Sunteți pe pagina 1din 17

G.A.

Kiesel GmbH

INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE
Pentru instalatiile de flotatiune
KIESEL-FLOATCLEAR®

FC 10 cu 2 pompe

G.A. Kiesel GmbH

1. Generalitati
Acest manual de exploatare contine indicatii
fundamentale, care trebuie respectate în cursul
exploatãrii si întretinerii. De aceea acest manual
de operare trebuie citit neapãrat de cãtre personal
calificat / operator înainte de conectare si punerea
în functie a instalatiei si trebuie sã fie mereu la îndemânã la
locul unde se afla instalatia.
1.1. Dezvoltare
G.A. Kiesel a fost fondatã în 1846 si a construit timp de aproximativ 70 de
ani, o mare varietate de modele de pompe. Instalatiile Kiesel pentru
flotatie de tip Floatclear® au fost oferite din 1999 într-o gama de diferite
dimensiuni.
Denumirea de FLOATCLEAR® este protejata.
Aceste instalatii de flotatie s-au dovedit a fi cele mai bune pentru mustul
de struguri.
1.2. Aplicatii
Kiesel- Floatclear® sunt instalatii de flotatie, care se utilizeazã pentru
limpezirea musturilor de struguri albe si rosii.
36683974.doc 2

Atentie:
Utilizati Kiesel- Floatclear® numai în concordanta cu proiectul, adica numai
pentru scopul pentru care a fost realizatã instalatia.
Orice alt tip de utilizare necorespunzãtoare poate fi consideratã
periculoasã,
Pentru a face modificãri a diametrelor sau lungimii liniilor de suctiune sau
presiune, trebuie obtinuta o garantare a functionãrii de la furnizor.
Producãtorul nu este responsabil de defectiuni sau daune produse prin
utilizare neadecvatã.
Instalatia de flotatie si piesele corespunzãtoare nu pot fi modificate sub
nici un motiv, fãrã a consulta în prealabil furnizorul. In caz contrar
producãtorul nu-si asumã responsabilitatea pentru orice situatie
referitoare la eficienta si securitatea instalatiei.
1.3. Garantie
Instalatiile sunt fabricate cu multã grijã si sunt supuse unor teste de
fabricã detaliate (asigurarea calitãtii dupã DIN EN ISO 9001-2000)
Verificãrile cuprind materialele, partea masinalã, nivelurile de suctiune si
presiune ale pompelor, inpermeabilitatea si functionarea instalatiei.
Producãtorul dã o garantie de 1 an, începând de la data livrãrii, cu conditia
respectãrii instructiunilor de operare. Nu se acorda garantie pentru partile
uzabile
Despãgubirile în garantie sunt suportate numai de cãtre producãtor si de
aceea trebuie aprobate de cãtre acesta.
Conditiile de livrare aprobate ale producãtorului trebuie respectate cu
cumpararea
2. Securitate
Respectati instructiunile generale de securitate redate sub punctul
principal ‘securitate’, dar si pe cele care apar în cadrul altor puncte din
manual (de exemplu: ‘Nu lãsati pompa sã mearga în gol’).
2.1. Simboluri de referinta care apar în manualul de operare:
Instructiunile de securitate cuprinse în acest manual, care pot da nastere
la accidente dacã sunt neglijate, sunt marcate
cu simbolul general de pericol

Simbol de securitate DIN 4844-W8

si avertizare referitoare la voltaj ridicat

Simbol de securitate DIN 4844-W9


36683974.doc 3

Instructiunile marcate cu cuvântul ‘atentie’ indicã faptul cã neglijarea lor


este periculoasã pentru instalatie sau functiile ei.
Indicatiile înscrise direct pe instalatie, ca:
- sãgeti cu directia de rotire
- simboluri de functionare
trebuie respectate si trebuie mentinute curate si în bune conditii pentru a
putea fi lizibile.
2.2. Calificarea si instruirea personalului
Personalul utilizat pentru exploatarea, întretinerea, verificarea si montarea
instalatiei trebuie sa aibã calificarea corespunzãtoare pentru aceste
activitãti. Domeniile de responsabilitate, competentã si urmãrire a
personalului trebuie precis reglementate de cãtre compania utilizatoare.
Dacã personalul nu dispune de cunostintele necesare, trebuie instruit.
Aceasta se poate realiza, dacã este necesar, în numele companiei care
exploateazã instalatia, prin intermediul producãtorului sau furnizorului.
Mai mult, compania utilizatoare trebuie sã garanteze cã continutul
instructiunilor de exploatare este perfect înteles de cãtre personal.
2.3. Pericole datorate nerespectãrii instructiunilor de securitate
Nerespectarea instructiunilor de securitate poate implica riscuri atât
pentru personal, cât si pentru instalatie.
Nerespectarea instructiunilor de securitate aduce cu sine pierderea
dreptului la despãgubiri pentru daune.
Neglijarea poate implica urmãtoarele pericole:
- Riscuri pentru personal datorate expunerii la accidentari electrice,
mecanice sau chimice
- Defectiuni ale functiilor importante ale instalatiei
- Nereusitã în efectuarea comenzilor de întretinere
2.4. Lucrul în conditiile cunoasterii mãsurilor de sigurantã
Trebuie acordata atentie instructiunilor de securitate (constând din
reglementãrile nationale existente pentru prevenirea accidentelor, precum
si reglementãrilor interne, referitoare de activitate si exploatare,
reglementãrile de securitate ale companiei operatoare) specificate în acest
manual.
2.5. Recomandãri în legãturã cu mãsurile de securitate pentru
unitatea care exploateazã instalatia si pentru operator
- Orificiul de evacuare a valvei de golire / dezaerare nu trebuie blocat
- Sistemele de sigurantã de orice fel trebuie sã fie totdeauna în conditii
normale de functionare (ex. manometrele)
- In timpul functionãrii instalatiei Nu este permisã scoaterea/demontarea
protectiilor contra contactului cu pãrtile în miscare (ex. cupluri)
- Trebuie excluse riscurile de electrocutare (pentru delalii: Reglementãrile
Asociatiei Germane de Inginerie Electricã si cele ale companiei locale
furnizoare de energie electricã si a reglementarilor nationale)
36683974.doc 4

2.6. Recomandãri în legãturã cu mãsurile de securitate pentru


lucrãrile de întretinere, verificare si conectare
Compania utilizatoare trebuie sã se asigure cã toate lucrãrile de
întretinere, verificare si conectare sunt efectuate de cãtre personal tehnic
autorizat si calificat, care este suficient de informat prin intermediul unui
studiu detaliat al manualului de exploatare, precum si a manualului
referitor la echipamentul de accesorii, respectiv pompe.
In principiu, lucrãrile de instalare pot fi efectuate numai în conditii lipsite
de tensiune electricã si presiune.
Lucrãrile electrice (conexiunile electrice) trebuie efectuate numai de catre
o societatea acreditata sau de un electrician profesionist acreditat.
2.7. Modificãri arbitrare si fabricarea pieselor de schimb
Modificãri la instalatie sunt permise numai cu acordul producãtorului. Se
pot utiliza piese de schimb originale de la producãtor si accesorii
autorizate, în scopul mentinerii securitãtii de functionare.
Producãtorul nu rãspunde de consecintele datorate utilizãrii unor piese de
schimb neautorizate.
2.8. Metode nepermise de exploatare
Siguranta în functionare a instalatiei livrate este garantatã numai dacã se
utilizeazã conform instructiunilor din sectia ‘1. General’ din Manualul de
exploatare.
Valorile limitã, mentionate în fisa de date tehnice, nu pot fi depãsite în nici
un caz.
3. Expediere si depozitare
Instalatia este împachetata cu grija si expediatã
3.1 Despachetarea
Livrarea se examineazã referitor la integritate si intactitate. Informati-ne
imediat despre orice deteriorare prin intermediul confirmãrii foii originale
de expeditie (sau avizului de expediere).
3.2 Pãstrarea interimarã / pãstrarea pe termen lung
-Conexiunile de absorbtie si evacuare sunt închise cu un capac, flansã
oarbã sau dop si trebuie curãtite temeinic dupã instalare.
-Spatiul de pãstrare: fãrã praf, uscat si protejat contra cãldurii si gerului.
4. Specificatii
4.1 Procesul de flotatie
Cuvântul flotatie vine din limba englezã si înseamnã a inota, a pluti, a
se ridica la suprafatã. Intelesul mai apropiat este: particolele solide
provenite din strugure plutesc în must ridicându-se spre suprafatã, astfel
se poate obtine o separare netã a sedimentului de lichidul limpede.
Procedeul de limpezire este bazat pe introducerea unor bule mici de gaz în
lichid, acestea se ataseazã de pãrtile solide în suspensie din must si le
ridicã spre suprafatã. Particolele solide rãmân acolo sus, formând un strat
solid. Acest strat poate fi înlãturat continuu de pe suprafatã sau lichidul
36683974.doc 5

limpede poate fi extras prin absorbirea lui la partea inferioarã prin


conducta de golire totalã al recipientului.
Limpezirea prin flotatie a fost mult timp un procedeu uzual pentru tratarea
apelor reziduale. In ultimii ani s-a utilizat mai intens în deburbarea
preliminarã a mustului. Astãzi poate fi utilizat ca un proces confirmat
pentru îmbunãtãtirea calitãtii vinului.
4.2 Dotãri pentru limpezirea prin flotatie
Pentru aplicarea deburbãrii prin flotatie sunt necesare urmãtoarele dotãri:
1. Instalatie de flotatie.
2. 1 tanc (rezervor) pentru must brut, venit de la presa pentru flotatie
pregatire cu gelatina/bentonita/etc.
1 tanc pentru depozitarea mustului limpezit pentru fermentare

4.3 Procesul de flotatie cu instalatia KIESEL FLOATCLEAR®


Flotare pentru limpezirea mustului alb

1. Presã
2. Pompã de must
3. Recipient cu must brut
4. Agitator
5. Dozarea agentilor limpezitori în tancul de must sau în flux continuu în
echipamentul de flotatie
6. Instalatia de flotatie KIESEL-FLOATCLEAR®
7. Recipient de flotatie
8. Pompã pentru extragerea mustului limpede
9. Recipient de fermentare
10.Filtrare sterilã (ex. tangentiala)
11.Recipient pentru rezervã de dulce.
Flotare pentru limpezirea mustului rosu

1. Desciorchinãtor
2. Buncãr-pâlnie cu surub spiral
3. Pompã de mustuialã
4. Instalatie de tratament termic ( daca este cazul pentru extragerea culorii)
5. Recipient de mustuialã pentru contactul dintre faze
6. Presã
7. Pompã de must
8. Recipient de must
9. Agitator
10. Dozator de limpezitori ( Gelatina - Bentonita în tanc sau continuu în
instalatia de flotatie.
11. Instalatia de flotatie KIESEL-FLOATCLEAR®
12. Recipient de flotatie
13. Pompã de vin
14. Tanc de fermentare
15. Filtrare sterilã (tangentialã)
16. Recipient de rezervã de dulce

4.4 Realizarea procesului de limpezire a mustului


In principiu se pot limpezi atât musturi albe cât si rosii.
36683974.doc 6

Ca gaz de flotatie se poate utiliza aer dar si azot.


Limpezirea prin flotatie trebuie sã înceapã imediat dupã presare. Nu este
permis sã înceapã fermentatia. De îndatã ce se acumuleaza CO2 prin
fermentare, nu se mai poate efectua flotatia.
Pentru a lega particolele solide din must si a permite sã se formeze stratul
de burbe care pluteste la suprafatã, este esential sã se utilizeze agenti de
limpezire. Gelatina, bentonita, cazeina si enzimele actioneazã ca agenti de
limpezire.
Gazul pentru flotatie este introdus în must cu presiune. Prin aceasta se
garanteazã absorbtia unei cantitãti mari de bule de gaz de cãtre lichid.
In fluxul de lichid (must), cu o presiune pozitivã de circa 6 bari, realizatã
cu ajutorul unui compresor din echipamentul de flotatie, se introduce în
continuu aer în must. Acesta este extras prin suctiune din recipientul de
pãstrare cu must proaspãt presat (recipientul de must nr 3) si apoi pompat
prin instalatia de flotatie în alt recipient (tanc de flotatie nr. 7).
Procesul de limpezire din tancul de flotatie se produce foarte rapid datoritã
reactiei imediate a agentului de limpezire si bulele de aer introduse. Dupã
un scurt timp de repaos (cca 1-2 ore), mustul limpede se trage pe la
fundul vasului.
Linia de separatie dintre lichidul limpede si burbe poate fi vãzutã printr-o
sticla de inspectare luminatã.
Consistenta stratului de sediment depinde foarte mult de doza de
limpezitor si de perioada de repaos. O extragere mai avansatã a lichidului,
cum ar fi printr-un filtru de drojdie, nu este de obicei necesarã.
Exceptie face reziduul care rãmâne agãtat de peretii interiori ai tancului;
sedimentul poate fi pompat afarã din tanc cu pompe de dizlocare pozitivã /
pompe excentrice cu surub. Tancul poate fi curãtat cu un furtun cu apã si
reutilizat pentru flotatie.
Adausul de must proaspãt presat în tancul de must e intotdeauna posibil la
cantitãti mari. Trebuie aleasã întotdeauna o dimensiune adecvatã pentru
tancul de flotatie, astfel încât sã se asigure aproximativ o orã de lucru.
Acest proces de flotatie functioneazã discontinuu.

Acesta este cel mai economic mod de a limpezi mustul.

Procesul de flotatie este usor de aplicat.


Pompele de produs si de flotatie pentru must sunt reglabile. Debitul pentru
care este reglatã instalatia trebuie ajustat cu robinetii cu bilã. Volumul
transportat poate fi citit pe debitmetrul de must.
Manometrul de presiune trebuie sã indice o presiune pozitivã de
aproximativ 6 bari. Cantitatea necesarã de aer poate fi si ea cititã pe un
senzor de debit a aerului si e ajustatã precis prin intermediul unui robinet
de reglaj metric fin.
Procesul de flotatie este terminat dupã ce recipientele cu must nelimpezit
s-au golit.
Pompele se închid si la fel se închide alimentarea cu aer.
Dupã un scurt timp de repaos (aproximativ 1-2 ore), burbele si lichidul
limpede se separã în tancul de flotatie, care este umplut cu lichid flotat.
Deasupra lichidului limpede pluteste un strat de burbe.
36683974.doc 7

Mustul limpezit este apoi pompat cu ajutorul unei pompe de vin (pompã
excentricã cu snec) în alt tanc pentru fermentare.
Instalatia KIESEL FLOATCLEAR® este astfel proiectatã încât poate lucra
nesupraveghiatã. O supraveghere este insa dorita pentru a putea interveni
daca se infunda un filtru sau o duza ( injector). O datã reglatã aveti
garantat un procedeu de deburbare absolut lipsit de probleme.
4.5 Introducerea gazelor de flotatie
De obicei se foloseste aer pentru deburbarea musturilor albe si rosii. Aerul
este introdus în must prin intermediul instalatiei de flotatie (KIESEL-
FLOATCLEAR®). Aerul este contorizat, total lipsit de ulei, trecut printr-un
sistem de filtre. Cantitatea de aer care poate fi introdusã depinde de
rezultatul dorit de limpezire. De regula se utilizeaza o cantitate de 8 – 10
litr /minut. Dar se va regla in asa fel incat mustul sa apara la esire din
instalatie intro culoare laptoasa.
Acest lucru este posibil din relatia de Gelatina ( 10-15 gr / 100 litri de must
si aer.

Este deasemeni posibil sã se utilizeze si azot ca gaz de flotatie. Acesta se


introduce în must printr-un reductor de presiune, la o presiune pozitivã de
6 bari. Cantitatea de gaz necesar depinde de debitul mustului. Dozarea
cantitãtii de aer este descrisã la pozitia 6.4.
Nu se produc pierderi de culoare când se foloseste aerul ca gaz de
flotatie pentru deburbarea musturilor rosii.
Modificãrile de culoare datorate oxidãrii cu aer sunt corectate în
procesul de fermentare.
4.6 Pompa de lichid
Este necesarã o presiune minimã de de cel putin 6 bari pentru a dizolva o
cantitate mare de gaz si se utilizeazã pompe de presiune ridicatã cu
aceastã presiune de alimentare. Compresor minim 8 bar cu reductor la 6
bar este ideal.
4.7 Introducerea agentilor de limpezire
Pentru flotare sunt necesari agenti limpezitori, astfel încât sã se obtinã o
separare mai bunã a burbelor de lichidul limpede.
Acesti agenti de limpezire asigurã ca particolele în suspensie sã nu cadã la
fund, ci sã se ridice la suprafatã si sã formeze un strat solid plutitor.
Cele mai bune rezultate le dau gelatina, bentonita, cazeina si enzimele.

Adaosul acestor limpezitori poate fi


a) continuu
b) discontinuu
O pompã dozatoare reglabilã cu un recipient omogenizator separat sunt
necesare pentru dozarea continuã. In recipient gelatina e dizolvatã si
introdusã continuu în fluxul de lichid al pompei de must prin intermediul
unei pompe. Prin efectul imediat asupra mediului este posibil un proces
sigur de separare.
36683974.doc 8

Introducerea discontinuã a agentilor cleitori garanteazã si ea siguranta


procesului de flotatie, în cazul prelucrãrii unor cantitãti mai mici de must,
pana la 20.000 l/ora
In mod traditional limpezitorii pot fi introdusi manual în tancul cu must
brut, apoi se omogenizeazã bine cu ajutorul unui agitator. Intregul continut
al tancului trebuie pus în miscare prin pornirea repetatã a agitatorului.
Mustul este tras din tanc si introdus în echipamentul de flotatie cu o
pompã de produs.

La instalatiile de flotatie mai mici cu o capacitate de pânã la 10000- 20000


l/orã s-a dovedit convenabila si introducerea directã în tancul de must a
agentilor limpezitori. Totusi dozarea continuã duce la cele mai bune
rezultate.

Vã rugãm sã retineti cã dacã se enzimeazã mustuiala sau mustul, trebuie


sã se respecte timpul de asteptare care este dependent de temperaturã
pana cand se va incepe procesul de flotatie.

4.8 Tancurile (recipientele)


Pentru deburbarea prin flotatie se poate utiliza ca recipient pentru must
sau pentru flotatie, orice recipient disponibil din cramã. Tancul pentru
mustul nelimpezit trebuie sã aibã o conexiune pentru agitator precum si
un indicator de nivel.
Orice tanc de stocare a mustului poate fi utilizat ca tanc de flotatie în care
introducem mustul flotat.
O suprafatã netedã în interiorul tancului usureazã operatiunea de curãtire.
Nu sunt necesare alte dotãri si cerinte fatã de tanc.
Pentru flotatia discontinuã este necesar un singur recipient suplimentar.
Mustul flotat se introduce în tancul de flotatie prin teava de golire totalã
sau cea de tragere de pe depozit. Mustul limpede este extras numai prin
teava de golire totalã.
5. Instalarea
5.1. Detalii referitoare la locul de instalare
Atentie
Protejati instalatia de influentele intemperiilor
Acordati atentie reglementãrilor de ventilatie, de exhaustare si de poluare
fonicã.
Verificati pentru a vã asigura cã transportul si scoaterea instalatiei de
flotatie si a componentelor ei la si de la locul de instalare este posibilã fãrã
pericol de accidente.
5.2 Conexiuni de alimentare
Verificati si vã asigurati cã sunt disponibile tipurile si cantitatea necesarã
de conectori electrici sau aer pentru instalare si functionare.
5.3 Conexiunile electrice
36683974.doc 9

Conexiunile electrice si protectia electricã precum si


echipamentul de control trebuie instalat conform regulilor
VDE si EVU de cãtre un electrician calificat.
Atentie
- Voltajul si frecventa curentului de alimentare trebuie sã
corespundã cu datele cerute de echipament.

5.4 Linia de furtune si linia de conducte


Atentie
- Vã rugãm sã contactati producãtorul dacã modificati sectiunile
conductelor de la instalatia de flotatie!
- Sistemul de conducte sau furtune de pe instalatia de flotatie trebuie sã
fie curãtit de resturi de sudurã si corpuri strãine înainte de conectare
pentru a evita deteriorarea si functionarea necorespunzãtoare.
KIESEL-FLOATCLEAR® Gr.B50/B55= diametru nominal DN32
6. Operarea initialã/închidere
La pornirea instalatiei echipamentul de protectie trebuie
instalat si respectarea normelor de protectie a muncii
este obligatorie.

Echipamentul de protectie electricã trebuie instalat în


conformitate cu reglementãrile VDE si EVU

6.1 Pregãtirea pentru lucru


Atentie:
Trebuie sã ne asigurãm cã urmãtoarele puncte sunt verificate si aplicate
înainte de pornirea pompei:
-Directia de rotire a pompei este aceeasi cu directia sãgetii! Directia de
rotire poate fi vãzutã printr-o fereastrã amplasatã în spate la pompa de
flotare (6)
-Furtunele si/sau conductele de pe partea de absorbtie si de presiune
trebuie sã fie atasate
-Asigurati-vã cã linile de suctiune sunt bine etansate în cursul operãrii
initiale.
-Verificati ca toate robinetele de închidere de pe linii sã fie deschise
6.2 Agentii pentru limpezire
36683974.doc 10

6.2.1 Enzimele
Dozarea si modul de administrare conform instructiunilor producãtorului.
La începutul perioadei de recoltare nu se va renunta în nici un caz la
enzime.
Dozare
2-5g/100 l must (în conformitate cu indicatiile producãtorului)
Timpul de repaos în functie de temperatura mustului
La 20-25°C timp de contact 1 orã
La 15-17°C timp de contact aproximativ 2 ore
Sub 15°C timp de contact aproximativ 3ore
Sub 12°C necesitã încãlzirea mustului (schimbãtor de cãldurã tub în
tub)

6.2.2 Bentonita/Cãbunele activ


Ambele pot fi folosite pentru flotatie. Respectati instructiunile
producãtorilor.
Bentonita utilizatã ar trebui sã fie cu granulatie grosierã. Trebuie sã se
umfle timp de 10 ore dupã care se agitã/omogenizeaza 20 minute înainte
de folosirea la flotatie. Amestecul de bentonitã care are mai mult de 5 zile
nu se va folosi la limpezirea prin flotatie.
6.2.3 Gelatina
Este permisã utilizarea numai a gelatinei solubile la cald, cu indice Bloom
ridicat. Cifra Bloom 160- 180 este idealã. Nu utilizati gelatinã solubilã la
rece. Ar trebui sã se realizeze o solutie de 2% (2 kg la 100 litri apã), se pot
utiliza si concentratii mai ridicate.
Doze de gelatinã 5-15g/100 litri de must. Cu cât mai multã este gelatina
cu atât mai ferm este stratul de burbã si cu atât este mai bunã limpezirea.
Atentie: Nu stabiliti un nivel de limpezire prea avansat deoarece apoi
în timpul fermentatiei pot apãrea probleme datoritã reducerii
suprafetei interne de contact.
Exemplu de dozare moderatã pe lot (discontinuu)
5000 litri must = 10g/ 100 l must
= 25 l/ solutie 2%
= 500 g gelatinã
Exemplu de dozare continuã la un debit de 10.000 l /orã
10.000 l/orã must = 10g/100 l must
= 50 l solutie 2%
= 1.000 g gelatinã
Gelatina trebuie mentinutã la o temperaturã de aproximativ 40-50°C în tot
timpul prelucrãrii (vezi accesorii pentru instalatia KIESEL FLOATCLEAR® -
instalatie de dozare automatizata cu agitator incorporat)
Gelatina se pregãteste dupã indicatiile producãtorului de gelatinã,
parcurgând operatia de preînmuiere în apã rece (de obicei raport de 1 : 5
36683974.doc 11

gelatina / apã, timp de aproximativ 30 minute), dupã care se adaugã apã


caldã de 60°C sub agitare continuã. In acest timp temperatura nu trebuie
sã coboare sub 50°C.
Atentie: Gelatina se pãstreazã la cald deoarece tinde sã se solidifice si sã
blocheze pompele si conductele. Dupã utilizare vasul, pompele si linia
trebuiesc curãtate cu apã caldã de 50°C.
Atentie Pregãtirea pentru flotatie
dozã de gelatinã ridicatã - sediment mai compact
dozã de bentonitã ridicatã – sediment mai compact
Stratul de sediment trebuie sã fie eliminat usor din tancul de flotatie cu
ajutorul unei pompe excentrice cu snec’
6.3 Pompele
Prin conectarea steckerului de la cordonul de alimentare (Stecker Ceekon
32 A) la panoul de curent electric. Respectati conditiile de securitate:
KIESEL FLOATCLEAR® Gr. B 50 = 16A
6.4 Transferul de aer
Valva finã de dozare a transferului de aer se deschide dupã ce s-a pornit
pompa. Aerul, cu o presiune pozitivã de aproximativ 6 bari, este suflat în
instalatia de flotatie.
Cantitatea de aer se ajusteazã în functie de cantitatea de must de
flotat.

Kiesel FLOATCLEAR FC 10 max 12 l/min pana la 20000l must /h


=
Presiunea de aer sau azot trebuie sã fie la un nivel de bazã de 6 bari.
Presiunea se ajusteazã cu regulatorul de aer comprimat. Presiunea poate
fi mãritã prin rotirea butonului de ajustare în directia acelor de ceasornic.
Rotirea butonului în directie inversã acelor de ceasornic duce la scãderea
presiunii.
Reglarea cantitatii de aer se face cu ajutorul unui mic robinet rotund
unde se poate ajusta bula de plutire la cantitatea dorita.
Controlul flotatiunii
Daca cantitatea de aer este potrivita atunci mustul in cilindrul de proba
(proba pe care a-ti extras-o din vasul de expansiune – vasul cilindric
mare )
Se limpezeste foarte repede ( circa 15 minute) si burba se ridica la
suprafata.
Veti sesiza ca burba se concentreaza pe parcurs la o cantitate in jurul de
10 % din volumul din cilindru.
Atentionare
36683974.doc 12

Mustul trebuie lasat la limpezire cateva ore ( depinde de soiul de


struguri ) si trebuie tras dupa maxim 8 ore. Inainte ca burba sa inceapa sa
se depuna gravitational.

6.5 Procesul de flotatie


Valva de eliberare a presiunii (4) este complect deschisã înainte de
pornirea pompei. Porniti pompa (1). Inchideti valva de eliberare a presiunii
pânã când pe manometrul (3) apare circa 6 bari, dupã aceea se introduce
gazul de flotatie. Pentru aceasta se deschide valva (8) din spatele
debitmetrului de aer, astfel încât gazul de flotare sã poatã intra.
1 Compresor pentru aer sau azot
Furtunul de aer este conectat la unitatea de aer (12)
2 Aerul ambiental
Este tras independent prin valva (7).
Introducerea gazului este controlatã cu un debitmetru de aer (6).
Presiunea trebuie sã se mentinã la circa 6 bari în cursul procesului de
flotatie. Cantitatea de aer necesarã poate diferi de la must la must,
depinzînd de tipul pompei, de la 1,5 la 20 l/ minut de aer sau azot. Ventilul
(8) se închide primul când se opreste flotatia si abia apoi se opreste
pompa.
Instalatia KIESEL FLOATCLEAR® a avut cea mai bunã performantã când
mustul care iese aratã foarte lãptos. Aceasta poate fi observat dupã un
timp de functionare de aproximativ 30 de secunde si corectarea valvelor
de control a presiunii sau a intrãrii de aer.
Prima pompa se va regla intre 2,5 – 3,5 bar
Pompa 2 de esire spre vasul de expansiune se va regla la 6 bari.

Deci, aveti trei locuri unde se regleaza ceva.


1. Compresorul trebuie sa livreze aer constant si se va regla
presiune la intrare in instalatie la 6 bari
2. Se regleaza cantitatea de aer la 6- 12 litri pe minut ( vezi bula
de aer )
3. Se regleaza cantitatea de must la pompa nr 1 ( 2,5 – 3,5 bari)
6.6 Urmãrirea si verificarea procesului de flotatie
Efectul de limpezire trebuie testat într-un vas înainte de pornirea
instalatiei de flotare.
Pentru verificare se pune într-un cilindru de 100 ml must pregatit cu
adjuvanti de limpezire. Dupã 5-10 minute se poate observa depunera
flocoanelor pe fundul cilindrului, dacã limpezirea este eficienã. Aceasta
trebuie asiguratã înainte de flotatie pentru cã în caz contrar o micã parte
din sediment nu se va aglomera în cursul flotatiei.
La 2-3 minute dupã ce s-a pornit flotatia, se ia din nou o probã prin valva
de eliberare a presiunii (5) si se pune într-un alt cilindru de sticlã.
Un proces de flotatie ideal se vede în scurt timp prin miscarea burbelor în
sus si bulele fine de aer. Dupã cca 15 minute mustul trebuie sã fie
36683974.doc 13

limpezit, ceea ce înseamnã cã un strat de sediment (maxim 10% din


volumul întreg) s-a format si pluteste la suprafatã.
Dupã cca 30-40 minute, comparând cilindrul cu must neflotat cu cilindrul
cu must flotat, se poate vedea cã la primul avem un depozit de 30% din
volum depus la fund
Dacã testul aratã rezultatele pe care le-am mentionat, putem îcontinua
flotatia întregii cantitãti de must.
Nu uitati sa agitati din cand in cand mustul primar pentru a avea o
situatie omogenizata a gelatinei in mustul pentru flotaiune
6.7 Separarea stratului de sediment si a mustului limpede
De îndatã ce s-a pompat întreaga cantitate de must prin echipamentul de
flotatie în tancul de flotatie (7) începe un timp de asteptare de 1-2 ore. In
acest timp toate suspensiile se ridicã la suprafata mustului. Stratul se
formeazã si se îngusteazã pânã atinge un volum de 5-max15% din
volumul total. Cu cât timpul de asteptare e mai mare, cu atât este mai
solid, mai dens stratul de suspensii.
Totusi nu se vor depãsi 8 ore, deoarece burbele se pot depune din nou.
Mustul limpede se extrage prin partea de jos (golire totalã), prin
intermediul unei sticle de inspectie sau a unui aparat care mãsoarã
turbiditatea. Pompa se opreste manual de îndatã ce se constatã cã prin
sticla de inspectie trece lichid tulbure, burbã. Procesul poate fi automatizat
cu un aparat de mãsurare a turbiditãtii. In functie de raportul de burbe din
must pompa se opreste automat.
Mustul limpezit se însãmânteazã cu drojdii pentru fermentare sau ca
alternativã, dupã o filtrare sterilã se poate pãstra ca rezervã de dulce.
Sedimentul poate fi prelucrat printr-un un filtru de burbã.
Atentie, burbele Nu se pot arunca sub nici un motiv în sistemul de
canalizare a orasului sau la ghena de gunoi. Trebuie respectate
reglementãrile locale.
Dupã ce s-au scos burbele din tanc, tancul se va spãla cu jet de apã dupã
aceea este gata pentru un nou proces de flotatie.
6.8 Oprirea echipamentului de flotatie.
Se închide în urmãtoarea ordine, cu KIESEL FLOATCLEAR® 1(FC10) si 2
(FC30):
1. Opriti dozarea de cleitori
2. Opriti alimentarea cu aer (6)
3. Opriti pompa de flotatie (1)
Aceastã ordine trebuie respectatã pentru a simplifica amorsarea în cursul
urmãtorului proces de flotatie.
Gelatina sã nu fie mai veche de o zi.
6.9 Curãtirea echipamentului de flotatie.
Echipamentul KIESEL-FLOTCLEAR® se curãtã prin limpezire cu apã curatã
si se suflã cu presiune de aer resturile din instalatie.
Curãtirea trebuie sã se facã dupã fiecare zi de lucru.
Dacã echipamentul nu va lucra pânã la urmãtoarea campanie trebuie golit
complet de resturile de apã.
36683974.doc 14

Se recomandã sã se spele echipamentul cu o solutie acidã de max 2 %


înainte de pãstrare.
Echipamentul se limpezeste cu apã timp de 20-30 minute înainte de
pornirea din campania urmãtoare.
7 Intretinere
7.1 Informatii generale.
-Lucrul la utilaj trebuie fãcut numai când steckerul nu mai este
conectat la priza electricã
-Asigurati-vã cã motorul pompei este protejat contra
unor porniri accidentale.
-Retineti cã atunci când se detaseazã conexiunile liniilor,
acestea sunt în conditii lipsite de presiune.
-Valvele de închidere de pe partea de absorbtie ca si cea de presiune
trebuie sã fie închise.
- Instructiunile pentru operatia de repornire se gãsesc în capitolul 6.
7.2 Monitorizarea în cursul întregului proces
Notificãrile de informare despre pompã, de pe manometre si debitmetre se
inregistreazã si se comparã cu alte citiri în aceleasi conditii de operare.
Cauza unor devieri semnificative poate fi determinatã
Pãrtile sau componentele de presiune trebuie sã fie verificate în mod
regulat.
Este de înteles cã echipamentul de flotatie trebuie curãtit si spãlat prin
recirculare de apã sau agenti de spãlare. Resturile din lichidul cu care s-a
lucrat trebuie îndepãrtate din echipament.
Când se curãtã echipamentul, trebuie sã ne asigurãm cã nici-un fel de apã
nu intrã în motoarele pompei, conectoare sau alte pãrti electrice.
Daunele care se produc la pãrtile electrice prin apã sau alte lichide nu pot
fi garantate.
7.3 Dezasamblare/ Asamblare
Demontarea si reasamblarea pot fi fãcute numai de personal
tehnic calificat si cu respectarea reglementãrilor de protectia
muncii (guvernamentale si locale).
O listã de piese de schimb si alte instructiuni în capitolul 8 ale
manualului de instructiuni sunt atasate pentru a fi de ajutor la
asamblarea instalatiei de flotatie.
7.4 Piese de schimb
Urmãtoarele piese de schimb trebuie sã fie întotdeauna pe stoc:
1 set de garnituri pentru instalatie
1 set de garnituri care controleazã scurgerile de la axul pompei
1 filtru de cãrbune de rezervã (se foloseste un nou filtru pentru fiecare
sezon)
1 microfiltru nou pentru fiecare campanie.
Toate comenzile de piese de schimb trebuie sã includã tipul si numãrul
instalatiei. Codul pieselor de schimb poate fi gãsit în catalog.
36683974.doc 15

8 Depanãri
8.1 Probleme si cauze.
Probleme Cauze
Pompa nu porneste Plasati pompa sub sau la aceeasi înãltime ca
singurã (nu se iesirea din tancul de must.
amorseazã) Valva de iesire din tanc sã fie deschisã!
Directia de rotatie a pompei este gresitã!

Pompele nu absorb si Inelul manson de pe pompa de must este


picurã deteriorat.
Nu lãsati pompele sã functioneze pe uscat.
Inlocuiti inelele de etansare.
Directia de rotire a pompei este gresitã!

Pompele nu ating Pompele sug aer prin furtunul de absorbtie,


presiune pozitivã inspectati garniturile si furtunul de suctiune
Garniturile tip manson defecte se înlocuiesc.
Directia de rotatie a pompei gresitã!

Efectul flotãrii se Verificati compresorul pentru a vedea dacã


schimbã nu cumva intrã prea mult aer de la alt
Lipsã de presiune de echipament respectiv de la presã.
aer Asigurati presiune suficientã.

Mediile de cleire nu Timpul de asteptare dupã enzimare nu s-a


floculeazã respectat.
La temperaturi de peste 15°C asteptãm circa
o orã
Sub 15°C (pânã la 12° C) aproximativ 2 ore
de asteptare.
La temperaturi de sub 10°C încãlziti mustul
(schimbãtor de cãldurã teavã în teavã).
Folositi numai gelatina cu indice Bloom
ridicat (160-200) exemplu Erbigel-Flot.
Gelatina veche se aruncã. Utilizati numai
gelatina proaspãtã conform instructiunilor.
Bentonita trebuie sã fie preînmuiatã cel putin
10 ore.
Bentonita trebuie sã fie bine omogenizatã.

Nu se produc efectele Verificati cantitatea de aer si presiunea.


de flotare, flocoanele Verificati cantitatea de gelatinã. Concentratia
nu urcã la suprafata 2% = 2kg la 100 litri apã, din care se dozeazã
mustului, rãmân în 5-15 grame la 100 litri must. Dozarea
masa mustului. enzimelor. Utilizati aproximativ 2 grame /100
litri must, în mod obligatoriu la începutul
campaniei de recoltare, deoarece limpezirea
mustului depinde de timpul de asteptare.
36683974.doc 16

Fermentatia mustului a început. Dupã


începerea fermentatiei nu mai e posibilã
limpezirea prin flotatie.
Densitatea mustului este prea mare.

Fluxul de alimentare Prefiltrul, curãtiti sita din capãtul conductei


scade (debitul) (1).
Curãtiti sita cu peria raclet.

Valva de control a Reglati valva cu bilã conform cu


presiunii rãsuflã instructiunile, presiunea si debitul de
mustul picurã afarã alimentare sunt prea ridicate.

Spumare foarte Dozarea de aer e prea ridicatã.


puternicã Verificati presiunea de aer si cantitatea
dozãrii
Reglaj necorespunzãtor al valvei cu bilã,
reajustati valva cu bilã

8.2. Persoane de contact

Dietmar Baier 0722-208254


Kontek Armand 0723-675682
9. Pompe electrice
9.1 Informatii generale
Nu lãsati niciodatã pompa electricã sã functioneze fãrã lichid. Lipsa de
lichid poate produce daune serioase componentelor interne.
-Când pompa electricã functioneazã timp mai îndelungat având pe
conducta de iesire o valva cu bilã închisã, pot apãrea daune.
- Se recomandã sã se închidã comutatorul în decursul unei pene de curent.
9.2 Intretinerea si repararea
Toate operatiile de întretinere trebuie efectuate dupã
deconectare de la curent sau cu comutatorul de
alimentare cu curent închis.
Numai personal tehnic calificat are voie sã dezasambleze
pompa electricã. Acelasi lucru este valabil pentru
reparatii si sau înlocuirea pieselor de schimb.
Nerespectarea acestei prevederi anuleazã garantia.
Când pompele nu sunt utilizate pe o duratã de timp mai mare, ele trebuie
spãlate cu apã si golite. Asigurati-vã cã nu existã resturi de apã în interior.
Aceasta este deosebit de important din cauza pericolului de ger pentru a
preveni deteriorarea corpului pompei.
Inspectie periodicã:
Fluctuatiile de presiune si voltaj, vibratii anormale sau zgomote anormale
indicã o defectiune.
36683974.doc 17

Este recomandabil sã se înregistreze conditiile de functionare periodic


astfel încât sã poatã fi observate primele semne ale unei functionãri
deficitare.
9.3 Date tehnice
Pompe
Temperatura maximã a lichidului de pompat °C 90
Nvelul maxim de alimentare / preluare m 6 (la 35°C )
Presiunea maximã de functionare bari 10
Tipul discului rotor Închis
Etansarea axului Mecanicã
Diametrul de intrare mm 50
Diametrul de iesire mm 32
Discul rotorului –material Otel noxidabil
Corpul pompei Otel inoxidabil
Mantaua de acoperire Otel inoxidabil
Motoare
Capacitate KW Vezi plãcuta de pe motor
Tip Cu circulare fortatã de aer TEFC
Clasa de izolare F
Gradul de protectie I P 55
Mod de functionare Continuu

9.4. Planul de demontare – pompe electrice

1. flansã de etansare
2. soclu
3. garniturã inelarã flotantã pentru ax
4. discul rotorului
5. garniturã de etansare
6. rotor