Sunteți pe pagina 1din 1

Alergare

Alergare fără ţintă,


Bucurie fără sens,
Căutare ameţită
După lucru ne-nţeles,
Energii preairosite
Făr-a preţui nimic,
Gălăgie fără minte,
Hotărâri luate greşit...
Iată forfotirea lumii
Învăţată la dezmăţ!
Juruinţa-i e minciună,
Lăcomie şi dispreţ.
Moartă-n groaznică robie,
Nevoind viaţă cu sens,
Osândită din pruncie
Pentru tot ce a ales,
Repede acum aleargă
Spre-un abis nemaiştiut
Şi se trece deodată
Tot ce-a fost şi s-a văzut...
Ţin acum în mână Cartea
Unde scrie tot ce văd...
Vine ZIUA! Judecata!
Zi de slavă şi prăpăd!