Sunteți pe pagina 1din 2

Cuvântul s-a fåcut trup

1. În ieslea cea din Betleem un prunc ni S-a


născut,
Şi fraged trup de copilaş Cuvântul S-a
facut,
Iar tatăl slava a turnat în vasul cel de
lut.
Ref. Pentru noi S-a născut Iisus Hristos
salvator,
Ne-a adus în dar iubirea tuturor!

2. Acesta-I oare Dumnezeu mă-ntreb acum


uimit?
La turma Lui a coborât dar cine L-a
primit?
De ce de toţi e părăsit, de toţi
dispreţuit?

Ref. Pentru noi S-a născut Iisus Hristos


salvator,
Ne-a adus în dar iubirea tuturor!
3. De ce în casa de-nnoptat un loc ei nu I-au
dat?
De ce doar magi si doar păstori la El s-
au închinat?
Cand iaraşi va veni Iisus, de câti e
aşteptat?

Ref. Pentru noi S-a născut Iisus Hristos


salvator,
Ne-a adus în dar iubirea tuturor!