Sunteți pe pagina 1din 2

S.C.

CARO TOTAL CERT SRL


Str. Avram Iancu 14A, sector 2
Bucuresti, Romania
Tel: +4021-405 8069
Fax: +4021-313.71.11
E-MAIL: office@caro.ro

CHESTIONAR DE IDENTIFICARE
SI EVALUARE PRELIMINARA
(PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT CALITATE

EXPLICAŢII ŞI INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE


Chestionarul este destinat obţinerii datelor de identificare ale solicitantului şi a sistemului aplicat.
Completarea corectă şi exactă a chestionarului poate preveni necesitatea unei vizite preliminare pentru colectarea
tuturor datelor.
Informaţiile conţinute în acest chestionar vor fi considerate confidenţiale şi nu vor fi divulgate unei terţe părţi
fără consimţământul solicitantului.
Chestionarul va fi completat de persoane competente, delegate de către conducerea organizaţiei solicitante.
Dacă cererea de certificare se referă la mai multe activităţi sau mai multe locuri de fabricaţie, este necesar să se
completeze câte un formular pentru fiecare dintre acestea.
În cazul în care spaţiul necesar nu este suficient, se vor adăuga foi suplimentare. Acestea vor fi numerotate în
ordine ca anexe şi acest lucru se va menţiona în tabel.
Chestionarul completat, împreună cu anexele sale, se va returna la CARO TOTAL CERT.

1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL


DENUMIREA ORGANIZATIEI…………………………………………………………………
ADRESA (SEDIU – AMPLASAMENT DE PRODUCŢIE)…………………........................
………………………………………………………………Cod Postal …………………………
FILIALE………………………………………………………………………………………
TELEFON………………………… Fax. ……………………… E-mail. …………………...
DIRECTOR GENERAL (MANAGER)……………………………………….........................
PERSOANA DE CONTACT…………………………………………………………………
Funcţie……………………………… Tel. ……………………… Fax. ……………………..

CAPITAL SOCIAL………………………… Cifra de afaceri ……………………………….


CERTIFICĂRI ŞI/SAU ALTE RECUNOAŞTERI DEJA OBŢINUTE……………………..
…………………………………………………………………………………………………….
Standardul / Normativul………………………………… Nr. certif. …………………………
Organismul de certificare……………………………….. Data certificarii …………………..
ATI PRIMIT CONSULTANTA? DA NU DE LA CINE? ...........................

2. INFORMAŢII DESPRE PRODUCŢIE / SERVICII


PRODUSE / SERVICII PRINCIPALE……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

PIAŢA: Clienti pe piaţa internă ………………………………………………………………


Clienti pe piaţa externă………………………………………………………………
SUBCONTRACTANŢI / FURNIZORI PRINCIPALI……………………………………….

UNITĂŢI DE PRODUCŢIE…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

pag. 1/2
S.C. CARO TOTAL CERT SRL
Str. Avram Iancu 14A, sector 2
Bucuresti, Romania
Tel: +4021-405 8069
Fax: +4021-313.71.11
E-MAIL: office@caro.ro

INFORMATII PRIVIND TIPUL DE ACTIVITATE PRODUCTIVA:


UNICAT SERIE MICA PRODUCTIE DE MASA FURNIZARE DE SERVICII

3. INFORMAŢII DESPRE STRUCTURA ORGANIZATORICĂ


NR. ANGAJAŢI: TOTAL: UNITATEA CARE SE CERTIFICĂ:
În producţiepe schimburi: Cate schimburi: Nr. angajati in schimbul 1:

DA NU
(Aceste informatii se vor completa pentru fiecare filiala in parte)

NOTĂ: VĂ RUGĂM SĂ ANEXAŢI ORGANIGRAMA SOCIETĂŢII

4. PRODUSELE/SERVICII REALIZATE IN SMC TIN DE DOMENIUL REGLEMENTAT?


DA NU
VĂ RUGAM SĂ PRECIZAŢI LEGISLATIA. APLICABILĂ ACTIVITĂŢII DVS:
………………………………………………………………………………………………………

5. CAND DORITI SA SE REALIZEZE AUDITUL DE CERTIFICARE?


Luna ……………………… anul ……………

Datele de mai sus sunt corecte şi adevărate în măsura cunoştinţei noastre.

Persoana responsabila cu completarea acestui chestionar: Data:


Nume: _______________
Functie:
Semnatura si stampila:

Se completeaza de catre Personalul CARO TOTAL CERT

Analizat de catre ___________________________________


la data ___________________
Semnatura:

pag. 2/2