Sunteți pe pagina 1din 3

CUPRINS

1. MĂRIMI, UNITĂŢI ŞI SISTEME DE UNITĂŢI DE MĂSURĂ


1.1. Mărimi. Ecuaţia fundamentală a măsurării
1.2. Unităţi de măsură. Modul de apariţie al coeficienţilor paraziţi la trecerea de
la formula matematică a unui fenomen la formula fizică corespunzătoare
1.3. Sisteme de unităţi de măsură. Sisteme de unităţi incoerente şi coerente.
Sistemul internaţional de unităţi

2. MIJLOACE DE MĂSURARE, METODE DE MĂSURARE, ERORI DE


MĂSURARE
2.1. Mijloace de măsurare
2.2. Metode de măsurare
2.3. Erori de măsurare
2.3.1. Clasificarea erorilor de măsurare
2.3.1.1. Clasificarea după structura statistică
2.3.1.2. Clasificarea după modul de exprimare matematică
2.4. Noţiuni de metrologie

3. APARATE PENTRU MĂSURAREA MĂRIMILOR ELECTRICE


3.1. Aparate de măsurat analogice
3.1.1. Aparate electrice indicatoare
3.1.1.1. Aparate magnetoelectrice
3.1.1.2. Aparate electromagnetice (feromagnetice)
3.1.1.3. Aparate de inducţie
3.1.2. Aparate de măsurat electronice
3.1.2.1. Amplificatoare electronice de curent continuu
3.1.2.2. Aparate electronice pentru marimi continue
3.1.2.3. Amplificatoare electronice de curent alternativ
3.2. Aparate de măsurat numerice
3.2.1. Elemente componente ale aparatelor de măsurat numerice
3.2.1.1. Circuite basculante
3.2.1.2. Registre
3.2.1.3. Numărătoare
3.2.1.4. Decodificatoare
3.2.1.5. Sisteme de afişare
3.2.2. Circuite de conversia datelor
3.2.3 Voltmetre numerice
3.2.4 Ampermetre numerice

4. MĂSURAREA MĂRIMILOR ELECTRICE ŞI MAGNETICE


4.1. Metode de măsurare a mărimilor electrice
4.2. Măsurarea elementelor de circuit pasive prin metode de punte
4.2.1. Măsurarea rezistentelor
4.2.2. Măsurarea inductivităţilor
4.2.3. Măsurarea capacităţilor
4.3. Măsurarea diverşilor parametri ai circuitelor electrice
4.3.1. Măsurarea tensiunii
4.3.2. Măsurarea intensităţii curentului electric
4.3.3. Măsurarea puterii
4.3.3.1. Măsurarea puterii în circuite de curent continuu
4.3.3.2. Măsurarea puterii active în circuite de curent alternativ monofazat
4.3.3.3. Măsurarea puterii active în curent alternativ trifazat pentru
sarcini neechilibrate
4.3.3.4. Măsurarea puterii active în curent alternativ trifazat pentru
sarcini echilibrate
4.3.4. Măsurarea energiei electrice

5. MĂSURAREA MĂRIMILOR NEELECTRICE


5.1. Principii generale ale măsurării electrice a mărimilor neelectrice
5.1.1. Clasificarea traductoarelor
5.1.2. Circuite de măsurare pentru traductoare
5.1.2.1 Adaptoare pentru elemente sensibile de tip parametric
5.1.2.2 Adaptoare pentru elemente sensibile de tip generator
5.2. Măsurarea mărimilor geometrice
5.2.1. Măsurarea deplasărilor
5.2.1.1. Traductoare analogice de deplasare
Traductoare rezistive de deplasare
Traductoare inductive de deplasare
Traductoare capacitive de deplasare
5.2.1.2. Traductoare digitale de deplasare
Rigla de măsurare incrementală
Rigla de măsurare codată (rigla absolută)
5.2.2. Măsurarea nivelului
5.2.2.1. Traductoare de nivel cu plutitor
5.2.2.2. Traductoare de nivel electrice directe
5.3. Măsurarea mărimilor mecanice.
5.3.1 Măsurarea deformaţiilor
5.3.2 Măsurarea forţelor
5.3.3. Măsurarea cuplurilor de forţe
5.4. Măsurarea mărimilor hidraulice
5.4.1. Măsurarea presiunii
5.4.2. Măsurarea debitului
5.4.2.1. Debitmetre cu strangularea secţiunii
5.4.2.2. Debitmetre rotametrice cu plutitor
5.4.2.3. Debitmetre bazate pe măsurarea vitezei fluidului
Debitmetre electromagnetice
Debitmetre cu ultrasunete
5.5. Măsurarea mărimilor termotehnice
5.5.1. Măsurarea temperaturii
5.5.1.1. Măsurarea temperaturii cu ajutorul termocuplurilor
5.5.1.2. Măsurarea temperaturii cu ajutorul termorezistenţelor
5.5.1.3. Măsurarea temperaturii cu ajutorul termistoarelor
5.5.2. Măsurarea cantităţii de căldură