiul mesajelor) numita :
R: functie (transformare) de decripate

9). Concepte de baza ce apar in criptografie :

Multimea {Ee |e din K } a functiilor de criptare si o multime corespunzatoare  


in d D d K a
functiilor de decriptare, cu proprietatea ca pentru fiecare e din K exista o cheie unica din K astfel incat
1 d e D E , formeaza :
R: scheme de cripate

10). Considerăm modul de utilizare CBC al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector
de biţi
de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia: (pi)

π=1 2 3 4 2 3 4 1 şi blocul iniţial IV = 1010 R: 0010 0110 0100 1101


11). Considerăm modul de utilizare CFB al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector
de biţi de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia:

π=1 2 3 4
2341
şi blocul iniţial IV = 1010
R: 1101 0101 1101 0010

12). Considerăm modul de utilizare ECB al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector
de biţi de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia:

π=1 2 3 4
2341
R: 0111 0010 1000 0101

13). Considerăm modul de utilizare OFB al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector
de biţi de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia:

π=1 2 3 4
2341
şi blocul iniţial IV = 1010
R: 1110 1011 0001 0000

14). Considerăm sistemul de criptare RSA construit cu numerele prime p = 3; q = 5. Dacă exponentul
de criptare este e = 4 şi se doreşte codificarea textului clar m = 11, determinaţi textul criptat c.
R: C=1

15). Criptarea similara cifrurilor cascada, dar in care cheile nivelurilor nu trebuie sa fie independente
si cifrurile pot fi ori un cifru bloc E, ori functia de decriptare corespunzatoare E-1 , se numeste
criptare:
R: multipla

16). Criptaţi un text clar la alegere folosind sistemul de criptare Hill cu matricea
32
35 “CURS”
R: OABU

17). Determinaţi inversa matricei (modulo 26)


32
35
R: [15 20;17 9]

18). Fie cifrul El-Gamal asociat numărului prim p = 11 şi rădăcinii primitive, modulo 7, 5. Cheia
secretă a lui Alice este 4, iar cea a lui Bob este 7. Alice primeşte de la Bob textul criptat (3,7) pe care
îl decodifică şi găseşte mesajul clar ………....
R: X=m(textul clar)=2

19). Fie cifrul El-Gamal asociat numărului prim p = 7 şi rădăcinii primitive, modulo 7, 5. Cheia secretă
a lui Alice este 3, iar cea a lui Bob este 4. Dacă Bob codifică textul clar x = 11 şi il transmite lui Alice,
atunci aceasta primeşte codificarea …………....
R: C=(c1,c2)=(2,4)

20). Fie d = 11 exponentul de decriptare al sistemului de criptare RSA construit cu numerele prime
p = 7; q = 11. Determinaţi exponentul de criptare e.
R: E=11
21). Fie d exponentul de decriptare al sistemului de criptare RSA construit cu numerele prime p = 3;
q = 5. Dacă exponentul de criptare este e = 7, determinaţi d.
R: D=7

22). Folosind sistemul de criptare Polybios codificaţi textul clar UNIVERSITATE.


R: EACDBDEBAEDCDDBDDEAADEAE (am eliminat w)

23). Folosind un sistem aditiv fluid binar de criptare se cere criptarea /decriptarea secvenţei de text
clar x = 101101, cunoscând cheia fluidă z = 1101.
R: 011010 (criptarea)

24). Folosind un sistem de criptre asincron cu auto-cheie, pentru k = 11, codificaţi /decodificaţi textul
clar SPIRU HARET.
R: DSARLSSJNG

25). În sistemul de criptare Vigenere, să consideram cuvântul cheie GRUPA. Criptăm cu această
cheie textul clar CRIPTOGRAFIE şi se obţine textul criptat ...
R: IICETUXLPFOV

26). Obiectivul esential al criptografiei care se refera la ascunderea informatiilor fata de toate
persoanele, mai putin cele autorizate, este:
R: confidentialitate

27). Obiectivul esential al criptografiei care se refera la evitarea alterarii neautorizate a datelor este:
R: intregritate

28). Obiectivul esential al criptografiei care se refera la identificarea unei persoane sau a originii unui
mesaj este:
R: autentificare

29). Obiectivul unui cifru bloc este de a asigura confidentialitatea. Obiectivul unui intrus este de a
recupera mesajul in clar din textul cifrat. Daca un intrus poate obtine parti ale mesajului in clar din
textul cifrat, dar nu poate obtine cheia, un cifru bloc este:
R: partial compromis

30). Obiectivul unui cifru bloc este de a asigura confidentialitatea. Obiectivul unui intrus este de a
recupera mesajul in clar din textul cifrat. Daca se poate gasi o cheie, un cifru bloc este:
R: total compromis

31). Pentru a = 3; b = 5 se definesc funcţiile de criptare, respectiv decriptare, ale unui sistem de
criptare afin:
e3,5x 3x 5
d (3,5) (y) = 9y+9(26-5)(mod 26) = 9y+7
Să luam textul clar GRUPA. Codificarea acestuia este ...
R: XENYF

32). Schema de criptare .............................. este bazata pe codurile corectoare de erori. Ideea este
de a selecta, mai intai, un cod particular pentru care este cunoscut un algoritm eficient de decodare si
apoi prezentarea acestui cod ca un cod liniar general. Cheia privata poate fi o descriere a codului
original iar cheia publica o descriere a codului transformat.
R: Mc Eliece

33). Schema de criptare ............................... este cea mai eficienta schema de criptare probabilista
cunoscuta. Ea se bazeaza pe imposibilitatea de rezolvare in timp real a problemei factorizarii
intregilor si este semantic sigura (textul cifrat nu ofera nici o informatie despre textul in clar, informatie
ce poate fi calculata
in timp polinomial). Totusi, este vulnerabila la un atac de tip text cifrat ales.
R: Blum-Goldwasser
34). Un cifru bloc ce repeta secvential o functie interna numita functie repetitiva se numeste cifru bloc:
R: iterat

35). Un cifru simplu de perioada t peste un alfabet cu s caractere care foloseste o cheie de t
caractere
k1k2…kt iar functia ce transforma textul in clar m1m2m3… in textul cifrat c1c2c3… este aplicata
caracterelor
individuale astfel: ci = mi + ki (mod s), unde indicele i in ki este luat modulo t (cheia este refolosita),
se numeste cifru:
R: vigenere simplu

36). Un utilizator al sistemului de criptare RSA are ca cheie publică (n; e) = (35; 5) şi cheia secretă
d = 5. Dacă primeşte textul criptat c = 3, atunci textul clar decodificat de utilizator este ……..
R: M=33

37). Consideram e exponentul de criptare, p si q doua numere prime impare si n=pq. (n,e)=(15,4) ->
cheie publica. Fiind dat n=15, e=4 si textul clar m=11 , determinati textul codificat c .
R:C=1

38). Se considera p=11 (p - numar prim), α=2 (a - radacina primitiva).


3 - Cheia secreta a lui Alice
4 - Cheia secreta a lui Bob
m=9 - textul clar de criptat de catre Bob pentru a-l trimite lui Alice.
Care este codificarea textului clar? R: (y 1 , y 2 )=(5,4)

39). Se considera p=7 (p - numar prim) α=5 , α є ℤ7∗


3 - Cheia secreta a lui Alice
4 - Cheia secreta a lui Bob
m=11 - textul clar de criptat de catre Bob pentru a-l trimite lui Alice.
Care este codificarea textului clar? R: M=10

40). Se considera p=11 , α=2.


3 - Cheia secreta a lui Alice
4 - Cheia secreta a lui Bob
Alice primeste de la Bob (y1,y2) = (5,3)
Sa se determine textul clar x. R: X=9

41). Se considera p=11 , α=2.


4 - Cheia secreta a lui Alice
7 - Cheia secreta a lui Bob
Sa se determine textul clar x pentru (y1,y2) = (3,7) . R: X=10
Probleme pentru laboratorul Sisteme de criptare cu cheie publica.

Deadline : 17 Decembrie 2009

========================================RSA==========================================

𝟙) Consideram d exponentul de decriptare, e exponentul de criptare si p si q doua numere prime impare.


Pentru p=3, q=5 si e=7 , sa se determine d (exponentul de decriptare). D=7

𝟚) Consideram d exponentul de decriptare, e exponentul de criptare si p si q doua numere prime impare.


Pentru p=7, q=5 si d=11 , sa se determine e (exponentul de criptare). E = 11

𝟛) Consideram e exponentul de criptare, p si q doua numere prime impare si n=pq. (n,e)=(15,4) -> cheie
publica.
Fiind dat n=15, e=4 si textul clar m=11 , determinati textul codificat c . C=1

𝟜) Pentru cheia publica (n,e) = (35,5), exponentul de decriptare d=5 si textul criptat c=3 , determinati
textul clar m. M = 33

=====================================================================================
======================================El-Gamal========================================

𝟙) Se considera p=11 (p - numar prim), α=2 (a - radacina primitiva).


3 - Cheia secreta a lui Alice
4 - Cheia secreta a lui Bob
m=9 - textul clar de criptat de catre Bob pentru a-l trimite lui Alice.
(y1,y2)=(5,4)
Care este codificarea textului clar?

𝟚) Se considera p=7 (p - numar prim) α=5 , α є ℤ∗7


3 - Cheia secreta a lui Alice
4 - Cheia secreta a lui Bob
m=11 - textul clar de criptat de catre Bob pentru a-l trimite lui Alice.
Care este codificarea textului clar? M = 10

𝟛) Se considera p=11 , α=2.


3 - Cheia secreta a lui Alice
4 - Cheia secreta a lui Bob
Alice primeste de la Bob (y1,y2) = (5,3)
Sa se determine textul clar x. X=9

𝟜) Se considera p=11 , α=2.


4 - Cheia secreta a lui Alice
7 - Cheia secreta a lui Bob
Sa se determine textul clar x pentru (y1,y2) = (3,7) .
=====================================================================================
Exam A

QUESTION 1

Determinati inversa matricei (modulo 26)

A.

B.

C.

D.

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C

QUESTION 2

Considerati cifrul de permutare al lui Hill. Pentru numarul intreg fixat d=2 si cheia de criptare M = codificarea
textului clar LIRA este

A. MAZI
B. MAXI
C. LAZH
D. LAZI

Answer: D
Section: (none)

Explanation/Reference:
D

QUESTION 3

Considerati cifrul de permutare al lui Hill. Pentru numarul intreg fixat d=2 si cheia de cripare M =
decodificati textul criptat GEEM

A. CASA
B. CASE
C. SACA
D. CASE

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:
B

QUESTION 4
Considerati cifrul de permutare al lui Hill. Pentru numarul intreg d=2 si cheia de criptare M = codificarea
textului clar ZARE este

A. VXBQ
B. WXBQ
C. VXCR
D. VXBP

Answer: D
Section: (none)

Explanation/Reference:
D

QUESTION 5

Considerati cifrul de permutare al lui Hill. Pentru numarul intreg d=2 si cheia de criptare M = decodificati
textul criptat YXEN

A. ZARE
B. AZUR
C. ZARI
D. RAZA

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:
B

QUESTION 6

Determinati inversa matricei (modulo 26)

A.

B.

C.

D.

Answer: D
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 7

Considerati cifrul de permutare al lui Hill. Pentru numarul intreg fixat d=2 si cheia de criptare M =
codificarea textului GUMA este
A. EYUG
B. EEUY
C. YUGE
D. UEYG

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:
A

QUESTION 8
Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa Q. Folosind sistemul de codificare Polybios,
codificati textul clar STIRPIRE. Alegeti varianta corecta din cele de mai jos.

A. DDDEBDDBDABDDBAE
B. DCDDBDDBDABDDBAE
C. DCDEBDDBDABDDBAE
D. DCDDBDDBDABDDDAE

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:
B

QUESTION 9
Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa W. Folosind sistemul de codificare Polybios,
decodificati textul criptat AEECACCBAACCAADCAE. Alegeti varianta corecta din cele de mai jos.

A. EXCLUDERE
B. EXCLAMARE
C. EXCHANGE
D. INCLUDERE

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:
B

QUESTION 10
Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa Q. Folosind sistemul de codificare Polybios,
decodificati textul criptat AEECACCBAACCAADCAE. Alegeti varianta corecta din cele de mai jos.

A. EXCLUDERE
B. EXCLAMARE
C. INCLUDERE
D. EXCLAMASE

Answer: D
Section: (none)

Explanation/Reference:
D

QUESTION 11
Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa W. Folosind sistemul de codificare Polybios,
codificati textul clar UNIVERSITATE. Alegeti varianta corecta din cele de mai jos.

A. EACDBDEBAEDCDDBDDEAADEAD
B. EACDBDEBAEDCDDBDDEAADEAE
C. AECDBDEBAEDCDDBDDEAADEAE
D. AECDBDEBAEDCDDBDDEAADEAD

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:
B

QUESTION 12
Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa W. Folosind sistemul de codificare Polybios,
decodificati textul criptat AEECACCBAACCAADCAE. Alegeti varianta corecta din cele de mai jos.

A. EXCLAMARE
B. EXCLAMATE
C. EXCLAMARI
D. EXCLUDERE

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:
A

QUESTION 13
Considerand un schimb de mesaje in care se foloseste sistemul de criptare afin a carei fuctie de criptare este definita
prin e k (x) = 3x+7 (mod 26), unde € K reprezinta o cheie din multimea tuturor cheilor de criptare K, iar x reprezinta
codificarea textului in clar. Pentru schimbul de mesaje se doreste criptarea cuvantului PAINE. Acesta este:

A. AHFUT
B. BNFZT
C. BNFUT
D. ANFVT

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:
A

QUESTION 14
Considerand un schimb de mesaje in care se foloseste sistemul de criptare afin a carei functie de criptare este definita
prin e k (x)=3x+5(mod26), unde k€K reprezinta o cheie din mutimea tuturor cheiloe de criptare k, iar x reprezinta
codificarea textului in clar.
Pentru schimbul de mesaje se doreste criptarea cuvatului GRUPA. Aceasta este:

A. YFOZG
B. WDMXE
C. XENYF
D. VCLWD

Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
C

QUESTION 15
Considerand un schimb de mesaje in care se foloseste sistemul de criptare afin a carei functie de criptare este definita
prin e k (x)=7x+3(mod26), unde k€K reprezinta o cheie din mutimea tuturor cheiloe de criptare k, iar x reprezinta
codificarea textului in clar.
Pentru schimbul de mesaje se doreste criptarea cuvantului AMURG. Aceasta este:

A. DJNST
B. BHLQR
C. CIMRS
D. EKOTU

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:
A

QUESTION 16
Considerand un schimb de mesaje in care se foloseste sistemul de criptare afin a carei functie de criptare este definita
prin e k (x)=5x+3(mod26), unde k€K reprezinta o cheie din mutimea tuturor cheiloe de criptare k, iar x reprezinta
codificarea textului in clar.
Pentru schimbul de mesaje se doreste criptarea cuvantului VULPE. Aceasta este:

A. EZGAW
B. ZEGXW
C. ZEGWX
D. EZGAX

Answer: D
Section: (none)

Explanation/Reference:
D

QUESTION 17
Considerand un schimb de mesaje in care se foloseste sistemul de criptare afin a carei functie de criptare este definita
prin e k (x)=5x+7(mod26), unde k€K reprezinta o cheie din mutimea tuturor cheiloe de criptare k, iar x reprezinta
codificarea textului in clar.
Pentru schimbul de mesaje se doreste criptarea cuvantului INGER. Aceasta este:

A. UVLBO
B. UVLBR
C. VULBO
D. VULCO

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C

QUESTION 18
Codificati textul clar USCAT folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta LABIL. Solutia este...
A. FSDIF
B. ESDIF
C. FSDIE
D. ESDIE

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C

QUESTION 19
Codificati textul clar CRIPTOGRAFIE folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta GRUPA. Solutia este...

A. IIIHTUXRSFOV
B. IICETUXIPFOV
C. IICETUXLPFOV
D. IICHTUXLSFOV

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C

QUESTION 20
Codificati textul clar INCAS folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta GARA. Solutia este...

A. UNTAY
B. NMTAY
C. ONTAY
D. ONTAZ

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C

QUESTION 21
Codificati textul clar ZIMBRU folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta BILA. Solutia este...

A. ARYBSC
B. AQXCSB
C. AQXBSC
D. AQYBSC

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C

QUESTION 22
Codificati textul clar UMBRA folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta CARD. Solutia este...

A. WMSUG
B. WMSUC
C. KMSUC
D. WMSUQ

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:
B

QUESTION 23
Codificati textul clar IMPAR folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta VARF. Solutia este...

A. DMGFM
B. DUGFM
C. DMIAM
D. DMGZM

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:
A

QUESTION 24
Decodificati textul criptat VUJNIC, codificat cu sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta CUI. Solutia este...

A. CABINA
B. TABLOU
C. CANINA
D. TABELA

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:
B

QUESTION 25
Decodificati textul criptat VUJGFI, codificat cu sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta CUI. Solutia este...

A. TABLOU
B. CANINA
C. TABELA
D. CABINA

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C

QUESTION 26
Decodificati textul criptat EUJKHI, codificat cu sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta CUI. Solutia este...

A. CABINA
B. CANINA
C. TABELA
D. TABLOU

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:
A

QUESTION 27
Decodificati textul criptat EUVKHI, codificat cu sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta CUI. Solutia este...

A. TABELA
B. TABLOU
C. CABINA
D. CANINA

Answer: D
Section: (none)

Explanation/Reference:
D

QUESTION 28
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie k=7,codificarea textului clar STRIGAT este ....

A. ZSJRXXQ
B. SSJRXQQ
C. SZRJQXQ
D. ZZRJXXQ

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:
A

QUESTION 29
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie k=11,codificarea textului clar GRADINA este ....

A. RIILTGG
B. RIJLTGG
C. RIILSHH
D. RIILSHI

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:
A

QUESTION 30
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie k=7,codificarea textului clar GRADINA este ....

A. LEHHPCD
B. MEHHPCD
C. NEEHPCC
D. OEEHPCC

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C

QUESTION 31
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie k=8,codificarea textului clar CORIDA este ....

A. LXRQAA
B. KYPXAA
C. LYRXAA
D. KYPQAA

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:
B

QUESTION 32
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie pentru k = 11, decodificarea textului criptat RIILTGG este ...

A. GRADINI
B. GRANINI
C. GRADINA
D. GRINDINA

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C

QUESTION 33
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie pentru k = 8, decodificarea textului criptat ZZEEPP este ...

A. RAVENA
B. RAFALA
C. RAFALE
D. RAMURA

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:
B

QUESTION 34
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie pentru k = 9, decodificarea textului criptat AAVZMM este ...

A. RAVENA
B. RAMURA
C. RAFALE
D. RAFALA
Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:
A

QUESTION 35
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie pentru k = 10, decodificarea textului criptat BBNHYY este ...

A. RAFALA
B. RAVENA
C. RAFALE
D. RAMURA

Answer: D
Section: (none)

Explanation/Reference:
D

QUESTION 36
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie pentru k = 11, decodificarea textului criptat CCHHSW este ...

A. RAFALE
B. RAMURA
C. RAVENA
D. RAFALA

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:
A

QUESTION 37
Folosind sistemul aditiv fluid binar de criptare sa se codifice x=101011, avand cheia k=1010

A. 101010
B. 101011
C. 000001
D. 100000

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C

QUESTION 38
Se da secventa binara de text clar 110100.Codificati aceasta secventa folosind cheia fluida 1011, folosind un sistem
aditiv fluid binar de criptare.

A. 001010
B. 011010
C. 010010
D. 010110

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:
B

QUESTION 39
Folosind un sistem aditiv fluid binar de criptare se cere criptarea secvenţei de text clar x = 101101, cunoscând cheia
fluidă z = 1101.

A. 101101
B. 101010
C. 010010
D. 011010

Answer: D
Section: (none)

Explanation/Reference:
D

QUESTION 40
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare ECB al acestuia, codificati secventa de text clar

x = 1001110110001111, folosind cheia de criptare

A. 1001110110001111
B. 0011011110001111
C. 1100111010001111
D. 0011101100101111

Answer: D
Section: (none)

Explanation/Reference:
D

QUESTION 41
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare ECB al acestuia, codificati secventa de text clar

x = 1011000101001010, folosind cheia de criptare

A. 1011100001000110
B. 1011010001001010
C. 0111001010000101
D. 0110100110001010

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C

QUESTION 42
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare ECB al acestuia, codificati secventa de text clar

x = 1011000101001010, folosind cheia de criptare


A. 0111000110000110
B. 0110101010000110
C. 1011000110001001
D. 0111000010000110

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:
A

QUESTION 43
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare ECB al acestuia, codificati secventa de text clar

x = 1010100100100101, folosind cheia de criptare

A. 1100011010000010
B. 1100011010000011
C. 1010011001000011
D. 1100101010000011

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:
B

QUESTION 44
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare ECB al acestuia, codificati secventa de text clar

x = 1111010110101101, folosind cheia de criptare

A. 1111010110100111
B. 1111010111000111
C. 1111101001011011
D. 1111011010010111

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C

QUESTION 45
Consideram un schimb de mesaje in care sistemul de criptare afin a carei functie de criptare este definita prin e k (x) =
3x+1 (mod26), unde k €K reprezinta o cheie din multimea tuturor cheilor de criptare K, iar x reprezinta codificarea
textului in clar. Decriptati textul LRKNIBAN

A. MODELARE
B. SOFTWARE
C. ALGORITM
D. GESTIUNE

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:
A

QUESTION 46
Consideram un schimb de mesaje in care sistemul de criptare afin a carei functie de criptare este definita prin e k (x) =
3x+3 (mod26), unde k € K reprezinta o cheie din multimea tuturor cheilor de criptare K, iar x reprezinta codificarea
textului in clar. Decriptati textul FTSIRDCP.

A. MODELARE
B. SOFTWARE
C. ALGORITM
D. GESTIUNE

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:
B

QUESTION 47
Consideram un schimb de mesaje in care sistemul de criptare afin a carei functie de criptare este definita prin e k (x) =
3x+5 (mod26), unde k € K reprezinta o cheie din multimea tuturor cheilor de criptare K, iar x reprezinta codificarea
textului in clar. Decriptati textul FMXVEDKP.

A. MODELARE
B. SOFTWARE
C. ALGORITM
D. GESTIUNE

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C

QUESTION 48
Consideram un schimb de mesaje in care sistemul de criptare afin a carei functie de criptare este definita prin e k (x) =
3x+7 (mod26), unde k € K reprezinta o cheie din multimea tuturor cheilor de criptare K, iar x reprezinta codificarea
textului in clar. Decriptati textul ZTJMFPUT.

A. MODELARE
B. SOFTWARE
C. ALGORITM
D. GESTIUNE

Answer: D
Section: (none)

Explanation/Reference:
D

QUESTION 49
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare CBC al acestuia, codificati secventa de text clar

x = 1011000101001010, folosind cheia de criptare Blocul initial este IV=1010

A. 0010011001001101
B. 1110101100010000
C. 1110110011010001
D. 0010010001101100

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:
A

QUESTION 50
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare OFB al acestuia, codificati secventa de text clar

x = 1011000101001010, folosind cheia de criptare Blocul initial este IV=1010.

A. 0010010001101100
B. 1110110011010001
C. 0010011001001101
D. 1110101100010000

Answer: D
Section: (none)

Explanation/Reference:
D

QUESTION 51
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare ECB al acestuia, codificati secventa de text clar

x = 1011000101001010, folosind cheia de criptare Blocul initial este IV=1010

A. 0010011001001101
B. 1110110011010001
C. 1110101100010000
D. 0010010001101100

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:
B

QUESTION 52
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare CBC al acestuia, codificati secventa de text clar

x = 1011110100110101, folosind cheia de criptare Blocul initial este IV=1001

A. 1101000110010011
B. 1000111111001111
C. 0100001100001001
D. 1000100010100110

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C
QUESTION 53
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare OFB al acestuia, codificati secventa de text clar

x = 1011110100110101, folosind cheia de criptare Blocul initial este IV = 1001

A. 0100001100001001
B. 1000111111001111
C. 1000100010100110
D. 1101000110010011

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C

QUESTION 54
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare CFB al acestuia, codificati secventa de text clar

x = 1011110100110101, folosind cheia de criptare Blocul initial este IV=1001

A. 1101000110010011
B. 1000100010100110
C. 1000111111001111
D. 0100001100001001

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C

QUESTION 55
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare ECB al acestuia, codificati secventa de text clar

x = 1111000011000011, folosind cheia de criptare

A. 1110011100100111
B. 1111000000111100
C. 1110100011011011
D. 1110011111010111

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:
B

QUESTION 56
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare CBC al acestuia, codificati secventa de text clar

x = 1111000011000011, folosind cheia de criptare Blocul initial este = 1000

A. 1110011100100111
B. 1111000000111100
C. 1110100011011011
D. 1110011111010111

Answer: D
Section: (none)

Explanation/Reference:
D

QUESTION 57
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare OFB al acestuia, codificati secventa de text clar

x = 1111000011000011, folosind cheia de criptare Blocul initial este IV = 1000

A. 1110011100100111
B. 1111000000111100
C. 1110100011011011
D. 1110011111010111

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C

QUESTION 58
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare ECB al acestuia, codificati secventa de text clar

x = 1111000011000011, folosind cheia de criptare Blocul initial este IV = 1000

A. 1110011100100111
B. 1111000000111100
C. 1110100011011011
D. 1110011111010111

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:
A

QUESTION 59
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare ECB al acestuia, codificati secventa de text clar

x = 1010101010100101, folosind cheia de criptare

A. 1100110011000011
B. 1001100110010110
C. 1111010111000000
D. 1111110001100000

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:
B
QUESTION 60
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare CBC al acestuia, codificati secventa de text clar

x = 1010101010100101, folosind cheia de criptare Blocul initial este IV = 1100

A. 1100110011000011
B. 1001100110010110
C. 1111010111000000
D. 1111110001100000

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:
A

QUESTION 61
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare OFB al acestuia, codificati secventa de text clar

x = 1010101010100101, folosind cheia de criptare Blocul initial este IV = 1100

A. 1100110011000011
B. 1001100110010110
C. 1111010111000000
D. 1111110001100000

Answer: D
Section: (none)

Explanation/Reference:
D

QUESTION 62
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare CFB al acestuia, codificati secventa de text clar

x = 1010101010100101, folosind cheia de criptare Blocul initial este IV = 1100

A. 1100110011000011
B. 1001100110010110
C. 1111010111000000
D. 1111110001100000

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C

QUESTION 63
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare ECB al acestuia, codificati secventa de text clar

x = 1110100101110110, folosind cheia de criptare

A. 0001100011111010
B. 0010000011011010
C. 0010110111001111
D. 1101101001110101

Answer: D
Section: (none)

Explanation/Reference:
D

QUESTION 64
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare CBC al acestuia, codificati secventa de text clar

x = 1110100101110110, folosind cheia de criptare Blocul initial este IV = 1010

A. 0001100011111010
B. 0010000011011010
C. 0010110111001111
D. 1101101001110101

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:
A

QUESTION 65
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare OFB al acestuia, codificati secventa de text clar

x = 1110100101110110, folosind cheia de criptare Blocul initial este IV = 1010

A. 0001100011111010
B. 0010000011011010
C. 0010110111001111
D. 1101101001110101

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:
B

QUESTION 66
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare CFB al acestuia, codificati secventa de text clar

x = 1110100101110110, folosind cheia de criptare Blocul initial este IV = 1010

A. 0001100011111010
B. 0010000011011010
C. 0010110111001111
D. 1101101001110101

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C
QUESTION 67
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare ECB al acestuia, codificati secventa de text clar

x = 0010011110110101, folosind cheia de criptare

A. 1001000001101011
B. 0001110101111100
C. 1001000111111010
D. 1010111011000110

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:
B

QUESTION 68
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare CBC al acestuia, codificati secventa de text clar

x = 0010011110110101, folosind cheia de criptare Blocul initial este IV = 1110

A. 1001000001101011
B. 0001110101111100
C. 1001000111111010
D. 1010111011000110

Answer: D
Section: (none)

Explanation/Reference:
D

QUESTION 69
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare OFB al acestuia, codificati secventa de text clar

x = 0010011110110101, folosind cheia de criptare Blocul initial este IV = 1110

A. 1001000001101011
B. 0001110101111100
C. 1001000111111010
D. 1010111011000110

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:
A

QUESTION 70
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare CFB al acestuia, codificati secventa de text clar

x = 0010011110110101, folosind cheia de criptare Blocul initial este IV = 1110

A. 1001000001101011
B. 0001110101111100
C. 1001000111111010
D. 1010111011000110

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C

QUESTION 71
Sistemul de criptare El-Gamal se bazeaza pe...

A. dificultatea calculului logaritmului discret intr-un corp finit


B. dificultatea descompunerii in factori primi a numerelor mari (de sute de cifre)
C. teoria algebrica a codurilor
D. problema {0, 1} a rucsacului

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:
A

QUESTION 72
Sistemul de criptare Merkle-Hellman se bazeaza pe...

A. dificultatea calculului logaritmului discret intr-un corp finit


B. dificultatea descompunerii in factori primi a numerelor mari (de sute de cifre)
C. teoria algebrica a codurilor
D. problema {0, 1} a rucsacului

Answer: D
Section: (none)

Explanation/Reference:
D

QUESTION 73
Sistemul de criptare RSA se bazeaza pe...

A. dificultatea calculului logaritmului discret intr-un corp finit


B. dificultatea descompunerii in factori primi a numerelor mari (de sute de cifre)
C. teoria algebrica a codurilor
D. problema {0, 1} a rucsacului

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:
B

QUESTION 74
Sistemul de criptare McEliece se bazeaza pe...

A. dificultatea calculului logaritmului discret intr-un corp finit


B. dificultatea descompunerii in factori primi a numerelor mari (de sute de cifre)
C. teoria algebrica a codurilor
D. problema {0, 1} a rucsacului

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C

QUESTION 75
Pentru codificarea unui text clar se foloseste un sistem de criptare cu cheie publica.
Daca criptanalistul dispune de un text criptat y, atunci acesta poate cauta un text clar x astfel incat
Ce modalitate de aparare considerati a fi posibila in acest caz ?

A. gradul de complexitate al sistemului


B. gradul de complexitate al textului criptat y
C. gradul de complexitate al textului clar x
D. asigurarea accesului la informatie doar partilor autorizate

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:
A

QUESTION 76
Fie cifrul RSA construit cu numerele prime p, q si fie n = pq. Daca n = pq, e este exponentul de criptare si d este
exponentul de decriptare, iar m € N, 0 ≤ m ≤ n, atunci

A.
B.
C.
D.

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C

QUESTION 77
Fie d exponentul de decriptare al sistemului de criptare RSA construit cu numere prime p = 3, q = 5. Daca exponentul
de criptare este e = 7, determinati d.

A. 3
B. 7
C. 5
D. 13

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:
B

QUESTION 78
Fie d = 11 exponentul de decriptare al sistemului de criptare RSA construit cu numerele prime p = 7, q = 11.
Determinati exponentul de criptare e.

A. 7
B. 3
C. 11
D. 13

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
C

QUESTION 79
Consideram sistemul de criptare RSA construit cu numerele prime p = 3, q = 5.
Daca exponentul de criptare este e = 4 si se doreste codificarea textului clar m = 11, determinati textul criptat c.

A. 1
B. 3
C. 5
D. 7

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:
A

QUESTION 80
Un utilizator al sistemului de criptare RSA are ca cheie publica (n, e) = (35, 5) si cheia secreta d = 5. Daca primeste
textul criptat c = 3, atunci textul clar decodificat de utilizator este...

A. 20
B. 7
C. 19
D. 33

Answer: D
Section: (none)

Explanation/Reference:
D

QUESTION 81
Un utilizator al cifrului RSA are ca cheie publica (n, e) = (35, 5) si ca cheie secreta d = 5. Daca primeste textul cifrat c
= 33 atunci textul in clar m corespunzator este :

A. m=3
B. m = 15
C. m = 13
D. m = 11

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:
A
QUESTION 82
Fie d exponentul de decriptare al cifrului RSA construit cu numerele prime p = 3 si q = 5. Daca exponentul de criptare
este e = 7, atunci

A. d=5
B. d=7
C. d = 11
D. d=3

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:
B
����������� ������������� � �������������������

� �������������������������� � � ���� ��������


��� �������������������������� � � ���� ��������
��� �������������������������� � ���������������
� ����������������������������������������������� ���������
� ��������������� ��������������

��������������������������������������������������������������������������������������������
� �� �
�� ��� �� �����
�� ����� �� ��������
��������������������������������������������������
� �� �
�� ����� �� ���
�� ����� �� ����
��������������������������������������������������
� �� �
�� ����� �� �����
�� ����� �� ����
��������������������������������������������������������
� � �
�� �� �� ����
�� ��� �� ����
� � ��������������������������������������������������������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
� ��
��������� ����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
� �� �
�� ����� �� ����
�� ����� �� �����
���������������������������������������������������
� � �
�� ���� �� ����������
�� ������ �� ���
� � ���������������������������������� ������������������
��������������������������������������
� �� �
�� ����������� �� �����
�� �������� �� �������
��������������������������������������
� �� �
�� ����������� �� �������
�� ��������� �� �������
��������������������������������������
� �� �
�� ����������� �� �������
�� ��������� �� ����
�������������������������������������
� � �
�� ��������������� �� ������
�� ����� �� ��������

���� �
��������������������������������������
� �� �
�� ������� �� �����
�� �������� �� ����
�������������������������������������
� � �
�� ������� �� ������
�� �������� �� ���
� �� ������������������������������������������ �������
������ ��������������������� ������������������������������������������������������������������ �������������������
��������������������������������������������������������������������� ������������������������������������
� ��
������������
�� ���������������������������������������������������������������
������ ������������������������ ����������������������������������������������������������������� �����������������
�������������������������������������������������������������������� ��������������������������������
� ��
���������
�� ���
����������������������������� �������������������������������������������������������������������� ��������������������
�������������������������������������������������������������������� �������������������������������������
� ��
�����������������
�� ����������������������������������������������
�������������������������������� ������������������������������������������������������������� ���������������������
������������������������������������������������������������������������
� ��
�� ����������������� �������������������������������������
������� ��������������������������������
� �� �
�� ������������������������������� �� ������������������������������� ������
�� ��������������������������������� �� �������������������������������������������
������� ��������������������������������
� �� �
�� ��������������������������������� �� �������������������������������������������
�� �������������������������������� �� ���������������������������������������
������� �������������������������������

�� �������������������������������
� �� �
�� ���������������������������������
�� ��������������������������������������������������������������������
�� ���������������������������������������������������������
� �� ������� �� ���������������������������� ���������������������������������������������������������
������� �� �������������������������������
� �� �
�� ������������������������������� �� ��������������������������������
�� ������������������������������������������� �� ���������������������������������
������� �������������������������������

�� �������������������������������
� �� �
�� ���������������������������������
�� ��������������������������������������������������������������������
�� �������������������������������������������
������� �� ���������������������������� ���������������������������������������������������������
� ��
���������

���� �
�����������������������������������������

�� �������������������������������
� �� �
�� ��������������������������������������
�� ���������������������������������������
�� ���������������������������������������������������������
� �� ������� �������� ���������������������������� ����������������������������������������������
� �� ������� ���� ���������������������������� ����������������������������������������������
������� �������������������������������

�� �������������������������������
� �� �
�� ���������������������������������
�� ��������������������������������������������������������������������
�� ���������������������������������������������������������
� �� ������� �� ���������������������������� ���������������������������������
������� ������� ���������������������������� �������������������������������������������������
� ��
������
������� �������������������������������
� �� �
�� ������������������������������� �� ������������������������� ������
�� ��������������������������������� �� �������������������������������������������
���������������������������������������

�� ����������������������������������������
� �� �
�� ���������������������������������
�� ����������������������������������������������
�� ��������������������������������
� �� ������� �� ���������������������������� ��������������������������������
� �� ������� ����� ���������������������������� �����������������������������������������
�����������������������������������������

�� �������������������������������
� �� �
�� ��������������������������������������
�� ���������������������������������������
�� ���������������������������������������������������������
� �� ������� ������� ���������������������������� ���������������������
����������������������������������������

�� ����������������������������������������
� �� �
�� ������������������������������������������������������
�� ����������������������������������������������
�� �������������������������������������������������
� �� ������� ��� ���������������������������� ����������������������������������������������
����������������������������������������
� �� �
�� ���������������������� �� �������������������������������������������
�� �������������������������� �� ������������������������������������
�������������������������������������������������
� �� �
�� ������������ �� ��������������� ���
�� ��������������� �� ������������
� � ��������������������������������������������������������������������������� �� ��

���� �
���������������������������������������������������������������������������
� � �
�� �� �� ���
�� ��� �� ���
� � ������������������������������������������������������������������������������������ ������������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������

� � �� �� �� ����� �
�� ��� �� ���

������������������������������������������

�������������������������������������������������������
� �� ������������ ����������������� �������������������������������������������������������������

���������������������������
�� ��������������
������������������������������������������

�������� �������������������������������������������������������������������������������� ������������� �


� ��
������������������������������������������������ ��������������������� � �����������

�� ������������������������
������������������������������������������

����������������������������������������������������������� ��������������������������� ������������� �


� ��
�������������������������������������� ������������������������ ���������� ������������������������� ���
�������
�� ����������������������� �����������
������������������������������������������
���������������������� ��������������������� �� ������������������������ ������������������� ����������� �
� ��
����������������������������
�� �����������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������� ��
� � ��� � � ����������
� �� ���������������������������������������������������������� ���������������������� ��� ��������������
�� � ���� �������������
�� �����������������
� �� ��������������������������������������� ��������
� �� �������������������
����������������������������� ��������������������������������������������������������������������������
� � � � ��
� �
���������������������������������������������������������������������� � �� � �������
� � � � ��
���������������������
�� �������������������
����������������������������� ��������������������������������������������������������������������������
� � � � ��
� ��
���������������������������������������������������������������������� � �� � �������
� � � � ��
���������������������
�� �������������������

���� �
����������������������������� ��������������������������������������������������������������������������
� � � � ��
� �
���������������������������������������������������������������������� � �� �
� � � � ��
�� �������������������
����������������������������� ��������������������������������������������������������������������������
� � � � ��
� ��
���������������������������������������������������������������������� � �� � �������
� � � � ��
���������������������
�� �������������������
������������������������������� ��� ������������������������������������������������������������ �����
��� ��� ������������������������������������������������������������������������������������������ ��
�� �
��������������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������
���������������������������������������������������������� ������������������������������������������
� ��
�� ��������

�� ��
������������������������������������������������������������������������������� � �
� �
�� ��
��
�����������������������������
�������������������� � �������
� ��
���������������������������������� � �����������
��������������������������� � ������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
� �� �����������������������������������������������������
�� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
� �� �
�� ������������������ �� ���������������������������
�� ������������������������������ �� �����������������������������

�� ��
���������������������������������������� � �
� �
�� ��
�� ������������
������������������
� �� �
�� ���������������������������������� �� �������������������������������
�� ����������������������������������� �� ����������������������������������
� �� ������������������ �����������������������������������
�����������������
� �� �
�� ������������������� �� ������������������
�� ���������������������� �� �������������������
� �� ����������������� ������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ������� �����������������������������������������������������������������������������
� ��
�� �������

���� �
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
� �� �
�� ����� �� ������
�� ��� �� ����
������������ ���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
� �� �
�� ���� �� ���
�� ��� �� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
� �� �
�� �������� �� ��������
�� ���� �� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������
��� ���
�������������������� �������
�� ������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���
���������������������������� ��������
�� ���������������
��� ��������������������������������������������������������� �������������������������������
��� ��� ����������������������������������������������������
�� ����
��� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������
��� ��� ��������������������������������������������������� ��
�� ���
������������������������������������������������������������� �������������
� �
�� ����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
� �
��������������������������������������������
�� ������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
� � ������������
�� ����������
���������������������������������������������������� ��������� ���������� �������������������������
� �� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������
� �� �
�� ������������������������ �� �������������������������
�� ������������������������ �� ������������������������������
� �� ������������������ ��������������������������
������������������
� �� �
�� ��������������������������� �� ����������������������������
�� ������������������������������� �� �������������������
� �� ������������������ ����������������������������
������������������
� �� �
�� ������������������������������� �� �����������������������������
�� �������������������������������� �� ��������������������������������

���� �
� �� ������������������ ��������������������������������
�������������������������������������������������������
� �� �
�� ������������ �� �����
�� ��� �� ������
������������������������������������
� �� �
�� ����������������������� �� ���������������������
�� ��������������������� �� ��������������������
�������������������������������������������������������

�� ����������������������������������������������������
� �� �
�� ������������������������������������������������
�� ���������������������������������������������������
�� �������������������������������
��������������� ���� ���������������������������������������������������������������������������������������
� �� ����
�� ����
�������������������������������������������������������������� ��������������������������������������
� � ���� ��������������������������������������������
�� ������������
������������������������������������ ��������� ���������������������������� �����������������������������������
� �� ����������������������
�� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
� �� �
�� ��� �� ����
�� ��� �� ����
������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
� �� �����������������������������������������������������������������������������������������
�� �������
������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
� ��
�������������������������������������
�� ���������
������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
� �� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� ��
����������������������������������������������
�� ������
�������������������������������������������������������������������������� �������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� ��
��������������������
�� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
� �� �������������������������������
�� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� ��
�������������������������������
�� ���

���� �
������� ���������������������������������������������������������������������������� ����������
� �� �������������������
�� ����������
������� ����� ���������������� ������������������������������������������������ ��������������������
� �� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������
������� ���������������� ���������������������������������������������������������������� ���
� ��
������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ����������������������������������������������������������������� �����������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� �� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������� �������������������������������������������������������������������
�� �����
������� ��������� ������������������������������������������������������������������ ����������
� ��
���������������������������������������������������������
������� ��������� ������������������������������������������������������ ������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� �� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
�� ���������
�����������������������������������������������
� �� �
�� ���� �� �������
�� ���� �� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������� �����
� ��
��������������
�������������������������������������
� �� �
�� ���� �� ����
�� ������ �� ����
�����������������������������������
� �� �
�� ���� �� ����
�� ������ �� ����
�������������������������������������������� ������������������������������������������ �����������������
� �� ��������������������������������
�� �����������������
���������������������������������������������������������������������������������������� �������������
� ��
�� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������� �������������������
� �� �����
�� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������� ������������������
�������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������
� ��
����������������������������������������������
�� �����������������
��������������������������������������������������������������������������������������� ������������������
� �� ����������������������������������������������������������������������� ����������
�� ���������������
���������������������������������������������������������� ��������������������������� �������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������� ����
� ��
������������������������������������������������������������������������������
�� �������

���� �
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������ � � � � � � � �
� � ������ � � � � � � � � � �� � � �� ����� � � � � � �

��������������������������������������������������������
�� �����
� �� ����������������������������������������������������������������������������������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������
� �� �
�� �� �� ��
�� ��� �� ���
��������������������������������������������������������������������������������
� �� �
�� ����������� �� �����
�� ������ �� �����
�������������������������������������������������������������������������������
� �� �
�� ��� �� ����
�� ���� �� ����
�����������������
� �� �
�� ����������������������� �� ��������������������
�� �������������������� �� �����������������������
� �� ����������������� ��������������������
���� �������� ���������������������������������������������������� �����������������������������
� ��
�����������������������������������������������������������������������������
���� �������� ������������������������������������������������������������ ����������������������
� �� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
� �� ��������� ���� �������������� ������������������������������
� �� ��������� ���� �������������� ������������������������������������
� �� ��������� ��� �������������� �����������������������
���������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
� �� ��������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
�� ���
���������� �������������������������� ����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� �� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
�� ���
������������������ ������������������������������ �������������������������������������������� ����������������������
������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������
� �� ������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������
��������������������� ��������������������
�� ���������
������������������ ������������������������������� ����������������������������������������� �����������������������
�������������������������������� ��������������������������� ���������������������������������������������
� ��� �������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������
����������������������� ������������������������������������������������������������
�� ���������������

���� �
���������� ����� �������������������������������������������������������������������������������������
� �� ��������������������������������������������������������
�� �����
�������������������������������������� ���������������������������������������������
� ��
�� ��������������
��������� ��������������������� ��������������������������������������������������������� �����
� �� ��������������������������������������������������������������������������������������� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
� �� �
�� ��������������������������������� �� ������������������������������
�� �������������������������������� �� �����������������������������
� �� ������������������ �����������������������������
�������������������������������������������������������
� �� �
�� ������� �� ������
�� ��� �� �����
����������������������������������
� �� �
�� ����� �� �����
�� ����� �� �����
�������������������������������������������������������������������������������
� �� �
�� ������ �� ����
�� ���� �� �������
��������������������������������������������������������������������������������� ���������������������
� ��
�� ������
��������������������������������������������������������������������������������������� �����������
������������������������������������������������ ������������������������ �������������������������
� �� ���������������������� ������� �������������������������� ���������������������������������������������������
����������������������������
�� ���������������
���������������
� �� �
�� ������������������������������������ �� ������������������������������������
�� ������������������������������������ �� �� ������������������������������������
�������������������������������������������������
� �� �
�� ��� �� ����
�� ���� �� ����
�������������������������������������������������
� �� �
�� ��� �� ����
�� ���� �� ����
� �� ������������������������������������������������� ���������
� �� ������������������������������������������������� ���������
����������������������
� �� �
�� ����������� �� ��������
�� ����� �� �����
����������������������
� �� �
�� ������� �� �����
�� ����� �� �������

���� ��
������������������������������������������������������������
� �� �
�� ��� �� ��
�� ��� �� ���
� �� ������������������������������������������������������������ ���
�����������������������������������������������
� �� �
�� �� �� ��
�� �� �� ��
� �� ����������������������������������������������� ��
�������������������������������������������������
� �� �
�� �� �� ��
�� �� �� ��
� �� ������������������������������������������������� ��
�������������������������������������������
� �� �
�� ���� �� ����
�� ��� �� ���
� �� ������������������������������������������� ���
����������������������������������������������
� �� �
�� �� �� ��
�� �� �� ��
� �� ���������������������������������������������� ��
���������������������������������������������������
� �� �
�� ��� �� ����
�� ���� �� ����
� �� ��������������������������������������������������� ����
� �� ������������������������������������������������������������������������������� ���
�������������������������������������������������������������������������������
� �� �
�� �� �� ���
�� ��� �� ��
�������������������������������������
� � �
�� �������������� �� ����������������������
�� �������������������� �� ��������������������������
� �� ������������������������������������������� ��
���������������������������������������������
� �� �
�� �� �� ��
�� ���� �� ��
���������������������������������������
� �� �
�� ����������� �� ����������������
�� ��������������������� �� �����������
���������������������������������������
� � �
�� ���� �� ����
�� ���� �� ���

���� ��
���������������������������������������
� �� �
�� ����� �� ���
�� ���� �� ����
� �� ��������������������������������������� ����
� �� ��������������������������������������� ����
���������������

�� ������������������������������������������
� �� �
�� ���������������������������������������������
�� �������������� ���������������������������
�� ������������������������������������������
��������������������������������
� �� �
�� �� �� ��
�� �� �� ��
� �� ������������������������� ������� ��
� �� ��������������������������������������������������������������������� ��
���������������������������������������������������������������������
� �� �
�� �� �� ��
�� �� �� ��
� �� ��������������������������������������������������������������������� ���
�������������������������������������� ������������������������������
� �� �
�� ��� �� ����
�� ���� �� ���
��������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� ���
��� ��� ���������������������������������������������������������������� ������������������ ����
�� ��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
� ��
��������������������������������������������������������������������������������
�� �����
� �� ������������������ ����������������������
�������������������������������������������������������������
� � �
�� ���� �� ����������
�� ������ �� ���
� � ������������������������������������������������������������� ����
� � �������������������������������������� ���������
� �� ������������������������������������ ���������
� �� ����������������������������������� �����������
� � �������������������������������������������� ������������
� � ������������������������ ���������
� � ������������������������� ��

���� ��