Sunteți pe pagina 1din 4

Evanghelia dupa Luca 8

Biblia Cornilescu
19  Mama şi fraţii lui Isus au venit la El; dar nu puteau să-I vorbească, din
pricina norodului.
20  Cineva I-a spus: „Mamă-Ta şi fraţii Tăi stau afară, şi vor să Te vadă.”
21  Dar El, drept răspuns, a zis: „Mama Mea şi fraţii Mei Sunt cei ce ascultă
Cuvântul lui Dumnezeu, şi-l împlinesc.”

Biblia Ortodoxa
19  Şi au venit la El mama Lui şi fraţii; dar nu puteau să se apropie de El din
pricina mulţimii. 
20  Şi I s-a vestit: Mama Ta şi fraţii Tăi stau afară şi voiesc să Te vadă. 
21  Iar El, răspunzând, a zis către ei: Mama mea şi fraţii Mei sunt aceştia care
ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l îndeplinesc. 

Biblia 1914
Biblia 1688

Problema este foarte clară, Isus avea frați (după mamă),


precum avea și o mamă. Oamenii care l-au anunțat că mama și
frații lui sunt afară, erau cei care-l cunoșteau foarte bine și deci ei
mărturisesc aceasta, pe langă cuvântul scris.

EVANGHELIA DUPA MATEI 13


Biblia Cornilescu:
54  A venit în patria Sa, şi a început să înveţe pe oameni în sinagogă; aşa că cei
ce-L auzeau, se mirau şi ziceau: „De unde are El înţelepciunea şi minunile
acestea?
55  Oare nu este El fiul tâmplarului? Nu este Maria mama Lui? Şi Iacov, Iosif,
Simon şi Iuda, nu Sunt ei fraţii Lui?
56  Şi surorile Lui nu Sunt toate printre noi? Atunci de unde are El toate
lucrurile acestea?”
57  Şi găseau astfel în El o pricină de poticnire. Dar Isus le-a zis: „Nicăieri nu
este preţuit un prooroc mai puţin decât în patria şi în casa Lui.”

Biblia Ortodoxa:
54  Şi venind în patria Sa, îi învăţa pe ei în sinagoga lor, încât ei erau uimiţi şi
ziceau: De unde are El înţelepciunea aceasta şi puterile? 
55  Au nu este Acesta fiul teslarului? Au nu se numeşte mama Lui Maria şi
fraţii (verii) Lui: Iacov şi Iosif şi Simon şi Iuda? 
56  Şi surorile (verişoarele) Lui au nu sunt toate la noi? Deci, de unde are El
toate acestea? 
57  Şi se sminteau întru El. Iar Iisus le-a zis: Nu este prooroc dispreţuit decât în
patria lui şi în casa lui. 
58  Şi n-a făcut acolo multe minuni, din pricina necredinţei lor.
După cum se vede, adaosul cu “verii” și “verișoarele” Lui apar
doar în versiunile Bibliei Ortodoxe moderne (mai noi) pentru a
păstra linia “ideologică”.

Biblia Ortodoxa 1914:


 
Biblia Ortodoxa 1688:

De aici și din celelalte locuri din Scripturi se poate vedea clar că Isus a avut frați
si surori, erau frați din mama și se deosebeau de El prin lucrarea pe care o avea, și prin
nașterea deosebită. Maria, mama lui, după nașterea lui Isus, a cunoscut pe bărbatul ei
Iosif cu care a avut fii și fiice.
Nu trebuie să ne luăm după toate basmele meșteșugit alcătuite care nu fac decât
să samene îndoiala, referitoare la faptul că Maria era în grija templului din Ierusalim
iar tatăl său era prea bătrân ca să mai aibă copii; că Maria a rămas după acea naștere
miraculoasă fecioară în continuare fecioară, etc.
Domnul să ne aibă în pază.

Hasmasan Gavril