Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

CONCURS NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE


DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
16 iulie 2008

Proba scrisă la limba şi literatura română, limba şi literatura maghiară şi metodica


predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii
educatoare – grupe cu predare în limba maghiară Varianta 5

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte)

Olvassa el figyelmesen a következő költeményt, és oldja meg a hozzákapcsolódó feladatokat!

Weöres Sándor: ÁLMODOZÁS

Szántottam, szántottam hét tüzes sárkánnyal,


hej, végig bevetettem csupa gyöngyvirággal.
Szántottam, szántottam szép gyémánt ekével,
hej, végig bevetettem hulló könnyeimmel.

Száz nyíló rózsáról az erdőn álmodtam,


hej, többet nem aludtam, félig ébren voltam,
hajnalban fölkeltem, kakukkszót számoltam,
hej, visznek esküvőre kedves galambommal.

1. Emeljen ki a szövegből egy olyan szót, melynek helyesírásában a szóelemző írásmód, és egy
olyan szót, amelyben a kiejtés szerinti írásmód érvényesül! Választását indokolja!
4 pont

2. Elemezze szerkezeti szempontból a következő szavakat! 6 pont


szántottam, gyöngyvirággal

3. Értelmezze a fenti költeményt! Figyeljen a következő szempontokra! 10 pont


a. cím és szövegegész kapcsolata 2 p.
b. a vershangulat és változása 4 p.
c. a természeti képek szerepe 4 p.

4. Fejtse ki 10-15 mondatban, miben különbözik és miben hasonlít a népdal és Weöres Sándor
Álmodozás című költeménye! 6 pont

5. Állapítsa meg a szövegben aláhúzott szavak szófaját és mondatbeli szerepét! 4 pont

SUBIECTUL II 30 puncte

Scrieţi, pe foaia de concurs, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul
de mai jos:

limba şi literatura română, limba şi literatura maghiară şi metodica


Probă scrisă la
predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii educatoare – grupe
cu predare în limba maghiară Varianta 5
1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
De atunci au început zile triste pentru bietul pui: se uita cu ochii plânşi cum fraţii lui se învăţau
la zbor dimineaţa şi seara; iar noaptea, când ceilalţi dormeau sub aripa mamei, el o întreba cu
spaimă:
− Mamă, nu e aşa că o să mă fac bine? Nu e aşa că o să merg şi eu să-mi arăţi cetăţi mari şi
râuri şi marea?
− Da, mamă, răspundea prepeliţa, silindu-se să nu plângă.
(Ioan Al. Brătescu-Voineşti, Puiul)

1. Stabiliţi câte un sinonim potrivit pentru următoarele cuvinte: bietul, silindu-se. 4 puncte

2. Precizaţi valorile morfologice ale următoarelor cuvinte: lui, dimineaţa, sub. 6 puncte

3. Povestiţi deznodământul naraţiunii, justificând finalul prin relaţie cu mottoul operei literare: Sandi,
să asculţi pe mămica! 10 puncte

4. Transformaţi vorbirea directă din fragmentul de mai sus în vorbire indirectă. 6 puncte

5. Precizati funcţiile sintactice ale cuvintelor triste, noaptea, mamei, -mi . 4 puncte

SUBIECTUL III (30 puncte)

1. Numiţi două funcţii ale jocului didactic. 4 puncte

2. Indicaţi etapele jocului didactic, ca activitate de educare a limbajului. 6 puncte

3. Evidenţiaţi patru valori formativ – educative ale jocului didactic. 4 puncte

4. Weöres Sándor Álmodozás című költeményéből kiindulva írjon értekezést A verstanítás menete
az óvodában címmel! 10 pont

5. Soroljon fel három műveletesített követelményt, amelyet kitűzne, ha előkészítő csoportban


dolgozná fel a költeményt! 6 pont

limba şi literatura română, limba şi literatura maghiară şi metodica


Probă scrisă la
predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii educatoare – grupe
cu predare în limba maghiară Varianta 5
2