Sunteți pe pagina 1din 148
SkodafFabia CUPRINS. COMENZI $I ECHIPAMENTE Cheia Imobiizator electronic incuierea ‘Siguranta pentru copi, inchicere centralizata” Hayonul Telecomanda* Sistem de avertizare antfurt™ Geamun actionate electric” Oglinzi retrovizoare Centurile de siguranta Sistemul Airbag" Siguranta copiilor Teliere Scaunele fata Bancheta spate Raftul spate” Raftul spate, deasupra portbagajulul (Combi) Portoagajul ‘Schimbator de CD-ur* Pedalele Frana de mana ‘Schimbatea vitezelor (cutia de viteze manuala) Cutia de viteze automata” Coloana de volan reglabila® Telefon mobil, hands free Contactul motor: Pomirea motorului Optitea motorulul Debiocarea clapetei de acces la bugonul de alimentare™ ‘Semnale acustice. 10 12 3 18 16 21 a 32 33 34 36 37 37 39 40 40 40 41 45 45 46 47 48 43 49 ‘Semnnal sonor la mersul Inapor" 49 Semnal pentru exces de viteze” 50 Instrumente de bore 51 Incicatoare'Lamoi de avertizare 56 intrerupatoare 62 Tempomat (Conitoi viteza croaziera)" 68 Stergatoare de parbriz s instaletia {0 spaiat parbsizul 10 incalzie si ventiare n ‘Aer conditional ™ Torpedo a Suport pahare™ 20 Parasolare 80 ‘rapa actionata electriciPlafon gisant™ at Piafon pivotanvincinabi™ a2 {Luminiinterioare 84 BochetalPriza’ 85 Scumiere 86 Portbaga| exterior (plafon)” 86 Dispoaiiv de remorcare" 7 RECOMANDARI CONDUCERE Primi 1500 Km- 51 dupa aceea 88 Conducand in mod economic si ecologic 89 Frane 2 Romorcare 24 INTRETINERE ‘Alimentarea rezervoruly 96 Combustibi 97 Intetineres vehicuiult 99 Capata motorulut 104 Compartimentul motor Uleiu! de motor Sistemul de racire Lichidul de frana Servodirectia Bateria Buy Cureaua de transmisie Sistem de spalare a paronzuiu! Lomelele stergatoarelor Filtru de prat st polen” Rotile Telefonul mobi ¢ aparatul ge emisie -receptie Accesori. modifica $i plese de schimb Calatori in strainatate AJUTA-TE SINGUR Trusa de prim-ajutor, riunghu! teflectorzant si becurile Trusa de scule Spray pentru repararea pneurior” Roala de rezerva" Schimbarea roti Blocarea antiturt @roplor” Sigurante iniocuirea becurior Porniroa de ajutor Pornire prin tractare/Tractare DATE TEHNICE Numar de identificare veticu! 129 130 430 13 7 14 145 148 In documentatja de insotite a autovehicur lui vet gasi Ta pus fafa de acest , Manual de Utlizere” un Plan de Service" §10 List 2 Dealerior. In plus, instructiunt fucjuni suplimentare (de exemplu pentru rago) sunt furnizate, depinzdind de model gi echiparea auloturismului dumneavoastré. In plus, instructiuni si instruc suplimentaro (de exemplu pentru radio) sunt {urnizate, depinzand de model si eohparea autotursmului dumneavoastra. Daca vreunul dn aceste documente ipses- te sau daca aveliimpresia cd informatile rofertoare la anumite echipamente sau modele nu sunt complete sau sunt ciferite, Va tugam s@ va adresaii dealerului dum- neavoastra Skoda. Cei de acolo vor fi bu- carosi sv lutein astfl de situa Este de subliniat od informatile pro zentate in documentele oficiale al 2utoturismului au prioritate n fata celor prezentate in acest manual. Acest ,Manual de Utilizare* Impreuna cu oricare supliment trebuie sé le cit cu atentie astfel Incat sé va fami- ‘arczat cit mal repede cu autoturismul dum neavoasira ‘Acordali vA rugtim o atentie speciala sec- ‘juni .Sfaturi pentru conducere’ ale acestul ‘manual: aici vet invata cum sa conduce} in siguran{a economic, protejand mediul |nconjurator. Din motive de siguranta, vi rugim, de asemenea, $4 acordat! atentie informa {ilor din capitolele: ,Accesorl", .Modi- ficdri gi inlocuiri de plese" de la pag. 127 ‘Toate capitolele din acest manual sunt im- portante ca si corecta exploatare a vehicu- lului care serveste mentineri valor lui si in ‘cele mal multe cazuti este una din condiile necesare pentru aprobarea ceretilor de garantie. Planul de Service confine: + datele de identifcare ale vehiculului intervalele de service-are detalierea lucraiilor de service informati legate de acordarea garantie. Lucrarea de service efectuata este de ‘asemanea confirmata in Planul de Service, aceasta fiind una din condijile necesare pentru aprobarea cererilor de garantie. Va rug 84 prezentati intotdeauna Planul de Service cand aduceti vehioulul dumnea- vvoastra la un dealer Skoda, Lista Dealerilor Contine adrasele gi numerele de telefon ale ddealarilor Skoda, Date tehnice contine importante date tehnice ale autotu- rismulul Gumneavoastra LITERATURA DE BORD Observatil despre acest manual: In acest manual este descrisa gama caa ‘mai larga de echipamente avuta in vedere ‘@echipa autoveniculul in momentultiparint ‘acestor instructiuni, Unele echipamente sunt posibil de livat mai tarziu sau numat pe anumite pie. Echipamentele marcate cu* sunt disponibile rumai pentru anumite modele sau sunt ‘echipari suplimantara numai pentru anumi- te modele sau se gasescnumaipe anumita plete. Textole cutitlul ,Atanfie!* si cu acea- 18 culoare de fundal fac referire la riscuri, la posibile aceidente gi réniri. & Textole provizute cu acest simbo! i redate in scris cursiv reprezinté indicatil importante pentru protejarea ‘mediului inconjurator. O ultima rugéminte Daca vindeti aulovehiculul, sa-1 predati noulul eumparator mapa de bord completa, deoarace Iteratura de bord aparjine auto- vehicului