Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

CONCURS NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE


DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
16 iulie 2008

Proba scrisă la Limba şi literatura română şi Limba şi literatura slovacă şi metodica


predării activităţilor instructiv- educative în grădiniţa de copii
Educatoare – grupe cu predare în limba slovacă Varianta 5

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.

SUBIECTUL I 30 puncte

Iľa vypäla si postavu vysokú a štíhlu.


“Čo by sa ja hanbila – veď som pyšná!“ povie pevne. „Preto, že som vyučená, že som vzdelaná
mne je len chlúba. A že spievam? To je pekne, keď je mladá žena veselá, nie zachmúrená ako vy.
Že čas márnim? No, veď ti veľa spraví Zuza Gunkovka, lenivá alebo Anča od Magarcov s chorým
dieťaťom, alebo Mara s trojmesačným chlapcom.

1.Rozdeľte na slabiky slová: vyučená, zachmúrená, trojmesačným ,spraví. 4 body


2. Utvorte vety s podčiarknutými slovami. 6 bodov
3. Spresnite hlavnú tematiku citovaného diela, postavy v citovanom diele a ich postoj k Ile.
10 bodov
4. Napíšte autora a titul diela, z ktorého je ukážka a spresnite použitý štýl 6 bodov
5. Analyzujte morfologicky hrubo napísanú vetu. 4 body
.

SUBIECTUL II 30 puncte

Scrieţi, pe foaia de concurs, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul
de mai jos:

De atunci au început zile triste pentru bietul pui: se uita cu ochii plânşi cum fraţii lui se învăţau
la zbor dimineaţa şi seara; iar noaptea, când ceilalţi dormeau sub aripa mamei, el o întreba cu
spaimă:
− Mamă, nu e aşa că o să mă fac bine? Nu e aşa că o să merg şi eu să-mi arăţi cetăţi mari şi
râuri şi marea?
− Da, mamă, răspundea prepeliţa, silindu-se să nu plângă.
(Ioan Al. Brătescu-Voineşti, Puiul)

1. Stabiliţi câte un sinonim potrivit pentru următoarele cuvinte: bietul, silindu-se. 4 puncte

2. Precizaţi valorile morfologice ale următoarelor cuvinte: lui, dimineaţa, sub. 6 puncte

3. Povestiţi deznodământul naraţiunii, justificând finalul prin relaţie cu mottoul operei literare: Sandi,
să asculţi pe mămica! 10 puncte

4. Transformaţi vorbirea directă din fragmentul de mai sus în vorbire indirectă. 6 puncte

5. Precizati funcţiile sintactice ale cuvintelor triste, noaptea, mamei, -mi . 4 puncte
Limba şi literatura română şi Limba şi literatura slovacă şi metodica
Probă scrisă la
predării activităţilor instructiv- educative în grădiniţa de copii Educatoare – grupe
cu predare în limba slovacă Varianta 5
1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

SUBIECTUL III 30 puncte

1. Vysvetlite úlohu didaktických pomôcok v predškolskej výchove. 10 bodov


2. Napíšte priebeh činnosti na tému Leto. Majte na zreteli: 6 bodov
- prípravu na činnosť
- druh činnosti
- etapy činnosti
- cvičenia
- metodické príručky

3. Numiţi două funcţii ale jocului didactic. 4 puncte

4. Indicaţi etapele jocului didactic, ca activitate de educare a limbajului. 6 puncte

5. Evidenţiaţi patru valori formativ – educative ale jocului didactic. 4 puncte

Limba şi literatura română şi Limba şi literatura slovacă şi metodica


Probă scrisă la
predării activităţilor instructiv- educative în grădiniţa de copii Educatoare – grupe
cu predare în limba slovacă Varianta 5
2

S-ar putea să vă placă și