Sunteți pe pagina 1din 4

Transferul de căldură - Curs Cap.

3: Teoria similitudinii

Teoria similitudinii
Similitudinea reprezintă o generalizare a asemănării geometrice.
Fenomenele de aceeaşi natură şi descrise analitic de ecuaţii identice ca formă şi
conţinut sunt similare.

Similitudinea (asemănarea) geometrică

Două figuri geometrice sunt asemenea dacă segmentele lor


corespunzătoare sunt proporţionale.

l b h R lc
= = = = = clc
l ' b ' h ' R ' lc'

unde cl c se numeşte factor de asemănare sau coeficient de scară al lungimii


caracteristice, lc .

Similitudinea cinematică

w τ
= cw ; = cτ
w' τ'

Similitudinea dinamică

F a m
= cF ; = ca ; = cm
F' a' m'

Similitudinea termică

t q& λ
= ct ; = cq& ; = cλ
t' q& ' λ'

Remarcă: Două fenomene similare au coeficienţi de scară


interdependenţi.

Exemplu:

w lc τ' lc τ' clc clc cw ⋅ cτ


cw = = ⋅ = ⋅ = → cw = → =1
w' τ lc' lc' τ cτ cτ clc

1  Ghiaus A.-G.
Transferul de căldură - Curs Cap. 3: Teoria similitudinii

w ⋅ τ w' ⋅τ '
= = const . = Ho
lc lc '

unde constanta adimensională Ho este criteriul de homocronie, iar expresia ei


se numeşte invariant, criteriu adimensional sau criteriu de similitudine.

w ⋅τ
Ho = [-]
lc

Legile similitudinii
1. Legea lui Newton: Două fenomene similare au criterii de similitudine
identice.

2. Legea lui Buckingham: Soluţia generală a sistemului de ecuaţii care


descrie un fenomen poate fi exprimată cu ajutorul criteriilor de similitudine
corespunzătoare fenomenului sub forma unei ecuaţii criteriale:

f (K 1 , K 2 ,K , K n ) = 0

unde K 1 , K 2 , ... , K n sunt criterii de similitudine.

3. Legea lui Kirpicev-Guhmann: Condiţiile de unicitate a două


fenomene similare sunt la rândul lor similare şi respectă legea lui Newton.
Criteriile de similitudine corespunzătoare condiţiilor de unicitate se
numesc criterii determinante.

Similitudinea proceselor dinamice

∂ wx ∂ wx ∂ wx 1 ∂p  ∂2w ∂ 2 wx ∂ 2 wx 
wx ⋅ + wy ⋅ + wz ⋅ =− ⋅ +ν  x + + + gx
∂x ∂y ∂z ρ ∂x  ∂ x2 ∂y 2 2 
∂z 

(cw )2 cp c ⋅c
= = ν w = cg
clc c ρ ⋅ clc ( )
clc 2

2  Ghiaus A.-G.
Transferul de căldură - Curs Cap. 3: Teoria similitudinii

(cw )2 cp cp p
= → =1 → = const . = Eu
clc c ρ ⋅ clc c ρ ⋅ (cw )2 ρ ⋅ w2

unde Eu este criteriul Euler.

Notă: De regulă, în exprimarea criteriului Euler, se foloseşte diferenţa de


presiune corespunzătoare pierderilor de sarcină: Eu = ∆ p ρ ⋅ w 2

(cw )2 c ⋅c c w ⋅ clc w ⋅ lc
= ν w → =1 → = const . = Re
clc ( )
clc 2 cν ν

unde Re este criteriul Reynolds.

(cw )2 c g ⋅ clc g ⋅ lc
= cg → =1 → = const . = Fr
clc (cw )2 w2

unde Fr este criteriul Froude.

Similitudinea proceselor termice

∂t ∂t ∂t  ∂ 2t ∂ 2t ∂ 2 t 
wx ⋅ + wy ⋅ + wt ⋅ =a  + +
∂x ∂y ∂z  ∂ x2 ∂ y2 ∂ z 2 
 

c w ⋅ ct ca ⋅ ct c w ⋅ clc w ⋅ lc
= → =1 → = const . = Pe
clc clc 2 ( ) ca a

unde Pe este criteriul Péclet.

Remarcă: Criteriul Péclet mai poate fi scris şi sub următoarea formă:

w ⋅ lc w ⋅ lc ν ν
Pe = = ⋅ = Re⋅ = Re⋅ Pr
a ν a a

ν
unde Pr este criteriul Prandtl: Pr =
a

3  Ghiaus A.-G.
Transferul de căldură - Curs Cap. 3: Teoria similitudinii

Similitudinea condiţiilor la limită

∂t
∂n p
α
(
= − ⋅ tp −t f
λ
)

ct c cα ⋅ clc α ⋅ lc
= α ⋅ ct → =1 → = Nu
clc cλ cλ λ

unde Nu este criteriul Nusselt, criteriul de similitudine determinant pentru


procesele de transfer de căldură prin convecţie.

Pentru mişcarea forţată: Nu = f (Re, Pr )

Pentru mişcarea liberă: Nu = f (Gr , Pr )

Criterii de similitudine combinate

g ⋅ lc w 2 ⋅ lc 2 g ⋅ lc 3
Fr ⋅ Re 2 = ⋅ = = const . = Ga (criteriul Galilei)
2 2 2
w ν ν

ρ − ρ g ⋅ lc 3 ρ o − ρ
Ga ⋅ o = ⋅ = const . = Ar (criteriul Arhimede)
ρo ν 2 ρ o

g ⋅ lc 3
Ga ⋅ β ⋅ ∆ t = ⋅ β ⋅ ∆ t = const . = Gr (criteriul Grashof)
2
ν

g ⋅ lc 3 ν g ⋅ lc 3
Gr ⋅ Pr = ⋅β ⋅∆t ⋅ = ⋅ β ⋅ ∆ t = const . = Ra (criteriul Rayleigh)
ν 2 a ν ⋅a

Nu Nu α ⋅ lc ν a α
= = ⋅ ⋅ = = const . = St (criteriul Stanton)
Pe Re⋅ Pr λ w ⋅ lc ν ρ ⋅ w ⋅ c p

4  Ghiaus A.-G.