Sunteți pe pagina 1din 2

c c

c  ccc c cc


 c
 c   cc
Este mare nevoie de ÄReînsufleţire
Spirituală´. Toţi aşteaptă ca Biserica s-o
facă. Într-adevăr, Biserica va face această
ÄMinune´. Veniţi, toţi doritorii de
Spiritualitate, veniţi în Biserică, reintraţi în
Sacralitate şi Minunea va începe să se arate.
Se încearcă o Ärememorare´ a Sacrului, prin
tot felul de artificialităţi, pînă la Ätehnicile
laice de spiritualizare´.

Cultura Spirituală este astăzi în mare impas.


Valorile Spirituale sînt considerate
Äînvechite´, simple exponate de muzeu şi bibliotecă. Parcă nimic nu ne mai Äatinge´ Sufletul
direct... Învăţătorii nu mai sunt ascultaţi, părinţii parcă sînt străini în propria familie, Prietenii nu
mai există... totul este de un Ätehnicism de interese profane´.

Fraţilor, să ne trezim. Nu este altă Äcale´ decît Resacralizarea Vieţii. Unde găsim Sacrul? ... îl
cumpărăm, îl fabricăm?... Nu există decît ÄUn Unic Sacru, DUMNEZEU´. Reîntoarceţi-vă cu
Äfaţa´ către Dumnezeu şi veţi redescoperi Sacrul. Cei care Äneagă´ pe Dumnezeu de fapt îi
Äîntorc´ spatele.

Mulţi fac Äfilozofia´ căutării Lui Dumnezeu. Întoarceţi-vă Äfaţa´ către El şi L-aţi şi găsit. Chipul
Sacralităţii lui Dumnezeu este Äconcretizat´ în Chipul Bisericii. Biserica este Prezenţa Sacrului
în lume. Unde nu mai este Chip de Biserică, acolo se şterg Äurmele´ Lui Dumnezeu.
Mulţi Äinvocă´ o Biserică Äinterioară´. Fiţi atenţi. Dumnezeu ÄVine de Dincolo´ de noi. Mulţi
fac filozofia că Äadîncul Sufletului´ nostru este Äînsuşi Divinul´. Mare atenţie. Dumnezeu este
Ädincolo´ de noi, dar Ätrece şi locuieşte´ în noi. De aceea, Dumnezeu este Äîntîi´ Biserică
Äexterioară´, care Ätrecînd´ prin Äinteriorul´ nostru, ne face şi pe noi Äbiserici interioare´. Dacă
Dumnezeu nu Ätrece´ prin noi, Sufletul nostru este Ägol´ de Dumnezeu, şi se face Äcasă profană
± laică´. Sufletul nostru Äse face´ Biserică doar dacă Ätrece´ Dumnezeu prin el. În Sufletul tău
Ägol´ de Dumnezeu, nu-L vei găsi niciodată.

Prin Biserica Lui Dumnezeu devenind şi tu apoi Biserică, doar aşa Îl vei întîlni cu adevărat. De
aceea, trebuie să mergi la Biserică unde să-L primeşti pe Dumnezeu în Suflet ca să-L poţi avea.
Fraţilor, fiţi sinceri căutători de Dumnezeu, altfel vă Äautoînşelaţi´. Ca să deveniţi şi voi Biserici
Äproprii´, trebuie să vă adunaţi în Biserica Lui Hristos, unde se Äsăvîrşeşte´Liturghia
Împărtăşaniei Sale, prin care Dumnezeu va Äintra´ în Sufletele voastre şi vă va face Biserici ±
Templele Sale.

Fără ÄÎmpărtăşirea´ din Liturghia lui Hristos nu veţi deveni cu adevărat ÄBiserici proprii´. Prin
aceasta se va săvîrşi Minunea ÄReînvierii Spirituale´, prin Împărtăşirea din Liturghia Bisericii
Lui Hristos. Veniţi, fraţilor, la Liturghia Hristică, şi aşa vă veţi Ätrezi´ Sufletele la Spiritualitate.
Veniţi Äaşa cum sînteţi, mai puţin pregătiţi´, că Participarea la Liturghie este aceea care vă va
Äpregăti´ Sufletul să-L primiţi pe Dumnezeu.

Orice Participare la Liturghie este o Äscînteie´ ce va aprinde ÄLumina´ întregului Suflet. Nu


rămîneţi în Äafara´ Bisericii. Cei lipsiţi de Biserică fac un fel de Sacralitate în Ägol´. Nu faceţi
ÄSpiritualitate în gol´, în Äafara´ Sacrului Bisericii, că este o spiritualitate Äartificială´. Ieşiţi din
Äprofan şi laicizare´ şi intraţi în Sacru prin Biserica Lui Hristos.

(text publicat în volumul "Avva Ghelasie, Cuvântătorul de Dumnezeu", ed. Platytera, Bucureşti,
2005, pp. 117-119)