UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA FACULTATEA DE ECONOMIE SI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR SCOALA MASTERALA

Teme de cercetare pentru anul I   (se finalizeaza cu lucrari de dizertatii 2009 ‐2010)                  

DOMENIUL: CONTABILITATE PROGRAME MASTERALE Expertiza Contabila si Evaluarea afacerilor- ECE Audit Financiar Contabil- AFC Contabilitate si audit in institutiile publice- CAIP Nume si prenume cadru didactic coordonator 1.Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Titlul lucrării 1. Controlul intern si mediul intreprinderii 2.Componentele controlului intern 3. Modele de control intern 4. Implementarea controlului intern 5.Organizarea profesiei contabile în România 6.Standardele internaţionale contabile 7. Etica în profesia contabilă ale profesiei
MASTER 1 MASTER 2 MASTER 3

ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE

-

-

8. Organizarea şi exercitarea profesiei contabile în România 9. Controlul conturilor 10.Principiile etice fundamentale ale profesiei contabile 11. Metodologia de realizare a inspecţiei fiscale 12.Colectarea creanţelor fiscale 13.Conceptul de control fiscal 14.Consultanţa fiscală în România şi în ţările UE 15.Controlul fiscal al impozitelor locale la Primăria…. 16.Controlul fiscal al taxelor locale la Primăria…. 17. Organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal în România 18.Răspunderea contravenţională în domeniul fiscal

1   

Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION Prof. univ. dr. PERES ION

19.Declaraţia de înregistrare fiscală şi de impozite şi taxe 20.Evaziunea fiscală în România şi în ţările UE 21. Expertiza contabil judiciară – mijloc de probă în procesul civil 22. Expertiza contabil judiciară – mijloc de probă în procesul penal 23. Procedura administrării expertizei contabile judiciare ca mijloc de probă în procesul civil 24. Procedura administrării expertizei contabile judiciare ca mijloc de probă în procesul penal 25.Contribuţia auditului intern în guvernanţa corporativă 26.Managementul riscului în auditul intern 27.Auditul public intern: misiune şi responsabilitate 28.Etică şi morală în exercitarea auditului public intern 29.Standardizarea auditului intern 30.Normele de audit intern aplicate în România 31.Auditul intern al societăţilor comerciale (pe exemplul SC….) 32.Metodologia auditului intern al societăţilor comerciale 33.Guvernanţa corporativă 34.Controlul intern – obiect al auditului intern 35.Organizarea auditului public intern 36.Consilierea în auditul intern 37.Planificarea auditului intern 38.Desfăşurarea activităţilor de audit public intern 39.Reglementarea organizării şi funcţionării CAFR 40.Raportul de audit 41.Misiuni de audit speciale şi conexe 42.Etica şi calitatea în auditul situaţiilor financiare 43.Reglementări internaţionale privind auditul financiar 44.Principii şi reguli generale de audit 45.Misiunea de bază în auditul situaţiilor financiare 46.Auditul achiziţiilor publice la o instituţie publică 47.Auditul extern realizat de Curtea de Conturi

ECE ECE ECE ECE ECE ECE AFC AFC AFC AFC AFC AFC AFC AFC AFC AFC AFC AFC AFC AFC AFC AFC AFC AFC AFC AFC AFC AFC AFC

-

-

2   

2. Prof. Univ. Dr. BUGLEA Alexandru Prof. Univ. Dr. Alexandru Buglea Prof. Univ. Dr. Alexandru Buglea Prof. Univ. Dr. Alexandru Buglea Prof. Univ. Dr. Alexandru Buglea Prof. Univ. Dr. Alexandru Buglea Prof. Univ. Dr. Alexandru Buglea Prof. Univ. Dr. Alexandru Buglea Prof. Univ. Dr. Alexandru Buglea Prof. Univ. Dr. Alexandru Buglea Prof. Univ. Dr. Alexandru Buglea Prof. Univ. Dr. Alexandru Buglea Prof. Univ. Dr. Alexandru Buglea Prof. Univ. Dr. Alexandru Buglea Prof. Univ. Dr. Alexandru Buglea Prof. Univ. Dr. Alexandru Buglea Prof. Univ. Dr. Alexandru Buglea Prof. Univ. Dr. Alexandru Buglea Prof. Univ. Dr. Alexandru Buglea 3.Prof. univ. dr. INEOVAN FELICIA Prof. univ. dr. INEOVAN FELICIA Prof. univ. dr. INEOVAN FELICIA Prof. univ. dr. INEOVAN FELICIA Prof. univ. dr. INEOVAN FELICIA

1. Diagnosticul financiar al societăţilor comerciale 2. Metoda potenţiogramei în diagnosticul global al întreprinderii. 3. Analiza corelată a riscului de exploatare şi financiar. 4. Evaluarea întreprinderii prin metode bazate pe venituri. 5. Goodwill-ul în evaluarea întreprinderii. 6. Modalităţi de diagnosticare şi evaluare a factorilor de risc a întreprinderii. 7. Analiza comparată a riscului financiar în cadrul unui sector de activitate. 8. Analiza reflectării corelaţiei creanţe-obligaţii în lichiditatea întreprinderii. 9. Analiza previzională a societăţilor comerciale. 10. Evaluarea activelor necorporale la o societate comercială. 11. Diagnosticul global al întreprinderii în dificultate. 12. Diagnostic şi strategie în activitatea financiară a întreprinderii. 13. Fluxul de numerar – instrument de analiză şi determinare a valorii întreprinderii. 14. Utilizarea analizei financiare în predicţia falimentului întreprinderii. 15. Utilizarea analizei economico-financiare în restructurarea întreprinderii. 16. Utilizarea analizei economico-financiare în decizia de creditare. 17. Costul capitalului. Aplicabilitate în evaluarea întreprinderii. 18. Rata de actualizare şi rata de capitalizare în evaluarea întreprinderii. 19. Metoda DCF în evaluarea întreprinderii. 1. Costurile parţiale ca instrument pentru controlul de gestiune 2. Gestiunea costurilor referitoare la calitate 3.Gestiunea şi contabilitatea costurilor verzi 4.Controlul performanţei întreprinderii prin sistemul de bugete 5. Concepte referitoare la capacitatea de producţie şi analiza costurilor fixe aferente

ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE

AFC  AFC  AFC  AFC  AFC  AFC  AFC  AFC  AFC  AFC  AFC  AFC  AFC  AFC  AFC  AFC  AFC  AFC  AFC -

3   

 
Prof. univ. dr. INEOVAN FELICIA Prof. univ. dr. INEOVAN FELICIA Prof. univ. dr. INEOVAN FELICIA Prof. univ. dr. INEOVAN FELICIA Prof. univ. dr. INEOVAN FELICIA Prof. univ. dr. INEOVAN FELICIA Prof. univ. dr. INEOVAN FELICIA 4.Prof. univ. dr. CACIUC LEONORA Prof. univ. dr. Leonora CACIUC Prof. univ. dr. Leonora CACIUC Prof. univ. dr. Leonora CACIUC Prof. univ. dr. Leonora CACIUC Prof. univ. dr. Leonora CACIUC Prof. univ. dr. Leonora CACIUC Prof. univ. dr. Leonora CACIUC Prof. univ. dr. Leonora CACIUC Prof. univ. dr. Leonora CACIUC Prof. univ. dr. Leonora CACIUC 5.prof. univ. dr. FARCANE NICOLETA Prof. univ. dr. FARCANE Nicoleta Prof. univ. dr. FARCANE Nicoleta Prof. univ. dr. FARCANE Nicoleta 6. Calculaţia costurilor şi influenţa lor asupra deciziilor privind calculaţia preţurilor 7. Urmărirea performanţei întreprinderii prin intermediul tabloului de bord 8. Deciziile privind investiţiile şi sisteme de control managerial. Bugetarea cheltuielilor de capital şi analiza costurilor 9. Gestiunea stocurilor în contextul asigurării controlului de gestiune 10. Utilizarea informaţiilor bazate pe costuri în luarea deciziilor pentru ameliorarea performanţelor 11. Controlul exercitat prin internalizarea pieţei – preţurile de cesiune internă 12. Orice altă temă care aprofundează aspecte legate de controlul de gestiune 1.SSIF - contabilitatea tranzacţiilor realizate în nume proprii 2.SSIF - contabilitatea tranzacţiilor realizate în numele clienţilor rezidenţi 3.SSIF - contabilitatea tranzacţiilor realizate în numele clienţilor nerezidenţi 4.Particularităţi în contabilitatea SSIF 5. Raportările SSIF şi conţinutul informational 6. Studiu comparativ privind raportările societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al societăţilor de servicii Examinarea informaţiilor financiare prognozate în audit Abordarea erorii şi fraudei în auditul financiar contabil Particularităţile auditul întreprinderilor mici şi mijlocii Pragul de semnificaţie în planificarea, desfăşurarea şi finalizarea auditului Studiu privind auditul imobilizărilor corporale 1.Preeminenţa realităţii în faţa formei şi aplicarea sa în finanţarea întreprinderii 2. Aspecte financiare şi contabile privind grupurile de societăţi 3.Tratamentul contabil al investiţiilor financiare ale companiilor şi al riscurilor ataşate 4.Tratamentul contabil al instrumentelor financiare derivate din România ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE AFC AFC AFC AFC AFC ECE ECE ECE ECE AFC AFC  AFC  AFC  -

4   

Prof. univ. dr. FARCANE Nicoleta Prof. univ. dr. FARCANE Nicoleta Prof. univ. dr. FARCANE Nicoleta Prof. univ. dr. FARCANE Nicoleta Prof. univ. dr. FARCANE Nicoleta Prof. univ. dr. FARCANE Nicoleta Prof. univ. dr. FARCANE Nicoleta Prof. univ. dr. FARCANE Nicoleta Prof. univ. dr. FARCANE Nicoleta Prof. univ. dr. FARCANE Nicoleta Prof. univ. dr. FARCANE Nicoleta Prof. univ. dr. FARCANE Nicoleta Prof. univ. dr. FARCANE Nicoleta Prof. univ. dr. FARCANE Nicoleta Prof. univ. dr. FARCANE Nicoleta Prof. univ. dr. FARCANE Nicoleta Prof. univ. dr. FARCANE Nicoleta Prof. univ. dr. FARCANE Nicoleta Prof. univ. dr. FARCANE Nicoleta Prof. univ. dr. FARCANE Nicoleta Prof. univ. dr. FARCANE Nicoleta Prof. univ. dr. FARCANE Nicoleta Prof. univ. dr. FARCANE Nicoleta Prof. univ. dr. FARCANE Nicoleta

5. Aspecte contabile privind costul şi structura capitalurilor. Studiu de caz la S.C............. 6.Gestiunea trezoreriei societăţilor comerciale. Aspecte contabile şi de raportare financiară a exerciţiului 7.Rolul informaţiei contabile şi guvernanţa corporativă 8.Tratamentul contabil al tranzacţiilor desfăşurate pe piaţa de capital 9.Implicaţiile taxei pe valoarea adaugată asupra rentabilităţii întreprinderii 10.Adevarul contabil in conditii de inflaţie. Reevaluarea mijloacelor fixe, alternativa de corecţie a costului istoric 11.Aspecte contabile si fiscale privind leasing-ul in Romania 12.Rezultatul contabil si rezultatul fiscal. Studiu de caz SC…. 13.Gestionarea entităţilor economice in conditii de inflaţie. Tratamente contabile adecvate 14.Situaţii financiare pentru satisfacerea egală a tuturor utilizatorilor 15.Reglementări, standarde şi norme de transparenţă pentru companiile listate in U.E. 16.Situaţiile financiare ale companiilor si evoluţia activelor financiare emise de către acestea 17.Operaţiuni de restructurare a întreprinderilor. Proiectul de fuziune. Studiu de caz la SC X… 18.Ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor – adevăr contabil şi fidelitate 19.Tratamentul contabil al activelor necorporale la o societate comercială 20.Analiza previzională a societăţilor comerciale. Utilitatea situaţiilor financiare previzionate privind fluxurile de trezorerie 21.Particularităţi contabile şi fiscale în evaluarea imobilizărilor corporale în concordanţă cu stanadardele contabile internaţionale de raportare financiară 22.Estimări şi evaluări în contabilitate 23.Contabilizarea impozitului pe profit 24.Noi dimensiuni ale informării financiare : informarea segmenţială, interimară şi rezultatul pe acţiune 25.Real şi convenţional în contabilitatea de inflaţie 26.Compararea situaţiilor financiare româneşti cu situaţiile financiare care respectă normele IAS 27.Modelarea contului de rezultate : divergenţe provenind din principii contabile, politici contabile şi decizii de gestiune. 28.Posibilităţi de modelare a bilanţului

ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE

AFC  AFC  AFC  AFC  AFC  AFC  AFC  AFC  AFC  AFC  AFC  AFC  AFC  AFC  AFC  AFC  AFC 

-

CAIP CAIP CAIP

-

-

CAIP CAIP

-

-

CAIP

-

-

CAIP

-

-

5   

Prof. univ. dr. FARCANE Nicoleta Prof. univ. dr. FARCANE Nicoleta Prof. univ. dr. FARCANE Nicoleta Prof. univ. dr. FARCANE Nicoleta Prof. univ. dr. FARCANE Nicoleta Prof. univ. dr. FARCANE Nicoleta

29.Influenţa variaţiilor cursurilor monedelor străine raportat la informaţia financiar-contabilă 30.Consecinţe ale aplicării referenţialului contabil internaţional în legătură cu finanţarea întreprinderilor 31.Normalizarea contabilă la răscrucea diverselor sisteme sau culturi contabile 32.Nevoia unui cadru conceptual contabil pentru ţările în tranziţie spre economia de piaţă 33.Dimensiuni ale armonizării sistemului contabil românesc si directivele europene şi normele contabile internaţionale. 34.Dificultăţi privind asimilarea şi aplicarea postulatelor şi principiilor contabile din referenţialul internaţional în contextul economiei româneşti. 35.Actualitate şi tendinţe viitoare privind normalizarea contabilă românească. 36.Agonie şi extaz privin conceptul de plan contabil general. Aspecte actuale referitoare la evoluţia conceptului la nivel naţional şi internaţional. 37.Preeminenţa realităţii în faţa formei şi aplicarea sa în finanţarea întreprinderii. 38.Evaluare necorporale. şi contabilizarea investiţiilor ale

CAIP CAIP

-

-

CAIP CAIP CAIP

-

-

CAIP

-

-

Prof. univ. dr. FARCANE Nicoleta Prof. univ. dr. FARCANE Nicoleta

CAIP CAIP

-

-

Prof. univ. dr. FARCANE Nicoleta Prof. univ. dr. FARCANE Nicoleta Prof. univ. dr. FARCANE Nicoleta Prof. univ. dr. FARCANE Nicoleta Prof. univ. dr. FARCANE Nicoleta Prof. univ. dr. FARCANE Nicoleta Prof. univ. dr. FARCANE Nicoleta Prof. univ. dr. FARCANE Nicoleta 6.Conf. univ. dr. BUNGET Ovidiu Conf. univ. dr. BUNGET Ovidiu Conf. univ. dr. BUNGET Ovidiu Conf. univ. dr. BUNGET Ovidiu Conf. univ. dr. BUNGET Ovidiu

CAIP CAIP CAIP CAIP CAIP CAIP CAIP

-

-

39.Modele şi tratatmente contabile contabilităţii în condiţii de inflaţie.

40.Aspecte financiare şi contabile privind grupurile de societăţi. 41.Contabilizarea si gestionarea creanţelor şi datoriilor unei societăţi comerciale. 42.Incidenţa metodelor de evaluare asupra imaginii contabile a firmei. 43.Dificultăţi privind tratamentul contabil al costului indatorarii din referenţialul internaţional în contextul economiei româneşti. 44.Efecte ale aplicării normelor contabile internaţionale în legătură cu finanţarea întreprinderilor 1.Responsabilităţi şi raportări în auditul financiar 2.Auditul strategic: poziţionare, demers şi riscuri 3.Auditul social: fundamente, metodologie şi evoluţii strategice 4.Auditul fraudelor asupra sistemelor de informaţii 5.Fuziuni şi achiziţii: rolul auditorului intern

CAIP

-

-

ECE ECE ECE ECE ECE

AFC AFC  AFC  AFC  AFC 

-

6   

Conf. univ. dr. BUNGET Ovidiu Conf. univ. dr. BUNGET Ovidiu Conf. univ. dr. BUNGET Ovidiu Conf. univ. dr. BUNGET Ovidiu Conf. univ. dr. BUNGET Ovidiu Conf. univ. dr. BUNGET Ovidiu Conf. univ. dr. BUNGET Ovidiu Conf. univ. dr. BUNGET Ovidiu Conf. univ. dr. BUNGET Ovidiu Conf. univ. dr. BUNGET Ovidiu Conf. univ. dr. BUNGET Ovidiu Conf. univ. dr. BUNGET Ovidiu Conf. univ. dr. BUNGET Ovidiu Conf. univ. dr. BUNGET Ovidiu Conf. univ. dr. BUNGET Ovidiu Conf. univ. dr. BUNGET Ovidiu Conf. univ. dr. BUNGET Ovidiu Conf. univ. dr. BUNGET Ovidiu 7.Conf. univ. dr. BOBIŢAN Nicolae Conf. univ. dr. BOBIŢAN Nicolae Conf. univ. dr. BOBIŢAN Nicolae Conf. univ. dr. BOBIŢAN Nicolae Conf. univ. dr. BOBIŢAN Nicolae Conf. univ. dr. BOBIŢAN Nicolae

6.Etica şi audit intern: problematica whistleblowing 7.SoX Act şi cooperarea audit intern-audit extern 8.Auditul şi sistemul de control intern 9. Obiectivitatea evaluării guvernanţei corporative de către auditul intern 10.Organizarea şi conducerea auditului intern în context internaţional 11.Evenimentele ulterioare şi impactul asupra opiniei de audit 12.Dificultăţi de comunicare legate de practica auditului intern 13.Procesul de audit şi detectarea fraudelor 14. Teste şi proceduri de audit 15.Studiu privind auditul (vânzări, achiziţii, debitori, creditori, stocuri, imobilizări etc) 16.Adnotari privind exigenţa contabilă a noţiuni „imagine fidelă” 17.Aplicabilitatea principiului prevalenţei economicolui asupra juridicului în dreptul contabil românesc 18.Natura infracţiunii de fals intelectual în dreptul contabil românesc 19.Cerinţe şi restricţii în repartizarea profitului societăţilor comerciale 20.Partida simplă vs. partida dublă 21.Obligaţia de diligenţă a administratorilor şi contabililor în contextul dreptului comercial 22.Registre obligatorii şi registre facultative de contabilitate 23.Regimul probatoriu al înscrisurilor în dreptul contabil 1.Expetiza contabilă în procesul penal. 2.Expertiza contabilă în procesul civil. 3. Expertiza contabilă judiciară – activitate specifică experţilor contabili. 4. Misiunea de organizare, ţinerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare – activitate a experţilor contabili. 5. Principiile fundamentale ale eticii şi conduitei profesionale a experţilor contabili. 6. Drepturile şi obligaţiile experţilor contabili participanţi în activitatea de expertiză contabilă.

ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE ECE CAIP CAIP

AFC  AFC  AFC  AFC AFC AFC AFC AFC AFC AFC -

-

CAIP CAIP CAIP CAIP CAIP CAIP ECE ECE ECE ECE ECE ECE

-

-

7   

Conf. univ. dr. BOBIŢAN Nicolae Conf. univ. dr. BOBIŢAN Nicolae 8.Prof. univ. dr. GROSU Corina Prof. univ. dr. GROSU Corina Prof. univ. dr. GROSU Corina Prof. univ. dr. GROSU Corina Prof. univ. dr. GROSU Corina Prof. univ. dr. GROSU Corina Prof. univ. dr. GROSU Corina Prof. univ. dr. GROSU Corina

7.Paralelă între expertiza contabilă şi controlul documentar contabil. 8. Misiunea de cenzor în cadrul societăţilor comerciale - activitate a experţilor contabili. 1.Controlul de gestiune si integrarea sa in dispozitivul global de control organizational.

ECE ECE CAIP

-

-

2.Controlul de gestiune si demersul previzional.

CAIP

-

-

3.Preturile de transfer ca instrument de control al performantei. 4.Balanced scorecard – monitorizare a performantei. instrument de

CAIP

-

-

CAIP

-

-

5.Costurile de proces si utilitatea lor in activitatea de management. 6.Controlul de performantei. gestiune si evaluarea

CAIP

-

-

CAIP

-

-

7.Declinarea strategica: lantul valorii si Activity Based Management. 8.Controlul bugetar – studiu de caz la....

CAIP

-

-

CAIP

-

-

Prof. univ. dr. GROSU Corina Prof. univ. dr. GROSU Corina Prof. univ. dr. GROSU Corina Prof. univ. dr. GROSU Corina Prof. univ. dr. GROSU Corina Prof. univ. dr. GROSU Corina Prof. univ. dr. GROSU Corina

9.Previziunile si controlul bugetar. Analiza abaterilor in contextul productiei complexe si a factorilor multipli 10.Tabloul de bord si balanced scorecard instrumente de masurare a performantei operationale si strategice 11.Controlul de gestiune si evaluarea performantelor. Indicatori de performanta financiara si nonfinanciara 12.Activity based management si gestionarea cuplului cost-valoare 13.Impactul restrictiilor de natura juridica si fiscala asupra preturilor de cesiune interna 14.Benchmarking-ul autodiagnostic instrument de

AFC

-

-

AFC

-

-

AFC

-

-

AFC

-

-

AFC

-

-

AFC

-

-

15.Analiza costurilor pe ciclul de viata. Target costing

AFC

-

-

8   

9.Conf. univ. dr. IMBRESCU Carmen
Conf. univ. IMBRESCU Carmen Conf. univ. IMBRESCU Carmen Conf. univ. IMBRESCU Carmen Conf. univ. IMBRESCU Carmen Conf. univ. IMBRESCU Carmen Conf. univ. IMBRESCU Carmen Conf. univ. IMBRESCU Carmen Conf. univ. IMBRESCU Carmen Conf. univ. IMBRESCU Carmen Conf. univ. IMBRESCU Carmen Conf. univ. IMBRESCU Carmen Conf. univ. IMBRESCU Carmen dr.

1. Constituirea societăţilor comerciale- aspecte teoretice şi practice 2. Modificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale 3. Dizolvarea societăţilor comerciale

AFC

-

-

AFC

-

-

dr.

AFC

-

-

dr.

4. Lichidarea societăţilor comerciale

AFC

-

-

dr.

5. Răspunderea civilă a administratorilor în SA

AFC

-

-

dr.

6. Comparaţie între atribuţiile AGA şi AGEA

AFC

-

-

dr.

7. Acţiunea în anulare a societăţii comerciale

AFC

-

-

dr.

8. Acţiunea în anularea hotărârilor AGA

AFC

-

-

dr.

9. Consecinţele încălcării cerinţelor legale privind constituirea şi publicitatea societăţilor comerciale

AFC

-

-

dr.

AFC

-

-

dr.

10. Atribuţiile şi răspunderea cenzorilor în societăţile comerciale 11. Retragerea şi excluderea asociaţiei

AFC

-

-

dr.

AFC

-

-

dr.

12.Radierea societăţilor comerciale

AFC

-

-

10. Conf. univ. dr. HATEGAN Camelia Conf. univ. dr. HATEGAN Camelia

1.Auditul financiar al sectiunii „Credite bancare” 2.Relaţia audit extern – audit intern într-o instituţie de credit

AFC

-

-

AFC

-

-

9   

Conf. univ. dr. HATEGAN Camelia 11. Conf. Univ. dr. IOSIF Anda Conf. Univ. IOSIF Anda dr.

3.Rolul auditului financiar în detectarea fraudelor în activitatea bancară 1.Licitaţia deschisă – procedură de atribuire a contractelor de achiziţie publică 2. Licitaţia restrânsă - procedură de atribuire a contractelor de achiziţie publică

AFC CAIP CAIP

-

-

Conf. Univ. IOSIF Anda Conf. Univ. IOSIF Anda Conf. Univ. IOSIF Anda Conf. Univ. IOSIF Anda Conf. Univ. IOSIF Anda Conf. Univ. IOSIF Anda

dr. dr. dr. dr. dr. dr.

3.Dialogul competitiv - procedură de atribuire a contractelor de achiziţie publică 4.Negocierea - procedură de contractelor de achiziţie publică atribuire a

CAIP CAIP CAIP CAIP CAIP CAIP

-

-

5.Cererea de oferte - procedură de atribuire a contractelor de achiziţie publică 6.Concursul de soluţii - procedură de atribuire a contractelor de achiziţie publică 7.Proceduri speciale de atribuire a contractelor de achiziţie publică 8.Studiu privind metodele speciale privind estimarea valorii contractelor de achiziţie publică 1.Auditul aplicatiilor informatice pentru evidenta mijloacelor fixe in cadrul institutiilor publice. 2.Auditul aplicatiilor informatice pentru evidenta personalului si salarizarii in cadrul institutiilor publice. 3.Auditul aplicatiilor informatice pentru evidenta stocurilor in cadrul institutiilor publice.

12. Conf. univ. Dr.

CAIP

-

-

BRÂNDAŞ Claudiu
Conf. univ. Dr.

CAIP

-

-

BRÂNDAŞ Claudiu
Conf. univ. Dr.

CAIP

-

-

BRÂNDAŞ Claudiu
Conf. univ. Dr.

BRÂNDAŞ Claudiu
Conf. univ. Dr.

4.Auditul aplicatiilor informatice contabilitatea institutiilor publice.

pentru

CAIP

-

-

BRÂNDAŞ Claudiu
Conf. univ. Dr.

5.Auditul sistemelor de incasari si plati on-line in cadrul institutiilor publice.

CAIP

-

-

BRÂNDAŞ Claudiu
Conf. univ. Dr.

6.Analiza riscurilor si vulnerabilitatilor bazelor de date din cadrul sistemelor informatice ale organizatiilor. 7.Proiectarea si implementarea procedurilor de control intern cu privire la sistemul informatic al institutiilor publice. 8.Proiectarea si implementarea procedurilor de audit public intern in cadrul unui sistem

CAIP

-

-

CAIP

-

-

BRÂNDAŞ Claudiu
Conf. univ. Dr.

CAIP

-

-

BRÂNDAŞ

10   

Claudiu
13. Lector univ. dr.

informatic pentru asistarea activitatii de audit (CAAT). 1.Auditarea situatiilor financiare anuale la DGFP Timis. 2.Studiu privind organizarea activităţii de audit public intern la Consiliul Judeţean ……... 3.Organizarea activităţii de audit public în România. 4.Organizarea şi conducerea activităţii de audit public la Universitatea……………………….. 5.Managementul riscurilor în auditul public intern. 6.Auditul intern al entităţilor economice. 7.Auditarea şi analiza situaţiilor financiare anuale la S.C…………………………………………….. 8.Auditul public intern la Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială a jud……………………….. 1.IPSAS versus IAS/IFRS – studiu comparativ CAIP CAIP CAIP CAIP CAIP CAIP CAIP -

MORARU Maria
Lector Lector Lector Lector Lector Lector univ. univ. univ. univ. univ. univ. dr. dr. dr. dr. dr. dr.

MORARU Maria MORARU Maria MORARU Maria MORARU Maria MORARU Maria MORARU Maria
Lector univ. dr.

CAIP CAIP

-

-

MORARU Maria
14. Lector univ. dr.

BLIDISEL Rodica
Lector univ. dr.

BLIDISEL Rodica
Lector univ. dr.

2.Contabilitate pe bază de numerar versus contabilitate pe bază de angajamente in condiţiile aplicării Standardelor Internaţionale de Contabilitate Publică 3.Performanţa în instituţiile publice în condiţiile alicării Standardelor Internaţionale de Contabilitate Publică 4.Raportarea financiară în instituţiile publice 5.Guvernanţa în sectorul public 6.Diferenţieri privind activele intre IPSAS si IAS/IFRS 7.Diferenţieri privind pasivele intre IPSAS si IAS/IFRS 8.Studiu comparativ privind IPSAS…… si IAS/IFRS…….

CAIP

-

-

CAIP

-

-

BLIDISEL Rodica
Lector Lector Lector Lector Lector univ. univ. univ. univ. univ. dr. dr. dr. dr. dr.

CAIP CAIP CAIP CAIP CAIP

-

-

BLIDISEL Rodica BLIDISEL Rodica BLIDISEL Rodica BLIDISEL Rodica BLIDISEL Rodica

11   

12