Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECTIE

Clasa:a X-a
Disciplina: Microbiologia resurselor naturale
Titlul lecţiei :Fermentatia acetono-butilica şi acetono-etilica
Tipul lecţiei :de comunicare si evaluare formativă (de progres)
Timpul :50 minute

A)Formularea obiectivelor operaţionale

Obiectivele operaţionale
Codul Conţinutul Condiţiile Criteriul de
de probare realizare
acceptabil
OC1 Elevii să definească fermentaţia acetono-butilică şi 50%
acetono-etilică
OC2 Elevii să scrie ecuatia de fermentare a hexozelor cu 33,3%
formare de acetonă şi alcool etilic
OC3 Elevii să enumere produşii de fermentare 33,3%
OC4 Elevii să enumere aplicaţiile fermentaţiei acetono- 50%
butilice
OC5 Elevii să enumere aplicaţiile fermentaţiei acetono-etilice 20%

B)Elementele de conţinut ale obiectivelor operaţonale


Delimitarea conţinutului ale obiectivelor operaţionale
Codul Elemente de conţinut
obiectivelor
operaţionale
Fermentaţia acetono-butilica este un proces biochimic de transformare a
OC1 glucidelor în alcool butilic sub acţiunea catalitică a enzimelşor secretate de
anumite bacterii butilice
Fermentaţia acetono-etilică este procesul biochimic de transformare a glucidelor
în acetonă şi alcool etilic catalizat de enzimele secretate de bacteriile butirice
facultativ anaerobe
OC2 2C6H12O6 + H2O== CH3-C0-CH3+2 CO2 + CH3-CH2 -OH+5CO2 +2H2
Produşii de fermentaţie acetono-butilică sunt reprezentaţi de:
OC3 • Alcoolul butilic
• Acetona
Produşii de fermentaţie acetono-etilică sunt reprezentaţi de:
• Alcool etilic
• Acetonă

Aplicaţiile fermentaţiei acetono-butilice:


OC4 • Prepararea alcoolului butilic
• Prepararea acetonei
• Obţinerea alcoolului metilic sintetic
OC5 Aplicaţiile fermentaţiei acetono-etilice:
• Obţinerea industriala a acetonei şi alcoolului etilic
C)Metodele de învăţământ
Codul metodelor de învăţământ Metodele de învăţământ
C1 Conversaţia de verificare
C2 Expunerea

D)Setul de probleme,exerciţii,aplicaţii.
Codul mijloacelor de învăţământ Mijloace de învăţământ
P1
E1
A1

E)Mijloace de învăţământ
Codul mijl.de învăţământ Mijloace de învăţământ
M1 Plansă cu obiectivele operaţionale.
M2 Planşă cu formula structurală a fermentaţiilor
M3 Planşă cu alicaţiile fermentaţiilor
Tim- Etapele de Obiective- Conţinutul Activitatea Formele de organizare a instruirii Metode Probleme, Resurse materiale
pul instruire le de de aplicaţii
operaţio- instruire Cadrului didactic Elevului Repartiza- Participa- Dirijarea invăţă- ,exerciţii Mijloace de invaăţământ Mediul
nale rea rea activiăţtii mânt Mesaj Facilitează de in-
sarcinilor elevilor didactic transmitera struire
mesajului
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1’ Prezenţa Face apelul. Răspunde la prezenţă Sala de


clasă.
3’ Verifica- Verifică calitativ tema prin Prezintă tema şi Frontală Colectivă De cadrul C 1 ’’
rea temei sondaj şi face aprecieri. rezolvă/corectează didactic
8’ Verifica- Ce ati avut de pregatit pentru Elevul A
rea astazi? Răspunde: Fermentatia ,, ,, ,, ,, ,,
cunoştin- Cadrul didactic il intreabă pe butirica.
ţelor din elevul B :ce este Fermentatia Elevul B răspunde :,.
lecţia butirica Fermentaţia butirică este
anterioară procesul de transformare a
glucidelor în acid butiric
sub acţiunea enzimelor
secretate de bacteriile
butirice
Cum se scrie ecuatia de Elevul C răspunde:
fermentare a glucozei cu C6H12O6 == CH3-CH2-CH2-
rezultat de acid butiric? COOH+ CO2 +2H2+18kcal
-Elevul Brăspunde:
Poduşii de fermentaţie sunt
reprezentaţi de:
Enumerati produşii de • acid butiric
fermentare
• gaze: CO2 ,H2
• acid acetic
alcool etilic ( foarte puţin )

Măsurile de prevenire a
Enumerati măsurile de fermentaţiei butirice
prevenire a fermentaţiei nedorite:
butirice • Respectarea regulilor
de igienă
• Recoltarea şi
procesarea salubră a
laptelui
• Recoltarea, sortarea
şi procesarea salubra a
fructelor si legumelor
• Pastrarea murăturilor
la temperaturi scăzute
• Tratamente termice
corespunzătoare
Exemple de substanţe
fermentescibile :
Dati exemple de substante •Glucide
fermentescibile şi sa •Polialcooli
exemplifice aplicaţiile •Produse de degradare
fermentaţiei butirice proteică
Aplicaţiile fermentaţiei
butirice :
•Producerea acidului
butiric
•Fertilizarea solului
14’ Crearea Cum se numeşte fermentatia Fermentatia care produce ’’ ’’ ’’ ’’ ’’
fondului care produce acidul acetic? acidul acetic se numeste
aperceptiv. fermentatie acetica
16’ Captarea Atenţie !Astăzi vom vorbi Elevii ascultă. ’’ ’’ ’’ ’’ ’’
atenţiei ş despre fermentatia acetono-
inteteresul butilica şi acetono-etilica
elevilor
18’ Anunţrea Profesorul scrie titlul pe tablă Elevii privesc şi notează pe ’’ ’’ ’’ C2 M1-M3 ’’
titlului caiet titlul lecţiei.
20’ Anunţarea OC1- Tabelul A Cadrul didactic le arată Privesc,ascultă şi notează ’’ ’’ ’’ C2 ’’ ’’
obiective- OC10 planşă cu obiectivele pe caiet
lor operaţionale
operaţional
e
25' Prezenta- OC1- Tabelul B Prezintă conţinuturile noi Privesc,asculta si noteaza ’’ ’’ ’’ C2 ’’ ’’
rea OC10 conform tabelului B pe caiet.
continutu-
rilor noi.
40’ Realizarea OC1- Tabel B Ce este fermentatia acetono- Elevul răspunde coform ’’ ’’ ’’ C1 ’’ ’’
conexiunii OC10 butilica şi acetono-etilica ? tabelului B
inverse scrieţi Elevul răspunde conform
Descrieţi fermentatia acetono- tabelului B
butilica şi acetono-etilica ? Elevul raspunde conform
scrieţi tabelului B.
Daţi exemple de produsi de
fermentaţie
45’ Prezenta- Felicitari ! Ascultă ’’ ’’ ’’ C2 ’’
rea unei Astazi ati fost foarte
aprecieri pregatiti..Sunt multumită de
generale comportamentul vostru.
privind
activitatea
elevilor
47’ Notarea Elevul A a fost notat cu nota Ascultă ’’
unor elevi. 9,elevul B cu 9, iar elevul C
cu 10.
48 Anuntarea Tema pt acasă : un referat cu Privesc, ascultă , notează. ’’
temei Proprietăţile chimice ale
acetonei
Bibliografie
1.
2 Gh. Simionescu s.a., “Ghid de practica pedagogica”, Ed. Alma Mater, Bacau, 1998.
3 S. Cristea “Dictionar de termeni pedagogici”, E.D.P., 1998