Sunteți pe pagina 1din 12

UNIV.MED.FARM.

TÂRGU-MUREŞ
CLINICA NEUROLOGICĂ
Prof.dr.ION PASCU

SINDROAMELE DE TRUNCHI CEREBRAL

1. Anatomofiziologie
- TC este un tot unitar, format din 3 porţiuni
- fsc.străbat în parte sau în totalitate TC
- ncl.proprii depăşesc limitele celor 3 porţiuni
- limitele externe ale celor 3 segmente nu corespund nici unei
demarcaţii profunde
1.1. Configuraţia externă
1.1.1. Bulbul: mielencefalul, măduva prelungită
- limite nete cu puntea şi nedefinite cu MS
- aspect de trunchi de con turtit ant.-post., cu baza în sus
- faţa ant.:
- şanţul median ant.
- 2 cordoane ant.: piramidele bulbare
- faţa lat.:
- olivele bulbare în centrul cordonului lat.
- faţa post.:
- partea inf.: asemănătoare MS
- partea sup.: porţiunea inf.a planşeului ventr.IV
1.1.2. Puntea (protuberanţa): metencefalul
- limite nete cu bulbul şi mezencefalul
- aspect cuboid
- faţa ant.-lat.:
- un şanţ median ant.
- striată transversal
- lat.se continuă cu pedunculii cerebelari mijlocii
- faţa post.:
- corespunde porţiunii sup.a planşeului ventr.IV
1.1.3. Mezencefalul: istmul encefalic
- limite nete cu puntea şi nedefinite cu diencefalul
- faţa ant.:
- pedunculii cerebrali
- spaţiul interpeduncular - spaţiul perforat post.
- tuberculii mamilari se află la limita cu diencefalul
- faţa lat.:
- şanţul lat.se uneşte în jos şi înapoi cu şanţul
pontopeduncular
- faţa post.:
- lama quadrigeminală
1.2. Raporturi
2
- TC este situat în fosa cerebrală post.
- Bulbul - este în raport cu 1/2 inf.a jgheabului bazilar şi cu
spaţiul situat între craniu şi atlas, inclusiv vârful apofizei
odontoide
- Puntea - corespunde porţiunii jgheabului bazilar
- Mezencefalul - este în raport cu marginea sup.a lamei
sfenoidului
- traversează foramen ovale
- La baza TC se găsesc cisternele subarahnoidiene
- Lateral, între punte şi cerebel se realizează unghiul
pontocerebelar
- Spaţiul subarahnoidian este străbătut de nv.cranieni
- Fosa cerebrală post.comunică cu rahisul prin gaura occipitală
- Raporturi cu arterele:
- A.vertebrale - bulbul
- A.bazilară - puntea
- A.cerebr.post. - mezencefal
1.3. Configuraţia internă
- modificările structurale interne ale TC sunt determinate de:
a. - decusaţia fsc.piramidal decapitează coarnele ant.ale MS şi
realizează 2 coloane motorii
b. - decusaţia căilor sensib.proprioceptive conştiente
decapitează
coarnele post.şi realizează 2 coloane senzitive
c. - fibrele orizontale (arciforme) secţionează coloanele motorii
şi senzitive în ncl.nv.cranieni
d. - dehiscenţa canalului ependimar şi formarea ventr.IV
determină deplasarea spre înapoi a subst.cenuşii
- consecinţele modificărilor structurale
a. - ncl.care provin din bazele coarnelor ant.şi post.se găsesc
sub planşeul ventr.IV
b. - coloana motorie corespunzătoare bazei cornului ant.se
fragmentează în ncl.XII, VI, IV, III
c. - coloana motorie corespunzătoare capului cornului ant.se
fragmentează în ncl.ambigu (XI, X, IX), VII, V
d. - coloana senzitivă ce provine din baza cornului
post.formează ncl.fsc.solitar (X, IX, VII bis), cât şi
ncl.vestibulari şi acustici
e. - coloana senzitivă ce provine din capul cornului
post.rămâne nefragmentată (ncl.V)
f. - coloana neurovegetativă se află între coloanele capului
cornului ant.şi bazei cornului post.şi realizează un
nr.important de ncl.autonomi
g. - cordonul ant.se măreşte în sensul condensării din înainte
înapoi a 3 fsc.care reprezintă marile căi motorii,
senzitive şi de asociaţie
h. - cordonul lat.se reduce în sensul:
3
- pierderii fsc.piramidal şi fsc.spinocerebelar dorsal
(Flechsig) - conservarii fsc.spinocerebelar ventral
(Gowers), fsc.rubro-spinal şi partea lat.a F.R.
i. - cordonul post.dispare
1.3.1. Structurile bulbare
1. Fsc.descendente
- fsc.corticospinale (piramidale) se dispun în piramidele
bulbare şi se încrucişează pe linia mediană la limita
caudală a bulbului
- fsc.corticonucleare (geniculate) trimit fibrele lor cele mai
inf.la ultimii ncl.ai nv.cranieni (IX-XII)
- fibrele corticocefalogire părăsesc fsc.geniculate, se
încrucişează şi merg dorsal spre ncl.nv.XI
- fsc.longitudinal medial (post.) cuprinde fibre mai ales
descendente dar şi ascendente cu rol important în
asigurarea legăturii între ncl.oculomotori şi
ncl.vestibulari
- fsc.central al calotei (fibre rubroolivare, talamoolivare,
palidoolivare şi subtalamoolivare)
- fsc.vestibulospinale şi mai ales reticulospinale, cu rol
deosebit în controlul tonusului muscular
- fibre descendente de la hipotalamus la centrul simpatic
ciliospinal Budge (C8-D2)
2. Fsc.ascendente
- fsc.spinotalamice: la distanţă unul de celălalt
- fsc.spinotalamic ant.(sensib.tactilă protopatică): pe linia
mediană înapoia lemniscului medial
- fsc.spinotalamic lat.(sensib.termoalgezică), în fosa
laterală
- fsc.sensib.profunde conştiente, din cordoanele post.ale MS
- ncl.Goll (gracilis) } ipsilateral în partea
- ncl.Burdach (cuneatus) } inf.a bulbului
- fibrele se X în decusaţia piniformă
- lemniscul medial Reil
- la ncl.ventrali post.din talamus
- fsc.spinocerebelare
- fsc.spinocerebelare directe (Flechsig): în cerebel prin
corpii restiformi (pedunculii cerebelari inf.)
- fsc.spinocerebelare indirecte (Gowers): în partea
anterolat.
- fibrele vestibulocerebelare: în partea medială a
ped.cerebelari inf.(corpii juxtarestiformi)
- fibrele vestibulooculomotorii: în componenţa
fsc.longitudinal post.
- fibrele vestibuloreticulate
- fsc.trigeminotalamic (V-talamus)
- fsc.solitar (IX, X, VII bis - talamus)
3. Fsc.proprii: fibrele arciforme
4
- fibrele arciforme profunde (interne): fibrele olivocerebelare
se X pe linia mediană şi pătrund în pedunculii cerebelari
inf.
- fibrele arciforme superficiale (externe): fibre de la
ncl.mediali ai rafeului (FR) şi de la ncl.Monakow
pătrund ipsilateral în pedunculii cerebelari inf.
4. Ncl.somatomotori
- ncl.hipoglosului: medial sub planşeul ventr.IV, echivalentul
bazei cornului ant.al MS
- ncl.ambigu (IX, X, XI): post.de oliva bulbară, echivalentul
capului cornului ant.al MS
5. Ncl.somatosenzitivi
- ncl.trigemenului (ncl.gelatinos): lateral, se întinde din
punte, pe toată lungimea bulbului, până la nivelul MS
cervicale (C2), corespunde capului cornului post.al
MS
- ncl.fsc.solitar (VII bis, IX, X), posterolat., corespunde bazei
cornului post.al MS
6. Ncl.proprii
- ncl.gracilis (Goll) }- deutoneuronii sensib.profunde
conştiente
- ncl.cuneatus (Burdach) }- partea post.
- ncl.Monakow (cuneatus accesor), post., în apropierea
ncl.cuneatus, primeşte impulsuri nervoase profunde
inconştiente de la nivelul gâtului şi extremităţii cefalice,
trimite fibre ipsilaterale în cerebel
- olivele sunt constituite dintr-o lamă de substanţă cenuşie,
care are forma unei pungi încreţite, cu deschiderea
îndreptată înăuntru şi înapoi, în apropierea cărora
se găsesc 2 mici nuclei cu structură asemănătoare
- olivele accesorii
- ncl.acustici şi vestibulari se găsesc în partea lat.ai joncţiunii
bulbopontine
- ncl.vegetativi sunt situaţi sub planşeul ventriculului IV.
- ncl.dorsal al vagului (X)
- ncl.salivar inferior (IX)
- ctr.respiratori (X)
- inspirator - ant.
- expirator - post.
- ctr.cardioreglatori (X)
- inhibitor
- accelerator
- ctr.vasoreglatori (X)
- constrictor
- dilatator
- ctr.deglutiţiei
- ctr.tusei
- ctr.strănutului
5
- F.R.
1.3.2. Strcturile pontine
- Pe o secţiune transversală la nivelul emergenţei
nv.trigemen se constată că puntea este constituită din
2 jumătăţi:
- piciorul: ventral (ant.) } lemniscul
- calotă: dorsal(post.) } medial

1. Piciorul punţii:
- căile piramidale şi geniculate sunt dispersate într-o serie de
fsc.mai mici, despărţite de ncl.punţii şi de sistemul de
fibre transversale
- ncl.punţii: sosesc fibre corticopontine
- fibrele transversale: originea în ncl.punţii, se X pe linia
mediană şi pătrund în pedunculii cerebelari mijlocii
2. Calota punţii (tegmentum)
- fsc.descendente
- fsc.central al calotei
- fsc.longitudinal post.: fibre de la tectum şi pretectum, se
X şi ajung la ncl.oculomotori
- fsc.reticulospinal
- fsc.vestibulospinal
- fsc.longitudinal dorsal Schűtz:de la hipotalamus la
structurile
vegetative ale TC
- fsc.rubrospinal }
- fsc.tectospinal } importanţă mică
- fsc.tectobulbar } la om
- fsc.tectopontin }
- fsc.ascendente
- lemniscul medial (Reil)
- fsc.spinotalamic
- fsc.trigeminotalamic
- corpul trapezoid: fibre de la ncl.acustici, se X şi
realizează căile acustice centrale
- fsc.longitudinal post.
- fsc.reticulocortical
- ncl.somatomotori
- ncl.nv.abducens (VI): baza cornului ant.al MS
- ncl.nv.facial (VII): capul cornului ant.al MS
- ncl.masticator: ncl.motor al nv.trigemen
- ncl.somatosenzitivi
- ncl.pontin al nv.trigemen
- ncl.acustici: dorsal şi ventral
- ncl.vestibulari
- sup.:Bechterew
- med.: Schwalbe
- lat.: Deiters
6
- inf.: Roller
- ncl.vegetativi
- ncl.salivar sup. (VII)
- ncl.lacrimal (VII)
- ncl.pneumotaxic
1.3.3. Structurile mezencefalice
- Porţiunea ventrală, sub apeductul Sylvius: pedunculii
cerebrali
- Porţiunea dorsală, deasupra apeductului Sylvius: lama
quadrigeminală (tuberculii quadrigemeni, coliculii,
tectum)
- Pedunculul cerebral
- piciorul: ventral (ant.) } delimitarea: substanţa
- calotă: dorsal (post.) } neagră
1. Piciorul pedunculului
- fsc.piramidal: 3/5 mij.
- fsc.geniculat: 1/5 int.
- fsc.temporopontin: 1/5 ext.
2. Calota pedunculară (tegmentum)
- fsc.ascendente
- lemniscul medial
- int.: fibre sensib.profunde conştiente
- mij.: fibre spinotalamice
- ext.: fibre trigeminotalamice
- lemniscul lateral
- fibre auditive spre: - corpul geniculat int.
- tuberculul quadrigemen post.
- fsc.dentorubric: de la ncl.dinţat din cerebel se X
(Wernekink) la ncl.roşu
- fibre reticulocorticale
- fsc.descendente
- fibre tectopontine, tectobulbare, tectospinale, se X
(Meynert)
- fibre reticulospinale
- fsc.central al calotei
- fsc.longitudinal post.
- fsc.rubrospinal, se X (Forel)
- ncl.somatomotori: baza cornului ant.MS
- ncl.nv.trohlear (IV), fibrele se X şi ies post.
- ncl.nv.oculomotor (III)
- somatomotor: m.oc.motori
- vegetativ (ncl.Edingner-Westphal)
- coordonator (ncl.Perlia)
- ncl.proprii
- ncl.roşu Stilling
- dorsomedial în tegmentum
- magnocelular (paleo)
- parvocelular (neo)
7
- substanţa neagră Sommering
- între piciorul şi calota pedunculului
- partea compactă (post.)
- partea reticulată (ant.)
- ncl.interstiţial Cajal
- deasupra ncl.oc.motor
- ncl.Darkschewisch
- deasupra ncl.Cajal
- locus coeruleus
- periapeductal
- tectum (tuberculii quadrigemeni)
- tuberculii quadrigemeni ant.(coliculii sup.) - braţul
conjunctival ant. - corpul geniculat ext.: căile optice
- tuberculii quadrigemeni post.(coliculii inf.) - braţul
conjunctival post. - corpul geniculat int.: căile
auditive
1.3.4. Formaţia reticulată (FR)
- vastă reţea de neuroni de la bulb la talamus
- cu deosebire în calota TC
- structură filogenetică veche
- ncl.reticulari din TC
- grupul lateral: 1/3 lat.a tegumentului bulbopontin:
receptori
- grupul intermediar: 1/3 mijlocie a TC: efectori
- grupul medial: median şi paramedian în TC: efectori
- grupul periapeductal şi periventricular (IV): efectori
- ncl.reticulari cu neurotransmitere cunoscută
- ncl.gigantocelulari (grup intermediar): Ach
- ncl.ariei tegmentale ventrale Tsai (grup intermediar): DA
- ncl.rafeului (grup medial): SE
- ncl.locus coeruleus (grup periapeductal): NA
- ncl.talamici nespecifici
- ncl.intralaminari
- ncl.liniei mediane
- ncl.reticular talamic
- conexiuni aferente: grupul lateral
- spinoreticulate
- colateralele fsc.ascendente
- ncl.nv.cranieni
- tectoreticulate
- cerebeloreticulate
- hipotalamoreticulate
- palidoreticulate
- corticoreticulate
- amigdaloreticulate (de la sist.limbic)
- conexiuni eferente
- ascendente
- reticulohipotalamice
8
- reticulotalamice
- reticulostriate
- reticulolimbice
- reticulocorticale
- descendente
- reticulospinale
- reticulobulbare
- reticulovegetative
- Sistemul reticulat ascendent: la SC
- SRA activator
- aferenţe: căile senzitive
căile senzoriale
cerebel
sc.cerebrală
- eferenţe: nespecifice
multisinaptice
- stimularea difuză a sc.cerebrale: starea de veghe
- Sisteme sincronizante şi desincronizante
- ncl.rafeului (SE): acţiune hipnogenă - somn lent
- locus coeruleus (NA): acţiune hipnogenă - somn rapid
- Sistemul reticulat descendent: la MS
- SRD inhibitor
- în bulb (ncl.mediali)
- aferenţe: SC, SEP, cerebel
- SRD facilitator
- bulbo-ponto-mezencefalici (grupul intermediar)
- grupul periapeductal
- ncl.nespecifici talamici
- aferenţe:
- SC
- sist.limbic
- ariile auditive
- ncl.vestibulari
SRDI + SRDF = modularea tonusului muscular
1.3.5. Reflexele TC
- rfl.statice
- rfl.statochinetice
- rfl. de coordonare oculocefalogiră
- rfl.pupilare
- rfl.respiratorii
- rfl.cardiomotorii
- rfl.vasomotorii
- rfl.lacrimal
- rfl.salivar etc.

2. Simptomatologie
2.1. Sdr.bulbare
- sdr.Avellis - ncl.ambigu: IX, X, XI int.
9
- sdr.Schmidt - ncl.ambigu + XI ext.
- sdr.Jackson - IX, X, XI, XII
- sdr.Tapia - X, XII
- sdr.vestibular central
- sdr.cerebelar
- sdr.mioclonic laringo-faringo-velo-palatin (lezarea olivelor
bulbare şi întreruperea circuitului olivo-cerebelo-rubro-
olivar)
- sdr.trigeminal
- sdr.vegetative
- respiratorii
- cardio-circulatorii
- sdr.Claude Bernard-Horner
- sughiţ, vărsături etc.
- sdr.retroolivar (Wallenberg)
- de aceiaşi parte
- anestezia hemifeţei
- sdr.cerebelar
- sdr.vestibular central
- sdr.Claude Bernard-Horner
- paralizia hemivălului, hemifaringelui şi hemilaringelui
- de partea opusă
- hipoestezia hemicorpului cu disociaţie siringomielică
- hemipareză tranzitorie
- sdr.interolivar (Déjerine) sau paramedian (Foix)
- de aceiaşi parte
- paralizia hemilimbii
- de partea opusă
- hemiplegie
- hipoestezia hemicorpului cu disociaţie tabetică
- sdr.de hemibulb (Babinski-Nageotte)
- sdr.Wallenberg extins
- plus: de aceiaşi parte: paralizia XII
de partea opusă: hemiplegie
2.2. Sdr.pontine
- sdr.Millard-Gubler
- de aceiaşi parte
- paralizie facială perif.
- de partea opusă
- hemiplegie
- sdr.Foville
- sdr.senzitiv altern
- de aceiaşi parte
- hipoestezia hemifeţei
- de partea opusă
- hipoestezia hemicorpului cu disociaţie siringomielică

- sdr.Marie-Foix
10
- de aceiaşi parte
- sdr. cerebelar
- de partea opusă
- hemipareză
- hipoestezia hemicorpului
- sdr.paramedian în picior
- hemiplegie contralaterală: unilateral
- paraplegie sau tetraplegie: bilateral
- sdr.Grenet
- de aceiaşi parte:
- anestezie facială
- sdr.cerebelar
- de partea opusă
- anestezia hemicorpului cu disociaţie siringomielică
- sdr.Raymond-Cestan
- sdr.Grenet
- sdr.Foville pontin superior
- hemipareza contralaterală
- sdr.Brissaud-Sicard
- de aceiaşi parte:
- hemispasm facial
- de partea opusă
- hemiplegie
- sdr.Gellé
- de aceiaşi parte
- surditate
- sdr.vestibular central
- paralizie VII periferică
- paralizie VI
- sdr.fsc.central al calotei
- sdr.mioclonic laringo-faringo-velo-palatin
- sdr.oftalmoplegic internuclear inf.(post.)
- lezarea fibrelor dintre centrul pentru privirea lat.şi ncl.VI
- sdr.Bonnier
- de aceiaşi parte
- paralizie: VIII, IX, X
- de partea opusă
- hemiplegie
2.3. Sdr.mezencefalice
- sdr.Weber
- de aceiaşi parte
- paralizie: III
- de partea opusă
- hemiplegie
- paralizie VII centrală
- hipoestezia hemifeţei şi hemicorpului
- sdr.oftalmoplegic internuclear sup.(ant.)
- lezarea fibrelor dintre centrul pentru privirea lat.şi ncl.III
11
- sdr.Foville mezencefalic
- sdr.de ncl roşu
- inf.(Claude-Loyez)
- de aceiaşi parte
- paralizia III
- de partea opusă
- sdr.cerebelar
- sup.(Chiray-Foix-Niculescu)
- de partea opusă
- sdr.cerebelar
- ± sdr.talamic
- sdr.Benedikt
- de aceiaşi parte
- paralizia III
- de partea opusă
- mişcări coreo-atetozice
- sdr.cerebelar
- sdr.Parinaud: tectal
- paralizia privirii verticale, mai ales în sus
- areflexie pupilară la lumină
- sdr.Kestenbaum: periapeductal
- sdr.Parinaud
- nistagmus disjunctiv
- mioclonii oculo-retractorii
- pareze izolate de III şi IV
- tulb.pupilare
- tulb.de somn
- sdr.supramezencefalic (subtalamic, de carefur hipotalamic,
Guillain- Alajouanine)
- de partea opusă
- hemisindrom cerebelar
- hemipareză
- hemihipoestezie, predominent profundă
- mişcări coreo-atetozice
- hemianopsie omonimă
2.4. Sdr.reticulate
- sdr.de rigiditate prin decerebrare (leziuni la nivel
mezencefalic sub ncl.roşu)
- eliberarea SRDF
- trunchi + membre: contractate în extensie
- stări comatoase de diferite grade
- mutism akinetic (deaferentare)
- mutism absolut
- imobilitate completă
- păstrarea mişcărilor gl.oculari
- tulburări de veghe şi de somn
- hipersomnii
- halucinoza pedunculară (Lermitte)
12
- percepţii vizuale de personaje sau animale de mici
dimensiuni, colorate, mobile şi silenţioase
- bolnavul are o atitudine critică şi nu le neagă
- apare în faza de adormire
- poate apare izolat sau asociată cu narcolepsia
2.5. Sdr.de nv. cranieni
- Sdr.Kennedy
- atrofie de II ipsilaterală
- stază papilară contralaterală
- Sdr.de fantă sfenoidală (Rochon-Duvigneaud)
- paralizii de III, IV, VI, V (ramura oftalmică)
- exoftalmie
- Sdr.de apex orbitar (Rollet)
- atrofie optică
- paralizii de III, IV, VI, V (ramura oftalmică)
- exoftalmie
- Sdr.de perete extern de sinus cavernos (Foix)
- paralizii de III, IV, VI, V (ramura oftalmică)
- Sdr.oftalmoplegiei dureroase (Tolosa-Hunt)
- paralizii de III, IV, VI, V (durere în ramura oftalmică)
- Sdr.paratrigeminal (Raeder)
- sdr.Claude Bernard-Horner
- dureri în teritoriul oftalmic (V1)
- Sdr.vârfului stâncii temporalului (Gradenigo)
- paralizii de V, VI
- Sdr.de unghi pontocerebelar (Cushing)
- paralizii de VIII, V, VII
- sdr.cerebelar
- + VI, IX, X, XI
- Sdr.de gaură ruptă post.(Vernet)
- paralizii de IX, X, XI
- Sdr.de gaură condiliană şi gaură ruptă post.(Collet-Sicard)
- paralizii de IX, X, XI, XII
- Sdr.retromastoidian (Tapia)
- paralizii de X, XII
- Sdr.retroparotidian (Villaret)
- paralizii de IX, X, XI, XII
- sdr.Claude Bernard-Horner
- Sdr.de hemibază (Garcin)
- paralizii multiple totale sau parţiale ale nervilor cranieni de
aceiaşi
parte