Sunteți pe pagina 1din 1

dISPEDA MILENARA-CONFLICTUL DINTRE IMPARAT SI MONAHII DE LA

MANASTIREA SECUDION
KATARON=EGUMEN IOSIF
STUDION-NR MONAHILOR ERA DE 100
NICHIFOR I(809-812)IMPARAT
813-842 A 2-A ETAPA A ICONOCLASMULUI
LEON AL V-LEA ARMEANUL MOARE IN 826 IN NICOMIDIA
SCRIERI-5 CLASE:
-ascetice
-omiletice
-poetice
-epistole
-imparatului iconoclastilor
Cele mai importante:"Trei cuvinte antiretice imparatului + vina iconoclastilor"-e mari
capitole
-"Respingerea poemelor iconoclastilorA"
-"15 probleme catre iconomali"
-"Iisus Hristos,prototip al icoanei sale"
-Iconoclastii sunt eretici Hristologici
ICOANA nu e prototip pentru ca reda ipostasul dar cu cele 2 firi
Icoana devine o pregatire si anticipare a venirii lui Hristos
II
-"Mica cateheza"
-"Marea cateheza"
-"Tipicul manastirii Studion"
-'DESPRE TIMPURILE DE POST"
-"Randuiala liturghiei darurilor mai inainte sfintite"
-"Testamentul"
550 de epistole
pastorale
de mangaiere
de prietenie