Sunteți pe pagina 1din 1

CATRE

PRIMARIA MUNICIPIULUI SIGHISOARA

Subsemnatul Staicu Florin , domiciliat in Sighisoara , str. Manastirii nr. 8 , in


temeiul art. 6 al. 1 , 2 si 3 din Legea 544 / 2001 , solicit urmatoarele informatii si
documente de interes public :

- procesul verbal al sedintei Consiliului Local Sighisoara din 26 nov. a.c. .


- textul HCL privind “organizarea Festivalului Sighisoara Medievala in
parteneriat cu Asciatia Turistica Sighisoara” , HCL adoptata in sedinta din 26 nov.
a.c. .
- executia bugetului de venituri si cheltuieli aferent Festivalului Sighisoara
Medievala 2009 (editia XVII) , varianta integrala , inclusiv lista persoanelor care au
beneficiat de plati prin conventii civile , precum si sumele aferente acestor plati .
- temeiul legal si cadrul contractual in baza carora s-a consumat parteneriatul
incheiat intre Primaria Sighisoara si Asciatia Turistica Sighisoara avand obiectiv
desfasurarea Festivalului Sighisoara Medievala 2009 (editia XVII) . Solicit
documentele in copie .

In temeiul art. 7 al. 1 din Legea 544 / 2001 , solicit raspuns complet , scris si
in termenul prevazut de lege . Va multumesc .

Sighisoara ,
30 . 11 . 09 Staicu Florin