Referat

:

PARCUL NATIONAL COZIA

PROSPECTARE SI INFORMARE TURISTICA

Universitatea Dimitrie Cantemir Sibiu

Diaconescu Ionel Anul II F.R.

ASEZARE GEOGRAFICA:

Parcul National Cozia este situat in partea central-sudic a Carpatilor Meridionali.Parcul cuprinde Masivul Cozia, o parte a Mun iilor C p tîni ( pana la varful Narâ u ) si Masivele Doabra si C linesti din Mun ii Lotrului, avand o suprafa de 17 100 ha. Zona Parcului National Cozia , strabatuta de râul Olt, se invecineaza la nord cu ara Lovistei si la sud cu Depresiunea Jiblea-Berislavesti. Principalele c i de acces sunt DN 7/ E81 si statiile de tren P usa , Turnu si Gura Lotrului. Parcul, reconoscut ca o destina ie importanta din Romania atât pentru turistii din ara dar si pentru turistii din strainatate, este structurat in 2 zone distincte: I. Zona centrala a rezervatiilor stintifiice ( 7 300 ha ). II. Zona tampon care înconjoara si protejeaza prima zona. Monitorizarile fluxului turistic in perioada 2003-2005 au scos in evidenta c un numar de aproximativ 50 000 turisti pe an au vizitat aceast zona, dar numarul lor a crescut foarte mult, chiar s-a dublat in anii 2006-2007.Principalele motivatii sunt : y Drume ii, plimbari in natur ; y Practicarea unor sporturi, organizarea de expeditii, tabere si concursuri in aer liber; y Vizitarea unor l case de cult,locuri si monumente istorice; y Vizitarea unor locuri cu peisaje deosebite cum ar fi: Defileul Oltului, Cheile Lotrisorului, Cascada Gardului, Bulzul; y Insusirea unor cunostinte despre natur ( in general elevi si studenti); O parte din vizitatorii care frecventeaza in general locurile mai accesibile de la intrarile in parc sunt sosi i in zona pentru tratament balnear in statiunea C lim nesti-C ciulata-Cozia;

FLORA SI VEGETATIA:

Din suprafata de 17 100 ha, p durile acopera aproape in totalitate zona parcului ( 96 % ), restul fiind pajisti intalnite mai ales in masivul Cozia. Flora local se compune din asocieri si combinatii de plante de la cele alpine sau subalpine, pan la cele de step .Multe dintre acestea nu sunt specifice doar Carpatilor ci si regiunilor caucaziene, balcanice, mediteraneene, central sau nord -europene.Din aceasta originala paleta botanica de plante, multe sunt specii endemice locale Archillea coziana, Centaurea coziensis, Gallium baillonii, Rosa argesana, Rosa coziae, Stipa crasiculmis, etc. Foarte importante pentru a fi protejate si conservate sunt speciile periclitate, dintre care amintim doar câteva cunoscute popular cu denumirile : iedera alba, floarea de colt, garofita de munte, stanjenelul, crinii de padure si lalaeaua pestrita.

FAUNA:
Legat de mozaicul habitatelor din acest parc national, intâlnim aici si un valoros patrimoniu faunistic.In p durile seculare pres rate cu mici poieni e, printre stancile mun ilor sau in pajistile subalpine se g seste o intreag piramida trofic de animale salbatice din care nu lipsesc : ursul brun, capra neagr , lupul, cerbul carpatin, râsul.Pe stâ ncile insorite din zonele Basarab si Turnu se intalneste vipera cu corn iar in covorul de frunze c zute si pe sub blocurile de stânci insorite tr ieste scorpionul mic, specie termofil de origine mediteraneean . Defileul Oltului, parte integrant a Parcului National Cozia este un coridor ecologic deschis pasarilor in migratia lor spre Europa Central si Africa de Nord.

CARACTERISTICILE PEISAJULUI:

Peisajele specifice Parcului National Cozia sunt cele care se incadreaza in tipul reliefului dinamic, cu diferen ieri mari altitudinale pe spatii restrânse.Masivele muntoase Cozia, Nar u, Doabra-C linesti apar ca adevarate ceta i de stânca zidite din abrupturi si sprijinite in contraforturi cu numeroase turnuri pe margini.Peisajul runiform cu stâncarii sub forma de ace, turnuri, col i, bulzuri, cl i, este cel cu pondere mare in toata zona Parcului National Cozia. Defileul Oltului, pastreaza frumuse ea unor peisaje in care componentele esentiale sunt apele Oltului, vegeta ia, versan ii abrup i si impunatori. Pe intreaga suprafa a a parcului sunt o mul ime de locuri de belvedere de unde se pot observa imagini deosebit de spectaculoase ale reliefului local sau perspective incânt toare spre zone mai indep rtate ( Mun ii F g ra ului, Buila Vânturani a, Valea Lotrului, etc. ).

TURISM: 1. Formele de turism practicabile:
I. TURISM MONTAN

C latoriile in natura din zona montana a Parcului Natural Cozia, pe traseele turistice si potecile marcate, cu vizitarea unor locuri de belvedere, este cel mai specific aspect al turismului in acest parc national.Programele turistice sunt in general de 1 -3 zile.

II.

TURISMUL MONAHAL-ISTORIC

M n stirile sunt obiectivele cu un important aflux de turisti.Acestea ofer in anumite limite cazare, mas si ghid de prezentare pentru pelerinii si turistii in teresa i de obiectivele pe care le viziteaz . Unele m n stiri gazduiesc ateliere de pictura pe lemn sau sticl , sculptura in lemn si puncte de vânzare a unor obiecte cu specific religios.M n stirile din zona au o vechime foarte mare, acestea fiind in general cititoriile unor domnitori romani, deci la vremea respectiva au avut si un important rol politic si administrativ. III. TURISMUL CULTURAL ( ETNO-FOLCLORIC )

Zona cultural a localita iilor din apropierea Parcului National Cozia pastreaza inca o multime de elemente specifice comunita ilor din marginimea mun ilor.O bun parte dintre vizitatorii acestei zone sunt interesati si in realizarea unor filme, fotografii, achizitionarea unor obiecte, realizarea unor monografii, esc. IV. TURISMUL SPORTIV

Practicarea unor sporturi ( c t r ri, s nius, ciclism, s rituri cu parasuta, lans ri cu parapanta, sporturi nautice, etc. ), castig tot mai multi amatori in aceasta zon . V. AGROTURISMUL SI TURISMUL RURAL

Zonele agroturistice ale localita ilor Perisani, S latrucel, Berisl vesti, Racovi a au un mare poten ial turistic, beneficiind de ambian a montan pitoreasc si nepoluat , cu factori naturali de mediu care recomand ca pe niste interesante destina ii de cunoastere a spa iului rural montan românesc, a tradi iilor si obiceiurilor culturale, a datinilor str bune, care dau savoare vietii rurale din aceste locuri. VI. TURISMUL BALNEAR

Factorii de cur din statiunea C lim nesti-C ciulata-Cozia, atrag o multime de vizitatori care isi completeaza timpul petrecut in zona si cu vizite in Parcul National Cozia. VII. TURISMUL STIINTIFIC

Este reprezentat de o categorie aparte de vizitatori, proveniti in general din mediile universitare si academice.Acestia sunt interesati in completarea cunostintel or despre natura pentru realizarea unor lucrari stintifice. VIII. TURISMUL PENTRU REUNIUNI SI CONJGRESE

In statiunea C lim nesti-C ciulata-Cozia se organizeaza o mul ime de simpozioane, cursuri de perfec ionare si pregatire,workshop-uri, olimpiade, ect, cu participanti din ara si strainatate.O parte dintre aceste programe au in completare si iesiri in natur din zona Parcului National Cozia pentru vizitarea unor obiective sau a m n stirilor.

1.OBIECTIVE TURISTICE NATURALE: 

Cascada Gardului aflat lânga M n stirea Stânisoara. Floarea de colt care se gaseste pe Masivul Cozia dar si pe Masivul Doabra ( aici se gaseste la cea mai joas altitudine din tara 500 metri ). Rezervatia Padurea Calinesti ( 1 700 ha ). Rezervatia Valea Calinesti ( 365 ha ). Rezervatia Valea Doabrei. Coltii Zimbrului sunt o forma de relief sculptata.Deasemenea pe suprafata Parcului se mai gasesc si alte forme sculptate ca: Piatra cu Gauri, Piatra Loviciunii sau Varful Pietri Goale. Rezervatia Muntelui Naratu.Aici se gasesc capre negre si cateva formatiuni de relief sculptate : Stancile Himera, Pietrele Goale, Cheile Lotrisorului si Muntii Foarfeca. Varful Turtudanul ( 563,4 metri ) .

2.OBIECTIVE TURISTICE ANTROPICE: 

Castru roman Arutela cu vestigii romane construite pe o veche asezare dacic , situat pe malul stang al Oltului in Poiana Bivolari.In prezent se men in urme ale castrului si termelor romane construite de arcasii sirieni din armata roman , precum si o por iune a vechiului drum roman, pavat cu piatra cioplita Masa lui Traian un promontoriu stâcons ce prelungeste Muchia lui Teofil pâna in albia Oltului;In prezent apare doar ca o mic insula iesit din apele lacului de acumulare Turnu.Legenda spune c aici ar fi luat masa împ ratul Traian în timpul campaniei de cucerire a Daciei; Castrul Pretoriun situat pe partea stanga a Oltului langa satul Copaceni-Racovita cu 2 construc ii monumentale ( una pe malul Oltului cu caracter de ap rare si alt construc ie pe terasa superioar a Oltului, o adevarata a ezare roman fortificat . Manastirea Cozia situat în ora ul C ciulata , pe malul drept al Oltului, loca de c lug ri cu hramul Sf. Treime .In secolul al XIV-lea ( mai exact la data de 20 mai 1388 ) apare consemnat hot rârea lui Mircea cel Mare de a ridica o m n stire, asa cum reiese din Codicele M n stirii Cozia; Manastirea Turnu l ca de c lug ri cu hramul Intrarea Maicii Domnului in Biserica cititorite in secolul al XVIII; Schitul Ostrov , aflat in orasul C limanesti, cititorit in secolul al XVI-lea cu hramul Nasterea Maicii Domnului; Manastirea Stanisoara l ca de c lug ri , cititorita in secolul al XVII -lea; 

Monumentul Eroilor din Brezoi ( ridicat in 1922 pentru eroi care au luptat in primul razboi mondial ). Cimitirul Eroilor din Calines ti ( ridicat in 1921 ). Satul Pripoare, comuna Perisani, unde este considerata ca se afla trecatoarea Posada; Biserica veche din Calinesti ( care dateaza din anul 1715 ). Biserica veche din Proieni ( care dateaza din anul 1583 ). Biserica veche din Brezoi ( care a fost construita intre ani 1888 si 1896 ). Turnul roman din Varateca.

POTECI SI TRASEE TURISTICE DIN ZONA
y Gara Turnu ( 310 metri )- Curmatura la Troita Muntele Scortaru- Muchia TurneanuCabana Cozia ( 1 573 metri ) Timp de mers 5 5 ½ ore.Traseu dificil iarna pe zapada. Gura Lotrului ( 317 metri ) Varateca Muchia Urzicii Vf Cozia ( 1 668 metri ) Timp de mers 4-5 ore.Traseu dificil iarna pe zapada Gara Turnu ( 310 metri ) Pietrele Rosiei Muchia Turneanu Vf Cozia ( 1 668 metri) Timp de mers 5- 5 ½ ore.Traseu dificil iarna pe zapada. Manastirea Stanisoara ( 720 metri )-Muchia Vladesei Durduc ( 1 568 metri ) - Vf Cozia ( 1 668 metri ) Timp de mers 4-5 ore.Traseu dificil iarna pe zapada. Vf Cozia ( 1 668 metri ) Mocirle- Vf Omu- Satul Pripoane ( 520 metri ) Timp de mers 3-4 ore.Traseu dificil iarna. Brezoi ( 640 metri ) -Valea Satului-Poiana Tarsa ( 1 280 metri ) Timp de mers 3-4 ore.Traseu dificil iarna. Gura Lotrisorului ( 300 metri ) - Valea Lotrisorului Poiana Tarsa ( 1 280 metri ) Timp de mers 2-3 ore.Traseu relativ usor. Castru roman Arutela ( 300 metri )- La Troita- Manastirea Stanisoara ( 720 metri ) Timp de mers 2-3 ore.Traseu relativ usor.

y y y

y y y y

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.