Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

CONCURS NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE


DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
16 iulie 2008

Proba scrisă la EDUCATIE TEHNOLOGICĂ


PROFESORI Varianta 5

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
• Se vor puncta orice formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în
acord cu ideile precizate în barem.

SUBIECTUL I (30 puncte)


1. Îndoirea se aplică în general semifabricatelor şi pieselor ale căror pereţi au secţiuni uniforme
(produsele din tablă, benzi, sârmă, bare, ţevi). (6 p)
a. definiţi operatia de îndoire.
b. menţionaţi recomandările care se impun pentru evitarea defectelor care pot însoţi procesul
de îndoire.
c. enumeraţi şi definiţi metodele de îndoire manuală a tablelor .

2. Meniul zilnic asigură necesarul alimentar pentru 24 ore , în conformitate cu cerinţele


organismului (5 p)
a. definiţi meniul
b. definiţi etapele pentru întocmiriea unui meniu
c. precizaţi ce impune consumatorului calitatea sanitară a meniului pentru a îi asigura starea sa de
sănătate
d. definiţi calitatea senzorială a meniului

3. Schiţa este un desen care se întocmeşte cu respectarea regulilor de proiecţie (4 p)


a. definiţi schiţa
b. enumeraţi fazele premergătoare executării schiţei
c. definiţi desenul de proiect

4. Din cele mai vechi timpuri, necesităţile vestimentare ale omului pentru apărarea corpului
împotriva intemperiilor au dus la apariţia îndeletnicirilor legate de obţinerea fibrelor, firelor,
ţesăturilor şi transformarea lor în confecţii. (5 p)
a. definiţi fibra textilă
b.. clasificaţi şi definiţi fibrele textile din punct de vedere al naturii lor
c. enumeraţi proprietăţile tehnologice ale fibrelor textile

5. Viaţa plantelor depinde de o serie de factori de mediu. (10 p)


a. enumeraţi factorii de mediu care influenţează viaţa plantelor
b. definiţi sola
c. explicaţi rolul asolamentului
d. precizaţi lucrările solului
e. enumeraţi metodele de semănat

Probă scrisă la EDUCATIE TEHNOLOGICĂ Educatie tehnologică Varianta 5


1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
SUBIECTUL II (30 puncte)
1 Un desen tehnic , pentru a fi folosit la executarea unei piese , trebuie să conţină, pe lângă
proiecţiile necesare (vederi şi secţiuni) şi valorile numerice ale dimensiunilor acesteia. (20 p)

Fig. 1

Fig.2

a. definiţi cotarea în desenul tehnic


b enumeraţi şi definiţi elementele cotării
c. clasificaţi cotele
d. reprezentaţi şi cotaţi (sau completati cotele) pe foaia de examen pentru piesele din fig. 1 şi 2.

2. Alcătuiţi un eseu cu titlul "Locuinţa" după următoarea structură de idei: (10 p)


a. definiţi locuinţa;
b. enumeraţi spaţiile care compun locuinţa
c. precizaţi factorii de confort ambiental,
d. precizaţi etapele pentru întocmirea planului unei camere (camera copilului)

SUBIECTUL III (30 puncte)

Stabiliţi corelaţii între metodele didactice, mijloacele de învăţământ şi formele de organizare a


activităţii, cu aplicaţii la disciplina de concurs, având în vedere:
- definirea conceptelor: metodă didactică, mijloace de învăţământ, forme de organizare a
activităţii didactice;
- trei aplicaţii/exemple de combinare eficientă a metodelor, mijloacelor şi formelor de
organizare a activităţii didactice la disciplina de concurs.

Probă scrisă la EDUCATIE TEHNOLOGICĂ Educatie tehnologică Varianta 5


2

S-ar putea să vă placă și