Sunteți pe pagina 1din 1

Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri

Catedra de Geotehnică şi Fundaţii


Titular disciplină: conf. dr. ing. Manole-Stelian Şerbulea

Fundaţii I
- Subiecte de examen -

1. Distribuţia eforturilor în masivele de pământ. Eforturi verticale şi orizontale din sarcina


litologică. Metoda grafică Culmann

2. Stabilitatea masivelor de pământ. Cazul masivului omogen necoeziv. Efectul apelor subterane.
Cazul masivului omogen coeziv. Metoda Maslov pentru masive omogene şi stratificate.

3. Stabilitatea masivelor de pământ. Ipoteza suprafeţelor cilindro-circulare de cedare.

4. Stabilitatea masivelor de pământ. Ipoteza suprafeţelor de cedare oarecare

5. Structuri de sprijin. Clasificare şi descriere a soluţiilor constructive

6. Incinte. Palplanşe. Sprijiniri simple

7. Pereţi îngropaţi. Soluţii pentru grinda de ghidaj. Tehnologii de execuţie

8. Fundaţii. Clasificare

9. Fundaţii directe de suprafaţă. Fundaţii izolate sub stâlpi. Fundaţii cu bloc şi cuzinet. Fundaţii
elastice. Fundaţii de tip pahar.

10. Fundaţii directe de suprafaţă. Fundaţii continue de beton armat. Fundaţii continue cu descărcare
în reazeme izolate. Fundaţiile pereţilor din beton armat.

11. Etapele proiectării fundaţiilor

12. Calculul fundaţiilor directe, izolate, de suprafaţă. Principii

13. Dimensionarea fundaţiilor directe. SLEN. Calculul tasărilor folosind metoda însumării tasărilor
straturilor elementare. SLCP

Examenul presupune promovarea cu note mai mari de 5 a trei subiecte:


1. Aplicaţii
2. Unul dintre subiectele: 5, 6, 7, 8, 9, 10
3. Unul dintre subiectele: 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13

Nota finală va fi media aritmetică între cele trei subiecte de examen la care se adaugă nota de la
nota aplicatii+nota sub.1+nota sub. 2+nota proiect
proiect. Nota finala=
4

S-ar putea să vă placă și