Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

CONCURS NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE


DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
16 iulie 2008

Proba scrisă la Biologie


Profesori Varianta 5

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte)

A. 10 p.
Scrieţi, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Dacă, în F1, toţi descendenţii-băieţi sunt bolnavi de daltonism, iar toţi descendenţii-fete
sunt sănătoşi, dar purtători ai genei pentru daltonism, genotipurile părinţilor sunt:
a) XdX x XY
b) XdXd x XY
c) XdXd x XdY
d) XdX x XdY

2. Coarnele posterioare medulare:


a) conţin neuroni senzitivi somatici
b) conţin al doilea neuron al căilor piramidale
c) sunt alcătuite din substanţă albă
d) sunt dispuse în jurul cordoanelor medulare

3. Sistemele biologice:
a) realizează doar schimburi materiale cu mediul
b) au un comportament antientropic
c) au trăsături structurale rigide
d) sunt incapabile de autoconservare

4. La eucariote, ARN mesager precursor:


a) este mai scurt decât ARN mesager matur
b) este supus unor prelucrări posttranscripţionale
c) se cuplează cu ribozomii formând poliribozomi
d) se formează în citoplasmă prin procesul de translaţie

5. Ovulul caracterizat prin dispunerea pe aceeaşi linie/ axă a micropilului, şalazei şi a funiculului
se numeşte:
a) anatrop
b) apocarp
c) cenocarp
d) ortotrop

Probă scrisă la Biologie Profesori Varianta 5


1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
B. 13 p.
Ţesuturile, vegetale şi animale, sunt grupări de celule interdependente care au aceeaşi origine,
structură şi îndeplinesc aceeaşi funcţie.
1. Prezentaţi trei caracteristici structurale ale parenchimului asimilator.
2. Stabiliţi o asemănare şi două deosebiri între ţesutul epitelial şi ţesutul cartilaginos.
3. Explicaţi motivul pentru care unei persoane cu grupa de sânge O (I) şi Rh negativ nu i se
poate face transfuzie cu sânge de la un donator cu grupa de sânge A (II) şi Rh pozitiv.
C. 7 p.
Un bărbat introduce în plămâni, printr-o inspiraţie forţată, o cantitate de 1600 ml aer.
Capacitatea vitală a bărbatului este egală cu 3700 ml aer. Volumul curent este egal cu 500 ml aer.
Volumul rezidual este egal cu diferenţa dintre valoarea volumului expirator de rezervă şi valoarea
volumului curent. Calculaţi capacitatea pulmonară totală a bărbatului.
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

SUBIECTUL II (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Disfuncţii hipofizare” după următorul plan:


- hipofiza: localizare, două caracteristici, legăturile anatomice cu hipotalamusul;
- disfuncţii hipofizare: trei exemple de boli - pentru fiecare boală: denumire, cauză, câte
două caracteristici;
- rolul hipotalamusului în reglarea secreţiei de hormoni hipofizari.

SUBIECTUL III (30 puncte)

Stabiliţi corelaţii între metodele didactice, mijloacele de învăţământ şi formele de organizare a


activităţii, cu aplicaţii la disciplina de concurs, având în vedere:
- definirea conceptelor: metodă didactică, mijloace de învăţământ, forme de organizare a
activităţii didactice;
- trei aplicaţii/exemple de combinare eficientă a metodelor, mijloacelor şi formelor de
organizare a activităţii didactice la disciplina de concurs.

Probă scrisă la Biologie Profesori Varianta 5


2

S-ar putea să vă placă și