Sunteți pe pagina 1din 2

Ne abordăm deci acum secretul, simbolul cuvântului pierdut,

a misterului misterelor. Cuvântul pierdut, sub forma sa prescurtată


este MATHRA şi sub forma sa completă este MATHREM. Noi
mai avem de studiat ultima literă a cuvântului, M final; dar am
practicat deja sunetele MA, THA, TH, RA, etc. Majoritatea dintre
noi au găsit în mod incontestabil că vibraţiile acestor părţi a
cuvântului pierdut foarte interesante şi mereu puternice în efectul
lor de vibraţie; dar nimic din asta nu constituie secretul cuvântului.
El este în realitate simbolul unei legi. Amintiţi-vă ce vi s-a spus în
monografiile celui de-al patrulea, celui de-al cincilea şi celui de-al
şaselea dintre grade, că sunetul Ma şi Ra indică vibraţiile
masculine şi feminine ce se unesc pentru a crea viaţa şi energia
vieţii; că MA reprezintă energia feminină şi maternală şi RA
reprezintă energia masculină şi fraternală. Noi suntem conştienţi
de faptul că un sunet de acest gen trebuie să fi fost la început
lansat în spaţiu ca marele cuvânt, la începutul tuturor lucrurilor.
Toate acestea le putem înţelege în mod abstract, ca pe-o teoremă,
ca pe un principiu sau ca pe o lege; dar trebuie să fi existat un
spirit în spatele acestui prim cuvânt şi în acest spirit trebuie să fi
avut loc concepţia inteligentă a ceea ce trebuie să se creeze.
Atunci când citim aceste cuvinte: „La început e fost cuvântul” noi
putem înţelege acum că atunci, la început, când lucrurile au
început să fie manifestate, prima manifestare a fost cuvântul, dar
înainte de exista orice manifestare, a avut loc concepţia, idealul,
gândirea, imaginea creaţiei de împlinit prin spirit în spaţiu prin
intermediul vibraţiilor cuvântului. Astfel cuvântul pierdut a fost
cuvântul ce a fost lansat în spaţiu şi s-a pierdut în lumea creată, în
lumea manifestată. El este pierdut în complexitatea lucrurilor, care
prin vibraţiile lor, se răspândesc şi se propagă în întreaga natură.
Noi putem repeta cuvântul, repetând sunetul, dar noi nu putem
niciodată regăsi perioada originală. Acesta este sensul adjectivului
„pierdut”. De aceea, noi spunem că cuvântul este pierdut, el nu
este pierdut şi n-a fost niciodată pierdut, dar atunci când cuvântul
a fost pronunţat pentru prima dată, aceasta s-a făcut cu aceeaşi
atitudine a spiritului pe care o avem acum cu ocazia câtorva
experienţe sau pentru un anumit scop: adică într-o atitudine de
încredere. Spiritul Suprem, Divin, Omnipotent, la început, ştia şi
avea încredere şi când noi dobândim cuvântul pierdut, atunci
devenim maeştri, noi ştim de ce misticii spunea că misticii
spuneau că cuvântul pierdut trebuie să fie obţinut. După cum aţi
ştiţi această fază vă cere ceea ce aceasta semnifică. Nu este clar în
prezent? Priviţi atunci în spatele acestui simbol şi vedeţi cum
lucrează încrederea şi descoperiţi de acolo secretul care trebuie să
vă fie revelat. În această monografie.