Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

CONCURS NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE


DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
16 iulie 2008

Proba scrisă la TRANSPORTURI


maistri Varianta 5

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte)


1. Numiti cinci avantaje ale asamblarilor sudate, in raport cu cele nituite. (10p)

2. Scrieti pe foaia de examen informatia corecta care completeaza spatiile libere din
enunturile de mai jos: (10p)

a. Raportul de ………………….(1) reprezinta raportul dintre volumul cilindrului si


volumul minim al camerei de ardere.
b. Procesele de schimbare a gazelor dintr-un cilindru sunt ……(2) si ………(3).
c. Pozitiile limita intre care se deplaseaza pistonul intr-un cilindru al motorului
se numesc …………….(4) si respectiv…………(5).
3. Transcrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare fiecarui enunt (a, b, c) si
notati in dreptul ei litera A, daca apreciati ca enuntul este adevarat si litera F, daca
apreciati ca raspunsul este fals.Transformati enunturile apreciate ca false astfel
incat sa fie adevarate. (10p)

a. Indoirea manuala a tablelor si benzilor in menghina se executa in special cand


unchiul de indoire este sub 50˚.
b. Foarfecele vibratoare permit taierea tablelor cu grosime peste 3mm.
c. Pilele sunt scule de diferite forme si marimi, executate din otel aliat cu Si, Mn si
Cr.

SUBIECTUL II (30 puncte)

1. Un instrument pentru masurarea fortelor este prezentat in figura de mai jos; (14p)

Probă scrisă la Transporturi Varianta 5 5


1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

a. Precizati tipul dispozitivului si domeniul de utilizare.


b. Identificati elementele numerotate pe desen.
c. Descrieti functionarea dispozitivului.

2. In figura de mai jos este reprezentat un utilaj. (16p)

1. Precizati denumirea lui si la ce este utilizat.


2. Identificati elementele numerotate pe figura.
3. Descrieti functionarea utilajului.

SUBIECTUL III (30 puncte)

Stabiliţi corelaţii între metodele didactice, mijloacele de învăţământ şi formele de organizare


a activităţii, cu aplicaţii la disciplina de concurs, având în vedere:
- definirea conceptelor: metodă didactică, mijloace de învăţământ, forme de organizare a
activităţii didactice;
- trei aplicaţii/exemple de combinare eficientă a metodelor, mijloacelor şi formelor de
organizare a activităţii didactice la disciplina de concurs.

Probă scrisă la Transporturi Varianta 5 5


2

S-ar putea să vă placă și