Sunteți pe pagina 1din 39

Salubrizarea oraselor

Gestionarea deseurilor
Definitii
 Deşeurile sunt resturi de diverse naturi rezultate din
diverse procese tehnologice industriale, activităţi
agricole, fluxuri de transport, activităţi gospodăreşti
sau menajere.

 Deşeul este orice substanţă sau orice obiect, pe care


deţinătorul îl aruncă sau are intenţia ori obligaţia să îl
arunce (OU 16/2001).

 În conformitate cu art 1 – Directiva 75/442 EC este


considerat deşeu orice substanţă sau obiect al căror
deţinător le aruncă, are intenţia sau obligaţia de a le
arunca.

 Deseu: substante rezultate in urma proceselor


tehnologice sau biologice, care nu mai pot fi folosite ca
atare, dar o parte din ele sunt refolosibile;
Definitii

 Reciclare - operaţiunea de reprelucrare într-un proces


de producţie a deşeurilor pentru scopul original sau
pentru alte scopuri;
 Valorificare - orice operaţiune (dezmembrare, sortare,
tăiere, mărunţire, presare, balotare, topire-turnare
etc.) efectuată asupra unui deşeu prin procedee
industriale, în vederea transformării sale într-o
materie primă secundară sau sursă de energie
 Reutilizare - orice operaţiune prin care ambalajul care
a fost conceput şi proiectat pentru a realiza în cadrul
ciclului său de viaţă un număr minim de parcursuri sau
rotaţii este reumplut sau reutilizat pentru acelaşi scop
pentru care a fost conceput;
 Ciclu de viaţă al produsului - intervalul de timp cuprins
între data de fabricaţie a unui produs şi data când
acesta devine deşeu;
Deşeurile, dimensiunea lor!
 aluminiu - la fiecare trei luni poate fi reconstruit întregul
spaţiu comercial din zona aeroporturilor;
 vase de sticlă - la fiecare două săptămâni ar umple un turn
de 412 m înălţime;
 anvelope - ar putea fi înconjurat pământul la fiecare trei luni;
 tacâmuri de unică folosinţă - fiecare locuitor al planetei ar
putea servi masa de şase ori anual;
 2 milioane lame de ras, 600 milioane pixuri, 350 milioane
brichete (anual)- distanţa de la pământ la lună şi retur;
 2,5 milioane pahare/doze de plastic în fiecare oră;
 toate astea reprezintă 1,5 % din totalul masic al deşeurilor
produse anual în USA.
Notiuni generale

 Impact
• Impact vizual
• Emisii de gaze
• Focare de infectie
 Eliminare
1. Pe strada
2. Locuri virane
• Din gospodarii
• De pe strada
Cantitati de deseuri

 La 1 milion locuitori (mii tone/zi)


 Ape uzate 500,00
 Deseuri solide 2,00
 Poluanti in aer 0,95
• Din care
• Particule 0,15
• Bioxid de sulf 0,15
• Hidrocarburi 0,10
• Oxizi de azot 0,10
• Oxid de carbon 0,45
Calculul cantitatii de deseuri

 Intrari:
 Analiza consum
 Relatii empirice
 W = 0,01795S – 0,00376F - 0,00322D + 0,0071P – 0,0002I + 44,7
 W = deseuri (t)
 S = numarul opririlor utilajelor de colectare
 F = numar familii servite
 D = numar locuinte familiale individuale
 P = populatia totala
 I = venitul pe unitatea de locuinta ($)
 Cantarire la descarcare in depozit
 Variatii zilnice, sezoniere, conditi de mediu, umiditate
Tipuri de deseuri

 Deseuri urbane
• Menajere (0,8 … 1,0 kg/loc zi)
• Stradale
• Comerciale
• Sanitare
 Deseuri industriale
 Deseuri din constructii
 Deseuri agrozootehnice
 Deseuri speciale
SURSA DE PRODUCERE (UE)

DOMENII %
Agricultura 49
Minerit 27
Menajere 4
Industrie 15
Comert 3
Ape uzate 12
DESEURI MENAJERE (UE)

TIP MATERIAL %

Hartie 35

Materiale plastice 4

Substante perisabile 25

Metal 6

Sticla 7

Praf, nisip, piatra 20


Compozitia deseurilor
menajere - Ro
 Hartie 11 %
 Metal 7%
 Sticla 7%
 Textile 5%
 Plastic 4%
 Deseuri perisabile 37 %
 Alte combustibile 15 %
 Alte necombustibile 14 %
Evolutia productiei de
deseuri
Deseuri totale,
deseuri/locuitor
DESEURI MUNICIPALE - Ro
Deşeuri menajere colectate (106 t) 5,72
în amestec 5,22
de la populaţie 3,65
de la agenţi economici 1,57
separat 0,50
Deşeuri din servicii publice 1,14
Total 6,86
Nămol orăşenesc 0,15
Deşeuri din construcţii/demolări 0,62
Total deşeuri municipale colectate 7,63
Deşeuri menajere necolectate 1,95
Total municipale generate 9,58
Deşeuri menajere + servicii (colectate) 6,86
Deşeuri menajere necolectate 1,95
Total menajere 8,81
PONDEREA PE LOCUITOR

Nămoluri de la
Deşeuri Deşeuri
staţii de Deşeuri din
municipale municipale de Total deşeuri
epurare construcţii
Anul de la la agenţi municipale
orăşeneşti şi demolări
populaţie economici (kg/loc.an)
(kg/loc (kg/loc.an)
(kg/loc.an) (kg/loc.an)
racordat.an)

2000 270 116 386 15 7

2001 258 111 369 16 18

2002 283 121 404 16 29

media 249 107 356 15 17


Colectarea deseurilor
 Colectare „din poarta in poarta”
• saci
• recipiente de colectare
• costuri mari
 Europubele de 80, 120 sau 240 litri
• in vecinatatea locuintelor
• confort imbunatatit
 Containere cu roti de 1100 de litri
• rezistenta mai buna, confort mai mare
 Colectarea cu vehicule cu remorca
• optiune practica pentru zonele rurale
• acces usor pe strazi nepavate
 Colectarea selectiva a deseurilor reciclabile
• investitii
• cerinte de calitate impuse de reciclatori
Criterii stabilire rute colectare

 Sa nu se suprapuna
 Sa fie compacte, nefragmentate
 Punctul de start sa fie cat mai aproape de garaj
 Strazile cu trafic intens trebuie evitate in orele de
varf
 Pe starzile in panta colectarea se face spre aval
 Strazile cu sens unic, ce nu pot fi traversate vor fi
serpuite din capatul superior
 Intoarcerile in U trebuie evitate
 Folosirea schemelor standard de colectare
 Strazile care se blocheaza – colectare la iesire
Circuite colectare
Ierarhia optiunilor - IWA

Prevenire

Refolosire

Reciclare

Incinerare

Depozitare
Metode de management
Incinerare , 19 Compostare, 4
Sortare, 3

Alte , 14

Depozitare , 60
RECICLAREA

 un rol important in economisirea materialelor;


 sistemele artificiale de reciclare sunt mari consumatoare
de combustibili;
 compostarea deseurilor menajere reprezinta o sursa
importanta de gunoi organic folosit in fertilizarea solului;
eficienta este dependenta de costul materiilor prime
inlocuite
 slamuri si sedimente din epurarea apelor uzate;
 din deseurile menajere se poate recicla: sticla, hartia,
metalele;
 metale: echipamente casnice; frigidere? selectarea
metalelor de mici dimensiuni prin dispozitive magnetice;
 cenusa: material de umplutura la terasamente; inlocuitor
la cimentului;
Tratarea deseurilor
biodegradabile
 Compostarea centralizata
• returnarea deşeului în cadrul ciclului de producţie
vegetală ca fertilizant sau ameliorator de sol
• selectare, omogenizare, aerare, irigare
• instalatii si echipamente sofisticate
• 100.000 tone pe an de deşeuri biodegradabile

 Compostarea locala
• deseuri verzi din gradina si bucatarie
• se evita carnea si produsele animaliere – miros
neplacut
• Calitate slaba - umpluturi
Incinerarea
 reduce cantitatea de deşeuri organice
 sterilizează componentele periculoase
 energie termică
 generarea de produse reziduale
 gaze de ardere
 ape uzate
 consum de energie/combustibili - intretinere
 incinerator = 50 – 100 t/zi
 costuri ridicate
 in Europa = 19%
Tratarea mecano - biologica
 MBT
 tehnica importanta in gestionarea deseurilor
municipale
 colectare in amestec
 sortare mecanica combinata cu una manuala
• sortarea sticlelor pe culori,
• a sticlelor de plastic pe culori si pe tipuri de plastic:
PVC, PPE, PET etc,
• aluminiu, feroase, neferoase
 materialele combustibile de la MBT care nu au
calitatea necesara reciclarii = maruntite obtinandu-se
combustibil alternativ (RDF)
 restul de deseuri sunt inertizate biologic (40%) =
compostare
Statii de transfer
 depozitare provizorie
 deşeurile sunt colectate şi transferate apoi in alte
vehicule
 reduc necesitatea de a construi multe depozite
 distante de peste 60 km
 volume anuale de deşeuri de peste 10.000 tone
 puncte de colectare pentru anumite fluxuri de deseuri:
• deseuri de ambalaje,
• deşeuri verzi,
• deşeuri voluminoase,
• DEEE,
• deşeuri periculoase din gospodării etc.
Flux statii de transfer
Schema depozite
Schema depozite
Solutii constructive
Configurare depozit

a. Acoperis
a.1.colectare ape meteo
a.2. drenaj ape meteo
a.3. etansare si izolare
a.4. colectare gaze
a.5. incadrare in mediu
b. Radier
b.1. filtrarea levigatului
b.2. drenarea levigatului
b.3. etansare
b.4. ranforsarea
radierului si taluzelor
Acoperis depozit

a. Acoperis
a.1.colectare ape meteo
a.2. drenaj ape meteo
a.3. etansare si izolare
a.4. colectare gaze
a.5. incadrare in mediu
b. Radier
b.1. filtrarea levigatului
b.2. drenarea levigatului
b.3. etansare
b.4. ranforsarea
radierului si taluzelor
Radier depozit

a. Acoperis
a.1.colectare ape meteo
a.2. drenaj ape meteo
a.3. etansare si izolare
a.4. colectare gaze
a.5. incadrare in mediu
b. Radier
b.1. filtrarea levigatului
b.2. drenarea levigatului
b.3. etansare
b.4. ranforsarea
radierului si taluzelor
Detaliu radier depozit
Detaliu acoperis depozit
Depozit Ovidiu – dig separare
celula
Depozit Ovidiu – schema celula
Sectiune depozit final
Put captare gaze
Amenajare depozit
1.Cladire administratie
2. Magazie
3. Statie sortare
4. Statie biogaz
5. Statie epurare
6. Bazin levigat
7. Parcare
8. Zona excavatii
9. Platforma
tehnologica
10. Iaz mineralizare
11. Acces, Cantar
12. Post trafo
13. Plantatie,
imprejmuire